zondag, juni 10, 2018

“Planetaire Ascentie: Hogere Zelven en Hun Kloon-Incarnaties” - 10 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: Hogere Zelven en Hun Kloon-Incarnaties”
Het choreograferen van kloon-incarnaties - Karma - Armoede/Hebzucht - Astrologie - Lichtsteden - Opbouw en Afbraak
10 Juni 2018 / Cobie de Haan

De vorige keer vertelde ik over het leven van de hogere dimensionalen in de achtste dimensie en hun invloed op ons leven of op onze geschiedenis. We gaan nu eens kijken hoezeer zij het leven van hun kloon-incarnaties gechoreografeerd hebben.
Zij waren in de veronderstelling dat zij het zelf waren die het leven op welke planeet dan ook leefden. Maar een kloon wordt van het origineel afgescheiden, en een nieuwe ‘link’ met De Schepper ontstaat, en dus is een nieuw leven geboren. Zij zagen de incarnatie als hun bezit. En aangezien zij geloofden in de holografische aard van de derde dimensie, namen zij aan dat zij de ‘vrijheid’ bezaten om de incarnatie door de meest moeilijke situaties heen te laten gaan. Aangezien zij dachten onsterfelijk te zijn, en dat dit ook bevestigd werd door de incarnatie bij diens overlijden doordat deze het lichaam verlaat, trokken zij zich ook logischerwijs niets aan van alle doorstane leed of hoe het stervensproces plaats diende te vinden. Dat was iets dat gewoon moest gebeuren. Denk nu per definitie niet dat er geen incarnaties door ongelukken, die niet voorzien waren, om het leven kwamen … want ook dat gebeurde. Maar dat is niet waar ik nu de nadruk op wil leggen.
Echter in het proces waar zij en ik nu in zitten, is naar voren gekomen dat zij wel degelijk sterfelijk zijn. Hun verbinding met De Schepper hoeft alleen maar afgesloten te worden en zij bestaan niet meer. Niet dat De Schepper dit zal doen, maar het zou wel kunnen! Dus voor hen is het nu een Oude Waarheid dat zij niet kunnen sterven.
Vader en Moeder in samenwerking met het (toen nog) Goddelijke Zelf van mijn zuster Meta, hadden een gedurfd plan ontwikkeld. Meta zou in mij afdalen en met mij gaan versmelten en dan het incarnatie leven zelf verder gaan leven. Die afdaling gebeurde in september 2015. Zij heeft iets van een half jaar in mij gezeten. Al vrij vroeg in het proces kwam naar voren, dat zij niet met mij mocht versmelten en dus eerst gewoon met mij, in mijn lichaam, met mij mee moest leven. Ze kon mijn leven op eigen kracht ook niet overnemen, daar was ze te zwak voor, dus het hele idee van mij als het ware over te nemen was voorbestemd om te mislukken. Ga maar na, ik bestuurde op dat moment mijn lichaam al 55 jaar, ik bezit de natuurlijke kracht die daarbij komt kijken, een kracht die zij niet bezit. Ik ben dus in het lichaam geboren en getogen, dat is één van de redenen waarom wij als baby in de wereld binnenkomen. Dit plan van Vader en Moeder om met mij te versmelten moest plaatsvinden om de hogere dimensionalen duidelijk te maken, dat het leven in de incarnatie niet zo gemakkelijk was als zij altijd dachten of aangenomen hadden. Zij zagen wel de pijn en het lijden, maar dat was iets dat erbij hoorde. Je kunt het min of meer vergelijken alsof je een oorlogsvideospel, of de één of andere realityspel op de computer speelt en dat jouw avatar goed of slecht is. Je kunt zo meedogenloos of genadeloos zijn als je maar wilt…

donderdag, juni 07, 2018

“Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen” - 7 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen”
7 Juni 2018 / Cobie de Haan

Laten we in dit artikel eens gaan kijken hoe de hogere dimensionalen in de achtste dimensie geleefd hebben. Wat hun overtuigingen waren, hoe het kwam dat ze zich ontwikkelden zoals ze gedaan hebben. Dat is iets waar niet veel over geschreven wordt. En het is toch ook zeer belangrijk dat wij hen volledig gaan begrijpen, want er bestaan grote verschillen tussen hen en ons. Eén van die verschillen was dat zij in eenzijdigheid leefden en wij in dualiteit… En dualiteit is de grondslag van ons Universum.
Ik ben me er terdege van bewust dat in dit artikel dingen gezegd kunnen worden die aanstootgevend over kunnen komen. Daarvoor geef ik dan ook een waarschuwing af, er kunnen beslist schokkende zaken naar voren gebracht worden. Toch wil ik jullie vragen om goed in te voelen of het met je resoneert en het niet klakkeloos aan te nemen allemaal, of zomaar terzijde te gooien … probeer open te staan voor een Nieuwe Waarheid. Een Waarheid die al veel te lang niet gekend werd. Daarom schrijf ik ook dit artikel om een beter begrip te krijgen over de hogere dimensionalen die nog nooit zelf een leven in het lichaam geleefd hebben op eender welke planeet dan ook. Gebruik je onderscheidingsvermogen, je logische redenatievermogen en voel erin, laat het een weerklank binnenin je vinden. Ga zelf op onderzoek uit of er een kern van waarheid voor je inzit. Doe dat werk! Heb je hart-geest verbinding in evenwicht en laat je denken dus niet je gevoel overheersen. Alleen zo kan je achter de waarheid komen … maar ook, resoneert het daarna dan nog steeds totaal niet met je, schuif het dan alsjeblieft terzijde, en laten we elkaar vooral in onze waarde laten. Dat gezegd hebbende, duiken we nu in het leven van de hogere dimensionalen in de achtste dimensie.
Wel, we weten dat dit Universum een experiment is van hoe men zich ontwikkeld in de overtuiging  Afgescheiden van God te leven” en tevens te ontdekken hoe de mannelijke energieën/zijde van De Schepper (de Mannelijke Ik) zich zou ontwikkelen zonder de vrouwelijke energieën/zijde van De Schepper (De Vrouwelijke Ik), die Hem altijd perfect aangevuld had. Lees ook: “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn
We kunnen het één en ander aan overtuigingen en dergelijke van de hogere dimensionalen terugvinden in de bijbel, het geloof. Zij hebben tenslotte Jezus Christus op Aarde geboren laten worden, en voor andere culturen andere profeten. Hij verkondigde het woord van God, en dat leven was uiteindelijk de aanzet voor de ontwikkeling van het Christendom en de geloven die in iedere cultuur op een specifieke manier en met een eigen naam tot wasdom gebracht werden.
We weten inmiddels dat er vele generaties van hogere dimensionalen in de achtste dimensie leefden, die het niet voor elkaar konden krijgen om te ascenderen naar de negende dimensie.
De kinderen van de 10-dimensionalen werden allemaal naar de vijfde dimensie gestuurd om te gaan werken met de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende dimensie. Lees ook: “Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is”. De derde dimensie was voorzien met zonnestelsels en vele planeten waren gereed om divers leven te ontvangen. In de vierde dimensie ontbraken de planeten, maar was het verder exact gelijk aan de derde dimensie. De vijfde dimensie was helemaal licht, geen sterren en geen planeten enzovoorts waren  daar aanwezig. De zesde en zevende dimensie van hetzelfde laken een pak. De achtste dimensie was volledig donker. Ook daar waren geen sterren of planeten aanwezig, helemaal niets.

zondag, juni 03, 2018

“Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden” - 3 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden”
Schumann Resonantie - De Vierde Dimensie - Eigen Leven - Aarderaster - Tijdlijnen - Tijdreizen - Parallelle Dimensies/Universums - Poortdagen
3 Juni 2018 / Cobie de Haan

Het vorige artikel “Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is” behandelde wat Planetaire Ascentie is en wat die uniekheid allemaal omvat. Het was min of meer een vervolg op het artikel “Twee Zonnen” en ook het artikel “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn”. Ik raad jullie dan ook aan om deze artikelen te lezen  als je deze nog niet gelezen hebt (te beginnen met “De Gebeurtenis…”), omdat het één en ander dat ik in dit artikel behandel daar weer keurig op aansluit.
Mijn persoonlijke proces is een samenwerking met de hogere dimensionalen om oude waarheden, overtuigingen, begrippen en dergelijke onder ogen te komen en deze te vervangen met de Nieuwe Waarheden die we samen ontdekken. Dit alles staat onder leiding van De Schepper en Vader & Moeder. Het is bekend dat Nieuwe Waarheden, die Oude Waarheden vervangen, vaak op tegenstand stuiten. Denk maar aan de zogenaamde ‘klokkenluiders’ en hoe die behandeld worden. Daarom raad ik jullie wederom aan … Resoneert het niet met je … lees dan niet verder en leg het naast je neer. Lees je wel verder dan raad ik je aan om je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen te gebruiken, want klakkeloos aannemen wat ik hier allemaal vertel is niet hoe je je ontwikkelt. Het moet een weerklank binnenin je vinden, het moet zin voor je maken en dat doe je door erin te voelen. Je hart-geest verbinding in evenwicht te hebben. En dat gezegd hebbende wil ik beginnen met de Schumann Resonantie.
De Schumann Resonantie
Hier is een artikel over de Schumann Resonantie welke uitgebreid en helder geschreven is: “Wat is de Schumann Resonantie?” Velen van ons volgen de Schumann Resonantie via een Russische Site, waarop te zien is of er ook extreme opwaarderingen plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. De tabel die we daar zien geeft een maximum van 40 Herz aan, maar uitschieters komen vaak (soms dik) boven de honderd herz uit. Waarom gebeurt dit? Wel, de centrale frequentie van de Schumann Resonantie wordt beïnvloed door straling van de Zon en ook door Zonnevlekken. We weten inmiddels dat de Zonnevlekken aan het afnemen zijn en uiteindelijk verdwijnen, en dat de Zon opgewaardeerd wordt door De Schepper om een onvergankelijke Zon te worden, dat bewijzen weer andere tabellen die te vinden zijn op een Duitse Site, waar praktisch iedere dag op te zien is dat de energie die gemeten wordt enorme uitschieters kent. 
In het artikel “Twee Zonnen” werd uitgelegd dat de ozonlaag niet echt aan het verdunnen is. Dat de concentratie aan Ozon door CFK’s terzijde geduwd wordt, waardoor het lijkt of er een aantasting heeft plaatsgevonden. De ‘aangetaste’ plaatsen laten natuurlijk meer straling door wat dus de Schumann Resonantie beïnvloed. Het bovengenoemde artikel vertelt ons precies waar die zonnestraling en zonnevlekken invloed op uitoefenen. En uiteraard heeft dit te maken met het doelbewust opwarmen van de Aarde door de hogere dimensionalen. Dat ligt dus beslist niet alleen aan ons! We zien de beïnvloeding terug in weerpatronen over de gehele wereld. We zien zware onweersbuien met vele, vele bliksemontladingen. We zien een toename aan orkanen of tornado’s. Extremiteiten van weersomstandigheden in landen waar het bepaald vreemd is dat deze daar voorkomen. 

woensdag, mei 30, 2018

“Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is” - 30 Mei 2018 / Cobie de Haan


“Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is”
30 Mei 2018 / Cobie de Haan

In 2017 schreef ik al eens een artikel over het bovenstaande onderwerp. Er is inmiddels echter het één en ander veranderd aangaande datgene waar ik toentertijd over schreef. Dus heb ik besloten er een nieuw artikel aan te wijden, met enige herhalingen en uiteraard nieuwe Waarheden. Het voorgaande artikel heb ik van mijn Blog verwijderd, en in totaal heb ik nu drie artikelen van mijn eigen hand verwijderd, omdat het proces waar mijn spiritteam en ik in geplaatst werden door Vader en Moeder en De Schepper, zich verder ontwikkeld heeft en dus nieuwe zaken aan het licht gebracht heeft.
Jullie moeten begrijpen dat het Proces van Vader en Moeder / De Schepper waar zij ons in geplaatst hebben een specifiek onderwijs kent. Zij proberen de hogere dimensionalen zoveel mogelijk, vaak op een cryptische manier, uit te dagen om zelf de Nieuwe Waarheden te ontdekken en uit te werken. Zij werken via mij om dit voor elkaar te krijgen en wanneer we ‘vastlopen’ gaan Vader en Moeder / De Schepper diepgaander met mij aan het werk om het antwoord van een probleem naar voren/boven te halen. Dus de hogere dimensionalen krijgen eerst alle kans om het één en ander te begrijpen over de werkelijkheid waarin zij geleefd hebben, lukt het hen niet om de zaken te duiden en te begrijpen dan laten ze mij aan het woord. Dat gebeurd op de manier dat zij een onderwerp in mij downloaden en ik dan vrij spel heb om daarover het één en ander onder de aandacht te brengen. Loop ook ik vast, zeg maar … dan komt vaak vrij snel een antwoord binnenin mij naar boven. Dus denk niet dat ik alle wijsheid in pacht heb, want dat is beslist niet het geval.  Mede door dit specifieke onderwijs duurt dit proces aanzienlijk lang… Het enige voordeel voor mij is in feite dat ik op de voorste rij zit om deze nieuwe Waarheden, begrippen en wetenswaardigheden te weten te komen.
Zoals altijd … gebruik je onderscheidingsvermogen en logische denkvermogen wanneer je dit artikel leest. Heel veel is nieuw en het zou zelfs schokkend kunnen zijn, dus ben daarvoor gewaarschuwd. Resoneert het niet met je, schuif het dan terzijde en lees gewoon niet verder.
Wat is Planetaire Ascentie? En waarom is de Ascentie van de Aarde zo uniek?
Een Planetaire Ascentie is niets anders dan dat een planeet naar een andere dimensie verhuist. Onze Ascentie is uniek omdat voor het eerst in dit Universum van ons een planeet met ‘alles erop en eraan’ ascendeert. Voorheen ascendeerden planeten zonder leven daarop aanwezig, maar wel met de vegetatie. De planeet werd gesplitst van de bestaande planeet in de derde dimensie en deze verhuisde naar de vierde dimensie, werd daar weer opgesplitst en de opgesplitste planeet verhuisde naar de vijfde dimensie, en dat gaat zo door t/m de 7de dimensie. De originele planeet bleef altijd achter in de derde dimensie. Deze planeten die op deze manier ascenderen zijn dus ook multidimensionaal. Zij bestaan dus in iedere dimensie t/m de 7de dimensie.
De Aarde volgt niet in hun kielzog, de Aarde verhuist uit de derde dimensie vandaan en laat niets achter! Daarvoor moeten natuurlijk stappen ondernomen worden omdat het zonnestelsel waar wij uit verhuizen niet uit evenwicht mag raken. Lees ook het artikel: “Twee Zonnen”. Dus de Aarde is niet multidimensionaal en zal dat ook niet worden.

woensdag, mei 23, 2018

“Twee Zonnen” - 18 Mei 2018 - 23 Mei 2018 / Cobie de Haan


“Twee Zonnen”
18 Mei 2018 - 23 Mei 2018 / Cobie de Haan
Foto genomen op 04-12-2015

