zondag, maart 31, 2013

Het Galactische Federatie Manuscript - deel 2 / Wes Annac

Het Galactische Federatie Manuscript met SanJAsKa- Deel 2
28 Maart 2013 /  Wes Annac
Galactische Vaartuigen & De Kennis van de Overheid
SanJAsKa verteld ons over de veelvoudige verschillende rassen van de Galactische Federatie, en begint ons te vertellen over de bewuste technologieën die de Sterren- en Moederschepen van de Galactische Federatie zijn. Er wordt ons ook verteld over de bewoning van sterren- en Moederschepen door hogere dimensionale zielen, en de kennis van onze overheden over geavanceerde technologie wordt ook besproken.
 “Er is een veelvoudigheid aan rassen die de Galactische Federatie samenstellen, en wij Pleiadianen zijn één van hen. Wij zouden alle rassen die deel uitmaken van de Galactische Federatie kunnen benoemen maar vertrouw erop, lieve harten; dat er heel veel van ons zijn en wij er allemaal op gericht zijn om jullie te helpen te ascenderen.
Onze schepen zijn op zoveel verschillende en unieke manieren samengesteld, en jullie zullen vinden dat een ieder van hen er anders uitziet en diens eigen individuele vorm behoudt. Wij bestaan harmonieus binnenin onze Moeder- en Sterrenschepen, die bewuste wezens zijn die besloten hebben om hogere dimensionale technologie te huisvesten en ons te helpen onder andere om rond te reizen en de verontreiniging die zich op jullie dierbare Aarde manifesteert te verzachten.
Er is zoveel geavanceerde technologie dat erop wacht om door jullie ontdekt te worden en bekend te raken bij de soevereine mensheid. En voor het overgrote deel zouden jullie profijt gehad kunnen hebben van deze technologie om en nabij een eeuw geleden. Inderdaad, kennis van onze schepen en de technologie aan boord is voor een zeer lange tijd bekend geweest bij vele van jullie overheden, en dierbare schrijver, de computer waarop je dit channelt is samengesteld van technologie die van een Galactisch Schip meegenomen werd."

Het Manuscript van Overleving - Deel 293

"Het Kan Bij Tijden Moeilijk zijn om in dit Nieuwe Licht te Staan"

31 Maart 2013 / Aisha North
Zoals velen van jullie al vastgesteld hebben, dit heen en weer gegooid worden in deze golvende golven van energie is in geen geval al voorbij, maar wij hopen dat jullie allemaal in staat zijn geweest om op z'n minst eenmaal een mondvol met frisse lucht gehaald te hebben tijdens deze processen. Wij nemen het risico om voor velen van jullie te veronderstellen, dat de effecten van al deze voortdurende stromingen van golfachtige energie ietwat anders aan zullen voelen van waar jullie eerder aan blootgesteld werden, en met recht. Want jullie zijn inderdaad omhoog gegaan,niet slechts een volgende inkerving deze keer, eerder, zijn jullie allemaal verhoogd naar een geheel nieuw niveau van bestaan om het zo te noemen, en daarom, zijn de effecten die voortdurend op/naar jullie planeet en in/naar jullie gehele systeem gestraald worden drastisch veranderd.
Voor jullie fysieke lichaam, zal het ongeveer hetzelfde aanvoelen, maar in feite, zijn er enige ongelijkheden in vergelijk met eerder. Maar terwijl zij in sommige gevallen eerder subtiel zijn, kan je het moeilijk vinden om de andere resonantie die dit door jouw gehele systeem heen maakt te horen. Want de wijs is inderdaad veranderd en zo ook jullie, en als zodanig, is de melodie die door een ieder van jullie uitgespeeld wordt ook veranderd. En gezamenlijk, heeft het koor dat jullie samenstellen diens wijs op een dermate manier verandert, dat de gehele Schepping in staat is om het te ontvangen. En ja, dit zal ons inderdaad allemaal beïnvloeden, en als zodanig, zullen de reacties daarop ook veranderen. Op subtiele manieren, maar ook op enige meer opmerkzame manieren. Want denk eraan, daar zijn nog steeds diegenen rondom jullie heen die met al hun macht proberen om deze geluiden van openbaring te dempen, en als zodanig, zullen zij zich ook gedwongen voelen om de inzet op iedere manier die zij kunnen te verhogen. Vandaar de ietwat verrassende intensieve aanvallen die sommigen van jullie de laatste tijd ervaren hebben. Want denk eraan, jullie stemmen en jullie loutere aanwezigheid kondigen de aankomst van een licht aan dat steeds meer luisterrijk wordt, en voor die ogen die nog steeds meer gewend zijn om zichzelf af te schermen door voortdurend gefocust te zijn op de meer schemerige regionen van jullie planeet, zal dit verhelderende licht aanvoelen alsof het bijna hun hersenen doorboort, zelfs tot in hun ware kern. Dus voor hun bescherming halen zij uit, en iedereen die hen in de weg staat mag de volle laag van deze aanvallen voelen.

De Schepper - 30 Maart 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Herinnering"
30 Maart 2013 - Jennifer Farley
Soms wordt het negatieve voor jou neergezet als een herinnering van hoe liefdevol het positieve waarlijk is. Omhels het allemaal als een deel van jouw ervaring.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Ann Albers en de Engelen - Maart 2013, week 14


Ann Albers en de Engelen
"Wat Zal Je Vandaag Toestaan om te 'Sterven'?"
Onze dierbare vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Terwijl velen van jullie het seizoen van de lente vieren, het seizoen van Pesach, en het seizoen van Pasen, vieren wij elke en iedere wederopstanding van liefde binnenin jullie! Wij vieren elk en ieder beetje van licht dat in jullie hart tot bloei komt. Wij vieren de fenomenale handelingen van liefde waarvan jullie denken dat zij zo piepklein en zo onbelangrijk zijn elke en iedere dag. Er is niet iets dergelijks als een "kleine" handeling van liefde, dierbaren. In onze ogen is iedere handeling van liefde een glorieuze straal van zonneschijn die zelfs de donkerste uitsparingen van het menselijke hart penetreert! In onze ogen, is iedere handeling van liefde een oorzaak voor feestviering in de hemelen! In onze ogen, iedere keer dat je ervoor kiest om de goedheid binnenin jezelf te kiezen, zien en vieren wij de ontvouwende uitbreiding van jullie harten.
Nu is het de volmaakte tijd om naar je leven te kijken en tegen jezelf te zeggen, "Wat moet er binnenin mij sterven om geboorte te geven aan het leven dat ik wil leven?" Moet je gedachten van gebrek opgeven om overvloed nieuw leven in te blazen? Wil je verklaringen van zelf-afkeuring  opgeven om liefde nieuwe leven in te blazen? Moet je de opeenhoping in jouw huis loslaten om nieuwe orde en nieuw leven naar jouw leven toe te brengen? Vier feest!
Het is het seizoen om los te laten om te groeien!
De sneeuw moet wijken om geboorte te geven aan de bloemen. De dode takken in jullie tuinen moeten gesnoeid worden om jullie planten te laten herleven. Versieringen van de feestdagen zijn opgeruimd en opgeborgen om ruimte te maken voor nieuwe feestvieringen. Waarom geen voordeel nemen van de energieën die altijd naar jullie toekomen in deze tijd van het jaar en de golven van bevrijding, verlichting en hernieuwing te berijden?

zaterdag, maart 30, 2013

Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie: De Landingsploeg 3


Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie
"De Landingsploeg ~ Deel 3"
28 Maart 2013 / Dr. Suzanne Lie
Mytre Spreekt:
Afgezien van onze voorbereidingen voor de landing, bereiden het Moederschip en de kleinere Schepen dichter bij de Aarde zich voor op meer bezoekers. Velen van jullie zullen zich onder deze bezoekers bevinden, ofwel in je nachtlichaam, jouw menselijke vorm of als jouw ware galactische zelf. Sommigen van jullie zullen zich bij ons aansluiten in jullie Hogere Expressies van ZELF, en jullie fysieke expressie kan zich deze bijeenkomsten mogelijk niet herinneren.
Aan de andere kant, diegenen van jullie die een diepe verbinding tussen jullie aardse voertuig en jullie vijfde en hogere multidimensionale expressies hebben gecreëerd zullen waarschijnlijk de één of anderen herinnering hebben van onze bijeenkomst. Zelfs als die bijeenkomst in jouw herinnering komt als je wakker wordt, zal je waarschijnlijk een kort beeld of een paar zinnen ervaren.
Als je op kunt schrijven wat jij je herinnerd hebt en dan in een diepe meditatie gaat, zal jij je waarschijnlijk meer van jouw ervaring herinneren. De grootste uitdaging voor jou zal zijn om jezelf toe te staan te geloven dat deze "droom" echt was. Maak je geen zorgen over of jij je het bezoek wel of niet verbeeldt hebt. In plaats daarvan, ontspan je gewoon in de droom en sta jezelf toe om alle details te verkrijgen. Het is behulpzaam als je feitelijk opnieuw door jouw volledige ervaring heengaat.
Wij, jullie Galactische Familie, weten hoe moeilijk het voor jullie geweest is gedurende jullie jaren van isolatie op de driedimensionale Aarde. Het delen van jouw proces van ontwaking, en voor sommigen van jullie de jaren van het leven in een wereld waarvan je altijd wist dat deze feitelijk niet jouw Thuis was, zal jullie ondersteunen om jullie bezoeken aan ons in de hogere dimensies te herinneren.
Verder, beseffen wij dat vele twijfels over jullie innerlijke ervaringen zich opgebouwd hebben gedurende de lange jaren dat jullie op dit moment gewacht hebben. Vandaar dat één van onze familieleden die momenteel een aards voertuig draagt een persoonlijke ervaring van het proces van het herinneren van ZELF zal delen.

Het Galactische Federatie Manuscript - Deel 1: Wes Annac

Het Galactische Federatie Manuscript met SanJAsKa
Deel 1
27 Maart 2013 / Wes Annac
Ik zou graag analyses en discussie materiaal willen presenteren betreffende de Galactische Federatie, waar soms naar gerefereerd wordt als De Galactische Federatie van het Licht. (sommigen hebben het geloof dat de twee verschillende Organisaties zijn)

Wie zijn de Galactische Federatie?
De Galactische Federatie is essentieel een Organisatie die samengesteld is uit veelvoudige rassen van buitenaardse en hogere dimensionale wezens die samengekomen zijn en zich verenigd hebben in het algemene doel van dienstbaar zijn voor anderen, zoals wij hieronder zullen leren. Deze wezens hebben ontdekt en zijn geëvolueerd naar de hogere staten van bewustzijn waar wij momenteel naartoe groeien als een planeet, en de Raden van de Pleiaden die ons zullen informeren over hun Federatie en een overvloed van andere zaken in deze serie zijn meestal samengesteld uit vijfdimensionale geëvolueerde mensen of geesten.
De informatie die wij zullen bespreken werd gechanneld van een Pleiadische Vertegenwoordiger van de Galactische Federatie en specifiek, van de Pleiadische Raden van deze Federatie, die het label van SanJAsKa draagt. Deze ziel is ook een vijfdimensionaal aspect van mijn hogere zelf, en zou een "toekomstige zelf" genoemd kunnen worden zoals sommigen daarnaar kunnen refereren.
Ik heb me vruchtbaar met SanJAsKa in het verleden verbonden tot aan vandaag de dag, deze ziel heeft een overvloed aan communicaties gegeven en heeft veel informatie gegeven over de Pleiadianen, hun Raden en hun algemene Federatie. Welbeschouwd, vroeg ik om zoveel informatie van SanJAsKa over de Galactische Federatie als ik mogelijk ontvangen kon, en het resulterende gesprek bedekte vele facetten van hun Organisatie.
Hier, gaan wij deze informatie bespreken zoals het door dierbare SanJasKa gegeven is. Tijdens deze discussie, hoop ik in staat te zijn om mijn perspectief te leveren op zoveel mogelijk dingen die SanJasKa verteld heeft, in een poging om, voor jullie de lezers, een lucratief lichaam van informatie te produceren om daar hopelijk jullie profijt mee te doen.  

De Galactische Federatie Introduceren
SanJasKa begint de communicatie door een algemene introductie van de Galactische Federatie te geven, en legt uit waarom het gevestigd is en hoe de ascentie van het Universum past in de ondersteuning die de extra-dimensionale zielen die deze Federatie omvatten geven.
 “De Galactische Federatie werd gevormd als een onderdeel van de algemene inspanning om iedere lagere dimensionale planeet, elk collectief en ieder individu te helpen het Licht te zien en terug te evolueren in/naar de hogere staten van bewustzijn van onze Moeder/Vader Schepper. Ons werk is gebaseerd op het ideaal van dienstverlening-aan-anderen en tot dat formaat, hebben wij zeer veel verschillende rassen en Raden die "de klok rond" werken zoals jullie het zouden uitdrukken, om te helpen de ascentie van dit Universum door te zetten wat de ascentie van zovele lagere dimensionale planeten omvat wiens beschavingen gereed zijn om het Licht te zien.

De Schepper - 29 Maart - 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Jouw Ware Geschenk"
29 Maart 2013 - Jennifer Farley
Jouw bestaan op het Aardse vlak is van jou zelf. Jouw beslissingen; goed, niet zo goed of onverschillig, zijn hetzelfde. Er is geen noodzaak om het aan wie dan ook te verklaren; jij bezit hen en alle ervaringen die daarbij horen. Hoe meer je dit beoefent, hoe comfortabeler het zal worden. Omhels jouw keuzes als een waar geschenk van Het Universum en het liefdevolle resultaat van de vrije wil.  
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, maart 29, 2013

Aartsengel Michael via Ron Head - 29 Maart 2013


 
Aartsengel Michael:
"Aard Jezelf"
29 Maart 2013 / Ron Head

Aarden. Aarden en centreren. Een nieuwe maand staat nu voor jullie deur, mijn lieve vrienden, waarin wij niet genoeg het belang van deze oefeningen kunnen benadrukken. Wandel in de natuur, als dat voor jou beschikbaar is. Mediteer en grond/aard jouw energieën met dankbaarheid in/aan jullie lieve moeder, Aarde. Nochtans hebben jullie geleerd om deze dingen te doen, doe hen nu.
Wij hebben jullie verteld dat, wanneer de dingen in beweging zouden beginnen te komen, dat zij rap zouden versnellen. Wel, zij zijn begonnen, en zij staan op het punt om te versnellen. Wij willen jullie niet hebben achtergelaten met jullie hoofden ronddraaiend. Wij willen ook niet, en dit is zeer belangrijk, dat wie dan ook in angst of kwaadheid geplaatst wordt door wat er zal beginnen te gebeuren. Dit is één van de hoofddoelstellingen van berichtgevingen van dit soort.
Wij hebben nu gedurende verschillende jaren voorspellingen van deze gebeurtenissen gedaan. Wij hebben jullie horen zeggen, "Zet het in beweging! Wij zijn gereed!" Wel, wij zijn het niet precies die het in beweging zetten. Jullie zijn hier de medescheppers. Maar jullie hebben het in beweging gezet, net zoals wij dat jullie verteld hebben. Ga nu niet zeggen, "Oh nee! Wat zal ik doen?!" Het is tijd om een omelet te bakken en jullie breken de eieren.

Sightings/Waarnemingen van Lichtschepen boven Nederland


Sightings/Waarnemingen van Lichtschepen boven Nederland

Door - Cobie de Haan / 29 Maart 2013

Hallo lieve vrienden van Denk Met Je Hart,
Ik ben iemand die al enige jaren 's avonds, en als het onbewolkt is, naar de sterren kijkt. Vaak kreeg ik dan een begroeting van onze Ruimtefamilie, door een paar heldere flitsen of als ik ze daar heel hoog als een klein stipje zag voortglijden dat ze een 'power-up' gaven. (Dan wordt dat kleine stipje ineens een prachtige grote stip) Soms ook gaven ze mij een saluut door uit het 'onzichtbare' lichtschip een licht 'af te schieten' dat verdacht veel op een vallende ster leek, maar toch net even anders was. Je weet gewoon in je hart dat zij het dan zijn. En zo heb ik heel veel van dat soort zaken gezien. Ik bedankte hen dan ook en stuurde zegeningen naar hen toe.
Dit jaar echter, is het zien van lichtschepen drastisch verandert. Ik zie ze nauwelijks meer zo hoog daarboven voorbijglijden, zodat je denkt, is het nu een satelliet of niet. Maar ik stond ook wel eens avonden te kijken en dan zag ik helemaal niets…, en ik stond dan beslist niet kort buiten, of het was een mooie zomeravond en ook dan zag ik niets. Terwijl die zogenaamde satellieten van menselijke makelij toch niet zomaar ineens weg zullen blijven. Dus ik denk niet eens dat wij die satellieten hier beneden kunnen zien, behalve de iets grotere dan… Maar de normale zien wij niet.
Via iemand in Engeland die in zijn omgeving vaak vele lichtschepen ziet en filmt, en nu ook met uitleg hierover via channelings, weet ik dat onze vrienden hun lichtschepen kunnen morfen. Een lichtbal aan de lucht verandert ineens verdacht veel op de knipperende lichten van onze vliegtuigen. Iets waar ik voor het eerst op 14 maart 2013 getuige van was. En ik bekeek het via een verrekijker en het gebeurde om één uur 's nachts. Ik zag een pracht van een oranje/okerkleurige bol boven mijn woonplaats hangen, en terwijl ik dat eens goed door de verrekijker bekeek zag ik hen morfen naar een brede horizontale streep zeg maar, met allemaal knipperende lichten. Ze kwamen toen mijn kant op en ik naar buiten en toen ze over mij heen vlogen was het ook net een vliegtuig… Maar ik wist beter en bedankte hen, zwaaide en zegende hen.
Met andere woorden, onze vrienden vliegen steeds lager in onze atmosfeer, of in ieder geval zien wij hen dat nu in grotere getale doen, want ik heb nu al diverse avonden vele, vele lichtschepen, op dezelfde avond, over zien vliegen. Soms met geluid en soms zonder geluid. Dus ook daar kan je het niet aan afmeten allemaal. Je hart of intuïtie of buikgevoel verteld je wel of zij het zijn of niet. Maar ja, ik heb nu ook al twee keer gehad dat ik dacht dat zij het niet waren, en ik dat ook daadwerkelijk dacht…, en ik kreeg prompt een power-up. Zo van… "Oh ja Cobie meid, dacht jij dat wij een gewoon vliegtuig zijn? In je dromen lieverd."

Het Manuscript van Overleving - Deel 292

Het is Tijd om Jullie Stoel in dit Oude en Afgelopen "Theater van het Leven" te Verlaten"

29 Maart 2013 / Aisha North

Zo hier zijn we dierbare vrienden, gereed om aan een volgende dag in het paradijs te beginnen. Want dat is echt wat het is, nietwaar? Wij zeggen dit niet om wie dan ook te beledigen die nog steeds worstelt met de laatste geboortepijnen, wij zeggen het slechts als een kleine herinnering dat jullie niet uitgesloten zijn, niemand van jullie. Want jullie zijn al in het paradijs, en zelfs als je om de één of andere reden zelf nog tot dezelfde conclusie moet komen, laat ons gewoon zeggen dat je dat diep binnenin jezelf al gedaan hebt, en weldra, zal de rest van jouw bewustzijn navolgen.
Laat ons dit uitleggen. Zoals wij bij zovele gelegenheden verklaard hebben, als je het risico neemt om naar het paradijs te zoeken buiten de grenzen van jouw eigen zelf, zou je vrij veel sporen hiervan kunnen vinden, in de schoonheid van de natuur, en in de liefdevolle aanblik van iemands starende ziel. Maar als jij je focust op wat er nog steeds overvloedig aan verdriet, ellende en wanbeleid rondom jou heen is, zal je tot geen andere conclusie komen dan dat je nog steeds leeft in iets dat voor velen alleen omschreven kan worden als een nachtmerrie. Maar nogmaals, het is een nachtmerrie, want het is waarlijk een illusie, en als zodanig, zal je op het moment dat je volledig ontwaakt, het bekijken voor de glinsterende nevel van de schijnvertoning, dat het echt is. Want dat is niet permanent, op geen enkele manier, en dat alles zal beginnen te verdwijnen zodra als dat je begint tevoorschijn te komen vanuit deze cocon van transformatie. Want wanneer je dat doet, zal je zien dat je permanent bent, aangezien je op alle manieren en methoden onsterfelijk bent. En dus al het andere zijn gewone golvingen van energieën, die rondom jou heen afnemen en stromen, en niet meer dan een hersenschim zijn.
Met andere woorden, wanneer je eenmaal echt in dit terug herboren bent, de echte versie van jou, zal je beginnen te kijken naar wat jou omringt met een veel meer onderscheidend oog. Dan zal je zien dat er niets definitiefs is in deze zogenaamde "werkelijkheid" die zich schijnbaar aan jou opdringt. Want het is maar een verzinsel van de menselijke geest, opgezet als een soort van toneelspel dat uitgespeeld wordt onder het voorwendsel dat het echt is. Maar het is niet echt, niet meer echt dan wat toneelspelers op het podium in theaters presenteren. En net zoals een toneelspel, ongeacht hoe populair het geworden is, het zal vroeger of later uit de productie moeten gaan. Want een toneelspel zal alleen voortduren zolang als er mensen zijn die bereid zijn om te komen en het te bekijken. En nu, terwijl jullie, de één na de ander, ontwaken, zullen jullie je stoelen en dit "theater van het leven" verlaten, zoals wij graag dit derde dichtheidsoptreden van "werkelijkheid" noemen dat jullie voor zolang gretig bekeken hebben.  

De Schepper - 28 Maart 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Vrije Wil"
28 Maart 2013 - Jennifer Farley
Andere acties kunnen jou laten twijfelen aan jouw vermogen om te begeleiden en te adviseren. Herinner je dit; je hebt hen de gereedschappen gegeven, je hebt je best gedaan en dat is alles dat je kunt doen. Hun pad is niet jouw pad. Vrije Wil is, zoals altijd, een individuele expressie van Zelf. Wanneer al het andere lijkt te hebben gefaald, stuur dan Onvoorwaardelijke Liefde.  
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Aartsengel Zadkiel via Linda Robinson - April 2013


Aartsengel Zadkiel
April 2013
 
"Het Plaatsen van een Duidelijke Intentie"
 
Gegroet Dierbaren,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst. Wij komen naar jullie toe vanaf de Zevende Straal van Transformatie, Manifestatie en de Violette Vlam, en wij werken samen met vele andere Hogere Wezens van Licht om jullie met het manifestatie proces te helpen.
Het plaatsen van een duidelijke intentie is een zeer krachtig deel van het manifestatieproces. De nieuwe energie is zeer krachtig, en manifestatie kan snel zijn wanneer intenties, doelstellingen, gedachten en handelingen op één lijn zijn. Wanneer deze aspecten op één lijn zijn, werken zij als een goed geoliede machine samen.
Het plaatsen van een duidelijke intentie moet gedaan worden aan het begin van een project of doelstelling. Dit is de fundering voor wat het ook is dat je wenst te verwezenlijken.
Wanneer jij je aan een doelstelling verplicht, stuurt dit signalen en trillingen uit het Universum in. Deze krachten die op hetzelfde trillingspatroon zijn als jouw doelstelling ontvangen de trilling van de intentie van jouw doelstelling en worden naar jou toegetrokken om jou te ondersteunen met het bereiken van jouw doelstelling. Onder de Wet van Aantrekking, trekt hetzelfde elkaar aan.
Dit is waarom het zo belangrijk is om duidelijk te zijn met jouw intentie in het plaatsen van een doelstelling. Zowel de uitsproken als de onuitgesproken intenties zullen zijn wat je uitzendt. Als je een doelstelling of intentie kenbaar maakt maar jouw onuitgesproken gevoelens zijn niet op één lijn met die kenbaar gemaakte doelstelling, zal er een gemixt signaal uitgestuurd worden, en dit het verlangde uitgesproken effect teniet doen.

donderdag, maart 28, 2013

Serapis Bey via Julie Miller - 22 Maart 2013

 
Geascendeerde Meester, Serapis Bey’s Wekelijkse Bericht ~ Maart 22–29, 2013

Onvoorwaardelijk ÉÉN met AL het Bestaan
 
Het hoogste en belangrijkste doel in jullie bestaan is jullie evolutie; jullie prestatie als een geliefd menselijk wezen is de vrijheid van het lijden, de finaliteit van onwetendheid en het worden herenigd met jouw Zelf - de ultieme uitbreiding en betekenis van jouw reis en het pad dat in/naar de meest gewaardeerde staat van volledigheid leidt. Vrijheid is altijd het hoofddoel geweest ongeacht de traditie of de cultuur die jou thuisbrengt naar zuivere verlichting. Een vrijheid die niet gefundeerd is op volledigheid van het Zelf is echt eenvoudig een ontkenning van jouw ware bestaan. Dierbaren, eigenlijke vrijheid zal de overstijging bevatten van dergelijke dingen als onwetendheid en negativiteit. Jullie worden aangemoedigd om tot het besef te komen dat verlichting jullie niet bevrijdt van wat verkeerd is, in plaats daarvan betrekt het jou in wat waar is; wat gevonden wordt in het hart van alle dingen is de heelheid dat de volledige ontwaking van jouw ziels zuiverste en meest ware identiteit definieert. De reis die jou in/naar de gerespecteerde staat van volledigheid en heelheid brengt kan niet gepakt worden door welke fysieke of zelfs aardse mentaliteit dan ook - dit concept gaat voorbij iedere voorstelbare verbeelding die binnenin jouw geest gecreëerd is. De staat van volledige heelheid wordt alleen gevonden door het element van vergeetachtigheid te overstijgen, en dan zal jij je in de waarheid van jouw Zelf bevinden die voortdurend evolueert en tevoorschijn komt.
Wanneer je in staat bent om te (h)erkennen dat jouw heelheid uniek en individueel is van alle andere dierbare zielen, maak je een innerlijke staat van wetenschap wakker die alle bestaande funderingen voorbij het normale denken van de geest uitbreidt. Het is hier dierbaren waar jullie ziel demonstreert via het begrip van jullie volledige veelzijdige bestaan dat goed voorbij jullie normale rijk van begrip gaat, maar toch is het binnenin jullie om te bereiken iedere keer dat je de tijd neemt om naar binnen te gaan en meer te ontdekken van jouw ware Zelf. Jouw diepste zelf is tijdloos en voorziet jou met eindeloze kennis dat na enige tijd waardevolle wijsheid wordt. Van het steeds maar weer opnieuw naar binnenin jezelf te gaan, en het loslaten van alles dat niet langer een hoger doel dient voor jou verbetering van het bereiken van een hoger rijk van bewustzijn, breng jij jouw Zelf in/naar het proces van het opnieuw geboren worden van jouw gehele en volledige aanwezigheid. Soms kan je dit niet herkennen wanneer dit gebeurd, maar wanneer je het doet is het een glorieus moment om te omarmen en je te verheugen. Het is niet mogelijk het bereiken van deze staat van heelheid en volledigheid en ziel (h)erkenning te bespreken als zijnde afgescheiden van het verenigde belang van jouw ziel binnenin jouw absolute werkelijkheid. Het is vanuit de eigenlijke Macht van deze eenheid met jouw Hoogste Zelf dat jouw ziel volledig ontwaakt tevoorschijn komt.
Het is begrepen dierbaren dat het pad waar jullie je op bevinden jullie zal leiden naar een reis die jullie in de richting van volledigheid zal brengen, en dat deze onveranderlijk gevonden zal worden in de ontwikkeling van jullie Innerlijke Zelf. Het is essentieel dierbaren om niet rond te zwerven in staten van verwarring maar om je Zelf over te geven aan de hunkeringen van jouw hart en om erop te vertrouwen dat jouw hart jou zal leiden naar jouw individuele bewustzijn van de zuiverste expressie van jouw Zelf. Wanneer jij uiteindelijk jouw dynamische potentieel beseft, scheept jouw ziel zich ook in om zich aan te sluiten bij hogere rijken van bewustzijn, en een ieder van jullie, wanneer jullie deze staat bereiken, zal het belang beseffen van het ontwaken van jullie multidimensionale lichaam die binnenin iedere dierbare ziel diens IK BEN Aanwezigheid vasthoudt.

