maandag, juli 02, 2018

“Universele Wetten en Wees Voorzichtig Met Wat Je Wenst” - 2 Juli 2018 / Cobie de Haan


“Universele Wetten en Wees Voorzichtig Met Wat Je Wenst”
Kleine Update Zonnestelsel 4de Dimensie - Wees Voorzichtig Met Wat je Wenst - De Goddelijke Stralen - Geneesmiddelen/Medicijnen
2 Juli 2018 / Cobie de Haan

*** Ik raad een ieder aan die de laatste acht artikelen van mijn hand nog niet gelezen heeft dit te gaan doen voordat je begint met onderstaand artikel. Een lijst staat in de juiste volgorde helemaal onderaan. Als je de bedoelde artikelen dus nog niet gelezen hebt, zal je datgene waar ik het over heb in dit artikel niet afdoende kunnen begrijpen. ***
Het proces waarin mijn spiritteam en ik door Vader en Moeder en De Schepper geplaatst werden, lijkt soms enorme stappen voorwaarts te maken met mogelijke hoopvolle ontwikkelingen om vervolgens af te zakken naar; “Jee, komt er dan nooit eens een keer een einde aan?” Ik zou zo graag eens zien dat er ook op het menselijke persoonlijke vlak enige zaken rechtgetrokken gaan worden, maar tot nu toe … heb ik nog niets opgemerkt dat bewijs zou kunnen zijn van dat feit…
Ik weet echter zeker dat zij hard aan het werk zijn met het uitbalanceren van het evenwicht van onze planeet en Maan met de Nieuwe Zon die nog steeds bezig is opgewaardeerd te worden door De Schepper (Lees ook het artikel: “Twee Zonnen”). Zij zijn bezig met het uitbalanceren van het zonnesysteem in de derde dimensie en nu ook het zonnesysteem in de vierde dimensie. Ik heb iemand, die de vraag stelde over hoeveel planeten inmiddels geascendeerd zijn verteld, dat uit ons zonnesysteem twee planeten geascendeerd waren. Venus en Arcturus … maar dat is niet correct. Het is alleen Venus, want Arcturus maakt geen deel uit van ons zonnesysteem.
Dus het zonnesysteem in de vierde dimensie kent maar één ons bekende planeet en dat is Venus. De andere planeten ontbreken nog. Inmiddels heb ik daar alweer iets meer over geleerd. Het was ook nog één groot vraagteken voor de hogere dimensionalen hoe de Aarde, de Maan en de Nieuwe Zon uitgebalanceerd te krijgen met de Zon in de vierde dimensie en Venus. Dit was ook één van de redenen waarom men aannam dat wij alleen maar op doorreis zijn in de Vierde Dimensie en ons geen plaats zouden veroveren in dat zonnestelsel. Dat gaat dus wel gebeuren … de vraag is … “Hoe??” …  Het antwoord daarop blijkt niet zo moeilijk te zijn. Alle nog ontbrekende planeten zullen naar de vierde dimensie gehaald worden. Nee, niet de originelen en je kunt het eigenlijk ook geen ascentie van de planeten noemen. Het enige wat de hogere dimensionalen niet kunnen is het opsplitsen, zoals bij Venus gebeurd is, van de planeten. Dat is een werk voor De Schepper. De Schepper gaat dat dus met alle planeten, die nog ontbreken in de vierde dimensie aangaande ons zonnestelsel, in de derde dimensie doen.
De hogere dimensionalen komen na zo’n opsplitsing dan om de hoek kijken om de planeten op hun plaats te krijgen vanuit de derde dimensie naar de vierde dimensie. Wij weten inmiddels dat de hogere dimensionalen zich enorm technisch ontwikkeld hebben. Zij kunnen met hun ruimteschepen van het ene naar het andere punt ‘springen’ in plaats van de hele weg te moeten bereizen. Deze technologie gaat ingezet worden voor een volledige planeet. Ze moeten uiteraard de technologie nog gaan aanpassen, maar zo verzekerden zij mij, dat is geen al te groot karwei en dat kunnen ze dus gemakkelijk voor elkaar krijgen.


Dus zodra De Schepper een planeet, bijvoorbeeld Mars, opgesplitst heeft, vangen de hogere dimensionalen, bij wijze van spreken, Mars in het ‘veld’ van de springtechnologie en transporteren deze zo rechtstreeks naar diens plaats in de vierde dimensie. Als de berekeningen dan inderdaad kloppen, zal de planeet in één keer op de juiste plaats in de vierde dimensie tevoorschijn komen. Natuurlijk zullen alle planeten aldaar voor ons verhuld blijven totdat iedereen op Aarde weet wat er aan de hand is en dus ontwaakt is zogezegd.
De Zon in de vierde dimensie moet tijdelijk het ‘veld gaan ruimen’ voor onze Zon, de Zon die met ons meereist. Ook met de ‘springtechnologie’ zal de vierde dimensionale Zon naar een ruimte getransporteerd worden waar deze een tijd kan verblijven zonder waar dan ook schade aan de richten. In die ruimte zijn ook tijdelijke hemellichamen geplaatst of gecreëerd om in evenwicht met die Zon te zijn. En ook deze Zon zal opgewaardeerd worden door onze Schepper. Want als wij het zonnestelsel in de vierde dimensie gaan verlaten zal er een Zon moeten zijn die gelijk is aan de Zon die wij meenemen naar de Vijfde Dimensie. Dus ook de Zon in de vierde dimensie gaat een onvergankelijke Zon worden.
Het klinkt natuurlijk heel gemakkelijk zoals ik het beschrijf allemaal, maar evenwicht met de Zon aldaar en planeet of planeten is ook van cruciaal belang. Hoe ze dat allemaal precies oplossen dat laat ik maar mooi aan hen over…
Wees Voorzichtig Met Wat Je Wenst
Goed, onlangs op een ochtend toen ik net ontwaakt was besefte ik het één en ander over hoe het toch komt dat de hogere dimensionalen zich ontwikkeld hebben zoals zij gedaan hebben.
Ik heb jullie verteld over het idee dat naar voren gebracht werd door het Schepperras bij onze Schepper om een Universum te creëren waarin alleen zijn mannelijke zijde/energieën tot uitdrukking zouden worden gebracht en ook dat degenen die in dat Universum leefden zouden denken afgescheiden te leven van Hem. Dat idee werd enthousiast ontvangen want het bracht weer een nieuwe kans om Zichzelf beter te leren kennen en Alles Wat Liefde Omvat in Evenwicht Zijnde nog beter in Evenwicht te krijgen. Aldus geschiedde…
Vader en Moeder zagen het levenslicht en gingen aan het werk voor De Schepper om deze twee hoofdthema’s te verwezenlijken. Dat dit eonen en eonen aan tijd genomen heeft behoeft geen nadere uitleg. De rest van het verhaal kennen we wel in verband met het creëren van het dimensionale systeem en de aankleding daarvan.
Vader en Moeder ‘gedroegen’ zich richting degenen die in het dimensionale systeem leven, werken en wonen … als God. Via degenen die in de 13de dimensie leefden, de Goddelijke Zelven voor de rest van de hogere dimensionalen, gaven zij boodschappen aan die ‘rest’ door. Dus de hogere dimensionalen zagen Vader en Moeder aan voor God. Aangezien er ook geen enkele melding gemaakt werd over Moeder God, dacht men dat alleen Vader God bestond en er dus geen partner was. Alleen daardoor al kwamen de mannelijke energieën meer op de voorgrond te staan.
De hogere dimensionalen in de achtste dimensie hadden het hun missie gemaakt om “Te Zijn Zoals God” … Wel we weten wat dat opgeleverd heeft. Eenzijdigheid, geen tijd, geen verleden of toekomst alleen het Nu-moment, geen negativiteit van wat voor aard dan ook, niet oordelen, passief en neutraal zijn, er bestond geen opeenvolging en men moest in onvoorwaardelijke liefde leven. Dit alles werd aangestuurd door Vader en Moeder. Niet door De Schepper, die volgde allen in hun kielzog met de Universele Wetten. En we gaan nu heel goed zien hoe de Universele Wetten werken…
Men dacht te weten hoe God in elkaar stak en probeerde dat ‘na te doen’ in eenzijdigheid en alle bovengenoemde zaken waarvan men dacht dat God zo was... Iets dat niet gaat in een Universum van dualiteit en daardoor kwamen zij muurvast te zitten. Het waren Vader en Moeder die hen aangaande dat ‘nadoen’ schaakmat wisten te zetten. De 8-dimensionalen kregen regels en voorschriften opgelegd, indoctrinaties en waarden en normen werden langzaam maar zeker ingevoerd. Stel je eens voor in wat voor een leven zij in de achtste dimensie terecht waren gekomen.
Zij moesten zich aan strenge regels en wetten houden om een eenheidsbewustzijn in stand te houden onder het juk van zelfopgelegde waarden en normen van bijvoorbeeld dat tijd een illusie is, dat zij altijd in het Nu-moment dienen te leven, dat zij passief en neutraal moesten zijn en dat zij op geen enkele manier in contact mochten komen met negatieve gedachten, gevoelens of situaties … enzovoorts. De onvoorwaardelijke liefde deed hen als het ware een zombie-achtig leven leiden. Zij deden niet veel in de achtste dimensie omdat zij dachten zichzelf als God te moeten ontwikkelen. Zij creëerden geen externe wereld. Een zee van zielen was aanwezig in de achtste dimensie zonder een externe werkelijkheid. Het enige wat zij deden waren de opdrachten uitvoeren in volledige dienstverlening aan Vader God, die in werkelijkheid gewoon Vader en Moeder was. Wat zij niet in de gaten hadden dus, was hoe Vader en Moeder in werkelijkheid met hen omgingen! En dat was alles behalve positief! Want we weten dat hun opdracht was om de mannelijke energieën op de voorgrond gezet te krijgen terwijl iedereen dacht in afgescheidenheid van De Schepper (voor hen Vader en Moeder) te leven. De mannelijke energieën kwamen onder hun ‘bekwame en onzichtbare’ leiding tot ‘bloei’ in al hun negativiteit die wij vandaag de dag op de planeet zo goed kennen. Maar ook kent men deze negatieve mannelijke energieën heel goed in de hogere dimensies.
Dus de gedachte en wens om te moeten “Zijn Zoals God Is” werd zeer deskundig uitgewerkt door Vader en Moeder op een manier die werkelijk verbluffend was. Want iedereen ontwikkelde zich inderdaad zoals Zij waren, alleen dacht men dat God Liefde en dus geheel anders van aard was, wat erin resulteerde dat zij hun mannelijke energieën gingen onderdrukken met hun mannelijke energieën om de vrouwelijke energieën na te kunnen doen, waarvan zij dachten dat God deze was. Dat deze allen vrouwelijke energieën waren, daar werd niet eens bij stilgestaan. Zij wisten niet, net zoals wij op de planeet, dat De Schepper Alles-Wat-Is is en niet Vader en Moeder. En dat is ook logisch want de opdrachten kwamen van hen via de Goddelijke Zelven/13-dimensionalen naar hen toe. De Universele Wetten werden precies uitgevoerd zoals men dacht en wenste te zijn. In het denken zoals God te moeten zijn werden zij ondersteund, maar ook de wens dat zij zoals Hem moesten zijn werd ondersteund. De gedachten maakten de wens mogelijk en zij werden zoals Vader en Moeder.
Dus het spreekwoord “Wees voorzichtig met wat je wenst” is hier zeer duidelijk op van toepassing.
