zondag, augustus 28, 2016

Ann Albers en de Engelen - “Waar Heb Ik Angst Voor?” - 27 Augustus 2016


Ann Albers en de Engelen
“Waar Heb Ik Angst Voor?”
27 Augustus 2016

Als je water zou laten stromen door een droge en smerige spons, voordat het water dan er schoon doorheen kan stromen moeten de viezigheid en het vuil eerst weggespoeld worden. Zo ook, als het Licht van Liefde doorgaat de menselijke harten te overstromen, gaat het door met de menselijke angsten bloot te leggen.
Deze angsten stellen zichzelf op vele verschillende manieren bloot. Bijvoorbeeld:
  • Je mag tastbare zorgen voelen over gebieden in je eigen leven - de rekeningen, je familie, je baan, je gezondheid, enzovoorts.
  • Je mag vage gevoelens van verontrusting of ongemak voelen.
  • Je mag spanning ervaren, spijsvertering’ ongemak, of een gevoel zoals statische elektriciteit in het lichaam.
  • Je mag jezelf gewaarworden zenuwachtig in hectische activiteiten te duiken, of te ontdekken dat je gedachten snel van de ene bezorgdheid naar de volgende springen.
Als je geen van deze symptomen ervaart, vier feest, omdat je blijmoedig afgestemd bent op een gratievolle en meer liefdevolle werkelijkheid. Jullie zijn opzichters van de frequentie van vrede.
Als je wel deze symptomen ervaart, vier dat ook. Het Licht onthult aan jou gebieden van angst, gebieden van illusie binnenin je eigen hart. Angst is een ontastbare energie, altijd proberend om jou te laten voelen alsof er iets vreselijks zou kunnen gebeuren.

zondag, augustus 21, 2016

Ann Albers en de Engelen - “Mis Je Leven Niet!” - 20 Augustus 2016


Ann Albers en de Engelen
“Mis Je Leven Niet!”
20 Augustus 2016

Wij weten dat het zeer gemakkelijk is om verstrikt te raken in een alles-consumerende lijst van dingen waarvan je voelt dat je die moet voltooien. Het is gemakkelijk om te verlangen naar de dingen en situaties die je in je toekomst wilt. Het is maar al te gewoon om je te focussen op hoe je wenst hoe degenen om je heen zich zouden moeten gedragen of hoe jij idealiter graag zou willen “zijn”.
Het is de aard van de ziel om verbeteringen in je leven, jezelf, en diegenen om je heen te willen. Niettemin, weet de ziel dat de snelste manier naar een gewenste toekomst is om aan diens komst deel te nemen, ondertussen, tezelfdertijd, levend met een gevoel van verwondering, verbazing, dankbaarheid, acceptatie en mededogen voor jezelf, de situatie en de mensen recht voor jou - precies hier, precies nu.
Om dit te bereiken, droom je dromen, focus op de verbeteringen die je wilt maken, en bid voor de situaties die je wenst. Tezelfdertijd, herinner jezelf frequent eraan dat…
Wat er het meeste toe doet niet is wat ik vandaag bereik, maar of ik wel of niet van dit moment geniet.
Wat er het meeste toe doet niet is wat ik in de toekomst ga hebben, maar eerder of ik wel of niet in staat ben te genieten van wat ik nu heb.
Wat er het meeste toe doet is dat niet iedereen om me heen verandert, of zelfs dat ikzelf verander, maar liever dat ik mezelf en anderen omhels zoals wij nu zijn … met een gevoel van verwondering en mededogen.

woensdag, augustus 17, 2016

Er is Niets te Vrezen Anders Dan de Angst Zelf - Verschuiven van Angst naar Liefde - 16 Augustus 2016 / Jeff Street


Er is Niets te Vrezen Anders Dan de Angst Zelf
Verschuiven van Angst naar Liefde
16 Augustus 2016 / Jeff Street

