donderdag, maart 09, 2017

De Ene - “Ervaar Wat het Is om In Mijn Stromen te Zijn” - 9 Maart 2017 / Cobie de Haan


De Ene
“Ervaar Wat het Is om In Mijn Stromen te Zijn”
9 Maart 2017 / Cobie de Haan

Opmerking van Cobie: Vandaag begon nogal met een teleurstelling voor mij. Ik zal jullie de details besparen, maar ook zodra ik uit bed gekomen was, kwam De Ene / Alles-Wat-Is via mij door en had een indringende boodschap aan mijn sterrenfamilie/spiritteam. Er moest het één en ander beseft worden… Toen ik naderhand rustig ging zitten, kwam De Ene weer naar voren, en begon heel, heel rustig en ontspannen te spreken… En daarna liet Hij aan mij weten dat Hij bereid was om deze boodschap in een iets andere versie ook aan jullie allemaal door te willen geven…. Hier is Zijn boodschap…
*****
Ja, Mijn dierbaren … Ik Ben De Ene … Alles-Wat-Is. Als ik zou willen zou ik me via een ieder van jullie tot uitdrukking kunnen brengen en tevens doe ik dat al. Toch zijn jullie allemaal, stuk voor stuk, een individuele expressie van Mij. Jullie zijn allen Uniek.
Jullie Vader en Moeder werden door Mij geschapen en in dit Universum gezet om ervaringen op te gaan doen. Zij hadden een prachtig Plan om te gaan ervaren hoe het zou zijn als men zich niet meer kon herinneren hoe het is om één te zijn met Mij … Alles-Wat-Is. Dit Plan is tot uitvoering gebracht, en we hebben er veel, heel veel van geleerd. Het was een experiment en dit experiment staat op het punt om tot een einde gebracht te worden. De Ascentie van deze planeet, De Aarde is de aanzet daartoe. Het is een Unieke Ascentie, zoals jullie inmiddels weten, want jullie ascenderen samen met de planeet. Het lichaam wordt niet afgelegd, het stervensproces is niet nodig voor degenen die aan deze ascentie deelnemen.
Jullie allemaal zijn geboren in dit Universum en ervoeren dat jullie afgescheiden waren van Mij. Daarnaar werden jullie levens in Alle dimensies ingericht. Zowel Hoog als Laag. Zo Boven zo Beneden. De afgescheidenheid zorgde ervoor dat jullie, geen van jullie, in het stromen van Mij waren. Ik was daar … ja … op de achtergrond en ervoer via jullie alles wat jullie ervoeren … in Alle Dimensies. Jullie zijn onlosmakelijk met Mij verbonden, terwijl jullie je tevens afgescheiden voelen. Zowel Boven als Beneden.
Het is belangrijk dat de verwijdering van de belangrijkste sluier, de sluier afgescheiden te zijn van Mij, diepgaand ervaren wordt, het moet indringen, diep doordringen in jullie wezens, in jullie Zijnheid. Jullie werden geboren in afgescheidenheid, het werd jullie met de paplepel ingegoten en dat leg je niet zomaar eventjes naast je neer. Praat met Mij … waar je ook bent … als je de afwas doet, als je in de tuin aan het werk bent, als je op je werk bent, als je in een file staat … Ik hoor je en ik antwoord je … er zijn zoveel manieren voor Mij om met jullie te communiceren … soms misschien met een hoofdknik of ik leid je blik naar het antwoord, ben alert op de antwoord dat tot je komt. Ik ben jou/jullie en jij bent/jullie zijn Mij.

