maandag, augustus 29, 2016

Vanuit de Akashic Archieven September 2016 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 September 2016 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in September 2016 verwachten?
Deze maand brengt een diepgaand gevoel van stilte en leegte. Er is een gevoel dat er zoveel veranderd is, en zoveel nieuw is, dat jullie niet echt in staat mogen zijn om überhaupt veel te zien. Deze maand brengt een diepere innerlijke stilte die voor elk van jullie nogal anders mag zijn. Voor sommigen van jullie, zal de stilte uit verwoesting ontspringen. Het mag zijn dat iets zo schokkends gebeurd is dat jij jezelf sprakeloos gewaar mag worden. Voor anderen, mag de stilte komen vanuit een diep en koesterend gevoel van vreedzaamheid. Dit zal afhankelijk zijn van wie je bent en wat er in je leven gebeurt, en het mag afhankelijk zijn van hoe je reageert of hoe je aan collectieve gebeurtenissen deelneemt.
Ongeacht van wat er gebeurd is, is het gevoel van stilte het ding waar naar gezocht moet worden deze maand. In die stilte daar is diepgaande kracht. Dit is een tijd voor inzicht, en het is een tijd voor stille reflectie. Het is een tijd om te stoppen, terug te kijken, en in te schatten waar je geweest bent voordat je de volgende stappen voorwaarts neemt.
Er zal activiteit en werk zijn om gedaan te worden te midden van de stilte. Het is belangrijk om je bezig te houden met je leven en met de wereld. Echter, houd je ogen gericht op dat gevoel van stilte. Maak er ruimte voor in je alledaagse leven. Sla de kans niet over om te reflecteren/te overdenken. Je zult gewaarworden in September 2016, dat je een dagelijkse reflectie/overdenking moet hebben. Deze maand kan je jouw gebeden of je meditatie uitoefening niet overslaan. Je moet je spirituele uitoefening iedere enkelvoudige dag omhelzen, eraan werken, en eruit putten, zo niet ieder enkelvoudig uur.
Het ding dat je het beste zal dienen deze maand is om je spirituele uitoefening te nemen, wat het ook maar mag zijn, en het te gebruiken voor alles dat het waard is. Dit zal je helpen of je uitoefening eenvoudig of uitvoerig is, of het kort of lang is, of het alleen of met anderen is, en wat anders het dan ook maar mag zijn. Je zult het nodig hebben. Als je het zelfs voor één of twee dagen overslaat, zal jij jezelf echt worstelend en lijdend gewaarworden. Er is iets zo diep en resonant voor jullie aan het gebeuren, dat als je niet stopt en ernaar luistert, naar die diepe innerlijke boodschap welke in de stilte binnenin jou ligt, het in plaats daarvan naar je zal gaan schreeuwen. Stop en luister. Maak het gemakkelijk voor jezelf. 

zondag, augustus 28, 2016

Ann Albers en de Engelen - “Waar Heb Ik Angst Voor?” - 27 Augustus 2016


Ann Albers en de Engelen
“Waar Heb Ik Angst Voor?”
27 Augustus 2016

Als je water zou laten stromen door een droge en smerige spons, voordat het water dan er schoon doorheen kan stromen moeten de viezigheid en het vuil eerst weggespoeld worden. Zo ook, als het Licht van Liefde doorgaat de menselijke harten te overstromen, gaat het door met de menselijke angsten bloot te leggen.
Deze angsten stellen zichzelf op vele verschillende manieren bloot. Bijvoorbeeld:
  • Je mag tastbare zorgen voelen over gebieden in je eigen leven - de rekeningen, je familie, je baan, je gezondheid, enzovoorts.
  • Je mag vage gevoelens van verontrusting of ongemak voelen.
  • Je mag spanning ervaren, spijsvertering’ ongemak, of een gevoel zoals statische elektriciteit in het lichaam.
  • Je mag jezelf gewaarworden zenuwachtig in hectische activiteiten te duiken, of te ontdekken dat je gedachten snel van de ene bezorgdheid naar de volgende springen.
Als je geen van deze symptomen ervaart, vier feest, omdat je blijmoedig afgestemd bent op een gratievolle en meer liefdevolle werkelijkheid. Jullie zijn opzichters van de frequentie van vrede.
Als je wel deze symptomen ervaart, vier dat ook. Het Licht onthult aan jou gebieden van angst, gebieden van illusie binnenin je eigen hart. Angst is een ontastbare energie, altijd proberend om jou te laten voelen alsof er iets vreselijks zou kunnen gebeuren.

zondag, augustus 21, 2016

Ann Albers en de Engelen - “Mis Je Leven Niet!” - 20 Augustus 2016


Ann Albers en de Engelen
“Mis Je Leven Niet!”
20 Augustus 2016

Wij weten dat het zeer gemakkelijk is om verstrikt te raken in een alles-consumerende lijst van dingen waarvan je voelt dat je die moet voltooien. Het is gemakkelijk om te verlangen naar de dingen en situaties die je in je toekomst wilt. Het is maar al te gewoon om je te focussen op hoe je wenst hoe degenen om je heen zich zouden moeten gedragen of hoe jij idealiter graag zou willen “zijn”.
Het is de aard van de ziel om verbeteringen in je leven, jezelf, en diegenen om je heen te willen. Niettemin, weet de ziel dat de snelste manier naar een gewenste toekomst is om aan diens komst deel te nemen, ondertussen, tezelfdertijd, levend met een gevoel van verwondering, verbazing, dankbaarheid, acceptatie en mededogen voor jezelf, de situatie en de mensen recht voor jou - precies hier, precies nu.
Om dit te bereiken, droom je dromen, focus op de verbeteringen die je wilt maken, en bid voor de situaties die je wenst. Tezelfdertijd, herinner jezelf frequent eraan dat…
Wat er het meeste toe doet niet is wat ik vandaag bereik, maar of ik wel of niet van dit moment geniet.
Wat er het meeste toe doet niet is wat ik in de toekomst ga hebben, maar eerder of ik wel of niet in staat ben te genieten van wat ik nu heb.
Wat er het meeste toe doet is dat niet iedereen om me heen verandert, of zelfs dat ikzelf verander, maar liever dat ik mezelf en anderen omhels zoals wij nu zijn … met een gevoel van verwondering en mededogen.

vrijdag, augustus 19, 2016

De Raad - “Het Gebied Bespelen” - 17 Augustus 2016 / Ron HeadDe Raad
“Het Gebied Bespelen”
17 Augustus 2016 / Ron Head

Het gebied waar wij naar refereren is wat velen noemen de Alles Dat Is. Jullie hebben heel veel andere namen ervoor, en oorlogen werden gevochten over wiens naam ervoor correct was. Geen naam ervoor is zo correct, dat een andere naam ervoor verkeerd is. En dat is accuraat omdat geen naam ervoor het ooit in diens volledigheid zal omschrijven. En geen naam die wij jullie kunnen geven zal dat ook doen. Dit feit werd door velen gebruikt om jullie te manipuleren. Zoals door sommigen onderwezen wordt, is de naam niet de Maan. Het is een vingerwijzing naar de Maan. Met andere woorden, ervaring is de enige manier.
Maar wat wij wensen te bespreken vandaag is hoe jullie dit gebied mogen gebruiken om jullie leven te veranderen om meer te zijn zoals jullie het wensen om te zijn. Zoals jullie heel goed weten, worden er aanzienlijk veel methodes onderwezen. Dat is niet zodat er over de methodes gevochten kan worden. Het is, zodat jullie kunnen kijken naar het menu en kunnen kiezen wat vandaag het beste voor je kan werken. Je mag gewaarworden dat je een andere keuze op een later tijdstip moet maken. Het verstand neigt ernaar om de focus te verliezen wanneer het gepresenteerd wordt met dezelfde keuze gedurende welke tijdsduur dan ook. Dus mag je het geweldig doen met geleide meditaties gedurende een poosje en dan ontdekken dat je iets anders moet doen om je aandacht aan te scherpen en de volgende stap in je voortgang te maken. Het is ook mogelijk, natuurlijk, dat dit niet op jou van toepassing is. Nogmaals, dit maakt niet de ene manier correct en de andere incorrect. Wat correct is, is wat voor jou werkt. Houd je eigen raad vast en je zult je geen zorgen hoeven te maken over wat een ander mag denken.
Welnu, wat aangaande deze zaak van manifestatie? Je wenst te manifesteren omdat je een gewaarwording hebt dat er iets ontbreekt in je leven. Wij zouden je kunnen vertellen, en terecht, dat er waarlijk niets ontbreekt in je leven. Maar natuurlijk, ben je gefocust op het gedeelte van je leven dat je in deze tijd waar kunt nemen. En dat het geval zijnde, heb je wensen. Wat is het doel van een wens? Waarom heb je het? Heb je het slechts zodat jij je leven lang kunt doorbrengen met te proberen het te verwijderen? Of heb je het omdat ergens, zeer diep in je bewustzijn je weet dat je niet het leven leeft waar je in de grotere werkelijkheid aan gewend was? Je weet dat je meer bent dan je waarneemt. Je weet dat de werkelijkheid niet is zoals jij het waarneemt. Soms manifesteert dit zich zelfs als, “Wat doe ik hier in hemelsnaam?”

donderdag, augustus 18, 2016

Maria Magdalena - “De Moeder Kristal Mater Matrix” - (+ Meditatie) - 8 Augustus 2016 / Rita Pulmans


Maria Magdalena
“De Moeder Kristal Mater Matrix”
(+ Meditatie - Ingesproken door Kees Post)
8 Augustus 2016 / Rita Pulmans

"Kristallen zijn als Godinnen.
Diep Bewust in Moeder Aarde.
Ontwakend Uit Hun Slaap." 

Boodschap van het Moeder Kristal, Het Maria of Mater Matrix Kristal.
Ik ben ontwaakt. Dit ben ik reeds sinds enkele jaren, sinds jij geliefde mij herkend hebt. Mijn Mater Kristal, het grote Moeder Kristal, dat nu geactiveerd is, mede dank zij jullie geliefden, is doorstraald met Mijn Moederlijke Zegen. (Het enorm grote kristal is gelegen te Nebias, departement Aude).
Ik ben er voor jullie met mijn helende krachtige energie die onuitputtelijk is vanwege de Bron waar ze uit voort komt. Het is de Hoogste Bron die jullie je maar kunnen bedenken, die in mijn hart doorstroomt en vanuit mijn hart naar jullie stroomt.
Mijn grote Kristalhart zal jullie doorstralen, doorkloppen, doorvloeien, in een enorme prachtige Krachtige Kristal Energie. In een vibratie die jullie niet eerder kenden. Deze vibraties zijn triggers voor jullie, om door te gaan met jullie prachtige werk, dat jullie "verlichten." Verrichten en verlichten hier op Aarde, geliefde mensenkinderen van het Licht.
Herken en voel Mijn KristalLicht. Mijn KristalLiefde die miljoenen jaren heeft "geslapen", slapende was gebracht. Door welke omstandigheden ook. Ik ben nu ontwaakt, ik ben nu gevende mijn ontwaakte en verzamelde krachten. Ik schenk je Mijn LiefdesKracht.
Deze Liefde zal nu in grote mate doorstralen. Alles doorlichten, vernieuwende energie schenkend. Ik ben "Mater Matrix". En vertegenwoordig de godinnenkracht. Ik ben de Maria, ofwel de Moeder Matrix, die nu de godin in ieder van jullie allen verwelkomt.
Open je harten, lieverds, doorheen mijn Kristallen Licht, naar je eigen godinnenkracht. Ontdek jullie afkomstlijn. En verbind je met/in mijn Lijn, de KristalLijn, mijn kristallen lijn van Liefde en Licht. Dit is een heugelijke dag geliefden en deze dag zal niet weergegeven worden in de "notulen" of in de geschiedenisboeken. Doch deze is zo belangrijk dat ze een ommekeer geeft op wereldvlak. Ze geeft een ommekeer op alle vlakken die jullie je maar kunnen bedenken.

woensdag, augustus 17, 2016

Er is Niets te Vrezen Anders Dan de Angst Zelf - Verschuiven van Angst naar Liefde - 16 Augustus 2016 / Jeff Street


Er is Niets te Vrezen Anders Dan de Angst Zelf
Verschuiven van Angst naar Liefde
16 Augustus 2016 / Jeff Street

De angst op onze wereld is ongebreideld en het verblind velen voor de innerlijke begeleidende stem van hun Ziel, en weerhoudt ons ervan om een betere wereld te creëren. We kunnen allemaal onze angsten transcenderen door een paar hogere waarheden te omhelzen en ons besef over een paar belangrijke punten te verhogen.
Een Wereld van Angst
Onze wereld word gedomineerd door angst. Angst voor terrorisme, angst om oud te worden, angst voor het sterven, angst voor kanker, angst voor wat dan ook - je kunt het zo gek niet noemen. De reguliere media bombardeert ons met slecht nieuws. De commerciële belangen spelen in op onze vele onzekerheden en angsten om producten te verkopen.
Onze angsten worden in de oorlogen die wij voeren gereflecteerd. De oorlog aangaande terreur, de oorlog aangaande drugs, de oorlog aangaande voor wat dan ook. Onze angsten worden gereflecteerd in de thema’s en archetypen in onze fictie - zombie apocalyps, buitenaardse invasie, het-einde-van-de-wereld, goed versus slecht, enzovoorts. Onze angsten worden subtiel en niet zo subtiel gereflecteerd in alle aspecten van onze levens en de wereld die wij creëren.
Op een persoonlijk niveau, staan velen van ons pijnlijke of uitdagende ervaringen toe van ons verleden om ons denken en onze reacties in het heden te domineren. Wij leven in angst van het opnieuw ervaren van vroegere trauma’s en raken waakzaam, verdedigend en reactief in plaats van open en aanwezig te blijven.
Misschien zijn onze diepste angsten die van niet genoeg te hebben of niet genoeg te zijn. Of niet in staat te zijn om fysiek voor onszelf te zorgen en niet goed genoeg, niet waardig genoeg, niet verdienend genoeg te zijn. Angsten die geboren werden vanuit de illusie van beperking die onze werkelijkheid aanmoedigt. Wij zijn verloren geraakt in dit rijk van afscheiding en dualiteit en zijn ertoe gekomen diepgaand te geloven in beperking en afscheiding als het absolute van het bestaan. Wij zijn het contact met onze Hogere Zelf verloren, die geen beperking en geen afscheiding kent van de Ene en het Al. (1)

zondag, augustus 14, 2016

Ann Albers en de Engelen - “Ben Oprecht Jegens Je Eigen Hart” - 13 Augustus 2016


Ann Albers en de Engelen
“Ben Oprecht Jegens Je Eigen Hart”
13 Augustus 2016

Binnenin elk van jullie is een zeer grote Liefde verlangend om naar de oppervlakte te stijgen. Deze Liefde kan tot uitdrukking gebracht worden op zoveel verschillende manieren! Het kan tot uitdrukking gebracht worden in jullie “ja” en in jullie “nee”. Het kan tot uitdrukking gebracht worden in jullie vreugde en in jullie dankbaarheid. Het ligt onder jullie verdriet, jullie angst, en zelfs onder het overstuur zijn, want in waarheid is deze Liefde waar jullie van gemaakt zijn, en het is voortdurend aan het proberen om zichzelf in jullie leven te openbaren.
Jullie brengen deze Liefde zeer zuiver tot uitdrukking wanneer jullie eerlijk zijn met jezelf en de wereld om jullie heen. Er is een denkbeeld/begrip in de mensheid dat Liefde alleen in een “positieve” vorm tot uitdrukking gebracht wordt - door “ja” te zeggen tegen ieder verzoek, door het iedereen comfortabel te maken, of door vrolijk toe te schijnen ongeacht wat de omstandigheden ook zijn. Deze expressies zijn prachtig wanneer oprecht.
Desalniettemin, zijn er tijden wanneer “nee” een uitdrukking van Liefde is. Er zijn tijden wanneer Liefde dicteert dat je iemand anders diens ongemak toe moet staan om oprecht te zijn jegens je eigen hart. Er zijn zelfs tijden wanneer je niet waarlijk, authentiek een positief uitzicht kunt vinden en, in deze ruimtes, jezelf je verdriet, angst, kwaadheid en afgunst toestaat met volledige zelfacceptatie, en de hoogste expressie van Liefde mag zijn die je in dat moment kunt vinden.
Dus velen van jullie werden getraind te geloven dat het mensen naar de zin te maken een handeling van Liefde is. Wij zouden het daarmee eens zijn als je hart er oprecht toe geneigd is om dat aldus te doen. Echter, het is niet liefdevol om een ander te helpen als je niet oprecht aangetrokken wordt om dat aldus te doen. Als een vriend(in) opbelt en zegt, “Kan je me vandaag helpen?” en je hebt andere plannen, val dan in je hart. “Hart, Goddelijke Liefde, wat is het dat je vandaag voor mij wilt?” Vertrouw het antwoord. Misschien zal je oprecht je plannen willen opzeggen en je vriend(in) gaan helpen. Misschien zal je dat niet. Waarheid is liefdevol. Eerlijk Zijn met jezelf en anderen is liefdevol. Als jullie de waarheid dienen binnenin jullie harten, dierbaren, of je dan wel of niet wie anders diens ego dan ook het naar de zin maakt, zal je hun ziel dienen.

zaterdag, augustus 13, 2016

Imponerende Graancirkel - 12 Augustus 2016


Imponerende Graancirkel
12 Augustus 2016

Cobie - Persoonlijk heb ik geen idee wat alle graancirkels ons willen/moeten vertellen. Hier is wat Aluna Joy van deze denkt….
Aluna: Ik houd echt van deze nieuwe graancirkel die op 12 Augustus verscheen, ongeveer op hetzelfde tijdstip ontving ik een krachtige boodschap over de neutralisatie van het wereldwijde vergif. (Ik postte deze boodschap al eerder - Facebook (Engelstalig)).
Ik zie drie keer drie (het openen van de bladeren) de heilige drie-eenheid maal 3. Dan een spiegelbeeld van de Heilige Bloem van het Leven van Abydos in Egypte. Deze linken de heilige landen van het Verenigd Koninkrijk, aan de heilige landen van Egypte! Dan zien we 20 werkelijk interessante symbolen. Misschien zijn deze de dagen van de nieuwe Maya Kalender voor deze nieuwe cyclus, dit aldus ook linkend aan centraal en zuid Amerika. Alles omringd door een interessante 33 in delen samengestelde cirkel. 33 is een meester getal en ook is het de centrumfrequentie van de Maya Kalender. Dit brengt de oeroude culturen van de pre-Kelten, oude Egyptenaren en Maya culturen allemaal samen als één.

woensdag, augustus 10, 2016

Sanat Kumara - “Kies Liefde en Actie” - 2 Augustus 2016 / Linda Dillon


Sanat Kumara
“Kies Liefde en Actie”
2 Augustus 2016 / Gastvrouw: Suzanne Maresca - Kanaal: Linda Dillon

Linda: Kijk naar je tastbare projecten, formuleer hen, en stap naar voren in de verkondiging van wat je kiest te creëren op de planeet. De tijd van actie nadert!
*****
Sanat Kumara: Groeten, Ik ben Sanat Kumara.
Suzi: Welkom.
Sanat Kumara: En welkom aan jou. Ja, noem me vooral Raj want we zijn oude vrienden. En ik zeg dat niet alleen tegen jou, dierbare Suzanne, maar tegen jullie allemaal en tegen allen op Gaia, want ik verwelkom vandaag ieder wezen, iedere bloem, iedere plant, iedere berg, iedere oceaan.
Het is grappig omdat je ernaar neigt te denken en vooruit te gaan in de eenheid van het hartbewustzijn, maar wanneer je op deze manier verder gaat, sluit niet alle koninkrijken buiten, want allen op Gaia zijn Eén. Er zijn geen wezens - waar jullie aan denken als levenloos of levend - die geen deel uitmaken van dit verenigde geheel, dit patroon, dit raster, dit tapijtwerk van waar jullie aan denken als Gaia.
Jullie zijn niet afgescheiden van het verenigde geheel, en dat maakt deel uit - een klein deel, maar een belangrijk deel - van waar ik vandaag voor kom om over te spreken. Laat jullie zorgen gaan, en in dit moment voel, hoor, weet en ben de waarheid van wie je bent.
Geliefde vrienden, jullie zijn van wijd en zijd gekomen, vanuit de engelachtige en aartsengelachtige rijken, vanuit de sterrensystemen ver weg; jullie zijn als oude Aardeopzichters/wachters, als hybriden, als elementalen, als Venusianen gekomen. Maar jullie zijn allemaal mens, jullie zijn allemaal Gaian, en jullie zitten al aan de tafel van de Intergalactische Raad.
Het is tijd dat jullie allemaal voorwaarts stappen, ja, in jullie individuele luister en de ontvouwing van jullie plan binnenin het Plan van onze Moeder, derhalve als Nova Wezens Nova Aarde creërend, de luister, de pracht, de waarheid, de vrede, het wonder, de verbazing, het evenwicht voort brengend. Er is slechts één reden dat jullie op deze planeet zijn in deze tijd, en het is om niet slechts waar te nemen maar ook om deel uit te maken van de wedergeboorte van Liefde.
Mijn taak, mijn rol als Planetaire Toezichthouder, is om te helpen met de verankering en het opnieuw verankeren van het Schepper Ras en de essentie van Liefde, niet alleen de erkenning van goddelijkheid maar de praktische actualiteit van goddelijkheid binnenin jullie en in al jullie bezigheden, maatschappijen, structuren, instituten, families, gemeenschappen, het is niet van belang. Er is geen afbakening.

