zondag, mei 20, 2018

“De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn” - 9 Mei 2018 - 20 Mei 2018 / Cobie de Haan


“De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn”
9 Mei 2018 - 20 Mei 2018 / Cobie de Haan

Het is alweer een flinke tijd geleden dat er een artikel van mijn hand verscheen. Het is de laatste maanden steeds “stiller” geworden met de vertalingen. Wat kan ik zeggen … … Het proces waarin ik en mijn sterrenfamilie, en eigenlijk het hele dimensionale systeem (iedereen die in welke dimensie dan ook leeft en werkt) behalve de 3de en 4de dimensie, in geplaatst werden door Vader en Moeder en De Ene/De Schepper, gaat onverminderd voort. En ik leer steeds meer van hoe het nu allemaal in elkaar steekt. Dat zorgt ervoor dat ik de vele aangeboden boodschappen van de Meesters of Engelen e.d. in de Oude Waarheden niet langer meer kan en wil vertalen. Het is geen waarheid meer voor mij, terwijl ik ongelooflijk diepgaand met de Ascentie bezig ben.
2,5+ jaar is dit proces nu gaande en ik heb daarin veel te verduren gekregen. Het hoe en waarom doet er nu niet toe, het diende allemaal een doel. Velen van jullie hebben de voorafgaande artikelen van mijn hand gelezen en jullie zullen een beetje weten wat ik daarmee bedoel. Heel veel heb ik niet publiek bekend gemaakt, want ik vind dat het gewoonweg mijn taak niet is om dat te doen. Jullie zullen het allemaal uiteindelijk gaan horen van jullie hogere zelven, en zij zullen jullie meenemen in een leerervaring die zijn weerga niet zal kennen.
Toch ga ik nu iets naar buiten brengen wat onlangs gebeurd is. Ook aangaande dit wil ik graag benadrukken dat als het niet met je resoneert … het dus geen weerklank in je hart/gevoel/emoties heeft, dat je het dan terzijde schuift en ook niet verder leest. Ik wil hier ook aan toevoegen dat mijn ‘ontboezemingen’ in dit artikel velen van jullie zouden kunnen schokken, dus ben voorbereid alsjeblieft.  
De titel van dit artikel is “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn”. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naar mijn mening heeft “De Gebeurtenis” inmiddels plaatsgevonden en dat was op zaterdag 5 Mei jl. Waarom denk ik dat? Omdat op die dag de vrouwelijke helft van De Ene/De Schepper naar voren kwam toen ik in gesprek was met De Ene, en zij min of meer liet weten niet langer in de schaduwen te willen blijven.
Je zult nu willen zeggen maar onze Schepper is toch Man/Vrouw? Wanneer in evenwicht, ja. Maar Hij was niet meer in evenwicht aangaande ons Universum… … Laat me dit alles ietwat uitleggen.


Onze Schepper, De Ene, maakt deel uit van het “Schepperras”. Ik weet niet hoe groot dit ras is, maar Hij/Zij is in ieder geval niet alleen. Dit Schepperras kwam bij Hem/Haar met het voorstel/de vraag om een Universum te creëren waarin alleen de Mannelijke energieën (Macht Over/Binnenin) uiteindelijk de overhand zouden hebben, zodat deze zijde van hen bestudeerd kon worden. Onze “Ene” werd dermate hoog aangetekend dat zij bij Hem/Haar kwamen met dit voorstel. Onze Ene stemde daar onmiddellijk mee in. Dit leek een prachtig avontuur toe om meer kennis en ervaring te vergaren, om meer in evenwicht met zichzelf te komen. Onze Ene zou al die tijd bijgestaan worden door een “Adviseur” van het Schepperras, dus Hij/Zij zou er niet alleen voor komen te staan. Aldus geschiedde…
Het Schepperras is zowel Mannelijk als Vrouwelijk. Zij bezitten in hun Zijnheid een Zij-Ik en een Hij-Ik, die elkaar prachtig aanvullen. Voor ons Universum moest onze Schepper/Ene diens Hij-Ik op de voorgrond gaan plaatsen. De Zij-Ik zou langzaam naar de achtergrond teruggedrongen worden totdat zij volledig op non-actief zou komen te staan. Dit alles kregen Vader en Moeder, de eerstelingen die het levenslicht zagen in dit Universum als een geïndividualiseerde extensie van De Ene, op hun “schouders” geplaatst en met hun geboorte kregen zij een bepaalde ondergrond mee waar zij mee aan het werk moesten. Die ondergrond was opzettelijk uit evenwicht gebracht, want zij zouden, wanneer het dimensionale systeem gecreëerd was, iedereen die daarin geboren werd verder uit evenwicht moeten brengen om die mannelijke energieën volledig op de voorgrond gezet te krijgen. Zij moesten dus hard kunnen zijn, koppig, meedogenloos enzovoorts. Mededogen en medeleven bijvoorbeeld zou hen danig in de weg hebben gezeten bij hun taak. Vader en Moeder waren heel in het begin ook androgene wezens. Het Mannelijke stond, net zoals bij onze Schepper, op de voorgrond. Inmiddels hebben zij zich ook opgesplitst in  Man/Vrouw en leven dus net zoals wij dat doen … een mannelijke helft en een vrouwelijke helft die bij elkaar horen … zielpartners.
Vader en Moeder zijn aan het werk gegaan en nodeloos te zeggen, dat zij in hun opzet geslaagd zijn om dit hele Universum in de Extreme Mannelijke (meest negatieve) energieën te krijgen. De Zij-Ene/Schepper werd langzaam maar zeker naar de achtergrond geplaatst en op non-actief gezet, en dat moest ook wel, omdat de Hij-Ene/Schepper anders niet goed in zou kunnen schatten hoezeer hij uit evenwicht zou raken met het verdwijnen van de Goddelijke Aanvulling die zijn Zij-Ik voor Hem was. Hij wist dus nog steeds wel Wie en Wat hij was, maar moest nu een rol gaan spelen dat hij uit evenwicht geraakt was. Een rol die Vader en Moeder zou ondersteunen bij het verder uit evenwicht brengen van ons Universum. Hoe kon de Hij-Ene nu precies weten hoezeer Hij uit evenwicht moest raken? Wel daar had hij twee prachtige leidraden voor.  
Ten eerste, omdat hij de Universele Wetten hanteert … Alles wat wij bedenken, wat onze overtuigingen ook zijn, positief of negatief … dan volgt hij dat spoor met de Universele Wetten en voert dat uit. Dus ben jij uitgesproken negatief dan volgt hij dat spoor, en ben jij uitgesproken positief dan volgt hij dat spoor. (dualiteit). Hij volgde in onze kielzog kan je wel zeggen … Wij de geïndividualiseerde extensies doen de ervaringen op en verwerven kennis met datgene wat Hij ons voorlegt in het leven. Daar komt de frase “Je schept je eigen werkelijkheid” dan ook vandaan. De Ene leert alles via ons.
Ten tweede, omdat … hoe meer dit Universum negatief werd, hij ook in dat negatieve spoor volgde en hij zijn vrouwelijke “inslag” niet aan het woord kon of mocht laten komen. Zij verdween als het ware  naar de achtergrond. Er werd niet meer naar haar geluisterd, haar stem verdween volledig. Zij werd onderdrukt. Kijk naar hoe vele vrouwen in welk land dan ook hier op Aarde behandeld worden en je zult moeten toegeven dat dit hier bij ons (en ook op andere planeten) tot uitdrukking wordt gebracht. Het wordt dus gespiegeld, je kunt het bekijken als dat wij de externe werkelijkheid van de Schepper/De Ene, van Vader en Moeder en van alle hogere dimensionalen zijn. Want … wij (en iedereen) tappen in op het stromen van De Ene/De Schepper, die uitgesproken mannelijk van aard is. Of je nu een negatief leven leidt of een positief leven dat is om het even … Je hart kan niet afgesloten zijn voor het stromen van De Ene. Maar er miste dus al heel lang de vrouwelijke Ene/Schepper. De vrouwelijke invloed/energie was niet aanwezig.
Goed, wij allemaal verkeren dus uitermate in de mannelijke energieën, zowel de mannen als de vrouwen. Het enige verschil hier op Aarde is de Mensheid, die in alle vrijheid zichzelf hebben mogen ontwikkelen. Zij zijn hogere dimensionalen in de incarnatie, terwijl de hogere dimensionalen uit de hogere dimensies nooit zelf in een incarnatie gaan, maar een ‘kloon’ van zichzelf in het lichaam geboren laten worden en dan zeggen of denken dat zij degene zijn die dat leven leeft, maar dat is niet het geval, er is uiteraard een afscheiding. Het leven dat het leven aangaat is een nieuw leven! Dat leven wordt echter wel gechoreografeerd door het hogere zelf van die incarnatie. Terwijl bij een incarnatie van de Mensheid het Spiritteam slechts begeleidt om het leven in de gewenste richting te krijgen, dit spiritteam heeft niet alle touwtjes in handen, zoals dat wel het geval is bij de hogere dimensionalen die met een “kloon” in de incarnatie werken.

Dus de Mensheid heeft een goed evenwicht weten te bereiken tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën. Ik dacht eerst een “redelijk evenwicht”, omdat de vrouwelijke Zij-Ene/Schepper op non-actief stond. Maar dat is in dit geval niet waar … De Mensheid werd op de Aarde geplaatst om on-gechoreografeerd, dus helemaal vrij, zichzelf te ontwikkelen met de Universele Wetten als leidraad. Die ontwikkeling leverde op dat de Zij-Ene alleen op Aarde weer actief kon worden. Vandaar dat de Mensheid in een goed evenwicht is met de Mannelijke en Vrouwelijke energieën. Hier merken we momenteel niet echt heel veel van op Aarde, maar wie goed kijkt/speurt, zal zeker dit aspect bij mensen van de Mensheid kunnen ontdekken. Het is er, maar de extreme mannelijke energieën overheersen dit. Iedereen op Aarde bevindt zich in diens overlevingsinstinct, vanwege het knechtschap waarin wij ons bevinden. Of we het knechtschap nu beseffen of niet. Dit knechtschap levert een defensieve houding of een ik-houd-me-rustig-en-leef-mijn-leven-gedeisd houding op. Mensen staan met hun rug tegen de muur door indoctrinaties, wetten en regelgevingen, waarden en normen wel of niet zelf opgelegd. We moeten dit en we moeten dat, en een haastig leven leidt ons ook niet naar introspectie of een spirituele ontwikkeling.

De hogere dimensionalen in de hogere dimensies, hebben daar (achtste dimensie) geprobeerd om ‘als God’ te leven. Zij kregen wetten en regels voorgeschreven van Goddelijke Zelven die in de dertiende dimensie leefden, en die zichzelf ook als God waanden te zijn. Maar in feite werkten Vader en Moeder onopgemerkt met hen (want binnen het experiment om alleen in de mannelijke energie te leven was een volgend experiment aangaande hoe het zou zijn om in afgescheidenheid te leven van de De Ene/De Schepper, en dus gaven Vader en Moeder of De Ene geen gehoor aan oproepen of smeekbedes) en choreografeerden alles wat er doorgegeven moest worden aan diegenen die ervaringen opdeden in de lagere dimensies. Dit gebeurde allemaal uiteraard onopgemerkt, net zoals de levens van de hogere dimensionalen met een ‘kloon’ in de incarnatie onopgemerkt gechoreografeerd worden. Zo kwamen die boodschappen binnen bij de Tien en Acht dimensionalen en zij probeerden een evenwicht te vinden in onvoorwaardelijke liefde. Maar alles wat dit soort liefde doet is extreem beleefd zijn tegen elkaar, want als je onvoorwaardelijk lief wilt hebben in de dualiteit dan heb je vele voorwaarden nodig om dat voor elkaar te krijgen, en dus beseften zij dat zij ook in eenzijdigheid moesten leven. Maar zoiets als eenzijdigheid bestaat niet. De Schepper is dualiteit - vrouwelijk/mannelijk - en dus leven wij in een Universum van dualiteit. Toch hebben de hogere dimensionalen in die eenzijdigheid geleefd en zijn als volgt te werk gegaan….
De extreem aanwezige mannelijke energie moest natuurlijk onderdrukt worden, want alles wat negatief was dat was niet (dachten zij) zoals God was. Dus gingen zij die gevoelens en emoties onderdrukken met hun mannelijke energieën. Zij moesten een ietwat vrouwelijke inslag gaan krijgen, en hoe konden ze dat beter krijgen dan in dienstverlening te zijn aan God. Dus de mannelijke energieën die op de voorgrond stonden onderdrukten de negatieve gevoelens en emoties, en ook deze mannelijke energieën gingen de vrouwelijke energieën nadoen. Dus er werd nog geen evenwicht bereikt. Dat konden zij ook niet, want Vader en Moeder stonden aan het roer en choreografeerden hun levens en leiden hen verder en verder de afgrond van de negatieve mannelijke energieën in. Er waren immers geen vrouwelijke schepper energieën die de boel in goede banen konden leiden.
De spiegel van het nadoen van de mannelijke en vrouwelijke energieën komt op onze en andere planeten heel duidelijk naar voren in de homofiele en lesbische partnerschappen. En ook alleen de incarnaties van de hogere dimensionalen met een ‘kloon’ in de incarnatie, hebben homofiele of lesbische levens. De gevoelens van de mensen zijn in zo’n incarnatie beslist ‘echt’, ik wil dat beslist niet ondermijnen. Echter, ik heb ook gehoord via enkele van mijn familieleden hier op Aarde over een overtuigd lesbisch partnerschap, dat beide dames inmiddels een mannelijke wederhelft gevonden hebben… Want ga maar na … iedereen heeft een zielpartner, tweelingvlam, of zij nu ook in de incarnatie zijn of niet. Je hebt er één!! 
Oké, hoe kom ik ertoe te denken dat “De Gebeurtenis” heeft plaatsgevonden op 5 Mei. Leuke datum ook voor Nederland met het bevrijdingsfeest… … Toeval? (er wordt met mijn hoofd geschud) Dus nee … Ik ben Nederlandse en hier wordt dit hele proces uitgevoerd, dus wat een mooiere datum voor de Zij-Ene om naar voren te treden nietwaar?
Wat gebeurde er? Ik stond onder de douche en was in gesprek met De Ene en daar was ik nogal gepassioneerd mee bezig. Ik las hem zowaar een beetje de les … En uiteindelijk werd ik wat rustiger en zei tegen Hem … “Zie mij dan als je geweten.” … Maar ook al vrij snel kwam naar voren, “Of nog beter … Je vrouwelijke Ik.” Daar nam Zij, de Zij-Ene/Schepper, het van me over. En toen ik onder de douche vandaan gekomen was en beneden in de kamer zat, heeft Zij een hele tijd via mij gesproken. Een tijdje liepen de tranen over mijn wangen toen ze stil bleef staan bij al het leed dat de vrouwen/vrouwelijke energie in dit Universum is aangedaan. Hoeveel zij hebben moeten incasseren van en geleden hebben door de mannelijke energieën. Hoe vaak ik in mijn gesprekken met hen niet gezegd heb, “Jullie luisteren niet …. Jullie luisteren nooit, jullie gaan maar door en door en door en passen je niet aan. Jullie zijn zo koppig als ezels, stijfhoofdig enzovoorts. Wanneer gaan jullie nu eens luisteren!” Ik weet nu dat dit leven van mij een voorbereiding op dit proces geweest is. Niet alleen heeft mijn hoger zelf met mij gewerkt, maar ook Vader en Moeder, en ook De Ene, zowel Hij als Zij, heeft met mij gewerkt. En zonder te willen opscheppen van mijn zijde; ik heb inderdaad zelfs De Ene/De Schepper, en het Schepperras dus ook, belangrijke kennis verstrekt waar zij zelf nog nooit bij stilgestaan hadden. Dat hebben Zij aan de mix van de opleiding die ik in dit leven onbewust heb mogen ontvangen, te danken. En geloof het of niet … ik ben niet echt heel blij met in deze situatie te verkeren…  
Ik spreek hierboven over wat de vrouwelijke energieën/vrouwen is aangedaan in dit Universum, maar besef ook dat de wonden in de mannelijke energieën/mannen minstens zo groot zijn! Houdt dat alsjeblieft in gedachten… … De wonden in beide seksen zijn nog steeds rauw en open!
Dus “De Gebeurtenis” (The Event) heeft plaatsgevonden. Niet merkbaar eerst voor ons hier op Aarde of de rest van het Universum. Maar hoe meer Hij-Ene en Zij-Ene met elkaar in evenwicht komen, hoe meer wij dan uiteindelijk “De Verschuiving in Bewustzijn” zullen gaan ervaren. De Gebeurtenis brengt de Verschuiving in Bewustzijn voort. Ik denk ook dat je die verschuiving later in de tijd pas echt terug kunt gaan speuren, het zal een geleidelijk proces zijn. Want ook onze Zij-en Hij-Ene/Schepper bezitten open verwondingen binnenin henzelf… Wonden die moeten genezen om in evenwicht te kunnen komen.
Dit proces, waarin ik en de hogere dimensionalen en ook de spiritteams van de Mensheid hier op Aarde zitten om de hogere dimensies/dimensionalen uitgelijnd te krijgen met elkaar, heeft hen in ieder geval een geduchte opleiding gegeven aangaande hoe ons hier op Aarde te gaan helpen en ondersteunen, en daarmee bedoel ik actief helpen en ondersteunen. De ontwaakten die bedoeld zijn om te ascenderen zullen contact gaan krijgen met hun hogere zelf, en dan zullen alle oude waarheden door hen ontkracht en vervangen worden met nieuwe waarheden en begrippen. Waarin respect, vertrouwen en liefde-in-evenwicht-zijnde centraal zullen staan.
Ik schreef dit artikel op 9 Mei en besloot pas vandaag om het te plaatsen. Ik had persoonlijke redenen om het niet te plaatsen, maar vind het nu toch te belangrijk om het te laten liggen…
Met respect en in Liefde,
Cobie

Copyright © 2018, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

16 opmerkingen:

 1. Beste Cobie,

  Je bent niet alleen. Mij is ook verteld dat 5 mei een bijzondere dag zou worden en even wat aanvullende info. In oktober van dit jaar gaat Wall Street omvallen. Wall street staat voor het Ego. Er is mij ook veel duidelijk geworden en nu jij dit schrijft is dit een perfecte aanvulling om hetgeen wat ik ook als info heb gekregen, er is ook iets met een bruiloft die gaat plaatsvinden. Ik wil hier ook niet over opscheppen, maar de puzzelstukjes komen steeds meer goed te liggen. Het is af en toe zwaar vooral mentaal, maar van te voren krijg je al aanwijzingen over wat er komen gaan. Succes en blijf schrijven ook al heb je maar 1 iemand die het snapt haha.

  Liefs Wesley

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel voor je reactie Wesley, ik waardeer het enorm!! <3

   Verwijderen
 2. Lieve Cobie, Ik herken veel in wat je schrijft. Respect! En dank voor het delen. Veel liefs

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel voor je reactie lieve Jozette. Ik stel het bijzonder op prijs <3

   Verwijderen
 3. Dank je wel Cobie, erg blij dat je dit gedeeld hebt :)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Met toestemming van Nicoline, plaats ik haar reactie hier op het artikel dat zij mij via de e-mail toestuurde.

  ***

  Dag Cobie,

  Dank je wel voor het geplaatste artikel. Dat nodigt wel uit tot een reactie.

  Nu begrijp ik waarom ik maar moeizaam contact kon krijgen met de vrouwelijke kant van de Ene. Ik heb het de afgelopen paar jaar weleens geprobeerd wanneer ik weer eens hopeloos vast was gelopen. Maar het contact verliep zo moeizaam, (misschien had ik ook wel geen contact), dat het vrij frustrerend voor me was. Ik heb dit uit ergernis maar weer gelaten. Als dit al niet eens lukt dacht ik, verdorie, hoe dan wel? Dan maar stug mijn pad blijven volgen, in de hoop dat mijn koers nog steeds klopte met hetgeen 'afgesproken' was (voordat ik incarneerde). Dat mijn leven gechoreografeerd werd door mijn Hoger Zelf, dat had ik wel enigszins door, maar dat begrip/inzicht hield niet over en dan is het aanroepen van de vrouwelijke Ene wel eens noodzakelijk (zonder het gewenste resultaat aldus). Inmiddels is het steeds wat duidelijker geworden dat in mijn leven sprake is van een plan, want ik merk dat in mijn leven beslist sprake is van een bepaalde timing. Hiervan afwijken gaat niet lukken (wel eens pogingen hiertoe ondernomen, maar jammerlijk mislukt). Daaruit kan ik afleiden dat mijn leven geleid word door mijn Spiritteam, dit in tegenstelling dus tot de Mensheid (als ik het goed begrijp).

  Voor het eerst begrijp ik hoe het zit met de relaties van gelijkgeaarden (dat had ik me al vaker afgevraagd, gezien vanuit de mannelijke en vrouwelijke wederhelft/energieën). Ik kon het niet goed duiden, het leverde bij mij verwarring op. Ik neem aan dat ook de transseksualiteit (de man/vrouw die het gevoel heeft in het verkeerde lichaam te zitten en aldus zich laat 'ombouwen' tot een vrouw/man) eveneens te verklaren is vanuit deze theorie door de hoger dimensionalen (dus het imiteren van de vrouwelijke en mannelijke energie)? Ik zou het haast denken.

  (Cobie: Daar heb je gelijk aan. Toen ik het artikel schreef had ik transseksualiteit niet in mijn gedachten, had ik dat wel gehad, dan had ik het er zeker bij genoemd.)

  Begrijpelijk dus waarom de aarde zo verschrikkelijk uit evenwicht is, waarom het dieren- en plantenleven zo weinig worden gerespecteerd en zo te lijden hebben onder de huidige (klimaat)omstandigheden. Eveneens logisch waarom het met de scheppende kracht van onszelf maar niet wil opschieten. Eveneens voorstelbaar waarom de mannelijke kant van de Ene van onze ervaringen moet leren, hij mist immers zijn scheppende Wederhelft, hetgeen wij op aarde helaas ook ervaren. Tja, eveneens begrijpelijk is het waarom de Universele wetgeving uit evenwicht is. De mannelijke energie is 'doorgeschoten', er is geen correctieve vrouwelijke kracht meer aanwezig. Je ziet het overal in de maatschappij terug: geld, macht en geldingsdrang voeren de boventoon. Mensen worden gezien als productiemateriaal en steeds meer uitgebuit (stukloon nota bene), voelen zich steeds meer als een hamster in een ronddraaiend rad. De kwetsbaren (zoals ouderen, gehandicapten, psychiatrische patiënten, gedetineerden (ja, ook die!) komen steeds meer in de verdrukking terecht. Ze kosten geld en zijn niet productief in onze hedendaagse samenleving, dus wordt er straf op bezuinigd. En zoals hierboven genoemd: het plantenrijk en dierenrijk (bijvoorbeeld glyfosaat op de weilanden, want dat komt de productiviteit ten goede) komen steeds meer in de verdrukking. Goedkope vluchten ten koste van de natuur. De lijst is schier eindeloos. Kortom: de menselijke maat is verdwenen.

  Hopelijk gaat het verlenen van hulp door de vrouwelijke kant van de Ene nu wat gemakkelijker, wanneer deze wordt aangeroepen. We zitten er bitter om verlegen, om het maar eens zo uit te drukken.

  Met vriendelijke groet,
  Nicoline

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Lieve Cobie, dankjewel voor het delen van dit prachtig artikel. We hadden het al iets eerder gelezen echter vandaag nog eens even echt voor gaan zitten. Er gebeuren zoveel dingen in en om ons heen, dat is niet in woorden uit te drukken en dat hoeft ook niet want er mag ook nog ruimte en tijd zijn voor creeren en scheppen, want dat gaat toch de bedoeling zijn. Gelukkig komen er steeds meer mensen die bewust zijn van hun bewustzijn en wat dit voor verantwoording ook met zich meebrengt. Wij zijn in ieder geval heel blij dat je dit gedeeld hebt en wat die datum betreft, voor ons altijd al een bijzondere datum. Liefdevolle Hartegroet Marcus en Kaatje

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel voor jullie reactie Marcus en Kaatje, ik waardeer het enorm!! 💙💚💛💖

   Verwijderen
 6. Jij ook dankjewel voor je reactie Richard 💙💚💛💖

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hallo
  Ik heb inmiddels ook contact met mijn hogere zelf gekregen.
  Er is inmiddels een communicatie.
  Ben ik zeer blij mee.
  Gr Richard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is geweldig nieuws Richard!! Dankjewel voor dit met ons te delen.
   Ik wist dat het eraan zat te komen ... en hoop dat anderen dit contact nu ook gaan krijgen. Als je wilt of er behoefte toe voelt om erover te praten (nu of wat later) kan je dat via het contactformulier eventueel doen...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 8. Lieve Coby, ondanks het feit dat wij nog onbekende van elkaar zijn en ik nu mijn eigen groep Mysterieschool Atlantis ook andere groepen tegenkom, en nu ook jijzelf, ben ik hoogst verbaasd over deze tekst die ik dus in het feitelijke heden opschrijf als commentaar op jou blog van 2 jaar geleden. Zelf ben ik op de hoogte hoe het dimensionaal eraan toe gaat, maar dat binnen hogere dimensies sprake zou kunnen zijn van – ik citeer: - “Dit Schepperras kwam bij Hem/Haar met het voorstel/de vraag om een Universum te creëren waarin alleen de Mannelijke energieën (Macht Over/Binnenin) uiteindelijk de overhand zouden hebben, zodat deze zijde van hen bestudeerd kon worden.” Dit is voor mij onverklaarbaar en zelfs onmogelijk want dat zou betekenen dat deze Scheppersgoden Hij/Haar of Hem/Haar hiervoor toestemming hebben gekregen van het Galactisch Bestuur of Centrum, en dat is voor mij volkomen ondenkbaar en onvoorstelbaar. En ik ken de kosmische of universele levenswetten. Het gaat tegen de wetten in en daarom sta ik perplex over zoveel onzin. Niet jouw onzin wel te verstaan maar dat dit aan jou wordt gepresenteerd als een waarheid.
  Ik ben dus bijna tot aan de onderzijde van de 1e pagina gestopt met lezen, omdat ik deze tekst eerst wilde uitpendelen en dat heb ik net gedaan: een zwaar negatieve uitslag en daarmee geef ik je ook aan dat je volkomen gelijk hebt om met jouw vertaalwerk te stoppen want je bent volkomen misleid geweest in die jaren dat je hier aan verbonden bent geweest. Ik laat het hier in eerste instantie bij omdat ik geen idee hebt hoe je hierop zult reageren, want je bent me onbekend. Maar ik voel me verplicht om je dit door te geven. En nu heb ik dus ook een eerste bewijs hoe hogere bewustzijnsgebieden kunnen manipuleren. Namasté, Jan Willem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Jan Willem,

   Je schrijft het zelf al, dit blog werd twee jaar geleden geschreven. Intussen is de informatie geëvolueerd en heb ik inderdaad besloten om te stoppen met vertalen en het schrijven van de eigen artikelen.

   Ik kan je volledig begrijpen, laat ik je dat vertellen. Er is zoveel dat er achter de schermen gaande is, met dus het evolueren van de informatie die hier bij mij in een soort van proces onderwezen wordt aan de hogere dimensionalen. Dat loopt al zo enorm niet synchroon met wat je gelezen hebt in dit artikel, dat het me niet verbaasd deze reactie van jou. Maar toentertijd voelde het als waarheid, en deels nog wel natuurlijk want helemaal terzijde schuiven kan ook niet. Mag ook niet...

   Er werd geen toestemming gevraagd om de intens mannelijke energieën uit te spelen. Het komt min of meer gewoon voort vanuit het androgene wezen, en dat de mannelijke zijde altijd op de voorgrond heeft gestaan. Het androgene wezen is inmiddels opgesplitst en de 'zoektocht' van wat nu vrouwelijk of mannelijk is begon.

   Verder ga ik daar hier niet meer over uitweiden omdat ik van mening ben dat ieder diens hogere zelf het in de hand moet nemen om de hogere dimensionale waarheden bij hun incarnaties binnen te brengen. Ik trek mijn handen daarvan af..., want dat is in feite mijn taak ook niet. Ik meende toentertijd van wel, maar aldoende leert men...

   Dus als je nog nieuwsgierig bent, lees inderdaad met een 'slag om de arm' er staan toch echt hier en daar beslist waarheden in waar je wat aan kunt hebben. Ze willen dan ook niet dat ik dit alles offline haal... In ieder geval nu nog niet. Dus blijft de blog nog een tijdje bestaan.

   in liefde,
   Cobie

   Verwijderen
  2. Jan Willem,

   Graag zou ik er nog iets aan toe willen voegen. Ik zou je aan willen raden ook voor jezelf aangaande jouw pendelen, jouw waarheden, een slag om de arm te houden. De verschuiving, de grote verschuiving waarover gesproken wordt, vindt ook op dat gebied plaats. Bijvoorbeeld...

   Zo werd ons altijd verteld dat de ascentie een sprong van 3D naar 5D zou zijn, naar een andere en nieuwe aarde. Dat gaat niet gebeuren, we blijven op deze Aarde en bouwen vanuit de chaos en alle ellende die daar bij komt kijken, een nieuwe Aarde op. Wel dezelfde Aarde en dus geen andere Aarde. Dit is onlangs al eens duidelijk gezegd via een gechannelde boodschap van Blossom.

   We bevinden ons in de vierde dimensie momenteel, en we slaan deze dus niet over zoals ons ooit verteld werd. Dat is oude informatie en oude waarheid.

   Het aarden dat we doen/deden aangaande het aarden in het lichaam betreft ook het aarden op de planeet. Dus niet "We are upon the planet but not of it" is een oude waarheid en niet waar. We moeten ook VAN de Aarde zijn. m.a.w. kom met je hoofd uit de wolken en land nu eindelijk eens echt goed op Aarde. Dit werd onlangs bekend gemaakt via channelings van Daniel Scranton.

   Ik denk zo dat je nog wel eens waarheden tegen zou kunnen komen in de geschreven artikelen van mijn eigen hand, waar je eigenlijk zou zeggen ... Ja, zo zou het eigenlijk wel moeten zijn. Jij noemt het onzin...

   Maar is het onzin als er gezegd wordt dat de Aarde met alles erop en eraan naar 5D gaat, terwijl daar geen dag en nacht ritme aanwezig is, en dan te zeggen dat dit de ondergang zou zijn van zoveel diersoorten, die 's nachts leven en niet overdag? Diersoorten dier- en plantsoorten ook natuurlijk, die afhankelijk zijn van de nacht? Dat is niet 'alles erop en eraan' nietwaar? Ook dat bespreek ik in mijn artikelen. Soms kan het begin van wat je leest je niet aanstaan... Maar misschien schuilt er toch veel waarheid in het één en ander.

   Ik vraag je alleen om soms even door een zure appel heen te bijten, en niet meteen een oordeel te vellen over info dat ook voor mij achterhaalt is, en toch ook nog niet weer volledig... er schuilt een vorm van waarheid in aangaande datgene wat jij als onzin betiteld. Dat mag ... ik heb altijd geweten dat men het wel eens zeer oneens met mij zou kunnen zijn. Ik ben geweest waar jij nu bent... Ik kan daar niet meer zijn.

   Stel de vraag aan je pendel eens: "Wat deze Cobie mij vertelt, moet ik daar ook rekening mee houden? En de tweede vraag: Wordt zij ingezet in een proces welke de hogere dimensionalen nodig hebben om zichzelf te ascenderen naar betere en meer diepgaande vormen van begrip en weten?" En als je daarin tegemoet zou willen komen, zou ik ook graag dat antwoord van je te horen krijgen.

   Verwijderen