zondag, juni 30, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 27, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Eer Jouw Waarheid en Laat de Ander Diens Eigen Waarheid Eren"
July 2013 - Week 27
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Een ieder van jullie is een unieke, kostbare, en prachtige ziel! Een ieder van jullie werd door de Schepper ontworpen om een unieke en prachtige plaats in de schepping te hebben. Een ieder van jullie heeft diens eigen speciale licht en een ieder van jullie doet er toe. Dus, dierbaren, vergelijk je niet met elkaar. Deel jullie ware zelven met de wereld. Als iemand vraagt hoe het met je gaat, zeg niet, "Goed," als dat niet zo is. Hoe kan God jou hulp sturen als je niet eerlijk met de wereld bent. Het is veel beter om te zeggen, "Wel, ik heb nu een paar uitdagingen," en dat je erop vertrouwd dat als de persoon die voor je staat voorbestemd is om jou te helpen, zij naar meer informatie zullen vragen. Als zij dat niet doen, zal de conversatie naar andere onderwerpen overgaan.
Als iemand vraagt wat voor jou belangrijk is, vertel hen de waarheid. Als iemand jouw mening vraagt, wees eerlijk. Antwoord vanuit het hart. Op deze manier zal je diegenen met een gelijkstemde geest en gelijkgestemd hart aantrekken, en zal je zachtjes weggaan van diegenen die niet met jou resoneren.
Het is verwonderend voor ons dat de mensheid onenigheden zo angstaanjagend vinden. Wij vinden dat verschillen van mening fascinerend zijn, omdat wij met hen meer over de vele gezichten en facetten van God leren. Als je naar iemand anders diens perspectief kunt luisteren en probeert te begrijpen, zelfs als je het er niet mee eens bent, kan je leren. Als, nochtans, je in de behoefte van een instemming bent om jouw overtuigingen te valideren, ben je er, per slot van rekening, aldus niet van overtuigd dat jouw overtuigingen juist voor jou zijn!

vrijdag, juni 28, 2013

Een Uur met een Engel - Sri Shankara - 24 Juni 2013


Een Uur met een Engel - 24 Juni 2013
Sri Shankara - Overal waar Jullie Kijken Zal een Moesson van Liefde Zijn
 
Steve Beckow Intro: Sri Shankara sloot zich bij ons aan en besprak zijn missie aangaande het terugkeren naar zijn geliefde India. Volgende week zullen we verheugd zijn om van de nieuwe Boeddha te horen - die zichzelf typeert als de Boeddha van Eensgezindheid - ook met een belangrijke relevantie naar India. Zowel Sri Shankara en de nieuwe Boeddha zijn hier om eensgezindheid in de wereld te promoten en India zal een leider aangaande die ontwikkeling zijn.
Sri Shankara leefde in de achtste eeuw en was de grondlegger van het moderne Indische kloosterleven alsook een productieve vertolker van de heilige boeken en een grondige spirituele leraar.
Hier legt hij de manier uit waarop de meesters, welke India verwacht, zullen incarneren en wie er hier zullen zijn. Hij legt vele kwesties uit relaterend aan geloof en spiritualiteit. Er zijn onverwachte verrassingen met wat hij te zeggen heeft.
Geoffrey West:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Geoffrey West en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Wij gaan deze avond verder met het avonturieren van een serie in onbekend gebied. Wij zullen proberen om in verbinding te komen met een Indische avatar uit de achtste eeuw genaamd Sri Shankara, wiens naam op diverse verschillende manieren uitgesproken wordt in de westerse wereld, maar ik zal hem op deze manier introduceren.
Sri Shankara zal onder andere enige van de manieren waarop religies afgedreven zijn van hun oorspronkelijke doelstelling adresseren, alsook zal hij zijn doelstelling en dienstbaarheid aan India in deze tijd adresseren.
Ik geloof dat Linda gedurende een paar momenten als zichzelf naar voren zal komen. Dus hiermee, zal ik de dingen aan jou overdragen, Steve.
Steve Beckow:  Dank je wel, Geoff. En voordat wij Sri Shankara introduceren, kan Linda misschien naar voren komen? Ik denk dat je een paar mededelingen hebt, Linda?
Linda Dillon: Oh, ik heb geen enkele mededeling. Ik wilde gewoon hallo tegen iedereen zeggen en een beetje praten over wat een andere koers dit is, niet alleen voor Een Uur met een Engel, maar ook voor mij en wat ik, tussen haakjes, "normaal gesproken doe"…
SB:  Alsjeblieft, ga je gang.
LD:  … als het kanaal voor de Raad van Liefde.
En ik denk niet dat mensen altijd beseffen dat het zijn van een kanaal niet noodzakelijkerwijs is als het omdraaien van een knopje. En ik onderwijs het channelen, en dus onderwijs ik de mensen dit.
Maar het staat die energie of dat wezen toe om in principe te komen en gedurende een periode aan tijd met jou samen te wonen, dat je aan de kant gaat zodat zij in principe het lichaam kunnen gebruiken, jouw stem, jouw tong, jouw mond om dat te communiceren wat zij echt willen.
En ik ben daar altijd zeer nederig/bescheiden over - of misschien is eerbiedig een beter woord - met wie ik vereerd wordt die doorkomt. Weet je, toen ik met channelen begon bracht ik in principe vele jaren met oefenen door. En het nam, oh, ongeveer drie jaren om het zelfs hardop aan iemand anders toe te geven dat ik Aartsengel Gabriel channelde, omdat het zo een ego verklaring leek te zijn!

