donderdag, maart 31, 2016

Moira - Een Hemels Sprookje - (Deel 3) - Lilian GijsbersMoira
Een Hemels Sprookje
(Deel 3)
Auteur - Lilian Gijsbers


Moira’s weg naar het Licht
Maar de weg van licht en liefde vinden, voerde soms door het duister. Eén van haar liefdes had haar tot het uiterste gevoerd en haar fysiek en emotioneel geweld aangedaan. Ze was te lang bij hem gebleven en moest nu de pijn en het verdriet echt binnen laten komen. Ze begreep dat ze om haar weg naar het licht te vinden, eerst door het duister heen moest. Moira zag in dat de liefdesrelaties die ze had gehad en de vele uren studie die ze achter de rug had, haar meer geleerd hadden dan ze ooit had durven denken. Ze was de mensen die ze om zich heen had gehad en over hun aanwezigheid in haar leven, daarom achteraf, enorm dankbaar. Soms konden mensen dat doen in je leven: je verdriet, boosheid en pijn brengen, maar uiteindelijk geven ze je een les die je alleen kunt leren als je het werkelijk meemaakt. Als Moira had gelezen of van iemand had gehoord dat een vrouw bij een gewelddadige man bleef, dan zou Moira daarover een oordeel hebben gehad. Nu ze zelf in deze situatie had verkeerd, kon ze milder oordelen over deze vrouwen. De liefde kan soms omkeren tot angst, of je beperken. Het is niet vanzelfsprekend om in vrijheid met iemand waarvan je zielsveel houdt samen te zijn. Soms zorgt het voor je eigen gevangenis, waaruit alleen jijzelf kan losbreken. Moira huilde toen ze dit in haar dagboek zat te schrijven. Deze relatie had perfect kunnen zijn, maar het mocht niet zo zijn. Ze groeiden zo dicht naar elkaar, dat ze elkaar pijn gingen doen. Onbegrijpelijk. Het was goed dat ze uit elkaar waren. Daarna was ze pas echt gaan leven. Ze had geleerd grenzen te bepalen. Ze had gevoeld dat liefde kan leiden tot angst en agressie. Ze had ervaren dat ze ondanks die gevoelens van iemand kon houden, maar er tegelijkertijd bang voor kon zijn. Uiteindelijk was ze sterker dan ooit door geworden. Ze had een harde les geleerd. Hij was, zo begrijpt ze nu, alleen de boodschapper geweest. Hij had haar via de harde weg iets geleerd en door hem was ze gaan beseffen wat ze echt zocht in een relatie. Toen een nieuwe liefde op haar pad kwam begreep ze precies waarom hij nodig was geweest. Dus Moira was hem uiteindelijk toch dankbaar. Ze voelde een nieuwe kracht in zichzelf. “Ik heb voor mezelf gekozen. Ik mag er zijn zoals ik ben en als iemand mij niet zo kan accepteren, dan houdt het op. Ik blijf mijn eigen ik trouw”
Terugkijkend op haar jonge leven viel het Moira op dat er veel mensen op haar levenspad mee hadden gewandeld die haar leven een hele nieuwe wending hadden gegeven. Schijnbaar eenvoudige ontmoetingen zorgden soms voor een levenslange hechte vriendschap. Moira zag deze mensen, die ze zo intens liefhad, als de leraren in haar leven. Als mensen, die haar belangrijke lessen gaven om haar leven te laten lopen volgens het Goddelijke plan. Ze wist dat er een soort vooropgezet plan was voor elk mens dat leefde. Men noemt dat ook wel de blauwdruk en die blauwdruk bevat ook de levenslessen die je zou moeten leren in dit leven.
Sommige mensen besluiten om af te wijken van de levenslessen, maar Moira zocht juist naar de weg die haar precies volgens haar blauwdruk zou laten leven. Dat het geen gemakkelijke weg zou zijn, wist ze ook. Maar het zou ook een weg zijn die ze hoe dan ook aankon. Ze was ervan overtuigd dat de blauwdruk op haar lijf geschreven was. Dat elk mens een eigen unieke blauwdruk heeft en dat moeilijke levenslessen pas plaatsvinden als je ze kunt dragen.

woensdag, maart 30, 2016

Sandra Walter - Kwantum Zwaartekracht en het Zonne Aspect van Zelf - 30 Maart 2016


