zaterdag, januari 30, 2016

Moeder Maria - “Liefde Is Gods Intentie” - 19 Januari 2016 / Rita Pulmans


Moeder Maria
“Liefde Is Gods Intentie”
19 Januari 2016 / Rita Pulmans


Geliefde Moeder Gods,
Deze mooie kaarsjes met de afbeelding van U en de Heilige Bernadette, vond ik vandaag in een winkeltje. Het ontroert me, daar ik ook naar Lourdes ben geweest. (afbeelding van O.L.V. Van Lourdes, zie foto) Ik vind dit frappant, omdat je hier, waar ik woon, weinig of geen afbeeldingen van Heiligen vindt, laat staan van U lieve Moeder Gods.
Ik ben naar Lourdes geweest om U te bedanken, wegens een grote droom van me die in vervulling is gegaan. Ik kom nu ook weer tot U, nadat U tot mij bent gekomen via deze kaarsjes.
Ik herinner mij weer hoe U goede Moeder voor ons zorgt. Nimmer aflatend, altijd aanwezig. Enkel, vergeten wij dit weleens. Ik voel Uw aanwezigheid heel sterk en het geeft me kracht en moed, in moeilijke omstandigheden.
Geliefde Moeder Gods, ik dank U voor Uw nimmer aflatende zorg! Er zijn zo vele mensen die in nood zijn. Help ons. Bidt voor ons. Sta ons bij. Ik dank U.
Graag van U een boodschap ter ondersteuning.
*****
Moeder Maria
Lieve kinderen, 
Altijd, lieve kinderen vinden jullie bescherming onder mijn goddelijke mantel. Altijd ben Ik, Maria jullie nabij. Of Ik, de goddelijke Moeder de naam draag van Maria, Isis, Demeter, Moeder Omega,  of welke naam dan ook, dit maakt niet uit.
Daar Ik de Oerkracht BEN. De Goddelijke Moeder die alles heelt. Matter Dei, die jullie gedragen heeft en gebaard. De Gods intentie, uitgedragen over de wereld en in Moeder Aarde is in jullie gevestigd(Liefde!)

Vanuit de Akashic Archieven Februari 2016 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Februari 2016 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Februari 2016 verwachten?
De energie deze maand is ongelooflijk gevoelig en er is een gevoel van plezier en vreugde in, maar het kan ook gevoelig zoals een kneuzing zijn. Deze energie roept jullie allemaal op om te vertragen en dieper na te denken over hoe jullie je voelen en hoe de mensen om jullie heen aanvoelen. Reageren op wat mensen voelen, of mogen voelen, zal je veel verder brengen deze maand dan wat voor soort van focus dan ook op het mentale vlak of het spirituele vlak. Het is tijd om aandacht aan het hart te schenken. Om niet alleen je eigen hart te volgen, maar echt aandachtig en bedachtzaam te zijn over wat andere mensen in hun harten vasthouden. Dit is een uitstekende tijd om vriendelijkheid en het handelen met mededogen uit te oefenen. Het is een uitstekende tijd om je mond dicht te houden. Vermijd het om iets te zeggen dat pijnlijk zou kunnen zijn, tenzij het absoluut noodzakelijk is om te zeggen. Het is een tijd voor jou om te proberen om met gratie door iedere gebeurtenis heen te lopen. Maak het je doel om ieder persoon, die tijd met jou doorgebracht heeft, zich meer geliefd en veiliger te voelen na bij jou geweest te zijn. De gevoeligheid zal jou helpen een hogere staat van goedgunstigheid vast te houden en het zal jullie allemaal ook helpen op te merken wat er binnenin jullie eigen harten genezen moet worden. Het zal jullie helpen op te merken wat nog steeds jullie aandacht nodig heeft of waar jullie lessen nog steeds liggen. Het is een prachtige gevoeligheid, maar het kan meedogenloos moeilijk zijn als je niet vertraagt en niet goed zorgdraagt.

dinsdag, januari 26, 2016

Een Akashic Perspectief Over de Vrije Wil - 24 Januari 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief Over de Vrije Wil
24 Januari 2016 / Jen Eramith MA

Kunnen mensen echt afwijken van hun goddelijke plan van hun levensplan?
Ja, mensen kunnen vaak afwijken van hun levensplan omdat een levensplan slechts dat is - een plan. Mensen veranderen hun plannen de gehele tijd! Zodra als een persoon afwijkt van diens levensplan, herschikt het plan zichzelf in overeenstemming met de keuzes die hij/zij gemaakt heeft, zodat wanneer je eenmaal in feite door de afwijkende handeling gaat je niet langer aan het afwijken bent -- je volgt slechts de nieuwe koers die je gekozen hebt. Dit gebeurt altijd met de aansturing, instemming en het overzicht van je Hogere Zelf en alle Spirituele Bewakers, Meesters en Leraren van het Universum die deel uitmaken van jouw levensplan.
De aard van de Vrije Wil is deze -- de Vrije Wil begint op het moment dat een spirit of een ziel besluit om een deel van deze wereld te worden. Aangezien deze wereld is wat jullie zouden noemen een “Vrije wil Zone”, kunnen jullie niet in deze wereld arriveren als ofwel een spirit of in de fysieke vorm zonder de keuze te maken om hier vrijelijk als gevolg van je eigen ontwerp te komen. Geen spirit of ziel kan mogelijk gemanipuleerd, gefopt of gedwongen worden met een onderdeel van deze wereld te worden, dus de initiatie van de Vrije Wil in deze wereld begint op de eerste plaats met je aanvankelijke keus om hier te zijn.
Wanneer je kiest om deel uit te maken van deze wereld, kies je ofwel om hier als een spirit te komen of in de fysieke vorm, je ziel creëert onmiddellijk een plan, een richting of, op z’n minst, een intentie om hier te zijn. In die intentie zijn een reeks van mogelijkheden geschreven. Afhankelijk van wat je van plan bent of wat je wenst dat er gebeurt, zijn sommige van deze mogelijkheden meer waarschijnlijk dan andere zodat ieder leven -- of het nu het leven van een spirit of een engel is, of het leven van een mens, dier of plant -- ieder leven de één of andere richting voor zich uitgelegd heeft, en dat is wat jullie noemen je levensplan. Dat levensplan wordt in beweging gezet door jou door je eigen Vrije Wil. Bijna altijd, legt een ziel of spirit diens levensplan uit in overeenstemming met wat sommigen van jullie noemen de “Wil van God”. Anderen van jullie noemen het de “Raad van jullie Spirituele Gidsen,” of jullie eigen goddelijke Vrije Wil. Maar altijd, maakt je Hogere Zelf, die jij bent, altijd je plannen met een begrip van context/samenhang -- van hoe je levensplan zal wisselwerken met de levensrichtingen van anderen, hoe jouw levenplan verandering zal creëren in de wereld of dingen op diens plaats houdt in de wereld, en hoe je zult reageren als al deze dingen veranderen.

maandag, januari 25, 2016

Aartsengel Michael - Ga Steeds Meer in de Stilte, Naar Jezelf, In Jezelf, Met Jezelf, en Voel - 24 Januari 2016 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Ga Steeds Meer in de Stilte, Naar Jezelf, In Jezelf, Met Jezelf, en Voel”
24 Januari 2016 / Rita Pulmans

Geliefde Aartsengel Michael,
Mag ik je een vraag stellen over het hetgeen ik de laatste tijd ervaar. Namelijk, dat er zo vele gechannelde boodschappen vanuit de "kosmos" of een of andere Bron tot ons worden gebracht. We worden ermee om de oren geslagen, ik kan het eerlijk gezegd niet meer volgen. Hiermee bedoel ik je te vragen geliefde Michael, hoe kunnen we echt van onecht onderscheiden?
Zo vele boodschappen die verspreid worden, zijn weliswaar en meestal met goede bedoelingen en merendeels door goedmoedige zielen ontvangen, doch die zijn ook niet altijd van "ruis" ontdaan, of van het Licht afkomstig. Ik moet je zeggen geliefde Michael, ik sta hier somtijds wat sceptisch tegenover. En ook prijs ik mijzelf hier niet de hoogste hemel in, integendeel.
Ik wens enkel oplettend te zijn naar gechannelde boodschappen toe. Alsook die van mijzelf uiteraard. Wij allen mogen, denk ik, leren om onderscheid te maken en aan te voelen wat echt en wat onecht of misleiding inhoudt. Ik weet dat de waarheid zich in onszelf bevindt. Doch ik vind het echt fijn - ter ondersteuning in deze soms moeilijke tijden - om een boodschap te ontvangen, zodat wij vanuit een Hogere Bron ondersteuning krijgen. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik hier kracht uit put en moed.
Zelf heb ik ook het gevoel van stilstand, geen verandering. Maar ik geloof dat dit stilte voor de storm is. Dat we deze stilte of " niets doen" nodig hebben om tot onszelf te komen.
Geliefde Heer van de Zon, graag uw antwoord, zonnig of niet, maar van de Hoogste Bron des levens.
Ik dank u geliefde Lord!
Rita
*****
Mijn geliefde kind, kind van liefde, kind van vrede,
Ja zo noem ik jullie allen lieverds, en dit zijn geen zalvende woorden die ik jullie wens toe te spreken, doch een liefdevolle ondersteuning. Ik wens deze woorden steeds te herhalen en jullie te laten begrijpen lieverds dat jullie dit zijn. Jullie wensen althans dit te zijn: een kind vol Liefde, een kind van Vrede, een kind van de Zon. Kinderen van de Zon zijn jullie allen geliefde harten.

zaterdag, januari 09, 2016

Vader/Moeder God - “Mijn Gloriemakend Licht” - 7 Januari 2016 / Rita Pulmans


Vader/Moeder God
“Mijn Gloriemakend Licht”
7 Januari 2016 / Rita Pulmans

Goede Vader/Moeder God,
Ik heb een vraag aan U.
Hoe kunnen wij mensen het beste contact opnemen met onze ziel? Om ze vervolgens in verbinding te brengen in uw innige Liefde. Hoe kunnen we onze Geest en Ziel in vereniging brengen? En vervolgens in samenwerking met ons fysieke zijn?
Kunnen we vanuit ons verblijf hier op Aarde (3D voor sommigen, en anderen in reeds hogere dimensies) blijvend contact houden met uw Goddelijk Hart, uw veilige haven, in uw grote Liefde vertoeven?
Rita
*****
Geliefde wezens van Licht,
Wij, u en Ik, het Universele Licht, zijn allen hetzelfde Goddelijke Licht. Jullie geliefde aardekinderen vertegenwoordigen mijn Licht op jullie planeet.
Ik, God, deel dit Licht vanuit mijn goddelijke Hart in veelvuldigheid naar al wat IS. Mijn goddelijke Hartklop gonst over en in alle Universa. Tracht jullie hier geen voorstelling van te maken lieve mensenkinderen, daar dit elk begrip te boven gaat.
Tracht enkel jullie dagelijks, elke minuut, elke seconde te verbinden in Mijn Gloriemakend Licht. En voel Mijn Onvoorwaardelijke Liefde voor Al Wat Is.

zaterdag, januari 02, 2016

Vanuit de Akashic Archieven Januari 2016 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Januari 2016 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Januari 2016 verwachten?
De energie deze maand voelt levendig aan. De energie zal op en neer gaan, of snel en dan langzaam, gedurende de maand, bijna alsof het ademhaalt. Het gevoel is dat iets diep binnenin jullie en de gehele mensheid aan het wakker worden is. Het beeld dat wij jullie zouden kunnen geven is een schepsel diep in een kerker die zich begint te roeren. In deze metafoor, zou de kerker jullie onderbewuste geest zijn -- het één of andere gedeelte van elk van jullie levens die jullie verborgen of weggedaan hadden en nu gereed is om naar de oppervlakte te komen.
Jullie zullen niet alles op het oppervlak zien deze maand. In plaats daarvan zullen jullie het gevoel hebben dat er iets aan het veranderen is maar jullie weten niet wat het is. Sommigen van jullie mogen dit voelen als een aankondiging of een gevoel van déjà vu. Een ieder van jullie heeft iets unieks dat binnenin jullie ontwaakt. Er zullen moeilijkheden zijn aangaande wat er aan het ontwaken is, en er zullen grote geschenken zijn. De meesten van jullie zullen vergeten herinneringen vinden of oude trauma’s zullen deze maand arriveren als jullie ook jullie paragnostische gaven, dieper mededogen en innerlijke wijsheid opnieuw opeisen. Deze maand begint met de prachtige delen van jullie te brengen die verloren gingen toen andere delen verborgen moesten worden. Nogmaals, jullie zullen dit niet aan het oppervlak zien of er zin van kunnen maken in Januari, maar het is bruikbaar om te weten dat het gevoel van aankondiging jullie uiteindelijk enige van jullie grootste geschenken doorheen het jaar 2016 zal brengen.
Deze maand, leven jullie eenvoudig met de doorgaande vraag en zelfs een gevoel van spanning als jullie signalen zien van verandering. De meest belangrijke keuze die jullie gedurende de maand zullen maken, is ofwel de diepere delen van jullie leven met Liefde of met Angst te benaderen. Bijvoorbeeld, wanneer wij de metafoor aanbieden van iets dat in een kerker ontwaakt, neem in beschouwing wat voor beeld er naar je gedachten komt. Sommigen van jullie zullen zich een eng beest verbeelden die jullie levend op gaat eten - doch jullie mogen gewaarworden dat wanneer het eenmaal ontwaakt, het meer zoals een jong poesje is. Neem in overweging hoe angsten jullie verwachtingen vormen, en daarom jullie werkelijkheid. Wat het ook is waar je bang van mag zijn is onwaarschijnlijk om uit te komen. Er zullen uitdagingen zijn in de dingen die binnenin jullie bezig zijn te ontwaken, maar een ieder van jullie is zeer goed onderlegd om met deze uitdagingen om te gaan.

Een Leuke Begroeting van Onze Sterren Vrienden - 22 December 2015