dinsdag, augustus 09, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Het Menselijke Proces van Verlichting” - 7 Augustus 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Het Menselijke Proces van Verlichting”
7 Augustus 2016 / Jen Eramith MA

Hoe beïnvloedt het proces van Verlichting onze slaappatronen?
Zoals altijd met het proces van Verlichting, hangt het van jou af. Het hangt af van wie je bent en waar je doorheen moet gaan op dit punt in je proces. Gezien dat de slaap zeer sterk beïnvloed wordt door het Verlichtingsproces -- specifiek, omdat slaap altijd een manier geweest is voor de menselijke wezens om in/naar een vijfdimensionaal bewustzijn te verschuiven. Als je nadenkt over het proces van Verlichting als zijnde het ontwikkelen van je bekwaamheid om een vijfdimensionaal bewustzijn te hebben als je ontwaakt bent, zodat het gecombineerd wordt met je driedimensionale bewustzijn, dan wordt de grens tussen slapen en waken een zeer instructieve plaats.
Die grens tussen slapen en waken -- die subliminale staat (onder de drempel van de bewuste waarneming)-- is jullie beste voorbeeld van hoe te leven met een verlicht perspectief. Het laat je zien hoe zowel een driedimensionaal besef (een bewust besef van je fysieke werkelijkheid), als ook een gevoel te handhaven dat er iets groters is -- een gevoel van diepere en bredere betekenissen. Een vijfdimensionaal besef omvat een gevoel van verbinding met je voorouders, engelen, spirit gidsen en je ziel diens doel. Deze beide bewustzijnen intact te hebben op hetzelfde moment is precies wat Verlichting is. Voor de meesten van jullie, en traditioneel doorheen de menselijke geschiedenis, is het de ene plaats waar jullie dat bereiken in dat moment tussen slapen en waken.
Heel veel mensen worden gewaar dat hun slaappatronen ontregeld zijn als zij door Verlichting heengaan. Soms zijn er tijden wanneer jullie meer moeten slapen om alle manieren die jullie aan het veranderen zijn te integreren, en er zijn tijden wanneer je minder slaap nodig hebt omdat je zoveel stimulatie of zoveel meer energie hebt. Maar, jullie allemaal zullen voordeel hebben van op te merken dat als jullie slaappatronen ontregeld zijn, het meer tijd opent waarin je zou kunnen verblijven in die subliminale staat. Je zou kunnen verblijven in de ruimte tussen slapen en waken. In de nachten wanneer het moeilijk is om te slapen, in plaats van met jezelf te vechten en te proberen ervoor te zorgen dat je in slaap valt, neem aan dat wat je ondertussen aan het doen bent in feite bruikbaar is. Dat daar half bewust te liggen in feite zeer bruikbaar is. Het is een ruimte waarin je brein kan beginnen zichzelf te herbewerken en gewend te raken aan hoe het aanvoelt om het gevoel van lineaire tijd en wakend bewustzijn vast te houden, naast een gevoel van de geen-lineaire tijd van de droomstaat. Heb enig geduld met jezelf aangaande deze slapeloze nachten. Er is feitelijk iets bruikbaars aan het gebeuren.

maandag, augustus 08, 2016

Jezus Zijn Oproep Tot Actie! - 6 Augustus 2016 / Linda DillonJezus Zijn Oproep Tot Actie!
6 Augustus 2016 / Linda Dillon

Groeten, Ik ben Jezus Sananda. Ik ben Yeshua, Ik ben Yeshi. Ik ben Jezus. Jullie kennen mij bij vele namen en jullie kennen mij als een broeder, vriend, bondgenoot en voorvechter. Geen voorvechter van mij, dierbare harten; een voorvechter van jullie.
Ik heb naar jullie gewenkt en elk en iedereen van jullie gevraagd om samen met mij te wandelen, maar breidt hier nu op uit. Ik vraag jullie om met mij te praten, om samen met mij te ervaren, samen met mij tot uitdrukking te brengen, en in/naar actie te zetten, Liefde.
Dit is mijn oproep tot actie. Het is Aartsengel Michael zijn oproep tot actie. Het is Aartsengel Gabrielle zijn oproep tot actie. Het is Sanat Kumara zijn oproep tot actie, en wij doen dat aldus uit naam van onze Moeder, jullie Moeder. Wij doen dat aldus uit naam van de Vader en Moeder, de Ene.
Nu is de tijd van de ontvouwing van het Plan van de Moeder, van de vervulling van Haar dromen, Haar wensen, Haar Plan. En wat dat is, mijn geliefde vrienden? Het is het opnieuw verankeren en de wedergeboorte van Liefde op deze planeet, onze geliefde Gaia. Hoe dit eruit ziet? Hoe Nova Aarde eruit ziet?

zondag, augustus 07, 2016

De Raad - “Groener Gras” - 6 Augustus 2016 / Ron HeadDe Raad
“Groener Gras”
6 Augustus 2016 / Ron Head

Velen van jullie gaan door een tijd van grote persoonlijke verandering heen, zowel inwendig als uitwendig. Dit is geen gemakkelijke tijd. Terwijl jullie steeds naderbij komen wat betreft de aandrijvende gebeurtenissen waar jullie in afwachting van zijn, voelen  jullie je alsof je geforceerd wordt om door een piepkleine opening te gaan en jullie niet weten wat er aan de andere kant is. Wij glimlachen, aangezien wij de gelijkheid aanduiden van dat naar wat jullie de geboorte noemen, en de analogie is inderdaad zeer treffend. In dit geval, hebben jullie allemaal deelgenomen aan het creëren van wat er voorbij dat punt is, en aangezien dat het geval is denken wij dat jullie inderdaad zullen vinden dat het gras groener zal zijn.
Sommigen van jullie worden uitgestrekt en bijna naar jullie breekpunten geslagen. Wij zijn ons ervan bewust. In feite is er geen manier dat wij ons er niet bewust van zouden kunnen zijn, maar dat is niet het onderwerp van vandaag.
Verscheidene mogelijkheden bestaan. Jullie mogen passend zijn voor elkeen of meer van hen. Jullie mogen de laatste van de dingen aan het opruimen zijn die jullie niet mee kunt brengen naar jullie nieuwe levens die jullie aan het creëren zijn. Jullie mogen een Zelf aan het smeden zijn die zo sterk is, dat wat er voor je ligt als een opluchting mag toeschijnen. Het zal nieuw zijn, niettemin mogen rozentuinen voor velen in de toekomst blijven. En jullie mogen eenvoudig één laatste les moeten leren. De meesten van jullie zullen te midden zijn van een mix van dit alles. Wij kunnen, desondanks, een belofte aanbieden.

maandag, augustus 01, 2016

Vanuit de Akashic Archieven Augustus 2016 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Augustus 2016 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Augustus 2016 verwachten?
De energie deze maand omvat het samenbrengen van wat uit elkaar gehaald werd. Sommige van de woorden voor deze maand zijn hereniging, resolutie, opnieuw verbinden, opnieuw samenstellen en terugblikken. Er is een gevoel van alles dat terug samen geweven wordt. Inderdaad, de meesten van jullie zullen deze maand de stukjes van de Nieuwe Jij aan elkaar hechten.
Gedurende het afgelopen jaar, groeiden delen van jullie snel en andere delen hebben geworsteld om bij te blijven. Veel van wat er moet gebeuren is diepe genezing, wat omvat het onder ogen komen van de delen van jullie hart die Liefde misten. Wat in Augustus gebeurt, is dat jullie voldoende Liefde ontwikkeld hebben en dat jullie voldoende van deze schaduwzijden onder ogen gekomen zijn, zodat jullie kunnen beginnen om een nieuwe versie van jullie zelf samen te brengen - eentje met een veel grotere capaciteit voor Liefde. Jullie mogen die grotere capaciteit voor Liefde nog niet zien en jullie mogen niet echt voelen dat alles zin maakt, maar het opnieuw hechten en aan elkaar weven vindt deze maand plaats.
Wat jullie zullen gewaarworden is resolutie. Conflicten mogen opgelost en vragen mogen eindelijk beantwoord worden. Jullie zouden vrede kunnen maken met delen van jullie zelf, en jullie mogen je herenigen met mensen om jullie heen. Het is een tijd wanneer conflicten een nieuwe vorm aan zullen nemen -- een vorm die laat zien hoe zij opgelost zullen worden.