zondag, november 30, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 29 November 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
29 November 2014
Vraag en Antwoord - Deel II
Blossom: Hoi vrienden. In de vorige channeling kwam iets naar voren wat ik graag opgehelderd zou zien. Geheel ‘onze’ schuld, daar ik VOEL dat ‘wij’ wisten wat we bedoelden, maar voor de lezers, door hoe zij het lezen, was het wat minder helder. Het gaat over de Grijzen die onder één hoedje spelen met degenen die over de planeet heersen. Je kon het lezen alsof de Grijzen het E.T.-ras waren die gevangen waren genomen. Echter, ik geloof niet dat dit het geval was. Ik had het gevoel dat een ander ras van E.T.’s wordt vastgehouden. Kunnen jullie dit voor me verhelderen, alsjeblieft?
Federatie van Licht: Welkom, Liefste Zielen, bij de schone zaak, waarin de planeet Aarde in haar Hogere positie wordt gebracht. We zijn ons bewust van het genoemde issue, Blossom, vanwege jouw gedachten. Veel lezers voelen veel verdriet door wat zij hoorden over de gevangenschap van de E.T.’s die kwamen helpen. We zullen hier later op terugkomen, maar laten we eerst de situatie die nu speelt verhelderen.
Het zijn niet De Grijzen die gevangen worden gehouden … ofschoon … dit niet helemaal klopt … omdat ‘sommigen dat wel worden’. Kijk, net zoals in jullie wereld … zijn er ‘afscheidingen’ van hen die graag goed willen doen en hen die alleen op eigen winst uit zijn. Dit is het geval binnen het ras van De Grijzen. Sommige zijn ‘overgestapt naar de duistere kant’ en sommige blijven in hun oorspronkelijke Waarheid van Liefde. Dat is op veel planeten geen zeldzaamheid. Echter vergeleken met het totaal aantal planeten zijn het er … heel weinig.
Dus ja … er zijn een aantal, ten opzichte van de wensen van de duistere zijde ‘non-conformistische Grijzen’, die zijn ‘gebruikt en mishandeld’ en er zijn van datzelfde ras anderen die … zoals wij zeggen … meegaan met hen die kwaad willen doen … zodat aan hun behoeften wordt voldaan.
Wij zijn ons ZEER bewust Blossom, dat jij ervoor gekozen hebt om niet te ver in deze zaken te graven. Wij respecteren dit, doch we zullen een klein beetje informatie geven zodat de vragen over onze vorige channeling beantwoord worden.
Dank je wel. Ik wil niet kinderachtig zijn … maar ik denk dat het wijs is om niet in te zoomen op dit soort materiaal. Velen doen dat al … en dat is oké … maar niet hier. Persoonlijk voel ik niet dat dit bijdraagt aan het omhoog gaan van de trilling, waarvoor we per slot van rekening hier zijn. Kunnen jullie ons dus vertellen wie de E.T.’s zijn die in gevangenschap zitten?
Het zijn non-conformistische gezelschappen van verschillende ‘komaf’. Dat wil zeggen … zij zijn een mix van Wezens van vele plekken … die waren ‘uitgezocht’ vanwege hun talenten en die, toen hen gevraagd werd om te helpen … natuurlijk daarmee instemden. Dus konden we niet zeggen dat ze allemaal van een bepaalde plek kwamen.
Zoals jullie je wel kunnen voorstellen, was het een omvangrijke missie.
Die verkeerd uitpakte, zo te horen.

Ann en de Engelen - Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie - 29 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie"
29 November 2014
Wij weten dat velen van jullie net jullie Thanksgiving vakantie gevierd hebben, maar in waarheid is iedere dag een dag voor het geven van dank. Met iedere ademtocht die jullie ademen, ontvangen jullie in jullie wezen het kostbare geschenk van het leven. Of je leven nu moeilijk of gemakkelijk, prachtig of uitdagend is, het is nog steeds een kostbaar leven. Het is nog steeds een geschenk. Het is nog steeds een ervaring waar de ziel naar verlangt, omdat daar op jullie Aarde, jullie een kans hebben om je Liefde eigen te maken. Op jullie Aarde, kunnen jullie Liefde zelf in/naar de meest moeilijke ruimtes brengen. Jullie hebben een kans om de Liefde welke jullie zijn te belichamen, en door dat aldus te doen, het weefsel van de mensheid verlichten.
Dus wij in de hemelen leven in een staat van dankbaarheid voor jullie moed, jullie standvastigheid, jullie hart, jullie liefde, jullie mededogen, en ja zelfs deze dingen die jullie "mindere" of "negatieve" emoties noemen omdat wij weten, dat onder elke emotie een poging is om lief te hebben.
Liefde eigen maken gaat niet over wat je voor anderen "doet". Het gaat niet over wat je voor jezelf "doet" … hoewel deze dingen zeker expressies van Liefde kunnen zijn. Liefde eigen maken is echt een avontuur in het jezelf toestaan te "zijn" wie je bent in ieder gegeven moment, anderen toe te staan te "zijn" wie zij in ieder gegeven moment zijn, en jouw weg door het leven vinden aangereikt door deze werkelijkheden. Het gaat over diepgaand en mededogend oprecht met jezelf en het leven te zijn, wetende dat jullie allemaal in een staat van volmaaktheid bestaan, zelfs als je meer aan het worden bent. De knop is volmaakt net zoals de roos dat is. Het ei is volmaakt net zoals de kip dat is. Het zaadje is volmaakt net zoals de volle bloeiende plant dat is. Er is volmaaktheid in alle dingen.

Hilarion - November 30-December 7, 2014Hilarion
Neem Niets Persoonlijk en Probeer om het Hogere Perspectief te Zien
November 30-December 7, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Deze zijn moeilijke tijden, aangezien jullie doorgaan om alles los te laten dat jullie eens dierbaar was. Vele van jullie verwachtingen van hoe jullie levens hadden moeten zijn zijn nu verstrooid door de winden van verandering. Overal waar je staart, is er een keuze die gemaakt moet worden - liefde of angst. Voor liefde kiezen opent je hart voor de pijn van het loslaten van je dierbaarste en diepste dromen en uit te breiden in/naar het onbekende. Dit is een nieuwe grens van bewustzijn en jullie zijn de dragers van de nieuwe droom. Niettemin houden jullie je vast aan diegenen waar jullie van houden en kunnen de ontbinding van de banden welke jullie vastgehouden hebben niet toestaan. En dit is hoe het bedoeld was om te zijn, want wat is liefde zonder verplichting/toewijding, zonder loyaliteit, oprechtheid en eer. Jullie sterke integriteit kan het niet toestaan om dezen achter te laten en jullie maken herhaalde inspanningen om hen te doen laten ontwaken. Dit doen jullie vanuit de hogere dimensies waar het hogere bewustzijn van iedereen de overhand heeft. Wij zeggen tegen jullie, volg jullie hart altijd en temper het met de innerlijke wijsheid van de wijsgeer binnenin jullie.
De banden van liefde hoeven niet verbroken te worden met het oog op het feit dat jullie je missie kunnen vervullen, want het zijn de banden van liefde die ervoor zorgen dat alles dat je doorstaan hebt de moeite waard is. Laat jullie harten gevuld zijn met de genezende kracht van deze machtige kracht, heb geen angst voor Liefde. Zie de schoonheid binnenin ieder persoon die binnenin het gebied van jouw beïnvloeding is en stuur hen je zegeningen en voorspoed. Laat de kracht van Liefde jouw nieuwe identiteit vormgeven terwijl je zachtjes maar op overtuigende wijze op jullie wereld loopt. Vul de ruimte welke je bezet met meer van jouw ware goddelijke essentie en laat het een genezend balsem worden voor diegenen die het nodig zijn. Je mag hun weerstand en hun uitdagingen met vreedzaamheid, acceptatie en kalmte ontmoeten, je vloeibaar aan de behoeften van het uur aanpassend. Neem niets persoonlijk en probeer om het hogere perspectief te zien. Iedereen is aan het worstelen met iets gedurende deze tijden en zij moeten de kracht en de duidelijkheid binnenin hen vinden om voorwaarts op hun pad te gaan. Houd de ruimte vast van de hoogste uitkomst en het hoogste goede voor allen.

Méline Portia Lafont - December Toegangspoort: Versnelde Energieën Gutsen naar binnen - 29 November 2014


Méline Portia Lafont
December Toegangspoort: Versnelde Energieën Gutsen naar binnen
29 November 2014
Ik begin een soort van spanning te voelen, niet noodzakelijkerwijs een negatieve spanning, van iets groots dat onze kant op komt, jullie ook? Ik weet dat jullie waarschijnlijk zullen zeggen: "Hier gaan we weer, zoals zo vele keren eerder", maar dit gevoel komt wederom sterk naar boven en wij weten allemaal dat deze energiestromingen in golven komen wanneer wij gereed zijn voor een volgende verschuiving. En dit is wat deze gevoelens van spanning of opwinding van iets groots dat er gaat gebeuren representeren, een volgende kans om de dingen diepgaand in deze staat van het collectief te verschuiven en te veranderen. Maar deze keer voelt het zeer tastbaar voor mij en ik kan dingen rondom mij heen zien gebeuren die van een krachtige trilling zijn.
Plotseling ontbranden mensen of situatie heel snel en is er geen tijd om na te denken over hoe te reageren. Het is alsof je getest wordt om te zien hoe geaard en gebalanceerd je bent bij het in staat te zijn hoe neutraal en onthecht te blijven van dat wat er zich aan het ontvouwen is. Het is alsof je in de maling genomen en uitgenodigd wordt om je aan te sluiten bij en deel te nemen aan het collectieve drama dat zich aan het ontvouwen is terwijl wij spreken, want mensen zijn aan het ontwaken en rebelleren tegen hun eigen oude cultuur en lagen van werkelijkheid. Wel, voor sommigen is dit de alledaagse werkelijkheid en wij nodigen jullie daarom uit om weg te blijven van dat wat zich aan het ontvouwen is, om jezelf geaard te houden en gefundeerd te blijven in je hartruimte werkelijkheid. Het zal niet baten deel te nemen aan dat wat moet vallen en verschuiven, het is beter om deze verschuivingen toe te staan te ontvouwen en te bidden voor de beste en hoogste uitkomst voor alle betrokkenen.
Wij, als menselijke wezens, moeten leren hoe onszelf te onthechten van wat er gaande is in deze wereld, aangezien het onze geesten bezighoudt met gedachten, opinies, kwaadheid, frustraties en emoties. Het probeert om precies deze aan ons te voeren en ons als een deel te houden van het collectief dat druk bezet is met dit alles. Het is veel beter om uit deze illusionaire creatie van je oude zelf vandaan te treden en je eigen lagen van illusie te transcenderen om het collectief te helpen om de oude lagen van drama en chaos te transcenderen die op het punt staan om een waarschijnlijke werkelijkheid voor hen te worden. Je creëert je eigen werkelijkheid en zo ook doet het collectief dat. Een deel zijnde van het collectief staat jou toe om ook voor de collectieve werkelijkheid te beslissen, dus houd jezelf in je hart gecentreerd en je zult het collectief helpen om meer op het hart gebaseerde beslissingen te maken.
Denk eraan het begint allemaal eerst vanuit jou, dus is het noodzakelijk om je ogen en je focus op je eigen proces van ascentie te houden en om gewoon dat te laten zijn wat niet jouw pad is: bedoelend andermans keuzes. Dit is niet egoïstisch, het betekent dat je beseft dat jij een Meester Wezen bent die een God Schepper in de belichaming is, aangezien jullie ALLEMAAL stukjes van de puzzel zijn die jullie God noemen of Moeder/Vader God in bewustzijn. Dus je begint binnenin te leven en vanuit die plaats van Zijn en weten te werken, te creëren vanuit dit centrum en dit collectieve gebied te bezielen met jouw besef van Zelf zijnde God=Liefde.

zaterdag, november 29, 2014

Aartsengel Michael - "Tweede Fase Hart Chakra Ascentie" - 28 November 2014 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael
"Tweede Fase Hart Chakra Ascentie"
28 November 2014 / Natalie Glasson
Voel jij je hartchakra transformeren? Voel jij jouw capaciteit om lief te hebben en geliefd te zijn verbeteren? Ervaar je dat het lijden van je verleden wederom naar boven komt via jouw hartchakra om ervaren en losgelaten te worden?
Dit is een zeer heilige tijd op de Aarde en de innerlijke gebieden, specifiek terwijl jullie van 2014 in/naar 2015 verhuizen, en de hartchakra van de Schepper, welke de diepste zuiverste kern van Liefde is is aan het uitbreiden, grotere volumes van Liefde in/naar de trillingen van allen pompend. Alles wat zich binnenin de Schepper voordoet doet zich voor binnenin iedere ziel op de innerlijke gebieden en de Aarde. Voor sommigen is het oncomfortabel dat de zuiverste kern van Liefde binnenin hun hartchakra en ziel aan het uitbreiden is, en met hun volledige wezen vermengt en samenvoegt. Dit veroorzaakt een diepe genezingsactivering. De zuivere trilling van Liefde kan soms aanvoelen als een indringer, en veroorzaakt binnenin de wezens van velen chaos, onevenwichtigheid en een zuivering van de energieën, gedachten, emoties en het bewustzijn. Als je kiest om bewust of onbewust de stijgende zuivere trillingen van Liefde binnenin je wezen te weerstaan, dan, natuurlijk, begint er een strijd. En toch als je in staat bent om je zicht in te stellen op de goddelijke waarheid binnenin je wezen, daardoor alles vanuit dat perspectief bekijkend, dan zal de zuivere Liefde als een bonus, een wonder en een genezing aanvoelen. Een diepe uitbreiding van de hartchakra zal ervaren worden, jullie capaciteit ontwikkelend om te zijn en Liefde tot uitdrukking te brengen alsook de wereld rondom jullie heen te erkennen als Liefde.
Dit is meer dan eenvoudig een grotere golf van Liefde die naar jullie toe gestuurd wordt om jullie trillingen en ascentie te verbeteren. Het is verwant aan een diepe ontwaking binnenin jullie wezen van waarheid. Voor iedere ziel op de Aarde zal de ontwaking van Liefde een unieke en uiteenlopende invloed op diens wezen en werkelijkheid hebben. De waarheid wakker gemaakt binnenin zielen en hartchakra's zal ook uiteenlopend zijn, gevuld met magie en een diepere essentie van jullie ziel.
Als je aan het zoeken geweest bent naar jouw ware zelf, jouw essentie of jou doel, dan zal de activering binnenin jouw wezen in deze tijd alles zijn dat je nastreeft. Diens trilling en energie is van waarheid, geboren vanuit Liefde, het is precies wat jullie ziel gelooft dat jullie op dit moment van jullie ascentie nodig zijn. Er is een kans van grotere vervulling; de enormiteit van deze vervulling hangt af van jouw capaciteit om te accepteren en van de uitbreiding van jouw perspectief. De waarheid geboren vanuit Liefde geactiveerd vanuit je ziel zal voor jou als een geleidelijke energie naar voren komen, en trilling en bewustzijn activeren een geleidelijk proces van belichaming voorafgaand aan diens complete manifestatie in jouw werkelijkheid. De activering mag ook aan jou vragen om de onnodige energieën binnenin je wezen of werkelijkheid los te laten om jouw trilling aan te moedigen op te stijgen en ruimte te maken voor de nieuwe energieën welke meer uitgelijnd zijn met jouw ziel.

Sandra Walter - Mini-Update - 29 November 2014


Sandra Walter
Mini-Update
29 November 2014
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Het is koud en regenachtig terwijl een storm over Shasta heengaat vandaag. IK BEN gezegend met een comfortabele stoel bij de open haard dit weekeinde, na een drukke toegangspoort week. Volgende week BEN IK aan het huis-springen (verhuizen) naar een lieflijke kamer voor de winter; een goede plek voor het werken aan nieuwe creaties.
Terwijl onze lichamen zich aanpassen aan de huidige Lichtgolf welke op het brein, de pijnappel en het zenuwsysteem gericht is, mag je hier en daar gedurende een paar uren een diepe uitgeputheid voelen. Wij verhuizen in/naar een snelle escalatie van ons pad, wat betekent dat wij rust in zullen moeten voegen wanneer dat nodig is, en moeten trainen/bewegen om de code activering in onze bloedstroom en beenderen te helpen.

Aartsengel Michael - Hoe de Volmaaktheid van het Leven te Ervaren - 26 November 2014 / Meredith Murphy


Aartsengel Michael
Hoe de Volmaaktheid van het Leven te Ervaren
26 November 2014 / Meredith Murphy
Hallo prachtige vrienden.
Wij sluiten ons vandaag bij jullie aan in een gebied van openheid en Liefde.
En aldus is het, dat jullie aanwezig zijn voor ieder moment. Realiseren jullie je dit volledig?
Vind jij jezelf in staat te reageren op wat zich op een manier presenteert welke vrij en spontaan is? Zonder het met je denken te overschrijven? Kan jij jezelf toestaan, en jezelf vertrouwen, om rechtstreeks en openlijk naar het leven te relateren? Deze zijn subtiele dingen om in je leven te voelen, maar zijn het waard om te observeren.
Betoog je een idee, een benadering gecreëerd in je geest, op het moment? Kan je in/naar je hart verschuiven en meer ruimtelijkheid, meer openheid, meer stroom, meer aanwezigheid creëren?
Laat jij je deelname omhoogstijgen vanuit het tegemoet getreden te worden door het moment en het leven dat zich ontvouwt? Kan jij erop vertrouwen dat jouw eigen energiegebied een perfecte opeenvolging creëert, ongeacht van hoe het tevoorschijn mag komen, of wat je ervan verwacht, en één te zijn met het leven door te omhelzen wat is?
Wat wij voor jullie wensen om te zien in dit alles, is dat het moment zich aan jullie presenteert voor het besef. Het komt in/naar jullie bewustzijn, aldus jullie bewust zou kunnen zijn van het gewaarworden. Voor ieder moment om gerealiseerd en bekend te zijn zoals het is: compleet, heel, volmaakt.
Het is voor jou om aanwezig te zijn als de Bron Creatie, ontvankelijk voor het leven dat je ontvouwen hebt. Het is een kans, in essentie, voor jou om jou te kennen, en om van jezelf te houden. Want wat is ieder moment anders dan een "deel" van jou? Wat is alles dat er gebeurt, anders dan iets dat jij bent, jou reflecterend, naar jou? In dit weten van jouw leven, sta jij jezelf toe om vollediger her/erkend te zijn. Meer gerealiseerd, meer compleet, meer heel, meer vervuld, meer geliefd.
Jij houdt op eindeloze manieren van jezelf en op iedere manier dat je aandacht schenkt aan het leven dat jij gecreëerd hebt. Je kunt dit doen door volledige openheid voor jouw ervaring.
Velen van jullie zijn aarzelend geweest, of zelf angstig om zich te openen. Jullie hebben je gevoeld alsof jullie kwetsbaar zijn of waren. Alsof, jullie zelfs capabel waren, van vernietigd te worden, of beschadigd als jullie in een staat van openheid waren.

vrijdag, november 28, 2014

Geïnspireerde Actie - 27 November 2014 / Jamye Price -


De Wekelijkse Licht Explosie
"Geïnspireerde Actie"
27 November 2014 / Jamye Price
Je hart volgen is aangeleerd gedrag op Aarde. De meeste maatschappijen en ouders onderwijzen het niet. Om het proces te begrijpen, beginnen de meesten met het te leren om de ware stem van het hart te vinden. Het hart spreekt krachtige Liefde. Liefde zelf is van nature onvoorwaardelijk, het is het menselijke rijk dat het geconditioneerd heeft. Deze condities zijn waardevol en verstrekken de noodzakelijke ervaringen om in/naar onvoorwaardelijkheid te vooruit te gaan.
Om de ware stem van het hart te vinden, van Liefde, moet je binnenin luisteren en met mededogen voor het zelf luisteren. Liefde moet ontdekt worden, want het is de rustige kans te midden van luidere opties. Pijn in jullie fysieke lichaam is "luider" dan gemak. Het is hetzelfde met jullie hart (in deze betekenis het emotionele lichaam), het zal het in angst uitschreeuwen, veel luider dan dat het zal fluisteren, "Alles is Goed". Op deze manier, zien jullie dat het grote moed neemt om het rustige gefluister van de Liefdevolle kans te vinden. Niettemin is het het pad naar bekrachtiging. Het is deze rustige maar krachtige Liefde binnenin die jou naar Geïnspireerde Actie leidt in plaats van herhaalde actie of gedwongen actie. Met je door Liefde Geïnspireerde Actie, kies je een nieuw pad, welke niet zo gevestigd hoeft te zijn als andere paden, maar het is op Liefde gebaseerd. De moed om de raadgevingen van het hart uit te voeren is een nieuw spoor dat erop wacht om met het vuur van jouw passie, de vlam van jouw inspiratie, het Licht van jouw Liefde uitgestraald te worden. Actie begint met een innerlijke keuze. Actie door Liefde Geïnspireerd onderhoudt/handhaaft die fundering van, "Alles is Goed".

IlliaEm, Arcturiaanse Elohim - Binnenin de Violette Vlam - 23 November 2014 / Dr. Suzanne Lie


IlliaEm, Arcturiaanse Elohim
Binnenin de Violette Vlam
23 November 2014 /  Dr. Suzanne Lie
Dierbare lezers,
In Oktober van dit jaar postte ik het proces van "Reis naar de Centrale Zon met IlliaEm"
En kort daarna postte ik "De Violette Vlam Binnengaan,"
Beide werden op het één of andere tijdstip van 1997 ontvangen. Ik wist dat er meer was dat ik opgeschreven had, maar ik kon het niet vinden. Gisterenavond vond ik het en post het nu dus.
Aangezien ik dit in 1997 ontving, wist ik nog niet veel af van het Multidimensionaal zijn, dus spreek ik in termen van "Ziel" in plaats van het "Hogere Dimensionale Zelf." Ik zal het op deze manier houden, zodat jullie, de lezers, mijn proces van herinnering kunnen zien.
Binnenin het Violette Vuur
Dierbaren, Ik Ben IlliaEm.
Aangezien een gedeelte van jullie bewustzijn in de Violette Vlam is, wat zesdimensionaal en daaraan voorbij is, wens ik met jullie enige informatie te delen over de zesde dimensie. Binnenin de zesde dimensie zijn er golven van mogelijkheid die eruit zien als sinusoïde golven in de ruimte. Deze sinusoïde golven bewegen door de zesde dimensie op een golvende manier zoals de golven in de oceaan.
De sinusoïde golven zijn in lagen, en iedere laag representeert een andere dimensionale versie van dezelfde werkelijkheid. Alle dimensies zijn gerepresenteerd zodat je ziel het octaaf van de werkelijkheid kan kiezen die jij "de geïncarneerde" ervaart. Daarom, houdt de zesde dimensie de blauwdruk vast van alle mogelijke werkelijkheden in de lagere gebieden.
Bijvoorbeeld, laat ons zeggen dat in jouw werkelijkheid je met een nieuwe baan begonnen bent. Als de resonantie van jouw bewustzijn uitermate laag is, zal je waarschijnlijk een positie kiezen die "niet in synchronisatie is" met jouw Ziel en je gebonden bent aan de behoeften van jouw ego.
Vanwege deze keuze, zal je waarschijnlijk het lage niveau ondergaan van de menselijke "angst voor overleving" en mag je ook competitie met anderen in jouw werkplaats ervaren, alsook onzekerheid en verontrusting/angst. Deze werkelijkheid zal verdergaan op een moeilijke en lastige manier.
Als, aan de andere kant, je een nieuwe baan binnengaat en jouw resonantie is zeer hoog, zal je meer waarschijnlijk een positie kiezen waarin je de grootste kans voor succes hebt omdat het resoneert met je Ziel. Je zult gemakkelijk overweg kunnen met je collega's en in staat zijn om een gevoel van gemeenschap en kameraadschap te voelen.
Als je alleen vanuit je ego leeft en geen verbinding hebt met jouw Ziel, is het "normaal" om de illusies en leugens van jullie maatschappij te leven. Hoewel je "uit synchronisatie" bent met je Ziel, mag je inderdaad, groot succes gewaarworden terwijl je weinig verbinding hebt met jouw hogere bewustzijn. Echter, als je deze boodschap ontvangt, is het onwaarschijnlijk dat jij die persoon bent.

donderdag, november 27, 2014

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 27 November 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
27 November 2014
En aldus is het gebeurd dat jullie wederom een nieuw stadium zijn binnengegaan van dit altijd ontvouwende proces van het jullie zelf en deze planeet opnieuw geboren te laten worden, en als zodanig zouden wij jullie graag wederom willen feliciteren voor de inspanningen welke jullie klaargespeeld hebben om hier in te zetten gedurende de laatste paar dagen. Want zij waren niets anders dan formidabel, en dus, zijn jullie wederom omhoog geschoven in/naar de volgende bocht van de spiraal zo je wilt. Want wederom heeft de horizon zich uitgebreid en hebben jullie het klaargespeeld om door één van deze corridors heen te drukken die op zoveel manieren vergeleken kunnen worden met het geboortekanaal, en dus, wagen wij het te veronderstellen dat jullie allemaal op de één of andere manier voelen hoe de beperkingen ietwat verminderd lijken te zijn. Want zie, deze "beperkingen" zijn louter het equivalent van persweeën, en dat is er een energetische vergelijking van, eentje die helpt om jullie allemaal voorwaarts te duwen. En dus, zal het licht wederom toenemen en aldus ook jullie bekwaamheden om meer vrijelijk adem te halen. Wij hopen dat dit gedurende de volgende paar dagen voor jullie allemaal waarneembaar zal worden, en zelfs als het gevoel van gevoeligheid binnenin jullie fysieke lichaam nog ten zeerste aanwezig mag zijn voor sommigen van jullie, zal het ook weldra beginnen te vervagen als de energetische lagen rondom jullie heen ietwat beginnen te kalmeren. Zoals altijd, zal ook dit tijdelijk zijn, want ook dit is ten zeerste een doorgaand proces, maar voor nu, denken wij dat jullie je allemaal zullen voelen alsof jullie de kans hebben om een klein beetje achteruit te stappen van alles en te genieten van het kleine respijt dat aan jullie gegeven zal zijn.
Wij weten dat dit zal dienen om meer dan een paar kreunen van wanhoop teweeg te brengen van diegenen van jullie die zich nog steeds niet lekker voelen van deze laatste gigantische duw voorwaarts, maar wederom, zullen jullie allemaal meer dan gereed zijn om die volgende beslissende stap te zetten wanneer het eenmaal aan jullie gepresenteerd wordt. En ja, deze woorden zullen weinig comfort bieden aan diegenen die al naar hun ware limieten geduwd zijn door deze laatste ronde van toegevoegde spanning, maar wederom, weet dat jullie allemaal voortdurend in de gaten gehouden worden, en dus, kunnen wij zeggen dat jullie goed uit de beurt gehouden worden van het oversteken van die limiet op wat voor manier dan ook. Want zelfs als het aan mag voelen alsof jullie fysieke lichaam gereed is de handdoek in de ring te gooien in het één of andere stadium tijdens dit alles, weet dat het inderdaad veel, veel geavanceerder en inderdaad veerkrachtiger is dan dat jullie je misschien voor kunnen stellen. En dus, zal het fysieke lichaam kreunen en steunen en een heleboel herrie maken de gehele weg door dit alles heen, maar het zal niet uiteen vallen. Want het werd hier goed op voorbereid, en aldus werden jullie dat ook, en zelfs als je er geen herinnering van hebt, werden jullie beide goed getraind om de energetische voortstuwingen op jullie te nemen die ver voorbijgaan aan degenen die jullie recentelijk op jullie genomen hebben. En dus zeggen wij, weet dat alles goed is, en jullie zijn goed onderweg om deze volledige procedure af te ronden. En wat jullie nu klaargespeeld hebben te voltooien, is één van deze gigantische sprongen die omhoog gehouden zullen worden als onder de meer grotere bravourestukken die ooit ondernomen werden.

De Raad - “Dank Geven en Dankbaarheid” - 27 November 2014 / Ron Head


De Raad
“Dank Geven en Dankbaarheid”
27 November 2014 / Ron Head
Vandaag is de dag dat het land van ons kanaal gelabeld heeft als Thanksgiving. Wij weten dat het geven van dank de dagelijkse, zelfs voortdurende, uitoefening is van velen van diegenen die onze boodschappen lezen en ernaar luisteren. En wij weten verder dat diegenen van jullie die dit doen geen herinnering nodig hebben van de immense kracht van dit bewustzijn van dankbaarheid in jullie levens. Wij wensen, echter, om het aan te bevelen aan wie dan ook die begint aan wat jullie benoemen "het pad".
Het werd gezegd dat als je slechts één gebed had, en dat gebed zou zijn "Dank je wel", het alles zou zijn dat je ooit nodig zou hebben. Wij bevestigen dat dat inderdaad ten zeerste waar is. Als een affirmatie hiervan, vragen wij jullie om jezelf in de plaats te zetten van degene die bedankt wordt. Verbeeld je hoe jij je zou voelen. Zou je dan niet alles doen dat je zou kunnen voor diegene die aldus gedienstig is als tot jou te bedanken voor wat je gedaan had?
Welnu, terwijl het waar is dat jullie Schepper, alsook diegenen van ons die jullie gidsen noemen, engelen, meesters en ga zo verder, nooit op zullen houden met onze inspanningen ten gunste van jullie, waarderen wij ten zeerste jullie erkenning van deze inspanningen. En als het mogelijk is om je ons voor te stellen het Licht, de Liefde en de hulp te verdubbelen die wij jullie sturen, ben er dan verzekerd van dat wij precies dat doen.

Aartsengel Zadkiel - "Authentiek Zijn in de Nieuwe Energie" - December 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Authentiek Zijn in de Nieuwe Energie"
December 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij te bespreken het authentiek en oprecht tegen jezelf zijn terwijl je in bewustzijn ascendeert.
De trilling of frequentie van de energie is zeer snel aan het verhogen. Dit verstrekt vele kansen voor jullie op jullie pad van ascentie.
Je bent authentiek wanneer je in ere houdt wat je echt voelt en wilt, en je acties overeen komen met wat je voelt en zegt.
Authentiek en oprecht tegen jezelf zijn kan het gemak verbeteren waarmee je de nieuwe energie assimileert. Als de frequentie van de energie verhoogt, worden je gedachten, intenties, gevoelens en acties geïntensiveerd.
Iedere gedachte, intentie, gevoel of actie draagt een trilling. Het is belangrijk dat jouw gedachten, intenties en gevoelens dezelfde boodschap dragen als je een actie onderneemt. Je zult in staat zijn om gemakkelijker toegang te verkrijgen tot de hogere dimensionale energie wanneer de gedachten, intenties, gevoelens en acties dezelfde boodschap en trilling dragen.
Authentiek zijn begint met je te focussen op je hart en je intenties instellen. Denk na over hoe jij je voelt als je een aanpak in overweging neemt. Als jij je gelukkig voelt en de actie is voor het grootste goed van allen, dan zullen de trillingen van de intenties, gedachten, gevoelens en acties overeenkomend en harmonieus zijn. Dit resulteert in het authentiek en oprecht tegen jezelf te zijn.

El Morya - Afstemming op de Dag-Energie - 26 November 2014 / Annemiek Coenen


El Morya
"Afstemming op de Dag-Energie"
26 November 2014 / Annemiek Coenen
Lieve broeders en zusters het heel-al  is opengegaan in uzelf. Er gebeuren mooie wonderlijke openbaringen voor wie er voor openstaat. U hoeft er gewoon om te vragen en u erop af te stemmen, vreugde al-om, ga naar de vreugde in uzelf en geniet ervan, dit kan als u in uw rust bent. De poorten zijn weer verder geopend, blijf dit voelen en stem u iedere dag af op de energie van die dag. Begin hier iedere ochtend mee, stem u af op de lichte energie en vraag hierom. Voel het in al uw cellen, het speelveld wordt groter en groter voor wie dat wilt. Vraag en het wordt u gegeven. Moeiteloos kan gevraagd worden en wordt u gegeven. Zo wordt u moeiteloos lichter en lichter en valt het zware van u af.
Wij staan met velen voor u klaar, vraag en u wordt geholpen. Wees niet streng voor uzelf maar liefdevol, daar alles een ervaring is. Het gaat om de waarneming en deze is te bezien langs vele kanten. U bent op een doorreis naar het Licht en wordt lichter en lichter. Dit kan alleen als u door het donkere gevoel heen gaat, ook dit gevoel hoort bij u en mag er zijn. Zodra u dit beseft en omarmt is het alleen een kwestie van waarnemen. Laat het gevoel er zijn, maar ga hier niet in zitten. Voel uw lichaam en als u dit doet zullen uw gedachten minder worden. Dit is te trainen, zoals alle meesters hebben gedaan.

woensdag, november 26, 2014

Aartsengel Gabriel - Het Leven in het Geven van Dank Leven - 25 November 2014 / Shanta Gabriel


Aartsengel Gabriel
Het Leven in het Geven van Dank Leven
25 November 2014 / Shanta Gabriel
Dierbaren,
Het is bijna Thanksgiving in de V.S., dat het officiële begin markeert van het vakantie seizoen. Weet dat er in deze unieke tijd van het jaar een ontwaking in jullie is van de Spirit van Dankbaarheid. Het is de werkelijke essentie van Thanksgiving. Wanneer jij jezelf onder kunt dompelen in de stroom van pure Dankbaarheid, katalyseert het nieuwe overvloed in ieder gebied van je leven. Dankbaarheid kan een nieuw insluitingsgebied voor je hart verstrekken om in te openen. Het is een waar geschenk voor jezelf wanneer je in Dankbaarheid leeft. De kracht van het geven van dank kan helpen om jou boven de verschijningsvorm van disharmonie te verheffen zodat een nieuw leven binnenin jou tevoorschijn komt, deuren opent naar verbazingwekkende mogelijkheden die jij je nooit voorstelde.
Je diepste dromen worden nu wakker gemaakt en je hart wordt een kans aangeboden om de manifestatie te creëren van de diepste verlangens van jouw Ziel. Wanneer jij je opent voor deze verlangens die het potentieel hebben om jou op kolossale manieren te vervullen, begint een energie in jou te werken welke je nog nooit eerder ervaren hebt. Het is zoals het ontsluiten van de toegangspoort naar een nieuwe dimensie met het geven van dank als de sleutel.  
De creatie van nieuwe houdingen van het geven van dank in jouw leven trekt nieuwe stromen aan van licht-gevulde energie om alles te zegenen dat op deze manier geëerd wordt. Wanneer een zegen van het geven van dank in wat voor moment dan ook gemaakt is, verleent het licht-gevulde Goddelijke energie aan de persoon die het stuurt, alsook wordt de situatie gezegend. In beproevende tijden mag het moeilijk schijnen te zijn om iets te vinden om dankbaar voor te zijn. Ondanks deze moeilijkheid, is één manier om een positieve verandering in je leven te creëren het geven van dank voor wat je nu hebt. Je kunt zelfs dank geven op voorhand voor wat je wilt creëren. Dit staat een verschuiving in jouw gewaarwordingen toe zodat je begint om nieuwe gunstige energie in/naar jouw leven aan te trekken.
Dankbaarheid is een houding dat je bewustzijn diepgaand kan veranderen. Wanneer jij je leven in het geven van dank leeft, kan het jouw wezen op een biologisch niveau beïnvloeden, je geest en lichaam trainen om in een hogere staat van gezondheid en welzijn te leven.

dinsdag, november 25, 2014

Aluna Joy Yaxkin - Een Volgende Opleving in de Ascentie Bandbreedte! - 24 November 2014


Aluna Joy Yaxkin
Een Volgende Opleving in de Ascentie Bandbreedte!
24 November 2014
Er is een keerpunt waar de overgangsdruk zo sterk wordt -en wij hebben iedere hoop verloren om er ook maar enige controle over te hebben- dat wij in en zonder controle uitbarsten in onbezonnen gelach over alle dingen die ons zoveel pijn hebben veroorzaakt. Het kosmische ontluchtingsventiel komt eraan! En wanneer het dat doet, kunnen wij alle uitdagingen omhelzen en alle overwinningen vieren die wij bereikt hebben terwijl wij door dit moeras van transformatie heen reisden.
De energie in de afgelopen weken heeft zeer verwarrend, gefragmenteerd, onsamenhangend en doezelig aangevoeld. Comfortzones zijn alles behalve verdwenen terwijl wij achteraf bijna alles wel weten, omdat wij nog steeds niet onze handleiding hebben. Niets voelt vertrouwd terwijl de oude referentiepunten aan het vervagen zijn. We kunnen emotioneel en fysiek ongemak voelen. We zullen ofwel zinken of zwemmen. Angst zal ervoor zorgen dat je zinkt. Liefde zal je drijvende houden. Het is vrij eenvoudig als je die focus vast kunt houden en jezelf niet be/veroordeelt als je dat niet kunt.
Onze manifestatie uitrustingen synchroniseren nog niet helemaal naar behoren. We voelen ons alsof we zonder controle rondtollen en verpulveren, terwijl onze pas gedownloade jetmotor programma's op een nieuwe frequentie en op warpsnelheid actief en werkend zijn. Terwijl het stuurloze gevoel onze levens doordringt, voelen wij ook een enorme grote innerlijke push om de dingen gedaan te krijgen. Maar terwijl we werken, worden we gewaar dat deuren dichtslaan, of dat we enorme koerscorrecties moeten maken. We zouden over een paar dingen na kunnen denken en aan een paar kunnen werken, en zijn dan stomverbaasd wanneer het allemaal in diens sporen stopt. Nochtans worden ongewone dingen voltooid … gewoonweg niet op de manier waarom wij het ons voorgesteld hadden. Welkom naar de Nieuwe Wereld Programmering 101! We hebben een volgende enorme grote opleving in onze bandbreedte.
Stap na stap verhuizen we in/naar een nieuwe werkelijkheid, terwijl we ook de oude loslaten. Yep … allemaal tegelijkertijd. Verwarrend huh? Stel je onze wereld als een reusachtig zenuwstelsel voor met een ontelbare matrix van zenuwen. De hoofdzenuwen zijn zeer groot en zijn verbonden met ontelbare, middelmatige en haarachtige zenuwen. Net zoals een kolossale boom. Elke van deze haarachtige zenuwen zijn verbonden met elke en iedere gedachte die we hebben, en met ieder gemanifesteerd ding, idee, programma en geloofsysteem op Aarde.

Hoe Zal de NIEUWE JIJ Dit Vakantie Seizoen Reageren? - 24 November 2014 / Brenda HoffmanHoe Zal de NIEUWE JIJ Dit Vakantie Seizoen Reageren?
24 November 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Misschien heb je heel veel herinneringen - zowel goede als slechte - over dit familie vakantie seizoen. Hoe zal de Nieuwe Jij de volgende paar weken reageren?
Zal je wensen om omringd te zijn door diegenen waar je van houdt? Zal je prefereren alleen te zijn! Zal je accepteren wat het ook is dat jouw familie of vrienden wensen te creëren? Of zal je nieuwe vakantie tradities creëren? Allemaal vragen die wijzen naar jouw ongemak met wat wel of niet zou moeten gebeuren in jouw hart tijdens dit seizoen, en naar angsten van Kersmis en vroegere vakanties.
Jullie maatschappij trainde jullie om gevoelens te creëren die je wel of niet mag voelen. Liefde is in de lucht - liefde door de maatschappij voor dit seizoen gecreëerd. Hoewel je een nieuw wezen met nieuwe overtuigingen bent, zijn jullie maatschappelijke eisende hart-acties moeilijk voor velen van jullie om te negeren.
Het is alsof de wereld samenspant om erop te staan dat jullie je hart gedurende een paar uren op een specifieke datum openen.
Jullie hart functioneert niet langer meer zoals in het verleden. Je mag grote liefde voor een vriend voelen, familielid of gemeenschap gebaseerd op feestvieringen. Maar je zou net zo gemakkelijk weinig of niets kunnen voelen - en als een resultaat bezorgd raken.
Wanneer je terugblikt op jouw geloofspatronen, verschuif je zeer vaak jouw inzichten om beter te passen bij de Nieuwe Jij. Maar zelfs Nieuw heb je waarschijnlijk moeilijkheden met het uitzetten van de verwachtingen of angsten wanneer je omringd bent door diegenen die erop staan dat je een activiteit ervaart zoals voorgeschreven.
Je bent niet langer meer van de standaardmaat.

maandag, november 24, 2014

Aisha en de CC's - Energie Update - 24 November 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
24 November 2014
En aldus is het dat wij wederom graag de kans zouden willen nemen om ons met jullie allemaal te verbinden op deze meer formele manier zo je wilt, of eerder, op de manier van woorden, als toevoeging aan de ontelbare minder visuele manieren van informatie die wij gebruiken om ons met elk en iedereen van jullie te verbinden. Want nu, zijn jullie allemaal aardig goed thuis geraakt met de bekwaamheid om je af te stemmen op de meer "stille" manieren van communicatie, de manieren die slechts trillingen zijn in plaats van via een menselijk hoofd, de handen en de ogen en in en door jullie ogen, verstand en hart te gaan door gebruikmaking van jullie elektronische apparatuur. Wederom, proberen wij slechts alle details uit te leggen die voor ons noodzakelijk zijn om onze boodschappen op deze wijze over te dragen en dat neemt tijd, en ja, woorden, en dus, zouden wij graag een beetje dieper willen graven in de meer "onzichtbare middelen" van transport van de informatie die er plaatsvindt, zelfs als wij in deze ingewikkelde termen spreken door de manier van het meedelen van woorden die getypt zullen worden, gecorrigeerd en dan elektronisch gepubliceerd. Want gedurende de tijd dat het voor ons neemt om slechts een kort voorbeeld van deze woorden over te dragen, is er een waarachtige oceaan aan informatie die doorgegeven wordt door meer directe middelen, en niet slechts door dit kanaal dat wij gebruiken om onze woorden te verspreiden. Nee, dit is iets dat door elk en iedereen van jullie heengaat op een snelheid en op een tempo dat wie dan ook bijna zou laten flauwvallen om alleen al het waarachtige idee te verwerken.
En nu, is deze stroom van bewustzijn, zo je wilt, exponentieel gegroeid gedurende de tijdsperiode van een paar korte weken, en als zodanig, is het verkeer meer dan zwaar, en het kan bij tijden letterlijk aanvoelen alsof je middenin een namiddag drukte zit waar het mag lijken zo verstopt te zijn, dat het is alsof alles klem zit en onbeweegbaar en onbereikbaar is. Maar dat is niet zo, want deze informatie kan niet tegengehouden worden, het is louter jullie fysieke lichaam dat bij tijden zoals deze probeert om alle signalen die binnenkomen uit te sorteren, en door dat te doen, voegt het in feite louter aan de verwarring toe dat het zelf al gecreëerd heeft. Met andere woorden, jullie fysieke lichaam is nog steeds aan het proberen om houvast te krijgen aan het feit dat het niet hoeft te proberen om alle informatie te controleren dat jullie kant op komt van deze energetische emissies die op/naar jullie planeet geprojecteerd worden. Alles dat het hoeft te doen, is wederom hetzelfde dat wij jullie gevraagd hebben om te doen, om louter de stroom toe te staan. Maar wederom, is jullie eigen diepgewortelde overlevingsopmaak, zo je wilt, nog steeds grotendeels gericht op het hanteren van de oude en veel dichtere trillingen, en als zodanig, kan het een klein beetje traag zijn aangaande de opnamen. Maar dat zal zichzelf weldra herschikken, aangezien jullie eigen lichaam ook de capaciteit heeft voor de intelligente verwerking van data dat het merendeels sluimerend heeft gehouden gedurende de eonen, ter voorbereiding op tijden zoals deze, wanneer het wederom tot zo een graad geactiveerd zal worden, dat alle soorten van informatieve sequenties effectief en snel gehanteerd zullen worden, ongeacht wat voor soort van trillingshandtekening of inhoud het ook draagt. En als zodanig, zal het teamwerk tussen de meer esoterische en fysieke delen van jullie wezen ermee beginnen om veel soepeler te lopen in de niet al te verre toekomst.

De Arcturiaanse Groep - "Ik Heb Omdat Ik Ben" - 23 November 2014


De Arcturiaanse Groep
"Ik Heb Omdat Ik Ben"
23 November 2014 / Marilyn Rafaelle
Groeten dierbaren, wij zijn hier om te helpen bij het verhuizen van de energie van de wereld van het oude (dicht/zwaar) en in/naar het nieuwe (Licht). Het mag toeschijnen alsof de wereld in stukken uiteen aan het vallen is maar nee, jullie zien slechts de storm voor de stilte. Behoud jullie vreedzaamheid dierbaren, terwijl jullie niet te betrokken raken bij de verschijningsvormen. Probeer te allen tijde en in alle omstandigheden te herinneren en te leven vanuit waarheid. Dit is hoe je het uitoefent.
De wereld leert dat leven gemakkelijk is wanneer alles "perfect" is in overeenstemming met drie dimensionale concepten van perfect, en velen streven er nog steeds naar om het menselijke gevoel van een "perfect"leven te bereiken. Zelfs diegenen die bereikt hebben wat de wereld succesvol acht, gaan door te zoeken naar "iets"om een innerlijke leegte te vullen die nooit van buitenaf bevredigd kan worden. Echter, in de begin stadiums van de spirituele ontwaking, zijn mislukking en teleurstelling onontbeerlijk, want zij resulteren in een dieper zoeken en graven voor antwoorden, wat op diens beurt zielgroei brengt. Dit is het verhaal van de Heilige Graal -- men zocht er tevergeefs over de gehele wereld heen naar en vonden het terug thuis hangend in een boom.
Iedere ziel verlangt ernaar om ZICHZELF te kennen en te ervaren, maar wanneer een individu onwetend hiervan is, zoekt hij het in de buitenwereld van de dingen, mensen, macht, geld en seks. Het is niet bedoeld dat levens geen vreugde hebben, want de energie van vreugde is het meest nabij aan het Goddelijke. Omhels die dingen waar je van geniet, heb plezier en breng tijd door met het doen waar je van houdt, maar kijk niet naar deze dingen voor dat gevoel van voltooiing dat alleen kan komen door het verkrijgen van een staat van bewustzijn dat weet dat het al heel en compleet is.
De spirituele evolutie omvat kennis en dan uitoefening, iedere verschijningsvorm vertalend in/naar de spirituele werkelijkheid erachter totdat het je bereikte staat van bewustzijn wordt. Dit betekent te beseffen dat alles dat je ziet, hoort, proeft, aanraakt of ruikt een interpretatie van het verstand is van een spirituele werkelijkheid vertaald in overeenstemming met jouw bereikte staat van bewustzijn, en het vereist van het tot uitdrukking brengen van dat wat je weet (walking the walk) in plaats van er slechts over te praten (talking the talk).

zondag, november 23, 2014

Ann en de Engelen - Nooit Zonder Liefde - 22 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Nooit Zonder Liefde"
22 November 2014
Er is nooit, nooit een moment wanneer je van Liefde ontkoppeld bent. Dat kan je niet zijn. Het is onmogelijk, omdat je van precies dezelfde snit bent. Jij bent geïncarneerde Liefde, Liefde die een gestalte aangenomen heeft, een vorm gegeven is, en vrije wil toegestaan werd op jullie planeet de Aarde. Je kunt kiezen om Liefde wel of niet te ervaren, nochtans is het er altijd. Je kunt kiezen je wil met Liefde uit te lijnen, of niet, niettemin is het er altijd.
De bron van alle genezing, alle oplossingen, van vrede dat voorbijgaat aan alle begrip is daar en wacht op jou om het te erkennen, om er een beroep op te doen om de kwalen en de illusies in jullie levens te genezen. Liefde kan jou niet verlaten.
Dus dierbaren, wanneer jullie met een uitdaging geconfronteerd worden, wend je tot Liefde. Wat is de meest liefdevolle gedachte die je kunt denken? Wat is de meest liefdevolle actie die je kunt ondernemen, voor jezelf of een ander? Wat voor een geringe verschuiving van het negatieve naar het omhelzen van het positieve kan je binnenin jouw bekwaamheid om te kiezen gewaarworden?
In ieder moment heb je de ongelooflijke macht om je leven te transformeren. Waarom wachten? Begin nu. Kies Liefde. Liefde wacht op jou om je over te geven aan diens omhelzing, waar het jouw voorwaarts zal dragen op stromen van goedgunstigheid.