donderdag, augustus 09, 2018

“Spiritueel Zijn Betekent Helemaal Niets als Je geen Ruimte voor Anderen Vast Kunt Houden” - 8 Augustus 2018 - Aletheia Luna


“Spiritueel Zijn Betekent Helemaal Niets als Je geen Ruimte voor Anderen Vast Kunt Houden”
8 Augustus 2018 - Aletheia Luna

“Als wij ooit hopen op een diep niveau te groeien en ons authentiek verbonden te voelen aan anderen, moeten wij leren hoe ruimte voor zowel onszelf als anderen vast te houden”
~Aletheia Luna
***Opmerking Cobie: Deze keer geen artikel van eigen hand, maar weer eens een vertaling van een artikel waar ik volledig achter sta. Ook kreeg ik onlangs een email van iemand (je weet wie je bent J) die contact had gehad met haar hogere zelf, en dit hogere zelf raadde haar aan meer tijd te maken voor en daadwerkelijk contact te maken met de mensen die bij haar over de vloer komen. Zoals zo vaak, verscheen dit artikel als een synchroniciteit en antwoord op … zoals dit artikel omschrijft … de ruimte vast te houden voor anderen. Wij, de kloonincarnaties, bezitten, als een erfenis van ons hogere zelf, allemaal een afstandelijkheid of een bepaalde afstandelijkheid jegens anderen. Onze hogere zelven gaan er met ons aan werken om die afstandelijkheid te overwinnen… *** 
*****
Zo … dit is er aan de hand. We mogen Instagram-perfect yoga doen. We mogen voor op z’n minst een uur per dag mediteren. We mogen bidden. Mantra’s opzeggen. Mudras doen. Liefde naar de wereld sturen. We mogen een hele berg kristallen en andere spirituele spulletjes hebben. We mogen uitgebreide dagelijkse rituelen doen, diervriendelijk eten, en iedere maand vasten. We mogen wierrook branden, iedere dag glimlachen, affirmaties opzeggen, en heel veel “Liefde en Licht” of “Namaste” zeggen. We mogen onszelf spirituele zoekers, genezers, empaten, intuïtieven, oude zielen of yogi’s noemen.
Maar naar mijn bescheiden mening, betekent dit alles helemaal geen ene mallemoer als wij geen mededogen kunnen tonen en er voor anderen kunnen zijn.
De Hypocrisie van de Saccharine Spiritualiteit
Allereerst wil ik beginnen met te zeggen dat ik in geen geval onschuldig ben. Ik heb voorheen anderen veroordeeld, een oogje dichtgeknepen, onvriendelijkheid gebezigd, en heb spirituele omleidingen begaan - alles onder het zelf-aangewezen label van ‘spiritueel’ te zijn.
Ik denk dat wij dat allemaal tot de één of andere omvang gedaan  hebben. Dat is waarom ik voel dat het onderwerp van dit artikel zo belangrijk is om te behandelen - hypocrisie is iets waar wij allemaal tot toe in staat zijn. De neiging is latent aanwezig in een ieder van ons. En ik denk dat wij dat allemaal moeten begrijpen en eraan moeten werken om ons daarvan bewust te zijn.
Maar er zijn enige dingen in het leven die ernaar neigen deze hypocrisie te triggeren, het op gang te brengen, en het te verergeren. Ik noem het Saccharine Spiritualiteit - en het is het type van spiritualiteit welke gedefinieerd wordt door een ziekelijke zoete nadruk op de “goede vibraties alleen” en “Liefde en Licht” zonder veel diepte of het rauwe echte leven.
Saccharine Spiritualiteit is het type van spiritualiteit daarbuiten dat het verafgoden omvat van het je “goed voelen” en de “hoge vibratie”, maar actief alles dat negatief en ongemakkelijk is vermijdt, ontkent of ontduikt. Saccharine Spiritualiteit gaat volledig over je bekrachtigd voelen, Zelf-Liefde ontwikkelen en vormen van spiritualiteit vieren die er aan de oppervlakte goed uitzien - maar tezelfdertijd, het een fobie produceert van alles dat te werkelijk, te emotioneel uitdagend, te bloederig en smerig, te “onontwaakt” of te “lage vibratie” is.

zondag, juli 15, 2018

“Universele Wetten en Creëert De Schepper of Creëren Wij…” - 15 Juli 2018 / Cobie de Haan


“Universele Wetten en Creëert De Schepper of Creëren Wij…”
Chakrasysteem - Energielichaam en de Kundalini-energie
15 Juli 2018 / Cobie de Haan

Na het schrijven van de afgelopen 9 artikelen zijn onlangs enkele begrippen tot mij doorgedrongen waardoor iets anders dat ik inmiddels besproken heb ietwat aangepast dient te worden. Hier blijkt dan weer uit hoe wij ons ontwikkelen … stap voor stap. Hoe de inzichten tot ons komen en we bepaalde begrippen net even anders in moeten gaan vullen. Ik vind het in ieder geval een prachtig voorbeeld.
Het gaat over creatie. Zo vertelde ik in één van mijn voorafgaande artikelen (zie lijst onderaan dit artikel) dat Vader en Moeder samen met hun ‘kinderen’, alle 13-dimensionalen, dit hele 13-dimensionale systeem gecreëerd hebben. Aangezien dit echt mijn ‘waarheid’ van dat moment was, nam ik zonder meer aan dat dit het geval was.
Maar afgelopen week zat ik zo aan De Schepper te denken en dat Hij levend vanuit en met de Universele Wetten in onze kielzog volgt. Hij ‘werkt’ met onze gevoelens, emoties, verwachtingen en overtuigingen. Hij gaat daarmee aan de slag en de situaties die wij nodig hebben om ons te ontwikkelen creëren zich, lijkt het, als vanzelf voor ons. Hij (ik kies hier opzettelijk voor het nog steeds niet gebruiken van de Vrouwelijke Schepper) creëert de omstandigheden, creëert synchroniciteiten of ‘toevalligheden’ net zolang totdat de les tot ons doordringt en begrepen en geleerd wordt. Op bepaald vlak hebben wij daar eigenlijk niets over te zeggen (wanneer uiteraard alle omstandigheden in evenwicht zijn). Dat kunnen we merken aan wanneer de dingen niet zo gaan als wij het in gedachten hadden, omdat er sterkere ideeën of verwachtingen bestaan, vaak onbewust, die eerst uitgewerkt en begrepen dienen te worden.  
Het wordt een ander verhaal als ons de materialen geleverd worden om mee te werken, zoals bij bijvoorbeeld architectuur/woningbouw of bij het maken van kunst of diverse apparatuur. In dit geval creëren we samen met De Schepper. We krijgen de gereedschappen van de Schepper, de bouwstenen zal ik maar zeggen, waaronder ook bijvoorbeeld zaden om te planten vallen, en de verzorging daarvan komt dan weer op ons bordje te liggen. We kunnen planten met elkaar kruisen, zoals bij bijvoorbeeld bloemen om een nieuwe variant aan het bloemengeslacht toe te voegen. We doen dit ook al met groente en fruit en ook met dieren, en de experimenten gaan zelfs ook verder, maar daar ga ik hier niet verder op in. Het is voldoende te weten hoe het allemaal zo’n beetje in elkaar steekt.

maandag, juli 02, 2018

“Universele Wetten en Wees Voorzichtig Met Wat Je Wenst” - 2 Juli 2018 / Cobie de Haan


“Universele Wetten en Wees Voorzichtig Met Wat Je Wenst”
Kleine Update Zonnestelsel 4de Dimensie - Wees Voorzichtig Met Wat je Wenst - De Goddelijke Stralen - Geneesmiddelen/Medicijnen
2 Juli 2018 / Cobie de Haan

*** Ik raad een ieder aan die de laatste acht artikelen van mijn hand nog niet gelezen heeft dit te gaan doen voordat je begint met onderstaand artikel. Een lijst staat in de juiste volgorde helemaal onderaan. Als je de bedoelde artikelen dus nog niet gelezen hebt, zal je datgene waar ik het over heb in dit artikel niet afdoende kunnen begrijpen. ***
Het proces waarin mijn spiritteam en ik door Vader en Moeder en De Schepper geplaatst werden, lijkt soms enorme stappen voorwaarts te maken met mogelijke hoopvolle ontwikkelingen om vervolgens af te zakken naar; “Jee, komt er dan nooit eens een keer een einde aan?” Ik zou zo graag eens zien dat er ook op het menselijke persoonlijke vlak enige zaken rechtgetrokken gaan worden, maar tot nu toe … heb ik nog niets opgemerkt dat bewijs zou kunnen zijn van dat feit…
Ik weet echter zeker dat zij hard aan het werk zijn met het uitbalanceren van het evenwicht van onze planeet en Maan met de Nieuwe Zon die nog steeds bezig is opgewaardeerd te worden door De Schepper (Lees ook het artikel: “Twee Zonnen”). Zij zijn bezig met het uitbalanceren van het zonnesysteem in de derde dimensie en nu ook het zonnesysteem in de vierde dimensie. Ik heb iemand, die de vraag stelde over hoeveel planeten inmiddels geascendeerd zijn verteld, dat uit ons zonnesysteem twee planeten geascendeerd waren. Venus en Arcturus … maar dat is niet correct. Het is alleen Venus, want Arcturus maakt geen deel uit van ons zonnesysteem.
Dus het zonnesysteem in de vierde dimensie kent maar één ons bekende planeet en dat is Venus. De andere planeten ontbreken nog. Inmiddels heb ik daar alweer iets meer over geleerd. Het was ook nog één groot vraagteken voor de hogere dimensionalen hoe de Aarde, de Maan en de Nieuwe Zon uitgebalanceerd te krijgen met de Zon in de vierde dimensie en Venus. Dit was ook één van de redenen waarom men aannam dat wij alleen maar op doorreis zijn in de Vierde Dimensie en ons geen plaats zouden veroveren in dat zonnestelsel. Dat gaat dus wel gebeuren … de vraag is … “Hoe??” …  Het antwoord daarop blijkt niet zo moeilijk te zijn. Alle nog ontbrekende planeten zullen naar de vierde dimensie gehaald worden. Nee, niet de originelen en je kunt het eigenlijk ook geen ascentie van de planeten noemen. Het enige wat de hogere dimensionalen niet kunnen is het opsplitsen, zoals bij Venus gebeurd is, van de planeten. Dat is een werk voor De Schepper. De Schepper gaat dat dus met alle planeten, die nog ontbreken in de vierde dimensie aangaande ons zonnestelsel, in de derde dimensie doen.
De hogere dimensionalen komen na zo’n opsplitsing dan om de hoek kijken om de planeten op hun plaats te krijgen vanuit de derde dimensie naar de vierde dimensie. Wij weten inmiddels dat de hogere dimensionalen zich enorm technisch ontwikkeld hebben. Zij kunnen met hun ruimteschepen van het ene naar het andere punt ‘springen’ in plaats van de hele weg te moeten bereizen. Deze technologie gaat ingezet worden voor een volledige planeet. Ze moeten uiteraard de technologie nog gaan aanpassen, maar zo verzekerden zij mij, dat is geen al te groot karwei en dat kunnen ze dus gemakkelijk voor elkaar krijgen.

maandag, juni 25, 2018

“Tweelingvlammen → Zielpartners --- Ware Liefde” - 26 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Tweelingvlammen → Zielpartners en Ware Liefde”
25 Juni 2018 / Cobie de Haan

In één van de vorige artikelen vertelde ik dat de hogere dimensionalen niet geloofden in de Liefde met een grote “L”, zoals wij dat noemen, of ook wel de Ware Liefde. Zij geloofden uitsluitend in onvoorwaardelijke liefde. En zoals ik inmiddels uitgelegd heb in voorafgaande artikelen, als je onvoorwaardelijke liefde toe wilt passen in een Universum van dualiteit, creëer je juist een vorm van liefde met vele voorwaarden, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Het mondt er uiteindelijk in uit dat je extreem beleefd bent tegen elkaar.
“Voordat we verder gaan zou ik een ieder die mijn voorafgaande artikelen nog niet gelezen heeft aan willen raden om dat te gaan doen. Het is anders niet mogelijk om goed te begrijpen waar ik het over heb. Daarom staat onderaan dit artikel ook een lijst, welke op volgorde staat, om deze allereerst te gaan lezen. Klik op de link en je komt vanzelf bij het artikel terecht…
Zoals altijd raad ik ook nu iedereen weer aan om bij het lezen van dit artikel je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen te gebruiken. Voel in datgene wat je leest, heb je hart-geest verbinding in evenwicht. Neem niet klakkeloos van mij over wat ik hier allemaal vertel. Ik heb veel liever dat een ieder voor zichzelf op onderzoek uitgaat of datgene waar ik over schrijf voor hem/haar ook steek houdt, zin maakt. Zo niet … en het resoneert niet met je, schuif het dan terzijde en blijf bij datgene wat jij als waarheid ziet en ervaart.”
Oude Waarheid: Liefde met een Grote “L” bestaat niet
Hoe kwam het nou dat de hogere dimensionalen dachten dat de Liefde met een grote “L” niet bestond? In een Universum waarin zij dachten afgescheiden van God te leven, dachten zij zoals God hun leven in te moeten delen nadat zij hun ervaringen en kennis opgedaan hadden in de lagere dimensies. Zij waren ervan overtuigd dat God onvoorwaardelijk van hen hield, dat was iets dat hen door de goddelijke zelven (de hogere dimensionalen in de 13de dimensie) verteld was. Aangezien God nergens ingreep of hen vertelde wat te doen of te laten, nooit antwoord gaf dus gingen zij ervan uit dat Hij hen ook niet oordeelde, dus mochten zij ook niet langer meer oordelen. Wanneer zij Hem om hulp vroegen voor wat dan ook, was het enige antwoord een zwijgen. En daaruit concludeerden zij dat Hij passief en neutraal was. Dus als God onvoorwaardelijk van je houdt en altijd in die staat verkeerd, heeft hij ook geen duistere zijde. God hield zich afzijdig van negativiteit in al diens vormen. Dus ook dat moesten zij onder controle krijgen. Negatieve gedachten, gevoelens, emoties en situaties werden onderdrukt of vermeden. En aangezien God dus niet oordeelde leefde deze niet met het verleden of de toekomst, want anders zou Hij hen ook niet onvoorwaardelijk lief kunnen hebben. Dus was de ‘logische’ conclusie dat zij altijd in het Nu-moment dienden te leven, en als je daarin leeft bestaat de Tijd ook niet, want Nu is Nu en niet straks (toekomst). En heel belangrijk, er werd nooit gesproken over een Moeder God. Dus Vader God was alleen, dus bestond Liefde met een grote “L” niet, en het was ook vandaar dat Hij onvoorwaardelijk van hen hield.

vrijdag, juni 22, 2018

“Planetaire Ascentie: Nog Enkele Oude en Nieuwe Waarheden” - 22 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: Nog Enkele Oude en Nieuwe Waarheden”
Team Dark & Team Light - Binnen Aarde - Etherische Ashrams - Lichtpiramides - BDE - Zon Staren - Korte en Lange Termijn Geheugen
22 Juni 2018 / Cobie de Haan

Laten we in dit artikel willekeurig gaan kijken naar nog wat Oude en Nieuwe Waarheden, voordat ik een artikel ga wijden aan de Liefde (Ja, dat hoort er ook bij). Er zijn nog enkele zaken die ik onder de aandacht mag brengen. Ik kan jullie vertellen dat Vader en Moeder me daarvoor ook aardig ‘achter de broek aanzitten’. (En toch op 13 Juni werd besloten dat ik even moest stoppen met het verspreiden van de info… Zodat de informatie jullie niet al te zeer zal overspoelen en jullie het goed kunnen integreren…) Ik probeer artikelen niet al te lang te maken, maar zij komen vaak om de hoek kijken over zaken die ik nog toe moet gaan voegen, waardoor het artikel dus weer behoorlijk lang wordt. Toch wil ik er geen twee delen van maken, want ik heb gemerkt aan het aantal kliks die ik dan op het tweede artikel ontvang, dat het minder gelezen wordt. Dus dan maar een onderwerp of onderwerpen die bij elkaar horen … in één keer.
Op de één of andere manier kwam al het onderstaande gewoonweg niet aan bod in de voorafgaande artikelen. Vandaar dit artikel in willekeurige volgorde.
=============
*** En voordat ik begin … Nadat ik het laatste artikel geplaatst had ontving ik diverse reacties. Dat artikel bracht nogal wat teweeg… Vermoedelijk omdat er een meer persoonlijk aspect ineens een stuk duidelijker werd. En de reacties waren dus volstrekt begrijpelijk. Ik, in samenwerking met Vader en Moeder en het spiritteam, vertellen jullie dan ook over zaken die geheel anders blijken te zijn dan we tot nu toe gewend waren te weten. Oude Waarheden worden vervangen met Nieuwe Waarheden. Wat ook door ons verteld wordt is, dat jullie hogere zelven telepathisch contact met jullie op zullen nemen, of ik raad jullie aan dit te proberen te bewerkstelligen voor enige bevestiging over wat wij onder de aandacht brengen. Tot nu toe hebben twee mensen zich bij mij gemeld wiens hogere zelven contact met hen opnamen en voor hen bevestigden dat wat hun incarnaties in deze artikelen lazen/lezen op waarheid berust. Het is een keuze voor ieder hoger zelf over wanneer deze telepathisch contact maakt met diens incarnatie… Ik wil maar zeggen, dat het erop lijkt dat de stilte doorbroken gaat worden, voor sommigen is dat dus al het geval…
Wat ik ook aan wil stippen hier is … dat als je nog geen enkel voorafgaand artikel van mijn hand gelezen hebt, ik onderaan dit artikel een lijst heb gezet in de juiste volgorde om te gaan lezen. Zonder deze informatie zal het onderstaande artikel/de informatie niet voldoende begrepen kunnen worden. Dus ik raad iedereen aan die dit nog niet gedaan heeft, allereerst de voorafgaande artikelen te gaan lezen !!***
=============
Ook voor dit artikel wil ik opmerken -- ook al wordt het dat ik het zeg misschien een sleur of vervelend -- om jullie onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen te gebruiken met jullie hart-geest verbinding in evenwicht. Voel in alles dat je leest en neem niets klakkeloos aan of over. Doe ook je eigen onderzoek. Laten we elkaar in onze waarde laten, want ik besef dat ik beslist heel veel zaken ‘debunk’ zoals dat heet, oftewel ontkracht of ontmasker. Sommige zaken kunnen schokkend zijn … En als jullie al eens lazen dat de geschiedenis van onze Aarde geheel anders in elkaar zou zitten dan wij denken, weet dan ook dat Vader en Moeder dit op een cryptische manier aan de hogere dimensionalen vertelden, en uiteraard betrof het dan hun eigen geschiedenis. En aangezien wij voor een groot deel hun externe werkelijkheid zijn, is het ook onze geschiedenis. Er zijn vele reflecties hier op Aarde voor de hogere dimensionalen die zij inmiddels voor het overgrote gedeelte onder ogen zijn gekomen.
Team Dark en Team Light
Toen de hogere dimensionalen in de 70er jaren te horen kregen dat de planeet Aarde met alles erop en eraan moest gaan ascenderen en dat zij degenen waren die dat moesten gaan verzorgen, bedachten zij om dit via Team Dark en Team Light uit te gaan voeren. Het spelelement van Team Dark en Team Light hanteerden zij al veel langer, en aangezien zij ervan overtuigd waren dat angst over het algemeen een goed ‘gereedschap’ was om mensen te doen laten ontwaken, schuwden zij het niet om dit gegeven in hun plan te verwerken. Zoals ik eerder vertelde, werkt dit wel op individuele basis maar op de grote schaal van een wereldbevolking niet, en dit plan pakte dan ook niet echt goed voor hen uit, waardoor zij de druk steeds verder op gingen voeren. Ook het aspect dat zij niet wisten van het verschil in henzelf en de Mensheid op Aarde en hun zeer verschillende ontwikkeling, werkte bepaald niet mee om wie dan ook van de Mensheid ontwaakt te krijgen.

zondag, juni 10, 2018

“Planetaire Ascentie: Hogere Zelven en Hun Kloon-Incarnaties” - 10 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: Hogere Zelven en Hun Kloon-Incarnaties”
Het choreograferen van kloon-incarnaties - Karma - Armoede/Hebzucht - Astrologie - Lichtsteden - Opbouw en Afbraak
10 Juni 2018 / Cobie de Haan

De vorige keer vertelde ik over het leven van de hogere dimensionalen in de achtste dimensie en hun invloed op ons leven of op onze geschiedenis. We gaan nu eens kijken hoezeer zij het leven van hun kloon-incarnaties gechoreografeerd hebben.
Zij waren in de veronderstelling dat zij het zelf waren die het leven op welke planeet dan ook leefden. Maar een kloon wordt van het origineel afgescheiden, en een nieuwe ‘link’ met De Schepper ontstaat, en dus is een nieuw leven geboren. Zij zagen de incarnatie als hun bezit. En aangezien zij geloofden in de holografische aard van de derde dimensie, namen zij aan dat zij de ‘vrijheid’ bezaten om de incarnatie door de meest moeilijke situaties heen te laten gaan. Aangezien zij dachten onsterfelijk te zijn, en dat dit ook bevestigd werd door de incarnatie bij diens overlijden doordat deze het lichaam verlaat, trokken zij zich ook logischerwijs niets aan van alle doorstane leed of hoe het stervensproces plaats diende te vinden. Dat was iets dat gewoon moest gebeuren. Denk nu per definitie niet dat er geen incarnaties door ongelukken, die niet voorzien waren, om het leven kwamen … want ook dat gebeurde. Maar dat is niet waar ik nu de nadruk op wil leggen.
Vader en Moeder in samenwerking met het (toen nog) Goddelijke Zelf van mijn zuster Meta, hadden een gedurfd plan ontwikkeld. Meta zou in mij afdalen en met mij gaan versmelten en dan het incarnatie leven zelf verder gaan leven. Die afdaling gebeurde in september 2015. Zij heeft iets van een half jaar in mij gezeten. Al vrij vroeg in het proces kwam naar voren, dat zij niet met mij mocht versmelten en dus eerst gewoon met mij, in mijn lichaam, met mij mee moest leven. Ze kon mijn leven op eigen kracht ook niet overnemen, daar was ze te zwak voor, dus het hele idee van mij als het ware over te nemen was voorbestemd om te mislukken. Ga maar na, ik bestuurde op dat moment mijn lichaam al 55 jaar, ik bezit de natuurlijke kracht die daarbij komt kijken, een kracht die zij niet bezit. Ik ben dus in het lichaam geboren en getogen, dat is één van de redenen waarom wij als baby in de wereld binnenkomen. Dit plan van Vader en Moeder om met mij te versmelten moest plaatsvinden om de hogere dimensionalen duidelijk te maken, dat het leven in de incarnatie niet zo gemakkelijk was als zij altijd dachten of aangenomen hadden. Zij zagen wel de pijn en het lijden, maar dat was iets dat erbij hoorde. Je kunt het min of meer vergelijken alsof je een oorlogsvideospel, of de één of andere realityspel op de computer speelt en dat jouw avatar goed of slecht is. Je kunt zo meedogenloos of genadeloos zijn als je maar wilt…

donderdag, juni 07, 2018

“Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen” - 7 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen”
7 Juni 2018 / Cobie de Haan

Laten we in dit artikel eens gaan kijken hoe de hogere dimensionalen in de achtste dimensie geleefd hebben. Wat hun overtuigingen waren, hoe het kwam dat ze zich ontwikkelden zoals ze gedaan hebben. Dat is iets waar niet veel over geschreven wordt. En het is toch ook zeer belangrijk dat wij hen volledig gaan begrijpen, want er bestaan grote verschillen tussen hen en ons. Eén van die verschillen was dat zij in eenzijdigheid leefden en wij in dualiteit… En dualiteit is de grondslag van ons Universum.
Ik ben me er terdege van bewust dat in dit artikel dingen gezegd kunnen worden die aanstootgevend over kunnen komen. Daarvoor geef ik dan ook een waarschuwing af, er kunnen beslist schokkende zaken naar voren gebracht worden. Toch wil ik jullie vragen om goed in te voelen of het met je resoneert en het niet klakkeloos aan te nemen allemaal, of zomaar terzijde te gooien … probeer open te staan voor een Nieuwe Waarheid. Een Waarheid die al veel te lang niet gekend werd. Daarom schrijf ik ook dit artikel om een beter begrip te krijgen over de hogere dimensionalen die nog nooit zelf een leven in het lichaam geleefd hebben op eender welke planeet dan ook. Gebruik je onderscheidingsvermogen, je logische redenatievermogen en voel erin, laat het een weerklank binnenin je vinden. Ga zelf op onderzoek uit of er een kern van waarheid voor je inzit. Doe dat werk! Heb je hart-geest verbinding in evenwicht en laat je denken dus niet je gevoel overheersen. Alleen zo kan je achter de waarheid komen … maar ook, resoneert het daarna dan nog steeds totaal niet met je, schuif het dan alsjeblieft terzijde, en laten we elkaar vooral in onze waarde laten. Dat gezegd hebbende, duiken we nu in het leven van de hogere dimensionalen in de achtste dimensie.
Wel, we weten dat dit Universum een experiment is van hoe men zich ontwikkeld in de overtuiging  Afgescheiden van God te leven” en tevens te ontdekken hoe de mannelijke energieën/zijde van De Schepper (de Mannelijke Ik) zich zou ontwikkelen zonder de vrouwelijke energieën/zijde van De Schepper (De Vrouwelijke Ik), die Hem altijd perfect aangevuld had. Lees ook: “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn
We kunnen het één en ander aan overtuigingen en dergelijke van de hogere dimensionalen terugvinden in de bijbel, het geloof. Zij hebben tenslotte Jezus Christus op Aarde geboren laten worden, en voor andere culturen andere profeten. Hij verkondigde het woord van God, en dat leven was uiteindelijk de aanzet voor de ontwikkeling van het Christendom en de geloven die in iedere cultuur op een specifieke manier en met een eigen naam tot wasdom gebracht werden.
We weten inmiddels dat er vele generaties van hogere dimensionalen in de achtste dimensie leefden, die het niet voor elkaar konden krijgen om te ascenderen naar de negende dimensie.
De kinderen van de 10-dimensionalen werden allemaal naar de vijfde dimensie gestuurd om te gaan werken met de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende dimensie. Lees ook: “Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is”. De derde dimensie was voorzien met zonnestelsels en vele planeten waren gereed om divers leven te ontvangen. In de vierde dimensie ontbraken de planeten, maar was het verder exact gelijk aan de derde dimensie. De vijfde dimensie was helemaal licht, geen sterren en geen planeten enzovoorts waren  daar aanwezig. De zesde en zevende dimensie van hetzelfde laken een pak. De achtste dimensie was volledig donker. Ook daar waren geen sterren of planeten aanwezig, helemaal niets.

zondag, juni 03, 2018

“Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden” - 3 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden”
Schumann Resonantie - De Vierde Dimensie - Eigen Leven - Aarderaster - Tijdlijnen - Tijdreizen - Parallelle Dimensies/Universums - Poortdagen
3 Juni 2018 / Cobie de Haan

Het vorige artikel “Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is” behandelde wat Planetaire Ascentie is en wat die uniekheid allemaal omvat. Het was min of meer een vervolg op het artikel “Twee Zonnen” en ook het artikel “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn”. Ik raad jullie dan ook aan om deze artikelen te lezen  als je deze nog niet gelezen hebt (te beginnen met “De Gebeurtenis…”), omdat het één en ander dat ik in dit artikel behandel daar weer keurig op aansluit.
Mijn persoonlijke proces is een samenwerking met de hogere dimensionalen om oude waarheden, overtuigingen, begrippen en dergelijke onder ogen te komen en deze te vervangen met de Nieuwe Waarheden die we samen ontdekken. Dit alles staat onder leiding van De Schepper en Vader & Moeder. Het is bekend dat Nieuwe Waarheden, die Oude Waarheden vervangen, vaak op tegenstand stuiten. Denk maar aan de zogenaamde ‘klokkenluiders’ en hoe die behandeld worden. Daarom raad ik jullie wederom aan … Resoneert het niet met je … lees dan niet verder en leg het naast je neer. Lees je wel verder dan raad ik je aan om je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen te gebruiken, want klakkeloos aannemen wat ik hier allemaal vertel is niet hoe je je ontwikkelt. Het moet een weerklank binnenin je vinden, het moet zin voor je maken en dat doe je door erin te voelen. Je hart-geest verbinding in evenwicht te hebben. En dat gezegd hebbende wil ik beginnen met de Schumann Resonantie.
De Schumann Resonantie
Hier is een artikel over de Schumann Resonantie welke uitgebreid en helder geschreven is: “Wat is de Schumann Resonantie?” Velen van ons volgen de Schumann Resonantie via een Russische Site, waarop te zien is of er ook extreme opwaarderingen plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. De tabel die we daar zien geeft een maximum van 40 Herz aan, maar uitschieters komen vaak (soms dik) boven de honderd herz uit. Waarom gebeurt dit? Wel, de centrale frequentie van de Schumann Resonantie wordt beïnvloed door straling van de Zon en ook door Zonnevlekken. We weten inmiddels dat de Zonnevlekken aan het afnemen zijn en uiteindelijk verdwijnen, en dat de Zon opgewaardeerd wordt door De Schepper om een onvergankelijke Zon te worden, dat bewijzen weer andere tabellen die te vinden zijn op een Duitse Site, waar praktisch iedere dag op te zien is dat de energie die gemeten wordt enorme uitschieters kent. 
In het artikel “Twee Zonnen” werd uitgelegd dat de ozonlaag niet echt aan het verdunnen is. Dat de concentratie aan Ozon door CFK’s terzijde geduwd wordt, waardoor het lijkt of er een aantasting heeft plaatsgevonden. De ‘aangetaste’ plaatsen laten natuurlijk meer straling door wat dus de Schumann Resonantie beïnvloed. Het bovengenoemde artikel vertelt ons precies waar die zonnestraling en zonnevlekken invloed op uitoefenen. En uiteraard heeft dit te maken met het doelbewust opwarmen van de Aarde door de hogere dimensionalen. Dat ligt dus beslist niet alleen aan ons! We zien de beïnvloeding terug in weerpatronen over de gehele wereld. We zien zware onweersbuien met vele, vele bliksemontladingen. We zien een toename aan orkanen of tornado’s. Extremiteiten van weersomstandigheden in landen waar het bepaald vreemd is dat deze daar voorkomen. 

woensdag, mei 30, 2018

“Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is” - 30 Mei 2018 / Cobie de Haan


“Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is”
30 Mei 2018 / Cobie de Haan

In 2017 schreef ik al eens een artikel over het bovenstaande onderwerp. Er is inmiddels echter het één en ander veranderd aangaande datgene waar ik toentertijd over schreef. Dus heb ik besloten er een nieuw artikel aan te wijden, met enige herhalingen en uiteraard nieuwe Waarheden. Het voorgaande artikel heb ik van mijn Blog verwijderd, en in totaal heb ik nu drie artikelen van mijn eigen hand verwijderd, omdat het proces waar mijn spiritteam en ik in geplaatst werden door Vader en Moeder en De Schepper, zich verder ontwikkeld heeft en dus nieuwe zaken aan het licht gebracht heeft.
Jullie moeten begrijpen dat het Proces van Vader en Moeder / De Schepper waar zij ons in geplaatst hebben een specifiek onderwijs kent. Zij proberen de hogere dimensionalen zoveel mogelijk, vaak op een cryptische manier, uit te dagen om zelf de Nieuwe Waarheden te ontdekken en uit te werken. Zij werken via mij om dit voor elkaar te krijgen en wanneer we ‘vastlopen’ gaan Vader en Moeder / De Schepper diepgaander met mij aan het werk om het antwoord van een probleem naar voren/boven te halen. Dus de hogere dimensionalen krijgen eerst alle kans om het één en ander te begrijpen over de werkelijkheid waarin zij geleefd hebben, lukt het hen niet om de zaken te duiden en te begrijpen dan laten ze mij aan het woord. Dat gebeurd op de manier dat zij een onderwerp in mij downloaden en ik dan vrij spel heb om daarover het één en ander onder de aandacht te brengen. Loop ook ik vast, zeg maar … dan komt vaak vrij snel een antwoord binnenin mij naar boven. Dus denk niet dat ik alle wijsheid in pacht heb, want dat is beslist niet het geval.  Mede door dit specifieke onderwijs duurt dit proces aanzienlijk lang… Het enige voordeel voor mij is in feite dat ik op de voorste rij zit om deze nieuwe Waarheden, begrippen en wetenswaardigheden te weten te komen.
Zoals altijd … gebruik je onderscheidingsvermogen en logische denkvermogen wanneer je dit artikel leest. Heel veel is nieuw en het zou zelfs schokkend kunnen zijn, dus ben daarvoor gewaarschuwd. Resoneert het niet met je, schuif het dan terzijde en lees gewoon niet verder.
Wat is Planetaire Ascentie? En waarom is de Ascentie van de Aarde zo uniek?
Een Planetaire Ascentie is niets anders dan dat een planeet naar een andere dimensie verhuist. Onze Ascentie is uniek omdat voor het eerst in dit Universum van ons een planeet met ‘alles erop en eraan’ ascendeert. Voorheen ascendeerden planeten zonder leven daarop aanwezig, maar wel met de vegetatie. De planeet werd gesplitst van de bestaande planeet in de derde dimensie en deze verhuisde naar de vierde dimensie, werd daar weer opgesplitst en de opgesplitste planeet verhuisde naar de vijfde dimensie, en dat gaat zo door t/m de 7de dimensie. De originele planeet bleef altijd achter in de derde dimensie. Deze planeten die op deze manier ascenderen zijn dus ook multidimensionaal. Zij bestaan dus in iedere dimensie t/m de 7de dimensie.
De Aarde volgt niet in hun kielzog, de Aarde verhuist uit de derde dimensie vandaan en laat niets achter! Daarvoor moeten natuurlijk stappen ondernomen worden omdat het zonnestelsel waar wij uit verhuizen niet uit evenwicht mag raken. Lees ook het artikel: “Twee Zonnen”. Dus de Aarde is niet multidimensionaal en zal dat ook niet worden.

woensdag, mei 23, 2018

“Twee Zonnen” - 18 Mei 2018 - 23 Mei 2018 / Cobie de Haan


“Twee Zonnen”
18 Mei 2018 - 23 Mei 2018 / Cobie de Haan
Foto genomen op 04-12-2015

Ook ik houd zaken die gaande zijn over de gehele wereld in de gaten. Niet overdreven, het is meer dat ik de koppen snel doorlees, en dat wat me opvalt daar verdiep ik me wat in. Ik ben lid van verschillende Youtube video kanalen en één daarvan is MrMBB333. Ik zie hem het één en ander volgen dat vaak afwijkt van het normale. Zo heeft hij bijvoorbeeld een fotogalerie met foto’s die zijn leden hem toegestuurd hebben met allerlei prachtige luchtfenomenen die waargenomen worden. Eén daarvan is dat er zo af en toe een dubbele Zon gefotografeerd of gefilmd wordt. Over die twee Zonnen wordt dan ook veel gespeculeerd.
Ook heeft hij onlangs een video gemaakt over afwijkingen van heel veel zaken die het leven of het ecosysteem op Aarde beschadigen. Het is een video van ongeveer een uur en helemaal Engelstalig. https://www.youtube.com/watch?v=mfOkD-rB5wk Hij vertelt dus over heel veel dingen die rechtstreeks te maken hebben met de Ascentie, de opwarming van de Aarde vanaf ongeveer de 70er jaren, en de schadelijke effecten van de Zon op Aarde vanaf ongeveer de 90er jaren. Deze data werden ook aan mij doorgegeven toen ik er onderzoek naar verrichtte zonder dat ik deze ‘bewijslast’ onder ogen was gekomen. Dus mijn spiritteam had mij hiervan al op de hoogte gebracht.
De laatste tijd zijn mijn spiritteam en ik met dit alles aan het werk geweest. Voor mij was het om uit te vinden wat er nu werkelijk gaande is. En voor hen was het meer om andere begrippen en werkwijzen aangaande de Aarde te vergaren, te ontdekken en uit te voeren. Wat, tussen haakjes, ook heel erg nodig was. En die werkwijzen waar ik op doel zijn een heel breed begrip, en ik weet daar echt niet alles vanaf. Ik ben geen wetenschapper op wat voor gebied dan ook. Maar ik kan wel vragen stellen en tot conclusies komen. Dat doe ik dan in samenwerking met mijn spiritteam, en wij staan onder leiding van Vader en Moeder en onze Schepper/De Ene.
Bij de bovenstaande video raad ik jullie aan zoals altijd je onderscheidingsvermogen te blijven gebruiken, niet alles is naar waarheid, maar vele zaken over de werking van bijvoorbeeld de ozonlaag zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. Onze onderzoekers en wetenschappers zijn niet dom natuurlijk! En ook … zoals altijd, resoneert het niet met je schuif het dan terzijde en lees niet verder. Er wordt het één en ander onthuld en het zou schokkend voor sommigen kunnen zijn. Ben daarop voorbereid alsjeblieft… … Gebruik je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen aangaande alles dat je leest en voel erin. Neem niet klakkeloos over wat ik hier allemaal vertel. Ik heb veel liever dat jullie zelf de logica ervan in gaan zien.  
Waar dit artikel over gaat is of er nu twee Zonnen bestaan of niet? Het antwoord is … JA!  

zondag, mei 20, 2018

“De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn” - 9 Mei 2018 - 20 Mei 2018 / Cobie de Haan


“De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn”
9 Mei 2018 - 20 Mei 2018 / Cobie de Haan

Het is alweer een flinke tijd geleden dat er een artikel van mijn hand verscheen. Het is de laatste maanden steeds “stiller” geworden met de vertalingen. Wat kan ik zeggen … … Het proces waarin ik en mijn sterrenfamilie, en eigenlijk het hele dimensionale systeem (iedereen die in welke dimensie dan ook leeft en werkt) behalve de 3de en 4de dimensie, in geplaatst werden door Vader en Moeder en De Ene/De Schepper, gaat onverminderd voort. En ik leer steeds meer van hoe het nu allemaal in elkaar steekt. Dat zorgt ervoor dat ik de vele aangeboden boodschappen van de Meesters of Engelen e.d. in de Oude Waarheden niet langer meer kan en wil vertalen. Het is geen waarheid meer voor mij, terwijl ik ongelooflijk diepgaand met de Ascentie bezig ben.
2,5+ jaar is dit proces nu gaande en ik heb daarin veel te verduren gekregen. Het hoe en waarom doet er nu niet toe, het diende allemaal een doel. Velen van jullie hebben de voorafgaande artikelen van mijn hand gelezen en jullie zullen een beetje weten wat ik daarmee bedoel. Heel veel heb ik niet publiek bekend gemaakt, want ik vind dat het gewoonweg mijn taak niet is om dat te doen. Jullie zullen het allemaal uiteindelijk gaan horen van jullie hogere zelven, en zij zullen jullie meenemen in een leerervaring die zijn weerga niet zal kennen.
Toch ga ik nu iets naar buiten brengen wat onlangs gebeurd is. Ook aangaande dit wil ik graag benadrukken dat als het niet met je resoneert … het dus geen weerklank in je hart/gevoel/emoties heeft, dat je het dan terzijde schuift en ook niet verder leest. Ik wil hier ook aan toevoegen dat mijn ‘ontboezemingen’ in dit artikel velen van jullie zouden kunnen schokken, dus ben voorbereid alsjeblieft.  
De titel van dit artikel is “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn”. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naar mijn mening heeft “De Gebeurtenis” inmiddels plaatsgevonden en dat was op zaterdag 5 Mei jl. Waarom denk ik dat? Omdat op die dag de vrouwelijke helft van De Ene/De Schepper naar voren kwam toen ik in gesprek was met De Ene, en zij min of meer liet weten niet langer in de schaduwen te willen blijven.
Je zult nu willen zeggen maar onze Schepper is toch Man/Vrouw? Wanneer in evenwicht, ja. Maar Hij was niet meer in evenwicht aangaande ons Universum… … Laat me dit alles ietwat uitleggen.

donderdag, mei 17, 2018

De Scheppers - Neem een Pauze van de Verschuiving - 17 Mei 2018 / Daniel Scranton


De Scheppers
Neem een Pauze van de Verschuiving
17  Mei 2018 / Daniel Scranton

“Voor het moment, is het toepasselijk dat jullie streven naar wat jullie zouden noemen entertainment buiten jullie zelf. Want jullie willen de ervaring hebben van een moment in de tijd waar je niet actief aan het creëren bent. Jullie willen je afleidingen. Jullie moeten bij tijden gewoon niets doen, je simpelweg ontspannen. Dat is iets dat wij in feite voor sommigen van jullie daarbuiten aanraden die zich inzetten, nastrevend en doelstellend zijn, en altijd iets willen doen om jullie uitbreiding te bevorderen.
Wij weten dat het moeilijk is om te begrijpen dat jullie scheppers zijn en dat jullie aldus veel potentieel binnenin jullie hebben zitten, om passief erbij te zitten en te wachten op de timing om goed te zijn. Dit is iets dat wij kunnen begrijpen, iets waar wij ook naar kunnen relateren. En zo velen van jullie geven jezelf redenen om een onderbreking te nemen, om jullie zelf een moment te laten hebben waar jullie eenvoudigweg kunnen ontspannen en bestaan. Er is niet alleen niets verkeerd met die benadering, het is zelfs noodzakelijk.

vrijdag, mei 04, 2018

De Scheppers - Leer Je Echte Partner Kennen - 4 Mei 2018 / Daniel Scranton


De Scheppers
Leer Je Echte Partner Kennen
4  Mei 2018 / Daniel Scranton

“En wanneer je bent in wat jullie noemen de vroege stadia’s van een relatie met elkaar, is daar de elkaar leren kennen periode waarin jullie in ontdekking van elkaar zijn en wat elk van jullie naar het feest brengt. Wanneer jullie je eenmaal gesetteld hebben, neigen jullie ernaar te denken de andere persoon te kennen, van achter naar voor. Jullie weten hoe zij in elkaar zitten, wat hen drijft. Jullie weten hoe hun knoppen in te drukken.
En zo komen jullie in de periode van verwachting, waar jullie nu denken dat de ander gewoonweg op de automatische piloot loopt en altijd zal zijn zoals zij waren toen jullie alles ontdekten van wat jullie denken over hen te weten. En dit geeft jullie allemaal een gevoel van stabiliteit. Jullie houden ervan te weten wat te verwachten. Jullie houden ervan om rondom bepaalde dingen heen te plannen omdat velen van jullie ervan houden lastige situaties, ongemakkelijk emoties, en ga zo maar verder, te vermijden.

woensdag, maart 28, 2018

De Arcturiaanse Raad - Het Meten van Je Spirituele Groei - 28 Maart 2018 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Het Meten van Je Spirituele Groei
28 Maart 2018 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie verwachten iets zeer anders te voelen voor jezelf om te accepteren dat je aan het veranderen bent, je vibratie verhoogt en het niveau van je bewustzijn verhoogt. Maar je kunt deze dingen niet altijd meten. Je kunt niet altijd veranderingen detecteren, dus zijn wij hier om te helpen. Wij willen jullie helpen om de vooruitgang te meten die jullie als individuen gemaakt hebben door jullie te laten kijken naar enige feiten over jezelf.
Ben je meer meelevend/meevoelend dan dat je tien jaren geleden was? Geef je meer om de Aarde en Haar milieu dan dat je vijftien jaren geleden deed? Voel je nu meer mededogen voor anderen dan je ooit eerder gedaan hebt? Heb je een betere relatie met dieren dan je op ieder gegeven punt in je leven gehad hebt? Dingen over jezelf opmerken, kleine dingen, is de manier om je vooruitgang te meten.

vrijdag, maart 23, 2018

De Arcturiaanse Raad - Wat te Doen of Niet te Doen - 23 Maart 2018 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Wat te Doen of Niet te Doen
23 Maart 2018 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie zijn de beste beoordelaars van wat juist voor jullie is. Wij adviseren niet dat jullie naar iemand anders gaan kijken om jullie te vertellen wat de doen of niet te doen. In plaats daarvan, stellen wij voor dat jullie binnenin jezelf kijken en wachten totdat iets bij je naar boven komt. Wij stellen voor dat jullie de vaardigheid die jullie hebben te gebruiken om in de vibratie van iets te voelen. Dit gaat zeer handig zijn als jullie hier voorwaarts gaan in/naar een tijd wanneer jullie vele verschillende opties gaan hebben.
Hoe meer jullie voor jezelf kiezen wat het is waar jullie aan willen deelnemen, hoe meer jullie jezelf bekrachtigen. Laat het idee los dat iemand daarbuiten het beter weet dan jij het voor jezelf weet. Dit is waarom religies zo een grote aantrekkingskracht hebben. De meeste mensen willen verteld worden wat te doen en wat niet te doen. Het maakt het gemakkelijker als je ergens in de hemel een rechter hebt, die sommige dingen goedkeurt en andere veroordeelt. Het maakt de keuze een heel stuk eenvoudiger, nietwaar?

donderdag, maart 22, 2018

De Arcturiaanse Raad - Verwerk Je Emoties Voorafgaand aan de Verschuiving - 22 Maart 2018 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Verwerk Je Emoties Voorafgaand aan de Verschuiving
22 Maart 2018 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jullie schepen je nu in op een reis die jullie door enige ervaringen heen zal nemen, die jullie voor jezelf ingesteld hebben om bepaalde emoties teweeg te brengen. Wanneer jullie in het midden zijn van het opruimen en verwerken van deze emoties, houdt dan alsjeblieft in gedachten dat het een noodzakelijk onderdeel is van het proces, en dat het beter voor jullie is om het nu te doen in plaats van later.
Terwijl de energieën doorgaan jullie planeet te bombarderen, gaan jullie het steeds moeilijker vinden om dat wat binnenin jullie is en naar boven en naar buiten moet komen te negeren. Vroeger of later, zullen jullie het ronduit onmogelijk vinden. Maar nu, terwijl het alleen maar een uitdaging is voor jullie om deze emoties onder ogen te komen, en het nochtans in jullie eigen timing te doen, met de ondersteuning van anderen, en met de ondersteuning van wezens zoals wij, stellen wij voor dat jullie deze emoties toestaan door jullie heen te stromen.

dinsdag, maart 20, 2018

De Arcturiaanse Raad - Meer Gronden in het Fysieke - 20 Maart 2018 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Meer Gronden in het Fysieke
20  Maart 2018 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij beginnen te begrijpen hoe de menselijke conditie voor jullie geweest is gedurende levensspannen en levensspannen aan ervaring. Wij kunnen zien hoe de nadruk op het fysieke rijk de meeste individuen tegengehouden heeft van echt te ervaren wat het is om een ziel te zijn die een fysieke ervaring heeft.
Welnu, hoe meer van jullie die ontwaken, hoe meer van jullie wij horen praten over het willen verlaten van het fysieke. Jullie willen klaar zijn met de dichtheid en de beperkingen die jullie ervaren hebben voor zo een lange tijd. Wij begrijpen dit verlangen. Wij weten nu waar jullie allemaal vandaan komen, maar wij moeten jullie aanraden dat jullie in jullie fysieke lichamen blijven met het besef van wie jullie werkelijk zijn, alles dicterend terwijl jullie voorwaarts gaan in deze levenservaring.
Jullie hebben de kans om meesters te worden die een fysiek lichaam handhaven, en jullie hebben de kans om veel meer hoge frequentie energie voort te brengen. Maar jullie moeten voor nu wel in jullie lichamen blijven. Weet gewoon dat iedere stap voorwaarts die jullie nemen op deze reis jullie dichter naar jullie lichtlichaam ervaring brengt. Jullie zullen nog steeds een fysicaliteit voor jullie hebben, voor jullie fysieke lichaam, maar het zal gemakkelijker zijn, meer hanteerbaar, gezonder, en jullie zullen nooit meer de tand des tijds voelen.

zondag, maart 18, 2018

De Arcturiaanse Raad - Het Lied van het Universum - 18 Maart 2018 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Het Lied van het Universum
18  Maart 2018 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Als je aandachtig luistert naar de stilte, kan je altijd iets waarnemen, en in die waarneming zal je een boodschap ontvangen. Dit is één van de redenen waarom het zo belangrijk voor jullie allemaal is om jezelf los te koppelen van jullie apparatuur en naar buiten de natuur in te gaan. Dit is waarom  het zo belangrijk voor jullie allemaal is om op te houden met zoveel te denken en meer te gaan mediteren en meer binnenin te gaan.
Het Universum praat altijd tegen je, maar jullie werden getraind om naar andere mensen en organisaties, nieuwsbronnen en predikers/prekers te luisteren. Jullie hebben je contact met het geluid verloren dat het Universum maakt. Jullie willen een stem in jullie hoofd horen, welke afkomstig is van een geascendeerde meester of een aartsengel, maar dat is alleen maar omdat aan jullie onderwezen werd om woorden boven vibratie, en soms zelfs boven de waarheid te waarderen.

maandag, maart 12, 2018

De Arcturiaanse Raad - Jij en Je Overtuigingen - 12 Maart 2018 / Daniel Scranton



De Arcturiaanse Raad
Jij en Je Overtuigingen
12  Maart 2018 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Je kunt geloven in wat het ook maar is waar je in wilt geloven, en dat is het uitoefenen van je vrije wil. Jullie allemaal zijn niet bedoeld om in dezelfde dingen te geloven, net zoals jullie allemaal niet bedoeld zijn om dezelfde dingen te doen. Variëteit is zeer goed, maar vast blijven houden aan overtuigingen is nadelig voor jullie groei/ontwikkeling. Want zie, jullie willen verschillende/andere ervaringen hebben, en de enige manier om verschillende/andere ervaringen te hebben is om ten eerste verschillende/andere overtuigingen te bezitten.
Merk de manier op dat jullie dat in jullie taal zetten - jullie “bezitten” de overtuiging alsof het aan jullie vast zit en jullie er vast aan zitten. Maar als in plaats daarvan jullie naar overtuigingen kijken als iets dat jullie uitproberen om te zien of het past, om te zien of het je bevalt, dan zullen jullie een gemakkelijkere tijd hebben het los te laten. Dan kunnen jullie dit allemaal zien als een oefenen en onderzoek/verkenning.