zondag, juni 30, 2013

Hilarion: Juni 30-Juli 6, 2013


 
Hilarion
"De Openbaringen zullen Snel en Dicht op Elkaar Komen…"
Juni 30-Juli 6, 2013
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Jullie beginnen nu voorwaarts te gaan naar de herinnering van jullie werkelijke doel en werk hier op de planeet. De sluiers zijn dunner geworden en het onderscheid tussen dimensies is nu niet meer zo groot. Deze periode zal gevuld zijn met prachtige en wonderbaarlijke evenementen. Zowel op het persoonlijke als op de collectieve niveaus. De openbaringen zullen snel en dicht op elkaar staand komen, want de oude manieren van geheimhoudingen en het werken achter de schermen zullen niet langer ondersteund worden. De kosmische energieën van liefde en degene die voordelig zijn en ondersteunend voor de ontwaking van de gehele mensheid zijn in intensiteit en omvang toegenomen. Dit kan een grote katalysator voor verandering en transformatie zijn en wij observeren met grote interesse de effecten van iedere golf.
Het is de plicht van iedere Lichtdrager om voet bij stuk te houden en ferm in hun gebied van licht te blijven en om dit dagelijks in het kristallijne diamanten hart van Moeder Aarde te verankeren. Wij zien dat een ieder van jullie dit iedere dag met grote vastberadenheid en volharding doet en het maakt een verschil binnenin de kern van de planeet. Terwijl dit licht binnenin de kern uitbreidt, beweegt het in altijd groter wordende concentrische cirkels naar het oppervlak van de planeet en doordringt het gehele leven overal. Er is een beantwoordende roep van de bewoners en het gehele leven voelt een versnelling van de verwachting van naderende gebeurtenissen die de wereld zoals zij deze nu kennen zullen transformeren. Deze transformatie begint binnenin ieders hart en steekt dan de harten van iedereen rondom hen heen aan.

Ann Albers en de Engelen - Week 27, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Eer Jouw Waarheid en Laat de Ander Diens Eigen Waarheid Eren"
July 2013 - Week 27
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Een ieder van jullie is een unieke, kostbare, en prachtige ziel! Een ieder van jullie werd door de Schepper ontworpen om een unieke en prachtige plaats in de schepping te hebben. Een ieder van jullie heeft diens eigen speciale licht en een ieder van jullie doet er toe. Dus, dierbaren, vergelijk je niet met elkaar. Deel jullie ware zelven met de wereld. Als iemand vraagt hoe het met je gaat, zeg niet, "Goed," als dat niet zo is. Hoe kan God jou hulp sturen als je niet eerlijk met de wereld bent. Het is veel beter om te zeggen, "Wel, ik heb nu een paar uitdagingen," en dat je erop vertrouwd dat als de persoon die voor je staat voorbestemd is om jou te helpen, zij naar meer informatie zullen vragen. Als zij dat niet doen, zal de conversatie naar andere onderwerpen overgaan.
Als iemand vraagt wat voor jou belangrijk is, vertel hen de waarheid. Als iemand jouw mening vraagt, wees eerlijk. Antwoord vanuit het hart. Op deze manier zal je diegenen met een gelijkstemde geest en gelijkgestemd hart aantrekken, en zal je zachtjes weggaan van diegenen die niet met jou resoneren.
Het is verwonderend voor ons dat de mensheid onenigheden zo angstaanjagend vinden. Wij vinden dat verschillen van mening fascinerend zijn, omdat wij met hen meer over de vele gezichten en facetten van God leren. Als je naar iemand anders diens perspectief kunt luisteren en probeert te begrijpen, zelfs als je het er niet mee eens bent, kan je leren. Als, nochtans, je in de behoefte van een instemming bent om jouw overtuigingen te valideren, ben je er, per slot van rekening, aldus niet van overtuigd dat jouw overtuigingen juist voor jou zijn!

