zondag, mei 31, 2015

Ann en de Engelen - Goddelijke Liefde is de Wortel van Al het Bestaan - 30 mei 2015


 
Ann Albers en de Engelen
" Goddelijke Liefde is de Wortel van Al het Bestaan"
30 Mei 2015
 
Vier de heldere, prachtige en schitterende zielen die jullie werkelijk zijn. Jullie zijn Gods Liefde in een menselijke gestalte geschonken, en hebben een ervaring van het leven op de Aarde. Jullie zijn hier om jullie Liefde en jullie verbinding met Liefde te herinneren. Jullie zijn hier om Liefde te zien, Liefde te zijn, en Liefde met de wereld te delen. En Goddelijke Liefde dierbaren - als in tegenstelling tot menselijke liefde - ziet er niet altijd uit op de manier dat jullie dachten dat het zou.
Goddelijke Liefde is aanwezig of je het wel of niet "voelt", hoewel jij je zeer zeker fantastisch voelt wanneer je verbonden bent met deze werkelijkheid. Goddelijke Liefde is niet wat je "doet" hoewel het prachtig tot uitdrukking wordt gebracht bij acties. Goddelijke Liefde "dient" niet altijd anderen op de manieren waarop jullie leerden om te dienen, en Goddelijke Liefde is het niet altijd eens met diegenen rondom jullie heen.
Goddelijke Liefde, dierbaren, IS eenvoudig. Goddelijke Liefde is de wortel van al het bestaan. Goddelijke Liefde krijgt gestalte in miljarden vormen - in Universums, sterren, planeten, planten, dieren, oceanen, bergen, in jou, in diegenen waar je van houdt en in diegenen waar je niet van houdt. Goddelijke Liefde is een ongeziene substantie van waaruit creatie gevormd wordt. Tot aan de graad dat een wezen of een ding in diens pure staat bestaat - zal je de Goddelijke Liefde er van binnenuit zien stralen.
Dit is waarom je schoonheid ziet en jij je in de natuur geïnspireerd voelt - omdat de natuur in diens zuivere staat van zijn bestaat. Dit is waarom je liefde in de ogen van baby's ziet - omdat zij nog niet geleerd hebben om anders te zijn dan wie zij zijn. Dit is waarom je liefde ziet in het kwispelstaarten en knuffelen van jullie jonge honden en katten, omdat zij eenvoudig zijn wie de Schepper ontwierp hen te zijn.

zondag, mei 24, 2015

Contact met het Goddelijke Zelf - 24 Mei 2015 / Cobie de Haan


Persoonlijke Ontwikkelingen van de laatste 3 weken
Contact met het Goddelijke Zelf
24 Mei 2015 / Cobie de Haan

Lieve Lezers van Denk Met Je Hart,
Dat de dingen goed in beweging gekomen zijn staat voor mij persoonlijk als een paal boven water J. Er zijn grote ontwikkelingen geweest waar ik jullie nu graag deelgenoot van wil gaan maken, want sommigen van jullie zullen hier vermoedelijk ook doorheen gegaan zijn, en voor anderen staat het misschien wel op het punt om te gebeuren. Ik heb het hier niet over de fysieke wereld, maar over de spirituele wereld en het in contact komen met je Hogere Zelf of Goddelijke Zelf.
Ik heb al geruime tijd dat tijdens de meditatie mijn hoofd naar rechts of naar links gedraaid wordt, en dat is iets dat ik dan niet zelf doe. Uiteindelijk werd er wel eens ja geknikt of nee geschud als ik ergens over na had zitten te denken, maar ik stond er niet direct bij stil om daar veel meer diepgaand op in te springen. Tot dus ongeveer drie weken geleden. Ik begon vragen te stellen die alleen met Ja of Nee beantwoord konden worden. En het contact ontvouwde en intensiveerde zich onmiddellijk.
Natuurlijk bescherm ik mezelf ook met iedere keer een decreet af te kondigen voor mijn bescherming, zodat lagere entiteiten geen toegang tot mij hebben.
Van iedere meditatie heb ik inmiddels een verslag gemaakt en van de laatste twee (21 en 23 Mei) wil ik jullie graag deelgenoot maken, mede ook omdat er door diverse kanalen er bij ons op aangedrongen wordt om te delen waar je doorheen gaat en wat je meemaakt of tot ontwikkeling weet te brengen.
Ik begin op het moment waar er een andere entiteit door begon te komen en waar ik niets van begreep. Ik dacht dat dit 'foute boel' was, maar later zou gaan blijken dat dit absoluut niet het geval was, maar dat zullen jullie in de documentatie wel gaan lezen. Op een zeer korte termijn en met vallen en weer opstaan heb ik nu een prachtig contact verkregen met mijn Goddelijke Zelf. Dat het Goddelijke Zelf ook voortdurend met me in contact staat bewijst vandaag, want de druk op mijn kroonchakra, welke ik anders alleen maar tijdens de meditaties voel, is vandaag een constante. Er wordt dus ook flink aan mij gewerkt op het moment.
In de documentatie wordt alles min of meer wel uitgelegd, dus zal ik daar nu geen woorden aan besteden en gewoon de verslagen voor zich laten spreken. Hier komt het……
♥♥♥
*********
21 mei 2015 - Eerder deze week kwam tijdens mijn 'gesprek' met mijn HZ een andere entiteit door. Ik kreeg namelijk ineens zeer tegenstrijdige antwoorden en vroeg of ik nog steeds met mijn HZ sprak en het antwoord was ontkennend. Ik begon dit wezen meteen te sommeren om te vertrekken en riep zelfs AE Michael erbij om me daarbij te helpen. Het was allemaal even schrikken, en automatisch ga je ervan uit dat er duistere energieën/entiteiten aan het werk zijn.
Later sprak ik weer met mijn HZ en ik ontdekte toen dat dit een wezen was uit nog hogere rijken dan waar mijn HZ verblijft, en dat deze wezens door kunnen komen wanneer ze willen en dus iemand zoals mijn HZ terzijde kunnen duwen. (Inmiddels begrijp ik ten volle dat ik uiteraard mijn HZ BEN, en dat toestemming aan het GZ allang door mij gegeven werd om door te komen… Maar ja, als we alles toch eens zo snel zouden begrijpen….) Maar meer kon mijn HZ mij er ook niet over vertellen, wat ik ook aandroeg over het waarom of wie het wat, het hoe… Daar kreeg ik een hoofdschudden als antwoord op.

zondag, mei 17, 2015

Ann en de Engelen - Voorbij de Comfortzone - 16 Mei 2015


Ann Albers en de Engelen
"Voorbij de Comfortzone"
16 Mei 2015
Wanneer jij de begeleiding van je hart in ere houdt, is het waarschijnlijk dat op het één of andere punt in je leven, je begeleid zult worden om uit je "comfort zone" vandaan te stappen. Een eikeltje kan niet groeien totdat het openbarst. Een kuiken kan niet volgroeien binnenin zijn eierschaal. Bloemen moeten uit de knop barsten en baby's moeten de baarmoeder verlaten. Op het één of andere punt in jullie levens zullen jullie bij jezelf gewaarworden te verlaten wat comfortabel is en uit te breiden in/naar een groter wezen.
Voor sommigen van jullie is deze uitbreiding eenvoudig. Open je geest voor een nieuwe gedachte, een nieuw perspectief. Probeer een nieuw restaurant waar je meer ontdekt van dat waar je van houdt. Luister naar de begeleiding en help een vreemdeling. Voor anderen van jullie is deze uitbreiding een sprong van vertrouwen. Vertel iemand waar je om geeft wat werkelijk belangrijk voor jou is. Deel een nieuw ontdekt talent of ontdekte gedachte met de wereld.
Dergelijke risico's en sprongen van vertrouwen nemen kunnen beangstigend aanvoelen. De menselijke geest die niet gemakkelijk de controle overgeeft! Doch, het hart breidt met verrukking uit, en volgt een dergelijke begeleiding met vertrouwen op, wetende dat het verbonden is aan niets minder dan de Schepper die Universums coördineert! Het hart weet dat verandering de aard van het leven is, en groei in/naar groter besef is op het pad van iedere ziel op de Aarde.
Dus wanneer jij je begeleid voelt om iets te proberen, iets te leren, iets achter te laten, met iemand te praten, of weg te lopen … luister. Wanneer jij je begeleid voelt om iemand te helpen of om hulp te vragen … zelfs als je er niet gemakkelijk mee bent om dat aldus te doen, probeer het. Luister naar die kleine rustige stem binnenin, de gevoelens in je hart en je buik, de gedachten die aldus moeiteloos komen om jou aan te sturen. Luister ondanks de angsten, aangezien Liefde een manier heeft om je eraan voorbij te leiden.

zondag, mei 03, 2015

Ann en de Engelen - De Liefde Onder de Tragedie - 2 Mei 2015


Ann Albers en de Engelen
"De Liefde Onder Tragedie"
2 Mei 2015
Er zijn tijden op deze Aarde waar jullie je met jullie tranen aansluiten bij anderen in solidariteit. Wanneer jullie diegenen zien die getroffen zijn door rampen, tragedies en andere gebeurtenissen die aldus willekeurig lijken, is het de menselijke natuur om te rouwen en zich af te vragen waarom deze dingen zich voordoen. Wij willen jullie geruststellen, het is geen straf dierbaren. Het is niet een "uitbalanceren van karma", behalve in de meest zuivere, energetische betekenis van het woord.
Jullie Moeder Aarde houdt van jullie als Haar eigen kinderen. Zij heeft nooit een bedoeling om schade te berokkenen, maar zij is zoals een lichaam waarin jullie de cellen zijn. Net zoals bij een lichaam zijn er tijden wanneer druk en giftige energieën zich opbouwen en losgelaten moeten worden. Als menselijke wezens hun conflicten niet oplossen met elkaar, en geen vriendelijke loslating van hun eigen emoties toestaan, is er een grote hoeveelheid van energie dat onderdrukt raakt binnenin Haar lichaam - bij tijden dus zoveel dat zij deze druk los moet laten door wat jullie noemen rampen - aardbevingen, stormen, vulkaan uitbarstingen. Deze zijn alle natuurlijke wegen van het bewegen en loslaten van de energie die de mensheid niet toegestaan heeft om in/naar grotere Liefde te verhuizen en te transformeren.
Deze zijn geen handelingen van wreedheid, dierbaren. Deze zijn handelingen van Liefde. In elke en iedere ramp worden dichtere energieën losgelaten en grotere Liefde wordt toegestaan tevoorschijn te komen. Tijdelijk worden grenzen, barrières en limieten terzijde gezet. De politiek wordt terzijde gezet. Verschillen worden terzijde gezet, als de mensen deelnemen aan een gemeenschappelijk binding van de mensheid om elkaar te helpen en bij te staan.