zondag, mei 26, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 22, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Mededogen is een Energie van Acceptatie, Vertrouwen en Onvoorwaardelijke Liefde"
Mei 2013 / Week 22

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Terwijl zovelen van jullie naar de recente natuurlijke rampen kijken, willen wij jullie eraan herinneren dat de beste manier waarop jullie diegenen ooit zouden kunnen helpen die lijden of in pijn zijn is door van hen te houden. Deze liefde kan in vele vormen komen. Je kunt voor de individuen die erdoor beïnvloed werden bidden. Je kunt, als je daartoe gegidst wordt, een bijdrage doen aan de organisaties en individuen die verlichting aanbieden. Je kunt op een stoel gaan zitten en God vragen om aan jou één individu te laten zien die extra liefde nodig heeft en je dan voor te stellen die persoon in de omhelzing van jouw eigen liefdevolle ziel te wikkelen. Je kunt brieven sturen wanneer inspanningen om dat soort van liefde te ontvangen beschikbaar zijn. Als je in het gebied bent kan je vrijwillig jouw tijd of diensten aanbieden. Of als je er niet toe gegidst wordt om op deze manieren te helpen kan je eenvoudig liefde in/naar jouw eigen leven gieten, wetende dat hoe groter het aantal aan individuen die ervoor kiezen in liefde en vreedzaamheid te leven, hoe groter de vrede/vreedzaamheid op jullie volledige planeet zal zijn.
Er zijn zoveel manieren om te houden van diegenen die in nood verkeren en om hen te ondersteunen, maar het enige dat wij van jullie vragen om naar te streven om te vermijden is om "je slecht te voelen" voor diegenen die erdoor beïnvloed zijn, want in waarheid heeft het "je slecht voelen" of "het betreuren" nog nooit een enkele ziel op jullie planeet Aarde opgetild. En hoewel het zeer menselijk is om dat te doen, streef ernaar om deze gevoelens te veranderen naar gevoelens van mededogen, want mededogen is liefde. Betreuren zegt, "Arme jij! Dit zou niet moeten mogen gebeuren! Ik ben blij dat ik jou nu niet ben!" Betreuren is een energie van oordeel, hoewel subtiel, en zelden zo bedoeld.
Mededogen, aan de andere kant zegt, "Hoewel wij op verschillende plaatsen in onze reis zijn, vertrouw ik erop dat er hiervoor een grotere reden bestaat, zelfs wanneer ik niet begrijp wat die reden is. Ik ga door jouw pijn heen van jou houden. Ik zal je een handje helpen, in plaats van samen met jou in de dieptes van de wanhoop te verzinken, ik zal voor jou een baken van hoop en inspiratie zijn, want we hebben allemaal verlies gekend. We hebben allemaal verwarring gekend. We hebben allemaal de angst gekend van het niet weten hoe het leven zal gaan uitwerken. Mijn hart is jouw hart en ik houd van jou." Mededogen is een energie van acceptatie, vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde. Een mededogend hart weet dat er een hogere orde aan alle dingen is, zelfs de dingen die onbegrijpelijk en schadelijk schijnen te zijn, en het kan comfort aan diegenen in nood bieden. Want vanuit iedere natuurlijke ramp, komen de meest verbazingwekkende handelingen van menselijke liefde en vriendelijkheid naar boven. Gemeenschappen verbinden zich. De wereld komt tezamen en zet hebzucht, grenzen, barrières, beperkingen, religie, cultuur en etnische verschillen terzijde en beseft dat jullie Eén menselijk ras zijn met dezelfde harten, dezelfde noden, dezelfde ongerustheden, en uiteindelijk, dezelfde Liefde.

