maandag, december 29, 2014

Ann en de Engelen - Adem Je Toekomst In - 27 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Adem Je Toekomst In"
27 December 2014
Adem! Denk aan iets prachtigs dat je graag zou willen creëren in het Nieuwe Jaar! Je bent net begonnen om jezelf en je leven te hercreëren. Je hebt net je prospecten ingesteld op het pad dat je wenst.
Adem wederom. Denk wederom aan iets dat je graag zou willen creëren of ervaren in het Nieuwe Jaar. Verbeeld je nu dat je aan het einde van 2015 bent, terugkijkend, de tevredenheid van de vreugde voelend van het hebben van deze ervaring. Adem die vreugde in. Adem die tevredenheid in. Adem die Liefde in.
Dierbaren, Gelukkig Nieuw Jaar, en Gelukkige Nieuwe Jij. Je hebt net jezelf op een pad geplaatst waar je op wenst te lopen in 2015. Je hebt al gevoeld hoe het aan zal voelen. Je ziet het met je innerlijke ogen, ervaart die mogelijkheid met je ziel.
Lijn jezelf met Liefde uit in 2015 dierbare vrienden. Lijn jullie harten uit met het goede dat jullie wensen te ervaren. Bevrijd jullie zelf van het knechtschap van negatieve wensen, angstige gebeden, en verwachtingen of teleurstellingen. Gebruik het door God-gegeven gereedschap van jullie wonderbaarlijke geesten om je te focussen op wat goed en werkelijk is. Maak van jullie gebeden hoopvolle en vreugdevolle gebeden van geloof-gevulde verwachting. Verwacht dat het goede van alle ervaringen komt en dat liefde ernaar streeft zich in alle dingen tot uitdrukking te brengen.

Vanuit de Akashic Archieven - Januari 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Januari 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Januari 2015 verwachten?
De energie deze maand is zoals een sterke stroming die zich voorwaarts beweegt. Er is een gevoel dat iedere intentie versterkt is. Jullie zullen ontdekken dat de consequenties van jullie gedachten, jullie woorden en jullie acties allemaal sneller en sterker dan gewoonlijk zullen komen.
Dit is een belangrijke tijd om diepgaande verantwoordelijkheid te nemen voor jullie intenties. Streef ernaar om bedachtzaam te zijn over jullie woorden en acties. Niemand is volmaakt, dus niemand zal in staat zijn om de gehele tijd volmaakte intenties te maken. Deze maand, zal het zeer belangrijk voor jullie zijn om vergevend en flexibel te zijn, en ben zeer snel om je te verontschuldigen en ben niet gemakkelijk te ontstemmen. Wanneer onbedoelde consequenties op komen dagen, verzeker je er dan van dat je zeer vergevingsgezind richting anderen en jezelf bent, zodat jij je snel kunt verontschuldigen en verder kunt gaan. Verander de intentie, verschuif de energie met een verontschuldiging, en stel dan je intentie opnieuw in.
Als jij je vasthoudt aan gêne, schuldgevoel, schaamte of probeert anderen te beschuldigen, dan zal je bij jezelf gewaarworden de foute intentie voor zolang vast te houden dat je grote en reeds lang bestaande negatieve terugslagen zult hebben. Aan de andere kant, als jij je snel verontschuldigd en verder gaat, of als je snel zult vergeven en verder gaat, dan kan jij de intentie opnieuw instellen en het proces beginnen van het hebben van jouw positieve intenties die naar het licht komen.

donderdag, december 25, 2014

Aartsengel Michael - Houd Je Doel Goed Voor Ogen - 25 December 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Houd Je Doel Goed Voor Ogen"
25 December 2014 / Rita Pulmans
Geliefde Lord Michael,
Op Kerstdag heb ik deze kaart getrokken uit de reeks "Aartsengel Michael kaarten", "Houd je doel goed voor ogen" zegt de tekst. Met vermelding van het volgende gebed:
"Dankjewel Aartsengel Michael, omdat je mij helpt te focussen op mijn innerlijke visioen en intentie. Ik vraag je om advies hoe ik mijn angsten en twijfels moet loslaten, en dat het mij het vertrouwen en de moed schenkt om actie te ondernemen voor het verwezenlijken van mijn dromen." - tot hier de tekst.
****
Geliefden,
Inderdaad geliefde ziel, geliefde harten, Christuskinderen, deze tekst en vooral de inhoud reik ik Aartsengel Michael jullie vandaag aan.
Niet enkel omdat jullie kerstdag vieren, maar omdat kerstdag een innerlijke openheid mag brengen van hart tot hart, van ziel tot ziel, dit in en voor respect naar elk levend wezen toe.
Kerstmis heeft niet enkel de betekenis van de geboorte van het Christuskind, neen geliefden, Kerstmis heeft ook een diepere betekenis die het Christuskind jullie komt brengen, leren, duidelijk maken.
Deze betekenis is een diepgang naar jullie innerlijke. Naar jullie inner-Christuskind. Deze zijn jullie allen zonder uitzondering!
Zie dit geliefden! Zie de Christus in je medemens. Ontmoet de Christus in jezelf.
Ontmoet het Christuskind en zie de onmetelijke liefde hetgeen het jou/jullie komt brengen.
Voel dit, neem het aan. Ontvang!

De Akashic Archieven - Een Perspectief over de Christus Energie & Lichtwezens - 21 December 2014


De Akashic Archieven
Een Perspectief over de Christus Energie & Lichtwezens
21 December 2014 / Jen Eramith MA
Kunnen jullie spreken over de aard van de Christus energie of het Christus Bewustzijn? Wie is Christus en hoe relateert dit Wezen met betrekking tot de evolutie van de mensheid en de Aarde?
Christus is een uitgesproken energetische entiteit. Het is een bewustzijn. Je kunt de Christus energie of het Christus Bewustzijn visualiseren als een verzameling van vele Goddelijke Wezens wiens primaire doel het Licht van Mededogen is. De groep is immens. In feite, omvat het vele menselijke wezens die nu op de planeet in leven zijn! De Opzichters hebben de reis van de mensheid besproken -- de reis die jullie ondernomen hebben om een illusie van afscheiding tussen de verschillende delen van jullie zelf af te scheiden of te creëren, omvat jullie lichamen, jullie breinen, jullie harten en jullie spirits. Jullie stellen jezelf voor samengesteld te zijn uit deze componenten in plaats van jullie zelf als onaangetast te kennen.
De reis richting die illusie van afscheiding is lang geweest en verschillende beschavingen en verschillende wezens hebben jullie geholpen bij het creëren van die illusie. Zij hielpen de afscheidingen tussen jullie geest en jullie lichaam op te bouwen (dat is wat hielp om de menselijke wezens op de eerste plaats fysiek te maken), tussen jullie breinen en jullie harten, tussen jullie harten en jullie lichamen, en ga zo maar verder. Al deze verschillende componenten van jullie werden gescheiden door de inspanningen van verschillende beschavingen en individuele wezens, inclusief Goddelijke Wezens en mensen.
De Wezens die jullie vandaag de dag kennen spirituele meesters of leraren te zijn, zijn diegenen die geleefd hebben om te dienen als herinneringen dat jullie onaangetast zijn. Elke van deze verschillende leiders of leraren heeft specifieke boodschappen gegeven of bracht een specifieke residentie om te helpen opnieuw te weven of jullie eraan te herinneren dat het mogelijk is om jullie opnieuw terug naar heelheid te weven. Op een eenvoudige manier, zouden wij kunnen zeggen dat al deze leraren en leiders bestaan hebben om jullie eraan te herinneren wie jullie werkelijk zijn: Jullie hoger zelven, jullie Goddelijke Zelven. Wat dat uiteindelijk betekent is dat jullie allemaal van Liefde gemaakt zijn.

maandag, december 22, 2014

Ann en de Engelen - Jullie Zijn het Licht in de Duisternis - 20 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Jullie Zijn het Licht in de Duisternis"
20 December 2014
Een Gelukkig Kerstmis! Gelukkige Hanukkah! Gelukkig Licht in de Duisternis, en Licht dat binnenin jullie prachtige, dappere, en overvloedige harten opstijgt.
Want inderdaad, Licht kwam niet in/naar de duisternis, maar eerder werd het geopenbaard te midden van de duisternis. Licht bestaat altijd dierbaren. Licht is waar het volledige Universum van gemaakt is. Te midden van de grootste beproevingen, hoeft men slechts in de meest nederige plaatsen te kijken om het bewijs van Gods Liefde te zien. Of het nu in het licht van een olielamp is, een zuigeling in een nederige koestal, of in een eenvoudige bloem die door een scheur in een betonnen trottoir omhoog groeit … Liefde is altijd aanwezig, streeft er altijd naar om zichzelf te openbaren, streeft er altijd naar om te groeien.
Wij vieren jullie vakantiedagen omdat jullie vakantiedagen Liefde vieren! Zoek naar Liefde deze week! Zoek er overal naar! Zie het in de gezichten van diegenen die glimlachen en in de gezichten van diegenen die fronsen. Zoek ernaar in de meest prachtige decoraties en in de meest opgesierde displays van gekunsteldheid. Iemand hield voldoende van zichzelf, van diens taken, van diens familie, of diens ideeën om alles dat je recht voor je ziet te creëren. De eerste ziel die beton mixte hield van het idee van een solide platform. De eerste persoon die de drilboor creëerde om het open te breken hield van het idee van verandering. De eerste wijze man die de ster volgde hield van het idee dat God aldus van de wereld hield. En jullie dierbaren, jullie houden zo van anderen dat jullie in rijen wachten, jullie moeilijk verdiende geld of tijd spenderen, de tijd nemen om anderen het beste toe te wensen. Jullie doen deze dingen, jullie creëren, jullie zingen, jullie vereren, jullie wensen goedheid aan anderen - alles omdat jullie liefhebben.
Alle Liefde is de Liefde van God. Al het Licht is hetzelfde Licht aanwezig in de lamp, in de koestal. Jullie allemaal zonder uitzondering laten de Goddelijkheid geboren worden in de meest nederige plaatsen en ruimtes binnenin jullie levens. Een stille glimlach voor een vreemdeling. Een vriendelijk woord voor een medewerker. Een gehaaste en onbeleefde bestuurder toestaan om voor jou te gaan in het verkeer … Deze zijn de momenten wanneer onschuld en Liefde in de koestal geboren worden, nogmaals, en nogmaals, en nogmaals.

zondag, december 21, 2014

AE Michael - Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepping, Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepper + Meditatie - Rita Pulmans


Boodschap van Aartsengel Michael met Meditatie
Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepping, Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepper
20 December 2014 / Rita Pulmans
Wees één met de Liefde
Wees één met het Licht
Wees Licht
Wees Liefde
Straal als een regenbooglicht je krachtige stralen de wereld in, deze dagen en altijd.
Ook naar jezelf toe!
Een zalige en verheffende Kerst wens ik jullie allen toe!
Aartsengel Michael.

Gebed
Laat mij Uw Licht zijn.
Laat mij Uw Vrede zijn.
Laat mij Uw Vreugde zijn.
Laat mij Uw Goddelijk Licht diep in mijn Wezen in ontmoeting brengen.
Ter heling van mijzelf en al wat is.
Vrede op Aarde aan al wat leeft, in Uw heerlijkheid,
Amen, Aum, Ammon.
En zo zal het zijn.
**** 
Rita: Geliefde Aartsengel Michael, 
Een persoon heeft een vraag aan U.  
Vraag: Zou u ons een meditatie willen geven. Vooral het regenbooglicht lijkt mij een zeer krachtige straal om via een meditatie te gebruiken. Kunnen wij deze kleuren ook apart gebruiken?
Hoe kunnen we de regenboogkleuren optimaal gebruiken voor o.a.: genezing van onze cellen, ons lichaam, het vernieuwen van ons DNA en onze lichamen (we hebben er meerdere zoals bv. het emotionele lichaam etc.).
Graag een meditatie als hulp bij het verwijderen van evt. woekercellen en wat dies meer.
Graag uw raadgeving en toelichting als hulp hierbij..
Ik dank u.
Geliefde Lord, u hebt deze vragen gehoord. Wilt u hier gevolg aan geven.
Dank u. 
A.E.M: Geliefde kinderen van het ZonLicht, het hoogste Licht in dit Universum,
Rita: Aartsengel Michael, bedoelt u hiermee ook het regenbooglicht?
A.E.M: O.a. geliefden, noem het de 7 stralen van de Elohim Scheppers in jullie heelal.
Rita: En het Diamanten Licht van Vader God en het Gouden Licht van Moeder God? Dit is er ook, hoe moeten we dit allemaal plaatsen?
A.E.M: Ik Aartsengel Michael zal jullie in jullie mensentaal hierop zo goed als mogelijk van antwoord dienen.
Kijk geliefden van de Zon, Jullie allen zijn afkomstig vanuit dit hoogste Licht. Het Licht vanuit de Kern, het Vader/Moeder Hart in jullie Zon. De Zonne-logos is jullie familie weet je.
Alles is ÉÉN, dit weten jullie reeds, doch ja, ik Aartsengel Michael zeg doch, daar jullie vanuit jullie spectrum van ruimte en tijd anders kijken, aankijken zeg maar, tegen en naar het Licht.

woensdag, december 17, 2014

De Hybride Mens en 2015 - December 2014 / Jozette Weijkamp


De Hybride Mens en 2015
December 2014 / Jozette Weijkamp
"Received" - Illustratie door Luuk Barink

Ik draag deze tekst op aan Chris. Chris vertegenwoordigt voor mij de groep mensen die het op zich hebben genomen om in stilte Gaia te ondersteunen in het transformatieproces. Het is de groep mensen die niet erkend wordt door de maatschappij, omdat ze simpelweg niet mee kunnen in de oude structuren.
Ondanks diep fysiek en geestelijk lijden kiezen ze er iedere dag opnieuw voor om, soms onbewust, deze belangrijke taak op zich te nemen.
Dank jullie wel!
2015
Vanaf 2015 zullen de mensen steeds meer wonderen gaan ervaren. Karma wordt Dharma, we laten alle drama en lijden los. Medelijden verandert definitief in Mededogen. We gaan meer ervaren dat de mens die we op Aarde ervaren maar een deel is van het Ware Zelf. We krijgen meer toegang tot de andere Zelven en integreren deze in het fysieke lichaam. Sommigen ervaren dit al, velen gaan het binnenkort ervaren en er is ook een groep die nog wat langer nodig heeft om dit te ervaren.
Dromen worden werkelijkheid. Eerst nog verpakt als lesmateriaal. Dat wil zeggen dat dromen in het begin nog leermomenten bevatten, omdat ze net iets anders uitpakken dan ze gedroomd werden. Dit is om alle manipulatie los te laten en de mens te stimuleren om steeds zuiverder te dromen, zich over te geven en los te laten. Ook al ontstaat Dharma, vooral in deze beginperiode, net iets anders dan we gecreëerd hadden. Het brengt enkel nog inzichten en vreugde.
We zijn allemaal onderweg. Ook in dit proces is iedereen gelijk. Soms zijn er stukken op het pad die langzaam gaan, terwijl het bij anderen sneller lijkt te gaan. En dan ineens merk je dat je alleen loopt op jouw pad en de anderen achter je gelaten hebt.
Het doet er niet toe!
De ene kiest voor tien levens in een bepaalde fase en de ander kiest er voor er langer of juist korter over te doen. Ook zijn er mensen, zoals Chris, die helpen omzetten, zodat anderen verder kunnen. Dit zijn de menselijke engelen die weer meer gezien gaan worden wanneer het bewustzijn verder groeit.
Het Ware Zelf bestaat uit multidimensionale zelven en dat is pas het begin, daarna herinneren we ons weer onze interdimensionale zelven.

maandag, december 15, 2014

Ann en de Engelen - Geïncarneerde Liefde - 13 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Geïncarneerde Liefde"
13 December 2014
Jullie zijn allemaal zo prachtig! Zoals decoratie aan een boom, is een ieder van jullie uniek, anders, prachtig en de volmaakte gestalte voor elke en iedere les die jullie willen leren. Jullie zijn zielen in lichamen, en jullie lichamen zijn niet alleen jullie voertuigen maar ook jullie leraren. Ben aardig tegen hen. Zorg voor hen. Behandel hen liefdevol en koester hen op wat voor manier dan ook die jou aanstaat. Luister naar diens behoeften. Hervorm hen als je dat wenst. Creëer grotere spieren of een smallere taille, maar wat het ook is dat je doet, besef dat je zoveel meer bent.
Jullie zijn niets minder dan het Licht en de Liefde van God in de gestalte van een prachtig menselijk lichaam. In onze ogen, zijn jullie allemaal perfect precies zoals jullie zijn! Iedere rimpel, ieder kuiltje, iedere sproet, ieder beetje van schrielheid of dikte, iedere grijze haar, grote neus, scheve tand … je bent perfect! Zouden jullie aan de natuur vragen om er de gehele tijd hetzelfde uit te zien? Helemaal niet. De schoonheid in het bos of de oceaan ligt in diens grote diversiteit. Zo ook met het menselijke ras. Het is jullie diversiteit dat jullie allemaal aldus zeer speciaal, kostbaar en prachtig maakt. Jullie lichaam is een leraar, en het werd door de ziel gevormd voor het doel van diens uitbreiding in/naar het grotere besef. Houd van waar je van denkt er niet van te kunnen houden, en kijk niet alleen naar je lichaam maar ook naar je gewaarwording van transformerende liefde.
De kribbe is jullie lichaam. Het Licht van Kerstmis is in jullie ziel. De olielamp is jullie lichaam. Het Licht dat onophoudelijk brand is jullie ziel. Laat jullie Licht eenvoudig door jullie intentie binnenin jullie opstijgen. "Lieve God, vandaag wil ik de waarheid van mijn wezen ervaren." Focus je op je hart. Voel de Liefde er binnenin. Verbeeld je dat je die Liefde bent, dat Licht, eenvoudig gemodelleerd als een menselijk wezen, wisselwerkend met andere mensen die ook van dat Licht gemaakt zijn … of zij dat nu weten of niet.

dinsdag, december 09, 2014

Aartsengel Michael - Jullie Zitten in Niemandsland - 8 December 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael 

Jullie Zitten in Niemandsland 

8 December 2014 / Rita Pulmans

 

Geliefden, blijf gecentreerd in jullie heilige Hart.
Vooral NU dienen jullie je meditaties, je gebed, je licht, en je liefde te blijven handhaven, neer te zetten!
Wees bewust van uw prachtige gaven van licht en liefde, die jullie geliefde harten zo veelvuldig verspreiden. 

Rita: Geliefde Aartsengel Michael,
Een persoon vroeg aan mij: "Hoe komt het toch dat wij, en vele mensen, het momenteel zo moeilijk hebben".
En ik hoorde je, geliefde Michael, zeggen: "Jullie zitten in niemandsland".
Wat bedoel je hiermee? "Jullie zitten in niemandsland"?

AE Michael: Geliefde zielen, geliefde harten, mijn geliefde Lichtwerkers,
Wij, de goddelijke wereld, weten, "voelen" en begrijpen jullie wanhoop. Doch geliefde zielen, moedige harten, geef nooit de moed op! Zet door! Geef nooit de "pijp aan Maarten" zoals jullie plegen te zeggen, neen!
Blijf in uw vertrouwen, ondanks de donkerte rondom jullie. Ondanks de "horrorfilm" die jullie menen te bekijken. Geliefden dit is illusie!
Dit is een wereld die nog volledig tot ontwaken dient te komen, niet enkel door jullie mijn geliefde Lichtwerkers, maar door gans de Unie, de Natie, door iedereen, in elk land in deze wereld.
Door iedereen op Aarde zal dit eerst tot op "het bot" dienen gevoeld, doorleeft te worden, en dan kunnen jullie "deze lege mergpijp terug aan Maarten geven."
Geliefden, er is meer en meer bewustzijn nodig, het dient zich te openen in de mensheid. Het is zelfs broodnodig om het bewustzijn open te trekken tot EEN groot Hart van Liefde. Dit grote Hart van Liefde houdt in dat jullie niet oordelen over de buurman, -of wie dan ook, noch over enig persoon. Zodat jullie niet nog meer donkerte creëren.

