maandag, december 29, 2014

Ann en de Engelen - Adem Je Toekomst In - 27 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Adem Je Toekomst In"
27 December 2014
Adem! Denk aan iets prachtigs dat je graag zou willen creëren in het Nieuwe Jaar! Je bent net begonnen om jezelf en je leven te hercreëren. Je hebt net je prospecten ingesteld op het pad dat je wenst.
Adem wederom. Denk wederom aan iets dat je graag zou willen creëren of ervaren in het Nieuwe Jaar. Verbeeld je nu dat je aan het einde van 2015 bent, terugkijkend, de tevredenheid van de vreugde voelend van het hebben van deze ervaring. Adem die vreugde in. Adem die tevredenheid in. Adem die Liefde in.
Dierbaren, Gelukkig Nieuw Jaar, en Gelukkige Nieuwe Jij. Je hebt net jezelf op een pad geplaatst waar je op wenst te lopen in 2015. Je hebt al gevoeld hoe het aan zal voelen. Je ziet het met je innerlijke ogen, ervaart die mogelijkheid met je ziel.
Lijn jezelf met Liefde uit in 2015 dierbare vrienden. Lijn jullie harten uit met het goede dat jullie wensen te ervaren. Bevrijd jullie zelf van het knechtschap van negatieve wensen, angstige gebeden, en verwachtingen of teleurstellingen. Gebruik het door God-gegeven gereedschap van jullie wonderbaarlijke geesten om je te focussen op wat goed en werkelijk is. Maak van jullie gebeden hoopvolle en vreugdevolle gebeden van geloof-gevulde verwachting. Verwacht dat het goede van alle ervaringen komt en dat liefde ernaar streeft zich in alle dingen tot uitdrukking te brengen.

maandag, december 22, 2014

Ann en de Engelen - Jullie Zijn het Licht in de Duisternis - 20 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Jullie Zijn het Licht in de Duisternis"
20 December 2014
Een Gelukkig Kerstmis! Gelukkige Hanukkah! Gelukkig Licht in de Duisternis, en Licht dat binnenin jullie prachtige, dappere, en overvloedige harten opstijgt.
Want inderdaad, Licht kwam niet in/naar de duisternis, maar eerder werd het geopenbaard te midden van de duisternis. Licht bestaat altijd dierbaren. Licht is waar het volledige Universum van gemaakt is. Te midden van de grootste beproevingen, hoeft men slechts in de meest nederige plaatsen te kijken om het bewijs van Gods Liefde te zien. Of het nu in het licht van een olielamp is, een zuigeling in een nederige koestal, of in een eenvoudige bloem die door een scheur in een betonnen trottoir omhoog groeit … Liefde is altijd aanwezig, streeft er altijd naar om zichzelf te openbaren, streeft er altijd naar om te groeien.
Wij vieren jullie vakantiedagen omdat jullie vakantiedagen Liefde vieren! Zoek naar Liefde deze week! Zoek er overal naar! Zie het in de gezichten van diegenen die glimlachen en in de gezichten van diegenen die fronsen. Zoek ernaar in de meest prachtige decoraties en in de meest opgesierde displays van gekunsteldheid. Iemand hield voldoende van zichzelf, van diens taken, van diens familie, of diens ideeën om alles dat je recht voor je ziet te creëren. De eerste ziel die beton mixte hield van het idee van een solide platform. De eerste persoon die de drilboor creëerde om het open te breken hield van het idee van verandering. De eerste wijze man die de ster volgde hield van het idee dat God aldus van de wereld hield. En jullie dierbaren, jullie houden zo van anderen dat jullie in rijen wachten, jullie moeilijk verdiende geld of tijd spenderen, de tijd nemen om anderen het beste toe te wensen. Jullie doen deze dingen, jullie creëren, jullie zingen, jullie vereren, jullie wensen goedheid aan anderen - alles omdat jullie liefhebben.
Alle Liefde is de Liefde van God. Al het Licht is hetzelfde Licht aanwezig in de lamp, in de koestal. Jullie allemaal zonder uitzondering laten de Goddelijkheid geboren worden in de meest nederige plaatsen en ruimtes binnenin jullie levens. Een stille glimlach voor een vreemdeling. Een vriendelijk woord voor een medewerker. Een gehaaste en onbeleefde bestuurder toestaan om voor jou te gaan in het verkeer … Deze zijn de momenten wanneer onschuld en Liefde in de koestal geboren worden, nogmaals, en nogmaals, en nogmaals.

woensdag, december 17, 2014

De Hybride Mens en 2015 - December 2014 / Jozette Weijkamp


De Hybride Mens en 2015
December 2014 / Jozette Weijkamp
"Received" - Illustratie door Luuk Barink

Ik draag deze tekst op aan Chris. Chris vertegenwoordigt voor mij de groep mensen die het op zich hebben genomen om in stilte Gaia te ondersteunen in het transformatieproces. Het is de groep mensen die niet erkend wordt door de maatschappij, omdat ze simpelweg niet mee kunnen in de oude structuren.
Ondanks diep fysiek en geestelijk lijden kiezen ze er iedere dag opnieuw voor om, soms onbewust, deze belangrijke taak op zich te nemen.
Dank jullie wel!
2015
Vanaf 2015 zullen de mensen steeds meer wonderen gaan ervaren. Karma wordt Dharma, we laten alle drama en lijden los. Medelijden verandert definitief in Mededogen. We gaan meer ervaren dat de mens die we op Aarde ervaren maar een deel is van het Ware Zelf. We krijgen meer toegang tot de andere Zelven en integreren deze in het fysieke lichaam. Sommigen ervaren dit al, velen gaan het binnenkort ervaren en er is ook een groep die nog wat langer nodig heeft om dit te ervaren.
Dromen worden werkelijkheid. Eerst nog verpakt als lesmateriaal. Dat wil zeggen dat dromen in het begin nog leermomenten bevatten, omdat ze net iets anders uitpakken dan ze gedroomd werden. Dit is om alle manipulatie los te laten en de mens te stimuleren om steeds zuiverder te dromen, zich over te geven en los te laten. Ook al ontstaat Dharma, vooral in deze beginperiode, net iets anders dan we gecreëerd hadden. Het brengt enkel nog inzichten en vreugde.
We zijn allemaal onderweg. Ook in dit proces is iedereen gelijk. Soms zijn er stukken op het pad die langzaam gaan, terwijl het bij anderen sneller lijkt te gaan. En dan ineens merk je dat je alleen loopt op jouw pad en de anderen achter je gelaten hebt.
Het doet er niet toe!
De ene kiest voor tien levens in een bepaalde fase en de ander kiest er voor er langer of juist korter over te doen. Ook zijn er mensen, zoals Chris, die helpen omzetten, zodat anderen verder kunnen. Dit zijn de menselijke engelen die weer meer gezien gaan worden wanneer het bewustzijn verder groeit.
Het Ware Zelf bestaat uit multidimensionale zelven en dat is pas het begin, daarna herinneren we ons weer onze interdimensionale zelven.

maandag, december 15, 2014

Ann en de Engelen - Geïncarneerde Liefde - 13 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Geïncarneerde Liefde"
13 December 2014
Jullie zijn allemaal zo prachtig! Zoals decoratie aan een boom, is een ieder van jullie uniek, anders, prachtig en de volmaakte gestalte voor elke en iedere les die jullie willen leren. Jullie zijn zielen in lichamen, en jullie lichamen zijn niet alleen jullie voertuigen maar ook jullie leraren. Ben aardig tegen hen. Zorg voor hen. Behandel hen liefdevol en koester hen op wat voor manier dan ook die jou aanstaat. Luister naar diens behoeften. Hervorm hen als je dat wenst. Creëer grotere spieren of een smallere taille, maar wat het ook is dat je doet, besef dat je zoveel meer bent.
Jullie zijn niets minder dan het Licht en de Liefde van God in de gestalte van een prachtig menselijk lichaam. In onze ogen, zijn jullie allemaal perfect precies zoals jullie zijn! Iedere rimpel, ieder kuiltje, iedere sproet, ieder beetje van schrielheid of dikte, iedere grijze haar, grote neus, scheve tand … je bent perfect! Zouden jullie aan de natuur vragen om er de gehele tijd hetzelfde uit te zien? Helemaal niet. De schoonheid in het bos of de oceaan ligt in diens grote diversiteit. Zo ook met het menselijke ras. Het is jullie diversiteit dat jullie allemaal aldus zeer speciaal, kostbaar en prachtig maakt. Jullie lichaam is een leraar, en het werd door de ziel gevormd voor het doel van diens uitbreiding in/naar het grotere besef. Houd van waar je van denkt er niet van te kunnen houden, en kijk niet alleen naar je lichaam maar ook naar je gewaarwording van transformerende liefde.
De kribbe is jullie lichaam. Het Licht van Kerstmis is in jullie ziel. De olielamp is jullie lichaam. Het Licht dat onophoudelijk brand is jullie ziel. Laat jullie Licht eenvoudig door jullie intentie binnenin jullie opstijgen. "Lieve God, vandaag wil ik de waarheid van mijn wezen ervaren." Focus je op je hart. Voel de Liefde er binnenin. Verbeeld je dat je die Liefde bent, dat Licht, eenvoudig gemodelleerd als een menselijk wezen, wisselwerkend met andere mensen die ook van dat Licht gemaakt zijn … of zij dat nu weten of niet.

zondag, december 07, 2014

Ann en de Engelen - Leef Authentiek - 6 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Leef Authentiek"
6 December 2014
Daar is een ongelooflijke en dynamische orde aan het Universum dierbaren. In alle dingen, worden jullie begeleid. God kent jullie hart, jullie wensen, jullie dromen, en streeft ernaar om jullie op ieder moment met Liefde te vullen, om jullie met Liefde te begeleiden, om jullie de meest plezierige en liefdevolle ervaring op deze Aarde te geven.
Dus val in ieder moment in je hart. Specifiek tijdens de vakantiedagen wanneer jullie allemaal zo heel erg druk worden, stop zo nu en dan en val in je hart, en vraag aan jezelf, "Is wat ik aan het doen ben waarlijk in mijn hart?" Is dit winkelen wat in mijn hart is, een geschenk van ware Liefde? Is dit waarachtige koken wat in mijn hart is, een geschenk van echte Liefde? Schrijf ik de Kerstkaarten met Liefde of met plicht? Decoreer ik mijn woning met Liefde? En zo niet dierbaren, wat is het dat het hart werkelijk wilt? Want inderdaad jullie vieren de geboorte en het branden van Licht en Liefde te midden van de duisternis, en dus breng jullie Licht in ieder moment. Houd van wat je aan het doen bent of doe iets anders.
Leef dit vakantieseizoen authentiek, en dan, zelfs als je "minder gedaan krijgt," zal je houden van wat je meer doet. Jullie herinneringen aan het einde van dit leven zijn niet gebaseerd op hoeveel jullie bereikt hebben, maar eerder op de Liefde waarmee je het bereikte. Dit vakantieseizoen, creëer werkelijk een authentieke feestviering van Liefde. Sta jezelf toe die vonk van Goddelijke goedgunstigheid in jullie harten en in jullie lichten te voelen … en door dat aldus te doen, omhelzen jullie de meest prachtige en ware spirit van het seizoen.

zondag, november 30, 2014

Ann en de Engelen - Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie - 29 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie"
29 November 2014
Wij weten dat velen van jullie net jullie Thanksgiving vakantie gevierd hebben, maar in waarheid is iedere dag een dag voor het geven van dank. Met iedere ademtocht die jullie ademen, ontvangen jullie in jullie wezen het kostbare geschenk van het leven. Of je leven nu moeilijk of gemakkelijk, prachtig of uitdagend is, het is nog steeds een kostbaar leven. Het is nog steeds een geschenk. Het is nog steeds een ervaring waar de ziel naar verlangt, omdat daar op jullie Aarde, jullie een kans hebben om je Liefde eigen te maken. Op jullie Aarde, kunnen jullie Liefde zelf in/naar de meest moeilijke ruimtes brengen. Jullie hebben een kans om de Liefde welke jullie zijn te belichamen, en door dat aldus te doen, het weefsel van de mensheid verlichten.
Dus wij in de hemelen leven in een staat van dankbaarheid voor jullie moed, jullie standvastigheid, jullie hart, jullie liefde, jullie mededogen, en ja zelfs deze dingen die jullie "mindere" of "negatieve" emoties noemen omdat wij weten, dat onder elke emotie een poging is om lief te hebben.
Liefde eigen maken gaat niet over wat je voor anderen "doet". Het gaat niet over wat je voor jezelf "doet" … hoewel deze dingen zeker expressies van Liefde kunnen zijn. Liefde eigen maken is echt een avontuur in het jezelf toestaan te "zijn" wie je bent in ieder gegeven moment, anderen toe te staan te "zijn" wie zij in ieder gegeven moment zijn, en jouw weg door het leven vinden aangereikt door deze werkelijkheden. Het gaat over diepgaand en mededogend oprecht met jezelf en het leven te zijn, wetende dat jullie allemaal in een staat van volmaaktheid bestaan, zelfs als je meer aan het worden bent. De knop is volmaakt net zoals de roos dat is. Het ei is volmaakt net zoals de kip dat is. Het zaadje is volmaakt net zoals de volle bloeiende plant dat is. Er is volmaaktheid in alle dingen.

zondag, november 23, 2014

Ann en de Engelen - Nooit Zonder Liefde - 22 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Nooit Zonder Liefde"
22 November 2014
Er is nooit, nooit een moment wanneer je van Liefde ontkoppeld bent. Dat kan je niet zijn. Het is onmogelijk, omdat je van precies dezelfde snit bent. Jij bent geïncarneerde Liefde, Liefde die een gestalte aangenomen heeft, een vorm gegeven is, en vrije wil toegestaan werd op jullie planeet de Aarde. Je kunt kiezen om Liefde wel of niet te ervaren, nochtans is het er altijd. Je kunt kiezen je wil met Liefde uit te lijnen, of niet, niettemin is het er altijd.
De bron van alle genezing, alle oplossingen, van vrede dat voorbijgaat aan alle begrip is daar en wacht op jou om het te erkennen, om er een beroep op te doen om de kwalen en de illusies in jullie levens te genezen. Liefde kan jou niet verlaten.
Dus dierbaren, wanneer jullie met een uitdaging geconfronteerd worden, wend je tot Liefde. Wat is de meest liefdevolle gedachte die je kunt denken? Wat is de meest liefdevolle actie die je kunt ondernemen, voor jezelf of een ander? Wat voor een geringe verschuiving van het negatieve naar het omhelzen van het positieve kan je binnenin jouw bekwaamheid om te kiezen gewaarworden?
In ieder moment heb je de ongelooflijke macht om je leven te transformeren. Waarom wachten? Begin nu. Kies Liefde. Liefde wacht op jou om je over te geven aan diens omhelzing, waar het jouw voorwaarts zal dragen op stromen van goedgunstigheid.

zaterdag, november 15, 2014

Ann en de Engelen - Voorbij de Comfortzone - 15 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Voorbij de Comfortzone"
15 November 2014
Terwijl wij jullie zeer zeker een gelukkige en comfortabele reis op de Aarde toe willen wensen, zijn er tijden wanneer er groot voordeel is om voorbij te treden aan wat comfortabel en "veilig" in jullie eigen gedachten is. Er zijn tijden wanneer iets juist aanvoelt, goed klinkt, er goed uitziet, maar van jou vereist dat jij jezelf op een andere manier ziet, een beetje anders met het leven danst, of dat jij je openstelt voor een ander perspectief.
Zoals jullie op de Aarde zeggen, "Als je alleen maar doet wat je altijd gedaan hebt, zal je alleen krijgen wat je altijd gekregen hebt." Jullie zijn allemaal veel meer capabel, veel meer intelligent, veel meer vindingrijk, veel meer prachtig, en veel meer in staat om liefdevol te zijn dan dat jullie je zouden kunnen voorstellen. Jullie hebben een kracht in je welke geboren is in het hart van God. Jullie hebben een Licht in je welke vanuit Liefde zelf geboren is. Jullie hebben toegang tot alle informatie in het Universum, als het niet rechtstreeks is, dan wel, en wij schieten hier in de lach … in jullie moderne tijden … via jullie Internet!
Sta jullie zelf toe om over levens te dromen voorbij dat wat jullie denken dat jullie kunnen hebben. Sta jullie zelf toe om dingen te proberen waarvan je niet zeker bent of je deze kunt uitvoeren/volbrengen. Ben als kleine kinderen en je zult het koninkrijk van de Hemel daar op jullie Aarde betreden, want een kind leeft alleen in het moment, met verrukking dansend en zonder zorgen over of zij wel of niet het pad waar zij op ingescheept hebben "goed uit zal pakken".
Wij moedigen jou aan om aan één ding te denken dat je graag zou willen doen maar waarbij je niet comfortabel bent om te doen. Misschien is het in je eentje uit eten gaan. Misschien is het een reis waarvoor je bang bent om die te maken. Misschien is het mensen toespreken, een maaltijd koken voor iemand waar je van houdt, of dat je een klas volgt waarvan je niet zeker bent of je daar ook maar wat voor talent dan ook voor hebt. Sta jezelf in de nabije toekomst toe om gewoon een piepklein beetje buiten je comfortzone te stappen … want het is door dit te doen dat je ontdekt dat er zoveel meer binnenin jou is dan dat jij je ooit voorgesteld zou kunnen hebben.

maandag, november 10, 2014

Ann en de Engelen - Liefde is Jullie Grootste Succes - 8 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Liefde is Jullie Grootste Succes"
8 November 2014
Binnenin jullie, bestaat de Liefde welke het volledige Universum doordringt, erop wachtend om tot uitdrukking gebracht te worden. Jullie leven hier op de Aarde is een serie van keuzes als tot hoe jullie die Liefde naar de oppervlakte zullen brengen. Wat er het meeste toe doet aan het einde van je leven is niet wat je bereikt hebt, niet wat je geproduceerd hebt, niet hoeveel geld je verdiend hebt, noch hoe goed je eruit ziet, maar eenvoudig hoe je hebt lief gehad.
Dus als je jouw gehele leven in armoede geleefd hebt en gewoon van iedereen erin hield en hen waardeerde, zouden wij je leven een ongelooflijk succes willen noemen. Als je monumenten gebouwd hebt maar zonder liefde leefde, zouden wij je groot medeleven willen geven als jij beseft dat je leven niet was wat je hoopte dat het zou zijn voordat je naar de Aarde kwam.
Terwijl jullie prestaties zeker dingen zijn om te vieren, is het de Liefde waar jullie hen mee doen dat van zelfs groter belang is voor je ziel. Dus als je de afwas moet doen, was hen met liefde. Neem de tijd om de zeep te ruiken en voel het water op je wonderbaarlijke handen. Als je het wasgoed op moet vouwen, vouw het met Liefde. Als je naar het werk moet gaan om een inkomen te verdienen, doe het aldus met Liefde en dankbaarheid dat je werk hebt, en als je niet in een plaats bent welke jouw ziel verlevendigt, begin dan liefdevol aan het proces van het gebed en manifesteer verandering. Zelfs dan, dierbaren kunnen jullie Liefde binnenin jullie voelen en het naar de oppervlakte brengen.

maandag, november 03, 2014

Ann en de Engelen - Liefde In Ieder Moment - 1 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Liefde in Ieder Moment"
1 November 2014
Haal adem … De volgende keer dat je de kans hebt, kijk naar de grote hemel boven je en herinner jezelf eraan dat je overdekt bent met Liefde. Jij loopt op een Aarde die van jou houdt. Jullie zijn omringt door hemelen die jullie prachtige planeet beschermen, jullie de zuurstof geven om te ademen, de rommel wegblazen, en jullie verwarmen.
Luister … daar zijn vertroostende geluiden overal om je heen. Inhaleer diep … en zie of je, zoals de dieren, uiteenlopende geuren in de natuur kunt onderscheiden de volgende keer dat je naar buiten gaat. Raak iets met besef aan en voel werkelijk diens aanwezigheid met jouw aanwezigheid wisselwerken. Voel de vloeiendheid van een kopje koffie of thee. Inhaleer het aroma. Proef het langzaam en opzettelijk.
De wereld is rijk met Liefde dierbaren. Overals rondom jullie heen zijn vergezichten, geluiden, geuren en texturen die erop wachten om jullie verrukking te geven. Jullie leven in een zintuiglijk paradijs op jullie planeet Aarde. En terwijl, ja, wij weten dat er vele onplezierige dingen zijn om je op te focussen, soms ook ondenkbare pijnlijke dingen, herinneren wij jullie er zachtjes aan dat er zo een schoonheid is, zo een goedgunstigheid, zo een vreugde en plezier om gevonden te worden in jullie thuis op de Aarde.
Je mag veel meer serieuze bezorgdheden in je leven hebben - een op leeftijd komende ouder, een angstig of rusteloos kind, moeilijkheden met het betalen van de rekeningen, verraad, enzovoorts, maar zelfs ondanks deze uitdagingen/beproevingen, kan je "gestolen momenten" van vreugde omhelzen. Je kunt tegen jezelf zeggen, "Wel, hier ben ik in een pijnlijke of moeilijke situatie in het leven, maar ik ben nog steeds geliefd. De Schepper houdt zoveel van mij dat ik begiftigd werd met een volledige wereld gevuld met eenvoudige verrukkingen. Laat mij van hen genieten naar het beste van mijn kunnen." Als je een maagkwaal hebt dierbaren, dan zou je eerder mint thee drinken dan iets dat het overstuur zal maken. Als je een probleem in het leven hebt, sta jezelf toe om je ziel te vullen met de dingen die jou zachtaardig troosten.

