donderdag, september 26, 2013

Jeshua: Niveaus van Verbinding met Jouw Ziel - September 2013 / Pamela Kribbe


Jeshua
"Niveaus van Verbinding met Jouw Ziel"
September 2013 / Pamela Kribbe
 
Lieve vrienden, Ik ben Jeshua en ik groet jullie vanuit mijn hart. Wij zijn hier gezamenlijk, en ik bedoel daarmee dat er een vermenging van energieën plaatsvindt terwijl wij hier zitten. Stel je voor dat het hoogste en meest prachtige aspect van jou zichzelf in elkander her/erkend en veelvoudig toeneemt vanwege die her/erkenning. Jullie zien vaak in anderen hun schoonheid, hun innerlijke rijkheden, en zien hun verfijning veel duidelijker en vollediger dan dat jullie deze kwaliteiten in jullie zelf zien. Door te observeren en bewust te zijn van de ander, geef je die persoon geloof en vertrouwen in zichzelf.
Geef nu deze her/erkenning aan elkaar. Laat het stromen, laat het gebeuren, laat jouw ziel erdoor aangeraakt worden. Wanneer het ook is dat jouw ziel aangeraakt wordt, daalt het meer volledig af naar de Aarde. Wanneer je in een moment van her/erkenning, inspiratie en emotie naar binnen wordt geplaatst, daalt jouw ziel meer volledig af in/naar jouw lichaam, omdat het zich meer welkom en thuis voelt op de Aarde. Een samenspel gebeurt er tussen jou en jouw ziel.
Wie ben "jij" dan in verhouding tot jouw ziel? Ik stel die vraag omdat die relatie gewoonlijk niet duidelijk begrepen wordt. Sommigen van jullie maken zich een voorstelling van de ziel als iets buiten zichzelf - ver weg en boven jou. Je voelt je dan als een onbetekenend wezen die allerhande dingen wilt, en je ervaart jouw ziel als zijnde een macht buiten jezelf die mogelijk - bij gelegenheid - tussenbeide komt uit jouw naam, maar je voelt je ook min of meer aan de genade van jouw ziel overgelaten.
Maar jij bent niet buiten jouw ziel en jouw ziel is niet buiten jou. De ziel - jouw ziel - is binnenin jou, hier op deze plaats, alsook overal waar je naartoe gaat - jij bent een deel van jouw ziel. En alhoewel jouw ziel ook een deel van jou is, ben "jij" niet jouw volledige ziel, "jij" bent niet gelijkaardig aan jouw ziel. Er is een deel van jouw ziel geïncarneerd in jou; het leeft en beweegt in jou. Maar er is ook een deel dat hier niet helemaal "in past", zogezegd; een deel dat achterblijft. Of je zou dat concept tot uitdrukking kunnen brengen, vanuit een aards oogpunt, als een deel dat te groot is om ingekapseld te zijn in een aards lichaam en persoonlijkheid.

dinsdag, september 24, 2013

Hemelse Zegeningen: Sanat Kumara - Deel 5: De Universele Wet van Geven en Ontvangen


 
Hemelse Zegeningen - 10 September 2013
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Geven en Ontvangen

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Wij gaan door met onze serie over de Universele Wet met de discussie van de Wet van Geven en Ontvangen. Sanat Kumara keert vandaag terug om ons te helpen begrijpen dat met het oog op het bereiken van balans en ons volledige potentieel, het noodzakelijk is om in staat te zijn te ontvangen alsook om onszelf in dienstbaarheid aan te bieden. Velen van ons zijn op een dagelijkse basis toegewijd met het dienstbaar zijn aan anderen, echter samen met dat moet een verering van het zelf komen. De Raad van Liefde verteld ons dat dit is waar creatie plaatsvindt, binnenin de heelheid van wie we zijn.
Dit is een bijtijdse discussie voor mij omdat ik me afgevraagd heb waar precies die balans is. Vrij vaak hebben we te maken met geloftes van dienstbaarheid en misschien zelfs aangenomen armoede in vroegere incarnaties waar wij in deze ronde (incarnatie) weinig of geen bewust besef van hebben. Ik kijk uit naar de discussie. Goedemorgen Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi, en goedemorgen iedereen. Ja, dit is een grote discussie en deze Universele Wet, waar de meesten van ons bekend mee zijn, is feitelijke meer complex en dieper. Ik denk dat het dieper in onze harten zal reiken dan waar wij op anticiperen. We zien dit overschrijvende thema van balans in de Universele Wetten omdat zij allemaal onderling verbonden zijn.
Iedere keer dat ik mijn meditaties begin om me gereed te maken voor de show, brengt Sanat Kumara deze balansschalen - de schalen van rechtvaardigheid - en herinnerd mij eraan dat zij gelijk moeten zijn. En wij allemaal drentelen heen en weer dus er is altijd een klein beetje heen en weer kantelen, maar over het algemeen, moeten we gelijk zijn.
SM: We kunnen aan onszelf denken als zijnde "goede mensen" als we onzelfzuchtig zijn en altijd anderen helpen, maar ik ben zeer geïnteresseerd te horen wat Raj te zeggen heeft omdat de Raad van Liefde altijd met een uitgebreid standpunt naar voren komt van wat voor gegeven onderwerp dan ook.
LD: Ja, dat doen zij, nietwaar? Gisterenavond was één van die avonden waar er niet veel slaap voor mij te krijgen was, maar ergens rondom 3 uur 's nachts was ik feitelijk in Joshua Tree, en we hadden deze discussie over deze zeer specifieke Wet van Geven en Ontvangen. Dus ik moet op het één of ander niveau over onze show van vandaag nagedacht hebben.
Zij lieten mij zien, het meest via beweging en mudra's, hoe het grootste punt met deze wet niet alleen hoe we geven is, maar hoe we geven en de energie bij onszelf naar binnen brengen. En hoe we die energie van het universum ontvangen, niet alleen in termen van "spullen" of van andere mensen, maar vanuit het universum naar onszelf en vanuit onszelf. Dat is fascinerend. Te vaak denk ik, Suzi, wanneer wij ons werk doen en wanneer wij ons geven doen, dat de laatste persoon waar wij aan geven ons zelf is.

maandag, september 23, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 39, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Ieder Hart Wil Erkenning"
September 2013 / Week 39
 
Zonder uitzondering zoekt ieder menselijk hart ernaar om gezien, erkend en geliefd te worden. Ieder hart wil dat de wereld diens pijnen verzacht, diens goedheid ziet, en diens expressies viert. Iedere handeling van vriendelijkheid en iedere schijnbare handeling van "willekeurig" geweld komt voort uit het hartverlangen om gezien te worden.
Diegenen die op jullie wereld en in jullie levens verwoestingen veroorzaken schreeuwen wanhopig  uit, "Zie mijn pijn. Er/herken mijn gewonde hart". Diegenen die hun standpunten heftig tot uitdrukking brengen zeggen, "Alsjeblieft erken dat ik iets van waarde heb om aan deze wereld bij te dragen." Diegenen die met jou redetwisten zeggen, "Vertel me alsjeblieft dat mijn mening waarde heeft." En desgelijks is er, achter ieder conflict, achter ieder droevig verhaal een hart dat naar bevestiging, her/erkenning en liefde zoekt.  
Dus wanneer jullie de droevige verhalen op jullie nieuws zien, of jullie lopen tegen slecht gehumeurde individuen op in jullie levens, in plaats van bij jezelf te denken, "Zij zijn verschrikkelijk ik kan hen niet uitstaan!" probeer in plaats daarvan te zeggen, "Ik ben liever niet bij hen in de buurt, maar laat mij hen liefde sturen. Laat mij hun pijn erkennen als is het alleen maar stilletjes in mijn eigen hart. Laat mij de energie van mededogen in hun richting sturen." Zoals altijd, suggereren wij nooit dat je in de buurt moet blijven van schofterige of onvriendelijke gedragingen, maar wij zeggen wel dat de zielen die deze handelingen begaan in behoefte zijn van liefde, gebeden, en mededogen … op z'n minst in de dieptes van jullie eigen harten.

donderdag, september 19, 2013

Een Uur Met een Engel - Aartsengel Michael - 16 September 2013


 
Een Uur Met een Engel - 16 September 2013
Aartsengel Michael
"Een Wereldwijde Reset van Waarden en Normen"

Steve Beckow Intro: Vandaag luisteren we naar Aartsengel Michael terwijl hij uitlegt wat het Gezelschap van de Hemel achter de schermen allemaal doet. Wij horen hem een signaal regelen om te helpen met het onderscheidingsvermogen en biedt aan om dat ook voor anderen te doen. We luisteren naar hem terwijl hij het bredere belang van het opnieuw instellen (reset) van de Globale valuta bespreekt, welke een wereldwijde reset van waarden en normen is.
Hij spreekt over de geruchten van een militaire staatsgreep, het lot van de zogenoemde Zwarte Paus, en de tendens van de gebeurtenissen in Mexico en China. Hij bespreekt "Het Evenement" en de concentratie op de Lichtwerkers. Hij bespreekt hoe om te gaan met plotselinge rijkdom, welke omvat het afbetalen van alle schulden, het maken van een reis, en boven alles plezier maken.
Uiteindelijk geeft hij ons onze marsorders wat betreft de bijeenkomst dit weekeinde in Joshua Tree.
Graham Dewyea:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt' en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.
Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Heel veel dank, Graham. En welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael:  En welkom aan jullie. Ja, Ik ben Michael, Aartsengel van vrede/Vreedzaamheid, strijder van Liefde, Brenger van het blauw. En laat ons deze dag beginnen, mijn geliefde vrienden, door wederom de Blauwe Vlam van de Waarheid te vernieuwen welke ik met jullie allemaal deel. Laat het binnenin jullie hart ontsteken, jullie keel, jullie derde oog. Laat het zich ontsteken door jullie gehele lichaam heen, want waarheid is noodzakelijk.
Het is één van die elementen welke onze Schepper voor ons ingevoerd heeft om het Universum te begrijpen. Het is de verklaring en het is de inhoud van de Ene.
Weken geleden, heb ik aan een ieder van jullie gevraagd, mijn familie, mijn cirkel, mijn vrienden, om de inzet te verhogen. En ik herhaal vandaag deze pleidooi, voor elk van jullie om jullie goddelijkheid en onze goddelijkheid toe te staan meer helder naar boven te komen binnenin jullie, en om die Blauwe Vlam van Waarheid op te eisen terwijl jullie naar de wereld kijken, terwijl jullie Nova Aarde creëren, terwijl jullie voortbrengen wat jullie verlangen.
Dit is de tijd van radicale veranderingen, en ik herinner jullie eraan - en ik reik naar jullie uit - mijn broeders en zusters, dat wij in het heilige partnerschap zijn. Dat zijn wij altijd geweest. En durf ik te zeggen altijd zullen zijn? Maar dit is de tijd van bewuste erkenning en het omhelzen van dat partnerschap. Dus laat ons samen als één familie, één unit, allen één deel van het hart van de Moeder naar voren stappen.
Zo, Ik weet dat er vandaag veel te bespreken is. Waar wens je te beginnen?


dinsdag, september 17, 2013

Hemelse Zegeningen - De Universele Moeder Mary - Deel 4: De Universele Wet van Verandering


Hemelse Zegeningen
3 September 2013
De Universele Moeder Mary Bespreekt de Wet van Verandering
 
Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Dit is onze vierde aflevering van onze serie over de Universele Wet. En het onderwerp van vandaag is de Heilige Wet van Verandering. Wij zijn vandaag specifiek gezegend omdat onze geliefde Universele Moeder Mary (De Goddelijke Moeder) zich bij ons aan zal sluiten om ons begeleiding aan te bieden aangaande deze vierde Wet. Verandering is iets waar wij allemaal anders op reageren en precies op dit moment op de Aarde, is verandering overal op de meest diepgaande manieren om ons heen.
Dit kan angst naar boven brengen voor sommigen en opgetogenheid voor anderen, maar verandering is inderdaad onvermijdelijk. De Raad van Liefde vertelt ons dat de Wet spreekt over beweging en actie. Aangezien wij ons settelen in onze ingeboren rol van schepper-wezens, zal de wereld rondom ons heen in een voortdurende staat van verandering zijn en het gaat van vitaal belang zijn dat wij leren om verandering te omhelzen voor de zegen welke het is.
Dit is een opwindend onderwerp voor mij omdat ik werkelijk altijd van verandering gehouden heb. Van baan veranderen was altijd een opwindend iets voor mij, maar ik ben er zeker van dat er vele redenen zijn om opgetogen te zijn over verandering voorbij het eenvoudigweg vooruit te kijken naar iets beters. Goedemorgen, Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen Suzi. Dank je wel dat ik hier weer mag zijn. Dank je wel iedereen voor het je afstemmen op ons.
Verandering is een grote. Verandering gaat zijn, het is een constante, en het is wie wij werkelijk zijn. Niets blijft ooit statisch. En hoewel wij kijken naar tekenen van verandering, en wij hopen op veranderingen, vergeten wij soms dat het overal om ons heen is. En het is in voortdurende beweging. Dus het zal een zeer interessante discussie gaan worden.
SM: Ja, het zal een interessante conversatie zijn. Ik heb een inzicht dat verandering een groot iets is omdat tot zover in mijn ervaring het toeschijnt dat het potentieel voor beweging in/naar iets beters altijd aanwezig is. Mijn dochter is iemand die verandering vreest en het is zo verschillend van mijn standpunt, maar ik kan begrijpen dat het de onbekende factor is die haar angstig maakt. Het zou kunnen zijn dat een groot gedeelte van het collectief in angst voor verandering is en dat het andere gedeelte het omhelst. En als zodanig, trekken we verschillende dingen aan. Dus het zou interessant moeten zijn.

zondag, september 15, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 38, 2013


 
Ann Albers en de Engelen
"Verandering is Natuurlijk"
September 2013 / Week 38

Het is de aard van het Universum om uit te breiden. Verandering is onvermijdelijk en hoewel jullie allemaal door zeer natuurlijke periodes van winterslaap heengaan, zullen er ook fasen van jullie leven zijn wanneer het tijd is om het oude los te laten om ruimte voor het nieuwe te maken.
Dit kan zo eenvoudig zijn als het wegdoen van oude kleding om kleding te krijgen die jou beter bevallen. Het kan het loslaten van een woning zijn waar je niet langer van geniet ten gunste van eentje die meer financiële flexibiliteit en vrijheid verstrekt. Het kan betekenen het opgeven van een oude manier van denken om groter geluk toe te staan. Wanneer het ook is dat je iets nieuws wilt creëren, is het natuurlijk dat je zult ontdekken dat je iets los moet laten ofwel binnenin of buiten jezelf om ruimte hiervoor te maken.  
Dus vraag jezelf wanneer je dat wat je ook maar in jouw leven wilt brengen in overweging neemt, "Wat zou ik op moeten geven? Zou ik oude gedachtepatronen op moeten geven? Zou ik een compromis met wat dan ook moeten maken? Zou ik mijn leven op wat voor manier dan ook moeten veranderen? Is er wat voor weerstand dan ook in mij jegens deze verandering?" Want als er weerstand is, is het mogelijk dat je nog niet gereed bent voor jouw creaties om in het bestaan te komen. Jouw gehele wezen moet uigelijnd zijn met dat wat jij wilt creëren.

donderdag, september 12, 2013

Een Uur Met een Engel - Sanat Kumara - 9 September 2013


 
Een Uur Met een Engel - 9 September 2013
Sanat Kumara
"Zwijgen is Goud"

Steve Beckow Intro:  Sanat spreekt over zijn plichten/werkzaamheden als planetaire logos, het opnieuw instellen van de globale valuta, de chaotische knooppunten, het Evenement, President Obama en Syrië, en 9/11
Sanat’s raadselachtige commentaar dat "Zwijgen Goud is" is, denken wij, een vingerwijzing naar wanneer de reval zal gebeuren. Wanneer de intel/dinar goeroes stilvallen, omdat zij ervan weerhouden worden om zich uit te spreken, dat dan de reval zeer nabij is. Velen zijn op het moment stil, volledig of ten dele.
Als de beslissing aan mij overgelaten zou worden, zou ik ervoor kiezen dat het gebeurde op 9/11 (of de dag erna) omdat 11 september 2001 de dag was waarop NESARA verkondigd zou worden en onderboden werd door de evenementen van die dag. Wij weten dat heel veel mensen van symbolisme houden. Maar uiteraard is mijn voorspellende succes een volmaakte nul geweest, en het is niet aan mij.
Zoals altijd aanzienlijke informatie van de chef opzichter van onze Ascentie.

Geoffrey West:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt' en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Geoffrey West, en val deze avond in voor Graham Dewyea.
Onze gast is Sanat Kumara, of Raj, zoals hij graag genoemd wordt. En Raj zal in een beetje meer detail zijn rol uitleggen als planetaire logos en zal een update aanbieden aangaande de evenementen die zich momenteel in deze tijd ontvouwen. En hiermee, geef ik de dingen aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Heel veel dank, Geoff. En vlak voordat we beginnen, wil ik me graag naar Linda wenden. Linda, jij bent je ervan bewust dat wij allemaal in Joshua Tree zullen zijn tijdens de herfst equinox op 21 en 22 september, welke de datums zijn van het vermeende "Evenement". Zullen we rozenblaadjes over de groep heen strooien? 
Linda Dillon:  Wel, ik denk dat we een heleboel energie over de groep heen zullen strooien. En, Steve, als onze omzwervende ambassadeur, als jij dan rozenblaadjes met je mee zou willen nemen, dan zou dat geweldig zijn!
SB:  [lacht] Ik zal hen op mijn reis ernaartoe verzamelen. Vast en zeker. Wat voor een update heb je over de vooruitgang van de conferentie?
LD:  Nou, de vooruitgang van de conferentie gaat fantastisch, denk ik. Ik eet, drink en slaap Joshua Tree op dit moment, en ik denk dat een aantal van ons dat ook doen. Op dit moment staat ons aantal net onder een honderdtal, en ter voorbereiding op de conferentie zijn er een hoeveelheid aan e-mails de deur uitgegaan naar deelnemers welke hen diverse meditaties geven om zichzelf voor te bereiden en om in die ruimte te zijn.
Gisterenavond, in "Lift Your Spirit" (radioshow), Taka, die zich bij ons aan zal sluiten met de conferentie, deed een geweldige meditatie om de fysieke ruimte etherische op de bijeenkomst voor te bereiden. Maar de energie is zich zeker, zeker aan het opbouwen.

maandag, september 09, 2013

Het Vinden van Ziel Liefde - 7 September 2013 / Brooke 
Het Vinden van Ziel Liefde
7 September 2013 /  Brooke

Onze zielen willen geliefd zijn voor wie wij zijn. Het is een diep geplaatst gevoel dat wij binnenin de diepte van onze ziel voor deze verbinding hebben. Voordat wij deze zielliefde met een ander kunnen delen, moeten wij eerst zelf liefde voor onszelf vinden. Onze zielen moeten er eerst toe komen om te accepteren wie wij zijn zoals wij zijn. Wij moeten voelen dat wij verdienend van deze zielliefde zijn. Wij moeten houden van het wezen dat wij hier en nu zijn met alle fouten en gebreken, en ons nog steeds verdienend vinden van onvoorwaardelijke liefde. We moeten eerst op onszelf verliefd worden, voordat wij voelen dat we liefde onvoorwaardelijk verdienen of dat wij van een ander onvoorwaardelijk kunnen houden.
Wij allemaal zoeken deze liefde extern, hopende dat anderen ons kunnen completeren of betere mensen van ons weten te maken. Helaas, kan dit niet gebeuren. Alleen wij kunnen ons completeren, en alleen wij kunnen betere mensen van onszelf maken, niet om iemand voor anderen te worden maar voor onszelf. Terwijl ik deze liefde extern aan het zoeken geweest ben, heb ik ontdekt dat mijn relaties vastliepen, en dat ik van relatie naar relatie ging met het zoeken naar deze liefde.

Hemelse Zegeningen - Sanat Kumara - Deel 3: De Universele Wet van Boven en Beneden, Binnen en Buiten


 
Hemelse Zegeningen
27 Augustus 2013
 
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Boven en Beneden

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag verkennen wij de Wet van Boven en Beneden, Binnen en Buiten, met Sanat Kumara. Dit staat in verband met de Universele Wet van Balans in goddelijke overeenstemming met de geest, de wil en het hart - boven en beneden.
Ik ben opgetogen om hierop in te gaan, omdat door de definitie van de Raad van Liefde, deze Wet spreekt met betrekking tot het feit dat niemand van ons hier zelfs maar zou zijn tenzij we op het één of andere punt besloten hadden om in de volledigheid van wie wij zijn te stappen. Balans vraagt voor externe expressie van onze genialiteit en het moment voor ons is juist om de waarheid hiervan te accepteren en om de geschikte actie te ondernemen.
Ik kijk ernaar uit om meer te horen over de verklaring van de Raad van Liefde dat wat in de Hemel genezen/hersteld werd, op de Aarde genezen/hersteld zal worden. En wie beter om ons dat te helpen uitvinden dan onze prachtige vriendin, Linda. Goedemorgen!
Linda Dillon: Ja, goedemorgen Suzi. Dit is één van mijn favoriete wetten om over te spreken. En ik denk dat het flink wat te verhapstukken heeft. En zo vaak zullen mensen refereren naar de Wet van Boven en Beneden, maar wij nemen niet echt vaak voldoende tijd om te gaan zitten en na te denken, zoals mijn vriendin Maré (De Oceaan. I.e., De Goddelijke Moeder) zou zeggen, wat dat werkelijke betekend.
Dat alles wat er binnenin ons gaande is, met ons en onze planeet - als wij in overeenstemming met deze wet waren - een reflectie zou zijn van wat boven is; en, gelijkaardig, wat binnenin ons is is ook buiten ons.
Ik denk dat waarschijnlijk één van de meest belangrijke stukken van de verschuiving uit het oude derde vandaan is dat - aangezien wij weten dat de oude derde niet in overeenstemming met die wet was - dat wat geweest is, wel, we hebben perioden ervan en voorbeelden ervan, en momenten ervan, maar algemeen gesproken, wat er op de planeet de laatste paar duizend jaren of langer gebeurd is, is niet werkelijk een reflectie van de goddelijke werkelijkheid geweest.

zondag, september 08, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 37, 2013


 
Ann Albers en de Engelen
"Eindeloze Keuzes"
September 2013 / Week 37

Neem een diepe ademteug. Als jij inademt adem je de energie in van alle mogelijkheden in jouw leven. Laat beperkende begrippen los van wat je kunt zijn, wat je kunt bereiken, of in je leven kunt hebben. Want met God zijn alle dingen mogelijk.
Het is gemakkelijk om je verstrikt te voelen door de omstandigheden van het leven, maar in alle gevallen dierbaren, heb je een keuze. Je hebt de macht om gedachten te kiezen die liefdevol en positief zijn, of gedachten die geconditioneerd en vaak negatief zijn. Je hebt de macht om het leven als een reis van kansen waar te nemen voor het uitbreiden van liefde, of als een dans van overleving. Je hebt de keuze om naar mensen en situaties in jouw leven te kijken als zijnde obstakels, of kansen voor transformatie.
Dus de volgende keer dat je tegen jezelf zegt, "Oh ik moet…" probeer tegen jezelf te zeggen, "Ik kies om…" Bijvoorbeeld zeg je, soms met een zwaar hart, "Ik moet naar dit werk gaan om de rekeningen te betalen." Zucht. En nochtans hoe meer krachtig is het om te zeggen, 'Ik kies ervoor om naar dit werk toe te gaan om de rekeningen te betalen. Het is de meest liefdevolle keuze die ik maken kan gezien mijn huidige omstandigheden. Nochtans heb ik keuze. Ik heb een mogelijkheid! Ik kan bidden en uitkijken voor een nieuwe baan. Ik kan enige van mijn financiële lasten elimineren. Ik kan alles opgeven en in een tent op het strand gaan leven!" Wij horen jullie nu zeggen, "Nee dat kan ik niet doen." Wel dierbaren, met alle soorten van respect, herinneren wij jullie eraan, ja dat kunnen jullie wel! Jullie hebben eindeloze keuzes, mogelijkheden en kansen!

donderdag, september 05, 2013

Een Uur Met een Engel - Aartsengel Michael - 2 September 2013


 
Een Uur Met een Engel - 2 September 2013
 
Aartsengel Michael - "Geweld en Oorlog Kunnen Niet Voortbestaan"

Steve Beckow Intro: In dit Interview kijkt Aartsengel Michael naar de werkelijke staat van het opnieuw instellen van de globale valuta, de rol van het Syrische conflict dat de wereld naar een definitieve staat van vrede brengt, het falen van de hedendaagse analyses om kern kwesties te adresseren, de opkomst van nieuwe televisie programma's om de waarheid te openbaren, wat er momenteel gebeurd met de schuldkwijtschelding, de manier waarop de welvaart fondsen tevoorschijn kunnen komen, en de reiniging van de Fukushima straling.
Graham Dewyea:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt' en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.
Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Heel veel dank, Graham. En welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael:  En welkom aan jou. Welkom aan jullie allemaal. Ik ben Michael, Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid en Strijder van Liefde. Welkom, mijn geliefde vrienden, specifiek diegenen van de blauwe straal (hoewel ik niet discrimineer!) Ik heb zeker een affiniteit voor diegenen van jullie die reizen op deze straal van de waarheid, van vrede/vreedzaamheid, van verandering en van communicatie.
En dus wens ik om vandaag en iedere dag te beginnen bij het opnieuw, binnenin jullie hart, binnenin jullie keel, binnenin jullie werkelijke kern, aan te steken mijn blauwe vlam van de waarheid, mijn blauwe vlam van vrede/vreedzaamheid - want nog nooit is de verankering van vrede/vreedzaamheid diep binnenin het centrum van jullie wezen meer kritisch en belangrijk geweest.
Jullie zitten middenin massale veranderingen. En wij weten dat wij jullie dit blijven vertellen. En jullie zeggen, "Wel, waar zijn de referentiepunten? Waar zijn de pijlers, de tekenen?" Maar, lieve harten, het meeste van de verschuiving is binnenin jullie hart, binnenin jullie kern, binnenin jullie dagelijkse leven - hoe jullie denken, hoe jullie je voelen, hoe jullie je gedragen, hoe jullie handelen, hoe jullie met elkaar omgaan - en dat is aan het verschuiven, en het heeft daarbuiten op een brede manier dat domino effect.
Ik vraag jullie wederom om de inzet te verhogen van jullie spirituele uitoefening, van jullie reis van één, om uit te lijnen, bewust en vreugdevol, met het hart en de geest en de wil van de Ene.
Dus verwelkom ik jullie op deze dag, iedereen van Afrika naar Azië, naar het Midden Oosten, naar Europa, naar China, naar de Verenigde Staten en Canada, naar Zuid Amerika, Centraal Amerika, Australië - Ik verwelkom jullie allemaal!
Waar wens je te beginnen?

maandag, september 02, 2013

Saul via John Smallman - 1 September 2013


De Veranderingen zijn Zeer Zorgvuldig en Verstandig door de Aankomende Leiders Gepland

Saul via John Smallman 01 september 2013
Een belangrijk keerpunt is bereikt terwijl het duidelijk wordt dat de burgers van de geïndustrialiseerde wereld niet bereid zijn de leiders te steunen die hen willen meenemen in het zoveelste zinloze en volstrekt ongepaste militaire avontuur.  Ja, er is lijden en hartzeer in Syrië, veroorzaakt door jaren van verdeeldheid veroorzakende houdingen en politiek, en het behoeft dringende, attente en compassievolle aandacht.  Het rechtvaardigt echter geen gewapende interventie van landen waarvan de regeringsleiders menen zelf beter in staat te zijn om de problemen op te lossen dan degenen die daarbij direct betrokken zijn: de Syriërs zelf.  De arrogantie welke die houding demonstreert is echt verbijsterend.  Het lijkt er ook op dat hier andere factoren aan het werk zijn waar niemand het over heeft, zelfs op regeringsniveau, omdat zij betrekking hebben op geheime agenda's die niet kunnen worden toegegeven.  Degenen die militair willen ingrijpen zijn niet al te serieus bezig met wat het beste is voor het Syrische volk.
Syrië is een land dat in menselijke termen sinds een lange tijd intern verdeeld is, zoals veel landen in het Midden-Oosten, en de zelf-dienende betrokkenheid van de westerse geïndustrialiseerde landen in de regio heeft die situatie geen goed gedaan.  In deze Nieuwe Tijd zijn de volkeren van de wereld op zoek naar zelfbeschikking, wat hun recht is.  Met zelfbeschikking neigen mensen er van nature naar kleinere sociale en culturele groepen te vormen die veel effectiever harmoniseren dan grote massa's, en die zijn niet zo erg geneigd om andere groepen te willen controleren of manipuleren, laat staan naburige landen. 
De grote naties die in de afgelopen paar eeuwen werden gevormd, zijn geen natuurlijke entiteiten.  De leiders van grote landen willen niet bewust zijn van, laat staan dat ze verlangend zijn naar, het voorzien in de behoeftes en wensen van kleinere groepen burgers binnen hun grenzen.  Over het geheel genomen zijn deze leiders zeer ambitieuze mannen en jagen ze macht en invloed na op wat zij zien als het ‘wereldtoneel’, en hebben zij zeer weinig interesse in de behoeftes of verlangens van hen die hen gekozen hebben om te dienen.  Ze stellen minderheden tevreden, doen ze beloftes wanneer de verkiezingen ophanden zijn en hun stemmen nodig, maar, zoals jullie heel goed weten, heel zelden proberen ze zich aan hun pre-electorale beloftes te houden.  In ieder geval, over het geheel genomen liggen de beloftes die ze maken ver buiten hun macht of intentie om waar te maken.

Hemelse Zegeningen - Sanat Kumara - Deel 2: De Universele Wet van Intentie - 20.08.2013