zaterdag, juni 22, 2013

Ann Albers en de Engelen, week 26, 2013


Ann Albers en de Engelen
"In Jullie Hart zullen Jullie de Sleutels naar het Koninkrijk van de Hemel Hier op Aarde Vinden"
Juni 2013 - Week 26

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Het leven hoeft niet moeilijk te zijn, in werkelijkheid, willen jullie simpelweg gelukkig zijn. Jullie willen de Liefde voelen welke in de gehele schepping bestaat. Jullie willen de kwaliteiten van jullie ziel tot uitdrukking brengen en jullie geschenken en talenten met anderen delen. Jullie willen gezien, erkend en gewaardeerd worden voor de Liefde die jullie werkelijk zijn.
Jouw ziel weet precies hoe de Hemel op Aarde te creëren want het weet dat de Hemel geen plaats is, of een collectie van dingen, maar eerder een natuurlijke staat van zijn waarin jij je met God, met jouw eigen hart en de gehele Schepping verbonden voelt. "In" de hemel, ervaar jij jouw uniekheid terwijl je tezelfdertijd jouw eensgezindheid met de Liefde, welke beneden de gehele Schepping ligt, kent en ervaart. Er wordt van jullie gehouden, er wordt voor jullie gezorgd en jullie worden begeleidt.
Alles dat je op de Aarde zoekt is iets dat je waarneemt en zal jou het gevoel geven van geliefd te zijn. In werkelijkheid wordt er al van je gehouden! Als je een nieuwe auto wilt, dan voelt het hebben hiervan aan als liefde. Als je een relatie wilt is het omdat je liefde wilt voelen en delen. Als je meer geld wilt is het omdat je dingen wilt doen die aanvoelen als liefde, dingen delen die aanvoelen als liefde, of het gevoel van veiligheid hebben, wat aanvoelt als liefde.  
Hier is het goede nieuws dierbaren! Jullie hoeven niet te wachten op jullie dingen, jullie situaties, of jullie erkenning van de wereld om liefde te voelen. Jullie hebben die liefde binnenin jullie zelf zitten. Jullie kunnen het aan jezelf geven. Je kunt op ieder gegeven moment in de tijd je hart binnengaan en aan jezelf vragen, "Hoe kan ik hier en nu meer liefde naar de oppervlakte in mijn leven brengen, gezien de hulpmiddelen die ik momenteel heb?" Je zult een antwoord krijgen. Soms is het antwoord zo eenvoudig dat het onbelangrijk lijkt te zijn, en toch IS iedere handeling van liefde voor het zelf of iemand anders liefde, dierbaren. En liefde is een trilling die jullie allemaal zoeken.

woensdag, juni 19, 2013

Een Uur met een Engel - De Goddelijke Moeder - 17 Juni 2013


Een Uur met een Engel - 17 Juni 2013
De Goddelijke Moeder
"Elk en Iedereen van Jullie draagt Goddelijke Macht"
Art- VISHNU
Steve Beckow Intro: In Een Uur met een Engel op 17 juni 2013, besprak de Goddelijke Moeder het begrip met ons van vrijstelling, een vergiffenis van karma die ons toestaat om Ascentie zonder twijfels of ongerustheden in onze gedachten onder ogen te zien. Zij besprak ook wie wij zijn, onze goddelijke macht en onze gelijkheid tot de taak die voor ons ligt als Lichtwerkers. En zij besprak een nieuwe rimpel in wie er hier bij ons zijn - wat zij en Aartsengel Michael noemen een "uitstraling" - een replica van een Aartsengel of ander wezen.
Zij keek naar de nieuwe aspecten van de Ascentie welke de Aarde aan het modelleren is, zogezegd, en zij legde uit op wat voor manier de Aarde een heilige planeet is.

Geoffrey West: Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Geoffrey West en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Wij verwelkomen de Goddelijke Moeder als onze gast in de show van vandaag, en zij zal een klein beetje aan informatie over Ascentie delen en misschien kijken naar enige van de mysteries die aan het leven gerelateerd zijn. En hiermee, zal ik het aan jou overgeven, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En welkom, Goddelijke Moeder. Ik kan aan geen groter privilege of eer in het leven denken dan om met U te spreken.
Goddelijke Moeder: En welkom aan jou. Welkom aan jullie allemaal, geliefde wezens van de Aarde, van de lucht, van verre daaraan voorbij. Want wat jullie niet altijd begrijpen is hoe ver deze show uitgezonden wordt, en hoevelen waarlijk meeluisteren.
En aldus stuur ik groeten aan allen, aan diegenen die heimelijk luisteren, aan diegenen die in hoop luisteren, aan diegenen die met nieuwsgierigheid luisteren, en natuurlijk aan diegenen die in Liefde luisteren. Ik breng jullie, Ik geef jullie mijn Liefde deze dag. Jullie motivatie is waarlijk niet van belang, omdat, lieve harten, wat jullie gedaan hebben is het jezelf positioneren, wat het ook was waar jullie bewuste geest over nadacht, jullie hebben jezelf in positie gebracht om mijn liefde te ontvangen, mijn zegeningen, en de inzichten die ik met jullie wens te delen.
We zouden nu de muziek toe kunnen staan om te spelen en de liefde zou net zo sterk stromen als het dat zal als Ik spreek, maar ik weet ook, lieve engelen en meesters van de aarde, dat er nieuwsgierigheden en begrippen zijn die jullie wensen te vergaren terwijl jullie voorwaarts gaan op jullie stralende reis, niet alleen van Ascentie - hoewel ik moet zeggen dat dat belangrijk is - maar op jullie reis richting huiswaarts, naar mij, naar ons, naar onze armen en naar onze essentie.
Welnu, één van de dingen waar ik vandaag over wens te spreken relateert naar de Universele Wet. En wat betekend de universele wet, behalve de waarheid welke ik met u gedeeld heb, die in het werkelijke begin neergelegd werd zodat jullie zouden kunnen begrijpen hoe naar huis te reizen.
Welnu, er is veel geschreven en er is veel discussie over deze universele wet, maar er is niet voldoende geschreven of gesproken over vrijstelling. En wat betekent dat? Het is eenvoudig toestemming, en in jullie terminologie, is het een kwaliteit, een goddelijke kwaliteit van vergiffenis, van toestemming, van mededogen en onze genade.
Velen van jullie, mijn stralende kinderen, dragen deze last van wat jullie geloven dat jullie wel of niet gedaan hebben, van beloftes die jullie wel of niet gehouden hebben, van missies wel of niet vervuld. En er is dit onderliggende gevoel in aldus vele van jullie harten, en dat is wat ik deze dag wens te adresseren - het onderliggende gevoel van oordeel, van "Heb ik beantwoord aan? Heb ik mijn belofte vervuld?"

zondag, juni 16, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 25, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Behandel Jullie Lichamen met het Respect dat Zij Verdienen"
Juni 2013 -  Week 25 
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.

Behandel jullie lichamen met liefdevolle vriendelijkheid, dierbaren. De energieën op de Aarde zijn inderdaad intens, prachtig, en bevorderlijk voor verandering, nochtans, kunnen zij ook grote schade aan het lichaam aanrichten als jij jouw ziel niet eert. Velen van jullie zijn, ook, oude energieën aan het reinigen en uit het lichaam vandaan aan het opruimen. Jullie hebben de kwesties op de mentale en emotionele niveaus onder handen genomen, en nu komen zij op zovele manieren naar boven en verlaten het lichaam! Vier jullie vrijheid, want wanneer een energie eenmaal het fysieke verlaten heeft, dan ben je er klaar mee, voor eens en altijd. In feite, wanneer je op de Aarde incarneert, is jouw lichaam met grote nauwkeurigheid ontworpen om de geschenken/gaven die je met de wereld wilt delen toe te staan, de lessen die je hoopt te leren, en ook, de stempels van voorafgaande levens die je wenst om te zetten. Jouw ziel, zoals altijd is de drijvende kracht welke ofwel het lichaam geneest of toestaat om in een uitgedaagde staat van zijn te blijven.
Luister naar jullie lichamen. Ontwikkel een relatie met hen zoals je zou doen met een geliefde. Behandel hen met tedere, liefdevolle zorg. Stop hen te bekritiseren en houd van hen, zoals jullie ervan houden te zeggen, "met wratten en al." Als iets in jouw lichaam niet naar jouw zin is, houd er eerst van, dan met de uiterste vriendelijkheid vraag jij jouw lichaam hoe je kunt helpen het te veranderen. Veronderstel dat je een spanning in jouw spieren hebt. Adem diep in hen en zeg, "Liefste spieren, ik weet dat ik jullie strak gespannen houd. Openbaar alsjeblieft aan mij hoe je wilt dat ik in mijn leven ontspan zodat ik jullie ook kan ontspannen." Veronderstel dat je een tumor hebt die binnenin jou groeit. Zeg ertegen, "Liefste tumor, dank je voor het mij laten zien wat er al die jaren aan mijn "gegeten" heeft, waar ik de stroming van het leven blokkeerde of weerstond. Dank je wel dat je deze kwestie onder mijn aandacht bracht. Ik houd van je. Ik begrijp je. Nu ben je vrij om weg te gaan. Openbaar aan mij de beste manier om jou te ondersteunen bij het verlaten van mijn lichaam." Luister dan naar jouw hart. Antwoorden zullen naar voren komen.

donderdag, juni 13, 2013

Mary Magdalene - Lust en Liefde - Juni 2013


Mary Magdalene
"Lust en Liefde"
Juni 2013 / Pamela Kribbe
Lieve mannen en vrouwen, ik geef jullie allemaal een eregroet. Ik ben hier in jullie midden als een ziel, als een vrouw, als een zuster. Ik ben één met jullie, en ben mens geweest, ik ken van binnenuit alle gevoelens die jullie vandaag de dag hebben. Zij zijn mij niet vreemd.
Wat mij het meest opvalt, nu dat ik naar het leven op de Aarde kijk vanaf deze zijde, is de kostbaarheid van het leven op Aarde. De kwetsbaarheid van het zijn van een mens, de pijn en de verwondingen die je doorleeft terwijl je op Aarde bent, en daar tegenover staand, jouw ongelooflijke moed, jouw onwankelbare verlangen voor Licht en Liefde, jouw doorzettingsvermogen en vreugdevolle zeges. Dat karakteriseert nu voor mij het leven op Aarde. Ik zie jullie als moedige engelen welke die ervaring, dat avontuur, op jullie nemen.
Wanneer je afdaalt in/naar het aardse leven, kom je bijna altijd vanuit een Rijk welke trilt op een hoger niveau dan de menselijke maatschappij dat nu op Aarde doet. Ergens diep binnenin, zeg je "ja" tegen het ontmoeten van deze Aardse energie. Je maakt de beslissing: "Ik ga dit op me nemen": de dans met het leven op Aarde, welke ten dele een dans met de duisternis is, met angst, weerstand, eenzaamheid, en het gevoel van verloren te zijn. Je neemt dat risico, en ik kan nu zien waarom. Ondanks al het lijden, de inspanningen, de zwaarte, is er nergens een plaats zo diep, zo rijk, en zo intens als wanneer je in de materie, in de vorm belichaamd bent.
Vaak, echter, wil jij jezelf van de vorm scheiden en eraan voorbij gaan, om te versmelten met iets groters, iets hogers. Je zoekt om bevrijdt te worden van de grenzen van het aardse leven. Maar ik zie de schoonheid van jullie zoals jullie zijn, als aardse mensen: man, vrouw, kind, of volwassene. In die specifieke vorm welke jullie hebben, stralen jullie het Licht van de Schepping uit. Veel spirituele tradities hebben zich gefocust op de transcendentie van de menselijke vorm: "het lichaam is niet goed, het is geen boodschapper van de waarheid; de emoties zijn verdacht, passies zijn godsonmogelijk; seksualiteit is een bron van verleiding, ja zelfs giftig." Het volledige aardse bestaan was feitelijk verzwakt en beroofd van diens heiligheid door dit type van denken en dit gebeurde vanuit een verlangen voor controle.
Er zijn machten op de Aarde geweest die de controle over het leven wilden. En om controle over de mensen, over het leven uit te oefenen, bereik je dat het beste op de manier van het denken: via ideeën en beelden die je uitdraagt, die je gebruikt om te indoctrineren. Mentale controle is veel meer allesomvattend dan manipulatie door fysieke macht/kracht. Je kunt mensen diep in hun zielen aanraken en hen veranderen wanneer je bepaalde beelden over wie zij zijn voor hen plaatst, over hun waardigheid of onwaardigheid, en de goedheid of "slechtheid" (boosaardig) van hun natuurlijke impulsen.
Jullie zijn op die manier zeer diep beïnvloed, en vanwege die conditionering begonnen jullie het leven op Aarde op vele manier te zien als onwaardig. Dit is aan jullie geleerd, en onbewust dragen jullie die impressies nog steeds met jullie mee. Zij hebben nog steeds een invloed op hoe jullie over jezelf denken, hoe jullie je voelen over jullie lichaam, jullie lusten, verlangens, emoties en jullie passie.

woensdag, juni 12, 2013

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 10 Juni 2013


Een Uur met een Engel - 10 Juni 2013
Aartsengel Michael - Het is Nu Tijd Om Volledig te Ontwaken 

Steve Beckow Intro: Aartsengel Michael bespreekt de "Golf van Liefde" die in mei op de Aarde insloeg en die doorgaat, de veranderingen aan onze lichamen als wij vooruitgaan richting de volledige restauratie van het bewustzijn, de verschillen tussen de koolstof en kristallijne structuren, de restauratie en versterking van ons chakrasysteem, en de herijking van ons DNA.
Hij verteld ons dat de wereld in z'n algemeenheid goed boven de 50% zit van mensen die gereed of bereid zijn om te ascenderen. En hij zegt dat degenen die naar het programma luisteren/lezen ergens tussen de 76 en 90 procent volledig in de verandering van lichaamsstructuur zitten.
Hij verteld ons dat de verschuiving van koolstof naar kristallijne plaats kan vinden in een ogenblik en dat velen die verschuiving op het laatste moment zullen maken. Hij verteld ons dat het Vijfdimensionale Lichtwezen die wij in de fysicaliteit aan het worden zijn nog nooit eerder gekend werd.
Hij bespreekt de Irakese dinar herwaardering, gebeurtenissen in Turkije, gebeurtenissen in Syrië, en de benarde situatie van Duitsers die na de Tweede Wereld Oorlog geboren zijn.
Hij doet de suggestie aan ons dat "Het tijd is om volledig te ontwaken. Geen vertragingen meer."

Geoffrey West:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Geoffrey West en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Ik nodig jullie uit om de Blauwe Vlam van Waarheid en Vrede/Vreedzaamheid van Aartsengel Michael binnen te brengen terwijl wij Michael terug verwelkomen. Deze avond, zal Michael ons informatie aanbieden aangaande de diepgaande energetische verschuiving waar we net doorheen zijn gegaan, waar het uit bestond, en wat het voor ons gedaan heeft, en wat het voor de toekomst beloofd.
Hiermee, geef ik de dingen aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Prima. Heel veel dank, Geoff. En voordat wij Aartsengel Michael verwelkomen, laat mij zeggen dat het laatste uur dat wij opgenomen hebben, moeilijkheden had met Skype, en hoewel ik Aartsengel Michael kon horen dat hij aan mij vroeg of ik een vraag wilde stellen, kon ik niet reageren.  
Dus vraag ik om zijn vergiffenis, en ik merk eenvoudig tegen Aartsengel Michael en de luisteraars op dat als ik op zo'n moment stil ben, dat ik me weldra weer aan zal sluiten bij het gesprek.
Welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael:  En welkom aan jullie.
Ik ben Michael, aartsengel van Liefde, Strijder van Vrede, brenger van nieuws. Ik kom deze keer in de geschiedenis, jullie tijd van evolutie, van Ascentie, van wording, om te verbinden, om te omsluiten, om jullie te overspoelen in dit moment met Liefde.
Wanneer ik tegen jullie zeg, "Ik ben de aartsengel van Liefde," wat denken jullie dan dat ik jullie vertel? Het is niet eenvoudig een achternaam of een omschrijving. Ik deel met jullie de essentie van wie Ik Ben, en wat ik wens te voltooien - deze avond te delen, te geven, met jullie te schenken - is om jullie waarlijk in mijn geschenk te wikkelen, in mijn energie, van Liefde.

zondag, juni 09, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 24, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Er is Slechts Eén Liefde"
Juni 2013 / Week 24
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
In de hemelen zien wij dat de Liefde in iedere menselijke gedachte, woord, daad en interactie aanwezig is - ofwel deze liefde naar het oppervlak gebracht en tot uitdrukking gebracht wordt op glorieuze, vriendelijke en vreedzame manieren of dat zij begraven zijn ver beneden het oppervlak en uitgedrukt worden in buitengewone onontwikkelde, onbewuste en onvriendelijke manieren. Want in waarheid, Liefde ligt binnenin alle dingen, alle gedachten, alle woorden, alle daden en alle interacties. In iedere omstandigheid op jullie Aarde proberen jullie om Liefde naar het oppervlak te brengen, soms stijlvol en op een behulpzame manier, soms onhandig en op een pijnlijke manier. Desalniettemin kan het verlangen om Liefde te vinden, voelen en tot uitdrukking te brengen gevonden worden in iedere enkele omstandigheid op jullie Aarde.
Hoe kan dit, vragen jullie? Hoe kunnen pijnlijke handelingen zelfs een fluistering van Liefde bevatten? Wanneer je kwaad bent, dierbaren, is het dan niet dat je echt op vriendelijkere manieren behandeld wilt worden, of wilt dat iemand anders een vriendelijkere manier van zijn leert? Misschien gooi je er een woedeaanval tegenaan omdat er iets of iemand is waar je van houdt die zich/haar/hemzelf niet aan jou presenteert zoals je dat wenst, en je gewoon nog niet vertrouwt dat God jou Liefde op een vriendelijke manier kan brengen. Je probeert om van jezelf te houden, hoewel opgelaten. Hoe kunnen de onvriendelijke woorden van iemand anders een handeling van Liefde zijn? Wel dierbaren, zij doen hun best om hun gevoelens bekend te maken hoewel zij nog niet weten hoe het met vriendelijkheid en duidelijkheid te doen.
Hoe kan verdriet Liefde zijn, vragen jullie? Als je niet van iets of iemand hield zou je er helemaal niet verdrietig over zijn. Hoe kunnen moordenaars, misdadigers, en anderen die schijnen te azen op het onschuldige wezen proberen lief te hebben, vragen jullie? Wel dierbaren zij hebben pijn en zelfs hun wrede handelingen zijn een schreeuw aan iemand om hun pijn te zien, hun pijn te voelen, en hun pijn te erkennen.

dinsdag, juni 04, 2013

Een Uur met een Engel - Maitreya - 3 Juni 2013


 
Een Uur met een Engel - 3 Juni 2013
Maitreya - Ik Ben Onder Velen die Terugkeren om Tussen Jullie In te Wandelen

Steve Beckow intro: Zoveel mensen hebben een redder, een Messias, een avatar, etc., verwacht. Voor veel mensen, past de komst van Heer Maitreya in die modelvorm. Nochtans zegt hij dat hij niet gekomen is om wie dan ook te redden. Niemand hoeft gered te worden.
In dit interview, niet de eerste die Heer Maitreya op wat voor manier dan ook gegeven heeft, bespreekt hij hoe hij in de menselijke vorm tegen de wereld zal beginnen te spreken voorbij deze zomer. Hij adresseert vragen zoals 9/11 dat de Christenen en de Moslims scheidt, de benarde situatie van vrouwen en hun gebrek aan geduld met voortdurende mishandeling, en de potentie van de sterrenzaad kinderen die hier zijn en met hun multidimensionaliteit intact kwamen.  
Suzanne Maresca: Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Suzanne Maresca en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Ik nodig jullie uit om de Blauwe Vlam van Waarheid en Vrede/Vreedzaamheid van Aartsengel Michael binnen te brengen. Wij verwelkomen vanavond Heer Maitreya.
Hiermee geef ik de dingen aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  En dank je wel, Suzi. Onze gast vanavond is Heer Maitreya. Eén website zegt van U dat U gedurende generaties door alle belangrijke religies verwacht werd. "Christenen kennen hem als de Christus en verwachten zijn op handen zijnde terugkeer; Joden verwachten hem als de Messias; Hindoes kijken uit naar de komst van Krishna; Boeddhisten verwachten hem als Maitreya Boeddha; en Moslims voorzien de Imam Mahdi of Messias." Aartsengel Michael noemt U de Boeddha van Liefde en de Wereld Leraar.
Voordat ik mijn vragen aan U ga stellen, zou U graag enige openingscommentaren willen maken, Heer Maitreya?
Maitreya:  Gegroet. Ik ben Maitreya. Maar ik heb geen bijnaam, (1) en ik zou het op prijs stellen om bij mijn volledige naam genoemd te worden, en ik ben vereerd, ik ben verheugd dat jullie mij gevraagd hebben me bij jullie aan te sluiten in deze vorm van communicatie op deze avond.
Ik kan door vele religies verwelkomd en veelgevraagd zijn, maar ik wijs mezelf niet toe aan welk enkelvoudig geloofssysteem dan ook. Ik omhels alle tradities in gelijkwaardigheid, zoals ik een ieder van jullie omhels, mijn broeders en zusters, gelijkwaardig.
Ik ben vereerd om gekend te zijn als de Boeddha van Liefde, of als Krishna, of als Imam, maar ik ben gelijkwaardig vereerd om eenvoudig als broeder gekend te worden. Ik ben een brenger van de waarheid, van wijsheid en liefde. Dat is wat ik onderwijs. Dat is wat Ik Ben. Dat is wat ik doe. En het is wat ik gedurende vele, vele, vele eeuwen gedaan heb.
Jullie leven op een glorieuze planeet, Gaia - deze wonderbaarlijke Aarde waar alle wezens, alle levensvormen gekoesterd worden en kostbaar zijn. En als ik één boodschap en één lering heb die ik zou willen wensen om naar voren te brengen in deze conversatie, zou het zijn over eensgezindheid. Het zou zijn over de eensgezindheid van liefde. Het zou zijn over de gelijkwaardigheid onder alle wezens; en om het menselijke ras te onderwijzen, het menselijke ras eraan te herinneren, dat allen gelijkwaardig zijn; allen zijn goddelijk; allen zijn een aspect van Liefde.
En wanneer dat waarlijk gekend wordt, is er geen ruimte voor verdeeldheid, voor haat of oorlog, voor kwaadheid of razernij, voor verkrachting of plunderingen. Dit is die tijd in jullie evolutie, wat het waarom is dat ik nu naar de planeet terugkeer.

zondag, juni 02, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 23, 2013


 
Ann Albers en de Engelen
 
"Liefde is Niet Altijd een Warm Donzig Gevoel"
Juni 2013 -  Week 23

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Nooit in jullie leven is er iets dat zich zonder doel voordoet. Nooit is er iets in jullie leven dat niet jullie zielsgroei ondersteund, want in werkelijkheid is jullie leven door ontwerp gecreëerd, ofwel bewust of anderszins. Jullie ziel ik zoekende om Gods liefde te kennen. Jullie ziel is zoekende om Gods liefde tot uitdrukking te brengen. En iedere situatie op jullie Aarde is een kans om meer liefde in jullie eigen harten naar de oppervlakte te brengen - voor jullie zelf en voor anderen - want jullie zijn inderdaad allemaal gelijk in Gods ogen en Eén in Gods liefde.
Dus wanneer je bij jezelf ontdekt dat je een uitdaging hebt, vraag jezelf, "Hoe kan ik mijn eigen geest in deze situatie respecteren en eren?" Je bent niets minder dan de liefde en het licht van God in de menselijke vorm, ongeacht wat jouw omstandigheden, gedachten, gevoelens, of uiterlijkheden zijn. Je bent niets minder dan liefde, dat ernaar streeft om in het bestaan tot bloei te komen. En dit is jouw waarheid achter iedere ontsteltenis, iedere droefenis, ieder gevoel van gebrek, angst, slachtofferschap, etc. De zon schijnt altijd achter de wolken, en de liefde die jij bent ligt onder het oppervlak, erop wachtend blootgelegd te worden. Dus vraag jezelf eerst, hoe kan ik in deze situatie liefdevol voor mezelf zijn? Hoe kan ik dan, vanuit die ruimte van het eren van mijn ware aard, liefdevol zijn voor anderen die erbij betrokken zijn?
Wij hebben dit vele keren gezegd. Liefde is niet altijd een warm donzig gevoel. Het is een erkenning van de waarheid van jouw wezen en het wezen van alle anderen. Liefde betekend soms het weglopen van gedragingen die onvriendelijk zijn. Liefde betekent soms te zeggen, "Ik hou van jou maar ik moet mijn eigen pad volgen." Liefde betekend soms het plaatsen van een gezonde grens met zoveel vriendelijkheid als je in jouw hart op dat moment vinden kunt. Liefde betekend soms uit te reiken en een hand aan te bieden aan een vreemde voor geen andere reden dan dat het in jouw hart is om dat te doen, en liefde betekend in andere tijden liefdevol weigeren om een vriend te helpen omdat God het niet in jouw hart geplaatst heeft om dat te doen. Liefde, dierbaren, wordt altijd geleid. Liefde is altijd een richtlijn van degene die jullie creëerde en jullie iedere ademhaling ondersteund. Liefde is niet "het mooier maken",  "het van een suikerlaagje voorzien",  of het doen van een duizend andere dingen waar jullie op jullie planeet van denken dat het liefde is. Liefde is vriendelijk zijn, eerlijk, authentiek, en tezelfdertijd het feit erend dat hetzelfde licht dat binnenin jou leeft ook binnenin alle anderen leeft.