Omdat de hogere dimensionalen dus geen eigen werkelijkheid gecreëerd hadden en zij dus via de opdrachten van Vader en Moeder intensief met de incarnaties op even welke planeet dan ook werkten, werd de gehele derde dimensie hun externe werkelijkheid, uiteraard aangestuurd door Vader en Moeder. Zij waren precies zoals hun ‘God’ was, alleen hadden ze dat niet in de gaten. Zij dachten dat de derde dimensie een hologram was en dat zij daar raak konden experimenteren met wat zij maar wilden, (Vader en Moeder leiden immers het experiment van alleen de mannelijke energieën actief te hebben en dat men geloofde afgescheiden te leven van God) want zij dachten immers dat zij voor God allemaal ervaringen en kennis opdeden en dat die ervaringen en kennis bij hun terugkeer in Zijn Zijnheid afgegeven dienden te worden. Zij hadden, omdat het hen niet lukte naar de negende dimensie te ascenderen, hun eigen problemen, angsten, irritaties en frustraties welke keurig onder het mom van onvoorwaardelijke liefde enzovoorts onderdrukt en weggestopt werden … en welke hier bij ons gereflecteerd worden. Zij hadden zich, net zoals Vader en Moeder in een positie gemanoeuvreerd dat het leek alsof zij overal ‘buiten’ stonden. Dat zij er geen deel van uitmaakten. Zij hadden begrepen dat zij in de achtste dimensie dermate geëvolueerd waren dat zij geen zelfonderzoek meer hoefden te doen of te geloven dat zij waar dan ook enige invloed op uit zouden oefenen. De Universele Wetten die op een gegeven moment bij hen neergelegd werden waren voor hen niet geldig dachten zij, alleen voor diegenen die gingen ascenderen van de derde naar de vijfde dimensie.
De hogere dimensionalen bleven in de achtste dimensie, zij kwamen daar nooit uit vandaan en werkten via eigen klonen met alles dat er plaatsvond in de lagere dimensies. Zij stuurden alles van binnenuit aan. Hun lange termijngeheugen gaf hen in hun geboorte-gedaante de gave/vrijheid om zich met vele, vele dingen tegelijk bezig te kunnen houden. En dat was ook alles wat ze deden. Er was geen privéleven … alles wat er was en wat zij deden was werken, werken en nog eens werken. Dat konden zij ook, want ze hebben geen rust nodig, ze hoeven niet te slapen omdat ze geen lichamen dragen. Zij waren volledig in dienstverlening aan God … een God (Vader en Moeder) die hen naar de afgrond van de mannelijke (meest negatieve) energieën had geleid. 
We moeten begrijpen dat er natuurlijk ook positieve mannelijke energieën bestaan, en als we om ons heen kijken in de wereld dan is het wel eens moeilijk om dat voor ogen te blijven houden. Maar ze zijn er beslist! We moeten ze alleen even gaan ontdekken…
Zouden jullie zo een leven hebben willen leven als zij leefden? Geen externe wereld en altijd maar aan het werk zijn? Helemaal geen pleziertjes zoals wij die kennen? Ons leven is dan niet altijd gemakkelijk maar hun leven ook niet! En ze zijn hier om ons met de ascentie te helpen. De klonen zijn opgeruimd en de originelen uit de achtste dimensie hebben die dimensie verlaten en zijn hier om de taken op hun schouders te nemen die Vader en Moeder nu aan hen toebedeeld hebben. Zij weten wat voor werk er op hen wacht … Ongedaan maken wat ze hier in al hun onwetendheid en goede bedoelingen aangesticht/aangericht hebben. En dat zal beslist enige tijd vergen, dus gun hen die tijd! Het zal een geleidelijk en opbouwend proces zijn… Soms vrij snel … Soms nogal langzaam…
******
De Goddelijke Stralen   
Vader en Moeder hadden aan de hogere dimensionalen ook het ‘pakket’ de Goddelijke Stralen gegeven. Ze hadden er uitleg bij gegeven waar zij voor dienden en hoe ermee om te gaan.
