woensdag, mei 29, 2013

Een Uur met een Engel - Sanat Kumara - 27 Mei 2013

 

Een Uur met een Engel - 27 Mei 2013

 

Sanat Kumara - Velen van Jullie Zijn al Geascendeerd en Doorkruisen de Dimensies

Steve Beckow intro: In dit interview, geeft de planetaire logos, Sanat Kumara - of Raj, zoals hij graag genoemd wil worden - ons een update aangaande de Ascentie, hij verteld ons dat er golven van vroege ascenderenden zouden kunnen zijn - doch niet diegenen die overeengekomen zijn om poortopzichters en pilaren te zijn - dat wij rondom de 50-55% gereed om te ascenderen blijven, en dat de Ascentie van iedereen die kiest om te gaan niet in de één of andere verre toekomst is.
 
Hij zegt dat vele geascendeerde meesters een lichamelijke vorm genomen hebben, inclusief Mozes, Abraham, Mohammed, de oude profeten, discipelen, en apostelen. Vanuit het verre Oosten, is een nieuwe Boeddha in de vorm en is al aan het praktiseren, Lao Tzu/Dhjwal Khul, Kuthumi, de Blauwe Tara, De Groene Tara, een aspect van Quan Yin, Maitreya. St. Germain gaat in en uit de vorm (zoals hij deed in de zeventiende eeuw)
 
Hij verteld ons dat de Oklahoma tornado's niet HAARP-geïnduceerd waren en dat HAARP buiten werking gesteld/ontmanteld is. Hij zegt dat de geest van het onthoofde slachtoffer in Engeland al weggegaan was en dat de daders bewonderaars waren van de kliek maar geen kliekleden waren.
 
Hij verteld ons dat het overvloedsprogramma 70% voltooid is en dat sommige mensen uitbetaling bereikt hebben maar onder de niet-disclosure overeenkomsten zijn.

Geoffrey West: Gegroet, en zegeningen aan allen. Welkom bij een volgend Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking". Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website "Golden Age of Gaia.com" (http://goldenageofgaia.com/), en auteur van "De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".

Ik ben Geoffrey West, en val in voor Graham Dewyea deze avond.

Wij verwelkomen terug Sanat Kumara, of Raj, zoals hij graag genoemd wil worden. Raj zal een overzicht en een update aanbieden van de vooruitgang van de wereld richting Ascentie.

En met dit, geef ik de dingen aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En voordat we naar Raj en ons onderzoek toegaan over wat er momenteel gebeurd met de volledige restauratie van het bewustzijn, wil ik graag aanhalen dat Poof overgegaan is op 23 mei. Wij zullen zijn informatieve columns waarschijnlijk missen, hoewel zijn vrouw, Susan, ermee door zal gaan.

Raj, kunt U ons ook maar iets vertellen over Poof's ontvangst in de hogere gebieden, en wat zijn plannen voor de toekomst zijn?

Raj: Welkom en groeten. Ik ben Sanat Kumara, of, zoals vrienden mij noemen, Raj.

Poof is met een grootse fanfare verwelkomd. Welnu, dit is niet ongebruikelijk, want dit is de manier waarop dit proces ondergaan wordt. Maar zoals jullie goed weten, is dit een betrouwbare en loyale mededeler en dienaar geweest, en één die zijn missie volbracht heeft - of tenminste zoals het waargenomen werd, laat ons het op die manier zeggen.

Er zijn geen onmiddellijke plannen, voor deze, zoals ik eerder tegen jou gezegd hebt, of zoals Michael gedaan heeft, hij verdient een goede rustperiode. En daarnaast is hij er vrij van overtuigd dat hij ook een grote invloed kan zijn en een grote hoeveelheid aan werk kan doen vanaf, waar jullie aan denken, als deze zijde. Het is verbazingwekkend, op vele manieren, wat er bereikt kan worden wanneer je niet de begrenzingen van een sterfelijk lichaam hebt. 

Welnu, ik suggereer niet tegen wie van jullie dan ook dat het een goed idee is om je lichaam te verlaten, want dat is allemaal in goddelijke opdracht en jullie timing. Maar het is onjuist te denken als je besluit om jouw lichaam te verlaten, dat je denkt dat je beter of meer vervullend werk vanaf deze zijde kunt doen.


zondag, mei 26, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 22, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Mededogen is een Energie van Acceptatie, Vertrouwen en Onvoorwaardelijke Liefde"
Mei 2013 / Week 22

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Terwijl zovelen van jullie naar de recente natuurlijke rampen kijken, willen wij jullie eraan herinneren dat de beste manier waarop jullie diegenen ooit zouden kunnen helpen die lijden of in pijn zijn is door van hen te houden. Deze liefde kan in vele vormen komen. Je kunt voor de individuen die erdoor beïnvloed werden bidden. Je kunt, als je daartoe gegidst wordt, een bijdrage doen aan de organisaties en individuen die verlichting aanbieden. Je kunt op een stoel gaan zitten en God vragen om aan jou één individu te laten zien die extra liefde nodig heeft en je dan voor te stellen die persoon in de omhelzing van jouw eigen liefdevolle ziel te wikkelen. Je kunt brieven sturen wanneer inspanningen om dat soort van liefde te ontvangen beschikbaar zijn. Als je in het gebied bent kan je vrijwillig jouw tijd of diensten aanbieden. Of als je er niet toe gegidst wordt om op deze manieren te helpen kan je eenvoudig liefde in/naar jouw eigen leven gieten, wetende dat hoe groter het aantal aan individuen die ervoor kiezen in liefde en vreedzaamheid te leven, hoe groter de vrede/vreedzaamheid op jullie volledige planeet zal zijn.
Er zijn zoveel manieren om te houden van diegenen die in nood verkeren en om hen te ondersteunen, maar het enige dat wij van jullie vragen om naar te streven om te vermijden is om "je slecht te voelen" voor diegenen die erdoor beïnvloed zijn, want in waarheid heeft het "je slecht voelen" of "het betreuren" nog nooit een enkele ziel op jullie planeet Aarde opgetild. En hoewel het zeer menselijk is om dat te doen, streef ernaar om deze gevoelens te veranderen naar gevoelens van mededogen, want mededogen is liefde. Betreuren zegt, "Arme jij! Dit zou niet moeten mogen gebeuren! Ik ben blij dat ik jou nu niet ben!" Betreuren is een energie van oordeel, hoewel subtiel, en zelden zo bedoeld.
Mededogen, aan de andere kant zegt, "Hoewel wij op verschillende plaatsen in onze reis zijn, vertrouw ik erop dat er hiervoor een grotere reden bestaat, zelfs wanneer ik niet begrijp wat die reden is. Ik ga door jouw pijn heen van jou houden. Ik zal je een handje helpen, in plaats van samen met jou in de dieptes van de wanhoop te verzinken, ik zal voor jou een baken van hoop en inspiratie zijn, want we hebben allemaal verlies gekend. We hebben allemaal verwarring gekend. We hebben allemaal de angst gekend van het niet weten hoe het leven zal gaan uitwerken. Mijn hart is jouw hart en ik houd van jou." Mededogen is een energie van acceptatie, vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde. Een mededogend hart weet dat er een hogere orde aan alle dingen is, zelfs de dingen die onbegrijpelijk en schadelijk schijnen te zijn, en het kan comfort aan diegenen in nood bieden. Want vanuit iedere natuurlijke ramp, komen de meest verbazingwekkende handelingen van menselijke liefde en vriendelijkheid naar boven. Gemeenschappen verbinden zich. De wereld komt tezamen en zet hebzucht, grenzen, barrières, beperkingen, religie, cultuur en etnische verschillen terzijde en beseft dat jullie Eén menselijk ras zijn met dezelfde harten, dezelfde noden, dezelfde ongerustheden, en uiteindelijk, dezelfde Liefde.

vrijdag, mei 24, 2013

Mary Magdalena via Linda Dillon - 18 Mei 2013


Mary Magdalena
"Het Delen van De Lucht van Vrede/Vreedzaamheid"
18 Mei 2013 /  Linda Dillon
Gegroet, IK BEN de Magdalena, Mary. Welkom mijn geliefden, zusters en broeders, oude vrienden van mijn hart. En het is mijn eer en mijn genoegen om bij jullie te zijn en ja, om doorgang gegeven te worden door Aartsengel Michael want hoewel ik over vrede spreek vandaag, doe ik dat vanuit een iets ander perspectief. En terwijl jullie het heilige heldere blauw van de Moeder inademen wens ik jullie eraan te herinneren dat wij ook deze lucht met elkaar delen. Nee, niet op dezelfde manier, maar misschien op manieren die nog steeds betekenisvol voor jullie zijn.
Dus, bijvoorbeeld, wanneer je in meditatie gaat zitten en je roept mijn aanwezigheid naar voren, of wanneer je de aanwezigheid van de Moeder naar voren roept, Yeshua of de Machtigen, zijn wij in de ware lucht die je ademt, die je inademt en uitademt. Zo vaak zeggen jullie tegen ons, "Ik wil jullie aanwezigheid voelen en kennen. Laat mij jullie zien, laat mij jullie kennen." Maar wat voor een meer duidelijke manier is er om ons en mij te kennen, die zo ijverig met jullie samenwerken in deze tijd van verandering, dan om eenvoudig onze essentie te ademen?
En wanneer je in de lucht met jouw vingers schrijft, wanneer je schrijft: "Liefde" geef je ons en stuur je ons de liefde van jouw hart, van jouw essentie, van jouw wezen. Maar er is niets meer heilig, mijn familie, dan het gezamenlijk delen van de lucht.
Ja, ik kom om over Michael's Vrede Initiatief te spreken vandaan, want het gaat door en zal doorgaan tot dat vrede volledig en totaal op de planeet heerst, en vanwege dat, ver naar buiten het multiversum in. En wij spreken niet eenvoudig over de afwezigheid van oorlog; Ik spreek van de vreedzaamheid van jullie hart, van jullie ware essentie. En dat is waarom ik gevraagd heb om op deze dag te komen als de zuster van jullie hart, een deel van jullie familie.
Mijn leven, mijn band, mijn heilige vereniging met Yeshua was subliem en we lachten en we speelden, we huilden, en we deelden de lucht. En hoewel wij beide zeer duidelijk en bewust waren over wat er in het verschiet lag, maakten wij de bewuste beslissing om de tijd te nemen die aan ons toegewezen was, beschikbaar voor ons was, binnenin onze eigen plannen en ja, binnenin het grotere plan. Wij kozen ervoor om samen te zijn, te vermengen, te delen, ondertussen nog steeds de uniekheid en de schoonheid van elkaar van ons bestaan en dat van onze kinderen en onze familie erend en onderhoudend.

dinsdag, mei 21, 2013

Compilatie Video van UFO's - 18 Mei 2013


Compilatie Video van UFO's

Hallo lieve vrienden van DMJH,
Hier een leuke compilatie video van enkele UFO waarnemingen die in de afgelopen 1 á 2 jaren gefilmd zijn. Er zijn ook enkele beelden van Aliëns, zoals gezegd wordt. Ik persoonlijk wil daar geen oordeel over hebben of dit ook inderdaad zo is of niet, dus laat je eigen onderscheidingsvermogen diens werk doen. We weten inmiddels allemaal wel dat de zogenoemde "Aliëns" wanneer wij ze gaan zien, er ongeveer zoals wij uitzien, zo niet volledig…..
Daarnaast las ik gisterenavond laat dat "Een Uur met een Engel" met Sanat Kumara deze week niet doorgaat i.v.m. ziekte van Linda Dillon, dus die vertaling zal er deze week niet zijn. Uiteraard zijn er genoeg vertalingen die nog gedaan kunnen worden, ik heb er nog wel enige liggen, maar ik dacht……. "Cobie meid, geef jezelf maar weer eens een snipperdag" En dat doe ik dus. Ik had deze compilatie enige dagen geleden ontvangen en vond het wel leuk om jullie dit dan vandaag te geven om te bekijken. De UFO's/lichtschepen die in Engeland gefilmd zijn vond ik persoonlijk toch wel de mooiste…..
De Bibliotheek aan de rechterzijde is rijk gevuld met vertalingen en weet dat ook al zijn ze van een half jaar geleden, de geldigheid blijft…..
Fijne dag,
Liefde, Licht en Zegeningen
Cobie

 

Helemaal rechts onderin het videootje zie je in een vierkant gevormd 4 kleine hoekjes, als je daarop klikt wordt je hele beeldscherm gevuld en kan je er nog beter naar kijken…. J

zondag, mei 19, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 21, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Plaats Meer JIJ in Jullie Levens"
Mei 2013 / Week 21
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie
Jullie levens, dierbaren, waren nooit bedoelt om een dans met de overleving te zijn, maar eerder een dans van de expressie waarin jullie je licht toestonden helder te stralen en daarom in de grote puzzel te passen van het leven hier op jullie planeet Aarde. Een ieder van jullie heeft bepaalde gaven en talenten die op ieder moment in jullie leven gebruikt kunnen worden, ongeacht in wat voor werk jij jezelf bevindt, of zelfs als je zonder werk zit.
Het is een handeling van zelfliefde om deze gaven en talenten tot uitdrukking te brengen. Misschien ben je iemand die goed kan luisteren. Misschien geef je goed advies. Je zou een genezer kunnen zijn, een artiest, een hergebruiker, een wielrenner, een atleet, een leider, een spreker, een schrijver, een moeder, een vader, liefhebber van het leven, reiziger, enzovoorts. De lijst gaat verder! Neem de tijd om na te denken over de dingen waar de mensen jullie tijdens jullie levens een compliment over gemaakt hebben. Neem de tijd om na te denken over wat jouw hart vreugde brengt. En dan, dierbaren, geen excuses meer! Begin de dingen te doen die jou vreugde geven. Begin de gebieden van interesse in jouw leven te onderzoeken, ook al is het van de kleinste afmeting. Misschien ben je een moeder met weinig overgebleven tijd en nochtans verlang je ernaar om een artiest te zijn. Doe aan kunst met jouw kinderen! Misschien ben je een man die naar werk zoekt om jouw familie te kunnen onderhouden maar geef jij om het milieu. Bied je vrijwillig aan om eenmaal per maand een gebied schoon te maken. Het is in het doen van de dingen waar je van houdt dat je een trilling creëert die tegen het universum zegt, "Ik ben waardig voor mijn eigen tijd! Ik heb iets bij te dragen. Ik heb iets dat mij vreugde geeft!" In deze vreugdevolle ruimte stuur je een baken uit en het universum, door diens ware ontwerp zal meer vreugde naar jou terugsturen!
Dierbaren, doe jezelf niet tekort … van jullie zelf! Plaats meer JIJ in jullie levens. Plaats meer vreugde in jullie levens, al zal het in de kleinste afmeting zijn. Als je een gever bent maar het je niet kunt veroorloven om te geven, vindt mensen die dat kunnen en stem hen overeen met ontvangers. Of laat een muntstuk achter in de levensmiddelen winkel en zegen het. Iemand die in nood zit voor een teken van Gods liefde zou geïnspireerde hoop kunnen krijgen van dit ene onbaatzuchtige geschenk. Het is niet de kwantiteit van jouw acties die tellen, maar eerder de graad van authenticiteit waarmee zij ontvangen worden, want dat is waar je een energie uitstuurt de wereld in, en daarvoor ontvang jij de eerlijke echo.

woensdag, mei 15, 2013

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 13 Mei 2013


Een Uur met een Engel - 13 Mei 2013

Aartsengel Michael over het Geconstrueerde Zelf en het Nieuwe Normale

Steve Beckow: Aartsengel Michael voltooid de derde van drie discussies over vasanas en het geconstrueerde zelf met een onderzoek van hoe en waarom het individu een masker of personage vormt, hoe het verwijdert wordt, en waar het individu zichzelf bevindt wanneer zij eenmaal buiten de doos van het geconstrueerde zelf gestapt zijn. Aan het einde beantwoordt hij een aantal vragen over de Dinar, NESARA, Putin en de Boston Bomaanslagen.

Suzanne Maresca: Gegroet en zegeningen aan allen. Welkom bij een volgend Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De Grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend op deze avond is Steve Beckow, oprichter van de website "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "De Opbouw van Nova Gaia: Richting een Aarde die voor Iedereen Werkt."

Ik ben Suzanne Maresca, en val deze avond in voor Graham Dewyea.

Ik nodig jullie uit om Aartsengel Michael zijn Blauwe Vlam van de Waarheid en Vrede binnen te brengen terwijl wij Michael weer terug verwelkomen. Michael zal met zijn discussie over het geconstrueerde zelf verder gaan en die elementen die naar de geboorte van vasanas leiden.

Hiermee geef ik de dingen aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Dank je wel, Suzanne. En welkom, Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: Welkom aan jou, en ja, welkom aan jullie allemaal op deze avond, en deze avond van nieuwe aanvangen en voltooiingen, want dat is één van de dingen die je gaat beseffen als je met de Moeder werkt, en met mij en de volledige Raad van Liefde en het Gezelschap van de Hemel. Dat er altijd aanvangen en beëindigingen zijn, en dat de cyclus oneindig is.

En dus, zoals Suzanne jullie gevraagd heeft, nodig ik jullie uit, mijn geliefde vrienden, om mijn Blauwe Vlam van de Waarheid aan te steken, binnenin jullie hart, binnenin jullie keel, binnenin jullie wezen, en zeer zeker binnen jullie geest/denken, want dat is waar veel van de discussie van deze avond plaatsvindt.

Het gaat over de constructen die jullie gekozen hebben en naar voren gebracht hebben. En vergis je niet hierover, het is een keuze. Dus heb je deze constructen naar voren gebracht om, wat jij ontworpen hebt, of geloofd dat je ontworpen hebt, als jouw leven te hebben. En er zijn valse constructen, en er zijn constructen van waarheid, van de oprechte aard van wie jij bent.

Dus deze zullen wij adresseren, omdat beide noodzakelijk zijn in het begrijpen van de kernessentie van jouw wezen en het loslaten van dat wat jou niet dient, dat wat naar en vanuit vasanas leidt, naar en vanuit een incompleet hart. Het is om in de volledigheid van jouw hartbewustzijn te zijn.

Dus, laat mij tegen jullie zeggen, Ik kom deze avond naar jullie toe, en iedere avond, en zeker iedere week, als de strijder van vrede/vreedzaamheid en de Aartsengel van Liefde. Welnu, wat betekent dit, anders dan een titel waar ik aan vast zit? Waarom blijf ik doorgaan met mezelf tegen jullie te herhalen?

Het is omdat iedere keer dat ik deze dingen zeg, iedere keer dat ik mezelf verklaar als een strijder van vrede/vreedzaamheid, ik jullie het geschenk van mijn vreedzaamheid geef, het geschenk van de waarheid, want deze zijn met elkaar verbonden, diep binnenin de kern van jullie wezen gekweekt.

maandag, mei 13, 2013

Moeder Aarde via Pamela Kribbe - Mei 2013


Moeder Aarde
 
"Het Herstellen van de Mannelijke en Vrouwelijke Energie in het Lichaam"
 
Mei 2013 / Pamela Kribbe
Pamela: Wanneer ik de Aarde channel, voelt haar energie zeer kalm en koesterend voor mij aan. In tegenstelling tot andere "energie gebieden" die ik channel (ik zie hen niet als menselijke personen, meer als universele doch unieke onderwijzende energieën) die mij van bovenaf omwikkelen, bereiken de energieën van de Aarde mij van onderaf. Ik heb een gevoel van het gedragen te worden binnenin een krachtige en koesterende schoot en dit geeft mij een gevoel van bevrijding en van vreugde en veiligheid. 
 
In dit eerste bericht, "Het Herstellen van de Mannelijke en Vrouwelijke Energie in het Lichaam", spreekt de Aarde over hoe onze menselijke geschiedenis van worsteling en agressie onze mannelijke en vrouwelijke energieën beïnvloed heeft. Zij wijst naar de emotionele verwondingen binnenin onze lichamen; zowel onze mannelijke als onze vrouwelijke energie werden beschadigd, en het is in zowel mannen als vrouwen gebeurd. De Aarde nodigt ons uit om onze verwondingen te genezen door volledig af te dalen in ons heilige lichaam en onze pijn met vriendelijke toewijding onder ogen te komen.

Moeder Aarde: Lieve vrienden, Ik ben jullie moeder, de Aarde die jullie draagt. Ik stroom onophoudelijk door jullie heen, en ik wil jullie met mijn energie koesteren en inspireren. Wij horen bij elkaar; wij doen deze dans gezamenlijk.

Leven in een lichaam, man of vrouw, is een samenspel tussen jouw ziel en dat van de Aarde. Eer jouw prachtige lichaam, het lichaam dat ik aan jou gegeven heb. Het is een expressie van vrouwelijke of mannelijke energie, dus voel de schoonheid daarvan. Observeer het van binnenuit. Ervaar de krachtige energieën in jouw lichaam: de emoties, de gevoelens, de passies, de verlangens. Zij zijn krachtige energieën waar je soms tegen in opstand komt. Nochtans, probeer de zuivere schoonheid van jouw lichaam voor een moment te voelen zonder het te willen controleren. Voel het krachtgebied dat je bent als een fysiek wezen.

Je ontvangt onophoudelijk informatie van je lichaam en je negeert vaak die bijdrage omdat je denkt dat je in jouw hoofd weet wat het beste voor jou is of wat verkeerd voor jou is. Je negeert vaak jouw lichaam, dit geschenk van mij. Ik vraag je om in plaats daarvan jouw aandacht naar beneden te richten naar de grond onder jouw voeten, de fundering waarop je in dit leven staat, en om terug te keren naar jouw heilige lichaam - de woning van jouw ziel. Sluit vrede met jouw lichaam en weersta niet langer deze energieën die daar manifesteren - respecteer hen. Jouw ziel is uitgenodigd om met de energieën van de Aarde te dansen, met de energieën van het zijn van een vrouw, van het zijn van een man, van het samen zijn.

Laat ons dit vandaag doen. Probeer om geloven/overtuigingen los te laten in termen van goed of fout, geloven over wat er toegestaan wordt en wat niet. Probeer om deze ideeën los te laten, allemaal tezamen. Laat de energieën voor zichzelf spreken. Als je in de natuur rondom je heen kijkt, zie je een voortdurend spel van energieën en krachten: in de wind, in het water, in de temperatuur, in de seizoenen, in het weer. Alles beweegt voortdurend, maar neigt natuurlijk te zijn tot een bepaald evenwicht en evenwichtigheid wanneer de dingen toegestaan wordt om hun eigen koers te nemen. Een zelfgenoegzame behoefte om te controleren en te organiseren leidt uiteindelijk naar onbalans, naar een gebrek van evenwichtigheid. En dit gebeurt ook met jouw eigen menselijke aard, omdat je deel uitmaakt van de aardse natuur. Laat het proberen om alles te controleren en te manipuleren los. Kijk naar wie je bent, hier en nu, in deze tijd. Sta jouw verlangens toe om aanwezig te zijn en om tegen jou te "spreken".

zondag, mei 12, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 20, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Straal Jouw Licht en dan Zal de Wereld Zien Wie je Echt Bent"
Mei 2013 - Week 20 
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Liefde dierbaren is altijd in alle dingen aanwezig. Het is nooit een vraag om te stellen, "Hoeveel wordt en van mij gehouden?" maar eerder dierbaren, een vraag om te stellen van, "Hoeveel houd ik van? Hoeveel liefde kan ik belichamen? Hoeveel liefde kan ik voor God vinden, voor mijzelf, en natuurlijk voor anderen?" Wij spreken niet over de warme gevoelens van een romance, maar eerder een erkenning van de goedheid binnenin alle dingen.
Je voelt je waardig van liefde wanneer anderen liefhebben, en toch ben je altijd liefde waardig. Je voelt je bekrachtigd door de validatie van anderen, en toch valideert God altijd jouw wezen. Je voelt dat je een plaats op deze Aarde hebt wanneer anderen jouw recht om dat te zijn erkennen, maar toch met of zonder dat, heb je een recht om te zijn.
Dierbaren, jouw betekenis, jouw waarde, en jouw vermogen om aan de mensheid bij te dragen op zelfs de meest rustige manier wordt altijd gezien, van gehouden, en erkend door de Schepper. Kan je het zien? Kan je het erkennen? Kan je zeggen ja ik ben goed, waardig van liefde, en ik heb bijdragen te maken of anderen nu ooit wel of niet van mij houden, het geeft me deze validatie of het erkend mijn recht om te zijn?
Wacht niet op de wereld om jouw goed te keuren om jouw licht te laten stralen! Straal jouw licht en dan zal de wereld zien wie je echt bent. Wacht niet op de wereld en anderen om van jou te houden. Belichaam liefde, en dan zullen zij in grote mate van jou houden. Wacht niet op de wereld om jou of jouw perspectieven te valideren. Zij zijn in Gods ogen geldig en als je hen met liefde deelt zullen andere gelijkstemden jou vinden.

vrijdag, mei 10, 2013

Gaia: Wat is Nova Aarde - 8 Mei 2013 / Linda Dillon


Gaia
"Wat Is Nova Aarde"
8 Mei 2013 / Linda Dillon
Linda: Om volledig De Nieuwe Jij te begrijpen is het belangrijk dat wij Nova Aarde begrijpen, en alles dat er met die term geïmpliceerd wordt. Nova Aarde en Nova Wezen zijn termen die door de raad van Liefde gedurende een goed decennia gebruikt werden. Om dit te weten te komen ging ik door grote hoeveelheden aan papier van gechanneld materiaal heen om gewoon de volmaakte verklaring van Nova Aarde te vinden en terwijl ik ongelooflijke liefdevolle omschrijvingen vond van hoe Nova Aarde eruit zal zien en aan zal voelen, bevatten al deze channelings begeleiding en inzichten in/naar de verschuivingen binnenin de menselijke conditie die nodig zouden zijn om Nova Aarde naar voren te brengen en te verankeren. De mensen moesten hun goddelijke kwaliteiten, eerbied, onschuld, verwondering, vriendelijkheid terugvinden en in hun schepperszelven stappen als hofmeesters en medescheppers van de Aarde. Na urenlang het materiaal doorgenomen te hebben dat er voor me lag besefte ik dat niemand Nova Aarde kernachtig omschreven had sinds de verschuiving in dimensies waar Gaia doorheen gegaan is.
Gaia kwam naar mij toe in alle glorie van haar heilige stilte. De heilige stilte waar wij vaak niet nauwgezet genoeg naar luisteren om te horen - de lange rollende golven in het midden van een indrukwekkende oceaan, de stilte van het woud voordat de vogels wakker worden, de stilte van een herfstblad die van goudkleurig naar rood naar roestkleurig gaat, de stilte van de grot diep binnenin haar schoot. Zij kwam op deze manier naar mij toe en ik luisterde.
 “Ik ben Gaia; lang geleden bekend als Aartsengel GQi'anna, aarstengel van liefde, verandering en metamorfose. Ik ben deze dag gekomen om tegen jouw hart te spreken en het hart van de mensheid, om met jullie mijn plan te delen en het plan voor Nova Aarde. De sleutel tot dit begrip is ook de sleutel tot het begrijpen van de essentie van wie Ik Ben - voortdurende verandering en metamorfose. Ik en alle koninkrijken die op mij lopen en binnenin mijn Aarde, de wateren, de rotsen en kern leven zijn altijd in het proces van verandering en overgang. Het is eenvoudig dat de aard van deze verandering, deze verschuiving naar Nova Aarde, dermate diepgaand en waarneembaar is dat jullie je op wat voor manier dan ook bewust zijn van iets ongebruikelijks dat er aan het gebeuren is. Maar wees er duidelijk over mijn kinderen dat verandering en transformatie altijd een deel uitgemaakt hebben van mijn expressie van liefde voor de Goddelijke Moeder.
“Alle dingen die associëren met mijn wezen zijn cyclisch, vooruitgaand en terugbewegend naar de Ene. Want jullie zijn er bekend mee dat jullie de volgende veranderingen niet als aanzienlijk beschouwen; de verschuiving van de winter naar de lente naar de zomer naar de herfst; de verschuiving van een stroming naar een rivier naar een oceaan; de verschuiving van een foetus naar een kind naar de adolescent naar de volwassene en naar de oude van dagen. Jullie merken deze veranderingen op maar jullie schenken daar geen adequate aandacht aan.  

donderdag, mei 09, 2013

Linda Steiner - Je Realiseren dat Je Je Vergist Hebt - 6.5.2013


Je Realiseren dat Je Je Vergist Hebt: Liefde en Vergeving betreffen ook het Zelf
 
6 mei 2013 Door Linda Steiner 

Vele van ons bereiken het punt in ons leven, waar we ons gaan realiseren welke vergissingen we maakten – zowel in het verleden als in het heden. Wanneer we ons dit eenmaal gaan realiseren, kunnen we verscheurd worden door schuldgevoelens, verwarring en schaamte over dingen die we hebben gedaan of gezegd die anderen pijn deden. 

Tot op heden heb ik nog nooit iemand ontmoet die geen dingen heeft gedaan, gezegd of gevoeld, die hij later niet betreurde – dat hoort bij het proces van leren wie we werkelijk zijn en is de katalysator die ons doet groeien. Ongemakkelijk – ja. Soms ondraaglijk … zeker weten! Maar waar het om gaat is dat we eindelijk de ‘bezitter’ worden van onze situatie. Zelfs wanneer we nog niet helemaal begrijpen wat de ‘oorsprong’ ervan is, zijn we toch bescheiden en leggen onze kaarten op tafel, opdat anderen ervan kunnen leren.  

We maken ons vaak zorgen dat we, wanneer we eindelijk ‘schoon’ zullen zijn en onze misstappen bekennen, het risico lopen om onze vrienden en geliefden te verliezen. Maar deze angst is ongefundeerd, omdat elke ‘vriend’ die we zouden kunnen verliezen in het proces van eerlijk worden over wie we werkelijk zijn, simpelweg zijn ware gezicht laat zien. Zoals het gezegde gaat, in moeilijke tijden leer je je vrienden kennen. Ware vrienden kun je nooit verliezen. Alleen degenen die zich met ons verbonden op basis van voorwaarden, zullen vervreemding zien ontstaan, omdat hun agenda’s niet meer overeen stemmen.  

Schaamte, schuld en verwarring zijn niets anders dan de misleide conclusies van het ego. Deze ‘duistere’ gevoelens zijn niet de ware JIJ. Zij zijn uitdrukkingen van het ego-zelf en tussen die twee bestaat een wereld van verschil. JIJ bent een afspiegeling van de Schepping – LIEFDE. Velen denken dat liefhebbend zijn het enige is dat belangrijk is, maar zien niet in dat dit eveneens het liefhebben van henzelf inhoudt. We geloven dat het goddelijk is om te vergeven, maar slagen er om de een of andere reden niet in om in dit proces onszelf te vergeven. 


Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 6 Mei 2013Een Uur met een Engel - 6 Mei 2013

Aartsengel Michael Graaft Dieper in de Vasanas & Blikt Terug op Huidige Gebeurtenissen.


Steve Beckow: In deze tijd van opruiming/reiniging, gaat Aartsengel Michael verder met ons uit te leggen wat Vasanas zijn, hoe zij te werk gaan, en hoe wij vrij van hen kunnen zijn. In het tweede deel van dit interview geeft hij commentaar op de Boston Bomaanslagen, de herwaardering van de Irakese dinar en President Obama.

Geoffrey West: Hallo en welkom bij een volgend Uur met een Engel, met Linda Dillon van de Raad van Liefde en auteur van de Grote Ontwaking. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van Het Gouden Tijdperk van Gaia en auteur van het boek: De opbouw van Nova Gaia - Richting een Aarde die Voor Iedereen Werkt.

Ik ben Geoffrey West en ik val in voor Graham Dewyea deze avond. Ik nodig jullie uit om Aartsengel Michael zijn Blauwe Vlam van de Waarheid en Vreedzaamheid binnen te brengen als wij Michael weer terug verwelkomen. Michael zal verder gaan met zijn discussie en het delen van kwesties die in relatie staan met vasanas en het geconstrueerde zelf. Hiermee geef ik de dingen aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff, en welkom aan Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: En welkom aan jou, welkom aan jullie allemaal. Want ja, Ik Ben Michael, strijder van de vrede, aarstengel van de liefde en misschien zelfs iemand die vasanas transmuteert.

Ik arriveer op deze dag om te helpen, te ondersteunen, te begeleiden, de weg aan te duiden, niet alleen naar de waarheid, maar naar de waarheid van jullie individuele en collectieve zelf, zodat de vele illusies, de constructies die jullie gevormd hebben en waarvan jullie geloven dat zij de waarheid zijn, kunnen verminderen, verdwijnen, geëlimineerd kunnen worden, niet alleen van jullie wezen maar ook voor eens en voor altijd van het collectieve wezen.

Mijn dierbare vrienden, jullie zitten in een tijd van een formidabele transformatie, een overgang naar waar jullie aan denken als een hoger rijk, en zelfs het begin van een hoger octaaf.

En het is voor jullie tijd om dit te omhelzen en jullie energie toe te staan om te stromen, niet op manieren die onrustbarend of zelfs zelfverdedigend zijn, of die op wat voor manier dan ook proberen om de waarheid van wie je bent te minimaliseren, maar in viering en uitbreiding en acceptatie, diepe acceptatie en het toestaan van jullie wezen en de eensgezindheid van jullie wezen met Allen.

En wanneer wij zeggen: "Met Allen," bedoel ik niet eenvoudig met ons, met de Universele Moeder, met de Goddelijke Vader, met de Raad van Liefde, met het Gezelschap van de Hemel, maar met elkaar. Dit is de grootste uitdaging en de meest diepgaande kans waar jullie in deze tijd mee geconfronteerd worden.

Het is dat samengaan in hartsbewustzijn, in liefde, ongeacht de omstandigheden.

Want wat is sowieso die geaccepteerde 90% illusie? Dus het is de erkenning en de keuze om in heilige vereniging te zijn met diegenen die het dichtste bij jou zijn en diegenen die het verste weg zijn.

En dat is waarom wij deze conversatie wederom hebben, mijn vrienden, over eliminering, over het opruimen van puin, over het toestaan dat de overblijfselen van vasanas volledig, volledig opgeruimd/gereinigd zijn.

zondag, mei 05, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 19, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Sta de Liefde Toe Naar de Oppervlakte te Komen"
Mei 2013 - Week 19
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
De vraag, dierbaren, is nooit "Hoeveel houdt God van jullie?" maar eerder, "Hoeveel houden jullie van jezelf en eren jullie jezelf?" Hoeveel liefde zijn jullie bereidt om naar de oppervlakte in jullie levens te brengen? Hoeveel voel jij dat je waard bent? Hoe diep geloof jij dat de macht die jou creëerde jouw goede hart ziet, jouw zuivere bedoelingen, en de liefde die probeert naar het oppervlak te komen onder jouw niet zo zuivere bedoelingen? Dierbaren, God - de Liefde die jullie geschapen heeft en jullie onderhoudt - is aanwezig in ieder facet van de schepping, in gelijke mate, er slechts op wachtend om toegestaan te worden naar het oppervlak te komen, ongeveer op dezelfde manier dat het potentieel om een eik te zijn binnenin een eikeltje bestaat, en het potentieel te ontluiken in een roos zelfs te midden van afgesneden takken en scherpe doornen bestaat. Jullie zijn degenen die zullen beslissen hoeveel van die liefde jullie zullen omhelzen en ervaren.
In praktische termen dierbaren, zullen er tijden zijn wanneer jullie ernaar neigen om in angst te vervallen en om liefdeloos tegen jezelf en elkaar te zijn. Toch zal er een licht binnenin zijn, een vonk van waarheid dat jou er vriendelijk en aardig aan herinnert, "Het voelt beter om te houden van… Het voelt beter om vriendelijk te zijn. Het voelt beter om in de waarheid te geloven dat er van je gehouden wordt, dat er voor je gezorgd wordt en dat je begeleidt wordt." Het is slechts angst dat er de oorzaak van is dat jullie je eigen harten ontkrachten en dus de liefde van God ontkrachten dat probeert om zichzelf in jullie levens bekend te maken. Jullie hebben allemaal een recht om te zijn. Om Uw eigen zelf te zijn, wees oprecht dierbaren omdat jullie ware zelf liefdevol is. Jouw ware zelf beseft dat in ieder gevoel en in iedere gedachte die je hebt, liefde probeert om naar het oppervlak te komen. Wanneer je kwaad bent, vraag jezelf, "Wat voor liefde probeert er naar de oppervlakte te komen?" Wanneer je droevig bent, "Wat voor liefde probeert er naar de oppervlakte te komen?" Zelfs als jij jezelf kritisch vindt, vraag, "Wat voor liefde probeert er naar de oppervlakte te komen?"

donderdag, mei 02, 2013

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 29 April 2013


Een Uur met een Engel - 29 April 2013

Aartsengel Michael over Kern Vasanas en het Geconstrueerde Zelf

Steve Beckow: Deze week reageren wij op Aartsengel Michael zijn eigen verzoek dat wij hem vandaag laten spreken over kernkwesties, vasana, en het geconstrueerde zelf. In het laatste deel van het interview reageert hij op huidige gebeurtenissen.

Wat zijn vasanas? Wel, lang geleden gebeurde er iets met ons waardoor wij enorm beïnvloed werden. Wij stelden toen vast dat het leven op een bepaalde manier gebeurde en dat wij bepaalde dingen moesten doen om onszelf te beschermen. Vasanas zijn de grootste moeilijkheden veroorzakers in het leven. Wanneer het Gezelschap van de Hemel ons verteld dat wij uit onze oude kwesties vandaan moeten komen, onze oude bagage moeten laten vallen enzovoorts, dan spreken zij over het afronden van oude vasana en het tevoorschijn komen vanuit het geconstrueerde zelf.

Het geconstrueerde zelf is alle lijnen en houdingen en zelfbeelden waarvan wij besloten om die voor onszelf te plaatsen zodat wij de best mogelijke kans hebben om een zelfde situatie, situaties waar wij onze neus gevoelig of iets minder gevoelig aan gestoten hebben of "gewoonweg" gebeurden, te voorkomen. Dus dan worden wij een serie van uitgezette zinsneden en scripts, een aantal favoriete houdingen en winnende nummers, die allemaal ontworpen zijn om ons door het leven heen te loodsen, maar zonder veel spontaniteit, authenticiteit of levendigheid.

Dus hier hebben we een Aarstengel die bereid is om zijn inzichten over dit kerkhof van de dinosauriërs te geven, waarvan wij, in ons altijd-ontvouwende Ascentieverfijning, geplaatst zijn om eruit te ontsnappen.

AEM heeft gezegd dat hij het onderwerp in één show zou behandelen of dat hij er een tweede show aan zou kunnen spenderen. Dus sluit je bij ons aan voor een bespreking over het ontsnappen uit de echte hel van onze levens: onze vasanas en onechte zelf.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geoffrey West: Gegroet en zegeningen aan allen. Welkom bij een volgend Uur met een Engel, met Linda Dillon, kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek De Grote Ontwaking. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website "Golden Age of Gaia.com" en auteur van De Opbouw van Nova Gaia: Richting een Aarde die voor Iedereen Werkt.

Ik ben Geoffrey West, die invalt voor Graham Dewyea deze avond. Ik nodig jullie uit om Aarstengel Michael zijn Blauwe Vlam van de Waarheid en Vrede binnen te brengen terwijl wij Michael vanavond weer terug verwelkomen. Michael zal kwesties behandelen relaterend aan vasanas en het geconstrueerde zelf.

Hiermee, geef ik de zaken aan jou over, Steve.