dinsdag, mei 21, 2013

Compilatie Video van UFO's - 18 Mei 2013


Compilatie Video van UFO's

Hallo lieve vrienden van DMJH,
Hier een leuke compilatie video van enkele UFO waarnemingen die in de afgelopen 1 á 2 jaren gefilmd zijn. Er zijn ook enkele beelden van Aliëns, zoals gezegd wordt. Ik persoonlijk wil daar geen oordeel over hebben of dit ook inderdaad zo is of niet, dus laat je eigen onderscheidingsvermogen diens werk doen. We weten inmiddels allemaal wel dat de zogenoemde "Aliëns" wanneer wij ze gaan zien, er ongeveer zoals wij uitzien, zo niet volledig…..
Daarnaast las ik gisterenavond laat dat "Een Uur met een Engel" met Sanat Kumara deze week niet doorgaat i.v.m. ziekte van Linda Dillon, dus die vertaling zal er deze week niet zijn. Uiteraard zijn er genoeg vertalingen die nog gedaan kunnen worden, ik heb er nog wel enige liggen, maar ik dacht……. "Cobie meid, geef jezelf maar weer eens een snipperdag" En dat doe ik dus. Ik had deze compilatie enige dagen geleden ontvangen en vond het wel leuk om jullie dit dan vandaag te geven om te bekijken. De UFO's/lichtschepen die in Engeland gefilmd zijn vond ik persoonlijk toch wel de mooiste…..
De Bibliotheek aan de rechterzijde is rijk gevuld met vertalingen en weet dat ook al zijn ze van een half jaar geleden, de geldigheid blijft…..
Fijne dag,
Liefde, Licht en Zegeningen
Cobie

 

Helemaal rechts onderin het videootje zie je in een vierkant gevormd 4 kleine hoekjes, als je daarop klikt wordt je hele beeldscherm gevuld en kan je er nog beter naar kijken…. J

zondag, mei 19, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 21, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Plaats Meer JIJ in Jullie Levens"
Mei 2013 / Week 21
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie
Jullie levens, dierbaren, waren nooit bedoelt om een dans met de overleving te zijn, maar eerder een dans van de expressie waarin jullie je licht toestonden helder te stralen en daarom in de grote puzzel te passen van het leven hier op jullie planeet Aarde. Een ieder van jullie heeft bepaalde gaven en talenten die op ieder moment in jullie leven gebruikt kunnen worden, ongeacht in wat voor werk jij jezelf bevindt, of zelfs als je zonder werk zit.
Het is een handeling van zelfliefde om deze gaven en talenten tot uitdrukking te brengen. Misschien ben je iemand die goed kan luisteren. Misschien geef je goed advies. Je zou een genezer kunnen zijn, een artiest, een hergebruiker, een wielrenner, een atleet, een leider, een spreker, een schrijver, een moeder, een vader, liefhebber van het leven, reiziger, enzovoorts. De lijst gaat verder! Neem de tijd om na te denken over de dingen waar de mensen jullie tijdens jullie levens een compliment over gemaakt hebben. Neem de tijd om na te denken over wat jouw hart vreugde brengt. En dan, dierbaren, geen excuses meer! Begin de dingen te doen die jou vreugde geven. Begin de gebieden van interesse in jouw leven te onderzoeken, ook al is het van de kleinste afmeting. Misschien ben je een moeder met weinig overgebleven tijd en nochtans verlang je ernaar om een artiest te zijn. Doe aan kunst met jouw kinderen! Misschien ben je een man die naar werk zoekt om jouw familie te kunnen onderhouden maar geef jij om het milieu. Bied je vrijwillig aan om eenmaal per maand een gebied schoon te maken. Het is in het doen van de dingen waar je van houdt dat je een trilling creëert die tegen het universum zegt, "Ik ben waardig voor mijn eigen tijd! Ik heb iets bij te dragen. Ik heb iets dat mij vreugde geeft!" In deze vreugdevolle ruimte stuur je een baken uit en het universum, door diens ware ontwerp zal meer vreugde naar jou terugsturen!
Dierbaren, doe jezelf niet tekort … van jullie zelf! Plaats meer JIJ in jullie levens. Plaats meer vreugde in jullie levens, al zal het in de kleinste afmeting zijn. Als je een gever bent maar het je niet kunt veroorloven om te geven, vindt mensen die dat kunnen en stem hen overeen met ontvangers. Of laat een muntstuk achter in de levensmiddelen winkel en zegen het. Iemand die in nood zit voor een teken van Gods liefde zou geïnspireerde hoop kunnen krijgen van dit ene onbaatzuchtige geschenk. Het is niet de kwantiteit van jouw acties die tellen, maar eerder de graad van authenticiteit waarmee zij ontvangen worden, want dat is waar je een energie uitstuurt de wereld in, en daarvoor ontvang jij de eerlijke echo.

zondag, mei 12, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 20, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Straal Jouw Licht en dan Zal de Wereld Zien Wie je Echt Bent"
Mei 2013 - Week 20 
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Liefde dierbaren is altijd in alle dingen aanwezig. Het is nooit een vraag om te stellen, "Hoeveel wordt en van mij gehouden?" maar eerder dierbaren, een vraag om te stellen van, "Hoeveel houd ik van? Hoeveel liefde kan ik belichamen? Hoeveel liefde kan ik voor God vinden, voor mijzelf, en natuurlijk voor anderen?" Wij spreken niet over de warme gevoelens van een romance, maar eerder een erkenning van de goedheid binnenin alle dingen.
Je voelt je waardig van liefde wanneer anderen liefhebben, en toch ben je altijd liefde waardig. Je voelt je bekrachtigd door de validatie van anderen, en toch valideert God altijd jouw wezen. Je voelt dat je een plaats op deze Aarde hebt wanneer anderen jouw recht om dat te zijn erkennen, maar toch met of zonder dat, heb je een recht om te zijn.
Dierbaren, jouw betekenis, jouw waarde, en jouw vermogen om aan de mensheid bij te dragen op zelfs de meest rustige manier wordt altijd gezien, van gehouden, en erkend door de Schepper. Kan je het zien? Kan je het erkennen? Kan je zeggen ja ik ben goed, waardig van liefde, en ik heb bijdragen te maken of anderen nu ooit wel of niet van mij houden, het geeft me deze validatie of het erkend mijn recht om te zijn?
Wacht niet op de wereld om jouw goed te keuren om jouw licht te laten stralen! Straal jouw licht en dan zal de wereld zien wie je echt bent. Wacht niet op de wereld en anderen om van jou te houden. Belichaam liefde, en dan zullen zij in grote mate van jou houden. Wacht niet op de wereld om jou of jouw perspectieven te valideren. Zij zijn in Gods ogen geldig en als je hen met liefde deelt zullen andere gelijkstemden jou vinden.

zondag, mei 05, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 19, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Sta de Liefde Toe Naar de Oppervlakte te Komen"
Mei 2013 - Week 19
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
De vraag, dierbaren, is nooit "Hoeveel houdt God van jullie?" maar eerder, "Hoeveel houden jullie van jezelf en eren jullie jezelf?" Hoeveel liefde zijn jullie bereidt om naar de oppervlakte in jullie levens te brengen? Hoeveel voel jij dat je waard bent? Hoe diep geloof jij dat de macht die jou creëerde jouw goede hart ziet, jouw zuivere bedoelingen, en de liefde die probeert naar het oppervlak te komen onder jouw niet zo zuivere bedoelingen? Dierbaren, God - de Liefde die jullie geschapen heeft en jullie onderhoudt - is aanwezig in ieder facet van de schepping, in gelijke mate, er slechts op wachtend om toegestaan te worden naar het oppervlak te komen, ongeveer op dezelfde manier dat het potentieel om een eik te zijn binnenin een eikeltje bestaat, en het potentieel te ontluiken in een roos zelfs te midden van afgesneden takken en scherpe doornen bestaat. Jullie zijn degenen die zullen beslissen hoeveel van die liefde jullie zullen omhelzen en ervaren.
In praktische termen dierbaren, zullen er tijden zijn wanneer jullie ernaar neigen om in angst te vervallen en om liefdeloos tegen jezelf en elkaar te zijn. Toch zal er een licht binnenin zijn, een vonk van waarheid dat jou er vriendelijk en aardig aan herinnert, "Het voelt beter om te houden van… Het voelt beter om vriendelijk te zijn. Het voelt beter om in de waarheid te geloven dat er van je gehouden wordt, dat er voor je gezorgd wordt en dat je begeleidt wordt." Het is slechts angst dat er de oorzaak van is dat jullie je eigen harten ontkrachten en dus de liefde van God ontkrachten dat probeert om zichzelf in jullie levens bekend te maken. Jullie hebben allemaal een recht om te zijn. Om Uw eigen zelf te zijn, wees oprecht dierbaren omdat jullie ware zelf liefdevol is. Jouw ware zelf beseft dat in ieder gevoel en in iedere gedachte die je hebt, liefde probeert om naar het oppervlak te komen. Wanneer je kwaad bent, vraag jezelf, "Wat voor liefde probeert er naar de oppervlakte te komen?" Wanneer je droevig bent, "Wat voor liefde probeert er naar de oppervlakte te komen?" Zelfs als jij jezelf kritisch vindt, vraag, "Wat voor liefde probeert er naar de oppervlakte te komen?"