vrijdag, april 28, 2017

De Arcturiaanse Raad - De Uitbreiding van Je Bewustzijn - 28 April 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
De Uitbreiding van Je Bewustzijn
28 April 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Voorbij reiken aan waar je ooit eerder geweest bent is een trefzekere manier van jezelf naar een hogere staat van bewustzijn te brengen. Alles dat jullie op jullie wereld ervaren geeft jullie een reden om eraan voorbij te reiken. Het brengt jullie een gevoel van vreugde, opgewondenheid en doel om jezelf naar nieuwe niveaus te brengen en om nieuwe dingen te ervaren.
Om dat te doen, moet jij je bewustzijn uitbreiden, omdat in dat huidige moment je bewustzijn in direct evenwicht is met wat je aan het ervaren bent. Er is een directe samenhang. Dus om nieuwe ervaringen te hebben en om jezelf op een nieuwe manier te ervaren, is de uitbreiding van je bewustzijn een vereiste. Het is niet het resultaat van jou die ergens naartoe gaat waar je nog nooit eerder naartoe bent gegaan. Het is de voorwaarde.
Dus hoe breid je bewust je bewustzijn uit? Allereerst, herken dat dit iets is dat zich als van nature voordoet. Net zoals een kind van nature groeit in/naar een volwassene zonder erover na te hoeven denken, aldus breidt het bewustzijn zich van nature uit zonder te hoeven te proberen om het te doen. Niettemin is het alledaags en vervelend vinden van de wereld waarin jullie leven een onvermijdelijkheid om jullie een reden te geven voor een groter verlangen.

donderdag, april 27, 2017

Aartsengel Zadkiel - “Loslaten en Toestaan” - Mei 2017 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Loslaten en Toestaan”
Mei 2017 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst en wij begroeten jullie met Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij te spreken over loslaten en toestaan.
Veel energetische veranderingen doen zich op de planeet voor. Iedere keer dat er een energie verschuiving is, worden bestaande energetische patronen beïnvloed. Deze verschuivingen mogen een bestaand patroon verbeteren, of zij mogen een grote ontregeling veroorzaken. Je mag deze verschuiving als vreedzaam ervaren als de verandering het patroon verbetert, of je mag problemen ervaren als de verandering voor jou niet harmonieus is. Je mag gewaarworden dat de patronen voortdurend aan het veranderen zijn en dat, voordat jij je aan kunt passen aan de huidige verandering, een andere zich voorgedaan heeft.
Jullie fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen, of energielagen, werken er voortdurend aan om de veranderingen te accommoderen. De nieuwe binnenkomende energie heeft een zeer ander patroon en andere frequentie, en dit staat jullie toe op jullie pad van ascentie door te gaan.
Deze verschuivingen kunnen jullie prioriteiten, intenties, gedachten en acties beïnvloeden. Zij mogen uitbreiden naar relaties en reeds lang bestaande patronen en manieren waarop de dingen gedaan worden.
De nieuwe, hogere energiefrequentie neigt ernaar om de dingen op te schudden en je uit te nodigen naar een nieuwe manier van zijn/bestaan. Het biedt je een kans aan om een frisse kijk te nemen naar gebieden waar je een aanpassing in overweging genomen  mag hebben.
De nieuwe energie nodigt je uit om naar een hoger niveau van bewustzijn te verhuizen.

dinsdag, april 25, 2017

De Arcturiaanse Raad - De Waarheid Zal Je In Vrijheid Stellen - 25 April 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
De Waarheid Zal Je In Vrijheid Stellen
25 April 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wanneer je het ene zegt maar het andere bedoelt, misleid je niet alleen de andere persoon of de andere mensen waar je mee aan het communiceren bent. Je toont een gebrek aan respect voor jezelf. Je authenticiteit maakt deel uit van de waarheid van wie je bent, en de waarheid van wie je bent is om op geen enkele manier verlaagd of gecamoufleerd te zijn.
Je bent hier om jezelf meer volledig te kennen, en om dat te kunnen doen, moet je bereid zijn om jezelf te accepteren zoals je bent. De uitoefening van het liegen, of het niet vertellen van de gehele waarheid, is behoorlijk macht ontnemend. Gewoonlijk is het een poging om een voordeel van de één of andere soort te verkrijgen, maar het is misleidend, en je verkrijgt niets door niet waarheidsgetrouw jegens jezelf en anderen te zijn.
Luister naar de woorden die je uitspreekt en luister naar hun resonantie. Voel het. Zie of het harmoniseert met wat je in feite binnenin jezelf voelt. Doe hetzelfde met de gedachten die je denkt. De gedachten die je denkt zijn belangrijk omdat zij je een verhaal vertellen. Jij moet beslissen welk verhaal je wilt vertellen. Het verhaal dat je vaak vertelt is het verhaal welke anderen aan jou gevoerd hebben, en dat verhaal mag wel of niet waar geweest zijn vanuit het perspectief van die persoon.

