zondag, september 28, 2014

Ann en de Engelen - Hemels Succes - 27 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Hemels Succes"
27 September 2014
Alles dat het waard is om te doen op deze planeet omvat groei, want dat is de reden dat jullie je op wat voor reis dan ook inscheepten. Alles dat jullie proberen is, uiteindelijk, een poging om het Licht en de Liefde welke binnenin jullie leven te begrijpen. Of je nu een project begint met de intentie om jezelf te verbeteren, om bij te dragen, om geld te verdienen, om een creatieve expressie te hebben, om een ander te helpen … of voor iedere andere reden, streef je er uiteindelijk naar om het Licht binnenin jou te omhelzen en tot uitdrukking te brengen. Je bent op zoek naar de vreugde, welke komt met de omhelzing en het tot uitdrukking brengen van dit Licht. Dat, dierbare vrienden, is onze definitie van succes - de vreugde te kennen en te voelen van het omhelzen en tot uitdrukking brengen van het Licht binnenin jou. En als je dat aldus doet, zullen de menselijke manifestaties van "succes" volgen.
Echter, te vaak raken jullie verloren in het struikgewas van de menselijke gedachte. Doe ik wel genoeg? Leer ik genoeg? Draag ik voldoende bij? Verdien ik genoeg? Het is gemakkelijk te vergeten dat de reis belangrijker is dan de bestemming. Wij zouden liever willen dat jullie jezelf deze vraag stellen, "Geniet ik van de reis? Ervaar ik een expressie van Liefde? "Zo niet, wat kan je doen, wat kan je veranderen, hier en nu, in dit moment om jouw leven meer liefdevol te maken? Want door dat aldus te doen, corrigeer je uiteindelijk jouw koers, ga je terug op het pad, en begin je wederom van je leven te genieten. Je begint nu van het succes te genieten, in plaats van te wachten op het één of andere willekeurige menselijke doel. Je begint wederom te bestaan, in de stromen van goedgunstigheid.

zaterdag, september 20, 2014

Ann en de Engelen - Dansen met de Gehele Schepping - 20 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Dansen met de Gehele Schepping"
20 September 2014
Wanneer je een wens of een droom hebt, ga je een dans met God en het volledige Universum binnen. Je begint een energie uit te zenden welke zegt, "Ik houd van deze droom. Ik wil dat deze droom uitkomt." Tot aan de graad dat je ervan houdt en jezelf toestaat opgetogen te zijn bij het vooruitzicht, is het signaal dat je naar het Universum uitstuurt sterk. Angst verzwakt het signaal. Twijfel verzwakt het signaal. Een verplichting om te hebben wat je wilt, zelfs wanneer je er geen idee over hebt hoe ervoor te zorgen dat het gebeurt, versterkt het signaal. Gefocuste Liefde is een krachtige aandrijving!
Dus wanneer je iets in je leven wilt, begin door jezelf de vreugde en de passie toe te staan welke betrokken zijn bij het denken van het te hebben, te voelen hoe het aan zou voelen om deze situatie te hebben, en derhalve in jouw leven. Sta jezelf het gevoel nu toe … zelfs voordat de situatie arriveert, want door dat aldus te doen, wordt je een magneet.
Dan, dierbare vrienden, handel ernaar! Handel ernaar wanneer je de impuls om te handelen ontvangt. Handel ernaar wanneer je hart zegt, "Doe dit!" Handel ernaar wanneer je gegidst wordt, zelfs als je niet weet of je de kracht ervoor hebt, de hulpmiddelen, of de tijd. En wanneer je niet gegidst wordt … wacht. Wacht geduldig op God om deze gepassioneerde impulsen in jouw hart te plaatsen. Wacht en vertrouw erop dat gebeurtenissen zullen gebeuren om jouw dromen mogelijk te maken. Wacht totdat de volgende stap aan jouw geopenbaard is, eenvoudig in de vorm van een impuls of van inspiratie.

zondag, september 14, 2014

Ann en de Engelen - Focus op het Licht - 13 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Focus op het Licht"
13 September 2014
Vier feest te midden van de chaos op Aarde, te midden van de duisternis, de pijn en het lijden, omdat dit type van beroering het resultaat van het Licht is dat probeert naar de oppervlakte van de menselijke harten op te stijgen. Ieder perspectief wil nu erkend worden. Iedereen wil gezien worden en wil geldigheid hebben voor hun wezen. En iedereen wil begrepen worden als een creatie welke waardig van Liefde is.
Liefde, dierbaren is niet altijd een "warm donzig gevoel". Echte Liefde is een erkenning van de waarheid - dat er één Schepper is en één Licht dat alle wezens bezielt … of zij het zich realiseren of niet. Liefde zegt, "'Ik kijk voorbij jouw gedragingen, jouw gedachten, jouw verschijningsvorm … diep in/naar de essentie van jouw wezen. Ik kan van dat Licht houden. Ik kan houden van die Vonk van Goddelijkheid. Ik kan houden van wie je echt bent … of jij je nu wel of niet zelfs maar bewust bent van die waarheid binnenin jezelf."
Op een zeer praktische manier, kan Liefde zelfs kijken naar diegenen die jouw gevoelens kwetsten, die jou onvriendelijk behandelen, die liegen, bedriegen, en stelen, en Liefde zegt,"Ik weet wie jij werkelijk bent! Ik kies ervoor om me te focussen op die vonk van goddelijkheid binnenin jou, ongeacht hoe klein of hoe dim. Ik zal jouw duistere gedragingen, jouw zieke gedachten, jouw onvriendelijke wensen niet meer waardigheid geven. Ik zal met jou omgaan op een manier die gezond voor mij is, want ik respecteer mijn eigen licht of jij dat van jou nu wel of niet respecteert. Ik zal van de waarheid van jouw wezen houden, maar ik zal jouw duisternis niet meer waardigheid geven." En dan, dierbaren, sturen jullie hen op hun weg met wensen dat op een dag ook zij hun Licht zullen zien.
Je hoeft niet met deze zielen te dansen die geen vriendelijkheid/zachtaardigheid belichamen. Je hoeft misbruikende gedragingen in jouw leven niet toe te staan. En terwijl je stevig geworteld en comfortabel raakt in de werkelijkheid dat het gezond en wijs is om het Licht binnenin jezelf in ere te houden, zal je opmerken dat het gemakkelijker is om zelfs van jouw zogenaamde "vijanden" te houden. In waarheid, is geen enkele ziel jouw vijand. Alle zielen zijn jouw familie. Net zoals in jullie menselijke families moedigen wij jullie aan om het Licht binnenin iedereen in ere te houden, maar alsook om gezonde, liefdevolle grenzen te creëren die de grenzen van jezelf in ere houden.

maandag, september 08, 2014

Karen Dover - Vernietiging van het LINEAIRE Concept - 7 September 2014



Karen Dover
Vernietiging van het LINEAIRE Concept
7 September 2014

Velen van jullie in deze tijd mogen verhuizen in/naar chaos in relatie tot de manier waarop jullie menselijke levenservaring zich op een menselijk bewust wakend geestesniveau begint te ontwikkelen. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd jullie lineair ONDERWEZEN en sloegen jullie je levenservaring binnenin de genoemde CONSTRUCTIE erop na. Zoals ik herhaaldelijk geblogd heb is het lineaire concept een CONSTRUCTIE, het is niet natuurlijk en als zodanig wordt het niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Natuurlijk IS GEWOON, het is een staat van Zijn dat in STROMING is met de universele energieën, slechts omdat iets verklaard is natuurlijk te zijn zorgt er niet voor dat het dat dan ook is, zoals velen van jullie nu op een menselijk bewust wakend geestesniveau ervaren.  
Laat mij dit verder uitleggen, de "tijd" als voorbeeld nemend, lineaire tijd is een CONSTRUCTIE maar tijd is een NATUURLIJKE stroming, dit mag zichzelf eerst tegenspreken maar er is een ruimte/tijd continuüm welke bestaat, dit heeft geen lineaire tijd nodig om te werken want het IS GEWOON. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau ziet dit dat de lineaire 365 dagen per jaar in ordelijke kleine 24 uur constructies tegen de natuurlijke STROOM van de universele energie is, tijd echter is WAARHEID. Het menselijke logische verstand mag proberen jou te leren dat dit geen zin maakt maar het heeft geen referentiepunt anders dan de lineaire constructie dat het geleerd werd, je zult de bevestiging hiervoor binnenin de HART ruimte vinden hetgeen jouw verbinding met de ZIEL is. Aangezien je ZIEL eeuwig is kan het jou helpen dat te bevestigen wat buiten de referentiepunten van jouw menselijke logische verstand is.
Dus hoe deconstrueer je een lineaire constructie wanneer het TOESCHIJNT dat de gehele menselijke maatschappij op dit platform opgebouwd is? Wel de aanwijzing zit in het TOESCHIJNT want veel van de menselijke levenservaring binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is alleen maar een optische illusie. De menselijke ogen kunnen op alle niveaus voor de gek gehouden worden en zoals ik herhaaldelijk geblogd heb, neigt het menselijke logische verstand ernaar, wanneer het een deel van een plaatje krijgt, om zelf de "ontbrekende" details gebaseerd op wat het al ervaren heeft in te vullen. Vandaar dat je zult beginnen aan te nemen dat de wereld op een bepaalde manier werkt en zal je beginnen om onbewust te verwijzen naar wat je ziet vanuit deze aanname. Het zijn deze referentiepunten die nu aan het ontbinden zijn. Jullie toestaand ALLES DAT IS te zien, zonder de vervormende overdekking en zonder de noodzaak voor de optische illusie.

Ann Albers en de Engelen - Vrede Creëren - 6 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Vrede Creëren"
6 September 2014
Bij tijden mag de wereld voor jou overweldigend schijnen te zijn. Je kijkt naar buiten en ziet pijn en lijden, oorlogen en geweld. Vanuit de Hemelen echter, zien wij Licht dat probeert om tevoorschijn te komen, zelfs in de meest geharde van de menselijke harten. Zovelen willen dat hun perspectief erkend wordt. Zovelen willen dat anderen hun pijn begrijpen. En of zij het nu erkennen of niet, iedereen, iedere op zichzelf staande ziel op deze planeet verlangt ernaar om zich opnieuw te verbinden met de goedheid en het Licht binnenin. Dat is, om mee te beginnen, waarom je incarneerde.  
Dus wanneer je oorlogen en de handelingen van geweld op jullie Aarde ziet, in plaats van in/naar de droefheid en wanhoop te vervallen, herinner je, dat je er welzeker iets aan kunt doen - als het niet op het fysieke vlak is, dan zeker in de rijken van energie waar alle gedachten en gevoelens ontstaan. Je kunt tegen jezelf zeggen, "Weet je wat … dit is niet mijn oorlog. Dit is niet mijn les. Dit is niet het spel waarin ik kies om te spelen. Ik zal voor alle betrokkenen bidden. Als ik ertoe geroepen wordt om het aldus te doen, zal ik op een tastbare manier helpen, maar zo niet, zal ik kiezen om bij te dragen aan de waarheid, de vrede, de harmonie en de schoonheid van het leven. Ik kies vrede in mijn eigen hart, geest, leven en gemeenschap."
Dan, dierbaren, kies vrede.
Kies ervoor om niet in oorlog met jullie zelf te zijn. Ben aardig tegen jullie lichamen. Wanneer jij jezelf vangt in de handeling van zelfkritiek, omhels jezelf in plaats daarvan. Stop het geweld binnenin. Kies ervoor om de drama's en argumenten met anderen te vermijden. Als hun perspectieven niet met die van jou overeenkomen of hoe je kiest om je leven te leven, maak veranderingen. Loop weg. Begin het proces van het creëren van een nieuwe taak, of een levensovergang. Beter om in vrede weg te lopen dan in een situatie van oorlog te blijven.