zondag, juni 30, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 27, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Eer Jouw Waarheid en Laat de Ander Diens Eigen Waarheid Eren"
July 2013 - Week 27
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Een ieder van jullie is een unieke, kostbare, en prachtige ziel! Een ieder van jullie werd door de Schepper ontworpen om een unieke en prachtige plaats in de schepping te hebben. Een ieder van jullie heeft diens eigen speciale licht en een ieder van jullie doet er toe. Dus, dierbaren, vergelijk je niet met elkaar. Deel jullie ware zelven met de wereld. Als iemand vraagt hoe het met je gaat, zeg niet, "Goed," als dat niet zo is. Hoe kan God jou hulp sturen als je niet eerlijk met de wereld bent. Het is veel beter om te zeggen, "Wel, ik heb nu een paar uitdagingen," en dat je erop vertrouwd dat als de persoon die voor je staat voorbestemd is om jou te helpen, zij naar meer informatie zullen vragen. Als zij dat niet doen, zal de conversatie naar andere onderwerpen overgaan.
Als iemand vraagt wat voor jou belangrijk is, vertel hen de waarheid. Als iemand jouw mening vraagt, wees eerlijk. Antwoord vanuit het hart. Op deze manier zal je diegenen met een gelijkstemde geest en gelijkgestemd hart aantrekken, en zal je zachtjes weggaan van diegenen die niet met jou resoneren.
Het is verwonderend voor ons dat de mensheid onenigheden zo angstaanjagend vinden. Wij vinden dat verschillen van mening fascinerend zijn, omdat wij met hen meer over de vele gezichten en facetten van God leren. Als je naar iemand anders diens perspectief kunt luisteren en probeert te begrijpen, zelfs als je het er niet mee eens bent, kan je leren. Als, nochtans, je in de behoefte van een instemming bent om jouw overtuigingen te valideren, ben je er, per slot van rekening, aldus niet van overtuigd dat jouw overtuigingen juist voor jou zijn!

zaterdag, juni 22, 2013

Ann Albers en de Engelen, week 26, 2013


Ann Albers en de Engelen
"In Jullie Hart zullen Jullie de Sleutels naar het Koninkrijk van de Hemel Hier op Aarde Vinden"
Juni 2013 - Week 26

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Het leven hoeft niet moeilijk te zijn, in werkelijkheid, willen jullie simpelweg gelukkig zijn. Jullie willen de Liefde voelen welke in de gehele schepping bestaat. Jullie willen de kwaliteiten van jullie ziel tot uitdrukking brengen en jullie geschenken en talenten met anderen delen. Jullie willen gezien, erkend en gewaardeerd worden voor de Liefde die jullie werkelijk zijn.
Jouw ziel weet precies hoe de Hemel op Aarde te creëren want het weet dat de Hemel geen plaats is, of een collectie van dingen, maar eerder een natuurlijke staat van zijn waarin jij je met God, met jouw eigen hart en de gehele Schepping verbonden voelt. "In" de hemel, ervaar jij jouw uniekheid terwijl je tezelfdertijd jouw eensgezindheid met de Liefde, welke beneden de gehele Schepping ligt, kent en ervaart. Er wordt van jullie gehouden, er wordt voor jullie gezorgd en jullie worden begeleidt.
Alles dat je op de Aarde zoekt is iets dat je waarneemt en zal jou het gevoel geven van geliefd te zijn. In werkelijkheid wordt er al van je gehouden! Als je een nieuwe auto wilt, dan voelt het hebben hiervan aan als liefde. Als je een relatie wilt is het omdat je liefde wilt voelen en delen. Als je meer geld wilt is het omdat je dingen wilt doen die aanvoelen als liefde, dingen delen die aanvoelen als liefde, of het gevoel van veiligheid hebben, wat aanvoelt als liefde.  
Hier is het goede nieuws dierbaren! Jullie hoeven niet te wachten op jullie dingen, jullie situaties, of jullie erkenning van de wereld om liefde te voelen. Jullie hebben die liefde binnenin jullie zelf zitten. Jullie kunnen het aan jezelf geven. Je kunt op ieder gegeven moment in de tijd je hart binnengaan en aan jezelf vragen, "Hoe kan ik hier en nu meer liefde naar de oppervlakte in mijn leven brengen, gezien de hulpmiddelen die ik momenteel heb?" Je zult een antwoord krijgen. Soms is het antwoord zo eenvoudig dat het onbelangrijk lijkt te zijn, en toch IS iedere handeling van liefde voor het zelf of iemand anders liefde, dierbaren. En liefde is een trilling die jullie allemaal zoeken.

zondag, juni 16, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 25, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Behandel Jullie Lichamen met het Respect dat Zij Verdienen"
Juni 2013 -  Week 25 
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.

