vrijdag, januari 31, 2014

Aartsengelen Michael en Rafael - De Straling der Liefde - + Meditaties - 31 Januari 2014 / Rita Pulmans


Aartsengelen Michael en Rafael
Jullie Buigen Nu als het ware Jullie Negatieve Straling om naar Positieve Straling;
De Straling der Liefde
31 Januari 2014 / Rita Pulmans 

Rita: Ik plaats eerst even dit citaat in verband de vraag die ik aan Aartsengel Michael stel.
Citaat uit: Een Uur met een Engel van Steve Beckow, Zie link: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2013/09/een-uur-met-een-engel-aartsengel.html
Steve Beckow:  Dank u wel. Laat mij snel twee vragen stellen van een luisteraar die ik beloofd had te zullen vragen, en dan keren wij terug naar deze discussie. Deze luisteraar woont op Maui, en hij zegt, "Wij krijgen heel veel serieuze rapporten over de ernst van de gelekte straling in de oceaan vanuit Fukushima dat nu diens weg naar hier gemaakt heeft. Ik voel dat ons niet de gehele waarheid verteld wordt". Hij zegt dat er tests geweest zijn op de tonijn die hoge niveaus aan straling laten zien en grafieken van NOAA tonen de verspreiding van de straling aan. Zijn deze tests en andere rapporten ontworpen om de mensen in de angst te plaatsen? Hoe is de situatie met de vermeende Fukushima straling?
Nu, ik heb hem al verteld dat Hatton gezegd heeft, bijvoorbeeld, dat agentschappen zoals NOAA niet de gehele waarheid vertellen, en dat de galactics de straling opruimen. (5) Maar zou u hem ook gerust kunnen stellen, alstublieft?
Aartsengel Michael:  Ik zal verheugd zijn om hem gerust te stellen. NOAA. Ja, de omvang van de straling is niet werkelijk, compleet, volledig bekend gemaakt. En het is niet iets waar wij alarmen voor uitgestuurd hebben omdat het opgeruimd en getransmuteerd wordt door jullie galactische en intergalactische broeders en zusters.
Dus, is er lekkage in de oceanen geweest? Ja. Is het van het niveau waar de mensen angstig voor zijn? Nee. Wordt het schoongemaakt door jullie sterrenvrienden? Ja. Zal het een lange termijn effect hebben? Nee, zeer zeker omdat Gaia dat niet zal gaan laten toestaan. Want zie, Gaia bezit de capaciteit om ook straling te transmuteren. Er is natuurlijke straling dat zich op vele verschillende plaatsen voordoet en in vele verschillende vormen. Het is een vraag van balans. Dus, er wordt voor gezorgd.
SB:  Dank u wel daarvoor.
Tot zover het citaat. 

Rita: Geliefde Aartsengel Michael, grote engel van bescherming, Geliefde Aartsengel Rafaël, grote engel van genezing, Ik wilde U graag vragen of u een boodschap en meditatie kunt geven op het volgende:
Namelijk de vraag is: Is het zo, zoals ik gelezen heb (zie bovenstaand citaat), dat de goddelijke wereld reeds heeft ingegrepen in de problemen aangaande Fukushima? Dat er wordt schoongemaakt door de sterrenvrienden, onze galactische broeders en zusters? Is het dan zo dat wij ons dan geen zorgen meer hierover hoeven te maken? Dat we niets moeten doen of ondernemen ter bescherming van onszelf en moeder aarde? Of zie ik dit verkeerd?

maandag, januari 27, 2014

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 23 Januari 2014


 
Een Uur met een Engel - 23 Januari 2014
Aartsengel Michael

"Wij Zijn Allen Uitgelijnd met het Hart, de Geest en de Wil van de Ene"

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. Zo, hiermee geef ik het aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham, en welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: Groeten. Ja, Ik ben Michael, Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, Strijder van Liefde, strijder van Vrede/Vreedzaamheid, Aartsengel van Liefde. Welkom, welkom mijn geliefde vrienden naar de tijd van hernieuwing, van herontdekking, van het baden in het gouden licht van Gaia en, zou ik kunnen suggereren, mijn prachtige blauw.
En ik vraag ook aan jullie, zoals er zovele keren aan jullie gevraagd werd, terwijl wij deze dag beginnen, deze avond, deze reis van het gezamenlijk worden, dat jullie je blauwe vlam van vrede/vreedzaamheid aansteken, dat jullie je verankeren in jullie blauwe vlam van hoop, van waarheid, van eenheid, van verbondenheid, van balans. Want wij zijn niet slechts beperkt tot één kwaliteit, één aspect, één attribuut, en, mijn geliefde vrienden, noch zijn jullie dat.
Eén van de dingen waar wij tegen jullie over gesproken hebben - en er zijn velen geweest - is de manier waarop je bestaat als je door dit Ascentieproces heengaat, als je deze transmutatie begint, deze transformatie, schoongespoeld door de tsunami van liefde, opgetild door de liefde van de Moeder, verlicht door Haar Overzichtelijkheid en Zuiverheid.
Want wat zijn jullie aan het doen als jullie door dit proces heengaan? Ja, ik weet dat jullie nieuwsgierig zijn over wat wij aan het doen zijn door dit proces heen! Maar laat die nieuwsgierigheid, dat gevoel van avontuur, van verkenning, van loutere vreugde zich ook uitbreiden naar jullie zoete geliefde zelf, en ga op verkenning, ga terug, ga voorwaarts en herinner je wie je bent.
Verken de tijdperken, en, zou ik kunnen suggereren, de kern en de essentie van jullie wezen, niet slechts als een mens, hetgeen schitterend en prachtig is, niet eenvoudig als engel of aartsengel, aardeopzichter, strijder, communicator, sterrenzaad, sterren commandant. Kom terug en herontdek, herinner en veranker in de waarheid van jullie oorspronkelijke essentie, in het idee en het plan van jullie, van jullie, lieve engelen.
Steve, broeder van dit platform, wij hebben over vele dingen gecommuniceerd, en een ieder van hen, zelfs toen je het niet her/erkende - en ik bedoel jou niet specifiek; ik bedoel jullie allemaal, de luisteraars, de mensheid, maar specifiek dit publiek dat ik adresseer en waar ik van houd, waar ik mijn dienstbaarheid aan verleen - er is een plan voor deze ontvouwing en ontwaking geweest, de groei van het begrip en de groei van de herontwaking van Liefde, niet alleen voor ons die in deze heilige partnerschap met jullie zijn, maar ook voor jullie zelf.

Ann en de Engelen: Week 05, 2014


Ann Albers en de Engelen
"Balans"
Januari 2014 / Week 05

Vandaag wensen wij tegen jullie te spreken over balans. Wij horen zovelen van jullie zeggen, "Ik voel me uit balans. Ik wil in balans leven. Hoe creëer ik balans in mijn leven?" De meesten van jullie weten hoe het aanvoelt om in balans te zijn en toch weten aldus weinigen hoe deze staat van gratie te creëren.
In een gebalanceerd leven voel jij je gecentreerd en vreedzaam. Jou werd geleerd dat om een gebalanceerd leven te leven je tijd voor werk en spel moet vinden, activiteit en rust, tijd voor jou en tijd voor anderen. Nochtans dierbaren, is onze suggestie om in balans te leven veel eenvoudiger. In plaats van de kwestie te overdenken, besef dat ware balans alleen gevonden kan worden in het huidige moment. Stel jezelf nu één vraag, "Voel ik me gecentreerd en vreedzaam?" Zo niet, vraag jezelf, "Lichaam, geest, hart en ziel … wat heb ik op dit moment nodig?" … precies nu. Niet voor altijd. Niet morgen. Niet iets buiten jezelf of buiten jouw bereik, maar hier en nu. Om in ware balans te zijn is om in uitlijning te zijn met Gods Liefde en Gratie, en die Liefde en gratie is op ieder gegeven moment beschikbaar. Wat is het dat je precies nodig bent om je gecentreerd en vreedzaam te voelen? Misschien is het om diep adem te halen. Misschien moet je om vertroosting vragen omdat jij je zorgen over een situatie maakt en, zoals een kind, wil je dat jouw engelen komen om jou een knuffel te geven. Vraag en zit stil en wij zullen met plezier komen en jou troosten. Misschien vul jij jouw dagen met teveel activiteit en snak je naar rust, naar tijd buitenshuis, naar tijd om jouw voeten hoog te leggen, naar tijd om een vriend(in) op te bellen. Eer deze aansporingen dierbaren en je zult je weg terug in/naar de stromen van gratie vinden, waarin je altijd in balans bent.  
Overweeg de analogie van een koorddanser. Voor dit individu is balans niet iets dat hij of zij buiten het huidige moment kan vinden. Wanneer een fijne lijn bewandeld wordt, moet men in ieder moment in afstemming zijn met diens evenwicht. Om je zorgen te maken over wat er een paar passen verderop gedaan moet worden zou fataal kunnen zijn. Om na te denken over wat er een minuut geleden gedaan werd zou afleidend zijn voor de taak waar men mee bezig is. Zo ook, bewandel jij een fijne lijn, altijd proberend om jezelf terug in/naar de uitlijning met jezelf te brengen - met de behoeften van jouw eigen lichaam, geest en ziel.

zondag, januari 26, 2014

Aartsengel Michael via Rita Pulmans - 26 Januari 2014


Aartsengel Michael
"De Antwoorden Hebben Jullie in Jullie Heilige Weten, in Jullie Heilige Harten, in Jullie Heilige Zijn"
26 januari 2014 / Rita Pulmans

Lieve Aartsengel Michaël,
Vraag  van persoon: Wij hebben zulke mooie ingevingen gekregen hoe te mediteren voor Moeder Aarde, voor Fukushima, voor het helen van zieken, voor de overlevenden van de ramp op de Filippijnen, en nog veel en veel meer. 

-Hoe kunnen we hier praktisch mee omgaan? Het vraagt veel energie om al die ingevingen achter elkaar op te volgen.
-Is bijvoorbeeld denken aan de geleide meditatie voor Fukushima, of ieder ander onderwerp, voldoende of is het effectiever de hele geleide meditatie weer te doorlopen? 

Vraag 2: -Hoe kan ik dat denken voor langere tijd uitschakelen? Daar ons denken ons gevangen houd in de 3D illusie.
Vraag 3: -Je kent mijn diepste wensen/dromen, ze zijn groots en worden alleen maar groter, maar dat is wat jullie ons vragen te doen, dromen. 

Geliefde Aartsengel Michael,
U hebt hier de vragen gehoord, wilt u hierop een antwoord geven? Ik dank u. 

Geliefde zielen, geliefde harten,
Wat ik Aartsengel Michael jullie hier ga brengen weten sommigen onder jullie reeds ... (Hij glimlacht) Daar de vragen die vanuit je intuïtie komen steeds "juist" zijn. Enkel de vragen die het hart gepasseerd hebben zijn al doorspekt met het antwoord. Daar jullie geliefden allemaal reeds het antwoord hebben, in jullie Heilige Weten, in jullie Heilige Harten, in jullie Heilige Zijn. En vanuit jullie Heilige Voelen, en daaruit vloeiend jullie Heilige Weten, zullen jullie ook functioneren vanuit dit Heilige Weten.
En daarmee weet jij lieverd (persoon die de vraag stelde) het antwoord reeds zelf op de vraag: "Hoe kunnen we hiermee (met de meditaties) praktisch omgaan." Wat denk jij zelf lieverd? Ja juist, wanneer jij hiermee omgaat via jouw gevoel, via jouw Heilige Hart, dan zul jij altijd - hoor! -  ALTIJD handelen vanuit je liefde.

donderdag, januari 23, 2014

Aartsengel Michaels Ondersteunende Heling Meditatie


Aartsengel Michaels Ondersteunende Heling Meditatie
Audio en Tekst
22 Januari 2014 / Rita Pulmans
Ingesproken door Kees Post
 
 
Ik Ben die ik Ben.
 
Heel en Gezond.
 
Liefdevol, Machtig en Krachtig.
 
Moedig en Begripvol.
 
Ik Ben die Ik Ben.

Een krachtig persoon, die zijn/haar taken in vreugde vervult.

Ik heb Nu de gelegenheid om mijn zelfhelend vermogen aan te boren voor nu en in de toekomst. 

Ik gebruik vanuit mijn Goddelijke Zijn mijn helend vermogen, dit steeds voor het hoogste goed van alles en iedereen.

Mijn gaven beperken zich niet enkel tot mijzelf, maar breiden zich uit naar elk levend wezen dat hulp vraagt en nodig heeft (dit nog tot men het zelf kan, zegt Hij).

Ik Ben die Ik Ben. 

Boodschap en meditatie van Aartsengel Michael - 22 januari 2014 / Rita Pulmans


Boodschap en meditatie van Aartsengel Michael
22 januari 2014 / Rita Pulmans 

Geliefde Aartsengel Michael,
R: Ik wilde graag aan u vragen of u mij kunt ingeven hoe en wat ik kan doen om mensen die ziek zijn, pijn hebben en om genezing vragen te ondersteunen in hun ziekteproces.
Wat kunnen we doen om hen te ondersteunen?
Ikzelf dacht aan gemeenschappelijke meditatie.
Kunt u hier ook een mooi gebed aan ons doorgeven?
Ik dank u. 

AEM: Geliefde ziel, lieverd, wat mooi dit initiatief, daar houden we van!
Oké, laat Mij beginnen met te zeggen dat jullie lieverds, alles maar dan ook alles wat jullie meemaken op Aarde, dat jullie dit alles hebben gecreëerd. Dat jullie hiervoor gekozen hebben om op één of andere manier een taak te vervullen, of aan te nemen. Wat dit is en hoe deze uitwerkt is voor ieder verschillend.
Daarom geliefde zielen, kunnen jullie en zullen jullie niet oordelen over de ander, ook niet wat het een ziekteproces aangaat. Want geliefde harten, jullie oordelen toch ook niet over Jezus die zulke pijnen doorstond?
Oké, ik voel dat jullie het begrepen hebben.
Ik diende dit eerst even "op te klaren" daar sommigen onder jullie hier toch met vragen omtrent en rondom zaten. (Hij glimlacht even).
Wat de meditatie betreft geliefde mijn geliefde kanaal, dit is zeker mooi. Het zal een mooie energie verspreiden die jullie de gelegenheid geeft om ondersteuning te bieden.
Vergeet ook jullie Zelven niet geliefde zielen, in deze cirkel van heling te plaatsen, want deze is niet alleen voor de geliefde medemens waarvoor je deze meditatie doet, maar voor jullie allen. Jullie allen zijn in en met elkaar verbonden, en dit betekent dat jullie daarom deze aandrang tot gebed en hulp voelen, begrijpen jullie?
Geliefde zielen jullie zijn ons zo genadig en wat bedoel ik Aartsengel Michael hier mee te zeggen, dat jullie heel en heel dikwijls reeds door ons, de Goddelijke Wereld, (op jullie aanvraag) geheeld en genezen worden.

maandag, januari 20, 2014

Ann en de Engelen - Week 04, 2014


Ann Albers en de Engelen
"De Toekomst is Nu Binnenin Jullie"
Januari 2014 / Week 04

Jullie leven in een maatschappij welke onmiddellijke voldoening eist en nochtans is er vele keren grote waarde in het wachten op jullie dromen om uit te komen. In het proces van wachten groei je. Je cultiveert karakteristieken die je nodig zult zijn om deze dromen te hanteren en van hen te genieten. Je leert om schoonheid en vreugde te vinden in het huidige moment. Je houdt ermee op jouw macht weg te geven aan verkeerde idolen en leert dat geluk van binnenuit komt. En wanneer je de juiste trilling en energie binnenin jezelf ontdekt, dan dierbaren, zal je gereed zijn voor de dromen waar je om verzocht hebt. Er zijn ook andere factoren in wat voor creatie dan ook betrokken. Er zijn andere mensen in vele van jouw dromen betrokken, die ook gesynchroniseerd moeten zijn in hun trilling.  
Desalniettemin, is te allen tijde, het gevoel dat je wenst te bereiken in de toekomst voor jou beschikbaar, precies hier en precies nu.
Neem een moment nadat je onze boodschap gelezen hebt. Sluit je ogen en stel je voor dat je al één van jouw grote dromen hebt. Sta jezelf toe te vragen, "Hoe voelt mijn leven in deze werkelijkheid aan?" Koester je in dat gevoel. Sta jezelf toe van dat gevoel te genieten. Dan, nadat jij jezelf toegestaan hebt om je te ontspannen in dit prachtige en gelukzalige gevoel van het verbeelden dat jouw dromen uitkomen, open je ogen en besef dat je het gevoel gevonden hebt dat je binnenin jezelf wenst, precies hier en precies nu! Je hebt het gevoel gevonden waarvan je dacht dat je het niet kon hebben totdat je die relatie, die auto, dat gevoel van zekerheid, die persoon zich gedraagt zoals jij wenst, dat geld op de bank, enzovoorts hebt. Je hebt ontdekt dat het niet de externe omstandigheden zijn die jou een gevoel geven, maar eerder jouw reactie op hen - of zij nu al echt zijn of eenvoudig verbeeld.  

vrijdag, januari 17, 2014

Aartsengel Michael: -Ga in Je Kracht -Ga in Je weten, Je intuïtie -Ga in Je Liefde: 16 Januari 2014


Aartsengel Michael
-Ga in Je Kracht 
-Ga in Je weten, Je intuïtie 
-Ga in Je Liefde
16 Januari 2014 / Rita Pulmans
 
Rita:
Geliefde Aartsengel Michael,
Het is volle maan, we mogen, kunnen NU nieuwe voornemens maken, die ons weer een stapje verder brengen in onze ontwikkeling zeg maar, in onze overgave ook naar sommige zaken. Het is nu tijd om onze angsten onder de loep te nemen en ze los te laten. Mijn vraag is: hoe kunnen we de angsten rondom het gegeven van nucleaire vervuiling loslaten? Hoe moeten wij hiermee omgaan geliefde Michael? 
Ikzelf ben echt heel bezorgd, dit o.a. voor mijn kleinkinderen.
Wij, en onze vorige generatie, hebben het hier allemaal neergezet zeg maar. 
We zitten nu echt wel in een moeilijke tijd, neem nu Fukushima en de gevolgen, hoe moeten we hiermee omgaan?? We kunnen en moeten toch iets ondernemen? 
We mogen onze kop toch niet in het zand blijven steken? 
Wat raad u ons aan geliefde engel, om hier mee om te gaan in verantwoordelijkheid naar al wat leeft? Mag ik van u geliefde engel de juiste woorden ontvangen.

Aartsengel Michael:
Geliefde ziel, geliefden, lieve harten.
Ja lieverds, Wij de Goddelijke wereld hebben dit reeds voorzien. Niet dat de kernramp zulke grote proporties zou aannemen, maar wel dat Wij, de goddelijke wereld, er zijn om jullie buiten de angsten te houden. Om jullie buiten de angsten te houden die de duisteren nog steeds trachten te verspreiden via media en allerhande boodschappen, die kant noch wal raken. Geliefde zielen, zie wat er jullie te doen staat met de consequentie onder ogen te zien, dat jullie met z'n allen op "het kluitje" zitten zeg maar. 
Wat bedoel ik, Aartsengel Michael, hier nu mee lieve vrienden, dat jullie inderdaad je verantwoordelijkheid dienen te nemen in opschoning, initiatief, hulp op alle mogelijke vlakken van vervuilen, dit door meditatie, visualisatie, en door bewust met deze energie (R: kernenergie) om te springen. 
Het is duidelijk reeds, dit vanuit het verleden, dat deze energie afkomstig uit splitsing van atomen, jullie nog geen goeds heeft bijgebracht. Integendeel, het geeft jullie de nodig kopzorgen, en ziekten zullen hier dan ook het gevolg van zijn. 

maandag, januari 13, 2014

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 9 Januari 2014


Een Uur met een Engel - 9 Januari 2014
Aartsengel Michael
Weggespoeld door een Tsunami van Liefde

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. Zo, hiermee geef ik het aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham. En, Linda, waarom brengen wij niet een paar minuten door, voordat we met Aartsengel Michael praten, in het licht van de recente gebeurtenissen, om gewoon van jou te horen over de aard van het channelen; wat het betekend, hoe het gedaan wordt, en wat de overzichtelijke en beschermende maatstaven zijn die jij neemt om een trouwhartige transmissie te verzekeren?
Linda Dillon: Oh, ik zou vandaag graag een paar minuten over de aard van het channelen willen spreken. En we hadden enige discussies in onze teamvergaderingen voor InLight Radio over het channelen en hoe, specifiek nu, er zoveel kanalen zijn die naar voren stappen.
En wat betekent dat voor ons als menselijke wezens? Wat betekent dit voor ons als het collectief, dat naar voren stappen? En hoe gaan we met het channelen om? Hoe ontvangen wij het channelen? Wat doen wij met het channelen?
Voor mij, is channelen wanneer je met het goddelijke rijk spreekt. En dat kan betekenen het Gezelschap van de Hemel, een engel, waar sommige mensen naar refereren, inclusief ikzelf, als gidsen, aartsengelen, zelfs de Goddelijke Moeder, of wat wij beschouwen volledige verlichte wezens.
Dus wanneer wij spreken over het channelen, en wanneer wij specifiek spreken over het channelen in deze show, en ik zou willen suggereren ook op de blog van het "Gouden Tijdperk van Gaia", spreken wij nooit over de lagere trillingen die zeker door het universum heen aanwezig zijn.
Maar wat doe ik? Voor mij - en ik heb dit gedurende, oh, op z'n minst een decennia onderwezen - wanneer je gaat channelen zijn er bepaalde processen waar je doorheen gaat om te verzekeren dat je inhaakt, dat jij je verbindt met en alleen de hoogste energieën toestaat om door te komen.
Dus het is een proces van meditatie en van het opstellen van de aartsengelen en zelfs rituelen van bescherming en gebed te nemen, en in principe jezelf tot zo een graad leegmaakt dat je de energie van de geascendeerden of de aartsengelen binnen kunt voelen komen, die bij jou binnen treden en in principe jouw ruimte delen.

zondag, januari 12, 2014

Ann en de Engelen: Week 03, 2014


Ann Albers en de Engelen
"De Winter Gelooft in de Lente"
Januari 2014 / Week 03

Zoals met alle doelen, kunnen jullie doelen en dromen voor het nieuwe jaar jullie ofwel vreugde en een gevoel van verwachting geven, of zij kunnen jullie grote ongerustheid en stress brengen. Je kunt met groot geloof affirmeren dat je geloofd en verwacht dat jouw dromen uit zullen komen, en de kleine stappen nemen waarvan je weet die te moeten nemen terwijl je wacht op de grotere begeleiding, of je kunt om je heen kijken en zeggen, "Oh, het gaat nooit gebeuren. Ik heb de tijd er niet voor. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan me net zo goed tevreden stellen met wat ik heb." Dierbaren, alle dingen zijn mogelijk met God. Desondanks zien we dit maar al te vaak. De menselijke wezens zouden eerder hun teleurstelling willen garanderen dan hun succes te riskeren.
Als je vraagt voor wat je echt wilt in het leven, betekend dit dat je actie zult moeten ondernemen wanneer je daartoe gegidst wordt. Het betekend dat jij je plannen mogelijk zou moeten veranderen en jouw geest moet openstellen als tot hoe jouw dromen vervuld worden. Het betekend dat je geduldig moet zijn wanneer je niet gegidst wordt en in het geloof blijft dat God en het universum uit jouw naam aan het werk zijn … ongeacht wat. Als je de externe beloningen in het leven wilt, doe dan het innerlijke werk. Dan zullen de externe stappen die je neemt stappen zijn die in gratie, in vreugde, in een gevoel van juistheid en uitlijning met het universum genomen worden.
Gods liefde, dierbaren, woont, leeft en ademt binnenin jullie. Zal je het naar de oppervlakte laten komen? Zal je het leven in jouw dromen ademen door hen te dromen, in hen te geloven, geloof te hebben in de onzichtbare dingen? Als je dit kunt doen, dan zal je verbijsterd zijn wanneer je terugkijkt op jouw leven aan het einde van dit jaar. Je zult deel uitmaken van een werkelijkheid waarin wonderen in jouw eigen leven verwacht worden, niet slechts willekeurige gebeurtenissen die voor anderen gebeuren.

vrijdag, januari 10, 2014

Aartsengel Michael - Laat ons de Grootste Liefdesvlam over de Aarde Verspreiden - 9 Januari 2014


Aartsengel Michael
"Laat ons de Handen, Harten en Liefdesvlammen Ineen Slaan en de Grootste Liefdesvlam over de Aarde Verspreiden"
9 januari 2014 / Rita Pulmans 

Rita:
Geliefde Aartsengel Michael,
Graag uw antwoord op deze vragen die men mij gesteld heeft.
Ik dank u Heer Michael.

"Is het belangrijk dat we helpen bij de problemen in Fukushima, dit via meditatie? Of is het zo dat we hierin ons mogen afvragen of we dit kunnen overstijgen als het ware naar 5D, als we niet vanuit angst denken aan dit gegeven?
Als we uit onze angsten gaan, kunnen we dan dit gegeven ook achter ons laten? Doch laten we dan als het ware 3D niet aan zijn lot over?
De vraag hier is: "Kunnen we werkelijk helpen door meditatie om hierin heling te brengen?" 

Aartsengel Michael,
Geliefde zielen, laat mij eerst en vooral zeggen lieverds, dat geen, maar dan ook geen enkele macht of kracht nog tegenkanting zal of kan bieden aan het helende werk wat jullie verrichten.
Hoor deze woorden aan en laat ze "indringen", zoals jullie je daden die jullie verrichten laten indringen in gebieden zoals Fukushima. (R: zoals lichtmeditaties). 
Deze meditaties lieverds, zullen werkelijk het verschil maken.
Wij, de Goddelijke Wereld, kunnen of zullen niet langer toezien dat er enige onverschilligheid optreedt of naar voren treedt. Neen, dit laten Wij niet langer toe.
De gegevens die allerhande verspreid worden, via internet en channelings dienen grondig aangevoeld en geselecteerd te worden op inhoud en waarachtigheid. Want enkel de waarheid zal stand houden geliefden, en deze is LIEFDE!


woensdag, januari 08, 2014

Een Uur met een Engel - AE Michael & Ashira van de Neptunus - 2 Januari 2014


Een Uur met een Engel - 2 Januari 2014
AE Michael & Ashira van de Neptunus
Communicatie met Galactische en Hemelachtige Wezens

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Gelukkig Nieuw Jaar! Wij zijn opgetogen om ons weer bij jullie aan te sluiten in dit nieuwe jaar van 2014. En hiermee geef ik het aan jouw over, Steve.
Steve Beckow: Dank je wel, Graham. En ja, gelukkig Nieuw Jaar aan al onze luisteraars/lezers. En ik dacht dat wij onze sessie vandaag zouden kunnen beginnen door met Linda te spreken, omdat Linda, ik geloof dat jij nogal regelmatig naar boven op de schepen gaat en communiceert met de Galactische wezens. Hoe is dat nou?
Linda Dillon: [lacht] Het is prachtig, en het is normaal, en het is iedere dag. En het is een vorm van communicatie die wij adopteren, waarnaar wij ons ontwikkelen, terwijl wij onze hogere-dimensionale, onze transdimensionale Zelven worden.
Weet je, met het nadenken hierover, dacht ik dat het een goede plaats zou zijn om te beginnen, Steve, om te spreken over hoe … dat wij aan alle Galactische wezens of de Intergalactische wezens neigen te denken als de één of andere groep, en dat is noodzakelijkerwijze niet zo, en onze Galactische vrienden, onze Sterren broeders en zusters neigen te variëren van 5D naar 7D, sommigen zelfs in de achtste dimensie. En net zoals wij gebruiken van communicatie hebben, in verschillende culturen, verschillende landen, zo hebben zij dat ook. Maar net zoals wij ook enige regels of vormen van communicatie hebben in termen van hoe wij tegen elkaar spreken op beschaafde manieren, op liefdevolle manieren, zo doen zij dat ook.
Historisch gezien, weet je, hebben wij allemaal nagedacht en gedroomd over het ontmoeten van een Galactisch wezen of één van onze Sterren broeders en zusters. En wat zouden wij zeggen, of hoe zouden wij ons gedragen? Of hoe zouden wij hen benaderen? Of zouden zij ons wel accepteren? Zouden zij in staat zijn om met ons te spreken?
En het snelle antwoord voor ons allemaal is ja, natuurlijk, kunnen zij met ons spreken. Maar het is belangrijk in termen van onze eigen evolutie, en onze eigen evolutie van onze vormen van communicatie, en van het verschuiven van het ego en zeer veel een mentaal lichaam in/naar ons hartbewustzijn, dat wij ook kijken naar de evolutie van de Galactische vorm van de communicatie.

maandag, januari 06, 2014

Ann Albers en de Engelen: Week 02, 2014


 
Ann Albers en de Engelen
"Volmaaktheid in het Moment"
Januari 2014 / Week 02
 

Gelukkig Nieuw Jaar! Welkom naar een jaar gevuld met kansen, onder voorwaarde dat jullie nochtans de volmaaktheid van ieder moment kunnen omhelzen. Natuurlijk, sta jullie zelf toe te dromen, actie te ondernemen, en naar jullie doelen toe te bewegen. Echter, wanneer de dingen er niet precies uitzien zoals jullie wensen dat zij eruit zien, wanhoop dan niet, verval niet in frustratie en geef niet jullie dromen op! In plaats daarvan, bid. "Oké Lieve God. Ik vertrouw U. U kent de diepste wensen in mijn hart omdat U hen daar plaatste. U wilt meer voor mij dan ik ooit voor mezelf zou kunnen willen. Ik zal er precies hier en nu op vertrouwen dat er volmaaktheid in mijn leven is."
Dan dierbaren, handel alsof alles volmaakt is hoewel je niet kunt zien hoe. Geloof dat jouw leven volmaakt richting jouw dromen beweegt. Heb vertrouwen! De omweg die je gedwongen wordt om te nemen zou je leven kunnen redden. De rust die je gedwongen wordt om te nemen zou jou de zeer benodigde tijd kunnen geven om na te denken. De frustratie van het niet hebben wat je wilt op dit moment, zou de vertraging kunnen zijn welke God nodig is om je te helpen precies duidelijk te krijgen wat je dan WEL wilt. Alles, en wij herhalen, alles heeft een doel. Alles heeft waarde. Alles begeleidt jullie terug langs de rivieren van gratie/genade in/naar de Oceaan van Gods Liefde.
Kan jij je aan dit jaar overgeven, moment na moment? Kan jij vriendelijk en zachtaardig zijn met jezelf? Kan jij weigeren om jezelf op te zwepen en in plaats daarvan eenvoudig te leren van de uitkomsten van jouw keuzes? Kan jij op Gods Liefde voor jou vertrouwen?

zaterdag, januari 04, 2014

Aartsengel Michael - De Lichtvonk is Nu aan het Eindpunt van de Lont Gekomen... - 3 Januari 2014


Aartsengel Michael
De Lichtvonk is Nu aan het Eindpunt van de Lont Gekomen. Klaar voor de Grootste Liefdesexplosie Ooit Gezien!
 

3 januari 2014 / Rita Pulmans
 
Rita:
Geliefde Aartsengel Michaël,
 
Het is nieuwe maan, en naar mijns inziens zeer heftig van energie.
Het triggert los wat niet meer bij ons hoort.
De nieuwe maan is een tijd van inkeer ook.
Het laat ons naar binnen gaan, door onze emotie die naar buiten wilt, in tranen, in verdriet etc.
Geliefde Aartsengel Michaël, ik heb zopas gelezen dat vele lichtwerkers de wanhoop nabij zijn.
Wij hoopten zo op de nieuwe wereld sinds einde 2012.
Maar waar staan we nu?
Hoe moeten en kunnen we verder, dit met het gevoel van zoveel tegenkanting van de "kliek" zoals jij ze soms verwoordt.
De negatieve krachten, de duisteren, zijn zich sterk aan het weren, dit is mijn gevoel, en ik ben zo blij dat het oproepen van uw zuil van Licht en de bescherming die we vragen aan u, en krijgen, zo effectief is, en echt wel werkt.
Ik dank u daarvoor Heer.
Geliefde Michaël, geef ons raad!
Help ons verder om hier in dit (nu nog) "tranendal" onze missie te blijven vervullen, neerzetten, vanuit ons Licht en onze liefde.
We hebben daarbij ook nog eens onze eigen verwerkingsprocessen, die van Moeder Aarde, en de hulp die we wensen te bieden aan zoveel mogelijk zielen.
Alles lijkt in chaos en is erg turbulent, dit tot aan waanzin toe.
De zaken die nu gebeuren zijn rechtuit gezegd niet meer te harden soms.
Hoever moeten we nog zinken voor we (de volledige mensheid) beseffen dat het drastisch omkeertijd is?
Ik stuur een SOS de ether in, een SOS naar de goddelijke wereld, naar onze sterrenbroeders en zusters om hulp, meer hulp nog en kracht!

woensdag, januari 01, 2014

Boodschap van Aartsengel Michael - 31 december 2013 / Rita Pulmans


Boodschap van Aartsengel Michael
31 december 2013 / Rita Pulmans

Geliefde zielen,
Ik Aartsengel Michael zal jullie in het nieuwe jaar verder begeleiden.
Jullie geliefde zielen zijn Mij zeer dierbaar.
En Ik mag jullie zeggen dat jullie in het voorbije jaar, zeer goede taken hebben verricht, dit niet enkel naar de ander, maar ook naar jullie zelf toe.
Jullie zijn in prachtige evolutie, naar jezelf en naar Moeder Aarde toe.
Geliefde zielen ga dit nieuwe jaar tegemoet, in, en met grote vreugde in jullie harten en in overvloedige Zegeningen.

Akashic Archieven - Januari 2014 Boodschap


Januari 2014 Boodschap

Vanuit de Akashic Archieven: Een uittreksel uit het Bericht van Januari 2014 

Gechanneld door: Jen Eramith MA
 
 

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in januari 2014 verwachten?
Deze maand brengt een dynamiek van Zijn naar boven die tezelfdertijd in twee richtingen getrokken wordt. Je mag bij jezelf gewaarworden te kiezen tussen formaliteit en informaliteit. Er is een gevoel deze maand dat structuur zeer belangrijk zal zijn en toch is het evenredig belangrijk om structuur niet al te serieus te nemen. Een bruikbare metafoor voor deze maand is een brandschone Engelse tuin. Als jij je een zeer goed onderhouden, goedgeorganiseerde tuin voorstelt waarin alles onder controle en lineair lijkt te zijn, kan je deze maand als ordelijk beschouwen. Je zult in staat zijn om plannen op hun plaats te zetten, hen uit te voeren, en te verwachten dat de dingen zich zullen ontvouwen zoals je gepland hebt.
Het is nochtans belangrijk te herinneren dat de tuin samengesteld is van levende dingen, en levende dingen zijn niet-lineair. Daarom, moet je de niet-lineaire aard van de planten die daar groeien respecteren, zelfs als je structuur aanbiedt om hen op hun plaats te zetten of om hen een bepaalde aanblik te geven. Op dezelfde manier in jouw leven, is het belangrijk dat je structuren op hun plaats zet, en dat je deze structuren respecteert en jouw plannen uitvoert. Maar vergeet niet dat de structuren op het menselijke leven opgelegd zijn, hetgeen diepgeworteld rommelig, niet-lineair en emotioneel is. Jij en anderen zullen deze maand vergissingen maken, en jullie zullen jullie plannen dienovereenkomstig aan moeten passen.