maandag, februari 20, 2017

“Hoe Hebben Wij Ons Ontwikkeld Achter de Sluier van Afgescheidenheid van Alles-Wat-Is (De Ene)” -20 Februari 2017 / Cobie de Haan


“Hoe Hebben Wij Ons Ontwikkeld Achter de Sluier van Afgescheidenheid van Alles-Wat-Is (De Ene)”
20 Februari 2017 / Cobie de Haan

Waar ik het deze keer over wil hebben betreft de vraag die wij ons zelf heel lang geleden stelden aangaande het concept: “Hoe zullen wij ons ontwikkelen als we denken/geloven afgescheiden te leven van onze Vader/Moeder - Alles Wat is (De Ene)”. Hoe dit tot stand kwam en wat daaruit voort vloeide.
Zoals ik in een eerder artikel al vertelde bestaan wij allemaal in een 13 dimensionaal systeem. Ons werd lange tijd verteld dat dit een 12 dimensionaal systeem was, en dat blijkt dus niet waar te zijn. Hoe ik dit weet? Zoals ik ook al eens eerder verteld heb zit ik in een proces die een uitlijning van de Hogere Dimensies met de Lagere Dimensies moet bewerkstelligen. Dit proces is nu al anderhalf jaar aan de gang. Tevens blijkt hieruit dat de Ascentie niet alleen voor ons hier op de Aarde geldt, maar ook voor de Hogere Dimensionalen. En zij hebben heel veel beseft en begrepen in het laatste anderhalve jaar. Degenen die met mij samenwerken in dit proces zijn beslist andere ‘mensen/zielen’ geworden daardoor.
Om een beetje een ondergrond op te bouwen aangaande de overtuigingen waar zij mee leefden en het leven waar zij in leefden te kunnen gaan begrijpen, moeten we helemaal terug naar het begin. Het onderstaande is wat ik tot nu toe begrijp van dit alles, en mijn gedachten werden steeds weer hiernaar teruggeleid om er vragen over te stellen, zodat ik dus tot dat begrip zou komen. Ik wist ook al wel veel, maar aanvullingen waren beslist ook nog wel nodig en dus houd ik hierin nog steeds een slag om de arm over of hier nog meer aan toegevoegd moet gaan worden of niet. Ik vraag beslist niet van jullie om klakkeloos aan te nemen wat ik hier allemaal naar voren zal brengen. Voel in het geheel en als het met je resoneert is dat heel mooi natuurlijk, maar doet het dat niet schuif het dan terzijde.
Onze Vader en Moeder werden geboren vanuit De Ene/Alles-Wat-Is (het geeft niet hoe je hier een naam aan wilt geven, dit is voor mij het meest adequate en dus zal ik deze namen ook blijven gebruiken J ) Vader en Moeder kregen een heel Universum tot hun beschikking om daarin ervaringen op te doen. Dat was de belangrijkste drijfveer die er aan hen meegegeven werd, “Ga zoveel mogelijk ervaringen opdoen in dit Universum, breid jullie bewustzijn uit. Het geeft niet op welke manier of hoe en wat…” Zij begonnen met zichzelf voort te planten, en er werden vele, vele kinderen die naar hun evenbeeld geboren werden geschapen met een lager bewustzijn dan zij zelf hadden. Zij waren allemaal mannelijke en vrouwelijke energieën in één (androgeen). Dus niet gescheiden. Van het één kwam het ander en zij besloten uiteindelijk over te gaan tot een indeling van het gehele Universum, dat een 13 dimensionaal systeem werd. Iedere dimensie waar leven in zou kunnen bestaan werd opgebouwd in 12 niveaus, ieder niveau had een andere trillingsfrequentie. Zoals het vandaag de dag nog steeds is.