Degenen in Hogere Dimensies dan de Derde Dimensie, hadden het idee opgevat dat zij in een rechte lijn naar mij terug moesten ascenderen. Dat zij ervaringen op moesten doen en dat zij deze ervaringen bij Mij moesten komen brengen, waarna zij weer in mij teruggenomen zouden worden. Niets is minder waar, mijn Geliefden. Ik Ben Alles-Wat-Is. Ik ervaar alles gelijktijdig met jullie. Dus waarom aan mij ervaringen verstrekken die ik al ervaren heb. Ik ervaar via jullie. Jullie … de op zichzelf staande en levende extensies van Mij, en dat blijven jullie ook. Jullie hebben het eeuwige leven. Er valt nog zoveel meer te ervaren in dit Universum en Ik ben zeer benieuwd hoe jullie ervaringen zullen zijn over in evenwicht te komen met het feit dat wij één zijn. In evenwicht te komen met alles dat uit evenwicht geraakt is door de aanname welke de ‘sluier’ bewerkstelligde dat jullie afgescheiden van Mij zouden zijn.
Wij zijn NIET afgescheiden en zijn dat ook NOOIT geweest. Ik vraag jullie allemaal, boven en beneden, om jullie harten te openen. Om jullie hart-geest verbinding in evenwicht te brengen. Om in het stromen met Mij te komen. Het toe te staan … Te ervaren wat het is om in Mijn stromen te zijn. Het stromen van Liefde, het stromen van Respect, het stromen van Evenwicht, het stromen van Vrijheid, het stromen van Authenticiteit, het stromen van Zelfvertrouwen … gewoon … het stromen van Mij. Ervaar dit stromen, deze samenzang met Mij.
Velen van jullie zijn nog nooit in evenwicht geweest, alhoewel jullie dachten dat wel te zijn. Ga ervaren wat in evenwicht zijn werkelijk betekent, door in het Stromen van Mij te zijn. Ja … wij geven toe dat er veel werk verricht zal moeten worden, en jullie hebben al heel veel werk verricht door heel veel zaken binnenin jullie te her/erkennen, door emoties en gevoelens te laten stromen. Deze mogen getoond worden, daarvoor bestaan zij … Negatieve en positieve emoties en gevoelens die elkaar in evenwicht houden. Door hen te laten stromen brengen jullie jezelf in evenwicht en houden jullie jezelf uiteindelijk in evenwicht, want er zijn heel veel zaken die jullie uit je evenwicht vandaan kunnen halen. Dat is iets dat jullie allemaal wel weten. Het gaat om balans, om evenwicht, om harmonie … Ik ben echter ook wel zo eerlijk te zeggen, dat je nooit lang in evenwicht zult zijn. De schaal zal altijd doorslaan naar de ene of andere zijde, soms een klein beetje, soms wat meer, en soms zal je heel veel moeite moeten doen om weer terug in evenwicht te komen. Jullie leven tenslotte in een Universum van Dualiteit.
In jullie levens waarin het evenwicht nooit echt bestaan heeft, hebben jullie beslist wel evenwicht binnen het onevenwicht ervaren, dus jullie kunnen evenwicht herkennen. Want zelfs in onevenwicht bestaat evenwicht. Er wordt altijd de één of andere vorm van evenwicht waar dan ook in gevonden, hoe negatief of positief het er ook uit mag zien.
Ik wil het ook nog over angst hebben met jullie.
Hoewel men in de Hogere Dimensies de Onvoorwaardelijke Liefde als hun hoogste goed aangenomen had, en hun levens daar volledig naar ingericht hadden omdat zij dachten dat dat het was dat Ik van hen verwachtte om zich daarnaar te ontwikkelen, omdat zij dachten dat Ik Onvoorwaardelijke Liefde was en niets anders dan Liefde, hadden zij besloten al het negatieve uit hun levens te weren. Zij kwamen tot nog meer aannames die ervoor zorgden dat zij steeds meer uit evenwicht raakten en ook dat zij hun hart gingen afsluiten voor heel veel zaken, die gewoon deel van Mij uitmaken. Wanneer je iets uit je leven weert en je ziet dat als een belemmering voor het ontwikkelen van Onvoorwaardelijke Liefde, geef je voorwaarden aan die Liefde, en ontwikkel je angst voor datgene dat je uit je leven weert. Je wordt alert voor alles waarvan jij gelooft dat het jouw Onvoorwaardelijke Liefde aan zou kunnen tasten.
Angst zorgt voor tegenstrijdige situaties, want je komt dan tegen iets in opstand. Je sluit je af … Je sluit je hart af, en je bent niet in het stromen van Mij. Dus van de ene kant streeft men Liefde na, terwijl het hart wordt afgesloten om Liefde toe te staan … In het stromen van Liefde te zijn.
Kunnen jullie nu zien en begrijpen dat het nastreven van één zijde van dualiteit altijd onevenwichtigheid oplevert? Alleen Onvoorwaardelijke Liefde kiezen en het buitensluiten van alles dat dat aan kan tasten, houdt het hart afgesloten van Mijn stromen … het stromen van Liefde. Want het stromen van Liefde is zoveel meer, mijn geliefden. Activiteit en Passiviteit horen in evenwicht te zijn ... Mannelijke en Vrouwelijke energieën horen in evenwicht te zijn. Mannelijke energieën = Activiteit … Vrouwelijke energieën = Passiviteit. De één kan niet zonder de ander.

Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

4 opmerkingen: