donderdag, maart 31, 2016

Moira - Een Hemels Sprookje - (Deel 3) - Lilian GijsbersMoira
Een Hemels Sprookje
(Deel 3)
Auteur - Lilian Gijsbers


Moira’s weg naar het Licht
Maar de weg van licht en liefde vinden, voerde soms door het duister. Eén van haar liefdes had haar tot het uiterste gevoerd en haar fysiek en emotioneel geweld aangedaan. Ze was te lang bij hem gebleven en moest nu de pijn en het verdriet echt binnen laten komen. Ze begreep dat ze om haar weg naar het licht te vinden, eerst door het duister heen moest. Moira zag in dat de liefdesrelaties die ze had gehad en de vele uren studie die ze achter de rug had, haar meer geleerd hadden dan ze ooit had durven denken. Ze was de mensen die ze om zich heen had gehad en over hun aanwezigheid in haar leven, daarom achteraf, enorm dankbaar. Soms konden mensen dat doen in je leven: je verdriet, boosheid en pijn brengen, maar uiteindelijk geven ze je een les die je alleen kunt leren als je het werkelijk meemaakt. Als Moira had gelezen of van iemand had gehoord dat een vrouw bij een gewelddadige man bleef, dan zou Moira daarover een oordeel hebben gehad. Nu ze zelf in deze situatie had verkeerd, kon ze milder oordelen over deze vrouwen. De liefde kan soms omkeren tot angst, of je beperken. Het is niet vanzelfsprekend om in vrijheid met iemand waarvan je zielsveel houdt samen te zijn. Soms zorgt het voor je eigen gevangenis, waaruit alleen jijzelf kan losbreken. Moira huilde toen ze dit in haar dagboek zat te schrijven. Deze relatie had perfect kunnen zijn, maar het mocht niet zo zijn. Ze groeiden zo dicht naar elkaar, dat ze elkaar pijn gingen doen. Onbegrijpelijk. Het was goed dat ze uit elkaar waren. Daarna was ze pas echt gaan leven. Ze had geleerd grenzen te bepalen. Ze had gevoeld dat liefde kan leiden tot angst en agressie. Ze had ervaren dat ze ondanks die gevoelens van iemand kon houden, maar er tegelijkertijd bang voor kon zijn. Uiteindelijk was ze sterker dan ooit door geworden. Ze had een harde les geleerd. Hij was, zo begrijpt ze nu, alleen de boodschapper geweest. Hij had haar via de harde weg iets geleerd en door hem was ze gaan beseffen wat ze echt zocht in een relatie. Toen een nieuwe liefde op haar pad kwam begreep ze precies waarom hij nodig was geweest. Dus Moira was hem uiteindelijk toch dankbaar. Ze voelde een nieuwe kracht in zichzelf. “Ik heb voor mezelf gekozen. Ik mag er zijn zoals ik ben en als iemand mij niet zo kan accepteren, dan houdt het op. Ik blijf mijn eigen ik trouw”
Terugkijkend op haar jonge leven viel het Moira op dat er veel mensen op haar levenspad mee hadden gewandeld die haar leven een hele nieuwe wending hadden gegeven. Schijnbaar eenvoudige ontmoetingen zorgden soms voor een levenslange hechte vriendschap. Moira zag deze mensen, die ze zo intens liefhad, als de leraren in haar leven. Als mensen, die haar belangrijke lessen gaven om haar leven te laten lopen volgens het Goddelijke plan. Ze wist dat er een soort vooropgezet plan was voor elk mens dat leefde. Men noemt dat ook wel de blauwdruk en die blauwdruk bevat ook de levenslessen die je zou moeten leren in dit leven.
Sommige mensen besluiten om af te wijken van de levenslessen, maar Moira zocht juist naar de weg die haar precies volgens haar blauwdruk zou laten leven. Dat het geen gemakkelijke weg zou zijn, wist ze ook. Maar het zou ook een weg zijn die ze hoe dan ook aankon. Ze was ervan overtuigd dat de blauwdruk op haar lijf geschreven was. Dat elk mens een eigen unieke blauwdruk heeft en dat moeilijke levenslessen pas plaatsvinden als je ze kunt dragen.

woensdag, maart 30, 2016

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Eenwording - 1 Oktober 2013 / 30 Maart 2016 - Linda DillonHemelse Zegeningen
1 Oktober 2013 / 30 Maart 2016 - Linda Dillon
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Eenwording

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Ik was er niet zeker van, tot aan vijf minuten geleden, wie onze begeleider voor het onderwerp van vandaag zou zijn over de Universele Wet van Eenwording. Dat is echter tamelijk passend, omdat de Raad van Liefde een verenigd geheel is, informatie naar de mensheid brengend via hun uiteenlopende aspecten voor het hoogste goede van alle betrokkenen. Sanat Kumara is vandaag diegene.
De Wet van Eenwording is specifiek relevant voor onze ervaring nu, terwijl wij overgaan vanuit de dualiteit en in/naar Eenheidsbewustzijn, op een kernniveau begrijpend dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn. Die verbinding omvat diegenen die wij waarnemen als het hebben gedaan van duistere dingen, wetende dat wij allemaal onze rollen te spelen hebben in Goddelijke dienstverlening.
Ik ben opgetogen over de discussie van deze week en het feit dat, in ieder moment die voorbijgaat, wij steeds dichterbij komen naar het begrip in onze harten dat wij allemaal broeders en zusters in het Licht zijn. Dat is de gehele mensheid, de dierlijke koninkrijken, de feeën rijken, natuur geesten, onze Sterren families, de Hemelse rijken. De lijst is lang. Welkom terug, Linda.
Linda Dillon: Hi. Het is goed om terug te zijn. Ik heb kou gevat, maar is wilde echt terugkomen en verdergaan met onze discussie over de Universele Wet.
Ik denk dat dit één van mijn favoriete Wetten is, omdat het echt zoveel van de kwesties lijkt te adresseren die deel uitgemaakt hebben van het valse raster van de oude derde en het feit dat wij aldus verbonden zijn. Ik had tegen jou gezegd, Suzi, net terugkomend van de Joshua Tree Bijeenkomst voor de 'Nieuwe Jij', dat het een belichaming was en de uitoefening van deze Wet.
Eén van de dingen die me echt opviel gedurende de volledige tijd samen was, dat iedereen in deze verenigde familie was. Er was geen gevoel van afscheiding; in feite, was het tamelijk het tegenovergestelde. Er was deze diepe her/erkenning, specifiek toen wij onze openingsceremonie deden, van mensen die elkaar vanuit verschillende levens en op een zielniveau herkenden. En om samen te komen met dit algemene doel van het opnieuw weven van het tapijtwerk voor de mensheid, was iedereen klaar om aan de slag te gaan. 
Een ieder uniek anders en luisterrijk, tussen haakjes, maar iedereen was in datzelfde tijdskader van "We zijn hier, we zijn hier om werk te verrichten, maar wij zijn hier ook om het met gelach en gegiechel te doen, met enige tranen en met een echt, algemeen doel."
Het was schitterend. En het was ongeveer van een applicatie, de levende voorbeelden van deze Wet. Niemand was afgescheiden - het land, de gebouwen, de kussens, de mensen, de instrumenten, de Hemelse Wezens, de Sterrenwezens die aanwezig waren - we waren allen Eén.

donderdag, maart 24, 2016

Moira - Een Hemels Sprookje - (Deel 2) - Lilian Gijsbers


Moira - Een Hemels Sprookje
(Deel 2)
Auteur - Lilian Gijsbers

De Aarde als leerschool
Jezus legde uit dat de Christelijke kerk een religie onderwijst, die door de handen van zijn lieve vrienden in de bijbel is beschreven. “Maar de universele waarheid kun je nooit als leerstof tot je nemen. Deze komt alleen tot je door het te ervaren. Zoals ik het heb laten zien en voelen aan de mensen. Ik heb nooit zelf mijn verhaal opgeschreven, anderen hebben dat uit hun eigen herinneringen na mijn dood gedaan.” Jezus keek haar indringend aan, om te zien of de boodschap duidelijk aankwam. “Maar waarom zijn we eigenlijk op aarde?” Moira wilde deze existentiële vraag altijd al stellen. In feite was het de reden waarom ze zo nieuwsgierig was in het leven. Ze wilde weten. Ze nam nooit zomaar wat aan. Ze wilde altijd weten waarom, hoe en wat. In het gesprek met Jezus bracht hij haar de antwoorden die ze altijd al had gezocht. “Zoek en je zult vinden,” het was een gezegde dat Moira altijd als een mantra in haar hoofd uitsprak. Jezus vervolgde zijn verhaal: “God heeft de aarde gecreëerd om te leren. Omdat het oneindige licht de wens had zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Om zich steeds verder uit te breiden en meer te worden dan het eerder was, moest er een fysieke realiteit geschapen worden om deze groei mogelijk te maken. Alle wezens werden vanuit dat oneindige licht geschapen en uit die ene bron losgemaakt om in een fysieke realiteit verder te ontwikkelen. Op aarde kunnen jullie mensen lessen leren om daadwerkelijk te worden wie jullie in de meest pure vorm zijn. Op aarde worden jullie jezelf vanuit een hoger perfectief. Ik noem dat het hogere Zelf. Dat is ook de essentie van wie je in de spirituele wereld bent. Alleen de fysieke realiteit beschikt niet over dezelfde mogelijkheden van onbeperkt bewustzijn als het spirituele rijk. De meeste mensen hebben vele levens nodig om te beseffen wie ze werkelijk zijn. Iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn. Je bent zelf degene die het leven creëert waar je gelukkig van wordt. Maar helaas hebben veel mensen het idee, dat hen het leven overkomt en dat ze dat niet in de hand hebben. En natuurlijk zijn er situaties waarvan men het gevoel heeft, het zo niet gewild te hebben. Maar dan nóg is het een eigen keuze hoe daar mee om te gaan. Men denkt veelal meer in beperkingen, maar vergeet dat óók die beperkingen kansen bieden!”
Het Magische Web
Jezus liet Moira zien dat de aarde een dubbele laag bevat. Een magisch web, waardoor mensen de dingen zien zoals ze die moeten zien om maximaal te kunnen leren. “Moira, naarmate jij verder komt in jouw bewustwordingsproces, wordt de lijn tussen het magische web en het gewone aardse leven steeds vager en kan je voortaan beide werelden zien. Dat is wat jij nu al doet. Dat is de reden waarom jij dingen waarneemt, die andere mensen niet zien.” Jezus liet Moira zich herinneren dat ze als kind twee boeken had, die Magic Eye en Magic 3D heetten. “Deze boeken symboliseren hoe de aarde werkt. In die boeken zie je allemaal chaotische plaatjes met heel veel kleuren, patronen en figuren, maar er staat geen werkelijk plaatje afgebeeld. Als je heel lang naar een plaatje staart, dan zie je opeens vanuit een veranderende blik een figuur verschijnen in 3D. Het gekke is, dat als je per ongeluk een keer met je ogen knippert, de plaatjes weer net zo snel verdwenen zijn. Het onderliggende 3D figuur is nog altijd aanwezig, maar je ziet het alleen even niet meer. Je zou aan jezelf kunnen gaan twijfelen of je wel echt gezien hebt wat je dacht gezien te hebben, want opeens zie je weer de chaos aan kleuren en is de 3D figuur weg. Lieve Moira, vertrouw erop dat wat je tijdens deze reis hebt ervaren en hebt gezien echt is gebeurd. Besef dat wat je nu doet toegestaan is als wezenlijk onderdeel van je lessen op aarde. Steeds meer mensen zullen de ervaring krijgen dat ze uit hun fysieke vorm loskomen om les te krijgen van hun meester. De meester die het beste bij jouw lessen past, zal je tijdens deze ontmoetingen opleiden. Er zijn vele meesters die zich beschikbaar hebben gesteld om mensen les te geven. Boeddha, grote Soefimeesters, engelen, moeder Maria, maar ook minder bekende meesters uit alle windstreken. Vergeet niet Moira, dat elk mens, elke cultuur, en elk geloof uit dezelfde oorsprong is geboren. Iedereen kan een meester worden. Alle meesters die zich op aarde hebben opgewerkt tot een hoger bewustzijnsniveau kunnen ervoor kiezen om de aarde daarna te dienen vanuit het spirituele rijk. Op aarde was ik Jezus en aan veel mensen verschijn ik daarom nog altijd als Jezus. Maar ik was ook een ander persoon in eerdere levens. Ik bewoonde zowel het lichaam van een vrouw als een man. Voor ons bestaat er geen verschil tussen man en vrouw. Het is slechts een manier om de voortplanting mogelijk te maken. Daarom heeft de aarde de man en de vrouw nodig.” Moira voelde zich thuis bij Jezus, alsof ze hem altijd gekend had en goede vrienden waren. Ze voelde een enorme dankbaarheid dat hij, juist met haar, een gesprek was aangegaan. Ze had met al zijn informatie gulzig haar nieuwsgierige aard gevoed. Ze voelde dat haar begeleider op deze reis verder wilde gaan. Hij vroeg haar om haar andere wensen met hem te delen. Wat wilde ze nog meer weten? Ze namen afscheid van Jezus en de reis ging verder.

woensdag, maart 23, 2016

De Boeddha Bespreekt de Universele Wet van Gehechtheid en Onthechting - 17 September 2013 / 22 Maart 2016 - Linda Dillon


Hemelse Zegeningen
17 September 2013 / 22 Maart 2016 - Linda Dillon
De Boeddha Bespreekt de Universele Wet van Gehechtheid en Onthechting
Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag zullen we van de Boeddha over de Universele Wet van Gehechtheid en Onthechting te horen krijgen. Volledig in onze rollen stappend als schepper wezens, zal betekenen om deze wet te gebruiken om onze visies tot bloei te brengen. Ideaal, zijn het onze dromen waar wij ons aan hechten, en wanneer wij eenmaal actie ondernemen om dat wat wij willen in het bestaan te brengen, onthechten wij ons van het idee en laten het los in de stroom zodat het kan bewegen zoals het daar behoefte aan heeft.
Ik kijk altijd uit naar een dieper begrip van deze Universele Wetten, en de discussie van deze week is al niet anders. Gehechtheid werd zeker bekeken als iets om er van weg te sturen omdat, wanneer wij onze verwachtingen aan de één of andere uitkomst vastpinnen, dan leidt het onvermijdelijk naar teleurstelling. Met de definitie van de Raad van Liefde, hechten wij ons aan de visie/het visioen maar staan het toe zich te ontvouwen. Het voelt aan als een volledig ander perspectief, dus dit zou interessant moeten worden. Goedemorgen Linda!
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi, en goedemorgen, allemaal. Zo, ik moet jullie vertellen dat dit Linda is met een gewicht van 2000 pond naarmate ik hier zat en me gereed maakte. De sensatie van het vasthouden van de energie van de Boeddha wordt alleen maar groter en groter en groter. Dus ik ben absoluut aan mijn stoel vastgelijmd.
SM: Deze wetten worden allemaal aan ons uitgelegd in deze tijd dus wij zijn in staat om de regels, min of meer, te kennen voor een groter succes van het creëren van de wereld die wij willen.
LD: Dat is absoluut juist. En Sanat Kumara, die bij ons geweest is met de meeste van onze discussies over de Universele Wetten, zal hier en daar iemand hebben die binnenkomt om over een specifieke wet te spreken. Omdat het zo'n beetje in hun gebied van interesse is, en deze specifieke wet van gehechtheid en onthechting behoort absoluut bij de Boeddha. En wanneer ik zeg "De Boeddha" bedoel ik die collectieve enorme grote energie van De Boeddha.
SM: Dat is iets waar ik de laatste tijd over nagedacht heb, de aard van het collectief. Wij mensen zijn aan het leren om meer aan onszelf als een collectief te denken, maar wij zijn nog behoorlijk veraf van de groepsgeest welke, zeg, de Meesters en Aartsengelen ervaren. Ik voel dat sommige mensen een angst hebben voor het verliezen van hun individualiteit als zij het eenheidsbewustzijn ding toe zouden staan. Maar ik denk dat het daar helemaal niet over gaat. Het gaat niet over uniformiteit.
LD: Het gaat niet over uniformiteit. In feite gaat het werkelijk over de diversiteit. Ik ben het absoluut met jou eens, Suzi, dat wanneer wij spreken over het komen in/naar eenheid en gemeenschap en een gemeenschappelijke geest, zoals jij het uitdrukte, zie ik mensen of hoor ik mensen een klein beetje nerveus worden. En als wij de ui afpellen - ik ben zo blij dat je dit naar voren bracht - wij deze ui pellen, komt het neer op dat oude valse raster van gebrek aan zelfwaarde.

maandag, maart 21, 2016

Ann Albers en de Engelen - Liefde Probeert Altijd Zichzelf Bekend te Maken - 19 Maart 2016


Ann Albers en de Engelen
Liefde Probeert Altijd Zichzelf Bekend te Maken
19 Maart 2016

