zondag, oktober 26, 2014

Ann en de Engelen - Licht is Daar Ondanks de Angst - 25 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Licht is Daar Ondanks de Angst"
25 Oktober 2014
Er is zoveel angst op jullie planeet dierbaren, en nochtans handhaven wij dat er ook zeer veel Licht is. Jullie werkelijkheid zal gedicteerd worden door waar jullie je focus op plaatsen. Er zijn altijd oorlogen geweest. Er zijn altijd rampen geweest. Er zijn altijd virussen geweest. Echter, er zijn ook altijd gebieden en harten die gevuld zijn met grote vrede. Er zijn altijd mensen die elkaar na rampen helpen, en er zijn altijd die zielen die werken met de geteisterden, niet beïnvloed door ziekte omdat zij in zuivere Liefde verblijven.
In plaats van af te glijden in/naar de wereld diens zeer diepe behoefte voor kameraadschap in diens ellende, blijf in het Licht. Houd van jezelf ongeacht wat. Ben aardig voor jezelf. Ben aardig voor anderen en besef dat als je de chaos van de wereld voelt, dat anderen dat ook doen, zelfs diegenen die zich er niet bewust van zijn. Probeer om vaker dan gewoonlijke meedogend te zijn, begin met jezelf en deel dan dat mededogen met diegenen die je door jouw dag heen tegenkomt. Want in waarheid zitten jullie allemaal gezamenlijk op school. Jullie zijn allemaal familie. Jullie zijn allen geboren uit het hart van God.
Het is zo gemakkelijk om te zeggen, "Waar gaat de wereld naartoe?" wanneer de dingen in beroering raken. In waarheid dierbaren, wordt de wereld in het grote Licht geboren en net zoals persweeën gebeuren moeten om de baby uit de baarmoeder vandaan te duwen ervaren jullie allemaal persweeën. Jullie allemaal laten de veilige oude pijnen, angsten, ongerustheden, kwaadheden, enzovoorts achter jullie. Niet tot uitdrukking gebrachte emoties bubbelen naar boven naar de oppervlakte in de vorm van krachtige gevoelens, ziekte, en rampen. Sta jullie zelf toe om jullie gevoelens te voelen en stuur hen Liefde, ongeveer zoals jullie van een klein kind zouden houden die huilt en overstuur is. Geef jezelf dezelfde welgemanierdheid die je aan een vriend zou geven.

maandag, oktober 20, 2014

Ann en de Engelen - Energie is Beweging - 18 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Energie is Beweging"
18 Oktober 2014
Ben vriendelijk en zachtaardig met jullie zelf en elkaar want alles bubbelt naar boven vanuit de dieptes binnenin jullie, binnenin anderen, en zelfs binnenin jullie dierbare Moeder Aarde. Het is een tijd wanneer de energieën sterk door jullie fysieke wereld heen snellen. Net zoals de snelle bewegende stromingen van een rivier na de regenval, is er grote beweging. Alles dat binnenin stilstaand is wordt nu in beroering gebracht.
Jullie zien dit op vele manieren manifesteren - politieke meningsverschillen, plotselinge overweldigende bestormingen van emoties, vulkaan rommelingen, stormen, uitbarstingen en humeurigheid in anderen. Terwijl dit begrijpelijkerwijs verontrustend kan zijn op het menselijke niveau, vieren wij in de hemelen feest! Beweging brengt bevrijding, opluchting, en nieuw leven. Als je een rivier hebt die verstopt zit met afval, kan het schone en heldere water niet stromen. Als je echter plotseling de stroming toe laat nemen, wordt alle afval weggespoeld en is het zuivere water wederom vrij om alles op diens pad te voeden. Zo ook, de energie welke door de menselijke harten snelt, door jullie Moeder Aarde, en inderdaad door jullie volledige planeet, alles dat eens klem zat reinigend en opruimend.
Wees zachtaardig met jullie zelf. Wanneer je sterke emoties tevoorschijn voelt komen, laat hen stromen en laat hen gaan. In plaats van je frustraties af te reageren op een ander, sta jezelf eenvoudig de luxe toe van het van jezelf te houden via je gevoelens in beslotenheid. Accepteer jezelf zoals je bent. En dan wanneer de zogenaamde negatieve emoties hun koers gelopen hebben, vind de Liefde onder hen. Wat is het dat je in jouw leven wenst te veranderen om vriendelijker voor jezelf te zijn? Wat is het dat je wenst om welwillend tegen elkaar tot uitdrukking te brengen? Het is een tijd van "echt worden" dierbaren. Het is een tijd wanneer het verstand niet langer kan pretenderen in controle van jullie harten te zijn. Het is een tijd van jezelf het volledige bereik van de emoties toe te staan, dan manieren te vinden om jezelf tot uitdrukking te brengen, vriendelijk en met Liefde.

zondag, oktober 12, 2014

Ann en de Engelen - Hulp Is Altijd Hier - 11 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Hulp Is Altijd Hier"
11 Oktober 2014
Er is nooit een tijd in jullie levens wanneer jullie zonder ondersteuning zijn. Er is nooit een tijd in jullie levens wanneer jullie een enkel probleem alleen op moeten lossen. Niettemin worstelen aldus velen van jullie voor oplossingen voor de uitdagingen van het leven zonder uit te reiken voor de hulp van de Hemelen. Wij begrijpen dat jullie door andere menselijke wezens teleurgesteld werden en wij begrijpen dat, bij tijden, dierbaren, jullie zelfs teleurstelling van God verwachten.
Kunnen jullie hulp hebben in jullie leven? Wij zouden willen vragen, "Zijn jullie bereid te geloven en te ontvangen?" In waarheid is er altijd hulp. God is er altijd. Jullie engelen zijn er altijd. Wij willen jullie helpen. Wij willen jullie levens gemakkelijker maken. Maar het is aan jullie om te beslissen hoeveel wij toegestaan worden om te helpen. Als jullie om hulp bidden, maar in jullie dieptes een overtuiging hebben dat "niemand luistert" of "dat niemand erom geeft, " dan dierbaren kunnen wij slechts tot een bepaalde mate helpen.
In plaats daarvan, kunnen jullie eraan gaan werken om jullie overtuigingen/geloof uit te strekken. Jullie kunnen tegen jezelf zeggen, "Misschien werd ik in het verleden teleurgesteld. Misschien vertrouw ik God niet echt. Misschien zou ik een andere poging moeten wagen." Zoals een onschuldig kind kunnen jullie bidden, "Lieve God, lieve engelen, ik heb me in het verleden teleurgesteld gevoeld en ik weet nog steeds niet of ik volledig in Uw hulp en Uw Liefde voor mij geloof, maar ik wil geloven. Vind alstublieft manieren om in mijn hart te reiken en me Liefde te laten zien. Vind alstublieft manieren om me te helpen me vriendelijk en zachtaardig te openen om te ontvangen." Dan dierbaren, ontvang op de eenvoudigste manier die mogelijk is. Neem een ademteug. Heb langzaam en diep de bedoeling om Liefde te inhaleren.

zondag, oktober 05, 2014

Ann en de Engelen - Verlangens van de Ziel - 4 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Verlangens van Je Ziel"
4 Oktober 2014
Daar zijn binnenin jullie dierbaren, diepe verlangens - verlangens waar jullie angstig voor zijn om aan toe te geven omdat jullie niet weten hoe zij zullen gebeuren. En voor sommigen van jullie zijn deze verlangens aan de oppervlakte, maar diep binnenin jullie ligt een gevoel van gelatenheid of angst dat zij nooit mogen gebeuren. In waarheid streeft een ieder van jullie ernaar om, via deze verlangens, ertoe te komen de Liefde van de Schepper te kennen. Hoewel jullie je mogen voelen alsof jullie ernaar streven om deze Liefde die jullie wensen via de externe omstandigheden te leren kennen, streven jullie er in waarheid naar om deze Liefde te kennen omdat het binnenin jullie bestaat.
Dus waarom zijn er dan überhaupt verlangens in jullie hart? Waarom wensen jullie voor een vervullende carrière, een relatie, het bereiken van een doel, of een meer prachtig bestaan, terwijl jullie allemaal weten dat geluk nooit door de buitenwereld gedicteerd wordt, maar eerder door jullie innerlijke condities? Dierbaren, jullie wensen voor dingen omdat het jullie voorwaarts trekt. Het creëert groei, beweging en verandering in jullie levens. Het zorgt ervoor dat jullie sterker in jullie eigenwaarde geloven, om jullie innerlijke kracht duidelijker op te roepen, en om een groter vertrouwen/geloof in de liefde gewaar te worden dat binnenin jullie leeft. Wanneer jullie deze innerlijke veranderingen bereiken, moeten jullie externe wensen, door de vibrerende aard van het Universum, op de één of andere manier vervuld worden, vaak op manieren die zelfs beter zijn dan dat jullie zouden kunnen verwachten.