vrijdag, februari 28, 2014

Aartsengel Zadkiel - Je Focus Handhaven in de Hogere Energie - Maart 2014 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
“Je Focus Handhaven in de Hogere Energie"
Maart 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij het belang van het handhaven van jullie focus tijdens deze tijden van hogere binnenkomende trillingsenergie te bespreken.
Vele nieuwe toevloeden van energie arriveren. Deze energie is van een hoger trillingsniveau dan dat waaraan jullie gewend waren. Iedere golf van nieuwe energie voorziet je met een kans om op jouw pad vooruit te gaan door je te focussen op jouw hartsverlangen.
Je focus handhaven te midden van deze binnenkomende energie is zeer belangrijk. De hogere trillingsenergie neigt ernaar om de oude, klemzittende energetische patronen los te slaan en hen naar het oppervlak te brengen voor onderzoek. Hoewel wij dit eerder besproken hebben, brengen wij dit wederom onder jullie aandacht omdat de uitbarstingen van hogere trillingsenergie toenemen.
Wanneer oude patronen van energie losgeslagen zijn, mag je de effecten hiervan op manieren ervaren zoals verwarring, besluiteloosheid, of je verscheurd voelen tussen opties. In sommige gevallen, mag jij je voelen alsof je een 'time-out' wilt en dat je niets belangrijks te doen hebt. Dit kan zich voordoen wanneer je met teveel dingen in één keer gebombardeerd wordt. Jouw aandacht mag versplinterd raken, en je mag je afvragen wat je wilt.
Wanneer jij je er bewust van bent dat dit een resultaat is van de nieuwe energie die met de oude energie in botsing komt, ben je in staat om een stap terug te zetten en de situatie vanuit een hoger perspectief te bekijken. Dit staat jou toe om dingen eenvoudig te zien als een uitsorteringsproces van het oude door het nieuwe.

donderdag, februari 27, 2014

Shekina Rose / De Blauwe Straal - 24 Februari 2014


Shekina Rose /De Blauwe Straal
Nieuwe Voorloper Intense Frequenties Verschuivingsalert Entiteiten, Gezondheid, Zielcontracten 444
24 Februari 2014

De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden aan Shekina Rose gegeven door de spirit om deze transmissie te activeren.
Dit hoeft niet van toepassing te zijn op alle lichtdragers in deze tijd aangezien er een breed scala aan ascentiesymptomen en dimensionale frequentie verschuivingen zijn die plaatsvinden. Weet dat er een uitstroming van universele liefde is, zorg en Engelachtige hulp voor elk en iedereen. Dit adresseert degenen die niet passen in het servituut van de Nieuwe Aarde energieën.
Dit is voor de nieuwe voorlopers, de bruggenbouwers, ultra gevoelige Emphaten die gedurende een tijd al op het pad geweest zijn en oude zielen. En dit is niet om te zeggen dat jullie geen vreugde en het stromen met de nieuwe stromingen zullen ervaren; dit is om jullie te bemoedigen, te erkennen en te bekrachtigen, terwijl de meeste Lichtdragers door uiteenlopende bereiken en gradaties heen zullen gaan en/of gegaan zijn van wat wij meedelen.
Wij Wensen te adresseren:
  1. Nieuwe voorlopers, Emphatische extra emotionele gevoeligheden, en verhoogde gewaarwording
  2. Duistere entiteiten, negatieve aanval en persoonlijke verouderde agenda's
  3. Toename in gezondheidskwesties
Sommige van de nieuwe voorlopers, bruggenbouwers en ultra gevoelige Emphaten mogen extreme ascentiesymptomen van kern zelf kwesties ervaren van waar je op de Aarde thuishoort, en wie je nu bent, en gedurende zo een lange tijd op het pad geweest te zijn mag jij je afvragen hoe dit kan zijn. Er is een enorme grote trillingsfrequentie verschuivingsverdeling geweest die zo dramatisch is dat jij niet meer jouw energie referentie gewaar mag worden.

Jullie zijn Sterk Genoeg om Energie Uitbarstingen Onmiddellijk te Verwerken - 26 Februari 2014 / Brenda Hoffman


Jullie zijn Sterk Genoeg om Energie Uitbarstingen Onmiddellijk te Verwerken
26 Februari 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Soms hebben energieverschuivingen jou dramatisch beïnvloed, andere keren vroeg jij je af waar alle drukte nu toch over ging. Je accepteerde slechts de verschuiving en ging door met jouw zaken zonder echt begrip te hebben over het waarom die verschuiving belangrijk was voor jouw nieuwe wezen. En je verwerkte de verschuivingen zelden als dramatisch als je hen ontving.
Wat nu aan het gebeuren is, is een meer rechtstreekse correlatie tussen energieverschuivingen en het verwerken van deze verschuivingen. Er zitten geen pauzes of tijdsverschillen meer tussen.
Je leerde dat terwijl jij volwassen werd in jouw nieuwe wezen, de manifestaties zich sneller voordeden. En aldus omvat het jouw begrip van wie je was en wie je aan het worden bent.
Er is niet langer meer een behoefte om het tempo van de verschuivingen te vertragen om te verzekeren dat jullie fysieke wezen sterk genoeg is, want jullie fysieke wezen is nu bijna in staat om alles te verwerken.
Eerst, mag een dergelijke onmiddellijke verwerking lastig of moeilijk schijnen te zijn, want je fysieke wezen is zich aan zovele stukjes tegelijkertijd aan het aanpassen.

