maandag, september 28, 2015

Aartsengel Michael - Golf Mee op deze Ultieme Krachtige Zuiverende Maangolf - 27 September 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Golf Mee op deze Ultieme Krachtige Zuiverende Maangolf
27 September 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Het is vannacht Volle Maan Supermaan en Bloedmaan. Wat zal dit met ons doen?
Het is volgens mij vooral verbonden met emoties, onze gevoelens, en aldus zouden onze angsten sterk uitvergroot kunnen worden? Ik las zojuist dat deze poort nieuw is en zeer krachtig. Wilt u ons hierin wat raad brengen over hoe we hier het beste mee om kunnen gaan in deze toch wel krachtige energieën.
Het is allemaal erg heftig de laatste tijd, alles komt dichter en dichter op elkaar, zonder veel ademruimte zeg maar. Graag wat uitleg als ondersteuning.
Ik dank u geliefde Lord.
****
Aartsengel Michael: Geliefde kinderen van de Aarde, geliefden,
Het zijn inderdaad heftige tijden, maar tevens zeer verheugende tijden. Wij, de goddelijke wereld, spreken niet meer over tijd, doch over "vooruitgang". Vooruitgang in/met de nieuwe komende energieën. Vooruitgaan in deze unieke en zeer krachtige wonderbrengers.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier nu mee geliefden? Wonder-brengers op deze manier ervarend door jullie, daar jullie weldra zullen aanschouwen het nieuwe perspectief in de Aarde opstelling.
Rita: Een nieuw perspectief in de Aarde opstelling? Wat bedoelt u hier precies mee geliefde Lord?
AEM: Een opstelling van alles wat jullie nog niet reeds ervaren hebben sinds mensenheugenis.

zondag, september 27, 2015

Ann en de Engelen - Openbaar Jezelf voor het Leven - 26 Augustus 2015


Ann Albers en de Engelen
Openbaar Jezelf voor het Leven
26 Augustus 2015
Openbaar jezelf voor het leven dierbaren. Sta mensen toe te zien wie je werkelijk bent. Zo velen brengen zoveel tijd door met te proberen ertussen te passen, het anderen naar de zin te maken, en te voldoen aan zo een enorme grote variëteit van verwachtingen dat het gemakkelijk is om jezelf te verliezen. Het is gemakkelijk om te ontkoppelen van jullie eigen harten als het verstand probeert jullie te kneden. Het is gemakkelijk om te proberen om Liefde te “verdienen” in plaats van eenvoudig jezelf te zijn en diegenen toe te staan die van jou houden naar voren te komen. Dierbaren, als jullie comfortabel zouden kunnen zijn met jullie authentieke zelven te zijn, zouden jullie zoveel meer hulp van het leven en jullie engelen kunnen ontvangen. Jullie zouden de echo van de Liefde ontvangen die jullie aan jezelf vanuit de wereld geven. Als je comfortabel met jezelf bent, zullen jullie anderen aantrekken die dat ook zijn.
Het authentieke zelf is niet iets dat je “uitvogelt” en dan ernaar streeft om het te “worden”. Het authentieke zelf is wie je waarlijk voelt in ieder gegeven moment graag te willen zijn. Op sommige momenten is het authentieke zelf kwaad. Op sommige momenten zit je tot barstens toe vol met Liefde! In waarheid is er altijd een diepere, meer liefdevol zelf dat probeert om tevoorschijn te komen, maar in plaats van te proberen te zijn wat je niet bent … probeer om alleen, in ieder moment, wie en wat je bent te zijn … precies hier, precies nu.
Wat als je niet je meest liefdevolle zelf bent? Dan dierbaren, zouden wij willen zeggen, houd sowieso van jezelf. Sta jezelf je gevoelens toe. Als je iemand nodig hebt om mee te praten, praat met je engelen. We mogen onzichtbaar zijn, maar wij horen jou en houden van jou ongeacht van wat er aan de binnenzijde van jou gaande is. Je kunt altijd op onze schouders huilen, je frustraties op ons afreageren, en ons toestaan om je eenvoudig te koesteren en je Liefde te sturen. Als je zou kunnen kiezen om van jezelf te houden op deze manier, zou je zoveel sneller door de “negatieve” emoties heengaan. Je zou kunnen voorkomen om hen door te geven, en op anderen af te reageren, en in plaats daarvan zou jij jezelf bekrachtigd gewaar worden, meer geliefd, en meer liefdevol.

dinsdag, september 22, 2015

Sanat Kumara - Dit is Jullie Nieuwe Morgen, Nu! - 17 September 2015 / Linda DillonSanat Kumara
Dit is Jullie Nieuwe Morgen, Nu!
17 September 2015 / Linda Dillon

Sanat Kumara: Groeten, Ik Ben Sanat Kumara.
Steve Beckow: Groeten Raj.
SK: En welkom. Welkom aan jullie allemaal, jullie prachtige fysieke wezens, jullie engelen en sterrenwezens in de vorm, jullie Pleiadianen en Venusianen, Andromedanen en jullie Aarde Opzichters - hybriden, allemaal. Welkom, welkom mijn geliefde vrienden want ik ben niet alleen bij jullie als een Opzichter van de Universele Wetten, als de Planetaire Logos - Ik ben ook bij jullie als een broeder, als een zuster, als een vriend, als een bondgenoot, als een vader. Jullie gaan vooruit. Zoals Michael aan jullie gesuggereerd heeft, zijn jullie verhuisd in/naar de voorconstructie en ik zou willen suggereren zelfs verder.
Laat ons deze conversatie op een zeer controversiële manier beginnen … iets dat ons een raadsel is aan onze zijde. Het portaal voor ascentie is gedurende enige tijd open geweest en wij hebben gezegd, of het nu de Goddelijke Moeder zelf is, Michael of Metatron, Gabrielle of Yeshua - wij hebben tegen jullie gezegd, jullie vliegen in en uit en door het ascentie portaal heen.
En toch weerstaan zo velen van jullie de acceptatie of de erkenning dat in feite jullie verschoven zijn, dat jullie erdoorheen gevlogen, gekropen, gelopen zijn en dat jullie begonnen zijn om de kwaliteiten van deze getalsmatige hogere dimensies in jullie waarachtige wezen, in jullie leven in jullie persoonlijkheid zoals jullie daarover denken, hetgeen anders dan het ego is te implementeren, te integreren en te verankeren. Dus stop het ontkennen van de vooruitgang die jullie maken want het is om collectief gevierd te worden.
Jaren geleden nu hebben jullie de collectieve beslissing gemaakt om als één te ascenderen. Dat betekent niet, mijn geliefde vrienden, dat toen jullie voort renden, door het portaal vlogen, de energie verankerden en het terugbrachten om met het collectief te delen, dat er wat voor behoefte dan ook is om timide of zelfs in ontkenning hierover te zijn. Het is een kwaliteit van vreugde die jullie terugbrengen naar het collectief om hen te helpen, hen te assisteren, om met hen te delen wat er in het verschiet ligt, dat in de ware betekenis van het woord leiderschap is.
Omdat het leiderschap is, is het het zijn van Wegwijzers vanuit een plaats van eenheidsbewustzijn. Het gaat niet weg. Het is alsof jullie op een onderzoekende expeditie gegaan zijn en dat jullie aan jullie cirkel, aan jullie bemanning, aan de mensen, terug rapporteren wat jullie ontdekt hebben … en jullie delen de overvloed van waar jullie mee gezegend werden.

vrijdag, september 04, 2015

Vanuit de Akashic Archieven - September 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 September 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in September 2015 verwachten?
De energie deze maand is zoals een katapult of een pijl en boog. Het eerste gedeelte van de maand omvat opbouwende spanning en een gevoel dat je teruggetrokken wordt. Het tweede gedeelte van de maand doet zich voor als een plotseling voorwaarts springen of een plotselinge loslating.
De loslating zal gebeuren rond de tijd van de Equinox. Er is een vier of vijf dagen venster tijdens, waarin de energie zal verschuiven en de dingen zullen beginnen snel voorwaarts te gaan. Deze spanning en loslating kan zeer gunstig zijn, net zoals een pijl en boog of een katapult een gunstig gereedschap kan zijn. Maar net zoals deze gereedschappen vernietigend kunnen zijn, kan de loslating ook moeilijk zijn.
De sleutel om deze loslating te gebruiken zal zijn om zowel het proces van terugtrekken als het proces van loslating in ere te houden. Als je niet in staat bent om de weerstand in ere te houden en geduldig te zijn met het terugtrekken, dan zal je dit gewaarworden een frustrerende en zelfs pijnlijke tijd te zijn. Als jij je niet voorbereid en zorgvuldig mikt voordat het voorwaarts springen zich voordoet, dan mag je gewaarworden dat je geen succes hebt of dat je aan het einde van de maand ermee eindigt in een richting te gaan waar je niet in wilde gaan.  
Een andere sleutel om de energie deze maand te gebruiken is bedachtzaamheid. Ben bedachtzaam en accepterend van wat het ook is dat je mag ervaren. Doe je best te oefenen om in het huidige moment te zijn en om in ere te houden wat er gebeurt. Zelfs als je wenst dat de dingen anders zouden zijn, zelfs als je hoopt dat de dingen later zullen veranderen -- probeer in ere te houden wat er aan het gebeuren is op ieder gegeven moment. Probeer te leren van wat er gebeurt, zelfs als het oncomfortabel of pijnlijk is. Als je zult proberen om met goedgunstigheid in ieder moment en iedere dag van deze maand te lopen, zal je in staat zijn om voordeel te nemen van de spanning en het terugtrekken. Je zult echt in staat zijn om profijt te nemen van de plotselinge sprong voorwaarts.