zondag, november 30, 2014

Ann en de Engelen - Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie - 29 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie"
29 November 2014
Wij weten dat velen van jullie net jullie Thanksgiving vakantie gevierd hebben, maar in waarheid is iedere dag een dag voor het geven van dank. Met iedere ademtocht die jullie ademen, ontvangen jullie in jullie wezen het kostbare geschenk van het leven. Of je leven nu moeilijk of gemakkelijk, prachtig of uitdagend is, het is nog steeds een kostbaar leven. Het is nog steeds een geschenk. Het is nog steeds een ervaring waar de ziel naar verlangt, omdat daar op jullie Aarde, jullie een kans hebben om je Liefde eigen te maken. Op jullie Aarde, kunnen jullie Liefde zelf in/naar de meest moeilijke ruimtes brengen. Jullie hebben een kans om de Liefde welke jullie zijn te belichamen, en door dat aldus te doen, het weefsel van de mensheid verlichten.
Dus wij in de hemelen leven in een staat van dankbaarheid voor jullie moed, jullie standvastigheid, jullie hart, jullie liefde, jullie mededogen, en ja zelfs deze dingen die jullie "mindere" of "negatieve" emoties noemen omdat wij weten, dat onder elke emotie een poging is om lief te hebben.
Liefde eigen maken gaat niet over wat je voor anderen "doet". Het gaat niet over wat je voor jezelf "doet" … hoewel deze dingen zeker expressies van Liefde kunnen zijn. Liefde eigen maken is echt een avontuur in het jezelf toestaan te "zijn" wie je bent in ieder gegeven moment, anderen toe te staan te "zijn" wie zij in ieder gegeven moment zijn, en jouw weg door het leven vinden aangereikt door deze werkelijkheden. Het gaat over diepgaand en mededogend oprecht met jezelf en het leven te zijn, wetende dat jullie allemaal in een staat van volmaaktheid bestaan, zelfs als je meer aan het worden bent. De knop is volmaakt net zoals de roos dat is. Het ei is volmaakt net zoals de kip dat is. Het zaadje is volmaakt net zoals de volle bloeiende plant dat is. Er is volmaaktheid in alle dingen.

zondag, november 23, 2014

Ann en de Engelen - Nooit Zonder Liefde - 22 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Nooit Zonder Liefde"
22 November 2014
Er is nooit, nooit een moment wanneer je van Liefde ontkoppeld bent. Dat kan je niet zijn. Het is onmogelijk, omdat je van precies dezelfde snit bent. Jij bent geïncarneerde Liefde, Liefde die een gestalte aangenomen heeft, een vorm gegeven is, en vrije wil toegestaan werd op jullie planeet de Aarde. Je kunt kiezen om Liefde wel of niet te ervaren, nochtans is het er altijd. Je kunt kiezen je wil met Liefde uit te lijnen, of niet, niettemin is het er altijd.
De bron van alle genezing, alle oplossingen, van vrede dat voorbijgaat aan alle begrip is daar en wacht op jou om het te erkennen, om er een beroep op te doen om de kwalen en de illusies in jullie levens te genezen. Liefde kan jou niet verlaten.
Dus dierbaren, wanneer jullie met een uitdaging geconfronteerd worden, wend je tot Liefde. Wat is de meest liefdevolle gedachte die je kunt denken? Wat is de meest liefdevolle actie die je kunt ondernemen, voor jezelf of een ander? Wat voor een geringe verschuiving van het negatieve naar het omhelzen van het positieve kan je binnenin jouw bekwaamheid om te kiezen gewaarworden?
In ieder moment heb je de ongelooflijke macht om je leven te transformeren. Waarom wachten? Begin nu. Kies Liefde. Liefde wacht op jou om je over te geven aan diens omhelzing, waar het jouw voorwaarts zal dragen op stromen van goedgunstigheid.

maandag, november 17, 2014

De Akashic Archieven - De Fysieke en Onstoffelijke Wetten - Jen Eramith MA


De Akashic Archieven
De Fysieke en Onstoffelijke Wetten
Jen Eramith MA
Als het proces van Ascentie zich voordoet, is er een wet dat ermee verandert of verschuift, zoals de Wet van de Zwaartekracht of de Wet van de Dualiteit?
Het is niet dat de fysieke wetten veranderen - jullie allemaal zijn het die veranderen. Daarom zijn jullie in staat om buiten de fysieke wetten te werken. Er is een hele reeks aan fysieke wetten die door jullie natuurkundigen onder woorden gebracht worden. Deze fysieke wetten zijn echt voor deze wereld. Voor diegenen van jullie die beperkt zijn aan de derde dimensie, zijn deze fysieke wetten echt, onweerlegbaar en bewijsbaar. Zij bestaan welzeker. Zij zijn wetten. Jullie allemaal, zelfs terwijl jullie in de derde dimensie bestaan, bestaan ook in de hogere dimensies. Jullie allemaal zijn multi-gelaagd. Ieder enkelvoudig menselijk wezen bestaat in alle hogere dimensies op precies hetzelfde tijdstip. Daarom, zijn er delen van jou die niet verplicht zijn aan de fysieke wetten: jouw ziel of jouw spirit, deze zijn de woorden die jullie doorgaans gebruiken, zijn niet verplicht aan de fysieke wetten. Wanneer je bidt of een zegen naar iemand stuurt, reist de energie van jouw spirit in feite door tijd en ruimte of transcendeert de wetten van  tijd en ruimte om die zegen af te leveren om te verbinden met iemand ver weg.
Er is een gevoel dat zo ongeveer ieder mens binnenin zichzelf tegengekomen is van het transcenderen van de fysieke wetten, van het op de één of andere manier verbonden te zijn met iemand buiten jullie tijd en ruimte, of zijn zich op de één of andere manier bewust van iets dat zich buiten jullie tijd en ruimte voordoet. Sommigen van jullie hebben profetische dromen gehad, sommigen hebben gevoeld alsof zij het verleden bezocht hebben, en andere van dergelijke ervaringen. De meesten van jullie hebben het één of andere experimentele bewijs voor jullie bestaan buiten de fysieke wetten die jullie wetenschappers onder woorden gebracht hebben. In het grotere Universum, zijn er enige wetten die onstoffelijke wetten genoemd kunnen worden, maar er zijn veel minder van hen dan dat er zijn in deze wereld van de fysieke wetten. Bijvoorbeeld, in deze wereld, hebben jullie uitgevogeld dat lichtenergie getransformeerd kan worden in/naar materie; dat energiegolven getransformeerd kunnen worden in/naar materie of in/naar atomen of subatomaire deeltjes. Jullie weten dat fysieke wetten licht en materie besturen. Eén daarvan is dat in deze wereld energie/materie eindig is. Dat als het één of andere pakket van energie in/naar materie omgezet wordt, die energie niet langer in de energie vorm bestaat, het is in de vorm van de materie en vice versa. Bijvoorbeeld, er is een wet die jullie vertelt dat energie niet vernietigd kan worden, het kan alleen getransformeerd worden. Dit is waar in de derde dimensie.
Buiten deze wereld, zegt de onstoffelijke wet van het Universum dat energie getransformeerd kan worden in/naar materie maar dat energie eindeloos is -- het is niet eindig. Wanneer één pakket van energie gebruikt is om één vorm van materie te maken, kan een ander pakket van energie vanuit de ethers tevoorschijn komen, zogezegd. Er is een eindeloze bron van energie in het Universum. Dat is één voorbeeld van een gelijksoortigheid en een verschil tussen de fysieke wetten van deze wereld en de onstoffelijke wetten van het Universum. Dat wat er aan het gebeuren is voor diegenen van jullie die door Verlichting heengaan, is dat als een menselijk wezen in de derde dimensie jullie verplicht zijn aan de derde dimensionale wetten, of de fysieke wetten. Maar er is altijd een deel van jullie dat niet verplicht is aan deze wetten. Jullie ziel of jullie spirit is altijd buiten hen en leeft alleen met de onstoffelijke wetten, welke wederom veel minder en veel uitgebreider zijn. Terwijl je door Verlichting heengaat, bestaan al deze fysieke wetten nog steeds op de Planeet Aarde uitgezonderd jullie bewustzijn, en daarom is de manier waarop jullie als een menselijk wezen bestaan aan het verschuiven naar een ruimte waar jullie je kunnen verbinden en kunnen leven met de onstoffelijke wetten. Eén van de manieren waarop jullie dit zouden kunnen zien gebeuren is in deze mensen die spirituele en fysieke uitoefeningen ontwikkeld hebben waardoor zij toegang hebben tot de oneindige energie. Op een zeer extreem niveau hebben jullie het gezien in sommige mensen die niet eten maar doorgaan energie te hebben zonder fysieke brandstof in te nemen. Dat is een buitengewone versie maar het is verlichtend, wat aantoont dat er een bron van energie is buiten van wat jullie begrijpen als jullie fysieke wetten.

zaterdag, november 15, 2014

Ann en de Engelen - Voorbij de Comfortzone - 15 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Voorbij de Comfortzone"
15 November 2014
Terwijl wij jullie zeer zeker een gelukkige en comfortabele reis op de Aarde toe willen wensen, zijn er tijden wanneer er groot voordeel is om voorbij te treden aan wat comfortabel en "veilig" in jullie eigen gedachten is. Er zijn tijden wanneer iets juist aanvoelt, goed klinkt, er goed uitziet, maar van jou vereist dat jij jezelf op een andere manier ziet, een beetje anders met het leven danst, of dat jij je openstelt voor een ander perspectief.
Zoals jullie op de Aarde zeggen, "Als je alleen maar doet wat je altijd gedaan hebt, zal je alleen krijgen wat je altijd gekregen hebt." Jullie zijn allemaal veel meer capabel, veel meer intelligent, veel meer vindingrijk, veel meer prachtig, en veel meer in staat om liefdevol te zijn dan dat jullie je zouden kunnen voorstellen. Jullie hebben een kracht in je welke geboren is in het hart van God. Jullie hebben een Licht in je welke vanuit Liefde zelf geboren is. Jullie hebben toegang tot alle informatie in het Universum, als het niet rechtstreeks is, dan wel, en wij schieten hier in de lach … in jullie moderne tijden … via jullie Internet!
Sta jullie zelf toe om over levens te dromen voorbij dat wat jullie denken dat jullie kunnen hebben. Sta jullie zelf toe om dingen te proberen waarvan je niet zeker bent of je deze kunt uitvoeren/volbrengen. Ben als kleine kinderen en je zult het koninkrijk van de Hemel daar op jullie Aarde betreden, want een kind leeft alleen in het moment, met verrukking dansend en zonder zorgen over of zij wel of niet het pad waar zij op ingescheept hebben "goed uit zal pakken".
Wij moedigen jou aan om aan één ding te denken dat je graag zou willen doen maar waarbij je niet comfortabel bent om te doen. Misschien is het in je eentje uit eten gaan. Misschien is het een reis waarvoor je bang bent om die te maken. Misschien is het mensen toespreken, een maaltijd koken voor iemand waar je van houdt, of dat je een klas volgt waarvan je niet zeker bent of je daar ook maar wat voor talent dan ook voor hebt. Sta jezelf in de nabije toekomst toe om gewoon een piepklein beetje buiten je comfortzone te stappen … want het is door dit te doen dat je ontdekt dat er zoveel meer binnenin jou is dan dat jij je ooit voorgesteld zou kunnen hebben.

maandag, november 10, 2014

Denk Met Je Hart - SAMEN ... NU op Facebook!!


De Deuren Zijn Geopend …
We kijken reikhalzend naar Jullie Uit…
DENK MET JE HART
EENSGEZIND
SAMEN STERK…
NU op FACEBOOK!
Lieve Denk Met Je Hart'ers!
Het is alweer meer dan een week geleden dat ik de oproep plaatste voor vrijwilligers om een Facebook pagina te gaan beheren waar wij/jullie elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen. Ook opperde ik het idee om misschien via dit medium iemand in je directe omgeving te vinden die een gelijkgestemde ziel blijkt te zijn, en dat blijkt dat jullie zitten te 'springen' om lijfelijk zeg maar, met zo'n gelijkgestemde ziel in contact te komen om van gedachten te wisselen over het wel en wee in de tijd van ascentie waarin wij zitten.
Er mag een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen DENK MET JE HART de BLOG en de FACEBOOK PAGINA. Ik zal zelf gewoon aan het werk blijven met de vertalingen en dus niet echt vaak aanwezig zijn op de Facebook pagina. De afgelopen week was ik door dit alles behoorlijk uit mijn ritme moet ik zeggen, en ik ben van plan, maar ja je weet nooit hoe het balletje rolt, om als vanouds de vertalingen te blijven leveren. Zoals ik in de 'oproep' ook uitgelegd had vreet het vertalen veel van mijn tijd op.
Wat ik jullie wel wil laten weten is dat een aantal mensen zich zeer enthousiast aangemeld hebben, en dat deze mensen inmiddels met elkaar in contact gebracht zijn. Zij zijn aan het 'brainstormen' gegaan over "Denk Met Je Hart - SAMEN op het Plateau van Liefde en Licht" zoals er met woorden gestoeid werd om te omschrijven wat de bedoeling is van deze Facebook pagina.
Victor Makkelie kwam met deze woordspeling naar voren, en hij, samen met Kees Post (jullie kennen hem als "de stem" in de meditatie video's van AE Michael gechanneld door Rita Pulmans) Ellis Odijk en Cornelia uit België … zijn de mensen waar jullie mee te maken kunnen krijgen als er bijvoorbeeld verhalen met elkaar gedeeld worden, of als er vragen gesteld worden enzovoorts. Deze mensen zullen zichzelf verder aan jullie voorstellen/bekend maken op de Denk Met Je Hart - Facebook Pagina. En "Oh Boy" ik kan jullie verzekeren dat we zeer deskundige mensen hebben die jullie gaan bijstaan/helpen mocht dat zo aan de orde zijn. Maar bovenal vinden we dat we allemaal gelijk zijn. Niemand is meer of minder dan een ander….
Denk Met Je Hart - SAMEN is voor ons allemaal. En ik bedoel hiermee dat het niet zo is dat de bovengenoemde mensen met alle ideeën of voorstellen naar voren zullen komen. Wij vragen aan jullie om mee te denken, ideeën aan te dragen of naar voren te komen als jij je daartoe geroepen voelt om een voorstel te doen. Wij willen HEEL GRAAG WETEN wat er onder jullie LEEFT!! Jullie leren van ons en wij leren van jullie. Dus houd je niet stil, wordt actief, kom in beweging … De tijd is aangebroken dat we in actie gaan komen.

Ann en de Engelen - Liefde is Jullie Grootste Succes - 8 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Liefde is Jullie Grootste Succes"
8 November 2014
Binnenin jullie, bestaat de Liefde welke het volledige Universum doordringt, erop wachtend om tot uitdrukking gebracht te worden. Jullie leven hier op de Aarde is een serie van keuzes als tot hoe jullie die Liefde naar de oppervlakte zullen brengen. Wat er het meeste toe doet aan het einde van je leven is niet wat je bereikt hebt, niet wat je geproduceerd hebt, niet hoeveel geld je verdiend hebt, noch hoe goed je eruit ziet, maar eenvoudig hoe je hebt lief gehad.
Dus als je jouw gehele leven in armoede geleefd hebt en gewoon van iedereen erin hield en hen waardeerde, zouden wij je leven een ongelooflijk succes willen noemen. Als je monumenten gebouwd hebt maar zonder liefde leefde, zouden wij je groot medeleven willen geven als jij beseft dat je leven niet was wat je hoopte dat het zou zijn voordat je naar de Aarde kwam.
Terwijl jullie prestaties zeker dingen zijn om te vieren, is het de Liefde waar jullie hen mee doen dat van zelfs groter belang is voor je ziel. Dus als je de afwas moet doen, was hen met liefde. Neem de tijd om de zeep te ruiken en voel het water op je wonderbaarlijke handen. Als je het wasgoed op moet vouwen, vouw het met Liefde. Als je naar het werk moet gaan om een inkomen te verdienen, doe het aldus met Liefde en dankbaarheid dat je werk hebt, en als je niet in een plaats bent welke jouw ziel verlevendigt, begin dan liefdevol aan het proces van het gebed en manifesteer verandering. Zelfs dan, dierbaren kunnen jullie Liefde binnenin jullie voelen en het naar de oppervlakte brengen.

zondag, november 09, 2014

De Akashic Archieven - De Planetaire Veranderingen - 9 November 2014


De Akashic Archieven
Een Akashic Perspectief over de Planetaire Veranderingen
9 November 2014 - Jen Eramith MA
Is de Nieuwe Aarde in het proces van gecreëerd te worden? Sluit de overgang naar de Nieuwe Aarde onze huidige fysieke lichamen buiten?
De Nieuwe Aarde is in het proces van gecreëerd te worden net zoals de nieuwe versie van de mensheid in het proces is om gecreëerd te worden. Het is niet iets dat afgescheiden van jullie is. De Nieuwe Aarde is niet iets dat afgescheiden is van de oude Aarde. Het is een nieuwe, lichtere, meer ontwikkelde versie en het gebeurt niet in één enkelvoudige stap, het gebeurt in langzame, opzettelijke stadiums, op alle niveaus van het bestaan -- van het fysieke naar het etherische, van het minuscule naar het kolossale. De Aarde heeft zich geëvolueerd en ontwikkelt in/naar wat je zou kunnen noemen de Nieuwe Aarde voor ongeveer 30 jaren nu. Menselijke wezens begonnen nog maar pas ongeveer 15 tot 20 jaren geleden in te halen. De menselijke wezens hun relatie met de Planeet Aarde is ietwat afhankelijk van wie je individueel bent, maar over het algemeen, heeft de mensheid een contract met de Aarde gehad dat jullie gezamenlijk jullie zelf in de derde dimensie zouden houden, en dat de Planeet Aarde de mensheid fysiek en energetisch zou ondersteunen. Het contract is dat de Planeet Aarde jullie allemaal zou ondersteunen en jullie op jullie beurt van de Planeet Aarde zouden houden. Is dat niet een allerliefst contract? Zij ondersteunt jullie, jullie houden van Haar en alles is gelijk. Dat is gelijk. Dat is de volmaakte betaling. Het is het volmaakte evenwicht.
Dat contract van ondersteuning en Liefde gaat door, maar jullie allemaal tezamen laten langzaam jullie contract los om elkaar in de derde dimensie te houden. Dat betekent voor sommigen van jullie die, op een zielniveau, wensen door te gaan om in driedimensionale levens te bestaan, ergens anders zullen moeten incarneren. Na het leven dat jullie nu leven, wanneer jullie ergens reïncarneren, zullen jullie een locatie in het Universum zoeken waar jullie ondersteund kunnen worden bij een volledige driedimensionale ervaring. Als je meer hebt te leren, als je nieuwe dingen wilt proberen, als je gewoon de verrukkelijke beperkingen van tijd en ruimte wilt ervaren, zal je ergens anders incarneren. Het ding dat overduidelijk wordt op de Planeet Aarde is dat deze planeet aan het verschuiven is om een derde en vijfde dimensionale ervaring voor menselijke wezens te ondersteunen. Dat betekent dat de menselijke wezens die zich meer herinneren van wie zij werkelijk zijn, die in staat zijn om hun herinneringen over vroegere levens te handhaven, in staat zijn om energie te zien en energie met gemak met hun intentie te verschuiven zelfs als zij in een driedimensionaal lichaam spelen.
De Nieuwe Aarde ondersteunt wat jullie zouden noemen een hybride, echter het is echt slechts een minder beperkte derde dimensionale ervaring. Zoals altijd, kan iedere ziel die niet langer een derde dimensionale ervaring wil leven eenvoudig niet reïncarneren in een driedimensionaal lichaam. Dat is altijd waar geweest. Het enige dat verandert is dat het steeds minder comfortabel zal zijn voor een ziel om hier te zijn als zij niet verschuiven in/naar het vijfde dimensionale besef. Deze wereld zal voor hen steeds minder zin maken en zij zullen bij zichzelf gewaarworden te worstelen om uitsluitend een driedimensionale ervaring te handhaven. Net zoals altijd, zijn er oneindige mogelijkheden voor waar je kunt gaan en wat je kunt doen in het Universum. Deze zielen zullen eenvoudig ergens anders incarneren.

donderdag, november 06, 2014

Aartsengel Michael - Beantwoord Vragen over: "Je Nieuwe Goddelijke Blauwdruk Downloaden" - 4 November 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Beantwoord Vragen over:
 "Je Nieuwe Goddelijke Blauwdruk Downloaden"
4 November 2014 / Rita Pulmans
Rita: Om deze uiteenzetting te volgen, is het raadzaam om eerst de mooie boodschap van Aartsengel Michael te lezen zie link:
Geliefde Aartsengel Michael, dank je alweer voor de prachtige boodschap via Ronna Herman (zie link). Zou U wat meer uitleg willen geven over sommige zaken.Daar ik kan aannemen dat velen onder ons de tekst niet helemaal begrijpen, wat ook logisch is denk ik daar het niet al te gemakkelijke teksten zijn, ben ik daarom even in gesprek met u gegaan.
Hier komt de eerst vraag over/uit je boodschap, geliefde Michael. Je zegt hierin dat:
"Een geavanceerde Ziel, die het smalle pad van Ascentie betreedt, moet leren hoe de drie belangrijke God Stralen van het komende Tijdperk te absorberen en te integreren, DE SPIRITUELE DRIE-EENHEID, bestaande uit: DE GODDELIJKE WIL * LIEFDE/INTUÏTIE * INTELLINGENTE, DOELGERICHTE ACTIE."
Je zegt vervolgens, doelende op hoe we deze stralen kunnen absorberen:
"Waarom niet verhuizen in/naar het centrum van de spiraal van het ascenderende bewustzijn, in/naar het oog van de dualiteit en polariteit, waar alles rustig en vreedzaam is, gevuld met een zuivere kosmische levenskracht substantie, de Adamantine Deeltjes, die er slechts op wachten om gekneed te worden in/naar jullie visie van de toekomst? Dit waarachtige moment, als jullie in/naar jullie Heilige Hartcentrum verhuizen, kunnen jullie de diepgaande Liefde en het mededogen van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper ervaren. Accepteer alsjeblieft deze onveranderlijke waarheid: jij bent een dierbare zoon/dochter op een belangrijke missie, en niets dat je kunt zeggen of doen kan die Liefde verminderen. Het is tijd om de brein doorgangen van jullie geest naar de hogere frequentiecodes van jullie OverZiel/Hogere Zelf te openen."
Oké ik begrijp dit wel maar de vraag is nu:
A) hoe kunnen wij deze 3 God Stralen integreren/absorberen?
B) Hoe kunnen wij de Goddelijke wil (Liefde, intuïtie, intelligente doelgerichte actie) gebruiken via onze vrije wil?
Is dit dan zo makkelijk, zoals U het hier zegt? En zouden we bv. tijdens een meditatie of een visualisatie, naar het oog van de dualiteit kunnen gaan? Zoals in het oog van de orkaan duiken als het ware, omdat daar inderdaad stilte is? En vandaar ons voorstellen dat we in een heel mooi landschap vertoeven van rust en schoonheid?
Kunnen we zo naar ons Heilige Hartcentrum verhuizen, zoals U het zo mooi verwoordt? En op deze manier onze intentie de 3 Goddelijke stralen absorberen?

maandag, november 03, 2014

Ann en de Engelen - Liefde In Ieder Moment - 1 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Liefde in Ieder Moment"
1 November 2014
Haal adem … De volgende keer dat je de kans hebt, kijk naar de grote hemel boven je en herinner jezelf eraan dat je overdekt bent met Liefde. Jij loopt op een Aarde die van jou houdt. Jullie zijn omringt door hemelen die jullie prachtige planeet beschermen, jullie de zuurstof geven om te ademen, de rommel wegblazen, en jullie verwarmen.
Luister … daar zijn vertroostende geluiden overal om je heen. Inhaleer diep … en zie of je, zoals de dieren, uiteenlopende geuren in de natuur kunt onderscheiden de volgende keer dat je naar buiten gaat. Raak iets met besef aan en voel werkelijk diens aanwezigheid met jouw aanwezigheid wisselwerken. Voel de vloeiendheid van een kopje koffie of thee. Inhaleer het aroma. Proef het langzaam en opzettelijk.
De wereld is rijk met Liefde dierbaren. Overals rondom jullie heen zijn vergezichten, geluiden, geuren en texturen die erop wachten om jullie verrukking te geven. Jullie leven in een zintuiglijk paradijs op jullie planeet Aarde. En terwijl, ja, wij weten dat er vele onplezierige dingen zijn om je op te focussen, soms ook ondenkbare pijnlijke dingen, herinneren wij jullie er zachtjes aan dat er zo een schoonheid is, zo een goedgunstigheid, zo een vreugde en plezier om gevonden te worden in jullie thuis op de Aarde.
Je mag veel meer serieuze bezorgdheden in je leven hebben - een op leeftijd komende ouder, een angstig of rusteloos kind, moeilijkheden met het betalen van de rekeningen, verraad, enzovoorts, maar zelfs ondanks deze uitdagingen/beproevingen, kan je "gestolen momenten" van vreugde omhelzen. Je kunt tegen jezelf zeggen, "Wel, hier ben ik in een pijnlijke of moeilijke situatie in het leven, maar ik ben nog steeds geliefd. De Schepper houdt zoveel van mij dat ik begiftigd werd met een volledige wereld gevuld met eenvoudige verrukkingen. Laat mij van hen genieten naar het beste van mijn kunnen." Als je een maagkwaal hebt dierbaren, dan zou je eerder mint thee drinken dan iets dat het overstuur zal maken. Als je een probleem in het leven hebt, sta jezelf toe om je ziel te vullen met de dingen die jou zachtaardig troosten.