Sandra Walter
Kwantum Zwaartekracht en het Zonne Aspect van Zelf
30 Maart 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Voor vele Zielen die het pad kozen van het kristallijnen/Zonne Kosmische Christus Bewustzijn, sloegen jullie een fractal van jullie Zijnheid op binnenin jullie locale ster - de Zon (Solaris). Een fractal van jullie Lichthandtekening verblijft voor de veiligheid binnenin de Zon, totdat de vermenging van de dimensionale niveaus (het Hogere en Lagere Zelf) zich voordoet. Dit handhaaft de intentie van de Gechristende belichaming; de Ziel plant een mogelijkheid voor je incarnatie ervaring binnenin dat sterrensysteem. De Zon dient als een Toegangspoort voor een volledige OverZielgroep, welke toegewijd is aan deze Goddelijke Dienstverlening van Planetaire, Galactische en Universele Ascentie. Terwijl je voortgang intensiveert, wordt het duidelijk dat je Ascentie niet persoonlijk is. Het is een handeling van de Goddelijke Wil, van Dienstverlening aan het (veel) grotere perspectief.
De Zon is onze locale Toegangspoort naar Zuivere Bron Licht Intelligentie. Een overzicht voor nieuwelingen; hier is de eenvoudige Toegangspoortketting voor Mensen op het Pad van Ascentie: Je Hartcentrum > de Zon > de Centrale Zonnen > het Galactische Centrum > de Grote Centrale Zon > de Bron. De Toegangspoortketting voor planeten: Gaia > de Zon > de Centrale Zonnen > het Galactische Centrum > de Grote Centrale Zon > de Bron. Dit is hoe toegang tot informatie verkregen word; dit is waarom ik de laatste paar jaren doorgebracht heb met directe intel te ontvangen van de Zonne-wezens en te verbinden met het goddelijke Team via de Zon. Het is een Bron van Zuiverheid, en als bewijs met de gesynchroniseerde Zonne en Galactische activiteit tijdens de Toegangspoorten van het verleden, een aanzienlijk betrouwbaar portaal van informatie.
Als je de fractals van jezelf herenigt, gereflecteerd in het planetaire bewustzijn (je reizen hier; ziet Solaris hen als reflecties, zoals holografische spiegels of een caleidoscopisch effect) met je hogere aspecten via het Ascentieproces, ervaar je hereniging met de Bron. We beginnen het niveau van de Gechristende dienstverlening te reflecteren welke de Zon verstrekt. Consequente, niet-aflatende dienstverlening aan de Goddelijke Wil. Velen van jullie hebben deze visioenen of ervaringen van Zonne Zijnheid al gehad; een zuiver kanaal wordend voor de hogere rijken. Het Zonne, Galactische Centrum, de Grote Centrale Zon of Zelf-als-Universum sensatie. Dit is een duidelijke aanwijzing dat je Hartcentrum - je persoonlijke gefractaliseerde versie van de Zonne Zijnheid - zich opnieuw verbindt met de Bron op een zuivere manier.

Matt Kahn - Eis Je Macht Opnieuw Op - 30 Maart 2016Matt Kahn
Eis Je Macht Opnieuw Op
30 Maart 2016Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Eenwording - 1 Oktober 2013 / 30 Maart 2016 - Linda DillonHemelse Zegeningen
1 Oktober 2013 / 30 Maart 2016 - Linda Dillon
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Eenwording

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Ik was er niet zeker van, tot aan vijf minuten geleden, wie onze begeleider voor het onderwerp van vandaag zou zijn over de Universele Wet van Eenwording. Dat is echter tamelijk passend, omdat de Raad van Liefde een verenigd geheel is, informatie naar de mensheid brengend via hun uiteenlopende aspecten voor het hoogste goede van alle betrokkenen. Sanat Kumara is vandaag diegene.
De Wet van Eenwording is specifiek relevant voor onze ervaring nu, terwijl wij overgaan vanuit de dualiteit en in/naar Eenheidsbewustzijn, op een kernniveau begrijpend dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn. Die verbinding omvat diegenen die wij waarnemen als het hebben gedaan van duistere dingen, wetende dat wij allemaal onze rollen te spelen hebben in Goddelijke dienstverlening.
Ik ben opgetogen over de discussie van deze week en het feit dat, in ieder moment die voorbijgaat, wij steeds dichterbij komen naar het begrip in onze harten dat wij allemaal broeders en zusters in het Licht zijn. Dat is de gehele mensheid, de dierlijke koninkrijken, de feeën rijken, natuur geesten, onze Sterren families, de Hemelse rijken. De lijst is lang. Welkom terug, Linda.
Linda Dillon: Hi. Het is goed om terug te zijn. Ik heb kou gevat, maar is wilde echt terugkomen en verdergaan met onze discussie over de Universele Wet.
Ik denk dat dit één van mijn favoriete Wetten is, omdat het echt zoveel van de kwesties lijkt te adresseren die deel uitgemaakt hebben van het valse raster van de oude derde en het feit dat wij aldus verbonden zijn. Ik had tegen jou gezegd, Suzi, net terugkomend van de Joshua Tree Bijeenkomst voor de 'Nieuwe Jij', dat het een belichaming was en de uitoefening van deze Wet.
Eén van de dingen die me echt opviel gedurende de volledige tijd samen was, dat iedereen in deze verenigde familie was. Er was geen gevoel van afscheiding; in feite, was het tamelijk het tegenovergestelde. Er was deze diepe her/erkenning, specifiek toen wij onze openingsceremonie deden, van mensen die elkaar vanuit verschillende levens en op een zielniveau herkenden. En om samen te komen met dit algemene doel van het opnieuw weven van het tapijtwerk voor de mensheid, was iedereen klaar om aan de slag te gaan. 
Een ieder uniek anders en luisterrijk, tussen haakjes, maar iedereen was in datzelfde tijdskader van "We zijn hier, we zijn hier om werk te verrichten, maar wij zijn hier ook om het met gelach en gegiechel te doen, met enige tranen en met een echt, algemeen doel."
Het was schitterend. En het was ongeveer van een applicatie, de levende voorbeelden van deze Wet. Niemand was afgescheiden - het land, de gebouwen, de kussens, de mensen, de instrumenten, de Hemelse Wezens, de Sterrenwezens die aanwezig waren - we waren allen Eén.

dinsdag, maart 29, 2016

De Aarde - De Wortel Chakra - Maart 2016 / Pamela Kribbe


De Aarde
De Wortel Chakra
Maart 2016 / Pamela Kribbe
© Josephine Wall
Dierbare vrienden,
Ik ben de Aarde. Ik houd van jullie, jullie zijn mijn kinderen. Jullie bewegen rond op mijn oppervlakte terwijl jullie druk zijn met de druk van jullie alledaagse leven, en ik volg jullie en verlang ernaar om jullie aan te sporen om terug te keren naar de kern van wie jullie zijn. Ik wil jullie ontwaken naar de kern van wie jullie in essentie zijn.
Jullie allemaal zijn op een reis binnenwaarts; jullie ziel wil volledig afdalen op de Aarde en vermengen met een menselijk lichaam en hier leven en manifesteren. Terwijl jullie zoeken naar manieren om jullie menselijkheid te transcenderen, streeft jullie Ziel ernaar om de belichaming te omhelzen. Het wil mens zijn, om volledig omlaag naar de Aarde te komen en een fusie te creëren tussen de Ziel en de mens. Dat is jullie reden op Aarde.
Vandaag, spreken wij over de wortelchakra, het energiecentrum onderaan jullie wervelkolom, de chakra het dichtst bij de Aarde en de chakra die het meest diepgaand door de Aarde beïnvloed wordt. In velen van jullie, is er angst ondergebracht in de wortelchakra. Als je de wortelchakra van de meerderheid van de mensen op de Aarde zou zien, zou je waarnemen dat het gefragmenteerd en niet heel is, of soms zelfs een leegte is. Het resultaat is dat heel veel mensen twijfelen of zij echt thuis zijn hier op de Aarde. Zij vragen zich af of zij zich waarlijk veilig en welkom voelen hier.
De Aarde is een plaats met het potentieel voor aldus veel overvloed en rijkdom, en daarmee bedoel ik een rijkdom van ervaringen voor jou als een Ziel. Veel vreugde en inspiratie kan  hier ervaren worden, maar momenteel is er veel duisternis op de Aarde. Gedurende vele eeuwen, werd de mensheid gevangen gehouden door illusies en angsten die het leven op de Aarde tot een hel kunnen maken, en aldus is er een sluier over jullie natuurlijke wijsheid gevallen. Er doet zich een vervreemding voor dat tot in de kern van jullie wezen reikt.
De bekwaamheid om te leven, in de ware betekenis van het woord - in vreugde en met inspiratie te leven - kan alleen van nature komen, doch jullie hebben jezelf in tegenstelling jegens de natuur geplaatst. De mensheid heeft geprobeerd om boven de natuur uit te stijgen, en heeft op een onverzettelijke, eigenzinnige manier geprobeerd om structuur en orde op de werkelijkheid van de omringende wereld op te leggen, maar dat werkt niet. Jullie leven te midden van de scherven van een oud wereldbeeld dat snel diens validiteit verliest. Het is een wereldbeschouwing waarin mensen de organisatoren en manipulatoren waren van de wereld om hen heen. Mensen streefden ernaar de natuur te controleren vanuit hun geesten en vanuit het verstand, en door dat te doen raakten zij zeer vervreemd van zichzelf. Mensen verloren de band met wat het meest natuurlijk voor hen is: hun gevoelens en een eenheid met de levende werkelijkheid van de natuur die hen omringt.

Yeshua - Het Grote Mysterie - Maart 2016 / Pamela Kribbe


Yeshua
Het Grote Mysterie
Maart 2016 / Pamela Kribbe

Er is een groot mysterie in het Universum, en het mysterie is dat er iets is, in plaats van niets - dat iets bestaat. In het Universum daar is leven, Licht en bewustzijn; het leven danst en beweegt. Hoe is dit alles verwezenlijkt?
Het is belangrijk dat jullie je eerst verwonderen over het mysterie van het leven, het Licht en het bewustzijn. Deze elementen kunnen niet in isolatie bestaan; waar er leven is daar is ook Licht en bewustzijn. Licht zorgt er aldus voor dat het leven gemanifesteerd wordt. In het Licht is een aansturende kracht dat ervoor zorgt dat het bewustzijn hoger stijgt, totdat het tot aan een punt komt waar het over zichzelf na kan denken, zelfbewust wordt. Wanneer het bewustzijn tot aan dat punt geraakt, is het leven in staat bewust en capabel te worden van vorm aan zichzelf te geven. Het leven kan kiezen en vooruitgaan, en dan is er zoiets als de formatie van een Ik, van een Zelf. Dit is de geboorte van de Ziel.
Maar ik zal een stap terug nemen en de principes van het leven, het Licht en het bewustzijn beschrijven. Waar komen zij vandaan? Wat is de oorsprong van het leven? In de schoot van de Kosmos is een vacuüm, een leegte die ademt: een volheid in de stilte. Dat is de oorspring van het leven, en je kunt je met die oorsprong verbinden door in stilte adem te halen. Wanneer je in stilte in stilheid ademhaalt, en je aandacht naar de in- en uitademing brengt, verbind jij je met de oerbron van Zijn.
Dit stille begin, de basis van al het leven, gaat door aanwezig te zijn in een ieder van jullie. Het leeft en ademt binnenin jullie, ongeacht van wat je wel of niet doet. De oorsprong, het begin - de leegte die daar is van waaruit alles geboren wordt - bestaat nog steeds binnenin jullie. Om dat te realiseren stelt je in vrijheid, alsook dat het de grenzen loslaat van wie je bent. Het openbaart de relatieve, duale natuur van jullie individualiteit.
In die eerste leegte, in die ruimte, daar is nog geen individualiteit, daar is geen unieke Ziel. Daar is zuivere Isheid of Zijnheid. Voel het mysterie van deze Zijnheid; Het omringt alles. Zonder deze Aarding van Zijn, besta je niet; het doordringt en voedt jou.

Is Het Geen Tijd om te Stoppen met Opofferen? - 28 Maart 2016 / Brenda Hoffman


Is Het Geen Tijd om te Stoppen met Opofferen?
28 Maart 2016 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Hoewel jullie de volle capaciteiten hebben om te creëren, om te zijn wat jullie wensen, gaan jullie door met te wachten op iemand om jullie te vertellen dat iets dergelijks zo is - inclusief ons. Jullie zijn van de 5de dimensie (5D). Jullie kunnen nu dat bereiken wat eens een droom was in jullie 3de dimensionale (3D) leven.
Sommigen van jullie stellen die verkondiging in vraag, want jullie weten diep binnenin jullie dat er vele niveaus meer zijn aan zijnheid dan dat waar jullie over dromen. Iets dergelijks is aldus - maar jullie kunnen deze niveaus in jullie huidige fysieke wezen niet waarnemen. Dus is er niets in jullie dromen, verbeeldingskracht, visioenen of gedachten dat jullie niet kunnen creëren.
Als die laatste verkondiging waar is - en dat is het - waarom creëren jullie dan jullie dromen niet? Omdat, hoewel jullie nu de capaciteiten hebben waar jullie eens over droomden, jullie niet accepteren dat iets dergelijks zo is.
Aldus is het dat jullie doorgaan met te wachten op landingen van ruimteschepen, op de Tovenaar van OZ om jullie te helpen met jullie nieuwe vaardigheden. Reddingsmissies arriveren in geen enkele vorm, want het is tijd voor jullie om jezelf op te eisen. En iets dergelijks kan alleen gebeuren wanneer jullie eenmaal waarlijk geloven dat jullie een zelfstandig wonder zijn.
Jullie beginnen nog maar net te beseffen dat iets dergelijks zo is.

maandag, maart 28, 2016

Vraag en Antwoord met de Arcturianen - 26 Maart 2016 / Dr. Suzanne Lie


Vraag en Antwoord met de Arcturianen
26 Maart 2016 / Dr. Suzanne Lie

Ochtend Vraag & Antwoord met de Arcturianen

A:       Goedemorgen Suzille.

S:       Goedemorgen Dierbare Arcturianen.

A:       Suzille ben je gereed om met je volgende avontuur te beginnen?

S:       Bedoelen jullie het avontuur van de school?

A:       Nee, wij bedoelen in feite het avontuur van Ascentie.

S:       Bedoelen jullie dat het avontuur van de School gerelateerd is aan het avontuur van Ascentie?   

A:       Aboluut! Je zou zelfs kunnen zeggen dat de school, zoals jij het noemt, een proefrit is. Het is om deze reden dat wij je verteld hebben om een volgende sessie van school te hebben.

S:       Zijn wij zo dichtbij het proces van Ascentie? 

A:       Wel Suzille, het is afhankelijk van je definitie van Ascentie. Er zijn diverse versies van Ascentie. Er is een emotionele Ascentie - welke het proces is van meesterschap te verkrijgen over je emoties tot aan het punt dat het je niet langer meer lastig gemaakt wordt door “reactionaire emoties”. GEEN reactionaire emoties betekent dat je een meesterschap verkregen hebt over je emoties tot aan de omvang dat jij de schepper van al je emoties bent.

Met andere woorden, jij bent je emoties. Met deze verklaring bedoelen wij dat jij jezelf niet langer toe zal staan emoties van een ander persoon, andere plaats of situatie op te pikken. Wanneer jij de schepper van je emoties bent, voel je de aanvankelijke bron van iedere emotie binnenin jezelf.

Wanneer je de bron van je emoties kent, kan je een emotie vaststellen die begon vanuit een persoon of situatie buiten je eigen auralichaam.
Wanneer je via je Lichtlichaam begint te reizen zal je geen materiële vorm hebben waarin je van anderen afgescheiden bent. Daarom, om de bron van informatie te onderscheiden zal je het punt van de initiatie van die emotie moeten voelen. En, binnenin je NU, zou de bron kunnen komen vanuit wat genoemd zou kunnen worden “een andere Lichtlichaam”.  

