zaterdag, mei 31, 2014

Vanuit de Akashic Archieven: Een uittreksel uit het Bericht van Juni 2014


Juni 2014 Boodschap

Vanuit de Akashic Archieven: Een uittreksel uit het Bericht van Juni 2014 

Gechanneld door: Jen Eramith MAWat voor energie en ervaringen kunnen wij in Juni 2014 verwachten?
De energie is deze maand zeer eenvoudig, zeer duidelijk, en zeer licht. Dit is een tijd om buitenwaarts en expressief te zijn. Vind manieren om je gedachten en gevoelens met gemak en duidelijkheid tot uitdrukking te brengen. Het zal je tot voordeel strekken om luchthartig in jouw relaties en omgang met mensen te zijn. Maak de dingen niet te ingewikkeld, en doe alles dat je kunt om drama te vermijden.
Dit is een tijd om jouw creativiteit naar voren te brengen en nieuwe projecten te betreden. Je zult ontdekken dat wat voor veranderingen of genezing dan ook, waar je onderbewust of langzaam aan gewerkt hebt, nu naar de oppervlakte komen en nieuwe kracht zullen ontwikkelen. Het is tijd om de mensen over jouw situatie en jouw werk te vertellen. Het is tijd om jouw huidige groei en verandering in/naar de fysieke vorm te brengen. Deze maand, verken hoe je de dingen naar buiten in/naar de wereld kunt plaatsen waar je over nagedacht hebt en die je in de recente maanden gevoeld hebt. Dit is een zeer uitbreidende tijd, maar het is geen uitbreiding welke gebaseerd is op leren of groeien of genezen. Het is uitbreiding dat gebaseerd is op het creatief tot uitdrukking brengen van wie je bent, waar je van houdt, en wat je aan het opbouwen bent. Het is zeer eenvoudig.

vrijdag, mei 30, 2014

Aartsengel Zadkiel - Jij Bent een Krachtig Centrum van Energie - Juni 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Jij Bent een Krachtig Centrum van Energie"

Juni 2014 / Linda Robinson


Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij het krachtige centrum van energie te bespreken dat jullie zijn en hoe jullie dit kunnen gebruiken voor het hoogste goed.
Jij bent een krachtig centrum van energie. Je hebt binnenin jouw Wezen een grote kracht van energetisch potentieel. Je straalt in concentrische cirkels energetische trillingsgolven uit waar het ook is dat je bent. Je straalt deze energie uit wanneer je stil zit alsook wanneer je in een menigte rondwandelt.
Je bent een onophoudelijke bron van stromende energie dat jouw innerlijke staat van zijn reflecteert.
Jouw innerlijke Wezen handelt als een transformator die de golven van energie intoomt en hen met jouw eigen persoonlijke handtekening indrukt voordat deze energetische golven uit jou vandaan stromen waar het ook is dat je gaat.
Daarom, handel je als de uitvoerder van jouw eigen persoonlijke krachtcentrale. De energie op zichzelf is neutraal, en jij bepaalt diens kwaliteit als het uit jou vandaan stroomt. Wat het ook is dat jij in jouw hart en gedachten hebt zal bepalen wat je uitstuurt. De trillingen die uit jou vandaan stromen veranderen voortdurend wat afhankelijk is van jouw eigen innerlijk staat van zijn.

Aartsengel Adrigon - Jullie Zijn Hier Uit Liefde - 17 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher


Aartsengel Adrigon
"Jullie Zijn Hier Uit Liefde"
17 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher
IK BEN Heer Adrigon. Ik geef leiding aan de Pleiadische Hoge Raad en dien met de andere Aartsengelen die misschien meer vertrouwd voor velen van jullie zijn. Aartsengel Zadkiel is mijn broeder. Wij zijn wat jullie zouden noemen Pleiadische Engelachtigen en wij kunnen door vele dimensies reizen en op vele plaatsen tegelijkertijd zijn. Mijn grote moederschip, De Witte Winden, is in jullie zonnesysteem gestationeerd, geparkeerd voor jullie zuster planeet, lieflijke Venus. De Witte Winden is slechts één van vele moederschepen die vlakbij gestationeerd zijn, niettemin één van de grootste, zijnde enige 4830km in doorsnee.
Op dit moment, ik en mijn broeders en zusters Aartsengelen, staan de drie golven van Lichtwerkers bij zoals dit via het werk van Dolores Cannon, een waar pionier, geïdentificeerd werd.
Velen van de eerste golvers hebben de planeet al verlaten en velen zullen in de volgende paar jaren vertrekken, wat afhankelijk is van de focus van hun missie hier. Het is een goed uitgevoerde taak door dezen … en toch, zijn er velen van deze groep die nog niet voldoende ontwaakt zijn om te beseffen dat zij een Lichtwerker zijn. Dezen hebben er weinig begrip van dat door slechts hier te zijn, zij de wereld met hun Licht begenadigd hebben. Wij begrijpen dat om te leren dat jullie weldra zullen vertrekken zelfs meer "dingen" naar boven kan brengen dan dat jullie al ervaren hebben, nochtans betekent vertrekken niet dat jullie lichaam noodzakelijkerwijs zal "sterven".
Het concept van "walk-ins" (zielen die de plaats van een andere ziel in het lichaam overnemen, of delen) is een omstreden concept, zelfs in de Lichtwerker cirkels. Niettemin, heeft onze schrijfster persoonlijk twee walk-ins in haar leven ontmoet en weet van verscheidene andere. Zij ontdekte slechts recentelijk dat zij, ook, een walk-in was, haar huidige lichaam op de tedere leeftijd van drie jaren oud betredend.
Dus voor welk doel zou een hoger dimensionaal Lichtwezen naar de planeet komen, ofwel door het proces van binnen-lopen of door geboren te worden? Zoals wij ergens anders aangehaald hebben, was het uit Liefde. Deze wezens hebben een groot gevoel van plicht en mededogen voor al het leven. Zij houden van de planeet en al diens bewoners, niemand uitgezonderd … zelfs de donkersten van het duister. Zij weten dat zelfs de duisteren het heilige zaad van bewustzijn binnenin dragen; anders zouden zij niet in staat zijn om te functioneren in een fysiek lichaam. Het is de ziel die het lichaam activeert, tenzij het een kloon is en dat is inderdaad een zielloos schepsel.

donderdag, mei 29, 2014

Aartsengel Michael - De Verbindende Kracht van de Ziel - 28 Mei 2014 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael
De Verbindende Kracht van de Ziel
28 Mei 2014 / Natalie Glasson

Het is met Liefde en een diepe trilling van vreedzaamheid dat ik naar voren kom om jullie in het engelachtige en Scheppers Licht te omhelzen. Ik ben hier om een dispensatie van Licht voort te brengen aan diegenen die gereed zijn om hetzelfde binnenin hun wezens te ontvangen en te ontwaken. Er zijn vele wezens, engelen en meesters die door de Schepper gevraagd worden om in deze tijd lichttrillingen en frequenties in/naar de Aarde te channelen, maar specifiek in/naar de zielen die binnenin de fysieke lichamen op de Aarde bestaan. In deze tijd van grote evolutie van de Aarde en de mensheid is er een noodzaak om jezelf toe te staan een staat van ontvangen binnen te gaan, dit staat jou toe om open te zijn voor alles dat de Schepper is, het is verwant aan het alles overgeven dat je bent aan de Schepper om passende activeringen van het Scheppers-bewustzijn en de Scheppers-kwaliteiten toe te staan binnenin jouw wezen tevoorschijn te komen. Lichtdispensaties zullen van vele gidsen en wezens van licht voort komen aangezien wij allemaal, zelfs op de innerlijke vlakten, bewust alles dat wij weten en onszelf erkennen te zijn aan de Schepper overgeven om de trillingen van de Schepper te ontvangen welke innerlijke activeringen bijstaan. Heel veel van deze activeringen van de ziel binnenin jullie fysieke lichaam zijn niet tevoorschijn gekomen of aanwezig geweest bij jullie terwijl jullie bewust op de Aarde zijn. Dit betekent dat jullie allemaal nieuwe stadiums van jullie zelf en jullie besef binnengaan; het is de tijd van de zielontwaking op een diepe en een geavanceerde manier.
Weet dat ook aan jou gevraagd mag worden om lichtdispensaties tijdens jouw stille tijd voort te brengen, energie en Licht vanuit en door jouw wezen heen te laten stromen als je handelt als een anker voor anderen op de Aarde en bewust alles dat de Schepper is deelt, zelfs als het zonder enig begrip hierover is. Ieder wezen speelt diens rol in dit ascentieproces. Velen van jullie geloven niet dat jullie je doel op de Aarde al aan het uitspelen zijn, jullie achten de dingen die jullie doen en concentreren je erop als zijnde ontoereikend, maar ieder wezen verleent diens energie aan het ascentieproces, en maakt een belangrijke bijdrage terwijl onze inspanningen zich samen verenigen om de noodzakelijke verschuivingen en veranderingen te maken.  
De lichtdispensatie die ik voortbreng vanuit de Schepper, via het Engelen Koninkrijk en in/naar mijn wezen is een trilling en een golf van Licht welke ik rechtstreeks in/naar de zielen van de mensheid wens te channelen. Het is een nieuwe golf, licht en bewustzijn gefocust op kracht en bekrachtiging gericht op de ziel. In het Nieuwe Tijdperk van Liefde, waar Liefde in/naar jullie wezen en werkelijkheid gutst, en dat erom vraagt om tot uitdrukking gebracht en ervaren te worden, wordt vergroot en gezuiverd. De ziel wordt opgeroepen om naar voren te treden en het fysieke wezen te belichamen om in de nieuwe trilling van Liefde te ervaren en te creëren. Jullie ziel is een wijze en bewuste energie geboren vanuit de Schepper, diens liefdevolle en verlichte aanwezigheid is nu op de Aarde nodig met het oog op het sturen en begeleiden van ervaringen en situaties voor jullie zelf, anderen en de mensheid, aldus een nieuwe werkelijkheid op de Aarde creërend welke geboren wordt vanuit de prachtige en harmoniserende trillingen van de ziel. Iedere ziel, op het één of andere niveau binnenin ieder fysiek wezen op de Aarde, treedt naar voren met de kennis van het bereiken, manifesteren en creëren van een nieuwe werkelijkheid.

Aartsengel Michael - Het Spel van Transformatie Wordt NU op Aarde Uitgespeeld - Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Het Spel van Transformatie Wordt NU op Aarde Uitgespeeld"
Mei 2014 / Rita Pulmans 

Jullie zijn gekomen om de liefde te laten zegevieren. Deze is Zegevierende!
Het is nu aan jullie geliefden om te weten dat jullie ten volle slagen.

Heilige Aartsengel Michael, Lord Michael Prins van het Licht,
Graag had ik van u geweten waarom we sommige toestanden nog door moeten? Waarom kan het gewoon zo niet zijn dat we weten en voelen en geloven dat pijn en lijden niet echt meer hoeven? Of zie ik dit verkeerd? Of is het zo dat door "het lijden" een verdere transformatie bekomen kan worden? En inzichten die ons toch weer een heel eind verder op weg zetten. Of klopt dit ook niet echt?
Geliefde engel wilt u hier een woordje over kwijt?

Aartsengel Michael:
Geliefden, lieverds, engelen van mijn garde,
Kijk geliefden, de sluier die over jullie bewustzijn werd gespreid is de sluier der vergetelheid die jullie nu parten speelt, zal ik Aartsengel Michael maar zeggen.
Deze sluier is gelegd ter bescherming en ter voorkoming dat jullie niet meer in het aardse “paradijs” zouden willen verblijven. ( Op Aarde.)  Want jullie zouden dan onmiddellijk de pijn ervaren van het anders weten, kunnen en zijn. En deze pijn zou de ergste pijn zijn van alles.
Weten en voelen dat jullie zo dapper zijn en waren om af te dalen in deze toch lage dimensie van Moeder Aarde toen. Het zou voor jullie engelen, Godsharten, te zwaar en te moeilijk geweest zijn. Zo ook voor velen onder jullie en degenen die deze woorden ten volle weten, begrijpen.
Het is nu dat op Aarde het spel uitgespeeld wordt van haar transformatie. Moeder Aarde's heilige wording is reeds, doch Haar etherische en fysieke omhulsel is het laatste stadium dat volgt.

woensdag, mei 28, 2014

Terug van Lemuria: "Een Ochtend Boodschap" - 27 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie


Terug van Lemuria
"Een Ochtend Boodschap"
27 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie

Jason Spreekt:
Ik werd in ons bed wakker en vroeg me af of de gehele gebeurtenis van het vinden van het vijfdimensionale vliegveld, het binnengaan van de Kern van Gaia, het bijwonen van de Lemuriaanse feestviering en de boodschappen van de Arcturiaan, Gaia en Sanat Kumara een droom waren geweest.
"NEE," zei Sandy die nog steeds half in slaap was. "Het was GEEN droom." Ze ging rechtop zitten, keek me recht in mijn ogen en zei, "Nee toch?"
Ik wilde haar antwoorden, maar hoorde een zin in mijn hoofd, welke aanvoelde alsof het van Sanat Kumara afkomstig was en ik rende naar mijn computer toe.
"Krijg je een volgende boodschap?" hoorde ik de slaperige stem van Sandy.
"Ja," antwoordde ik, "Ik kan nu niet praten."
Ik wist dat Sandy mijn wensen zou respecteren en me zelfs zou helpen zin te maken van de mengelmoes aan boodschappen die ik in toenemende mate ontving als ik wakker werd. Ik sloot de computer aan en startte deze op en staarde naar de stapel aan mail recht voor onze brievenbus.
Ik vroeg me af hoe het kon dat zoveel mail zich opgestapeld had toen ik zag dat de computer gereed was. Net toen ik was begonnen met typen, kwam Sandy de kamer binnen en zei, "Zou je graag willen dat ik type terwijl jij de boodschap channelt?"
Aangezien ik de eerste zin al in mijn gedachten gehoord had en Sandy veel sneller kon typen, zei ik dankbaar, "Ja, dat zou prachtig zijn."
Sandy ging onmiddellijk naast me zitten, zette de computer op haar schoot en zei, "Ik ben gereed."
Aangezien ik niet hoefde te typen sloot ik mijn ogen en stond de eerste zin toe om door mij heen te stromen. Te weten dat Sandy mijn boodschap typte stond mij toe om me te ontspannen terwijl ik zei:
"Terwijl jouw proces van ascentie vooruitgaat, versmelten de ontelbare aspecten van jouw Multidimensionale ZELF terwijl vele levens van ontelbare tijdlijnen, werelden, galaxies en dimensies zich beginnen te verbinden als parels aan een halsketting. Deze aspecten van jouw Multidimensionale ZELF zijn de parels en JIJ bent het rijgsnoer.
"Wanneer jouw fysieke wereld te uitdagend is, is één expressie van jouw Multidimensionale ZELF in één tijdlijn bijna teveel om te hanteren. Nochtans, als je vooruitstrevend in overgave leeft en de eenheid van het NU toestaat om met jouw iedere ademhaling geopenbaard te zijn, komen steeds meer aspecten van jouw ZELF online in jouw altijd-uitbreidende multidimensionale bewustzijn.

Aartsengel Metatron - Waarom Gebeurt Dit of Waarom Gebeurt dit Niet? - 27 Mei 2014


Aartsengel Metatron
"Waarom Gebeurt Dit of Waarom Gebeurt dit Niet?"
27 Mei 2014 / Méline Portia Lafont
Dank je wel aan Alexander D.S voor dit plaatje

Méline: Dit is een boodschap van AE Metatron over het je verbinden met je gidsen. Dit kwam door nadat een dierbare zuster van het Licht in haar lezing aan mijn gevraagd had, hoe te "zien" en hoe zich duidelijker met onze geliefde lichtfamilie te verbinden, aangezien dit in haar geblokkeerd lijkt te zijn? Dit is een uittreksel van haar lezing met Aartsengel Metatron die ik met jullie allemaal deel aangezien het jullie allemaal tot voordeel mag zijn.
Dank je wel Katerina Z. dat je mij toestaat om dit gedeelte van jouw lezing te delen ♥
Aartsengel Metatron: 
Bij tijden in jouw huidige incarnatie, en maar al te vaak, heb jij je afgevraagd, … "Waarom gebeurt dit of waarom gebeurt dit niet?" Nietwaar, geliefde? Wel, het is hiervoor dat ik naar jou toekom om je tot hulp te zijn met duidelijkheid over deze processen als tot het waarom de dingen blijven gebeuren in jouw leven, of andersom, niet in jouw leven gebeuren.
Het gaat allemaal over vertrouwen, mijn lieve. Aangezien je een zuiver kanaal van bewustzijn bent, straal je uit wat je denkt terwijl je wordt wat je denkt. Dus accepteer genadig je eigen Goddelijkheid binnenin jou zodat je het kanaal en de zuivere belichaming hiervan wordt, lief hart. Het is de enige ware reden, als tot het waarom je ons niet duidelijker kunt zien; omdat je denkt dat wij jou niet zijn! (afscheiding in plaats van Eenheid) Of beter gezegd, denk jij en geloof je zelfs dat wij ver voorbij jouw werkelijkheid van bestaan zijn en dat je een lange weg moet gaan voordat je kunt komen waar wij zijn.
Allereerst, is er geen wij zijnde "daarbuiten" en geen jij zijnde hierbinnen. Wij zijn allen één in bewustzijn en aldus is het dat allen in het hier en nu zijn. Zoals velen zeggen: er is geen "daarbuiten" daarbuiten en dat is inderdaad waarheid, want wij zijn allemaal één in bewustzijn door ons eigen wezen. Zie en weet dat je precies bent waar wij ook zijn, als een eenheid, als de Goddelijkheid binnenin jou. Zie en begin het feit te omhelzen en te accepteren dat je bent waar je precies nu moet zijn, en dat thuis is waar het hart is.

