maandag, november 30, 2015

De Arcturiaanse Groep - De Desintegratie van Waarden - 29 November 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
De Desintegratie van Waarden
29 November 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, wederom zoeken wij liefdevol jullie aandacht. De zaken op de planeet Aarde zijn in toenemende mate in vele richtingen meer intens geworden -- perfect de energie van dualiteit en afscheiding reflecterend. Velen zijn aan het ontwaken maar velen weerstaan het nog steeds. Laat het beducht zijn los dat het duister weg zal zijn, want ascentie is een gegeven ondanks alles dat jullie horen en zien via de media.
Wanneer je verleid wordt beducht te zijn, herinner je dat vrees de energetische inhoud is van deze manifestaties en meer vrees alleen maar energie aan de illusie toevoegt. Kies om de tijd te beperken die je doorbrengt met het absorberen van het reguliere nieuws, de gezondheidsadvertenties, en andere beschikbare kletspraat 24/7. Blijf geïnformeerd maar niet ondergedompeld.
Allen die gereed zijn en kiezen om te ascenderen in/naar de hogere dimensionale energie zullen dat aldus doen, en diegenen die kiezen om te blijven in wat zij altijd gekend hebben zullen dat aldus ook doen. Ascentie is geen kwestie van intellectuele kennis maar is een verworven staat van bewustzijn. Er zijn velen die geen interesse schijnen te hebben in de spiritualiteit, maar die leven vanuit een hoogst ontwikkelde staat van bewustzijn dat verworven werd in voorafgaande levensspannen. Deze schijnbare ongeïnteresseerde individuen verhuizen ook in/naar nieuwe energieën omdat zij de kwalificaties hebben, zogezegd.
Wij wensen te bespreken wat de wereld noemt een desintegratie van waarden, wat eenvoudig betekent dat vele concepten en tradities over het algemeen ondersteund worden als zijnde noodzakelijk voor geluk of zelfs “verlossing”. Deze waarden zijn begonnen te veranderen, verdwijnen, of worden platweg van de hand gedaan door velen, specifiek door het grote aantal van zeer geëvolueerde zielen die in deze tijd naar de Aarde komen.
Individuele waarden gebaseerd in achterhaalde concepten vormen nog steeds de basis van vele geloofsystemen en diegenen die doorgaan de strikte waardesystemen vast te houden, welke alleen kwesties toestaan op één manier gezien te worden, ervaren verdriet, kwaadheid en zelfs paniek in de overtuiging dat hun “echte” waarden aan het verdwijnen zijn.
Het is specifiek moeilijk wanneer gewetensvolle ouders proberen om hun kinderen waarden te onderwijzen en gewaarworden dat de kinderen de waarden van de ouders niet accepteren. Vele van de kinderen die nu geboren worden, zijn al goed geëvolueerd voorbij wat de ouders en de leraren proberen aan hen op te dringen.

Aartsengel Michael - Jullie Allen zijn Goddelijke Wezens met een Gods Gegeven Geschenk - 30 November 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Jullie Allen zijn Goddelijke Wezens met een Gods Gegeven Geschenk
30 November 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Als we spreken over healing, healing geven en/of healing krijgen, dan gaat dit gepaard met energie die we doorgeven en/of ontvangen. Ik zie dit soms ook als Lichtstralen. Ook via bepaalde oefeningen, inwijdingen en handelingen kan men healing geven. Men spreekt ook bij sommige inwijdingen over bv. codes en DNA activering etc.
Kunt u mij wat meer vertellen over hoe het allemaal in zijn werk gaat. Er zijn verscheidene manieren om healing te geven, zo ook kan men healing ontvangen op afstand. Hoe werkt dit precies als je bv. via Skype of FaceTime een bepaalde healing ontvangt. Werkt dit even goed dan als dat men "life" aanwezig is tegenover elkaar?
Is het zo dat men enkel healing kan geven nadat je de een of de andere inwijding hebt gehad? Of is dit niet de oprechte manier tot helpen naar en voor elkaar? Zouden we dit alles gratis mogen doen?
Graag uw advies hierin geliefde Michael.
*****
Geliefde Healers, Lieverds,
Weet dat velen geroepen zijn en weinigen uitverkoren.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier nu mee? Dat vele nieuwe-tijd mensen, zo zal ik jullie noemen, graag anderen willen helpen en bijstaan op de een of andere manier. Mooi is dit, doch veel mooier zou zijn geliefde harten als jullie eerst en vooral aan jullie zelf willen werken. Eerst jullie eigen blokkades healen en op deze wijze als een redelijk vrij mens van dit alles, te starten met healing.
Healen betekent niet zomaar je handen opleggen of wat dan ook. Neen geliefden, het houd veel meer in dan schijnbaar deze simpele handeling. Healen, healing geven, betekent jezelf eerst in evenwicht brengen en vanuit je evenwicht voeling hebben met de Universele liefdestrilling, zodat je de ander vrijblijvend kunt instralen, en zonder voorbehoud kunt werken.
Teveel wordt er gekeken naar diploma's en of certificaten. Hier komt het helemaal niet op aan. Wat niet wegneemt dat inzicht, begrip en kunde noodzakelijk is. Waar het dus wel op aan komt is dat je inderdaad de handeling bekwaam en met kennis uitvoert.

zondag, november 29, 2015

Hilarion & St. Germain - Wij Trekken Nu Onze Streep in het Zand - November 29-December 6, 2015Hilarion
Een Kalme, Vreedzame en Harmonieuze Intentie Handhaven Creëert de Benodigde Stabiliteit
November 29-December 6, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Wij vieren jullie volhardendheid en standvastigheid met het vasthouden van jullie Licht en bij te dragen aan de genezing en stabiliteit van jullie planeet. De focus van het Violette Licht, hetgeen St. Germain geïnitieerd heeft in samenwerking met de Lichtwerkers en Geascendeerde Meesters van de Aarde, produceert het gewenste effect.
(Zie de boodschap en invocatie onder deze boodschap)
Ga alsjeblieft door met jullie inspanningen, want als elk persoon aan deze focus toevoegt, wordt deze energie vermenigvuldigd en vergroot om geweldige gunstige resultaten te bereiken. Een kalme, vreedzame en harmonieuze intentie handhaven creëert de benodigde stabiliteit binnenin jullie planeet. Wij bedanken jullie voor met ons op deze manier te werken.
Heb geloof en vertrouwen in het Goddelijke en weet dat deze sterke kracht van Liefde dichter bij jullie is dan jullie denken, om met jullie te communiceren tijdens deze gedenkwaardige tijden. Open jullie harten en geesten voor de mogelijkheden welke deze stille communicatie naar jullie kan brengen. Jullie hebben alle antwoorden die jullie nodig zijn binnenin jullie en deze komen gewoonlijke wanneer je het het minst verwacht. Verwacht het onverwachte en ben open om je aan te passen aan de veranderingen die kunnen gebeuren. Grijp het moment als het voor jou materialiseert. Diegenen die binnenin evenwichtigheid bereikt hebben zullen grotere vrede, vreugde en geluk vinden met iedere inspanning. In deze energieën te zijn is soms precies wat nodig is voor verjongingen en regeneratie van het verstand, het lichaam en de geest. Voor anderen, is het vrije tijd te nemen om met de natuur te communiceren en deel te nemen aan de schoonheid die aangeboden wordt. Luister met alles naar je hart en je zult altijd in uitlijning zijn met je hoogste en grootste goede.
Lijn je iedere ochtend uit met je Goddelijke Essentie en observeer op ieder moment dat je afgedwaald bent van diens harmonieuze invloed. Dit zal een constante vereiste zijn om je stevig op je pad te houden. Zoals vele keren eerder verkondigd, helpt het gebruik van decreten en/of meditatie om een hoger frequentie niveau te bereiken en te handhaven, en dit is hoogst gunstig voor het onderhoud van een blakende gezondheid, welzijn en een positieve kijk op het leven in het fysieke. Het menselijke verstand heeft onophoudelijk versterking van positieve affirmaties, verklaringen en gedachten nodig om het bombardement van chaotische energieën tegen te gaan, wat je snel uit jouw gewenste uitkomst vandaan kan slingeren.

zaterdag, november 28, 2015

Aartsengel Zadkiel - Jij Bent een Multidimensionaal Wezen van Licht - December 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Jij Bent een Multidimensionaal Wezen van Licht"
December 2015 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij worden vergezeld door een Schare van het Engelachtige Rijk en de Hathors. Vandaag, wensen wij jullie multidimensionaliteit als een Wezen van Licht te bespreken.
Jullie leven in een opwindende tijd waar nieuwe ervaringen gebeuren. Terwijl jullie Aarde ascendeert en jullie verdergaan op jullie pad van ascentie, komen meer aspecten van jullie totale Wezen in/naar jullie besef, en worden nieuwe energetische paden geopenbaard.
Jij, als een Wezen van Licht, hebt doorheen vele dimensies gereisd gedurende de eonen van tijd, en je hebt vele verschillende situaties ervaren. Elke incarnatie die je ervaren hebt werd in je Akashic archief opgeschreven, en je draagt elk aspect in je energetische handtekening.
Terwijl de sluier tussen de dimensies dunner wordt, herinner jij je meer van je verschillende aspecten in dit en in andere levensspannen. Zeer vaak gebeurt dit wanneer je een specifieke locatie bezoekt, of je ontmoet iemand die bekend lijkt te zijn. Je mag het gevoel hebben dat je naar een bepaalde locatie geweest bent, je weet echter dat je daar in dit leven nooit geweest bent. Je mag het gevoel hebben alsof je de persoon die je net ontmoet hebt altijd gekend hebt.
Wanneer deze situaties zich voordoen, ervaar je het fenomeen van te beseffen dat alle tijd gelijktijdig bestaat. De lineaire tijd is een aspect van de derde dimensie. Echter, wanneer je naar de hogere dimensies opstijgt, ben jij je bewust van het gelijktijdige aspect van gebeurtenissen en de zogenaamde tijd.

De Wereld Bekijken - 28 November 2015 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"De Wereld Bekijken"
28 November 2015 / Jamye Price
De sterkte van de passieve kracht is in het onzichtbare rijk. Je passieve kracht is de onzichtbare kracht van Liefde binnenin jou. Omdat de sterkte van de passieve kracht inwendig en onzichtbaar is, werd het niet gezien als waardevol op het Aardse vlak.
De sterkte van de actieve kracht is in het zichtbare rijk. Je observeert dit als een actie, gevormde creatie. Omdat de actieve kracht zichtbaar is, wordt het als waardevol gezien op het Aardse vlak. Dat is het inderdaad. Doch, het is slechts een gedeelte van het plaatje. Terwijl het het meest duidelijke gedeelte is, is het in feite het kleinste gedeelte van het plaatje.
De passieve, inwendige kracht werd met machteloosheid geassocieerd aangezien het uitwendige overheerste. Terwijl de mensheid zich focuste op diens fysieke zintuigen, was het een vanzelfsprekende aanname, en de sterkte van de passieve kracht raakte onbekend.
Jullie zijn nu in een tijd waar velen zich openen voor de kracht van de intuïtieve zintuigen. Jullie zijn dat potentieel aan het leren, het onbekende - het maakt deel uit van de equatie van creatie. Jullie ontdekken dat het kneedbaar is, ongevormd en daarom benaderbaar voor de passieve kracht, de onzichtbare kracht - jullie emoties en gedachten.

vrijdag, november 27, 2015

Mary Magdalene - Het Ervaren van de Boeddha Energie - November 2015 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
Het Ervaren van de Boeddha Energie
November 2015 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden, dierbare zusters en broeders, Ik ben Mary Magdalene, jullie vriendin. Ik ben verheugd hier bij jullie te zijn vandaag. Jullie zijn prachtige wezens, elk van jullie. Ik wens dat jullie je eigen pracht door mijn ogen zouden kunnen zien. Jullie zouden er minder om geven wat andere mensen over jullie denken, en jullie zouden je meer vrij voelen. Jullie zijn de gehele tijd zo bezorgd over jullie zelf. Jullie vragen je af of jullie het juiste doen, of dat jullie de juiste kennis hebben, maar alles dat jullie echt hoeven te doen is jullie pad in het leven binnenin jullie zelf te vinden. Jullie hebben een radar binnenin jullie eigen wezen en deze radar, deze innerlijke gids, is binnenin jullie onderbuik.
Ik zou vandaag graag willen spreken over het belang van het afdalen in jullie onderbuik en op dat niveau echt aanwezig te worden. Het is een tragisch feit dat vele vrouwen zich niet thuis voelen binnenin hun eigen onderbuik, hetgeen, in lichamelijke termen, de zetel van de emoties is. De onderbuik is ook de zetel van de intimiteit en seksualiteit, en het is waar baby’s ontvangen en ontwikkeld worden. Dus het gebied van de onderbuik is diepgaand gerelateerd aan en verstrengeld met het leven op Aarde.
Als een vrouw, wordt je verteld dat het belangrijk is om te geven en om je hart voor andere mensen hun behoeften open te moeten hebben. In feite, is heel veel van de spiritualiteit gecentreerd op de ontwaking van het hart. Maar ik zie velen van jullie, specifiek vrouwen, die lijden aan een te open hart, in plaats van een te afgesloten hart. Jullie hart is zeer open en reikt gemakkelijk uit naar wezens en energieën rondom jullie heen, maar jullie onderbuik is relatief afgesloten. In jullie onderbuik verblijft een grote kracht; het is de kracht van het schenken van leven, de kracht van waarlijk en diepgaand te verbinden met Moeder Aarde en de grote ritmes van het leven.
Mensen in het algemeen, en jullie als een cultuur, zijn angstig geworden voor deze grote krachten van het leven, omdat zij voorbij gaan aan de controle van de geest of de wil. Vrouwen weten instinctief hoe de golven van deze krachten te berijden, maar jullie zijn vervreemd geraakt van de bekwaamheid om jullie zelf op hen af te stemmen. Vrouwen zijn inderdaad zeer sterke wezens, en ik wens dat jullie je meer diepgaand met jullie eigen kracht zouden verbinden.

De Raad - Laat Ons Over Eenheid Spreken & Het Geven van Dank - 18 en 24 NovemberDe Raad
"Laat Ons Over Eenheid Spreken"
18 November 2015 / Ron Head

In de kielzog van recente gebeurtenissen op jullie wereld, laat ons iets bespreken dat wij hier niet eerder rechtstreeks geadresseerd hebben. Laat ons over eenheid spreken. Er wordt over gesproken als broederschap, zusterschap zo je wilt. Maar het gaat veel dieper dan beide van deze labels zou impliceren.
Wij zouden jullie willen hebben te beginnen veel vaker te denken in termen van eenheid. Want zie, broederschap en zusterschap dragen nog steeds in hun huidige begrippen een spoor of het idee van jij en ik, of mij en zij. Wij denken dat het veel meer winstgevend is in deze tijd voor allen om sporen van afscheiding uit hun denken te verwijderen wanneer en waar mogelijk.
Het is in jullie tijd demonstreerbaar dat er geen afscheiding is. Het is iets waar de meesten op jullie Aarde mee in zullen stemmen wanneer het ook is dat de conversatie in gebieden, en energieën, en het domein van het Universum geraakt.
Het wordt echter bijna nooit in overweging genomen in het dagelijkse leven van jullie levens. Het wordt nu niet in overweging genomen in de nasleep van recente gebeurtenissen, specifiek met betrekking op bepaalde groepen en individuen.
Deze zijn concepten die niet nieuw zijn. Jullie leraren hebben hen gedurende duizenden aan jaren onder jullie aandacht gebracht. Zij worden, echter, te gemakkelijk naar buiten in de atmosfeer van paniek en angst gegooid, die in feite bedoelt zijn om dergelijke gebeurtenissen in beroering te brengen.

donderdag, november 26, 2015

Hilarion - De Aarde Is het Thuis van de Mensheid, er Is Geen Ander Thuis - November 22-29, 2015Hilarion
De Aarde Is het Thuis van de Mensheid, er Is Geen Ander Thuis
November 22-29, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Heel veel Lichtwerkers vinden het moeilijk om hun focus van het drama af te houden dat plaatsvindt in de nieuwsberichten, en dit houdt hen op een plaats van knechtschap wat betreft de externe gebeurtenissen. Het is belangrijk om een intentie in te stellen die jullie in feite in jullie dagelijkse leven helpt in plaats van de energieën die door de wereld heengaan in deze tijd toe te staan jullie nadelig te beïnvloeden. Blijf standvastig, Dierbaren, en raak niet afgeleid van jullie pad van Licht. Houd vertrouwen/geloof en hoop altijd brandend in jullie harten, vertrouw en geloof dat de meerderheid van de mensen in de wereld goedheid in hun harten bezitten en alleen de wens hebben dat vrede en harmonie zegevieren.   
Herinner je buur voor het goede dat zij gedaan hebben, voor jou. Lijn je uit aangaande de hogere versie van jezelf en iedereen om je heen. Laat je liefde en vriendelijkheid hun dag zegenen en beter maken. Extravagante gebaren zijn niet nodig om iemands hart op diens gemak te stellen. Een eenvoudige glimlach of begroeting is soms meer waard dan wat dan ook dat je zou kunnen geven. In diepe kracht, inlevingsvermogen en mededogen, ben het voorbeeld van wat je wenst te zien in de wereld. Laat er in je wezen geen plaats voor cynisme en sarcasme, oude oordelen en het zoeken naar wraak zijn, want deze vereeuwigen slechts de karmische cyclussen van het menselijke ras en voegen niets van waarde toe of verbeteren het leven van een persoon op geen enkele manier.

woensdag, november 25, 2015

Blossom en de GFL - STOP met te Doen alsof Jullie iets Anders zijn dan WIE JULLIE ZIJN! - 25 November 2015


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
25 November 2015
STOP met te Doen alsof Jullie iets Anders zijn dan WIE JULLIE ZIJN!
Het is tijd om te …
BEGINNEN MET WETEN DAT JULLIE VREUGDE ZIJN …
Blossom: Hallo, hier ben ik weer! Ik verlang ernaar om weer met jullie te praten, nadat ik onverwacht 14 dagen weg was om op mijn kleinzoon te passen! Hoe gaat het met jullie?
GFL: Het kan natuurlijk niet anders dan buitengewoon goed met ons gaan en we zijn zeer verheugd om, in deze zeer spannende tijden, degenen die willen luisteren naar wat wij nodig vinden om uit te dragen, te helpen.
Heerlijk! Ik wil erg graag verder praten over ‘De Illusie’ … iets waarop ik probeer meer grip te krijgen, omdat ik VOEL dat het absoluut DE SLEUTEL is die iedere deur opent. Ik vroeg me echter af of jullie ten behoeve van de lezers een paar zaken zouden willen aankaarten? Daarbij in gedachten houdend dat ik de laatste dagen helemaal afstand hou … omdat ik VOEL dat het ‘verwachte tijdsaspect’ bij ons altijd verkeerd afliep en zal blijven lopen! Vandaar … Jullie hebben gezegd dat er, voor iedereen zichtbaar, omvangrijke veranderingen zullen plaatsvinden voor het jaar ten einde is en er ook steeds meer Zuilen van Licht zullen verschijnen, waarvan sommige zelfs als felgekleurde regenbogen. Het einde van het jaar nadert snel en mensen beginnen weer vragen te stellen … waar zijn die zaken waarover jullie spraken?
Wij danken jou voor het aan de orde stellen van deze zaken … omdat we absoluut niet VOELEN dat wij verantwoordelijk zijn voor wat al dan niet in jullie hemel of waar ook ‘verschijnt’.
Geliefde Vrienden … De enige verantwoordelijkheid die Een Ziel heeft … of ze op Aarde leven of ergens anders … is, om TE WORDEN WIE ZE ZIJN … IN WAARHEID. Door zo te ZIJN … zal ALLES waarop men hoopt … wat men verwacht … verlangt … nodig heeft … gewoon wegsmelten. Want als men in de volheid van zijn Ware Werkelijkheid IS … doet niets daarvan er nog toe … niets.
Maar, met alle respect … en ik zeg dit Luchthartig (aangezien sommige lezers, afhankelijk van hun innerlijke verblijfplaats, mijn woorden vanuit een andere ‘stemming’ zouden kunnen lezen) … ALS niets ervan ertoe doet … o.m. Zuilen van Licht … Lichtschepen … De Gebeurtenis, enz. … Waarom noemen jullie ze dan? Jullie waren het toch, die mij op 14 oktober 2008 vroegen om de boodschap te verspreiden, die jullie overigens op de kaart heeft gezet?

dinsdag, november 17, 2015

De Arcturiaanse Groep - Die Verbindende Energie Binnen de ENE is Liefde - 15 November 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Die Verbindende Energie Binnen de ENE is Liefde
15 November 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbare vrienden, wij nemen nu velen waar gevuld met Licht en hoop ondanks de uiterlijke verschijningsvormen. De “toekomst” is hier en alles gaat te werk in overeenstemming met het plan. Sta het proces toe, wat betekent een loslaten van de overblijvende weerstand en concepten betreffende wat er “zou moeten” gebeuren of wanneer en hoe het “moet” gebeuren. Ga eenvoudig door het Licht vast te houden dierbaren, want jullie zijn een nieuwe wereld aan het creëren.
Allen die gereed zijn, beginnen ermee om hogere dimensionale inzichten en ervaringen te hebben. Overbodige concepten en overtuigingen doorheen levenspannen meegedragen, ondergaan een radicale evaluatie door velen en worden her/erkend als het representeren van ontgroeide staten van bewustzijn. Sommige dingen zullen permanent uitgeroeid worden, terwijl andere dingen eenvoudig in hogere vormen zullen beginnen te manifesteren.
Gedurende levensspannen werd aan de mensheid beperkende overtuigingen onderwezen door onontwikkelde leraren gebaseerd op onwetendheid en controle. Aan jullie werd geleerd dat mensen bezoedeld en onwaardig zijn en alleen waardig kunnen worden door bepaalde rites, rituelen, uitoefeningen en wetten uit te oefenen. De meeste van deze geloofsystemen worden nog steeds gepromoot door “spirituele leiders” die ingesloten zijn in het derde dimensionale geloofsysteem van dualiteit en afscheiding. Vanwege dit, zijn hun leringen niet in staat om anderen ook maar iets hoger op te tillen dan hun eigen beperkte staat van bewustzijn.  
Onontwikkelde staten van bewustzijn zijn regels en voorschriften nodig, aangezien zij nog niet in staat zijn om hun intuïtie te horen of altijd de goede keuzes te maken. De tien geboden werden in een tijd gegeven toen de meerderheid regels nodig had. Jullie hebben je ontwikkeld voorbij de behoefte voor gestructureerde regels, want hun essentie is jullie staat van bewustzijn geworden. Jullie zijn doorheen en voorbij de stadiums verhuisd van iemand of iets nodig te zijn om jullie te vertellen wat te geloven, en zijn nu in staat om van binnenuit gegidst te worden.
De meesten van jullie hebben levensspannen gehad in nonnen- en mannenkloosters en houden nog steeds een resonantie vast van gehoorzaamheid aan de regels en oprecht gemaakte geloften van armoede, onschuldigheid, en  gehoorzaamheid in het cellulaire geheugen reflecterend. Totdat dat opgeruimd is, kan dit het heden vaak beïnvloeden en doet dat ook, wat vaak de seksuele overtuigingen en overvloed beïnvloedt en een Liefde voor regels reflecteert, omdat regels resoneren met een vroeger comfortabel gevoel van “op schema” te zijn of “het juist te doen”.  

Suzanne Lie - Welkom Naar Het NU - 11 November 2015 / Dr. Suzanne Lie


 Suzanne Lie
Welkom Naar Het NU
11 November 2015 / Dr. Suzanne Lie
Ben je gereed om een leider te zijn? Wij zijn hier om jou te helpen de missie te herkennen, terug te winnen en te activeren waarvoor je kwam in deze incarnatie. Het eerste teken dat je gereed bent om een leider te zijn is dat je begint om “je missie te herinneren”.
In feite, besef jij je missie van diep binnenin je eigen zelf, en begin jij je over te geven aan het concept, de hoop, de toewijding en het weten dat je in/naar je Aarde voertuig kwam om de missie te vervullen die je schreef voordat je deze incarnatie nam.
In hoeverre er meer klassen zijn om jullie voor te bereiden op deze volgende stap, moeten wij jullie vertellen dat HET BEGONNEN IS, en dat jullie opgeroepen worden naar de actieve dienst om de reden voor jullie incarnatie te vervullen.
Het is belangrijk dat jij je uitgekozen missie herinnert van binnenuit je eigen Multidimensionale ZELF, omdat dat aangeeft dat je WELZEKER gelooft in, en wisselwerkt met, de hogere dimensies.
Een leider te zijn gaat niet over van buitenaf getraind te worden. Een leider te zijn is iets dat je van binnenuit moet ontdekken. Een ieder van ons vindt onze eigen weg naar het herinneren en het vervullen van onze missie.
We zullen niet ver hoeven te zoeken voor onze missie, omdat het het doel, de wens, en de innerlijke behoefte is, waartoe wij aangestuurd werden om op te handelen voor zolang als wij het ons kunnen herinneren.
Wanneer wij luisteren naar de hogere frequenties van ons Multidimensionale ZELF, de frequentie van ons zelf dat weigert om ons ZELF te vergeten, onze WAARHEID, herinnert onze innerlijke drang ons onophoudelijk aan iets dat wij moeten doen, of weten, of herinneren.

maandag, november 16, 2015

Sandra Walter - Helder Besef: Gemak en Gratie - 15 November 2015


Sandra Walter
Helder Besef: Gemak en Gratie
15 November 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De ervaring van de vermengende opeenvolgingen in dit Nieuwe Licht intensiveren, specifiek tijdens de Toegangspoort passages. November 16-18 en 23-28 zijn onze Poortopzichter focus; sluit je bij ons aan met een open hart en duidelijke intenties voor meer Licht, Liefde en Vrede.
De Hogere rijken merkten op dat iets unieks zou gebeuren op de 13de. Zoals met al deze datums en instromingen, blijf ik eenvoudig door wat zich ontvouwt wanneer het hogere vibrationale Licht binnenkomt. Ik voel dat de reactie van de Licht Stam, op het laatste wereldwijde geweld, een Verschuiving in het hogere vibrationale collectieve bewustzijn aangeeft. Negatieve progamma’s hebben hun invloed verloren op de Hoge-Vibratie Stam, en het grotere collectief reflecteert dit. Goddelijke neutraliteit gaat over het neutraliseren van het effect van de illusie op ons bewustzijn, zowel persoonlijk als wereldwijd. Met die vaardigheid in het hart, intensiveert de externe expressie van Liefde, en wordt de nieuwe norm. Liefde is aan het uitbreiden, ondanks de mindere agenda’s. Het Fotonisch Licht en de Verschuiving verzekeren dat wij krijgen wat er ook nodig is om ons collectief in onze harten te bewegen, om onszelf als het collectief te bekrachtigen. Sommigen halen uit zoals in de hoek gedreven wilde katten, naar de grens geduwt door het dreigende Licht wat hun uitsterven belooft. Sommigen roepen voort het nieuwe paradigma met hun acties, woorden, hart en energie gebieden. Het test het geloof en het geduld van vele Meesters om tegelijkertijd te weten, waar te nemen, weg te wijzen en deel te nemen aan de versnelling.

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - De Strijd


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
De Strijd
Maandag 16-11-2015: Een dag van grote stappen, diepe dalen en hevige inzichten die wereldveranderend en –omvattend zijn. Dat allemaal in de ochtend, dat ik inzichten verwerf, die me eeuwenlang voor de voeten lagen, maar ik kon of wilde ze niet zien.
De angst was groter en de moed zonk me in de schoenen, maar als ik dat nu weer laat gebeuren, kan ik mijn levensmissie niet volbrengen en blijf ik geblokkeerd staan waar ik nu ben. Dat wilde ik niet, maar tegelijkertijd moest ik kijken naar hetgeen me dan afleidde van datgene dat ik moest doen.
Woede van mensen in de wereld, een oorlog, een strijd die niet de mijne is, maar toch mij raakt alsof het om mij gaat. De woede die weer een woede in “het slachtoffer” doet ontwaken, vergelding is wat volgt. Wederom vervallen we in oude patronen, er wordt gevochten, er is oorlog. Eeuwen en eeuwen houdt dit patroon ons in de macht, wie gaat het doorbreken? Wat is nodig om het eens werkelijk anders te doen?
Het besef…. Dat we allen één zijn, dat is het enige wat ons dichterbij elkaar kan brengen. Het weten dat er een leven is na dit leven, dat we opnieuw geboren worden als we zijn gestorven. Je bent nu eens een man, dan weer een vrouw. De ene keer woon je in het Westen, dan weer in het Oosten. De ene keer woon je in een gezin van aanzien en macht en de keer daarop in een gezin van armoede en wanhoop. Jij bent telkens diezelfde mens en je blijft meedoen met dat wat jouw familie in dat leven acht de waarheid te zijn, maar het is niet de waarheid, want jij hoort de ene keer bij deze familie en de andere keer bij de familie die je nu wellicht haat.
Snap je niet, dat je uiteindelijk alleen maar tegen jezelf vecht? Begrijp je niet, dat je na dit geleefde leven ook ondergaat wat je in dit leven een ander hebt aangedaan? Zolang je voor dit weten je ogen sluit, ervaar je pijn en lijden. Totdat je beseft dat wat in jou huist ook in de ander is. Ook hij/zij is op zoek naar liefde, ook de ander wil er mogen zijn. Iedereen heeft dezelfde wens, dezelfde droom, streeft naar gelijkwaardigheid en respect.

Hilarion - Volg Je Innerlijke Begeleiding en Richting met Geloof/Vertrouwen en een Stalen Vastberadenheid -November 15-22, 2015


Hilarion
Volg Je Innerlijke Begeleiding en Richting met Geloof/Vertrouwen en een Stalen Vastberadenheid
November 15-22, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Dit is een tijd van het gebed zonder ophouden. Ieder persoon op de Aarde moet zich met de Bron uitlijnen en weten wie hij/zij is - een kind van het Goddelijke. Hij/zij moet een standpunt aannemen in zijn/haar geest en hart voor dat wat goed en juist is, om de gouden regel te volgen. Iedere keer dat diegenen die deze basisvoorschriften van de Universele Wet niet opvolgen creëren ravage en roerigheid ter wille van henzelf, en de plicht rust op elk individu om de hoogste kwaliteiten te laten zien waartoe zij in staat zijn om deze in stand te houden. Een ieder van jullie wiens hart gevuld is met Liefde doet meer om het evenwicht op deze planeet te onderhouden en te handhaven dan jullie ooit kunnen weten. Raak niet ontmoedigd, want jullie hebben de kracht binnenin jullie om net zo sterk te zijn als de tijden waar jullie oproepbaar voor zijn, en het is belangrijk dat jullie deze eigenschap uitoefenen door jullie evenwichtigheid te handhaven.
Het is belangrijk om dagelijks verbonden en uitgelijnd te blijven met de nieuwe energieën, en deze energieën in jullie eigen wezen te herbekrachtigen. Dit doet meer dan jullie je voor kunnen stellen om de mensheid en de Aarde te helpen om door het oog van de naald heen te gaan. Het kruispunt waar wij eerder over gesproken hebben ligt duidelijk voor jullie, ieder persoon moet diens keuze maken, om voorwaarts te gaan of achter te blijven in het oude paradigma en nu aan het schoppen en schreeuwen is om diens controle te behouden. Jullie kennen het antwoord hierop al en er kan slechts één keuze zijn en die keuze is Liefde. Ben de Liefde die binnenin jullie hart brandt en blijf doorgaan. Doe wat het ook is dat je kunt en geef hulp/ondersteuning, stuur je Licht en Liefde naar buiten naar deze gebieden van de planeet die in behoefte ervan zijn, en verzeker je ervan dat je in controle bent van jezelf en niet reageert op de chaos op een manier dat compromitteert wie jij binnenin jou bent.

Aartsengel Michael - Krachtig Licht Gebruiken ter Heling van Al Onze Wonden en Gekwetstheden - 15 November 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Krachtig Licht Gebruiken ter Heling van Al Onze Wonden en Gekwetstheden
15 November 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Vandaag trok deze kaart mijn aandacht. (zie hierboven) Ik vind deze tekst heel toepasselijk in deze donkere tijd van de angst die nu heerst. Wil je ons hier een boodschap over geven.
Terwijl ik deze vredesmantra beluister gaat mijn hart helemaal open en een prachtig roze Licht van Liefde omhult moeder Aarde en al wat leeft.
Ik wil graag wat meer inzicht en ook wat uitleg over het gebruik van het Roze Licht van Liefde, de Violette Vlam en Uw Lichtzuil geliefde Aartsengel Michael.
Hoe kunnen we dit krachtige Licht gebruiken ter heling van al onze wonden en gekwetstheden.
Ik dank u geliefde Lord.
*****
Geliefden, geliefde harten,
Graag wil ik jullie meer vertellen over de Roze Vlam van Liefde, de ongelooflijk krachtige liefdesvlam, rechtstreeks uit het Hart van de Goddelijke Moeder. (Die vele namen kent zoals Shakti, Tara, Parvati, Lakshmi, Isis, Durga, Kali, Kuan Yin, Maria).
Deze helende Kracht is doordrongen van de hoogste onvoorwaardelijke liefde, die vergeving en mededogen inhoudt voor alle levende wezens. Alle dwaalwegen zullen verlicht worden door het Hart van deze intense Godinnenstraal.
Het is een krachtige inbreng van Liefde op jullie planeet. Herstel van de vrouwelijke onderdrukking en in evenwicht brengend de mannelijke doekracht. Gebruik deze vlam, dit goddelijke licht veelvuldig.

zondag, november 15, 2015

Het Team - Jij Bent Zuiver Bewustzijn - 13 November 2015 / Peggy BlackHet Team
Jij Bent Zuiver Bewustzijn
13 November 2015 / Peggy Black

Wij zijn hier in feestviering voor wat er in jullie werkelijkheid verankerd werd. Je bent een actieve, ontwaakte deelnemer en kelk en portaal geweest met het verwelkomen van de patronen en de verschuiving van het bewustzijn in het collectief. Deze energie wordt nu binnenin de matrix van deze dimensie geïntegreerd.
Nu is de tijd om de nieuwe patronen te beginnen te leven en te beginnen de verschuivende dimensies te ervaren.
Wij begrijpen dat het web van 3D sterk geweest is om het bewustzijn verbonden te houden aan deze gelimiteerde werkelijkheid. Echter, laat ons jullie verzekeren dat een dimensionaal portaal beschikbaar gemaakt werd voor allen. Velen zijn zich nu bewust dat zonder veel inspanning zij momenten ervaren waarin zij een nieuwe uitgebreide werkelijkheid bespeuren of voelen.
Voor de meesten doet het zich met babystapjes voor, het gevoel van niet aanwezig te zijn in jullie 3D werkelijkheid, in plaats daarvan voelend dat jullie je uitgebreid hebben in/naar de 5de Dimensie. Deze ervaring zal voor een ieder uniek zijn. Doch wij kunnen jullie verzekeren dat het met diegenen gebeurt die een gevoel hebben dat er meer is om geopenbaard te worden. Voor diegenen die verlangd hebben om zich met de hogere rijken van Liefde, Licht en Waarheid te verbinden, en die geweten hebben dat er een betere manier is, een levensonderhoudende manier, om zelfs op al diens wonderbaarlijke en schitterende multidimensionale niveaus te ervaren, is dit nu meer beschikbaar dan ooit tevoren.
Tijdens de voorspoedige tijden van de verduisteringen en de Super Manen, was er een instroom van Goddelijk Licht waarin een Hemels of Kosmisch portaal geopend en verankerd werd door toegewijde individuen zoals jullie zelf. Dit Kosmische portaal, deze Hemelse Kelk is nu voor allen beschikbaar. Dit goddelijke Bewuste Licht baadt letterlijk jullie volledige Aarde in golven en frequenties van Liefde en Goddelijke uitbreiding.
Ben bedachtzaam dat je deze fenomenale situatie vanuit je beperkte derde dimensionale geestestoestand observeert. Dus de sleutel hier voor jou om dit beschikbare dimensionale portaal te beginnen te gebruiken is je verbeeldingskracht.
Wij nodigen jullie uit om zo vaak als mogelijk is een verbintenis met jullie verbeeldingskracht aan te gaan met de intentie van feitelijk te leren hoe de andere beschikbare werkelijkheden, de andere dimensies te navigeren. Jullie hebben vaak de uitdrukking gehoord, “buiten het kader te denken”. Wat jullie moeten beseffen en begrijpen is dat er geen kader is. Het veronderstelde kader maakt deel uit van de beperkende programma’s en patronen welke de mensheid omhelst heeft.

vrijdag, november 13, 2015

Mike Quinsey - Niets zal nu Gebeuren dat de Uitkomst zal Tegenwerken om Zegevierend voor het Licht te zijn - 13.11.2015


Mike Quinsey
 Niets zal nu Gebeuren dat de Uitkomst zal Tegenwerken om Zegevierend voor het Licht te zijn
13 November 2015
Dierbare Vrienden,
          Sommigen van jullie zullen niet gelezen hebben dat, sinds ik ermee stopte SaLuSa te channelen, gebeurtenissen tamelijk snel in beweging gekomen zijn, en dat ik sindsdien een boodschap van St. Germain ontvangen heb via Nancy Tate die mij vroeg om direct vanuit mijn Hogere Zelf te channelen. Ik had dit voorheen niet geprobeerd, maar besloot om het eens te proberen, en de boodschap die ik ontving is als volgt:
***
13 November 2015. Mike Quinsey.
Niets zal nu gebeuren dat de uitkomst zal tegenwerken om zegevierend voor het Licht te zijn. De Duisteren worden in check gehouden met hun macht, welke grotendeels verminderd werd. Het zal niet te lang zijn voordat zij ingeperkt zullen zijn en niet in staat om door te gaan met hun plan voor het gevangenschap van de zielen op de Aarde. Zoals je opgemerkt mag hebben, vinden slechts recentelijk over de gehele wereld heen vele positieve acties plaats die ondernomen worden door de strijdkrachten van het Licht. In zoverre dat het Licht nu de overheersende kracht op de Aarde is, en heel veel van de geheimen onthult waarvan de Duisteren liever zouden hebben dat jullie dit niet zouden weten. De Waarheid komt nu zo snel naar buiten dat het niet gestopt kan worden, en als de Mensheid leert hoe het misleid werd zullen zij veranderingen eisen. Vele Lichtwerkers hebben zich voorbereid op deze tijd en zijn nu in staat om meer openlijk, zonder interferentie, te werken. Echter, voorzichtigheid wordt aanbevolen aangezien gezond verstand vereist is om te verzekeren dat jullie jezelf niet teveel blootgeven. Er is zeer zeker veiligheid in het samenkomen met andere Lichtwerkers, maar ook de Duisteren zullen verlangend zijn om hun aanwezigheid bekend te maken om angst in jullie te ontsteken. Vertrouw op het Licht, aangezien angst de werkelijke energie is waar zij zich aan voeden, en zij zullen proberen om de vorderingen die gemaakt worden te vertragen.
Lichtwerkers zijn aan elkaar gelinkt door hun Licht, en er is kracht in aantallen. Een ieder heeft een specifieke rol te spelen, en iedere bijdrage aan het geheel is dus belangrijk. Het is een tijd waarin jullie intuïtieve krachten jullie immens zullen helpen, dus wordt door hen in tijden van twijfel geleid. Als het goed aanvoelt, is het dat zeer zeker en kan je met vol vertrouwen verder gaan. Voor jouw deel kan je een mentale check houden dat je aura te allen tijde intact is, en dat je zorgvuldig bent het niet open te laten en de interferentie van negatieve zielen toe te staan. De meesten van jullie zijn doorgewinterde Lichtwerkers en hebben weinig advies nodig, maar het is ook om jullie te helpen herinneren. Angst en twijfel kunnen je bekwaamheid beïnvloeden om binnenin het Licht te blijven, dus wordt het aangeraden dat je te allen tijde positief blijft. Doe een beroep op Hogere Wezens zoals St. Germain als je hulp nodig hebt, en hij zal je met de Violette Vlam beschermen. Herinner je te allen tijde dat jij een krachtig Wezen bent en nog maar pas je werkelijke potentieel begint te beseffen. Jullie zijn goden in de maak en het is het pad dat jullie aan het volgen zijn.  
Vele positieve gebeurtenissen zijn vorm aan het aannemen en weldra zullen zij met een verbazingwekkende aanhoudendheid gebeuren. Jullie zijn nooit alleen geweest, en in deze prestigieuze tijden komen jullie Ruimte Vrienden immer dichter naar jullie toe. Zij doen veel waar jullie je zelfs niet bewust van zijn en hebben jullie verlichtte pad open en de Aarde vrij van interferentie gehouden. Hun vaartuigen zijn in jullie luchten en nabij jullie, zelfs als jullie je er persoonlijk niet bewust van zijn. Velen zijn versluierd en onzichtbaar voor bescherming, maar immer zo vaak zullen zij zich kortdurend laten zien. Denk eraan dat jij je gedachten naar hen kunt projecteren, en waar je hulp nodig hebt kan het vaak op onverwachte manieren komen. Je bent in iedere gebeurtenis, aangaande je Lichtwerk, beschermd en wordt geholpen om je levenscontract te vervullen. Velen van jullie doen zoveel meer dan jullie je mogelijk voor kunnen stellen, door de rijken van het licht te bezoeken tijdens jullie slaapperiode. Sommigen brengen deze herinneringen met zich mee terug, maar velen hebben niets meer dan een kortstondige herinnering.

donderdag, november 12, 2015

De Ster Ouderen willen Jullie een Vraag Stellen - Jullie Tijd Is NU - 11 November 2015 / Aluna Joy


De Ster Ouderen willen Jullie een Vraag Stellen
Jullie Tijd Is NU
11 November 2015 / Aluna Joy
Wij worden steeds nieuwsgieriger over dat jullie belangrijkheid plaatsen op datums en tijden die geen deel uitmaken van jullie normale en natuurlijke ritmes. Normale ritmes in jullie menselijke ruimtepak zijn deze: de opkomende en ondergaande Zon, de Maan cyclussen, de 4 seizoenen, jullie Zonnejaar, grotere cyclussen zoals de voortgang van de Equinoxen, en een kosmische cyclus die imiteert doorheen de natuur en de kosmos (Eentje zijnde de Maya kalender - Tzolk’in). En voor een mens, zijn jullie persoonlijke normale ritmes jullie geboortedatum, vele planetaire terugkeren en jullie 52ste en 104ste jaar vuur ceremonie tijden. Deze zijn slechts een paar van de echte natuurlijke tijden die onmiskenbaar duidelijk en bewijsbaar zijn in jullie universum, in de natuur en in jullie menselijke evolutie.
De Gregoriaanse kalender werd gecreëerd om de mensheid uit synchroniciteit met de natuurlijke tijd te gooien. Dus waarom geloven jullie dat 11-11 of wat voor ander nummer dan ook belangrijk is? De 24 uur klok werd ook gecreëerd om de mensen in het gareel te houden, op tijd, en zelfs gecontroleerd en geknecht. Slechts een paar oorspronkelijke culturen (inheems) leven nog steeds met de natuurlijke tijd (Indiase tijd)
Dus wij zijn nieuwsgierig, waarom denken jullie dat welke gegeven Gregoriaanse datum of digitale klok tijd meer krachtig is dan elk en ieder moment in jullie levens? Wij zijn bezorgd dat jullie enorme grote secties van jullie levens weggooien, ondertussen wachtend en uitkijkend naar een speciale datum of tijd? Deze tijden, die jullie belangrijk maken, zijn bedacht en niet gebaseerd op de natuurlijke tijd of de natuur zelf. Iedere hartslag en iedere ademteug die jullie nemen is net zo belangrijk als de laatste en de eerste, en degene die jullie vervolgens nemen. Wij begrijpen niet waarom jullie wachten op het volgende vermeende belangrijke moment wanneer het moment waar jullie in zijn net zo krachtig is en een levensveranderaar zou kunnen zijn. Jullie roepen om hulp en vragen om in vrijheid gesteld te worden, maar jullie zetten jezelf gevangen met jullie vrije wil om valse tijden en datums te kiezen.
Wanneer jullie 11-11 (of 12-12, enz…) opmerken, betekent het in dat moment niet dat jullie door engelen, of bewakers bekeken worden of een goddelijke synchroniciteit hebben. Jullie worden overzien door jullie engelen en bewakers iedere enkelvoudige milliseconde van de dag. Als jullie 11-11 op jullie digitale klok zien herinnert dit jullie hieraan, en missen jullie het onbegrensde potentieel van de andere 1,339 minuten in jullie zeer heilige en kostbare dag! Elk moment heeft het potentieel om een goddelijke synchroniciteit te manifesteren als jullie het gewoon de erkenning en aandacht gaven welke het verdient.