dinsdag, oktober 31, 2017

Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden in Gechannelde Boodschappen - 31 Oktober 2017 / Cobie de Haan


Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden in Gechannelde Boodschappen
31 Oktober 2017 / Cobie de Haan

Hieronder volgen een paar aanhalingen uit diverse boodschappen over Nieuwe Waarheden die ik al eerder via mijn eigen artikelen bekend gemaakt heb. De aanhalingen komen uit boodschappen die ik niet allemaal vertaald heb, omdat deze nieuwe waarheden nog omringd worden/werden door oude waarheden. Wat ik hier dus mee aan wil tonen is, dat men (de hogere dimensionalen) hier en daar bezig is gegaan met het laten doorschemeren van nieuwe waarheden. Bijna onopgemerkt zou ik willen zeggen….  
Ik wil in geen geval dat jullie gaan denken dat ik jullie deze nieuwe waarheden wil opdringen. Het is voor ieder van jullie dat je bij jezelf gaan invoelen of het met je resoneert of niet. Doet het dat niet, schuif het dan terzijde. Dan is het nu nog niet voor jou.
Voorheen was ik het slechts alleen die deze waarheden via mijn artikelen verspreidde/vertelde, maar nu heb ik hier en daar al enkele van deze nieuwe waarheden in boodschappen vanuit de hogere dimensies zien staan. En ja, ik voelde me en voel me nog steeds eenzaam in dit gebeuren, dit proces waar ik in zit. Ik leer zoveel dingen totaal anders dan wat ons onderwezen wordt via de standaard boodschappen, en dan kom je alleen te staan. Ik, net zoals jullie, stond al alleen met de oude waarheden, maar dat werd nog eenzamer door het bijzondere proces waar ik in geplaatst werd. Ik heb jullie het één en ander over mijn persoonlijke proces verteld (waarin bepaalde zaken inmiddels anders door mij begrepen worden, dus helemaal accuraat zijn deze niet meer), en ik heb jullie nieuwe waarheden verteld. Waarheden waarvan ik dacht dat ik die wel vertellen kon. Er is echter nog zoveel meer, dat ik jullie niet kan vertellen … omdat het gewoonweg niet geloofwaardig voor jullie zal zijn. En soms voor mezelf ook nog niet. Echter, ik moet ook steeds weer mijn logische redenering- en onderscheidingsvermogen gebruiken. En het resoneert als een prachtige toon. Ik vergelijk mezelf zo af en toe met een klokkenluider, een voorloper als het ware met deze nieuwe waarheden. Deze mensen worden eerst ook maar moeizaam geloofd, totdat het algemene/collectieve bewustzijn verder verruimd wordt en de logica ervan tot anderen door begint te dringen.
Als je belangstelling hebt om het één en ander van mijn hand te gaan lezen, dan kan je op de volgende link klikken Persoonlijke artikelen/verhalen. Daar staan alle artikelen die van mijn hand komen.
En nu naar die summier aangestipte nieuwe waarheden waar ik het eerder over had….. Het zijn er nog niet zo heel erg veel, maar iets is beter dan niets nietwaar? Ik blijf dit in ieder geval in de gaten houden…
+++++++++++++
10/09/17 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Wij begrijpen dat het Universum waarin wij samen met jullie leven gaat over dualiteit en polariteit, en daarom kunnen wij accepteren dat er altijd donkere/negatieve krachten in dit Universum zullen zijn.  
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap: We understand that the universe that we live in with you is about duality and polarity, and therefore we can accept that there will always be dark forces in this universe.)
*** In deze channeling zie ik voor het eerst dat er toegegeven/vertelt wordt dat ons gehele Universum een Universum van dualiteit is, en niet zoals ons zolang verteld werd alleen onze derde dimensie en dat er verder geen dualiteit zou bestaan.

vrijdag, oktober 20, 2017

De Pleiadische Hoge Raad van Zeven - Je Fysieke Symptomen - 20 Oktober 2017 / Daniel Scranton


De Pleiadische Hoge Raad van Zeven
Je Fysieke Symptomen
20 Oktober 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Pleiadische Hoge Raad van Zeven. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Met het ontdekken van een symptoom in je fysieke lichaam, probeer je dan vaak naar het verleden of de toekomst te kijken van dat symptoom. Je wilt weten hoe het ertoe kon komen en je wilt weten waar het uiteindelijk naartoe zal gaan. Dit soort van vragen haalt je uit de ervaring ervan vandaan. Zij halen je uit het huidige moment, en op vele manieren zijn zij pogingen om afstand te nemen van het symptoom zelf. (1)
Je fysieke symptomen zijn gidsen. Zij vragen jou om het gevoel dat je hebt op een dieper niveau te voelen en te onderzoeken. (1) Dus laat ons zeggen dat je pijn voelt in een bepaald deel van je lichaam. De pijn, als een fysieke sensatie, zal waarschijnlijk een emotionele reactie triggeren. De emotionele reactie is daar vanwege iets waar je geen aandacht aan hebt geschonken in je leven, iets dat je geprobeerd hebt te vermijden en dat je niet onder ogen hebt willen komen.  
Dus het fysieke symptoom is een ‘wakker-worden-belletje’ voor iets anders. Wanneer je bereid bent om je fysieke symptoom te voelen in plaats van het met medicijnen te bestrijden, en je bent bereid om de emotionele reactie te voelen, in plaats van ervoor weg te lopen, dan heb je alles dat je nodig hebt om dit fysieke symptoom toe te staan door je heen te gaan en om het niet langer meer deel uit te laten maken van je ervaring.

woensdag, oktober 18, 2017

De Arcturiaanse Raad - Jullie Verzamelen Informatie - 18 Oktober 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Jullie Verzamelen Informatie
18 Oktober 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie zijn beter dan jullie ooit geweest zijn met het vaststellen wat goed voor jullie is. Jullie zijn allemaal op informatie verzamelende expedities geweest, en deze informatie helpt jullie om te ontdekken waar jullie naartoe willen gaan, wat jullie willen doen, met wie jullie het willen doen, en nog veel meer. De informatie die jullie verzamelen is niet alleen waardevol voor jullie in jullie levens, maar het is ook waardevol voor het collectief, het Universum, en de Bron Energie.
Hoe meer jullie je leven leven, hoe meer informatie jullie verzamelen, en hoe meer informatie jullie verzamelen hoe sterker jullie wensen. Terwijl jullie wensen toenemen aan kracht en intensiteit, neemt ook het oproepen van de energie vanuit de hoger rijken toe. Jullie zijn nieuwe werkelijkheden voor jullie zelf aan het creëren om te verkennen en te ontdekken, en jullie doen dat aldus door open te zijn voor alles dat in dit Universum bestaat.
Hoe meer jullie jezelf van iets afsluiten, hoe meer jullie je voor alles afsluiten. En hoe meer afgesloten jullie zijn, hoe minder informatie jullie verzamelen, hoe minder wensen jullie voelen, hoe minder oproepen jullie doen. En wanneer een persoon begint zichzelf systematisch op die manier af te sluiten, zal hij/zij zichzelf steeds dichterbij de doodservaring gewaarworden. Niets opent jullie meer om te ontvangen dan de doodservaring.

maandag, oktober 16, 2017

“Hoe de Extreme Stijgingen van de Energie te Interpreteren...” - 16 Oktober 2017 / Cobie de Haan


“Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren...”
16 Oktober 2017 / Cobie de Haan

Zoals diverse Lichtwerkers de grafieken over de stijging van de Liefde/Lichtenergieën publiceren, zo doe ik dat ook. Ik doe het niet iedere dag, maar als het even kan pak ik een totaalbeeld van de afgelopen week op.
Zoals iedereen zag ik ook de sterke stijgingen als een teken dat we het bijzonder goed doen met z’n allen, en dat er stevig met/aan ons gewerkt wordt, want de symptomen die wij allen op diverse manieren ervaren, zijn een doorgaand gegeven. Iedere stijging zag ik als zijnde dat we ze nodig hadden, of dat we eraan toe waren om deze te mogen ontvangen. Echter, de afgelopen anderhalve week begon mij een ietwat bevreemd gevoel te bekruipen. Ik begon het in vraag te stellen…
Zoals ik eerder verteld heb, werk ik nauw samen met mijn spiritteam, Vader en Moeder en ook De Bron/De Ene/De Schepper, om de hogere dimensies met de lagere dimensies uitgelijnd te krijgen, en dat zeg ik welzeker met opzet in deze volgorde. De hogere dimensies worden uitgelijnd met de lagere dimensies.
In de afgelopen week zijn er ontwikkelingen in mijn proces met hen geweest die zeer bewustzijnsverruimend waren voor hen. Ik zag de verhogingen als zijnde bijna een constante, en De Ene spoorde mij suggestief op onbewust niveau aan om hier voor mezelf vragen over te gaan stellen. Zeker gisteren was dit het geval … en vandaag werd het antwoord dat wij erop vonden bevestigd met een verhoging die zijn weerga niet kent.

vrijdag, oktober 13, 2017

De Arcturiaanse Raad - Jullie Creëren de Verschuiving - 13 Oktober 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Jullie Creëren de Verschuiving
13 Oktober 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie hebben binnenin jullie zelf een gevoel ontwaakt van te behoren bij deze specifieke reis waar jullie op zijn, en die ontwaking heeft jullie de macht en de kracht gegeven om een gigantische hoeveelheid van disharmonie op de planeet Aarde en in jullie persoonlijke levens te doorstaan. Jullie incarneerden in dit leven om deze specifieke reis te maken, en diegenen van jullie die ontwaakt zijn maken de reis bewust en opzettelijk, wetende dat jullie een volledige nieuwe Aarde en een volledig nieuw Universum in de vijfde dimensie aan het creëren zijn.
Welnu, toen jullie je er eerst van bewust werden dat jullie aan het verschuiven waren, was dat in feite een roeping. Een roeping die naar jullie toekwam van jullie gidsen. Jullie gidsen regelden het zo, zodat jullie over de verschuiving zouden horen en duwden jullie in de richting van de informatie daarover. En toen lieten zij de controle los zodat jullie allemaal voor jullie zelf konden beslissen wat de verschuiving voor jullie betekende en hoe jullie erdoorheen zouden gaan navigeren.
Er is een gevoel onder velen van jullie dat jullie gereed zijn en dat jullie willen dat die laatste push komt, ongeacht hoeveel dat dit ten koste gaat van jullie als een menselijk collectief. Dat soort van wanhoop komt vanuit de hoeveelheid aan ellende en lijden dat jullie zien, dat jullie voelen, en waar jullie over horen. Maar die graad van wanhoop dient jullie niet omdat jullie welzeker echt een verschuiving willen die gemakkelijk is.

dinsdag, oktober 10, 2017

De Arcturiaanse Raad - Ben Jezelf - 10 Oktober 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Ben Jezelf
10 Oktober 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Het is het perfecte tijdstip voor jullie om jezelf tot uitdrukking te brengen zoals jullie jezelf werkelijk weten te zijn. Wat de wereld nu meer nodig heeft dan wat anders dan ook is authentieke menselijke wezens. Jullie hebben meer voorbeelden nodig van jullie werkelijke aard om anderen te inspireren en om anderen de kans te geven om zichzelf te zien. Want zien jullie, wanneer je eerlijk tegen jezelf bent, ben je van meer belang voor je medemensen dan wanneer je pretendeert te zijn wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn.
Zelfs als wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn iemand is die doet wat het ook maar is dat hij of zij kan om van dienstverlening te zijn, help je daar niemand mee door te pretenderen. En jullie zijn het meest van dienstverlening wanneer jullie herkennen dat bij tijden jullie het gewoon even rustig aan moeten doen. Jullie moeten jezelf eren zodat anderen jullie voorbeeld kunnen volgen. Als jullie een nieuwe Aarde gaan creëren, waar iedereen gerespecteerd, erkend, geëerd, gewaardeerd, en waar iedereen gelijk behandeld wordt, dan moet die Aarde ruimte hebben voor iedereen zoals zij werkelijk zijn.