Aartsengel Michael via Meredith Murphy - 26 Maart 2013

Na-Equinox Volle Maan: Overgang Naar Vervulling
 
Bericht van Aartsengel Michael
Gechanneled door Meredith Murphy http://www.expectwonderful.com
Telepathische Transmissie - 26 Maart 2013
Dierbaren,
Jullie staan op het punt om het nieuwe paradigma van Zijn binnen te gaan. Jullie hebben je hier gedurende een lange tijd op voorbereidt. Sommigen bewust langer dan anderen, maar voor jullie allemaal, voelt het aan als een lange en vlijtige uitdaging. Het is zo prachtig wanneer jullie een moment zoals deze in jullie leven bereiken - Wanneer je niets te doen hebt, slechts alles dat je al gedaan hebt laat rijpen.
De galactische energieën van de maan-uitlijning zal jullie in/naar de nieuwe expressie van het bestaan/zijn leiden waarvan jullie langdurig bespeurden dat het een werkelijkheid op Aarde zou kunnen worden.
De balans binnenin jullie, tevoorschijn komend vanuit de Equinox, is het laatste deel van het integreren van het herijkingsproces/programma dat tijdens de december Zonnewende verzonden werd en welke sindsdien werd ontvouwen en aangevuurd.  
Jullie weten in jullie hart dat nieuwe niveaus van besef online zijn gekomen. Jullie ego vervaagt geleidelijk aan in diens autoriteit en diens controle. De emoties die je gewend was te vermengen met een begrijp van gevoel, worden nu meer accuraat waargenomen en jullie zijn begonnen in relatie te staan tot de sensatie en het gevoel als anders dan emoties. Beseffen jullie wat een enorme verschuiving dit is? Hoeveel jullie jezelf toegestaan hebben om meer neutraal te worden? In deze neutraliteit, in het verwelkomen van het leven zoals het is, hebben jullie je DNA bekrachtigd om opnieuw te beginnen met het genezen en reorganiseren. Het is bevrijdt om jullie tot de wereld en tot al het leven te openen, de coderingen ontvangend die bedoeld waren om jullie vrij te maken. Jullie konden niet al deze energie volledig ontvangen totdat jullie het evenwicht door lieten slaan in/naar een hoger niveau van besef. Het is deze grotere vermenging met jullie Hogere Zelf en jullie Ziel Aanwezigheid welke nu dit proces voor en met jullie vergemakkelijken.

Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie - De Landingsploeg 2


Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie

"De Landingsploeg ~ Deel 2"
 
25 Maart 2013 / Dr. Suzanne Lie
 

Mytre Spreekt:

Mytria en ik waren diep bewogen door het medeleven van de Arcturianen voor hun vrienden in menselijke vermomming. Nochtans, waren wij er zeker van dat wij niet verloren zouden raken in een werkelijkheid die bijna archaïsch was in vergelijk met degene waarin wij onze gehele levens gewoond hadden. Ik zou diep voor die arrogantie gaan betalen. Deze arrogantie was slechts de eerste van vele vergissingen die ik tijdens deze missie maakte. Wij, ons team vanuit de vijfde dimensie en daaraan voorbij, konden niet beginnen ons een voorstelling te maken van de macht die een planetaire illusie zou kunnen hebben.  

Weldra vergaten wij alles over onze bezorgheden van het verloren raken in de illusie en gingen verder met onze voorbereidingen voor onze missie. Mytria en ik waren onder de eerste Landingsteams, net zoals 98 anderen. Wij allemaal waren teams die bestonden uit een man en een vrouw van Goddelijke Aanvullingen. Het was besloten om teams van Goddelijke Aanvullingen te gebruiken, terwijl één Aanvulling op het Schip kon blijven terwijl de ander het contact zou maken.

Deze beslissing was gemaakt omdat wij allemaal over de mogelijkheid wisten van het verstrikt raken in de vergeetachtigheid van het 3D Frequentie Net. Vandaar dat, slechts één van de Aanvullingen het Schip zou verlaten terwijl de ander in onophoudelijk contact zou zijn met diens partner in de Landingsgroep. Dit was een goed plan, dachten wij, en het werkte vrij goed, voor een tijdje. Nochtans, "een tijdje" had een zeer andere betekenis op een tijd-gebonden planeet, dan dat het dat deed op het schip of zelfs onze Pleiadische planeet.

Dat gezegd hebbende, zal ik teruggaan naar het allereerste begin van onze Missie. Er waren velen van ons die getraind hadden voor deze Missie. Natuurlijk, hadden we voor deze Missie veel langer getraind dan dat wij wisten, maar de officiële trainingen waren net beëindigd. Er waren vijfhonderd van ons en we zouden opgesplitst worden in vijf teams van honderd. Dat zou 250 in het Schip achterlaten en 250 op de planeet.

De Schepper - 27 Maart 2013


Een Schrijven van de Schepper
"De Ruimte er Tussenin"
27 Maart 2013 - Jennifer Farley
Een vriendelijke herinnering; de ruimte tussen dat waar je over nadenkt en wat plaatsvindt wordt minder. Als jullie zienswijze van de tijd verschuift, zo zal jullie werkelijkheid dat ook. Het is belangrijk om in de stroming te blijven en om vreugdevol in jouw Wezen te zijn. Jij bent een Mede-Schepper!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, maart 27, 2013

Een Uur met een Engel - 25 Maart 2013

Aartsengel Michael:
 
"Over het Binnengaan van de Wereld in het Nieuwe Tijdperk"

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de raad van Liefde en auteur van De grote Ontwaking, en Geoffrey West van Greenprint for Life. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. Zo, hiermee geef ik het aan jou over, Geoffrey.

Geoffrey West: Dank je, Graham. Groeten en Zegeningen aan jullie allemaal. We hebben veel vragen te behandelen deze avond. Dus zeg ik welkom tegen u, Michael.

Dank u wel om u wederom bij ons aan te sluiten.

Aartsengel Michael: En ik zeg welkom tegen jou, dierbaar hart. Ik ben Michael, aartsengel van de vrede, strijder van de liefde, en, specifiek in dit geval, brenger van nieuws. Het is mijn vreugde om bij jullie te zijn, en om mijn zwaard te brengen, mijn schild, mijn blauwe vlam van de waarheid, en om met een ieder van jullie niet alleen de kwesties van globaal belang te bespreken, maar ook de geheimen en de kwesties van jullie hart.

Want zo vaak zijn deze één en dezelfde, en zij reflecteren eenvoudig en reflecteren en reflecteren. En dit is specifiek waar als jullie door deze periode van overgang heen gaan, waar jullie aan denken als de Ascentie, de verschuiving.

Dus het is mijn genoegen, mijn vreugde, mijn eer om hier te zijn. Mijn dierbare vrienden, waar wensen jullie te beginnen?

GW: Wel, er zijn zoveel plaatsen waar we zouden kunnen beginnen, Ik denk dat we misschien met Obama's recente trip naar Israël kunnen beginnen. President Obama, zoals vele mensen weten, was onlangs in Israël. En het is aardig duidelijk dat Obama en de Israëlische Eerste Minister Netanyahu geen vrienden zijn, hoewel Obama en de Israëlische President Shimon Peres zeer veel op dezelfde bladzijde lijken te zijn.

Een gebeurtenis welke onder de normale omstandigheden mogelijk niet verdacht schijnt te zijn dat mijn aandacht ving was het feit dat de limousine van de president er mee ophield in Israël. Nu, gezien het intense verlangen van Netanyahu om tussenbeide te komen met Obama's verkiezing vorig jaar November door Romney te ondersteunen, en gezien de moeilijkheden Netanyahu nu heeft in zijn eigen land, lijkt het feit dat de auto kapot ging tijdens een bezoek aan Israël op z'n minst ongewoon, zo niet verdacht.

Zat er iets achter deze gebeurtenis, of was het slechts een onfortuinlijke vermenging van brandstof, zoals gerapporteerd werd?

Het Manuscript van Overleving - Deel 291

"Bevecht Deze Sterke Onderstroming Niet!"

27 Maart 2013 / Aisha North

De onderstroming zal voor velen van jullie nu sterk zijn, en het zal aanvoelen alsof jullie voeten in het gevaar verkeren van weggespoeld te worden. En dus denken jullie dat jullie geconfronteerd worden met een bepaalde vernietiging, want wanneer je het risico neemt om in deze energieën te voelen die nu rondom jullie heen deinen, kunnen jullie gewoon voelen hoe krachtig/machtig zij zijn. Maar hierin, is de les hetzelfde als voor diegenen die gevangen zitten in een tegenstroming wanneer zij daarbuiten in de wateren zijn. Vecht hier niet tegen dierbaren, want dan zullen jullie slechts jullie pijn en ellende verlengen, en jullie zijn ertoe geneigd om jezelf volledig uit te putten. Want wat jullie moeten doen is om volledig tegen jullie instinct in te gaan. Want jullie instinct zal jullie vertellen om neer te hunkeren en met al je macht tegen het meedogenloze getrek en geduw van deze stroming te vechten. Maar wat jullie moeten doen, is volledig het tegenovergestelde. Want je hoeft slechts je voeten op te tillen, jouw houvast op het firmament los te laten, en jezelf weg te laten spoelen op deze golven. En wanneer je dat doet, zal je het zoveel gemakkelijker vinden om deze stroom van binnenkomende energie te navigeren, en je zult jezelf vrijelijk drijvend in dit grote lichaam van water vinden. Want als jullie voet bij stuk houden, zal je bij jezelf ontdekken dat je voor lucht aan het vechten bent, terwijl het water stijgt en jouw hoofd ondergedompeld begint te raken.

De Schepper - 26 Maart 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Puzzel"
26 Maart 2013 - Jennifer Farley
Op een dag, zeer spoedig, zullen de stukjes van jouw puzzel perfect in elkaar passen. Je zult weten dat Het Universum er altijd geweest is, zachtjes jouw hand gidsend en deze uitdagende momenten maakten deel uit van het grootse plan om jouw naar jezelf terug te brengen. Welkom thuis, mijn geliefde!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, maart 26, 2013

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 26 Maart 2013

"Volg Je Hart en Volg Je Dromen"
Want, door in jullie realiteit te leven naar je dromen en VAN IEDERE MINUUT dat je ERIN BENT TE HOUDEN … zullen jullie harten en geesten en het GEVOEL van WETEN dat jullie bezig zijn de redenen waarom jullie naar deze planeet gekomen zijn te VERVULLEN … doorgaan om wat was gepland om toe te laten … er te laten ZIJN.

DE NIEUWE WERELD IS ER.

Jullie kunnen het naar binnen halen of wegduwen. Maar zoveel van jullie halen het naar binnen … dat de energie die wordt gecreëerd aanstekelijk werkt op degenen die slapen. Zoals een feeënmist die iemands zintuigen beroert, en geleidelijk openen zij hun ogen en ZIEN ze hoe de dingen WERKELIJK zijn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Blossom: WOW! Het lijkt zo lang geleden dat we met elkaar spraken en het voelt alsof ik een enorme reis gemaakt heb toen ik de laatste vijf weken weg was, zowel mentaal als emotioneel. Ik heb niets van de wereldse beslommeringen gevolgd, dus ik ben benieuwd waarover jullie willen praten. Ik VOEL beslist wat sterke Hoogverheffende energieën om me heen … zeer geruststellend en bemoedigend. Daarom … zijn jullie hier?

GFL: Dat zijn we zeker en we zijn blij om weer met jullie te kunnen praten. Wij zijn vooralsnog naar een HOGERE verblijfplaats verhuist.

Dat kan ik niet negeren … jullie bedoelen?

Wij bedoelen … o, nieuwsgierig Aagje … dat voorlopig, terwijl de energieën tot rust komen … diegenen van ons die in Hogere energieën verwijlen, zichzelf dat toestaan. Terwijl jullie planeet deze nieuwheid ervaart … staan wij het onszelf toe om daar te zijn waar we thuishoren. Het is inderdaad aangenaam om in de eigen, speciale omgeving te verkeren en te weten dat men thuis is.

Maar waar zitten wij dan, gezien wat er met ons gebeurt en waar komen jullie in het spel?

Wat er met/voor jullie gebeurt hangt heel erg af van wat men heeft verkozen om te ZIJN? Het is echt zo simpel. Jullie zullen de wonderen van het zelf ontdekken en hoe vlug jullie die wonderen aantrekken … wanneer je hebt besloten om ze te beleven. Dat is hoe de dingen gaan. Als jullie besluiten om vreugdevol te zijn en dit toestaan … dan zullen jullie vreugde kennen. Wanneer jullie van een standpunt uitgaan van kreunen en steunen dan is het, als altijd, dat wat jullie aangeboden krijgen. Het is aan jullie. Met dien verstande dat het NU bijna onmiddellijk zo is … afhankelijk van jullie trilling in de volheid van jullie zelf. Neem de tijd om diep adem te halen elke keer dat je eraan denkt en wees je ervan bewust dat je je tijdens die ademhalingen verbindt met wie je bent.

JULLIE KUNNEN NIET NIET-VERBONDEN ZIJN … maar kunnen je bij tijden wel zo VOELEN.

Gechanneld Interview met de Pleiadianen - Wes Annac - 25.03.2013

Galactische Basissen, Het Interpreteren van Hogere Dimensionale Impressies en de Creatieve Verantwoordelijkheid van de Mensheid
Wes Annac: Gegroet op deze prachtige dag, lieve vrienden. In verband met jullie suggestie aan het einde van onze laatste communicatie, zou ik graag willen vragen naar de ondergrondse basissen van jullie waar wij zoveel over gehoord hebben. Zijn zij geassocieerd met de Galactische Federatie en/of jullie Raden?
De Pleiadische Hoge Raad: Met Warme groeten en Liefde naar een ieder van jullie die deze communicatie absorberen en aan jou, onze lieve schrijver, wij verwelkomen jou tot onze collectieve energieën, of onze "energetische woonplaats", zoals jullie het kunnen noemen. Inderdaad, onze basissen maken deel uit van onze Federatie en wij handelen vanuit deze basissen aan een overvloed van verschillende missies die wij voor onszelf opgezet hebben relaterend aan de ascentie van jullie Aarde en specifiek, aan het naar boven halen van de kolonie van Atlantis naar de oppervlakte van jullie prachtige planeet.

Goedaardige Bestudering & Zorgvuldig omgaan met Waarnemingen
Wij voeren vele acties uit vanuit onze ondergrondse basissen en wees niet bezorgd, dierbare zielen; wij dienen geen kwaadwillend doel of agenda van binnenuit deze basissen en wij zullen hen graag aan jullie willen laten zien in de tijd die eraan komt zodat jullie hen verder kunnen verkennen en precies kunnen begrijpen wat wij doen. Zoals gezegd is, zijn velen van ons wetenschappers die diverse delen van jullie wereld bestuderen, en wij nemen basissen onder de grond, binnenin grote spelonkachtige bergen en onder jullie oceanen en zelfs soms rivieren.
Wij kunnen onszelf nochtans niet al te stoutmoedig bekend maken wanneer wij dergelijke plaatsen verlaten, aangezien wij welk dierbaar menselijke of dierlijke ziel dan ook niet zouden willen opschrikken die onze aanwezigheid of wat ons vaartuig is niet zouden begrijpen, terwijl zij ons onze basis zien verlaten en in sommige gevallen dat wij letterlijk naar boven uit het water vandaan komen om dat te doen.           
Wij zijn natuurlijk zeer zorgvuldig en voorzichtig met ieder facet van het onszelf te laten zien, maar een eerste aspect van ons contact met jullie zal voor ons zijn om jullie deze basissen te laten zien en om uit te leggen hoe wij hen tersluiks binnengaan en verlaten, zodat jullie strijdmachten, of welke onbewuste ziel dan ook, die niet van onze aanwezigheid afweten te overweldigd zouden raken door getuige van ons te zijn.  

De Schepper - 25 Maart 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Vlinder Vleugels"
25 Maart 2013 - Jennifer Farley
Kan je het voelen? De zachte sensatie, de beweging van vlinder vleugels binnenin jou? Je verandert iedere dag, mijn geliefde. Sta de vlinder van jouw dromen toe om vrij te breken en volg het. Diens pad kan onstabiel zijn, maar stel je het plezier voor dat je zult hebben!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/