vrijdag, mei 31, 2013

Steve Beckow - Disclosure en Contact “In de Zeer Nabije Toekomst”


Disclosure en Contact “In de Zeer Nabije Toekomst”

Steve Beckow - 31 Mei 2013

Aartsengel Michael vertelde via Linda Dillon op Woensdag, 29 Mei 2013, dat Disclosure en het Eerste Contact "onderweg" zijn. Hier is een uittreksel van die lezing.

Aartsengel Michael: Er is op het moment een grote hoeveelheid aan verschuivingen gaande met jullie galactische vrienden. Er is een herpositionering zowel boven als beneden van waar velen van jullie aan zouden willen denken als de kanalen of de informanten …

Er zal een nieuw kanaal voor SaLuSa zijn maar het heeft er behoefte aan om waar jullie aan denken op Aarde een reorganisatie te volgen. En de reorganisatie, mijn goede vriend - en dit is goed nieuws voor jullie - vindt plaats met het oog op de uitlijning, voorbereiding, het gereed maken, en in positie te zijn voor volledig contact.

Steve Beckow: Wow. Tsjonge, dat is prachtig. Dat is zulk welkom nieuws.

De Geascendeerde Meesters via Wes Annac - 30 Mei 2013


De Geascendeerde Meesters
"Jullie Zullen het Meesterschap Vinden waar Wij Bekend om Staan "
30 Mei 2013 /  Wes Annac
 
Iedere les die er aan jullie gegeven wordt is uiteindelijk ontworpen om jullie te helpen bij het vinden van de emoties, hartverlangens en het begrijpen van de hogere rijken, en wij vragen aan jullie om jezelf en diegenen rondom jou heen met de gratie en het gemak van de Schepper te behandelen; wat velen van jullie beginnen te ontdekken dat jullie in staat zijn dat met een verhoogd gemak te doen.
Dit is omdat de zuivere energieën die jullie ascentie leveren, welke jullie met naarstigheid doch gratie absorberen en assimileren, zich settelen op jullie perspectief en jullie helpen om de Goddelijkheid van ieder moment van het oneindige en glorieuze Nu te begrijpen en te zien.  
Het Nu en de energie van het Nu worden in toenemende mate begrepen door een overvloed aan ontwakende zielen, en het mentale verlangen om te vechten, te rebelleren of een verhit argument te voeren stamt af van een verlangen om niet de oneindige rust van het moment van het Nu te verlangen.
Het ego zal het hardst vechten tegen jullie vestiging van spiritualiteit en begrip, aangezien het lagere, mentale verstand bloeide in de onwetendheid die tijdelijk jullie geesten en harten afschermde.
Terwijl jullie een gemakkelijke lijn van verbinding naar de hogere rijken vinden en ook dat jullie groeien in/naar de staten van bewustzijn die jullie voorbestemd waren om te vinden, neemt de mentale behoefte om te vechten af en als zodanig, neemt het ego zichzelf waar als zijnde in diens doodsstrijd.
De egoïstische aspecten van het verstand zijn inderdaad aan het vervagen, maar jouw verstand zal eeuwig jouw bondgenoot en assistent zijn. Het verstand is bedoeld om met het hart samen te werken, en jullie kunnen vanuit jullie hartcentrum met het verstand werken aangaande het manifesteren van gebeurtenissen in jullie persoonlijke Levens waarvan jullie graag in staat zouden willen zijn om die te ervaren.

Het Manifesteren van Benodigdheden
Wij spreken niet over egoïstische verlangens, omdat het voeden van een egoïstisch verlangen alleen maar het voeden is van het echte desintegrerende lagere-verstand die jou voor altijd terug zou kunnen houden als toegewezen. Wij vertrouwen erop dat jullie lieve zielen ermee beginnen te zien wanneer het lagere-verstand probeert om het over te nemen, aangezien jullie nu met recht een einde kunnen maken aan wat voor type van negatieve invloed dan ook dat het over jullie zou kunnen hebben.

Aartsengel Zadkiel via Linda Robinson - Juni 2013


 
Aartsengel Zadkiel

"Manifesteren met een Hoge Trilling"

Juni 2013 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,

Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst. Wij representeren de Zevende Straal van transmutatie, transformatie en manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht.

Vandaag willen wij graag het belang van het manifesteren met een hoge persoonlijke trilling bespreken. Wij hebben andere aspecten van dit onderwerp bij eerdere gelegenheden besproken, en wij brengen dit opnieuw onder jullie aandacht vanwege diens grote belangrijkheid. Omdat de nieuwe energie op een hoger niveau trilt, is het belangrijk dat ieder bewust gecreëerde manifestatie nu gedaan wordt met een achtergrond van een hoge persoonlijke trilling.  

Wanneer je naar een hoger trillingsniveau gaat, wordt jij je bewust van nieuwe en uitgebreide aspecten van hetzelfde concept van energetische patronen. Het kan vergeleken worden met het bestuderen van een onderwerp op school. Terwijl je van niveau naar niveau vooruitgaat, hoewel je hetzelfde onderwerp zou kunnen bestuderen, leer je de uitgebreide concepten van dat onderwerp. Een zelfde proces doet zich voor in de trillingsniveaus.

Bijvoorbeeld, met het concept van liefde of vriendelijkheid, zou je iets aardigs voor iemand kunnen doen. Op een uitgebreid niveau van besef, kan deze zelfde handeling een besef brengen van de band van eenheid die je met deze persoon deelt, zelfs als het een vreemde is. Het is een kwestie van uitgebreide waarneming en de handeling bekijken vanuit een hoger trillingsniveau.

De Schepper - 30 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Houd van een Ander, Houd van Jezelf"
30 Mei 2013 - Jennifer Farley
Hoe kan je zeggen dat je van een ander houd als je niet van jezelf houdt? Hoe kan je zeggen dat je van jezelf houd als je niet van een ander houdt? Het is een paradox dat is zeker. In de eb en vloed van jouw Aardse-vlak bestaan, in de stroming van Liefde door Het Universum heen, worden zij één en dezelfde.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, mei 30, 2013

Het Manuscript van Overleving - Deel 317


"De Tijd is Gekomen om Je te Openen voor het Volledige Potentieel van het Goddelijke Gouden Raster"

30 Mei 2013 / Aisha North

De tijd is gekomen om eens goed naar jezelf te kijken, dierbaren. Wees niet verlegen, en houd rekening met alles dat je ziet. Wie ben je echt? En hoe heb jij je ontwikkeld gedurende de laatste paar maanden, zo niet weken? Voel jij je nog steeds hetzelfde, of voel jij je alsof alles op z'n kop gezet is? Is het beeld duidelijk, of is het nog steeds ietwat wazig? Wij zien jullie zeer duidelijk dierbaren, en wij zien de pracht van wie jullie echt zijn, maar wij zien ook heel veel aan niet in kaart gebrachte mogelijkheden die nog steeds liggen te sluimeren.
Neem dit niet als een vorm van straf, gewoon als een herinnering dat er nog steeds zakken zijn van ontoegankelijke energie binnenin jullie allemaal, en deze zakken zijn meer dan gereed om nu op ieder moment open te barsten, en jullie die toegevoegde kracht te geven waarvan jullie zouden kunnen voelen dat deze op dit moment pijnlijk in jullie levens ontbreekt.
Laat ons jullie ook aan de reden herinneren voor het hier in de eerste plaats zijn. Oorspronkelijk, werd de mensheid op de Aarde geplaatst om het geheel van de Schepping een les te helpen leren die nergens anders onder dezelfde omstandigheden gegeven kon worden. Want jullie zijn in een fysieke vorm geplaatst met heel veel beperkingen, en jullie werden afgesneden van jullie eigen inherente grootsheid op een manier die jullie zou dwingen je te ontwikkelen door alleen jullie eigen bewijzen. En dat was een interessante ervaring voor ons allemaal. Niet slechts voor al diegenen die gelukkig genoeg waren om rechtstreeks deel te nemen door aan boord toegestaan te worden van een menselijk voertuig en het allemaal krijgt te doorleven door de deugdzaamheid van het zijn van een mens tussen andere mensen op deze kleine planeet. Maar de lessen die jullie geleerd hebben, was voor ons allemaal, en dat is de gehele tijd de intentie geweest. Maar, zoals jullie weten, kwamen enige andere wezens tussenbeide, en veranderden de regels in het klaslokaal dermate drastisch, dat jullie gedwongen waren om onder een regime te leven dat feitelijk jullie opleiding belemmerde in plaats van het aan te moedigen. Zoals jullie weten, zijn deze onjuiste regels nu terzijde gezet, en is jullie wederom de vrijheid toegestaan te beginnen vrijelijk tot bloei te komen, zoals jullie bedoeld waren vanaf het allereerste begin. En velen van jullie hebben de rol op zich genomen van het zijn van de voorlopers hierin. Want niet alleen zijn jullie begonnen deze oude ketenen van angst af te werpen en zijn jullie ermee begonnen om in de echte jij te groeien, maar jullie zijn ook begonnen om jullie hart te openen tot het feit dat jullie een geïntegreerd deel zijn van de goddelijke kosmos. Jullie zijn niet louter een menselijk wezen, jullie zijn ook een geest die verbonden is aan Alles dat er is, en dus, zijn jullie zoveel meer dan wat jullie zien wanneer je in de spiegel naar jezelf kijkt. Dat is een feit, en wij weten dat jullie begonnen zijn dit te beseffen, maar het is misschien niet een feit dat jullie waarlijk ter harte genomen hebben.   

De Arcturianen - De Alchemie van de Schepping - Deel 2


De Arcturianen
De Alchemie van de Schepping - Deel 2
"Transmutatie van de Materie" 

29 Mei 2013 / Dr. Suzanne Lie 
 
Om jullie fysieke vorm te transformeren, is het het beste dat jullie de gehechtheid aan de  menselijke individualiteit loslaten en aan jullie zelf denken als een planetair wezen. Want om mensen via hun fysieke lichamen in/naar de vijfde dimensie te laten transmuteren in plaats van te 'sterven" zoals voorheen normaal was in dit grote tijdperk, zullen jullie de ondersteuning van de Aarde nodig zijn. Tezelfdertijd, met het oog op de Aarde om te ascenderen zonder de verdelging van Haar fysieke lichaam, heeft Zij menselijke ondersteuning nodig.
Vandaar dat, lieve mensen en Galactische/Hemelse wezens in de menselijke vorm, jullie je persoonlijke bewustzijn uit moeten breiden in/naar planetair bewustzijn. Op deze manier, is er geen gevoel van persoonlijke opoffering of angst. Er is alleen de grote eensgezindheid van persoon en planeet ascenderend als ÉÉN wezen. Verder, vragen wij dat diegenen van jullie die ontwaakt zijn tot hun Multidimensionale ZELF hun proces niet langer uitstellen. Anderen hebben de Missie gekozen om met de beginners te werken.
Diegenen van jullie die versmolten zijn met jullie Multidimensionale ZELF zijn meer gereed dan dat jullie zouden mogen denken. Bijgevolg, staat jullie hogere licht jullie toe om jullie bewustzijn in/naar steeds hogere expressies van ZELF uit te breiden. Tezelfdertijd, breidt jullie bewustzijn zich steeds dieper in/naar jullie atomische, subatomische en kwantumniveaus van bewustzijn uit. Met andere woorden, verhogen jullie niet alleen maar jullie bewustzijn. Jullie breiden jullie bewustzijn ver voorbij de fysieke Aarde uit, alsook diep in/naar de matrix van de Aarde.
Als jouw bewustzijn uitbreidt, zo ook doen jouw waarnemingen dat. Ook, wanneer jij jouw waarnemingen/inzichten uitbreidt, kan jij jouw genen activiteit veranderen. Wanneer je kiest te geloven dat jouw hogere waarnemingen "echt" zijn, verhoog jij jouw gewaarwordend/inzichtelijk gebied naar de frequenties van de vierde en vijfde dimensies. Dit uitgebreide gewaarwordende gebied activeert de neurale activiteit van jullie 97% multidimensionale DNA. Dit multidimensionale DNA is gelinkt aan jouw hogere expressies van ZELF, alsook aan iedere cel van jouw lichaam.
Jouw aardse voertuig is een intelligent biologisch aards schip, net zoals onze Sterrenschepen biologisch zijn. De huidige container voor jullie bewustzijn is slechts één van de ontelbare containers in ontelbare dimensies en parallelle en/of afwisselende werkelijkheden. Jij hebt besloten om het commando te nemen van jouw huidige persoonlijke aardse schip, welke een vierde-dimensionaal etherisch schip wordt wanneer je "slaapt" en wanneer je uit kunt breiden in/naar de hogere dimensies tijdens een meditatie.

Aartsengel Michael via Ronna Herman - Juni 2013 (LM-06-2013) 
Aartsengel Michael

Beperking of Bevrijding

Welke Kies Jij? 

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-06-2013(Juni 2013) 

Herinner je, mijn dapperen, jullie leven te midden van de eeuwigheid. De boodschappen van kosmische wijsheid die wij jullie brengen zijn niet om meer regels op te zetten om nieuwe dogma's te creëren. Onze bedoeling is om jullie harten in vuur en vlam te zetten met liefde en om jullie een glimp te geven van de glorieuze toekomst die voor jullie ligt. Terwijl steeds meer van de massa's een ontevredenheid voelen welke geïnitieerd wordt door hun Ziel Zelf, is het belangrijk dat de Wijsheids Leringen van Ascentie besproken en gedeeld worden met diegenen rondom jullie heen. Jullie, het ontwaakte STERRENZAAD, zijn degenen die de nu tevoorschijn komende WIJSHEIDS LERINGEN van de toekomst zullen verspreiden.
Of men er zich nu bewust van is of niet, de mensheid en de Aarde zitten middenin een versneld evolutionair proces. Dat is het wonder van deze tijden, geliefden. De Opperste Schepper straalt het volledige spectrum van Goddelijk Licht door het gehele Omniversum heen uit. Dit krachtige, zuivere Licht filtert door iedere Grote Centrale Zon heen, de woning wereld van de Vader/Moeder God van elk universum, naar buiten in/naar ieder niveau van de Schepping zodat geleidelijk aan iedere Vonk en ieder fragment van de Schepping toegang zal hebben tot een toepasselijk niveau van Scheppers-bewustzijn. Het Licht van de Schepping, of Adamantine Deeltjes, wordt aan iedere Ziel beschikbaar gemaakt die ooit gecreëerd werd; nochtans, zijn er enige regels die van toepassing zijn op dit " Licht Verlossing' " proces: iedere Ziel moet diens voertuig voorbereiden door diens trillingspatronen te verheffen naar een bepaald niveau van harmonieuze frequenties met het oog op de ontvangst van deze deeltjes van God Licht, en je moet je herinneren, nadat je deze deeltjes van Licht ontvangen hebt, dat zij geactiveerd moeten worden door jouw liefdevolle intentie. Liefde is de krachtbron, de generator van deze kostbare deeltjes van de Bron van Alles.
Ascentie gaat over het verheffen, het balanceren en harmoniseren van jullie trillingspatronen zodat de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf af kunnen dalen en de heerschappij kan nemen binnenin jouw Heilige Hart kern. Terwijl jullie dieper graven in de wijsheid van de kosmos, is het van noodzakelijk belang dat je een staat van indachtig besef handhaaft. De mensheid komt tevoorschijn vanuit een staat van vergeetachtigheid, of wat genoemd zou kunnen worden een beperkt besef van het Zelf en van de complexe grootsheid van de Schepping. Wij hebben dit in het verleden uitgelegd, maar het is tijd om jullie geheugen op te frissen over wat er aan het plaatsvinden is terwijl jullie de vele niveaus en sub-niveaus van bewustzijn oversteken. Terwijl jullie de verstoringen binnenin jullie auragebied opruimen, is er ook een innerlijk proces aan de gang. Jullie volledige fysieke structuur ondergaat complexe veranderingen welke tot actie aangezet zijn door de hogere frequentiepatronen die jullie vanuit de Scheppers Bron via de grote steden van Licht integreren. Jullie DNA, jullie chakra centrums en jullie Heilige Hart/Geest bevatten jullie Goddelijke Blauwdruk, en terwijl jullie steeds meer Adamantine Deeltjes van Gods bewustzijn integreren, worden alle verstoringen/onvolmaaktheden langzaam gerectificeerd die jullie gecreëerd hebben vanuit de concepten die jullie geaccepteerd hebben als jullie waarheid. Veel van deze verstoorde concepten worden gefilterd in/naar jullie bewuste besef om genezen of geëlimineerd te worden, en wij begrijpen dat dit een oncomfortabel, verontrustend proces kan zijn.

De Schepper - 29 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Verandering…"
29 Mei 2013 - Jennifer Farley
Twijfels, ongeloven, angsten, onzekerheden, droefheid, pijn en gebrek zijn allemaal aanwijzers. Hen ervaren laat jou precies zien wat je moet veranderen. Er wordt aan jou een keuze gegeven; wikkel hen om jou heen als een deken, tevreden zijnde om voor altijd met hen te leven, of hen los te laten met liefde. Vrij wil is van jou. 
~De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, mei 29, 2013

Een Uur met een Engel - Sanat Kumara - 27 Mei 2013

 

Een Uur met een Engel - 27 Mei 2013

 

Sanat Kumara - Velen van Jullie Zijn al Geascendeerd en Doorkruisen de Dimensies

Steve Beckow intro: In dit interview, geeft de planetaire logos, Sanat Kumara - of Raj, zoals hij graag genoemd wil worden - ons een update aangaande de Ascentie, hij verteld ons dat er golven van vroege ascenderenden zouden kunnen zijn - doch niet diegenen die overeengekomen zijn om poortopzichters en pilaren te zijn - dat wij rondom de 50-55% gereed om te ascenderen blijven, en dat de Ascentie van iedereen die kiest om te gaan niet in de één of andere verre toekomst is.
 
Hij zegt dat vele geascendeerde meesters een lichamelijke vorm genomen hebben, inclusief Mozes, Abraham, Mohammed, de oude profeten, discipelen, en apostelen. Vanuit het verre Oosten, is een nieuwe Boeddha in de vorm en is al aan het praktiseren, Lao Tzu/Dhjwal Khul, Kuthumi, de Blauwe Tara, De Groene Tara, een aspect van Quan Yin, Maitreya. St. Germain gaat in en uit de vorm (zoals hij deed in de zeventiende eeuw)
 
Hij verteld ons dat de Oklahoma tornado's niet HAARP-geïnduceerd waren en dat HAARP buiten werking gesteld/ontmanteld is. Hij zegt dat de geest van het onthoofde slachtoffer in Engeland al weggegaan was en dat de daders bewonderaars waren van de kliek maar geen kliekleden waren.
 
Hij verteld ons dat het overvloedsprogramma 70% voltooid is en dat sommige mensen uitbetaling bereikt hebben maar onder de niet-disclosure overeenkomsten zijn.

Geoffrey West: Gegroet, en zegeningen aan allen. Welkom bij een volgend Uur met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking". Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website "Golden Age of Gaia.com" (http://goldenageofgaia.com/), en auteur van "De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".

Ik ben Geoffrey West, en val in voor Graham Dewyea deze avond.

Wij verwelkomen terug Sanat Kumara, of Raj, zoals hij graag genoemd wil worden. Raj zal een overzicht en een update aanbieden van de vooruitgang van de wereld richting Ascentie.

En met dit, geef ik de dingen aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En voordat we naar Raj en ons onderzoek toegaan over wat er momenteel gebeurd met de volledige restauratie van het bewustzijn, wil ik graag aanhalen dat Poof overgegaan is op 23 mei. Wij zullen zijn informatieve columns waarschijnlijk missen, hoewel zijn vrouw, Susan, ermee door zal gaan.

Raj, kunt U ons ook maar iets vertellen over Poof's ontvangst in de hogere gebieden, en wat zijn plannen voor de toekomst zijn?

Raj: Welkom en groeten. Ik ben Sanat Kumara, of, zoals vrienden mij noemen, Raj.

Poof is met een grootse fanfare verwelkomd. Welnu, dit is niet ongebruikelijk, want dit is de manier waarop dit proces ondergaan wordt. Maar zoals jullie goed weten, is dit een betrouwbare en loyale mededeler en dienaar geweest, en één die zijn missie volbracht heeft - of tenminste zoals het waargenomen werd, laat ons het op die manier zeggen.

Er zijn geen onmiddellijke plannen, voor deze, zoals ik eerder tegen jou gezegd hebt, of zoals Michael gedaan heeft, hij verdient een goede rustperiode. En daarnaast is hij er vrij van overtuigd dat hij ook een grote invloed kan zijn en een grote hoeveelheid aan werk kan doen vanaf, waar jullie aan denken, als deze zijde. Het is verbazingwekkend, op vele manieren, wat er bereikt kan worden wanneer je niet de begrenzingen van een sterfelijk lichaam hebt. 

Welnu, ik suggereer niet tegen wie van jullie dan ook dat het een goed idee is om je lichaam te verlaten, want dat is allemaal in goddelijke opdracht en jullie timing. Maar het is onjuist te denken als je besluit om jouw lichaam te verlaten, dat je denkt dat je beter of meer vervullend werk vanaf deze zijde kunt doen.


Aartsengel Michael via Ron Head - 28 Mei 2013


Aartsengel Michael
"Jullie Hart is Zeer, Zeer Wijs"
28 Mei 2013 /  Ron Head

Op deze dag zouden wij verder willen spreken over het onderwerp van onderscheidingsvermogen. Dit is een kwestie welke in deze tijd van groot belang is. Het is altijd belangrijk geweest, natuurlijk, maar op dit ogenblik, wanneer zoveel van jullie toekomst rijdt op jullie staat van zijn, jullie ontwikkeling in bewustzijn, is het meer dan ooit belangrijk.  
Jullie zullen wensen om dat te doen wat jullie aan zal sporen om voorwaarts te gaan, en niet dat wat op wat voor manier dan ook jullie voortgang zal vertragen. De misplaatste wens om in de status-quo te blijven is, nochtans, nog steeds sterk in sommige kwartieren, verzwakkend ja, maar nog steeds problemen voor jullie presenterend waar dat ook maar mogelijk is.
Er is een overvloed aan informatie beschikbaar voor jullie intellect welke proporties bereikt heeft die gedurende vele duizenden aan jaren niet gekend werd voor degenen op deze planeet. Het is in jullie beste interesse om te leren hoe jullie het beste ermee om kunnen gaan. Hoe jullie het beste kunnen beslissen wat van waarde voor jullie is en wat niet? Wat is waar en wat is niet waar? Wie en wat mogen jullie vertrouwen?
Wij zouden jullie mee kunnen nemen op een lange uitgesponnen verhandeling aangaande engelen, gidsen, geascendeerde meesters, en de creatieve wezens. En dat alles zou van toepassing zijn, natuurlijk. Maar dit zal een kort bericht zijn, dierbaren, omdat het beste antwoord een zeer kort antwoord is. 

De Schepper - 28 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Weggaan van het Mechanische…"
28 Mei 2013 - Jennifer Farley
Maak je uit de voeten van het mechanisch door jullie Aardse-vlak bestaan heen te bewegen. Jij bent een volmaakt wezen die een wereld ervaart welke de meesten nooit kiezen om zich bij aan te sluiten. Laat kleur, geluid, licht, schaduw, muziek, liefde, gevoelens en het ademhalen een opstand van vreugde in jouw ziel aanzetten!
~De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, mei 28, 2013

Aardse/Pleiadische Ascentie - Het Werk Begint – Deel 2


Aardse/Pleiadische Ascentie
Het Werk Begint – Deel 2
27 Mei 2013 / Dr. Suzanne Lie
 
Sandy, Mytria's Contact Persoon Spreekt:
Ik denk dat ik iemand heb ontmoet. Hij is blond en heeft doordringende blauwe ogen. Zodra onze ogen elkaar ontmoeten, schenen wij een onmiddellijke verbinding te hebben. Hij zag er zelfs bekend uit, maar misschien is dat vanwege de dromen die ik heb en dat ik op een Ruimteschip ben. Ik ontmoette hem feitelijk terwijl ik in de rij stond bij een levensmiddelenmarkt.
Ik ben zo depressief geweest dat ik gedurende een lange tijd niet naar de winkel geweest was. Daarom, had ik een enorme grote bestelling. Deze man, Jason is zijn naam, stond achter mij in de rij en had slechts een paar dingen; dus liet ik hem voor mij gaan. Gelukkig, was de rij zo lang dat we een paar minuten hadden om met elkaar te praten. Toen, toen ik naar mijn auto toeging stond hij direct naast mij geparkeerd. Ik bedoel, wat zijn de kansen dat zoiets gebeurd? Jason zei hallo, bijna alsof hij op mij had staan te wachten, en hielp mij om mijn kruidenierswaren in de auto te laden.
Toen de auto volgeladen was vroeg hij of ik zin had om koffie te gaan drinken. Ik begon nee te zeggen omdat mijn ijs dan zou smelten, en lachte toen om mezelf. Ik zou meer ijs kunnen krijgen, maar ik zou deze prachtige man misschien nooit weer zien. Nochtans, ik zag hem wel weer. In feite, zijn wij samengekomen of spraken iedere dag met elkaar sinds wij elkaar slechts twee weken geleden ontmoeten. Wij passen zo goed bij elkaar dat het aanvoelt alsof wij elkaar altijd gekend hebben.
Het is interessant hoe liefde de beste kuur tegen depressie is, aangezien ik er geen enkele meer gehad heb sinds Jason en ik elkaar ontmoet hebben. Oh, Ik zei feitelijk het woord "liefde." Ik wil deze relatie niet vervloeken, maar op de één of andere manier weet ik gewoon dat wij bedoelt zijn om samen te zijn.  

Mytre Spreekt:
Ik heb eerder mensen overlicht, maar ik had niet in overweging genomen me met een lagere frequentie van mijn ZELF te vermengen op dezelfde manier als de Arcturiaan zich met mij vermengd had. Ik was zo overspoeld door mijn prachtige lessen betreffende de hogere expressies van mijn Multidimensionale ZELF dat ik het concept van mij zijnde als een hogere expressie van een lagere frequentie van mijn ZELF niet in overweging genomen had.

Het Manuscript van Overleving - Deel 316


"Jullie Laatste en Definitieve Stap naar Grootsheid"
28 Mei 2013 / Aisha North
I will Break Free by InertiaK
 
Zoals jullie misschien opgemerkt hebben, kunnen de innerlijke stemmen nu bij tijden meer dan een klein beetje indringend zijn, en wat zij van jou eisen, kan meer dan een klein beetje ontmoedigend zijn om te hanteren. Jullie hebben jezelf op zo heel veel manieren vrijgemaakt, maar deze kleine struikelblokken die nog steeds in jullie weg staan zullen ermee beginnen heel veel herrie te maken. En zij zullen dat om een zeer goede reden doen, omdat het inderdaad noodzakelijk is dat jullie allemaal jullie kanaal opruimen als het ware met het oog op het jullie zelf volledig in staat te maken toegang te verkrijgen tot de informatie die jullie zo toegenegen zoeken. Met andere woorden, is niets toegestaan om tussen jou en de Bron in te staan, en nu, zijn de enige dingen die dat doen deze binnenste bewaarde geheimen die er alleen maar toe dienen om jullie visie te versluieren voor het volledig helder worden. Zij zouden overblijfselen kunnen zijn van dit leven of eerdere levens, het kunnen dingen zijn waar je zelfs niet een duidelijke herinnering van hebt, maar die daar ligt als een etterende ontsteking die voor eens en voor altijd schoongemaakt moet worden.
Het goede nieuws is dat deze wonden zelf niets anders nodig zijn dan blootgesteld te worden aan het licht om te kunnen genezen, dus het proces op zichzelf is veel eenvoudiger dan dat jullie misschien vrezen. Want de angst voor de wond is veel pijnlijker dan de feitelijke genezing ervan, en dus adviseren wij jullie allemaal om een manier te vinden om deze dingen naar het oppervlak te laten komen. Het zou niet uit zichzelf naar boven hoeven te komen, en dus, is het vragen van ondersteuning aan jullie gelijken, of aan anderen die behulpzaam kunnen zijn essentieel. Denk eraan, je staat hierin niet alleen, je bent aan alle zijden omringd door liefde, maar tenzij je die liefde jou laat penetreren tot het diepste van jouw wezen, kan het jou niet helpen zo sterk te stralen als dat je moet.

Meester Kuthumi - Hartchakra - 27.05.2013


 
Meester Kuthumi
"De Eeuwige Liefde van de Hartchakra"
27 Mei 2013 / Natalie Glasson

Een voortdurend aspect van het handelen als een gereedschap en een baken van het ontvangen van Licht op de Aarde is om observerend te zijn aangaande de noodzaak voor voortdurende reiniging van de hartchakra. De hartchakra is een gereedschap welke alle ervaringen op de Aarde van brandstof voorziet, het niveau van de openheid van jouw hartchakra staat jou toe jouw werkelijkheid, zelf, de Schepper en zelfs jouw eigen genezingsproces met diverse niveaus van begrip waar te nemen. Wanneer de hartchakra open is dan ben je overvloedig in jouw vermogen om de trillingen van wijsheid en de essentie van de Schepper te accepteren en te geven. Jouw energietrilling verschuift naar snellere frequenties en je bent in staat in/naar een staat te bewegen van duidelijkheid door jouw gehele wezen heen, specifiek de geest. Met de openheid van het hartchakra kan het schijnen alsof jij je verbindt met hogere dimensies en aspecten van jezelf terwijl je een voortdurende trillende stroming van jezelf en de Schepper ervaart die door jouw wezen heen stroomt. De openheid van de hartchakra tot wat voor graad dan ook staat hogere aspecten van jezelf toe om zich in/naar jouw belichaming te grondvesten.  
Wanneer het hartchakra gesloten is of zich sluit, kan dat erop duiden dat het hart of de geest gefocust is geraakt op pijn binnenin de hartchakra. Deze pijn zou altijd aanwezig geweest kunnen zijn of het is onlangs tevoorschijn gekomen vanwege ervaringen, maar de geest kan verdwaasd met pijn raken, jouw volledige lichaam voortdurend herinnerend aan de pijn in het hart. Het is alsof jouw focus wenst om de trilling van de pijn in/naar het volledige lichaam te sturen om de trilling van pijn te worden. Om op deze manier de trilling van pijn binnen te gaan zou het kunnen lijken te zijn alsof het een genezing of oplossing voortbrengt naar de pijn, maar het daadwerkelijke feit staat jouw volledige trilling toe te vertragen en jouw hart te sluiten om jezelf te beschermen. Het is vaak wanneer in de hartchakra ervaren wordt dat het hart zich sluit, het de pijn aanneemt of zelfs de pijn wordt, het vinden van liefde binnenin de hartchakra kan dan in toenemende mate moeilijk worden tenzij de focus van de geest veranderd wordt. Denk eraan, dat wat jij creëert of waarop jij je focust ervaar jij. Dus als jij je op pijn in de hartchakra focust, lijkt de hartchakra de pijn te belichamen vanwege jouw focus.

De Schepper - 27 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Een Geschenk…"
27 Mei 2013 - Jennifer Farley
Het licht dat binnenin jou schijnt zal nooit uitgeblust worden want jij bent een kind van de Schepper en een Mede-Schepper van jouw bestaan. Er is aan jou gegeven en jij bent een geschenk van onvoorwaardelijke liefde, vreugde en waarheid, elke nieuwe dag als een nieuw begin omhelzend in jouw macht, en je wordt geëerd voor de sterke persoon die jij bent.
~De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, mei 27, 2013

Blossom Goodchild & De Galactische Federatie van het Licht / 27 Mei 2013


Blossom / 27 Mei 2013
 
Jullie Zitten NIET in de VAL! Jullie DENKEN dat alleen maar!
 
Jullie scheppen een hologram! Een spel!
 


Je bent een uitdrukking van LIEFDE die leeft in een realiteit die niet reëel is. 

Er bestaat niets dat feitelijk ECHT is … want er bestaat alleen LIEFDE. 

Jullie veronderstellen dat het 5D-concept geen hologram zal zijn. Maar ALLES IS DAT! Omdat het door LICHT wordt geschapen. 

NIETS KAN DE VRIJE WIL AFPAKKEN … Ook al kunnen vele van jullie met een argument komen dat het tegendeel bewijst. 

OM DIE REDEN ZIJN JULLIE ZULKE GODDELIJKE MENSEN … MEDE SCHEPPERS 

 LIEFDE zelf heeft oneindige uitdrukkingsmogelijkheden… --- … Die uitdrukking is SCHEPPING… --- … Die uitdrukking is ieder van jullie. Het is alles dat niet bestaat! 

Blossom: Hallo. Heel veel mensen waardeerden jullie laatste communicatie enorm. Dank je wel. Vandaag zou ik graag een vraag willen stellen, als jullie me toestaan? 

GFL: Jullie allemaal, welkom. Dat komt goed uit en we verlangen ernaar om dat wat je wilt vragen uit te leggen.
 
O goed. Ik veronderstel dus dat jullie mijn vraag al kennen? Ik merkte onlangs op dat er meer schoonheid is zelfs in de lucht … in de bomen … de sterren en de maan ’s nachts, enz. Ik realiseerde me in gedachten dat deze zaken niet mooier geworden zijn … zij waren altijd al zo … maar nu … ben ik een beetje in staat om die schoonheid te waarderen als gevolg van de ‘verheffing’. Dat is allemaal cool. Ik accepteer dat. Het is logisch. Toen begon ik te denken over dat ‘hologram’ waarin we volgens zeggen verkeren. Wanneer we opstijgen naar 5D … dan neem ik aan dat dit niet een hologram zal zijn … dus, hoe komt het dat we meer van de 5D ‘ervaren’ terwijl we nog steeds ‘kijken naar’ hetzelfde 3D-hologram? Is dit te begrijpen? En ook … antwoord alsjeblieft alsof je het uitlegt aan een 8-jarige, aangezien ik niet weet waarover ik het heb … ik begrijp gewoon dat ‘hologram’ idee niet … TOTAAL niet! Dank je. 

Je hebt inderdaad een onderwerp gekozen dat velen in de war brengt. Het is aan ons om jullie kennis te verschaffen dat jullie dagelijks leven verrijkt en we voelen dat fase één van de uitleg hiervan … is aangebroken.  

Ik ben één en al oor. 


Saint Germain via Méline Lafont - 27.05.2013


Saint Germain:
"Het Hartcentrum en het Ego"
27 Mei 2013 /  Méline Lafont
Dierbaren, Ik geef mijn allerbeste wensen en liefde aan jullie allemaal gedurende deze intense verschuivingen en manifestaties die zich op jullie Aarde voordoen. Veel duidelijkheid en overzichtelijkheid zal daaruit voortvloeien in de mensheid en binnenin elk van jullie harten, omdat veel energieën de fundering voor hernieuwing en manifestatie leggen voor jullie persoonlijke leven en jullie Zelf alsook de collectieve wereld en het Bestaan/Zijn.
Wat cruciaal doorslaggevend is deze dagen is om door te gaan in je hartcentrum te blijven en hoewel jullie het allemaal naar behoren weten door ontelbare berichtgevingen die naar dat feit verwijzen, kan het niet genoeg benadrukt worden aangezien het van het allergrootste belang is om in staat te zijn het klaar te spelen om om te gaan met de naderende energieën en tijden met zo weinig moeilijkheden en emotionele beroeringen als mogelijk is.
Wat wij bedoelen met het in jouw hartcentrum blijven is om jezelf zoveel als mogelijk is te gronden en om jezelf via jouw hart te voelen en te zien, om alleen maar liefdevolle gedachten te hebben en om op een liefdevolle manier naar jezelf en naar anderen te reageren. Eén enkele negatieve gedachte, één negatief woord van kritiek, één oordeel is voldoende om jou rechtstreeks uit jouw hartcentrum vandaan te trekken, jou katapulterend in jouw ego betrokkenheid.
Lichtwerkers hebben vaak de intentie om in het hart te blijven en bedoelen het goed met iedereen, maar het wordt soms vergeten dat negatieve commentaren of gedachten zoals oordelen (of het nu naar een persoonlijke mening refereert of niet) maken geen deel uit van jouw licht maar behoren bij het ego. Dwaal niet af in dergelijke gedachten of situaties, maar respecteer het werk en de energie van iedereen, respecteer wat zij naar voren brengen. Het oordelen heeft een negatieve bijklank. Het is echter beter om iedereen in zijn/haar essentie los te laten en om respect te tonen voor ieder hart.

Wie Ben Jij? - Brenda Hoffman / 26.05.2013


Wie Ben Jij?
26 Mei 2013 /  Brenda Hoffman
Dierbaren,
De volgende paar dagen zou het kunnen lijken alsof je binnenstebuiten gekeerd bent. Niet in termen van trauma of pijn, maar dat je anders denkt en functioneert.
Misschien anticipeerde je op een pijnlijke ontmoeting met anderen om slechts te ontdekken dat een sluier van de één of andere soort opgetild is en je hen niet langer vreest of een rancune bezit - dat je emotioneel op een andere plaats bent.
Of iets dat een fysieke reactie in werking gezet zou hebben zoals hooikoorts jou niet langer op dezelfde manier beïnvloed. Misschien had je eens grote dosissen van allergie medicaties nodig om stuifmeel tegen te gaan. Nu ontdek je bij jezelf dat je allergievrij bent of dat je tot een mindere graad beïnvloed wordt.
Wie ben je nu? Inderdaad wie?
Ben je een nieuw wezen met nieuwe inzichten en reactief of slechts een opgewaardeerd Oud Tijdperk wezen? Je bent zowel beide als geen van beide. Want hoe meer je van jouw volledigheid binnenin jouw wezen toestaat, hoe meer uniek je wordt. Tegelijkertijd, is jouw Oude Tijdperk persoonlijkheid niet verloren - slechts vermeerderd door meer inzichten en cellulaire structuren.
Ben jij de jij van gisteren? Ja. Ben jij de Nieuwe Tijdperk jij? Ja. Want je voegde dimensies, acties en geloven/overtuigingen toe.
Misschien vrees je dat je de Oude Tijdperk jij zult verliezen, dat je vrienden en verwanten waar je toegenegen van houd verloochend. Dat het worden van een echt Nieuw Tijdperk persoon betekend dat je alles op moet geven - inclusief jezelf.

De Schepper - 26 Mei 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Binnenin"
26 Mei 2013 - Jennifer Farley
De antwoorden liggen niet "daarbuiten", maar binnenin. Wanneer je de focus verandert van wat je kunt krijgen naar wat je kunt leren; zullen ervaringen beginnen te arriveren op een andere, meer gratievolle en gemakkelijke manier. Dat is de schoonheid van de Schepping In Actie op jullie Aardse-vlak bestaan.
~De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/