donderdag, november 29, 2012

Kleurrijke Orbmanifestaties van 28 November 2012

 
 

De Gidsen, Engelen en andere vrienden die zich regelmatig voor de lens van de camera laten zien als een Orb, of samenwerken om een OrbWolk te manifesteren waren gisteren 28/11/2012 kleurrijk aanwezig toen ik weer buiten stond om even samen te 'spelen'. Ik was van plan om er een "OrbWolk van de Dag" van te maken, maar ik kan niet goed kiezen want ik vind beide manifestaties prachtig.

Net zoals de vorige keer. De eerste foto is de originele foto, en daarna maak ik er zelf een leuk "Kuntwerk" van. Wat ik me nu nog steeds afvraag is of zij net zo nieuwsgierig zijn als ik wat ze ervan gemaakt hebben, of dat het allemaal met 'voorbedachte rade' uitgevoerd wordt...... Mmmmmm?!

En probeer ook nu weer de vele, vele gezichten te ontdekken die terug te vinden zijn door de gehele wolk heen........ Tip: wanneer je normaal gesproken je beeldscherm niet erg helder hebt staan, dan is het aan te raden deze te verhelderen.......

Klik snel verder......

Door de Dimensies heen Huppelen


Door de Dimensies heen Huppelen

27 November 2012 / Brenda Hoffman
 
 
Dierbaren,

Snel naderen jullie de datum welke jullie verklaard hebben als het eindpunt van vele aspecten van jullie wereld. De Aarde gaat niet imploderen of exploderen. Noch trekken jullie witte toga's aan en drijven in de ethers. Jullie hebben deze datum geselecteerd om jullie locatieverandering naar het Nieuwe Tijdperk te bespoedigen.

Wat betekent dat voor jullie? Het Nieuwe Tijdperk is beschikbaar voor iedereen die wenst om deel te nemen. Maar een deel van het Nieuwe Tijdperkwezen dat jij bent bevat het uitzoeken van de dimensie die het meest comfortabel aanvoelt. Sommigen van jullie zijn comfortabel in de 4de dimensie. Anderen zullen wensen om over te gaan naar de 5de dimensie en daaraan voorbij.

Voor het eerst in eonen aan tijd, is het acceptabel om anders te zijn. Je bezit de vrijheid om te zijn - zo ook doet ieder ander op Aarde dat. Met die vrijheid aan jou gegeven, zal jij je levensstijl, vaardigheden en bestaan op de basis van wat voor jou het meest comfortabel aanvoelt selecteren. En die comfortabele zone wordt gecreëerd door de rol die jij in het Nieuwe Tijdperk speelt.

Misschien dat sommigen van jullie geavanceerde Lichtwerkers verstoord zijn omdat zij gekozen hebben voor een vierdimensionaal leven. Anderen van jullie zijn zelfvoldaan en tevreden dat zij een 7de dimensie of hoger leven geselecteerd hebben. Dergelijke gevoelens zijn Oude Tijdperk overblijfselen en hebben weinig te maken met dit Nieuwe Tijdperk. Er is geen goed of slecht in jullie selectieproces. Alle rollen en alle dimensies zijn evenredig belangrijk. Misschien wens je om een ster te zijn in plaats van iemand die een kleine rol vertolkt. Jij bent een ster in jouw rol - wat die rol dan ook is.  

woensdag, november 28, 2012

De Hemelse Witte Wezens en de Galactische Raad van Twaalf

"December 2012 Hoogtepunt van Ascentie"

Gechanneld via Natalie Glasson – 26 November 2012

Het is met de zuiverste trilling van liefde en vrede dat wij onze energie sturen om jullie te begroeten; wij zijn de gecombineerde essentie van bewustzijn van de Hemelse Witte Wezens van het Kosmische niveau en de Galactische Raad van Twaalf die spirituele zaken en de evolutie vanuit een Galactisch niveau overzien. Het is ons doel om in liefde en begeleiding voor jullie naar voren te komen in deze zeer heilige tijd op de Aarde.
Wij wensen jullie er eerst van te verzekeren dat alles goed is en dat jullie je ascentieproces op de Aarde bereiken met goddelijke volmaaktheid, gegidst zoals altijd, of jullie je er nu bewust van zijn of niet, door de wil van de Schepper. Het is belangrijk voor ons om met jullie te delen dat er namens ons geen vastgestelde regels of verwachtingen zijn voor de tijd die wij nu allemaal ervaren. Ieder persoon kan andere ervaringen hebben die tot actie aangezet zijn door de goddelijke wil van de Schepper en hun persoonlijke perspectieven en intenties.  
Wij gaan een grote energie draaikolk van verandering binnen. De energie draaikolk die zich op en in de Aarde verankerd rondom de datum 12/12/12 en daaraan voorbij, inclusief de 21ste December, zal jullie toestaan om deze draaikolk van verandering binnen te gaan, waarlijk transformatie toestaand om op wat voor manier, noodzaak of vorm dan ook plaats te laten vinden dat toepasselijk is. Jullie kunnen ook gehoord hebben dat deze energie draaikolk waarover gesproken wordt een toegangspoort is van stralen van licht die zich in de Aarde verankeren. De energie die zich al op de Aarde en binnenin jullie wezen verankerd zal jullie volledig inkapselen, jullie vasthoudend en suspenderend in de energie van enorme verandering, verschuivingen en transformatie.
Zelfs vanaf het begin van December kan je de energieën rondom jouw wezen heen voelen verzamelen terwijl zij tegelijkertijd van binnenuit jouw wezen tevoorschijn komen. Het zou vergeleken kunnen worden met een incubatieperiode met een enorme opruiming omdat de energieën zullen beginnen om alle onnodige energieën met een grotere intensiteit te verwijderen om jouzelf als een meer zuivere trilling van Licht te manifesteren. Vele wezens zullen zich rondom jou heen verzamelen en met jouw energieën werken om de noodzakelijke verschuivingen van het oplossen van de illusie en afscheiding binnenin jouw wezen te maken terwijl het planetaire licht zich verankerd en zich verplaatst door jouw wezen heen de Aarde in.

dinsdag, november 27, 2012

Mytre & Kepier - Deel 4

"Galactische Bijeenkomst - 2"

18 November 2012 / Dr. Suzanne Lie
 
Vervolg van de Bijeenkomst van de Galactische Federatie 
 
"De Galactics besloten dat zij niet langer de behoeften van de dappere leiders achter konden houden ten behoeve van diegene die nog steeds angstig waren." 

Mytre gaat verder:
Kepier en Ik schonken zo'n intense aandacht aan ieder woord dat er gezegd werd dat wij niet opmerkten dat de rijen stoelen achter ons stilletjes gevuld werden. Het was niet eerder totdat mijn Arcturiaanse Vriend naar het podium ging en zei, "Welkom Wezens van de Aarde", dat wij ons omdraaiden om te zien hoezeer de zaal gevuld was geraakt.
Er waren niet alleen mensen in deze groep. Er waren ook wezens die walvis en dolfijnwezens leken te zijn, vierde dimensionale Elementale Wezens en majesteitelijke Deva Wezens die de Elementalen overzien. Alle verschillende rassen, en zelfs tijdlijnen waren inbegrepen.
Er was een oude Maya Leider naast een leider vanuit de 21ste Eeuw. Er waren Lemurianen die naast Atlanteanen zaten en vertegenwoordigers van het dierenrijk in tweevoetige vormen van hun gewoonlijke vierbenige voorkomen. Er waren wereldleiders, wetenschappers, religieuze leiders, en burgers vanuit iedere cultuur en ieder gebied van de Aarde.
Sinds deze zaal multidimensionaal van aard was zoals de rest van het schip, breidde het zich in omvang uit, aangezien er meer ruimte nodig was voor de binnenkomende gasten. Het leek erop dat de mensen pas naar binnen geleid waren nadat de openingsmeditaties afgerond waren. Waarschijnlijk vanwege de mensen, sprak de Arcturiaan in de opeenvolgende menselijke taal toen het de leden van de Federatie introduceerde. Toen de Arcturiaan een vorstelijk uitziende Draconiaan aankondigde die opstond en goed boven de 3 meter aan lengte onthulde, vervielen de mensen in een tot zwijgen gebrachte stilte.  
"Beste mensen van de Aarde, wij komen hier vandaag bijeen om oude conflicten los te laten die naar boven zijn gekomen vanuit het afscheidende bewustzijn dat inbreuk heeft gemaakt op jullie planeet. Binnenin dit afscheidende bewustzijn, ging jullie maatschappij over naar de polariteiten van "Macht-Over-Anderen" en "Macht-Binnenin ZELF". Het Macht-Over model creëert een werkelijkheid gebaseerd op slachtoffer en slachtoffermaker, veroveraar en veroverde. Aan de andere kant, creëert het Macht-Binnenin model een werkelijkheid van onvoorwaardelijke Liefde en Eenheidsbewustzijn.
"Wij hebben jullie veel te vertellen over de aard van de mensheid en hoe het met ons in verband staat, de Galactische Federatie van jullie Melkweg Galaxy. Jullie planeet Aarde heeft gevraagd om een lid te worden van onze Galactische Gemeenschap. Gaia, de Ziel van de Aarde, heeft vele beginnende rassen gediend van vele planeten en zonnesystemen in onze Melkweg Galaxy.
"De Aarde is nu klaar om te ascenderen in Haar vijfde dimensionale expressie. Zij wenst om haar bewoners met zich mee te nemen, en alles is klaar behalve sommigen van de mensheid. In jullie huidige tijd is de mens een genetische mix van alle leden van de Galactische Federatie die jullie hier voor jullie zien zitten. Deze genetische mix omvat het DNA van diegenen die jullie als jullie vijand beschouwd hebben, namelijk de Zeta's en de Draconianen.  
"In deze bijeenkomst willen wij spreken over de lange relatie met de vele verschillende rassen van het Draconische Ras. Voor miljoenen van jaren hebben vele leden van jullie wereld gestreden voor het recht om of Macht-Over-Anderen OF Macht-Binnenin ZELF te hebben. Deze twee strijdtonelen hebben vele millennia gewoed. Nochtans, wanneer een wezen eenmaal diens Macht-Binnenin gevonden had, waren zij niet langer geïnteresseerd in het verkrijgen van Macht-Over-Anderen.

Blossom Goodchild & GFL - 26 November 2012

Alles wat er In en Om Jullie heen Gebeurd is de Uitvoering van het Goddelijke Plan
ONTHOUD DIT … HOE HET OOK MAG LIJKEN

 
Lieve bewoners van Aarde … De Einddagen komen tot een einde.
Nieuwe dagen stralen ons tegemoet en zullen IEDEREEN hernieuwde HOOP op een mooie Aarde geven. Een planeet van schoonheid die JULLIE zullen herscheppen in haar eigen glorie.
~~~~~~~~~~
NIEMAND … ZAL DEZELFDE BLIJVEN ALS MEN WAS.
Blossom: En toch zal het leven … gewoon doorgaan?
Niet ‘gewoon’ doorgaan. Het Leven zal Nieuwe Verlichting aannemen.
~~~~~~~~~~~
AAN WAT ER GAAT KOMEN KAN NIET WORDEN VOORBIJGEGAAN.
Beeld je in … WEET ... Dat het Licht dat VAN jullie planeet af schijnt, ongelooflijk helder is … Want er zijn vele, vele van jullie die in hun harten WETEN dat de opkomst van een NIEUWE WERELD elk moment gaat beginnen. 

Blossom: Zo … alweer een week die voorbij gevlogen is … steeds dichter bij het einde van het jaar … en Hemel! Óf dit jaar voorbij gevlogen is. Ik laat het maar weer aan jullie over … Jullie weten het best wat ik VOEL …

GFL: Onze allerwarmste groet aan iedereen. Jij zegt dat de tijd voorbij gevlogen is en we stemmen ermee in dat dit voor jullie het geval is. Maar in de Nieuwe Tijd zal het nog sneller lijken te gaan … Het zal lijken alsof er GEEN tijd is. Want tijd is van het oude paradigma en zal van minder en minder belang worden naarmate ‘de tijd’ verder gaat. De komende weken zal het zijn alsof een dag een minuut duurt.
Er stroomt inmiddels al zoveel Liefde … onopgemerkt door sommigen … maar toenemend in momentum voor velen. Laat het zo zijn, Dierbaren … dat jullie harten het verwelkomen en open staan voor de instroom van energie die in jullie planeet gegoten wordt.
Herinner je er constant aan dat JULLIE LIEFDE ZIJN en dat jullie zover zijn om het zelf met zichzelf te VERVULLEN.
Jullie kunnen wat verwarring VOELEN over wat dit feitelijk betekent en we zijn ons ervan bewust dat we hierover al vele malen eerder gesproken hebben … toch blijven we doorgaan met herinneren. Want als het kwartje valt zal de loterij gewonnen worden!
Vanuit het perspectief van elke ziel … afhankelijk van waar dat perspectief is … zal er een golf van uitputting aan de Gebeurtenis voorafgaan … we zeggen dit slechts opdat jullie het herkennen. Dit heeft een secundaire bedoeling, aangezien het het zelf voorbereid op de eraan komende Hogere energie.

Veel mensen praten over gebeurtenissen die de zonne-energieën betreffen … ik heb dit niet echt zelf bestudeerd … kunnen jullie hierover jullie Licht laten schijnen?

Zoals, inderdaad, de zon haar Licht laat schijnen! Wat we hierover willen zeggen is dat veel activiteit direct vanaf dit voertuig zal stromen. Wederom willen we de verrassing niet bederven, maar we geven toe dat ‘de zonnegod’ een grote rol zal spelen in wat duidelijk zal worden.
MEN ZOU NIET MOETEN VERWACHTEN WAT MEN VERWACHT!

maandag, november 26, 2012

Orbs fotografie van zaterdag 24 November

Orbs in de Mist van zaterdag 24 November

Ik had het nog niet eerder gedaan en afgelopen zaterdag 24 November was het dan toch eens mistig hier waar ik woon en ik nam mijn kans waar. Het resultaat was verbluffend......
 
 
Eenheidsbewustzijn komt er in mijn gedachten naar boven als ik dit zie, en ook..... Zouden we dit zo ook inademen? Als dat zo is dan leven we dus al in eenheidsbewustzijn, alleen onze trilling is nog te laag om dat (zonder een camera) waar te kunnen nemen. Maar ja, daar staat tegenover dat dit ook wel weer net een paar 'trillingen' hoger kan zijn allemaal dan wij dat zijn....
 
Ohw....gedachtenkronkels, gedachtenkronkels.........
 
Als je even doorklikt zie je uitvergrotingen van de linker- en rechterhoek op een andere pagina, dan nog wel even op die vergrotingen klikken.....


zondag, november 25, 2012

Mytre & Kepier - Deel 3

"6D Kijkscherm" 

16 November 2012 / Dr. Suzanne Lie
 

Terwijl wij in het 6D Kijkscherm getrokken werden, versmolten onze lichamen in één wezen. We konden ook andere versies van ons ZELF voelen die rondom ons heen verzameld waren in een staat van zuiver bewustzijn. Als één wezen, vroegen wij ons af hoeveel versies er van ons bewustzijn waren binnenin ons Multidimensionale ZELF.
Het antwoord op onze vraag kwam in een flits van zesdimensionaal Licht. Wij, Kepier en Ik, zagen ons Multidimensionale ZELF voor ons met meer Expressies van onze Wezens dan wij konden tellen. Ik zeg "Wezens," aangezien niet al onze expressies van ZELF menselijk waren. Nochtans, voordat ik een interactie aan kon gaan met wie dan ook van de versies van ons ZELF, veranderde het beeld snel.
Nu waren wij binnenin de Leegte van het niets dat ongeveer aanvoelde als een baarmoeder. Deze leegte was vrij plezierig en voelde erg veilig. Geleidelijk aan, begon de leegte een vage vorm van een Portaal of een Corridor aan te nemen. Meteen, keerde het Arcturiaanse verhaal over hun Ascentie in mijn gedachten terug, en ik dacht aan de Arcturiaanse Corridor.  
Ik herinnerde me dat deze Corridor, welke extern leek te zijn, feitelijk binnenin het Hoger Hart was. Helaas, had ik niet veel consideratie besteedt aan ook maar iets spiritueels de afgelopen tijd. Ik was zo betrokken geweest in het leren van hoe mij aan te passen aan mijn nieuwe multidimensionale wereld, dat gedachten over mijn Hoger Hart vergeten waren.
In feite, sinds het verlaten van Mytria en Alycia, had ik mijn hart gesloten en leefde hoofdzakelijk in mijn hoofd. Ik had meesterschap over mijn geest geleerd ver voorbij aan wat ik ooit gedacht had dat mogelijk was. Nochtans, was liefde uit mijn werkelijkheid weggeduwd als iets dat ik opgegeven had.
Het was geen wonder, dat Mytria en Alycia betrokken waren geraakt met hun eigen levens. Ik had mijn emoties afgesneden zodat ik niet overweldigd zou raken door mijn verlangen en verdriet. Nochtans deed deze actie degenen die van mij hielden pijn, veel meer dan ik wilde toegeven.
Terwijl ik deze gedachten in overweging nam, voelde ik de aanwezigheid van Kepier binnenin me proberend mij troost en medeleven te geven. Ik voelde ook hoe ik probeerde om haar troost terzijde te duwen. Daarom besliste ik om te stoppen met dat wat aanvoelde als liefde weg te duwen, en het te omhelzen met mijn lang vergeten Hoger Hart.

Een Uur met een Engel - 19 November 2012

Aartsengel Michael
 
"Volhardende Vragen in Relatie tot Ascentie"
 
 
Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De grote Ontwaking, samen met Steve Beckow van de 2012 Scenario. Het is echt plezierig om met jullie allemaal samen te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael en Steve zal hem voor ongeveer 45 minuten interviewen, en dan zullen wij dat op laten volgen met een ronde tafel discussie over wat er met ons gedeeld was, en Steve, Linda, Geoff en ikzelf zullen hieraan deelnemen.

En hiermee geef ik het aan jou over Steve.

Steve Beckow: Dank je wel, Graham. En ik kijk uit naar de show van vanavond, en verwelkom Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: En welkom aan jou, dierbare vriend, want ik ben Michael, strijder van vrede, aarstengel van Liefde, brenger van nieuws, brenger van de nieuwe dageraad op zo heel veel manieren. En ja, er is behoorlijk wat voor ons om op deze avond te bespreken, niet alleen over jullie proces van Ascentie maar natuurlijk ook over het collectieve proces, en over sommige van de belemmeringen die aan de horizon verschijnen, waar wij uiteraard op in zullen gaan.

Maar eerst vraag ik jullie terwijl we beginnen, zoals ik vaak doe, om jouw blauwe vlam van vrede aan te steken, om het weten van vrede binnenin jouw wezen aan te steken, om de liefde binnenin jouw hart aan te steken. Laat de heldere blauwe vlam helder schijnen, niet alleen voor jou om te zien en te voelen, maar voor allen te zien en te voelen, niet alleen op jullie vlakte van Gaia, niet alleen binnenin jullie dimensies, maar door de galaxies en door de rijken heen.  

Dus dierbare vriend, waar wens je vandaag te beginnen?

SB: Dank u, Heer. En ik wens feitelijk te beginnen met drie zeer snelle vragen, twee die waarschijnlijk hun weg zullen vinden naar Cosmic Vision News (een ander Inlight internet radio programma, dat over de toestand in de wereld gaat)

De eerste vraag is, kunt u ons een update geven, alstublieft, over het aantal kijkers van "I Know Our Galactis Family is Here" op Youtube, en dan het totale aantal, alstublieft?

AAM: Oh, dat zijn verschillende miljoenen nu. In de termen van Youtube is het over de 3 miljoen, en het is ongeveer in de termen van de totale kijkers 4,500,000.

SB: Oké. Wel, dank u zeer. We kunnen deze informatie alleen van u krijgen.  (Youtube manipuleert deze cijfers)

Nu, twee vragen van Geoffrey. Nogmaals, korte antwoorden zijn prima. Verscheidene nieuwsartikelen die op Zondag ontvangen zijn hebben vermeld dat een herevaluatie van de Irakese Dinar nu onderweg is en vandaag bekend gemaakt zou kunnen worden, en misschien zelfs op de tijd dat dit programma de lucht in gaat. (dit programma wordt vooraf opgenomen en op een later tijdstip uitgezonden)

Sommige bronnen vermelden dat dit bedrog is, en anderen voelen dat het een voertuig is waardoor sommigen van het Welvaartsfonds het in de handen van goede mensen kunnen krijgen.

Heeft er een herevaluatie plaatsgevonden? En als dat zo is, is dit dan ook een gereedschap om fondsen ondersteund te krijgen door kostbare metalen en dat het dan uitgaat naar de mensen?


Hilarion - November 25-December 2, 2012 / Marlene Swetlishoff

Leer om Jouw Intuïtieve Ingevingen te Volgen, want dit is de Invloed van Jouw Hoger Zelf

Dierbaren,
Het is de tijd van het binnenin op één lijn komen met jouw eigen ware zelven, een tijd om in contemplatie en meditatie door te brengen over wat het is dat jij de Wereld binnenbrengt, jouw geschenken, jouw Licht, om helder te schijnen zonder je nog langer te verschuilen. Het is zeer toepasselijk om jezelf zoveel introspectieve momenten als mogelijk is toe te staan in de aankomende weken. Er zijn nog steeds vele lagen van opruiming die resteren, nochtans, dit zal niet zo intens zijn voor diegenen die standvastig en methodisch het werk gedaan hebben van het onder ogen zien van hun dualistische aard, deze trekken in zichzelf erkennend, en hun beperkende invloed in hun dagelijkse levens loslatend.
Probeer je af te stemmen op een onderliggende nieuwe trilling die nu klaar is onderscheiden en geassimileerd te worden in jouw bewustzijn. Dit vereist bewustwording in ieder moment en de synchroniciteiten observeren die jou omringen. Ieder moment is een schat, een geschenk dat erop wacht geopend en onderzocht te worden en dat je ervan geniet. Leer om jouw intuïtieve ingevingen te volgen, want dit is de invloed van jouw Hoger Zelf die ernaar verlangd om jou verder in positie te gidsen terwijl we dichterbij de verschuiving van de tijdperken komen, een enorme kans om je opnieuw met de hogere aspecten van jezelf te verbinden en de Liefde toe te staan die jij belichaamd om aan de oppervlakte te komen en te ontluiken in de waarheid van jouw Wezen.

zaterdag, november 24, 2012

Moederschip - Mytre & Kepier - Deel 2

Moederschip - Mytre & Kepier - Deel 2

14 November 2012 / Dr. Suzanne Lie 
 
Terwijl Kepier en Ik in het verduisterende licht zaten, vond ik een grote vertroosting in de illusie van het zijn op een planeet en het ervaren van tijd. Het Moederschip loopt op 24-uurs cyclussen, merendeels ten behoeve van diegenen die van de Aarde afkwamen. Het blijkt, nu, dat één van hoofdzakelijke aandachtspunten van het Moederschip de ascentie van de Aarde is.

De Arcturianen hebben een speciale affectie voor Gaia, voor het Wezen die de Aarde werd. In feite, zijn zij zo betrokken bij deze planetaire ascentie dat velen van hen een vonk van hun levenskracht binnenin mensen geplaatst hebben die hun bewustzijn voldoende voorbereid hebben in hun ontelbare incarnaties zodat zij die frequentie van een vonk van Arcturiaans Licht kunnen accepteren.
De Arcturianen waren onder de eersten die Gaia's oproep beantwoorden na de ondergang van Atlantis, en toen nogmaals ongeveer 70 Aardse jaren geleden. Daarom, zijn zij het aardig gewoon om de planeet Aarde te helpen door hun vonk in een levend aards voertuig te plaatsen. Mij is verteld dat velen van de geascendeerde Pleiadianen, ook hun vonk in mensen hebben gestuurd.
Ik zou een poosje nodig zijn om me aan het concept aan te passen dat ik in een andere tijdlijn zat dan dat ik zat toen ik naar het Moederschip toeging. Nochtans, begon ik ook te beseffen dat beide tijdlijnen tegelijkertijd binnenin mijn bewustzijn bestonden. Al deze gedachten gingen door mijn hoofd heen binnen de paar momenten van de zonsondergang.
Toen het donker werd, gaf ik de opdracht aan het hologram om het programma te beëindigen en Kepier en Ik begonnen aan onze rondleiding van het Moederschip. Het bleek dat we niet veel bespraken toen wij in de holosuite waren, maar dat wij ons op een zeer diepgaand niveau hadden verbonden. In feite, bewogen wij ons in een staat van diepgaande Wetenschap over elkaar.
Nochtans, was er nog steeds iets aan Kepier dat ik niet echt uit wist te vogelen. Ik besloot om in die vraag te ontspannen en het antwoord toe te staan zich te openbaren. Terwijl wij de holosuite verlieten, voelde ik me alsof wij elkaar voor altijd gekend hadden. Misschien hadden we dat?
"Waar zou je eerst naartoe willen gaan?"vroeg ik aan Kepier toen wij eenmaal de holosuite verlaten hadden. Zij dacht over mijn vraag na en zei, "Ik weet dat ik een beetje op de zaken vooruit loop, maar ik zou erg graag naar het zevende dimensionale gebied gaan en de Overziel bezoeken."

De Pleiadianen via Méline Lafont - 23 November 2012

~ Houd deze Laatste Dagen van Elkaar, Vooruitgang zal hierdoor Bereikt worden ~
Welkom, gegroet vanuit onze Aanwezigheid van het Licht. Wij zijn het collectieve bewustzijn van de Pleiadianen, de sterrenfamilie van velen van jullie op Aarde.
Wij hebben een bewuste keuze gemaakt om in deze tijd en ruimte van de Aarde naar voren te stappen en wij wensen een aantal zaken voor jullie allemaal nader toelichten. Vanwege het feit dat jullie nu in een extreme intense en belangrijke tijd zitten wensen wij jullie te verzoeken dat jullie je op bepaalde dingen focussen en dat jullie in hen geïnteresseerd raken. Zeer belangrijke zaken gaan zich nu ontvouwen, volledig vertrouwen en toewijding van jullie allemaal vragend.
Enige diepgaande veranderingen zullen gaan gebeuren en zichzelf aankondigen aan elk en iedereen van jullie op een persoonlijk en ook op een collectief niveau. Deze veranderingen zaten er al een lange tijd aan te komen, desalniettemin, voelen wij de intensiteit van dit alles toenemen en gradaties van belangrijkheid beginnen naar de oppervlakte te komen en dus wensen wij niet langer te wachten om het tot volledige bloei te krijgen.
Liefde is de enige staat van zijn die overblijft wanneer alles gezegd en gedaan is. Sinds wij allemaal vanuit het Licht voortkomen en sinds wij onze eigen afdruk hiervan verder door deze evolutie heen aan het werk hebben gezet, zal alles doorgaan te evolueren vanuit deze Liefde en zal in een samensmelting van al deze specifieke creaties en staten van Zijn groeien. Versmelting naar een hoge graad is nu aan de orde van de dag.

vrijdag, november 23, 2012

De Aard van de Werkelijkheid / Dr. Suzanne Lie - 12 November 2012

Commentaren op de Aard van de Werkelijkheid of Wil de Echte Werkelijkheid Alsjeblieft naar voren stappen?

Ik heb wat problemen met het op één lijn brengen van mijn 3D zelf met mijn Multidimensionale ZELF. Ik weet dat mijn 3D zelf de laagste frequentie van mijn Multidimensionale ZELF is, maar het valt continu "uit de opstelling vandaan". Het tempo en de structuur van de 3D wereld wordt in toenemende mate lastig en zelfs vreemd.
Terwijl mijn Kern Zelf (degene die ik identificeer als mezelf) omhoog gaat op de dimensionale schaal, vind ik het steeds meer moeilijk om te gaan met 3D kwesties. Naar de winkel gaan, rekeningen betalen, boodschappen doen neemt zoveel energie.  
Aan de andere kant, is meditatie niet iets dat ik doe, maar een staat van een bewuste handeling in deze altijd veranderende werkelijkheid. Velen hebben mijn gebied van bewustzijn verlaten. Ik weet dat zij nog steeds ergens in de één of andere tijd bestaan, maar zij zijn geen langdurige leden van mijn wereld.
Ik heb geen kwesties met deze mensen. Het is gewoon dat het voor mij lijkt dat zij in een andere werkelijkheid zijn. Wat zij als echt waarnemen, neem ik als illusie waar. Aan de andere kant, als zij de echte mij zouden kennen, zouden zij denken dat ik misleidend was of een beetje gek. Tegenovergesteld, komen er steeds meer mensen in mijn leven waarmee ik op één lijn zit.
Terwijl ik dit schrijf, zie ik twee niveaus van werkelijkheid, de statische derde/vierde dimensionale werkelijkheid en de ascenderende werkelijkheid. Het gaat niet over hiërarchie. Het is alleen dat de ascenderende werkelijkheid op een hogere frequentie is. Vandaar, zouden wij op straat kunnen wandelen en elkaar nauwelijks opmerken.
Ik heb altijd, en zal dat blijven doen, de aard van de tijd en tijdlijnen onderzocht. Ik heb lang geweten dat het voorbijgaan van de tijd verschilt met onze staat van bewustzijn. 3D tijd is zo langzaam als een slak, terwijl 4D/5D creatieve tijd half zolang lijkt te duren dan alledaagse activiteiten.
Dan, multidimensionale tijd, de vijfde dimensie en daaraan voorbij, is volledig buiten de tijd, zoals ik het ken in mijn 3D leven. Dewey Larson, de erkende expert op het concept van "tijd" zei, "Ergens langs de lijn, wordt dat wat waar is gemaakt om onjuist te lijken, omdat wat onjuist is geaccepteerd is als waarheid."

donderdag, november 22, 2012

Moederschip - Mytre Ontmoet Kepier - Deel 1


Moederschip 
 Mytre Ontmoet Kepier - Deel 1
11 November 2012 / Dr. Suzanne Lie
Waar we gebleven waren:
Ik volgde de Arcturiaan naar het hoofd Entree Gebied en zag een mooi wezen van onbekend geslacht en planetaire afkomst. De Arcturiaan reageerde op mijn onuitgesproken vraag door telepathisch te zeggen, "Zij/het is een hybride van Mens en Arcturiaan wiens naam Kepier is."

Mytre gaat verder met zijn verhaal:
Zodra mijn ogen Kepier zagen, voelde ik me alsof wij elkaar op een zeer diepgaande manier kenden. Nochtans, terwijl ik snel mijn herinneringen doorzocht, vond ik geen herinneringen die overeenkwamen met mijn gevoelens. Ik besliste om mijn eerste indruk los te laten, aangezien ik bezorgd was dat ik haar niet voldoende van mijn aandacht gaf. Ik zeg "haar" aangezien Kepier meer een zij dan een hij of een het leek te zijn, zoals ik naar de Arcturiaan refereerde.
Kepier keek met een gelijke uitdrukking van herkenning naar mij, maar zei ook niets. De Arcturiaan stelde ons voor, en ging toen snel weg om anders zaken te behartigen. Na een moment van ongemak, gaf ik eindelijk aan Kepier toe dat zij erg bekend leek te zijn en ik vroeg of wij elkaar ooit eerder ontmoet hadden. Zij glimlachte op een wetende manier en zei, "Niet onlangs."
Kepier veranderde het onderwerp voordat ik haar reactie in vraag kon stellen en zei dat zij er vrij verlangend naar was om het Schip te bekijken. Terwijl ik de weg naar de voornaamste Gang leidde, vertelde zij mij over haar dienst op het Arcturiaanse Sterrenschip Athena. Toen ik haar naar de Bezoekerssectie bracht vroeg zij, "Ik denk dat de Arcturiaan wilde dat ik een Multidimensionale Toer van het Schip ga krijgen."
Ik was verrast dat Kepier wist over de multidimensionale component van het Moederschip. Ik voelde me ook vereerd dat de Arcturiaan mij uitgekozen had om de Gids te zijn voor deze duidelijk goed geïnformeerde bezoeker.
"Ik ben niet slechts een bezoeker. Ik zal hier gaan dienen,"hoorde ik in mijn hart. Toen ik haar aankeek met een vragende uitdrukking op mijn gezicht glimlachte zij. "Ja, wij zijn telepathisch met elkaar verbonden,"zei zij met haar stem.
Ik kon zien dat deze rondleiding veel meer zou zijn dan ik verwachtte. Ik moet toegeven dat ik niet reageerde op haar commentaar over onze telepathische verbinding, aangezien ik een paar momenten nodig was om mijn gedachten bij elkaar te houden. 

woensdag, november 21, 2012

Fysiek is het Nieuwe Tijdperk niet wat Jullie Je ervan Voorstellen

Fysiek is het Nieuwe Tijdperk niet wat Jullie Je ervan Voorstellen

20 November 2012 / Brenda Hoffman

Dierbaren,

Misschien voel jij je alsof je in het centrum van een storm zit - er gebeurd niet zoveel in jouw leven, maar hetzelfde ik rondom jou heen niet waar. Of misschien ben jij de storm en zijn diegenen om jou heen rustig. Beide zijn verwacht. Sommigen van jullie hebben kwesties opgeruimd. En anderen van jullie zijn net begonnen aan jullie Nieuwe Tijdperk reis.

Het resultaat van die reis is fysiek anders van waar jij je nu een voorstelling van maakt. Je projecteert Oude Tijdperk beelden in/naar jouw Nieuwe Tijdperk leven. Science Fiction films van de 1930'er jaren zijn gedateerd omdat hun beelden gebaseerd zijn op de levensstijl van die tijd. Zo is het nu ook voor jullie.

Het Nieuwe Tijdperk is niet zoals jullie huidige fysieke wereld.

Woningen zullen geen grotere of kleiner versies zijn van de populaire Verenigde Staten McMansions. Noch zullen zij noodzakelijkerwijs op gebouwen lijken van andere landen vanuit welke periode dan ook. De ontwerpen die jullie creëren zullen zich met jullie milieus vermengen en hen verbeteren.

De uitvindingen waar jullie je een beeld van vormen zullen oplossingen presenteren voor moeilijkheden waar jullie je niet bewust van zijn. Het lijkt een beetje op het uit proberen te leggen aan iemand uit de 1850'er jaren de belangrijkheid van de Internetbeveiliging.

Het Nieuwe Tijdperk is slechts dat - het Nieuwe Tijdperk. Jullie kunnen niet begrijpen hoe het eruit zal zien want jullie hebben het nog niet ervaren.

dinsdag, november 20, 2012

Blossom Goodchild - 20 November 2012

Dat Waarnaar/Waarvoor Jullie Harten Hunkeren…..Zit Binnenin Jullie

ER ZAL/KAN NIET EEN ASCENTIEPROCES ZIJN DIE HETZELFDE IS ALS DIE VAN EEN ANDER.

Want omdat jullie allemaal individuen zijn … kunnen jullie het alleen ALS INDIVIDU ervaren. Het verschil zal zitten in het niveau/de frequentie/trilling die men op dat moment heeft bereikt.
~~~~~~~~~~~~~~
 
KEN UZELVE.

WEES UZELVE.

DAT WAT NAAR JULLIE PLANEET GAAT KOMEN ZAL JULLIE IN STAAT STELLEN OM MET GEMAK HET KONINKRIJK VAN DE HEMEL TE SCHEPPEN.

HET LIGT IN JULLIE MACHT … WANT HET ZIT IN JULLIE.
 
~~~~~~~~~~~~~~
 
DE TIJD IS NABIJ.

DEGENEN MET VERMOEIDE HARTEN STUREN WE ENERGIE OM DE LAATSTE MIJL TE LOPEN.

HOUD JULLIE GEESTESHOUDINGEN IN BALANS.

Blossom: Wel, goedemorgen! Onlangs dacht ik ergens aan … als jullie De Toezichthouders van De Toezichthouders zijn … zijn er dan ook Toezichthouders van De Toezichthouders van De Toezichthouders en zo ja … wie zijn zij … wat doen ZIJ en … kunnen jullie hierover wat zeggen?

GFL: Welkom aan jou, geliefde dame en het is voor ons en jou van belang dat wij ‘toezien’ op alles wat jouw gedachten met ons willen bespreken. Er zijn inderdaad ‘rangen’ boven onze positie, in feite vele. Men zou versteld kunnen staan van de hoeveelheid niveaus die betrokken zijn in dit GROTE GODDELIJKE PLAN. Want het betreft niet, zoals jullie weten, het verhuizen van het ene huis naar het andere. Dit PLAN omvat de verheffing van een hele planeet en allen die op haar varen!

Ik kom zo terug op de Hiërarchie. Maar eerst het volgende … jullie zeggen ‘allen die op haar varen’. Sommige mensen VOELEN/geloven dat degenen die niet ontwaakt zijn niet zullen ‘meedoen met het tripje’ … maar zij zijn van/op de planeet. Kunnen jullie ons JULLIE GEVOELENS daaromtrent verduidelijken? Je kan heel erg in de war raken met al die conflicterende ‘mogelijkheden’ die er zijn.

Vanuit ONZE WAARHEID zouden we willen zeggen dat het niet een GODDELIJK PLAN zou zijn als sommigen achtergelaten zouden worden. Omdat het zo is dat … waar iemand heeft gekozen om op dit dramatische moment te zijn op hun pad, het precies dat is … hun keuze. Want op deze planeet van jullie speelt de aangename factor mee van vrije wil en daardoor vrije keuze. Dit werd de mensheid gegeven. Waarom/hoe zou iemands keuze dan kunnen worden beoordeeld op of zij al of niet hun verlichting moeten bevorderen naar een hoger of lager niveau?

In het grotere plan zal niemand worden achtergelaten.

We zijn allen EEN. Hoe kan een deel van het ENE niet Ascenderen? Zouden jullie het eerlijk vinden om te discrimineren op basis van het gekozen tempo, wanneer zij HUN eigen reis maken?

Leg dit ook uit, alsjeblieft … Men zegt dat wij omhoog gaan naar de vijfde dimensie … lichamelijk … DUS … gaan we ergens anders heen?

Nee. Maar jullie … ín jullie zelf gaan jullie zeker verder. Het is nogal moeilijk te beschrijven.

Alsjeblieft, doe je uiterste best … ik VOEL dat dit belangrijk is.

Arcturiaanse Corridor Uittreksel/Aantekeningen


Ik dacht na over Mytre's 'verhaal' over de Creatie van de Arcturiaanse Corridor, en wilde enkele punten schetsen die in het bericht ingebed waren. Deze punten waren in feite richtlijnen over het Ascentie Proces. Ik heb deze punten geschetst, om diep nadenken en onderzoek hiervan te vergemakkelijken:  

Arcturiaanse Corridor Uittreksel/Aantekeningen
6 November 2012 / Dr. Suzanne Lie

 

GIDS VOOR HET ZIJN VAN EEN PORTAAL
WEET DAT DE TIJD VAN DE TRANSMUTATIE NABIJ IS

Alle uittreksels van:
4-11-12 Arcturiaanse Ascentie, Deel 3  -  Wat is De Arcturiaanse Corridor?
De Vormelozen, de Planetaire Kern en de Portaal Openers wisten dat de tijd nabij was voor de voltooiing van de Planetaire Cyclus. Plus, de planten en dieren hoefden niet te begrijpen wat er aan de hand was, aangezien zij in eenheid leefden met de planeet en zij wat voor planetaire gebeurtenis die er zich ook voor zou doen accepteerden. Alleen de Verlorenen bleven ongeïnformeerd dat de transmutatie van IEDERE molecule van de vorm aanstaande was.
Geloven in ons proces is belangrijk en vaak moeilijk. Hoe kunnen we in iets geloven dat we nog nooit ervaren hebben? Hoe kunnen we geloven dat WIJ ascenderen in/naar een hogere trilling van ons ZELF? Om deze antwoorden te vinden moeten we naar binnenin onszelf gaan om te beseffen hoe anders we nu zijn dan dat we 10 jaar geleden waren, 5 jaren geleden, zelfs 6 maanden geleden. Ons bewustzijn breidt zich iedere dag uit, en de manier waarop wij naar onze werkelijkheid kijken, naar onze lichamen en hoe we willen leven verandert snel.

HOUD STANDVASTIG EEN COMMUNICATIE MET DE HOGERE FREQUENTIES
Aan de andere kant, waren de Portaal Openers in een standvastige communicatie met de Vormelozen geweest. Daarom, realiseerden zij zich dat, sinds de Vormelozen een planeet konden creëren, zij hen konden helpen om veilig hun werkelijkheid terug te transmuteren in de Eenheid van multidimensionale en onvoorwaardelijke liefde.”
De Vormelozen zijn, uiteraard, de hogere frequentie van expressies van ons eigen Multidimensionale ZELF. Terwijl wij Geloven IN en Communiceren MET ons eigen Hogere Expressie van ZELF, worden onze twijfels losgelaten en onze overtuigingen worden getransmuteerd in dat waar we voorheen aan dachten als onmogelijk.

RECHTSTREEKS EN PERSOONLIJK HET HOGER ZELF WAARNEMEN
"Sinds de Portaal Openers hun bewustzijn voldoende uitgebreid hadden om rechtstreeks en persoonlijk de Vormelozen te ervaren, geloofden zij dat de ascentie in/naar een hogere frequenties ECHT was."
Wat is onze ECHTE werkelijkheid? Is het betalen van onze rekeningen en naar onze echte werk echt, of is het Licht en de Onvoorwaardelijke Liefde die we binnenin vinden echt? Zijn zij beide echt en transmuteert de oude versie van werkelijkheid in een nieuwe hogere Frequentie van diezelfde werkelijkheid? Dit zijn allemaal vragen waarvoor wij naar binnenin onszelf moeten gaan om de antwoorden te vinden. Ook, moeten wij ons ZELF voldoende vertrouwen om met anderen te praten die ook op het Pad van Ascentie zijn.