zondag, oktober 26, 2014

Ann en de Engelen - Licht is Daar Ondanks de Angst - 25 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Licht is Daar Ondanks de Angst"
25 Oktober 2014
Er is zoveel angst op jullie planeet dierbaren, en nochtans handhaven wij dat er ook zeer veel Licht is. Jullie werkelijkheid zal gedicteerd worden door waar jullie je focus op plaatsen. Er zijn altijd oorlogen geweest. Er zijn altijd rampen geweest. Er zijn altijd virussen geweest. Echter, er zijn ook altijd gebieden en harten die gevuld zijn met grote vrede. Er zijn altijd mensen die elkaar na rampen helpen, en er zijn altijd die zielen die werken met de geteisterden, niet beïnvloed door ziekte omdat zij in zuivere Liefde verblijven.
In plaats van af te glijden in/naar de wereld diens zeer diepe behoefte voor kameraadschap in diens ellende, blijf in het Licht. Houd van jezelf ongeacht wat. Ben aardig voor jezelf. Ben aardig voor anderen en besef dat als je de chaos van de wereld voelt, dat anderen dat ook doen, zelfs diegenen die zich er niet bewust van zijn. Probeer om vaker dan gewoonlijke meedogend te zijn, begin met jezelf en deel dan dat mededogen met diegenen die je door jouw dag heen tegenkomt. Want in waarheid zitten jullie allemaal gezamenlijk op school. Jullie zijn allemaal familie. Jullie zijn allen geboren uit het hart van God.
Het is zo gemakkelijk om te zeggen, "Waar gaat de wereld naartoe?" wanneer de dingen in beroering raken. In waarheid dierbaren, wordt de wereld in het grote Licht geboren en net zoals persweeën gebeuren moeten om de baby uit de baarmoeder vandaan te duwen ervaren jullie allemaal persweeën. Jullie allemaal laten de veilige oude pijnen, angsten, ongerustheden, kwaadheden, enzovoorts achter jullie. Niet tot uitdrukking gebrachte emoties bubbelen naar boven naar de oppervlakte in de vorm van krachtige gevoelens, ziekte, en rampen. Sta jullie zelf toe om jullie gevoelens te voelen en stuur hen Liefde, ongeveer zoals jullie van een klein kind zouden houden die huilt en overstuur is. Geef jezelf dezelfde welgemanierdheid die je aan een vriend zou geven.

maandag, oktober 20, 2014

Ann en de Engelen - Energie is Beweging - 18 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Energie is Beweging"
18 Oktober 2014
Ben vriendelijk en zachtaardig met jullie zelf en elkaar want alles bubbelt naar boven vanuit de dieptes binnenin jullie, binnenin anderen, en zelfs binnenin jullie dierbare Moeder Aarde. Het is een tijd wanneer de energieën sterk door jullie fysieke wereld heen snellen. Net zoals de snelle bewegende stromingen van een rivier na de regenval, is er grote beweging. Alles dat binnenin stilstaand is wordt nu in beroering gebracht.
Jullie zien dit op vele manieren manifesteren - politieke meningsverschillen, plotselinge overweldigende bestormingen van emoties, vulkaan rommelingen, stormen, uitbarstingen en humeurigheid in anderen. Terwijl dit begrijpelijkerwijs verontrustend kan zijn op het menselijke niveau, vieren wij in de hemelen feest! Beweging brengt bevrijding, opluchting, en nieuw leven. Als je een rivier hebt die verstopt zit met afval, kan het schone en heldere water niet stromen. Als je echter plotseling de stroming toe laat nemen, wordt alle afval weggespoeld en is het zuivere water wederom vrij om alles op diens pad te voeden. Zo ook, de energie welke door de menselijke harten snelt, door jullie Moeder Aarde, en inderdaad door jullie volledige planeet, alles dat eens klem zat reinigend en opruimend.
Wees zachtaardig met jullie zelf. Wanneer je sterke emoties tevoorschijn voelt komen, laat hen stromen en laat hen gaan. In plaats van je frustraties af te reageren op een ander, sta jezelf eenvoudig de luxe toe van het van jezelf te houden via je gevoelens in beslotenheid. Accepteer jezelf zoals je bent. En dan wanneer de zogenaamde negatieve emoties hun koers gelopen hebben, vind de Liefde onder hen. Wat is het dat je in jouw leven wenst te veranderen om vriendelijker voor jezelf te zijn? Wat is het dat je wenst om welwillend tegen elkaar tot uitdrukking te brengen? Het is een tijd van "echt worden" dierbaren. Het is een tijd wanneer het verstand niet langer kan pretenderen in controle van jullie harten te zijn. Het is een tijd van jezelf het volledige bereik van de emoties toe te staan, dan manieren te vinden om jezelf tot uitdrukking te brengen, vriendelijk en met Liefde.

zondag, oktober 12, 2014

Ann en de Engelen - Hulp Is Altijd Hier - 11 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Hulp Is Altijd Hier"
11 Oktober 2014
Er is nooit een tijd in jullie levens wanneer jullie zonder ondersteuning zijn. Er is nooit een tijd in jullie levens wanneer jullie een enkel probleem alleen op moeten lossen. Niettemin worstelen aldus velen van jullie voor oplossingen voor de uitdagingen van het leven zonder uit te reiken voor de hulp van de Hemelen. Wij begrijpen dat jullie door andere menselijke wezens teleurgesteld werden en wij begrijpen dat, bij tijden, dierbaren, jullie zelfs teleurstelling van God verwachten.
Kunnen jullie hulp hebben in jullie leven? Wij zouden willen vragen, "Zijn jullie bereid te geloven en te ontvangen?" In waarheid is er altijd hulp. God is er altijd. Jullie engelen zijn er altijd. Wij willen jullie helpen. Wij willen jullie levens gemakkelijker maken. Maar het is aan jullie om te beslissen hoeveel wij toegestaan worden om te helpen. Als jullie om hulp bidden, maar in jullie dieptes een overtuiging hebben dat "niemand luistert" of "dat niemand erom geeft, " dan dierbaren kunnen wij slechts tot een bepaalde mate helpen.
In plaats daarvan, kunnen jullie eraan gaan werken om jullie overtuigingen/geloof uit te strekken. Jullie kunnen tegen jezelf zeggen, "Misschien werd ik in het verleden teleurgesteld. Misschien vertrouw ik God niet echt. Misschien zou ik een andere poging moeten wagen." Zoals een onschuldig kind kunnen jullie bidden, "Lieve God, lieve engelen, ik heb me in het verleden teleurgesteld gevoeld en ik weet nog steeds niet of ik volledig in Uw hulp en Uw Liefde voor mij geloof, maar ik wil geloven. Vind alstublieft manieren om in mijn hart te reiken en me Liefde te laten zien. Vind alstublieft manieren om me te helpen me vriendelijk en zachtaardig te openen om te ontvangen." Dan dierbaren, ontvang op de eenvoudigste manier die mogelijk is. Neem een ademteug. Heb langzaam en diep de bedoeling om Liefde te inhaleren.

