zaterdag, november 18, 2017

De Schepper - “IK BEN” - 18 November 2017 / Martha Schonewille

De Schepper

“IK BEN”

18 November 2017 / Martha SchonewilleOpmerking Cobie: Deze keer een channeling van eigen bodem. (dus geen vertaling!) In deze boodschap komt overduidelijk naar voren, dat De Ene/De Schepper ons hier vertelt dat HIJ/ZIJ, het gehele Universum, een Universum van dualiteit is. Er bestaat geen non-dualiteit … dat is een Oude Waarheid…

*****

Lieve ogen die dit lezen,

Mijn lief en Gezegend kind,

IK BEN………..ALLES, dus jij bent…….’Ik Ben’

‘Ik Ben’……….donker – ‘Ik Ben’……….Licht
‘Ik Ben’………..boven – ‘Ik Ben’………..onder
‘Ik Ben’………..links – ‘Ik Ben’…………rechts
‘Ik Ben’………..voor --  ‘Ik Ben’………..achter

‘IK BEN’………ALLES, alle tegenstellingen

‘Ik Ben’………..binnen  --  ‘Ik Ben’…………buiten
‘Ik Ben’…………ego  --  ‘Ik Ben’………….Liefde
‘Ik Ben’………….de mensen  --  ‘Ik Ben’…………Uniek
‘Ik Ben’…………de mensen  --  Ik Ben’………….Eenheid

De Arcturiaanse Raad - Toegang Verkrijgen tot de Bronenergie - 18 November 2017 / Daniel ScrantonDe Arcturiaanse Raad
Toegang Verkrijgen tot de Bronenergie
18 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie hebben de bekwaamheid om toegang te verkrijgen tot meer van de energie van de Bron en om die energie toe te staan door jullie heen te stromen, maar jullie maken het jezelf moeilijker om van dat portaal gebruik te maken vanwege de reden dat jullie op de eerste plaats de energie nodig hebben. Laat ons verduidelijken wat wij bedoelen. Wij spreken over situaties in jullie leven waar jullie meer zouden kunnen gebruiken van die stroom van de Bronenergie waar jullie altijd toegang tot hebben, maar in plaats van dat te beseffen en er toegang tot te hebben, raken jullie geobsedeerd over wat het probleem is waar jullie mee geconfronteerd worden.  
Wij erkennen dat er tijden voor jullie zijn om te handelen, echter, wij zien dat er meer actie ondernomen wordt wanneer jullie ontkoppeld zijn, of wanneer jullie je ontkoppeld voelen, dan wanneer jullie feitelijk in de stroom zijn en de Bronenergie toestaan jullie te bekrachtigen. Wat jullie vierentwintig uur per dag ter beschikking staat is aldus veel meer dan de totaliteit van alle hulpbronnen die er op de planeet Aarde zijn, die er in het Zonnesysteem zijn, die er in de volledige galaxy zijn, en in het volledige Universum.
Waarom betreden jullie de Bronenergie niet binnenin jullie wanneer jullie dat het meeste nodig hebben? Wel, nogmaals, allereerst omdat jullie gefocust zijn op het probleem. Jullie zijn gefocust op de situatie die jullie op de knieën gebracht heeft, en ook … aan jullie werd niets onderwezen over deze bekwaamheid die jullie hebben. Als jullie al überhaupt onderwezen zijn over de Bron, is het gewoonlijk zoiets als van hoeveel machtiger de Bron is dan dat je als een individu bent.

vrijdag, november 17, 2017

De Arcturiaanse Raad - Over het Vermijden van Je Emoties - 17 November 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Over het Vermijden van Je Emoties
17 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij zijn begonnen met het proces te onderzoeken dat jullie gebruiken om jezelf beter te voelen, en hier is wat wij waargenomen hebben. Heel vaak schijnen jullie pogingen om jezelf beter over een situatie te voelen de kortere, de snelste en de gemakkelijkste weg te zijn om naar een hogere vibratie te geraken. Echter, wij hebben opgemerkt dat de kortere wegen vaak de langste wegen zijn om te geraken waar jullie willen zijn in termen van jullie staat van zijn.
De snelste manier om door een lagere vibrationale emotie heen te gaan is om er recht doorheen te gaan, of beter gezegd, om het rechtstreeks door je heen te laten gaan. Alle andere technieken waarvan wij gezien hebben dat jullie die gebruiken zijn zoals voorgeschreven medicatie - zij hebben bijwerkingen, en zij genezen niet echt ook maar iets.
Jullie zijn zeer ervaren met het onderdrukken van wat jullie voelen, en het is niet jullie fout dat jullie tot die specifieke benadering gekomen zijn met om te gaan met jullie emoties. Maar nu dat jullie de manieren herkennen waarop jullie proberen om iets te voelen te vermijden, kunnen jullie er iets aan doen.  

