donderdag, juni 29, 2017

Aartsengel Zadkiel - “De Eenheid van de Schepping” - Juli 2017 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“De Eenheid van de Schepping”
Juli 2017 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij de eenheid van de Schepping en diens belangrijkheid aangaande de uitbreiding van jullie bewustzijn te bespreken.
Alle levensvormen beginnen met de Schepper. Het leven is in een staat van eenheid in deze ongedifferentieerde vorm. Iedere cel draagt de Lichtessentie van de Schepper, en dit is binnenin de cel ingeprent. Dit verzekert dat het bewustzijn van de originele essentie altijd binnenin de cel is.
Terwijl de Schepping voorwaarts ging, begonnen de cellen te differentiëren in/naar afgescheiden karakteristieken in overeenstemming met de rol zie zij zouden spelen in het grote web van het leven. Alhoewel zij zich afscheiden in/naar vele variaties, gingen zij door met het ingeprente bewustzijn te dragen waarmee zij bezield waren voorafgaand aan deze individuele afscheiding.
Daarom heeft elke levensvorm een bewustzijn, of het nu een mens, dier, plant of minerale vorm is.

woensdag, juni 28, 2017

“Is De Ene (God) Volmaakt? - Is de Schepping Volmaakt? - Bestaat er Zoiets als Volmaaktheid?” - 28 Juni 2017 / Cobie de Haan


“Is De Ene (God) Volmaakt? - Is de Schepping Volmaakt? - Bestaat er Zoiets als Volmaaktheid?”
28 Juni 2017 / Cobie de Haan

Dit artikel is geweid aan een aantal zienswijzen en vragen die gesteld werden aangaande het artikel, “Innerlijke en Uiterlijke Werkelijkheid - De Universele Wet: “Je Schept Je Eigen Werkelijkheid” Ik heb de vraagstelster gevraagd om haar reactie te mogen gebruiken in een artikel, waarin ik mijn zienswijzen naar voren breng. Zienswijzen die door mij en mijn Spiritteam ontdekt zijn, of dat zij deze zienswijzen aan mij bekend maakten.
Dat ik mijn spiritteam aanhaal in dit geheel doe ik niet om indruk te maken of jullie over te halen aan te moeten nemen dat wat ik vertel op waarheid berust. Ik doe dit omdat ik in een proces met hen zit dat de uitlijning behandelt van de hogere dimensies met de lagere. Zij verdienen net zoveel credit als ik dat doe. We zitten samen in dit proces en werken dus samen. Ik wil ook voor dit artikel benadrukken, dat als mijn waarheden niet met je resoneren je het gewoon terzijde schuift. Wat ik wel graag zou willen vragen is om het logische redenatievermogen en het onderscheidingsvermogen te gebruiken aangaande dat wat je leest. Denk eraan … De hart-geest verbinding in evenwicht hebben en in je hart leven, in het evenwichtige stromen van De Ene zijn schenkt je waarheid.
Hieronder eerst de reactie van Paula op het eerder genoemde artikel…. En natuurlijk wil ik Paula hier en nu heel hartelijk bedanken voor haar durf en openheid, en voor het toestaan van het gebruiken van al haar vragen en inzichten voor het artikel dat hieruit voortvloeit. Ik wilde dit niet in de commentarenbox van de Blog beantwoorden omdat het antwoord behoorlijk lang zou worden…
“Paula: Ik zou eerder zeggen "ervaren door het evolueren, voor het evolueren van de evolutie/schepping. Ik heb altijd begrepen dat alles goed is zoals het is, in het hier en nu.. omdat de schepping foutloos is.. God maakt geen fouten naar mijn mening. Het is wat het is, lessen en verbetering van de schepping doet voorkomen dat de schepping/God zichzelf niet goed genoeg zou vinden.. maar dat kan toch niet kloppen? wij zijn toch 1 met de hele schepping, met het AL.. Of begrijp ik het niet helemaal goed.. In mijn ogen is God perfectie, en wij zijn geschapen naar zijn/haar/het evenbeeld van die perfectie.. en we roepen altijd dat perfectie niet bestaat, wat nou als het wel bestaat...als het altijd al perfect geweest is? En nog steeds is? Dat de perfecte mens wel degelijk bestaat en dat is gewoon wie we zijn in het hier en nu.. En dat er helemaal niks uit balans is? Maar het precies is zoals het nu moet zijn op dit moment op de aarde om ons dat te laten inzien?

zaterdag, juni 17, 2017

Opwaardering Aarderaster heeft Invloed op de Schumann Resonantie en de Ionosfeer - 17 Juni 2017Opwaardering Aarderaster heeft Invloed op de Schumann Resonantie en de Ionosfeer
17 Juni 2017 /  Cobie de Haan
Naar aanleiding van enige opvallende veranderingen in de diagrammen aangaande de Schumann Resonantie van de laatste 3 tot 4 dagen en het vaststellen van invloeden op de gemeten bovenste lagen van de aardse atmosfeer, de Ionosfeer, heb ik daar enige vragen over gesteld aan mijn Spiritteam, ik kreeg echter antwoord van De Ene op al mijn vragen…
De diagrammen van de Schumann Resonantie laten momenteel geen ‘uitspattingen’ zien (witte lange strepen/vlakken) van een tijdelijke extreme verhoging daarvan. Dat moet een reden hebben natuurlijk. Ik zag videootjes voorbij komen die meldingen maakten over invloeden op de bovenste lagen van de Aardse atmosfeer en vond zelf daar ook diagrammen over. Ik houd deze diagrammen al vanaf 8 juni in de gaten, en de waarden stegen enorm zoals jullie ook op de diagrammen hieronder kunnen zien.

vrijdag, juni 02, 2017

Innerlijke en Uiterlijke Werkelijkheid - De Universele Wet: “Je Schept Je Eigen Werkelijkheid” - 2 Juni 2017 / Cobie de Haan


Innerlijke en Uiterlijke Werkelijkheid
De Universele Wet: “Je Schept Je Eigen Werkelijkheid”
2 Juni 2017 / Cobie de Haan

Aahh … de vragen die er gesteld worden tijdens het proces waar ik en mijn Spiritteam in zitten. Ik zat vanochtend heerlijk in de zon buiten en keek naar mijn tuin. Mijn gedachten dwaalden af naar het feit dat ik mijn tuin dit jaar niet heb kunnen inrichten zoals ik het min of meer in mijn gedachten had. Ik schep toch mijn eigen werkelijkheid nietwaar? Dus waarom beantwoordt dan die inrichting niet aan het beeld zoals ik het me vanaf vorig jaar al voor de geest gehaald en ingevoeld had? Laat ik hier ook meteen vertellen dat ik de inrichting zoals het geworden is heel mooi vind … Het is helemaal naar mijn smaak, maar niet zoals ik het allemaal gedurende een aanzienlijke tijd in mijn gedachten heb gehad.
Om een paar voorbeelden aan te halen…. Vorig jaar kocht ik een aantal planten die Elfenspoor genoemd wordt. Ik had dit plantje nog nooit eerder in de tuin gehad en diens rijke bloei was een lust voor het oog. Ik was vast van plan dit jaar weer een aantal plantjes hiervan te kopen. Maar wat bleek … de kweker had ze niet in de verkoop. Ook bij andere verkooppunten kon ik de plantjes niet vinden. Eén plantje was van vorig jaar overgebleven, dus helemaal zonder zit ik niet.
De Petunia’s die ik vorig jaar had, waren paars wit gestreept. Ik had een negental plantjes bij elkaar in de volle grond staan. Prachtig gezicht, zo vrolijk … en ook een lust voor het oog. Mijn vaste voornemen was om ook dat weer precies zo in te richten met dezelfde paars/wit gestreepte Petunia’s. Me een beeld ervan schetsend in mijn geest met bijgaande gevoelens van tevredenheid waren geen punt, dat ging heel gemakkelijk. Maar wat bleek … Alleen een kleine soort van deze Petunia’s waren te koop, en niet de grote … welke ik wilde. Er zijn nu paars gevlekte Petunia’s en die heb ik alleen gezien in de grote hangpotten, en niet als kleine plantjes die je in de volle grond kunt zetten. Ze zijn mooi hoor en ruiken ook overheerlijk, maar het was toch een teleurstelling.
Ik wilde dit jaar ook een Margriet op stam kopen, echter … er zijn (in de contreien waar ik woon) blijkbaar dit jaar geen Margrieten op stam verkrijgbaar (of ze moeten nog komen…). Alle andere voorafgaande jaren waren er Margrieten op stam kan ik me nog goed herinneren. Nu … helemaal niets. Dus ik heb weer gewoon een lage Margriet gekocht … Een hele mooi rijk bloeiende plant is dit ook….
Dat zijn al drie dingen die ik dit jaar gewoonweg door externe omstandigheden niet voor elkaar kon krijgen zoals ik het me de gehele winter en lente voorgesteld had. Waarom weet ik dat niet in mijn werkelijkheid te verwezenlijken? Is de Universele Wet “Je Schept Je Eigen Werkelijkheid” dan niet van kracht of zo?
Er zijn een aantal zaken waar we bij stil moeten blijven staan. Als deze Wet in evenwicht zou zijn op onze planeet, dan zou ik de tuin moeten hebben kunnen creëren zoals ik me daar een beeld van gevormd had. Kunnen het gedachten van mezelf geweest zijn die ervoor zorgden dat ik niet kan creëren wat ik wil creëren? Bijvoorbeeld … “Als het nu maar niet uitverkocht is als ik dat spul wil kopen?” Om eerlijk te zijn, die gedachte heb ik vlak voordat ik dit wilde gaan kopen wel gehad. De vraag is echter, of die gedachten mijn wens en innerlijke beeld en gevoel weet te overschaduwen.
Mijn spiritteam vertelt mij dat die gedachte mijn wens, om bepaalde planten te kunnen kopen zodat mijn droomtuin verwerkelijkt zou kunnen worden, niet kan ondermijnen. Daarvoor had ik dit al te stevig in mezelf verankerd.
Dus gaan we verder met ons onderzoek…

De Arcturiaanse Raad - Alles Ontvouwt Zich op de Juiste Manier - 2 Juni 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Alles Ontvouwt Zich op de Juiste Manier
2 Juni 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Vanuit ons perspectief, nemen jullie de geschikte hoeveelheid aan tijd om door de lagere frequentie energieën heen te werken die nog steeds op de planeet Aarde aanwezig zijn. Jullie zijn de hogere frequentie energieën aan het assimileren op een tempo die ook tamelijk geschikt is, en de effecten van al het werk dat jullie aangaande jullie zelf en de planeet aan het doen zijn nemen tijd om zichzelf te openbaren.
Wij willen dat jullie begrijpen dat deze de tijden zijn waarin jullie de minste hoeveelheid aan tevredenheid zullen voelen van alles dat jullie aan het doen zijn, alles dat jullie ervaren, alles dat jullie verwerken. En het zal minder tijd voor jullie nemen om de effecten te zien en te voelen van wat jullie aan het doen zijn in de komende maanden en jaren. Daarom, komt er een grotere feedback vanuit het Universum en meer herkenbare resultaten gaan zichzelf zichtbaar en bekend voor jullie maken.  
Er is geen versnelde procedure hier. Er zijn geen eenvoudige of gemakkelijke oplossingen aangaande wat het is waar jullie doorheen gaan in jullie individuele levens en als een collectief. De snelle en gemakkelijke manier is de meer gewenste manier, maar het zal uiteindelijk minder tevredenstellend en gevuld met gaten zijn. Daarom, wie dan ook die jou vertelt dat zij een gemakkelijke manier of een snellere manier hebben is waarschijnlijk ofwel onbewust van de waarheid van jullie situatie of wil ten zeerste geloven dat er een snellere en/of gemakkelijkere manier is om te ascenderen.