De Schepper - 29 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Een Beeld van Jezelf Schilderen…"
29 Juni 2013 - Jennifer Farley
Jouw gedachten zijn het palet waar je de kleuren vanaf haalt om jouw bestaan op jullie Aardse vlak te schilderen. Zacht, vrijmoedig, donker, licht, brede strepen of fijne lijnen, zij maken een deel van jouw ervaring uit. Omhels hen en houd van hen allemaal … zij zijn wie jij was, wie je bent en wie je zult worden.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, juni 29, 2013

Aartsengel Michael: Slachtoffer of Overwinnaar? - Ronna Herman / Juli 2013


 
Aartsengel Michael
"Slachtoffer of Overwinnaar?"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-07-2013 (Juli 2013)
Geliefde meesters, er is een ordelijke opeenvolging tot de Kosmische Cyclussen van de Schepping welke een grote variëteit van GODDELIJKE EXPRESSIE definiëren en benadrukken, het is belangrijk dat jullie leren te stromen en jullie leren aan te passen jegens de veranderingen van de tijd. Het is tijd om de beknottende, beperkende geloven van jullie huidige staat van Zelf-bewustzijn af te schaffen terwijl jullie wijsheid vergaren, hogere waarheden zoeken, en jullie je dichterbij jullie originele staat van Goddelijkheid ontwikkelen. Jullie, de Sterrenzaad, als leiders in de mars naar Zelf-bekrachtiging en als bekwame medescheppers van de nieuwe wereld van morgen, zijn in het midden van een innerlijk mentaal en emotioneel opruimings- en reinigingsproces van monumentale proporties.  
Zijn jullie gereed om het Goddelijke geschenk dat wij aanbieden te accepteren, de verbazingwekkende gereedschappen van de Schepping ingedamd binnenin de EERSTE STRAAL VAN GODDELIJKE WILL/MACHT? Nieuwe cyclussen van bestaan zijn geïnitieerd door een bereidheid jegens verandering, of als je resistent bent, door conflict. Veel hangt af van jouw capaciteit om aan te trekken, te reageren en te absorberen, en dan de meer verfijnde Lichtfrequenties uit te zenden welke de kosmische hogere waarheden van jullie nieuwe werkelijkheid bevatten. Jullie Ziel en Hogere Zelven herinneren zich de redenen die jullie kozen om te ervaren en om pijnlijke situaties tot uitdrukking te brengen; niet als een straf, maar voor resolutie.
Alles en iedereen op Aarde wordt nu beïnvloed door de straling van de Zevende Straal, de Violette Transmuterende Vlam. De prachtige Zielen die de attributen, kwaliteiten en deugden van het aanstaande Wortelras belichamen zijn/zullen hoogst ontwikkeld en spiritueel afgestemd zijn, en zij zullen bijzonder beïnvloed zijn door de Zevende Straal van transformatie, vrijheid, verlossing, reiniging, ritueel en organisatie. Alsook, bijkomend, door de Eerste Straal van Goddelijke Wil/Macht, welke het verlangen om opnieuw op de materiële gebieden van bewustzijn te creëren verduidelijken. Vele van de oude, ouderwetse leringen worden afgeschaft terwijl de mensheid zich in wijsheid ontwikkeld, en terwijl de frequentie patronen/bewustzijn van de massa's geraffineerd en afgestemd worden op de meer harmonieuze dimensies. Zoals jullie hebben waargenomen, zijn de grote religies van de wereld diep in de barensweeën van verandering. Alleen de beste van de heersende religieuze geloven zullen behouden blijven, en de religies die overleven zullen deze instellingen zijn die bereid zijn om hun spirituele filosofieën uit te breiden om de hogere Schepper waarheden te incorporeren - waarheden welke geopenbaard en geaccepteerd worden door het altijd-toenemende aantal van geavanceerde Zielen die nu op de planeet Aarde belichaamd zijn.


De Schepper - 28 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Kansen Wagen…"
28 Juni 2013 - Jennifer Farley
Wat jij verwacht hoeft niet precies dat te zijn wat je krijgt. Houd jouw hart, geest en gedachten open voor de ervaring dat dingen veranderen en snel veranderen. Ieder persoon op jullie Aardse vlak heeft dat vermogen en zal jou vaak verrassen wanneer je hen een kans geeft.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, juni 28, 2013

Een Uur met een Engel - Sri Shankara - 24 Juni 2013


Een Uur met een Engel - 24 Juni 2013
Sri Shankara - Overal waar Jullie Kijken Zal een Moesson van Liefde Zijn
 
