zaterdag, februari 21, 2015

Aartsengel Michael - Aangaande de Kunstmatig Gecreëerde Mens - 20 Februari 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Aangaande de Kunstmatig Gecreëerde Mens"
20 Februari 2015 / Rita Pulmans
Vaikelis - https://www.flickr.com/photos/49507393@N08/

Aan de hand van dit artikel, zie link https://www.earth-matters.nl/13/10597/grenswetenschap/wetenschap-gaat-micromens-kweken-voor-medicijnproeven.html   en op de vraag van een persoon: "Wat gebeurd er als de mens kunstmatig gecreëerd wordt?"
Geeft Aartsengel Michael het volgende verhelderende antwoord.
"Ieder "stukje", noem het organen, noem het, een menselijk lichaam, noem het een foetus, noem het een bevruchting, noem het een miniatuur, ( kunstmatige mens) : elk stukje zal bezield zijn via de geestelijke wereld met een goddelijke kern.
Wat wil zeggen dat elk deeltje van deze "kunstmatige mens", een echt levend wezen is!
Men dient te weten dat geen menselijke of dierlijke proeven zijn toegestaan door de Goddelijke wereld daar ook dieren bezield zijn. (R: bezieling dier: Hetzij in het een wat andere vorm)
Ik Aartsengel Michael heb gesproken."

zondag, februari 15, 2015

Speciale Editie - Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 14 Februari 2015


Speciale Editie - Een Uur met een Engel - 14 Februari 2015
Aartsengel Michael
"Is er Vrede op Aarde? Het Antwoord is Ja"
Doorgegeven via Linda Dillon
Graham Dewyea: Hallo en welkom bij een speciale editie van Een Uur met een Engel op deze Valentijnsdag, 14 Februari 2014. Vandaag zullen we spreken over Vrede op de Planeet.
Vandaag zal Linda Dillon Aartsengel Michael Channelen. Steve Beckow zal de vragen stellen en dan zullen we Linda zelf naar voren brengen om zich aan te sluiten bij Steve, Geoffrey West, Suzanne Maresca en ik zelf, Graham Dewyea, en het gehele InLicht Universal Team. We zullen een ronde tafel discussie hebben over wat er meegedeeld werd.
(Cobie: Voor de liefhebbers om deze gehele uitzending te beluisteren, klik hier: http://inlightuniversal.com/)
Wel hallo Steve, welkom.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham, en dit is een dag ongelijk aan iedere andere. We waren allemaal ook zeer opgewonden terwijl het naderbij kwam. Linda en de rest van het team zullen later een ronde tafel discussie hebben. De luisteraars zullen waarschijnlijk geestdriftig zijn om het nieuws van Aartsengel Michael te horen, dus laat mij direct naar Aartsengel Michael gaan en hem vragen of we wereldvrede bereikt hebben.
Aartsengel Michael: Groeten, Ik Ben Michael, Aartsengel van Liefde, Strijder van Vrede, brenger van nieuws, welkom, welkom mijn geliefde vrienden, broeders en zusters van het blauw, van magenta, van karmijnrood, van goud, van smaragd, van iedere straal. Ik claim jullie als broeder en zuster zoals jullie mij geclaimd hebben.
Ik kom hier deze dag, in jullie expressie, en draag verscheidene hoeden. Ik kom als woordvoerder voor de volledige Raad van Liefde, als afgezant van de Goddelijke Moeder, als gezegende vriend en feestvierder.
Laat ons deze feestviering beginnen. Laat mij jullie uitnodigen om jullie overzichtelijkheid te claimen, en de prachtige blauwe wind van vrede in te ademen, terwijl wij de zege bekendmaken.
Is het de volledigheid van de zege, de rauwe feestviering waar we naar uitkeken en over droomden? Niet helemaal. Maar, lief hart, is er Vrede op Aarde, is er Vrede binnenin en buitenom verankerd? Het antwoord is ja. Enorme, miraculeuze, buitengewone schreden, posities en verankeringen werden volbracht, niet eenvoudig door duizenden of miljoenen maar miljarden.
Nu, ik heb tegen jullie gezegd, zo recent als gisteren, dat dit een glorieuze dag is. Dit is een dag die wij gekozen hebben - ja, met grote uitzondering genomen door het kanaal - (1) maar wij hebben het gekozen omdat het een dag is waar de Liefde op lieve Gaia gevierd wordt. Het is niet louter een dag van romantische Liefde. Het is een dag van heilige vereniging, van Liefde tussen alle wezens, alle vormen van wezens, gezien en ongezien. Het is onze favoriete dag!
Dus, komen wij deze dag om Vrede op Aarde en de verwezenlijkingen te vieren die onze heilige vereniging gewrocht heeft? Ja. Maar wij komen ook om verdere discussie over Vrede te hebben, boven, beneden en er tussenin. Laat ons echter beginnen door jullie te loven, door jullie te bedanken, door onze diepste, ongeveinsde, verenigde-gebied dankbaarheid tot uitdrukking te brengen.  

zaterdag, februari 14, 2015

Ann en de Engelen - Jullie Verblijven in Liefde - 14 Januari 2015


Ann Albers en de Engelen
"Jullie Verblijven in Liefde"
14 Januari 2015
Gelukkige Valentijnsdag voor diegenen van jullie die het vieren! Wij zijn zo blij wanneer we zien dat de mensheid tijd neemt om de Liefde te vieren. In onze rijken, is ons bestaan een feestviering van Liefde, want wij leven en verblijven in een staat van weten dat Liefde de substantie is van waaruit wij allemaal gemaakt zijn, een substantie is welke ons allemaal aaneen verbindt in een prachtige dans van creatie.
Dus vandaag, terwijl jullie door jullie dag heengaan, neem tijd om rond te kijken en te beseffen dat of je nu wel of niet verliefd bent op iemand in de menselijke betekenis van het woord, je inderdaad "Verliefd" bent - levend en verblijvend in een creatie welke ontworpen was om jou het beste en meest prachtige van alles dat je bent te laten zien. Kijk naar de Zon! Dit is het Licht binnenin jou. Kijk naar een bloem, dit is je hart in bloei. Kijk naar de diversiteit van kleuren in de regenboog, deze zijn alle keuzes en mogelijkheden die binnenin jou bestaan. Kijk naar een berg of een solide steen, dit is de kracht binnenin jou. Dierbaren, overal om jullie heen, kunnen jullie "jezelf" zien - de diepste en meest oprechte essentie van wie jullie zijn, hetzelfde spul waar jullie van gemaakt zijn, eenvoudig gemodelleerd in andere vormen.
Haal adem … denk aan iets prachtigs. Hoe is de essentie van dit ding of wezen zijnde een deel van jou? Adem nogmaals … denk aan iets of iemand waar je van houdt. Hoe is de essentie van dit ding of wezen zijnde een deel van jou. Adem nog één keer … denk aan iets waar je niet zo heel veel van houdt, of iemand waar je niet zoveel van houdt. Wat is binnenin hen dat jij misschien nog niet geleerd hebt om binnenin jezelf zacht en aardig tegen te zijn?
Liefde roept naar jullie in alles dat jullie zien, of het nu de pracht of het mindere dan prachtige is. Alles in de Schepping is van Liefde gemaakt, alles in de Schepping probeert om Liefde te herinneren, en alles wenkt naar jullie om deze Liefde te voelen, om het op te roepen van binnenuit jullie, en om te beseffen dat er niets anders onder dat alles is.

donderdag, februari 12, 2015

Aartsengel Michael's Geleide Meditatie De Blauwe Winden voor Vrede op Aarde - Rita PulmansBeste mensen, 
Graag wil ik jullie vragen om deze oproep tot Vrede van Aartsengel Michael te delen/ te doen.
Laat ons met elkaar in verbinding gaan nu zaterdag 14 februari.
En zo onze prachtige hulp verlenen, bijdragen voor Vrede op Aarde. 
Belangrijk is jezelf in de Vrede te plaatsen voor je begint. Je spreekt dan de volgende woorden;
“Geen onvrede meer in mezelf, noch vanuit mezelf, noch vanuit mijn omgeving. In verbinding met de Blauwe Winden, en in de energie van Aartsengel Michael wens, creëer en beveel ik Vrede in mezelf, in mijn hart. NU”.

Dank aan diegenen die aan deze oproep willen voldoen. 
Rita
*****

Hemelse Zegeningen - Aartsengel Michael - Vrede Op Aarde - NU! - 10 Februari 2015


Hemelse Zegeningen - 10 Februari 2015
Aartsengel Michael
Vrede Op Aarde - NU!
Boodschap doorgegeven via Linda Dillon
Groeten, Ik ben Michael.
En welkom aan jou, geliefde (Suzanne Maresca). En welkom aan jullie allemaal, vrienden en bondgenoten, broeders en zusters, medescheppers, brengers van Vrede, ankers van Liefde, dansers van Vreugde.
Zing de liederen van Vrede. Maak jezelf bekend. Want jullie zijn de Vredestichters. Ja, jullie zijn de portalen. Jullie zijn de ankers. Jullie zijn de bakens. Jullie zijn de wegwijzers. Jullie zijn de Poortopzichters. Jullie zijn de Engelachtigen.
Niettemin dierbare harten, zijn jullie de Vredestichters.
Ja, wij hebben u in/naar deze heilige vereniging gewenkt. Wat sinds eeuwig in het bestaan geweest is. Maar nu zijn jullie op een plaats waar jullie bereid zijn om te erkennen, om deel te nemen, om jullie samen met ons in de heilige vereniging van het hart te voegen, in de heilige vereniging van het doel, in de heilige vereniging van Vrede.
Dierbaren, Vrede is essentieel voor jullie Ascentie. Het is niet louter dat jullie dimensies transcenderen, wat velen van jullie gedurende jaren gedaan hebben. Maar jullie brengen de chaos, de rotzooi van de oude Derde met jullie mee. Dat kan niet zijn.
En dus is deze onderneming om de fragmenten te verlichten, de echo's, de fluisteringen van het oude, terwijl jullie collectief in/naar een nieuw rijk transcendeert.
En het is een rijk van vrede. Zonder Vrede, is er geen vreugde. Er is geen waarheid in oorlog, er is geen waarheid in geweld, daar is geen zuiverheid. Het is complete illusie en het dient niemand.
De Moeder heeft jullie begenadigd, op overtuigende wijze op vele, vele manieren, en zij heeft op manieren verhoogd, vermenigvuldigd waar jullie alleen maar over kunnen dromen, jullie gevoel van overzichtelijkheid, jullie goddelijke kwaliteiten van overzichtelijkheid, van zuiverheid, van Liefde en van goedgunstigheid.
Maar wat betekent dit? Denk er op deze manier aan. Overzichtelijkheid, de bekwaamheid om helder/duidelijk te zijn, is jullie navigatiesysteem, mentaal, emotioneel en spiritueel.
Maar wij kunnen jullie vrije wil niet overschrijven en het uitzetten. Dit is voor jullie van nature aanwezig. Het is jullie systeem, het is jullie GPS.

woensdag, februari 11, 2015

Mary Magdalene - Leren om Ziekte te Begrijpen - Februari 2015 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
"Leren om Ziekte te Begrijpen"
Februari 2015 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden, ik ben hier gevuld met respect voor het pad waar jullie op zijn. Ik ben Mary Magdalene, en ik ben ook op Aarde in een aards lichaam geweest. Ik heb de verwarring ervaren, de emotie, en de duisternis welke in een menselijk leven aanwezig kan zijn. Ik heb ook het Licht ervaren, die momenten van inzicht en diepe extase, omdat ik de aanwezigheid van mijn ziel bespeurde, en die ervaring tilde me uit de verwarring vandaan, en weg van de eenzaamheid van het aardse leven.
Dit heen en weer gaan tussen licht en donker is karakteristiek voor het menselijk zijn. Het is ook de reden van het aardse leven om deze tegengestelden te leren kennen en te respecteren welke zich beide voordoen in jullie zelf en in de wereld. Het Licht, alsook de duisternis, dragen schatten binnenin hen. Vanuit het perspectief van eenheid, dat wat de dualiteit van het aardse leven transcendeert, is er geen conflict tussen licht en donker; er is alleen de dynamiek tussen deze twee tegengestelden.
Door de duisternis, daal je af in/naar dieptes die alleen mogelijk zijn te ervaren terwijl je in een menselijk lichaam bent, met de gedachten en de emoties van een menselijk wezen. Vanuit deze dieptes, kan een Licht geboren worden dat iets nieuws aan de Schepping, aan het Universum en aan de Kosmos toevoegt. Wat je doet terwijl hier op de Aarde is specifiek waardevol. Om verscheurd te zijn tussen gevoelens van pijn, eenzaamheid, en verwarring, en extase, lichtheid en vreugde maakt deel uit van het zijn in het aardse rijk van de dualiteit. Accepteer die eb en vloed, omdat door dit aldus te doen je het leven zoveel lichter maakt.
Je vecht zeer vaak tegen deze golven, omdat je het gevoel van ellendig zijn wilt vermijden en om zo snel als mogelijk is terug te keren naar de lichte pool. Maar vanuit die weerstand tegen de duisternis komt er een kunstmatige afscheiding tussen licht en duister, tussen goed en slecht. Zij worden tegengestelden: licht is goed, donker is slecht, maar die tegenstelling creëert een dualiteit welke onjuist, onwaar is. Duistere emoties hebben ook waarde en dragen betekenisvolle boodschappen. Licht alleen is niet genoeg. De duisternis representeert enorme kracht, omdat van daaruit de mogelijkheid komt om een onafhankelijk zelf te zijn die keuzes en beslissingen maakt, nieuwe dingen verkend, in kracht en zelfbesef groeit. De hele evolutie van je ziel is afhankelijk van de kennis die jij van de duisternis hebt, aldus je ermee kunt samenwerken en het kunt transformeren.

maandag, februari 09, 2015

Ann en de Engelen - Om Liefde te Voelen Laat het Stromen - 7 Januari 2015


Ann Albers en de Engelen
"Om Liefde te Voelen Laat het Stromen"
7 Januari 2015
In deze maand van Liefde, denk eraan om niet alleen een ervaring van Liefde uit te zoeken maar ook om die ervaring met elkaar te delen, als je eenvoudig liefdevolle vriendelijkheden geeft, trek je de creatieve kracht van Liefde naar je toe en door je heen.
Als je naar een vreemde glimlacht, is het niet slechts jouw glimlach, maar ook de glimlach van God. Als je een vriend opbeurt is het niet slechts de opbeuring die van jou komt, maar Gods Lliefde die door jou heen reikt. Als je tijd neemt om een klein beetje meer voor jezelf te zorgen, sta je God toe ook voor jou te zorgen.
Met iedere eenvoudige handeling van Liefde en vriendelijkheid lijn je jouw geest, lichaam, hart en ziel uit met de Schepper. Dus als jij je geliefd wilt voelen, ben oprecht liefdevol. Als je het niet in je kunt vinden om Liefde aan een ander te geven, dan op z'n minst kies om liefdevol voor jezelf te zijn, want het is eenvoudig de trilling van Liefde in überhaupt wat voor vorm dan ook dat jou terug plaats in/naar de ervaring van te rusten in de armen van een liefdevolle Schepper.
Een ieder van jullie wil op ieder moment van iedere dag Liefde ervaren. Als menselijke wezens, echter, heeft jullie conditionering jullie geleerd om Liefde te weerstaan. Je wilt een moment nemen en van een kopje koffie of thee genieten, maar je hebt het gevoel dat jij je moet haasten om verder te gaan met de dag. Je wilt je familie opbellen of een vriend teksten maar je vreest dat je te lang in de conversatie zult blijven. Je wilt je liefdevol richting iemand voelen die jou pijn doet maar je vreest dat dit de deur naar meer pijn zal openen. Dierbaren, heb jullie koffie of thee. Tekst of bel op en zeg, "Ik heb slechts een moment maar had het gevoel om even hallo te zeggen." Voel je liefdevol richting diegenen die jou pijn doen maar sta hen eenvoudig niet toe om in je leven terug te komen als zij niet veranderd zijn.

Aartsengel Michael - Jullie Lenen Jullie Heilige Harten om deze Vredeswinden over Aarde Uit te Stralen - 8 Februari 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Jullie Lenen Jullie Heilige Harten om deze Vredeswinden over de Aarde Uit te Stralen"
8 Februari 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Godsharten, jullie allen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze Heilige Actie.
Jullie zullen de doorgang van dit licht, deze Blauwe Winden - aangetrokken vanuit de Hoogste liefdesregionen - doorstralen via jullie Heilige GodsHarten.
Ik Aartsengel Michael nodig alle Wezens op Gaia uit, om je aan te sluiten in een cocreatie, dit om Vrede op Aarde te creëren op St. Valentijnsdag - 14 Februari 2015.
Ik dank u.
AEM.

Geliefde Lord Michael,
De mooie boodschap die u ons bracht "Laat Ons Vrede op Aarde Creëren" via Linda Dillon,
Daar wens ik zeker aan mee te doen. Ik zou graag een boodschap van U ontvangen, geliefde Michael, om dit te bekrachtigen, en vanuit uw samenwerking via de harten van de mensen het VredesLicht uit te sturen via uw Blauwe Vredesvlam, de Blauwe Winden.
De Blauwe Winden, zoals u deze noemt, via onze welwillende harten en handen de wereld insturen, zodat er inderdaad eindelijk Vrede op Aarde mag bestaan. Eerst en vooral in onze eigen harten en zo naar de wereld toe stralend, toestromend.
Ik geloof in uw prachtige woorden en zal hier ook mee aan bijdragen om samen met U geliefde Lord dit neer te zetten. Hiervoor graag uw raad voor/aan diegenen die wensen deel te nemen aan dit vredes-evenement op 14 februari, zodat we ons met elkaar kunnen verbinden en zo de Blauwe Vredes Winden uit kunnen dragen.
Geliefde Michael, graag nog een woordje hierover van U.
Ik dank u!
*****
Geliefde ziel, hart van Vrede, Ik dank u!
Ik Aartsengel Michael dank u voor uw geloof en overgave in het goede.
We gaan nu zaterdag 14 februari, op Valentijnsdag, de Blauwe Winden neerzetten vanuit onze eigen innerlijke liefdeshart.
Deze Blauwe Winden zoals Ik Aartsengel Michael ze benoem, is niet zomaar een vlaagje, Is niet zomaar een windzuchtje van geen tel.
Neen geliefde godsharten, het is een krachtige en vurige wind, en tevens een verzachtende helende blauwe verkoelende bries.
Het is een vuurspuwende Liefdeskracht, die het zware en donkere transmuteert, maar tevens is het een zachte moederlijke streling die zo een intense liefde brengt, waar niets of niemand aan kan weerstaan.

zondag, februari 08, 2015

Aartsengel Michael's Pleidooi voor Vrede NU!Aartsengel Michael's Pleidooi voor Vrede NU!

Linda: Aartsengel Michael heeft alle Wezens op Gaia uitgenodigd om zich aan te sluiten in een cocreatie met Hem om Vrede op Aarde te creëren met St. Valentijnsdag - 14 Februari 2015. De instructies, energie download en boodschap van Aartsengel Michael zijn een onderdeel van deze video. Verplicht je alsjeblieft volledig aan deze onderneming. Xxx Linda.
Cobie: Deze video is, uiteraard, Engelstalig waarin Linda Dillon, het Kanaal voor Het Gezelschap van de Hemel, de Raad van Liefde, een voorwoord geeft over dit initiatief om met Valentijnsdag Vrede op Aarde gevestigd te zien. Daarna, channelt zij Aartsengel Michael met zijn Pleidooi om ons bij Hem aan te sluiten en verdere instructies aangaande zijn initiatief.
Drie belangrijke richtlijnen zijn:
- Genoeg!
- Stel je open voor de Blauwe Winden van Vrede, stel je open voor Aartsengel Michael zelf.
- Laat de energie door je heen passeren, stuur deze vanuit je wezen naar iedereen.
Via de channeling in een Uur met een Engel van 3 Februari jl. is deze pleidooi, dit initiatief, naar voren gekomen en opgepakt door het Team van "Golden Age of Gaia". Deze channeling kan hier, op deze Blog, in het Nederlands gelezen worden: "Laat ons Vrede Op Aarde Creëren"

donderdag, februari 05, 2015

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - Laat Ons Vrede op Aarde Creëren - 3 Februari 2015


Een Uur met een Engel - 3 Februari 2015
Aartsengel Michael
"Laat ons Vrede op Aarde Creëren"

Steve Beckow: In een manoeuvre die beslist verrassend en een ogenblik van cocreatie en heilige partnerschap was tussen het Gezelschap van de Hemel daarboven en hun collega's hier beneden, stemden Aartsengel Michael en ik (en Graham Dewyea en Linda Dillon), bij de vooropname van Een Uur met een Engel, ermee in om ons bij elkaar aan te sluiten in een gemeenschappelijke Intentie dat 14 Februari 2015 de dag zal zijn waarop alle vijandigheden op Aarde zullen eindigen en wereldvrede weer zal heersen.
In het eerste gedeelte, kijken we naar de openingsopmerkingen waarin Aartsengel Michael ons verzoekt om ons bij hem aan te sluiten om wereldvrede binnen te leiden.
In het tweede gedeelte, hebben we samenvattingen van de rest van het transcript waarin de datum waarop vrede zal gebeuren besloten is: 14 Februari 2015, een zeer geliefde dag. Geen betere dag zou ik kiezen voor het einde van iedere soort van vijandigheden - van oorlog naar familie geweld.
Voor mijn gedeelte, kwam de beslissing om een standpunt in te nemen op de datum als een golf naar boven dat zich opbouwde en opbouwde terwijl het interview verder ging. Het werd duidelijk dat Aartsengel Michael aankondigde wat het Gezelschap van de Hemel alleen maar tot nu toe gehint had, dat vijandigheden op een dag zouden eindigen, in een ogenblik, zogezegd.
De gedachte kwam in mij naar boven, "Als we dit nu niet doen [wereldvrede creëren], wanneer zullen we het dan doen? Als we niet het volle voordeel halen uit deze discussie die we hier en nu hebben, wanneer zouden we een volgende kans zoals deze dan weer hebben?" In dat moment, overwon ik de bezorgdheid van er als een idioot uit te zien en suggereerde een streefdatum.
Deze overeenkomst voor de manifestatie van wereldvrede is in uitlijning met het Goddelijke Plan, zoals ergens anders door AEM omschreven, dat deze kwesties geen jaren hoeven te nemen, dat een verandering van mening in een milliseconde kan gebeuren. "Een ieder van jullie," zei hij, "op verschillende tijden in jullie leven, heeft een meningsverandering ervaren … en jullie meningsverandering gebeurde in een moment, in een milliseconde, in een hartslag."
Het neemt op wat SaLuSa zei op 23 januari 2015:
"Wees niet bezorgd over de groep die bekend staat als Isis, aangezien hun succes weldra tot een plotseling stopzetten gebracht zal zijn en zij niet in staat zullen zijn om door te gaan met hun oorlog tegen de mensen van de Aarde."
Wanneer de tijd juist is zullen wij een stop zetten op de strijdlustige activiteiten, en alles dat geassocieerd is met dergelijke intenties. Wij zijn hier om blijvende vrede naar de Aarde en Haar mensen te brengen, en jullie te helpen om jullie plaats aan onze zijde in te nemen."
In zijn introducerende commentaren, hieronder, legt hij uit wat hij bedoelt met Wereldvrede, legt uit waarin het zou moeten resulteren, en maakt zijn pleidooi aan ons om ons bij hem aan te sluiten het te creëren.
Hij en ik en het gehele Nova Aarde Team nodigen jullie, en de gehele mensheid, nu uit om je bij ons aan te sluiten aangaande onze intentie om wereldvrede gemanifesteerd te hebben op 14 Februari 2015.

dinsdag, februari 03, 2015

Tweeling Schepen Waargenomen - Vero Beach FL - 27 Januari 2015Tweeling Schepen Waargenomen - Vero Beach FL - 27 Januari 2015


Deze Gouden Lichtschepen verschenen tijdens één van Dr. Steven Greer intensieve CSETI Workshops. Probeer ook goed te luisteren naar wat Dr. Steven Greer vertelt over hoe om te gaan met dit soort contacten.  
De video werd op 2 Februari 2015 gepubliceerd.

maandag, februari 02, 2015

Ann en de Engelen - Spel is Belangrijk - 31 Januari 2015


Ann Albers en de Engelen
"Spel Is Belangrijk"
31 Januari 2015
Vorig jaar zomer deelde ik een half uur aan speeltijd met deze
prachtige Gouden Libelle. We genoten beide van het spel, het was
absoluut Magisch! Spel is een noodzakelijkheid in het leven. <Ann Albers>

Wij weten dat zo velen van jullie aldus zeer hard werken, ofwel het het werken in een baan is, het werken in en om het huis, of het werken aan jullie innerlijke zelf. Terwijl wij zeker dergelijke werken van Liefde aanmoedigen, weten wij ook dat er grote waarde en balans gevonden wordt in de energie van het spel.
Wanneer je speelt ben je niet belanghebbend aangaande een resultaat. Je bent niet belanghebbend over wat je wel of niet zult produceren. Je bent alleen belanghebbend met het doen van iets dat jou een vreugdevolle ervaring in het moment geeft. Voor sommigen is het spel zeer rustig … het lezen van een boek, een kaartspel dat alleen gespeeld wordt, tijd stil doorgebracht op de patio een kopje thee drinkend. Voor anderen is spel vrij levendig - dansen, lange wandeltochten, zingen of lachen met vrienden. Voor sommigen is spel creatief - dingen maken, koken, handwerken, aan kunst doen, muziek schrijven. Voor sommigen is spel solitair, en voor anderen sociaal. Het doet er niet toe wat voor vorm je speelsheid aanneemt, het doet er eenvoudig toe dat jij je vermaakt in het huidige moment en compleet onbelast bent door een noodzaak om te produceren.
Deze week, neem een klein beetje tijd om aan jezelf te vragen, "Hoe kan ik iets van spel aan mijn leven toevoegen? Ben ik bereid om iets te doen alleen ter wille van de vreugde en zonder wat voor behoefte dan ook om te produceren als een resultaat?"
Wij moedigen dit aan, dierbaren. Wanneer je speelt ben je aanwezig, je bent op de één of andere manier met het leven verbonden. Je voelt je zeker, je omhelst de vibratie van vreugde. Je bent vrij om de dingen anders te zien en nieuwe oplossingen te vinden voor de echte uitdagingen van je leven omdat, wanneer je aanwezig bent wij gemakkelijker onze boodschap aan jullie door kunnen krijgen.