zondag, februari 12, 2017

De Arcturiaanse Raad - Wat Ons Vreugde Brengt & Er Zijn Geen Vergissingen - 11 & 12 Februari 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Wat Ons Vreugde Brengt
11 Februari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij hebben behoorlijk wat vreugde dat wij ervaren wanneer wij één van jullie waarnemen je leven precies te leven op de manier dat je dat wilt leven. Er is niets meer bevredigend om getuige van te zijn dan iemand die nastrevend is van wat hij/zij wil. Als jullie vanaf de dag van jullie geboorte aangemoedigd zouden worden om in de richting te gaan van dat wat jullie interesseert, jullie vreugde brengt, en meer energie door jullie heen trekt, zouden jullie jezelf gewaarworden in nogal een andere wereld te leven.
Als jij je de laatste keer kunt herinneren dat je iemand zag doen waar zij van houden om te doen, gebruik dan je verbeeldingskracht nu om je die persoon voor de geest te halen. Voel nu de vibratie die van deze persoon afkomt. Die vibratie is aanstekelijk.
Wanneer jullie elkaar inspireren, is dat het grootste geschenk dat jullie kunnen geven. Wanneer jullie elkaar aanmoedigen, zijn jullie absoluut in dienstverlening. Wanneer jullie elkaar ondersteunen met iets te doen waarvan jullie weten dat het de perfectie activiteit voor die persoon is, voegen jullie iets prachtigs toe aan het collectieve bewustzijn van de mensheid.

zaterdag, februari 11, 2017

“Een Andere Kijk op de Waargenomen Fenomenen Rondom de Globe” - 11 Februari 2017 / Cobie de Haan


 “Een Andere Kijk op de Waargenomen Fenomenen Rondom de Globe”
11 Februari 2017 / Cobie de Haan

Ook ik ontkom er niet aan, dat het onder mijn aandacht gebracht wordt dat er allerlei zaken op de Aarde plaatsvinden die aangegrepen worden om iets te ‘voorspellen’ of ‘aan te kondigen’ dat er iets op stapel staat om te gaan gebeuren. En bij ‘voorkeur’ lijkt het dat dit ‘iets’ niet iets goeds voor ons inhoud … …
Ik mocht onlangs een video bekijken waarin heel veel fenomenen behandeld werden die op de Aarde plaatsvinden. Fenomenen die eigenlijk vrij natuurlijk van aard zijn aangaande ons ascentieproces. Maar aangezien men het ‘van nature’ gewoon is om het ergste te denken van iets dat niet verklaard kan worden, grijpt men al vaak naar een scenario dat niet veel goeds voorspelt. Toen ik dan ook de video bekeek bekroop mij een gevoel van me ervan af te willen wenden, ik kromp innerlijk ineen en wilde het liefst de video ogenblikkelijk terzijde schuiven. Maar bedacht ik … misschien moet ik wel iets hiermee doen, dus heb ik de gehele video van ongeveer een half uur bekeken.
Wat er ongeveer behandeld werd was het volgende:
Diverse fenomenen van de natuur die op plaatsen gebeurden waar dat niet gewoon was. Vulkaan uitbarstingen, tornado’s, landverschuivingen, fenomenen in de lucht, zoals een ‘tweede zon’, meteorieten of lichtpilaren. Ook de kleuren aan de hemel bij de ondergaande en opkomende zon. Venus die onnatuurlijk helder aan de hemel lijkt te staan. Het door midden breken van de Zuidpool. En zelfs de assen van de Aarde zullen gaan verschuiven werd er in de video verteld.
Ik ben met mijn Spiritteam in gesprek gegaan en heb hen het één en ander gevraagd. Het was meer dat ik hen mijn gedachtegangen voorlegde en dat zij dat bevestigden of mij uitdaagden er verder over na te gaan denken, totdat ik min of meer voor mezelf duidelijk had wat het was of waartoe het “gebruikt/gecreëerd” werd. Ook hier geldt weer, als dit alles niet met je resoneert, schuif het dan terzijde…

vrijdag, februari 10, 2017

De Arcturiaanse Raad - Deze Zijn Opwindende Tijden - 10 Februari 2017 / Daniel ScrantonDe Arcturiaanse Raad
Deze Zijn Opwindende Tijden
10 Februari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij zijn enthousiast om de evolutie van de mensheid te zien, en wij zijn ook enthousiast te zien hoe jullie precies te werk gaan met het creëren van de nieuwe versie van de fysieke werkelijkheid. Dit is een Universum van Vrije Wil, en jullie brengen de fysieke ervaring naar nieuwe hoogtes. Jullie zijn niet hier om het fysieke te transcenderen terwijl jullie ascenderen. Jullie zijn hier in werkelijkheid om een gloednieuwe werkelijkheid, veelvoudige werkelijkheden te creëren.
En het moet nog steeds afgewacht worden wat jullie gaan creëren. Dit is voor jullie als individuen waar, en dit is voor jullie als een collectief waar. Het enige ding dat gegarandeerd is hier, is dat de energieën blijven doorgaan met jullie aan te moedingen om dat op te ruimen wat van een lage vibratie is en om meer van de hoge-vibrationale informatie te integreren. Jullie blijven doorgaan codes, downloads en opwaarderingen te ontvangen, en zij gaan hun invloed op jullie en jullie wereld hebben.

