zondag, juli 28, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 31, 2013 
 
Ann Albers en de Engelen
"Houd van Jezelf op het Punt van Waar Jij Je Bevindt"
Juli 2013 - Week 31

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Er is binnenin ieder menselijk hart, een zaad van Licht en een kern van waarheid dat te allen tijde aanwezig is. Er zullen periodes in jullie leven zijn waarin dit licht helder binnenin jullie tot bloei komt en periodes waarin jullie vergeten dat het er is. Desalniettemin, dierbaren, bestaat het Licht en de Liefde van God te allen tijde binnenin jullie. De waarheid van Gods Liefde bestaat binnenin jullie, ongeacht wat er aan de oppervlakte van jullie levens gaande is.
Het zou onze wens zijn dat jullie deze waarheid omhelzen en je onthouden van zelfkritiek en zelfafkeuring. Het zou onze wens zijn dat zelfs in jullie meest moeilijke uren jullie jezelf eraan herinneren, "God is bij mij. Gods Liefde is in mij. Gods Waarheid is in mij. Dat is de diepste waarheid van mijn wezen." De rest is aan het oppervlak, illusionair, tijdelijk, en vaak zelfs niet zo solide en echt als jullie denken.
Jullie kunnen aldus snel een andere wending aan jullie levens geven dierbaren, door eenvoudig als eerste van jezelf te houden op het punt van waar jij je bevindt. Als je overstuur bent, bang, droevig, moe, sta dat binnenin jou toe. Houd van jezelf zelfs in die ruimte. Sta jezelf expressie toe, intiem op een manier die geen schade berokkend aan jezelf of aan een ander. Sta de energie toe te stromen. Herinner jezelf eraan dat ongeacht wat er aan het oppervlak van je leven, je gedachten/geest, en jouw hart gaande is, je niets minder bent dan de Liefde van God in menselijke vorm. Deze Liefde, als de kans gegeven wordt, zal tevoorschijn komen vanuit de diepten als je bereid bent om de energie toe te staan die binnenin jou aanwezig is nu naar het oppervlak te komen, om te bewegen, tot uitdrukking gebracht te worden, om op een gezonde manier te stromen. Niets kan dat Licht dimmen of die waarheid reduceren. Niets … want God is in alle dingen. Gods Liefde bestaat onder alle gevoelens, onder alle gedachten, en onder alle omstandigheden. Gods Liefde dierbaren, is waar jullie van gemaakt zijn, en dat is iets dat je niet kunt veranderen. Je kunt alleen beslissen of je wel of niet in ieder gegeven moment die Liefde naar het oppervlak brengt. Hoe meer je dat doet, hoe sneller je in/naar een vriendelijker en meer zachtaardige werkelijkheid gaat.

zondag, juli 21, 2013

De Zingende Planten van Damanhur

De Zingende Planten van Damanhur
Cobie - Dit is iets dat ik vond dat ik met jullie delen moest… En is dus even heel iets anders…. Bijzonder mooi!!
Het fascinerende laboratorium Damanhur bestudeerd de trillingsenergieën van planten, een opzettelijke gemeenschap in Italië. In dit vreedzame en spirituele ecodorp is een laboratorium in de bossen welke een prachtig koor van zingende bomen aanbiedt. Ja!.., dat lees je goed … zingende bomen. Sinds 1976, hebben de onderzoekers in Damanhur apparatuur uitgevonden en ontwikkeld die de elektromagnetische veranderingen op het oppervlak van bladeren en wortelen kan opvangen, hen transformerend in feitelijke geluiden. Het beste gedeelte is, dat deze bomen hun elektrische reacties schijnen te controleren via een feedback mechanisme, en demonstreren een soort van besef en voorkeur voor types muziek. De zingende planten en bomen van Damanhur hebben zo een wereldwijde fascinatie aangevonkt dat de mensen "Planten concerten" begonnen te organiseren, waar musici optreden in vergelijking met de muziek gecreëerd door de bomen.
Bekijk deze 15 minuten durende video van een prachtige demonstratie van zingende planten terwijl één van Damanhur's onderzoekers het fenomeen uitlegt.  


Ann Albers en de Engelen: Week 30, 2013


 
Ann Albers en de Engelen
"Creëer Vanuit Liefde, Niet Vanuit Angst"
Juli 2013 - Week 30

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Neem jouw tijd als je de opties voor jouw toekomst in overweging neemt. Tenzij alles in jou zegt, "Ja! Dit is een richting die ik wel wil inslaan," probeer te voorkomen om vanuit een gevoel van urgentie te creëren, want urgentie wordt uit angst geboren, niet liefde. Je wilt al jouw dromen creëren omdat je verliefd op hen bent, niet omdat je hen nodig bent om jou angsten tot rust te brengen.
Sta God toe om jou te helpen jouw intenties te verduidelijken. De Hogere macht weet waarom je naar de Aarde kwam, wat je wenst te leren, en wie/wat jouw spirit op de beste manier zal dienen. Misschien is die persoon waar je mee in een relatie wilt zijn uiteindelijk niet zo volmaakt voor jou. Misschien is de baan waar je naar verlangd niet wat het schijnt te zijn. Misschien ben je nog niet gereed om volledig van iets te genieten waar je om vraagt. God in oneindige wijsheid wil altijd de meest liefdevolle uitkomst voor jouw leven.
Dus wanneer jouw manifestaties een lange tijd nemen om in jouw leven te komen, stel jezelf een paar vragen, "is dit echt wat ik wil, of eenvoudig iets waarvan ik denk dat ik het moet creëren om te krijgen wat ik echt wil?" "Ben ik in uitlijning met deze droom?" "Heb ik echt het geloof dat ik het kan hebben?" "Is er wat dan ook dat ik weet om hier en nu te doen, dat ik weersta?" Met het beantwoorden van deze vragen zal jij jouw energie fijn afstemmen en in het proces jouw vermogen verfijnen om jouw dromen te manifesteren.
Bijvoorbeeld, zovelen van jullie willen een relatie. In alle eerlijkheid willen velen van jullie een relatie om eenzaamheid te voorkomen of om meer interesse aan het leven toe te voegen. Dus, dierbaren, wat jullie echt willen zijn gevoelens van het verbonden en gepassioneerd te zijn in jullie leven. Ben jij precies nu op één lijn daarmee? Zo niet, wat kan je er precies nu aan doen om meer verbindingen en interesse aan jouw leven toe te voegen?

dinsdag, juli 16, 2013

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 15 Juli 2013 uitgezonden, vervolg van 8 Juli 2013.


Een Uur met een Engel - 15 Juli 2013 uitgezonden, vervolg van 8 Juli 2013.
Aartsengel Michael - Terug naar de Ene met de Snelheid van Liefde
Steve Beckow Intro: Deze week zetten wij onze discussie voort met Aartsengel Michael aangaande de spirituele evolutie en gerelateerde onderwerpen. Hij openbaart veel over de innerlijke wereld van de Aarstengel, het scheve effect van ons menselijke en driedimensionaal denken ten behoeve van de aard van de werkelijkheid, en van processen waar wij geen wetenschap van hebben zoals het haasje-over-springen terug naar de Ene.
Hoe bevoorrecht wij zijn om deze informatie te hebben.
Suzanne Maresca:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Suzanne Maresca en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Ik nodig jullie uit om Aartsengel Michael zijn Blauwe Vlam van de Waarheid en Vreedzaamheid binnen te brengen als wij hem weer terug verwelkomen. Deze avond zal Michael verder gaan met de discussie die hij vorige week begon door te kijken wat er wel en niet waar is aangaande ons denken ten behoeve van de spirituele evolutie.
Hiermee geef ik de dingen aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Heel veel dank, Suzy, en welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael:  En welkom aan jou! Ja, Ik Ben Michael, Aartsengel van Liefde, strijder van Vrede/Vreedzaamheid, brenger van Nieuws, en welkom aan jullie allemaal, en specifiek welkom aan jou, dierbare broeder Steve, broeder van Vreedzaamheid en broeder van Liefde.
Want meer belangrijk dan wat voor begrip dan ook, of het nu een drie of vier of twaalf dimensionaal begrip is over de evolutie van de ziel, van het wezen, van de geest, wat belangrijk is is het begrip met betrekking op de evolutie in/naar en met Liefde en Vreedzaamheid. En jullie groeien in jullie inzichten en jullie begrippen in/naar dat proces.
Dus, verwelkom ik jou en jullie allemaal. En ik moedig je ook aan om hierover te schrijven, want als je dat doet, als jij jouw worsteling deelt, jouw inzicht, jouw overgang, komen velen ertoe de oude paradigma's en de oude manieren te begrijpen en achter zich te laten. En dat, lieve harten, is wat jullie verschuiven, is waar jullie Ascentie en jullie evolutie in/naar Ascentie, helemaal over gaat.
Jullie maken een enorme vooruitgang, en het gaat niet over percentages van wie er gereed is en wie niet. Het is het rustige ontwaken van het hart en het hartbewustzijn, en de bereidheid om liefde te omhelzen, maar ook om liefde te zijn. En daar binnenin komt de verankering en de omhelzing van de volledigheid van vreedzaamheid binnenin elk en ieder hart.
En als dat zich voordoet, is mijn werk gedaan. Deze rol van dienstbaarheid en deze reis van dit deel van mijn bestaan en continuïteit is klaar. Want wanneer er vrede op Aarde is, zijn jullie niet langer meer in de Derde. Wanneer er vreedzaamheid in jullie hart is, dan zijn jullie zeer zeker niet in de Derde.
Maar ik dwaal af, hetgeen zoals jullie weten ik een neiging heb om te doen! Maar het was belangrijk om dit zeer belangrijke proces te erkennen, deze kwantum sprong welke jullie aan het nemen zijn, individueel en collectief.
Dus, mijn vriend, waar wens je te beginnen deze avond?

zondag, juli 14, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 29, 2013


 
Ann Albers en de Engelen
"Erken Jouw Dromen"
Juli 2013 - Week 29

Onze Lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Verheug jullie! Het is een tijd van grote verandering op jullie planeet Aarde en terwijl iedereen helemaal in beroering gebracht schijnt te zijn, beschouwen wij in de hemelen dat niet als een slecht iets. Want in werkelijkheid wordt er nu in jullie levens, en harten, een kans gegeven om verandering te creëren. Zoals altijd, moet deze verandering van binnenuit beginnen.
Jullie zullen niet langer in staat zijn om de waarheid in jullie eigen harten te negeren. Jullie zullen gebieden in jullie leven opmerken waar jullie in "gesetteld" waren en niet langer wensen om te "settelen". Jullie zien duidelijk welke relaties, situaties, en gedachtepatronen waarlijk jullie spirit dienen en welke niet. Jullie zullen lang vergeten roerselen en verlangens van dromen voelen. Zoals altijd, wanneer de waarheid naar het oppervlak komt, wees zachtaardig met jezelf. Wanneer je kijkt naar het verschil tussen dat waar je naar verlangd en dat wat je gecreëerd hebt probeer niet in wanhoop te vervallen, in gevoelens van slachtofferschap, of een gevoel van ontoereikendheid.
In plaats daarvan is ons advies aan jullie, Verheug je! Je hebt een grotere waarheid in jezelf ontdekt. Je wilt verandering. Wederom voelen jullie je harten weer, erkennen jullie je dromen, en zijn meer diep eerlijk met jezelf. Nu kan het universum ermee beginnen om ten behoeve van jou te werken omdat jij jouw energie toestaat om zonder de filters voort te stralen van wat jij denkt dat je zou moeten willen, van wie jij denkt wie je zou moeten zijn, en of je wel of niet weet hoe je dat waar je van droomt om te voltooien kunt bereiken. Dierbaren, wat jullie niet weten, weet God. Wat je niet op jezelf kunt bereiken, daar kan God jou mee helpen. Waar je nog niet tot toe in staat geweest bent om voor jezelf te manifesteren in jouw leven, kan God dat.
Dus de allereerste stap wanneer je deze lang vergeten dromen ziet, of nu onacceptabele situaties, is om jouw hart te erkennen. "Ja ik wil dit. Nee dat doe ik niet. Ik verlang verandering. Ik verlang ondersteuning bij het mezelf voorwaarts te bewegen in/naar een vriendelijkere en meer gepassioneerde werkelijkheid." De precieze volgende stap is om eerlijk aan jezelf te vragen, "Is er ook maar iets, in dit moment, dat aanvoelt als de precieze volgende stap?" Zo ja, doe het. Zo nee, wacht totdat je verdere begeleiding ontvangt. Wees alert aangaande jouw eigen hart want dat ik waar God tegen jou spreekt. Wees eerlijk over jouw eigen gevoelens. Wees geduldig en vol vertrouwen, wetende dat wanneer je eenmaal verandering geïnitieerd hebt door jouw vreugdevolle intentie en verwachting, het universum in beweging werd gezet.

woensdag, juli 10, 2013

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 8 Juli 2013


Een Uur met een Engel - 8 Juli 2013 
Aartsengel Michael over de Engelachtige Rijken
De Eerste Vorm Welke Jullie Aannamen was Engelachtig
Steve Beckow Intro: Aartsengel Michael lanceert de eerste van een tweedelige serie aangaande de spirituele ontwikkeling en de engelen. In deze aflevering bespreekt hij de niet-hiërarchische aard van de engelachtige cirkel, de Serafijn en Cherubijn, ofwel mensen engelen worden, ofwel engelen zich naar boven via de negen orders ontwikkelen, onze status als engelen, het licht (verlichting) dat de engelen brengen, en de rol van dienstbaarheid en verlichting.
Suzanne Maresca:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Suzanne Maresca en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Ik nodig jullie uit om Aartsengel Michael's blauwe vlam van waarheid en vreedzaamheid binnen te brengen terwijl wij Michael wederom terug verwelkomen. Hij zal ten behoeve van de Engelachtige Koninkrijken spreken. 
Hiermee, geef ik de dingen aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Dank je wel, Suzi. En welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael:  En welkom aan jullie allemaal, want ja, Ik ben Michael, Aartsengel van vreedzaamheid, strijder van liefde, soms gekend als de brenger van nieuws. En dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging om ten behoeve van een gebied te spreken dat niet alleen zeer toegenegen is jegens jullie harten maar ook tot de mijne. Want wat jullie fundamenteel doen is mij vragen om over mijn familie te spreken.
Maar voordat we beginnen, laat mij wederom opnieuw deze blauwe vlam van waarheid aansteken welke binnenin een ieder van jullie ligt, welke ik geschonken en steeds maar weer opnieuw aangestoken heb. En dat doe ik ook deze dag voor de zuivere vreugde ervan, dat wij ons mogen verrukken in elkanders gezelschap, in elkanders aanwezigheid.
En het is het levendige blauw dat door het gehele multiversum heen bekend is en dat binnenin mij gezegend werd tijdens het werkelijke begin in de formatie van waar jullie aan denken als de koninkrijken.
Dus laat deze vlam van waarheid - welke we ook de vlam van het onderscheidingsvermogen zouden kunnen noemen - laat het helder binnenin een ieder van jullie, mijn broeders en zusters van liefde, ontstoken worden. Velen van jullie - de meesten van jullie! - zijn tevoorschijn gekomen vanuit het engelachtige rijk. Het is jullie erfenis, jullie afstamming, waar jullie aan denken als de definitie van jullie zelf.
Dus wanneer wij deze discussie hebben, wil ik ook dat jullie deze blauwe vlam voelen en gebruiken om binnenin u te onderscheiden, "Waar pas ik in dit raamwerk, in dit rasterwerk van schoonheid en licht?"
Neem de tijd, mijn vrienden, om binnenin op verkenning uit te gaan, en begrijp, het engelachtige rijk is niet de één of andere afstandelijke entiteit ongeacht van wat voor gebied of focus het hoofdzakelijk ingeboezemde belang van dat wezen is. Een ieder van jullie draagt een deel van deze wetenschap, deze energie binnenin jullie.
Dus verwelkom het, nuanceer het, en sta het toe om deel van jou uit te maken - omdat het dat altijd geweest is, en het dat altijd zal zijn. Dit is geen situatie waar de wet van uitschakeling in het spel komt. De oorsprong en het ontwerp van wie je bent en wie je gekozen hebt om te worden verschuift niet.
Dus, waar wens je om te beginnen, mijn geliefde broeder?
SB:  Wel, Heer, veel mensen geloven niet dat er een engelachtig koninkrijk is. Anderen nemen hun kennis vanuit de Bijbel. En sommigen geloven dat hoe u millennia geleden met de mensheid omging, is hoe u nu met de mensheid omgaat. Dus er zijn vooropgezette meningen; er is een gebrek aan begrip.
Kunt u ons een introductie geven welke betrekking heeft op de engelachtige rijken? Bijvoorbeeld, bestaan zij in/op een plaats?
Aartsengel Michael:  Zij bestaan overal. Dus ja, laat ons beginnen. Weet je dat als je eenvoudigweg voort wandelt met zelfs je ogen open, kijkend naar de wereld, dat je niet neigt te zien, of zelfs vele keren, je neus, of je jukbeenderen niet voelt?

zondag, juli 07, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 28, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Wanneer Je Duidelijkheid Krijgt, Spring in Actie"
Juli 2013 -  Week 28
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Zovelen van jullie willen jullie begeleiding horen. "Wat zou ik moeten doen om mijn dromen uit te laten komen," vragen jullie ons. Wij zouden zeer eenvoudig antwoorden, "Ga in jullie harten. Vraag het aan jullie hart, "Op dit moment, wat is het wat je wilt lief hart?" Dit is jullie begeleiding. Dit is jullie volgende stap. Dit is de manier dat jullie zachtjes in/naar een prachtige toekomst toegaan. "Hoe kan iets zo eenvoudig werken?"vragen jullie.
De meesten van jullie willen een groots plan, een blauwdruk van handelingen welke, wanneer opgevolgd, jullie daar krijgt waar jullie naartoe willen gaan. Wij hebben, nochtans, dit eerder gezegd en moeten het wederom herhalen. Jullie hebben zeven miljard mensen op jullie planeet, allen met vrije wil, en een ieder van hen heeft een oneindig aantal aan mogelijke keuzes in ieder moment. Verder, beïnvloed iedere keuze de volledigheid van de Schepping volledig! God - de oneindige liefde en intelligentie die binnenin en tussen alle dingen in bestaat - leest iedere keuze welke door een ieder van deze zeven miljard mensen gemaakt wordt, leest jullie hart en jullie ziel verlangens, en dan in datzelfde ogenblik gidst God jullie naar de meest toepasselijke actie. De hoeveelheid van coördinatie in de Goddelijke geest is onvoorstelbaar voor het menselijke brein. Een analogie zou het menselijke lichaam zijn waarin iedere zenuw, cel en chemische stof de volledigheid van het lichaam onmiddellijk beïnvloed, feedback gevend, nieuwe actie naar voren roepend in een wonderbaarlijke en prachtige dans van coördinatie.
Dus wanneer je iets in jouw leven wilt creëren, vertrouw dat je in ieder moment begeleidt wordt. Soms is de begeleiding eenvoudig. Neem een kopje koffie. Doe een dutje. Bel een oude vriend op. Geen begeleiding betekend dat je kunt doen wat het ook is dat je nu wilt doen omdat God in jouw leven achter de schermen aan het werk is, of misschien is de tijd voor actie nog niet de juiste tijd. Vertrouw dierbaren. Vertrouw dat dezelfde macht welke het leven in jullie eigen lichaam, en de ingewikkelde wisselwerkingen van ecosystemen, en de sterren in de hemelen coördineert, kan en doet jullie liefdevol begeleiden door diens ware aard.

woensdag, juli 03, 2013

Een Uur Met Een Engel - Ranjit, De Nieuwe Boeddha - 1 Juli 2013


Een Uur Met Een Engel - 1 Juli 2013
De Nieuwe Boeddha - De Meesters Arriveren Dagelijks
Art - Kind Boeddha door Sabine Nore
 
Steve Beckow Intro: Ranjit, de nieuwe Boeddha van Eensgezindheid en een acht jaar oude jongen levend in India, bespreekt zijn missie en de speciale uitdagingen welke het presenteert om ontwaakt geboren te zijn in een niet-ontwaakte wereld. Hij verteld ons hoe ons te oriënteren richting de nieuwe kinderen aldus hen niet te verstikken (want zij zullen weggaan als we dat doen) en nochtans de volledige belofte te beseffen van hun potentieel om ons te onderwijzen en te leiden. Hij omschrijft hoe de nieuwe kinderen leren, wat hun uitdagingen zijn, en hoe het beste met hen om te gaan. 
Hij vertelt ons dat de meesters dagelijks terugkeren om iedereen te ondersteunen op alle paden en van alle geloven. Hij verteld ons dat hij afstamt van Sanat Kumara, die incarneerde als Dipankara Boeddha, de Boeddha tegen wie Gautama bekende dat hij verlangde om een Boeddha te zijn. Het nakomelingschap is daarom Sanat, Gautama en Ranjit. 
Geoffrey West: Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Geoffrey West en val in voor Graham Dewyea deze avond.
In een afwijking van de meer gewoonlijke gasten die in de show geweest zijn en de wezens die besproken zijn, avonturieren wij wederom in een nieuwe richting. Onze gast deze avond is Ranjit, en deze ziel draagt de energieën van de toekomstige Boeddha.
Hiermee, geef ik de dingen aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En ik wil graag onze gast verwelkomen, en ook wil ik hem vragen hoe hij het zou prefereren om geadresseerd te worden.
Ranjit: Welkom. Ja, dit is een avontuur. Want het is zeldzaam dat jullie feitelijk met iemand spreken die zowel boven als beneden is. Maar het is mij een eer om uitgenodigd te zijn om enige van mijn groeiende begrippen in de menselijke vorm te delen alsook met een ieder van jullie.
Ik heb waar jullie aan zouden willen denken als mijn voornaam in dit leven geopenbaard. Het is Ranjit. En ja, je mag me Ranjit noemen. Of je kunt mij Raj noemen, als je dat wenst, want ik ben altijd één die anderen eert die gaan en begeleiden. (1) Want jullie weten dat er tussen ons allemaal een band bestaat. En de energie van Sanat Kumara was gedurende een zeer lange tijd bekend door, wederom, het multiversum heen.
Dus wij staan elkaar zeer na.
Welnu, ik wil dat jullie begrijpen, dat ik tegen jullie spreek als iemand die de energie van de Boeddha draagt. En als alles naar voren komt, zal ik bekend zijn als de Boeddha van Eensgezindheid, (2) want zoals jullie ook weten, heeft iedere Boeddha een voorrang hebbende doelstelling en missie, niet eenvoudigweg om een leraar, mentor en genezer voor velen te zijn.
En wat zich voordoet op de planeet is - jullie en mijn planeet - de volgende stap voor de mensheid en de interplanetaire soort is de uitoefening en de verankering van eensgezindheid, en de constructie en opbouw niet alleen van Nova Aarde maar ook van Nova Wezen.
Want zonder het nieuwe wezen van de mensheid, het verlichte wezen, het geascendeerde wezen, zoals jullie eraan denken, is er geen Nova Aarde.
Het doel van Gaia in haar eigen Ascentie is om jullie voorwaarts te dragen en om haar missie en doelstelling van het zijn van een planeet van liefde en dienstbaarheid aan de Moeder te vervullen. Dus wanneer je er op deze manier aan denkt, is er echt geen verschil tussen wat ik doe, wat Gaia doet, en wat een ieder van jullie doet, want wij zijn in de verenigde dienstverlening.