De angst op onze wereld is ongebreideld en het verblind velen voor de innerlijke begeleidende stem van hun Ziel, en weerhoudt ons ervan om een betere wereld te creëren. We kunnen allemaal onze angsten transcenderen door een paar hogere waarheden te omhelzen en ons besef over een paar belangrijke punten te verhogen.
Een Wereld van Angst
Onze wereld word gedomineerd door angst. Angst voor terrorisme, angst om oud te worden, angst voor het sterven, angst voor kanker, angst voor wat dan ook - je kunt het zo gek niet noemen. De reguliere media bombardeert ons met slecht nieuws. De commerciële belangen spelen in op onze vele onzekerheden en angsten om producten te verkopen.
Onze angsten worden in de oorlogen die wij voeren gereflecteerd. De oorlog aangaande terreur, de oorlog aangaande drugs, de oorlog aangaande voor wat dan ook. Onze angsten worden gereflecteerd in de thema’s en archetypen in onze fictie - zombie apocalyps, buitenaardse invasie, het-einde-van-de-wereld, goed versus slecht, enzovoorts. Onze angsten worden subtiel en niet zo subtiel gereflecteerd in alle aspecten van onze levens en de wereld die wij creëren.
Op een persoonlijk niveau, staan velen van ons pijnlijke of uitdagende ervaringen toe van ons verleden om ons denken en onze reacties in het heden te domineren. Wij leven in angst van het opnieuw ervaren van vroegere trauma’s en raken waakzaam, verdedigend en reactief in plaats van open en aanwezig te blijven.
Misschien zijn onze diepste angsten die van niet genoeg te hebben of niet genoeg te zijn. Of niet in staat te zijn om fysiek voor onszelf te zorgen en niet goed genoeg, niet waardig genoeg, niet verdienend genoeg te zijn. Angsten die geboren werden vanuit de illusie van beperking die onze werkelijkheid aanmoedigt. Wij zijn verloren geraakt in dit rijk van afscheiding en dualiteit en zijn ertoe gekomen diepgaand te geloven in beperking en afscheiding als het absolute van het bestaan. Wij zijn het contact met onze Hogere Zelf verloren, die geen beperking en geen afscheiding kent van de Ene en het Al. (1)

zondag, augustus 14, 2016

Ann Albers en de Engelen - “Ben Oprecht Jegens Je Eigen Hart” - 13 Augustus 2016


Ann Albers en de Engelen
“Ben Oprecht Jegens Je Eigen Hart”
13 Augustus 2016

Binnenin elk van jullie is een zeer grote Liefde verlangend om naar de oppervlakte te stijgen. Deze Liefde kan tot uitdrukking gebracht worden op zoveel verschillende manieren! Het kan tot uitdrukking gebracht worden in jullie “ja” en in jullie “nee”. Het kan tot uitdrukking gebracht worden in jullie vreugde en in jullie dankbaarheid. Het ligt onder jullie verdriet, jullie angst, en zelfs onder het overstuur zijn, want in waarheid is deze Liefde waar jullie van gemaakt zijn, en het is voortdurend aan het proberen om zichzelf in jullie leven te openbaren.
Jullie brengen deze Liefde zeer zuiver tot uitdrukking wanneer jullie eerlijk zijn met jezelf en de wereld om jullie heen. Er is een denkbeeld/begrip in de mensheid dat Liefde alleen in een “positieve” vorm tot uitdrukking gebracht wordt - door “ja” te zeggen tegen ieder verzoek, door het iedereen comfortabel te maken, of door vrolijk toe te schijnen ongeacht wat de omstandigheden ook zijn. Deze expressies zijn prachtig wanneer oprecht.
Desalniettemin, zijn er tijden wanneer “nee” een uitdrukking van Liefde is. Er zijn tijden wanneer Liefde dicteert dat je iemand anders diens ongemak toe moet staan om oprecht te zijn jegens je eigen hart. Er zijn zelfs tijden wanneer je niet waarlijk, authentiek een positief uitzicht kunt vinden en, in deze ruimtes, jezelf je verdriet, angst, kwaadheid en afgunst toestaat met volledige zelfacceptatie, en de hoogste expressie van Liefde mag zijn die je in dat moment kunt vinden.
Dus velen van jullie werden getraind te geloven dat het mensen naar de zin te maken een handeling van Liefde is. Wij zouden het daarmee eens zijn als je hart er oprecht toe geneigd is om dat aldus te doen. Echter, het is niet liefdevol om een ander te helpen als je niet oprecht aangetrokken wordt om dat aldus te doen. Als een vriend(in) opbelt en zegt, “Kan je me vandaag helpen?” en je hebt andere plannen, val dan in je hart. “Hart, Goddelijke Liefde, wat is het dat je vandaag voor mij wilt?” Vertrouw het antwoord. Misschien zal je oprecht je plannen willen opzeggen en je vriend(in) gaan helpen. Misschien zal je dat niet. Waarheid is liefdevol. Eerlijk Zijn met jezelf en anderen is liefdevol. Als jullie de waarheid dienen binnenin jullie harten, dierbaren, of je dan wel of niet wie anders diens ego dan ook het naar de zin maakt, zal je hun ziel dienen.