zondag, december 07, 2014

De Akashic Archieven - Een Perspectief over de Vrije Wil - 7 December 2014


De Akashic Archieven
Een Perspectief over de Vrije Wil
7 December 2014 / Jen Eramith MA
Kunnen mensen echt afwijken van hun Goddelijke Plan of hun Levensplan?
Ja, mensen wijken vaak af van hun levensplan omdat een levensplan precies dat is - een plan. Mensen veranderen hun plannen de gehele tijd! Zodra als een persoon afwijkt van diens levensplan, herschikt het plan zichzelf in overeenstemming met de keuzes die zij gemaakt hebben, zodat wanneer je in feite eenmaal door de handeling van afwijken heengaat je niet langer meer aan het afwijken bent -- je volgt slechts de nieuwe koers die je gekozen hebt. Dit altijd met de aansturing, instemming en het overzicht van jouw Hogere Zelf, de Geestelijke Hoeders, Meesters en Leraren van het Universum die deel van jouw levensplan uitmaken.
De aard van de vrije wil is deze -- de vrije wil begint op het moment dat een spirit of een ziel beslist om deel uit te gaan maken van deze wereld. Aangezien deze wereld is wat jullie zouden noemen een "vrije wil zone," kan je niet op deze wereld arriveren als ofwel een spirit of in de fysieke gestalte zonder het maken van de keuze om hier vrijelijk te komen door je eigen ontwerp. Geen spirit of ziel kan mogelijk gemanipuleerd, bedrogen of geforceerd worden in/naar het deel uit te gaan maken van deze wereld, dus de initiatie van de vrije wil op deze wereld begint bij jullie eerste keuze om hier op de eerste plaats te zijn.
Wanneer je kiest om deel te gaan uitmaken van deze wereld, of je nu kiest om hier als een spirit of in de fysieke gestalte te komen, creëert jouw ziel onmiddellijk een plan, een richting of, op z'n minst, een intentie om hier te zijn. Geschreven in die intentie, is een reeks aan mogelijkheden. Afhankelijk van wat je bedenkt of van wat je wenst dat er moet gebeuren, zijn sommige van deze mogelijkheden meer waarschijnlijk dan andere zodat ieder leven -- of het nu het leven van een spirit of een engel, of het leven van een mens, dier of plant is -- ieder leven de één of andere richting ervoor uitgelegd heeft, en dat is wat jullie noemen jullie levensplan. Dat plan wordt in beweging gezet door jou door je eigen vrije wil. Bijna altijd, legt een ziel of spirit diens levensplan uit in overeenstemming met wat sommigen van jullie noemen de "Wil van God". Anderen van jullie noemen het de "Raad van jullie Geestelijke Gidsen," of jullie eigen goddelijke vrije wil. Maar altijd, maakt jouw Hogere Zelf, welke jij bent, altijd jouw plannen met een begrip van de samenhang/omstandigheden -- van hoe jouw levensplan zal wisselwerken met de levensrichtingen van anderen, hoe jouw levensplan verandering zal creëren in de wereld of de dingen in de wereld op hun plaats zal houden, en hoe je zult reageren als al deze dingen veranderen.

