maandag, juni 25, 2018

“Tweelingvlammen → Zielpartners --- Ware Liefde” - 26 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Tweelingvlammen → Zielpartners en Ware Liefde”
25 Juni 2018 / Cobie de Haan

In één van de vorige artikelen vertelde ik dat de hogere dimensionalen niet geloofden in de Liefde met een grote “L”, zoals wij dat noemen, of ook wel de Ware Liefde. Zij geloofden uitsluitend in onvoorwaardelijke liefde. En zoals ik inmiddels uitgelegd heb in voorafgaande artikelen, als je onvoorwaardelijke liefde toe wilt passen in een Universum van dualiteit, creëer je juist een vorm van liefde met vele voorwaarden, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Het mondt er uiteindelijk in uit dat je extreem beleefd bent tegen elkaar.
“Voordat we verder gaan zou ik een ieder die mijn voorafgaande artikelen nog niet gelezen heeft aan willen raden om dat te gaan doen. Het is anders niet mogelijk om goed te begrijpen waar ik het over heb. Daarom staat onderaan dit artikel ook een lijst, welke op volgorde staat, om deze allereerst te gaan lezen. Klik op de link en je komt vanzelf bij het artikel terecht…
Zoals altijd raad ik ook nu iedereen weer aan om bij het lezen van dit artikel je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen te gebruiken. Voel in datgene wat je leest, heb je hart-geest verbinding in evenwicht. Neem niet klakkeloos van mij over wat ik hier allemaal vertel. Ik heb veel liever dat een ieder voor zichzelf op onderzoek uitgaat of datgene waar ik over schrijf voor hem/haar ook steek houdt, zin maakt. Zo niet … en het resoneert niet met je, schuif het dan terzijde en blijf bij datgene wat jij als waarheid ziet en ervaart.”
Oude Waarheid: Liefde met een Grote “L” bestaat niet
Hoe kwam het nou dat de hogere dimensionalen dachten dat de Liefde met een grote “L” niet bestond? In een Universum waarin zij dachten afgescheiden van God te leven, dachten zij zoals God hun leven in te moeten delen nadat zij hun ervaringen en kennis opgedaan hadden in de lagere dimensies. Zij waren ervan overtuigd dat God onvoorwaardelijk van hen hield, dat was iets dat hen door de goddelijke zelven (de hogere dimensionalen in de 13de dimensie) verteld was. Aangezien God nergens ingreep of hen vertelde wat te doen of te laten, nooit antwoord gaf dus gingen zij ervan uit dat Hij hen ook niet oordeelde, dus mochten zij ook niet langer meer oordelen. Wanneer zij Hem om hulp vroegen voor wat dan ook, was het enige antwoord een zwijgen. En daaruit concludeerden zij dat Hij passief en neutraal was. Dus als God onvoorwaardelijk van je houdt en altijd in die staat verkeerd, heeft hij ook geen duistere zijde. God hield zich afzijdig van negativiteit in al diens vormen. Dus ook dat moesten zij onder controle krijgen. Negatieve gedachten, gevoelens, emoties en situaties werden onderdrukt of vermeden. En aangezien God dus niet oordeelde leefde deze niet met het verleden of de toekomst, want anders zou Hij hen ook niet onvoorwaardelijk lief kunnen hebben. Dus was de ‘logische’ conclusie dat zij altijd in het Nu-moment dienden te leven, en als je daarin leeft bestaat de Tijd ook niet, want Nu is Nu en niet straks (toekomst). En heel belangrijk, er werd nooit gesproken over een Moeder God. Dus Vader God was alleen, dus bestond Liefde met een grote “L” niet, en het was ook vandaar dat Hij onvoorwaardelijk van hen hield.

vrijdag, juni 22, 2018

“Planetaire Ascentie: Nog Enkele Oude en Nieuwe Waarheden” - 22 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: Nog Enkele Oude en Nieuwe Waarheden”
Team Dark & Team Light - Binnen Aarde - Etherische Ashrams - Lichtpiramides - BDE - Zon Staren - Korte en Lange Termijn Geheugen
22 Juni 2018 / Cobie de Haan

Laten we in dit artikel willekeurig gaan kijken naar nog wat Oude en Nieuwe Waarheden, voordat ik een artikel ga wijden aan de Liefde (Ja, dat hoort er ook bij). Er zijn nog enkele zaken die ik onder de aandacht mag brengen. Ik kan jullie vertellen dat Vader en Moeder me daarvoor ook aardig ‘achter de broek aanzitten’. (En toch op 13 Juni werd besloten dat ik even moest stoppen met het verspreiden van de info… Zodat de informatie jullie niet al te zeer zal overspoelen en jullie het goed kunnen integreren…) Ik probeer artikelen niet al te lang te maken, maar zij komen vaak om de hoek kijken over zaken die ik nog toe moet gaan voegen, waardoor het artikel dus weer behoorlijk lang wordt. Toch wil ik er geen twee delen van maken, want ik heb gemerkt aan het aantal kliks die ik dan op het tweede artikel ontvang, dat het minder gelezen wordt. Dus dan maar een onderwerp of onderwerpen die bij elkaar horen … in één keer.
Op de één of andere manier kwam al het onderstaande gewoonweg niet aan bod in de voorafgaande artikelen. Vandaar dit artikel in willekeurige volgorde.
=============
*** En voordat ik begin … Nadat ik het laatste artikel geplaatst had ontving ik diverse reacties. Dat artikel bracht nogal wat teweeg… Vermoedelijk omdat er een meer persoonlijk aspect ineens een stuk duidelijker werd. En de reacties waren dus volstrekt begrijpelijk. Ik, in samenwerking met Vader en Moeder en het spiritteam, vertellen jullie dan ook over zaken die geheel anders blijken te zijn dan we tot nu toe gewend waren te weten. Oude Waarheden worden vervangen met Nieuwe Waarheden. Wat ook door ons verteld wordt is, dat jullie hogere zelven telepathisch contact met jullie op zullen nemen, of ik raad jullie aan dit te proberen te bewerkstelligen voor enige bevestiging over wat wij onder de aandacht brengen. Tot nu toe hebben twee mensen zich bij mij gemeld wiens hogere zelven contact met hen opnamen en voor hen bevestigden dat wat hun incarnaties in deze artikelen lazen/lezen op waarheid berust. Het is een keuze voor ieder hoger zelf over wanneer deze telepathisch contact maakt met diens incarnatie… Ik wil maar zeggen, dat het erop lijkt dat de stilte doorbroken gaat worden, voor sommigen is dat dus al het geval…
Wat ik ook aan wil stippen hier is … dat als je nog geen enkel voorafgaand artikel van mijn hand gelezen hebt, ik onderaan dit artikel een lijst heb gezet in de juiste volgorde om te gaan lezen. Zonder deze informatie zal het onderstaande artikel/de informatie niet voldoende begrepen kunnen worden. Dus ik raad iedereen aan die dit nog niet gedaan heeft, allereerst de voorafgaande artikelen te gaan lezen !!***
=============
Ook voor dit artikel wil ik opmerken -- ook al wordt het dat ik het zeg misschien een sleur of vervelend -- om jullie onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen te gebruiken met jullie hart-geest verbinding in evenwicht. Voel in alles dat je leest en neem niets klakkeloos aan of over. Doe ook je eigen onderzoek. Laten we elkaar in onze waarde laten, want ik besef dat ik beslist heel veel zaken ‘debunk’ zoals dat heet, oftewel ontkracht of ontmasker. Sommige zaken kunnen schokkend zijn … En als jullie al eens lazen dat de geschiedenis van onze Aarde geheel anders in elkaar zou zitten dan wij denken, weet dan ook dat Vader en Moeder dit op een cryptische manier aan de hogere dimensionalen vertelden, en uiteraard betrof het dan hun eigen geschiedenis. En aangezien wij voor een groot deel hun externe werkelijkheid zijn, is het ook onze geschiedenis. Er zijn vele reflecties hier op Aarde voor de hogere dimensionalen die zij inmiddels voor het overgrote gedeelte onder ogen zijn gekomen.
Team Dark en Team Light
Toen de hogere dimensionalen in de 70er jaren te horen kregen dat de planeet Aarde met alles erop en eraan moest gaan ascenderen en dat zij degenen waren die dat moesten gaan verzorgen, bedachten zij om dit via Team Dark en Team Light uit te gaan voeren. Het spelelement van Team Dark en Team Light hanteerden zij al veel langer, en aangezien zij ervan overtuigd waren dat angst over het algemeen een goed ‘gereedschap’ was om mensen te doen laten ontwaken, schuwden zij het niet om dit gegeven in hun plan te verwerken. Zoals ik eerder vertelde, werkt dit wel op individuele basis maar op de grote schaal van een wereldbevolking niet, en dit plan pakte dan ook niet echt goed voor hen uit, waardoor zij de druk steeds verder op gingen voeren. Ook het aspect dat zij niet wisten van het verschil in henzelf en de Mensheid op Aarde en hun zeer verschillende ontwikkeling, werkte bepaald niet mee om wie dan ook van de Mensheid ontwaakt te krijgen.

zondag, juni 10, 2018

“Planetaire Ascentie: Hogere Zelven en Hun Kloon-Incarnaties” - 10 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: Hogere Zelven en Hun Kloon-Incarnaties”
Het choreograferen van kloon-incarnaties - Karma - Armoede/Hebzucht - Astrologie - Lichtsteden - Opbouw en Afbraak
10 Juni 2018 / Cobie de Haan

De vorige keer vertelde ik over het leven van de hogere dimensionalen in de achtste dimensie en hun invloed op ons leven of op onze geschiedenis. We gaan nu eens kijken hoezeer zij het leven van hun kloon-incarnaties gechoreografeerd hebben.
Zij waren in de veronderstelling dat zij het zelf waren die het leven op welke planeet dan ook leefden. Maar een kloon wordt van het origineel afgescheiden, en een nieuwe ‘link’ met De Schepper ontstaat, en dus is een nieuw leven geboren. Zij zagen de incarnatie als hun bezit. En aangezien zij geloofden in de holografische aard van de derde dimensie, namen zij aan dat zij de ‘vrijheid’ bezaten om de incarnatie door de meest moeilijke situaties heen te laten gaan. Aangezien zij dachten onsterfelijk te zijn, en dat dit ook bevestigd werd door de incarnatie bij diens overlijden doordat deze het lichaam verlaat, trokken zij zich ook logischerwijs niets aan van alle doorstane leed of hoe het stervensproces plaats diende te vinden. Dat was iets dat gewoon moest gebeuren. Denk nu per definitie niet dat er geen incarnaties door ongelukken, die niet voorzien waren, om het leven kwamen … want ook dat gebeurde. Maar dat is niet waar ik nu de nadruk op wil leggen.
Vader en Moeder in samenwerking met het (toen nog) Goddelijke Zelf van mijn zuster Meta, hadden een gedurfd plan ontwikkeld. Meta zou in mij afdalen en met mij gaan versmelten en dan het incarnatie leven zelf verder gaan leven. Die afdaling gebeurde in september 2015. Zij heeft iets van een half jaar in mij gezeten. Al vrij vroeg in het proces kwam naar voren, dat zij niet met mij mocht versmelten en dus eerst gewoon met mij, in mijn lichaam, met mij mee moest leven. Ze kon mijn leven op eigen kracht ook niet overnemen, daar was ze te zwak voor, dus het hele idee van mij als het ware over te nemen was voorbestemd om te mislukken. Ga maar na, ik bestuurde op dat moment mijn lichaam al 55 jaar, ik bezit de natuurlijke kracht die daarbij komt kijken, een kracht die zij niet bezit. Ik ben dus in het lichaam geboren en getogen, dat is één van de redenen waarom wij als baby in de wereld binnenkomen. Dit plan van Vader en Moeder om met mij te versmelten moest plaatsvinden om de hogere dimensionalen duidelijk te maken, dat het leven in de incarnatie niet zo gemakkelijk was als zij altijd dachten of aangenomen hadden. Zij zagen wel de pijn en het lijden, maar dat was iets dat erbij hoorde. Je kunt het min of meer vergelijken alsof je een oorlogsvideospel, of de één of andere realityspel op de computer speelt en dat jouw avatar goed of slecht is. Je kunt zo meedogenloos of genadeloos zijn als je maar wilt…

donderdag, juni 07, 2018

“Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen” - 7 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: De Invloed van de Leefwijze van de Hogere Dimensionalen”
7 Juni 2018 / Cobie de Haan