Saint Germain: Zonne Vlammen, NESARA en Galactische Energieën - 26.02.2014 - Méline Lafont


Saint Germain
Zonne Vlammen, NESARA en Galactische Energieën
26 Februari 2014 / Méline Lafont

(Opmerking van Méline: Saint Germain heeft gedurende enige weken in mijn persoonlijke ruimte met mij hierover gesproken aangezien hij op het moment meer bewust aanwezig op onze Aardse gebieden is, maar ik vond nooit de tijd om feitelijk te gaan zitten en een channeling hierover toe te staan door te komen. Uiteindelijk pakte ik de kans een paar dagen geleden en maakte ruimte voor deze boodschap.)
Groeten, mijn geliefde vrienden, Ik Ben het, Saint Germain die nieuws verstrekt, feitelijk heel veel nieuws. Zo nu en dan geniet ik ervan om binnen te treden met belangrijk nieuws dat meer refereert naar de huidige gebeurtenissen terwijl op andere tijden ik het op prijs stel om jullie meer diepgaande actualiteiten te geven welke een diepere impact op jullie Ascentieproces hebben. Wel, deze boodschap omvat beide benaderingen.
Het jaar 2014, welke het eerste jaar van de actualisatie van al jullie wensen is, jullie werkelijkheden, jullie creaties en jullie voorbereidingen, hebben al heel veel eerste verschuivingen op gang gebracht. Om te beginnen verwijs ik meer specifiek naar de intense zonne vlammen welke een gigantische impact op jullie Aardse werkelijkheid hebben en ook naar jullie huidige bewustzijn en jullie belichaming.
Onderschat deze gigantische krachten en impulsen niet aangezien zij een cruciale link representeren in dit wereldwijde Ascentieproces. Meer dan ooit snellen zij jullie richting op met krachtiger impulsen en op een zelfs sneller tempo dan dat jullie je ooit voor zouden kunnen stellen. Wees vooraf gewaarschuwd, mijn vrienden, het zal allemaal zelfs meer intensiveren en toenemen! Tot nu toe, is de toename in zonne vlammen een soort van "terra icognita" geweest, een onbekend gebied voor velen van jullie omdat de intensiteit van deze vlammen nooit dergelijke proporties bereikten zoals zij dat nu deden.
Elke zonne vlam is op zichzelf een enorme grote creatie en een activering welke bijdraagt aan de actualisering van jullie innerlijke Zelf binnenin jullie werkelijke eigen omgeving, binnenin jullie werkelijkheid alsook binnenin jullie eigen belichaming. De meerderheid van de Lichtwerkers en Meesters op deze planeet die hiervoor gereed zijn, belichamen de versmelting van hun IK BEN Aanwezigheid en het Christus Bewustzijn, en dit alles ontwikkelt zich langs verschillende fases.

dinsdag, februari 25, 2014

maandag, februari 24, 2014

Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven via Ron Head - 24 Februari 2014


Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven
"Niemand zou Minder Zijn dan Waar Jij op Dit Moment Bent "
24 Februari 2014 / Ron Head

Net gesproken hebbende over zelfliefde, laat ons naar het onderwerp van waardigheid gaan, van zelf-vergiffenis, van het kennen van zichzelf om waardig te zijn van alles dat iemand zich voor kan stellen. En wij zeggen, "alles dat iemand zich voor kan stellen," omdat over het geheel genomen jullie het je niet erg groot voorstellen. Jullie hebben, de meesten van jullie, een ingewortelde routine van te denken dat jullie niet zeer veel verdienen. En jullie hebben ook de gewoonte van denken dat de grote dingen voor jullie onmogelijk zijn.
Laat ons dat kleine misverstand nu meteen behandelen. Er is een kracht beschikbaar dat alles gecreëerd heeft dat jullie kunnen zien en veel, veel meer. Voor een dergelijke kracht, is alles creëren dat jij je kunt voorstellen niet moeilijker dan het creëren van één bloem, en beide zijn wonderen, nietwaar? Dus, gewoon voor het plezier, waarom het groot denken niet oefenen?
Welnu, vraag jezelf alsjeblieft, "Waarom denk ik dat ik niet alles verdien dat ik nodig ben?" Er zijn net zoveel antwoorden als dat er mensen zijn, maar de meest algemene is dat jullie gedurende een zeer lange tijd geconditioneerd werden om op die manier te denken. En jullie werd onverbloemd verteld dat jullie het niet verdienden. En jullie hebben het geloofd. Jullie hebben je alle manieren voorgesteld waarom jullie het niet zouden kunnen verdienen, en jullie hebben dat ook geloofd. Jullie geloven ook dat jullie zakken en zakken vol met schuld met jullie mee ronddragen. En wij zouden in deze ader verder kunnen gaan voor een hele lange tijd. Dus laat ons een klein gedachte experiment doen. Jullie weten wel, het soort van ding dat jullie Mr. Einstein gewend was om te doen. Het zal kort zijn, dus laat ons het voorstellen, en dan sluiten jullie je ogen en doen het. En als het niet echt aanvoelt doe het dan iedere dag opnieuw totdat het dat doet.

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 24 Februari 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
24 Februari 2014

Jullie hebben je zo onderhand een klein beetje meer gesetteld in deze ongesettelde energieën, en als zodanig, zijn jullie een klein beetje meer vertrouwd geraakt met al deze fluctuerende patronen die op hun beurt enige eerder interessante affiniteiten binnenin jullie zullen beginnen te ontbranden. Want zie, deze knoppen die ingedrukt worden via al deze energetische brieven die op jullie neer blijven regenen, zijn inderdaad knoppen die er gedurende zo een lange tijd op gewacht hebben om weer opnieuw geactiveerd te worden, en dus zullen zij langzaam maar zeker beginnen momentum te vergaren als de dagen, en inderdaad nachten, doorgaan meer energie aan dit proces toe te voegen. En dus zal, beetje bij beetje, overzichtelijkheid tevoorschijn komen waar voorheen er alleen maar somberheid was, en een gevoel van soliditeit en bekrachtiging zal tevoorschijn komen vanuit wat voorheen gevoeld werd als een oceaan van uitputting, wanhoop en frustratie. Maar samen met al dit verschijnen, volgt ook ontbinding, en je kunt bij jezelf gewaarworden te kijken naar iets dat in stukken rondom jou heen uiteen valt, en wat je gereduceerd ziet tot een berg puin, kunnen omstandigheden in jou leven zijn die jij tot dusverre gezien hebt als fundamenteel of als permanent. Maar tob niet, want zoals wij jullie bij zovele gelegenheden verteld hebben, wat het ook is dat nu uiteen valt, doet dat aldus om het nieuwe tevoorschijn te laten komen op ieder niveau waar je maar aan kunt denken, en dan nog iets meer. Want zonder het breken van de oude modelvorm, zou het nieuwe niet volledig gevormd kunnen worden en ruimte hebben om letterlijk diens vleugels te ontvouwen en op te stijgen.
Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is, zelfs als alles dat je op het moment ziet dingen schijnen te zijn die uiteen vallen of bij de naden losscheuren, want weet dat dit eenvoudig het eerste teken van de verschijning van alles is waar jullie op gewacht hebben. Want net zoals de nieuwe scheuten door de aarde heen zullen duwen en inderdaad alles dat in diens weg staat terzijde in diens zoektocht naar lucht en licht en ruimte om te groeien, zo ook zullen deze binnenkomende energieën uitbreiding op ieder niveau veroorzaken, niet alleen binnenin, maar ook aan de buitenzijde, en dus, zou jij je kunnen voelen alsof jij bij tijden gereed bent om te barsten. Maar vrees niet dierbaren, wat je mag voelen als een onheilspellende druk bij tijden, een druk die ervoor zorgt dat jij je voelt alsof je gereed bent om je humeur te verliezen - zowel figuurlijk als letterlijk - is slechts de druk van alles dat gereed staat om naar buiten te komen en diens - en jouw - ware kleuren voor de allereerste keer toont.

zondag, februari 23, 2014

Hilarion: Februari 23-Maart 2, 2014


 
Hilarion
"Het is een Turbulente Tijd in de Aangelegenheden van Alle Oude Paradigma Systemen"
Februari 23-Maart 2, 2014/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
De winden van verandering zijn voor jullie aanstaande. Terwijl het leven zoals voorheen verder gaat, zijn de veranderingen die zich binnenin jullie voordoen groot. Deze veranderingen vinden plaats binnenin iedere ziel die op de planeet woont. Iedere ziel heeft ermee ingestemd om deze veranderingen te ervaren. De eerste waarneembare verandering zal een grotere bekwaamheid zijn om emotie te voelen en het tot uitdrukking te brengen. De meeste mensen op de planeet hebben hun emoties onderdrukt met het oog op het verharden van hun harten zodat zij zouden kunnen functioneren in de immer verhogende dichtheid, en deze filters zijn nu bezig weg te vallen omdat er een veel groter Licht is dan ooit tevoren. Als ieder persoon in staat gesteld is om waarachtig vanuit diens hart te voelen en te spreken, zal alles dat tot uitdrukking gebracht moet worden van binnenuit diens wezen naar voren beginnen te komen. Op een bepaald punt in dit proces, zullen de gevoelens die tot uitdrukking gebracht worden gevoelens van liefde zijn, gevolgd door de gevoelens van vreugde en andere positieve emoties welke de mensen in richtingen zal doen laten gaan die tot dusverre onbekend op jullie wereld waren.
De mensen van de Aarde komen in grotere aantallen dan voorheen tezamen zodat zij een stem kunnen geven aan die gebieden in hun respectievelijke werelden die verbeterd kunnen worden. Individuen zijn bereid om hun levens voor de veranderingen die zij eisen op te offeren. Het is een turbulente tijd in de aangelegenheden van alle oude paradigma systemen welke niet langer de behoeften van de mensen dienen. Terwijl de mensen doorgaan te ontwaken, worden de illusies verdreven en diegenen die de populatie onder onderwerping hielden worden ontmaskerd. Er is geen plaats voor dezen om zich te verbergen als de openbaringen van hun achterkamer agenda's aan het licht komen, want een ieder moet nu van aangezicht tot aangezicht komen met diens eigen keuzes en daden, en moeten vrede sluiten met diens ziel. Terwijl dit enige chaos zal produceren, is het uiteindelijk voor het hoogste goed van allen.

De Pleiadische Raad van Negen - Zelf Meesterschap - 22 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher


De Pleiadische Raad van Negen
"Zelf Meesterschap"
22 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher

Wij zijn de Pleiadische Raad van Negen. Het is enige tijd geleden dat wij voor het laatst door deze schrijfster over ons "zelf" spraken. Gisteren, terwijl onze schrijfster naar huis terugkeerde van een verfrissende wandeling op het land, merkte zij een groep van wolk-schepen in de Westerse hemelen op. Ja, wij en vele andere Sterren Naties hebben schepen in jullie luchten, allen zijn druk aangaande uiteenlopende missies en voor verschillende doeleinden.
Velen van de ontwaakten op GAIA vragen zich af waarom wij nog niet geland zijn op jullie kusten. Wij begrijpen en voelen jullie pijn en frustratie en wens voor verandering om onmiddellijk te manifesteren, maar wij kunnen nu nog niet lang in jullie omgeving blijven noch zouden jullie voor een langere tijd comfortabel in de onze zijn op jullie huidige frequentie niveau. Het is voor de vergelijkbare reden dat jullie neven en nichten, de Lemurianen, zichzelf nog niet vrijelijk tussen de oppervlakte bewoners in bekend gemaakt hebben.
De trillingspatronen van het overgrote deel van de mensheid heeft zich niet verhoogd naar het niveau dat ons in staat zou stellen om voor jullie zichtbaar te zijn, zonder dat wij onze frequentie voldoende verlagen om gezien te kunnen worden. Het is een eenvoudige zaak van natuurkunde, dierbare. Jullie kunnen niet zien of voelen wat er niet binnenin jullie eigen frequentiebereik is. Als jij je persoonlijke frequentie verhoogd zal je in/naar andere werelden en dimensies beginnen te zien, inclusief die van jezelf. Tot dat moment, moet een ieder van jullie doorgaan jullie fysieke voertuigen op te ruimen van de opgeslagen gedachtevormen die jullie terneerdrukken, zoals ballast aan een hete lucht ballon.
Vertrouw niet op de handelingen en beslissingen van iemand buiten jezelf om jou te bevrijden van jouw eigen miscreaties, want door dat te doen is om door te gaan jezelf te ontkrachten. Je bent hier om te herhalen of door de stadiums van ascentie heen te lopen in/naar het volledige bewustzijn en meesterschap. Dit kan ALLEEN individu op individu bereikt worden. Als een resultaat van een opnieuw bestaand onderling verbonden weg van licht dat al het leven aan elkaar verbind in een levend Web, beïnvloed wat één persoon doet ieder ander om hem/haar heen. Dus, als je meesterschap vergaart, zal jouw licht vanzelfsprekend voort vloeien in/naar jouw wereld en allen, bewust of onbewust, zullen beïnvloed worden. Je zult beginnen op te merken dat de mensen sneller wakker schijnen te worden dan dat jij misschien deed.