Ann en de Engelen - Leef Authentiek - 6 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Leef Authentiek"
6 December 2014
Daar is een ongelooflijke en dynamische orde aan het Universum dierbaren. In alle dingen, worden jullie begeleid. God kent jullie hart, jullie wensen, jullie dromen, en streeft ernaar om jullie op ieder moment met Liefde te vullen, om jullie met Liefde te begeleiden, om jullie de meest plezierige en liefdevolle ervaring op deze Aarde te geven.
Dus val in ieder moment in je hart. Specifiek tijdens de vakantiedagen wanneer jullie allemaal zo heel erg druk worden, stop zo nu en dan en val in je hart, en vraag aan jezelf, "Is wat ik aan het doen ben waarlijk in mijn hart?" Is dit winkelen wat in mijn hart is, een geschenk van ware Liefde? Is dit waarachtige koken wat in mijn hart is, een geschenk van echte Liefde? Schrijf ik de Kerstkaarten met Liefde of met plicht? Decoreer ik mijn woning met Liefde? En zo niet dierbaren, wat is het dat het hart werkelijk wilt? Want inderdaad jullie vieren de geboorte en het branden van Licht en Liefde te midden van de duisternis, en dus breng jullie Licht in ieder moment. Houd van wat je aan het doen bent of doe iets anders.
Leef dit vakantieseizoen authentiek, en dan, zelfs als je "minder gedaan krijgt," zal je houden van wat je meer doet. Jullie herinneringen aan het einde van dit leven zijn niet gebaseerd op hoeveel jullie bereikt hebben, maar eerder op de Liefde waarmee je het bereikte. Dit vakantieseizoen, creëer werkelijk een authentieke feestviering van Liefde. Sta jezelf toe die vonk van Goddelijke goedgunstigheid in jullie harten en in jullie lichten te voelen … en door dat aldus te doen, omhelzen jullie de meest prachtige en ware spirit van het seizoen.

maandag, december 01, 2014

Vanuit de Akashic Archieven - December 2014 Boodschap - Jen Eramith MA


Vanuit de Akashic Archieven
 December 2014 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in December 2014 verwachten?
De energie deze maand is zoals de bliksem. Het beweegt zo snel, dat je het zelfs niet mag zien. Je zult vinden dat de tijd snel lijkt te gaan, zodat zodra als iets begint, het toeschijnt dat het al geëindigd is. Velen van jullie zullen gewaarworden dat jullie naar het einde van de maand komen zonder nochtans het gevoel te hebben dat de maand volledig begonnen is.
Het zal zeer belangrijk zijn deze maand dat jullie allemaal proberen om verder te gaan met wat voor veranderingen dan ook die er in jullie leven gebeuren. Houd je niet vast aan rancune, schuif niets voor je uit, en wacht niet op de dingen om zin te maken. Maak een beslissing om voorwaarts te gaan, maak dan de volgende beslissing en ga weer voorwaarts. Als jij je onzeker voelt, probeer iets en pas je dan onderweg aan. Het zal niemand van jullie dienen om te stoppen en om op meer informatie te wachten. De wereld zal aan je voorbijgaan als je wacht. Jouw beslissingen zullen voor jou gemaakt worden als je hen niet snel maakt. In plaats van je te haasten, ben er eenvoudigweg zeker van om met zekerheid en welwillendheid voorwaarts te stappen op iedere manier dat je kunt.
Deze maand, zal het voor jullie nuttig zijn om manieren te vinden om snel tussendoor kleine taken te voltooien. Bijvoorbeeld, beantwoord telefoontjes terwijl je in de rij staat te wachten, of kook het eten door iets in de oven te zetten in plaats van erbij te gaan staan en het te moeten roeren. Probeer om manieren te vinden om snel tijd te besparen en krijg een paar dingen tegelijkertijd gedaan. Multitasking zal deze maand belangrijk zijn.
Het zal je ook dienen om eerlijk en relatief ontspannen te zijn aangaande je emoties deze maand. Als jij je aan rancune vast blijft houden, of als je probeert om mensen te laten stoppen en diepe conversaties met je te hebben, zal jij jezelf gefrustreerd en alleen gewaarworden. Als je snel met de veranderingen mee beweegt, kan deze maand feitelijk een heleboel plezier opleveren en kan er aldus veel bereikt/voltooid worden. Het moet eenvoudig gebeuren in de kleine momenten, snel zo tussendoor.