zaterdag, augustus 13, 2016

Imponerende Graancirkel - 12 Augustus 2016


Imponerende Graancirkel
12 Augustus 2016

Cobie - Persoonlijk heb ik geen idee wat alle graancirkels ons willen/moeten vertellen. Hier is wat Aluna Joy van deze denkt….
Aluna: Ik houd echt van deze nieuwe graancirkel die op 12 Augustus verscheen, ongeveer op hetzelfde tijdstip ontving ik een krachtige boodschap over de neutralisatie van het wereldwijde vergif. (Ik postte deze boodschap al eerder - Facebook (Engelstalig)).
Ik zie drie keer drie (het openen van de bladeren) de heilige drie-eenheid maal 3. Dan een spiegelbeeld van de Heilige Bloem van het Leven van Abydos in Egypte. Deze linken de heilige landen van het Verenigd Koninkrijk, aan de heilige landen van Egypte! Dan zien we 20 werkelijk interessante symbolen. Misschien zijn deze de dagen van de nieuwe Maya Kalender voor deze nieuwe cyclus, dit aldus ook linkend aan centraal en zuid Amerika. Alles omringd door een interessante 33 in delen samengestelde cirkel. 33 is een meester getal en ook is het de centrumfrequentie van de Maya Kalender. Dit brengt de oeroude culturen van de pre-Kelten, oude Egyptenaren en Maya culturen allemaal samen als één.

woensdag, augustus 10, 2016

Sanat Kumara - “Kies Liefde en Actie” - 2 Augustus 2016 / Linda Dillon


Sanat Kumara
“Kies Liefde en Actie”
2 Augustus 2016 / Gastvrouw: Suzanne Maresca - Kanaal: Linda Dillon

Linda: Kijk naar je tastbare projecten, formuleer hen, en stap naar voren in de verkondiging van wat je kiest te creëren op de planeet. De tijd van actie nadert!
*****
Sanat Kumara: Groeten, Ik ben Sanat Kumara.
Suzi: Welkom.
Sanat Kumara: En welkom aan jou. Ja, noem me vooral Raj want we zijn oude vrienden. En ik zeg dat niet alleen tegen jou, dierbare Suzanne, maar tegen jullie allemaal en tegen allen op Gaia, want ik verwelkom vandaag ieder wezen, iedere bloem, iedere plant, iedere berg, iedere oceaan.
Het is grappig omdat je ernaar neigt te denken en vooruit te gaan in de eenheid van het hartbewustzijn, maar wanneer je op deze manier verder gaat, sluit niet alle koninkrijken buiten, want allen op Gaia zijn Eén. Er zijn geen wezens - waar jullie aan denken als levenloos of levend - die geen deel uitmaken van dit verenigde geheel, dit patroon, dit raster, dit tapijtwerk van waar jullie aan denken als Gaia.
Jullie zijn niet afgescheiden van het verenigde geheel, en dat maakt deel uit - een klein deel, maar een belangrijk deel - van waar ik vandaag voor kom om over te spreken. Laat jullie zorgen gaan, en in dit moment voel, hoor, weet en ben de waarheid van wie je bent.
Geliefde vrienden, jullie zijn van wijd en zijd gekomen, vanuit de engelachtige en aartsengelachtige rijken, vanuit de sterrensystemen ver weg; jullie zijn als oude Aardeopzichters/wachters, als hybriden, als elementalen, als Venusianen gekomen. Maar jullie zijn allemaal mens, jullie zijn allemaal Gaian, en jullie zitten al aan de tafel van de Intergalactische Raad.
Het is tijd dat jullie allemaal voorwaarts stappen, ja, in jullie individuele luister en de ontvouwing van jullie plan binnenin het Plan van onze Moeder, derhalve als Nova Wezens Nova Aarde creërend, de luister, de pracht, de waarheid, de vrede, het wonder, de verbazing, het evenwicht voort brengend. Er is slechts één reden dat jullie op deze planeet zijn in deze tijd, en het is om niet slechts waar te nemen maar ook om deel uit te maken van de wedergeboorte van Liefde.
Mijn taak, mijn rol als Planetaire Toezichthouder, is om te helpen met de verankering en het opnieuw verankeren van het Schepper Ras en de essentie van Liefde, niet alleen de erkenning van goddelijkheid maar de praktische actualiteit van goddelijkheid binnenin jullie en in al jullie bezigheden, maatschappijen, structuren, instituten, families, gemeenschappen, het is niet van belang. Er is geen afbakening.