zondag, mei 31, 2015

Ann en de Engelen - Goddelijke Liefde is de Wortel van Al het Bestaan - 30 mei 2015


 
Ann Albers en de Engelen
" Goddelijke Liefde is de Wortel van Al het Bestaan"
30 Mei 2015
 
Vier de heldere, prachtige en schitterende zielen die jullie werkelijk zijn. Jullie zijn Gods Liefde in een menselijke gestalte geschonken, en hebben een ervaring van het leven op de Aarde. Jullie zijn hier om jullie Liefde en jullie verbinding met Liefde te herinneren. Jullie zijn hier om Liefde te zien, Liefde te zijn, en Liefde met de wereld te delen. En Goddelijke Liefde dierbaren - als in tegenstelling tot menselijke liefde - ziet er niet altijd uit op de manier dat jullie dachten dat het zou.
Goddelijke Liefde is aanwezig of je het wel of niet "voelt", hoewel jij je zeer zeker fantastisch voelt wanneer je verbonden bent met deze werkelijkheid. Goddelijke Liefde is niet wat je "doet" hoewel het prachtig tot uitdrukking wordt gebracht bij acties. Goddelijke Liefde "dient" niet altijd anderen op de manieren waarop jullie leerden om te dienen, en Goddelijke Liefde is het niet altijd eens met diegenen rondom jullie heen.
Goddelijke Liefde, dierbaren, IS eenvoudig. Goddelijke Liefde is de wortel van al het bestaan. Goddelijke Liefde krijgt gestalte in miljarden vormen - in Universums, sterren, planeten, planten, dieren, oceanen, bergen, in jou, in diegenen waar je van houdt en in diegenen waar je niet van houdt. Goddelijke Liefde is een ongeziene substantie van waaruit creatie gevormd wordt. Tot aan de graad dat een wezen of een ding in diens pure staat bestaat - zal je de Goddelijke Liefde er van binnenuit zien stralen.
Dit is waarom je schoonheid ziet en jij je in de natuur geïnspireerd voelt - omdat de natuur in diens zuivere staat van zijn bestaat. Dit is waarom je liefde in de ogen van baby's ziet - omdat zij nog niet geleerd hebben om anders te zijn dan wie zij zijn. Dit is waarom je liefde ziet in het kwispelstaarten en knuffelen van jullie jonge honden en katten, omdat zij eenvoudig zijn wie de Schepper ontwierp hen te zijn.

zaterdag, mei 30, 2015

Vanuit de Akashic Archieven Juni 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Juni 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
 
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Juni 2015 verwachten?
Er is een grote, rijke overvloedige energie deze maand. Het gevoel is dat de maand langer duurt dan het aantal dagen dat het aan zou geven. Iedere dag, ieder uur, en ieder moment is vermeerderd.
Je mag bij jezelf gewaarworden de tijd uit het oog te verliezen en zo betrokken te raken in een activiteit dat het moment groter aanvoelt dan het op de klok zou toeschijnen te zijn. Dit is een goede tijd om zoals een kind te zijn op de manier dat jij je tot de tijd verhoudt. Denk eraan om volledig aanwezig te zijn en echt te genieten van wat je aan het doen bent, in plaats van te lijden door gehaastheid of te proberen je te haasten. Doe alles dat je kunt om dat gevoel van tijdloosheid en totale focus te cultiveren. Versterk de vaardigheden die je helpen aanwezig te zijn - ademhalen, luisteren, meditatie en focus.  
De energie deze maand is ook zeer vruchtbaar. Het is een goede tijd om nieuwe dingen te beginnen. Het is een goede tijd om ideeën te delen waarvan je hoopt dat die in de toekomst in vervulling zullen gaan. Het is een zeer goede tijd om wegen/manieren te verkennen die je uit kunt bouwen.
De energie deze maand is stabiel en stabiliserend. Het zal bruikbaar zijn om te focussen op wat jou in je leven geborgen houdt. Voed de relaties, de routines, de gewoontes, en de geloofsystemen die helpen jou te stabiliseren en die helpen dat je van de wereld zin maakt. Dit is een goede tijd om in een spirituele uitoefening te investeren. Het is een goede tijd om in de mensen om je heen te investeren en in wat het ook maar is dat je in je woning, je werkomgeving, in je alledaagse leven nodig hebt, om je stabiel en geborgen/veilig te voelen.

woensdag, mei 27, 2015

Aartsengel Michael - Jullie Godscelkern is Jullie Goddelijke Zelf - 26 Mei 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Jullie Godscelkern is Jullie Goddelijke Zelf"
26 Mei 2015 / Rita Pulmans

Geliefde Aartsengel Michael,
Men stelde mij deze vraag: "Is er een verschil tussen het Hogere Zelf en het Goddelijke Zelf?"(Ik zie Aartsengel Michael glimlachen)
Graag uw uitleg hierover en wat is het verschil of niet?
Dank u Lord.
*****
Lieve mensen, lieverds,
Alles is ÉÉN en dit weten en voelen jullie somtijds ook. Waarom zou dan het ene afgescheiden zijn van het andere? Als we van "het ene en het andere" durven spreken (weer een glimlach van Michael).
Kijk geliefden, alles is 1 in de ENE.
Doch in jullie systeem zeg maar, binnen ruimte en tijd en binnen de "zone van het experiment", vallen jullie als het ware - letterlijk en figuurlijk - (zegt Hij), binnen het systeem van afgescheidenheid. Jullie nemen binnenin de illusie waar, dat er afgescheiden delen van jezelf bestaan; zijn, functioneren, bewegen, etc. etc.
Dit wil zeggen dat jullie binnen jullie "gezichtsveld" en binnen jullie emotionele en mentale velden, deze illusie voor echt waarnemen alsook deze aanvaarden en hierin functioneren.
Dit wil ook zeggen dat jullie leven en dood, als zijnde twee gescheiden begrippen en zijns-toestanden ervaren binnen dit kader.
Doch geliefden dit neemt niet weg dat er géén afscheiding is, noch op het gebied van ZIJN, noch op het gebied van niet-zijn. Deze "twee werelden" bevinden zich net binnen en net buiten jullie astrale velden. 
Het Zijn, ( jullie zijn) bevindt zich in de materie en de daarbij resonerende "hogere" gebieden in de astrale sferen. Het Niet-Zijn "bevindt" zich in de niet astrale sfeer en of Hogere gelegen gebieden buiten deze astrale bewustzijnsvelden.

maandag, mei 25, 2015

Aartsengel Michael - Verenig jullie Hogere in de Geest Gods en Wonderen zullen Gebeuren - 24 Mei 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Verenig jullie Hogere in de Geest Gods en Wonderen zullen Gebeuren
24 Mei 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Michael,
Wilt U ons een Boodschap geven op deze Pinksterdag. Over de geest van Pinksteren. Iedereen weet of ziet de echte betekenis hiervan nog niet. Wat wilt u ons hier over vertellen.
Ik dank U geliefde Lord.
*****
Geliefde Pinksterkinderen, kinderen van de Geest, kinderen van Licht en Liefde.
De Geest Gods is in ieder van u aanwezig. Ieder kind is een kind van Liefde, een kind van de Geest Gods op Aarde. Gods Geest vertegenwoordigt de Moeder Godin.
Uiteraard is God niet mannelijk noch vrouwelijk, doch vanuit jullie dualiteitsvenster belicht ik, Aartsengel Michael, deze vanuit uw Licht, in uw woorden bevat, vanuit uw bewustzijn.
Vader/Moeder God omvat en IS uiteraard Alles, al dat is. TAT. Doch vanuit het ontstaan van de Schepping in jullie Universum, is Vader/Moeder God een begrip binnen jullie dualiteitskader. En dusdanig belichten jullie dit ook vanuit dit punt.

zondag, mei 24, 2015

Contact met het Goddelijke Zelf - 24 Mei 2015 / Cobie de Haan


Persoonlijke Ontwikkelingen van de laatste 3 weken
Contact met het Goddelijke Zelf
24 Mei 2015 / Cobie de Haan

Lieve Lezers van Denk Met Je Hart,
Dat de dingen goed in beweging gekomen zijn staat voor mij persoonlijk als een paal boven water J. Er zijn grote ontwikkelingen geweest waar ik jullie nu graag deelgenoot van wil gaan maken, want sommigen van jullie zullen hier vermoedelijk ook doorheen gegaan zijn, en voor anderen staat het misschien wel op het punt om te gebeuren. Ik heb het hier niet over de fysieke wereld, maar over de spirituele wereld en het in contact komen met je Hogere Zelf of Goddelijke Zelf.
Ik heb al geruime tijd dat tijdens de meditatie mijn hoofd naar rechts of naar links gedraaid wordt, en dat is iets dat ik dan niet zelf doe. Uiteindelijk werd er wel eens ja geknikt of nee geschud als ik ergens over na had zitten te denken, maar ik stond er niet direct bij stil om daar veel meer diepgaand op in te springen. Tot dus ongeveer drie weken geleden. Ik begon vragen te stellen die alleen met Ja of Nee beantwoord konden worden. En het contact ontvouwde en intensiveerde zich onmiddellijk.
Natuurlijk bescherm ik mezelf ook met iedere keer een decreet af te kondigen voor mijn bescherming, zodat lagere entiteiten geen toegang tot mij hebben.
Van iedere meditatie heb ik inmiddels een verslag gemaakt en van de laatste twee (21 en 23 Mei) wil ik jullie graag deelgenoot maken, mede ook omdat er door diverse kanalen er bij ons op aangedrongen wordt om te delen waar je doorheen gaat en wat je meemaakt of tot ontwikkeling weet te brengen.
Ik begin op het moment waar er een andere entiteit door begon te komen en waar ik niets van begreep. Ik dacht dat dit 'foute boel' was, maar later zou gaan blijken dat dit absoluut niet het geval was, maar dat zullen jullie in de documentatie wel gaan lezen. Op een zeer korte termijn en met vallen en weer opstaan heb ik nu een prachtig contact verkregen met mijn Goddelijke Zelf. Dat het Goddelijke Zelf ook voortdurend met me in contact staat bewijst vandaag, want de druk op mijn kroonchakra, welke ik anders alleen maar tijdens de meditaties voel, is vandaag een constante. Er wordt dus ook flink aan mij gewerkt op het moment.
In de documentatie wordt alles min of meer wel uitgelegd, dus zal ik daar nu geen woorden aan besteden en gewoon de verslagen voor zich laten spreken. Hier komt het……
♥♥♥
*********
21 mei 2015 - Eerder deze week kwam tijdens mijn 'gesprek' met mijn HZ een andere entiteit door. Ik kreeg namelijk ineens zeer tegenstrijdige antwoorden en vroeg of ik nog steeds met mijn HZ sprak en het antwoord was ontkennend. Ik begon dit wezen meteen te sommeren om te vertrekken en riep zelfs AE Michael erbij om me daarbij te helpen. Het was allemaal even schrikken, en automatisch ga je ervan uit dat er duistere energieën/entiteiten aan het werk zijn.
Later sprak ik weer met mijn HZ en ik ontdekte toen dat dit een wezen was uit nog hogere rijken dan waar mijn HZ verblijft, en dat deze wezens door kunnen komen wanneer ze willen en dus iemand zoals mijn HZ terzijde kunnen duwen. (Inmiddels begrijp ik ten volle dat ik uiteraard mijn HZ BEN, en dat toestemming aan het GZ allang door mij gegeven werd om door te komen… Maar ja, als we alles toch eens zo snel zouden begrijpen….) Maar meer kon mijn HZ mij er ook niet over vertellen, wat ik ook aandroeg over het waarom of wie het wat, het hoe… Daar kreeg ik een hoofdschudden als antwoord op.

zondag, mei 17, 2015

Ann en de Engelen - Voorbij de Comfortzone - 16 Mei 2015


Ann Albers en de Engelen
"Voorbij de Comfortzone"
16 Mei 2015
Wanneer jij de begeleiding van je hart in ere houdt, is het waarschijnlijk dat op het één of andere punt in je leven, je begeleid zult worden om uit je "comfort zone" vandaan te stappen. Een eikeltje kan niet groeien totdat het openbarst. Een kuiken kan niet volgroeien binnenin zijn eierschaal. Bloemen moeten uit de knop barsten en baby's moeten de baarmoeder verlaten. Op het één of andere punt in jullie levens zullen jullie bij jezelf gewaarworden te verlaten wat comfortabel is en uit te breiden in/naar een groter wezen.
Voor sommigen van jullie is deze uitbreiding eenvoudig. Open je geest voor een nieuwe gedachte, een nieuw perspectief. Probeer een nieuw restaurant waar je meer ontdekt van dat waar je van houdt. Luister naar de begeleiding en help een vreemdeling. Voor anderen van jullie is deze uitbreiding een sprong van vertrouwen. Vertel iemand waar je om geeft wat werkelijk belangrijk voor jou is. Deel een nieuw ontdekt talent of ontdekte gedachte met de wereld.
Dergelijke risico's en sprongen van vertrouwen nemen kunnen beangstigend aanvoelen. De menselijke geest die niet gemakkelijk de controle overgeeft! Doch, het hart breidt met verrukking uit, en volgt een dergelijke begeleiding met vertrouwen op, wetende dat het verbonden is aan niets minder dan de Schepper die Universums coördineert! Het hart weet dat verandering de aard van het leven is, en groei in/naar groter besef is op het pad van iedere ziel op de Aarde.
Dus wanneer jij je begeleid voelt om iets te proberen, iets te leren, iets achter te laten, met iemand te praten, of weg te lopen … luister. Wanneer jij je begeleid voelt om iemand te helpen of om hulp te vragen … zelfs als je er niet gemakkelijk mee bent om dat aldus te doen, probeer het. Luister naar die kleine rustige stem binnenin, de gevoelens in je hart en je buik, de gedachten die aldus moeiteloos komen om jou aan te sturen. Luister ondanks de angsten, aangezien Liefde een manier heeft om je eraan voorbij te leiden.

maandag, mei 11, 2015

Aartsengel Michael - "Loslaten en Vergeving" - 9 mei 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Loslaten en Vergeving"
9 mei 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Dank je wel, voor de vorige mooie en verduidelijkende Boodschap over het ego. Ik wilde je vragen: hoe kunnen we het ego loslaten. En allereerst uiteraard, alles wat met het ego te maken heeft. Want als we onze ego-trekjes (trucs) niet aankijken en het daardoor niet loslaten, zal ook het ego niet transformeren.
Deze ego-trucs, voeden namelijk ons ego, ja toch? En hoe kunnen we vervolgens verder in de liefde van de vergeving gaan? Als er tenminste vergeving nodig is.
Vergeving houdt voor mij in: het ver-gift wegdoen, wegvagen uit het ego-denken. Want door ons ego gerichte denken doen we onszelf het lijden aan. Vergeven is het gif ver weg doen, ver-gift. Weg. Het vergif dat ons denken, ons voelen en onze hogere staat van zijn belemmert.
Graag een woordje hierover.
Rita
****
Aartsengel Michael: Lieverd, een woordje zal wat weinig zijn, daar er zo vele woorden reeds aan "verspilt" zijn. Zo vele woorden zijn hier reeds over geschreven.
Wat baten boek en bril als de uil niet zien wil? Daarmee bedoel ik, Aartsengel Michael, te zeggen geliefde harten, dat eerst en vooral het ego zijn/haar "werk" doet tegenover zijn/haar gastheer.
Dat deze persoon, de gastheer, door ondervindingen, leerprocessen, etc. te weten zal komen en voelen, en tenslotte zal inzien, dat het ego jullie "helpt" om steeds in hetzelfde patroon te blijven circuleren, te blijven rondhangen. Ronddrijven in weemoed, in weeklacht en jammer geklaag, (dit als voorbeeld zegt AEM) als jullie dit niet lijfelijk ondervinden zeg maar.

zaterdag, mei 09, 2015

Aartsengel Michael - Ego is een Begrip van Verstandhouding - 9 mei 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Ego is een Begrip van Verstandhouding"
9 mei 2015 / Rita Pulmans
Aartsengel Michael zegt over het ego: "Ego is een begrip van verstandhouding".
Eckhart Tolle zegt over het ego: "Je kunt het ego als volgt definiëren: een slechte verstandhouding met het huidige moment".
Als ikzelf de woorden van Michael tracht te ontleden naar begrijpende taal, zou ik zeggen: Ego is een begrip van de geest gevormde "werkelijkheid" (binnenin de illusie), doordat je een mentale combinatie maakt door/in een verstandhouding van jezelf naar dit zelfgevormde gecreëerd ego en vandaar in een soort relatie gaan met jezelf.
Ego is een begrip in de geest, gevormd in relatie tot jezelf. Of tot datgene wat je denkt zelf te zijn. Daarom ervaar je het als van jou zijnde.
Zou dit zo kunnen kloppen geliefde Michael? Wilt U deze woorden, die ik van U hoorde namelijk: "Ego is een begrip van verstandhouding" even verduidelijken. Wat is nu precies het ego. En waarom hebben we het überhaupt nodig. Of dient het ons tot niets?
Graag uw antwoord geliefde Lord.
Ik dank u.
Rita
****
Geliefden, geliefde harten,
Ego is inderdaad een begrip. Ego is op zich niet egoloos (glimlach van Michael voor de woordkeuze), daarom dient het zichzelf. Dient het daarom jullie?
Wat denken jullie lieverds? Ja en neen?
Inderdaad het dient op zich tot niets dan enkel zichzelf dienen, instant houden, zichzelf handhaven en creëren.

woensdag, mei 06, 2015

De Goddelijke Moeder spreekt - Erken Je Ware Gevoelens - 5 mei 2015 / Rita Pulmans


De Goddelijke Moeder spreekt
"Erken Je Ware Gevoelens"
Wees Eerlijk voor Jezelf ... Alleen Jij Weet wat Je ten Diepste Verlangt
5 mei 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Ik heb zojuist een kaart getrokken met de volgende tekst: "Erken je ware gevoelens. Wees eerlijk voor jezelf. Alleen jij weet wat je ten diepste verlangt."
Erken je gevoelens, staat er, oké hier gaan we dan. Hoe doen we dit? Je gevoelens erkennen is niet altijd gemakkelijk toch? Vooral als de gevoelens met onbewuste dingen/zaken of situaties te maken hebben in je leven.
Hoe kunnen we weten, of liever "voelen", wanneer we bepaalde gevoelens hebben, van waar deze komen. Hoe ze ontstaan zijn, waarom, en waar ze mee te maken hebben?
Ik denk, geloof zelf, dat er veel "negatieve" gevoelens voortspruiten uit bv. je kindertijd. Dit door je opvoeding en de conditioneringen etc. Ook kan het gevoel dat je soms bij iets hebt, zelfs vanuit vorige levens komen.
De vraag hier is: wanneer je met een gevoel zit zeg maar, en je herkent het niet, dan kun je er niets mee en kun je het niet transformeren? En als je dit gevoel herkent geeft het dit dan vervolgens de erkenning van je ware gevoel? Weet je dan wat je ten diepste verlangt? Dit suggereert de kaart althans.
Gaat dit zo gemakkelijk? Graag wat uitleg hierover.
Ik dank u geliefde Lord.
***
Geliefden,
Geliefde kinderen van mijn Hart,
(Rita - Ik zie de goddelijke Moeder)
Inderdaad ik ben de Goddelijke Moeder die spreekt. Ik spreek je toe van Hart tot Hart. Vanuit Liefde, tot Liefde. Want dit is wat jullie zijn.
Ik spreek jullie toe vanuit Mijn Goddelijk Hart.

zondag, mei 03, 2015

Ann en de Engelen - De Liefde Onder de Tragedie - 2 Mei 2015


Ann Albers en de Engelen
"De Liefde Onder Tragedie"
2 Mei 2015
Er zijn tijden op deze Aarde waar jullie je met jullie tranen aansluiten bij anderen in solidariteit. Wanneer jullie diegenen zien die getroffen zijn door rampen, tragedies en andere gebeurtenissen die aldus willekeurig lijken, is het de menselijke natuur om te rouwen en zich af te vragen waarom deze dingen zich voordoen. Wij willen jullie geruststellen, het is geen straf dierbaren. Het is niet een "uitbalanceren van karma", behalve in de meest zuivere, energetische betekenis van het woord.
Jullie Moeder Aarde houdt van jullie als Haar eigen kinderen. Zij heeft nooit een bedoeling om schade te berokkenen, maar zij is zoals een lichaam waarin jullie de cellen zijn. Net zoals bij een lichaam zijn er tijden wanneer druk en giftige energieën zich opbouwen en losgelaten moeten worden. Als menselijke wezens hun conflicten niet oplossen met elkaar, en geen vriendelijke loslating van hun eigen emoties toestaan, is er een grote hoeveelheid van energie dat onderdrukt raakt binnenin Haar lichaam - bij tijden dus zoveel dat zij deze druk los moet laten door wat jullie noemen rampen - aardbevingen, stormen, vulkaan uitbarstingen. Deze zijn alle natuurlijke wegen van het bewegen en loslaten van de energie die de mensheid niet toegestaan heeft om in/naar grotere Liefde te verhuizen en te transformeren.
Deze zijn geen handelingen van wreedheid, dierbaren. Deze zijn handelingen van Liefde. In elke en iedere ramp worden dichtere energieën losgelaten en grotere Liefde wordt toegestaan tevoorschijn te komen. Tijdelijk worden grenzen, barrières en limieten terzijde gezet. De politiek wordt terzijde gezet. Verschillen worden terzijde gezet, als de mensen deelnemen aan een gemeenschappelijk binding van de mensheid om elkaar te helpen en bij te staan.

zaterdag, mei 02, 2015

Vanuit de Akashic Archieven - Mei 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Mei 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Mei 2015 verwachten?
Deze maand heeft twee gescheiden energetische indrukken. Er is een gevoel dat de energie voor een groot gedeelte van deze maand begrenst. Het gevoel is zoals het zou zijn op een zonnige, lentedag wanneer de warme zon tijdelijk achter een wolk gaat. De begrenzing bepaald niet de gehele maand, maar het zal ervoor zorgen dat jullie je koud of klem voelen gedurende een periode aan tijd.
Voor een deel van deze maand, is er een gevoel dat de zon achter een wolk verborgen is. Het Universele licht is een klein beetje dimmer, jullie schaduwzijde zal naar het oppervlak komen, en velen van jullie zullen een metaforische afkoeling in de lucht voelen. Dit zal op vele verschillende manier manifesteren wat afhankelijk is van wie je bent. Bijvoorbeeld, je mag zelftwijfel of zelfhaat naar het oppervlak voelen komen op manieren die je een tijdlang niet gezien hebt. Je mag gewaarworden dat kritiek jouw kant op komt. Je zou sterkere emoties dan gewoonlijk kunnen hebben.
Ongeacht wat er in je leven gebeurt, beschouw dit als slechts een kans voor jou om je schaduw te zien en van het te leren zodat je er voorbij en terug naar buiten in/naar het Licht kunt groeien. Net zoals op een zonnige, lentedag - wanneer de zon achter een wolk gaat verandert het niet echt de volledige aard van de dag. De schaduw is geen permanente situatie. Op dezelfde manier in deze tijd, is de energie over het algemeen Licht, en over het algemeen groeien jullie richting het Licht en evolueren prachtig. Maar deze maand mogen jullie niet in staat zijn om dat Licht tevens te zien stralen, maar het is er nog steeds.