maandag, december 29, 2014

Ann en de Engelen - Adem Je Toekomst In - 27 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Adem Je Toekomst In"
27 December 2014
Adem! Denk aan iets prachtigs dat je graag zou willen creëren in het Nieuwe Jaar! Je bent net begonnen om jezelf en je leven te hercreëren. Je hebt net je prospecten ingesteld op het pad dat je wenst.
Adem wederom. Denk wederom aan iets dat je graag zou willen creëren of ervaren in het Nieuwe Jaar. Verbeeld je nu dat je aan het einde van 2015 bent, terugkijkend, de tevredenheid van de vreugde voelend van het hebben van deze ervaring. Adem die vreugde in. Adem die tevredenheid in. Adem die Liefde in.
Dierbaren, Gelukkig Nieuw Jaar, en Gelukkige Nieuwe Jij. Je hebt net jezelf op een pad geplaatst waar je op wenst te lopen in 2015. Je hebt al gevoeld hoe het aan zal voelen. Je ziet het met je innerlijke ogen, ervaart die mogelijkheid met je ziel.
Lijn jezelf met Liefde uit in 2015 dierbare vrienden. Lijn jullie harten uit met het goede dat jullie wensen te ervaren. Bevrijd jullie zelf van het knechtschap van negatieve wensen, angstige gebeden, en verwachtingen of teleurstellingen. Gebruik het door God-gegeven gereedschap van jullie wonderbaarlijke geesten om je te focussen op wat goed en werkelijk is. Maak van jullie gebeden hoopvolle en vreugdevolle gebeden van geloof-gevulde verwachting. Verwacht dat het goede van alle ervaringen komt en dat liefde ernaar streeft zich in alle dingen tot uitdrukking te brengen.

Vanuit de Akashic Archieven - Januari 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Januari 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Januari 2015 verwachten?
De energie deze maand is zoals een sterke stroming die zich voorwaarts beweegt. Er is een gevoel dat iedere intentie versterkt is. Jullie zullen ontdekken dat de consequenties van jullie gedachten, jullie woorden en jullie acties allemaal sneller en sterker dan gewoonlijk zullen komen.
Dit is een belangrijke tijd om diepgaande verantwoordelijkheid te nemen voor jullie intenties. Streef ernaar om bedachtzaam te zijn over jullie woorden en acties. Niemand is volmaakt, dus niemand zal in staat zijn om de gehele tijd volmaakte intenties te maken. Deze maand, zal het zeer belangrijk voor jullie zijn om vergevend en flexibel te zijn, en ben zeer snel om je te verontschuldigen en ben niet gemakkelijk te ontstemmen. Wanneer onbedoelde consequenties op komen dagen, verzeker je er dan van dat je zeer vergevingsgezind richting anderen en jezelf bent, zodat jij je snel kunt verontschuldigen en verder kunt gaan. Verander de intentie, verschuif de energie met een verontschuldiging, en stel dan je intentie opnieuw in.
Als jij je vasthoudt aan gêne, schuldgevoel, schaamte of probeert anderen te beschuldigen, dan zal je bij jezelf gewaarworden de foute intentie voor zolang vast te houden dat je grote en reeds lang bestaande negatieve terugslagen zult hebben. Aan de andere kant, als jij je snel verontschuldigd en verder gaat, of als je snel zult vergeven en verder gaat, dan kan jij de intentie opnieuw instellen en het proces beginnen van het hebben van jouw positieve intenties die naar het licht komen.

donderdag, december 25, 2014

Aartsengel Michael - Houd Je Doel Goed Voor Ogen - 25 December 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Houd Je Doel Goed Voor Ogen"
25 December 2014 / Rita Pulmans
Geliefde Lord Michael,
Op Kerstdag heb ik deze kaart getrokken uit de reeks "Aartsengel Michael kaarten", "Houd je doel goed voor ogen" zegt de tekst. Met vermelding van het volgende gebed:
"Dankjewel Aartsengel Michael, omdat je mij helpt te focussen op mijn innerlijke visioen en intentie. Ik vraag je om advies hoe ik mijn angsten en twijfels moet loslaten, en dat het mij het vertrouwen en de moed schenkt om actie te ondernemen voor het verwezenlijken van mijn dromen." - tot hier de tekst.
****
Geliefden,
Inderdaad geliefde ziel, geliefde harten, Christuskinderen, deze tekst en vooral de inhoud reik ik Aartsengel Michael jullie vandaag aan.
Niet enkel omdat jullie kerstdag vieren, maar omdat kerstdag een innerlijke openheid mag brengen van hart tot hart, van ziel tot ziel, dit in en voor respect naar elk levend wezen toe.
Kerstmis heeft niet enkel de betekenis van de geboorte van het Christuskind, neen geliefden, Kerstmis heeft ook een diepere betekenis die het Christuskind jullie komt brengen, leren, duidelijk maken.
Deze betekenis is een diepgang naar jullie innerlijke. Naar jullie inner-Christuskind. Deze zijn jullie allen zonder uitzondering!
Zie dit geliefden! Zie de Christus in je medemens. Ontmoet de Christus in jezelf.
Ontmoet het Christuskind en zie de onmetelijke liefde hetgeen het jou/jullie komt brengen.
Voel dit, neem het aan. Ontvang!

De Akashic Archieven - Een Perspectief over de Christus Energie & Lichtwezens - 21 December 2014


De Akashic Archieven
Een Perspectief over de Christus Energie & Lichtwezens
21 December 2014 / Jen Eramith MA
Kunnen jullie spreken over de aard van de Christus energie of het Christus Bewustzijn? Wie is Christus en hoe relateert dit Wezen met betrekking tot de evolutie van de mensheid en de Aarde?
Christus is een uitgesproken energetische entiteit. Het is een bewustzijn. Je kunt de Christus energie of het Christus Bewustzijn visualiseren als een verzameling van vele Goddelijke Wezens wiens primaire doel het Licht van Mededogen is. De groep is immens. In feite, omvat het vele menselijke wezens die nu op de planeet in leven zijn! De Opzichters hebben de reis van de mensheid besproken -- de reis die jullie ondernomen hebben om een illusie van afscheiding tussen de verschillende delen van jullie zelf af te scheiden of te creëren, omvat jullie lichamen, jullie breinen, jullie harten en jullie spirits. Jullie stellen jezelf voor samengesteld te zijn uit deze componenten in plaats van jullie zelf als onaangetast te kennen.
De reis richting die illusie van afscheiding is lang geweest en verschillende beschavingen en verschillende wezens hebben jullie geholpen bij het creëren van die illusie. Zij hielpen de afscheidingen tussen jullie geest en jullie lichaam op te bouwen (dat is wat hielp om de menselijke wezens op de eerste plaats fysiek te maken), tussen jullie breinen en jullie harten, tussen jullie harten en jullie lichamen, en ga zo maar verder. Al deze verschillende componenten van jullie werden gescheiden door de inspanningen van verschillende beschavingen en individuele wezens, inclusief Goddelijke Wezens en mensen.
De Wezens die jullie vandaag de dag kennen spirituele meesters of leraren te zijn, zijn diegenen die geleefd hebben om te dienen als herinneringen dat jullie onaangetast zijn. Elke van deze verschillende leiders of leraren heeft specifieke boodschappen gegeven of bracht een specifieke residentie om te helpen opnieuw te weven of jullie eraan te herinneren dat het mogelijk is om jullie opnieuw terug naar heelheid te weven. Op een eenvoudige manier, zouden wij kunnen zeggen dat al deze leraren en leiders bestaan hebben om jullie eraan te herinneren wie jullie werkelijk zijn: Jullie hoger zelven, jullie Goddelijke Zelven. Wat dat uiteindelijk betekent is dat jullie allemaal van Liefde gemaakt zijn.

maandag, december 22, 2014

Ann en de Engelen - Jullie Zijn het Licht in de Duisternis - 20 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Jullie Zijn het Licht in de Duisternis"
20 December 2014
Een Gelukkig Kerstmis! Gelukkige Hanukkah! Gelukkig Licht in de Duisternis, en Licht dat binnenin jullie prachtige, dappere, en overvloedige harten opstijgt.
Want inderdaad, Licht kwam niet in/naar de duisternis, maar eerder werd het geopenbaard te midden van de duisternis. Licht bestaat altijd dierbaren. Licht is waar het volledige Universum van gemaakt is. Te midden van de grootste beproevingen, hoeft men slechts in de meest nederige plaatsen te kijken om het bewijs van Gods Liefde te zien. Of het nu in het licht van een olielamp is, een zuigeling in een nederige koestal, of in een eenvoudige bloem die door een scheur in een betonnen trottoir omhoog groeit … Liefde is altijd aanwezig, streeft er altijd naar om zichzelf te openbaren, streeft er altijd naar om te groeien.
Wij vieren jullie vakantiedagen omdat jullie vakantiedagen Liefde vieren! Zoek naar Liefde deze week! Zoek er overal naar! Zie het in de gezichten van diegenen die glimlachen en in de gezichten van diegenen die fronsen. Zoek ernaar in de meest prachtige decoraties en in de meest opgesierde displays van gekunsteldheid. Iemand hield voldoende van zichzelf, van diens taken, van diens familie, of diens ideeën om alles dat je recht voor je ziet te creëren. De eerste ziel die beton mixte hield van het idee van een solide platform. De eerste persoon die de drilboor creëerde om het open te breken hield van het idee van verandering. De eerste wijze man die de ster volgde hield van het idee dat God aldus van de wereld hield. En jullie dierbaren, jullie houden zo van anderen dat jullie in rijen wachten, jullie moeilijk verdiende geld of tijd spenderen, de tijd nemen om anderen het beste toe te wensen. Jullie doen deze dingen, jullie creëren, jullie zingen, jullie vereren, jullie wensen goedheid aan anderen - alles omdat jullie liefhebben.
Alle Liefde is de Liefde van God. Al het Licht is hetzelfde Licht aanwezig in de lamp, in de koestal. Jullie allemaal zonder uitzondering laten de Goddelijkheid geboren worden in de meest nederige plaatsen en ruimtes binnenin jullie levens. Een stille glimlach voor een vreemdeling. Een vriendelijk woord voor een medewerker. Een gehaaste en onbeleefde bestuurder toestaan om voor jou te gaan in het verkeer … Deze zijn de momenten wanneer onschuld en Liefde in de koestal geboren worden, nogmaals, en nogmaals, en nogmaals.

zondag, december 21, 2014

AE Michael - Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepping, Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepper + Meditatie - Rita Pulmans


Boodschap van Aartsengel Michael met Meditatie
Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepping, Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepper
20 December 2014 / Rita Pulmans
Wees één met de Liefde
Wees één met het Licht
Wees Licht
Wees Liefde
Straal als een regenbooglicht je krachtige stralen de wereld in, deze dagen en altijd.
Ook naar jezelf toe!
Een zalige en verheffende Kerst wens ik jullie allen toe!
Aartsengel Michael.

Gebed
Laat mij Uw Licht zijn.
Laat mij Uw Vrede zijn.
Laat mij Uw Vreugde zijn.
Laat mij Uw Goddelijk Licht diep in mijn Wezen in ontmoeting brengen.
Ter heling van mijzelf en al wat is.
Vrede op Aarde aan al wat leeft, in Uw heerlijkheid,
Amen, Aum, Ammon.
En zo zal het zijn.
**** 
Rita: Geliefde Aartsengel Michael, 
Een persoon heeft een vraag aan U.  
Vraag: Zou u ons een meditatie willen geven. Vooral het regenbooglicht lijkt mij een zeer krachtige straal om via een meditatie te gebruiken. Kunnen wij deze kleuren ook apart gebruiken?
Hoe kunnen we de regenboogkleuren optimaal gebruiken voor o.a.: genezing van onze cellen, ons lichaam, het vernieuwen van ons DNA en onze lichamen (we hebben er meerdere zoals bv. het emotionele lichaam etc.).
Graag een meditatie als hulp bij het verwijderen van evt. woekercellen en wat dies meer.
Graag uw raadgeving en toelichting als hulp hierbij..
Ik dank u.
Geliefde Lord, u hebt deze vragen gehoord. Wilt u hier gevolg aan geven.
Dank u. 
A.E.M: Geliefde kinderen van het ZonLicht, het hoogste Licht in dit Universum,
Rita: Aartsengel Michael, bedoelt u hiermee ook het regenbooglicht?
A.E.M: O.a. geliefden, noem het de 7 stralen van de Elohim Scheppers in jullie heelal.
Rita: En het Diamanten Licht van Vader God en het Gouden Licht van Moeder God? Dit is er ook, hoe moeten we dit allemaal plaatsen?
A.E.M: Ik Aartsengel Michael zal jullie in jullie mensentaal hierop zo goed als mogelijk van antwoord dienen.
Kijk geliefden van de Zon, Jullie allen zijn afkomstig vanuit dit hoogste Licht. Het Licht vanuit de Kern, het Vader/Moeder Hart in jullie Zon. De Zonne-logos is jullie familie weet je.
Alles is ÉÉN, dit weten jullie reeds, doch ja, ik Aartsengel Michael zeg doch, daar jullie vanuit jullie spectrum van ruimte en tijd anders kijken, aankijken zeg maar, tegen en naar het Licht.

woensdag, december 17, 2014

De Hybride Mens en 2015 - December 2014 / Jozette Weijkamp


De Hybride Mens en 2015
December 2014 / Jozette Weijkamp
"Received" - Illustratie door Luuk Barink

Ik draag deze tekst op aan Chris. Chris vertegenwoordigt voor mij de groep mensen die het op zich hebben genomen om in stilte Gaia te ondersteunen in het transformatieproces. Het is de groep mensen die niet erkend wordt door de maatschappij, omdat ze simpelweg niet mee kunnen in de oude structuren.
Ondanks diep fysiek en geestelijk lijden kiezen ze er iedere dag opnieuw voor om, soms onbewust, deze belangrijke taak op zich te nemen.
Dank jullie wel!
2015
Vanaf 2015 zullen de mensen steeds meer wonderen gaan ervaren. Karma wordt Dharma, we laten alle drama en lijden los. Medelijden verandert definitief in Mededogen. We gaan meer ervaren dat de mens die we op Aarde ervaren maar een deel is van het Ware Zelf. We krijgen meer toegang tot de andere Zelven en integreren deze in het fysieke lichaam. Sommigen ervaren dit al, velen gaan het binnenkort ervaren en er is ook een groep die nog wat langer nodig heeft om dit te ervaren.
Dromen worden werkelijkheid. Eerst nog verpakt als lesmateriaal. Dat wil zeggen dat dromen in het begin nog leermomenten bevatten, omdat ze net iets anders uitpakken dan ze gedroomd werden. Dit is om alle manipulatie los te laten en de mens te stimuleren om steeds zuiverder te dromen, zich over te geven en los te laten. Ook al ontstaat Dharma, vooral in deze beginperiode, net iets anders dan we gecreëerd hadden. Het brengt enkel nog inzichten en vreugde.
We zijn allemaal onderweg. Ook in dit proces is iedereen gelijk. Soms zijn er stukken op het pad die langzaam gaan, terwijl het bij anderen sneller lijkt te gaan. En dan ineens merk je dat je alleen loopt op jouw pad en de anderen achter je gelaten hebt.
Het doet er niet toe!
De ene kiest voor tien levens in een bepaalde fase en de ander kiest er voor er langer of juist korter over te doen. Ook zijn er mensen, zoals Chris, die helpen omzetten, zodat anderen verder kunnen. Dit zijn de menselijke engelen die weer meer gezien gaan worden wanneer het bewustzijn verder groeit.
Het Ware Zelf bestaat uit multidimensionale zelven en dat is pas het begin, daarna herinneren we ons weer onze interdimensionale zelven.

maandag, december 15, 2014

Ann en de Engelen - Geïncarneerde Liefde - 13 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Geïncarneerde Liefde"
13 December 2014
Jullie zijn allemaal zo prachtig! Zoals decoratie aan een boom, is een ieder van jullie uniek, anders, prachtig en de volmaakte gestalte voor elke en iedere les die jullie willen leren. Jullie zijn zielen in lichamen, en jullie lichamen zijn niet alleen jullie voertuigen maar ook jullie leraren. Ben aardig tegen hen. Zorg voor hen. Behandel hen liefdevol en koester hen op wat voor manier dan ook die jou aanstaat. Luister naar diens behoeften. Hervorm hen als je dat wenst. Creëer grotere spieren of een smallere taille, maar wat het ook is dat je doet, besef dat je zoveel meer bent.
Jullie zijn niets minder dan het Licht en de Liefde van God in de gestalte van een prachtig menselijk lichaam. In onze ogen, zijn jullie allemaal perfect precies zoals jullie zijn! Iedere rimpel, ieder kuiltje, iedere sproet, ieder beetje van schrielheid of dikte, iedere grijze haar, grote neus, scheve tand … je bent perfect! Zouden jullie aan de natuur vragen om er de gehele tijd hetzelfde uit te zien? Helemaal niet. De schoonheid in het bos of de oceaan ligt in diens grote diversiteit. Zo ook met het menselijke ras. Het is jullie diversiteit dat jullie allemaal aldus zeer speciaal, kostbaar en prachtig maakt. Jullie lichaam is een leraar, en het werd door de ziel gevormd voor het doel van diens uitbreiding in/naar het grotere besef. Houd van waar je van denkt er niet van te kunnen houden, en kijk niet alleen naar je lichaam maar ook naar je gewaarwording van transformerende liefde.
De kribbe is jullie lichaam. Het Licht van Kerstmis is in jullie ziel. De olielamp is jullie lichaam. Het Licht dat onophoudelijk brand is jullie ziel. Laat jullie Licht eenvoudig door jullie intentie binnenin jullie opstijgen. "Lieve God, vandaag wil ik de waarheid van mijn wezen ervaren." Focus je op je hart. Voel de Liefde er binnenin. Verbeeld je dat je die Liefde bent, dat Licht, eenvoudig gemodelleerd als een menselijk wezen, wisselwerkend met andere mensen die ook van dat Licht gemaakt zijn … of zij dat nu weten of niet.

dinsdag, december 09, 2014

Aartsengel Michael - Jullie Zitten in Niemandsland - 8 December 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael 

Jullie Zitten in Niemandsland 

8 December 2014 / Rita Pulmans

 

Geliefden, blijf gecentreerd in jullie heilige Hart.
Vooral NU dienen jullie je meditaties, je gebed, je licht, en je liefde te blijven handhaven, neer te zetten!
Wees bewust van uw prachtige gaven van licht en liefde, die jullie geliefde harten zo veelvuldig verspreiden. 

Rita: Geliefde Aartsengel Michael,
Een persoon vroeg aan mij: "Hoe komt het toch dat wij, en vele mensen, het momenteel zo moeilijk hebben".
En ik hoorde je, geliefde Michael, zeggen: "Jullie zitten in niemandsland".
Wat bedoel je hiermee? "Jullie zitten in niemandsland"?

AE Michael: Geliefde zielen, geliefde harten, mijn geliefde Lichtwerkers,
Wij, de goddelijke wereld, weten, "voelen" en begrijpen jullie wanhoop. Doch geliefde zielen, moedige harten, geef nooit de moed op! Zet door! Geef nooit de "pijp aan Maarten" zoals jullie plegen te zeggen, neen!
Blijf in uw vertrouwen, ondanks de donkerte rondom jullie. Ondanks de "horrorfilm" die jullie menen te bekijken. Geliefden dit is illusie!
Dit is een wereld die nog volledig tot ontwaken dient te komen, niet enkel door jullie mijn geliefde Lichtwerkers, maar door gans de Unie, de Natie, door iedereen, in elk land in deze wereld.
Door iedereen op Aarde zal dit eerst tot op "het bot" dienen gevoeld, doorleeft te worden, en dan kunnen jullie "deze lege mergpijp terug aan Maarten geven."
Geliefden, er is meer en meer bewustzijn nodig, het dient zich te openen in de mensheid. Het is zelfs broodnodig om het bewustzijn open te trekken tot EEN groot Hart van Liefde. Dit grote Hart van Liefde houdt in dat jullie niet oordelen over de buurman, -of wie dan ook, noch over enig persoon. Zodat jullie niet nog meer donkerte creëren.