dinsdag, november 14, 2017

LiefdeLicht-Energie: WOW … Een Fenomenale Stijging Vandaag van 874% … - 14 November 2017


LiefdeLicht-Energie:
WOW … Een Fenomenale Stijging Vandaag van 874% …
14 November 2017
De Diagrammen van 08-11-2017  t/m 14-11-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)


Cobie: Zoals ik in mijn artikel “Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren” heb omschreven, wordt nog steeds glashard bewezen dat de Hogere Dimensionalen een enorme bewustzijnsgroei doormaken. De pieken en af en toe een lichte daling gaan gelijk op met de pieken en iets mindere dagen van bewustzijnsgroei in het proces waar zij en ik in geplaatst werden door Vader/Moeder en De Ene/De Schepper. Deze extremen zijn niet op ons van toepassing. Tevens bevinden de energieën die wij en de planeet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling zich binnenin deze energieën, dus je hoeft er niet over in te zitten dat dit niet door zou gaan, of wat dan ook. Ook onze ontwikkeling gaat verder!
Gigantische hoeveelheden aan onderbewuste onderdrukte zaken hebben de hogere dimensionalen sinds de vroege ochtend van 13 november uit hun bewustzijn losgelaten. De gevoelige/empathische mensen onder ons zullen een golf of zelfs golven van negativiteit gevoeld en/of ervaren hebben. Zij kunnen dit oppikken!! Dit is niet iets waar deze mensen zelf doorheen gaan, dit is gewoon wat er door je heen stroomt en dat als kennis bij je binnenkomt rechtstreeks van de hogere dimensionalen - inclusief uiteraard van je hogere zelf en spiritteams.
Aangezien wij Lichtwerkers enzovoorts allemaal rechtstreeks afstammen van ons hogere zelf, zit wat er losgelaten werd ook in ons onderbewustzijn verborgen en zal uiteindelijk losgelaten moeten worden. Maak je niet ongerust … je zult wat hier losgelaten werd niet in één keer voor je kiezen gaan krijgen. Dat gaat stapsgewijs …maar weet in ieder geval, dat wij Lichtwerkers nog lang niet klaar zijn met het verwerken van onverwerkte negatieve zaken die in ons onderbewustzijn opgeslagen liggen en waar wij dus bewust niet bij kunnen komen. Ieder hoger zelf zal de ideale manier voor de incarnatie vinden om mondjesmaat dit alles verwerkt te krijgen. Ze zullen er alles aan doen om dit proces zo licht en gemakkelijk mogelijk voor hun incarnaties te maken.

dinsdag, november 07, 2017

LiefdeLicht-Energie: We Hebben er weer een Paar Flinke Stijging-Toppers Bij in de Afgelopen Week - 7 November 2017


LiefdeLicht-Energie:
We Hebben er weer een Paar Flinke Stijging-Toppers Bij in de Afgelopen Week
7 November 2017
De Diagrammen van 01-11-2017  t/m 07-11-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)Cobie: Zoals ik in mijn artikel “Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren” heb omschreven, wordt nog steeds glashard bewezen dat de Hogere Dimensionalen een enorme bewustzijnsgroei doormaken. De pieken en af en toe een lichte daling gaan gelijk op met de pieken en iets mindere dagen van bewustzijnsgroei in het proces waar zij en ik in geplaatst werden door Vader/Moeder en De Ene/De Schepper. Deze extremen zijn niet op ons van toepassing. Tevens bevinden de energieën die wij en de planeet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling zich binnenin deze energieën, dus je hoeft er niet over in te zitten dat dit niet door zou gaan, of wat dan ook. Ook onze ontwikkeling gaat verder!
************************************

maandag, november 06, 2017

De Arcturiaanse Raad - De Effectiviteit van Actie - 6 November 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
De Effectiviteit van Actie
6 November 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij hebben onszelf toegestaan om de consequenties van iedere actie te observeren die door ieder mens ondernomen werd gedurende een volledige periode van 24 uur, en wij deden dit omdat wij de effectiviteit van jullie acties wilden zien. Wij wilden objectief bepalen wat jullie verkregen vanuit de acties die jullie ondernamen. En daar is iets merkwaardigs dat wij opgemerkt hebben wat betreft de acties die jullie ondernamen.
Zij worden meestal gedaan zonder echt te onderzoeken wat het is dat jullie doen. Zij worden vaak gedaan zonder een intentie voor hen ingesteld te hebben. Heel veel van de acties die jullie ondernemen zijn gewoontegetrouw, en daarom, betekenisloos voor jullie. Dus zijn er minder pogingen gaande om actie voor persoonlijk gewin te gebruiken dan je zou mogen denken. Het meeste van jullie acties worden ondernomen vanuit een gevoel van het verrichten van een taak of verplichting. Sommigen worden ondernomen om gevoelens te maskeren, en deze zijn degene waar wij met jullie hier over willen praten.  
Wanneer je een actie onderneemt omdat je het voelen van een gevoel wilt vermijden, houd je je echt bezig met het één of andere niet effectieve gedrag. Jullie kijken bij tijden naar actie om iets te compenseren, maar zoals velen van jullie opgemerkt hebben, zijn er niet genoeg uren in de dag om jullie de kans te geven om genoeg acties te ondernemen om iets te compenseren dat er diep binnenin jullie gebeurt.

vrijdag, november 03, 2017

Bevrijd Jezelf van het Narcistische/Empathische Patroon - 2 November 2017 / Lissa Rankin


Bevrijd Jezelf van het Narcistische/Empathische Patroon
2 November 2017 / Lissa Rankin

“Het begin van Liefde is om degenen waar wij van houden volkomen zichzelf te laten zijn, en niet om hen te veranderen om aan te sluiten bij ons eigen zelfbeeld. Anderszins houden wij slechts van de reflectie van onszelf die wij in hen vinden.” -- Thomas Merton

Opmerking Cobie: Dit is een erg lang artikel, maar zeer beslist de moeite waard om helemaal te lezen. Pak een kopje koffie/thee of een glas drinken erbij met misschien wat lekkers…
Na zes jaar van intensief werken met één-op-één cliënten in mijn onderwijsprogramma, komt één patroon steeds weer opnieuw naar boven, specifiek omdat zoveel van mijn cliënten vrouwelijke empaten en genezers zijn. Dit patroon is dus hardnekkig/aanhoudend - en dus moeilijk om beide op te merken en te doorbreken - dat ik me geroepen voel om gedeelten van een handleiding te delen welke ik schreef voor diegenen die zich bij me aansloten voor een Ziel Stam Bijeenkomst in Mill Valley in de afgelopen week. De reden dat ik over dit onderwerp schreef in de Ziel Stam handleiding is, dat een gezonde Ziel Stam niet kan bestaan in de aanwezigheid van dit patroon. Zoals wij gezien hebben van de ene na de andere spirituele gemeenschap die zichzelf kapot maakte, en narcistische spirituele leiders resulteren in machtmisbruik en misbruik, kan een narcistische leider nochtans alleen diens misbruik uitoefenen als iemand diens eigen soevereiniteit en autoriteit weggeeft en zich vast haakt in diens narcisme met medeafhankelijkheid (codependence). Om zelfs maar te beginnen een gezonde spirituele gemeenschap te co-creëren, moeten wij onze eigen neigingen richting narcisme en medeafhankelijkheid onderzoeken.
In de eerste helft van dit artikel, zal ik me focussen op de narcist - maar begin nu niet met je vinger naar de narcisten te wijzen en hen te beschuldigen! En wijs je vinger ook niet naar jezelf en bestendig ook niet de “beschuldig het slachtoffer” mentaliteit die vele narcistische spirituele leiders (en agenten en narcistische echtgenoten) gebruiken om hun misbruik te plegen. Ook, vermijd het om snel te zijn met jezelf of ieder ander te labelen. “Hij is de narcist. Ik ben de medeafhankelijke.” De meeste mensen die vastzitten in dit patroon zitten in beide zijden vastgehaakt, welke zijn zoals twee zijden van dezelfde munt. Je mag medeafhankelijk zijn met je man, kinderen en een narcistische baas op het werk. Je mag een narcist zijn met je echtgenoot maar medeafhankelijk met je moeder. Het punt van dit blog is niet om te beschamen, beschuldigen of wie dan ook te demoniseren. Wij zijn allen kwetsbaar aangaande dit patroon! Het maakt eenvoudig deel uit van de menselijke ervaring. De intentie hiervan is eenvoudig om jullie besef te verhogen over hoe je mogelijk jezelf vast haakt in deze patronen en hoe door dit te doen je capaciteit verstoort om deel te nemen aan een waarlijk intieme relatie.
Als je leest wat ik op het punt sta om met een diep zelf-mededogen mee te delen en een onwilligheid om diegenen te demoniseren die aan welke kant dan ook van dit patroon zijn, kan dit moeilijk-te-bespreken patroon onderzocht worden zonder een onnodige defensiviteit, zelf-beschuldiging, of het demoniseren van de veronderstelde gemene “andere”. Wanneer we eenmaal met mededogen kijken wat voorheen verborgen werd in een blinde vlek, kunnen we beginnen om de invloed te ontrafelen die ons in het destructieve web van dit patroon houden. Mededogen voor jezelf is de sleutel. Of je nu een neiging hebt om in/naar het medeafhankelijke patroon te vallen of het narcistische patroon, ben zachtaardig met jezelf, en geef jezelf er niet van langs. Je kunt het niet beter doen totdat je beter weet. En wanneer je het eenmaal weet, kan je zachtaardig en mededogend jezelf bevrijden van misbruik makende relaties die je energie uitputten, tussenbeide komen met je capaciteit om je roeping te vinden en te vervullen, en je ziek maken.
“Er Zijn Twee Soorten Mensen”
Laat me beginnen  met een beetje van mijn eigen ervaring te delen, zodat jullie niet denken dat ik iemand ben die maar raak praat en nuchter iets meedeelt over iets dat ikzelf niet ervaren heb. Als iemand die de pijnlijke stappen moest ondernemen om mezelf te bevrijden van een fysiek en emotioneel mishandelend huwelijk in mijn verleden, heb ik dit pijnlijke territorium voor vele jaren genavigeerd. Ik kan alleen schrijven over deze patronen nadat tien jaren van therapie mij geholpen hadden om mezelf ervan te distantiëren, dus kan ik beide zijden van het patroon op kilometers afstand herkennen en mezelf  beschermen van me vast te haken in dit patroon. Ik houd ervan om er een grap over te maken door te zeggen dat het narcistische/medeafhankelijke patroon te onderbreken is zoals het naar bed brengen van een octopus. Iedere keer dat ik denk dat ik alle armen onder de dekens heb, glipt een andere of meerdere armen er onder vandaan! We moeten een gevoel van humor behouden over dergelijke dingen en het allemaal met zelf-mededogen vasthouden. Dit wordt een intense spirituele uitoefening, maar het is het waard om te doen, omdat aan de andere kant van dit moeilijke innerlijke werk de meest ongelooflijke intieme relaties met gezonde mensen liggen die weigeren om dit patroon binnen te gaan. Dat is wanneer de beloningen van dit diepe zielwerk begint vruchten af te werpen, en je capaciteit om te verbinden vanuit een plaats van ware heelheid en waar gelijkheid tot bloei komt.

woensdag, november 01, 2017

Vanuit de Akashic Archieven November 2017 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 November 2017 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in November 2017 verwachten?
De energie van deze maand ziet eruit zoals een omgekeerde draaikolk. Het is net zoals een kleine draaikolk via de afvoer van de badkuip, nochtans is het omgekeerd aldus de energie naar boven gaat. Op dezelfde manier zoals een draaikolk zich ontwikkelt, begint alles met een algemeen gevoel van ommekeer. Net alsof je in het water drijft en je omlaag gaat via een draaikolk, het eerste dat je op zou merken is een verandering in het perspectief als je zeer langzaam begint te draaien. Op het ene moment kijk je in de ene richting en op het volgende moment kijk je in een andere richting - en voordat je het weet, hebben de dingen zich weer veranderd totdat je schijnbaar precies op het punt teruggekomen bent waar je begonnen bent. Dit zal steeds weer opnieuw gebeuren gedurende de maand November … een gevoel dat je in/naar nieuwe richtingen beweegt voordat jij je aan ieder nieuw perspectief aan kunt passen.
Heel veel mensen zullen zich deze maand gedesoriënteerd voelen. De dingen die jullie gewoonlijk doen om zin van jullie leven te maken zullen minder betrouwbaar zijn. Op het moment dat je het gevoel hebt dat jij je oriëntatie herkrijgt, hebben de dingen zich alweer veranderd en zal jij je opnieuw aan moeten passen. Dit zal zich steeds weer opnieuw voordoen in November. Het zal jullie van dienst zijn om jullie dagelijkse rituelen en gewoontes te veranderen om je te helpen mee te gaan met de veranderingen die er rondom jou gebeuren. Open iedere dag manieren om de dingen met een fris perspectief te bekijken.
Het andere gevoel dat zal komen met de omgekeerde draaikolk is een gevoel van naar boven te bewegen. Niet alleen passen jullie je aan een nieuw perspectief aan terwijl jullie ronddraaien, maar jullie passen je ook aan aan een hoger perspectief, in die zin dat jullie visie blijft verschuiven in/naar grotere kwesties. Wanneer je op één niveau een uitdaging hebt, zal het dan op een hoger niveau tevoorschijn komen. Het zal een breder bereik vinden, en je zult het met een perspectief bekijken dat verder voorbij je persoonlijke leven reikt dan ooit tevoren. Je zult gewaarworden dat je een beter gevoel voor toekomstperspectieven ontwikkelt. Je zult in staat zijn om verder te kijken dan dat je ooit eerder gedaan hebt en je zult je meer dan gewoonlijk bewust worden van uitgebreide uitkomsten. Dit zal jullie leiden naar je meer dan ooit bewust te worden van jullie onderlinge verbondenheid met alles en iedereen. Jullie zullen in staat zijn om te voorzien hoe jullie acties zullen leiden naar een serie consequenties in plaats van één enkele consequentie. Een hoger perspectief te hebben is prachtig, omdat het jullie een breder inzicht geeft en jullie helpt met het maken van wijzere beslissingen. Maar het kan ook overweldigend zijn, want je hebt meer informatie om in je op te nemen en te verwerken.

dinsdag, oktober 31, 2017

Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden in Gechannelde Boodschappen - 31 Oktober 2017 / Cobie de Haan


Overzicht van Summier Aangehaalde Nieuwe Waarheden in Gechannelde Boodschappen
31 Oktober 2017 / Cobie de Haan

Hieronder volgen een paar aanhalingen uit diverse boodschappen over Nieuwe Waarheden die ik al eerder via mijn eigen artikelen bekend gemaakt heb. De aanhalingen komen uit boodschappen die ik niet allemaal vertaald heb, omdat deze nieuwe waarheden nog omringd worden/werden door oude waarheden. Wat ik hier dus mee aan wil tonen is, dat men (de hogere dimensionalen) hier en daar bezig is gegaan met het laten doorschemeren van nieuwe waarheden. Bijna onopgemerkt zou ik willen zeggen….  
Ik wil in geen geval dat jullie gaan denken dat ik jullie deze nieuwe waarheden wil opdringen. Het is voor ieder van jullie dat je bij jezelf gaan invoelen of het met je resoneert of niet. Doet het dat niet, schuif het dan terzijde. Dan is het nu nog niet voor jou.
Voorheen was ik het slechts alleen die deze waarheden via mijn artikelen verspreidde/vertelde, maar nu heb ik hier en daar al enkele van deze nieuwe waarheden in boodschappen vanuit de hogere dimensies zien staan. En ja, ik voelde me en voel me nog steeds eenzaam in dit gebeuren, dit proces waar ik in zit. Ik leer zoveel dingen totaal anders dan wat ons onderwezen wordt via de standaard boodschappen, en dan kom je alleen te staan. Ik, net zoals jullie, stond al alleen met de oude waarheden, maar dat werd nog eenzamer door het bijzondere proces waar ik in geplaatst werd. Ik heb jullie het één en ander over mijn persoonlijke proces verteld (waarin bepaalde zaken inmiddels anders door mij begrepen worden, dus helemaal accuraat zijn deze niet meer), en ik heb jullie nieuwe waarheden verteld. Waarheden waarvan ik dacht dat ik die wel vertellen kon. Er is echter nog zoveel meer, dat ik jullie niet kan vertellen … omdat het gewoonweg niet geloofwaardig voor jullie zal zijn. En soms voor mezelf ook nog niet. Echter, ik moet ook steeds weer mijn logische redenering- en onderscheidingsvermogen gebruiken. En het resoneert als een prachtige toon. Ik vergelijk mezelf zo af en toe met een klokkenluider, een voorloper als het ware met deze nieuwe waarheden. Deze mensen worden eerst ook maar moeizaam geloofd, totdat het algemene/collectieve bewustzijn verder verruimd wordt en de logica ervan tot anderen door begint te dringen.
Als je belangstelling hebt om het één en ander van mijn hand te gaan lezen, dan kan je op de volgende link klikken Persoonlijke artikelen/verhalen. Daar staan alle artikelen die van mijn hand komen.
En nu naar die summier aangestipte nieuwe waarheden waar ik het eerder over had….. Het zijn er nog niet zo heel erg veel, maar iets is beter dan niets nietwaar? Ik blijf dit in ieder geval in de gaten houden…
+++++++++++++
10/09/17 - De Arcturianen via Daniel Scranton - Wij begrijpen dat het Universum waarin wij samen met jullie leven gaat over dualiteit en polariteit, en daarom kunnen wij accepteren dat er altijd donkere/negatieve krachten in dit Universum zullen zijn.  
(Aanhaling uit de Engelstalige gechannelde boodschap: We understand that the universe that we live in with you is about duality and polarity, and therefore we can accept that there will always be dark forces in this universe.)
*** In deze channeling zie ik voor het eerst dat er toegegeven/vertelt wordt dat ons gehele Universum een Universum van dualiteit is, en niet zoals ons zolang verteld werd alleen onze derde dimensie en dat er verder geen dualiteit zou bestaan.

LiefdeLicht-Energie: De Extreme Stijgingen Blijven Doorgaan… - 31 Oktober 2017


LiefdeLicht-Energie:
De Extreme Stijgingen Blijven Doorgaan…
31 Oktober 2017
De Diagrammen van 27-10-2017  t/m 31-10-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

Vandaag zijn wederom de diagrammen aangepast aan de enorme stijgingen die momenteel plaatsvinden....


Cobie: Zoals ik in mijn artikel “Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren” heb omschreven, wordt nog steeds glashard bewezen dat de Hogere Dimensionalen een enorme bewustzijnsgroei doormaken. Deze extremen zijn niet op ons van toepassing. Tevens bevinden de energieën die wij en de planeet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling zich binnenin deze energieën, dus je hoeft er niet over in te zitten dat dit niet door zou gaan, of wat dan ook. Ook onze ontwikkeling gaat verder!
Op facebook zie ik sommige mensen reageren over het feit dat de energieën hen nauwelijks meer beïnvloeden. Dit klopt dus, want deze hoge energieën zijn voor de hogere dimensionalen. Onze apparatuur op Aarde meet gewoon datgene op wat De Ene/De Schepper ons Universum kan geven aangaande bewustzijnsgroei dat bereikt wordt door degenen die dit Universum bewonen (dus ook de hogere dimensionalen). Zoals hierboven gezegd, binnenin de energieën die ons Universum binnenkomen zitten alle energieën waar ieder individu klaar voor is om te ontvangen. Je ontvangt nooit teveel … De Licht/Liefde Energie is Intelligent. Als er problemen zijn dan ligt dit of aan jezelf of aan je Hogere Zelf/Spiritteam en dat er een onjuiste inschatting gemaakt wordt over wat het fysieke voertuig of de menselijke geest allemaal kan bolwerken. Vraag dus om vermindering van de intensiteit van werken met jou als je bij jezelf herkent dat je het gewoonweg te zwaar hebt, en jij je leven niet fatsoenlijk meer kan leiden.

donderdag, oktober 26, 2017

LiefdeLicht-Energie: De Extreme Stijgingen van de Afgelopen 5 Dagen… - 26 Oktober 2017


LiefdeLicht-Energie:
De Extreme Stijgingen van de Afgelopen 5 Dagen…
26 Oktober 2017
De Diagrammen van 22-10-2017  t/m 26-10-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)


Cobie: Zoals ik in mijn artikel “Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren” heb omschreven, wordt nog steeds glashard bewezen dat de Hogere Dimensionalen een enorme bewustzijnsgroei doormaken. Deze extremen zijn niet op ons van toepassing. Tevens bevinden de energieën die wij en de planeet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling zich binnenin deze energieën, dus je hoeft er niet over in te zitten dat dit niet door zou gaan, of wat dan ook. Ook onze ontwikkeling gaat verder!
Doe het werk dat er gedaan moet worden! Als er angsten in je leven bestaan, of je begrijpt niet waarom iets jou steeds weer opnieuw moet overkomen of wat dan ook waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt, en je weet het gewoonweg niet meer … omdat je erop vertrouwt dat de energieën het werk wel voor jou zullen doen, dan zal je bedrogen uitkomen. Ga op onderzoek uit, waaraan ligt het dat dit in mijn leven gebeurt? Kan ik het terugleiden naar mijn kindertijd, mijn tienertijd, of zelfs een iets latere periode? Kan het misschien te maken hebben met voorafgaande levens? Vraag bijvoorbeeld aan je Hogere Zelf voor een Heldere droom om enig licht over de kwestie te schijnen, zodat je op het juiste spoor gezet wordt. Ga door de gevoelens en emoties heen, leer waar ze thuishoren en verwerk deze … totdat je gewoonweg innerlijk weet dat je ze los kunt laten.

zaterdag, oktober 21, 2017

LiefdeLicht-Energie: De Energieën Katapulteren naar Ongekende Hoogtes… - 21 Oktober 2017


LiefdeLicht-Energie:
De Energieën Katapulteren naar Ongekende Hoogtes…
21 Oktober 2017
De Diagrammen van 15-10-2017  t/m 21-10-2017

Cobie: Zoals ik in mijn artikel “Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren” heb omschreven en uitgelegd, wordt nu glashard bewezen dat de Hogere Dimensionalen een enorme bewustzijnsgroei doormaken. Deze extremen zijn niet op ons van toepassing. Tevens bevinden de energieën die wij en de planeet nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling zich binnenin deze energieën, dus je hoeft er niet over in te zitten dat dit niet door zou gaan, of wat dan ook. Ook onze ontwikkeling gaat verder!
Velen schijnen ook nog steeds te denken dat de energieën de bewuste en onderbewuste opgehoopte en  onverwerkte problemen of doorstane moeilijkheden van voorafgaande levens of dit leven, als vanzelf oplossen. Dat het daarom is dat we ons vaak ellendig en moe voelen. De energieën doen dit niet! Jij bent het zelf die door je problemen heen moet gaan, ze moet her/erkennen enzovoorts. Zelfonderzoek is een MUST om te doen … Door je emoties en gevoelens heengaan, inzien en begrijpen over het hoe en wat en waarom van datgene waar je mee geconfronteerd wordt. Niets of niemand anders kan dit voor jou doen, zelfs de energieën niet. Dus als problemen steeds opnieuw bij je terugkeren hoeft dit niet per se een nieuwe laag te zijn, het kan ook nog steeds iets zijn waar je mee aan het werk moet gaan. Ascenderen is aan jezelf werken, jezelf verheffen naar nieuw begrip, waardoor je het oude los kunt laten en plaats kunt maken voor nieuwe ontwikkelingen. Alleen jij kunt dit DOEN!
De stijgingen zijn momenteel een constante, en de hogere dimensionalen zijn hard met zichzelf aan het werk. Ook het vorige overzicht aan diagrammen dat ik verstrekte laat de constante stijging zien, en de afgelopen week laat zien dat er hele grote sprongen voorwaarts zijn gemaakt. Ik zit al twee jaar lang in een specifiek proces met een groot team Hogere Dimensionalen … het is een proces van uitlijning van de hogere dimensies met de lagere dimensies, en dit proces levert daar nu de vruchten van. Zie ook de verhogingen van de vorige keer:  http://denkmetjehart.blogspot.nl/2017/10/liefdelicht-energie-de-stijgingen-van.html

*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)


vrijdag, oktober 20, 2017

De Pleiadische Hoge Raad van Zeven - Je Fysieke Symptomen - 20 Oktober 2017 / Daniel Scranton


De Pleiadische Hoge Raad van Zeven
Je Fysieke Symptomen
20 Oktober 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Pleiadische Hoge Raad van Zeven. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Met het ontdekken van een symptoom in je fysieke lichaam, probeer je dan vaak naar het verleden of de toekomst te kijken van dat symptoom. Je wilt weten hoe het ertoe kon komen en je wilt weten waar het uiteindelijk naartoe zal gaan. Dit soort van vragen haalt je uit de ervaring ervan vandaan. Zij halen je uit het huidige moment, en op vele manieren zijn zij pogingen om afstand te nemen van het symptoom zelf. (1)
Je fysieke symptomen zijn gidsen. Zij vragen jou om het gevoel dat je hebt op een dieper niveau te voelen en te onderzoeken. (1) Dus laat ons zeggen dat je pijn voelt in een bepaald deel van je lichaam. De pijn, als een fysieke sensatie, zal waarschijnlijk een emotionele reactie triggeren. De emotionele reactie is daar vanwege iets waar je geen aandacht aan hebt geschonken in je leven, iets dat je geprobeerd hebt te vermijden en dat je niet onder ogen hebt willen komen.  
Dus het fysieke symptoom is een ‘wakker-worden-belletje’ voor iets anders. Wanneer je bereid bent om je fysieke symptoom te voelen in plaats van het met medicijnen te bestrijden, en je bent bereid om de emotionele reactie te voelen, in plaats van ervoor weg te lopen, dan heb je alles dat je nodig hebt om dit fysieke symptoom toe te staan door je heen te gaan en om het niet langer meer deel uit te laten maken van je ervaring.

