woensdag, juli 26, 2017

De Arcturiaanse Raad - Verlichting - 26 Juli 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Verlichting
26 Juli 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij hebben jullie naar een bepaalde omvang verlicht, maar verlichting zal altijd een werk van binnenuit zijn. Het is niet iets dat je leert, het is iets dat je ervaart. Het is iets dat je aan jezelf schenkt wanneer je het gevoel hebt dat het voor jou tijd is om een verandering te maken op de manier waarop je tot jezelf, tot anderen en tot je wereld relateert.
Verlichting is een overgangsritueel. Op heel veel manieren is het uniek voor het individu die het ervaart. Verlichting is dat moment wanneer alles aspecten van jou ontwaakt zijn jegens de waarheid van wie je bent, en in dat moment is het licht dat binnenin jou, het licht dat in je hart is, in staat om helderder te stralen en tot uitdrukking gebracht te worden via jou en door jou op jouw unieke manier.
Op heel veel manieren, is het een begin. Het is het begin van je reis als een volledig bewust en ontwaakt wezen die er dan naar streeft om zichzelf op de meest authentieke manier te kennen. De meest authentieke manier om jezelf te kennen is om jezelf via je connecties met anderen te ervaren. Wanneer je ieder ander als een projectie en een aspect ziet van de totaliteit van wie je bent, is dat het wanneer je weet dat je die staat van verlichting bereikt hebt.

zaterdag, juli 22, 2017

De Arcturiaanse Raad - Vrijheid van Contractuele Verplichtingen -22 Juli 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Vrijheid van Contractuele Verplichtingen
22 Juli 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie zijn gearriveerd bij een zeer belangrijk punt in jullie evolutionaire geschiedenis. Jullie zijn gearriveerd bij een punt waar jullie niet langer hoeven na te denken over contracten en blauwdrukken en overeenkomsten. Als je iets leeft dat een resultaat is van één van deze pre-incarnatie keuzes … de waarheid is dat je het niet langer hoeft te leven.
Als je iets leeft vanuit een gevoel van verplichting of schuldgevoel, omdat je gelooft dat je er een pre-incarnatie keuze over gemaakt hebt, dan verlossen wij jullie hierbij van dat contract. Wij willen dat jullie begrijpen hoe vrij jullie werkelijk zijn. Vrijheid is een keuze en een staat van zijn. Het is eentje dat zichzelf iedere dag aan je presenteert, maar jullie kiezen om het te negeren en in plaats daarvan meegezogen te worden in gewoontegetrouwe gedachten, woorden en acties.
De overtuiging dat bepaalde omstandigheden vooraf bepaald werden heeft jullie tot aan dit punt gediend, omdat dat het geval geweest is op het één of andere tijdstip in jullie levens, maar de tijd is nu anders. De energieën zijn anders. De energieën die nu om jullie heen zijn gaan over jullie te bevrijden van karmische cyclussen. En aldus stellen wij voor dat jullie naar dat weten binnenin jullie zelf reiken.

donderdag, juli 20, 2017

De Raad - “Afscheiding” - 19 Juli 2017 / Ron HeadDe Raad
“Afscheiding”
19 Juli 2017 / Ron Head

Vandaag zouden wij een vraag aan jullie willen stellen. Denk alsjeblieft goed over je antwoord na. Hoe zouden jullie leven, zouden jullie gedachten, jullie overtuigingen over jullie zelf zijn, als jullie aan jullie zelf zouden kunnen bewijzen dat jullie van niets afgescheiden waren?
Wij vragen dit aan jullie om jullie de waarheid te laten zien over wat de illusie genoemd werd. De grootste misvatting, de grootste leugen, is de opvatting van afscheiding. Het is wat jullie toestaat te ontkennen wat jullie zijn. Het staat jullie toe de verantwoordelijkheid te verschuiven, of het in ieder geval zo te laten lijken. Het staat alle andere onjuiste overtuigingen over jullie zelf toe die jullie hebben. Het staat de “Ik ben beter”, “Ik ben slechter”, “Ik zou nooit kunnen”, en alle andere ontkenningen toe die jullie aangenomen hebben of waar jullie in feite tot toe aangemoedigd werden om te geloven.
Welnu, het is een zeer eenvoudig iets om aan jullie te bewijzen dat alles een energiegebied is en daarom is afscheiding een onmogelijkheid. Iedereen met een basisbegrip van de wetenschap vandaag de dag zou het daarmee eens zijn. Niettemin begint op dat punt een verstandelijke ontkenning. De meeste mensen staan die denkwijze niet toe om over te stromen in/naar wat zij werkelijk over zichzelf of hun mentale en spirituele levens geloven.
Aan jullie werd onderwezen dat jullie hier zijn en dat jullie bron, hoe je het ook wenst te noemen, ergens ‘daarboven’ is. Nochtans zijn jullie gereed om in te stemmen met een verklaring zoals, “God is overal”. Zien jullie de ontkoppeling?

woensdag, juli 19, 2017

De Arcturiaanse Raad - Onze Observaties van de Mensheid - 19 Juli 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Onze Observaties van de Mensheid
19 Juli 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij zijn bij verscheidene conclusies aangekomen over de mensheid vanuit onze observaties. Eén van onze conclusies is, dat jullie de dingen heel gemakkelijk als vanzelfsprekend vinden. Het is gemakkelijk voor jullie om iets vanzelfsprekend te vinden dat iemand anders in het collectief zou beschouwen een situatie te zijn dat het waard is om gevierd te worden.
Jullie zijn begonnen de duisternis te onderzoeken dat ook in het collectief bestaat, en jullie houden ervan om jullie zelf gedeeltelijk van die duisternis af te scheiden. Jullie houden ervan het te zien als iets dat buiten jullie zelf is, maar dit dient jullie niet. Jullie moeten het omhelzen als een deel van jullie zelf om voorbij te gaan aan iedere noodzaak om het in jullie wereld te ervaren.
Jullie hebben ook een neiging om de dingen onder het tapijt te vegen. Dus wanneer er iets binnenin jullie naar boven komt, erkennen jullie het noodzakelijkerwijs niet of confronteren jullie jezelf er niet mee. En als het een ander persoon omvat, is het ook zeer waarschijnlijk dat jullie het gewoon negeren, om het niet de juiste aandacht te geven, en zeer zeker brengen jullie het niet vaak bij die andere persoon naar voren.

donderdag, juli 13, 2017

Onlosmakelijke Verbondenheid - 13 Juli 2017 / Cobie de Haan


Onlosmakelijke Verbondenheid
13 Juli 2017 / Cobie de Haan

In de afgelopen dagen ben ik een boek in mijn boekenkast tegengekomen waarvan ik me de inhoud amper meer kon herinneren. De schrijver van dit boek is Micheal J. Roads en de titel is, “Eén met de Natuur - Een spirituele reis”.
Ik was, zoals zo vaak, volledig in mijn stromen toen ik het boek uit de kast vandaan pakte. Mijn Spiritteam en ik hebben de afgelopen tijd meerdere boeken gelezen die ons bij wisten te staan om over het één en ander tot  begrip te komen, en dus wist ik gewoon dat De Ene mij ook nu weer ‘de weg’ wees om dit boek uit de kast vandaan te halen.
Er wordt veel gesproken over dat we allemaal met elkaar in verbinding staan, maar veel meer dan dit in je verbeeldingskracht proberen naar voren te halen kunnen we niet. Ik persoonlijk heb altijd het beeld bij me, dat er een plek in mijn borstkas is waar mijn verbinding met De Ene een feit is, en ik ook via die verbinding in het stromen ben. Aangezien ons hart altijd open staat, of je nu in evenwicht bent of niet, ben je altijd in het stromen. Ik verbeeld me een immense ruimte waar alle extensies van De Ene mee in contact staan en op die manier kan ik ook contact met iedereen maken en mijn Liefde sturen. Het is natuurlijk altijd aan een ieder om die liefde te accepteren of niet. Dat is nu eenmaal de Universele Wet van de Vrije Wil/Keuze.
Uiteraard blijft mijn verbeelding beperkt tot de Aarde, of in ieder geval vaak. Een enkele keer breid ik die ruimte uit naar alle sterren broeders en zusters. Maar er is natuurlijk ook nog veel meer waar dat stromen, die ruimte verbinding mee maakt. Ook dieren maken daar deel van uit, het plantenleven of de insectenwereld.
Maar naast deze persoonlijke onlosmakelijke verbinding van mezelf met Alles-Wat-Is, bestaan er nog veel meer manieren om die onderlinge verbondenheid voor jezelf in ‘beeld’ te krijgen. En daar voorziet dit boek geschreven door Michael J. Roads in.

vrijdag, juli 07, 2017

Aartsengel Michael - Je Natuurlijke Conversatie met de Schepper Herstellen - 7 Juli 2017 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael
Je Natuurlijke Conversatie met de Schepper Herstellen
7 Juli 2017 / Natalie Glasson

Waar jullie mee te maken hebben in jullie werkelijkheid op dit moment is essentieel voor jullie spirituele evolutie en de transformatie van de Aarde.
Ik, Aartsengel Michael, nodig jullie uit om een moment te nemen en diep adem te halen, talrijke boodschappen komen naar jullie toe vanuit het Universum van de Schepper en van binnenuit jullie wezen. Alles is de Schepper, en alles spreekt tegen jou. De sleutel is om tijd te nemen en te luisteren en je intuïtie en innerlijke navigatie toe te staan de boodschap te accentueren die het meest belangrijk voor jou is om te her/erkennen, accepteren, te belichamen en er nu naar te handelen. De boodschap die uitgelijnd is met jullie ziel en diens zoektocht op de Aarde zal naar voren komen voor jou met een grotere kracht en aanwezigheid dan wat voor andere boodschap dan ook. Het Universum spreekt tegen jou, iedere boodschap is belangrijk, handelend als gouden kansen van manifestatie, ervaring en van het leven. Er zijn zoveel prachtige paden van ervaring voor jullie op de Aarde om op in te schepen en vele zullen jullie vervulling, geluk en een diepere verbinding met de Schepper brengen. Er is geen verkeerd pad; er is alleen creativiteit, verkenning/onderzoek en begrip.
Hoe meer jij jezelf als een spiritueel lichtwezen kent … bestaand op de Aarde en deze verkennend, hoe meer je de boodschappen van binnenuit en vanuit het Universum van de Schepper zult ontvangen die zeer vervullend en uitgelijnd zijn met jouw waarheid. Het is tijd om de gewaarwordingen van je verstand en zelfs je emoties los te laten, en in plaats daarvan je te focussen op je hart en jezelf je energie te laten voelen, bespeuren of te her/erkennen, wie je bent en alles dat je bent. Denk eraan dat de Schepper in waarheid niet gelabeld of zelfs verbaal of binnenin je geest omschreven kan worden. Jij bent de Schepper, hetgeen betekent dat je niet omschreven of zelfs gelabeld kunt worden, dat aldus te doen beperkt jou in het begrijpen van je uitbreidende natuur en essentie. (1) In plaats daarvan voel wie je bent, observeer de energieën die de jij creëren waarvan je weet dat je die nu bent. Je mag enige prachtige liefdevolle energieën ervaren; er zouden energieën van weerstand, ongemakkelijkheid en pijn kunnen zijn. Zit eenvoudig met wie je als energie bent, herken en observeer je energie totdat het bekend voelt. Met de acceptatie van de energie, die samenstelt wie je bent, je gedachten en emoties, zullen je energieën transformeren, wat een zuivering zal brengen naar je geest en emoties. Wanneer je weet en gewoon vaker met je energieën zit, zal jij jezelf openen om boodschappen vanuit je essentie, je lichaam te ontvangen … in waarheid alles dat je bent. Niet alleen zal dit een sterk gevoel van innerlijke begeleiding creëren, het zal ook betekenen dat negatieve gedachten of emotionele patronen zich niet zo frequent zullen manifesteren. Je ontvangt de intuïtieve boodschap van je energie voordat het in/naar je gedachten, emoties, lichaam en chakra’s begint te bewegen, zich manifesterend als begrenzingen en beperkingen in je wezen en werkelijkheid. 

De Arcturiaanse Raad - De Uitdaging van het Ontwaken - 7 Juli 2017 / Daniel ScrantonDe Arcturiaanse Raad
De Uitdaging van het Ontwaken
7 Juli 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
In het ontwakingsproces, komen jullie gewoonlijk enige weerstand van buitenaf tegen. Dit mag van vrienden of familieleden komen. Het mag zo zijn dat jullie een geloof achterlaten en dat diegenen die nog steeds in dat specifieke geloof geloven van streek raken. Wie het ook is die jouw ontwakingsproces tegenwerkt, zij doen dat omdat jullie hen dat voorafgaand aan jullie incarnatie gevraagd hebben.
Je wilde een afwijkende mening in jouw cirkel hebben, omdat je dat nodig hebt om dat waar je naartoe aan het bewegen bent te verstevigen. Soms heb je iemand nodig om jou tegen te werken zodat jij je hakken in het zand kunt zetten en er absoluut zeker van bent dat je in de voor jou juiste richting gaat. Je hoeft niemand op je reis mee te nemen, maar velen van jullie willen jullie vrienden en familie met je meenemen omdat het een eenzame rit kan zijn.
Je kunt bij jezelf gewaarworden dat jij je wilt verbinden met andere individuen die weten wat jij weet, en het mag voor jou een uitdaging zijn om deze individuen te vinden, specifiek als je in een klein dorp woont. Nogmaals, het ontwakingsproces als een individu is soms dat je het doet ondanks de tegenstand. Hoewel het voor jou gemakkelijker zou zijn om te blijven zoals je was voorafgaand aan je ontwaking, en het gemakkelijker zou zijn ertussen te passen, moet je er zeker van zijn dat je op het voor jou juiste pad bent.