Behandel jullie lichamen met liefdevolle vriendelijkheid, dierbaren. De energieën op de Aarde zijn inderdaad intens, prachtig, en bevorderlijk voor verandering, nochtans, kunnen zij ook grote schade aan het lichaam aanrichten als jij jouw ziel niet eert. Velen van jullie zijn, ook, oude energieën aan het reinigen en uit het lichaam vandaan aan het opruimen. Jullie hebben de kwesties op de mentale en emotionele niveaus onder handen genomen, en nu komen zij op zovele manieren naar boven en verlaten het lichaam! Vier jullie vrijheid, want wanneer een energie eenmaal het fysieke verlaten heeft, dan ben je er klaar mee, voor eens en altijd. In feite, wanneer je op de Aarde incarneert, is jouw lichaam met grote nauwkeurigheid ontworpen om de geschenken/gaven die je met de wereld wilt delen toe te staan, de lessen die je hoopt te leren, en ook, de stempels van voorafgaande levens die je wenst om te zetten. Jouw ziel, zoals altijd is de drijvende kracht welke ofwel het lichaam geneest of toestaat om in een uitgedaagde staat van zijn te blijven.
Luister naar jullie lichamen. Ontwikkel een relatie met hen zoals je zou doen met een geliefde. Behandel hen met tedere, liefdevolle zorg. Stop hen te bekritiseren en houd van hen, zoals jullie ervan houden te zeggen, "met wratten en al." Als iets in jouw lichaam niet naar jouw zin is, houd er eerst van, dan met de uiterste vriendelijkheid vraag jij jouw lichaam hoe je kunt helpen het te veranderen. Veronderstel dat je een spanning in jouw spieren hebt. Adem diep in hen en zeg, "Liefste spieren, ik weet dat ik jullie strak gespannen houd. Openbaar alsjeblieft aan mij hoe je wilt dat ik in mijn leven ontspan zodat ik jullie ook kan ontspannen." Veronderstel dat je een tumor hebt die binnenin jou groeit. Zeg ertegen, "Liefste tumor, dank je voor het mij laten zien wat er al die jaren aan mijn "gegeten" heeft, waar ik de stroming van het leven blokkeerde of weerstond. Dank je wel dat je deze kwestie onder mijn aandacht bracht. Ik houd van je. Ik begrijp je. Nu ben je vrij om weg te gaan. Openbaar aan mij de beste manier om jou te ondersteunen bij het verlaten van mijn lichaam." Luister dan naar jouw hart. Antwoorden zullen naar voren komen.

zondag, juni 09, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 24, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Er is Slechts Eén Liefde"
Juni 2013 / Week 24
Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
In de hemelen zien wij dat de Liefde in iedere menselijke gedachte, woord, daad en interactie aanwezig is - ofwel deze liefde naar het oppervlak gebracht en tot uitdrukking gebracht wordt op glorieuze, vriendelijke en vreedzame manieren of dat zij begraven zijn ver beneden het oppervlak en uitgedrukt worden in buitengewone onontwikkelde, onbewuste en onvriendelijke manieren. Want in waarheid, Liefde ligt binnenin alle dingen, alle gedachten, alle woorden, alle daden en alle interacties. In iedere omstandigheid op jullie Aarde proberen jullie om Liefde naar het oppervlak te brengen, soms stijlvol en op een behulpzame manier, soms onhandig en op een pijnlijke manier. Desalniettemin kan het verlangen om Liefde te vinden, voelen en tot uitdrukking te brengen gevonden worden in iedere enkele omstandigheid op jullie Aarde.
Hoe kan dit, vragen jullie? Hoe kunnen pijnlijke handelingen zelfs een fluistering van Liefde bevatten? Wanneer je kwaad bent, dierbaren, is het dan niet dat je echt op vriendelijkere manieren behandeld wilt worden, of wilt dat iemand anders een vriendelijkere manier van zijn leert? Misschien gooi je er een woedeaanval tegenaan omdat er iets of iemand is waar je van houdt die zich/haar/hemzelf niet aan jou presenteert zoals je dat wenst, en je gewoon nog niet vertrouwt dat God jou Liefde op een vriendelijke manier kan brengen. Je probeert om van jezelf te houden, hoewel opgelaten. Hoe kunnen de onvriendelijke woorden van iemand anders een handeling van Liefde zijn? Wel dierbaren, zij doen hun best om hun gevoelens bekend te maken hoewel zij nog niet weten hoe het met vriendelijkheid en duidelijkheid te doen.
Hoe kan verdriet Liefde zijn, vragen jullie? Als je niet van iets of iemand hield zou je er helemaal niet verdrietig over zijn. Hoe kunnen moordenaars, misdadigers, en anderen die schijnen te azen op het onschuldige wezen proberen lief te hebben, vragen jullie? Wel dierbaren zij hebben pijn en zelfs hun wrede handelingen zijn een schreeuw aan iemand om hun pijn te zien, hun pijn te voelen, en hun pijn te erkennen.

zondag, juni 02, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 23, 2013


 
Ann Albers en de Engelen
 
"Liefde is Niet Altijd een Warm Donzig Gevoel"
Juni 2013 -  Week 23

Onze lieve vrienden, wij houden heel veel van jullie.
Nooit in jullie leven is er iets dat zich zonder doel voordoet. Nooit is er iets in jullie leven dat niet jullie zielsgroei ondersteund, want in werkelijkheid is jullie leven door ontwerp gecreëerd, ofwel bewust of anderszins. Jullie ziel ik zoekende om Gods liefde te kennen. Jullie ziel is zoekende om Gods liefde tot uitdrukking te brengen. En iedere situatie op jullie Aarde is een kans om meer liefde in jullie eigen harten naar de oppervlakte te brengen - voor jullie zelf en voor anderen - want jullie zijn inderdaad allemaal gelijk in Gods ogen en Eén in Gods liefde.
Dus wanneer je bij jezelf ontdekt dat je een uitdaging hebt, vraag jezelf, "Hoe kan ik mijn eigen geest in deze situatie respecteren en eren?" Je bent niets minder dan de liefde en het licht van God in de menselijke vorm, ongeacht wat jouw omstandigheden, gedachten, gevoelens, of uiterlijkheden zijn. Je bent niets minder dan liefde, dat ernaar streeft om in het bestaan tot bloei te komen. En dit is jouw waarheid achter iedere ontsteltenis, iedere droefenis, ieder gevoel van gebrek, angst, slachtofferschap, etc. De zon schijnt altijd achter de wolken, en de liefde die jij bent ligt onder het oppervlak, erop wachtend blootgelegd te worden. Dus vraag jezelf eerst, hoe kan ik in deze situatie liefdevol voor mezelf zijn? Hoe kan ik dan, vanuit die ruimte van het eren van mijn ware aard, liefdevol zijn voor anderen die erbij betrokken zijn?
Wij hebben dit vele keren gezegd. Liefde is niet altijd een warm donzig gevoel. Het is een erkenning van de waarheid van jouw wezen en het wezen van alle anderen. Liefde betekend soms het weglopen van gedragingen die onvriendelijk zijn. Liefde betekent soms te zeggen, "Ik hou van jou maar ik moet mijn eigen pad volgen." Liefde betekend soms het plaatsen van een gezonde grens met zoveel vriendelijkheid als je in jouw hart op dat moment vinden kunt. Liefde betekend soms uit te reiken en een hand aan te bieden aan een vreemde voor geen andere reden dan dat het in jouw hart is om dat te doen, en liefde betekend in andere tijden liefdevol weigeren om een vriend te helpen omdat God het niet in jouw hart geplaatst heeft om dat te doen. Liefde, dierbaren, wordt altijd geleid. Liefde is altijd een richtlijn van degene die jullie creëerde en jullie iedere ademhaling ondersteund. Liefde is niet "het mooier maken",  "het van een suikerlaagje voorzien",  of het doen van een duizend andere dingen waar jullie op jullie planeet van denken dat het liefde is. Liefde is vriendelijk zijn, eerlijk, authentiek, en tezelfdertijd het feit erend dat hetzelfde licht dat binnenin jou leeft ook binnenin alle anderen leeft.