Steve Beckow Intro: Sri Shankara sloot zich bij ons aan en besprak zijn missie aangaande het terugkeren naar zijn geliefde India. Volgende week zullen we verheugd zijn om van de nieuwe Boeddha te horen - die zichzelf typeert als de Boeddha van Eensgezindheid - ook met een belangrijke relevantie naar India. Zowel Sri Shankara en de nieuwe Boeddha zijn hier om eensgezindheid in de wereld te promoten en India zal een leider aangaande die ontwikkeling zijn.
Sri Shankara leefde in de achtste eeuw en was de grondlegger van het moderne Indische kloosterleven alsook een productieve vertolker van de heilige boeken en een grondige spirituele leraar.
Hier legt hij de manier uit waarop de meesters, welke India verwacht, zullen incarneren en wie er hier zullen zijn. Hij legt vele kwesties uit relaterend aan geloof en spiritualiteit. Er zijn onverwachte verrassingen met wat hij te zeggen heeft.
Geoffrey West:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt'. Ik ben Geoffrey West en val in voor Graham Dewyea deze avond.
Wij gaan deze avond verder met het avonturieren van een serie in onbekend gebied. Wij zullen proberen om in verbinding te komen met een Indische avatar uit de achtste eeuw genaamd Sri Shankara, wiens naam op diverse verschillende manieren uitgesproken wordt in de westerse wereld, maar ik zal hem op deze manier introduceren.
Sri Shankara zal onder andere enige van de manieren waarop religies afgedreven zijn van hun oorspronkelijke doelstelling adresseren, alsook zal hij zijn doelstelling en dienstbaarheid aan India in deze tijd adresseren.
Ik geloof dat Linda gedurende een paar momenten als zichzelf naar voren zal komen. Dus hiermee, zal ik de dingen aan jou overdragen, Steve.
Steve Beckow:  Dank je wel, Geoff. En voordat wij Sri Shankara introduceren, kan Linda misschien naar voren komen? Ik denk dat je een paar mededelingen hebt, Linda?
Linda Dillon: Oh, ik heb geen enkele mededeling. Ik wilde gewoon hallo tegen iedereen zeggen en een beetje praten over wat een andere koers dit is, niet alleen voor Een Uur met een Engel, maar ook voor mij en wat ik, tussen haakjes, "normaal gesproken doe"…
SB:  Alsjeblieft, ga je gang.
LD:  … als het kanaal voor de Raad van Liefde.
En ik denk niet dat mensen altijd beseffen dat het zijn van een kanaal niet noodzakelijkerwijs is als het omdraaien van een knopje. En ik onderwijs het channelen, en dus onderwijs ik de mensen dit.
Maar het staat die energie of dat wezen toe om in principe te komen en gedurende een periode aan tijd met jou samen te wonen, dat je aan de kant gaat zodat zij in principe het lichaam kunnen gebruiken, jouw stem, jouw tong, jouw mond om dat te communiceren wat zij echt willen.
En ik ben daar altijd zeer nederig/bescheiden over - of misschien is eerbiedig een beter woord - met wie ik vereerd wordt die doorkomt. Weet je, toen ik met channelen begon bracht ik in principe vele jaren met oefenen door. En het nam, oh, ongeveer drie jaren om het zelfs hardop aan iemand anders toe te geven dat ik Aartsengel Gabriel channelde, omdat het zo een ego verklaring leek te zijn!

De Schepper - 27 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"De Opdringers"
27 Juni 2013 - Jennifer Farley
In jouw dagelijkse leven, zullen daar diegenen zijn die hun kerngeloven op zullen dringen en eisen dat je hen een deel van jouw eigen opererende systeem maakt. Het is volledig aan jou of je dit wel of niet accepteert. Het bewuste besef van dit gebeuren is een wegwijzer tot jouw verbazingwekkende groei en het uitgebreide besef van jouw ware Innerlijke Zelf. Zoals altijd is vrije wil van jou.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, juni 27, 2013

Aartsengel Zadkiel - Juli 2013 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
"Kijken door de Ogen van een Uitgebreid Bewustzijn"
Juli 2013 / Linda Robinson

Gegroet Dierbaren,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst. Wij brengen jullie Liefde en groeten vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie.
De energie is veranderd en bewoog naar een hogere frequentie. Het vibreert op een veel hoger niveau.
Jullie zijn door vele beproevingen heen gegaan om jullie vermogen te testen om met de nieuwe energie te werken, en jullie zijn met vlag en wimpel geslaagd. Jullie zijn naar een hogere trilling verhuisd, en jullie hebben vele mogelijkheden/kansen die op jullie liggen te wachten.
Op hogere trillingsniveaus, zijn jullie in staat om voorbij de overduidelijke betekenis van de dingen op een 3D niveau te kijken.
Nieuwe perspectieven zijn beschikbaar wanneer je voorbij het voor de hand liggende kijkt. Wanneer jij je geest ontspant, begin je naar nieuwe hoogtes op te stijgen. Wanneer jij jouw geest toestaat om naar boven en naar buiten te projecteren, is de horizon grenzeloos.
Jullie kijken door nieuwe ogen - die van het uitgebreide bewustzijn.
Jullie zien de onderlinge verbondenheid van de gehele Schepping. Jullie zien overeenkomsten in plaats van verschillen. Jullie zijn in staat om kleine details op te merken op hetzelfde moment dat jullie het grotere plaatje zien en voorbij wat voor de hand ligt. Jullie uitgebreide bewustzijn staat jullie toe om op vele niveaus tegelijkertijd te kijken.

Blossom - Perplex!


Blossom Goodchild
Perplex!
 

27 juni 2013,  

Hallo mijn vrienden! 
 
Ik heb deze week drie keer geprobeerd te channelen … en moest de missie afbreken aangezien het gewoon niet ging zoals het zou moeten. Ik voelde dat de Federatie van Licht dichtbij was, maar we konden niet op de juiste wijze verbinding maken.  

Daarom laat ik het een week rusten en hopelijk is dan datgene wat veranderen moet … ook echt veranderd! 

Ik vond dat ik jullie de stand van zaken moest vertellen … want als ik dat niet zou doen, zouden mensen me gaan schrijven of alles wel goed is … NIET OMDAT IK HET NIET GEPROBEERD HEB! 

Ga door met doorgaan! 

Veel dank,

Liefde, Licht, Lachen en Gouden Stralen. 

Blossom G.
 

Vertaling: Lia Opdam - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Saint Germain & Merlin: Het Groeipad naar Jezelf - 26.06.2013


Saint Germain & Merlin
"Het Groeipad naar Jezelf"
26 Juni 2013 / Méline Lafont
 
Gegroet mijn meest geliefde vrienden. Met de hoogste eerbied en het hoogste respect bied ik wederom mijn liefdevolle energieën aan en baad ik jullie allemaal in mijn essentie van violette kleuren en mijn boeket van Liefde. Het is mij toegestaan om wederom in dit Nu moment van jullie werkelijkheid naar voren te stappen en, zoals altijd, ben ik daar dankbaar voor.
De laatste boodschap die ik gegeven heb door deze geliefde Tweeling Vlam van mij ging over Liefde en de aspecten van Tweeling Vlammen. Het was mijn genoegen om een boodschap over deze onderwerpen naar voren te brengen maar vandaag ga ik over geheel iets anders praten als jullie mij toestaan.
Vandaag zou ik graag uit willen wijden aangaande de komende tijden waar de volgende opbouwende energieën zich klaarmaken om jullie werkelijkheid in jullie levens en in jullie ervaringen op te bouwen. Er zijn 2 keuzes die jullie kunnen maken betreffende deze energieën. OFWEL kies je om niets met hen te doen, hoewel je hen integreert voor een later tijdstip wanneer je voelt dat je er klaar voor zult zijn, OF je begint om effectief iets met hen te doen.  Ongeacht welke keuze je maakt, alles zal worden geaccepteerd met het hart en de Liefde en zal gerespecteerd worden vanuit onze positie van Zijn/Bestaan.
Geen enkele Meester van het Licht zal jou dwingen om een weg in te slaan die je niet wilt nemen, zelfs als het degene is die je uiteindelijk later zult kiezen om te nemen, of zelfs als het de beste keuze voor jou is zoals waargenomen vanuit het standpunt van het hebben van een verlichte ervaring. Nee, mijn geliefde vrienden, wij als Meesters van het Licht werken niet op die manier. Wij bekijken slechts wat jullie allemaal kiezen om te ervaren en om te creëren, en alleen wanneer wij voelen dat bepaalde geliefden zware lessen ervaren en moeilijkheden hebben dan springen wij in om waar we ook maar kunnen te helpen. Wij laten nooit een geliefde ziel alleen achter, nooit!

De Schepper - 26 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"De Zon"
26 Juni 2013 - Jennifer Farley
Een ieder van jullie is een Zon in het centrum van jullie eigen galaxy, zelfs de koudste uithoeken verlichtend en verwarmend. Zeer spoedig, zal er een tijd zijn wanneer jouw schittering samen met dat van anderen iedere overblijvende duisternis zal omringen en overlappen met zuivere Liefde.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, juni 26, 2013

De Arcturianen - De Alchemie van de Schepping 4 - De Chakra's Herijken


De Arcturianen - De Alchemie van de Schepping 4
"De Chakra's Herijken"
24 Juni 2013 /  Dr. Suzanne Lie 
Groeten Van De Arcturianen,
Wij keren terug om door te gaan met onze informatie over de Alchemie van de Schepping. Aangezien jullie nu diep in jullie proces zitten van de terugkeer naar een bewuste uitlijning met het Multidimensionale ZELF, zijn jullie creatieve krachten groots toegenomen. Verder, sinds de geliefde Aarde teruggekeerd is naar Haar uitlijning met het Galactische Centrum, zijn Gaia en al Haar bewoners in staat om buitengewone hoge frequenties van Licht te ontvangen en te downloaden.
Dit hogere licht creëert een voortdurende stroming van multidimensionale en onvoorwaardelijke liefde in/naar jullie Zon en in/naar Gaia's Aardse lichaam. Terwijl dit kosmische licht geleidelijke aan vanuit de hogere dimensies gedownload wordt, betreedt het het lichtnetwerk van jullie vijfdimensionale lichtlichaam, jullie vierde dimensionale astrale lichaam en jullie etherische lichaam, welke ietwat boven jullie fysieke resonantie is. Het etherische lichaam dient als het raakvlak tussen het fysieke en het astrale lichaam.
Aangezien dit licht multidimensionaal is, hoewel het eerst jullie fysieke vorm binnengaat via jullie Pijnappelklier, wordt het dan verspreidt in/naar de chakra's. Iedere chakra is geijkt aan een bepaalde frequentie van licht. Daarom, wordt het hogere licht verspreidt naar iedere chakra in overeenstemming met de frequentie van die chakra. Op deze manier, ontvangt ieder chakra de genezing/het herstel en transmutatie die consistent is met het doel van iedere chakra.

De Schepper - 25 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Afgescheiden"
25 Juni 2013 - Jennifer Farley
Aan jou wordt altijd een keuze gegeven; creëer afgescheidenheid waar niemand bestaat of omhels het feit dat; als een deel van een geheel, je altijd met elkaar verbonden bent. Afgescheiden zijn dient de persoon die het creëert, een isolatie die in het gunstigste geval tijdelijk is. Versterk jouw verbinding met de Aarde, jouw medemensen en met de mensen die om jou geven. Daarin ligt jouw ware vrijheid.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, juni 25, 2013

Het Kriebelt Jou om de Nieuwe Paden/Toepassingen te Ontdekken - 24 Juni 2013


Het Kriebelt Jou om de Nieuwe Paden/Toepassingen te Ontdekken
24 Juni 2013 /  Brenda Hoffman
Dierbaren,
Wij wensen om jullie Nieuwe Aarde toepassingen voor jullie te adresseren nu dat jullie duizenden op duizenden hebben om uit te selecteren of om over na te denken. Misschien ben je geïnteresseerd in gezondheidszaken, dimensionaal reizen of relaties. Het is niet van belang want jullie kunnen toegang verkrijgen tot welke toepassing dan ook die jullie wensen.
Jullie zijn niet langer in de verkenningsfase welke jullie gedurende zovele maanden gevangen hield. Jullie zijn overgegaan in/naar jullie creatie stadium. Wat dat voor jou als een unieke entiteit betekent? Je hebt geen toepassingsbegrenzingen meer.
Misschien wens je te zien wat anderen doen of waar zij in geïnteresseerd zijn. Dat is altijd jouw beslissing. Maar een dergelijke beslissing riekt meer naar het Oude Tijdperk dan het Nieuwe Tijdperk/de Nieuwe Aarde.
Jullie zijn verkenners. Verkenners creëren hun eigen pad. Toegegeven, sommige verkenners kunnen een pad dat door anderen gecreëerd werd opnieuw ontdekken, maar zij doen dat omdat het bevorderlijk is voor hun verkenning. Verkenners zijn van nature geen volgers.
Wij dringen er bij jou op aan om hetzelfde te doen. Jij bent niet zoals ieder ander - hoewel je enige overeenkomsten zou kunnen vinden.   
Creëer een nieuw pad voor wat het ook is dat jou interesseert. Je hebt de kennis, de interesse en de vaardigheden.

De Schepper - 24 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Een Ander Veranderen…"
24 Juni 2013 - Jennifer Farley
De behoefte om een ander wezen in iets te veranderen dat hij/zij niet is, om aan jouw behoeftes tegemoet te komen, is een behoefte die binnenin jou zelf bestaat. Vraag de andere persoon niet om te veranderen; zij zijn volmaakt in en met hun onvolmaaktheden. In plaats daarvan, verander dat waarvan jij voelt dat zij zouden moeten veranderen. Jullie zijn spiegels voor elkaar. Omhels het met liefde.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, juni 24, 2013

De Schepper - 23 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Hoe Staat het met Pijn…"
23 Juni 2013 - Jennifer Farley
Hoe staat het met emotionele pijn, fysieke pijn en dergelijke? Als wezens van licht op dit Aardse vlak, toont het jullie een manier om hoe jullie je bestaan zien te veranderen. Zoals altijd - worden er keuzes aan jullie gegeven aangaande wat, waar en hoe jullie je wereld zien. Ervaar ieder moment met liefde en de volle wetenschap dat je, met iedere uitdaging, aan het groeien bent.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, juni 23, 2013

Hilarion: Juni 23-30, 2013


 
Hilarion
"De Mensheid is Gereed om de Volgende Stap te Ontdekken"
Juni 23-30, 2013 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Terwijl jullie kijken naar de verbrokkeling van de oude wereldsystemen en de weerpatronen die met al diens vertakkingen dwars over de gehele planeet heen veranderen, blijf niettemin binnenin jullie hart en houd jullie visie sterk voor een vreedzame verandering in/naar een betere manier van leven. Houd jullie intentie vast voor de verhoging van het besef van alle bewoners van de Aarde. Terwijl zij deze uitdagingen ontmoeten, is wat er van binnenuit hen naar boven opwelt hun ingeboren goedheid en het inzicht en het begrip dat allen één zijn en dat wat er met één gebeurd met iedereen gebeurd, en dezen openen hun harten wijd om hun zusters en broeders in hun tijd van nood te omringen.
Stuur jullie liefde en genezende energie naar diegenen die in moeilijkheden zijn terwijl zij omgaan met hun verliezen en in het reine komen met wat echt belangrijk is in hun dagelijkse levens. Eerbiedig de menselijke geest in al diens verscheidenheid en behoud de ruimte voor iedereen om meer verbonden tot de waarheid van hun Wezen tevoorschijn te komen. Allen op de planeet in deze tijd zijn diegenen die gekozen hebben om de veranderingen en de transformatie die zich nu voordoet te ervaren. Zij zijn de zielen die wisten dat zij de kracht en de vasthoudendheid hadden om de problematische en uitdagende situaties waar zij middenin de ervaring van zitten te weerstaan. Vele innerlijke openbaringen komen naar voren tijdens deze voorvallen welke hen zullen helpen om sterk te blijven.

zaterdag, juni 22, 2013

Ann Albers en de Engelen, week 26, 2013


Ann Albers en de Engelen
"In Jullie Hart zullen Jullie de Sleutels naar het Koninkrijk van de Hemel Hier op Aarde Vinden"
Juni 2013 - Week 26

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Het leven hoeft niet moeilijk te zijn, in werkelijkheid, willen jullie simpelweg gelukkig zijn. Jullie willen de Liefde voelen welke in de gehele schepping bestaat. Jullie willen de kwaliteiten van jullie ziel tot uitdrukking brengen en jullie geschenken en talenten met anderen delen. Jullie willen gezien, erkend en gewaardeerd worden voor de Liefde die jullie werkelijk zijn.
Jouw ziel weet precies hoe de Hemel op Aarde te creëren want het weet dat de Hemel geen plaats is, of een collectie van dingen, maar eerder een natuurlijke staat van zijn waarin jij je met God, met jouw eigen hart en de gehele Schepping verbonden voelt. "In" de hemel, ervaar jij jouw uniekheid terwijl je tezelfdertijd jouw eensgezindheid met de Liefde, welke beneden de gehele Schepping ligt, kent en ervaart. Er wordt van jullie gehouden, er wordt voor jullie gezorgd en jullie worden begeleidt.
Alles dat je op de Aarde zoekt is iets dat je waarneemt en zal jou het gevoel geven van geliefd te zijn. In werkelijkheid wordt er al van je gehouden! Als je een nieuwe auto wilt, dan voelt het hebben hiervan aan als liefde. Als je een relatie wilt is het omdat je liefde wilt voelen en delen. Als je meer geld wilt is het omdat je dingen wilt doen die aanvoelen als liefde, dingen delen die aanvoelen als liefde, of het gevoel van veiligheid hebben, wat aanvoelt als liefde.  
Hier is het goede nieuws dierbaren! Jullie hoeven niet te wachten op jullie dingen, jullie situaties, of jullie erkenning van de wereld om liefde te voelen. Jullie hebben die liefde binnenin jullie zelf zitten. Jullie kunnen het aan jezelf geven. Je kunt op ieder gegeven moment in de tijd je hart binnengaan en aan jezelf vragen, "Hoe kan ik hier en nu meer liefde naar de oppervlakte in mijn leven brengen, gezien de hulpmiddelen die ik momenteel heb?" Je zult een antwoord krijgen. Soms is het antwoord zo eenvoudig dat het onbelangrijk lijkt te zijn, en toch IS iedere handeling van liefde voor het zelf of iemand anders liefde, dierbaren. En liefde is een trilling die jullie allemaal zoeken.

De Schepper - 22 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Het Wonder"
22 Juni 2013 - Jennifer Farley
Wat zal het voor jou nemen om te weten dat jij een wonder bent? Hoe vaak zal je het moeten horen? Wat zal je moeten voelen om het te weten? Wat zal er voor jou moeten gebeuren om het te zien? Het Universum geeft jou iedere dag bevestigingen hiervan. Open je ogen, hart en geest … en weet!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

De Arcturianen: Jij BENT een Geascendeerde Meester - 20.06.2013


Handelen ALSOF
(Ontwaken met Suzanne Lie)
Jij BENT een Geascendeerde Meester
20 Juni 2013 /  Dr. Suzanne Lie
De Vraag:
Lieve Arcturianen,
Ik weet niet waar te beginnen. Er is zoveel dat binnenin mij gaande lijkt te zijn, maar de externe wereld schijnt hetzelfde te zijn. Ik voel dat er een diepgaande transformatie binnenin mij zich voordoet, wat merendeels ervaren wordt als weerstand tegen al mijn driedimensionale taken. Gelukkig, of helaas, heb ik ontdekt dat wanneer ik het vertrouwde overweldigende gevoel van uitputting voel ik mijn ogen kan sluiten en mijn aandacht kan verschuiven vanuit de externe wereld en in/naar de innerlijke wereld van mijn multidimensionale ZELF.
Wanneer ik een kort moment neem om mijn aandacht om te draaien om binnenin mezelf te gaan, ben ik in staat om bewust een onmiddellijke stroming van vreedzaamheid, vreugde en onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Nochtans, moet ik uiteindelijk mijn ogen openen en terugkeren naar de drama's en uitdagingen van de fysieke wereld. Gelukkig, begin ik ook te begrijpen dat mijn aardse voertuig de sleutel bevat aangaande mijn transmutatie in/naar het Lichtlichaam.
Het is de combinatie van overgave in/naar de frequentie van mijn innerlijke ZELF en het her/erkennen van de grote kennis en de kwantum verbindingen binnenin het onderbewuste en het DNA van mijn aardse voertuig welke de sleutel tot ascentie zijn. Ik heb ontdekt dat ik naar binnen moet gaan om me over te geven aan ieder gevoel van weerstand/angst van mij terwijl ik ook mijn fysieke aardse voertuig eer. Daarom, vraag ik jullie om mij te helpen me te herinneren om me over te geven aan de weerstand/angst terwijl ik mijn fysieke vorm eer.
Het Antwoord:
De handeling van overgave is een vijfdimensionaal gedrag en de centrale gedachte voor de interdimensionale reis van ascentie. Wanneer jij je eenmaal overgeeft aan dat wat zelfs maar een spoortje van angst binnenin jouw bewustzijn creëert, breid jij jouw bewustzijn uit in/naar de vijfde dimensie. Vanuit dat hogere perspectief, kan jij jezelf waarnemen als de Geascendeerde Meester, welke jij bent wanneer je binnenin die frequentie van jouw Multidimensionale ZELF bent.

Aartsengel Metatron via Natalie Glasson - 20 Juni 2013


Aartsengel Metatron
"Ruimte voor het Nieuwe Tijdperk Creëren "
20 Juni 2013 / Natalie Glasson
"Ik ben als één uitgelijnd met de Schepper; Ik kies bewust het besef van de Schepper als mijn eeuwige bestaan en ervaring.
Met vreedzaamheid binnenin mijn wezen, stroomt de eeuwige verwelkoming van bewuste belangstellendheid met betrekking tot de Schepper binnenin en rondom mij heen.
Ik ben de waarheid die ik zoek en sta mezelf toe om het patroon van zoeken te ontbinden. Ik sta het toe om vervangen te worden met een verbindende wetenschap die door iedere cel van mijn volledige wezen heen stroomt.
Ik her/erken innerlijke onvoorwaardelijke liefde tot leven gebracht vanuit de adem en het leven van mijn wezen als een manifestatie en een vorm van leefgemeenschap met de Schepper.
Het geschenk van het besef van de Schepper schenk ik graag en blijmoedig aan mezelf als een eeuwig geschenk dat altijd van mij geweest is om te activeren, te ontvangen, te ervaren en met gemak tot uitdrukking te brengen, en dat door zal gaan om een aspect van mijn wezen te zijn wat voor vorm ik ook aanneem, ofwel op de Aarde of de innerlijke gebieden.
Ik ben dat wat ik zoek, ik sta mezelf toe om te bestaan en Alles Dat Is te ervaren als mijn heilige zelf en essentie."
De bovenstaande woorden creëren krachtige affirmaties die een pad van focus aanduiden voor diegenen die een dieper ascentiepad wensen te ervaren in dit nieuwe tijdperk van creatie en ervaring. Terwijl jij je vertrouwd maakt met de woorden, de intenties, betekenis en vorm die zij binnenin jouw wezen aannemen, wordt je als één met de affirmaties een krachtige stroming van manifestatie, verbinding, ontwaking en activering binnenin jouw wezen creërend.
Dit is jullie waarheid die met grote gelukzaligheid, plezier en kracht tot uitbarsting komt, de macht naar jullie herstellend die van jullie afgenomen werd en welke jullie vele keren vrijelijk weggegeven hebben; dit is de herinnering van jullie essentie binnenin alles dat jullie bewust en onbewust waarnemen als jullie heilige zelf. Jullie essentie is jullie macht/kracht, het kan geïnterpreteerd worden door vele uitdrukkingen van macht/kracht, maar het kan nooit gereduceerd worden.
Jouw essentie, welke vele labels kan bevatten zoals waarheid, ziel of spirit, kan gelimiteerd worden, belemmerd, beperkt en gedwongen door jou en anderen, soms opzettelijk en andere keren onvrijwillig. Of nu jouw herinnering van jouw essentie en diens stroming, welke tevoorschijn komt als een macht zowel sterk als zacht, wel of niet gelimiteerd is; het zal altijd uitbreiding kiezen. Soms kunnen frustraties en lasten tevoorschijn komen als een resultaat van de essentie of de ziel die wenst om meer volledig uit te breiden, om derhalve te bestaan als een groter aspect van de Schepper. Jullie hebben het vermogen en de ruimte binnenin jullie huidige werkelijkheid om jullie essentie uit te breiden en waarlijk diens aanwezigheid binnenin alles dat je bent en ervaart te zien, te voelen en te herkennen; er is eenvoudig een behoefte om jezelf vertrouwd te maken met de essentie binnenin jouw wezen, dit zal onmiddellijk uitbreiding en ontwikkeling van jouw waarheid toestaan.

De Schepper - 21 Juni 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Wakker"
21 Juni 2013 - Jennifer Farley
Jij bent de dromer, vroeg ontwaakt vanuit jouw zachte sluimering, je ogen openend tot een nieuwe dag. De eindeloze mogelijkheden omringen jou; oneindige keuzes, oneindige richtingen te bereizen. Er is geen noodzaak om slechts één te kiezen, mijn geliefde. Als datgene wat je gekozen hebt niet voor jou is, keer dan terug naar het begin en begin opnieuw. Leer, ervaar en ontwikkel je in vreugde.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/