zondag, december 07, 2014

De Akashic Archieven - Een Perspectief over de Vrije Wil - 7 December 2014


De Akashic Archieven
Een Perspectief over de Vrije Wil
7 December 2014 / Jen Eramith MA
Kunnen mensen echt afwijken van hun Goddelijke Plan of hun Levensplan?
Ja, mensen wijken vaak af van hun levensplan omdat een levensplan precies dat is - een plan. Mensen veranderen hun plannen de gehele tijd! Zodra als een persoon afwijkt van diens levensplan, herschikt het plan zichzelf in overeenstemming met de keuzes die zij gemaakt hebben, zodat wanneer je in feite eenmaal door de handeling van afwijken heengaat je niet langer meer aan het afwijken bent -- je volgt slechts de nieuwe koers die je gekozen hebt. Dit altijd met de aansturing, instemming en het overzicht van jouw Hogere Zelf, de Geestelijke Hoeders, Meesters en Leraren van het Universum die deel van jouw levensplan uitmaken.
De aard van de vrije wil is deze -- de vrije wil begint op het moment dat een spirit of een ziel beslist om deel uit te gaan maken van deze wereld. Aangezien deze wereld is wat jullie zouden noemen een "vrije wil zone," kan je niet op deze wereld arriveren als ofwel een spirit of in de fysieke gestalte zonder het maken van de keuze om hier vrijelijk te komen door je eigen ontwerp. Geen spirit of ziel kan mogelijk gemanipuleerd, bedrogen of geforceerd worden in/naar het deel uit te gaan maken van deze wereld, dus de initiatie van de vrije wil op deze wereld begint bij jullie eerste keuze om hier op de eerste plaats te zijn.
Wanneer je kiest om deel te gaan uitmaken van deze wereld, of je nu kiest om hier als een spirit of in de fysieke gestalte te komen, creëert jouw ziel onmiddellijk een plan, een richting of, op z'n minst, een intentie om hier te zijn. Geschreven in die intentie, is een reeks aan mogelijkheden. Afhankelijk van wat je bedenkt of van wat je wenst dat er moet gebeuren, zijn sommige van deze mogelijkheden meer waarschijnlijk dan andere zodat ieder leven -- of het nu het leven van een spirit of een engel, of het leven van een mens, dier of plant is -- ieder leven de één of andere richting ervoor uitgelegd heeft, en dat is wat jullie noemen jullie levensplan. Dat plan wordt in beweging gezet door jou door je eigen vrije wil. Bijna altijd, legt een ziel of spirit diens levensplan uit in overeenstemming met wat sommigen van jullie noemen de "Wil van God". Anderen van jullie noemen het de "Raad van jullie Geestelijke Gidsen," of jullie eigen goddelijke vrije wil. Maar altijd, maakt jouw Hogere Zelf, welke jij bent, altijd jouw plannen met een begrip van de samenhang/omstandigheden -- van hoe jouw levensplan zal wisselwerken met de levensrichtingen van anderen, hoe jouw levensplan verandering zal creëren in de wereld of de dingen in de wereld op hun plaats zal houden, en hoe je zult reageren als al deze dingen veranderen.

Ann en de Engelen - Leef Authentiek - 6 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Leef Authentiek"
6 December 2014
Daar is een ongelooflijke en dynamische orde aan het Universum dierbaren. In alle dingen, worden jullie begeleid. God kent jullie hart, jullie wensen, jullie dromen, en streeft ernaar om jullie op ieder moment met Liefde te vullen, om jullie met Liefde te begeleiden, om jullie de meest plezierige en liefdevolle ervaring op deze Aarde te geven.
Dus val in ieder moment in je hart. Specifiek tijdens de vakantiedagen wanneer jullie allemaal zo heel erg druk worden, stop zo nu en dan en val in je hart, en vraag aan jezelf, "Is wat ik aan het doen ben waarlijk in mijn hart?" Is dit winkelen wat in mijn hart is, een geschenk van ware Liefde? Is dit waarachtige koken wat in mijn hart is, een geschenk van echte Liefde? Schrijf ik de Kerstkaarten met Liefde of met plicht? Decoreer ik mijn woning met Liefde? En zo niet dierbaren, wat is het dat het hart werkelijk wilt? Want inderdaad jullie vieren de geboorte en het branden van Licht en Liefde te midden van de duisternis, en dus breng jullie Licht in ieder moment. Houd van wat je aan het doen bent of doe iets anders.
Leef dit vakantieseizoen authentiek, en dan, zelfs als je "minder gedaan krijgt," zal je houden van wat je meer doet. Jullie herinneringen aan het einde van dit leven zijn niet gebaseerd op hoeveel jullie bereikt hebben, maar eerder op de Liefde waarmee je het bereikte. Dit vakantieseizoen, creëer werkelijk een authentieke feestviering van Liefde. Sta jezelf toe die vonk van Goddelijke goedgunstigheid in jullie harten en in jullie lichten te voelen … en door dat aldus te doen, omhelzen jullie de meest prachtige en ware spirit van het seizoen.

maandag, december 01, 2014

Vanuit de Akashic Archieven - December 2014 Boodschap - Jen Eramith MA


Vanuit de Akashic Archieven
 December 2014 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in December 2014 verwachten?
De energie deze maand is zoals de bliksem. Het beweegt zo snel, dat je het zelfs niet mag zien. Je zult vinden dat de tijd snel lijkt te gaan, zodat zodra als iets begint, het toeschijnt dat het al geëindigd is. Velen van jullie zullen gewaarworden dat jullie naar het einde van de maand komen zonder nochtans het gevoel te hebben dat de maand volledig begonnen is.
Het zal zeer belangrijk zijn deze maand dat jullie allemaal proberen om verder te gaan met wat voor veranderingen dan ook die er in jullie leven gebeuren. Houd je niet vast aan rancune, schuif niets voor je uit, en wacht niet op de dingen om zin te maken. Maak een beslissing om voorwaarts te gaan, maak dan de volgende beslissing en ga weer voorwaarts. Als jij je onzeker voelt, probeer iets en pas je dan onderweg aan. Het zal niemand van jullie dienen om te stoppen en om op meer informatie te wachten. De wereld zal aan je voorbijgaan als je wacht. Jouw beslissingen zullen voor jou gemaakt worden als je hen niet snel maakt. In plaats van je te haasten, ben er eenvoudigweg zeker van om met zekerheid en welwillendheid voorwaarts te stappen op iedere manier dat je kunt.
Deze maand, zal het voor jullie nuttig zijn om manieren te vinden om snel tussendoor kleine taken te voltooien. Bijvoorbeeld, beantwoord telefoontjes terwijl je in de rij staat te wachten, of kook het eten door iets in de oven te zetten in plaats van erbij te gaan staan en het te moeten roeren. Probeer om manieren te vinden om snel tijd te besparen en krijg een paar dingen tegelijkertijd gedaan. Multitasking zal deze maand belangrijk zijn.
Het zal je ook dienen om eerlijk en relatief ontspannen te zijn aangaande je emoties deze maand. Als jij je aan rancune vast blijft houden, of als je probeert om mensen te laten stoppen en diepe conversaties met je te hebben, zal jij jezelf gefrustreerd en alleen gewaarworden. Als je snel met de veranderingen mee beweegt, kan deze maand feitelijk een heleboel plezier opleveren en kan er aldus veel bereikt/voltooid worden. Het moet eenvoudig gebeuren in de kleine momenten, snel zo tussendoor.

zondag, november 30, 2014

Ann en de Engelen - Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie - 29 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie"
29 November 2014
Wij weten dat velen van jullie net jullie Thanksgiving vakantie gevierd hebben, maar in waarheid is iedere dag een dag voor het geven van dank. Met iedere ademtocht die jullie ademen, ontvangen jullie in jullie wezen het kostbare geschenk van het leven. Of je leven nu moeilijk of gemakkelijk, prachtig of uitdagend is, het is nog steeds een kostbaar leven. Het is nog steeds een geschenk. Het is nog steeds een ervaring waar de ziel naar verlangt, omdat daar op jullie Aarde, jullie een kans hebben om je Liefde eigen te maken. Op jullie Aarde, kunnen jullie Liefde zelf in/naar de meest moeilijke ruimtes brengen. Jullie hebben een kans om de Liefde welke jullie zijn te belichamen, en door dat aldus te doen, het weefsel van de mensheid verlichten.
Dus wij in de hemelen leven in een staat van dankbaarheid voor jullie moed, jullie standvastigheid, jullie hart, jullie liefde, jullie mededogen, en ja zelfs deze dingen die jullie "mindere" of "negatieve" emoties noemen omdat wij weten, dat onder elke emotie een poging is om lief te hebben.
Liefde eigen maken gaat niet over wat je voor anderen "doet". Het gaat niet over wat je voor jezelf "doet" … hoewel deze dingen zeker expressies van Liefde kunnen zijn. Liefde eigen maken is echt een avontuur in het jezelf toestaan te "zijn" wie je bent in ieder gegeven moment, anderen toe te staan te "zijn" wie zij in ieder gegeven moment zijn, en jouw weg door het leven vinden aangereikt door deze werkelijkheden. Het gaat over diepgaand en mededogend oprecht met jezelf en het leven te zijn, wetende dat jullie allemaal in een staat van volmaaktheid bestaan, zelfs als je meer aan het worden bent. De knop is volmaakt net zoals de roos dat is. Het ei is volmaakt net zoals de kip dat is. Het zaadje is volmaakt net zoals de volle bloeiende plant dat is. Er is volmaaktheid in alle dingen.

zondag, november 23, 2014

Ann en de Engelen - Nooit Zonder Liefde - 22 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Nooit Zonder Liefde"
22 November 2014
Er is nooit, nooit een moment wanneer je van Liefde ontkoppeld bent. Dat kan je niet zijn. Het is onmogelijk, omdat je van precies dezelfde snit bent. Jij bent geïncarneerde Liefde, Liefde die een gestalte aangenomen heeft, een vorm gegeven is, en vrije wil toegestaan werd op jullie planeet de Aarde. Je kunt kiezen om Liefde wel of niet te ervaren, nochtans is het er altijd. Je kunt kiezen je wil met Liefde uit te lijnen, of niet, niettemin is het er altijd.
De bron van alle genezing, alle oplossingen, van vrede dat voorbijgaat aan alle begrip is daar en wacht op jou om het te erkennen, om er een beroep op te doen om de kwalen en de illusies in jullie levens te genezen. Liefde kan jou niet verlaten.
Dus dierbaren, wanneer jullie met een uitdaging geconfronteerd worden, wend je tot Liefde. Wat is de meest liefdevolle gedachte die je kunt denken? Wat is de meest liefdevolle actie die je kunt ondernemen, voor jezelf of een ander? Wat voor een geringe verschuiving van het negatieve naar het omhelzen van het positieve kan je binnenin jouw bekwaamheid om te kiezen gewaarworden?
In ieder moment heb je de ongelooflijke macht om je leven te transformeren. Waarom wachten? Begin nu. Kies Liefde. Liefde wacht op jou om je over te geven aan diens omhelzing, waar het jouw voorwaarts zal dragen op stromen van goedgunstigheid.