maandag, februari 06, 2017

De Ene - “Wie of Wat Is De Ene?” - 6 Februari 2017 / Cobie de Haan


De Ene
“Wie of Wat Is De Ene?”
6 Februari 2017 / Cobie de Haan

Opmerking: Ik begon dit artikel te schrijven vanuit wat ik geleerd heb via mijn persoonlijke proces samen met mijn Sterrenfamilie/Spirit Team, en als vanzelf kwam De Ene door en nam “het heft” zelf in handen…
*****
Het proces waar ik en mijn Sterrenfamilie in zitten is zwaar, moeilijk, met vele, vele ups en downs. Dit alles gaat onder de banier van de hogere dimensies uitlijnen met de lagere dimensies, zodat de uiteindelijke ‘overgang’ soepel zal/kan verlopen. Dit proces is nu al ongeveer anderhalf jaar aan de gang, en enig uitzicht kan ik persoonlijk nog niet zien.
Dit proces wordt geleid door iemand uit de achtste dimensie, welke onder leiding staat van onze Moeder en Vader. Onze Moeder en Vader (Vader/Moeder God), komen voort uit De Ene. De Ene heeft diverse Universums gecreëerd, waaronder de onze. Een Universum van dualiteit. Deze Universums heeft hij/zij/het gecreëerd om ervaring in op te doen, zichzelf te leren kennen via de eerste kinderen die hij/zij/het in deze Universums plaatste, voor ons onze Vader en Moeder, die op hun beurt kinderen creëerden om te beginnen met alle mogelijke ervaringen op te doen.
Het valt jullie misschien op dat ik Vader/Moeder God, zonder het woordje God benader. Ik heb via het proces geleerd om dat label te laten vallen. Zij zijn gewoon onze Vader en Moeder die ook lerende zijn. En het zal jullie opgevallen zijn dat zij dus geschapen/geboren werden via De Ene.
Ik heb inmiddels geleerd dat er een paar grondbeginselen zijn, die binnenin dit systeem waarin wij allemaal leven, door ons zelf gecreëerd werden, en dus eigenlijk geen grondbeginselen zijn. En als ik zeg ‘binnenin dit systeem’ bedoel ik het gehele Universum waarin wij allemaal leven. Niet de andere Universums die naast ons Universum bestaan, en die ook door De Ene gecreëerd werden. Dus is het aan te raden zover als mogelijk is terug te gaan om de dingen te gaan begrijpen. Let wel, ik beweer hier geenszins dat ik alle wijsheid in pacht heb, want dat is niet zo. Ik zit in een zeer persoonlijk proces en tevens is dit een proces voor alle hogere dimensionalen, wat uiteindelijk doorstroomd naar ons allemaal. En ja ik weet hoe dit klinkt. Geloof me, ik heb er zelf ook heel veel moeite mee gehad. Dus, laat ik dan nog weer eens aanhalen, dat als het volgende waar ik over ga schrijven niet met jou resoneert, dat je het dan terzijde schuift, en gewoonweg niet verder leest…

De Arcturiaanse Raad - Laat de Bron Energie Stromen - 6 Februari 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Laat de Bron Energie Stromen
6 Februari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Het is voor jullie allemaal tijd om te her/erkennen hoe belangrijk jullie zijn. Het is voor jullie tijd om te beseffen dat wat jullie zijn belangrijker is dan wat jullie doen. Het is belangrijker dan wat jullie zeggen, belangrijker dan wat jullie schrijven, en zeer zeker belangrijker dan wat jullie geloven.
Jullie zijn machtige wezens die een kolossale hoeveelheid hebben van onaangesproken creatief potentieel. Als jullie samen zouden kunnen werken, de krachten bundelen met jullie medemensen en jullie energieën richten op iets dat voordelig voor iedereen zou zijn, zouden jullie aan jullie zelf demonstreren hoe machtig jullie zijn.
Echter, elk individu moet eerst her/erkennen dat hij/zij in staat is meer toegang te hebben tot de Bron Energie doorheen jullie zelf, dan dat jullie ooit gedroomd hebben dat mogelijk was. Wanneer jullie capabel zijn van Bron Energie door jullie unieke perspectief te brengen, zijn jullie in staat om zoveel aan deze wereld van jullie, en aan het volledige universum toe te voegen. Dit is waarlijk waar jullie belangrijkheid ligt.

vrijdag, februari 03, 2017

De Arcturiaanse Raad - Maak Beslissingen & Energetische Ervaringen - 2 & 3 Februari 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Maak Beslissingen
2 Februari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Beslissen voor jezelf wat je wilt ervaren is een groot onderdeel van waarom je op de eerste plaats incarneerde. Het is niet om het goed te krijgen. Het is niet om jezelf te bewijzen aan wie of wat dan ook. Je bent hier om het leven te ervaren op zoveel verschillende manieren als mogelijk is. Met dat aldus te doen, geef je aan jezelf de informatie die je nodig hebt om de ervaringen te creëren die je uiteindelijk wilt hebben.
Velen van jullie vragen zich af in deze tijd wat er van je verondersteld wordt om te doen, wat je doel is. Je doel is om je leven te leven, om zoveel monsters ervan te nemen als je kunt, en dan de beslissingen te maken die voor jou het meest passend zijn. Je bent hier om beslissingen te maken over wie je wilt zijn, wat je wilt ervaren, en hoe je daar wilt geraken. Dit is het ultieme in de vrije wil.
En het is belangrijker voor je om jezelf te accepteren zoals je bent dan dat het voor jou is om naar de één of andere staat van volmaaktheid/perfectie te komen. Je bent niet hier om wat dan ook aangaande jezelf te perfectioneren. De wereld heeft geen volmaakte/perfecte mensen nodig.
De wereld heeft wel jullie diversiteit nodig. En dus dat jullie allemaal in andere plaatsen op jullie evolutionaire reizen zijn is perfect. Dat jullie allemaal verschillende beslissingen maken voor jullie zelf is perfect, en dat jullie allemaal elkaar toestemming geven om andere beslissingen te maken over hoe je wilt leven en wat je wilt ervaren is ook perfect.

woensdag, februari 01, 2017

De Raad - Jullie ZIJN de Energie die de Dingen in Jullie Wereld Produceert -31 Januari 2017 / Ron HeadDe Raad
“Jullie ZIJN de Energie die de Dingen in Jullie Wereld Produceert”
31 Januari 2017 / Ron Head

Er is een onderwerp waarvan wij voelen dat wij dit in deze tijd moeten adresseren. Dit is een periode van zeer chaotische energieën. Wij willen dat jullie weten dat jullie beter gediend zouden zijn met jullie zelf gefocust te houden op manieren die jullie weg zouden houden van het tussenbeide komen met die uitkomsten waar jullie jezelf aan toegewijd hebben om te bereiken. Welnu, wat bedoelen wij daarmee? Wat zien wij, dat jullie vanuit jullie gezichtspunten, niet doen?
Jullie werden zorgvuldig geconditioneerd, gedurende jullie levens, om tegen dingen te protesteren waar jullie het niet mee eens zijn. Aan jullie werd geleerd om oorlogen te hebben tegen sommige van deze dingen. Soms leiden oorlogen tegen deze dingen jullie in feite af van de succesvolle uitoefening van de dingen waar jullie tegen vechten, of op z’n minst die dingen die jullie verteld worden dat jullie daar tegen vechten. Wij zullen jullie “oorlog aangaande drugs” als een voorbeeld nemen. (1)
Jullie Griekse filosoof, Plato, jullie huidige orakel die jullie kennen als Abraham, en zelfs wij hebben, op de één of andere manier aan jullie uitgeduid dat jullie veel beter gediend zijn met te focussen op wat jullie wensen dan jezelf toe te staan aangetrokken te worden in/naar de energie van het tegenovergestelde van de dingen die jullie niet willen. Dit is absoluut waar. En wanneer daaraan gehoor gegeven wordt, specifiek in groepen, mogen grote dingen bereikt worden in een korte tijdsduur.