Ook ik houd zaken die gaande zijn over de gehele wereld in de gaten. Niet overdreven, het is meer dat ik de koppen snel doorlees, en dat wat me opvalt daar verdiep ik me wat in. Ik ben lid van verschillende Youtube video kanalen en één daarvan is MrMBB333. Ik zie hem het één en ander volgen dat vaak afwijkt van het normale. Zo heeft hij bijvoorbeeld een fotogalerie met foto’s die zijn leden hem toegestuurd hebben met allerlei prachtige luchtfenomenen die waargenomen worden. Eén daarvan is dat er zo af en toe een dubbele Zon gefotografeerd of gefilmd wordt. Over die twee Zonnen wordt dan ook veel gespeculeerd.
Ook heeft hij onlangs een video gemaakt over afwijkingen van heel veel zaken die het leven of het ecosysteem op Aarde beschadigen. Het is een video van ongeveer een uur en helemaal Engelstalig. https://www.youtube.com/watch?v=mfOkD-rB5wk Hij vertelt dus over heel veel dingen die rechtstreeks te maken hebben met de Ascentie, de opwarming van de Aarde vanaf ongeveer de 70er jaren, en de schadelijke effecten van de Zon op Aarde vanaf ongeveer de 90er jaren. Deze data werden ook aan mij doorgegeven toen ik er onderzoek naar verrichtte zonder dat ik deze ‘bewijslast’ onder ogen was gekomen. Dus mijn spiritteam had mij hiervan al op de hoogte gebracht.
De laatste tijd zijn mijn spiritteam en ik met dit alles aan het werk geweest. Voor mij was het om uit te vinden wat er nu werkelijk gaande is. En voor hen was het meer om andere begrippen en werkwijzen aangaande de Aarde te vergaren, te ontdekken en uit te voeren. Wat, tussen haakjes, ook heel erg nodig was. En die werkwijzen waar ik op doel zijn een heel breed begrip, en ik weet daar echt niet alles vanaf. Ik ben geen wetenschapper op wat voor gebied dan ook. Maar ik kan wel vragen stellen en tot conclusies komen. Dat doe ik dan in samenwerking met mijn spiritteam, en wij staan onder leiding van Vader en Moeder en onze Schepper/De Ene.
Bij de bovenstaande video raad ik jullie aan zoals altijd je onderscheidingsvermogen te blijven gebruiken, niet alles is naar waarheid, maar vele zaken over de werking van bijvoorbeeld de ozonlaag zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. Onze onderzoekers en wetenschappers zijn niet dom natuurlijk! En ook … zoals altijd, resoneert het niet met je schuif het dan terzijde en lees niet verder. Er wordt het één en ander onthuld en het zou schokkend voor sommigen kunnen zijn. Ben daarop voorbereid alsjeblieft… … Gebruik je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen aangaande alles dat je leest en voel erin. Neem niet klakkeloos over wat ik hier allemaal vertel. Ik heb veel liever dat jullie zelf de logica ervan in gaan zien.  
Waar dit artikel over gaat is of er nu twee Zonnen bestaan of niet? Het antwoord is … JA!  

zondag, mei 20, 2018

“De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn” - 9 Mei 2018 - 20 Mei 2018 / Cobie de Haan


“De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn”
9 Mei 2018 - 20 Mei 2018 / Cobie de Haan

Het is alweer een flinke tijd geleden dat er een artikel van mijn hand verscheen. Het is de laatste maanden steeds “stiller” geworden met de vertalingen. Wat kan ik zeggen … … Het proces waarin ik en mijn sterrenfamilie, en eigenlijk het hele dimensionale systeem (iedereen die in welke dimensie dan ook leeft en werkt) behalve de 3de en 4de dimensie, in geplaatst werden door Vader en Moeder en De Ene/De Schepper, gaat onverminderd voort. En ik leer steeds meer van hoe het nu allemaal in elkaar steekt. Dat zorgt ervoor dat ik de vele aangeboden boodschappen van de Meesters of Engelen e.d. in de Oude Waarheden niet langer meer kan en wil vertalen. Het is geen waarheid meer voor mij, terwijl ik ongelooflijk diepgaand met de Ascentie bezig ben.
2,5+ jaar is dit proces nu gaande en ik heb daarin veel te verduren gekregen. Het hoe en waarom doet er nu niet toe, het diende allemaal een doel. Velen van jullie hebben de voorafgaande artikelen van mijn hand gelezen en jullie zullen een beetje weten wat ik daarmee bedoel. Heel veel heb ik niet publiek bekend gemaakt, want ik vind dat het gewoonweg mijn taak niet is om dat te doen. Jullie zullen het allemaal uiteindelijk gaan horen van jullie hogere zelven, en zij zullen jullie meenemen in een leerervaring die zijn weerga niet zal kennen.
Toch ga ik nu iets naar buiten brengen wat onlangs gebeurd is. Ook aangaande dit wil ik graag benadrukken dat als het niet met je resoneert … het dus geen weerklank in je hart/gevoel/emoties heeft, dat je het dan terzijde schuift en ook niet verder leest. Ik wil hier ook aan toevoegen dat mijn ‘ontboezemingen’ in dit artikel velen van jullie zouden kunnen schokken, dus ben voorbereid alsjeblieft.  
De titel van dit artikel is “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn”. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naar mijn mening heeft “De Gebeurtenis” inmiddels plaatsgevonden en dat was op zaterdag 5 Mei jl. Waarom denk ik dat? Omdat op die dag de vrouwelijke helft van De Ene/De Schepper naar voren kwam toen ik in gesprek was met De Ene, en zij min of meer liet weten niet langer in de schaduwen te willen blijven.
Je zult nu willen zeggen maar onze Schepper is toch Man/Vrouw? Wanneer in evenwicht, ja. Maar Hij was niet meer in evenwicht aangaande ons Universum… … Laat me dit alles ietwat uitleggen.

donderdag, mei 17, 2018

De Scheppers - Neem een Pauze van de Verschuiving - 17 Mei 2018 / Daniel Scranton


De Scheppers
Neem een Pauze van de Verschuiving
17  Mei 2018 / Daniel Scranton

“Voor het moment, is het toepasselijk dat jullie streven naar wat jullie zouden noemen entertainment buiten jullie zelf. Want jullie willen de ervaring hebben van een moment in de tijd waar je niet actief aan het creëren bent. Jullie willen je afleidingen. Jullie moeten bij tijden gewoon niets doen, je simpelweg ontspannen. Dat is iets dat wij in feite voor sommigen van jullie daarbuiten aanraden die zich inzetten, nastrevend en doelstellend zijn, en altijd iets willen doen om jullie uitbreiding te bevorderen.
Wij weten dat het moeilijk is om te begrijpen dat jullie scheppers zijn en dat jullie aldus veel potentieel binnenin jullie hebben zitten, om passief erbij te zitten en te wachten op de timing om goed te zijn. Dit is iets dat wij kunnen begrijpen, iets waar wij ook naar kunnen relateren. En zo velen van jullie geven jezelf redenen om een onderbreking te nemen, om jullie zelf een moment te laten hebben waar jullie eenvoudigweg kunnen ontspannen en bestaan. Er is niet alleen niets verkeerd met die benadering, het is zelfs noodzakelijk.

vrijdag, mei 04, 2018

De Scheppers - Leer Je Echte Partner Kennen - 4 Mei 2018 / Daniel Scranton


De Scheppers
Leer Je Echte Partner Kennen
4  Mei 2018 / Daniel Scranton

“En wanneer je bent in wat jullie noemen de vroege stadia’s van een relatie met elkaar, is daar de elkaar leren kennen periode waarin jullie in ontdekking van elkaar zijn en wat elk van jullie naar het feest brengt. Wanneer jullie je eenmaal gesetteld hebben, neigen jullie ernaar te denken de andere persoon te kennen, van achter naar voor. Jullie weten hoe zij in elkaar zitten, wat hen drijft. Jullie weten hoe hun knoppen in te drukken.
En zo komen jullie in de periode van verwachting, waar jullie nu denken dat de ander gewoonweg op de automatische piloot loopt en altijd zal zijn zoals zij waren toen jullie alles ontdekten van wat jullie denken over hen te weten. En dit geeft jullie allemaal een gevoel van stabiliteit. Jullie houden ervan te weten wat te verwachten. Jullie houden ervan om rondom bepaalde dingen heen te plannen omdat velen van jullie ervan houden lastige situaties, ongemakkelijk emoties, en ga zo maar verder, te vermijden.

dinsdag, mei 01, 2018

Vanuit de Akashic Archieven Mei 2018 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Mei 2018 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Mei 2018 verwachten?
De energie van deze maand heeft een tussenbeide komend gevoel, zoals een plotseling opstaan. Als jullie je de metafoor voor April nog herinneren was er een gevoel van een vrije val … wat jullie je kunnen voorstellen te gebeuren in Mei is, dat iets langs komt vliegen en je oppakt. Jullie zouden je een adelaar, een draak of een vliegtuig kunnen verbeelden die je oppakt en je op diens rug zet.
Er is een gevoel van gered te worden, maar dat is niet echt waar deze energie over gaat. Het gevoel is van voort gedragen te worden naar iets groters dan jezelf, en voort gedragen te worden door iets groters dan jezelf. Dit is een tijd waarin het meer dan ooit tevoren duidelijk zal worden dat niemand van jullie echt in controle is van wat er in dit leven gebeurt. Dit is een spirituele waarheid welke goed uitgedragen wordt door iedere religie, en toch is het een moeilijke waarheid om volledig te omhelzen. Dit is de maand wanneer het naar de voorgrond zal komen - dat jullie niet in controle zijn van jullie lotsbestemming en dat jullie niet de leiding hebben over wat er in jullie leven of in dat van iemand anders diens leven gebeurt op het diepste, meest ware niveau, terwijl jullie verantwoordelijk/aansprakelijk zijn voor jullie keuzes en de consequenties die naar voren/boven komen door deze keuzes. Op een veel dieper niveau, is jullie lot in de handen van iets groters dan jullie. Deze maand is het echt tijd om dat te beseffen op dezelfde manier dat je zou doen als een adelaar of een draak naast je opduikt en je oppakt. Laat jezelf in die omhelzing vallen. Bied geen weerstand aan die omhelzing.
Een andere waarschijnlijke ervaring in deze maand zal zijn het gevoel van gedesoriënteerd te zijn. Je ging in één richting - zelfs toen het een vrije val was, het was tenminste een enkelvoudige richting - en plotseling veranderden de dingen en ben je er niet meer zeker van waar je naartoe gaat. Er zal een gevoel van duizeligheid zijn op dezelfde manier als dit er zou zijn als je plotseling opgepakt wordt na een val. Sommigen van jullie mogen dit op een fysieke manier ervaren met draaierigheid, oorsuizingen, je gevoel van richting verliezen, of tijdelijk te worstelen met enige van je vijf zintuigen.

zondag, april 01, 2018

Vanuit de Akashic Archieven April 2018 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 April 2018 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in April 2018 verwachten?
De energie van deze maand beweegt zoals een vrije val. Het gevoel is dat alles zeer snel beweegt en dat er niets is waar jij je aan vast kunt grijpen. De dingen waar jullie gewoonlijk gebruik van maken om zin van de wereld te maken zullen niet beschikbaar zijn. De mensen waar je advies aan vraagt zullen niet behulpzaam zijn. De rituelen en uitoefeningen waar jij je tot wendt zullen niet werken op de manier zoals zij gewoonlijk doen. De plaatsen waar je naartoe gaat voor informatie of antwoorden zullen niet dat verstrekken waar je naar op zoek bent. Jullie zullen het gevoel gewaarworden van een oppervlak af te glijden dat zo glad is dat jij je aan niets kunt vast grijpen. Een glijbaan zoals dit kan vreugdevol of angstaanjagend zijn, en jullie mogen beide emoties in deze maand gewaarworden sterk naar boven te komen.
Dit is een tijd om extreme goedheid uit te oefenen in het aangezicht van angst. Heel veel angst zal voor velen van jullie naar boven komen. Jullie glijden in een richting die jullie uiteindelijk precies zal leiden naar waar jullie voor je hoogste goede moeten zijn, derhalve vereist de reis een heleboel vertrouwen. Het is alsof iemand de versnellingsknop aangaande jullie leven heeft ingedrukt, en dat er geen terugkeer is totdat je aan het einde ervan aangekomen bent. In plaats van te proberen je pad aan te sturen deze maand, zal je het gewoon uit moeten zitten totdat je een natuurlijk afnemend punt bereikt.
Voor April, is het nummer één ding om te doen voor jullie te werken met angst. Kijk ernaar, voel het, omhels het, en dan … ben groter dan je angst. Weersta het niet, negeer het niet, en pretendeer niet alsof het er niet is. Weerstand zal je angst de kans toestaan om jou te overmannen en te overweldigen. In plaats daarvan, kom je angst onder ogen. Kijkt recht naar datgene wat je vreest. Vind een manier om een groter, meer genereus, meer gracieus persoon te zijn dan het ding waar je angstig voor bent. Doe dat steeds weer opnieuw, iedere dag, doorheen de maand April.