maandag, november 17, 2014

De Akashic Archieven - De Fysieke en Onstoffelijke Wetten - Jen Eramith MA


De Akashic Archieven
De Fysieke en Onstoffelijke Wetten
Jen Eramith MA
Als het proces van Ascentie zich voordoet, is er een wet dat ermee verandert of verschuift, zoals de Wet van de Zwaartekracht of de Wet van de Dualiteit?
Het is niet dat de fysieke wetten veranderen - jullie allemaal zijn het die veranderen. Daarom zijn jullie in staat om buiten de fysieke wetten te werken. Er is een hele reeks aan fysieke wetten die door jullie natuurkundigen onder woorden gebracht worden. Deze fysieke wetten zijn echt voor deze wereld. Voor diegenen van jullie die beperkt zijn aan de derde dimensie, zijn deze fysieke wetten echt, onweerlegbaar en bewijsbaar. Zij bestaan welzeker. Zij zijn wetten. Jullie allemaal, zelfs terwijl jullie in de derde dimensie bestaan, bestaan ook in de hogere dimensies. Jullie allemaal zijn multi-gelaagd. Ieder enkelvoudig menselijk wezen bestaat in alle hogere dimensies op precies hetzelfde tijdstip. Daarom, zijn er delen van jou die niet verplicht zijn aan de fysieke wetten: jouw ziel of jouw spirit, deze zijn de woorden die jullie doorgaans gebruiken, zijn niet verplicht aan de fysieke wetten. Wanneer je bidt of een zegen naar iemand stuurt, reist de energie van jouw spirit in feite door tijd en ruimte of transcendeert de wetten van  tijd en ruimte om die zegen af te leveren om te verbinden met iemand ver weg.
Er is een gevoel dat zo ongeveer ieder mens binnenin zichzelf tegengekomen is van het transcenderen van de fysieke wetten, van het op de één of andere manier verbonden te zijn met iemand buiten jullie tijd en ruimte, of zijn zich op de één of andere manier bewust van iets dat zich buiten jullie tijd en ruimte voordoet. Sommigen van jullie hebben profetische dromen gehad, sommigen hebben gevoeld alsof zij het verleden bezocht hebben, en andere van dergelijke ervaringen. De meesten van jullie hebben het één of andere experimentele bewijs voor jullie bestaan buiten de fysieke wetten die jullie wetenschappers onder woorden gebracht hebben. In het grotere Universum, zijn er enige wetten die onstoffelijke wetten genoemd kunnen worden, maar er zijn veel minder van hen dan dat er zijn in deze wereld van de fysieke wetten. Bijvoorbeeld, in deze wereld, hebben jullie uitgevogeld dat lichtenergie getransformeerd kan worden in/naar materie; dat energiegolven getransformeerd kunnen worden in/naar materie of in/naar atomen of subatomaire deeltjes. Jullie weten dat fysieke wetten licht en materie besturen. Eén daarvan is dat in deze wereld energie/materie eindig is. Dat als het één of andere pakket van energie in/naar materie omgezet wordt, die energie niet langer in de energie vorm bestaat, het is in de vorm van de materie en vice versa. Bijvoorbeeld, er is een wet die jullie vertelt dat energie niet vernietigd kan worden, het kan alleen getransformeerd worden. Dit is waar in de derde dimensie.
Buiten deze wereld, zegt de onstoffelijke wet van het Universum dat energie getransformeerd kan worden in/naar materie maar dat energie eindeloos is -- het is niet eindig. Wanneer één pakket van energie gebruikt is om één vorm van materie te maken, kan een ander pakket van energie vanuit de ethers tevoorschijn komen, zogezegd. Er is een eindeloze bron van energie in het Universum. Dat is één voorbeeld van een gelijksoortigheid en een verschil tussen de fysieke wetten van deze wereld en de onstoffelijke wetten van het Universum. Dat wat er aan het gebeuren is voor diegenen van jullie die door Verlichting heengaan, is dat als een menselijk wezen in de derde dimensie jullie verplicht zijn aan de derde dimensionale wetten, of de fysieke wetten. Maar er is altijd een deel van jullie dat niet verplicht is aan deze wetten. Jullie ziel of jullie spirit is altijd buiten hen en leeft alleen met de onstoffelijke wetten, welke wederom veel minder en veel uitgebreider zijn. Terwijl je door Verlichting heengaat, bestaan al deze fysieke wetten nog steeds op de Planeet Aarde uitgezonderd jullie bewustzijn, en daarom is de manier waarop jullie als een menselijk wezen bestaan aan het verschuiven naar een ruimte waar jullie je kunnen verbinden en kunnen leven met de onstoffelijke wetten. Eén van de manieren waarop jullie dit zouden kunnen zien gebeuren is in deze mensen die spirituele en fysieke uitoefeningen ontwikkeld hebben waardoor zij toegang hebben tot de oneindige energie. Op een zeer extreem niveau hebben jullie het gezien in sommige mensen die niet eten maar doorgaan energie te hebben zonder fysieke brandstof in te nemen. Dat is een buitengewone versie maar het is verlichtend, wat aantoont dat er een bron van energie is buiten van wat jullie begrijpen als jullie fysieke wetten.

zaterdag, november 15, 2014

Ann en de Engelen - Voorbij de Comfortzone - 15 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Voorbij de Comfortzone"
15 November 2014
Terwijl wij jullie zeer zeker een gelukkige en comfortabele reis op de Aarde toe willen wensen, zijn er tijden wanneer er groot voordeel is om voorbij te treden aan wat comfortabel en "veilig" in jullie eigen gedachten is. Er zijn tijden wanneer iets juist aanvoelt, goed klinkt, er goed uitziet, maar van jou vereist dat jij jezelf op een andere manier ziet, een beetje anders met het leven danst, of dat jij je openstelt voor een ander perspectief.
Zoals jullie op de Aarde zeggen, "Als je alleen maar doet wat je altijd gedaan hebt, zal je alleen krijgen wat je altijd gekregen hebt." Jullie zijn allemaal veel meer capabel, veel meer intelligent, veel meer vindingrijk, veel meer prachtig, en veel meer in staat om liefdevol te zijn dan dat jullie je zouden kunnen voorstellen. Jullie hebben een kracht in je welke geboren is in het hart van God. Jullie hebben een Licht in je welke vanuit Liefde zelf geboren is. Jullie hebben toegang tot alle informatie in het Universum, als het niet rechtstreeks is, dan wel, en wij schieten hier in de lach … in jullie moderne tijden … via jullie Internet!
Sta jullie zelf toe om over levens te dromen voorbij dat wat jullie denken dat jullie kunnen hebben. Sta jullie zelf toe om dingen te proberen waarvan je niet zeker bent of je deze kunt uitvoeren/volbrengen. Ben als kleine kinderen en je zult het koninkrijk van de Hemel daar op jullie Aarde betreden, want een kind leeft alleen in het moment, met verrukking dansend en zonder zorgen over of zij wel of niet het pad waar zij op ingescheept hebben "goed uit zal pakken".
Wij moedigen jou aan om aan één ding te denken dat je graag zou willen doen maar waarbij je niet comfortabel bent om te doen. Misschien is het in je eentje uit eten gaan. Misschien is het een reis waarvoor je bang bent om die te maken. Misschien is het mensen toespreken, een maaltijd koken voor iemand waar je van houdt, of dat je een klas volgt waarvan je niet zeker bent of je daar ook maar wat voor talent dan ook voor hebt. Sta jezelf in de nabije toekomst toe om gewoon een piepklein beetje buiten je comfortzone te stappen … want het is door dit te doen dat je ontdekt dat er zoveel meer binnenin jou is dan dat jij je ooit voorgesteld zou kunnen hebben.

maandag, november 10, 2014

Denk Met Je Hart - SAMEN ... NU op Facebook!!


De Deuren Zijn Geopend …
We kijken reikhalzend naar Jullie Uit…
DENK MET JE HART
EENSGEZIND
SAMEN STERK…
NU op FACEBOOK!
Lieve Denk Met Je Hart'ers!
Het is alweer meer dan een week geleden dat ik de oproep plaatste voor vrijwilligers om een Facebook pagina te gaan beheren waar wij/jullie elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen. Ook opperde ik het idee om misschien via dit medium iemand in je directe omgeving te vinden die een gelijkgestemde ziel blijkt te zijn, en dat blijkt dat jullie zitten te 'springen' om lijfelijk zeg maar, met zo'n gelijkgestemde ziel in contact te komen om van gedachten te wisselen over het wel en wee in de tijd van ascentie waarin wij zitten.
Er mag een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen DENK MET JE HART de BLOG en de FACEBOOK PAGINA. Ik zal zelf gewoon aan het werk blijven met de vertalingen en dus niet echt vaak aanwezig zijn op de Facebook pagina. De afgelopen week was ik door dit alles behoorlijk uit mijn ritme moet ik zeggen, en ik ben van plan, maar ja je weet nooit hoe het balletje rolt, om als vanouds de vertalingen te blijven leveren. Zoals ik in de 'oproep' ook uitgelegd had vreet het vertalen veel van mijn tijd op.
Wat ik jullie wel wil laten weten is dat een aantal mensen zich zeer enthousiast aangemeld hebben, en dat deze mensen inmiddels met elkaar in contact gebracht zijn. Zij zijn aan het 'brainstormen' gegaan over "Denk Met Je Hart - SAMEN op het Plateau van Liefde en Licht" zoals er met woorden gestoeid werd om te omschrijven wat de bedoeling is van deze Facebook pagina.
Victor Makkelie kwam met deze woordspeling naar voren, en hij, samen met Kees Post (jullie kennen hem als "de stem" in de meditatie video's van AE Michael gechanneld door Rita Pulmans) Ellis Odijk en Cornelia uit België … zijn de mensen waar jullie mee te maken kunnen krijgen als er bijvoorbeeld verhalen met elkaar gedeeld worden, of als er vragen gesteld worden enzovoorts. Deze mensen zullen zichzelf verder aan jullie voorstellen/bekend maken op de Denk Met Je Hart - Facebook Pagina. En "Oh Boy" ik kan jullie verzekeren dat we zeer deskundige mensen hebben die jullie gaan bijstaan/helpen mocht dat zo aan de orde zijn. Maar bovenal vinden we dat we allemaal gelijk zijn. Niemand is meer of minder dan een ander….
Denk Met Je Hart - SAMEN is voor ons allemaal. En ik bedoel hiermee dat het niet zo is dat de bovengenoemde mensen met alle ideeën of voorstellen naar voren zullen komen. Wij vragen aan jullie om mee te denken, ideeën aan te dragen of naar voren te komen als jij je daartoe geroepen voelt om een voorstel te doen. Wij willen HEEL GRAAG WETEN wat er onder jullie LEEFT!! Jullie leren van ons en wij leren van jullie. Dus houd je niet stil, wordt actief, kom in beweging … De tijd is aangebroken dat we in actie gaan komen.