maandag, september 08, 2014

Ann Albers en de Engelen - Vrede Creëren - 6 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Vrede Creëren"
6 September 2014
Bij tijden mag de wereld voor jou overweldigend schijnen te zijn. Je kijkt naar buiten en ziet pijn en lijden, oorlogen en geweld. Vanuit de Hemelen echter, zien wij Licht dat probeert om tevoorschijn te komen, zelfs in de meest geharde van de menselijke harten. Zovelen willen dat hun perspectief erkend wordt. Zovelen willen dat anderen hun pijn begrijpen. En of zij het nu erkennen of niet, iedereen, iedere op zichzelf staande ziel op deze planeet verlangt ernaar om zich opnieuw te verbinden met de goedheid en het Licht binnenin. Dat is, om mee te beginnen, waarom je incarneerde.  
Dus wanneer je oorlogen en de handelingen van geweld op jullie Aarde ziet, in plaats van in/naar de droefheid en wanhoop te vervallen, herinner je, dat je er welzeker iets aan kunt doen - als het niet op het fysieke vlak is, dan zeker in de rijken van energie waar alle gedachten en gevoelens ontstaan. Je kunt tegen jezelf zeggen, "Weet je wat … dit is niet mijn oorlog. Dit is niet mijn les. Dit is niet het spel waarin ik kies om te spelen. Ik zal voor alle betrokkenen bidden. Als ik ertoe geroepen wordt om het aldus te doen, zal ik op een tastbare manier helpen, maar zo niet, zal ik kiezen om bij te dragen aan de waarheid, de vrede, de harmonie en de schoonheid van het leven. Ik kies vrede in mijn eigen hart, geest, leven en gemeenschap."
Dan, dierbaren, kies vrede.
Kies ervoor om niet in oorlog met jullie zelf te zijn. Ben aardig tegen jullie lichamen. Wanneer jij jezelf vangt in de handeling van zelfkritiek, omhels jezelf in plaats daarvan. Stop het geweld binnenin. Kies ervoor om de drama's en argumenten met anderen te vermijden. Als hun perspectieven niet met die van jou overeenkomen of hoe je kiest om je leven te leven, maak veranderingen. Loop weg. Begin het proces van het creëren van een nieuwe taak, of een levensovergang. Beter om in vrede weg te lopen dan in een situatie van oorlog te blijven.

Ben de vredemakers - degenen die kiezen om Liefde en gebeden te sturen zelfs voor diegenen wiens acties zo duister zijn dat jij je niet voor kunt stellen dat zij wat voor licht dan ook binnenin zich hebben. Stuur Liefde naar diegenen in jouw leven die je pijn doen want zij zijn ook in behoefte van verheffing. En stuur Liefde naar deze delen van jezelf die je zou willen wensen om ook uit te roeien want zelfs zij zijn Liefde nodig om getransformeerd te worden. Luister naar elkanders perspectieven zelfs als je het er niet mee eens bent, want iedere gedachte, ieder gevoel, iedere wens heeft diens plaats op de planeet Aarde, of die plaats nu wel in "jouw ruimte" is of niet.
God zegent jullie dierbaren. Het is zowel een uitdagende als een opwindende tijd om op de Aarde te zijn. Prachtig nieuwe Licht is tevoorschijn aan het komen, maar zoals altijd, zal het diegenen in beroering brengen die verloren zijn in wanbegrip totdat ook zij een hogere en meer prachtige werkelijkheid kunnen omhelzen.
Jullie kunnen precies hier en precies nu in die Hemel leven en verblijven.
God Zegent Jullie! Wij houden zoveel van jullie.
-- De Engelen
***
Boodschap van Ann
Geef de Duisternis niet meer Waarde
Hallo Allemaal,
Over het algemeen kijk ik niet naar het nieuws, maar ik was in de gym deze week toen het nieuws aangezet werd … afgrijselijk. Ik barstte bijna in tranen uit met droefheid over de verloren en kwade zielen die voelen dat het noodzakelijk is om een persoon te doden en nog erger om een menselijk leven op te offeren om hun punt te illustreren.
Je kunt het leven niet doden. Het staat weer op. Je kunt een ziel niet doden. Zij zijn in de Hemel in leven. Je kunt een ideologie niet doden. Het wordt slechts overgegeven van de één aan de ander. Het is zo triest om diegenen te zien die denken dat het doden iets oplost, want in werkelijkheid, de eerste zielen die zij aan de andere zijde op de één of andere dag zullen begroeten, zullen degenen zijn die zij dachten dat zij "te grazen hadden genomen".
Dus terwijl ik in droefheid verviel, in de pijn, de afschuw, wist ik mezelf plotseling te vangen. Ik wist wat de engelen zouden zeggen, "Ann, voeg niet toe aan die trilling. Geef de duisternis niet meer waarde door in Focus aangaande de waarheid te duiken. Focus op ene en enkelvoudige waarheid achter dit alles … Gods Liefde is het constante en bestaat altijddurend, zoals de Zon, zelfs achter de duisterste storm. Focus op wat goed is aldus je het kunt versterken!"
Dus gebruikte ik iedere ons aan wilskracht om me te focussen op alles dat goed is, prachtig en waar in de mensheid. Ik speelde muziek - eerst prachtige vloeiende muziek, toen hart-kloppende, energetische liederen die mijn energie en mijn voornemen om lief te hebben versterkte. Ik dacht aan iedere prachtige, aardige, dappere ziel die ik kende. En ik verbeelde me die kolom van Licht die bestaat en ons allemaal verbindt tussen Hemel en Aarde in deze gigantische zee van liefdevolle energie waar wij allemaal in zwemmen of we het nu weten of niet. Weldra stroomde energie bij mijn ruggenwervel zoals een rivier omhoog. Ik verbeeldde me het licht door mij heen stromend, er door mijn voeten uitgutsend, de planeet Aarde in een cocon van Liefde wikkelend. Mijn voeten warmden op zoals vuur. Ik ging in een veranderde staat, zelfs terwijl ik op de tredmolen was. Ik voelde Liefde door iedere vezel van mijn wezen stromen in een staat van stil gebed voor de gehele mensheid.
Mijn vreugde keerde terug, en daarmee samen een zelfs grotere vastberadenheid om het Licht en de Liefde in deze wereld te "ZIJN". Ik bad voor diegenen die gedood waren. Ik bad voor de verheffing van diegenen die voelden dat het OK was om te moorden. Ik bad voor de aangedane families. Ik bad dat op de één of andere dag de wereld onbekrompen genoeg was om elkanders perspectieven te horen zonder te proberen om hen uit te doven.
Ik voelde God in mijn hart, mij eraan herinnerend, "Ik Ben er altijd, wachtend om op te staan binnenin elk menselijk hart dat gereed is om mij te ontvangen. Focus je daarop. Deel dat. Ben dat." Wij kunnen niet alle trieste en kwade handelingen van anderen veranderen, maar wij kunnen weigeren om "de duisternis waarde te geven door erin te duiken" zoals de engelen zeggen. Het neemt wilskracht, moed, en toewijding, maar wij kunnen een grotere Liefde in/naar de duisternis brengen.
Eerder in de week terwijl ik een bloem voor een vlinder ophield die moeilijkheden had bij het nippen van de nectar in de wind, dacht ik over wat de engelen een lange tijd geleden tegen mij zeiden … "Ann, op een dag zal de wereld beseffen wat belangrijk is, zoals te kijken naar een bij op een bloem." De eeuwige stroom van leven manifesteert in zulke schoonheid, op zoveel manieren, dat wij nooit "het duister waarde hoeven te geven door erin te duiken". Zelfs als we gegidst worden om te midden van de duisternis te lopen, om te helpen bij diens transformatie. En om diegenen te verheffen die klem in diens pijn zitten, hoeven wij niet diens ellende onze natuurlijke staat van zijn te laten infiltreren. "Het is beter om iemand in het drijfzand een helpende hand toe te steken dan er bij in te springen en hen op je hoofd te laten staan terwijl geprobeerd wordt om eruit te klimmen," vertelden de engelen mij eens! Daar houd ik van.
Mijn gebed nu….
Lieve God genees alle harten die in pijn zijn en verhef hen uit de duisternis en de pijn van de illusie in/naar het Licht van Uw Liefde.
Heb een gezegende en vreugdevolle week … ongeacht wat de wereld aan het doen is.
Ik houd van jullie allemaal,
Ann

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten