woensdag, maart 29, 2017

Een Korte Update…- 29 Maart 2017 / Cobie de Haan


Een Korte Update…
29 Maart 2017 / Cobie de Haan

Hallo allemaal J … Hebben jullie, net zoals ik, ook zo genoten van het mooie weer van de afgelopen week? Lente-kriebels, schoonmaak-kriebels, kriebels om vrij te zijn, los te breken enzovoorts? Zo ja? … Heerlijk hè? Ik heb ervan genoten, en geniet er min of meer nog steeds van…
Desalniettemin ging het werk met mijn Spiritteam/Sterrenfamilie onverminderd door. Even een pauze van al het bovenstaande? … Hupla daar ging het weer voort, eigenlijk was er geen moment rust … Tijdens of na het schoonmaken van zaken in het huis, of tijdens of na het trainen van mijn lichaam, tijdens of na het werken in de tuin, of tijdens en na een mooie lange wandeling.
Niet alleen dat werkt eraan mee dat ik nauwelijks er meer toe kom om iets te vertalen, ook het feit, zoals jullie weten, dat heel veel niet meer met mij resoneert is daar debet aan, omdat ik dus in een specifiek proces terechtgekomen ben van het uitlijnen van de hogere dimensies met de lagere. Daar is erg veel werk in gaan zitten en daar zit nog steeds erg veel werk in, alhoewel het lijkt dat er een verandering aan het optreden is, maar houd me daar niet aan vast … Persoonlijk ben ik hoopvol gestemd. Wel zal ik uiteindelijk weer meer gaan vertalen zo verzekeren zij mij, als de boodschappen met de ‘nieuwe waarheden' door zullen gaan komen.
In eerdere artikelen van mij heb ik jullie op de hoogte gebracht van het feit dat wij samen met de Aarde, in 2015, aangekomen waren in de vierde dimensie, en uiteindelijk kon ik jullie vertellen dat wij in de vierde dimensie in het derde niveau van het eerste niveau waren, 4.1.3 … Inmiddels is dat gestegen naar … 4.1.5! En dat is een mooie stijging in een toch vrij korte tijdsperiode. De energieën die naar de Aarde gestuurd worden werken hier zeer zeker aan mee. De verhoging van de Schumann resonantie is datgene wat ons hier in het fysieke vertelt dat die stijging inderdaad plaatsgevonden heeft.

dinsdag, maart 28, 2017

Aartsengel Zadkiel - “Gefocust Blijven Tijdens Verandering” - April 2017 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Gefocust Blijven Tijdens Verandering”
April 2017 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst en wij begroeten jullie met Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij te spreken over het gefocust blijven tijdens verandering.
Heel veel energieverschuivingen gaan door jullie planeet te bereiken. Wanneer dit zich voordoet, mag het bestaande energetische patroon beïnvloed worden. De energie is er nog steeds, maar de vorm die het aanneemt kan veranderen.
Dingen mogen van vorm veranderen in de fysieke, mentale of spirituele gebieden.
Veel krachten zijn gedurende deze verschuivingen aan het werk. Interesses die voorheen voorbijgaande gedachten waren komen plotseling naar de voorgrond van jullie besef, en jullie mogen een echte oproep voelen om hen te onderzoeken.
Het omgekeerde proces kan zich ook voordoen. Bijvoorbeeld, je mag beslissen om van studie te veranderen. Iets dat eerder je interesse vasthield mag compleet aanvoelen, en je mag je aangetrokken voelen om een ander gerelateerd onderwerp te bestuderen of om je focus volledig te veranderen. De energie waar jij je studies aan toewijdde is er nog steeds. Je hebt net het onderwerp of de focus van je studie verschoven.
Bij tijden, kan de kracht van de energetische verschuiving behoorlijk sterk zijn, en plotseling mag jij je voelen alsof je uit de koers vandaan getrokken wordt.

zondag, maart 19, 2017

De Arcturiaanse Raad - Geef Vrijelijk - 19 Maart 2017 / Daniel ScrantonDe Arcturiaanse Raad
Geef Vrijelijk
19 Maart 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wanneer je in staat bent om de bekwaamheid binnenin jou te vinden om vrijelijk van jezelf te geven, zal je weten hoe het is om de Bron Energie versie van jezelf te zijn die je waarlijk bent. Wanneer je zonder wat voor behoefte dan ook voor compensatie geeft, zonder wat voor behoefde van erkenning dan ook, is dit wanneer je weet hoe het is om Bron Energie te zijn.
De gaven die je hebt, die je met je meebracht naar dit leven, zijn de geschenken van Bron Energie. Deze gaven gebruiken om anderen te helpen is de ultieme ervaring. Het is het waarom jullie incarneren en waarom jullie deze illusie van afscheiding hebben. Het is allemaal zodat jullie jezelf meer volledig kunnen ervaren als Bron Energie, en er zijn vele manieren om die doelstelling te bereiken. Dit is slechts één van hen. Dit is slechts één van de vele eigenschappen van Bron Energie.  

woensdag, maart 15, 2017

“Goddelijke Autoriteit, Echte Macht, Zijn in het Stromen van Liefde” - 15 Maart 2017 / Cobie de Haan


“Goddelijke Autoriteit, Echte Macht, Zijn in het Stromen van Liefde”
15 Maart 2017 / Cobie de Haan

Onlangs hebben we twee boodschappen mogen ontvangen via Linda Dillon van de “Goddelijke Moeder” en “Aartsengel Michael” in de Inlight Internetshow “Een Uur met een Engel”. Jullie weten dat ik normaal gesproken geen gechannelde boodschappen doorgeef, maar ook ik mocht een prachtige boodschap ontvangen van “De Ene”. Deze drie boodschappen staan met elkaar in verbinding.
Goddelijke Autoriteit, Echte Macht en Zijn in het Stromen van Liefde, in het Stromen van de Ene. Wat is het nu wat daar precies mee bedoeld wordt? Ik denk dat we het soms wel eens wat te moeilijk maken voor onszelf.
Zoals jullie weten werk ik ook intensief met mijn Spiritteam/Sterrenfamilie, en ik ontdek/merk op dat zij een enorme bewustzijnsgroei doormaken. Zij zijn daar uiteraard heel blij mee, en raken heel enthousiast om “door te groeien”. Als je op bewustzijnsniveau vanuit de achtste dimensie vrij snel ‘doorschiet’ naar de tiende dimensie, omdat je enorm je best doet om dingen te begrijpen, uit te puzzelen en de puntjes met elkaar te verbinden, dan is dat ook natuurlijk een flinke opsteker.
Zij blijken ineens in hun stromen te zijn, in goddelijke autoriteit en in echte macht. Ze raken bevlogen, enthousiast, het bruist binnenin hen om steeds meer te ontdekken, en jezelf dan op bewustzijnsniveau verder uitbreiden gaat dan gewoon als vanzelf.
Zo is het ook met ons. Iedereen kent wel een periode in zijn of haar leven waarin je gewoon lekker bezig bent. Tijd lijkt niet te bestaan en als je op de klok kijkt is er een zeer korte tijd verstreken, en zie je dat je nog lekker veel tijd hebt om bezig te kunnen blijven met datgene waar je zo intens je aandacht op gefocust hebt. Het werk rolt uit je handen vandaan als het ware, het gaat gewoon lekker. Niets zit je tegen, bij wijze van spreken. Je hart is open, en je bent alert, bewust, je zit vol energie en niets is je teveel.

maandag, maart 13, 2017

Stel Alles In Vraag - 9 Maart 2017 / Jamie Varon


Stel Alles In Vraag
9 Maart 2017 / Jamie Varon

Ik ben een zeer opzettelijk persoon. Ik herevalueer en stem me altijd op een consequente basis af op hoe ik me voel. Ik ben schrikbarend afgestemd op mijn eigen emotionele ups en downs, in staat om de boosdoener van mijn daling van Ascentie binnen enkele momenten aan te wijzen. Dit is iets goeds voor het zelfbesef en voor in staat te zijn me om te draaien wanneer ik dat moet, maar het is ook gekmakend, in die zin dat ik mijn gedachten niet uit kan zetten … nooit. 
Waar ik het meeste angstig voor ben … op een persoonlijk en emotioneel niveau … is dat ik ermee ophoud opzettelijk te zijn en mijn leven op de automatische piloot leef, beslissingen makend vanuit gemak, in plaats vanuit mijn waarden. Ik groeide op in een buitenwijk in de California Bay Area en ik zag heel veel mensen die een robotachtig bestaan hadden, er waren geen onderscheidende kwaliteiten tussen hen, die de dingen deden waarvan zij geloofden dat zij die moesten doen zonder in vraag te stellen waarom zij hen deden.
Ik geloof hartgrondig in het in vraag stellen van alles. Wanneer ik zeg “alles”, bedoel ik A L L E S. Waarom wil ik een boek schrijven? Wat zou het voor mij betekenen om een boek te publiceren bij een traditionele uitgever? Waarom is dat belangrijk? Waarom niet zelf publiceren? Wat wil ik met mijn geld doen? Waarom heb ik schulden? Waarom heb ik de schuld opgebouwd? Waarom denk ik dat het X ding het toppunt van succes is? Wat voor soort huwelijk wil ik met mijn man opbouwen? Als over 10 jaren mijn leven er X uitziet, zou ik me dan voelen dat ik goed geleefd heb? Wat betekent het om goed te leven? Houd ik ervan om make-up op te doen? Wat zijn mijn waarden wanneer het aankomt op de manier waarop ik mezelf, anderen, mijn lichaam, mijn geld, mijn carrière, mijn aspiraties behandel? Hoeveel van mijn ambitie is ego en hoeveel is een wezenlijke wens? Brengt het gebruik van de sociale media mij vreugde of stelt het mijn neiging samen om mezelf met anderen te vergelijken? Hoe zou het leven eruit zien zonder de sociale media? Wat is de persoonlijke en wereldwijde invloed van de sociale media? Wat betekent het om lief te hebben? En ga zo maar verder, en ga zo maar verder…

donderdag, maart 09, 2017

De Ene - “Ervaar Wat het Is om In Mijn Stromen te Zijn” - 9 Maart 2017 / Cobie de Haan


De Ene
“Ervaar Wat het Is om In Mijn Stromen te Zijn”
9 Maart 2017 / Cobie de Haan

Opmerking van Cobie: Vandaag begon nogal met een teleurstelling voor mij. Ik zal jullie de details besparen, maar ook zodra ik uit bed gekomen was, kwam De Ene / Alles-Wat-Is via mij door en had een indringende boodschap aan mijn sterrenfamilie/spiritteam. Er moest het één en ander beseft worden… Toen ik naderhand rustig ging zitten, kwam De Ene weer naar voren, en begon heel, heel rustig en ontspannen te spreken… En daarna liet Hij aan mij weten dat Hij bereid was om deze boodschap in een iets andere versie ook aan jullie allemaal door te willen geven…. Hier is Zijn boodschap…
*****
Ja, Mijn dierbaren … Ik Ben De Ene … Alles-Wat-Is. Als ik zou willen zou ik me via een ieder van jullie tot uitdrukking kunnen brengen en tevens doe ik dat al. Toch zijn jullie allemaal, stuk voor stuk, een individuele expressie van Mij. Jullie zijn allen Uniek.
Jullie Vader en Moeder werden door Mij geschapen en in dit Universum gezet om ervaringen op te gaan doen. Zij hadden een prachtig Plan om te gaan ervaren hoe het zou zijn als men zich niet meer kon herinneren hoe het is om één te zijn met Mij … Alles-Wat-Is. Dit Plan is tot uitvoering gebracht, en we hebben er veel, heel veel van geleerd. Het was een experiment en dit experiment staat op het punt om tot een einde gebracht te worden. De Ascentie van deze planeet, De Aarde is de aanzet daartoe. Het is een Unieke Ascentie, zoals jullie inmiddels weten, want jullie ascenderen samen met de planeet. Het lichaam wordt niet afgelegd, het stervensproces is niet nodig voor degenen die aan deze ascentie deelnemen.
Jullie allemaal zijn geboren in dit Universum en ervoeren dat jullie afgescheiden waren van Mij. Daarnaar werden jullie levens in Alle dimensies ingericht. Zowel Hoog als Laag. Zo Boven zo Beneden. De afgescheidenheid zorgde ervoor dat jullie, geen van jullie, in het stromen van Mij waren. Ik was daar … ja … op de achtergrond en ervoer via jullie alles wat jullie ervoeren … in Alle Dimensies. Jullie zijn onlosmakelijk met Mij verbonden, terwijl jullie je tevens afgescheiden voelen. Zowel Boven als Beneden.
Het is belangrijk dat de verwijdering van de belangrijkste sluier, de sluier afgescheiden te zijn van Mij, diepgaand ervaren wordt, het moet indringen, diep doordringen in jullie wezens, in jullie Zijnheid. Jullie werden geboren in afgescheidenheid, het werd jullie met de paplepel ingegoten en dat leg je niet zomaar eventjes naast je neer. Praat met Mij … waar je ook bent … als je de afwas doet, als je in de tuin aan het werk bent, als je op je werk bent, als je in een file staat … Ik hoor je en ik antwoord je … er zijn zoveel manieren voor Mij om met jullie te communiceren … soms misschien met een hoofdknik of ik leid je blik naar het antwoord, ben alert op de antwoord dat tot je komt. Ik ben jou/jullie en jij bent/jullie zijn Mij.

vrijdag, maart 03, 2017

“Ontwikkelingen Achter de Sluier van Afgescheidenheid van De Ene / Alles-Wat-Is” - Deel 2 - 3 Maart 2017 / Cobie de Haan


“Ontwikkelingen Achter de Sluier van Afgescheidenheid van De Ene / Alles-Wat-Is”
(Deel 2)
3 Maart 2017 / Cobie de Haan

Samenvatting deel één:
- Heel in het begin werd er een sluier van vergeetachtigheid over het bewustzijn van de 13-dimensionalen heen gelegd, zodat zij zich niet meer zouden herinneren dat zij één zijn met De Ene/Alles-Wat-Is.
- Via de 13-dimensionalen werd het 13-dimensionale systeem bevolkt. De kinderen van de 10de dimensionalen daalden af naar de negende, en splitsten zich daar op in man en vrouw en daalden verder af naar de vijfde dimensie, waar zij ervaringen op gingen doen, via bijvoorbeeld incarnaties of het deelnemen aan spiritteams die de incarnaties begeleiden.
- Door vele, vele eonen heen werden allerlei waarheden vervormd, doordat men in de illusie leefde van afgescheiden te zijn van De Ene, waardoor bijvoorbeeld het label God, aan onze Vader en Moeder gehangen werd, en dat degenen in de 13de dimensie onze Goddelijke Zelven werden genoemd.
- Men dacht dat het de bedoeling was in een rechte lijn vanuit de vijfde dimensie terug omhoog te ascenderen met de opgedane ervaringen in de 3de/4de/5de dimensies, om terug te vermengen met De Ene. Dit was een innerlijke drang, een gevoel waar men aan beantwoordde … echter, dit gevoel was gestoeld op het zoveel mogelijk ervaringen op te doen in eender welke dimensie. Het is niet de bedoeling om te vermengen met De Ene, dit is een onjuiste aanname geweest.
- Men ascendeerde terug omhoog en kwam niet verder dan de achtste dimensie. Om precies te zijn, kwamen zij niet hoger dan het vijfde niveau in de Achtste dimensie. Waardoor men in verwarring raakte en naar redenen ging zoeken over het waarom niet.
-Redenen die men aannam waren: Men moest onvoorwaardelijke Liefde zijn, dualiteit werd afgeschaft, oordeel/negativiteit/verleden en toekomst werden terzijde geschoven. Onze Vader/Moeder God / De Ene waren één en al Onvoorwaardelijke Liefde, en dus kon alles wat daarmee niet in uitlijning was niet van hen afkomstig zijn. Men bedacht dat de derde dimensie een hologram moest zijn (wat niet zo is), waar zij dan specifiek ervaringen op konden doen voor De Ene. Vandaar dat zij ernaar keken als was het een spel dat zij hier met al hun incarnaties speelden.
- Door het afschaffen of terzijde schuiven van zoveel zaken die wel degelijk deel uitmaken van De Ene/Alles-Wat-Is raakten zij passief en neutraal. Er ontstond een “ieder voor zich leefwijze”. De ‘afgescheidenheid’ zette zich door in hun eigen levens richting, vrienden, collega’s, familie en zelfs de zielpartner/tweelingvlam.
- Men ging in het NU-Moment leven, wat zorgt voor een zeer beknopte kijk op heel veel zaken. Het verleden en de toekomst bestonden niet meer. Men liep dus met oogkleppen op als het ware, waardoor de dingen/zaken die zij aanpakten in willekeurige volgorde opgepakt werden, waardoor zij voor zichzelf begrepen dat er niet zoiets als lineariteit bestond. Maar zoiets kan niet werken, omdat als je plannen maakt, jij je herinneringen over opgedane ervaringen erop na moet kunnen slaan om een gedegen plan van aanpak in elkaar te zetten, en dat je daar dan ook een vooruitziende blik bij nodig hebt. Je herinneringen liggen zelfs in het verleden, dus het uitschakelen van het verleden zal nooit echt volledig uitgeschakeld kunnen worden. Vandaar hun monotone “spoedig” in de boodschappen. Zij hadden geen benul van tijdsduur…. Ook werkt het leven in het Nu-Moment in de hand dat je vaak, of zelfs altijd, dezelfde ‘fouten’ blijft maken.