De Energiewaarden van de Tsunami van Liefde Rijzen de Pan Uit - 28 Maart 2016


De Energiewaarden van de Tsunami van Liefde Rijzen de Pan Uit
28 Maart 2016
(Schumann Resonantie)
Opmerking van Cobie: Iedere keer weer denk ik, dit is de laatste keer dat ik deze diagrammen op de Blog zet. Maar ook iedere keer weer is de stijging van de Liefdesenergie fenomenaal, zodat ik er naar mijn mening niet omheen kan. Toch ga ik proberen het na vandaag minder te gaan posten, tenzij natuurlijk de stijging wederom de pan uitrijst. De link van de betreffende site staat iedere keer onderaan de gepubliceerde posten, zodat, als je erin geïnteresseerd bent, ook zelf op de Duitse Site kunt gaan kijken.
 Ook op de “Foundation For Healing Arts” is men diep onder de indruk gekomen vandaag, ze hebben deze keer van iedere diagram twee gemaakt, om de stijging die plaatsgevonden heeft te verduidelijken. Persoonlijk voelde ik gisteren dat de energie die binnenkwam weer extreem hoog moest zijn, ivm een hoge druk in mijn hoofd en extra last van de nek, knieën, onderrug en ook zuurbrand.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

Hilarion - De Volledige Wereld is in de Barensweeën van Grote Veranderingen - 27 Maart 2016Hilarion
“De Volledige Wereld is in de Barensweeën van Grote Veranderingen”
27 Maart 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

De wereld is bezig naar het proces van vernieuwing en regeneratie te verhuizen. Dit kan gewoonweg gezien worden in de wereldgebeurtenissen. Alle verouderde systemen die niet het hoogste goede van allen dienen, worden door de gebeurtenissen die plaatsvinden onderstreept. Het is moeilijk voor de mensheid om te begrijpen dat een hogere wet van kracht is, wanneer alles dat zij zien chaos en een wereld is die gek geworden is. Dit is de tijd waarvoor alle Lichtwerkers van de wereld incarneerden op deze planeet. Jullie Licht maakt welzeker een verschil! Raak niet ontmoedigd door wat jullie door de lens van de media zien, er is meer aan het werk in het hogere perspectief dan dat er aan jullie gepresenteerd wordt.
Binnenin jullie vindt veel herijking plaats. Of jullie het nu leuk vinden of niet, jullie fysieke voertuigen worden getransformeerd in/naar hogere versies van een minder dichte vorm. De meesten van jullie ervaren nu intiem warmte golven doorheen jullie wervelkolommen met regelmatige intervallen. Wanneer dit gebeurt, weet je dat je DNA strengen geactiveerd en geopend worden. Er zijn vele vreemde symptomen die door velen van jullie ervaren worden en dit zal doorgaan te gebeuren. Sommigen van  jullie ervaren verontrusting zonder de oorzaak te kennen. Dit is in relatie met het feit dat jullie in de richting gaan van onbekend territorium en dat jullie niet weten wat het voor jullie vasthoudt. Ben vredig en berijd deze golven zoals zij komen, jullie zullen zegevierend tevoorschijn komen!

zondag, maart 27, 2016

De Hemelse Witte Wezens en de Pleiaden - Goddelijk Innerlijk Bewustzijn - 24 Maart 2016 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens en de Pleiaden
Goddelijk Innerlijk Bewustzijn
24 Maart 2016 / Natalie Glasson

Het is met Liefde dat wij naar voren stappen om jullie te begroeten; wij zijn de energie en het bewustzijn van de Hemelse Witte Wezens en de Pleiaden. Wij vermengen onze energie in een prachtige synthese, een wonderbaarlijk ensemble van Licht creërend, welke wij over en door jullie wezen heen gieten. De kleuren van wit, blauw en groen zoals watervallen van juwelen van Licht, distribueren onze gecombineerde energie, bewustzijn en frequentie om de aanwezigheid van het Licht van de Schepper binnenin allen te ondersteunen. Ons Licht heeft een groter doel, wat is om illusies af te schudden die verbonden zijn aan het concept van de waarheid en het perspectief van spirituele of Schepper Waarheid, om velen aan te moedigen om zich bezig te houden met hun Goddelijke Innerlijke Bewustzijn.
Zelfs mensen die zich in spirituele cirkels bewegen kunnen vasthouden aan concepten en ideeën van spirituele of Schepper Waarheid. Echter, wanneer de kennis binnenin het verstand vastgehouden wordt is het alleen een product van leren in plaats van ervaren of belichamen. Het verstand kan niet volledig het zuivere bewustzijn van de Schepper begrijpen door het leren of het gebrek aan ervaring. Niettemin, kan het vaak het leren zijn hetgeen de geest opent. De geest kan zich aansluiten bij het zuivere bewustzijn van de Schepper; het is vaak dat wanneer de geest een idee ontvangt, het kan wensen om vast te houden aan het idee en de acceptatie van andere inzichten te veronachtzamen. Wanneer de geest en de zuivere Liefde van de Schepper als één werken, dan is de geest in staat om de vrij stromende natuur van de Ziel en de Schepper te adopteren, en wordt constant goddelijk geïnspireerd.
Je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn is een actief Licht binnenin je wezen welke op dezelfde frequentie als de Schepper vibreert en, daarom, het echte en zuivere bewustzijn van de Schepper bezit. Je Goddelijke Innerlijke Bewustzijn bestaat eenvoudig binnenin jou, en wanneer jij je erbij aansluit, zijn de resultaten de staten van Liefde, Vrede, Harmonie, Wetendheid, Eenheid/Eensgezindheid en acceptatie. Deze sensaties of staten van bewustzijn vullen overvloedig iedere cel van je wezen, iedere chakra, ieder aspect van je auragebied alsook je gedachten en gevoelens. De sensaties kunnen vergeleken worden met vuurwerk van helder Licht en inspiratie dat beweegt als een stroming doorheen je gehele wezen.

Wederom een Fikse Stijging van De Tsunami van Liefde - Vrolijk Pasen!! - 27 Maart 2016


Wederom een Fikse Stijging van De Tsunami van Liefde
27 Maart 2016
(Schumann Resonantie)
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

 

Aartsengel Zadkiel - “Laat Je Hart Zingen” - April 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Laat Je Hart Zingen”
April 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, met Heilige Lady Amethyst, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, wensen wij om jullie een Boodschap van Licht te brengen over het laten zingen van je hart.
Het hart is waar jullie toegang beginnen te krijgen tot de energie van de hogere dimensies. De energie van het hart is de energie van Liefde. De energie van de hogere dimensies is gebaseerd op Liefde. Dit is een Universele Liefde dat ver voorbij de romantische Liefde gaat.
De energie van Liefde is een universele vibratie dat de gehele Schepping omvat. Het is een energie welke door het gehele Omniversum heen zoemt en zowel het gemanifesteerde als ongemanifesteerde potentieel van Alles Dat Is verbindt. Het is de substantie van puur Licht.
Het Licht verbindt je met Alles Dat Is door de Goddelijke Vonk in je hartcentrum. Dit is de plaats waar je naartoe kunt gaan om je verbinding met de gehele mensheid en met Alles Dat Is te voelen.
Wanneer je op zo een manier leeft dat je hart zingt, blijft de energie in je hartcentrum schoon, en straalt je Licht helder. Hoe schoner de energie in je hartcentrum is, hoe helderder je Licht zal stralen.

White Cloud’s 12 Minuten Geleide Meditatie - 27 Maart 2016 / Blossom GoodchildWhite Cloud’s 12 Minuten Geleide Meditatie
27 Maart 2016 / Blossom Goodchild

Blossom: Vrolijk Pasen!
Helaas heb ik geen tijd op het moment om te channelen en voor alles dat dit omvat.
Dus … Heb ik een 12 minuten geleide meditatie opgezet van “mijn oude” indiaanse vriend White Cloud. (Genomen van de CD “White Cloud Korte Meditaties”) Ik weet dat jullie ervan zullen genieten.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, maart 25, 2016

De Wekelijkse Lichtstraal - “Weten Wanneer" - 24 Maart 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Weten Wanneer"
24 Maart 2016 / Jamye Price

Gezegende Wezens, jullie zijn in een opwindende tijd in jullie evolutie van te beginnen meer direct te werken met de subtiele rijken van creatie. Het is opwindend en soms frustrerend als jullie nieuwe regels leren van het fysieke en het mysterieuze niet-fysieke.
Eerst domineert jullie verstand het proces als jullie ernaar streven het te definiëren. Dat is een waardevolle en noodzakelijke functionaliteit van het verstand, maar niet zo effectief op dezelfde manier wanneer er omgegaan moet worden met de fysieke en niet-fysieke rijken.
Om meer met de subtiele rijken te creëren, leren jullie andere informatie en processen - zoals het positief denken, van het Leven te houden en dat jullie je werkelijkheid creëren met jullie gedachten en gevoelens. Er is een waarheid in deze en vele manieren om deze veranderingen te leren en te implementeren.
Echter, wat er uiteindelijk moet gebeuren is een begrip van het niet-fysieke in relatie met het fysieke rijk waarin jullie leven. Dat is te zeggen, dat wat jullie leren toegepast moet worden op jullie fysieke rijk om waarde te hebben in jullie dagelijkse leven, anderszins kan het verwarrend en zelfs schadelijk worden.
Als je subtiele veranderingen implementeert in je gewaarwordingen, perspectieven, keuzes en acties, integreer je een nieuw niveau van het mens zijn.

Quan Yin - Kijk met Frisse Ogen naar Alles Om Je Heen - 23 Maart 2016 / Jenny Schiltz


Quan Yin
Kijk met Frisse Ogen naar Alles Om Je Heen
23 Maart 2016 / Jenny Schiltz

Kan je de veranderingen voelen die zich binnenin jou, je medemensen en je planeet plaatsvinden? Dit is een zeer opwindende tijd, terwijl we steeds meer van jullie de 5D frequenties zien bereiken. Van hieruit wordt aan allen de optie gegeven om door te gaan met hun groei, hun frequentie steeds hoger te verheffen. Met iedere frequentie verhoging, waar ook naar gerefereerd wordt als dimensies, zal je in staat zijn om meer van je Ziel te belichamen. Als de hoeveelheid van Licht binnenin je vorm stijgt, is je Ziel in staat om steeds meer binnenin jou te vermengen. Het is gedurende deze tijd dat jij je zult herinneren wie je werkelijk bent. Met iedere stapsgewijze verhoging zal je uitgedaagd worden om door te gaan te werken doorheen de  lagen van het bewustzijn van de matrix. Aan jou zal getoond worden waar je gedachten, overtuigingen en acties wel of niet in uitlijning zijn met de hogere Lichtfrequenties. Alles dat geen deel uitmaakt van een hartgecentreerd bestaan zal moeten vertrekken. Het kan niet langer naast elkaar bestaan als jullie doorgaan met deze reis.
De tweede golf van Ascentie doet zich in deze momenten voor. Dit is een prachtig/wonderbaarlijk iets, aangezien met iedere persoon die de drempel van de 5D oversteekt het een momentum creëert dat anderen toestaat om met een groter gemak te volgen. Hoewel het voor velen is dat zij mogen gewaarworden dat de fysieke handeling van het vasthouden van meer Licht snel complicaties zal hebben als het lichaam zich aanpast. Wij vragen dat diegenen die door de symptomen heengegaan zijn gidsen worden, om te helpen de angst te verlagen. Help hen te begrijpen dat het het nieuwe normale is en dat het voorbij zal gaan.
Er is veel disinformatie geweest betreffende de 5de Dimensie en diens hogere frequentie. Het is je platform naar de grotere energieën en je platform voor te vermengen met je Ziel en je te herinneren wie je bent. Het is je doorgang naar een duurzaam bestaan en de overvloed die je op alle manieren nastreeft. Het is de doorgang naar een genezen/herstelde Aarde en op dezelfde wijze een genezen/herstelde vorm. Het is echter, slechts een doorgang. Geen van de veranderingen die je nastreeft zal ogenblikkelijk zijn, maar zij zullen gestaag zijn als je het toestaat. Daar zijn velen van jullie die de drempel naar de 5D overstaken in de laatste 6 maanden, maar er is een gebrek aan geloof. De verwachtingen kwamen niet overeen met de werkelijkheid en het veroorzaakte bij velen om in/naar de angst en twijfel te gaan. Het is de onbekwaamheid om de veranderingen te zien die het lijden en de herhaling van oude programmeringen veroorzaken, hetgeen iemand gehecht houdt aan de werkelijkheid die achtergelaten werd.

donderdag, maart 24, 2016

De Arcturianen - Herinneren Wat Je Altijd Wist - 23 Maart 2016 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
Herinneren Wat Je Altijd Wist
23 Maart 2016 / Dr. Suzanne Lie

Het fysieke lichaam is je eerste “resonantie ontvanger” om de altijd-uitbreidende hogere frequentie energiepatronen te ontvangen, die je dagelijkse leven binnenkomen. Je brein controleert je lichaam, maar je lichaam controleert ook je brein. Je hart heeft het laatste woord, specifiek wanneer het eenmaal in/naar je Hogere Hart transmuteert.
Gedurende deze transmutatie, moeten je fysieke verstand en het hart samenwerken binnenin je altijd-uitbreidende bewustzijn, terwijl je fysieke brein transmuteert in/naar je Multidimensionale Geest en het fysieke hart in/naar je Hogere Hart.
Je Multidimensionale Geest neemt de hogere frequentie gedachtevormen van de interdimensionale gedachten waar, accepteert hen en deelt hen dan met je Hogere Hart. Dan accepteert en vertaalt je Hogere Hart deze hogere frequentie gedachtevormen door de interdimensionale gedachten te combineren met de interdimensionale emoties.
Met de gedachten en emoties gecombineerd, worden de vertaalde Lichtboodschappen gedeeld met je Multidimensionale Geest. Op deze manier, werken je Multidimensionale Geest en het Hogere Hart samen om je Aarde voertuig diens gewaarwordende gebied basislijn frequentie opnieuw in te stellen van driedimensionaal - naar vierdimensionaal - naar vijfdimensionaal.
Op deze manier, in plaats van je werkelijkheid waar te nemen als zijnde driedimensionaal met vierdimensionale overdekkingen, wordt de vierde dimensie je voornaamste werkelijkheid, en neem je de derde dimensie gewaar als meer van een “herinnering” in plaats van een doorgaande werkelijkheid.
Het is op deze manier dat jij je geloofsystemen verschuift en dus de algemeen opererende systemen van je fysieke lichaam. Uiteindelijk, zal je niet langer gewaarworden dat je een driedimensionaal mens bent die vierdimensionale dromen heeft.
In plaats daarvan, zal jij jezelf gewaarworden als een vierdimensionaal wezen die een lager frequentie driedimensionaal ZELF heeft, die jouw Portaal verankert in het fysieke lichaam van de planeet Aarde.

De Tsunami van Liefde Schijnt Geen Grenzen te Kennen! - 24 Maart 2016


De Tsunami van Liefde Schijnt Geen Grenzen te Kennen!
24 Maart 2016
(Schumann Resonantie)
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje) 

Moira - Een Hemels Sprookje - (Deel 2) - Lilian Gijsbers


Moira - Een Hemels Sprookje
(Deel 2)
Auteur - Lilian Gijsbers

De Aarde als leerschool
Jezus legde uit dat de Christelijke kerk een religie onderwijst, die door de handen van zijn lieve vrienden in de bijbel is beschreven. “Maar de universele waarheid kun je nooit als leerstof tot je nemen. Deze komt alleen tot je door het te ervaren. Zoals ik het heb laten zien en voelen aan de mensen. Ik heb nooit zelf mijn verhaal opgeschreven, anderen hebben dat uit hun eigen herinneringen na mijn dood gedaan.” Jezus keek haar indringend aan, om te zien of de boodschap duidelijk aankwam. “Maar waarom zijn we eigenlijk op aarde?” Moira wilde deze existentiële vraag altijd al stellen. In feite was het de reden waarom ze zo nieuwsgierig was in het leven. Ze wilde weten. Ze nam nooit zomaar wat aan. Ze wilde altijd weten waarom, hoe en wat. In het gesprek met Jezus bracht hij haar de antwoorden die ze altijd al had gezocht. “Zoek en je zult vinden,” het was een gezegde dat Moira altijd als een mantra in haar hoofd uitsprak. Jezus vervolgde zijn verhaal: “God heeft de aarde gecreëerd om te leren. Omdat het oneindige licht de wens had zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Om zich steeds verder uit te breiden en meer te worden dan het eerder was, moest er een fysieke realiteit geschapen worden om deze groei mogelijk te maken. Alle wezens werden vanuit dat oneindige licht geschapen en uit die ene bron losgemaakt om in een fysieke realiteit verder te ontwikkelen. Op aarde kunnen jullie mensen lessen leren om daadwerkelijk te worden wie jullie in de meest pure vorm zijn. Op aarde worden jullie jezelf vanuit een hoger perfectief. Ik noem dat het hogere Zelf. Dat is ook de essentie van wie je in de spirituele wereld bent. Alleen de fysieke realiteit beschikt niet over dezelfde mogelijkheden van onbeperkt bewustzijn als het spirituele rijk. De meeste mensen hebben vele levens nodig om te beseffen wie ze werkelijk zijn. Iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn. Je bent zelf degene die het leven creëert waar je gelukkig van wordt. Maar helaas hebben veel mensen het idee, dat hen het leven overkomt en dat ze dat niet in de hand hebben. En natuurlijk zijn er situaties waarvan men het gevoel heeft, het zo niet gewild te hebben. Maar dan nóg is het een eigen keuze hoe daar mee om te gaan. Men denkt veelal meer in beperkingen, maar vergeet dat óók die beperkingen kansen bieden!”
Het Magische Web
Jezus liet Moira zien dat de aarde een dubbele laag bevat. Een magisch web, waardoor mensen de dingen zien zoals ze die moeten zien om maximaal te kunnen leren. “Moira, naarmate jij verder komt in jouw bewustwordingsproces, wordt de lijn tussen het magische web en het gewone aardse leven steeds vager en kan je voortaan beide werelden zien. Dat is wat jij nu al doet. Dat is de reden waarom jij dingen waarneemt, die andere mensen niet zien.” Jezus liet Moira zich herinneren dat ze als kind twee boeken had, die Magic Eye en Magic 3D heetten. “Deze boeken symboliseren hoe de aarde werkt. In die boeken zie je allemaal chaotische plaatjes met heel veel kleuren, patronen en figuren, maar er staat geen werkelijk plaatje afgebeeld. Als je heel lang naar een plaatje staart, dan zie je opeens vanuit een veranderende blik een figuur verschijnen in 3D. Het gekke is, dat als je per ongeluk een keer met je ogen knippert, de plaatjes weer net zo snel verdwenen zijn. Het onderliggende 3D figuur is nog altijd aanwezig, maar je ziet het alleen even niet meer. Je zou aan jezelf kunnen gaan twijfelen of je wel echt gezien hebt wat je dacht gezien te hebben, want opeens zie je weer de chaos aan kleuren en is de 3D figuur weg. Lieve Moira, vertrouw erop dat wat je tijdens deze reis hebt ervaren en hebt gezien echt is gebeurd. Besef dat wat je nu doet toegestaan is als wezenlijk onderdeel van je lessen op aarde. Steeds meer mensen zullen de ervaring krijgen dat ze uit hun fysieke vorm loskomen om les te krijgen van hun meester. De meester die het beste bij jouw lessen past, zal je tijdens deze ontmoetingen opleiden. Er zijn vele meesters die zich beschikbaar hebben gesteld om mensen les te geven. Boeddha, grote Soefimeesters, engelen, moeder Maria, maar ook minder bekende meesters uit alle windstreken. Vergeet niet Moira, dat elk mens, elke cultuur, en elk geloof uit dezelfde oorsprong is geboren. Iedereen kan een meester worden. Alle meesters die zich op aarde hebben opgewerkt tot een hoger bewustzijnsniveau kunnen ervoor kiezen om de aarde daarna te dienen vanuit het spirituele rijk. Op aarde was ik Jezus en aan veel mensen verschijn ik daarom nog altijd als Jezus. Maar ik was ook een ander persoon in eerdere levens. Ik bewoonde zowel het lichaam van een vrouw als een man. Voor ons bestaat er geen verschil tussen man en vrouw. Het is slechts een manier om de voortplanting mogelijk te maken. Daarom heeft de aarde de man en de vrouw nodig.” Moira voelde zich thuis bij Jezus, alsof ze hem altijd gekend had en goede vrienden waren. Ze voelde een enorme dankbaarheid dat hij, juist met haar, een gesprek was aangegaan. Ze had met al zijn informatie gulzig haar nieuwsgierige aard gevoed. Ze voelde dat haar begeleider op deze reis verder wilde gaan. Hij vroeg haar om haar andere wensen met hem te delen. Wat wilde ze nog meer weten? Ze namen afscheid van Jezus en de reis ging verder.

woensdag, maart 23, 2016

De Golf van Liefde Blijft Kolossaal Stijgen!! - 23 Maart 2016


De Golf van Liefde Blijft Kolossaal Stijgen!!
23 Maart 2016
Tsunami van Liefde / Schumann Resonantie
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)