Grenzeloze Liefde - Dr. Kazi Kearse PsyD / 2011


Grenzeloze Liefde
Dr. Kazi Kearse PsyD - 2011

“De ervaring van onvoorwaardelijke Liefde begint in jouw Hart, niet in het Hart van iemand anders. Maak niet jouw bekwaamheid om van jezelf te houden voorwaardelijk aan iemand anders diens bekwaamheid om van jou te houden.”

- Paul Ferrini
Deze woorden stelden mij in vrijheid, toen ik hen voor het eerst hoorde. Het was de bevestiging van iets dat ik voor zolang binnenin mij heb gevoeld, maar ik had er nooit woorden aan gegeven. Het was precies het tegenovergestelde van wat de maatschappij geprobeerd heeft mij al die jaren te laten accepteren. Ware Liefde is Grenzeloos. Wanneer jij van jezelf houdt heb je geen angst om alleen te zijn. Het alleen zijn is een kans om zelfs meer van jezelf te houden! Je weet dat Liefde in het Universum grenzeloos is. Als één persoon, of vorm de interesse in jou verliest, of jou afwijst, weet je dat het liefdevolle Universum meer vormen in de toekomst zal verstrekken.
Beëindig jouw angst! Vertrouw op een liefdevol Universum. Jij bent jouw eigen rechter, jury, en beul. Jij bent ook vrij, op ieder moment, om jouw eigen verlosser te zijn. Wanneer jij jouw geliefde in iedereen ziet, dan wordt iedereen jouw geliefde. Open je onverschrokken voor Liefde en al Diens veranderende vormen. Willend wat niet alleen het beste voor jezelf is, maar ook voor jouw geliefde. Zelfs tot aan het punt dat je kunt accepteren als het op een dag zou leiden naar de scheiding van het partnerschap.
Wanneer je gefundeerd bent in jouw begrip dat je een eeuwig wezen bent dan weet je dat we nooit waarlijk gescheiden zijn, en geen enkele scheiding is eeuwig. Je weet dat we op bepaalde tijden samenkomen en soms gaan we samen door een specifiek leven heen, en op andere keren hebben we andere dingen die we gescheiden moeten ervaren.

Vanuit de Boodschappen van God - 26 Mei 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
26 Mei 2014 / Yael Powell

Wanneer het ook is dat je gelooft dat jouw hart open is, open het wijder en wanneer je de nieuwe energieën voelt terwijl zij door jouw wezen heen zingen, vraag om meer. Terwijl je in grenzeloze vrijheid ademt, reik verder want op het moment dat jij je opent, dan zijn wij meer en daarom, wordt dat wat grenzeloos is rijker en zelfs meer grenzeloos dan voorheen. Natuurlijk, het verstand zegt, "Wat?" maar het hart zegt, "Natuurlijk." De Ene die grenzeloze galaxies van co-creatief leven en visie geboren kan laten worden moet onophoudelijk uitbreiden, hoewel er geen grenzen zijn en dat wat grenzeloos is, dat wat het leven is, dat wat dit levende en grenzeloze hologram is wordt meer omni-dimensionaal, meer elegant in die grenzeloze expressie van deze krachtige en tedere verbinding van het hart dat je met Mij bent.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-05-26 | Circle of Light www.circleoflight.net

dinsdag, mei 27, 2014

Niemand kan Jou Vreugde Voorschrijven - 26 Mei 2014 / Brenda Hoffman


Niemand kan Jou Vreugde Voorschrijven
26 Mei 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Hoewel jullie vertrouwd zijn met het thema van de Nieuwe Aarde Vreugde, hebben slechts een paar van jullie het aangedurfd om het volledig te ervaren.
Vreugde concentreert zich niet op iets of iemand en verwacht dat het in plezier zal resulteren.
Iets dergelijks is een voortzetting van de 3D logica (of onlogica) en andere resultaten verwachten. Want het is geen waarheid dat in jouw 3D leven je verwachtte te genieten van familie feestdagen of gebeurtenissen, de feestviering van een nieuwe baan of talrijke andere activiteiten om slechts het tegenovergestelde, of iets geheel anders, te ontdekken dat jouw werkelijkheid was?
Die ontdekking resulteerde vaak in het gevoel dat je geen liefde waardig was of dat je niet wist hoe vreugde te ervaren zoals anderen dat schenen te doen - dat je op de één of andere manier niet "meekreeg" wat het dan ook maar was.
Iedere teleurstellende ervaring voegde toe aan jouw zelfkennis dat jij niet wist hoe het leven te vieren of te leven.
Iets dergelijks was waar. Want jij verwachtte om vreugde vanuit logica te creëren - zoals anderen dat deden of op z'n minst tot uitdrukking brachten dat ze dat deden. Een beetje zoals het verhaal van de "Koning die geen kleding droeg".
Jullie psychologische studies geven aan dat depressie of zelfirritatie vaak overduidelijk is tijdens de vakanties. Niet omdat het werkelijkheid is, maar omdat diegenen die verdrietig of depressief zijn zich "uit de emotionele lus" voelen.

maandag, mei 26, 2014

De Schepper - 26 Mei 2014


Een Schrijven van de Schepper
 "Uitreiken"
26 Mei 2014 - Jennifer Farley

Dag na dag, maand na maand, jaar na jaar, heb je in jouw hoofd/verstand geleefd omdat dat is wat de maatschappij jou vertelde om te doen. Helaas, creëert het leven in en het bewegen door het verstand een gevoel van ontkoppeling tussen jou en diegenen rondom jou heen.
Vandaag, nodigt Het Universum je uit om je op jouw hart te focussen. Wat voel je? Hoe wil je bereiken en gebruiken wat er over is van jouw Aardse vlak bestaan? Mijn geliefde, sta Mijn Stem toe om vanuit het centrum van jouw wezen naar buiten te stromen in/naar jullie wereld. Je kwam hier voor een reden; jouw doel is recht voor jou! Reik ernaar uit met jouw Liefde en grijp het vast!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Vanuit de Boodschappen van God - 22 Mei 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
22 Mei 2014 / Yael Powell

Er is een moment, dierbaren, wanneer je op de rand staat en je de kleine dromen van de menselijke identiteit los moet laten en jouw perspectief hoog moet laten vliegen. Laat jouw hart volledig open voor deze communicatie en laat deze Liefde jou tonen wat het betekent om onbeperkt te zijn voorbij de wildste fantasieën, deel uitmakend van de weelde van de levende kosmos.
Dan wordt je het levende goud. Je wordt het Licht dat alle wezens voedt en ontwaakt. Je wordt het zuivere open hart waardoorheen ieder wezen eindelijk echt diens eigen vrijheid kan zien. Woorden kunnen deze glorieuze vrijheid niet overdragen. Sta mij toe, dierbaren, om jullie de ervaring te brengen. Dat zowel jouw bewustzijn als jouw hart uit zouden kunnen reiken en de weelde in al diens glorie leven, benoemd door de Liefde als de grotere waarheid van jou, dat van nu af aan, als jij je overvloed affirmeert, jouw weelde, je dat punt bereikt waarop jij je hart opent en met Mij door deze deuropening loopt waar je waarlijk kunt baden in de perfecte vrijheid van de levende en eindeloze overvloed die Ik Ben en dat jij ook bent.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-05-22 | Circle of Light www.circleoflight.net

De Arcturiaanse Groep - Iedere Activiteit van het Dagelijkse Leven is een Facet van Liefde… - 25 Mei 2014


De Arcturiaanse Groep
Iedere Activiteit van het Dagelijkse Leven is een Facet van Liefde…
25 Mei 2014 / Marilyn Rafaelle

Groeten mensen van dierbare planeet Gaia. Wij observeren dat het Licht immer meer helder straalt terwijl steeds meer ontwaken tot de nieuwe manieren van het zien van de wereld en hun plaats daarin. Dit is evolutie dierbaren -- de veranderingen -- de opening naar nieuwe ideeën en de hogere wegen van het begrijpen van de normale alledaagse levenskwesties.
Spirituele ascentie is normaliter geen plotselinge verblindende flits welke jou geascendeerd achterlaat (hoewel dit voor een paar individuen gebeurd is die dit bewustzijn in een ander leven al bereikt hadden). Ascentie is een staat van bewustzijn dat bereikt wordt door de ontelbare ervaringen van vele geleefde levensspannen in de energieën van de dualiteit en afscheiding. Van deze ervaringen, leert en groeit de ziel totdat op het één of andere punt hij/zij voorbij gaat aan het moeten leren op deze manier en van binnenuit onderwezen begint te worden. Jullie zijn nu op die plaats dierbaren.
Neem jullie zoektocht naar antwoorden in/naar de meditatie en stel jullie vragen daar. Vraag om meer Licht, meer begrip en meer besef maar voorkom het vragen om "dingen" omdat wanneer je om "dingen" vraagt je automatisch verklaard dat je het "niet hebt" en het "niet hebt" creëert.
Antwoorden mogen direct in de meditatie komen voor diegenen die afgestemd zijn op het horen van de "stille, kleine stem", maar gewoonlijk ontvouwd het zich naderhand en zijn de "vruchten" van de meditatie. Antwoorden zullen op alledaagse manieren komen die begrepen kunnen worden en waarnaar gerelateerd kan worden. Bijvoorbeeld, jouw antwoord mag als een boek verschijnen dat op de één of andere manier naar jou toekomt, of het mag gehoord worden in een toevallige verklaring die iemand anders maakt. Frequent zullen antwoorden en ideeën in je hoofd naar boven mogen komen terwijl je iets gewoons zoals de afwas aan het doen bent, want vaak is dat de enige tijd dat de geest voldoende rustig is om de innerlijke stem te horen.
Als je wenst het te horen, is het belangrijk om jezelf vrij van onophoudelijke herrie en verwarring te houden. Velen zijn niet in staat om de oplossingen te herkennen of te horen waar zij om gevraagd hebben omdat zij zichzelf in een staat van voortdurende herrie en afleiding houden en zich dan afvragen waarom zij geen antwoorden krijgen. Als je de "stille, kleine stem" zou willen horen, dan moet je op een rustige en gecentreerde manier leven en met je werk omgaan, één oor altijd open om te "horen". Dit betekent niet dat je geen plezier kunt hebben, mensen bezoeken, dansen en het leven te leven, maar wij spreken over diegenen die ervoor kiezen om door ieder wakend moment heen te gaan met oortelefoontjes in, die aan het teksten zijn, en over het algemeen volledig buiten zichzelf leven.

zondag, mei 25, 2014

Hilarion: Mei 25 - Juni 1, 2014Hilarion
Sta Jezelf Toe in Jouw Bewustzijn Uit te Breiden en Volg de Vreugde
Mei 25 - Juni 1, 2014
Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Dierbaren,
Terwijl de energie doorgaat in golven binnen te komen, zo ook doen de symptomen dat die jullie lichamen ervaren. Net toen jullie dachten dat jullie het ergste van hen gehad hadden, begon er een volgende ronde. Houd moed, dierbaren, en weet dat het lichtheid van hart en wezen brengt als de oude herinneringen in jullie cellen naar de oppervlakte gebracht worden om geadresseerd en losgelaten te worden. Alles dat van verdriet en droefheid is wordt geëlimineerd en in diens plaats komt meer verfijnd Licht. Zoals diegenen op de voorgrond van deze beweging en transformatie, doen jullie fantastisch werk van assimilatie en eliminatie. De ups en downs die jullie ervaren hebben maken deel van het proces uit. Luister naar jullie lichamen en sta rust toe wanneer het nodig is, en voor sommigen van jullie herinnert dit jullie aan het verhaal van Rip Van Winkle die in de bergen rondzwierf en gedurende twintig jaren sliep. Ook dit zal voorbijgaan.
Volg je hart bij alle dingen want het is de ware barometer van wat het juiste voor jou is om op ieder gegeven moment te doen. Velen van jullie gaan diep naar binnen om de kern van jullie wezen aan te raken en beseffen wat het is dat jullie werkelijk wensen te ervaren en te creëren in jullie ervaring van het leven. Volg de vreugde die deze activiteiten binnenin jullie brengt en focus je op die staat van zijn. Binnenin ieder moment ligt het zaad van oneindige mogelijkheden en jullie zijn het die het zaad moeten voeden/koesteren en het toe moeten staan om te ontkiemen, te groeien en overvloedig tot bloei te komen. De bron van creativiteit loopt diep binnenin jullie en je hoeft slechts op diens stroom in te tappen. Tap in het innerlijke kind binnenin jou en voel het wonder en de magie van jouw leven met enthousiasme. Het is niet van belang welke chronologische leeftijd je hebt, wat van belang is is het voelen van de essentie van de magie en het wonder binnenin jou als je de ontvouwing begint te ervaren van de dromen die je voor jouw leven in een eerdere tijd gehad hebt en die nu in/naar de manifestatie komen.

Je Eigen Werkelijkheid Creëren #2 - 24 Mei 2014


Je Eigen Werkelijkheid Creëren #2
24 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone 
Hallo iedereen en welkom terug bij onze doorgaande conversatie met Dr. Suzanne Lie. Ik ben Mary Perricone, en welkom. Wij zijn met een nieuwe serie begonnen genaamd; "Je Eigen Werkelijkheid Creëren" en vorige week dat wij met elkaar spraken begonnen wij met een boodschap van de Arcturianen die vertelden over een grotere infusie van Licht welke de Planeet op een hogere frequentie binnenkomt.
Dus, Sue hoe gaat het vandaag met je en welkom terug.
SL: Het gaat prima met mij. Ik werd wakker met een verbazingwekkende boodschap van Sanat Kumara hetgeen interessant was omdat ik me net weer herenigd heb met dat energiegebied. Dus ik stond op, greep pen en papier en schreef totdat ik naar mijn computer toe kon gaan. Ik denk niet dat ik al klaar ben, maar ik hoop dat ik het weer op kan pikken waar ik het afgebroken heb.
MP: Dat is geweldig, en tussen haakjes, Sue en ik hebben samen een boek gelezen genaamd: Het Verhaal van: Sanat Kumara - De Training van De Planetaire Logos. Het is een fenomenaal boek - en voor het geval dat iemand van jullie die luistert geïnteresseerd is in het boek kan het online bestellen. (Engelstalig!)
Zo, Sue doorgaand met de conversatie die wij de laatste keer hadden - de conversatie gefocust op het fysieke lichaam en luisteren naar de behoeften van het fysieke lichaam en de voeding om onze trilling te bevorderen. Toen wij spraken over het creëren van onze eigen werkelijkheid, behandelden wij ook onze intentie en onze verantwoordelijkheid. Eén van de dingen die naar mij toe blijft komen met betrekking tot creatie en het Ascentieproces is de focus op wat ik zou willen noemen - het Overvloedige Leven.  
In onze cultuur, vraag ik me af of wanneer wij het woord overvloed horen, wij niet automatisch ons afstemmen op de overvloed van geld, de overvloed van valuta. Ik vraag me ook af of we opgeroepen worden om dat concept uit te breiden - om ons inzicht te veranderen binnenin die spiraal van het leven. Hoe denk jij daarover Sue?
SL:  Wel, allereerst, het concept van geld is specifiek voor de derde dimensionale werkelijkheid. We zullen zo nu en dan dromen over geld hebben in onze vierde dimensionale werkelijkheid, maar deze zijn behoorlijk scheef en zij faseren in en uit. Dus terwijl wij ons hechten aan geld als zijnde een middel van succes, overvloed, of van de toekomst - terwijl wij gebonden zijn aan het geld zijnde de oorzaak en de kern, dan zij wij ook gebonden aan dat driedimensionale bewustzijn.
En dat is heel veel van wat ik vanochtend kreeg - dat wij zoveel bronnen/middelen hebben binnenin onze multidimensionale geest waar wij geen toegang tot krijgen terwijl wij denken op een driedimensionaal niveau. Welnu, wij moeten natuurlijk onze rekeningen betalen, we moeten een baan hebben; we moeten de dingen doen die wij doen. Maar er is een manier van het hebben van geld als een middel zijnde voor een doel als in tegenstelling tot geld zijnde een doel voor onze middelen.

De Schepper - 24 Mei 2014


Een Schrijven van de Schepper
 "Strip…"
24 Mei 2014 - Jennifer Farley
Slechts voor vandaag; neem een moment, strip alle negatieve dingen weg die je in dit leven geleerd hebt. Verwijder het schuldgevoel, valse bescheidenheid, onwaardigheid en de onwaarheden … wat er overblijft? JIJ, natuurlijk!
Begrijp alsjeblieft dat op een dag, zeer spoedig, er niet langer meer ruimte zal zijn, tijd of energie om door te gaan deze dingen te vereeuwigen. Het zal niet langer nodig zijn om deze dingen te dragen om "ertussen te passen". Je wordt uitgenodigd om jezelf werkelijk te kennen zonder hen … het is een veel lichtere manier om te leven.  
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, mei 22, 2014

Méline Portia Lafont - Wat voor Soort van Golf Ervaren Wij in Deze Tijd? - 21 Mei 2014Méline Portia Lafont
"Wat voor Soort van Golf Ervaren Wij in Deze Tijd?"
21 Mei 2014
Haal adem mijn lieve vrienden en medereizigers van het Licht. Wij worden geabsorbeerd in een uitademing van de Schepping, waar wij de zaden via ons wezen en ons bewustzijnsniveau van zijn/bestaan planten welke opkomen als een resultaat van alle intensieve integraties die wij absorberen en zelfs in deze tijd uit beginnen te stralen. Wij ademen ons nieuw geboren Zelf in/naar deze werkelijkheid uit, omdat wij onze Goddelijke en ware essentie steeds meer op verscheidene niveaus belichamen, die onze lichamen op dit moment voor ons vast kunnen houden.
Net zoals in de tijden van Lemuria houden wij de ruimte en de frequenties van het Licht vast, via ons eigen bewustzijn in onze belichaming, en dit is zo hoog als het voor ons mogelijk is om het in stand te houden. Wat wij nu vasthouden, is iets dat wij nog nooit eerder tegelijk vast konden houden op zo een niveau van bewustzijn en in deze lagere dichtheid, want onze lichamen transformeren tezelfdertijd en op hetzelfde tempo waarop ons bewustzijn ons opnieuw geboren laat worden in/naar onze Goddelijke essentie.
Momenteel arriveren wij op de hogere niveaus van integratie van ons geboren Zelf, welke onze Goddelijkheid is, ons Christus bewustzijn en ons IK BEN expressie. Deze niveaus vereisen heel veel van Zelf acceptatie, kennis, vertrouwen en tegemoetkoming want wij beginnen het Meesterschapsniveau van ons eigen Zelf te ervaren. Dit Meesterschapsniveau brengt ons allemaal in/naar werkelijkheden waar je in/naar de richting gewezen wordt van dat wat betreffende het ego losgelaten moet worden, want er is geen ego in het zelf Meesterschap.
Een waar Meester-wezen heeft niet één gedachte of oordeel over een ander, want de Meester ziet alles als één en alles als één met hem/haar. Een Meester ziet alles als een proces van Zijn zonder enig oordeel, want niets is verkeerd of slecht op dit niveau van bewustzijn, alles is gewoon. Of we komen ons ego in het Nu onder ogen, of we ontvangen meer lessen om dit voor eens en voor altijd los te laten. Dit brengt heel veel triggers en intense energieën die zich met jouw werkelijkheid vermengen, om jou te helpen bij het loslaten.
Sanat Kumara heeft mij een echte welgemeende begeleiding gegeven dat betrekking hierop had en ik was verbijsterd aangaande hoe dun de sluier van oordeel is. Ik zal deze begeleiding en verklaring met jullie allemaal delen via een voorbeeld:
"Als je bijvoorbeeld naar beneden scrollt wat betreft iemands profiel op het internet of ziet dat iemands persoonlijke werkelijkheid gevuld is met interesses waarvan jij voelt dat het niet nodig is om er ook maar wat voor energie dan ook aan te besteden, en je denkt bij jezelf: waarom houdt deze persoon diens focus hierop in plaats van op liefde? Dan is dit oordeel want je geeft een invulling aan wat die ander zou moeten doen in plaats van dit huidige gekozen pad van deze persoon. Een Meester-wezen oordeelt niet aangaande wat hij ziet want hij ziet Liefde in alles en dat allemaal zonder wat voor gedachte dan ook. Hij neemt waar, hij ziet en hij staat toe. Dit met respect voor het pad van iedereen. Je kunt geen invulling geven aan wat een ander zou moeten doen of zou moeten zijn vanuit jouw gezichtspunt, je kunt alleen aangaande jouw eigen werkelijkheid beslissen en de rest laten ZIJN."

Lemuriaanse Feestviering - Deel 2: Sanat Kumara Spreekt - 20 Mei 2014


Lemuriaanse Feestviering - Deel 2
Sanat Kumara Spreekt
20 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie
Geachte Sanat Kumara,
Ik heb nooit bewust met u gecommuniceerd. Nochtans, voel ik dat u gedurende vele jaren binnenin mij geweest bent, in feite, sinds ik met mijn eerste leraar in de 70er jaren werkte. Ik denk dat u mij onlangs opgeroepen hebt, aangezien ik ernaar geleid werd om uw prachtige verhaal te lezen, welke ik had moeten lezen in de vroege 90er jaren, aangezien het toen gepubliceerd werd.
Op de één of andere manier sprong uw boek, "Het Verhaal van SANAT KUMARA, Training van een Planetaire Logos", gechanneld door Janet McClure, er voor mij uit vanaf de lagere plank van mijn boekenkast. Het heeft een LANGE tijd genomen om het op tijd te lezen, terwijl ik NU begrijp hoe enorm belangrijk het is.
Ik had het boek vele jaren geleden gelezen en het was in mijn belangrijkste boekenkast met mijn meest dierbare spirituele boeken. Ik hoorde letterlijk een oproep vanaf de andere kant van de kamer en het boek riep naar me om ernaar te kijken. Feitelijk, riep u me op om me U te herinneren. Sinds die oproep heb ik alles over u en uw ervaringen en de grote dienstverlening die u aan dierbare Gaia gaf gelezen.
Ik probeer nu om de oude begraven emoties los te laten die mijn middelen van het organiseren van informatie beperkt hebben zodat ik meer bewust uw begeleiding kon ontvangen. Help me om me te ontspannen bij het schrijven van uw boodschap waartoe u mij getraind hebt om te horen.
***
Sanat Kumara Spreekt:
Geliefden, wij spreken net zoveel door middel van jullie als dat wij tegen jullie spreken. Wij komen in/naar jullie NU om jullie te helpen herinneren wat jullie op Venus leerden voordat jullie je eerste incarnaties op de Aarde namen. Jullie allemaal in dit HIER en NU waren onder diegenen die Gaia's oproep beantwoorden bij de ondergang van Atlantis. Jullie waren zulke wezens van Licht dat jullie naar Venus moesten gaan om jullie frequentie te verlagen naar een frequentie welke in/naar een gestalte op Gaia's ernstig gewonde planeet kon stappen.
Het is niet belangrijk of jullie je wel of niet die reis kunnen herinneren. Wat wij, Sanat Kumara, NU in/naar jullie geheugenis roepen is de dienstverlening die jullie beloofden te geven. Deze dienstverlening was om jullie ZELF te herinneren door ontelbare incarnaties heen gedurende de lange duistere nacht van de Kali Yuga, wat jullie allemaal deden.
Leven na leven probeerden jullie het je te herinneren. Soms konden jullie het je alleen als een kind herinneren, niettemin toen jullie op de Aarde speelden hielpen jullie Gaia om te herinneren. Jullie zien nu dat Gaia een levend wezen is en capabel van het creëren van iedere vorm die Haar bevalt. Jullie beseffen niet hoezeer jullie Gaia geholpen hebben door jullie Liefde voor Haar planetaire expressie te herinneren.

woensdag, mei 21, 2014

De Schepper - 21 Mei 2014


Een Schrijven van de Schepper
 "Vraag…"
21 Mei 2014 - Jennifer Farley
Onderzoek jouw "innerlijke werkingen" om te beslissen wat je wel en niet moet houden. Alle dingen waarvan je dacht deze nodig te zijn voor bescherming, comfort of liefde zullen niet meer belangrijk zijn.
In jouw immer uitbreidende besef, zal er altijd iets zijn dat prachtiger is om te komen en diens plaats in te nemen. De "Ouderen" hadden het juist toen zij zeiden, "Vraag en je zult ontvangen".
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

De Raad van Negen - Uitbreiding van het Zelfbesef - 17 Mei 2014


De Raad van Negen
"Uitbreiding van het Zelfbesef"
17 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher (Tazjima Amariah Kumara)


Wij zijn de Raad van Negen. Wij komen vandaag naar jullie toe om met jullie het onderwerp te delen van de uitbreiding van jullie interpretatie van zelfbesef. In het kort, "Wie ben jij?"
Het merendeel van de mensheid ziet zichzelf als alleen bewust te zijn binnenin hun huidige fysieke lichaam. Zij hebben geen geheugenis of herinneringen over het geleefd hebben van andere levens, ofwel hier, in andere culturen, in een lichaam van een ander geslacht of op een andere planeet in een ver verwijdert sterrensysteem.
En nochtans, begint een groeiend aantal van ontwaakte mensen deze herinneringen te hebben. En met de herinneringen komt een nieuw gevoel van binding met dat wat zowel binnenin als buitenom is.
Waarlijk niets bestaat in dit Universum dat niet verbonden is aan de rest van de Schepping. Dus, als het momenteel moeilijk voor jou is je voor te stellen dat jij, ook, banden zou kunnen hebben met de grote galactische beschavingen die voorbij dit zonnesysteem bestaan, denk dan nog maar een keer. Nog beter, begin de verbinding te voelen alsof het waar is en je zult beginnen te begrijpen, diep in de kern van jouw besef van zelf, dat het waar IS.
Jullie allemaal bestaan op meer dan één vlak of dimensie. Het geheel van Jou bestaat op ettelijke 352 vlakten of dimensies, vanaf de lijn of lineair naar de Troon van de Schepping, en alles daar tussenin.
Jij bent een groots, schitterend Wezen en toch, ben je opgemaakt uit vele geïndividualiseerde facetten, velen die zich niet altijd van jou bewust zouden kunnen zijn, zoals je momenteel op GAIA bestaat.
Niettemin is jouw ziel opgemaakt uit 12 afzonderlijke ziel extensies. Jij bent momenteel gevestigd op GAIA, op de planeet Aarde, in het Zonnesysteem van Sol, een middelgrote gele ster op een buitenste liggende arm van de Melkweg Galaxy. Dus wat zijn de andere 11 ziel extensies aan het doen? Waar zijn zij, vragen wij ons af? Zij zijn druk bezit met te doen wat jij aan het doen bent, het universum verkennen en het leven in al diens vormen en substituten ervaren. Sommigen mogen op GAIA hun basis hebben en nochtans anderen mogen levensspannen verkennen en ervaren welke op volledige andere planeten en tijdlijnen doorgebracht worden. Jouw ziels richtlijn is om te zijn, te verkennen, te ervaren … en om wat geleerd is terug naar de Bron te brengen.