woensdag, oktober 18, 2017

De Arcturiaanse Raad - Jullie Verzamelen Informatie - 18 Oktober 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Jullie Verzamelen Informatie
18 Oktober 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie zijn beter dan jullie ooit geweest zijn met het vaststellen wat goed voor jullie is. Jullie zijn allemaal op informatie verzamelende expedities geweest, en deze informatie helpt jullie om te ontdekken waar jullie naartoe willen gaan, wat jullie willen doen, met wie jullie het willen doen, en nog veel meer. De informatie die jullie verzamelen is niet alleen waardevol voor jullie in jullie levens, maar het is ook waardevol voor het collectief, het Universum, en de Bron Energie.
Hoe meer jullie je leven leven, hoe meer informatie jullie verzamelen, en hoe meer informatie jullie verzamelen hoe sterker jullie wensen. Terwijl jullie wensen toenemen aan kracht en intensiteit, neemt ook het oproepen van de energie vanuit de hoger rijken toe. Jullie zijn nieuwe werkelijkheden voor jullie zelf aan het creëren om te verkennen en te ontdekken, en jullie doen dat aldus door open te zijn voor alles dat in dit Universum bestaat.
Hoe meer jullie jezelf van iets afsluiten, hoe meer jullie je voor alles afsluiten. En hoe meer afgesloten jullie zijn, hoe minder informatie jullie verzamelen, hoe minder wensen jullie voelen, hoe minder oproepen jullie doen. En wanneer een persoon begint zichzelf systematisch op die manier af te sluiten, zal hij/zij zichzelf steeds dichterbij de doodservaring gewaarworden. Niets opent jullie meer om te ontvangen dan de doodservaring.

maandag, oktober 16, 2017

“Hoe de Extreme Stijgingen van de Energie te Interpreteren...” - 16 Oktober 2017 / Cobie de Haan


“Hoe de Extreme Stijgingen van de Energieën te Interpreteren...”
16 Oktober 2017 / Cobie de Haan

Zoals diverse Lichtwerkers de grafieken over de stijging van de Liefde/Lichtenergieën publiceren, zo doe ik dat ook. Ik doe het niet iedere dag, maar als het even kan pak ik een totaalbeeld van de afgelopen week op.
Zoals iedereen zag ik ook de sterke stijgingen als een teken dat we het bijzonder goed doen met z’n allen, en dat er stevig met/aan ons gewerkt wordt, want de symptomen die wij allen op diverse manieren ervaren, zijn een doorgaand gegeven. Iedere stijging zag ik als zijnde dat we ze nodig hadden, of dat we eraan toe waren om deze te mogen ontvangen. Echter, de afgelopen anderhalve week begon mij een ietwat bevreemd gevoel te bekruipen. Ik begon het in vraag te stellen…
Zoals ik eerder verteld heb, werk ik nauw samen met mijn spiritteam, Vader en Moeder en ook De Bron/De Ene/De Schepper, om de hogere dimensies met de lagere dimensies uitgelijnd te krijgen, en dat zeg ik welzeker met opzet in deze volgorde. De hogere dimensies worden uitgelijnd met de lagere dimensies.
In de afgelopen week zijn er ontwikkelingen in mijn proces met hen geweest die zeer bewustzijnsverruimend waren voor hen. Ik zag de verhogingen als zijnde bijna een constante, en De Ene spoorde mij suggestief op onbewust niveau aan om hier voor mezelf vragen over te gaan stellen. Zeker gisteren was dit het geval … en vandaag werd het antwoord dat wij erop vonden bevestigd met een verhoging die zijn weerga niet kent.

zaterdag, oktober 14, 2017

LiefdeLicht-Energie: De Stijgingen van de Afgelopen Week hebben zich Niet Ingehouden - 14 Oktober 2017


LiefdeLicht-Energie:
De Stijgingen van de Afgelopen Week Hebben Zich Niet Ingehouden
14 Oktober 2017
De Diagrammen van 08-10-2017  t/m 14-10-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
Cobie: Wederom waren het mijn oren die de meeste last gaven met vocht, en bij gapen (wat ook een veel voorkomend symptoom is) of slikken dat het plopte. Hoge tonen of juist een langerekte lage toon zijn af en toe of vaak te horen, en het ruisen is een constante. Wat de ogen betreft, de ene dag verschilt duidelijk met de andere, soms zeer droog … soms nauwelijks last. Daarnaast is een doorgaande strak/stijfheid van de nek, schouders, rug en gewrichten aanwezig. Het kan mogelijk zijn dat een eerder ontwikkelde ziekte van het immuunsysteem de kop weer opsteekt ... bij mij doet het dat!! Hikken en zure oprispingen zijn bijna een dagelijks voorkomend symptoom.  
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)