woensdag, december 30, 2015

Ann en de Engelen - Met Iedere Ademteug - 26 December 2015
Ann Albers en de Engelen
Met Iedere Ademteug
26 December 2015

Haal adem, dierbaren. In iedere ademteug wordt jullie leven opnieuw geboren. In iedere ademteug heeft het Christus Licht, dat in/naar de wereld kwam in de vorm van een klein kind zoveel jaren geleden, een kans om weer geboren te worden, binnenin jullie. In iedere ademteug, groeit een Licht dat nooit uitgeblust kan worden binnenin jullie hart, jullie geest verlichtend, jullie emoties vertroostend en naar buiten toe uitstralend via jullie iedere gedachte, woord en daad in/naar een wereld die in behoefte van Liefde is.
Binnenin een ieder van jullie bestaat de energie van de kribbe en de energie van het Christus Licht. Binnenin een ieder van jullie bestaat de energie van de lampen die helder branden. Binnenin een ieder van jullie bestaat de vonk van Goddelijke Liefde welke jullie leven geeft! Vier feest dierbaren! Jullie zijn de dragers van dit Licht! Jullie zijn de afgezanten van deze Liefde! Jullie zijn de lichten op onze boom, de sterren in onze hemel, en de dierbare zielen die incarneerden om, voor eens en altijd, te herinneren dat jullie nooit ontkoppeld zijn van dit Licht. Jullie zijn nooit afgescheiden van deze Liefde.
Onze wens voor jullie in het Nieuwe Jaar is dat jullie je herinneren dat Liefde eeuwig van jullie is. Liefde leeft binnenin jullie. Liefde bestaat in onze harten voor elk en iedereen van jullie. Met iedere ademteug die jullie bewust en diep nemen, trekken jullie dit Licht naar jullie aan! Jullie breiden het binnenin jullie uit! Wanneer jullie een wens hebben, adem het in en sta de Liefde toe voor deze wens om binnenin jullie uit te breiden. Wanneer jullie een uitdaging hebben, haal adem, en weet dat jullie oplossingen en hulp inademen. Wanneer jullie om iemand geven en niet weten wat te doen, haal adem, wetende dat als jullie jezelf met Liefde vullen, het het niet kan helpen anders dan over te stromen in/naar de levens van diegenen waar jullie van houden.

donderdag, december 24, 2015

Anta Claus & The Elves - Gelukkige Heilige Feestdagen - 24 December 2015


Anta Claus & The Elves
Gelukkige Heilige Feestdagen
24 December 2015
Gelukkige Feestdagen aan jullie allemaal die feestvieren en Gelukkige Heilige Dagen naar allen, Want in waarheid dierbaren, is iedere dag heilig. Een ieder van jullie is heilig. Een ieder van jullie is een incarnatie van het ware zelfde Licht dat in de kribbe in de vorm van het Christus kind geboren werd, het ware zelfde Licht dat helder in jullie Zon brandt, en inderdaad binnenin en onder de gehele Schepping.
Kunnen jullie dit bevatten? Jullie zijn niets minder dan de sterren, in jullie hart is de kribbe, de geboorteplaats van het Licht in/naar deze wereld. In jullie hart is het Licht dat nooit uitgeblust wordt. In jullie ware eigen hart is de Liefde die niet uitgewist of uitgeroeid kan worden door een chaotische wereld … want Liefde dierbaren, leeft eeuwig binnenin jullie.
Dus deze Kerstmis, deze Hanukkah, herinner je dat JULLIE, dierbaren, degenen zijn die wij vieren. Het is jullie Licht dat geboren wordt met iedere bewuste ademhaling, jullie Licht brandt helder met iedere vriendelijke gedachte, dat wij in de hemelen zo opmerkelijk, zo miraculeus, zo prachtig vinden. In een wereld die vaak vergeet wat van waarde is, herinneren jullie het je. In een wereld die vaak vergeet dat wij allen Eén zijn in de Goddelijke Liefde, streven jullie ernaar om het je te herinneren. In een wereld die vaak voelt dat worstelen de enige manier is om te overleven, streven jullie ernaar om te herinneren dat, In Liefde, jullie tot bloei komen.

maandag, december 07, 2015

Aartsengel Michael - “Wees Sterk en Krachtig in Uw Licht!” - 6 December 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Wees Sterk en Krachtig in Uw Licht!”
6 December 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Naar aanleiding van de woorden van Blossom Goodchild die me diep geraakt hebben, zie de tekst, graag een liefdesbrief van u aan ons.
Tekst van Blossom:
"Blossom: Lieve Liefde … in de Hoogst Zuivere vorm van zichzelf.
Ik vroeg me af of wij even kunnen praten? Zoals u zich zeker bewust zult zijn, is onze Planeet Aarde in een staat van enorme chaos … dankzij sommige van de Menselijke Wezens die erop leven … en er alles van afpakken wat zij kunnen, hoewel daaraan absoluut geen behoefte is! Diezelfde Menselijke Wezens lijken elkaar zonder reden te doden en ik wil U vragen … wat denken ze ermee te winnen? Er zijn wel duizend andere vergrijpen die ik zou kunnen noemen, maar ik neem aan dat u, omdat u bent Wie U Bent … zich hier al bewust van bent? Vanuit mijn hart … ik vraag U niet om ons te redden … ik vraag om hulp!"
Tot hier een stukje uit de tekst van Blossom Goodchild.
*****
Aartsengel Michael: Lieverds, het is een tijd van in begrip gaan voor het onoverkomelijke.
Rita: Onoverkomelijke Lord?
AE Michael: Onoverkomelijk in de zin van nodig tot zuivering en inbreng tot Licht.
Dit alles gaande, is een gegeven wat zich verder zal/dient uit te werken in de stof. Het is bittere ernst dat het onderbewuste van de mensheid gezuiverd zal/dient te worden. Het negatieve op Aarde zal niet langer stand houden, dit verzeker ik Aartsengel Michael jullie.
Ik wil jullie geen stroop om de mond smeren geliefden, doch ik blijf steeds herhalen dat het einde in het zicht komt. Doch eerst dienen er nog wat zuiveringen te gebeuren, en hoe kan dit geliefde harten anders dan dat het ondergedoken negatieve vuil naar boven moet komen/komt?

dinsdag, december 01, 2015

Vanuit de Akashic Archieven December 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 December 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in December 2015 verwachten?
De energie deze maand is ongelooflijk zacht. Er is een gevoel van comfort hierin, zoals te landen in een berg kussens. Maar er is ook een gevoel dat je je aan niets kunt vastgrijpen, en dat niets solide en zeker aanvoelt. De maand kan zeer koesterend en liefdevol zijn. Het is een goede tijd voor jezelf te genezen en het is een zeer goede tijd om genezing aan anderen aan te bieden door verontschuldigingen en vergiffenis. Als je Genade voor jezelf en anderen vast kunt houden deze maand, zal het je aldus ver voorwaarts naar al je doelstellingen nemen. In feite, zal niets anders dan Genade werken deze maand.
Er wordt ongelooflijke zachtheid en vergiffenis voor jullie allemaal vastgehouden deze maand. Genezing zal vanuit deze energie komen, en iets van de genezing zal naar boven komen vanwege hoe jullie worstelen om je veilig te voelen. Diepe onzekerheden zijn waarschijnlijk om naar boven naar het oppervlak te stijgen omdat de energie moeilijk is om vast te grijpen. Jullie mogen het moeilijk vinden om beloften te maken of plannen te bevestigen.
Jullie mogen het moeilijk vinden om de geruststelling van andere mensen te krijgen dat jullie gewoon zijn te ontvangen. Mensen mogen minder bewust zijn van jouw behoeften dan dat zij gewoonlijk zijn, of minder bereid om voor jou behoeften dan gewoonlijk te zorgen. Wanneer dit gebeurt, mag jij je gekwetst voelen en het zal je altijd naar diepere kwetsuren leiden. Probeer om de aanvankelijke kwetsuren, of de voor de hand liggende situatie, niet te serieus te nemen. In plaats daarvan, vraag jezelf, “Wat kwetst nu en waar herinnert mij dit aan vanuit mijn verleden? Wat is de diepere plaats in mij die genezen moet worden?” In plaats van te veel te focussen op de situatie die voor de hand ligt, onderzoek de patronen binnenin jou die naar boven komen.

maandag, november 30, 2015

Aartsengel Michael - Jullie Allen zijn Goddelijke Wezens met een Gods Gegeven Geschenk - 30 November 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Jullie Allen zijn Goddelijke Wezens met een Gods Gegeven Geschenk
30 November 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Als we spreken over healing, healing geven en/of healing krijgen, dan gaat dit gepaard met energie die we doorgeven en/of ontvangen. Ik zie dit soms ook als Lichtstralen. Ook via bepaalde oefeningen, inwijdingen en handelingen kan men healing geven. Men spreekt ook bij sommige inwijdingen over bv. codes en DNA activering etc.
Kunt u mij wat meer vertellen over hoe het allemaal in zijn werk gaat. Er zijn verscheidene manieren om healing te geven, zo ook kan men healing ontvangen op afstand. Hoe werkt dit precies als je bv. via Skype of FaceTime een bepaalde healing ontvangt. Werkt dit even goed dan als dat men "life" aanwezig is tegenover elkaar?
Is het zo dat men enkel healing kan geven nadat je de een of de andere inwijding hebt gehad? Of is dit niet de oprechte manier tot helpen naar en voor elkaar? Zouden we dit alles gratis mogen doen?
Graag uw advies hierin geliefde Michael.
*****
Geliefde Healers, Lieverds,
Weet dat velen geroepen zijn en weinigen uitverkoren.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier nu mee? Dat vele nieuwe-tijd mensen, zo zal ik jullie noemen, graag anderen willen helpen en bijstaan op de een of andere manier. Mooi is dit, doch veel mooier zou zijn geliefde harten als jullie eerst en vooral aan jullie zelf willen werken. Eerst jullie eigen blokkades healen en op deze wijze als een redelijk vrij mens van dit alles, te starten met healing.
Healen betekent niet zomaar je handen opleggen of wat dan ook. Neen geliefden, het houd veel meer in dan schijnbaar deze simpele handeling. Healen, healing geven, betekent jezelf eerst in evenwicht brengen en vanuit je evenwicht voeling hebben met de Universele liefdestrilling, zodat je de ander vrijblijvend kunt instralen, en zonder voorbehoud kunt werken.
Teveel wordt er gekeken naar diploma's en of certificaten. Hier komt het helemaal niet op aan. Wat niet wegneemt dat inzicht, begrip en kunde noodzakelijk is. Waar het dus wel op aan komt is dat je inderdaad de handeling bekwaam en met kennis uitvoert.

vrijdag, november 27, 2015

Mary Magdalene - Het Ervaren van de Boeddha Energie - November 2015 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
Het Ervaren van de Boeddha Energie
November 2015 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden, dierbare zusters en broeders, Ik ben Mary Magdalene, jullie vriendin. Ik ben verheugd hier bij jullie te zijn vandaag. Jullie zijn prachtige wezens, elk van jullie. Ik wens dat jullie je eigen pracht door mijn ogen zouden kunnen zien. Jullie zouden er minder om geven wat andere mensen over jullie denken, en jullie zouden je meer vrij voelen. Jullie zijn de gehele tijd zo bezorgd over jullie zelf. Jullie vragen je af of jullie het juiste doen, of dat jullie de juiste kennis hebben, maar alles dat jullie echt hoeven te doen is jullie pad in het leven binnenin jullie zelf te vinden. Jullie hebben een radar binnenin jullie eigen wezen en deze radar, deze innerlijke gids, is binnenin jullie onderbuik.
Ik zou vandaag graag willen spreken over het belang van het afdalen in jullie onderbuik en op dat niveau echt aanwezig te worden. Het is een tragisch feit dat vele vrouwen zich niet thuis voelen binnenin hun eigen onderbuik, hetgeen, in lichamelijke termen, de zetel van de emoties is. De onderbuik is ook de zetel van de intimiteit en seksualiteit, en het is waar baby’s ontvangen en ontwikkeld worden. Dus het gebied van de onderbuik is diepgaand gerelateerd aan en verstrengeld met het leven op Aarde.
Als een vrouw, wordt je verteld dat het belangrijk is om te geven en om je hart voor andere mensen hun behoeften open te moeten hebben. In feite, is heel veel van de spiritualiteit gecentreerd op de ontwaking van het hart. Maar ik zie velen van jullie, specifiek vrouwen, die lijden aan een te open hart, in plaats van een te afgesloten hart. Jullie hart is zeer open en reikt gemakkelijk uit naar wezens en energieën rondom jullie heen, maar jullie onderbuik is relatief afgesloten. In jullie onderbuik verblijft een grote kracht; het is de kracht van het schenken van leven, de kracht van waarlijk en diepgaand te verbinden met Moeder Aarde en de grote ritmes van het leven.
Mensen in het algemeen, en jullie als een cultuur, zijn angstig geworden voor deze grote krachten van het leven, omdat zij voorbij gaan aan de controle van de geest of de wil. Vrouwen weten instinctief hoe de golven van deze krachten te berijden, maar jullie zijn vervreemd geraakt van de bekwaamheid om jullie zelf op hen af te stemmen. Vrouwen zijn inderdaad zeer sterke wezens, en ik wens dat jullie je meer diepgaand met jullie eigen kracht zouden verbinden.

maandag, november 16, 2015

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - De Strijd


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
De Strijd
Maandag 16-11-2015: Een dag van grote stappen, diepe dalen en hevige inzichten die wereldveranderend en –omvattend zijn. Dat allemaal in de ochtend, dat ik inzichten verwerf, die me eeuwenlang voor de voeten lagen, maar ik kon of wilde ze niet zien.
De angst was groter en de moed zonk me in de schoenen, maar als ik dat nu weer laat gebeuren, kan ik mijn levensmissie niet volbrengen en blijf ik geblokkeerd staan waar ik nu ben. Dat wilde ik niet, maar tegelijkertijd moest ik kijken naar hetgeen me dan afleidde van datgene dat ik moest doen.
Woede van mensen in de wereld, een oorlog, een strijd die niet de mijne is, maar toch mij raakt alsof het om mij gaat. De woede die weer een woede in “het slachtoffer” doet ontwaken, vergelding is wat volgt. Wederom vervallen we in oude patronen, er wordt gevochten, er is oorlog. Eeuwen en eeuwen houdt dit patroon ons in de macht, wie gaat het doorbreken? Wat is nodig om het eens werkelijk anders te doen?
Het besef…. Dat we allen één zijn, dat is het enige wat ons dichterbij elkaar kan brengen. Het weten dat er een leven is na dit leven, dat we opnieuw geboren worden als we zijn gestorven. Je bent nu eens een man, dan weer een vrouw. De ene keer woon je in het Westen, dan weer in het Oosten. De ene keer woon je in een gezin van aanzien en macht en de keer daarop in een gezin van armoede en wanhoop. Jij bent telkens diezelfde mens en je blijft meedoen met dat wat jouw familie in dat leven acht de waarheid te zijn, maar het is niet de waarheid, want jij hoort de ene keer bij deze familie en de andere keer bij de familie die je nu wellicht haat.
Snap je niet, dat je uiteindelijk alleen maar tegen jezelf vecht? Begrijp je niet, dat je na dit geleefde leven ook ondergaat wat je in dit leven een ander hebt aangedaan? Zolang je voor dit weten je ogen sluit, ervaar je pijn en lijden. Totdat je beseft dat wat in jou huist ook in de ander is. Ook hij/zij is op zoek naar liefde, ook de ander wil er mogen zijn. Iedereen heeft dezelfde wens, dezelfde droom, streeft naar gelijkwaardigheid en respect.

Aartsengel Michael - Krachtig Licht Gebruiken ter Heling van Al Onze Wonden en Gekwetstheden - 15 November 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Krachtig Licht Gebruiken ter Heling van Al Onze Wonden en Gekwetstheden
15 November 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Vandaag trok deze kaart mijn aandacht. (zie hierboven) Ik vind deze tekst heel toepasselijk in deze donkere tijd van de angst die nu heerst. Wil je ons hier een boodschap over geven.
Terwijl ik deze vredesmantra beluister gaat mijn hart helemaal open en een prachtig roze Licht van Liefde omhult moeder Aarde en al wat leeft.
Ik wil graag wat meer inzicht en ook wat uitleg over het gebruik van het Roze Licht van Liefde, de Violette Vlam en Uw Lichtzuil geliefde Aartsengel Michael.
Hoe kunnen we dit krachtige Licht gebruiken ter heling van al onze wonden en gekwetstheden.
Ik dank u geliefde Lord.
*****
Geliefden, geliefde harten,
Graag wil ik jullie meer vertellen over de Roze Vlam van Liefde, de ongelooflijk krachtige liefdesvlam, rechtstreeks uit het Hart van de Goddelijke Moeder. (Die vele namen kent zoals Shakti, Tara, Parvati, Lakshmi, Isis, Durga, Kali, Kuan Yin, Maria).
Deze helende Kracht is doordrongen van de hoogste onvoorwaardelijke liefde, die vergeving en mededogen inhoudt voor alle levende wezens. Alle dwaalwegen zullen verlicht worden door het Hart van deze intense Godinnenstraal.
Het is een krachtige inbreng van Liefde op jullie planeet. Herstel van de vrouwelijke onderdrukking en in evenwicht brengend de mannelijke doekracht. Gebruik deze vlam, dit goddelijke licht veelvuldig.

dinsdag, november 03, 2015

Vanuit de Akashic Archieven - November 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 November 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in November 2015 verwachten?
De energie deze maand is zoals dik, zoet sap. Er is een gevoel dat de dingen langzaam zullen bewegen en kleverig mogen zijn, echter, deze energie is ook zeer voedend. Dit is een tijd om te vertragen en goed zorg te dragen voor je lichaam. Het is een tijd om aandacht te schenken aan de diepere kwesties in jullie relaties.
Het gevoel van kleverigheid wijst naar een gevoel dat de dingen niet zo snel zullen gaan als dat jullie denken dat zij zouden moeten, of dat zij niet zo gemakkelijk zullen gaan als jullie wensen dat zij zouden. Het zal belangrijk zijn om te herinneren dat alles goed is in het grote plaatje, zelfs als je klem lijkt te zitten in het moment. Alle gebeurtenissen en veranderingen gaan door met voorwaarts te stromen.
Wanneer jij je deze maand klem voelt zitten, herinner je dan dat dit de kleverigheid is van het hebben van sinaasappelsap aan je handen. Het is niet echt een bedreigende kleverigheid. Je zit niet klem. Er is geen barricade. Het is slechts dat de dingen meer gecompliceerd schijnen te zijn, of dat jij je meer afwachtend mag voelen. Er is een gevoel van afwachtendheid gedurende de maand. Dit bestaat aan de oppervlakte in plaats van diep ingesteld te zijn.
De sleutel aangaande goed te werken met de energie deze maand is om te vermijden “de dingen groter te maken dan zij zijn”. Zorg ervoor dat als iets een klein beetje kleverig is, je het toestaat om zachtjes te bewegen. Keer een moment van afwachtendheid niet in/naar een groot probleem. Omhels de vertraging. Ben geduldig en werk ermee. Wiebel de dingen rond en probeer iets nieuws. Vaak, wat het ook is dat er klem lijkt te zitten zal zichzelf tamelijk vlot losmaken deze maand.

vrijdag, oktober 30, 2015

Engel van de Vrede - Laat Vrede je omkransen met zijn lauweren van schoonheid en Liefde - 29 Oktober 2015 / Rita Pulmans


Engel van de Vrede
Laat Vrede Je Omkransen met Zijn Lauweren van Schoonheid en Liefde
29 Oktober 2015 / Rita Pulmans
Rita: Ik vroeg onlangs aan mijn Hogere Zelf, wat is je naam? En ik "Hoorde" de naam Pacifico. Pacifico betekent vrede toch? Mag ik je vragen of dit de naam van mijn Hogere Zelf betreft, of is het de naam van de engel van Vrede? Of ligt dit even ietsje anders? Ik dank je voor je antwoord.
****
Engel van Vrede: Hoor mij aan geliefde mensenharten in deze boodschap voor jullie allen. De Engel van Vrede is aanwezig voor en in iedere mens op Aarde! Wij de Vredesengelen staan in verbinding met jullie hogere Zelven. 
Wij vredesengelen staan klaar voor jullie om jullie in verbinding te brengen met vreugde, vrede en eenheid. Alles is Eenheid geliefden. Al wat IS, is ontstaan uit de Ene.
Alles "werkt" samen, daar er nooit enige afgescheidenheid is geweest. Niets is in de engelenwereld dat niet in samenwerking is, daar wij Vrede Zijn. Mijn naam is niet echt belangrijk, belangrijk hierin is, dat we in samenwerking Vrede zullen neerzetten en handhaven. 
Vrede is IN jullie allen (te vinden) geliefde mensenkinderen. Zie aldus niet enkel de vrede buiten je, maar vooral, zie en vind vrede binnen jezelf. Vindt je innerlijke kern van Vrede, via jullie LiefdesHart.
Vrede geeft kans om innerlijke schoonheid tot bloei te laten komen. Het geeft je meer nog dan dat. Het brengt je rust en samenwerking, ook in jullie fysieke lichamen. Alsook binnen jullie etherische en mentale velden. Binnen alles wat jullie zijn, en in wat jullie beleven in jullie menszijn. Vrede vinden jullie in en vanuit jullie Heilige Kern.
Geliefde mensenharten, jullie lichamen zijn somtijds een vat vol tegenstrijdigheden. Mijn vrede geef ik jullie hierin, vind deze in jezelf, zodat jullie geliefde mensenwezens de lichamelijke krachten in evenwicht kunnen brengen. Leer je impulsen, en mede je barrières te zien. Niet om "erover te springen" maar om ze te verbreken. Ga na waar; of in je lichaam, of in je geest of ziel onvrede heerst, daar waar je een ontevreden gevoel of gedachte mocht hebben, en welke obstakels zich hierin bevinden. Geliefde mensenkinderen, door er bewust naar te kijken, kunnen jullie deze zien en opruimen.

donderdag, oktober 22, 2015

Aartsengel Michael - Er Is Geen Sterkere Kracht dan de Kracht van de Liefde - 19 Oktober 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Er Is Geen Sterkere Kracht dan de Kracht van de Liefde
19 Oktober 2015 / Rita Pulmans
Rita: Een persoon stelde een vraag: “Hoe kan ik kristallen gebruiken, voor  healing, dit voor de ander, en voor mezelf?  Ik voel bij het gebruik van een bepaald kristal een "indianenkracht".
Aartsengel Michael: Geliefde, wat bedoel je met "indianenkracht"?
Persoon: Ik bedoel, ik voel een soort "sjamanistische kracht" wanneer ik een kristal gebruik voor healing, klopt dit?
Rita: Geliefde Michael graag uw antwoord.
****
Aartsengel Michael
Geliefden, geliefde harten,
Jullie hebben helemaal niets nodig buiten jezelf lieverds. De Kracht ZELF zít in jezelf, en dit is wat ik bedoel met de vraag, wat bedoel je met indianenkracht.
Lieverd,
Je spreekt van indianenkracht. Zo geef je de kracht een naam, een woord, buiten jezelf: namelijk de kracht van de Indiaan. Doch de kracht van de Indiaan bestaat niet, begrijp je.
Er bestaat ergens wel een krachtige indiaan. En er bestaat de Kracht op zich. Dit zijn twee verschillende dingen. De indiaan kan de kracht in zichzelf gebruiken, dan is hij een Indiaan in Kracht.
Er bestaat enkel, DE KRACHT, die ( ook) jouw kracht is. Het is Goddelijke Kracht, begrijp je? Er is alleen wat bestaat: de Kracht. Hoe kan je de Kracht voelen lieverd. Hoe kan je de Kracht benoemen. Hoe kan je met jouw Kracht genezing bekomen, healing bekomen. Hoe kan jij met jouw Kracht "genezing" brengen aan jezelf.
De Kracht is de Kracht op zich. Voel de Kracht als KRACHT, de kracht, begrijp je dit?

zondag, oktober 18, 2015

Ann en de Engelen - Je Bent Onder Familie - 17 Oktober 2015


Ann Albers en de Engelen
Je Bent Onder Familie
17 Oktober 2015
Vier feest omdat je op de Aarde bent, onder vrienden, onder familie! In waarheid, is iedereen je familie. Je hebt miljoenen broeders, zusters, kinderen, moeders, vaders, tantes, ooms en neven en nichten, die er slechts op wachten om ontdekt te worden.
De persoon achter jou in de rij zou een lang verloren geliefde kunnen zijn van een andere tijd of een ziel die je in de Hemelen kende.
De “vreemdeling” die je helpt is ook één van Gods kinderen, een perfect goddelijk gecreëerd wezen die daar is om je te helpen groeien en meer over je Licht te leren, net zo zeker als jij hem/haar helpt.
Dierbaren jullie zijn nooit alleen op deze planeet Aarde. Het is onmogelijk. Als jij je eenzaam voelt, ga een wandeling maken in een openbare plaats en glimlach tegen vreemdelingen. Ga voor je internet zitten verbind je met zielen van hetzelfde denken in zoveel andere plaatsen en websites. Wij hier in de Hemelen houden van het feit dat jullie je zo gemakkelijk met elkaar verbinden, en terwijl wij begrijpen dat er bepaalde misbruiken van jullie computers zijn, gebruiken zo velen meer van jullie hen om elkaar te vinden, ideeën te delen, en om mogelijkheden, dromen en inzichten te delen.
Sta jullie zelf toe je met elkaar te verbinden, ongeacht hoe genoodzaakt jullie je voelen om dat dus te doen, want het is in jullie verbindingen met “schijnbaar willekeurige vreemdelingen” dat jullie familie vinden! Misschien zal je een vriend voor het leven vinden of misschien een vriend voor een paar seconden. In ieder geval, in deze voorvallen Raakt God God aan, het leven raakt het leven aan, en jullie harten vinden vreugde in de ontmoeting van een geestverwant.

zondag, oktober 11, 2015

Ik Zeg het Alleen Maar; Ik Herinner Me een Tijd….


Ik Zeg het Alleen Maar;
  Ik Herinner Me een Tijd….
Ik herinner me een tijd wanneer er iets kon gebeuren in een andere stad, een ander land, of op een ander continent zonder dat ik erover wist. Ik herinner me toen het mijn dag niet interrumpeerde, ik herinner me toen het mijn bewustzijn niet beïnvloedde. Ik herinner me toen het mij niet, of wie dan ook om mij heen, in een staat van angst plaatste.
Ik zeg helemaal niet dat wij niet bezorgd zouden moeten zijn over het welzijn van anderen. Natuurlijk zouden we dat moeten zijn. Wat ik zeg is dat het voor ons tijd is om onze controle over onze emotionele levens terug te nemen en te beseffen dat als wij om ons heen kijken wij zullen zien dat bij verre het grootste aantal van ons helemaal niet bedreigd wordt door de dingen die zo ver weg gebeuren.
Het is nooit gemakkelijk om een gebeurtenis waar te nemen dat een ander leven in gevaar bracht of het zelfs beëindigde. Maar als wij gedurende een moment objectief kunnen kijken naar wat er gebeurt, zullen wij zien dat, ongeacht van hoe het aan ons gepresenteerd wordt, onze eigen levens er volstrekt niet door beïnvloed worden. Wij staan het vertelde toe om ons te alarmeren. 

donderdag, oktober 01, 2015

Vanuit de Akashic Archieven Oktober 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Oktober 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Oktober 2015 verwachten?
De energie deze maand is die van een heldere blauwe hemel. Er is een gevoel van openheid, uitbreiding en optimisme beschikbaar deze maand. Als jij je aan het verbeelden was om door een heldere blauwe lucht te vliegen, is er ook een gevoel van ongebonden of ongegrond te zijn.
Dit kan een zeer productieve maand zijn. Er is een grote kans voor goedhartigheid, productief werk, en positieve ervaringen - en al dit positieve potentieel steunt op jou kiezend om geaard te zijn, te vertragen, en om praktisch te zijn. Een andere manier om hetzelfde effect te voltooien is om je ogen wijd open te houden. Ben deze maand pragmatisch.
Dat is niet te zeggen dat je serieus of ernstig moet zijn. Het is in plaats van te zeggen dat wat het ook is dat je doet, je de potentiële uitkomsten in overweging neemt voordat je actie onderneemt. Zolang als je praktisch zult zijn en je herinnert wat jou aard, wat jou stabiel houdt in je leven, en wat je het meest waardeert, dan zal deze maand voor velen van jullie zeer plezierig zijn.

maandag, september 28, 2015

Aartsengel Michael - Golf Mee op deze Ultieme Krachtige Zuiverende Maangolf - 27 September 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Golf Mee op deze Ultieme Krachtige Zuiverende Maangolf
27 September 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Het is vannacht Volle Maan Supermaan en Bloedmaan. Wat zal dit met ons doen?
Het is volgens mij vooral verbonden met emoties, onze gevoelens, en aldus zouden onze angsten sterk uitvergroot kunnen worden? Ik las zojuist dat deze poort nieuw is en zeer krachtig. Wilt u ons hierin wat raad brengen over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan in deze toch wel krachtige energieën.
Het is allemaal erg heftig de laatste tijd, alles komt dichter en dichter op elkaar, zonder veel ademruimte zeg maar. Graag wat uitleg als ondersteuning.
Ik dank u geliefde Lord.
****
Aartsengel Michael: Geliefde kinderen van de Aarde, geliefden,
Het zijn inderdaad heftige tijden, maar tevens zeer verheugende tijden. Wij, de goddelijke wereld, spreken niet meer over tijd, doch over "vooruitgang". Vooruitgang in/met de nieuwe komende energieën. Vooruitgaan in deze unieke en zeer krachtige wonderbrengers.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier nu mee geliefden? Wonder-brengers op deze manier ervarend door jullie, daar jullie weldra zullen aanschouwen het nieuwe perspectief in de Aarde opstelling.
Rita: Een nieuw perspectief in de Aarde opstelling? Wat bedoelt u hier precies mee geliefde Lord?
AEM: Een opstelling van alles wat jullie nog niet reeds ervaren hebben sinds mensenheugenis.

