zondag, maart 18, 2018

De Arcturiaanse Raad - Het Lied van het Universum - 18 Maart 2018 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Het Lied van het Universum
18  Maart 2018 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Als je aandachtig luistert naar de stilte, kan je altijd iets waarnemen, en in die waarneming zal je een boodschap ontvangen. Dit is één van de redenen waarom het zo belangrijk voor jullie allemaal is om jezelf los te koppelen van jullie apparatuur en naar buiten de natuur in te gaan. Dit is waarom  het zo belangrijk voor jullie allemaal is om op te houden met zoveel te denken en meer te gaan mediteren en meer binnenin te gaan.
Het Universum praat altijd tegen je, maar jullie werden getraind om naar andere mensen en organisaties, nieuwsbronnen en predikers/prekers te luisteren. Jullie hebben je contact met het geluid verloren dat het Universum maakt. Jullie willen een stem in jullie hoofd horen, welke afkomstig is van een geascendeerde meester of een aartsengel, maar dat is alleen maar omdat aan jullie onderwezen werd om woorden boven vibratie, en soms zelfs boven de waarheid te waarderen.

Wij nodigen jullie uit om zonder verwachting te luisteren. Luister zonder een vraag geformuleerd te hebben. Luister naar wat de stilte aan jou mee te delen heeft, en weet dat jij degene bent die het allemaal orkestreert. Jij bent de gever en de ontvanger, en je bent bedoelt om dit Universum te voelen en te horen, net zozeer als je het kunt zien.
Als je echt je verbinding met alle wezens in dit Universum wilt begrijpen, moet je vertragen en lang genoeg luisteren om de oproep te horen, om te horen hoe het Universum je oproept. Zeker, er is heel veel te verkrijgen van op het Internet te zijn en je met andere mensen te verbinden op alle manieren dat jullie met jullie apparatuur doen, maar jullie krijgen altijd slechts een fractie van het verhaal. Maar wanneer jij je afstemt en luistert, wanneer jij je openstelt om te ontvangen, dat is wanneer je de harmonie van jouw lied kunt voelen met het lied van het Universum. (1)
Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.”
*****
Voetnoot:
(1) Cobie: Dit soort boodschappen zien we de laatste tijd steeds vaker. Net zoals we de boodschappen zien over “The Event” dat het Internet stormenderhand veroverd lijkt te hebben. Er staat zeker iets te gebeuren, dat is wel zeker. Luister daarom naar boodschappen zoals bovenstaande, want ik ben er aardig zeker van dat er contact gemaakt zal worden vanuit de hogere dimensies, jullie hogere zelf … binnenin. Maar daar moet je wel open voor staan en je best voor gaan doen. Daarom wordt er zo’n nadruk gelegd op het feit om je te ontkoppelen en te gaan mediteren en open te staan voor wat-dan-ook. Voor een ieder zal het een unieke belevenis/ervaring zijn.
Laat de externe wereld een stuk minder op de voorgrond staan. De veranderingen komen van binnenuit. Jullie voelen dat er iets staat te gebeuren. Neem daarin mee, dat die gevoelens opgevangen worden van jullie hogere zelf of spiritteam, die ook vol verwachting zijn over de aanvang van een verandering voor ons allemaal hier op Aarde, voor ons in de fysicaliteit. En dat komt mede omdat zij zelf door zoveel veranderingen heen gegaan zijn. Veranderingen die bij ons nog bekend gemaakt moeten worden. Dat zal rechtstreeks van hoger zelf naar diens incarnatie gaan, maar ook via boodschappen die het onderwijs van het hogere zelf aan diens incarnatie zullen gaan ondersteunen.
We zullen ook zien dat soms (of misschien vaak) innerlijke veranderingen vrij snel diens beslag in de externe wereld zullen vinden. Denk dan aan het volgende. Onze wereld is onze externe werkelijkheid … maar … Aangezien de hogere dimensionalen -- de hogere zelven, de spiritteams van iedereen, en al diegenen die zelfs momenteel geen incarnaties op de Aarde rond hebben lopen en wel met de Aarde werkzaam zijn, denk aan leden van de GFL --  met ons aan het werk zijn, is onze externe werkelijkheid (persoonlijk en ook collectief gezien) ook hun externe werkelijkheid. Voor hen gelden de Universele Wetten ook. Denk alleen maar aan “Je schept je eigen werkelijkheid”.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2018. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten