zondag, april 27, 2014

Aartsengel Michael - Duizenden Serafijntjes Staan voor Jullie Klaar om Jullie te Helpen - 26.04.2014


Aartsengel Michael
"Duizenden Serafijntjes Staan voor Jullie Klaar om Jullie te Helpen"
26 april 2014 / Rita Pulmans
 
Geliefden, jullie kunnen ons; de goddelijke wereld, voor vele zaken inroepen en onze hulp verkrijgen. Doch vraag geliefden, vraag!
***
"Onze Vrije Wil (waaronder ons Ego, de vele dromen die we vast hielden, onze kwetsuren enz.) werd bestookt met elke instroom van hoger vibrationele energie, zonnevlammen, eclipsen, kardinale kruisen en wat voor kosmische munitie het universum ook maar beschikbaar heeft." 

***
Geliefde lord Michael,
Dit voelen wij echt wel in heftigheid. Het is dan ook zwaar geschut, waar jullie mee schieten, toch? Het is zeer heftig allemaal. Hoor je ons, onze noodroep?
Vele zielen zwalpen (zwalken) wat van her naar der en het is net of ze geen grond meer onder de voeten voelen. Kun je ons nog een hartelijk woordje schenken ter ondersteuning van dit alles? Er zijn zovele zielen die toch wel een beetje radeloos zijn en het soms niet meer zien "zitten", laat staan "vooruit kunnen" in het dagelijkse leven.
Dit is wat ik hier en daar rond mij hoor: veel gezondheidsproblemen vooral. Heeft dit ook te maken met de zonnevlammen, eclipsen, kardinale kruisen en de instroom van hogere energieën hiermee gepaard gaand?
***

Lieverd, lieve harten,
Ik Aartsengel Michael, ben er altijd voor jullie.
Dit heb ik jullie geliefde zielen reeds meermaals aangereikt. Doch geliefden jullie maken ook niet zoveel gebruik van mijn aanbod, wel? Zeker staat vast, dat wij Hemelse Wezens jullie onze vleugels en energieën aanreiken en aanraken.
Doch geliefden, vraag! Vraag onze hulp! Zonder dat jullie ons hemelse Wezens vragen, kunnen wij niets voor jullie doen. Wij zijn als het ware verplicht om jullie vrije wil te respecteren. Dit is een "item" dat nu eenmaal zo is. Dit is een gegeven dat wij niet mogen overtreden.

zaterdag, april 26, 2014

Commandant Ashira: Over Het Galactische Leven - Deel 3 / 1 april 2014


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
Deel 3
1 April 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Ashira is vandaag terug bij ons en, voor iedereen die nieuw is voor deze serie, Ashira is de Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies. Hij heeft er toeschietelijk mee ingestemd om door te gaan met onze fascinerende conversatie welke een brede variëteit aan onderwerpen en informatie behandelt waar wij doorgaans geen toegang tot hebben.
Ik moet zeggen dat er voor mij een verschuiving geweest is sinds dat ik deel uitmaak van deze discussie met Ashira. Er is meer duidelijkheid in de verbindingen die ik gevoeld heb in mijn dagelijkse leven alsook in de meditatie, en ik vraag me af of mijn kosmische kalmeringsmiddel omhoog geknald is of zoiets, omdat ik me opmerkelijk kalm en liefdevol voel deze dagen!
*** (discussie Linda en Suzanne en de meditatie niet vertaald)
Ashira: Groeten, Ik Ben Ashira, Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies, vriend, broeder, neef, oom … welkom. Welkom, mijn geliefde vrienden. En welkom aan jou, lieve Suzanne. En ik ben blij en ben vereerd om deze kans te hebben om met deze conversatie door te gaan - niet alleen met jou, maar met de planeet Aarde - met Gaia - en met alles en iedereen op Haar.
Weet je, wij hebben vaak gezegd dat wij naar al jullie InLight communiqués luisteren, wij luisteren naar jullie uitzendingen en ja, bij tijden analyseren wij hen zelfs! Maar het meest luisteren wij eenvoudig omdat het een manier is - het is een mechanisme - voor ons allemaal om de verbinding met het Collectief te voelen en met een ieder van jullie individueel, met het menselijke hart.
Wanneer wij deze uitzendingen hebben, ja het gaat naar diegenen die actief luisteren deze ochtend of zelfs later op de dag naar het gearchiveerde materiaal, maar de energie, de energie van onze transmissie - of onze wederzijdse transmissie - gaat niet alleen uit naar jullie Sterren broeders en zusters maar ook naar iedere persoon op de planeet. Het zit in de werkelijke lucht die zij inademen. Je kunt niet - fundamenteel - wat voor vorm van transmissie dan ook van deze aard doen en het niet gecommuniceerd te hebben naar alle menselijke wezens. Dat is één van de redenen waarom dit type van transmissie - dit type van "Show" zoals jullie eraan denken - in toenemende mate belangrijk is.
Nu weet ik dat er velen zijn die zeer kritisch zijn over het drama en de ellende dat uitgezonden wordt door waar jullie aan denken als de "reguliere media". En ik oordeel niet - het maakt deel uit en is reflectief van het drama dat geadopteerd werd door het menselijke collectief in het verleden, en ik zal daar over een moment over spreken. 
Maar om een tegengewicht te vormen, en in feite in staat te zijn om de balans te doen laten doorslaan van wat er werkelijk ingeademd wordt, is het wezenlijk belangrijk dat steeds meer van deze hart-gecentreerdheid - van deze hart-gecentreerde Liefde transmissies - laat zien plaats te vinden, omdat dat ook een tegengewicht vormt wat er anders door de lucht uitgezonden wordt. Dus jullie - jullie allemaal, en ja ook InLight Radio - doen een veel groter werk dan waar jullie zelfs aan gedacht hebben. En hiervoor, uit naam van de gehele Vloot - al jullie broeders en zusters - bedank ik jullie.

zondag, april 20, 2014

Jezus - Jullie Zijn het ChristusLicht! - 20 April 2014 / Rita Pulmans


Jezus
"Jullie Zijn het ChristusLicht!"
Pasen 20 April 2014 /  Rita Pulmans
 


Ik Jezus-Christus, Zegen jullie vanuit je Hogere BewustZijn.
Met de Allerhoogste Zegen van de Almachtige Vader.
Dit vanuit jullie Hoogste Zelf. 
 

Geliefde Jezus,
Tijdens deze mooie Paasdag was er een zeer krachtige liefdesenergie waarneembaar. Het lijkt mij ook een zeer mooie maar intense tijd van verandering en transformatie. Geliefde Jezus zou U ons een boodschap willen schenken op deze toch wel speciale Paasdag 2014.
Ik dank U geliefde Jezus Joshua Ben David.
Jezus:
Geliefde kinderen van het ChristusLicht.
Ja, geliefden jullie allen zijn het ChristusLicht! Niet enkel diegene die een "pij" dragen of wat dan ook. Neen geliefden, het zijn geen uiterlijke tekenen die aangeven of iemand heel, heilig, is.
Het zijn "de innerlijke" gedragingen en tekens, en daden, daaruit voortvloeiend die jullie vertellen of een mens het ChristusLicht reeds uitdraagt, dus verworven heeft.
Met verworven geliefde schepsels van de Allerhoogste Moeder Godin, wens ik Jezus Joshua jullie te zeggen dat; jullie allen zonder uitzondering vloeien uit de oneindige liefde van Vader/Moeder God, Schepper van Hemel en Aarde.
Wees bewust geliefde kinderen van het Allerhoogste Licht dat de Schepper jullie geschapen heeft naar het evenbeeld van ZichZelf.
Ga in "jezelf" geliefden, ontdek wat nu precies het ChristusLicht betekend. Wat houdt het in als zodanig? Wat denken jullie zelf geliefde harten? Wat voelen jullie als jullie met liefde naar jullie nog te helen stukken kijken?

zondag, april 13, 2014

Aartsengel Michael - Wees een Zendeling van Liefde! - 13 april 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Wees een Zendeling van Liefde!
13 april 2014 / Rita Pulmans
 
Geliefde Aartsengel Michael,
15 april is het bloedmaan. Wat heeft dit specifiek te betekenen? En wat kunnen we doen om onszelf te ondersteunen in dit proces van vernieuwing.
Kunt u ons geliefde Lord, de betekenis geven van wat het met ons doet?

Aartsengel Michael:
Lieverd, geliefde mensenkinderen,
Kom onder het juk vandaan! Kom vandaan onder het juk van de lasten die jullie je steeds hebben opgelegd.
Ga voorbij aan het doemdenken van (aan) oorlog.
Ga voorbij aan de onmachtige gedachte dat jullie steeds je macht in een legermacht wensen te leggen.
Ga voorbij, nee meer nog, leg neer de wapens van onkunde en "on-integriteit".
Leg neer de wapens van luiheid en toekijken en jezelf verloochenen in (van) je kracht.
Weet geliefde zielen dat jullie, zoals ik jullie reeds meermaals heb verteld, dat jullie je Meesterschap dienen te aanvaarden. Dat jullie je Meesterschap dienen te erkennen. Daar jullie zo geliefden je eigen leger (kunnen) vormen, en dit is het leger van de liefde.
Ik Aartsengel Michael noem dit geen leger, maar een "individuele gebeurtenis", daar jullie vanuit jezelf dienen te handelen en te weten dat alles geliefden begint bij één gedachte. Eén gedachte is reeds voldoende om een positief zaadje te planten in de goede richting, net zoals één negatieve gedachte een plantje wordt dat een verwoestende uitwerking kan hebben. Daarom geliefden, plant je vlag van vrede eerst en vooral in jezelf. Eerst en vooral in je eigen hart en zie niet steeds de balk* in de ander.

zaterdag, april 12, 2014

Aartsengel Michael - Ruilhandel van de Liefde - 11 april 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Ruilhandel van de Liefde"
11 april 2014 / Rita Pulmans 

Geliefde Lord Michael,
In een e-mailbericht wat ik aankreeg stond het volgende te lezen:
Citaat: " Het geldstelsel zal volledig veranderen en vernieuwd worden, zodat het niet alleen de rijken meer rijker maakt, maar voor iedereen welvaart en vreugde brengt. Dit is een beetje in tegenspraak, -zo zegt de tekst-, met wat Michael, Gabriël en/of Chamuel in de boeken van Christoph Fasching beweren: daar was sprake van het totaal wegvallen." Tot zover citaat.
 Ik voel de noodzaak om jou dit voor te leggen, wat hebt U geliefde engel hierover te zeggen? 

Aartsengel Michael zegt mij:
Het geldelijk systeem zal ooit helemaal verdwijnen.
Eerst is er een "overgang" van oud naar nieuw "geld" en dit "beheerst" een nieuw geldelijk systeem, maar men is hier nog niet helemaal uit. "Men", daarmee bedoel ik Aartsengel Michael het bankwezen en de mensen hierachter.
Zij begrijpen dat door het systeem wat ze gecreëerd hebben. De dollar (en -koers) andersom heeft gewerkt.

donderdag, april 03, 2014

Commandant Ashira: Over Het Galactische Leven - Deel 2 - 25 Maart 2014


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
Deel 2
25 Maart 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Commandant Ashira is terug bij ons vandaag om door te gaan met onze fascinerende discussie over het Galactische leven, en misschien de uiteenlopende manieren waarop de Mensheid mag verschuiven in/naar gelijksoortige manieren van zijn/bestaan.
Deze wisselwerkingen die we met Ashira hebben gehad waren voor mij zowel verlichtend als prachtig. Het voelt al aan als een vriendschap, en ik waardeer de ervaring gewoon immens.
 (Gesprek tussen Linda en Suzanne en de meditatie voor vertaling overgeslagen…)
Ashira: Groeten. Groeten … Ik ben Ashira. Welkom en welkom, welkom, welkom! Dank je dat ik terug mocht komen. En ja, het is waar, wij zijn zeer druk geweest … maar iedereen op Aarde, bewust of onbewust, heeft het ook zeer druk gehad. Zelfs wanneer je in gebed zit, in de leegte, in meditatie, in cocreatie … Lieve Harten zijn jullie druk. Er zijn zoveel afstemmingen en aanpassingen die er plaatsvinden, dus het is belangrijk je ook te realiseren dat het onderweg is.
Nee, het is niet slechts wat wij doen in termen van jullie allemaal en lieve Gaia te baden in het Roze Licht, en wij danken diegenen van jullie die dit Roze Licht in de fysieke rijken gevangen hebben om het te delen, omdat dit nochtans een andere indicator is van hoe wij zijn in coöperatieve vereniging. Er is een grote hoeveelheid aan discussie gaande met de Raad van Liefde, waar jij en ik deel van uitmaken, en ik bedoel jullie - iedereen die naar dit programma luistert (dit leest), of het nu op dit moment of later is, het is niet van belang - wij maken deel uit van dezelfde missie en hetzelfde doel.
Hebben wij andere elementen, andere facetten van het plan? Ja dat hebben wij. Maar de gemeenschappelijkheid, eerst van onze liefde - en ik bedoel niet eenvoudig Onvoorwaardelijke Liefde in de algemene betekenis, wat natuurlijk dit omvat - maar ik bedoel onze liefde voor jullie. Wij zien jullie - wij beschouwen jullie - als een deel van onze missie en ons doel. En wij zijn collega's, wij zijn in samenwerking, wij zijn in uitlijning, wij zijn in loyaliteit voor deze voltooiing hetgeen louter een nieuw begin is van het Universele Plan van de Moeder.
Zovelen van jullie hebben gezegd - en wij horen jullie altijd, tussen haakjes - jullie zeggen tegen ons, "Ik ben eenzaam. Ik voel me geïsoleerd en alleen." En als sommigen van jullie dit zeggen, zijn jullie zelfs omringd door familie en vrienden, of zijn in partnerschap - wat jullie noemen "huwelijk" - en nochtans wordt jullie treurige schreeuw zoals 'Ik voel me alleen" nog steeds gehoord. Jullie zijn niet alleen.

woensdag, april 02, 2014

Vanuit de Akashic Archieven: Een uittreksel uit het Bericht van April 2014


April 2014 Boodschap
 
Vanuit de Akashic Archieven: Een uittreksel uit het Bericht van April 2014

Gechanneld door: Jen Eramith MA 
 

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in april 2014 verwachten?
Zo ver als het de collectieve energie betreft, is dit een heilige maand en een gezegende tijd. Ongeacht van wat voor religie of uitoefeningen dan ook, is er een gevoel dat de energie in het bijzonder gezegend, heilig en devoot is in deze tijd. Dit betekent noodzakelijkerwijs niet dat je stil moet zijn, maar je wordt aangetrokken tot diepere spirituele waarheden en een sterkere verbinding met Spirit.
Het zal belangrijk zijn dat een ieder van jullie, op jullie eigen manier, een sterke spirituele uitoefening heeft deze maand. Er is een diepere spirituele verbinding beschikbaar voor de mensheid. De planeet zelf heeft een hogere capaciteit om de spirituele verbinding te ondersteunen, omdat zovelen van jullie door Verlichting heengegaan zijn en voldoende van jullie grote levenslessen geleerd hebben en een hogere capaciteit voor Liefde ontwikkelden. Dit betekent dat jullie allemaal een sterkere intuïtie, krachtigere verbindingen met anderen en een meer uitgebreide ervaring met Liefde nu dan ooit tevoren op de Planeet Aarde kunnen hebben. Deze maand, zal de spirituele verbinding die zovelen van jullie in jullie persoonlijke levens opgebouwd hebben een collectieve energie worden. Het is alsof het online komt en beschikbaar komt na zolang te zijn opgebouwd.