zondag, september 27, 2015

Ann en de Engelen - Openbaar Jezelf voor het Leven - 26 Augustus 2015


Ann Albers en de Engelen
Openbaar Jezelf voor het Leven
26 Augustus 2015
Openbaar jezelf voor het leven dierbaren. Sta mensen toe te zien wie je werkelijk bent. Zo velen brengen zoveel tijd door met te proberen ertussen te passen, het anderen naar de zin te maken, en te voldoen aan zo een enorme grote variëteit van verwachtingen dat het gemakkelijk is om jezelf te verliezen. Het is gemakkelijk om te ontkoppelen van jullie eigen harten als het verstand probeert jullie te kneden. Het is gemakkelijk om te proberen om Liefde te “verdienen” in plaats van eenvoudig jezelf te zijn en diegenen toe te staan die van jou houden naar voren te komen. Dierbaren, als jullie comfortabel zouden kunnen zijn met jullie authentieke zelven te zijn, zouden jullie zoveel meer hulp van het leven en jullie engelen kunnen ontvangen. Jullie zouden de echo van de Liefde ontvangen die jullie aan jezelf vanuit de wereld geven. Als je comfortabel met jezelf bent, zullen jullie anderen aantrekken die dat ook zijn.
Het authentieke zelf is niet iets dat je “uitvogelt” en dan ernaar streeft om het te “worden”. Het authentieke zelf is wie je waarlijk voelt in ieder gegeven moment graag te willen zijn. Op sommige momenten is het authentieke zelf kwaad. Op sommige momenten zit je tot barstens toe vol met Liefde! In waarheid is er altijd een diepere, meer liefdevol zelf dat probeert om tevoorschijn te komen, maar in plaats van te proberen te zijn wat je niet bent … probeer om alleen, in ieder moment, wie en wat je bent te zijn … precies hier, precies nu.
Wat als je niet je meest liefdevolle zelf bent? Dan dierbaren, zouden wij willen zeggen, houd sowieso van jezelf. Sta jezelf je gevoelens toe. Als je iemand nodig hebt om mee te praten, praat met je engelen. We mogen onzichtbaar zijn, maar wij horen jou en houden van jou ongeacht van wat er aan de binnenzijde van jou gaande is. Je kunt altijd op onze schouders huilen, je frustraties op ons afreageren, en ons toestaan om je eenvoudig te koesteren en je Liefde te sturen. Als je zou kunnen kiezen om van jezelf te houden op deze manier, zou je zoveel sneller door de “negatieve” emoties heengaan. Je zou kunnen voorkomen om hen door te geven, en op anderen af te reageren, en in plaats daarvan zou jij jezelf bekrachtigd gewaar worden, meer geliefd, en meer liefdevol.

dinsdag, september 22, 2015

Sanat Kumara - Dit is Jullie Nieuwe Morgen, Nu! - 17 September 2015 / Linda DillonSanat Kumara
Dit is Jullie Nieuwe Morgen, Nu!
17 September 2015 / Linda Dillon

Sanat Kumara: Groeten, Ik Ben Sanat Kumara.
Steve Beckow: Groeten Raj.
SK: En welkom. Welkom aan jullie allemaal, jullie prachtige fysieke wezens, jullie engelen en sterrenwezens in de vorm, jullie Pleiadianen en Venusianen, Andromedanen en jullie Aarde Opzichters - hybriden, allemaal. Welkom, welkom mijn geliefde vrienden want ik ben niet alleen bij jullie als een Opzichter van de Universele Wetten, als de Planetaire Logos - Ik ben ook bij jullie als een broeder, als een zuster, als een vriend, als een bondgenoot, als een vader. Jullie gaan vooruit. Zoals Michael aan jullie gesuggereerd heeft, zijn jullie verhuisd in/naar de voorconstructie en ik zou willen suggereren zelfs verder.
Laat ons deze conversatie op een zeer controversiële manier beginnen … iets dat ons een raadsel is aan onze zijde. Het portaal voor ascentie is gedurende enige tijd open geweest en wij hebben gezegd, of het nu de Goddelijke Moeder zelf is, Michael of Metatron, Gabrielle of Yeshua - wij hebben tegen jullie gezegd, jullie vliegen in en uit en door het ascentie portaal heen.
En toch weerstaan zo velen van jullie de acceptatie of de erkenning dat in feite jullie verschoven zijn, dat jullie erdoorheen gevlogen, gekropen, gelopen zijn en dat jullie begonnen zijn om de kwaliteiten van deze getalsmatige hogere dimensies in jullie waarachtige wezen, in jullie leven in jullie persoonlijkheid zoals jullie daarover denken, hetgeen anders dan het ego is te implementeren, te integreren en te verankeren. Dus stop het ontkennen van de vooruitgang die jullie maken want het is om collectief gevierd te worden.
Jaren geleden nu hebben jullie de collectieve beslissing gemaakt om als één te ascenderen. Dat betekent niet, mijn geliefde vrienden, dat toen jullie voort renden, door het portaal vlogen, de energie verankerden en het terugbrachten om met het collectief te delen, dat er wat voor behoefte dan ook is om timide of zelfs in ontkenning hierover te zijn. Het is een kwaliteit van vreugde die jullie terugbrengen naar het collectief om hen te helpen, hen te assisteren, om met hen te delen wat er in het verschiet ligt, dat in de ware betekenis van het woord leiderschap is.
Omdat het leiderschap is, is het het zijn van Wegwijzers vanuit een plaats van eenheidsbewustzijn. Het gaat niet weg. Het is alsof jullie op een onderzoekende expeditie gegaan zijn en dat jullie aan jullie cirkel, aan jullie bemanning, aan de mensen, terug rapporteren wat jullie ontdekt hebben … en jullie delen de overvloed van waar jullie mee gezegend werden.

vrijdag, september 04, 2015

Vanuit de Akashic Archieven - September 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 September 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in September 2015 verwachten?
De energie deze maand is zoals een katapult of een pijl en boog. Het eerste gedeelte van de maand omvat opbouwende spanning en een gevoel dat je teruggetrokken wordt. Het tweede gedeelte van de maand doet zich voor als een plotseling voorwaarts springen of een plotselinge loslating.
De loslating zal gebeuren rond de tijd van de Equinox. Er is een vier of vijf dagen venster tijdens, waarin de energie zal verschuiven en de dingen zullen beginnen snel voorwaarts te gaan. Deze spanning en loslating kan zeer gunstig zijn, net zoals een pijl en boog of een katapult een gunstig gereedschap kan zijn. Maar net zoals deze gereedschappen vernietigend kunnen zijn, kan de loslating ook moeilijk zijn.
De sleutel om deze loslating te gebruiken zal zijn om zowel het proces van terugtrekken als het proces van loslating in ere te houden. Als je niet in staat bent om de weerstand in ere te houden en geduldig te zijn met het terugtrekken, dan zal je dit gewaarworden een frustrerende en zelfs pijnlijke tijd te zijn. Als jij je niet voorbereid en zorgvuldig mikt voordat het voorwaarts springen zich voordoet, dan mag je gewaarworden dat je geen succes hebt of dat je aan het einde van de maand ermee eindigt in een richting te gaan waar je niet in wilde gaan.  
Een andere sleutel om de energie deze maand te gebruiken is bedachtzaamheid. Ben bedachtzaam en accepterend van wat het ook is dat je mag ervaren. Doe je best te oefenen om in het huidige moment te zijn en om in ere te houden wat er gebeurt. Zelfs als je wenst dat de dingen anders zouden zijn, zelfs als je hoopt dat de dingen later zullen veranderen -- probeer in ere te houden wat er aan het gebeuren is op ieder gegeven moment. Probeer te leren van wat er gebeurt, zelfs als het oncomfortabel of pijnlijk is. Als je zult proberen om met goedgunstigheid in ieder moment en iedere dag van deze maand te lopen, zal je in staat zijn om voordeel te nemen van de spanning en het terugtrekken. Je zult echt in staat zijn om profijt te nemen van de plotselinge sprong voorwaarts.

maandag, augustus 31, 2015

Aartsengel Michael - Zie Hoe het Lam zich Naast de Leeuw Plaatst, en dat JIJ deze Twee Krachten Bezit - 30 Augustus 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Zie Hoe het Lam zich Naast de Leeuw Plaatst, en dat JIJ deze Twee Krachten Bezit
30 Augustus 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Ik zou graag van je vernemen hoe we uit ons slachtofferschap kunnen stappen. Wilt U ons hier iets over brengen. Daar we onbewust, en soms ook wel bewust denk ik, regelmatig in dit rolletje stappen.
Rolletje mag ik zo niet zeggen, daar het toch een vervelend iets is, moeilijk soms om jezelf hierin "om te switchen". Mijn vraag hier is: hoe kunnen we dan ook o.a. dit gevoel daar mee samengaand, van ons afgooien? Of is dit niet zo simpel te stellen?
Ikzelf als voorbeeld, vind het moeilijk om "alleen" te zijn. Om in het alleen zijn, van iets te kunnen genieten, etc. Daar ik dan steeds het gevoel heb dat ik iets of iemand mis. Ik weet wel waar dit vandaan komt, denk ik, maar niet hoe ik van het vervelende gevoel af kan komen. Het overweldigd mij eigenlijk telkens weer, en dit wil ik niet meer.
Ik ben bewust dat het gevoel (diep verdrietig) wat ik dan telkens ervaar, mij uit mijn kracht trekt en mij zo laat belanden in het "och arme ik". Ik stel dit als voorbeeld. We kunnen soms het slachtofferschap aannemen zonder dat we er degelijk van bewust zijn.
Wilt U ons geliefde Michael hier wat meer over vertellen, waar komt het vandaan? Waarom doen we het onbewust, en hoe geraken er weer vanaf ? Of hoe kunnen we er mee om leren gaan misschien?
Ik dank u geliefde Lord.
****
Geliefden, Lieverds, geliefde GodsHarten,
Inderdaad er zijn velen onder jullie nog aan het "slachtofferen". Het slachtoffer "spelen" is voor sommigen onder jullie een soort van verslaving.
R: Een verslaving Michael?