zondag, juli 31, 2016

Ann Albers en de Engelen - Jullie Werden Ontworpen om in Harmonie Binnenin Jullie Zelf te Leven - 30 Juli 2016


Ann Albers en de Engelen
“Jullie Werden Ontworpen om in Harmonie Binnenin Jullie Zelf te Leven”
30 Juli 2016

De Schepper had nooit de bedoeling voor jullie om te worstelen. Jullie werden nooit ontworpen om een uitdaging aan te pakken of jullie menselijke levens alleen klaar te spelen. Aan jullie werden geen dromen gegeven om jullie te beschimpen, noch werd aan jullie de macht van de hogere gedachte gegeven om jullie te controleren. In plaats daarvan waren jullie bedoeld om het Hart te erkennen, om jullie geesten te gebruiken uit te vogelen hoe jullie dromen te ondersteunen, en om in een prachtige dans te bestaan tussen de twee. Jullie werden ontworpen om in harmonie binnenin jullie zelf te leven … en met de rest van de Schepping.
Droevig genoeg, is dit vaak niet het geval op jullie planeet Aarde. Het verstand heeft zich de macht van het Hart toegeëigend. Zoals een slecht huwelijk, waarin de ene partner van zichzelf denkt van meer waarde te zijn dan de ander, een relatie met jezelf waarin het hoofd het Hart ontkent is nooit plezierig. Noch tegenovergesteld, is een relatie waarin het hart droomt maar het hoofd negeert, ook productief. Jullie waren bedoeld om in een prachtig evenwicht tussen de twee te leven.
Dus wanneer je een droom hebt, leer dan toch vooral wat je moet leren! Doe wat je weet om te doen! Maar dan dierbaren, wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie de volgende stap niet weten, wanneer jullie “zonder opties” zijn komen te zitten, zoals jullie graag zeggen, wanneer jullie beginnen het vertrouwen/geloof in jullie zelf te verliezen, of wanneer jullie vermoeid beginnen te raken, of de passie verliezen voor wat jullie aan het doen zijn … Stop. Dit is niet de tijd of de plaats voor het verstand om de leiding te nemen, omdat het nu eenvoudig zal beginnen om zichzelf druk te maken door redenen te vinden om te vrezen, redenen om jou te pushen, of redenen om te falen. In plaats daarvan, is dit de tijd, wederom, om in het hart te vallen.
Stel aan jezelf een eenvoudige vraag, “Hart wat wil je dat ik nu doe?” of “God wat wilt u voor mij in dit moment?” Het antwoord zal bijna altijd eenvoudig en haalbaar zijn gezien de werkelijkheid om je heen.

vrijdag, juli 22, 2016

zaterdag, juli 16, 2016

Ann Albers en de Engelen - We Hebben Allemaal een Uniek Recht om te Zijn! - 16 Juli 2016


Ann Albers en de Engelen
“We Hebben Allemaal een Uniek Recht om te Zijn!”
16 Juli 2016

Precies nu is er een zeer liefdevolle energie in de wereld, welke jullie allemaal aanmoedigt om jullie harten naar de oppervlakte te brengen. Voor sommigen is het gemakkelijk. Jullie hebben hard gewerkt om authentiek te zijn, om oprecht met jezelf te zijn, en om met oprechtheid met anderen te communiceren.
Voor een groot aantal zielen echter, is dit niet zo gemakkelijk. Als een persoon nog niet geleerd heeft om binnenin diens eigen hart te kijken en te vinden wat werkelijk daar is, mogen de gevoelens tot uitbarsting komen, zoals een vulkaan dat doet, in vlagen en spurten, en zelfs op manieren naar buiten komen welke niet direct de diepere waarheid binnenin reflecteert.
Bijvoorbeeld; zeg, een persoon vraagt diens partner om te helpen en de partner explodeert in kwaadheid. In werkelijk is hij of zij eenvoudig gefrustreerd, overweldigd, en wil wel helpen maar voelt zich uitgeput. Als zij dit met liefde zouden communiceren - “Ik zou je graag willen helpen maar ik ben nu uitgeput. Kan ik dit later doen?” - dan zou een grotere intimiteit bereikt kunnen worden.
Of neem een ander voorbeeld. Je deelt je hart of gezichtspunt met iemand en zij vallen je onmiddellijk aan of stellen je in het ongelijk. In werkelijkheid proberen zij om hun mening kenbaar te maken maar zijn bang om het eenvoudig te delen. Misschien werden zij als een kind niet gehoord. Misschien werden zij ertoe aangezet zich “dom/dwaas” te voelen. Misschien hebben zij wanhopig iemand nodig om het met hen eens te zijn om zich waardevol te voelen op deze Aarde. Als zij hun werkelijke gevoelens zouden kunnen verwoorden in plaats van eenvoudig hun gedachten, dan als jij het er niet mee eens bent, zouden jullie een dieper begrip van elkaar hebben.

donderdag, juli 14, 2016

Mijn Unieke Ascentieproces ~ Over de Ontwikkelingen en Ontdekkingen in het Begin…Mijn Unieke Ascentieproces: Over de Ontwikkelingen en Ontdekkingen in het Begin…

Lieve Lezers van Denk Met Je Hart,
Hier is dan al het volgende deel van mijn unieke proces van Ascentie, waarin ik heel veel leerde. Ja inderdaad, sneller dan ik zelf verwachtte. Ik wil jullie vragen geen al te streng oordeel te krijgen over hoe er met mij omgegaan werd. Dit heeft allemaal een reden, en de meeste redenen kunnen op dit moment in de tijd nog niet verteld worden. Ik kies er ook zelf voor om dit voor nu stil te houden.
Ja, het is waar, dat ik in het begin er totaal geen benul van had waar ik in terecht zou komen, maar het dient allemaal een hoger doel. Geleidelijk aan werd mij het één en ander duidelijk, en via dit proces wordt de weg geplaveid om de Ascentie van de Aarde en haar Mensheid naar 5D, soepel te laten verlopen. Hoewel het in het begin van dit hele proces zeer zeker geen pretje voor mij geweest is, wil ik er ook met nadruk bij vermelden dat hoe ruw of grof het ook mag schijnen te zijn dat er met mij omgegaan werd, vanaf het moment dat ik mijn eigen leven toebedeeld kreeg men er altijd voor zorgde dat als ik, of zij, pijn of ongemak in mijn lichaam registreerde(n), zij zich meteen terugtrokken en er alles aan deden om die pijn of het ongemak te doen laten verdwijnen.
Voor dit proces van 3D/4D met de hogere dimensies uit te lijnen, is dus dit alles opgestart, om ons alsook degenen in de hogere dimensies wakker te schudden aangaande zaken die moeten veranderen. Zaken die men moet gaan begrijpen, weten, onderkennen enzovoorts. Zowel persoonlijk als collectief in het hele 13 Dimensionale systeem.
Lees ook nogmaals het inleidende stukje dat ik bij het eerste deel geschreven heb ... het zal je helpen het één en ander in een juist perspectief te plaatsen.
Ik wil dan ook nog met nadruk zeggen dat jullie proces totaal niet zal lijken op mijn proces. Jullie proces zal veel soepeler in z’n werk gaan, bijna onopgemerkt en ook veel meer geleidelijk durf ik wel te zeggen. Want de Hogere Zelven zullen zeer zeker hun leringen trekken uit het proces waarin ik terechtgekomen ben.
Dit tweede deel gaat uiteraard grotendeels over zaken die wel verteld kunnen worden … Wanneer ik verder zal gaan met de rest dat blijft nog even een vraagteken. Ook zullen omstandigheden in de wereld of dingen die in de boodschappen vanuit de Hogere Dimensies verteld worden of mijn contact met mijn Team een soort van barometer zijn over wanneer ik daarmee naar buiten zal komen.
Klik hier om het eerste deel te lezen: Mijn Unieke Ascentieproces, over Wie en Wat ik Ben
En hier is het tweede deel….
*****
Diezelfde week op vrijdag zou ik nogmaals een initiatieproces ondergaan, via een andere leerling. Dat had te maken met het kristallijnen lichaam, maar ik kan niet precies boven water krijgen wat er toen precies moest gebeuren. Het ging er in ieder geval om, dat ik steeds meer en meer licht in mijn lichaam zou kunnen vasthouden…. Deze leerling, was nogal kortaangebonden. En ik was ook niet in mijn beste doen, want ik zag alweer een nacht van slaap verloren gaan aan een langdurige initiatie.
Het was belangrijk dat ik mijn focus op mijn hart gericht hield, ik weet niet meer precies waarom dat was. Maar omdat mijn zuster in mij was, was dit alles geen probleem, iets dat ze de leerling probeerden duidelijk te maken en hij niet snapte. Ik kreeg steeds een kort tikje van hem dat ik me moest concentreren om mijn focus op mijn hart gericht te houden, en mijn gedachten/focus dwaalde natuurlijk voortdurend af. Ik moest het uiteindelijk zelfs opzettelijk doen, en ik deed dat trouw.

zaterdag, juli 09, 2016

Mijn Unieke Ascentieproces, over Wie en Wat ik Ben...


Mijn Unieke Ascentieproces, over Wie en Wat ik Ben...

Lieve Lezers van Denk Met Je Hart,
Het is alweer drie weken geleden dat ik me ‘terug trok’ van het vertalen (18-6-2016). Inmiddels weten jullie dat ik dat dus niet helemaal voor elkaar weet te krijgen J. Het proces waar ik in zit duurt nu dus ook al 40 weken.
Ik heb besloten, om de sprong in het diepe te maken en jullie wat ‘inzage’ te geven van het begin van dit proces. Hoe het allemaal begonnen is, maar voordat ik dat kan doen, moeten er enige dingen begrepen worden.
Mijn proces van Ascentie is zonder meer uniek. Geheel anders dan de meeste processen, en dit drong langzaam tot mij door tijdens dit proces. En deze uniekheid klinkt door in vele aspecten, die ik hier niet allemaal even op kan noemen zonder verder in detail te treden, dus dat zal ik niet gaan doen. Het verhaal op zich zal duidelijkheid geven aangaande dat.
Ik en mijn Team, zoals ik het noem, zitten in een proces dat samengesteld of ‘bedacht’ is door Moeder God en mijn Goddelijke Zelf. Moeder God legde de Taak bij mijn Goddelijke Zelf neer, en zij maakte daar een plan van dat zij tot uitvoering bracht. Het gehele proces op zich kan in de breedste zin van het woord bekeken worden als het in uitlijning brengen van de 3de en 4de dimensie met de rest van het 13 dimensionale systeem.
Ik dacht altijd dat we in een 12 dimensionaal systeem leven, maar onlangs is duidelijk geworden dat dit niet het geval is. Onze Goddelijke Zelven leven in de 13de dimensie welke uit één niveau bestaat. Dit in tegenstelling tot de rest van het dimensionale systeem, waarvan iedere dimensie uit 12 niveaus bestaat.
Mijn proces begon een aanvang te nemen in 2015, toen mijn Ik Ben Aanwezigheid contact met me begon te zoeken via het bewegen van mijn hoofd, wat uiteindelijk resulteerde in het beantwoorden van vragen van mij. Vanaf het begin heb ik altijd vragen moeten stellen over allerhande zaken, waarop zij dan als antwoord mijn hoofd heen en weer schudden of er ja mee knikten. Geleidelijk werden ook mijn schouders opgehaald, en vandaag de dag, kan mijn hele lichaam gebruikt worden om iets tot uitdrukking te brengen. Ook wordt mijn stem gebruikt om iets te zeggen. Maar tot nu toe nog nooit om iets uit te leggen. Tijdens ‘koetjes en kalfjes’ gesprekken word er wel het één en ander gezegd, maar dan zijn het ook nog steeds meer iets van bevestigingen of ontkenningen en dergelijke. Deze ‘belabberde’ communicatie van Ja en Nee is opzettelijk en staat in verband met het proces waar ik in zit. En ook is het één van de redenen dat ervoor gezorgd heeft dat het gehele proces aanzienlijk vertraagd werd … Tenminste dat heb ik begrepen van Moeder God toen ik haar vroeg of bepaalde zaken al plaats hadden moeten vinden en dat dit alles veel meer tijd in beslag nam dan vooraf aangenomen of voorzien was. Zij antwoordde hier dus bevestigend op…