zondag, juli 28, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 31, 2013 
 
Ann Albers en de Engelen
"Houd van Jezelf op het Punt van Waar Jij Je Bevindt"
Juli 2013 - Week 31

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Er is binnenin ieder menselijk hart, een zaad van Licht en een kern van waarheid dat te allen tijde aanwezig is. Er zullen periodes in jullie leven zijn waarin dit licht helder binnenin jullie tot bloei komt en periodes waarin jullie vergeten dat het er is. Desalniettemin, dierbaren, bestaat het Licht en de Liefde van God te allen tijde binnenin jullie. De waarheid van Gods Liefde bestaat binnenin jullie, ongeacht wat er aan de oppervlakte van jullie levens gaande is.
Het zou onze wens zijn dat jullie deze waarheid omhelzen en je onthouden van zelfkritiek en zelfafkeuring. Het zou onze wens zijn dat zelfs in jullie meest moeilijke uren jullie jezelf eraan herinneren, "God is bij mij. Gods Liefde is in mij. Gods Waarheid is in mij. Dat is de diepste waarheid van mijn wezen." De rest is aan het oppervlak, illusionair, tijdelijk, en vaak zelfs niet zo solide en echt als jullie denken.
Jullie kunnen aldus snel een andere wending aan jullie levens geven dierbaren, door eenvoudig als eerste van jezelf te houden op het punt van waar jij je bevindt. Als je overstuur bent, bang, droevig, moe, sta dat binnenin jou toe. Houd van jezelf zelfs in die ruimte. Sta jezelf expressie toe, intiem op een manier die geen schade berokkend aan jezelf of aan een ander. Sta de energie toe te stromen. Herinner jezelf eraan dat ongeacht wat er aan het oppervlak van je leven, je gedachten/geest, en jouw hart gaande is, je niets minder bent dan de Liefde van God in menselijke vorm. Deze Liefde, als de kans gegeven wordt, zal tevoorschijn komen vanuit de diepten als je bereid bent om de energie toe te staan die binnenin jou aanwezig is nu naar het oppervlak te komen, om te bewegen, tot uitdrukking gebracht te worden, om op een gezonde manier te stromen. Niets kan dat Licht dimmen of die waarheid reduceren. Niets … want God is in alle dingen. Gods Liefde bestaat onder alle gevoelens, onder alle gedachten, en onder alle omstandigheden. Gods Liefde dierbaren, is waar jullie van gemaakt zijn, en dat is iets dat je niet kunt veranderen. Je kunt alleen beslissen of je wel of niet in ieder gegeven moment die Liefde naar het oppervlak brengt. Hoe meer je dat doet, hoe sneller je in/naar een vriendelijker en meer zachtaardige werkelijkheid gaat.

zondag, juli 21, 2013

De Zingende Planten van Damanhur

De Zingende Planten van Damanhur
Cobie - Dit is iets dat ik vond dat ik met jullie delen moest… En is dus even heel iets anders…. Bijzonder mooi!!
Het fascinerende laboratorium Damanhur bestudeerd de trillingsenergieën van planten, een opzettelijke gemeenschap in Italië. In dit vreedzame en spirituele ecodorp is een laboratorium in de bossen welke een prachtig koor van zingende bomen aanbiedt. Ja!.., dat lees je goed … zingende bomen. Sinds 1976, hebben de onderzoekers in Damanhur apparatuur uitgevonden en ontwikkeld die de elektromagnetische veranderingen op het oppervlak van bladeren en wortelen kan opvangen, hen transformerend in feitelijke geluiden. Het beste gedeelte is, dat deze bomen hun elektrische reacties schijnen te controleren via een feedback mechanisme, en demonstreren een soort van besef en voorkeur voor types muziek. De zingende planten en bomen van Damanhur hebben zo een wereldwijde fascinatie aangevonkt dat de mensen "Planten concerten" begonnen te organiseren, waar musici optreden in vergelijking met de muziek gecreëerd door de bomen.
Bekijk deze 15 minuten durende video van een prachtige demonstratie van zingende planten terwijl één van Damanhur's onderzoekers het fenomeen uitlegt.  


Ann Albers en de Engelen: Week 30, 2013


 
Ann Albers en de Engelen
"Creëer Vanuit Liefde, Niet Vanuit Angst"
Juli 2013 - Week 30

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Neem jouw tijd als je de opties voor jouw toekomst in overweging neemt. Tenzij alles in jou zegt, "Ja! Dit is een richting die ik wel wil inslaan," probeer te voorkomen om vanuit een gevoel van urgentie te creëren, want urgentie wordt uit angst geboren, niet liefde. Je wilt al jouw dromen creëren omdat je verliefd op hen bent, niet omdat je hen nodig bent om jou angsten tot rust te brengen.
Sta God toe om jou te helpen jouw intenties te verduidelijken. De Hogere macht weet waarom je naar de Aarde kwam, wat je wenst te leren, en wie/wat jouw spirit op de beste manier zal dienen. Misschien is die persoon waar je mee in een relatie wilt zijn uiteindelijk niet zo volmaakt voor jou. Misschien is de baan waar je naar verlangd niet wat het schijnt te zijn. Misschien ben je nog niet gereed om volledig van iets te genieten waar je om vraagt. God in oneindige wijsheid wil altijd de meest liefdevolle uitkomst voor jouw leven.
Dus wanneer jouw manifestaties een lange tijd nemen om in jouw leven te komen, stel jezelf een paar vragen, "is dit echt wat ik wil, of eenvoudig iets waarvan ik denk dat ik het moet creëren om te krijgen wat ik echt wil?" "Ben ik in uitlijning met deze droom?" "Heb ik echt het geloof dat ik het kan hebben?" "Is er wat dan ook dat ik weet om hier en nu te doen, dat ik weersta?" Met het beantwoorden van deze vragen zal jij jouw energie fijn afstemmen en in het proces jouw vermogen verfijnen om jouw dromen te manifesteren.
Bijvoorbeeld, zovelen van jullie willen een relatie. In alle eerlijkheid willen velen van jullie een relatie om eenzaamheid te voorkomen of om meer interesse aan het leven toe te voegen. Dus, dierbaren, wat jullie echt willen zijn gevoelens van het verbonden en gepassioneerd te zijn in jullie leven. Ben jij precies nu op één lijn daarmee? Zo niet, wat kan je er precies nu aan doen om meer verbindingen en interesse aan jouw leven toe te voegen?

zondag, juli 14, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 29, 2013


 
Ann Albers en de Engelen
"Erken Jouw Dromen"
Juli 2013 - Week 29

Onze Lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Verheug jullie! Het is een tijd van grote verandering op jullie planeet Aarde en terwijl iedereen helemaal in beroering gebracht schijnt te zijn, beschouwen wij in de hemelen dat niet als een slecht iets. Want in werkelijkheid wordt er nu in jullie levens, en harten, een kans gegeven om verandering te creëren. Zoals altijd, moet deze verandering van binnenuit beginnen.
Jullie zullen niet langer in staat zijn om de waarheid in jullie eigen harten te negeren. Jullie zullen gebieden in jullie leven opmerken waar jullie in "gesetteld" waren en niet langer wensen om te "settelen". Jullie zien duidelijk welke relaties, situaties, en gedachtepatronen waarlijk jullie spirit dienen en welke niet. Jullie zullen lang vergeten roerselen en verlangens van dromen voelen. Zoals altijd, wanneer de waarheid naar het oppervlak komt, wees zachtaardig met jezelf. Wanneer je kijkt naar het verschil tussen dat waar je naar verlangd en dat wat je gecreëerd hebt probeer niet in wanhoop te vervallen, in gevoelens van slachtofferschap, of een gevoel van ontoereikendheid.
In plaats daarvan is ons advies aan jullie, Verheug je! Je hebt een grotere waarheid in jezelf ontdekt. Je wilt verandering. Wederom voelen jullie je harten weer, erkennen jullie je dromen, en zijn meer diep eerlijk met jezelf. Nu kan het universum ermee beginnen om ten behoeve van jou te werken omdat jij jouw energie toestaat om zonder de filters voort te stralen van wat jij denkt dat je zou moeten willen, van wie jij denkt wie je zou moeten zijn, en of je wel of niet weet hoe je dat waar je van droomt om te voltooien kunt bereiken. Dierbaren, wat jullie niet weten, weet God. Wat je niet op jezelf kunt bereiken, daar kan God jou mee helpen. Waar je nog niet tot toe in staat geweest bent om voor jezelf te manifesteren in jouw leven, kan God dat.
Dus de allereerste stap wanneer je deze lang vergeten dromen ziet, of nu onacceptabele situaties, is om jouw hart te erkennen. "Ja ik wil dit. Nee dat doe ik niet. Ik verlang verandering. Ik verlang ondersteuning bij het mezelf voorwaarts te bewegen in/naar een vriendelijkere en meer gepassioneerde werkelijkheid." De precieze volgende stap is om eerlijk aan jezelf te vragen, "Is er ook maar iets, in dit moment, dat aanvoelt als de precieze volgende stap?" Zo ja, doe het. Zo nee, wacht totdat je verdere begeleiding ontvangt. Wees alert aangaande jouw eigen hart want dat ik waar God tegen jou spreekt. Wees eerlijk over jouw eigen gevoelens. Wees geduldig en vol vertrouwen, wetende dat wanneer je eenmaal verandering geïnitieerd hebt door jouw vreugdevolle intentie en verwachting, het universum in beweging werd gezet.

zondag, juli 07, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 28, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Wanneer Je Duidelijkheid Krijgt, Spring in Actie"
Juli 2013 -  Week 28
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Zovelen van jullie willen jullie begeleiding horen. "Wat zou ik moeten doen om mijn dromen uit te laten komen," vragen jullie ons. Wij zouden zeer eenvoudig antwoorden, "Ga in jullie harten. Vraag het aan jullie hart, "Op dit moment, wat is het wat je wilt lief hart?" Dit is jullie begeleiding. Dit is jullie volgende stap. Dit is de manier dat jullie zachtjes in/naar een prachtige toekomst toegaan. "Hoe kan iets zo eenvoudig werken?"vragen jullie.
De meesten van jullie willen een groots plan, een blauwdruk van handelingen welke, wanneer opgevolgd, jullie daar krijgt waar jullie naartoe willen gaan. Wij hebben, nochtans, dit eerder gezegd en moeten het wederom herhalen. Jullie hebben zeven miljard mensen op jullie planeet, allen met vrije wil, en een ieder van hen heeft een oneindig aantal aan mogelijke keuzes in ieder moment. Verder, beïnvloed iedere keuze de volledigheid van de Schepping volledig! God - de oneindige liefde en intelligentie die binnenin en tussen alle dingen in bestaat - leest iedere keuze welke door een ieder van deze zeven miljard mensen gemaakt wordt, leest jullie hart en jullie ziel verlangens, en dan in datzelfde ogenblik gidst God jullie naar de meest toepasselijke actie. De hoeveelheid van coördinatie in de Goddelijke geest is onvoorstelbaar voor het menselijke brein. Een analogie zou het menselijke lichaam zijn waarin iedere zenuw, cel en chemische stof de volledigheid van het lichaam onmiddellijk beïnvloed, feedback gevend, nieuwe actie naar voren roepend in een wonderbaarlijke en prachtige dans van coördinatie.
Dus wanneer je iets in jouw leven wilt creëren, vertrouw dat je in ieder moment begeleidt wordt. Soms is de begeleiding eenvoudig. Neem een kopje koffie. Doe een dutje. Bel een oude vriend op. Geen begeleiding betekend dat je kunt doen wat het ook is dat je nu wilt doen omdat God in jouw leven achter de schermen aan het werk is, of misschien is de tijd voor actie nog niet de juiste tijd. Vertrouw dierbaren. Vertrouw dat dezelfde macht welke het leven in jullie eigen lichaam, en de ingewikkelde wisselwerkingen van ecosystemen, en de sterren in de hemelen coördineert, kan en doet jullie liefdevol begeleiden door diens ware aard.