zondag, november 26, 2017

De Arcturiaanse Raad - Help Anderen Zich te Ontwikkelen door te Luisteren - 26 November 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Help Anderen Zich te Ontwikkelen door te Luisteren
26 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Voordat je wat zegt, raden wij aan dat je luistert. Welnu, in jullie conversaties met elkaar, streven jullie er vaak naar om een standpunt over te brengen, of de één of andere informatie te onderschrijven. Jullie verlangen er vaak naar om gehoord te worden. Houd er rekening mee dat de persoon of de personen waar je mee spreekt precies dezelfde dingen willen. Zij willen ook gehoord worden, en zelfs meer dan dat, zij willen begrepen worden. Zij willen erkend worden.
Als je empathisch bent, wat de meesten van jullie zijn die ontwaakt zijn, dan weet je wat de andere persoon, of personen, voelen. Maar nog steeds willen zij gehoord worden, dus is het jouw taak, als een mededogend en liefdevol wezen, om te luisteren en de ander diens perspectief net zoveel gewicht te geven als je eigen perspectief.
Als je met iemand anders praat wiens politieke overtuigingen zeer anders zijn dan die van jezelf, mag je gewoon willen geloven dat zij het verkeerd hebben en dat jij het goed hebt. Van waar de andere persoon vandaan komt, heeft hij/zij het goed en heeft hij/zij alle recht op diens overtuigingen, ongeacht hoe andersom of verouderd zij voor jou mogen toeschijnen te zijn.

woensdag, november 22, 2017

De Schepper - “Samenwerken” - 22 November 2017 / Martha Schonewille

De Schepper
“Samenwerken”

22 November 2017 / Martha Schonewille


Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en dierbaar kind, hoe kan het zijn, dat er nog steeds een soort van afscheiding gemaakt wordt door jou in Uniekheid en Eenheid.

Een afscheiding, die gestoeld is op verschillende manieren van benaderen en werken met het Uitdragen en Verspreiden van het Licht.

Jij bent Uniek en ieder mede Lichtwezen, Hart geopend of niet, is ook Uniek. En net als er van jou geen tweede te vinden is op Moeder Aarde, geldt dat voor alle Lichtwezens op Moeder Aarde.

Dat is een Waarheid, waar nooit geen verandering in was, Nu is en nooit zal komen. En jouw Uniekheid betekent jouw Unieke manier van schrijven of schilderen, of iets uitleggen, of ga zo maar door.

Jouw Unieke manier omvat alle DOEN. Het draagt jouw Unieke stempel. En welk ander Lichtwezen dan ook, deze zal altijd net Zo Uniek in het DOEN zijn, als jij.

zaterdag, november 18, 2017

De Schepper - “IK BEN” - 18 November 2017 / Martha Schonewille

De Schepper

“IK BEN”

18 November 2017 / Martha SchonewilleOpmerking Cobie: Deze keer een channeling van eigen bodem. (dus geen vertaling!) In deze boodschap komt overduidelijk naar voren, dat De Ene/De Schepper ons hier vertelt dat HIJ/ZIJ, het gehele Universum, een Universum van dualiteit is. Er bestaat geen non-dualiteit … dat is een Oude Waarheid…

*****

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Gezegend kind,

IK BEN………..ALLES, dus jij bent…….’Ik Ben’

‘Ik Ben’……….donker – ‘Ik Ben’……….Licht
‘Ik Ben’………..boven – ‘Ik Ben’………..onder
‘Ik Ben’………..links – ‘Ik Ben’…………rechts
‘Ik Ben’………..voor --  ‘Ik Ben’………..achter

‘IK BEN’………ALLES, alle tegenstellingen

‘Ik Ben’………..binnen  --  ‘Ik Ben’…………buiten
‘Ik Ben’…………ego  --  ‘Ik Ben’………….Liefde
‘Ik Ben’………….de mensen  --  ‘Ik Ben’…………Uniek
‘Ik Ben’…………de mensen  --  Ik Ben’………….Eenheid

De Arcturiaanse Raad - Toegang Verkrijgen tot de Bronenergie - 18 November 2017 / Daniel ScrantonDe Arcturiaanse Raad
Toegang Verkrijgen tot de Bronenergie
18 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie hebben de bekwaamheid om toegang te verkrijgen tot meer van de energie van de Bron en om die energie toe te staan door jullie heen te stromen, maar jullie maken het jezelf moeilijker om van dat portaal gebruik te maken vanwege de reden dat jullie op de eerste plaats de energie nodig hebben. Laat ons verduidelijken wat wij bedoelen. Wij spreken over situaties in jullie leven waar jullie meer zouden kunnen gebruiken van die stroom van de Bronenergie waar jullie altijd toegang tot hebben, maar in plaats van dat te beseffen en er toegang tot te hebben, raken jullie geobsedeerd over wat het probleem is waar jullie mee geconfronteerd worden.  
Wij erkennen dat er tijden voor jullie zijn om te handelen, echter, wij zien dat er meer actie ondernomen wordt wanneer jullie ontkoppeld zijn, of wanneer jullie je ontkoppeld voelen, dan wanneer jullie feitelijk in de stroom zijn en de Bronenergie toestaan jullie te bekrachtigen. Wat jullie vierentwintig uur per dag ter beschikking staat is aldus veel meer dan de totaliteit van alle hulpbronnen die er op de planeet Aarde zijn, die er in het Zonnesysteem zijn, die er in de volledige galaxy zijn, en in het volledige Universum.
Waarom betreden jullie de Bronenergie niet binnenin jullie wanneer jullie dat het meeste nodig hebben? Wel, nogmaals, allereerst omdat jullie gefocust zijn op het probleem. Jullie zijn gefocust op de situatie die jullie op de knieën gebracht heeft, en ook … aan jullie werd niets onderwezen over deze bekwaamheid die jullie hebben. Als jullie al überhaupt onderwezen zijn over de Bron, is het gewoonlijk zoiets als van hoeveel machtiger de Bron is dan dat je als een individu bent.

vrijdag, november 17, 2017

De Arcturiaanse Raad - Over het Vermijden van Je Emoties - 17 November 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Over het Vermijden van Je Emoties
17 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij zijn begonnen met het proces te onderzoeken dat jullie gebruiken om jezelf beter te voelen, en hier is wat wij waargenomen hebben. Heel vaak schijnen jullie pogingen om jezelf beter over een situatie te voelen de kortere, de snelste en de gemakkelijkste weg te zijn om naar een hogere vibratie te geraken. Echter, wij hebben opgemerkt dat de kortere wegen vaak de langste wegen zijn om te geraken waar jullie willen zijn in termen van jullie staat van zijn.
De snelste manier om door een lagere vibrationale emotie heen te gaan is om er recht doorheen te gaan, of beter gezegd, om het rechtstreeks door je heen te laten gaan. Alle andere technieken waarvan wij gezien hebben dat jullie die gebruiken zijn zoals voorgeschreven medicatie - zij hebben bijwerkingen, en zij genezen niet echt ook maar iets.
Jullie zijn zeer ervaren met het onderdrukken van wat jullie voelen, en het is niet jullie fout dat jullie tot die specifieke benadering gekomen zijn met om te gaan met jullie emoties. Maar nu dat jullie de manieren herkennen waarop jullie proberen om iets te voelen te vermijden, kunnen jullie er iets aan doen.  

maandag, november 06, 2017

De Arcturiaanse Raad - De Effectiviteit van Actie - 6 November 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
De Effectiviteit van Actie
6 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij hebben onszelf toegestaan om de consequenties van iedere actie te observeren die door ieder mens ondernomen werd gedurende een volledige periode van 24 uur, en wij deden dit omdat wij de effectiviteit van jullie acties wilden zien. Wij wilden objectief bepalen wat jullie verkregen vanuit de acties die jullie ondernamen. En daar is iets merkwaardigs dat wij opgemerkt hebben wat betreft de acties die jullie ondernamen.
Zij worden meestal gedaan zonder echt te onderzoeken wat het is dat jullie doen. Zij worden vaak gedaan zonder een intentie voor hen ingesteld te hebben. Heel veel van de acties die jullie ondernemen zijn gewoontegetrouw, en daarom, betekenisloos voor jullie. Dus zijn er minder pogingen gaande om actie voor persoonlijk gewin te gebruiken dan je zou mogen denken. Het meeste van jullie acties worden ondernomen vanuit een gevoel van het verrichten van een taak of verplichting. Sommigen worden ondernomen om gevoelens te maskeren, en deze zijn degene waar wij met jullie hier over willen praten.  
Wanneer je een actie onderneemt omdat je het voelen van een gevoel wilt vermijden, houd je je echt bezig met het één of andere niet effectieve gedrag. Jullie kijken bij tijden naar actie om iets te compenseren, maar zoals velen van jullie opgemerkt hebben, zijn er niet genoeg uren in de dag om jullie de kans te geven om genoeg acties te ondernemen om iets te compenseren dat er diep binnenin jullie gebeurt.

vrijdag, november 03, 2017

Bevrijd Jezelf van het Narcistische/Empathische Patroon - 2 November 2017 / Lissa Rankin


Bevrijd Jezelf van het Narcistische/Empathische Patroon
2 November 2017 / Lissa Rankin

“Het begin van Liefde is om degenen waar wij van houden volkomen zichzelf te laten zijn, en niet om hen te veranderen om aan te sluiten bij ons eigen zelfbeeld. Anderszins houden wij slechts van de reflectie van onszelf die wij in hen vinden.” -- Thomas Merton

Opmerking Cobie: Dit is een erg lang artikel, maar zeer beslist de moeite waard om helemaal te lezen. Pak een kopje koffie/thee of een glas drinken erbij met misschien wat lekkers…
Na zes jaar van intensief werken met één-op-één cliënten in mijn onderwijsprogramma, komt één patroon steeds weer opnieuw naar boven, specifiek omdat zoveel van mijn cliënten vrouwelijke empaten en genezers zijn. Dit patroon is dus hardnekkig/aanhoudend - en dus moeilijk om beide op te merken en te doorbreken - dat ik me geroepen voel om gedeelten van een handleiding te delen welke ik schreef voor diegenen die zich bij me aansloten voor een Ziel Stam Bijeenkomst in Mill Valley in de afgelopen week. De reden dat ik over dit onderwerp schreef in de Ziel Stam handleiding is, dat een gezonde Ziel Stam niet kan bestaan in de aanwezigheid van dit patroon. Zoals wij gezien hebben van de ene na de andere spirituele gemeenschap die zichzelf kapot maakte, en narcistische spirituele leiders resulteren in machtmisbruik en misbruik, kan een narcistische leider nochtans alleen diens misbruik uitoefenen als iemand diens eigen soevereiniteit en autoriteit weggeeft en zich vast haakt in diens narcisme met medeafhankelijkheid (codependence). Om zelfs maar te beginnen een gezonde spirituele gemeenschap te co-creëren, moeten wij onze eigen neigingen richting narcisme en medeafhankelijkheid onderzoeken.
In de eerste helft van dit artikel, zal ik me focussen op de narcist - maar begin nu niet met je vinger naar de narcisten te wijzen en hen te beschuldigen! En wijs je vinger ook niet naar jezelf en bestendig ook niet de “beschuldig het slachtoffer” mentaliteit die vele narcistische spirituele leiders (en agenten en narcistische echtgenoten) gebruiken om hun misbruik te plegen. Ook, vermijd het om snel te zijn met jezelf of ieder ander te labelen. “Hij is de narcist. Ik ben de medeafhankelijke.” De meeste mensen die vastzitten in dit patroon zitten in beide zijden vastgehaakt, welke zijn zoals twee zijden van dezelfde munt. Je mag medeafhankelijk zijn met je man, kinderen en een narcistische baas op het werk. Je mag een narcist zijn met je echtgenoot maar medeafhankelijk met je moeder. Het punt van dit blog is niet om te beschamen, beschuldigen of wie dan ook te demoniseren. Wij zijn allen kwetsbaar aangaande dit patroon! Het maakt eenvoudig deel uit van de menselijke ervaring. De intentie hiervan is eenvoudig om jullie besef te verhogen over hoe je mogelijk jezelf vast haakt in deze patronen en hoe door dit te doen je capaciteit verstoort om deel te nemen aan een waarlijk intieme relatie.
Als je leest wat ik op het punt sta om met een diep zelf-mededogen mee te delen en een onwilligheid om diegenen te demoniseren die aan welke kant dan ook van dit patroon zijn, kan dit moeilijk-te-bespreken patroon onderzocht worden zonder een onnodige defensiviteit, zelf-beschuldiging, of het demoniseren van de veronderstelde gemene “andere”. Wanneer we eenmaal met mededogen kijken wat voorheen verborgen werd in een blinde vlek, kunnen we beginnen om de invloed te ontrafelen die ons in het destructieve web van dit patroon houden. Mededogen voor jezelf is de sleutel. Of je nu een neiging hebt om in/naar het medeafhankelijke patroon te vallen of het narcistische patroon, ben zachtaardig met jezelf, en geef jezelf er niet van langs. Je kunt het niet beter doen totdat je beter weet. En wanneer je het eenmaal weet, kan je zachtaardig en mededogend jezelf bevrijden van misbruik makende relaties die je energie uitputten, tussenbeide komen met je capaciteit om je roeping te vinden en te vervullen, en je ziek maken.
“Er Zijn Twee Soorten Mensen”
Laat me beginnen  met een beetje van mijn eigen ervaring te delen, zodat jullie niet denken dat ik iemand ben die maar raak praat en nuchter iets meedeelt over iets dat ikzelf niet ervaren heb. Als iemand die de pijnlijke stappen moest ondernemen om mezelf te bevrijden van een fysiek en emotioneel mishandelend huwelijk in mijn verleden, heb ik dit pijnlijke territorium voor vele jaren genavigeerd. Ik kan alleen schrijven over deze patronen nadat tien jaren van therapie mij geholpen hadden om mezelf ervan te distantiëren, dus kan ik beide zijden van het patroon op kilometers afstand herkennen en mezelf  beschermen van me vast te haken in dit patroon. Ik houd ervan om er een grap over te maken door te zeggen dat het narcistische/medeafhankelijke patroon te onderbreken is zoals het naar bed brengen van een octopus. Iedere keer dat ik denk dat ik alle armen onder de dekens heb, glipt een andere of meerdere armen er onder vandaan! We moeten een gevoel van humor behouden over dergelijke dingen en het allemaal met zelf-mededogen vasthouden. Dit wordt een intense spirituele uitoefening, maar het is het waard om te doen, omdat aan de andere kant van dit moeilijke innerlijke werk de meest ongelooflijke intieme relaties met gezonde mensen liggen die weigeren om dit patroon binnen te gaan. Dat is wanneer de beloningen van dit diepe zielwerk begint vruchten af te werpen, en je capaciteit om te verbinden vanuit een plaats van ware heelheid en waar gelijkheid tot bloei komt.