zondag, september 14, 2014

Ann en de Engelen - Focus op het Licht - 13 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Focus op het Licht"
13 September 2014
Vier feest te midden van de chaos op Aarde, te midden van de duisternis, de pijn en het lijden, omdat dit type van beroering het resultaat van het Licht is dat probeert naar de oppervlakte van de menselijke harten op te stijgen. Ieder perspectief wil nu erkend worden. Iedereen wil gezien worden en wil geldigheid hebben voor hun wezen. En iedereen wil begrepen worden als een creatie welke waardig van Liefde is.
Liefde, dierbaren is niet altijd een "warm donzig gevoel". Echte Liefde is een erkenning van de waarheid - dat er één Schepper is en één Licht dat alle wezens bezielt … of zij het zich realiseren of niet. Liefde zegt, "'Ik kijk voorbij jouw gedragingen, jouw gedachten, jouw verschijningsvorm … diep in/naar de essentie van jouw wezen. Ik kan van dat Licht houden. Ik kan houden van die Vonk van Goddelijkheid. Ik kan houden van wie je echt bent … of jij je nu wel of niet zelfs maar bewust bent van die waarheid binnenin jezelf."
Op een zeer praktische manier, kan Liefde zelfs kijken naar diegenen die jouw gevoelens kwetsten, die jou onvriendelijk behandelen, die liegen, bedriegen, en stelen, en Liefde zegt,"Ik weet wie jij werkelijk bent! Ik kies ervoor om me te focussen op die vonk van goddelijkheid binnenin jou, ongeacht hoe klein of hoe dim. Ik zal jouw duistere gedragingen, jouw zieke gedachten, jouw onvriendelijke wensen niet meer waardigheid geven. Ik zal met jou omgaan op een manier die gezond voor mij is, want ik respecteer mijn eigen licht of jij dat van jou nu wel of niet respecteert. Ik zal van de waarheid van jouw wezen houden, maar ik zal jouw duisternis niet meer waardigheid geven." En dan, dierbaren, sturen jullie hen op hun weg met wensen dat op een dag ook zij hun Licht zullen zien.
Je hoeft niet met deze zielen te dansen die geen vriendelijkheid/zachtaardigheid belichamen. Je hoeft misbruikende gedragingen in jouw leven niet toe te staan. En terwijl je stevig geworteld en comfortabel raakt in de werkelijkheid dat het gezond en wijs is om het Licht binnenin jezelf in ere te houden, zal je opmerken dat het gemakkelijker is om zelfs van jouw zogenaamde "vijanden" te houden. In waarheid, is geen enkele ziel jouw vijand. Alle zielen zijn jouw familie. Net zoals in jullie menselijke families moedigen wij jullie aan om het Licht binnenin iedereen in ere te houden, maar alsook om gezonde, liefdevolle grenzen te creëren die de grenzen van jezelf in ere houden.

De wereld is momenteel inderdaad in een beetje chaos, maar je hoeft niet in de duisternis te dansen. Je kunt met jouw vrije wil kiezen om je te focussen op alles dat goed, prachtig en waarachtig is. Je kunt je diegenen die de planeet verlaten hebben, zelfs op de meest ondenkbare harde manieren, voorstellen gelukkig in de hemel te zijn, zijnde ontvangen met Liefde en feestviering. Je kunt je de prachtige natuur voorstellen ontkiemend en groeiend over door oorlog verscheurde gebieden, of dat er zelfs meer prachtige steden gebouwd worden, omdat te zijner tijd dit is wat er zich zal voordoen. Duisternis, bij diens ware aard, is tijdelijk. Liefde is eeuwig.
God Zegent Jullie! Wij houden heel veel van jullie.
-- De Engelen
****
Boodschap van Ann
Houden van het Licht Binnenin Iedereen
Ik voelde zo een krachtige en liefdevolle aanwezigheid terwijl ik deze laatste boodschap typte. Ik weet dat Aartsengel Michael er veel mee te maken had. Dit is één les die ik de laatste tijd meer diepgaand ben gaan omhelzen - om zelfs van diegenen te houden die mij haten en ernaar streven om mij schade te berokkenen.
Zoals velen van jullie gelezen hebben, heb ik te maken gehad met één grote snode energie die erop uit schijnt te zijn om me te na te komen. Ik had een lang gesprek met de engelen en zij verklaren aan mij dat er trillingen zijn die ernaar streven om onze angst bloot te leggen zodat zij ervan kunnen leven. Het is niet echt veel anders dan omgaan met psychopaten op Aarde - diep verwonde mensen die van je houden als je hen verafgood, maar je aanvallen als je dat niet doet, en zich dan goed over zichzelf en krachtig voelen nadat zij je omver geworpen hebben. Het is een trieste werkelijkheid en ik bid voor alle zielen die in deze verwonde en oncomfortabele werkelijkheden bestaan.
Desalniettemin, wanneer een trilling van deze aard ermee begint om mij aan te vallen, was het niet het gemakkelijkste ding om ervan te houden en diens recht om te zijn/bestaan te erkennen! Ik heb te maken gehad met kwade mensen. Ik heb te maken gehad met individuen in de geest die zo verloren waren dat wij hen "demonen" noemen. In feite heb ik meer dan een paar in/naar het licht van transformatie gestuurd en nu ben ik met hun zielen bevriend. Maar ik heb nog nooit temaken gehad met een volledige trilling welke ervan houdt om mij op te poken en aan te stoten naar het punt van het naar boven brengen van iedere kleine angst van een vorig leven dat ik ooit gehad heb! Het probeerde me zelfs in de afgelopen maand te bezitten en toen dat in de wakende staat niet bleek te werken, probeerde het dat in mijn dromen te doen.
Dit gebeurt nooit wanneer ik eenvoudig met de engelen sprak. Maar nu dat ik begonnen ben om meer tijd in de Eenheid door te brengen - die energie van Gods Alles-Dat-Is, zeiden de engelen, met een klein beetje humor … "Ann Eenheid betekent Eenheid … alles ervan! Je kunt niet uitzoeken en kiezen welke trillingen je binnenloopt, maar je KUNT degenen uitzoeken en kiezen waar jij je mee bezig zult houden." Zij vergeleken het met het wonen in een grote stad. Als je veilig opgesloten blijft zitten in je eigen appartement zal je "veilig" zijn voor het overgrote deel, maar als je over straat loopt kom je allerlei soorten van karakters tegen … en het is aan jou om te beslissen met wie en met welke energieën je zult dansen.
Dus ik heb er zeer ijverig aan gewerkt om in het Licht te blijven. Wanneer ik iets naars rondom me heen voel zeg ik eenvoudig, "Je hebt het recht om te zijn, maar niet bij mij." Ik heb er zeer hard aan gewerkt om alle angsten onder ogen te komen die naar boven kwamen, om door hen heen van mezelf te houden, en hen los te laten. Ik heb inniger met de engelen in mijn eigen leven gewerkt dan ooit tevoren om te begrijpen hoe mijn eigen energie te besturen. Aanzienlijk veel goeds is hiervan gekomen - grote kracht in mijn bekwaamheid om het Licht te kiezen boven de duisternis. Het is geen gemakkelijke of leuke les geweest, maar de engelen zijn er altijd om te helpen, en ik heb een solide geloof/vertrouwen in de waarheid van Gods Liefde.
Ongeacht wat er in het leven naar ons toekomt, de engelen herinneren ons eraan dat, God nog steeds God is. Noch de onvriendelijke mensen, noch de onvriendelijke energieën hebben wat voor macht dan ook over ons anders dan wat wij hen geven met onze angst.
Dus terwijl de wereld zich bezighoudt met diens oorlogen, en terwijl sommige wezens zich bezighouden met hun aanvallen op onze spirit in de menselijke wereld - zij het een kwade ex, een collega die overstuur is, of een energie die simpelweg niet van het Licht houdt - denk eraan, God is nog steeds God! Liefde is de hoogste macht in het Universum. Praktisch gesproken, kunnen wij kiezen om ons te focussen op het Licht binnenin iedereen. Stel je zelfs de gemeenste wezens voor en dat zij omringd zijn met het Licht, en bid voor hun verheffing. Creëer gezonde grenzen. Tolereer geen onvriendelijkheid in je eigen leven. Maak de duisternis niet meer waardig met jouw gedachten zelfs niet meer dan dat je moet. Er is altijd goedheid. Er is altijd schoonheid. Er is altijd iets wonderbaarlijks en verbazingwekkends aan het gebeuren dat de mensen op de Aarde inspireert.
Wanneer je teneergeslagen of moe bent, zoek dat uit wat jou inspireert. Ik wend me naar blijde/gelukkige/leuke video's, inspirerende boeken, en mijn eigen werk waar ik gepassioneerd over ben. En zelfs na al deze moeilijke lessen, geef ik dank aan God omdat iets ECHT goeds gaande is als ik leer om zelfs sterker in het Licht te staan.
Mijn "Ann & the Angels" show wordt deze Woensdag uitgezonden. Het is de culminatie van tien jaren van intentie om mensen met mijn lesmateriaal Online te bereiken (niet gratis!!). Het werd geboren uit een zuiver verlangen om iedere week Liefde en inspiratie te delen. Ik ben opgewonden. Ik heb geen enkele van de shows al gezien, maar ik weet dat het materiaal goed is … of mijn haar nu wel of niet goed zit J!! En ik ben zeer opgetogen over het me te verbinden met jullie allemaal. Voel je alsjeblieft vrij om deze info door te geven, als je daartoe geneigd bent, aan wie dan ook die er diens voordeel mee zou kunnen doen.
Deze week, focus op het Licht en het goede in de wereld, ongeacht wat anders er ook gaande is. Het neemt moed en kracht om niet in/naar de pijn van de wereld gezogen te worden maar wij dienen veel meer prachtig wanneer we dat niet doen.
Grote knuffels!
Ik houd van jullie allemaal,
Ann

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten