dinsdag, december 31, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 01, 2014


Ann Albers en de Engelen
"2014 Creëren"
December/Januari 2013-2014 / Week 01

Als het jaar ten einde loopt, weten we dat jullie de neiging hebben om terug te kijken en te zeggen: “Oh, het was een goed jaar!” of “Het was een slecht jaar! Ik ben blij dat het voorbij is”. Als menselijke wezens geven jullie jezelf toestemming opnieuw te dromen bij het verder draaien van de klok om middernacht, 31 december. Maar in werkelijkheid kunnen jullie, lieve mensen, bij iedere ademteug die jullie nemen, op ieder gegeven tijdsmoment, nieuwe dromen dromen.
Ieder moment creëren jullie een Nieuw Jij. Dus ongeacht wat 2013 in jullie leven heeft gebracht, neem om middernacht op 31 december een moment en focus jullie op het sprankelende licht dat zo helder in jullie eigen hart gloeit. Stel je op dat moment voor dat het licht in ieders hart op aarde stralend gloeit, zich uitbreidend, jullie allen verbindend en verenigend in één prachtige, heldere en schitterende zee van licht. Stel jullie voor dat jullie jezelf deze keer volgend jaar kunnen zien, en voel de vreugde van het tot waarheid komen van al jullie dromen. Het is magisch om vanuit ons perspectief om middernacht op 31 december in menselijke harten te kijken. Veel in de wereld getuigt van hoop. Velen in de wereld staan zichzelf toe hun dromen te dromen. Velen in de wereld nemen de tijd om iets voor zichzelf te doen wat betekenis heeft, of ze nu in een menigte staan om op het nieuwe jaar te toasten, of rustig thuis blijven in gebed. Er is op dat moment ZO veel positieve energie, niet omdat dit het einde van een willekeurig jaar aangeeft op de kalender, in een schema van eeuwige “nu ’s”, maar veeleer omdat de mensheid de keuze maakt dit moment betekenis te geven. De mensheid kiest ervoor om te vieren, kiest ervoor om te dromen, kiest ervoor om op een positieve manier te leven. Laat jullie harten dus samensmelten in die prachtige trilling van hoop, vreugde en feest en sta toe dat jullie eigen licht zich vermenigvuldigt.

Een Uur Met een Engel - Jezus - 16 Januari 2012 - Deel 2 van 2


Een Uur Met een Engel - 16 Januari 2012
Jezus over de Verloren Jaren, de Heilige Graal, Reïncarnatie en Veel, Veel Meer…
Deel 2 van 2

Steve Beckow: Dank je wel, Graham. Welkom, Jezus
Jezus: Welkom. En ik vertel je nogmaals, je mag me Jezus noemen, of je mag me Yeshua noemen…
SB: Dank u wel.
Jezus: …of je mag me broeder of vriend noemen. Maar ik verwelkom jullie allemaal vanavond. En ja, ik verwelkom ook het kanaal, en wij zullen met haar werken om te verzekeren dat we samen voorwaarts kunnen gaan.
[Opmerking van Steve - De opname van Martin Luther King is hier verwijderd.]
Ik dank onze gastheer voor het afspelen van deze woorden en ons publiek te herinneren aan deze wonderbaarlijke ziel, Martin Luther King, een man die geloofde in wat hij aan het doen was en die grote veranderingen bracht, niet alleen in jullie Noord Amerikaanse maatschappij, maar over de gehele wereld. Maar ik weet dat hij ook een vraag echoot welke zovelen van jullie in jullie hart vasthouden, en dat is, hoe lang? Hoe lang voordat waarheid en gerechtigheid zullen heersen?
En dus vraag ik aan een ieder van jullie, mijn geliefde vrienden, op deze avond, binnenin jullie eigen harten, hoe lang? … rusten waarheid en gerechtigheid en eerlijkheid en liefde daar? Omdat dat de aard van mijn boodschappen is. Dat is de aard van mijn wezen. En het is wat ik werkelijk aan kom bieden. Het is zo ongeveer alles dat ik aan te bieden heb, want ik breng geen rijkdom, ik breng geen voedsel op deze dag. Ik ben momenteel niet in de broden-en-vissen onderneming.
Maar wat ik jullie breng is hoop, maar deze hoop moet getrouwd zijn met wat in jullie harten is. En als de waarheid en de hoop niet binnenin jou is, dan kom je er door het gehele universum heen niet mee overeen, je wordt het niet gewaar omdat het niet daar is bij het Licht binnenin jou.
Als je ooit wat voor twijfel dan ook hebt over de waarheid van jouw wezen, over de gerechtigheid welke je verdient, op ieder moment van iedere dag, in deze en iedere andere incarnatie die je ooit gehad hebt of zult hebben, kijk dan naar mijn Licht en laat het jou die hoop geven om door te gaan. Omdat dat wat je zoekt precies om de hoek is.
Er zijn veel te veel discussies over ascentie gaande deze dagen, over de verschuiving, over de beweging voorwaarts, en over het opengaan van harten, over een maatschappij die gebaseerd is op liefde, op oprechtheid en het hart. Maar het begint met jullie, dierbaren. Het begint niet alleen met mij. Het is binnenin een ieder van jullie om deze verandering in effect te brengen en om deze nieuwe wereld op te bouwen, deze Nova Aarde, deze Nova Gaia.

vrijdag, december 27, 2013

Een Uur Met een Engel - Jezus - 9 Januari 2012 / Deel 1 van 2


Een Uur Met een Engel - 9 Januari 2012
Jezus over de Verloren Jaren, de Heilige Graal, Reïncarnatie en Veel, Veel Meer…
Deel 1 van 2

Steve Beckow - 24.12.2013: Zoveel mensen zijn hongerig naar de waarheid over Jezus dat wij delen gereproduceerd hebben van twee eerdere interviews met hem in Een Uur Met een Engel. Hier verteld hij wat de Christus werkelijk is, erkend dat hij een avatar was, legt vele moeilijke concepten uit, en geeft meer details van zijn familieleven.
Ik weet dat dit heel veel om te lezen is. Ik weet het, ik weet het. Maar voor diegenen die de tijd hebben, is het zo fascinerend als het maar zijn kan. Als je het nu niet leest, leg het dan nog even terzijde.
Steve Beckow: Dank u wel, Heer, door ons vandaag opnieuw te bezoeken. Ik zei de laatste keer dat wij spraken, dat het beter scheen te zijn om een tijdstip na Kerstmis te reserveren om enige van de details te bespreken van wat ertoe gekomen is om "de verloren jaren," genoemd te worden, en ook andere zaken die relateren naar uw ambt op de Aarde. Ons doel is om voor uw volgers geen enkel hartzeer te veroorzaken, maar om eenvoudig enige van de mysteries die uw leven omringden glad te strijken. Is dat voor u toereikend?
Jezus: Ja, dat is het. Hoewel ik niet zou willen zeggen dat er wat voor verloren jaren dan ook waren! Maar ik verwelkom jou, Steve, en ik verwelkom jullie allemaal. En je mag mij Jezus noemen, of je mag me Yeshua noemen. Maar ik ben verheugd om hier bij jullie te zijn vanavond.
SB: Dank u wel. Jee, ik geloof niet dat ik u wat dan ook anders dan Heer kan noemen, Heer. Het komt als vanzelfsprekend, en ik zou me een beetje vreemd voelen. Ik zal het proberen.
Voordat we verder gaan met de verloren jaren, Linda zelf heeft mij gevraagd om u een vraag te stellen, en dus kan ik die misschien eerst vragen. En dat is: "Wat kunnen wij doen voor de mensen die in wanhoop zijn?" En met wanhoop, bedoelt zij, "Gaat Ascentie echt gebeuren? Ga ik het voor elkaar krijgen?" Zij rapporteert dat heel veel mensen een ietwat teneergeslagen gevoel hebben. Kunt u dat alstublieft eerst met ons bespreken?
Jezus: Ja, ik zal verheugd zijn dat te doen. Want we hebben allemaal een donkere nacht van de ziel gekend. We hebben allemaal een tijd gekend wanneer er helemaal geen Licht lijkt te zijn dat naar binnen kruipt, ofwel met de dageraard of onder de deuropening; wanneer wij het Licht vergeten dat ons Innerlijke Licht en onze Innerlijke Begeleiding is.
En wat er voor velen gebeurd tijdens deze tijd is niet eenvoudigweg de bezorgdheid, of de angst, of de wanhoop of het gebrek aan hoop rondom de Ascentie of rondom de gebeurtenissen van 2012, maar ook rondom de kwestie van hun levens, rondom de betekenis van hun missie, de vervulling van hun missie, het gevoel van liefde in hun harten, of het gebrek daarvan.

dinsdag, december 24, 2013

Ann Albers - Advent Kalender - 24.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
24 December 2013

Gedachte voor de Dag: 
Ofwel je Christen bent, Joods, Hindoe, of van het één of andere of van geen enkel geloof, het vakantie seizoen viert de geboorte van het Goddelijke binnenin elk van onze harten. Het is het festival van het Licht - het Licht van God dat binnenin ons allemaal geboren wordt. Dit Licht wordt zonder fanfare, in bescheidenheid, soms in omgevingen donker en koud geboren. Het is de koestering van de Liefde van de Moeder, en de solide aanwezigheid van de Vader dat dit Licht verzorgt in diens volle glorieuze uitdrukking binnenin ons.
Dat het Licht van God je vandaag en op alle dagen mag vullen. Dat jouw hart vreedzaamheid kent en de waarachtige grote Liefde van God.   

Gebed voor de Dag: 
Lieve God ik vraag dat Uw Licht opnieuw binnenin mijn hart geboren wordt. Het is Uw aanwezigheid dat het grootste geschenk van alles is. Ik vraag om zowel het heilige geschenk van Uw Liefde te ontvangen alsook te delen. Ik vraag om dat te "Zijn".

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, december 23, 2013

Een Uur met een Engel - Jezus - 18 December 2013


Een Uur met een Engel - 18 December 2013
 
Jezus
Jullie Zijn Liefde. Het is Alles Dat Jullie Ooit Geweest Zijn.

Graham Dewyea:  Hallo, en Gelukkige Feestdagen. Welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Een opmerking voor onze luisteraars: Het is het vakantie seizoen en wij zullen een week vrijaf nemen. We zullen geen uitzending op de 26ste hebben, derhalve zullen wij verder gaan met onze normale show activiteit de opvolgende week op donderdag, 2 januari.
Onze gast is Jezus! Aldus, geef ik het hiermee aan jou over, Steve!
Steve Beckow:  Heel veel dank, Graham. En welkom, Jezus.
Jezus:  En welkom aan jullie. Ik ben Jezus Sananda. Ik ben Yeshua. En dat is de vorm waar ik op deze dag mee binnenkom, en waarin ik zo vaak binnenkom om tegen de mensheid te spreken. En ja, ik breng jullie een Kerstgroet, een vakantie groet en een boodschap van Vrede/Vreedzaamheid.
Ik kwam naar de Aarde, ik kwam om me bij jullie allemaal aan te sluiten op deze geliefde Gaia voor één reden en alleen voor één reden. Oh, er waren vele sub-redenen en vele dingen die ik leerde, ervoer, waarvan ik genoot. Maar ik kwam om een leraar te zijn, het voertuig, de leiding/buis van Liefde. Dat is de enige boodschap en de enige missie die ik werkelijk ooit gehad heb. En, mijn geliefde vrienden, mijn familie, mijn mede-reizigers, mijn mede-wegwijzers, het is waarachtig de enige reis en de enige missie en het enige doel dat jullie ooit hoorden.
Deze missie van Liefde, dit geschenk, deze ervaring, deze kans om de Liefde te belichamen is een geschenk. Ja, bij tijden is het ontbering, omdat je dat aldus laat gebeuren. Bij tijden is het extase, omdat je het toestaat waarheid te zijn. Het heeft vele gezichten, en elk en iedereen van jullie heeft een unieke individuele expressie voor jullie ontwerp en jullie kern van hoe dat naar voren komt.
Maar er is geen verschil en dat is er nooit geweest tussen jullie missie en mijn missie, mijn reis en jullie reis, mijn onderneming en jullie onderneming.
De ervaring van dat leven als Yeshua, als Yeshie voor de meesten van jullie, is ietwat anders dan dat van jullie, eenvoudig vanwege de tijd en ruimte, de cultuur … Maar wanneer je aan de oppervlakte krabt, is het fundamenteel hetzelfde. Het is incarneren en de ervaring hebben, ja, van verbinding en het weten, van de Ene, en zeer specifiek van de Moeder, maar zeer zeker ook de Vader, omdat zij niet afgescheiden kunnen en zullen zijn.

Aartsengel Michael's ChristusLicht Meditatie (audio en tekst)


Aartsengel Michael's
ChristusLicht Meditatie
(Audio en tekst)
Gechanneld via Rita Pulmans
Ingesproken door Kees Post 
 
 

Klik hier voor de Kerstboodschap channeling van Aartsengel Michael via Rita Pulmans.
 

ChristusLicht Meditatie 
 
* Zet je neer in een makkelijke houding, met een rechte rug en met je voeten op de vloer.
* Geef jezelf nu gronding, door je te verbinden vanuit je wortelchakra naar het Kristallen Hart van Moeder Aarde. 
* Verbind je nu in Haar kristallen hart.
* Haal een paar maal diep adem en laat al je spanningen los.
* Ontspan je.

Advent Kalender van Ann Albers - 23.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
23 December 2013

Gedachte voor de Dag: 
Volgens de legende hoorden de drie koningen het verhaal van het Christus kind en volgden de Ster van Bethlehem op goed vertrouwen. De moderne versie zegt dat zij astronomen of astrologen geweest moeten zijn, maar in ieder geval, gingen zij op weg met geloof in hun harten, en met het Licht als hun kompas. Zo ook trekken wij er iedere dag op uit in vertrouwen, wetende dat Gods liefde het Licht is dat ons begeleidt.

Gebed voor de Dag: 
Lieve God sta mij altijd toe om het pad te volgen dat door Uw Liefde verlicht wordt.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, december 22, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 52, 2013 - Jij Bent een Geschenk


Ann Albers en de Engelen
"Jij Bent een Geschenk"
December 2013 / Week 52

Wij weten dat zovelen van jullie aldus druk zijn met de voorbereidingen van de feestdagen en nochtans vragen wij jullie om een minuut te nemen, stil te zitten, en terwijl jullie dit lezen, je concentreren op het Licht in jullie eigen hart. Haal adem, en terwijl je dat aldus doet, verbeeld je dat het Licht zich door jullie lichamen heen verspreidt, naar buiten, verder en verder totdat het over jullie gehele wereld heen rimpelt. Verbeeld je dat dit licht de verlorenen, de eenzamen, de in de steek gelaten, en de overrompelden aan kan raken. Verbeeld je dat dit licht de rouwende/verdrietige mensen in een troostende omhelzing kan omwikkelen. Verbeeld je dat dit licht dat uit jullie harten vandaan straalt de gekwetste harten kan kalmeren, hun kwaadheid kalmeert, en hoop brengt naar diegenen die op de rand staan om het op te geven. Haal adem. Zit en concentreer je op dit Licht binnenin jou en sta het toe in alle richtingen voort te stralen. Neem een moment om jouw Licht te voelen of je voor stellen en dat het niet alleen de duistere en eenzame ruimtes binnenin jouw eigen spirit verlicht, maar ook uitreikt zoals het zonlicht, diegenen die in behoefte zijn aanrakend met het geschenk van jouw Aanwezigheid.  
Want inderdaad, of je de vakantiegeest nu wel of niet voelt, of je nu gevuld bent met vreugde of van smart huilt, of je nu omringd bent door familie en vrienden of je wordt jezelf gewaar in de diepten van de eenzaamheid, jij bent gemaakt van dit waarachtige Licht. Je werd vanuit deze waarachtige Liefde geboren. Jij bent de baby in de koude koestal, de ster in de hemelen, het licht dat brandde van de magere olie in de tempel. Jullie zijn degenen die hoop, inspiratie, licht, liefde en waarheid naar de wereld brengen. Ongeacht wat je voelt, denkt of waar jij jezelf dit vakantie seizoen gewaarwordt; dit Licht is jouw waarheid. Wend je er naartoe. Concentreer je erop. Omhels het, deel het. Want wat je aan anderen geeft, geef je aan jezelf. Wat je aan jezelf geeft, deel je met de wereld.
Jouw aanwezigheid op deze Aarde is een geschenk aan de wereld.

Advent Kalender van Ann Albers - 22.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
22 December 2013

Gedachte voor de Dag: 
Het hert is een symbool van gratie, hart, en kracht. Vraag God om jouw vakantie met gratie te vullen - de gratie van het geven en ontvangen van Zijn Liefde. Dit is de diepste en waarachtigste kracht van alles.

Gebed voor de Dag: 
Lieve God sta mij toe in de stroming van gratie te leven.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, december 21, 2013

Kerstboodschap van Aartsengel Michael - 21 December 2013 / Rita Pulmans


Kerstboodschap van Aartsengel Michael
21 December 2013 / Rita Pulmans

Geliefde Aartsengel Michael, Lord van het grote Allicht, Ik heb het gevoel dat er rond dit jaar rond de Winterwende, en tijdens het Lichtfeest en de herdenking van Jezus geboorte, Kerstmis, er een sterkere energie aanwezig is, klopt dit helemaal?
Er is ook het gevoel bij een persoon dat het kristallicht, dewelke de Adamantine deeltjes bevat, en het gouden Christuslicht, nu op dit moment, samenwerken, samenvloeien, kunt U ons daar wat meer over vertellen.
Wij danken U geliefde Aartsengel Michael. 

Lieve lieve "kerstkindekens",
Ja lieverds, zo noem Ik Aartsengel Michael jullie, nu ik zie hoe jullie gretig dit Gouden KerstLicht als het ware innemen, indrinken zoals een gouden vloed van Goddelijke Moedermelk.
Deze stroom van Gouden Licht is nu in Glorieuze neerdaling, en bereikt haar hoogtepunt tussen 21 en 25 december.
Wees voorbereid geliefden op deze heerlijke instroom van puur Goddelijk MoederLicht.

Moeder Aarde: De Stroom van Ontvangen in Jullie Leven - Pamela Kribbe


Moeder Aarde
De Stroom van Ontvangen in Jullie Leven
December 2013 / Pamela Kribbe

Lieve vrouwen en mannen,
Ik ben de Aarde die spreekt. Ik groet jullie vanuit mijn hart, een hart dat in jullie klopt. Ik stroom door jullie lichaam en ben met jullie, en ik wil jullie ondersteunen en je geven wat jullie nodig hebben. Jullie zijn met mij in en door jullie lichaam verbonden en ik stuur voortdurend signalen naar jullie als een uitnodiging. Luister naar mij – ik spreek tot jullie door jullie lichaam. Neem nu een ogenblik rust en ontspan je zodat jullie mijn aanwezigheid in jullie kunnen voelen.
Jullie bewustzijn is Licht en jullie kunnen het je voorstellen als een soort stralenbundel. Deze zuil van Licht kan je op verschillende manieren focussen om het Licht toe te staan verder te schijnen. Je bewustzijn is een concentratie van besef dat op zichzelf neutraal is, omdat er geen gedachteprocessen aanwezig zijn, in de zin van beoordeling of hiërarchie. Het is een meer neutrale, objectieve manier van zijn en jij bent dat bewustzijn.
Dat bewustzijn is in het lichaam dat je nu bezit afgedaald, dat ene waar je precies nu door leeft. Vul je lichaam met je bewustzijn door bij je voeten te beginnen. Laat je aandacht door je voeten stromen, zonder enige verwachting of motief. Je voeten vinden die aandacht geweldig; zij nemen een bad in jouw besef. Voel hoe Licht langs je voetzolen stroomt, en door je tenen en hielen. Voel hoe het Licht je doet ontspannen. Laat het omhoog reizen terwijl je je aandacht richt op je enkels, je kuiten en knieën en omhoog door je dijen, je heupen en bekken. En laat je Licht in het gebied van je buik stromen. Neem de tijd om dit te doen, dan kan jij je werkelijk in je lichaam verankerd voelen. Voel het Licht van je bewustzijn in zachte stromen vloeien, kabbelend door je benen en je buik. Voel hoe je geest tot rust komt en word je volledig bewust dat jij bewustzijn bent – jij bent Licht.
Als er gedachten zijn, neem notitie van hen op dezelfde manier waarop je notitie neemt van geluiden van buitenaf, zoals een hond die buiten blaft. Jij bent niet het blaffen van een hond en je bent niet je gedachten. Jij bent het bewustzijn dat zich bewust is. Voel de open ruimte die jouw bewustzijn is. Jij bent die ruimte, de ruimte tussen je gedachten, tussen de vele gevoelens en impulsen in je hoofd en lichaam. Voel hoe vrij dat bewustzijn is. Het kijkt naar al deze gevoelens en gaat op speelse wijze hiermee om. Wanneer jouw Licht zo losjes en vrij is, wanneer het zich in openheid verbindt met je lichaam, wordt de Aarde die een deel van jou is, gevoed. Dit is het meest genezende Licht dat je ooit kunt ontvangen, het Licht van je eigen ziel, je eigen bewustzijn. Dit Licht bezit helende kracht, sta het dus toe naar een plaats in je lichaam te stromen waar je spanning hebt opgebouwd, de plek die je als een kwetsbare plek in je lichaam herkent. En opnieuw zonder enig oordeel en zeer objectief, sta het Licht toe hierheen te stromen. Zo wordt het evenwicht hersteld.

Ann Albers - Advent Kalender - 21.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
21 December 2013

Gedachte voor de Dag: 
Iedereen heeft een beetje rust nodig ongeacht hoe druk het seizoen. Neem een klein beetje tijd vandaag om al duttend of mediterend door te brengen. Rust in Gods armen en ken de veiligheid en het comfort van dat er voor je gezorgd wordt. Vul jouw ziel zodat je meer liefde om te delen hebt.

Gebed voor de Dag: 
Lieve God help mij om vandaag geborgen in Uw armen te rusten.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, december 20, 2013

Advent Kalender van Ann Albers - 20.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
20 December 2013

Gedachte voor de Dag: 
Vreugde naar de wereld! Vrede zij met jou! Vandaag is een dag om te vieren dat vreedzaamheid altijd beschikbaar is binnenin jouw eigen hart. Het is niet afhankelijk van de externe omstandigheden, het gedrag van anderen, de zekerheid van de financiën, of zelfs een stabiele plaats om te wonen. Vreedzaamheid komt vanuit het weten dat God voor al jouw behoeften zorgt. Laat jouw hart licht zijn vandaag en voel de vreedzaamheid van God binnenin jou.

Gebed voor de Dag: 
Lieve God help mij om de vreedzaamheid te voelen dat voorbij alle begrip gaat. Vul mij met deze vreedzaamheid en laat mij het met de wereld delen.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, december 19, 2013

Ann Albers - Advent Kalender - 19.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
19 December 2013

Gedachte voor de Dag: 
De vogels maken zich nooit ook maar ergens zorgen over. Zij worden zingend wakker, geven dank voor een nieuwe dag. Zij vertrouwen erop dat er altijd aan hun behoeften tegemoet gekomen wordt. Zie of je vandaag een moment kunt nemen om naar een vogel te kijken, zingend, vliegend, naar voedsel zoekend of spelend. Wat kan je van hun onschuldige, vertrouwende manieren leren?

Gebed voor de Dag: 
Lieve God help mijn ziel op U te vertrouwen en vlucht te nemen. 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, december 18, 2013

Moeder Aarde - "Vertrouw de Aarde" - Pamela Kribbe


Moeder Aarde
"Vertrouw de Aarde"
December 2013 / Pamela Kribbe 
Lieve vrienden,
Ik ben de stem van de Aarde. Voel mijn aanwezigheid hier binnen in jullie en onder jullie voeten. Ik ben aanwezig in jullie lichaam; ik stroom door al jullie cellen. Door je lichaam ben je verbonden met de natuur, met alles rondom je heen dat groeit, leeft, en ademt. Word je bewust van de levende aanwezigheid van de natuur rondom jullie, hier, op dit moment. Voel de bomen rond dit gebouw, het terrein waarop dit gebouw staat. Voel de planten, de vogels en de bomen. Als je nauwkeurig waarneemt, kan je voelen hoe jouw aanwezigheid deze levende wezens eveneens beïnvloedt. Niet alleen voel jij hen, zij voelen jou ook. Zelfs dit gebouw leeft, omdat alles waar het oorspronkelijk uit gemaakt is de energieën van de aarde bevat. In alles om je heen is bewustzijn. Materie is bezield bewustzijn. Voel de energie, het bewustzijn, in dit gebouw, voel de geschiedenis die het in zich draagt en wat jij daar naar toe brengt. Je onderschat dikwijls het effect dat je hebt, louter door ergens te zijn.
Daal nu dieper af in je lichaam. Net zoals je met je bewustzijn je omgeving waarnam, doe dit nu op een heel objectieve manier met je lichaam: voel je hoofd, je keel, je borst. Daal dan nog dieper af naar je buik en voel mijn energie – ik zal je leiden. Ik verwelkom je wanneer je dit doet. Ik leef ook; ik bezit een eigen bewustzijn. Voel hoe ik je help door je dieper je lichaam in te trekken als je langs je wervelkolom afdaalt naar je staartbeen. Voel mijn voedende energie, want ik ben je moeder. Voel me in je dijen, knieën, kuiten en enkels, en door je voeten heen.
Vandaag zullen we hier in dit deel van je lichaam blijven. Er leeft een oud idee binnen de geesten van de mensen dat de inspiratie van boven komt, dat diep spiritueel begrip geboren wordt vanuit een verbinding met het hemelse, het kosmische, dat wat zich boven je bevindt. Maar vandaag vraag ik jullie om aandacht te besteden aan wat onder je ligt, de grond onder je voeten, de levende Aarde.
Velen van jullie hebben pijn geleden, teleurstelling ondervonden, diepe droefheid of eenzaamheid ondergaan, dat plaats heeft genomen in jullie lagere chakra’s. Als resultaat is jullie besef er boven uit gestegen, samen met jullie bewustzijn – het heeft, om zo te zeggen, jullie lichaam verlaten – omdat alle emoties die jullie op het aardse niveau hadden te pijnlijk waren om te ervaren. Ik begrijp dat, en ik begrijp ook hoe moeilijk het is volledig af te dalen in een gebied van jullie lichaam dat zo kwetsbaar voelt. Het vraagt een diepe overgave, een diep vertrouwen in het leven.

Advent Kalender van Ann Albers - 18.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
18 December 2013

Gedachte voor de Dag: 
Deze Kerstman ziet eruit alsof hij een lange tijd gelopen heeft. Soms vergt het leven doorzettingsvermogen. Geef het niet op wat betreft jezelf of jou dromen. Geef jezelf vandaag het geschenk om in stilte te gaan zitten en twee of drie dromen van jou te herinneren. Wat voor een kleine stap kan je zetten om hen in/naar jouw leven te brengen. Je mag dan niet het gehele plan kennen, maar je kunt op z'n minst één kleine stap nemen - al was het maar een klein gebed.  

Gebed voor de Dag: 
Lieve God U gaf mij hoop, dromen, en wensen om mijn weg te verlichten. Inspireer mij vandaag om één kleine stap te nemen richting één van deze dromen. Geef mij de kracht, wijsheid en het doorzettingsvermogen om iedere stap voort op de weg te zetten.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, december 17, 2013

Advent Kalender van Ann Albers - 17.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
17 December 2013

Gedachte voor de Dag: 
De krans symboliseert de cirkel van het leven, het wisselen van de seizoenen, en onze eeuwige natuur. Het leven is cyclisch. Ons werk is om van ieder moment te genieten in plaats van ons zorgen te maken over wat het volgende is. Verlangzaam vandaag en waar het ook is dat jij jezelf gewaarwordt, omhels ieder moment. Voel jij je gestrest? Doe langzamer aan. Doe het eerste ding dat jou inspireert. Sta jouw leven toe zich te ontvouwen in plaats van het te forceren.

Gebed voor de Dag: 
Lieve God help mij om ieder moment volledig en met aanwezigheid te leven.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, december 16, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 51, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Vergelijk Niet"
December 2013 / Week 51

Terwijl dit mogelijk geen vakantie onderwerp lijkt te zijn, wensen wij vandaag tegen jullie te spreken over de neiging om jezelf met anderen te vergelijken. Want zien jullie dierbaren, wij zien velen van jullie op de Aarde in deze tijd wensend te hebben wat anderen hebben, het gevoel hebbende dat je er op de één of andere manier naast zit of tekort komt omdat je niet alle cadeaus kunt kopen die je wilt, je geniet nog niet van de levensstijl die je wenst, je hebt nog niet de middelen gevonden om in jouw droomhuis te wonen, of je weet niet hoe de man/vrouw van jouw dromen te ontmoeten … en toch hebben anderen deze dingen.
Wanneer je bij jezelf gewaarwordt te verlangen wat anderen hebben, herinner je dierbaren, dat jullie deze dingen ook kunnen hebben. Je kunt de neiging van het vergelijken gebruiken als een indicator dat er iets is dat je wenst te creëren. Je wenst om meer overvloed te creëren. Je wenst om een grotere liefde te creëren. Je wilt in een huis wonen die jouw spirit verheft. Je wilt de pijnen, eenzaamheden, en kwalen van de wereld verzachten. Deze zijn allemaal goede dingen! Deze zijn authentieke verlangens. Maar stop daar; omdat een jaloers hart of een hart dat vergelijkt een hart is dat gebrek, onwaardigheid, wanhoop en een gevoel van opgeven voelt. Een hart gevuld met waarheid zegt, "Oh kijk daar eens naar. Ik voel me jaloers. Ik vergelijk mezelf met anderen. Het is tijd om mijn hart te erkennen. Het is tijd om te creëren!" Houd ermee op te vragen waarom anderen hebben wat jij niet hebt, en begin eenvoudig te creëren!
Bedank diegenen die hebben wat jij niet hebt. Als zij hun situaties met integriteit bereikt hebben, op een goede manier, verbeeld je dat jij in hun schoenen staat. Hoe zou dat aanvoelen? Vier dat! Zij laten jou de weg zien. Focus iedere dag op dat gevoel. In waarheid wil je een gevoel. Je denkt dat het vanuit een situatie of een ding komt, maar in waarheid kan je dat gevoel vinden door het je slechts te verbeelden dat je de situatie of het ding dat je wilt al hebt. Jouw externe werkelijkheid zal jouw innerlijke werkelijkheid reflecteren. Vul jouw innerlijke werkelijkheid met het leven dat je nu wilt, en zie het dan manifesteren in de externe wereld. Breng tijd affirmerend, verbeeldend, koesterend in gelukzaligheid in een denkbeeldige werkelijkheid door, waar je al hebt wat je wilt. De gevoelens die je zoekt zijn daar de gehele tijd. Geef aan hen toe, en weldra zal jouw werkelijkheid beginnen te verschuiven. Het universum reageert altijd op liefde.

Ann Albers - Advent Kalender - 16.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
16 December 2013 

Gedachte voor de Dag: 
Onze gevederde, behaarde, en andere dierenvrienden zijn loyale kameraden en engelen op de Aarde. Hun onvoorwaardelijke liefde zou ons allemaal kunnen onderwijzen. Kan je vandaag met een glimlach wakker worden, het beste verwachten, en van iedereen op jouw pad houden? Kan je de liefde, aan jou gegeven, ontvangen en de vreugde delen? Zo ja, het gezegde gaat, je bent net zo ontwikkeld als jouw hond. Geef vandaag dank voor alle schepselen van God en zeg een klein gebed voor hun welzijn. Als jij je er toe geneigd voelt, geef iets kleins aan een opvang in de omgeving.

Gebed voor de Dag: 
Lieve God, zegen alle schepselen groot en klein. Dank u wel voor de geschenken welke zij ons geven.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, december 15, 2013

Een Uur Met een Engel - Aartsengel Michael en Nelson Mandela - 12 December 2013


Een Uur Met een Engel - 12 December 2013

Aartsengel Michael en Nelson Mandela
"Ik Ben Verheugd om Deze Kans te hebben om op Deze Manier met Jullie te Spreken"

Graham Dewyea:  Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Ik ben zo verheugd om te delen dat vandaag de tweede verjaring is van Inlight Radio. We begonnen twee jaar geleden, op 12 december 2011, deze show lancerend met onze gast, Aartsengel Michael. En hier zijn we allemaal weer. Het is gewoonweg zo een prachtige reis geweest.
Steve Beckow:  En, Graham, tussen haakjes, wij zijn ook voorbij de twee miljoen luisteraars gegaan.
GD: Dat hebben we zeer zeker gedaan. Dus, we zijn gegroeid en breiden uit, en sinds, natuurlijk, onze lanceerdatum, hebben wij zo een gewelde groep van mensen aan het team toegevoegd, inclusief Geoffrey West, Stephen Cook, Suzanne Maresca, een hele serie van verschillende shows die gekomen en gegaan zijn. En aldus is de doorgaande uitbreiding van dit platform gewoonweg een verrukking geweest.  
En zo, hier zijn we, twee jaren later, er nog steeds druk mee bezig zijnde. En ik ben gewoon in vervoering om bij jullie beide te zijn.
SB:  Linda?
Linda Dillon:  Nou, Graham, omvatten die twee miljoen ook alle sterren broeders en zusters die zich op ons afstemmen? [gelach]
GD:  Wel, het is interessant dat je dat zegt, Linda, omdat het zelfs niet alle shows in beslag neemt die op andere media opnieuw gegenereerd of opnieuw geproduceerd worden. Het omvat niet alle mensen die niet luisteren naar de shows maar gewoon luisteren naar de (opname)… of de transcripties lezen. Ik bedoel, we weten dat deze shows en de inhoud van de shows zeer breed uitgedragen worden.
Het is nochtans een mijlpaal, en dus, goed voor ons.
SB:  Ja. Linda, jij bent de onvoorwaardelijke ster van de show. Hoe is het gedurende de afgelopen twee jaren voor jou geweest?
LD:  Wel, ik zou dat nooit willen zeggen! [lacht] maar heel veel dank!
SB:  Ik zou het willen! [lacht]
LD:  Oh, ik zou het niet willen. Ik zou willen zeggen dat de Raad van Liefde vooraan en in het centrum is. En ik voel zeker ongelooflijke dankbaarheid om het kanaal te zijn. Dus, ja.