zondag, oktober 05, 2014

Ann en de Engelen - Verlangens van de Ziel - 4 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Verlangens van Je Ziel"
4 Oktober 2014
Daar zijn binnenin jullie dierbaren, diepe verlangens - verlangens waar jullie angstig voor zijn om aan toe te geven omdat jullie niet weten hoe zij zullen gebeuren. En voor sommigen van jullie zijn deze verlangens aan de oppervlakte, maar diep binnenin jullie ligt een gevoel van gelatenheid of angst dat zij nooit mogen gebeuren. In waarheid streeft een ieder van jullie ernaar om, via deze verlangens, ertoe te komen de Liefde van de Schepper te kennen. Hoewel jullie je mogen voelen alsof jullie ernaar streven om deze Liefde die jullie wensen via de externe omstandigheden te leren kennen, streven jullie er in waarheid naar om deze Liefde te kennen omdat het binnenin jullie bestaat.
Dus waarom zijn er dan überhaupt verlangens in jullie hart? Waarom wensen jullie voor een vervullende carrière, een relatie, het bereiken van een doel, of een meer prachtig bestaan, terwijl jullie allemaal weten dat geluk nooit door de buitenwereld gedicteerd wordt, maar eerder door jullie innerlijke condities? Dierbaren, jullie wensen voor dingen omdat het jullie voorwaarts trekt. Het creëert groei, beweging en verandering in jullie levens. Het zorgt ervoor dat jullie sterker in jullie eigenwaarde geloven, om jullie innerlijke kracht duidelijker op te roepen, en om een groter vertrouwen/geloof in de liefde gewaar te worden dat binnenin jullie leeft. Wanneer jullie deze innerlijke veranderingen bereiken, moeten jullie externe wensen, door de vibrerende aard van het Universum, op de één of andere manier vervuld worden, vaak op manieren die zelfs beter zijn dan dat jullie zouden kunnen verwachten.

zondag, september 28, 2014

Ann en de Engelen - Hemels Succes - 27 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Hemels Succes"
27 September 2014
Alles dat het waard is om te doen op deze planeet omvat groei, want dat is de reden dat jullie je op wat voor reis dan ook inscheepten. Alles dat jullie proberen is, uiteindelijk, een poging om het Licht en de Liefde welke binnenin jullie leven te begrijpen. Of je nu een project begint met de intentie om jezelf te verbeteren, om bij te dragen, om geld te verdienen, om een creatieve expressie te hebben, om een ander te helpen … of voor iedere andere reden, streef je er uiteindelijk naar om het Licht binnenin jou te omhelzen en tot uitdrukking te brengen. Je bent op zoek naar de vreugde, welke komt met de omhelzing en het tot uitdrukking brengen van dit Licht. Dat, dierbare vrienden, is onze definitie van succes - de vreugde te kennen en te voelen van het omhelzen en tot uitdrukking brengen van het Licht binnenin jou. En als je dat aldus doet, zullen de menselijke manifestaties van "succes" volgen.
Echter, te vaak raken jullie verloren in het struikgewas van de menselijke gedachte. Doe ik wel genoeg? Leer ik genoeg? Draag ik voldoende bij? Verdien ik genoeg? Het is gemakkelijk te vergeten dat de reis belangrijker is dan de bestemming. Wij zouden liever willen dat jullie jezelf deze vraag stellen, "Geniet ik van de reis? Ervaar ik een expressie van Liefde? "Zo niet, wat kan je doen, wat kan je veranderen, hier en nu, in dit moment om jouw leven meer liefdevol te maken? Want door dat aldus te doen, corrigeer je uiteindelijk jouw koers, ga je terug op het pad, en begin je wederom van je leven te genieten. Je begint nu van het succes te genieten, in plaats van te wachten op het één of andere willekeurige menselijke doel. Je begint wederom te bestaan, in de stromen van goedgunstigheid.

zaterdag, september 20, 2014

Ann en de Engelen - Dansen met de Gehele Schepping - 20 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Dansen met de Gehele Schepping"
20 September 2014
Wanneer je een wens of een droom hebt, ga je een dans met God en het volledige Universum binnen. Je begint een energie uit te zenden welke zegt, "Ik houd van deze droom. Ik wil dat deze droom uitkomt." Tot aan de graad dat je ervan houdt en jezelf toestaat opgetogen te zijn bij het vooruitzicht, is het signaal dat je naar het Universum uitstuurt sterk. Angst verzwakt het signaal. Twijfel verzwakt het signaal. Een verplichting om te hebben wat je wilt, zelfs wanneer je er geen idee over hebt hoe ervoor te zorgen dat het gebeurt, versterkt het signaal. Gefocuste Liefde is een krachtige aandrijving!
Dus wanneer je iets in je leven wilt, begin door jezelf de vreugde en de passie toe te staan welke betrokken zijn bij het denken van het te hebben, te voelen hoe het aan zou voelen om deze situatie te hebben, en derhalve in jouw leven. Sta jezelf het gevoel nu toe … zelfs voordat de situatie arriveert, want door dat aldus te doen, wordt je een magneet.
Dan, dierbare vrienden, handel ernaar! Handel ernaar wanneer je de impuls om te handelen ontvangt. Handel ernaar wanneer je hart zegt, "Doe dit!" Handel ernaar wanneer je gegidst wordt, zelfs als je niet weet of je de kracht ervoor hebt, de hulpmiddelen, of de tijd. En wanneer je niet gegidst wordt … wacht. Wacht geduldig op God om deze gepassioneerde impulsen in jouw hart te plaatsen. Wacht en vertrouw erop dat gebeurtenissen zullen gebeuren om jouw dromen mogelijk te maken. Wacht totdat de volgende stap aan jouw geopenbaard is, eenvoudig in de vorm van een impuls of van inspiratie.

zondag, september 14, 2014

Ann en de Engelen - Focus op het Licht - 13 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Focus op het Licht"
13 September 2014
Vier feest te midden van de chaos op Aarde, te midden van de duisternis, de pijn en het lijden, omdat dit type van beroering het resultaat van het Licht is dat probeert naar de oppervlakte van de menselijke harten op te stijgen. Ieder perspectief wil nu erkend worden. Iedereen wil gezien worden en wil geldigheid hebben voor hun wezen. En iedereen wil begrepen worden als een creatie welke waardig van Liefde is.
Liefde, dierbaren is niet altijd een "warm donzig gevoel". Echte Liefde is een erkenning van de waarheid - dat er één Schepper is en één Licht dat alle wezens bezielt … of zij het zich realiseren of niet. Liefde zegt, "'Ik kijk voorbij jouw gedragingen, jouw gedachten, jouw verschijningsvorm … diep in/naar de essentie van jouw wezen. Ik kan van dat Licht houden. Ik kan houden van die Vonk van Goddelijkheid. Ik kan houden van wie je echt bent … of jij je nu wel of niet zelfs maar bewust bent van die waarheid binnenin jezelf."
Op een zeer praktische manier, kan Liefde zelfs kijken naar diegenen die jouw gevoelens kwetsten, die jou onvriendelijk behandelen, die liegen, bedriegen, en stelen, en Liefde zegt,"Ik weet wie jij werkelijk bent! Ik kies ervoor om me te focussen op die vonk van goddelijkheid binnenin jou, ongeacht hoe klein of hoe dim. Ik zal jouw duistere gedragingen, jouw zieke gedachten, jouw onvriendelijke wensen niet meer waardigheid geven. Ik zal met jou omgaan op een manier die gezond voor mij is, want ik respecteer mijn eigen licht of jij dat van jou nu wel of niet respecteert. Ik zal van de waarheid van jouw wezen houden, maar ik zal jouw duisternis niet meer waardigheid geven." En dan, dierbaren, sturen jullie hen op hun weg met wensen dat op een dag ook zij hun Licht zullen zien.
Je hoeft niet met deze zielen te dansen die geen vriendelijkheid/zachtaardigheid belichamen. Je hoeft misbruikende gedragingen in jouw leven niet toe te staan. En terwijl je stevig geworteld en comfortabel raakt in de werkelijkheid dat het gezond en wijs is om het Licht binnenin jezelf in ere te houden, zal je opmerken dat het gemakkelijker is om zelfs van jouw zogenaamde "vijanden" te houden. In waarheid, is geen enkele ziel jouw vijand. Alle zielen zijn jouw familie. Net zoals in jullie menselijke families moedigen wij jullie aan om het Licht binnenin iedereen in ere te houden, maar alsook om gezonde, liefdevolle grenzen te creëren die de grenzen van jezelf in ere houden.

maandag, september 08, 2014

Karen Dover - Vernietiging van het LINEAIRE Concept - 7 September 2014Karen Dover
Vernietiging van het LINEAIRE Concept
7 September 2014

Velen van jullie in deze tijd mogen verhuizen in/naar chaos in relatie tot de manier waarop jullie menselijke levenservaring zich op een menselijk bewust wakend geestesniveau begint te ontwikkelen. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd jullie lineair ONDERWEZEN en sloegen jullie je levenservaring binnenin de genoemde CONSTRUCTIE erop na. Zoals ik herhaaldelijk geblogd heb is het lineaire concept een CONSTRUCTIE, het is niet natuurlijk en als zodanig wordt het niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Natuurlijk IS GEWOON, het is een staat van Zijn dat in STROMING is met de universele energieën, slechts omdat iets verklaard is natuurlijk te zijn zorgt er niet voor dat het dat dan ook is, zoals velen van jullie nu op een menselijk bewust wakend geestesniveau ervaren.  
Laat mij dit verder uitleggen, de "tijd" als voorbeeld nemend, lineaire tijd is een CONSTRUCTIE maar tijd is een NATUURLIJKE stroming, dit mag zichzelf eerst tegenspreken maar er is een ruimte/tijd continuüm welke bestaat, dit heeft geen lineaire tijd nodig om te werken want het IS GEWOON. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau ziet dit dat de lineaire 365 dagen per jaar in ordelijke kleine 24 uur constructies tegen de natuurlijke STROOM van de universele energie is, tijd echter is WAARHEID. Het menselijke logische verstand mag proberen jou te leren dat dit geen zin maakt maar het heeft geen referentiepunt anders dan de lineaire constructie dat het geleerd werd, je zult de bevestiging hiervoor binnenin de HART ruimte vinden hetgeen jouw verbinding met de ZIEL is. Aangezien je ZIEL eeuwig is kan het jou helpen dat te bevestigen wat buiten de referentiepunten van jouw menselijke logische verstand is.
Dus hoe deconstrueer je een lineaire constructie wanneer het TOESCHIJNT dat de gehele menselijke maatschappij op dit platform opgebouwd is? Wel de aanwijzing zit in het TOESCHIJNT want veel van de menselijke levenservaring binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is alleen maar een optische illusie. De menselijke ogen kunnen op alle niveaus voor de gek gehouden worden en zoals ik herhaaldelijk geblogd heb, neigt het menselijke logische verstand ernaar, wanneer het een deel van een plaatje krijgt, om zelf de "ontbrekende" details gebaseerd op wat het al ervaren heeft in te vullen. Vandaar dat je zult beginnen aan te nemen dat de wereld op een bepaalde manier werkt en zal je beginnen om onbewust te verwijzen naar wat je ziet vanuit deze aanname. Het zijn deze referentiepunten die nu aan het ontbinden zijn. Jullie toestaand ALLES DAT IS te zien, zonder de vervormende overdekking en zonder de noodzaak voor de optische illusie.

Ann Albers en de Engelen - Vrede Creëren - 6 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Vrede Creëren"
6 September 2014
Bij tijden mag de wereld voor jou overweldigend schijnen te zijn. Je kijkt naar buiten en ziet pijn en lijden, oorlogen en geweld. Vanuit de Hemelen echter, zien wij Licht dat probeert om tevoorschijn te komen, zelfs in de meest geharde van de menselijke harten. Zovelen willen dat hun perspectief erkend wordt. Zovelen willen dat anderen hun pijn begrijpen. En of zij het nu erkennen of niet, iedereen, iedere op zichzelf staande ziel op deze planeet verlangt ernaar om zich opnieuw te verbinden met de goedheid en het Licht binnenin. Dat is, om mee te beginnen, waarom je incarneerde.  
Dus wanneer je oorlogen en de handelingen van geweld op jullie Aarde ziet, in plaats van in/naar de droefheid en wanhoop te vervallen, herinner je, dat je er welzeker iets aan kunt doen - als het niet op het fysieke vlak is, dan zeker in de rijken van energie waar alle gedachten en gevoelens ontstaan. Je kunt tegen jezelf zeggen, "Weet je wat … dit is niet mijn oorlog. Dit is niet mijn les. Dit is niet het spel waarin ik kies om te spelen. Ik zal voor alle betrokkenen bidden. Als ik ertoe geroepen wordt om het aldus te doen, zal ik op een tastbare manier helpen, maar zo niet, zal ik kiezen om bij te dragen aan de waarheid, de vrede, de harmonie en de schoonheid van het leven. Ik kies vrede in mijn eigen hart, geest, leven en gemeenschap."
Dan, dierbaren, kies vrede.
Kies ervoor om niet in oorlog met jullie zelf te zijn. Ben aardig tegen jullie lichamen. Wanneer jij jezelf vangt in de handeling van zelfkritiek, omhels jezelf in plaats daarvan. Stop het geweld binnenin. Kies ervoor om de drama's en argumenten met anderen te vermijden. Als hun perspectieven niet met die van jou overeenkomen of hoe je kiest om je leven te leven, maak veranderingen. Loop weg. Begin het proces van het creëren van een nieuwe taak, of een levensovergang. Beter om in vrede weg te lopen dan in een situatie van oorlog te blijven.

vrijdag, juni 13, 2014

Commandant Ashira: Over Het Galactische Leven - Deel 6 - De Universele Wetten - Deel 2 - 20-05-2014


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
Deel 6 - De Universele Wetten - Deel 2 


20 Mei 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Commandant Ashira van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies is vandaag terug om met onze discussie over de Universele Wetten door te gaan - hoe wij hen zouden kunnen aanroepen en wat we kunnen verwachten wanneer we dat doen. Hij deelt ook met ons het Galactische perspectief over de manier waarop de dingen werken, en het voelt als een andere kans om gewoon op de Goddelijke Orde te vertrouwen zodat wij verder kunnen met het leven zoals het altijd bedoeld was om te zijn.
Er gebeurt zoveel dat het moeilijk is om het allemaal bij te houden en ik geef toe dat mijn "ruimtelijkheid" meer in het oog springend wordt terwijl mijn focus scherper en eenvoudiger wordt terwijl de dagen arriveren. Misschien kunnen we een update krijgen over hoe de dingen vooruitgaan omdat het aanvoelt alsof de gehele wereld veranderde sinds we voor het laatst een uitzending deden.
--- Gesprek tussen Linda en Suzanne plus de meditatie niet vertaald ---
Ashira: Groeten, Ik Ben Ashira, Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies en, zou ik mogen zeggen, een geliefde vriend zo onderhand. Welkom, welkom mijn familie, mijn vrienden, mijn bondgenoten, mijn broeders en zusters, welkom en dank je wel om mij weer terug uit te nodigen.
SM: Graag gedaan.
Ashira: Weet je, het is ook een genoegen voor ons, het is iets van een gebeurtenis omdat als wij met jullie delen - niet alleen informatie - ja, de informatie is waardevol omdat hoe meer jullie over ons begrijpen, hoe wij denken, hoe wij leven, hoe wij te werk gaan, hoe beter jullie voorbereid zijn om ons te ontvangen.
Wij zijn in zoverre bevoorrecht geweest, aangezien wij waargenomen en met jullie allemaal gesproken hebben over de meer subtiele niveaus, gedurende vele, vele, vele jaren. Dus het is onze vreugde dat jullie dit tegen ons zeggen en de deur hebben geopend en zeiden, "Laat ons jullie beter leren kennen en over wat voor soort dingen jullie afweten dat voor ons van waarde zou kunnen zijn om daar ook vanaf te weten of te begrijpen of eenvoudig ons perspectief te veranderen in termen van hoe wij naar iets kijken?" En dat is fundamenteel wat deze conversatie, die wij gehad hebben over de Universele Wet, omvatte.
Ja, jullie werden en jullie worden ingezaaid met de Universele Wet maar wat jullie ook doen in jullie ontwaking, in jullie zeer rappe vooruitgang, is dat jullie zeggen, "Ja, dat is allemaal zeer prima en goed, oké ik heb het gesnapt, ik heb het boek, hoe werkt het, hoe zet ik het in werking?"