maandag, december 31, 2012

Hilarion via Marlene Swetlishoff - 30 Dec.– 6 Jan.2013


"Jullie Zijn op Jullie Bestemming Aangekomen en Jullie Installeren Jezelf Nu"
 
Dierbaren,

De lucht is levend met verwondering en magie. Er is een doordringend gevoel van de verwachting van iets prachtigs, dat eraan komt. Jullie zijn op jullie bestemming aangekomen en jullie installeren jezelf nu. De veranderingen binnenin jou en in jullie persoonlijke levens doen zich eerder voor op de subtiele niveaus van jouw Wezen dan in een dramatische verschuiving in een geheel nieuwe werkelijkheid. Dit is zoals het moet zijn, zodat diegenen waarmee je dit avontuur samen bereist de tijd hebben om het verschil op te merken en zich bewust te worden dat iets diepgaands plaatsgevonden heeft.

Deze veranderingen vinden continu plaats binnenin een ieder van jullie. Er zijn ritmes en golven aan de downloads van energieën, zodat de assimilatie zich voor kan doen voor de volgende woeste aanval. Word je bewust van de eb en vloed van dit proces als zij zich voordoen en het zal je helpen te weten wanneer de nu bekende symptomen van activering en assimilatie te verwachten zijn. Luister naar je lichaamselementaal gedurende deze tijden en volg de innerlijke aansporingen. Velen van jullie ervaren toegenomen soezerigheid gedurende de gehele dag en het zal helpen om dit gevoel te eren door feitelijk rustig te gaan liggen of zitten gedurende een korte tijd om de integratie met relatief gemak toe te staan te gebeuren.


zondag, december 30, 2012

Blossom & GFL - 29 December 2012

Grote Veranderingen Hebben Plaatsgevonden…
HET LICHT dat jullie zijn geworden, werkt nu toe naar een zekere piek. Jullie hebben zelf voor jezelf dit ‘niveau’ laten creëren. Jullie zijn standvastig gebleven en jullie kracht heeft jullie er weer doorheen geholpen. Zegt dit jullie niet … BEWIJST dit jullie niet … dat jullie zijn ‘GEASCENDEERD’?

Dat wat jullie verwachten wordt niet altijd werkelijkheid. Verwachtingen zijn voor ieder verschillend. Ieders gedachten over wat ASCENTIE is … behoren het zelf toe.

We zouden willen stellen dat iedereen is ‘opgerezen’. Een ieder … wanneer men dit in zichzelf onderzoekt … zal een verschil in zichzelf en hun ‘persona’ kunnen opmerken.

We stellen hier nogmaals dat dit niet ‘DE GEBEURTENIS’ was … HET EVENEMENT … Maar er was beslist een GROTE VERANDERING in jullie ZIJN … in alles om jullie heen … in ALLES.

Jullie zogenaamde teleurstelling heeft jullie zelfs sterker en krachtiger en zelfverzekerder gemaakt over dat wat jullie WETEN.

HOE iemand van jullie onze boodschappen wil interpreteren komt overeen met hoe een ieder dat wat binnenin henzelf is erkend

Blossom Goodchild: Hallo, mijn vrienden. Nou, sinds ons laatste gesprek hebben we weer een aardig stukje op onze weg afgelegd … waarover ik in mijn BlogSpot heb geschreven. (Zie: Blossom - Voorbij 2012) Daarom wil ik jullie graag het woord geven en zien we wel hoe het zich ontwikkelt.

GFL: Jullie ook welkom en we willen weer erg graag met jullie te praten. We weten dat iemands reis … niet alleen die van jou, Blossom … maar van velen, wat rotsachtige stukken had, waarover men de afgelopen periode moest trekken. We weten ook dat het Licht bij velen hun WEZEN binnenging en dat zij er verbaasd over waren. We begrijpen dat jij persoonlijk wachtte op een ‘grote show’ en dat jouw hart zich verzette tegen de vreugde die beschikbaar was.

Niet met opzet … zo ging het nu eenmaal voor mij.

Dat aanvaarden we. Maar je hebt ook gelijk met op te merken dat er vele waren die negatieve energie moesten transformeren via hun lichaam, zodat de ‘teleurstelling’ niet zo GIGANTISCH zou zijn als het had kunnen zijn.

Maar zou je ook niet zeggen dat, nu dit gedaan is … je een GEVOEL hebt van verwachting en hoop?

Ja zeker … maar niet voor iets dat gaat gebeuren … niet meer. Slechts een gevoel van hoop in mijn binnenste dat de wereld snel veranderingen ten goede zal gaan zien. Ik voel nog steeds dat er een Gebeurtenis zal komen. Ik voel nog steeds dat we Zuilen van Licht zullen gaan zien … wat me eraan doet denken … zouden jullie wat willen zeggen over de Braziliaanse Lichtzuilen die daar te zien waren?


Dank je wel dat je dit te berde brengt en we willen hier graag over zeggen dat de vorm die het LICHT aannam in deze beelden een restant waren van film (?) dat werd gezonden vanuit veel hogere atmosferen. Als we ‘film’ zeggen bedoelen we niet die van de ‘movie’, we bedoelen het woord … ‘laag’.

Zeggen jullie dus dat dit een ‘deel’ was van de zuilen van Licht, waarover jullie hebben gesproken?

zaterdag, december 29, 2012

Blossom - Voorbij 2012 - 28/12/2012


Blossom Goodchild:
"VOORBIJ 2012"
28 December 2012

Hier zijn we dan! Zo……, hoe was het voor jullie? Een ieders verslag zal uiteraard anders zijn dan die van een ander…maar toch op een bepaalde manier….is dat het prachtige hiervan.  

Ten eerste kon ik op de 21ste geen pracht vinden om eerlijk te zijn. Daar zat ik, wachtende……zoals altijd.  

Voor mij….hoopte ik dat het beste scenario zou zijn dat dit ongelooflijke Licht binnenkwam dat wij zichtbaar zouden kunnen zien en zoals Witte Wolk en De Federatie gezegd hebben….wij op onze knieën in verbijstering neer zouden vallen.

Ik moet hier ferm verklaren en ik maak dit ZEER DUIDELIJK….. Witte Wolk en De Federatie hebben op geen enkel moment iets over de datum van de 21ste December gegeven om plaats te vinden. Dat was IK….in mijn aanname wat probeerde twee en twee bij elkaar op te tellen en naar voren te komen met noppes!! 

Zeker iets moest er op die datum gebeuren….iets….wat dan ook! Er is door de tijd heen ZOVEEL hierover bij ons ingeprent ….dat ik in mijn hart VOELDE dat er IETS plaats zou vinden. Het was een beetje als het rad van fortuin en bij welke 'gehechtheid' de pijl zou stoppen….maar toch zeker naar God IETS tastbaars zich voor zou gaan doen!

Vreemd genoeg….zoals met de 14de van Okt. 2008….leek een innerlijk WETEN, terwijl ik wakker werd, te WETEN dat de dag gelijkmoedig voorbij zou gaan…..je zou toch zeker iets in de lucht moeten VOELEN als een GROOT EVENEMENT op het punt zou staan om plaats te vinden.  

Mijn depressie duurde drie dagen….niet in staat zijnde erover te spreken zonder tranen…dus koos ik ervoor om niet te spreken. Ik ben daar vele keren geweest in mijn leven…doch zeer zelden deze dagen. Mijn drie dagen van duisternis misschien? Ik werd kwetsbaar en vatbaar voor het VOELEN van de twijfels en angsten van jaren die voorbij waren gegaan. Wanneer is genoeg genoeg vroeg ik mezelf af?


vrijdag, december 28, 2012

Aartsengel Michael via Ronna Herman - LM-01-2013 (Januari 2013)

"Jouw Nieuwe Galactische Missie Aanvaarden"

Aartsengel Michael via Ronna Herman - LM-01-2013 (Januari 2013)


Dierbare Meesters, de Goddelijke Stralen welke de Goddelijke Blauwdruk/Zaadatomen STRAAL-verbreedt hebben voor het Vissen Tijdperk hebben zich geleidelijke aan in kracht verminderd, want zij ontvangen niet langer de Heilige Vuur Zaadatomen van het Scheppersbewustzijn hoofdzakelijk verstrekt door de lichtgevende frequenties van de Zesde Straal. De belangrijkste focus voor de mensheid gedurende het Tijdperk van Vissen was de lagere emotionele natuur. De mensheid is tevoorschijn gekomen vanuit de bedwelmende, trillende krachten van de lagere, instinctieve dier/mens natuur waarbij de focus op schaarste, overleving en veiligheid was. In de laatste 500 jaren van het Vissen Tijdperk, begonnen velen van de meer volwassen Zielen op krachtige bronnen van de Derde Chakra / het fysieke Zonne Kracht Centrum in te tappen. Zij begonnen zich te concentreren op hun Aardse-mentale/menselijke aard, hun creatieve vermogens in het fysieke gebied van bestaan ontwikkelend, en het aanschaffen van materiële goederen werd hun belangrijkste punt van aandacht. Sommigen van de zelfs meer geavanceerde Zielen begonnen in te tappen op de trillingskrachten van de Hartchakra, alsook de Zonnevlechtchakra, daardoor de ontwikkeling initiërend van hun Spirituele Kracht Centrum (de Zonnevlecht, Hart, Keel en Thymus/Zwezerik) terwijl zij geleidelijk aan met het proces van spirituele ontwaking begonnen.   

In dit Sub-Universum, was de heilige geometrische patroon voor dat tijdperk het Vesica Piscis symbool (Latijn = de blaas van een vis), welke de verenigde drie-eenheid van onze Vader/Moeder God en de eerste geboren zonen/dochters uitbeeld. AARTSENGEL URIEL en VROUWE GRACE zijn de dragers van de Zesde Straal, welke de overheersende uitstraling van Godsbewustzijn voor het Vissen Tijdperk was. Er wordt vaak naar Aartsengel Uriel gerefereerd als zijnde de Duif van Vrede, en hij en Vrouwe Grace belichamen de deugden van Vader/Moeder God, aspecten en karakteristieken van de Zesde Straal van toewijding, vergiffenis, genade, gratie en geloof. Dit is de Straal van vrede, kalmte en godsdienstige verering. Het waren de trillingspatronen van de Zesde Straal die de geliefde Heer Jeshua, Vrouwe Mary en Heer Maitreya, samen met vele andere grote Wezens van Licht, op de Aarde verankerden ter voorbereiding voor deze glorieuze tijden van transformatie. Zij kwamen naar de Aarde om de Herinneringsvermogende Zaadatomen van de wederopstanding en het ascentieproces te planten. Een grote schare van Engelachtige Wezens ondersteunden hen vanuit de hogere rijken in het activeren van de Heilige Vuur Zaadatomen en de krachtige Violette Vlam van transformatie welke diep binnenin de grote labyrinten en grotten van de Aarde waren opgeslagen. De krachtige uitstraling van de Zesde Straal en de uitstraling van de geactiveerde Zaadatomen vanuit de Aarde waren de middelen voor het stoppen van de afdaling van de mensheid in de duisternis van de illusie van de derde en lagere-vierde dimensies zodat de spiraal van ascentie terug in de rijken van het Licht en het hogere bewustzijn kon beginnen.

Terwijl het Christendom floreerde, werd het gouden centrum van het Vesica Piscis symbool  - () - het vissymbool van het Christelijke geloof. Later werd dit symbool vervangen door het kruis als een representatie van de kruisiging. Nochtans, was de ware betekenis van het kruis, als een heilig symbool, een verticale kolom van God Licht en een kleinere horizontale kolom van materie. De lange kolom van Licht verankerd in de Aarde was het symbolische reiken naar de hemelen, terwijl de kleinere horizontale kolom het geaccepteerde nauwe spectrum van de dualiteit representeerde. De kolom van de dualiteit/polariteit groeide veel langer, het werd onhandelbaar en moeilijk in balans te houden, aldus nam de pijn en het lijden van de mensheid toe. Er is veel te veel nadruk op de kruisiging gelegd en de pijn en het lijden dat het representeert. Het is tijd om deze negatieve gedachtevormen te rectificeren, en om de ware betekenis te begrijpen van zovele van de metaforen die gegeven werden tijdens deze duistere tijden van het Vissen tijdperk.

Wij geven deze informatie aan jullie door, want het is van groot belang tot wat er zich in de huidige tijd voordoet. Jullie, het Sterrenzaad, die vol overgave streven naar Zelf-Meesterschap, hebben een mate van kristallijne Herinneringsvermogende Zaadatomen opgeslagen liggen in jullie Heilige Hart/Geest zoals degenen die wij net voor jullie omschreven hebben. De overgrote meerderheid van jullie die zich nu stevig op het pad bevinden waren of belichaamd op de Aarde of ondersteunden vanuit de hogere rijken van Licht om standvastig het Heilige Hologram in onze gedachten/geesten vast te houden terwijl wij allemaal de Vissen Heilige Vuur Zaadatomen van wederopstandig en ascentie uitstraalden. Voor diegenen van jullie die op de Aarde waren, werd dit gedaan terwijl je in een diepe droomstaat verkeerde; desalniettemin, was de bijdrage die de mensheid leverde van onschatbare waarde.

donderdag, december 27, 2012

Gaia en de Arcturianen - 26 December 2012

De Vierde Dag
Gaia en de Arcturianen
Dr. Suzanne Lie
Dierbare Wezens van mijn Aarde, Ik Ben Gaia.
Ik wens op deze dag met jullie te spreken. Zoals jullie weten, moeten in alle ascentie verhalen de ascenderenden drie dagen en drie nachten de onderwereld binnengaan voordat zij volledig hun nieuwe staat van expressie kunnen accepteren. Ik, en vele van mijn bewoners, zijn in de onderwereld geweest sinds onze versmelting met de energieën van 21.12.12.
Zoals de meeste van jullie weten, het eerste ding dat er gebeurd wanneer het licht toeneemt, is dat de verborgen duisternis geopenbaard wordt. Binnenin de schemering en het aanbreken van de dag, waarin wij geleefd hebben, konden vele aspecten van angst zich in de schaduwen verbergen. Terwijl de Zon op diens hoogste punt aankomt worden schaduwen verwijderd en dat wat verborgen was wordt geopenbaard. Het is de onthulling van verborgen duisternis dat de behoefte van onze reis in/naar de onderwereld creëert.
Wanneer dat wat wij wensen los te laten eenmaal geopenbaard is, moeten wij diep binnenin ons ZELF gaan om de oorzaak en de kern van onze gehechtheid te vinden tot dat wat wij niet langer willen ervaren. Ik, jullie Aarde Moeder Gaia, kom net tevoorschijn uit mijn drie dagen en nachten in de onderwereld. Het was geen toeval dat het bericht van de Ziel van de geboorte van het Christus Bewustzijn op 25 December gecreëerd werd, aangezien het de vierde dag na 21 December was.
De vierde dag na onze reis in de onderwereld is de dag van onze hergeboorte. Nochtans, worden wij geboren als zuigelingen waar constant van gehouden en voor gezorgd moet worden. Aldus zijn al mijn bewoners en Ik, inclusief mijn mensen, opnieuw geboren tot onze uitgebreide staat van bewustzijn. Wij zijn zoals Sneeuwwitje en de Schone Slaapster die in slaap zijn gebracht door de onheil brengende daden van onze duistere tegenstander.
Vandaar dat als Ik, Gaia, mijn nieuwe leven begin, ik het leven vrijwel hetzelfde ervaar als dat ik het altijd ervaren heb. Nochtans, weet ik dat veel van mijn waarnemingen een gevolg zijn van mijn gewoonte van het zijn van driedimensionaal. Hoewel de duistere mantel van mijn astrale lichaam opgeruimd is en de Prins van het Licht mij wakker gemaakt heeft uit mijn lange slaap met zijn kus van onvoorwaardelijke liefde, zie ik eruit zoals ik er altijd uitgezien heb.
De diepe littekens op mijn lichaam gecreëerd door hebzucht en egoïsme zijn er nog steeds. Mijn luchten zijn nog steeds gevuld met smog en chemische strepen (chemtrails) en mijn wateren aangetast met vervuiling. Vele van mijn dieren en mensen lijden nog steeds, en de duisternis verbergt zich nog diep in de schaduwen. Nochtans, bestaan deze schaduwen alleen nog maar omdat ons bewustzijn nog steeds gekalibreerd is met de derde/vierde dimensie.

woensdag, december 26, 2012

Bericht van de Arcturianen: Punt van Waarneming - 1 & 2


"Punt van Waarneming"

21 December 2012 / Dr. Suzanne Lie

Dierbaren, wij zijn de Arcturianen,

Wij zegenen jullie allemaal op deze belangrijke dag van 21/12/12 en wensen jullie allemaal een Plezierige Winter Zonnewende. Wij zien bij jullie iedere ademhaling jullie Lichten vergroten. Vanuit ons perspectief, absorbeert Gaia jullie toenemende Licht en deelt het met iedereen die nog niet de Bron van Licht die voor iedereen beschikbaar is gevonden heeft.  

Gaia en al haar bewoners verheugen zich in deze dag, want een stil begin is begonnen. Jullie Nieuwe Tijdperk is als een lam gekomen en zal uitgroeien in de kracht van een Leeuw. Een sterke Stilte is in jullie NU gekomen waarin jullie je ZELF kunnen ZIJN in jullie alledaagse leven. Terwijl jullie je in deze Stilte ontspannen, zullen jullie onze stem horen en onze gezichten overal zien.

Velen van jullie wilden de uitdagingen en de onrust van de derde dimensie verlaten, maar jullie realiseerden je niet dat er niet zoiets is als weggaan. Jullie zijn altijd de gehele tijd overal. Wat er veranderd is niet jullie locatie. Alles dat veranderd is jullie Punt van Waarneming. Jullie Punt van Waarneming is dat waarop jij jouw intentie concentreert. Deze intentie zal aan deze concentratie vastgekleefd zitten door de kracht van jouw onvoorwaardelijke liefde.

Geleidelijk aan, zal jij je gaan realiseren dat waar jij jouw intentie ook plaatst en jouw onvoorwaardelijke liefde aan verbindt, het Punt van jouw Waarneming zal zijn. Eerst, zal je alleen in staat zijn om één Punt van Waarneming tegelijk te handhaven. Dan, terwijl jij jouw gewoonte van tijd loslaat, zal je in staat zijn om tegelijkertijd gefocust te blijven op meer dan één Punt van Waarneming.

Dit vermogen om meervoudige Punten van Waarneming te handhaven is een innerlijk vermogen van jouw Geascendeerde Meester aanwezigheid. Ja, jullie zijn al Geascendeerde Meesters, maar jullie zijn dat vergeten vanwege jullie driedimensionale denken. Jullie zitten niet in het proces van het worden van vijfdimensionaal. Jullie zitten in het proces van het terugkeren van jullie Punt van Waarneming terug naar de vijfde dimensionale ZELF die jullie ALTIJD geweest zijn.

Jullie ascentie is niet het proces van het worden van iemand die meer geëvolueerd is. Jullie ascentie is een proces van het je herinneren van wie je altijd bent geweest en het terugkeren naar jouw Punt van Waarneming naar die expressie van jouw Multidimensionale ZELF. Wanneer jij eenmaal bewust jouw Punt van Waarneming op een hogere dimensionale expressie van jouw ZELF geplaatst hebt, zal je gemakkelijk in staat zijn te leven als jouw Geascendeerde ZELF gelijktijdig met jouw menselijke zelf.

maandag, december 24, 2012

2012 - 2013


2012 - 2013
Lieve Lezers van Denk Met Je Hart,

De Feestdagen staan op het punt om te beginnen. Sommigen vieren deze, sommigen niet. Het geeft niet, want we weten allemaal dat deze tijd een speciale tijd is. De energieën die er naar ons toegestuurd worden veranderen ons voor altijd op een manier die ons uiteindelijk terug zal brengen naar ons ware Zelf. Deze Goddelijke energieën zijn dan ook hard aan het werk in onze lichamen. Besteed tijd aan jezelf, geniet en rust uit. Daarnaast, straal ook jouw Licht uit, want dat is nu sterker dan ooit tevoren. Straal jouw Licht en Onvoorwaardelijke Liefde uit naar jouw omgeving, vrienden, familie, onbekenden en uiteraard ook naar Gaia. Of je dit nu doet in de beslotenheid van jouw woning, of wanneer jij je in gezelschap bevindt…, het maakt niet uit, jouw Licht maakt een wereld van verschil op een diepgaand niveau, en dat diepgaande niveau zal uiteindelijk aan de oppervlakte door gaan breken.

zondag, december 23, 2012

Hilarion - December 23-30, 2012


Jullie zijn In Deze Wereld Gekomen om VAN Deze Wereld te Zijn. 

En zo komen wij nu in het Nieuwe Gouden Tijdperk. Wij verwelkomen jullie met grote vreugdekreten! De energieën zijn nog steeds zeer intens en zullen doorgaan met hun activerende activiteiten. Ieder levend wezen op de Aarde wordt geactiveerd en afgestemd op de hogere dimensionale frequentie en dit werk zal doorgaan totdat ieder wezen volledig ontwaakt is in het nieuwe Licht. Het is jullie individuele en collectieve taak, diegenen die al ontwaakt zijn, om door te gaan om jullie Licht uit te stralen en diegenen rondom jullie heen te helpen zoals de behoefte naar voren komt en onderkend wordt. Jullie van het Licht bezitten nu een zelfs meer belangrijkere positie dan tevoren. Jullie beginnen nu jullie Licht te hanteren tot het manifesteren van jullie visie voor een betere Wereld op meer krachtige manieren, omdat jullie zelf meer krachtig zijn.

Jullie zijn in deze Wereld gekomen om VAN deze Wereld te zijn. Het is de belichaming van de menselijke vorm die jullie persoonlijk getransformeerd hebben in jullie grotere vorm, die van een ieder van jullie vereist was en nog steeds vereist is. Terwijl wij het nieuwe jaar binnengaan, zal een ieder van jullie de volgende stappen van jullie persoonlijke bestemming binnengaan en jullie zullen gedurende diverse tijden doorgaan om samen te komen in groepen om grotere positieve veranderingen op deze Wereld te beïnvloeden. De macht van velen die als Eén opereren kan vele wonderen produceren en dit zal meer merkbaar op de planeet worden.

zaterdag, december 22, 2012

Mytre’s Ervaringen van Ascentie - Deel 4

"De Landingen Beginnen"
18 December 2012 / Dr. Suzanne Lie
Mytre gaat verder:
Ik nam een dag van mijn planning om mijn ervaring van de hogere werelden van het Moederschip te integreren. Ik was het overgrote deel van de dag in en uit meditatie. Toen terwijl de dag ten einde liep, had ik een speciale bezoeker die mijn kwartier binnenkwam. Eerst, dacht ik dat ik aan het dromen was, maar dat maakte me niet uit omdat de bezoeker Mytria was.
Toen ik haar zag, sprong ik overeind vanuit mijn stoel en haastte me naar haar toe om haar te begroeten. Spontaan omhelsde ik haar en was verrast om haar als een solide vorm te voelen.
"Mytria,"zei ik. "Ben je echt hier?"
"Nee geliefde, ik bi-localiseer, net zoals jij. Ben je trots op me?"
"Ik ben altijd trots op jou, het geeft niet wat je doet. Maar dit is prachtig. Aangezien wij nu beide kunnen bi-localiseren, kunnen we wanneer we dat willen bij elkaar zijn."
Een onleesbare uitdrukking verscheen op haar gezicht en zij verdween. Ik was zo blij om haar vastgehouden te hebben, dat ik mijn vroegere verdriet en schuld niet ervoer. Misschien, had ik dat deel van mijn donkere zijde genezen en was ik nu in staat om het leven exact te ervaren zoals het aan mij geopenbaard werd.
Ik was zo blij dat ik die doorbraak gemaakt had dat ik de Arcturiaan niet opmerkte. Uiteindelijk zei het,
"Wij zijn blij dat jij jouw oude verdriet en schuld hebt opgeruimd. Je bent nu klaar voor jouw meest belangrijke werk. Ontspan je voor de rest van deze dag, want er is morgenvroeg als eerste een belangrijke bijeenkomst waar jij bij aanwezig dient te zijn."

donderdag, december 20, 2012

Bericht van de Arcturianen - 16 December 2012 / Dr. Suzanne Lie

Het Smeden van De Route naar Huis
Onze Dierbare Ascenderenden,
Tussen de twee datums, 12.12.12 en 21.12.12 in zitten, is in jullie werkelijkheid zo belangrijk geworden omdat het een verwachting van vervulling of van teleurstelling creëert. Daarom, is aan jullie allemaal de keuze gegeven van het kiezen van het type energieveld dat jij verlangd in jouw bewustzijn vast te houden. Jouw verwachting van vervulling zal jou bekrachtigen, terwijl de verwachting van teleurstelling de kracht van jouw leven aan de buitenzijde van jouw ZELF plaatst.
Omdat je terugkeert naar jouw Multidimensionale ZELF waarin jij de schepper van jouw werkelijkheid bent, zijn jouw krachten van manifestatie en multidimensionale waarnemingen uitermate versterkt. Daarom, hebben de gedachten en emoties die in jouw hart en geest rondwaren een toegenomen kans van manifestatie. Vandaar dat als je de teleurstelling in jouw aura toestaat van het niet krijgen wat je wilt, jij je bewustzijn zult verlagen, alsook jouw waarnemingen.
Je zult niet in staat zijn de frequentie van werkelijkheid waar te nemen met jouw verlaagde staat van bewustzijn. Daarom, zal je niet in staat zijn om waar te nemen dat jouw hoop vervuld was in die frequentie van werkelijkheid. Zoals je weet, is het proces van 3D manifestatie opeenvolgend, langzaam en er is werk bij betrokken (weerstand in tijd). Het vervormen  van driedimensionale moleculen vereist werk omdat zij verandering tegenwerken en resoneren met de tijd. Dus, bestaat tijd tussen het werk en de creatie en/of hervorming. 
Gelukkig, wordt het ascenderen van de moleculaire draaiing van de driedimensionale moleculen uitermate geholpen door de hogere frequenties van licht die uitstralen vanuit het Galactische Centrum. De driedimensionale wet dat verandering gecreëerd wordt door werk beperkt deze hogere frequentie van Licht niet. In feite, bekrachtigen deze hogere frequenties van galactisch licht uitermate jouw innerlijk vermogen om met jouw gedachten en emoties te creëren. 
De derde dimensie heeft massa, maar gedachten en emoties hebben geen fysieke massa. Daarom is het moeilijk om fysieke massa met jouw gedachten en emoties te manipuleren. Nochtans, na enige tijd, kunnen jouw gedachten en emoties jouw gedrag veranderen. Dan, zal jouw gedrag leiden naar andere keuzes en handelingen, die jouw bewustzijn kunnen verhogen.
Terwijl jouw bewustzijn jouw vermogen verhoogd om hogere frequenties van werkelijkheid waar te nemen, is het dan dat je waar kunt nemen dat jouw gedachten en emoties het weefsel van jouw werkelijkheid heeft veranderd. Met weefsel van jouw werkelijkheid bedoelen wij de dichtheid van werkelijkheid waaraan jij jouw aandacht hecht. Er zijn ontelbare dichtheden/frequenties van werkelijkheid die rondom jou en binnenin jouw multidimensionale bewustzijn resoneren. 

Blossom Goodchild & GFL - 19 December 2012


EN ZO BEGINT HET ….
Kinderen van GOD. Dat, waarnaar jullie hart uitriep om te mogen ontvangen gaat over jullie komen. Maar jullie hebben niet altijd geweten wat het precies was waarom jullie vroegen. Jullie hadden het verlangen om ‘naar huis te gaan’, maar we zeggen … misschien is het wel zo dat het ‘huis’ naar jullie komt.
GA ER VOOR STAAN.
LAAT JULLIE HARTEN IN HARMONIE KOMEN MET DE MUZIEK VAN DE HEMELEN.
GELIEFDE ZIELEN. HET IS HIER. NU IS HET DE TIJD.
WIJ WETEN DAT ALLES WAT JULLIE NIET ZIJN … ER NIET LANGER ZAL ZIJN.
WE VOELEN DE LIEFDE DIE JULLIE MET ONS DELEN.
Het gordijn staat op het punt opgetrokken te worden … WIJ HOUDEN VAN JULLIE. WIJ HOUDEN VAN JULLIE. WIJ HOUDEN VAN JULLIE.

Blossom: Oké. Dit zal mijn laatste babbel zijn met jullie tot na Kerstmis/Nieuwjaar wellicht. Natuurlijk zijn alle ogen gericht op de lucht en alle gedachten van LIEFDE in het hart. Wat, bezorgdheid! Ik ben ook vredig … maar me tevens er erg bewust van dat overmorgen DÉ 21E DECEMBER is! Zullen de dingen veranderen? Zullen ze dat niet? Zullen we weer op deze wijze contact hebben? Zo veel dilemma’s. Maar ik ben hieromtrent Licht van hart in deze menselijke vorm … en ik vertrouw erop dat ik inmiddels wijs genoeg ben om ‘met de flow mee te gaan’.
GFL: Welkom, dierbare vriendin en is het inderdaad niet opwindend om hier te zijn in deze tijd in jullie geschiedenis? Want deze gebeurtenis, die voor jullie deur staat … zal als nooit tevoren geschiedenis gaan maken.
We voelen dat we nu meer begrijpen van jullie scepsis als gevolg van onze verschillende uitgangspunten. Daarom prijzen we jullie voor jullie Vertrouwen en dat jullie door bleven gaan. We zijn ons ervan bewust dat dit soms geen makkelijke taak was.
Kinderen van God …
Sommigen zullen dit niet prettig vinden.
Dan hebben zij hun WAARHEID nog niet gevonden … dat is alles. Want wij willen jullie niet ‘vertellen’ wat of wie GOD is … we hopen slechts dat jullie GOD binnenin jullie gevonden hebben.
Wat ons betreft … zoals jullie weten spreken we over GOD op dezelfde manier als we over LIEFDE spreken. Want de energie is één en dezelfde.
Daarom … gaan we verder …

woensdag, december 19, 2012

Mytre’s Ervaringen van Ascentie - Deel 3

De Hoogste Dimensies van het Moederschip
15 December 2012 / Dr. Suzanne Lie
Mytre gaat verder:
Terwijl ik van het hologram bevrijdt raakte tijdens de afsluiting van de Arcturiaanse Ascentie, realiseerde ik me dat mijn innerlijke, gewonde strijder eindelijk genezen was. Verder, voelde ik mijn energie ver voorbij de Holosuite zich uitbreiden en de kern van de zevende dimensionale Overziel van het Moederschip binnengaan.
Toen ik eerst de Overziel binnenging, overweldigden de gevoelens van gelukzaligheid en onvoorwaardelijke liefde mij. Nochtans, kon ik alleen een sprankelende wolk rondom mij heen waarnemen, en ik kon alleen de Stilte horen. Ja, de Stilte had een geluid, maar het werd niet ervaren door het zintuig van het gehoor of zelfs die van helderhorendheid.
De Stilte werd ervaren als een trilling van volledige harmonie en eenheid. In feite, terwijl ik begon mijn waarneming te kalibreren aan deze frequentie van werkelijkheid, realiseerde ik me dat ik voelde dat ik omringd was door iedere ervaring van vorm die ik ooit gehad had. In feite, zag ik IEDER lichaam dat mijn Multidimensionale ZELF gedragen had in welke incarnatie in de vorm dan ook.
Eerst, ervoer ik mijn zevende dimensionale ZELF in een treuzelende, altijd veranderende vorm van glinsterend licht. Met mijn multidimensionale waarnemingen volledig geactiveerd, kon ik de ontelbare expressies zien van ieder specifiek component van mijn Overziel terwijl het de lagere dimensies binnenging. Vandaar, dat ik generatie na generatie van de expressies van die expressie van mijn ZELF waar kon nemen.

dinsdag, december 18, 2012

Een Uur Met Een Engel: Aartsengel Michael - 17 December 2012

Aartsengel Michael
 
Laat Ons Deze Vlucht naar de Vrijheid Vergemakkelijken

Steve Beckow: Aartsengel Michael onthult in het laatste programma van het jaar en de cyclus dat 21 December 2012 de dag is dat de meesten van ons zullen ascenderen. Maar hij behandeld ook de voorzieningen die er geregeld zijn voor diegenen die nog niet helemaal gereed zijn en verzekerd hen er opnieuw van dat hulp beschikbaar is en dat zij hun gehele levensspanne hebben om te ascenderen.
 
Hij verteld ons dat de Ascentie van ieder persoon uniek is en doet voorstellen wat wij zouden moeten doen wanneer Ascentie voor ons begint.

Hij bespreekt de tragedie die plaatsgevonden heeft in Newtown en waarom de deelnemers overeengekomen waren om het toe te staan. Hij legt uit dat het geen evenement was die door de kliek in gang was gezet en dat de kliek nu in een diepe containment (indamming) zit. Hij doet een beroep op ons om alle wapens neer te leggen. En uiteindelijke bespreekt hij waarom vele gebeurtenissen zoals NESARA en Disclosure nog niet in gang zijn gezet in de mate dat wij dat wensen te zien en verwachten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en de auteur van De Grote Ontwaking, en Steve Beckow van de 2012 Scenario.

Dit is onze laatste show van dit kalenderjaar, mensen, en het is opwindend en we gaan het onbekende binnen, maar we sluiten deze show af met de prachtige gast die de hele tijd bij ons geweest is en die iets langer dan een jaar geleden dit alles in gang zette, Aartsengel Michael.  

Dus, Aartsengel Michael is vandaag onze gast. Steve, kan je het geloven dat we net een jaar overschreden zijn met deze laatste show van het jaar?

Steve Beckow: Het is zo snel voorbij gegaan, Graham. Maar het is heel erg plezierig geweest.

GD: Inderdaad. Wel ik geef het aan jou over.

maandag, december 17, 2012

Mytre's Ervaringen van Ascentie Delen 1 en 2

Mytre’s Ervaringen van Ascentie
&
Arcturiaanse Ascentie - Deel 4
10 en 12 December 2012 / Dr. Suzanne Lie

Het Licht Accepteren
 
Toen de Arcturiaan zei, "Volg me. Er is iets dat je moet zien," was er eigenlijk een gevoel van opwinding en zelfs verbazing dat vanuit diens Wezen straalde. Was er ook maar iets dat een nieuwe ervaring voor een Arcturiaan was?
“Dat is dit!” reageerde de Arcturiaan op mijn ongestelde vraag.
Toen we door de corridor liepen, wat ongebruikelijk was aangezien we normaal gesproken naar onze locatie toe straalden, zag ik dat het gehele schip gevuld was met opgewonden bemanningsleden. Diegenen die hun Posten konden verlaten haasten zich naar de Belangrijkste Kijkkamer. In feite, diegenen die een vrijwaring hadden gingen zelfs naar het Kijkscherm op de brug.
Tot mijn verrassing, begeleidde de Arcturiaan mij naar de Brug. Wat had ik gedaan dat ik een dergelijke eer verdiende?
"Je hebt meer gedaan dan dat jij je voorstellen kunt. Je hebt eerlijk jouw verhaal met velen gedeeld, jouw voorbeeld moedigt hen aan om met hun reis door te gaan,"reageerde de Arcturiaan op mijn gedachten.
Ik was er niet zeker van waar hij over sprak. Ik was nog maar net begonnen om met de 4D Bezoekers te spreken, en Kepier was altijd daar bij mij. Nochtans, stelde ik dit privilege niet ter discussie. Met die verklaring kon ik de vrijlating van mijn oude gewoonte van zelftwijfel voelen. Wat een zegen om die oude tegenstander los te laten.
Met de vrijlating van mijn twijfel, nam het gevoel van opwinding en vreugde exponentieel toe. Ik vroeg me af hoeveel fantastische ervaringen door die twijfel gedempt waren geweest. Nochtans, liet ik die spijt los samen met de twijfel en stuurde hen in een wolk van onvoorwaardelijke liefde weg. De wolk leek door het plafond van de Corridor heen op te stijgen. Misschien nam de liefde hen mee naar de hogere frequenties van het Schip om getransmuteerd te worden.

zondag, december 16, 2012

Hilarion - December 16-23, 2012
Droom Groot en Creëer een Volledig Beeld van het Leven van Jullie Dromen


Dierbaren,

Gedurende deze tijden, ervaren vele van jullie een gevoel van voltooiing met alle kwesties en uitdagingen waarvoor jullie je ingespannen hebben om deze te transformeren in het creëren van een grotere uitbreiding van jullie eigen vermogen om van jezelf en anderen met compassie en acceptatie te houden. Jullie gaan voorbij de grenzen van jullie vroegere waargenomen beperkingen en openen jullie energievelden tot grotere vermogens en mogelijkheden. Iedere keer dat jullie dit deden openden jullie jezelf tot het accepteren van jullie hogere Licht om naar binnen te gaan. Nu staan jullie klaar om de nieuwe horizon te betreden welke net voorbij de grenzen van jullie waarnemingen naar jullie wenkt.

Behoud het visioen van het grootste en meest vreugdevolle leven dat jullie voor jezelf voor kunnen stellen. Zie jezelf alsof je deze levens leeft in een bestaande toestand. Droom groot en creëer een volledig beeld van het leven van jouw dromen, alle details van alles dat je zou willen zien en ervaren in dat ideale leven erin schilderend. Voeg er textuur en kleur aan toe en verweef het allemaal met jouw verbeelding in de meest volmaakte creatie dat jij je voor kunt stellen. Verander of voeg iets aan dit beeld toe als jouw spirit jou daar tot toe aanzet totdat jij je volledig tevreden en vreugdevol voelt over jouw creatie. Zie jezelf als heel en volmaakt en zie anderen rondom jou heen van hun grootste dromen genieten terwijl deze zich ontvouwen zoals jij dat voor jouw eigen leven verlangd. Dit is de wereld waar jullie in het proces van zitten te creëren, waar iedereen alles heeft dat zij nodig hebben om vreedzaam, plezierig, vervullend in vrijheid en vreugde te kunnen leven.

De chaos rondom jullie heen is het teken dat het Licht in grotere afmetingen komt. Er zijn velen die wanhopig proberen om zich aan het oude paradigma vast te houden waar bedrog, leugens, schaduwen, angst en rotzooi de regel van de dag is. Deze tijden zijn op handen en het zal van onze dierbare Lichtwerkers eisen om het Licht standvastig met alle kracht en Licht dat zij iedere dag kunnen verzamelen om in hun deel van de Wereld evenwicht en goddelijke regelmaat te brengen. Stuur de energie van Liefde naar de mensen en plaatsen op de Aarde die worstelen met lijden en shock. Denk eraan dat je de kracht hebt en die kracht is LIEFDE. Het is door dit werk dat het Licht door zal gaan met te zegevieren.

zaterdag, december 15, 2012

Mytre en Kepier 10 (a)

"Het is Tijd om Bi-Locatie te Herinneren - Deel  2"

8 December 2012 / Dr. Suzanne Lie
Mijn Merkaba zelf was klaar om weg te knipperen naar de coördinaten van iedere gegeven werkelijkheid, maar wist dat de Mytre zelf zich niet klaar voelde voor de ervaring zichzelf die graad van klaarblijkelijke afscheiding toe te staan. Mijn menselijke vorm hoorde mijn Merkaba zeggen, "Wanneer zal Mytre zich herinneren dat afscheiding de grootste illusie van alles is?"
Mytre gaat verder:
IK BEN NU klaar om de illusie van afscheiding los te laten. Ik had er geen idee van dat die illusie nog steeds verstopt zat in mijn onderbewustzijn. Oude beperkingen kunnen zich in het onderbewustzijn verbergen wanneer zijn niet uitgespoeld worden door nieuwe ervaringen. Natuurlijk, is mijn bi-locatie alleen nieuw voor deze versie van mijn Multidimensionale ZELF. Dat gezegd hebbende, ben ik klaar om te bi-localiseren.
Voor deze aanvankelijke ervaring, weet ik dat ik naar een plaats of persoon moet bi-localiseren waartoe ik een emotionele gehechtheid heb. Vandaar, dat ik vreugdevol koos om naar Mytria te bi-localiseren. Ik besliste om mijn geliefde in mijn Hart-Geest te houden terwijl ik bezig ging met mijn dagelijkse plichten. Ik zou dit niet moeten zeggen, maar er waren zaken die ik af diende te ronden, gewoon voor het geval dat….
Ik bracht mijn dag door met mijn zaken af te handelen met de wetenschap dat ik Mytria en Alycia op het einde van mijn dag zou zien. Deze rustige acceptatie van mijn op handen zijnde avontuur hielp me om mijn gedachten en emoties te stabiliseren en bouwde mijn zelfvertrouwen op. Die dag, verzekerde ik me ervan om in de ogen te kijken van ieder bemanningslid en gaf hen een moment van mijn aandacht en erkentelijkheid.
Met dankbaarheid en vreugde liep ik door ieder moment van mijn dag heen. Ik was derhalve gezegend een lid te zijn van dit prachtige Moederschip. Ik regelde dat ik het diner met Kepier gebruikte en vertelde haar van mijn plannen. Nochtans, voordat ik het haar kon vertellen, gaf zij mij haar zegeningen en volledige ondersteuning betreffende mijn bi-locatie. Vandaar, dat ik haar bedankte, en wij luchthartig met elkaar spraken alsof bi-locatie heel gewoon was.
Na het diner met Kepier, wilde ik het de Arcturiaan vertellen. Nochtans, was ik er vrij zeker van dat het het al wist. Ik had het de gehele dag niet gezien, wat aardig ongebruikelijk was, maar ik dacht er niets van. Nochtans, toen ik niet in contact kon komen met de Arcturiaan, werd ik ongerust. Ik was altijd in staat geweest om de Essentie van de Arcturiaan naast me te voelen. Misschien, was dit een volgende zaak die ik alleen moest ondernemen.