Onze dierbare vrienden, het volledige Universum spant samen om van jullie te houden. Het volledige Universum probeert Liefde naar de oppervlakte in jullie levens te brengen om een meer liefdevolle werkelijkheid te creëren. Net zoals de Zon altijd schijnt, probeert Liefde zichzelf altijd bekend te maken.
Er zijn, echter, velen op jullie planeet die deze Liefde filteren doorheen hun angst, pijn, verdriet en onwil, om een meer vriendelijke werkelijkheid te omhelzen. Zelfs deze individuen kunnen degenen zijn die helpen om een grotere Liefde in jullie leven te ontwaken. Wanneer je in de buurt van de liefdelozen bent, wordt je gedwongen om meer van jezelf te houden en voor jezelf te zorgen. Wanneer je in de buurt bent van diegenen die liegen wordt je gedwongen om meer waarheidsgetrouw tegen je eigen hart te zijn. Wanneer je in de buurt bent van diegenen wiens pijn in/naar jouw leven oversijpelt, voel jij ook je eigen pijn … en met het te voelen, breng je het naar de oppervlakte om genezen te worden. Liefde werkt inderdaad te allen tijde.

donderdag, maart 17, 2016

Moira - Een Hemels Sprookje - (Deel 1) - Lilian GijsbersMoira - Een Hemels Sprookje
(Deel 1)

Auteur - Lilian Gijsbers

Opmerking van Cobie: We kennen Lilian Gijsbers inmiddels allemaal via haar “Tijdloze Schrijfsels”. Wat de meesten van ons misschien niet weten is, dat zij ook een boek geschreven heeft. “Moira - Een Hemels Sprookje”. Dit boekje gaat over de Spirituele Reis van Moira. En ik kan jullie verzekeren dat ik het in één adem uitgelezen heb.
Vanaf vandaag gaat dit boekje gepubliceerd worden hier op Denk Met Je Hart. Dit is in overeenstemming met Lilian en zij staat hier volledig achter. Iedere week zal er een gedeelte van het boekje gepubliceerd worden, en ik ben ervan overtuigd dat er vele raakvlakken zullen zijn bij velen van jullie over de reis van Moira. Kan je echter niet wachten op het volgende deel hier op de Blog, dan kan je natuurlijk ook het boekje gaan bestellen, en dat kan op Lilian haar eigen site “Lilianders”
Lilian en ik wensen jullie veel leesplezier.
*****

Moira - Een Hemels Sprookje
Dankwoord van Lilian,

Ooit begon ik een verhaal, maar maakte het nooit af. Vele jaren later pakte ik het weer op. Lieve mensen om mij heen zorgden daarvoor. Ze lazen het boek en gaven tips om het mooier en beter te maken. Zonder de lieve steun van Bart en onze kindjes was het zeker niet gelukt. Ze inspireerden me elke dag. Ook Carla heeft een hele bijzondere bijdrage aan de totstandkoming van dit boek geleverd. Ik heb er een vriendin voor het leven bij en dat voelt geweldig. Volgens mij gaan we samen nog prachtige avonturen beleven. Harm, dankjewel dat dit kan!

Mijn dank gaat ook uit naar Tineke, Hieke, Wendy, Melvin, Jaco, Pieter, mijn ouders, Robbert, Claire en Richard. En naar alle andere mensen die me in het proces hebben bijgestaan. Geen wonder dat het me nu echt gelukt is met zoveel steun aan mijn zijde.

Ik hoop dat dit boek je inspireert en je nieuwe inzichten geeft, maar vooral dat je een stukje van jezelf kunt vinden waar je werkelijk gelukkig van wordt. Maak onze wereld mooier! Dat is wat ik hoop waar dit boek aan kan bijdragen. Wij maken de wereld en dat is het grootste cadeau dat we kunnen krijgen. Daarom besluit ik dit dankwoord met een knipoog naar mijn spirituele vrienden. Zonder hen was dit boek er zeker niet gekomen. Mijn dank is groot.

********************

Proloog 

Nooit eerder was ik wakker geworden met dit gevoel. Ik was wat versuft, wat was dit voor een sensatie? Er stond een lichtgevende figuur naast mijn bed. Het duurde een tijdje voordat ik besefte dat dit geen gewoon mens was.
De figuur was doorschijnend en de aanwezigheid was overweldigend. Een warme gloed trok door mijn lichaam. Het voelde zo intens geborgen. Een meer liefdevolle aanwezigheid had ik nooit van mijn leven ervaren. Een tijdje zweefde ik op het randje van wakker worden en een diepe slaap. Het voelde bijna als een droom, maar het werd mij steeds duidelijker dat er zich iets heel anders voordeed. Ik kon gewoon niet bevatten wat het was, dat me zojuist wakker had gemaakt. Het gevoel dat door me heen stroomde was zo intens: mijn hele lichaam gonsde.

Ik wilde niet wakker worden! Ik wilde veilig in mijn droomwereld blijven. Een licht gevoel van angst dwong me ertoe om mijn ogen stijf dicht te houden, zodat ik niet opnieuw geconfronteerd werd met wat ik had gezien. Maar het lukte niet meer. Mijn ogen gingen langzaam open. Vechten om terug in slaap te komen had geen zin meer. Ik was overgeleverd aan een natuurlijk proces, dat ik niet meer kon omkeren. Langzaam maar zeker werd ik mij bewust van mijn omgeving. In het schemerduister keek ik de slaapkamer rond en herkende mijn eigen behang. Uit het raam dat altijd openstaat, streelde een lichte bries door mijn haar. Uiteindelijk moest ik wel kijken naar de figuur die mij had wakker gemaakt. Even kon ik niks anders doen dan staren. In een lichte vorm van shock knipperde ik verwoed met mijn ogen in de hoop dat de figuur zou verdwijnen. Ik probeerde mezelf ertoe te zetten om echt wakker te worden, zodat ik zou zien dat deze figuur zich alleen maar in mijn droom had aangediend. Maar de figuur was er nog en werd eigenlijk alleen maar duidelijker. Er kwam een witte gloed uit de figuur, dat als een baken van licht de kamer van het duister ontdeed. Was het een man? Een vrouw? Ik kon het geslacht niet vaststellen.

woensdag, maart 16, 2016

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Geven en Ontvangen - 10 September 2013 / 16 Maart 2016 - Linda DillonHemelse Zegeningen
10 September 2013 / 16 Maart 2016 - Linda Dillon
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Geven en Ontvangen

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Wij gaan door met onze serie over de Universele Wet met de discussie van de Wet van Geven en Ontvangen. Sanat Kumara keert vandaag terug om ons te helpen begrijpen dat met het oog op het bereiken van balans en ons volledige potentieel, het noodzakelijk is om in staat te zijn te ontvangen alsook om onszelf in dienstbaarheid aan te bieden. Velen van ons zijn op een dagelijkse basis toegewijd met het dienstbaar zijn aan anderen, echter, samen met dat moet een verering van het zelf komen. De Raad van Liefde vertelt ons dat dit is waar creatie plaatsvindt, binnenin de heelheid van wie we zijn.
Dit is een bijtijdse discussie voor mij omdat ik me afgevraagd heb waar precies die balans is. Vrij vaak hebben we te maken met geloftes van dienstbaarheid en misschien zelfs aangenomen armoede in vroegere incarnaties waar wij in deze ronde (incarnatie) weinig of geen bewust besef van hebben. Ik kijk uit naar de discussie. Goedemorgen Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi, en goedemorgen iedereen. Ja, dit is een grote discussie en deze Universele Wet, waar de meesten van ons bekend mee zijn, is feitelijke meer complex en dieper. Ik denk dat het dieper in onze harten zal reiken dan waar wij op anticiperen. We zien dit overschrijvende thema van balans in de Universele Wetten omdat zij allemaal onderling verbonden zijn.
Iedere keer dat ik mijn meditaties begin om me gereed te maken voor de show, brengt Sanat Kumara deze balansschalen - de schalen van rechtvaardigheid - en herinnert mij eraan dat zij gelijk moeten zijn. En wij allemaal drentelen heen en weer, aldus er altijd een klein beetje heen en weer kantelen is, maar over het algemeen, moeten we gelijk zijn.
SM: We kunnen aan onszelf denken als zijnde "goede mensen" als we onzelfzuchtig zijn en altijd anderen helpen, maar ik ben zeer geïnteresseerd te horen wat Raj te zeggen heeft, omdat de Raad van Liefde altijd met een uitgebreid standpunt naar voren komt van wat voor gegeven onderwerp dan ook.
LD: Ja, dat doen zij, nietwaar? Gisterenavond was één van die avonden waar er niet veel slaap voor mij te krijgen was, maar ergens rondom 3 uur 's nachts was ik feitelijk in Joshua Tree, en we hadden deze discussie over deze zeer specifieke Wet van Geven en Ontvangen. Dus ik moet op het één of ander niveau over onze show van vandaag nagedacht hebben.
Zij lieten mij zien, het meest via beweging en mudra's, hoe het grootste punt met deze Wet niet alleen is hoe we geven, maar hoe we geven en de energie bij onszelf naar binnen brengen. En hoe we die energie van het universum ontvangen, niet alleen in termen van "spullen" of van andere mensen, maar vanuit het universum naar onszelf en vanuit onszelf. Dat is fascinerend. Te vaak denk ik, Suzi, wanneer wij ons werk doen en wanneer wij ons geven doen, dat de laatste persoon waar wij aan geven ons zelf is.
SM: Absoluut. En wij hebben deze conditionering rondom de grondstelling, "Het is beter te geven dan te ontvangen." En ik ben er niet zeker van waar die onwaarheid vandaan kwam, maar het is indringend.

woensdag, maart 09, 2016

De Universele Moeder Bespreekt de Universele Wet van Verandering - 3 September 2013 / 9 Maart 2016


Hemelse Zegeningen
3 September 2013 / 9 Maart 2016 - Linda Dillon
De Universele Moeder Bespreekt de Universele Wet van Verandering
Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Dit is onze vierde aflevering van onze serie over de Universele Wet. En het onderwerp van vandaag is de Heilige Wet van Verandering. Wij zijn vandaag specifiek gezegend omdat onze geliefde Universele Moeder Mary (De Goddelijke Moeder) zich bij ons aan zal sluiten om ons begeleiding aan te bieden aangaande deze vierde Wet. Verandering is iets waar wij allemaal anders op reageren en precies op dit moment op de Aarde, is verandering overal op de meest diepgaande manieren om ons heen.
Dit kan angst naar boven brengen voor sommigen en opgetogenheid voor anderen, maar verandering is inderdaad onvermijdelijk. De Raad van Liefde vertelt ons dat de Wet spreekt over beweging en actie. Aangezien wij ons settelen in onze aangeboren rol van schepper-wezens, zal de wereld rondom ons heen in een voortdurende staat van verandering zijn en het gaat van wezenlijk belang zijn dat wij leren om verandering te omhelzen voor de zegen welke het is.
Dit is een opwindend onderwerp voor mij omdat ik werkelijk altijd van verandering gehouden heb. Van baan veranderen was altijd een opwindend iets voor mij, maar ik ben er zeker van dat er vele redenen zijn om opgetogen te zijn over verandering voorbij het eenvoudigweg vooruit te kijken naar iets beters. Goedemorgen, Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen Suzi. Dank je wel dat ik hier weer mag zijn. Dank je wel iedereen voor het je afstemmen op ons.
Verandering is een grote. Verandering gaat zijn, het is een constante, en het is wie wij werkelijk zijn. Niets blijft ooit statisch. En hoewel wij kijken naar tekenen van verandering, en wij hopen op veranderingen, vergeten wij soms dat het overal om ons heen is. En het is in voortdurende beweging. Dus het zal een zeer interessante discussie gaan worden.
SM: Ja, het zal een interessante conversatie zijn. Ik heb een inzicht dat verandering een groot iets is omdat tot zover in mijn ervaring het toeschijnt dat het potentieel voor beweging in/naar iets beters altijd aanwezig is. Mijn dochter is iemand die verandering vreest en het is aldus verschillend van mijn standpunt, maar ik kan begrijpen dat het de onbekende factor is die haar angstig maakt. Het zou kunnen zijn dat een groot gedeelte van het collectief in angst voor verandering is en dat het andere gedeelte het omhelst. En als zodanig, trekken we verschillende dingen aan. Dus het zou interessant moeten zijn.
LD: Het is een teergevoelig gezegde - " Better the devil you know" (Beter in zee te gaan met iemand die je kent, dan in zee te gaan met iemand die je niet kent) Mensen zullen zeer vaak in minder dan ideale omstandigheden of situaties blijven eenvoudig vanwege die angstfactor. Maar wanneer we beginnen om iets anders naar verandering te kijken; zoals wie wij zijn in een staat van Zijn, dat iedere seconde en iedere ademhaling verandering brengt, dan beginnen we te verschuiven en echt te begrijpen dat verandering werkelijk gaat over niet slechts beweging, maar ook over het zijn in de stroming. Het is onvermijdelijk. Dus als we gaan creëren, kunnen we net zo goed met verandering werken op manieren die behulpzaam zijn in plaats van tegen de stroming in te gaan, ertegen te vechten.

woensdag, maart 02, 2016

Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Boven en Beneden - 27 Augustus 2013 / 2 Maart 2016 - Linda DillonHemelse Zegeningen
27 Augustus 2013 / 2 Maart 2016 - Linda Dillon
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Boven en Beneden

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag verkennen wij de Wet van Boven en Beneden, Binnen en Buiten, met Sanat Kumara. Dit staat in verband met de Universele Wet van Balans in goddelijke overeenstemming met de geest, de wil en het hart - Boven en Beneden.
Ik ben opgetogen om hierop in te gaan, omdat door de definitie van de Raad van Liefde, deze Wet spreekt met betrekking tot het feit dat niemand van ons hier zelfs maar zou zijn tenzij we op het één of andere punt besloten hadden om in de volledigheid van wie wij zijn te stappen. Balans vraagt voor de externe expressie van onze genialiteit en het moment voor ons is juist om de waarheid hiervan te accepteren en om de geschikte actie te ondernemen.
Ik kijk ernaar uit om meer te horen over de verklaring van de Raad van Liefde dat wat in de Hemel genezen/hersteld werd, op de Aarde genezen/hersteld zal worden. En wie beter om ons dat te helpen uitvinden dan onze prachtige vriendin, Linda. Goedemorgen!
Linda Dillon: Ja, goedemorgen Suzi. Dit is één van mijn favoriete wetten om over te spreken. En ik denk dat het flink wat te verhapstukken heeft. En zo vaak zullen mensen refereren naar de Wet van Boven en Beneden, maar wij nemen niet echt vaak voldoende tijd om te gaan zitten en na te denken, zoals mijn vriendin Maré (De Oceaan. Oftewel, De Goddelijke Moeder) zou zeggen, wat dat werkelijk betekent.
Dat alles wat er binnenin ons gaande is, met ons en onze planeet - als wij in overeenstemming met deze Wet waren - het een reflectie zou zijn van wat boven is; en, gelijkaardig, wat binnenin ons is is ook buiten ons.
Ik denk dat waarschijnlijk één van de meest belangrijke stukken van de verschuiving uit het oude derde vandaan is, dat - aangezien wij weten dat de oude derde niet in overeenstemming met die wet was - dat wat geweest is, wel, we hebben perioden ervan en voorbeelden ervan, en momenten ervan, maar algemeen gesproken, wat er op de planeet de laatste paar duizend jaren of langer gebeurd is, is niet werkelijk een reflectie van de goddelijke werkelijkheid geweest.
Dus het is echt een interessant onderwerp. En ik denk één van de dingen die de Universele Moeder Mary zegt, die Aartsengel Gabrielle zegt - en zeer zeker wat Sanat Kumara zegt - is dat ik niet denk dat wij als individuen werkelijk volledig geloven dat wij een absolute reflectie van goddelijkheid zijn.
SM: Het zou moeilijk voor ons zijn om dat echt, zonder bewijs te hebben, te omhelzen. Want zelfs diegenen van ons die niet concrete, lineaire denkers zijn, is alles dat wij nu doen voort schijnt te gaan op vertrouwen en geloof en ik ben er zeker van dat velen, zelfs de meest standvastige dienaren van het Licht, echt verlangen naar enig tastbaar bewijs hiervan.

dinsdag, maart 01, 2016

Tijdloze Schrijfsels van Lillian Gijsbers - Maak Je Klaar voor een Zeer Krachtige Stroom van Liefde


Tijdloze Schrijfsels van Lillian Gijsbers
Maak Je Klaar voor een Zeer Krachtige Stroom van Liefde

En dan opeens..... Heb je het niet meer over naar het Christus bewustzijn gaan, niet meer over één worden, nee.... Opeens IS het er. Je voelt hoe diverse tijdlijnen met elkaar gaan stromen tot jouw meest wonderlijke, meest uitdagende en vervullende NU. Verleden, heden en toekomst stromen samen in een zeer krachtige creatieve stroom.
Je lichaam verandert, je kijkt ernaar en kan je niet voorstellen dat dit het lichaam is wat je al die jaren had. Het lijkt hetzelfde, maar het voelt zo anders. Door je heen stroomt een gloed, een stroom van energie die niet meer wordt tegengehouden door de blokkades die je altijd kende.  Langzaam verdwijnt alle angst en maakt plaats voor een gevoel van totale uitputting. Je lichaam is zich nog aan het herstellen, het moet zich helemaal afstemmen op die nieuwe trilling.
Alles wat je denkt.... Verschijnt onmiddellijk. Maar het wonderlijke is, dat jouw denken volledig stroomt met de Goddelijke Waarheid. Het maakt dat alles klopt. Je komt te laat, maar die ander werd ook vertraagd. Je hebt net niet genoeg geld gespaard voor die verbouwing en opeens verschijnt het geld op een wonderbaarlijke manier in je leven. Je dacht eerst altijd dat je iets niet kon, nu ben je vol vertrouwen en dat maakt op de één of andere manier dat alles lukt.