zondag, november 30, 2014

Ann en de Engelen - Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie - 29 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie"
29 November 2014
Wij weten dat velen van jullie net jullie Thanksgiving vakantie gevierd hebben, maar in waarheid is iedere dag een dag voor het geven van dank. Met iedere ademtocht die jullie ademen, ontvangen jullie in jullie wezen het kostbare geschenk van het leven. Of je leven nu moeilijk of gemakkelijk, prachtig of uitdagend is, het is nog steeds een kostbaar leven. Het is nog steeds een geschenk. Het is nog steeds een ervaring waar de ziel naar verlangt, omdat daar op jullie Aarde, jullie een kans hebben om je Liefde eigen te maken. Op jullie Aarde, kunnen jullie Liefde zelf in/naar de meest moeilijke ruimtes brengen. Jullie hebben een kans om de Liefde welke jullie zijn te belichamen, en door dat aldus te doen, het weefsel van de mensheid verlichten.
Dus wij in de hemelen leven in een staat van dankbaarheid voor jullie moed, jullie standvastigheid, jullie hart, jullie liefde, jullie mededogen, en ja zelfs deze dingen die jullie "mindere" of "negatieve" emoties noemen omdat wij weten, dat onder elke emotie een poging is om lief te hebben.
Liefde eigen maken gaat niet over wat je voor anderen "doet". Het gaat niet over wat je voor jezelf "doet" … hoewel deze dingen zeker expressies van Liefde kunnen zijn. Liefde eigen maken is echt een avontuur in het jezelf toestaan te "zijn" wie je bent in ieder gegeven moment, anderen toe te staan te "zijn" wie zij in ieder gegeven moment zijn, en jouw weg door het leven vinden aangereikt door deze werkelijkheden. Het gaat over diepgaand en mededogend oprecht met jezelf en het leven te zijn, wetende dat jullie allemaal in een staat van volmaaktheid bestaan, zelfs als je meer aan het worden bent. De knop is volmaakt net zoals de roos dat is. Het ei is volmaakt net zoals de kip dat is. Het zaadje is volmaakt net zoals de volle bloeiende plant dat is. Er is volmaaktheid in alle dingen.

zondag, november 23, 2014

Ann en de Engelen - Nooit Zonder Liefde - 22 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Nooit Zonder Liefde"
22 November 2014
Er is nooit, nooit een moment wanneer je van Liefde ontkoppeld bent. Dat kan je niet zijn. Het is onmogelijk, omdat je van precies dezelfde snit bent. Jij bent geïncarneerde Liefde, Liefde die een gestalte aangenomen heeft, een vorm gegeven is, en vrije wil toegestaan werd op jullie planeet de Aarde. Je kunt kiezen om Liefde wel of niet te ervaren, nochtans is het er altijd. Je kunt kiezen je wil met Liefde uit te lijnen, of niet, niettemin is het er altijd.
De bron van alle genezing, alle oplossingen, van vrede dat voorbijgaat aan alle begrip is daar en wacht op jou om het te erkennen, om er een beroep op te doen om de kwalen en de illusies in jullie levens te genezen. Liefde kan jou niet verlaten.
Dus dierbaren, wanneer jullie met een uitdaging geconfronteerd worden, wend je tot Liefde. Wat is de meest liefdevolle gedachte die je kunt denken? Wat is de meest liefdevolle actie die je kunt ondernemen, voor jezelf of een ander? Wat voor een geringe verschuiving van het negatieve naar het omhelzen van het positieve kan je binnenin jouw bekwaamheid om te kiezen gewaarworden?
In ieder moment heb je de ongelooflijke macht om je leven te transformeren. Waarom wachten? Begin nu. Kies Liefde. Liefde wacht op jou om je over te geven aan diens omhelzing, waar het jouw voorwaarts zal dragen op stromen van goedgunstigheid.

zaterdag, november 15, 2014

Ann en de Engelen - Voorbij de Comfortzone - 15 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Voorbij de Comfortzone"
15 November 2014
Terwijl wij jullie zeer zeker een gelukkige en comfortabele reis op de Aarde toe willen wensen, zijn er tijden wanneer er groot voordeel is om voorbij te treden aan wat comfortabel en "veilig" in jullie eigen gedachten is. Er zijn tijden wanneer iets juist aanvoelt, goed klinkt, er goed uitziet, maar van jou vereist dat jij jezelf op een andere manier ziet, een beetje anders met het leven danst, of dat jij je openstelt voor een ander perspectief.
Zoals jullie op de Aarde zeggen, "Als je alleen maar doet wat je altijd gedaan hebt, zal je alleen krijgen wat je altijd gekregen hebt." Jullie zijn allemaal veel meer capabel, veel meer intelligent, veel meer vindingrijk, veel meer prachtig, en veel meer in staat om liefdevol te zijn dan dat jullie je zouden kunnen voorstellen. Jullie hebben een kracht in je welke geboren is in het hart van God. Jullie hebben een Licht in je welke vanuit Liefde zelf geboren is. Jullie hebben toegang tot alle informatie in het Universum, als het niet rechtstreeks is, dan wel, en wij schieten hier in de lach … in jullie moderne tijden … via jullie Internet!
Sta jullie zelf toe om over levens te dromen voorbij dat wat jullie denken dat jullie kunnen hebben. Sta jullie zelf toe om dingen te proberen waarvan je niet zeker bent of je deze kunt uitvoeren/volbrengen. Ben als kleine kinderen en je zult het koninkrijk van de Hemel daar op jullie Aarde betreden, want een kind leeft alleen in het moment, met verrukking dansend en zonder zorgen over of zij wel of niet het pad waar zij op ingescheept hebben "goed uit zal pakken".
Wij moedigen jou aan om aan één ding te denken dat je graag zou willen doen maar waarbij je niet comfortabel bent om te doen. Misschien is het in je eentje uit eten gaan. Misschien is het een reis waarvoor je bang bent om die te maken. Misschien is het mensen toespreken, een maaltijd koken voor iemand waar je van houdt, of dat je een klas volgt waarvan je niet zeker bent of je daar ook maar wat voor talent dan ook voor hebt. Sta jezelf in de nabije toekomst toe om gewoon een piepklein beetje buiten je comfortzone te stappen … want het is door dit te doen dat je ontdekt dat er zoveel meer binnenin jou is dan dat jij je ooit voorgesteld zou kunnen hebben.

maandag, november 10, 2014

Ann en de Engelen - Liefde is Jullie Grootste Succes - 8 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Liefde is Jullie Grootste Succes"
8 November 2014
Binnenin jullie, bestaat de Liefde welke het volledige Universum doordringt, erop wachtend om tot uitdrukking gebracht te worden. Jullie leven hier op de Aarde is een serie van keuzes als tot hoe jullie die Liefde naar de oppervlakte zullen brengen. Wat er het meeste toe doet aan het einde van je leven is niet wat je bereikt hebt, niet wat je geproduceerd hebt, niet hoeveel geld je verdiend hebt, noch hoe goed je eruit ziet, maar eenvoudig hoe je hebt lief gehad.
Dus als je jouw gehele leven in armoede geleefd hebt en gewoon van iedereen erin hield en hen waardeerde, zouden wij je leven een ongelooflijk succes willen noemen. Als je monumenten gebouwd hebt maar zonder liefde leefde, zouden wij je groot medeleven willen geven als jij beseft dat je leven niet was wat je hoopte dat het zou zijn voordat je naar de Aarde kwam.
Terwijl jullie prestaties zeker dingen zijn om te vieren, is het de Liefde waar jullie hen mee doen dat van zelfs groter belang is voor je ziel. Dus als je de afwas moet doen, was hen met liefde. Neem de tijd om de zeep te ruiken en voel het water op je wonderbaarlijke handen. Als je het wasgoed op moet vouwen, vouw het met Liefde. Als je naar het werk moet gaan om een inkomen te verdienen, doe het aldus met Liefde en dankbaarheid dat je werk hebt, en als je niet in een plaats bent welke jouw ziel verlevendigt, begin dan liefdevol aan het proces van het gebed en manifesteer verandering. Zelfs dan, dierbaren kunnen jullie Liefde binnenin jullie voelen en het naar de oppervlakte brengen.

maandag, november 03, 2014

Ann en de Engelen - Liefde In Ieder Moment - 1 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Liefde in Ieder Moment"
1 November 2014
Haal adem … De volgende keer dat je de kans hebt, kijk naar de grote hemel boven je en herinner jezelf eraan dat je overdekt bent met Liefde. Jij loopt op een Aarde die van jou houdt. Jullie zijn omringt door hemelen die jullie prachtige planeet beschermen, jullie de zuurstof geven om te ademen, de rommel wegblazen, en jullie verwarmen.
Luister … daar zijn vertroostende geluiden overal om je heen. Inhaleer diep … en zie of je, zoals de dieren, uiteenlopende geuren in de natuur kunt onderscheiden de volgende keer dat je naar buiten gaat. Raak iets met besef aan en voel werkelijk diens aanwezigheid met jouw aanwezigheid wisselwerken. Voel de vloeiendheid van een kopje koffie of thee. Inhaleer het aroma. Proef het langzaam en opzettelijk.
De wereld is rijk met Liefde dierbaren. Overals rondom jullie heen zijn vergezichten, geluiden, geuren en texturen die erop wachten om jullie verrukking te geven. Jullie leven in een zintuiglijk paradijs op jullie planeet Aarde. En terwijl, ja, wij weten dat er vele onplezierige dingen zijn om je op te focussen, soms ook ondenkbare pijnlijke dingen, herinneren wij jullie er zachtjes aan dat er zo een schoonheid is, zo een goedgunstigheid, zo een vreugde en plezier om gevonden te worden in jullie thuis op de Aarde.
Je mag veel meer serieuze bezorgdheden in je leven hebben - een op leeftijd komende ouder, een angstig of rusteloos kind, moeilijkheden met het betalen van de rekeningen, verraad, enzovoorts, maar zelfs ondanks deze uitdagingen/beproevingen, kan je "gestolen momenten" van vreugde omhelzen. Je kunt tegen jezelf zeggen, "Wel, hier ben ik in een pijnlijke of moeilijke situatie in het leven, maar ik ben nog steeds geliefd. De Schepper houdt zoveel van mij dat ik begiftigd werd met een volledige wereld gevuld met eenvoudige verrukkingen. Laat mij van hen genieten naar het beste van mijn kunnen." Als je een maagkwaal hebt dierbaren, dan zou je eerder mint thee drinken dan iets dat het overstuur zal maken. Als je een probleem in het leven hebt, sta jezelf toe om je ziel te vullen met de dingen die jou zachtaardig troosten.