Laten we in dit artikel eens gaan kijken hoe de hogere dimensionalen in de achtste dimensie geleefd hebben. Wat hun overtuigingen waren, hoe het kwam dat ze zich ontwikkelden zoals ze gedaan hebben. Dat is iets waar niet veel over geschreven wordt. En het is toch ook zeer belangrijk dat wij hen volledig gaan begrijpen, want er bestaan grote verschillen tussen hen en ons. Eén van die verschillen was dat zij in eenzijdigheid leefden en wij in dualiteit… En dualiteit is de grondslag van ons Universum.
Ik ben me er terdege van bewust dat in dit artikel dingen gezegd kunnen worden die aanstootgevend over kunnen komen. Daarvoor geef ik dan ook een waarschuwing af, er kunnen beslist schokkende zaken naar voren gebracht worden. Toch wil ik jullie vragen om goed in te voelen of het met je resoneert en het niet klakkeloos aan te nemen allemaal, of zomaar terzijde te gooien … probeer open te staan voor een Nieuwe Waarheid. Een Waarheid die al veel te lang niet gekend werd. Daarom schrijf ik ook dit artikel om een beter begrip te krijgen over de hogere dimensionalen die nog nooit zelf een leven in het lichaam geleefd hebben op eender welke planeet dan ook. Gebruik je onderscheidingsvermogen, je logische redenatievermogen en voel erin, laat het een weerklank binnenin je vinden. Ga zelf op onderzoek uit of er een kern van waarheid voor je inzit. Doe dat werk! Heb je hart-geest verbinding in evenwicht en laat je denken dus niet je gevoel overheersen. Alleen zo kan je achter de waarheid komen … maar ook, resoneert het daarna dan nog steeds totaal niet met je, schuif het dan alsjeblieft terzijde, en laten we elkaar vooral in onze waarde laten. Dat gezegd hebbende, duiken we nu in het leven van de hogere dimensionalen in de achtste dimensie.
Wel, we weten dat dit Universum een experiment is van hoe men zich ontwikkeld in de overtuiging  Afgescheiden van God te leven” en tevens te ontdekken hoe de mannelijke energieën/zijde van De Schepper (de Mannelijke Ik) zich zou ontwikkelen zonder de vrouwelijke energieën/zijde van De Schepper (De Vrouwelijke Ik), die Hem altijd perfect aangevuld had. Lees ook: “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn
We kunnen het één en ander aan overtuigingen en dergelijke van de hogere dimensionalen terugvinden in de bijbel, het geloof. Zij hebben tenslotte Jezus Christus op Aarde geboren laten worden, en voor andere culturen andere profeten. Hij verkondigde het woord van God, en dat leven was uiteindelijk de aanzet voor de ontwikkeling van het Christendom en de geloven die in iedere cultuur op een specifieke manier en met een eigen naam tot wasdom gebracht werden.
We weten inmiddels dat er vele generaties van hogere dimensionalen in de achtste dimensie leefden, die het niet voor elkaar konden krijgen om te ascenderen naar de negende dimensie.
De kinderen van de 10-dimensionalen werden allemaal naar de vijfde dimensie gestuurd om te gaan werken met de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende dimensie. Lees ook: “Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is”. De derde dimensie was voorzien met zonnestelsels en vele planeten waren gereed om divers leven te ontvangen. In de vierde dimensie ontbraken de planeten, maar was het verder exact gelijk aan de derde dimensie. De vijfde dimensie was helemaal licht, geen sterren en geen planeten enzovoorts waren  daar aanwezig. De zesde en zevende dimensie van hetzelfde laken een pak. De achtste dimensie was volledig donker. Ook daar waren geen sterren of planeten aanwezig, helemaal niets.

zondag, juni 03, 2018

“Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden” - 3 Juni 2018 / Cobie de Haan


“Planetaire Ascentie: Nieuwe Waarheden”
Schumann Resonantie - De Vierde Dimensie - Eigen Leven - Aarderaster - Tijdlijnen - Tijdreizen - Parallelle Dimensies/Universums - Poortdagen
3 Juni 2018 / Cobie de Haan

Het vorige artikel “Waarom de Ascentie van de Aarde zo Uniek is” behandelde wat Planetaire Ascentie is en wat die uniekheid allemaal omvat. Het was min of meer een vervolg op het artikel “Twee Zonnen” en ook het artikel “De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn”. Ik raad jullie dan ook aan om deze artikelen te lezen  als je deze nog niet gelezen hebt (te beginnen met “De Gebeurtenis…”), omdat het één en ander dat ik in dit artikel behandel daar weer keurig op aansluit.
Mijn persoonlijke proces is een samenwerking met de hogere dimensionalen om oude waarheden, overtuigingen, begrippen en dergelijke onder ogen te komen en deze te vervangen met de Nieuwe Waarheden die we samen ontdekken. Dit alles staat onder leiding van De Schepper en Vader & Moeder. Het is bekend dat Nieuwe Waarheden, die Oude Waarheden vervangen, vaak op tegenstand stuiten. Denk maar aan de zogenaamde ‘klokkenluiders’ en hoe die behandeld worden. Daarom raad ik jullie wederom aan … Resoneert het niet met je … lees dan niet verder en leg het naast je neer. Lees je wel verder dan raad ik je aan om je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen te gebruiken, want klakkeloos aannemen wat ik hier allemaal vertel is niet hoe je je ontwikkelt. Het moet een weerklank binnenin je vinden, het moet zin voor je maken en dat doe je door erin te voelen. Je hart-geest verbinding in evenwicht te hebben. En dat gezegd hebbende wil ik beginnen met de Schumann Resonantie.
De Schumann Resonantie
Hier is een artikel over de Schumann Resonantie welke uitgebreid en helder geschreven is: “Wat is de Schumann Resonantie?” Velen van ons volgen de Schumann Resonantie via een Russische Site, waarop te zien is of er ook extreme opwaarderingen plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. De tabel die we daar zien geeft een maximum van 40 Herz aan, maar uitschieters komen vaak (soms dik) boven de honderd herz uit. Waarom gebeurt dit? Wel, de centrale frequentie van de Schumann Resonantie wordt beïnvloed door straling van de Zon en ook door Zonnevlekken. We weten inmiddels dat de Zonnevlekken aan het afnemen zijn en uiteindelijk verdwijnen, en dat de Zon opgewaardeerd wordt door De Schepper om een onvergankelijke Zon te worden, dat bewijzen weer andere tabellen die te vinden zijn op een Duitse Site, waar praktisch iedere dag op te zien is dat de energie die gemeten wordt enorme uitschieters kent. 
In het artikel “Twee Zonnen” werd uitgelegd dat de ozonlaag niet echt aan het verdunnen is. Dat de concentratie aan Ozon door CFK’s terzijde geduwd wordt, waardoor het lijkt of er een aantasting heeft plaatsgevonden. De ‘aangetaste’ plaatsen laten natuurlijk meer straling door wat dus de Schumann Resonantie beïnvloed. Het bovengenoemde artikel vertelt ons precies waar die zonnestraling en zonnevlekken invloed op uitoefenen. En uiteraard heeft dit te maken met het doelbewust opwarmen van de Aarde door de hogere dimensionalen. Dat ligt dus beslist niet alleen aan ons! We zien de beïnvloeding terug in weerpatronen over de gehele wereld. We zien zware onweersbuien met vele, vele bliksemontladingen. We zien een toename aan orkanen of tornado’s. Extremiteiten van weersomstandigheden in landen waar het bepaald vreemd is dat deze daar voorkomen.