 
Hemelse Zegeningen
20 Augustus 2013
 
Sanat Kumara Bespreekt de Wet van Intentie

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Hier in de tweede aflevering van onze serie bij het verkennen van de Universele Wet zullen wij de Wet van Intentie met Sanat Kumara bespreken. De uitlijning van al onze gedachten, acties en de relatie met ons heilige doel is waar de Wet van Intentie helemaal over gaat.
Ik kijk ernaar uit om mijn eigen begrip uit te breiden van wat de macht van onze intentie is, specifiek wanneer wij onszelf dienstverlenend aanbieden. Ik kan me niet voorstellen dat er op dit punt velen zijn die niet hun intentie opzettelijk op een gewenste uitkomst geplaatst hebben, maar door dat te doen mag slechts het tipje van de ijsberg voor ons zijn.
Ik heb uitgekeken naar dit onderwerp om te zien hoe het meeste werk waar wij mensen momenteel bij betrokken zijn onze intenties als een collectief daarbij betrekt. Goedemorgen, Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi. Het is goed hier te zijn. Ik wilde op deze ochtend met onze lezers delen, en ook om jou te bedanken, dat ik met de post, na een waanzinnig weekeinde van onderwijs, het meest prachtige geschenk van een kobalt blauwe, zulk een zeer ongebruikelijk blauw, walvisstaart (amulet) ontving. En het is gewoonweg schitterend. Dus, dank je wel, heel veel dank. Wat een onverwachts geschenk en het is gewoon een verrukking om te hebben. Ik vertel het jullie jongens, iedereen daarbuiten die luistert, dat dit - ik wil het geen sieraad noemen want het is als een heilig object, zoveel energie draagt. Dus, moedig ik jullie sterk aan om een kijkje op Suzi's site te nemen en te zien wat tegen jou spreekt.
SM: Ik ben blij dat je dit aanhaalt want er zijn een aantal verschillende fantastische mensen die feitelijk op zoek gingen om de website te vinden omdat zij ons er op de radio over hadden horen praten, dus ik noem het even snel. Het is www.whaletailsbysuzi.com. Dus, ga eens kijken. Dat is geweldig en dank je, Linda.
LD: Graag gedaan. En wat echt interessant was; ik wil een klein beetje delen over het weekeinde dat ik net gehad heb, welke fenomenaal was. Het was een genezend weekeinde, het dertiende Octaaf La Ho Chi onderwijzend aan een prachtige kleine groep mensen van overal vandaan - we hadden zelfs één gast die helemaal uit Nieuw Zeeland vandaan kwam, een andere vanuit Colorado, California, verschillende delen van Florida - dus het was echt een prachtige groep.
Nu, de geschiedenis van de Raad van Liefde bijeenkomsten is geweest dat wij altijd een speciaal geschenk ontvangen. En dat is waarom wij in Hemelse Zegeningen spreken over de aanzienlijke schare van geschenken die allemaal doorgekomen zijn, het meest door deze uiteenlopende klassen. Dus iedere klas die door de Raad ooit onderwezen is heeft een uniek geschenk gehad.
Wel, het geschenk dit weekeinde was een geschenk van de Goddelijke Moeder van deze activeringsplaatsing van een Tanzanite, welke paars-blauw is, een Tanzanite cabochon - welke de gepolijste maar niet het gefacetteerde juweel is - precies op de haarlijn. Dus als je vanuit jouw derde oog recht omhoog naar jouw haarlijn gaat, is dat het geschenk. En ik heb deze channeling op de Raad van Liefde website gepost omdat het zo een ongelooflijk geschenk is.


zondag, september 01, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 36, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Wonderen vanuit het Hart"
September 2013 - Week 36
Het is een ongelooflijke tijd op jullie planeet Aarde en rijp met kansen. De energie is er om jullie te ondersteunen, jullie te transporteren in/naar grotere werkelijkheden in jullie menselijke en spirituele levens, en om jullie te helpen wat voor omstandigheden dan ook opnieuw te creëren welke jullie spirit niet langer meer tevreden stellen. En toch, dierbaren, kunnen jullie deze energie niet controleren. Je moet het toestaan om jou te ondersteunen. Je moet in diens liefdevolle Aanwezigheid geloven, je moet jouw blik op de werkelijkheden richten die je wenst te belichamen en jouw aandacht verwijderen van de bemoeilijkende omstandigheden van jouw leven behalve hen op een praktische manier te hanteren.
Wonderen kunnen gebeuren als je dit kunt doen. Genezing kan zich voordoen. Relaties kunnen transformeren. Harten kunnen wederom opengaan. Jullie kunnen elkaar niet veranderen, maar je kunt voor jouw eigen hart vragen om geopend, genezen en getransformeerd te worden. Neem op dit moment, als je bereid bent, een diepe ademteug. Concentreer je op het gebied in het centrum van jouw borstkas. Verbeeld je het licht daar. Verbeeld je dat dit licht binnenin jou opwelt en helderder wordt. Sta het toe, om uit eigen beweging binnenin jou te groeien. Probeer niet om iets te laten gebeuren. Concentreer je er alleen maar op. Voel of verbeeld je diens warmte.
In deze ruimte, denk aan een situatie die je wilt transformeren en schakel jouw gedachten snel over naar de gewenste uitkomst. Concentreer je wederom op jouw hart en het licht daar binnenin en terwijl je een piepklein deeltje van jouw aandacht in jouw hart houdt, concentreer je nu op de gewenste uitkomst. Als het een genezing is, verbeeld jezelf gezond. Als het een relatie is concentreer je op hoe dat mogelijk aanvoelt. Als het financiële zekerheid is, verbeeld je dat jij je nooit meer over geld zorgen hoeft te maken. Ga in het gevoel van zowel jouw hart, als de gewenste uitkomst. Doe dit totdat je waarlijk jouw hart uit voelt breiden, jouw vreugde naar boven voelt komen, en een weten hebt dat je inderdaad nu in de stroming van bewustzijn bent dat jou in/naar die nieuwe werkelijkheid zal dragen.