maandag, februari 20, 2017

“Hoe Hebben Wij Ons Ontwikkeld Achter de Sluier van Afgescheidenheid van Alles-Wat-Is (De Ene)” -20 Februari 2017 / Cobie de Haan


“Hoe Hebben Wij Ons Ontwikkeld Achter de Sluier van Afgescheidenheid van Alles-Wat-Is (De Ene)”
20 Februari 2017 / Cobie de Haan

Waar ik het deze keer over wil hebben betreft de vraag die wij ons zelf heel lang geleden stelden aangaande het concept: “Hoe zullen wij ons ontwikkelen als we denken/geloven afgescheiden te leven van onze Vader/Moeder - Alles Wat is (De Ene)”. Hoe dit tot stand kwam en wat daaruit voort vloeide.
Zoals ik in een eerder artikel al vertelde bestaan wij allemaal in een 13 dimensionaal systeem. Ons werd lange tijd verteld dat dit een 12 dimensionaal systeem was, en dat blijkt dus niet waar te zijn. Hoe ik dit weet? Zoals ik ook al eens eerder verteld heb zit ik in een proces die een uitlijning van de Hogere Dimensies met de Lagere Dimensies moet bewerkstelligen. Dit proces is nu al anderhalf jaar aan de gang. Tevens blijkt hieruit dat de Ascentie niet alleen voor ons hier op de Aarde geldt, maar ook voor de Hogere Dimensionalen. En zij hebben heel veel beseft en begrepen in het laatste anderhalve jaar. Degenen die met mij samenwerken in dit proces zijn beslist andere ‘mensen/zielen’ geworden daardoor.
Om een beetje een ondergrond op te bouwen aangaande de overtuigingen waar zij mee leefden en het leven waar zij in leefden te kunnen gaan begrijpen, moeten we helemaal terug naar het begin. Het onderstaande is wat ik tot nu toe begrijp van dit alles, en mijn gedachten werden steeds weer hiernaar teruggeleid om er vragen over te stellen, zodat ik dus tot dat begrip zou komen. Ik wist ook al wel veel, maar aanvullingen waren beslist ook nog wel nodig en dus houd ik hierin nog steeds een slag om de arm over of hier nog meer aan toegevoegd moet gaan worden of niet. Ik vraag beslist niet van jullie om klakkeloos aan te nemen wat ik hier allemaal naar voren zal brengen. Voel in het geheel en als het met je resoneert is dat heel mooi natuurlijk, maar doet het dat niet schuif het dan terzijde.
Onze Vader en Moeder werden geboren vanuit De Ene/Alles-Wat-Is (het geeft niet hoe je hier een naam aan wilt geven, dit is voor mij het meest adequate en dus zal ik deze namen ook blijven gebruiken J ) Vader en Moeder kregen een heel Universum tot hun beschikking om daarin ervaringen op te doen. Dat was de belangrijkste drijfveer die er aan hen meegegeven werd, “Ga zoveel mogelijk ervaringen opdoen in dit Universum, breid jullie bewustzijn uit. Het geeft niet op welke manier of hoe en wat…” Zij begonnen met zichzelf voort te planten, en er werden vele, vele kinderen die naar hun evenbeeld geboren werden geschapen met een lager bewustzijn dan zij zelf hadden. Zij waren allemaal mannelijke en vrouwelijke energieën in één (androgeen). Dus niet gescheiden. Van het één kwam het ander en zij besloten uiteindelijk over te gaan tot een indeling van het gehele Universum, dat een 13 dimensionaal systeem werd. Iedere dimensie waar leven in zou kunnen bestaan werd opgebouwd in 12 niveaus, ieder niveau had een andere trillingsfrequentie. Zoals het vandaag de dag nog steeds is.

zaterdag, februari 18, 2017

Areon - De Lyriaanse Raad van Tijd - “Je Wereld Vormen” - 17 Februari 2017 / Jamye Price


Areon - De Lyriaanse Raad van Tijd
“Je Wereld Vormen”
17 Februari 2017 / Jamye Price

Gezegende wezens, zoals altijd, is het een speciaal moment wanneer wij elkaar ontmoeten in jullie besef, want het is jullie besef dat het leven verlevendigt en het in/naar de focus en de ervaring brengt die jullie aan het creëren zijn. Jullie besef heeft een vormgevende kracht welke creëert. Jullie horen veel over jullie gedachten die jullie wereld vormen. Niettemin als jullie beginnen te denken en te focussen, herkennen jullie dat jullie niet de onmiddellijke ervaring hebben van het vormgeven van jullie wereld. Het wordt frustrerend, het wordt verwarrend, maar in jullie hart voelt het goed aan.
Ja, het voelt goed aan dat jullie gedachten en jullie emoties jullie wereld creëren. En dat doen zij. Er zijn aspecten ervan die buiten jullie controle zijn, en derhalve niet in jullie ervaring. Dit betekent dan, dat wat het ook is in je ervaring onder je controle moet zijn, ja? Niet helemaal.
Controle
Wij zullen niet het plaatje inkleuren dat op dit moment in de tijd jullie volledige controle hebben van het creëren van jullie werkelijkheid. Jullie zijn daar te slim voor. Als je nu zou willen zweven, her/erken je dat het nu niet binnen je bekwaamheid is - dat je reageert op regels en ervaringen die in je leven zijn, maar niet noodzakelijkerwijs onder jouw controle. Maar er is een overhellend punt voor controle, en dat is waar jullie jezelf naartoe bewegen, naar dat overhellende punt.
Het is een proces. Het neemt tijd, en het neemt het uitwerken van de stappen om daar te geraken waar je de dingen in je leven ervaart die volledig onder jouw controle zijn. Echter, op dat moment, zal controle een andere ervaring voor jou zijn. Controle zal niet de buitenwereld vormen, het zal de wereld binnenin vormen. Het zal minder aanvoelen als een noodzaak, zoals vaak het geval is met het controleren van de buitenwereld, en zal meer zijn zoals een keuze van inwendig evenwicht.

donderdag, februari 16, 2017

LiefdeLicht-Energie: Een Nieuwe Golf heeft Ons weer Bereikt - 16 Februari 2017


LiefdeLicht-Energie:
Een Nieuwe Golf heeft Ons weer Bereikt
16 Februari 2017
De Diagrammen van 12-02-2017  t/m 16-02-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

dinsdag, februari 14, 2017

Waardoor Ontstaan Ascentiesymptomen & Hoe Komt Ons Kristallijnen Lichaam tot Stand - 14 Februari 2017 / Cobie de Haan

"Waardoor Ontstaan Ascentiesymptomen & Hoe Komt Ons Kristallijnen Lichaam tot Stand"
14 Februari 2017 / Cobie de Haan

Onlangs raakte ik in gesprek met een vriendin over ons Kristallijnen Lichaam en hoever wij zijn met de ontwikkeling van dit Kristallijnen Lichaam. Alhoewel ik al eens eerder gesproken had met mijn Spiritteam over het één en ander aangaande de ascentiesymptomen en het transformeren naar het Kristallijnen Lichaam, zat ik zelf toch nog steeds met een aantal vragen. Dus besloot ik de koe bij de hoorns te vatten en hier een gesprek met het Spiritteam over aan te gaan.
Daarnaast wordt er momenteel ook naarstig met mijn lichaam gewerkt om het één en ander duidelijk te krijgen over hoe het in z’n werk gaat als het op koolstof gebaseerde lichaam transformeert naar op kristallijn gebaseerd. Ze hebben namelijk de informatie verkregen van onze Vader en Moeder/ De Ene, en men wil nu ook de resultaten daarvan zien/ervaren. Dus ook dat was een reden voor mij om het één en ander duidelijk te gaan krijgen. Het volgende wat ik hierover naar voren ga brengen is hoe ik het momenteel begrijp allemaal, en waarmee mijn Spiritteam ook instemt dat het zo is. Misschien ontbreekt er hier en daar nog iets aan de informatie, maar ik denk zelf dat dit het wel in grote lijnen is.
Dus laat ik bij het begin beginnen. Dat waar wij allemaal ‘last’ van hebben. De ascentiesymptomen. Waardoor ontstaan zij? Heeft het betrekking op het tot ontwikkeling komen van ons kristallijnen lichaam of heeft het een andere oorzaak. Er blijken twee oorzaken te zijn, en als ik mijn Spiritteam vraag of er misschien nog meer zijn waar wij geen weet van hebben, antwoorden zij nadrukkelijk met, Nee.  
We weten allemaal dat er een ‘eb en vloed’ is aangaande de ascentiesymptomen die wij ervaren. De LiefdeLicht Energieën die naar de Aarde gestuurd worden vanuit de Grote Centrale Zon zijn daar debet aan. De symptomen treden op de voorgrond/nemen toe en trekken zich weer ietwat terug/nemen af. We weten ook dat de LiefdeLicht Energieën Intelligente energieën zijn en dat niemand hier teveel van kan ontvangen. Je ontvangt precies dat waar je klaar voor bent.

zondag, februari 12, 2017

De Arcturiaanse Raad - Wat Ons Vreugde Brengt & Er Zijn Geen Vergissingen - 11 & 12 Februari 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Wat Ons Vreugde Brengt
11 Februari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij hebben behoorlijk wat vreugde dat wij ervaren wanneer wij één van jullie waarnemen je leven precies te leven op de manier dat je dat wilt leven. Er is niets meer bevredigend om getuige van te zijn dan iemand die nastrevend is van wat hij/zij wil. Als jullie vanaf de dag van jullie geboorte aangemoedigd zouden worden om in de richting te gaan van dat wat jullie interesseert, jullie vreugde brengt, en meer energie door jullie heen trekt, zouden jullie jezelf gewaarworden in nogal een andere wereld te leven.
Als jij je de laatste keer kunt herinneren dat je iemand zag doen waar zij van houden om te doen, gebruik dan je verbeeldingskracht nu om je die persoon voor de geest te halen. Voel nu de vibratie die van deze persoon afkomt. Die vibratie is aanstekelijk.
Wanneer jullie elkaar inspireren, is dat het grootste geschenk dat jullie kunnen geven. Wanneer jullie elkaar aanmoedigen, zijn jullie absoluut in dienstverlening. Wanneer jullie elkaar ondersteunen met iets te doen waarvan jullie weten dat het de perfectie activiteit voor die persoon is, voegen jullie iets prachtigs toe aan het collectieve bewustzijn van de mensheid.

zaterdag, februari 11, 2017

LiefdeLicht-Energie: - Vandaag weer een Fikse Stijging! - 11 Februari 2017


LiefdeLicht-Energie:
Vandaag weer een Fikse Stijging!
11 Februari 2017
De Diagrammen van 07-02-2017  t/m 11-02-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

“Een Andere Kijk op de Waargenomen Fenomenen Rondom de Globe” - 11 Februari 2017 / Cobie de Haan


 “Een Andere Kijk op de Waargenomen Fenomenen Rondom de Globe”
11 Februari 2017 / Cobie de Haan

Ook ik ontkom er niet aan, dat het onder mijn aandacht gebracht wordt dat er allerlei zaken op de Aarde plaatsvinden die aangegrepen worden om iets te ‘voorspellen’ of ‘aan te kondigen’ dat er iets op stapel staat om te gaan gebeuren. En bij ‘voorkeur’ lijkt het dat dit ‘iets’ niet iets goeds voor ons inhoud … …
Ik mocht onlangs een video bekijken waarin heel veel fenomenen behandeld werden die op de Aarde plaatsvinden. Fenomenen die eigenlijk vrij natuurlijk van aard zijn aangaande ons ascentieproces. Maar aangezien men het ‘van nature’ gewoon is om het ergste te denken van iets dat niet verklaard kan worden, grijpt men al vaak naar een scenario dat niet veel goeds voorspelt. Toen ik dan ook de video bekeek bekroop mij een gevoel van me ervan af te willen wenden, ik kromp innerlijk ineen en wilde het liefst de video ogenblikkelijk terzijde schuiven. Maar bedacht ik … misschien moet ik wel iets hiermee doen, dus heb ik de gehele video van ongeveer een half uur bekeken.
Wat er ongeveer behandeld werd was het volgende:
Diverse fenomenen van de natuur die op plaatsen gebeurden waar dat niet gewoon was. Vulkaan uitbarstingen, tornado’s, landverschuivingen, fenomenen in de lucht, zoals een ‘tweede zon’, meteorieten of lichtpilaren. Ook de kleuren aan de hemel bij de ondergaande en opkomende zon. Venus die onnatuurlijk helder aan de hemel lijkt te staan. Het door midden breken van de Zuidpool. En zelfs de assen van de Aarde zullen gaan verschuiven werd er in de video verteld.
Ik ben met mijn Spiritteam in gesprek gegaan en heb hen het één en ander gevraagd. Het was meer dat ik hen mijn gedachtegangen voorlegde en dat zij dat bevestigden of mij uitdaagden er verder over na te gaan denken, totdat ik min of meer voor mezelf duidelijk had wat het was of waartoe het “gebruikt/gecreëerd” werd. Ook hier geldt weer, als dit alles niet met je resoneert, schuif het dan terzijde…

Energieën Pushen Ons om Verder te Gaan Dan… - 10 Februari 2017 / Jenny Schiltz


Energieën Pushen Ons om Verder te Gaan Dan…
10 Februari 2017 / Jenny Schiltz

De energie is echt aan het binnenkomen. We hebben hemelse gebeurtenissen die eraan meehelpen de energie op te voeren, maar er is nog meer aan de hand. Er is een enorme push met deze energie. Het test ons om te zien of wij gereed zijn om voorwaarts te gaan, om de oude programmering achter te laten. Kunnen wij waar we naartoe gaan voldoende vertrouwen om het oude los te laten?
Zoals alle dingen is deze energie veelzijdig. Er is een component dat nog steeds al onze oude rommel aan het opdreggen is. Het vraagt van ons om echt de manieren te zien waarop wij niet van onszelf houden, de manieren waarop wij onszelf gecompromitteerd hebben, en de manieren waarop wij onszelf niet in ere gehouden hebben. Voor sommigen zal dit naar boven komen als negatieve gedachten over zichzelf, terwijl het voor anderen uitgespeeld zal worden in de dagelijkse wisselwerkingen. Observatie is vereist, zodat wij kunnen zien wat er getoond wordt zonder verloren te raken in de emoties ervan. Je gedachten opschrijven kan je helpen om de patronen te zien die naar boven komen bubbelen.
Met alles dat naar boven komt in het collectief om genezen te worden, voelen sommigen zich overweldigd door de emoties die rond wervelen. Deze kunnen behoorlijk diep zijn en aanvoelen als een nooit eindigende grot als wij onszelf toestaan erin te verzinken. Wederom is het belangrijk om te observeren wat jou triggert. Deze kunnen aanwijzingen zijn aangaande wat er binnenin jou genezen moet worden vanuit je vele incarnaties, op deze planeet en andere planeten.

vrijdag, februari 10, 2017

De Arcturiaanse Raad - Deze Zijn Opwindende Tijden - 10 Februari 2017 / Daniel ScrantonDe Arcturiaanse Raad
Deze Zijn Opwindende Tijden
10 Februari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij zijn enthousiast om de evolutie van de mensheid te zien, en wij zijn ook enthousiast te zien hoe jullie precies te werk gaan met het creëren van de nieuwe versie van de fysieke werkelijkheid. Dit is een Universum van Vrije Wil, en jullie brengen de fysieke ervaring naar nieuwe hoogtes. Jullie zijn niet hier om het fysieke te transcenderen terwijl jullie ascenderen. Jullie zijn hier in werkelijkheid om een gloednieuwe werkelijkheid, veelvoudige werkelijkheden te creëren.
En het moet nog steeds afgewacht worden wat jullie gaan creëren. Dit is voor jullie als individuen waar, en dit is voor jullie als een collectief waar. Het enige ding dat gegarandeerd is hier, is dat de energieën blijven doorgaan met jullie aan te moedingen om dat op te ruimen wat van een lage vibratie is en om meer van de hoge-vibrationale informatie te integreren. Jullie blijven doorgaan codes, downloads en opwaarderingen te ontvangen, en zij gaan hun invloed op jullie en jullie wereld hebben.

maandag, februari 06, 2017

De Ene - “Wie of Wat Is De Ene?” - 6 Februari 2017 / Cobie de Haan


De Ene
“Wie of Wat Is De Ene?”
6 Februari 2017 / Cobie de Haan

Opmerking: Ik begon dit artikel te schrijven vanuit wat ik geleerd heb via mijn persoonlijke proces samen met mijn Sterrenfamilie/Spirit Team, en als vanzelf kwam De Ene door en nam “het heft” zelf in handen…
*****
Het proces waar ik en mijn Sterrenfamilie in zitten is zwaar, moeilijk, met vele, vele ups en downs. Dit alles gaat onder de banier van de hogere dimensies uitlijnen met de lagere dimensies, zodat de uiteindelijke ‘overgang’ soepel zal/kan verlopen. Dit proces is nu al ongeveer anderhalf jaar aan de gang, en enig uitzicht kan ik persoonlijk nog niet zien.
Dit proces wordt geleid door iemand uit de achtste dimensie, welke onder leiding staat van onze Moeder en Vader. Onze Moeder en Vader (Vader/Moeder God), komen voort uit De Ene. De Ene heeft diverse Universums gecreëerd, waaronder de onze. Een Universum van dualiteit. Deze Universums heeft hij/zij/het gecreëerd om ervaring in op te doen, zichzelf te leren kennen via de eerste kinderen die hij/zij/het in deze Universums plaatste, voor ons onze Vader en Moeder, die op hun beurt kinderen creëerden om te beginnen met alle mogelijke ervaringen op te doen.
Het valt jullie misschien op dat ik Vader/Moeder God, zonder het woordje God benader. Ik heb via het proces geleerd om dat label te laten vallen. Zij zijn gewoon onze Vader en Moeder die ook lerende zijn. En het zal jullie opgevallen zijn dat zij dus geschapen/geboren werden via De Ene.
Ik heb inmiddels geleerd dat er een paar grondbeginselen zijn, die binnenin dit systeem waarin wij allemaal leven, door ons zelf gecreëerd werden, en dus eigenlijk geen grondbeginselen zijn. En als ik zeg ‘binnenin dit systeem’ bedoel ik het gehele Universum waarin wij allemaal leven. Niet de andere Universums die naast ons Universum bestaan, en die ook door De Ene gecreëerd werden. Dus is het aan te raden zover als mogelijk is terug te gaan om de dingen te gaan begrijpen. Let wel, ik beweer hier geenszins dat ik alle wijsheid in pacht heb, want dat is niet zo. Ik zit in een zeer persoonlijk proces en tevens is dit een proces voor alle hogere dimensionalen, wat uiteindelijk doorstroomd naar ons allemaal. En ja ik weet hoe dit klinkt. Geloof me, ik heb er zelf ook heel veel moeite mee gehad. Dus, laat ik dan nog weer eens aanhalen, dat als het volgende waar ik over ga schrijven niet met jou resoneert, dat je het dan terzijde schuift, en gewoonweg niet verder leest…

De Arcturiaanse Raad - Laat de Bron Energie Stromen - 6 Februari 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Laat de Bron Energie Stromen
6 Februari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Het is voor jullie allemaal tijd om te her/erkennen hoe belangrijk jullie zijn. Het is voor jullie tijd om te beseffen dat wat jullie zijn belangrijker is dan wat jullie doen. Het is belangrijker dan wat jullie zeggen, belangrijker dan wat jullie schrijven, en zeer zeker belangrijker dan wat jullie geloven.
Jullie zijn machtige wezens die een kolossale hoeveelheid hebben van onaangesproken creatief potentieel. Als jullie samen zouden kunnen werken, de krachten bundelen met jullie medemensen en jullie energieën richten op iets dat voordelig voor iedereen zou zijn, zouden jullie aan jullie zelf demonstreren hoe machtig jullie zijn.
Echter, elk individu moet eerst her/erkennen dat hij/zij in staat is meer toegang te hebben tot de Bron Energie doorheen jullie zelf, dan dat jullie ooit gedroomd hebben dat mogelijk was. Wanneer jullie capabel zijn van Bron Energie door jullie unieke perspectief te brengen, zijn jullie in staat om zoveel aan deze wereld van jullie, en aan het volledige universum toe te voegen. Dit is waarlijk waar jullie belangrijkheid ligt.

“Geen Druk - Geen Diamanten” - 6 Februari 2017 / Molly Brown (+ Weer grafieken van een Mooie Stijging van de LichtLiefde Energie!)


“Geen Druk - Geen Diamanten”
6 Februari 2017 /  Molly Brown

Oké kinderen! Hoe gaat het met jullie … ? De laatste twee dagen ontwaakte is met een fysieke sensatie, een innerlijk gevoel. Het voelt zoals druk of het zou omschreven kunnen worden als zwaarte (of zelfs dat het iets medisch betreft.) Uitbreidend, zoals het opblazen van een ballon. Ons innerlijke universum schijnt aan het uitbreiden te zijn. Mijn mentale, emotionele en spirituele lichamen voelen echter geweldig. Dus terwijl het als druk aan mag voelen, weet ik dat er geen druk is. Het is een tijd om adem te  halen, langzaam en in vreugde te gaan.
We mogen het volgende aan het verankeren zijn of ruimte vasthouden, of … echt het zou heel veel dingen kunnen zijn.
Ik dacht ook na over hoe diamanten gevormd worden. Onder druk. Ja, we kunnen hier zingen.
En terwijl ik geen tijd gehad heb om huiswerk te doen, schijnt er welzeker een link te zijn. Te gaan van op koolstof gebaseerd naar op kristallijn gebaseerd, de veranderingen en uitbreiding in ons menselijk DNA. Hmmmm….

zondag, februari 05, 2017

LiefdeLicht-Energie: De Laatste Drie Dagen Laten Weer een ENORME Stijging Zien! - 5 Februari 2017


LiefdeLicht-Energie:
De Laatste Drie Dagen Laten Weer een ENORME Stijging Zien!
De Diagrammen van 29-01-2017  t/m 05-04-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

zaterdag, februari 04, 2017

Navigeren door de Emoties van Deze Energie Golven - 3 Februari 2017 / Jenny SchiltzNavigeren door de Emoties van Deze Energie Golven
3 Februari 2017 / Jenny Schiltz

Deze energieën laten ons echt door onze stappen gaan. Zoals alle dingen is deze energie geen eenvoudige zaak. Het is dus rijkgeschakeerd. Voor sommigen, trekken de energieën verontrusting, depressie en zelfwaarde kwesties naar boven. Aan de andere kant is er een ondertoon van opwinding terwijl zij mensen ertoe pushen om kansen/mogelijkheden te onderzoeken, om zich open te stellen voor alle mogelijkheden. Het zijn de verschillende tonen van de energie, die ons precies daar raken waar het nodig is. Aan het einde van de video is een korte meditatieve oefening om jullie te helpen de ongerustheid, zorgen, twijfel en angst weg te spoelen.  

vrijdag, februari 03, 2017

De Arcturiaanse Raad - Maak Beslissingen & Energetische Ervaringen - 2 & 3 Februari 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Maak Beslissingen
2 Februari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Beslissen voor jezelf wat je wilt ervaren is een groot onderdeel van waarom je op de eerste plaats incarneerde. Het is niet om het goed te krijgen. Het is niet om jezelf te bewijzen aan wie of wat dan ook. Je bent hier om het leven te ervaren op zoveel verschillende manieren als mogelijk is. Met dat aldus te doen, geef je aan jezelf de informatie die je nodig hebt om de ervaringen te creëren die je uiteindelijk wilt hebben.
Velen van jullie vragen zich af in deze tijd wat er van je verondersteld wordt om te doen, wat je doel is. Je doel is om je leven te leven, om zoveel monsters ervan te nemen als je kunt, en dan de beslissingen te maken die voor jou het meest passend zijn. Je bent hier om beslissingen te maken over wie je wilt zijn, wat je wilt ervaren, en hoe je daar wilt geraken. Dit is het ultieme in de vrije wil.
En het is belangrijker voor je om jezelf te accepteren zoals je bent dan dat het voor jou is om naar de één of andere staat van volmaaktheid/perfectie te komen. Je bent niet hier om wat dan ook aangaande jezelf te perfectioneren. De wereld heeft geen volmaakte/perfecte mensen nodig.
De wereld heeft wel jullie diversiteit nodig. En dus dat jullie allemaal in andere plaatsen op jullie evolutionaire reizen zijn is perfect. Dat jullie allemaal verschillende beslissingen maken voor jullie zelf is perfect, en dat jullie allemaal elkaar toestemming geven om andere beslissingen te maken over hoe je wilt leven en wat je wilt ervaren is ook perfect.

donderdag, februari 02, 2017

Vanuit de Akashic Archieven Februari 2017 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Februari 2017 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Februari 2017 verwachten?
Het gevoel van de maand is zoals een voortsnellen van energie. Het zware werk van het jaar begint echt in Februari. Dat zal voor velen als een opluchting komen, aangezien jullie eindelijk zullen beginnen te begrijpen wat voor werk jullie wensen te doen. Er is veel onbekend geweest en werd in vraag gesteld, en heel veel verandering maakte niet veel zin in de laatste paar maanden. Nu, eindelijk, zullen jullie gewaarworden dat de dingen zin maken na veel verwarring. Nieuwe plannen zullen beginnen op hun plaats te vallen, en hoewel er veel worsteling in het verschiet ligt, zal het beginnen werkbaar aan te voelen.
Er zijn twee dingen die deze maand belangrijk zullen zijn. De ene is om bereid te zijn de dingen te zien voor wat zij zijn en om hen te accepteren voor wat zij zijn. Houd jullie ogen wijd open. Het tweede is om bereid te zijn je mouwen op te rollen en het werk gedaan te krijgen. Als je bereid bent om beide te doen, zou dit een stimulerende maand kunnen zijn die jou een gevoel van opluchting brengt. Als je niet bereid bent om één van beide of beide te doen, dan zal jij jezelf gewaarworden je achtergelaten, verlamd en overweldigd te voelen.
De sleutel voor deze maand is om op te staan, een diepe ademteug te nemen en het leven bij de handvaten te pakken. Dit is met betrekking tot grote collectieve veranderingen, en ook met betrekking tot alle kleine dingen in jullie leven. Dit is een uitstekende tijd om met problemen af te rekenen die je uitgesteld hebt of problemen die overweldigend aangevoeld hebben. Het is tijd om eindelijk te beslissen waar je hulp bij nodig hebt en te vragen om die hulp, in plaats van te proberen het alleen te doen. Het opbouwen van vrede is werk dat je samen doet. Jullie zullen zaken in je leven hebben deze maand die jullie echt pushen om met anderen samen te werken of om hulp te vragen. Samenwerken is een belangrijk thema deze maand en dit jaar.

woensdag, februari 01, 2017

De Raad - Jullie ZIJN de Energie die de Dingen in Jullie Wereld Produceert -31 Januari 2017 / Ron HeadDe Raad
“Jullie ZIJN de Energie die de Dingen in Jullie Wereld Produceert”
31 Januari 2017 / Ron Head

Er is een onderwerp waarvan wij voelen dat wij dit in deze tijd moeten adresseren. Dit is een periode van zeer chaotische energieën. Wij willen dat jullie weten dat jullie beter gediend zouden zijn met jullie zelf gefocust te houden op manieren die jullie weg zouden houden van het tussenbeide komen met die uitkomsten waar jullie jezelf aan toegewijd hebben om te bereiken. Welnu, wat bedoelen wij daarmee? Wat zien wij, dat jullie vanuit jullie gezichtspunten, niet doen?
Jullie werden zorgvuldig geconditioneerd, gedurende jullie levens, om tegen dingen te protesteren waar jullie het niet mee eens zijn. Aan jullie werd geleerd om oorlogen te hebben tegen sommige van deze dingen. Soms leiden oorlogen tegen deze dingen jullie in feite af van de succesvolle uitoefening van de dingen waar jullie tegen vechten, of op z’n minst die dingen die jullie verteld worden dat jullie daar tegen vechten. Wij zullen jullie “oorlog aangaande drugs” als een voorbeeld nemen. (1)
Jullie Griekse filosoof, Plato, jullie huidige orakel die jullie kennen als Abraham, en zelfs wij hebben, op de één of andere manier aan jullie uitgeduid dat jullie veel beter gediend zijn met te focussen op wat jullie wensen dan jezelf toe te staan aangetrokken te worden in/naar de energie van het tegenovergestelde van de dingen die jullie niet willen. Dit is absoluut waar. En wanneer daaraan gehoor gegeven wordt, specifiek in groepen, mogen grote dingen bereikt worden in een korte tijdsduur.  

Aartsengel Michael - Angst Loslaten is een Opening Voor Liefde Creëren - 31 Januari 2017 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Angst Loslaten is een Opening Voor Liefde Creëren
31 Januari 2017 / Rita Pulmans

Geliefde Heer Michael,
Ik merk bij mezelf en ook bij anderen dat er nog steeds vele angsten zijn. Dat deze ook steeds meer en meer in de huidige tijd naar boven komen. We kunnen ze niet meer wegmoffelen, onder de mat vegen.
Ikzelf dacht, dat na 2012 de wereld een paradijs zou zijn (naïef waarschijnlijk), maar niets is minder waar. Ik begrijp nu dat - zoals men in sommige strekkingen in de Vedas verkondigt - het Kaliyuga tijdperk diens laatste stuiptrekkingen uitwerkt (alhoewel hier verschillende meningen over bestaan). En dat eerst de "droesem" van de pot geschept dient te worden om de zuivere instantie te bekomen (alsook in onszelf).
We kunnen het niet meer klaar krijgen, geliefde Michael, met enkel affirmaties en/of positief denken (wel heel belangrijk). Maar er dient met aandacht naar onze veelzeggende angst gegaan te worden, toch? Deze begrijpen en aanvaarden en vervolgens weten dat het ons helpt om een krachtiger mens te worden en in geloof en vertrouwen te stappen, althans zo voelt het voor mij.
En dat we aldus een Opening creëren naar Liefde.
Geliefde Michael graag uw wederwoord.
Ik dank u
Rita
*****
Geliefden,
Laat mij, Aartsengel Michael, tot u allen spreken, zonder uitzondering. Daar geliefde harten, iedereen als mens, de oerangst in zich draagt en dat men vroeg of laat zichzelf hierin mag herkennen.
Sommigen onder jullie zullen dit met klem ontkennen. “Angst ken ik niet”, hoor ik door sommigen onder jullie zeggen. Doch deze uitspraak is er een van grootdoenerij. Daar, hoe klein deze angst ook is, deze bij ieder mens tot uiting kan komen.

maandag, januari 30, 2017

De Arcturiaanse Raad - Een Beter Leven & Een Betere Wereld & Nieuwe Uitdagingen - 29+30 Januari 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Een Beter Leven & Een Betere Wereld
29 Januari 2017 / Daniel Scranton


“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wanneer je in staat bent om aan de huidige omstandigheden van je leven voorbij te kijken, wanneer je in staat bent om in plaats daarvan in het leven te voelen dat je voor jezelf creëert, is dat het wanneer je het schepperwezen wordt dat je voorbestemd bent om te worden. Wanneer je kijkt naar de wereldgebeurtenissen in het huidige moment, en je kunt hen alleen zien zoals zij aan jou verschijnen, dan laat je een kans schieten.  
Je laat een kans schieten aangaande een kans om te voelen voor de wereld die je creëert wanneer het ook maar is dat je ziet dat iemand onderdrukt wordt, wanneer het ook maar is dat je landen in oorlog ziet, wanneer het ook maar is dat je corruptie op de zakelijke of bestuur/regeringsniveaus ziet. Deze zijn je kansen voor uitbreiding. Deze zijn kansen om meer energie voort te roepen om iets anders te creëren, iets gloednieuws.
Je gaat alleen maar energie verspillen met tegen de corruptie die je ziet te schelden, en je gaat gewoon depressief raken als jij je focust op wat er voor jou niet werkt in je persoonlijke leven. Wanneer de dingen niet op de manier zijn die jij wilt dat zij zijn, moet je natuurlijk de emoties onder ogen zien die voor jou naar boven komen in reactie op deze condities, maar het is veel gemakkelijker voor jou om deze emoties onder ogen te komen met je ogen gesloten. En met je ogen gesloten, ben je niet gefocust op de omstandigheden en gebeurtenissen in je leven en in de wereld om je heen.

zaterdag, januari 28, 2017

De Raad - “Het Indrukken van Jullie Knoppen” - 27 Januari 2017 / Ron HeadDe Raad
“Het Indrukken van Jullie Knoppen”
27 Januari 2017 / Ron Head

Wij horen jullie zeggen “Iets groots is er aan het gebeuren!” Weet alsjeblieft dat jullie voelen, als één gigantische impressie, de opeenstapeling van een ontelbaar aantal veranderingen waar wij jarenlang over gesproken hebben. Terwijl steeds meer veranderingen verwezenlijkt worden, zullen er momenten zijn wanneer dat gevoel zichzelf naar de voorgrond van jullie bewustzijn zal duwen.
Soms zullen jullie het toeschrijven aan één ding dat plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld een golf van binnenkomende energie. En op een ander moment zullen jullie er gewoon mee aan zijn aangaande de oorzaak van het gevoel. Maar als je in staat bent om je zintuigen voldoende uit te strekken, zal je bijna altijd in staat zijn om het opbouwende momentum van een wereldwijde verandering te bespeuren.
Eén van de dingen die overduidelijk aan het worden is, is dat individuen hun “knoppen ingedrukt” krijgen. Er zijn een groot aantal noodzakelijke veranderingen die nog niet begonnen zijn zich te manifesteren. En de tijd begint een klein beetje te dringen nu, wat verschuldigd is aan wat een grote weerstand geweest is voor verandering. De status-quo scheen het beste voor velen toe die wensten om hun positie, macht, en luxe te behouden, dingen die hooguit kortstondig waren. Wat jullie als een groep gedaan hebben is te incarneren in plaatsen en in zielgroepen die op bepaalde manieren zouden reageren als bepaalde dingen zouden ontstaan. Met andere woorden, jullie zouden exploderen als iemand op jullie knoppen drukte.

LiefdeLicht-Energie:- De Aanvullende Stijging op Gisteren … WOW! - 28 Januari 2017


LiefdeLicht-Energie:
De Aanvullende Stijging op Gisteren … WOW!
28 Januari 2017

Gigantische Energie Golf Overdekt de Aarde & Onze Weg Banen Doorheen de Energie Golven (Video Update Jenny Schiltz) 27 Januari 2017LiefdeLicht-Energie:
Gigantische Energie Golf Overdekt de Aarde
De Diagrammen van 21  t/m 27 Januari
&
Onze Weg Banen Doorheen de Energie Golven
27 Januari 2017 / Jenny Schiltz

(Engelstalige Video)

*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

vrijdag, januari 27, 2017

De Ascentie Energieën van Februari ~ Februari Brengt een Opwaardering van de Hersenen - 27 Januari 2017 / Jamye PriceMaandelijkse Energieën
“De Ascentie Energieën van Februari ~ Februari Brengt een Opwaardering van de Hersenen”
27 Januari 2017 / Jamye Price

Januari terugblik
Januari had een interessant tempo en enige emotionele ondertonen eraan. Bij tijden was er een gevoel van een snelle beweging en voorwaarts gaand stromen, en vervolgens scheen het toe te stoppen en te vertragen (specifiek voor sommige emoties om te stromen). Over het algemeen, zal dit jaar van nieuwe aanvangen (2+0+1+7=1 in de numerologie) heel veel katalyserende energie voor verandering hebben.
Diegenen op het Pad van Ascentie worden opgeroepen naar een nieuw niveau van inwendige bekrachtiging/machtiging, aangezien wij ermee beginnen om meer energetische ondersteuning te hebben om het nieuwe te creëren. Er zal heel veel verandering zijn in dit jaar. Kijk voorbij aan het overduidelijke en het negatieve tegengestelde in/naar de liefdevolle potentiëlen die roepen om je focus en actie. Het zal inderdaad een interessante tijd zijn.
Februari Energieën
Februari brengt opwaardering van de hersenen.  Hoe het aanvoelt is meer als een mentale onthechting/afstandelijkheid voor velen. Ik ben een grote voorstander van Lichtwerkers die in hun lichaam geaard zijn, sterk genoeg om met de werkelijkheid om te gaan, en zich te focussen op het actualiseren van meer Liefde op Aarde, wat gebeurt als een resultaat van een sterke authentieke resonantie met bekrachtigende Liefde. Echter, de energie van Februari voelt een kleine beetje tegengesteld aan dat, hoewel het dat niet is. Het is een reset van de mentale focus en de gebruiken voor sommigen, dus voelt het een klein beetje meer onthecht/afstandelijk als je gewend raakt aan onthecht/afstandelijk mededogen zijnde de norm.

De Arcturiaanse Raad - Ontspan & Geniet - 26 Januari 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Ontspan & Geniet
26 Januari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Op de één of andere manier ga je altijd gedijen/floreren. Je gaat altijd jouw weg vinden. Er is nooit een noodzaak voor jou om je zorgen te maken, maar soms doe je dat. En wanneer je dat doet, heb je die specifieke ervaring. En er is niets verkeerd aan het hebben van wat voor ervaring dan ook.
Niettemin, zijn wij hier om jullie ervan te verzekeren dat je altijd je weg gaat vinden en dat het natuurlijk voor je is om te gedijen/floreren. Diegenen die gedijen/floreren ontspannen zich. Zij doen het rustig aan. Zij geven er niet zoveel om over wat anderen van hen denken. Zij laten het leven hen precies brengen waar zij moeten gaan.
En dat is wat wij willen dat jullie allemaal herkennen. Wij willen dat jullie begrijpen dat het mogelijk voor jullie is om precies te geraken waar je naartoe wilt gaan, om precies te zijn wie je wilt zijn, en om precies te doen wat je wilt doen, zonder veel inspanning, zonder al het uitvogelen en plannen en bekokstoven.