zondag, april 23, 2017

De Arcturiaanse Raad - Elkaar Inspireren - 23 April 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Elkaar Inspireren
23 April 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Het is gepast voor jullie om bij tijden naar anderen te kijken en uit te zoeken wat zij hebben en wat zij bereikt hebben. Het is niet alleen maar jaloezie of afgunst. Jullie zijn bedoeld om elkaar te inspireren, en wanneer je iemand iets ziet doen, iets ziet zijn, of iets ziet leven dat jezelf ook graag zou willen ervaren, dan krijg je een beginnend gevoel van verlangen. Je activeert de wens, het verlangen binnenin jou.
De truc hier is om de andere persoon jou te laten inspireren, in plaats van te willen de andere persoon een toontje lager te laten zingen. Je hoeft ook niet te weten hoe de andere persoon kwam waar hij/zij gekomen is. Het mag voor jou interessant zijn om dat verhaal te horen, maar hun verhaal zal niet jouw verhaal zijn. Je mag het verhaal jou laten inspireren, zolang als je het jou niet laat beperken.  
Jij inspireert anderen ook. Anderen zien iets binnenin jou of zien hoe jou iets gemakkelijk afgaat, en zij voelen die wens, dat verlangen binnenin hen geboren worden. En dit is één van de vele manieren waarop jullie van dienstverlening zijn tot elkaar, louter door te bestaan en jullie levens te leven. Van dienstverlening zijn omvat niet altijd het iets doen voor een ander persoon, en vaak doet het dat niet. Van dienstverlening zijn betekent vaak je leven ten volste te leven en anderen door jou geïnspireerd te laten worden.

donderdag, april 20, 2017

Spiegels en Wat Ons Tegenwerkt om Hen in Onze Werkelijkheid te Her/Erkennen - 20 April 2017 / Cobie de Haan


Spiegels en Wat Ons Tegenwerkt om Hen in Onze Werkelijkheid te Her/Erkennen
20 April 2017 / Cobie de Haan

Jullie zien mij steeds minder op mijn Blog publiceren. Dit komt doordat het proces waar ik in zit onverminderd doorgaat en vele, vele uren van mijn tijd opslokt, wat er tevens voor zorgt dat de gepubliceerde artikelen en channelings ook steeds minder met mij resoneren. Desalniettemin triggeren channelings en artikelen mij wel om bepaalde zaken onder de loep te gaan nemen. Waar mijn proces van de uitlijning van de hogere met de lagere dimensies zeer zeker veel aan heeft.
Ik ben dus in samenwerking met mijn spiritteam en onze Vader en Moeder in dit proces. Dus als ik iets onderschrijf dat mijn spiritteam het met mij eens is, dan is dit niet om jullie te overtuigen van de waarheid van mijn woorden. Dat is iets dat ik niet kan, want jullie zijn het zelf die uit moeten maken of datgene wat ik meedeel met je resoneert of niet. Als het dat niet doet … schuif je het terzijde en laat je het voor wat het is voor jou. Als het dat wel doet … prachtig natuurlijk. Ik ga echter niet uit de weg dat ik met mijn spiritteam samenwerk en geef hen ook credit over datgene waar zij mij in ondersteunen of waar we samen conclusies over getrokken hebben.
Vanochtend werd ik getriggerd door een artikel waarin opgemerkt werd dat “Spiegels, of reflecties in het leven, valstrikken zijn, omdat je datgene wat een ander triggert, en deze dit jegens jou tot uitdrukking brengt, als iets zou gaan zien waar je binnenin jezelf mee aan het werk moet gaan. De trigger is dan van de ander en niet van of voor jou.” Daar gingen mijn innerlijke alarmbellen bij af kan je wel zeggen.
Spiegels in ons leven
We komen situaties in ons leven tegen die ons kunnen triggeren, kwaad maken, irriteren, frustreren, ons tegen de borst stuiten. We kunnen dit in twee categorieën opdelen:
1 - een situatie triggert ons om ons te laten zien dat dit een karaktertrek of iets, bijvoorbeeld veroordeling, binnenin ons is, dat we zelf ook bezitten en dat dus naar ons teruggereflecteerd wordt om tot besef te komen dat we daarmee aan het werk zouden moeten gaan.
2 - een situatie triggert ons omdat de ander iets naar ons reflecteert omdat we datgene wat gereflecteerd wordt ook wel zouden willen bezitten, het is dan een vorm van jaloersheid over iets dat de ander gemakkelijk afgaat en waar wij het misschien moeilijk mee hebben om voor elkaar te krijgen, of dat we dat wel eens tot ontwikkeling zouden mogen brengen.  

woensdag, april 12, 2017

Evenwicht ~ Evenwichtigheid - 12 April 2017 / Cobie de Haan


Evenwicht ~ Evenwichtigheid
12 April 2017 / Cobie de Haan

Onlangs kwam ik een channeling tegen waarin enige ‘begrippen’ aangehaald werden, waar ik eens voor ben gaan zitten om daar beter over na te gaan denken. Begrippen zoals:
- Iedereen wil dat de dingen anders zijn / Niemand wil verandering / Er zal altijd daadloosheid zijn.
- Verandering is nogal vaak pijnlijk en het heeft altijd het potentieel om naar het onbekende te leiden. Daarom is het iets dat angst brengt.
- Wat is het tegenovergestelde van angst? / De meesten zouden zeggen moed… / Het tegenovergestelde van angst is liefde.
Het eerste punt is nogal ontmoedigend in mijn ogen. Wij, degenen die ontwaakt zijn (want degenen die nog ‘slapende’ zijn lezen deze boodschappen niet) willen graag de dingen anders zien, wij zijn helemaal voor verandering, dat is zelfs waar we op zitten te wachten, of wat we in onze eigen onmiddellijke omgeving proberen te bewerkstelligen. Dat niemand verandering wil, zal naar mijn mening dan ook betrekking hebben op diegenen die deze boodschappen niet lezen. Om dan ook nog te zeggen dat er altijd daadloosheid zal zijn lijkt me een ietwat boute verkondiging. Geef ons of creëer de condities om te veranderen en van die daadloosheid blijft denk ik niets over. Want als er “Eén schaap over de dam is, volgen er meer,” nietwaar?
Het tweede punt verwijst naar pijn en verdriet over datgene wat we kwijtraken, en verwijst ook naar het onbekende. Naar mijn inzien worden we ‘klaargestoomd’ om verandering te omhelzen. De wereld waarin wij leven, wonen en werken is niet echt de wereld die aan onze verwachtingen, over een liefdevolle wereld, voldoet. We willen respect, liefde, vreugde enzovoorts, en we zijn bereid onze schouders eronder te gaan zetten om dat voor elkaar te krijgen. Dus is het onbekende wel zo enorm onbekend als hier gesuggereerd wordt? Of wordt er alleen maar tegen diegenen gesproken die deze boodschappen sowieso niet lezen?
Je comfortzone verlaten is nooit of niet altijd gemakkelijk. Voor de ‘slapenden’ onder ons zal dat beslist angst opleveren. Ja, ook voor sommigen van ons, de ontwaakten, maar is dit een diepgaande angst? Heeft die angst te maken met alleen maar je comfortzone te verlaten en het onbekende tegemoet te treden? Vermoedelijk niet … kijk naar de nieuwsmedia, lees de nieuwsmedia en je wordt geconfronteerd met chaos, geweld, natuurrampen en milieuvervuiling enzovoorts. Dat kan voor ons, ontwaakten, twee dingen opleveren. Of, we gaan aan de slag om de mensen bewust te maken of we blijven in onze comfortzone en wachten betere tijden af….

dinsdag, april 11, 2017

De Authenticiteit van Jou - 10 April 2017 / Mystical Journey (Millie)De Authenticiteit van Jou
10 April 2017 / Mystical Journey (Millie)

Ik had laatst een conversatie met iemand over bewustzijn. Deze vrouw was een klein beetje veroordelend met betrekking tot het ontvangen van “boodschappen” uit een ander rijk. Ik legde aan haar uit dat onze zielen altijd in een wetende modus zijn, maar dat wij, als menselijke modificatie, de boodschappen blokkeren. Noem het intuïtie, fluisteringen van God, of wat dan ook. We hebben een innerlijke begeleiding die ons laat weten wanneer en waar we moeten zijn. Ze wilde niet toegeven. En, het is niet mijn plaats om iets te verkopen dat gratis is. Ik heb niet alle antwoorden maar ik heb wel mijn eigen ervaringen. Je kunt alleen vanuit je eigen perspectief tot uidrukking brengen en ik ben niet verantwoordelijk voor haar.
Diverse keren in mijn leven ben ik buiten het bewustzijn/besef gevallen. Gedurende deze momenten heb ik geen besef gehad van mijn menselijke factoren. Ik weet niets, anders dan de waarheid. Een klein beetje hiervan gebeurt ook tijdens de meditatie. Maar de laatste keer dat het uitermate duidelijk was, was drie jaar geleden toen het me werkelijk liet zien hoe gemakkelijk het is om te onthechten van het menselijke ego. Er is geen ketting dat ons in het lichaam vasthoudt. Er is geen kluis dat ons stevig in dit kostuum houdt.
Bewustzijn en de ziel gaan er snel uit. Ik had het privilege om bij anderen te zijn toen zij stierven en het is gewoon in de tijd van een oogknipper. Het gebeurt op een manier welke onze tijdsbepaling en gewaarwording niet kunnen vergaren of begrijpen. Om buiten het bewustzijn/besef te vallen heeft mij toegestaan om de dingen in een ander licht te zien. Ik besef hoeveel ik in mijn leven vermeed.

maandag, april 10, 2017

De Arcturiaanse Raad - Fijngevoeligheid is een Gave - 9 April 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Fijngevoeligheid is een Gave
9 April 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Fijngevoeligheid is een gave. Het is geen aandoening. Het is niet iets dat je moet overwinnen, en je hebt geen extra bescherming om jezelf heen nodig omdat je een fijngevoelig wezen bent. Fijngevoelige wezens zijn vaak empaten. Dit betekent dat je niet alleen je eigen emoties zeer intens voelt, maar dat je ook de emoties van diegenen om je heen en zelfs van het collectief voelt. Dit is ook geen zwakheid, maar in feite een kracht.
Wanneer je fijngevoelig bent, ben je bewust. Wanneer je bewust bent, kan je iets aan dat doen wat je voelt/bespeurt. Je zult meer waarschijnlijk geïnformeerde beslissingen maken. Je zult meer waarschijnlijk weten wat het is dat je voelt, en je zult meer waarschijnlijk een diepe verbinding met andere mensen hebben.
Het uitdagende van het fijngevoelig en een empathisch persoon te zijn is, dat niet iedereen het is. En wanneer anderen niet fijngevoelig of zelfs bewust zijn, van wat zij voelen en jij bevindt je in de buurt van deze individuen, kan jij je overweldigd voelen. Je kunt je zeer zeker overweldigd voelen door de collectieve energie van deze planeet. Er is heel veel gaande hier. Er zijn heel veel mensen die heel veel dingen voelen en heel veel mensen zijn zich onbewust van wat zij voelen.

zondag, april 02, 2017

De Arcturiaanse Raad - Het Verleden Hercreëren - 2 April 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Het Verleden Hercreëren
2 April 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wanneer je in staat bent om werkelijk iets vanuit je verleden los te laten, creëer je ruimte voor iets nieuws, iets beters. Loslaten betekent vaak het opnieuw definiëren van wat het was dat er gebeurde. Het in een nieuw licht zien zal je helpen los te laten wat het is waar jij je aan vasthoudt.
Misschien houd jij je aan het idee vast dat je het slachtoffer van iets was, of misschien houd jij je vast aan het idee dat je iemand anders pijn doet/kwetst. Hoe dan ook, wanneer je ernaar kijkt als een cocreatie, verschuif je inwendig, en die inwendige verschuiving geeft je dan de ruimte om iets anders voort te brengen, iets opmerkelijk anders. Je bent hier niet om steeds dezelfde ervaringen opnieuw te creëren, maar dat is wat je doet wanneer je niet bereid bent om dat wat geweest is, datgene wat van je verleden is los te laten.
Je bent zelf degene die meer licht schijnt op wat het was dat je ervaren hebt, en dat opent jou om meer licht en meer energie vanuit de hogere rijken te ontvangen. Wij kunnen je dag en nacht bombarderen met energie, maar als je niet bereid bent om dat wat jou terughoudt los te laten, jou in een lagere frequentie houdt, zal je niet in staat zijn om dat wat wij en anderen aanbieden te ontvangen.