vrijdag, oktober 31, 2014

Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van November 2014


November 2014 Boodschap
Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van November 2014
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in November 2014 verwachten?
De energie deze maand is zoals een sterke wind. Er is een gevoel dat er veel zal veranderen in jullie persoonlijke levens en in de wereld rondom jullie heen. Over het algemeen, is er een gevoel dat de veranderingen groter zijn dan jullie, net zoals de wind groter is dan ieder enkelvoudig persoon of ieder enkelvoudig ding.
Jullie zullen de verandering rondom jullie heen zien en voelen, maar jullie mogen nog niet weten hoe jullie willen reageren of wat jullie willen doen met deze veranderingen. Het zal belangrijk zijn deze maand om geen haastige actie te ondernemen. Het zal belangrijk zijn om geen enkele voorbarige beslissing te nemen. Net zoals jullie zouden doen in een storm, vind een rustige plaats om daar gedurende een poosje te gaan zitten.
Deze maand, zal het echt nuttig voor jullie zijn om goed voor jullie lichamen te zorgen; en ook om goed voor jullie familie en jullie woning te zorgen. Jullie zijn niet echt in gevaar, maar er is zoveel verschuiving gaande dat angst sowieso naar boven mag komen. Doe wat je kunt om jezelf te koesteren en koester de rustige, liefdevolle momenten die in je dagelijkse leven beschikbaar zijn.

donderdag, oktober 30, 2014

Moeder Aarde - Hoe Verander Je de Maatschappij? - Oktober 2014 / Pamela Kribbe


Moeder Aarde
Hoe Verander Je de Maatschappij?
Oktober 2014 / Pamela Kribbe
Dierbare, prachtige mensen, ik groet jullie allemaal. Ik ben de Stem van de Aarde. Ontvang mij in jullie midden want ik ben jullie moeder. Open voor mij de cellen van jullie lichaam, aldus ik jullie kan onderhouden. Ik zou graag willen dat jullie je ontspannen, dus doe dat nu. Laat alle spanning los, de vele gedachten in jullie hoofd, de herhalende zorgen die heel veel mensen hebben; laat hen weggeblazen worden. Laat de lucht door en rondom jullie heen stromen.
Jullie zijn mij zo dierbaar. Ik houd heel veel van jullie, en ik verwelkom jullie. Vertrouw mij, wat iets is dat nooit aan jullie geleerd werd. In feite, werd jullie geleerd om mij te wantrouwen. Als een kind, leerden jullie al heel vroeg om op de energie en de bekwaamheden van jullie geest te vertrouwen om het leven te organiseren, aldus het bestuurd kan worden.
Een groot deel van de opvoeding en het onderwijs van kinderen mikt op het bestuurbaar maken van het leven, alsook de mensen geschikt te maken voor een sociaal systeem dat al stevig gevestigd werd. Dit soort van opvoeding en onderwijs verwart kinderen, omdat in hen nog steeds een spontane, intuïtieve stroom leeft die sterk verbonden is met hun emoties, welke zeer vaak nog steeds zeer direct en ruw zijn, en dit schrikt volwassenen af. Gedurende jullie opvoeding, worden jullie, wat het jullie emoties betreft, behoedzaam, voor de kracht van hen, de passie in hen, voor hun onbegrensdheid.
Maar zijn emoties echt zonder grenzen? Nee, emoties hebben hun eigen dynamiek. Als je hen hun beloop laat nemen, zullen zij te zijner tijd een natuurlijk evenwicht uit zichzelf vinden. Wanneer je een kind toestaat om wat stoom los te laten wanneer het kwaad is - omdat het zich oneerlijk behandeld voelt, bijvoorbeeld, - zal het kind, na een tijdje, vanzelfsprekend terugkeren naar een staat van stilte, van reflectie. Het is soms noodzakelijk om het kind te helpen dat te doen, maar wat er vaak in het verleden gebeurde, en wat nog steeds vandaag de dag gebeurt, is dat een dergelijke emotie onderdrukt en tegengehouden wordt om tot uitdrukking gebracht te worden. Door dit te doen, vanaf het vroege begin in het kinderleven, raakt diens natuurlijke emotionele leven beperkt.
Jullie staan zo onder druk in het worden van een gecontroleerde volwassene, die niet gewend is om diens spontane emoties, verlangens, geestdrift of passie te vertrouwen. Op deze manier, raak je vervreemd van je diepste motiveringen. Zij worden als het ware in een donkere hoek geduwd, waar je niet naartoe durft te gaan. Maar, vroeger of later, wat verborgen werd zal naar voren willen komen. De stem van je hart, je ziel, zal niet voor eeuwig ontkend worden.
Het lijkt alsof precies nu, op deze dag en in dit tijdperk, die stem van de ziel tegelijkertijd in heel veel mensen aan het ontwaken is. Daar is, zou je kunnen zeggen, een soort van rebellie aan het plaatsvinden. Mensen willen leven, niet slechts overleven, en niet slechts het leven organiseren, maar volledig eraan deelnemen. Er is een behoefte voor echte ervaringen, voor diepgang, en dit kan een stijging geven aan krachtige fluctuaties in jullie emotionele leven.

woensdag, oktober 29, 2014

Mary Magdalene - De Essentie van Alle Genezing - Oktober 2014 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
"De Essentie van Alle Genezing"
Oktober 2014 / Pamela Kribbe
Dierbare vrouwen en mannen, ik ben zeer nabij jullie, en jullie kunnen mij met jullie hart voelen. Ik werd Mary Magdalene genoemd in één van mijn levens op Aarde, en ik heb met droefenis en vreugde, met angst en met moed op de Aarde geleefd. Net zoals jullie, ben ik door iedere emotie heengegaan, ondertussen de reis door de menselijke ervaring heen makend.
Het is geen kenmerk van heiligheid om alle menselijke emoties te transcenderen. Het karakteristiek van een heilige is precies dat zij iedere groef/rimpel in een menselijk gezicht her/erkennen en begrijpen. Zij hebben zo een diep begrip van het menselijke pad op Aarde dat er geen ruimte voor oordeel is, alleen ruimte voor stilte, en een diep begrip van de andere persoon. Wanneer die andere persoon aldus diep begrepen wordt door een medemenselijk wezen, wordt hun last lichter. Een menselijk wezen die diepgaand op die manier kan zien, ziet de essentie van de andere persoon, die essentie van oneindige schoonheid en wijsheid.
Jullie zijn mensen die diep willen kijken, immer willend om steeds dieper naar de essentie, de Waarheid te graven, en dat is jullie grote kracht. Jullie zijn allemaal onderweg naar die ruimte waar ik naar refereerde, door eerst van jezelf te geven en dan door ruimte voor alle anderen toe te staan, omdat je niet langer hoeft te oordelen, om goed van kwaad, licht van duisternis te scheiden. Die ruimte waar ik over spreek is het Christus energiegebied. Allen die deze energie dragen kwamen om te getuigen voor deze ruimte, maar hoe doe je dat? Woorden zijn altijd onvoldoende, omdat, hoe omschrijf je die diepe, stille ruimte welke niet leeg maar vol van gevoel is? Woorden schieten te kort.
Ik voelde deze grote, stille ruimte in de aanwezigheid van Jeshua, en dat raakte me diep. Ik werd geopend door de energie van zijn aanwezigheid waar ik toen die ruimte binnen mezelf ontdekte en geleidelijk begon het te bewonen en me daar thuis te voelen. Vanwege dat, kon ik mij in toenemende mate verwijderen van de intense menselijke emoties die ook mij plaagden: de angst, het afgrijzen, de pijn, woedde, haat. Het is zo gemakkelijk om jezelf in deze emotionele stromingen binnenin te verliezen.
Het is jou taak als een menselijk wezen om deze ruimte binnenin jezelf te creëren. Iemand anders kan jou uitnodigen om dat aldus te doen door diens aanwezigheid en door een spiegel voor jou op te houden van hoe het kan zijn, hoe je kunt leven vanuit die ruimte binnenin jezelf. En dat is in essentie de taak, of het innerlijke doel, van een Lichtwerker: om vast te houden aan die ruimte wanneer zij in de aanwezigheid van anderen zijn, door allereerst aanwezig te zijn binnenin henzelf.

zondag, oktober 26, 2014

Ann en de Engelen - Licht is Daar Ondanks de Angst - 25 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Licht is Daar Ondanks de Angst"
25 Oktober 2014
Er is zoveel angst op jullie planeet dierbaren, en nochtans handhaven wij dat er ook zeer veel Licht is. Jullie werkelijkheid zal gedicteerd worden door waar jullie je focus op plaatsen. Er zijn altijd oorlogen geweest. Er zijn altijd rampen geweest. Er zijn altijd virussen geweest. Echter, er zijn ook altijd gebieden en harten die gevuld zijn met grote vrede. Er zijn altijd mensen die elkaar na rampen helpen, en er zijn altijd die zielen die werken met de geteisterden, niet beïnvloed door ziekte omdat zij in zuivere Liefde verblijven.
In plaats van af te glijden in/naar de wereld diens zeer diepe behoefte voor kameraadschap in diens ellende, blijf in het Licht. Houd van jezelf ongeacht wat. Ben aardig voor jezelf. Ben aardig voor anderen en besef dat als je de chaos van de wereld voelt, dat anderen dat ook doen, zelfs diegenen die zich er niet bewust van zijn. Probeer om vaker dan gewoonlijke meedogend te zijn, begin met jezelf en deel dan dat mededogen met diegenen die je door jouw dag heen tegenkomt. Want in waarheid zitten jullie allemaal gezamenlijk op school. Jullie zijn allemaal familie. Jullie zijn allen geboren uit het hart van God.
Het is zo gemakkelijk om te zeggen, "Waar gaat de wereld naartoe?" wanneer de dingen in beroering raken. In waarheid dierbaren, wordt de wereld in het grote Licht geboren en net zoals persweeën gebeuren moeten om de baby uit de baarmoeder vandaan te duwen ervaren jullie allemaal persweeën. Jullie allemaal laten de veilige oude pijnen, angsten, ongerustheden, kwaadheden, enzovoorts achter jullie. Niet tot uitdrukking gebrachte emoties bubbelen naar boven naar de oppervlakte in de vorm van krachtige gevoelens, ziekte, en rampen. Sta jullie zelf toe om jullie gevoelens te voelen en stuur hen Liefde, ongeveer zoals jullie van een klein kind zouden houden die huilt en overstuur is. Geef jezelf dezelfde welgemanierdheid die je aan een vriend zou geven.

maandag, oktober 20, 2014

Ann en de Engelen - Energie is Beweging - 18 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Energie is Beweging"
18 Oktober 2014
Ben vriendelijk en zachtaardig met jullie zelf en elkaar want alles bubbelt naar boven vanuit de dieptes binnenin jullie, binnenin anderen, en zelfs binnenin jullie dierbare Moeder Aarde. Het is een tijd wanneer de energieën sterk door jullie fysieke wereld heen snellen. Net zoals de snelle bewegende stromingen van een rivier na de regenval, is er grote beweging. Alles dat binnenin stilstaand is wordt nu in beroering gebracht.
Jullie zien dit op vele manieren manifesteren - politieke meningsverschillen, plotselinge overweldigende bestormingen van emoties, vulkaan rommelingen, stormen, uitbarstingen en humeurigheid in anderen. Terwijl dit begrijpelijkerwijs verontrustend kan zijn op het menselijke niveau, vieren wij in de hemelen feest! Beweging brengt bevrijding, opluchting, en nieuw leven. Als je een rivier hebt die verstopt zit met afval, kan het schone en heldere water niet stromen. Als je echter plotseling de stroming toe laat nemen, wordt alle afval weggespoeld en is het zuivere water wederom vrij om alles op diens pad te voeden. Zo ook, de energie welke door de menselijke harten snelt, door jullie Moeder Aarde, en inderdaad door jullie volledige planeet, alles dat eens klem zat reinigend en opruimend.
Wees zachtaardig met jullie zelf. Wanneer je sterke emoties tevoorschijn voelt komen, laat hen stromen en laat hen gaan. In plaats van je frustraties af te reageren op een ander, sta jezelf eenvoudig de luxe toe van het van jezelf te houden via je gevoelens in beslotenheid. Accepteer jezelf zoals je bent. En dan wanneer de zogenaamde negatieve emoties hun koers gelopen hebben, vind de Liefde onder hen. Wat is het dat je in jouw leven wenst te veranderen om vriendelijker voor jezelf te zijn? Wat is het dat je wenst om welwillend tegen elkaar tot uitdrukking te brengen? Het is een tijd van "echt worden" dierbaren. Het is een tijd wanneer het verstand niet langer kan pretenderen in controle van jullie harten te zijn. Het is een tijd van jezelf het volledige bereik van de emoties toe te staan, dan manieren te vinden om jezelf tot uitdrukking te brengen, vriendelijk en met Liefde.

zondag, oktober 12, 2014

Ann en de Engelen - Hulp Is Altijd Hier - 11 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Hulp Is Altijd Hier"
11 Oktober 2014
Er is nooit een tijd in jullie levens wanneer jullie zonder ondersteuning zijn. Er is nooit een tijd in jullie levens wanneer jullie een enkel probleem alleen op moeten lossen. Niettemin worstelen aldus velen van jullie voor oplossingen voor de uitdagingen van het leven zonder uit te reiken voor de hulp van de Hemelen. Wij begrijpen dat jullie door andere menselijke wezens teleurgesteld werden en wij begrijpen dat, bij tijden, dierbaren, jullie zelfs teleurstelling van God verwachten.
Kunnen jullie hulp hebben in jullie leven? Wij zouden willen vragen, "Zijn jullie bereid te geloven en te ontvangen?" In waarheid is er altijd hulp. God is er altijd. Jullie engelen zijn er altijd. Wij willen jullie helpen. Wij willen jullie levens gemakkelijker maken. Maar het is aan jullie om te beslissen hoeveel wij toegestaan worden om te helpen. Als jullie om hulp bidden, maar in jullie dieptes een overtuiging hebben dat "niemand luistert" of "dat niemand erom geeft, " dan dierbaren kunnen wij slechts tot een bepaalde mate helpen.
In plaats daarvan, kunnen jullie eraan gaan werken om jullie overtuigingen/geloof uit te strekken. Jullie kunnen tegen jezelf zeggen, "Misschien werd ik in het verleden teleurgesteld. Misschien vertrouw ik God niet echt. Misschien zou ik een andere poging moeten wagen." Zoals een onschuldig kind kunnen jullie bidden, "Lieve God, lieve engelen, ik heb me in het verleden teleurgesteld gevoeld en ik weet nog steeds niet of ik volledig in Uw hulp en Uw Liefde voor mij geloof, maar ik wil geloven. Vind alstublieft manieren om in mijn hart te reiken en me Liefde te laten zien. Vind alstublieft manieren om me te helpen me vriendelijk en zachtaardig te openen om te ontvangen." Dan dierbaren, ontvang op de eenvoudigste manier die mogelijk is. Neem een ademteug. Heb langzaam en diep de bedoeling om Liefde te inhaleren.

zondag, oktober 05, 2014

Ann en de Engelen - Verlangens van de Ziel - 4 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Verlangens van Je Ziel"
4 Oktober 2014
Daar zijn binnenin jullie dierbaren, diepe verlangens - verlangens waar jullie angstig voor zijn om aan toe te geven omdat jullie niet weten hoe zij zullen gebeuren. En voor sommigen van jullie zijn deze verlangens aan de oppervlakte, maar diep binnenin jullie ligt een gevoel van gelatenheid of angst dat zij nooit mogen gebeuren. In waarheid streeft een ieder van jullie ernaar om, via deze verlangens, ertoe te komen de Liefde van de Schepper te kennen. Hoewel jullie je mogen voelen alsof jullie ernaar streven om deze Liefde die jullie wensen via de externe omstandigheden te leren kennen, streven jullie er in waarheid naar om deze Liefde te kennen omdat het binnenin jullie bestaat.
Dus waarom zijn er dan überhaupt verlangens in jullie hart? Waarom wensen jullie voor een vervullende carrière, een relatie, het bereiken van een doel, of een meer prachtig bestaan, terwijl jullie allemaal weten dat geluk nooit door de buitenwereld gedicteerd wordt, maar eerder door jullie innerlijke condities? Dierbaren, jullie wensen voor dingen omdat het jullie voorwaarts trekt. Het creëert groei, beweging en verandering in jullie levens. Het zorgt ervoor dat jullie sterker in jullie eigenwaarde geloven, om jullie innerlijke kracht duidelijker op te roepen, en om een groter vertrouwen/geloof in de liefde gewaar te worden dat binnenin jullie leeft. Wanneer jullie deze innerlijke veranderingen bereiken, moeten jullie externe wensen, door de vibrerende aard van het Universum, op de één of andere manier vervuld worden, vaak op manieren die zelfs beter zijn dan dat jullie zouden kunnen verwachten.

woensdag, oktober 01, 2014

Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van Oktober 2014


Oktober 2014 Boodschap
Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van Oktober 2014
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Oktober 2014 verwachten?
De energie deze maand is groot. Het heeft een gevoel van spanning, maar ook een gevoel van uitbreidende mogelijkheden. Er is een gevoel dat je binnenin een ballon bent die opgepompt werd. Je zou een gevoel van druk gewaarworden, maar diens uitbreidende druk creëert uiteindelijk meer lichtheid. De energie deze maand beweegt buitenwaarts.
De mensheid is zoveel gegroeid gedurende de jaren, en zoveel individuen zijn genezen en groeiden uit de oude geloofsystemen vandaan, doch de wereld rondom jullie heen heeft zich nog niet aangepast. De meesten van jullie hebben jullie eigen levens niet volledig aangepast gebaseerd op hoe jullie binnenin veranderd zijn. Velen zijn gereed om veranderingen te maken en jullie moeten nochtans jullie uitwendige handelingen veranderen. Wanneer je een gevoel van druk voelt deze maand, is het omdat alles op het punt staat om te veranderen, maar niemand begrijpt volledig hoe het al aan het veranderen is.
Dit gevoel van druk kan ervoor zorgen dat sommigen van jullie zich ongemakkelijk voelen. Het kan ervoor zorgen dat sommigen van jullie vertrekken. Het zal ervoor zorgen dat de meesten van jullie deze beide dingen tegelijkertijd voelen. Streef ernaar om geduldig en vriendelijk te zijn. Ben welwillend om mensen hun gedachten te laten veranderen, en voorbij te kijken aan kleine overtredingen. Natuurlijk zal het je nooit dienen om jezelf toe te staan misbruikt te worden of consequent niet gerespecteerd te worden, dus ga door met jezelf te beschermen.