Aartsengel Michael: Het Licht Heeft Overwonnen! -19 Februari 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Het Licht Heeft Overwonnen!
Boodschap Over een Nieuw Geopende Sterrenpoort
19 Februari 2014 / Rita Pulmans

Rita:
Het was een prachtige avondlucht die 19de februari. Goud glanzend krachtig licht.
Het voelde als heel speciaal aan. Dit "Gouden" licht.
Het Gouden Tijdperk is begonnen, hoorde ik de persoon naast mij zeggen.
Het was dan ook zo wonderbaarlijk mooi.
Wat ik vervolgens met mijn "geestesoog" zag;
Aartsengel Michael stak met zijn lans in "het monster", in de draak, en katapulteerde hem weg. (dit mag je symbolisch benaderen) 

Ik vroeg AEM; Wat betekent dit? Wat heeft dit als betekenis.
Waarop Aartsengel Michael antwoordde; HET LICHT HEEFT OVERWONNEN!
Geliefde Lord Michael graag een boodschap van U hierover.
Ik dank u mijn Heer. 

Aartsengel Michael:
Geliefde Zielen,
Het is inderdaad een zeer "speciale" tijd, doch geliefde zielen, het is ietsje anders dan jullie je zouden voorstellen of dat jullie zouden vermoeden.
Het is een nieuwe tijd, die reeds aangebroken WAS.
Sinds vandaag is er een tweede grotere poort geopend, dewelke jullie nog meer en meer naar het gouden tijdperk "toesluizen". Deze poort, deze gouden poort - vandaar deze prachtige gouden luchten - is een opening naar een nieuw bewustzijn.

Steve Beckow / Aartsengel Michael: Waarom de Dingen Zo Lang Lijken te Duren - 22.02.2014


Steve Beckow / Aartsengel Michael
Waarom de Dingen Zo Lang Lijken te Duren
22 Februari 2014

Opdat wie dan ook denkt dat zij de enigen zijn die in hun stoel zitten te draaien, zich afvragend wanneer de belangrijke gebeurtenissen gaan gebeuren, nee, ik heb ook zitten draaien. En in mijn laatste persoonlijke lezing met Aartsengel Michael, had ik een kans om het te vragen: "Wat gebeurd er? Waarom zoveel overduidelijke vertragingen, schijnbare veranderingen in plannen, enzovoorts?"
Ik beloofde jullie dat ik zijn opmerkingen zou posten. Hij antwoordde mij onbevangen en zeer uitvoerig en ik voel me behoorlijk tevredengesteld met zijn uitleg. Dat betekend niet dat jullie dat ook moeten zijn. Wij zullen waarschijnlijk anders op de dingen reageren.
Hij ging in op waarom de Reval zo lang geduurd heeft. Terwijl hij dit niet precies vertelde, desalniettemin, was er een uitgebreide undercover operatie ingebouwd welke oneerlijke bankieren, Forex (Foreign Exange) mensen, corrupte senatoren en mensen van het congres, enzovoorts uitruimde. Tenzij zij uitgeruimd werden, zouden wij niet in staat kunnen zijn om aan onze verdiensten vast te houden. Hij kan hier niet veel meer over zeggen of hij zou de onbuigzame mensen attenderen. Maar hij besprak het wel.
Ik geloof dat het meeste van dat werk nu gedaan is. Maar ik kan niet spreken over deze kwesties alsof ik op de één of andere manier meer weet dan jullie. Ik wacht net zo ongeduldig op gebeurtenissen als jullie dat mogen doen. Maar hier is waarvan hij voelde dat hij kon zeggen over het brede onderwerp van het schijnbare trage tempo van de gebeurtenissen.
Voordat ik wegga, laat mij een notitie toevoegen voor bezorgde lezers die mijn commentaar interpreteerden als dat de Reval en het opnieuw opstarten van de wereldwijde valuta anders zijn, met de betekenis dat wij zullen moeten wachten op de ene na de andere.

zaterdag, februari 22, 2014

De Engelachtige Gidsen - Geluk kan Niet Buiten Jezelf Gevonden worden... - 21 Februari 2014 / Taryn Crimi


De Engelachtige Gidsen
“Geluk kan Niet Buiten Jezelf Gevonden worden, Het kan Alleen van Binnenuit Gecreëerd worden"
21 Februari 2014 /  Taryn Crimi

Vandaag zouden wij jullie aandacht graag willen focussen op het onderwerp geluk. Wij kijken toe terwijl zovelen ontredderd raken als zij het ongrijpbare gevoel van geluk najagen. Wij zullen met jullie delen waarom het alleen momenten zijn van kortdurend geluk in plaats van een bestendige staat van zijn. Want zien jullie, velen zijn vaak in een voortdurende staat van het najagen van geluk in plaats van te leren hoe het te bestendigen. Is een onophoudelijke staat van geluk bereikbaar? Inderdaad, het is goed binnen al jullie bereiken. Maar eerst zouden wij graag ons perspectief over hoe geluk niet alleen bereikt maar ook onderhouden kan worden met jullie willen delen.
Wij zullen met een stoutmoedige verklaring beginnen; niets kan jou gelukkig maken. Je moet eerst het geluk dat al binnenin jou bestaat vinden en alleen dan zal je het geluk vinden dat je zoekt. Velen verkeren onder de indruk dat als ze alleen maar een doel bereiken, een specifiek product verwerven, of de volmaakte partner vinden, zij vast en zeker het geluk dat zij zoeken zullen vinden. Maar dit kan zo niet zijn, aangezien alles in jullie werkelijkheid slechts een spiegel is van de gevoelens en trillingen die je naar buiten pulseert. Het zou gelijk staan aan te verwachten dat de spiegel een jeugdiger en meer levendig beeld van jou laat zien en dat je alleen dan de jeugdigheid en levendigheid zult vinden die je zoekt. Het beeld dat de spiegel reflecteert kan niet veranderen tenzij jij dat doet.
Deze analogie mag grappig voor jou klinken, maar het is wat mensen doen wanneer zij iets buiten zichzelf zoeken. Herinner je dat niets iets naar jou toe kan brengen waar je niet al mee in uitlijning bent. Geen materieel object, of zelfs een ander wezen is in staat om naar jou toe te brengen wat je niet al binnenin vasthoudt. Velen zoeken voortdurend materiële overvloed en verwachten dat geluk, vreugde en vreedzaamheid van de geest zullen volgen, maar dit is niet zo. Dus waarom is het dat je nog steeds uitbarstingen van geluk voelt wanneer je een geschenk ontvangt, een nieuw product koopt, een nieuw persoon ontmoet? Omdat jouw verstand geloofd dat het jou gelukkig zal maken; en zich slechts weldra zal realiseren dat het lege gevoel er nog steeds is wanneer de "nieuwigheid" ervan af gegaan is. Alleen door jouw innerlijke vreugde te volgen zal het jou leiden naar een plaats van vreedzaamheid en geluk. Geluk kan niet gevonden worden, het kan alleen gemaakt worden. Velen zeggen vaak dat het hun gebrek aan overvloed is hetgeen hen tegenslag brengt, maar hierop antwoorden wij, nee het is jouw tegenslag dat jou gebrek brengt.

vrijdag, februari 21, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht - 21 Februari 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht - 21 Februari 2014
JULLIE ZIJN ONOVERWINNELIJKE WEZENS VAN LICHT!

Blossom: Hi ÉÉN en ALLEN.
Welnu, hier is de channeling van vandaag. De audioweergave zal over een paar dagen verschijnen.
Zoals ik vorige week al verkondigde, zal ik niet kunnen channelen tot halverwege de week van 24 maart en vanaf die keer … iedere drie weken tot half juni (als alles goed gaat).
IEDEREEN BEDANKT voor jullie LIEFDEVOLLE vriendschap en steun … want zonder dat zou ik zeker opgegeven hebben!
Ik voel me ECHT gezegend om deze reis met zo velen te kunnen delen.
Dus … wellicht kunnen jullie deze tijd gebruiken om enkele oudere channelings over te lezen en diep in het hart van het zelf te gaan om op een dieper niveau te ontdekken … wie we ECHT zijn.
Ik heb gezien hoeveel mensen DE AANROEPING hebben gezien, inclusief de vertalingen, en dat waren er in totaal zo’n 23.500.
GOED GEDAAN MENSEN! BEDANKT VOOR HET VERSPREIDEN HIERVAN en wederom gaat mijn dank uit naar het geweldige vertalersteam.
Daarom zeg ik jullie vooralsnog, voor slechts een korte tijd … zoals mijn vriend White Cloud zou zeggen … Adieu … Adieu vrienden … Adieu.

******************************************
Blossom: Hallo allemaal. Zoals jullie al weten, zal dit, vanwege andere verplichtingen, mijn laatste channeling zijn in 5 weken. Ik dacht, ik zal jullie eens vragen wat JULLIE vonden van de AANROEPING van vorige week … en daarna laat ik het aan jullie over om te bepalen waarover jullie ons willen laten nadenken.
Federatie van Licht: Blije groet aan jou, Blossom, en aan allen die hun leven door Liefde verrijken. We waren ons zeer goed bewust van de woorden … die als een groep WEZENS werden geuit … die vroegen om hulp in de wereld waarop jullie menselijke Wezens verblijven. Er was sprake van veel LIEFDE en ernstige gedachten vanuit de hartruimte, die de ruimte werd ingestuurd.
Net zoals jij, Blossom … weten wij dat deze smeekbede … dit verlangen om de ‘dingen in beweging te brengen’ in overweging wordt genomen door dat wat ‘ONS’ overstijgt … in termen van algeheel management. Maar we kunnen jullie vertellen dat het verlangen van de harten van hen die op Aarde zijn … om er een betere plaats van te maken … niet onopgemerkt is gebleven.
Zoals ik erover denk … VOEL ik dat we het duidelijk gemaakt hebben en nu zullen we het aan ‘De Hoogste’ overlaten om te beslissen of er een ‘inspirerend teken’ gegeven zal worden. Dus … zullen we … nu ... verdergaan?

Het Licht Collectief - Liefde Omhelzen - 17 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher


Het Licht Collectief
"Liefde Omhelzen"
17 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher
 
Grote winden van verandering vegen momenteel rondom jullie globe, gereflecteerd in enige van de meest gewelddadige en verontrustende weerpatronen van de recente jaren, zo niet decennia. Jullie zitten nu goed in de overgangszone tussen specifiek het ene en andere paradigma in. Echter, nog steeds streven de machten die het oude paradigma controleerden ernaar om de mensheid en de planeet terug te houden van het in de Ascentie voorwaarts te gaan.
Zoals een machtige vloedgolf niet teruggehouden kan worden, zo ook kan het vegen van de zonne en kosmische stralen dat niet die doorgaan het miasma, gepleegd door diegenen die de illusie levend zouden willen houden, te penetreren. De duisternis kan niet zegevieren en gaat alleen maar door, wat verschuldigd is aan delen van de populatie die weigeren om hun vooropgezette mening en oude geloofsystemen los te laten, ofwel uit angst of uit ongeloof dat verandering mogelijk en wenselijk is.
Echter, hoewel de duisternis specifiek in sommige gebieden schijnt te zegevieren, is het licht diep gepenetreerd in de harten van velen en heeft daar een hunkering en een wetenschap wakker gemaakt dat alle dingen mogelijk zijn als een droom maar lang genoeg vastgehouden wordt. De droom in de harten van vele is de schreeuw voor vrijheid; vrijheid van tirannie, vrijheid van armoede, vrijheid van angst en zeer specifiek, de vrijheid om te zijn, om het hoogste goed voor iedere individuele ziel te manifesteren.
Wij werken net voorbij de rand van jullie wakende bewustzijn met jullie en lopen naast jullie in jullie dromen. Wij zijn het Licht Collectief, een verzameling van Lichtwezens, geascendeerde meesters, galactische wezens, elementalen en engelachtigen die wensen om de hoogste dromen van de mensheid te helpen, het doel van het brengen van de Hemel naar de Aarde.
Zelfs onder vele Lichtwerkers is er een misverstand dat ascentie het verlaten van de planeet en "ergens anders" naartoe gaan betekend. Dit is niet het geval, want de planeet is voor grote dingen voorbestemd. GAIA gaat gestaag voorwaarts richting haar eigen ascentie, door de vierde dimensie heengaand en verder in/naar de vijfde. Diegenen die wensen om Haar te vergezellen bij Haar voortgang in/naar de hogere, lichtere dimensies zullen naar de noodzakelijkheid luisteren om wat voor ballast dan ook van ongemanifesteerde gedachtevormen en overtuigingen die hun eigen ascentie tegengaan weg te snoeien.

Pleiadische Perspectieven - De Versmelting deel 3: Kalibreren met Onze Multidimensionale Geest - 17.02.2014


Pleiadische Perspectieven - De Versmelting deel 3
Kalibreren met Onze Multidimensionale Geest
17 Februari 2014 / Dr. Suzanne Lie

Sandy Spreekt:
Binnenin de bol van licht welke gecreëerd was door ons gezamenlijke bewustzijn van de Arcturiaan, Mytrian, Mytre, Mytria, Jason en ikzelf, wat het gevoel van onvoorwaardelijke liefde en overvloedige vreugde bijna teveel om te verdragen. Hoe kon het zijn dat Jason en ik gewend waren geraakt aan de angst, de drukte, de uitdaging en de stress van onze fysieke levens zodat onvoorwaardelijke liefde en vreugde "teveel" was?
Gelukkig, wiste de liefde en vreugde binnenin onze bol die boodschap snel uit onze geest. Het was toen dat ik iemand tegen ons hoorde praten. Wederom, wist ik wat Jason dacht, net zoals ik er zeker van was dat hij wist wat ik dacht. In feite, binnenin onze bol hoorden wij tegelijkertijd de gedachten van iedereen, zelfs die van de Arcturiaan. Vreemd genoeg, konden we hen nog steeds allemaal verstaan.
Toen ik me afvroeg hoe het kon zijn dat we zoveel gedachten in één keer konden ontvangen en verstaan en hen ook nog steeds konden begrijpen, ik/wij (want wij zijn ÉÉN) hoorde(n) Mytrian zeggen, "Jullie zijn nu verbonden met jullie multidimensionale geest. Lieve Jason en Sandy, jullie zijn de menselijke afgezanten die zich bij onze groep aan zullen sluiten als wij naar Gaia's kern terugkeren om de hoeksteen en centrale kristallen van de Aarde terug te transmuteren in/naar hun ingeboren multidimensionaliteit."
Jason en ik snakten naar adem bij deze grote eer, maar voordat wij onze ontelbare vragen konden stellen, ging Mytrian verder, "Voel de hogere frequentie van het licht dat jullie omringd. Focus je nu op de draaikolk van het licht, welke jullie multidimensionale geest is. Kunnen jullie voelen dat de draaikolk boven jullie kroonchakra bovenop jullie hoofd is?"
Jason en ik knikten beide van ja, terwijl Mytrian verder ging, "Wij weten dat jullie je bewust zijn dat dat het entreepunt is in/naar jullie pijnappelklier. Het is deze klier die de vortex tussen jullie multidimensionale geest en het menselijke brein zal openen en sluiten. Deze draaikolk is nu open, dus vragen wij aan jullie om het immense energie-gebied van jullie multidimensionale geest te voelen welke jullie menselijke brein binnengaat."
Jason en ik reikten naar elkaar uit en sloten onze armen ineen voor ondersteuning. Wij hadden het er moeilijk mee om bewust te blijven en waren bezorgd dat wij uit deze wonderbaarlijke situatie vandaan zouden vallen. Gelukkig raakte de Arcturiaan, die achter ons stond om ons voortdurend ondersteuning te geven, de kronen van onze hoofden aan. Onmiddellijk, was de opbouwende misselijkheid en duizeligheid opgelost.

donderdag, februari 20, 2014

Aisha en de CC's - Een Korte Update Aangaande de Energieën - 20.02.2014


 
Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
20 Februari 2014
Zoals velen van jullie opgemerkt mogen hebben, neemt deze doorgaande intensivering van energetische opwaarderingen nauwelijks een pauze deze dagen, en dus, mag je ertoe geneigd zijn te denken dat deze keer, het teveel zal zijn voor jouw onfortuinlijke lichaam. Dat is zeker niet het geval hier, want als je het klaarspeelt om onder dat woelige oppervlak van energetische chaos te duiken, zal je gewaarworden dat je feitelijk dagelijks meer weerstand en balans kweekt. Wij weten dat dit voor velen van jullie de oorzaak mag zijn voor ongeloof, want wij zijn ons er goed bewust van dat deze ronde van energetische ontbranding een vuur aangestoken zal hebben onder de voeten van vele kwesties die nog steeds ergens in jullie systeem dralen. En ja, wij bedoelen ook als in kwesties die vanuit vroegere levens tegenwerken. Want dit is inderdaad de meest grondige "schoonmaak" die jullie ooit zullen hebben, en als zodanig, zal dit rammelen van de kooi de laatste paar overblijfselen van wat dan ook dat eerder niet ontdekt werd uit diens schuilplaats vandaan laten rollen.
Nogmaals, dit is geen proces van herontdekking om door een langdurig proces heen te gaan van het verwerken van wat het ook maar is dat er deze keer uit de bovenste uitsparingen van jouw kasten vandaan komt vallen. Nee, dit gaat eenvoudig over het losschudden van wat dan ook dat nog steeds mag handelen als zand in de machine, en dus, alles dat je hoeft te doen, is om letterlijk met de klappen mee te rollen en eenvoudig wat het ook is dat er naar buiten komt, dat aldus laat doen. Want je hoeft het zelfs niet op te pakken om het verder te inspecteren, je moet het eenvoudig daar achterlaten waar het neervalt, en zoals wij zeiden, blijf gewoon doorgaan op je toegewezen reis, heel goed wetend dat wat er ook in dit stadium tevoorschijn mag komen, dat aldus doet om definitief jouw lading voldoende te verlichten zodat je in staat zult zijn om bij de vroegste gelegenheid weer op te stijgen.

De Engelachtige Gidsen: Helderziend, Heldervoelend, Helderhorend - 19 Februari 2014 / Taryn Crimi


 
De Engelachtige Gidsen
“Helderziend, Heldervoelend, Helderhorend - Welke van deze Ben Jij?"
19 Februari 2014 /  Taryn Crimi

Vandaag zouden wij jullie aandacht graag willen focussen op het onderwerp van de intuïtie. Het is een zintuig waar elk en iedereen van jullie mee geboren werd, hoewel het vaak onopgemerkt gaat omdat het geen fysiek zintuig is. Het is in deze boodschap onze bedoeling om verder uit te leggen wat elk van de 3 paden om begeleiding vanuit de hogere rijken te ontvangen zijn, en om jullie verder te helpen bepalen welke het pad van de minste weerstand voor jullie is.
Zoals wij zeiden, een ieder van jullie heeft de ingeboren bekwaamheid zich te verbinden met de hogere rijken, in feite zijn jullie feitelijk nooit ontkoppeld geweest, maar eerder raakte voor velen de verbinding verzwakt maar nooit verloren. Alle kinderen worden geboren met de innerlijke wetenschap van hoe te verbinden met de hogere rijken omdat zij zichzelf nog niet volledig tevoorschijn hebben laten komen binnenin het fysieke. Maar terwijl jij zwaarder vertrouwd op de fysieke zintuigen om te bepalen wat te vertrouwen en wat "echt" is, verminderd het intuïtieve vermogen als het niet langer gebruikt wordt. Het is ongeveer zoals een langzaam wegkwijnende spier die na enige tijd verzwakt van het niet gestimuleerd of versterkt te worden, hoewel wanneer het zoals iedere andere spier binnenin jouw lichaam regelmatig gebruikt wordt het sterker wordt. Jullie hebben allemaal de bekwaamheid om het sterke intuïtieve vermogen te herkrijgen dat zovelen channelen noemen.
Energie zal altijd het pad van de minste weerstand kiezen. Wanneer wij onze boodschappen naar ons kanaal sturen, spreken wij geen woorden of wat voor een specifieke taal dan ook, maar eerder delen wij energie hetgeen gechanneld en dan vertaald wordt door het brein door gebruikt te maken van de beschikbare woordenschat die er voor haar beschikbaar is in waar jullie naar refereren de Engelse taal.

woensdag, februari 19, 2014

Jouw Draad Toevoegen aan het Universele Tapijtwerk - 18 Februari 2014 / Brenda Hoffman


Jouw Draad Toevoegen aan het Universele Tapijtwerk
18 Februari 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
De volgende paar dagen zullen veelvoudige veranderingen in jullie 3D leven produceren. Velen hebben jarenlang iets gelijkaardigs gechanneld - "Dit is het. Dit is de grote verschuiving. De Ascentie zal om 10:00uur gebeuren en ga zo maar verder." Niets hiervan veranderde jullie leven veel. Jullie gingen door met werken, zorgden voor jullie kinderen en gingen de boodschappen doen.
Dit gaat niet over een catastrofaal einde zoals waar zou zijn als iedereen wenste om naar een ander plaats te ascenderen en dat ook deed; of de Aarde explodeerde of dat aliëns op de grote vlakten van de Verenigde Staten landen. Deze verschuiving is innerlijk, zoals het merendeel door deze overgang heen geweest is. Maar deze verschuiving is groter dan de meeste verschuivingen, zo niet allen.
De laatste paar dagen sloten jullie je persoonlijke wezen af - met opvallende geheugen intervallen van woorden, mensen en plaatsen - om slechts nu of binnen een paar dagen opnieuw op te starten.
Als je aan nieuwe software denkt, begrijp je niet altijd hoe de nieuwe functies uitgevoerd worden of hoe de mogelijkheden van jouw nieuwe software te gebruiken. Dus je klikt op knoppen waarvan je denkt dat dat het juiste patroon is of je huurt iemand in om jou over de nieuwe software te onderwijzen. Hoewel beide benaderingen toepasselijk zijn in deze overgang, zullen slechts een paar hun software volledig begrijpen, veel minder de jouwe.
Deze overgang is uniek geïndividualiseerd zodat elk wezen software heeft dat specifiek ontworpen werd om hen op hun pad voort te bewegen. Hoewel anderen stukjes van jouw software mogen begrijpen, zijn zij niet Jij.

Aartsengel Michael & Aartsengel Lady Faith - Krachtpiramide Meditatie - 16.02.2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael & Aartsengel Lady Faith
Krachtpiramide Meditatie
Geliefde Zielen,
Fasten Your Seatbelts!
16 februari 2014 / Rita Pulmans

Rita:
Geliefde Aartsengel Michael,
Het volgende heb ik gelezen in een boodschap van jou, doorgegeven aan Ronna Herman, zie link: Het Scheppen van Je Krachtpiramide in de 5de Dimensie
"Als je je op je fysieke lichaam wenst te focussen i.v.m. een ziekte of een onevenwichtige situatie, plaats jezelf dan op de kristallen tafel. Maak je wens bekend, deze kan specifiek zijn of voor een algemene tune-up, zou je kunnen zeggen. Vraag je Hoger Zelf of je IK BEN Aanwezigheid om je kosmische tussenpersoon te zijn en het proces te overzien, terwijl de Violette Vlam oplaait en je omhult en de kosmische 'bliksemflitsen' daarna geactiveerd worden. Dit zal het proces vooruit helpen en het oplossen van alle resterende zwaartes en negatieve energieën in je fysieke structuur bespoedigen en het opbouwen van je lichtvoertuig in de hand werken.
Je zult ondervinden dat het je niet toegestaan wordt om iemand anders op je kristallen tafel te plaatsen zonder hun toelating of in speciale gevallen met de toelating van hun Hoger Zelf.
Breng tijd door in je krachtpiramide als je een beslissing dient te nemen en om je zienswijze en aspiraties te concretiseren. Hier mag je de Universele Wetten van Manifestatie op de meest dynamische manier gebruiken daar je vaardig wordt als Meester in mede-schepping. Breng tijd door in je Krachtpiramide om je zienswijzen over de toekomst op te helderen en dit op alle gebieden: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Wij hebben jullie reeds richtlijnen voor het manifesteren van je wensen gegeven, nu vragen wij jullie om ze toe te passen in je krachtpiramide en te kijken hoe de wonderen zich ontvouwen."
Ikzelf geliefde Michael, doe inderdaad dagelijks deze mooie krachtige oefening. Het is dan ook uniek. Ik dank U geliefde Michael voor dit mooie geschenk als hulp bij onze transformatie.
Graag zou ik van U en Aartsengel Lady Faith een meditatie ontvangen over hoe we ons naar de 8ste dimensie kunnen begeven. Om zo ons op onze persoonlijke kristallen tafel te leggen, dit om genezing te bekomen naar geest of lichaam.

dinsdag, februari 18, 2014

Peggy Black en het 'Team' - De Brug van het Bewustzijn - 16 Februari 2014


Peggy Black en het 'Team'
"De Brug van het Bewustzijn"
16 Februari 2014

Wij zijn hier, vereerd dat jij deze woorden leest en onze aangeboden trillingen voelt. Jij bent een trillingswezen van oneindige wijsheid, energie en intelligentie. Jij bent een schitterend wezen dat uitgekozen werd om bij de verschuiving te ondersteunen en te helpen ten tijde van de evolutie van het bewustzijn binnenin de mensheid. Velen die deze golf van ontwaking leiden bieden dit besef en deze boodschap aan. Jullie weten dat jullie hier opzettelijk zijn.
Wij observeren jullie gevoelens dat deze planeet Aarde niet jullie thuis is. Velen voelen zich er net even buiten staan of voelen zich anders, zij passen er niet tussen of voelen zich niet echt comfortabel hier in de fysieke vorm. Dierbaren herinner je dat je een galactische bewuste kracht bent die zich bezighoudt met transformerende werkelijkheden.
Om die transformator te zijn, is het één van de regels van deze dimensie dat er een fysiek lichaam vereist is. Een andere regel van deze dimensie hier en nu is dat het een vrije wil omgeving is. Daarom stemde je, als een multidimensionaal goddelijk bewust wezen, ermee in om een fysieke vorm te belichamen, met deze werkelijkheid te interfacen en het spel, zogezegd, volgens de regels van deze ervaring op Aarde te spelen.
Wij zijn het ermee eens dat dit een dichte, uitdagende, doch ongelooflijk prachtige en unieke ervaring is. Jullie fysieke lichaam is de meest ingenieuze, begaafde, briljante en efficiënte bio-computer ooit gecreëerd. Het is toegerust om te observeren, gewaar te worden en te voelen, om te puzzelen en diepe mysteries van de werkelijkheid op te lossen. Het is ontworpen om nieuwsgierig te zijn, om informatie te absorberen en conclusies te trekken. Het is in staat zich te verbinden met zuivere energie en intelligentie in de niet-fysieke rijken. Het kan ook geprogrammeerd of beïnvloed worden door de trillingen die door anderen aangeboden worden.
Jullie fysieke lichaam met al diens wonderbaarlijkheden is bedoeld om in deze werkelijkheid van de vrije wil te opereren en te functioneren, met anderen te interfacen, jullie persoonlijke trillingen/emoties en energie handtekeningen met anderen te delen, alsook unieke bekwaamheden en gaven te verkennen en te ontdekken.