Zo kennen we de blauwe straal of vlam van Aartsengel Michael, de Groene van AE Raphael, de Violette van St. Germaine / AE Zadkiel en ga zo maar verder. Iedere bekende Aartsengel of Geascendeerde Meester diende op één van deze stralen. Er was een volgorde in waar te beginnen en hoe meer je ontwikkeld was hoe mooier en prachtiger de kleur van de straal. Rood, Geel, Groen, Blauw, indigo, zilver, goud met de hoogste … de diamanten straal.
Iedereen had dus een prachtige leidraad over hoe zich te moeten ontwikkelen met welke Goddelijke Straal of Vlam. En ze deden hun best … dat is een ding dat zeker is. Ze waren immers in dienstverlening aan God en waren, omdat het hen maar niet wilde lukken, wanhopig om te ascenderen naar de negende dimensie.
Het is al enige tijd geleden, ik denk al in 2016 dat het was, dat ik op een gegeven moment vroeg. “Die stralen hè? Waar jullie mee werken … Ik kan die niet zien, ik moet me er maar een voorstelling van maken. Jullie kunnen die zeker wel zien? Het is bij jullie zeker allemaal kleuren?” Er kwam niet meteen antwoord. Dus ik weer “Kunnen jullie die stralen ook zien?”
Het antwoord was “Nee, dat kunnen we niet.”
Dus ik fronste mijn wenkbrauwen eens. “Dat kunnen jullie niet? Hoezo niet? Aan jullie zijde moet dat toch zichtbaar zijn?”
“Nee, dat is niet zichtbaar.” was het antwoord.
“Hoe weten jullie dan dat die dingen hun werk doen?”wilde ik vervolgens weten.
“Dat doen ze gewoon….”
“Ohw…”antwoordde ik aarzelend. “Dus jullie kunnen ze echt niet zien?”
“Nee.”
“Bestaan ze dan wel?”
Het was  weer even stil en er werd ineens via mij diep gezucht en gekreund, en er werd met mijn hoofd geschud alsof ze het niet konden geloven….
“Euhmmm … begrijp ik het goed? De Stralen zijn een verzinsel?”
“Ja, verdorie!” was het antwoord.
Nou, jullie kunnen begrijpen dat deze Nieuwe Waarheid wel even insloeg als een bom bij hen. En ik denk zo nu ook bij de meesten van jullie…….
Maar toch … Het geloof in het bestaan van de stralen doet ook heel veel natuurlijk. Denk aan de Universele Wetten die tegemoet komen aan wat je wenst of verwacht of waar je overtuigd van bent. Dat kan bijvoorbeeld goed gaan zoals bij de Blauwe Straal/Vlam van Michael of bij de Groene Straal/Vlam van Raphael.
Bij beide stralen/vlammen werkt de overtuiging aangaande de werking ervan, zowel bij de hogere dimensionalen als bij ons. Als je de bescherming van de Blauwe Straal of van Michael aanroept en je doet het werk zoals je ergens gelezen hebt, dan ben je overtuigt van het feit dat dit je zal beschermen of helpen. En dan gebeurt dat ook … sommigen zullen dat kunnen bevestigen. En ook als je pijn hebt of je hebt de één of andere kwaal om van te willen genezen dan kan het geloof in het werk van Raphael met de Groene Straal tot op zekere hoogte ook diens werk doen.
Ik zeg ‘tot op zekere hoogte’ want soms als je genoeg had van een kwaal en verlossing daarvan zocht via de Groene Straal/Vlam en je had nog niet je les van die kwaal geleerd, dan besloot je hogere zelf of je de genezing mocht ontvangen of niet. Het was niet zozeer dat Raphael de genezing verzorgde, want hij geloofde ook in de werking van de Groene Straal, maar het was De Schepper die de genezing volbracht. Ook met de werking van de Blauwe Straal/Vlam was het De Schepper die de bescherming bood. Als dan een ‘zogenaamde duistere entiteit’ je zou bedreigen dan zou die van een koude kermis thuiskomen als jij het werk gedaan had om je afdoende te beschermen tegen zoiets.
Ik kan jullie verzekeren dat zowel Michael als Raphael zich, bij wijze van spreken, de benen onder het lijf vandaan gerend hebben om jullie maar ten dienste te staan als jullie gebruik wilden maken van hun diensten. Ze wisten dan wel niet dat de stralen/vlammen op zichzelf staand niet werkten maar helemaal nutteloos was hun werk toch ook weer niet…
Het wordt echter anders voor St.Germaine en Zadkiel. De Violette Vlam wordt gebruikt voor het reinigen, opruimen en transformeren van negatieve gedachten en emoties en het transmuteren van emotionele trauma’s. Men schrijft hier en daar dat het ook karma op kan lossen, maar er wordt uitdrukkelijk door St. Germaine tegen mij gezegd dat dat niet waar is. Dat heeft nooit deel uitgemaakt van de werking van de Violette Vlam.
In ieder geval, we weten inmiddels allemaal dat we zelf met onze trauma’s en negatieve gedachten en emoties aan het werk moeten om hen te kunnen accepteren en los te laten. Dat is iets dat geen enkele kracht van buitenaf voor wie dan ook kan doen. Dus ook niet de Violette Vlam/Straal.
En dat is wat dus zo gevaarlijk is met het gebruik van zo’n straal of vlam want degene die ermee werkt denkt dat het opgelost is allemaal en hij of zij er gemakkelijk vanaf komt op die manier, maar het probleem zal iedere keer weer de kop op steken, want je moet er aandacht aan gaan besteden … en dat is Universele Wet! De hogere dimensionalen waren er heilig van overtuigd dat de violette vlam/straal z’n werk deed en dat als het probleem terugkeerde zij dachten dat er een nieuwe laag naar de oppervlakte was gekomen van dat probleem om ook gereinigd en opgeruimd te worden. Niets was minder waar … het was gewoon nog het oude bestaande probleem of trauma.
Ik heb er naderhand, toen het goed bezonken was bij de hogere dimensionalen, best wel eens een grapje over gemaakt, want je kunt je voorstellen … zij met hun ‘smetvrees’ voor negatieve emoties en gevoelens of situaties die ze voor zichzelf onderdrukten of ontkenden, lieten hun klonen zich ‘suf’ reinigen voordat ze weer teruggenomen werden door hen. Het is ook daarom dat een ascentieleven in aanraking gebracht wordt met deze ‘belangrijke’ straal/vlam, want het is enorm belangrijk dat zo een leven ‘schoon’ bij het hogere zelf terugkomt. Ze hebben echter nooit geweten dat de Violette Vlam of Straal niets in de melk te brokkelen had. Maar hun overtuiging dat de reiniging naar alle maatstaven plaatsgevonden had was voldoende voor hen, en die overtuiging zorgde er ook voor dat geen enkel negatief aspect van een teruggenomen leven of ‘besmette kloon’ tot hen door kon dringen want hun overtuiging was dat de kloon-incarnatie of eigen kloon ‘schoon’ bij hen teruggekomen was.  
Het is ook daarom dat ik vanaf die tijd op mijn Blog in persoonlijke schrijfsels erop aan begon te dringen, dat wij allemaal zelf het werk moeten doen van het opruimen van vroeger trauma of wat dan ook dat met de Violette Vlam gedacht werd gereinigd of opgeruimd te kunnen worden. Ik hoorde of las dus veelvuldig de klacht dat er zo verschrikkelijk veel lagen van een probleem bestonden, terwijl men dacht het toch verwerkt en afgehandeld te hebben. Welnu, zoals eerder verteld was dit de reden waarom het iedere keer terugkwam als je alleen maar het opruim- of reinigingswerk met de Violette Vlam deed. Als je nog andere stralen gebruikte voor dat soort zaken, geldt precies dezelfde uitleg zoals ik deze gegeven heb.
Geneesmiddelen/Medicijnen
Waar ik het ook nog even over wil hebben zijn de Geneesmiddelen/Medicijnen. Ik ga niet in op de werkingen ervan enzovoorts. Informatie over geneesmiddelen in alle vormen en maten kan hier gevonden worden “Geneesmiddelen”.
We weten dat de hogere dimensionalen en de leden van de Mensheid zich anders ontwikkeld hebben. De hogere dimensionalen hebben zich enorm technisch ontwikkeld. Aangezien ze ook het één en ander daarvan op Aarde ‘lieten uitvinden’ voerde de Mensheid in hun kielzog met hen mee. Zo kan je uitvindingen van de Mensheid toekennen aan bijvoorbeeld de telefoon, een elektrische grasmaaier, of een naaimachine, en ook de tegenwoordig oprukkende robot vloerreiniger om er een paar te noemen. De computer en het internet komen weer van de hogere dimensionalen en bijvoorbeeld ook de magnetron, de Tv en radio. Ze zijn beide ook werkzaam in de film- en muziekwereld. Wanneer je liedjes hebt die over eeuwige liefde gaan, dan mag je die toekennen aan de Mensheid. Gaan ze over vluchtige voorbijgaande liefde, ga er dan maar steevast vanuit dat deze geschreven werden door kloon-incarnaties van de hogere dimensionalen. Zo zijn bijvoorbeeld alle leden (werd mij verteld) van ABBA van De Mensheid, dat kan je wel afleiden uit de liedjes die Björn en Benny samen geschreven hebben. Het hele bekende liedje van Clouseau “Daar gaat ze” of “Malle Babbe” van Rob de Nijs zijn duidelijke liedjes van de hogere dimensionalen. Ik vertel dit om het verschil aangaande de Mensheid en de hogere dimensionalen in hun ontwikkeling een beetje te illustreren.
Zo ook bestaat er een duidelijk verschil in de ontwikkeling aangaande de kennis over het menselijke lichaam. En ook de ontwikkelingen aangaande medische apparatuur of behandelingen is duidelijk aanwezig. Radiologische behandelingen komen van de hogere dimensionalen, de laser-technologie, de technologie om hartfilmpjes te maken, antibiotica, chemo-therapie of het preventieve onderdrukkende geneesmiddel Prednison/Prednisolon komen ook van hen. Neem niet meteen aan dat alle geneesmiddelen met corticosteroïden aan de hogere dimensionalen toegeschreven moeten worden, ook de Mensheid heeft deze ontwikkeld en gebruikt deze. Ze hebben tenslotte een bepaalde werking die bij bepaalde ziektebeelden meer dan nodig is om gebruikt te worden. De mensheid heeft bijvoorbeeld de röntgentechnologie uitgevonden, de behandeling voor suikerziekte, de open-hartchirurgie, zij staan garant voor de ontwikkeling van orgaan-transplantaties, en in de tandheelkunde is de invloed van de Mensheid groter dan die van de hogere dimensionalen. En zo zijn er ook vele zaken die de ontdekkingen en ontwikkelingen van elkaar aanvullen. Dus de medische wereld zoals wij die vandaag de dag kennen is tot stand gekomen door beide partijen. Alleen is een verschil duidelijk te proeven … Een bepaalde diepgang van de kennis van het menselijke lichaam ontbreekt namelijk bij de hogere dimensionalen. Zij waren het niet gewoon om het samenwerkende verband van de organen en dergelijke te onderzoeken en te begrijpen.
De leden van de Mensheid hebben dus wel diepgaand onderzoek verricht naar de werking van het menselijke lichaam. En dat is ook logisch, want zij leven de levens namelijk zelf en dus de interesse gaat verder dan wanneer je een kloon van jezelf de incarnatie instuurt.  Dan ontbreekt logischerwijs voor de hogere dimensionalen een bepaalde interesse of diepgang om alle processen van het menselijke lichaam te willen leren kennen. De hogere dimensionalen die niet in symbiose met/in een lichaam leven en dus gewoon in hun geboorte-gedaante bestaan, kunnen wel weer genezingen verrichten waar wij met ons verstand niet bij kunnen. Het is echter wel (meestal) alleen de symptomen bestrijden als ze niet weten hoe een ziekte ontstaan is. Ze kennen vele ziekten die voor hen voor bepaalde geestelijke gesteldheden of overtuigingen synoniem genomen worden, en die worden ook gebruikt om de incarnatie inzichten te geven en lessen te leren over zichzelf op het geestelijke vlak. Maar als ze niet begrijpen waarom een ziekte plaatsvindt, want dat gebeurt ook veelvuldig, dan gaan ze niet op zoek naar de reden of oorzaak daarvan, want zij zijn ervan overtuigd dat zij geen zelfonderzoek meer hoeven te doen, en ook nemen zij zonder meer aan dat dit aan het ‘zwakke’ fysieke lichaam ligt. Zoals ik eerder al eens verteld heb, komt bij alleen de kloon-incarnaties de ziekte Fybromyalgie voor … omdat het werken met het lichaam van hun kloon-incarnatie deze ziekte in de hand werkt. En zo zijn er nog wel meer ziekten. Het is vaak een ziekte waar onze medische wereld geen raad mee weet … en dat is ook logisch want de oorzaak ligt op het geestelijke vlak aan de zijde van de hogere dimensionalen. Daar heb je in de fysicaliteit geen ‘greep’ op.
Dus de leden van de Mensheid kennen de werking van het menselijke lichaam en de wetenschappers zijn daarmee aan het werk gegaan om adequate medicijnen en behandelingen te ontwikkelen om onevenwichtigheden van het lichaam te herstellen of parasieten of ziekteverwekkers  tegen te gaan en te overwinnen. Dat is hen bijzonder goed gelukt. De chemische toevoegingen aan geneesmiddelen zijn volledig in evenwicht voor de behandeling waarvoor ze bedoeld zijn. Want het menselijke lichaam kent vele chemische werkingen om een gezond evenwicht in stand te houden. Velen van de Lichtwerkers/Sterrenzaden hebben door het lezen van samenzweringstheorieën en dergelijke een afkeer ontwikkeld voor de Farmaceutische industrie. Zij willen niet die troep van de dokter slikken en alleen maar homeopathische middelen innemen of naar een natuurdokter gaan. Dat is allemaal goed en aardig, maar als jouw geloof in de natuurdokter of de homeopathie twijfels kent zal dat geloof ook niet voor jou werken. Maar ook, als jij je lessen niet leert van de ziekte of kwaal die je hebt ‘mogen’ ontvangen, dan zal de ziekte ook niet verdwijnen om de eenvoudige reden dat je hogere zelf dat niet toestaat. Je hebt de kwaal of ziekte niet voor niets gekregen.
Ik had een email-gesprek met een mevrouw die ik hier om privacyredenen Mevrouw X zal noemen, over een blaasontsteking die zij maar niet de baas kon worden. Zij was al wel naar de huisarts gegaan maar had de medicijnen niet aangeraakt omdat zij ervan overtuigd was dat de medicijnen haar meer kwaad dan goed zouden doen. Ze had al van alles geprobeerd maar niets hielp. Ze schreef mij en samen met haar hogere zelf zijn we aan het werk gegaan aangaande het boven water halen van de reden waarom zij deze kwaal had. En uiteindelijk lukte het haar op eigen kracht om die reden te ontdekken en ermee aan het werk te gaan.
In die tijd ontdekte ik, via het proces waar ik in zit met de hogere dimensionalen, het belang van de geneesmiddelen die De Mensheid ontwikkeld hadden en de hogere dimensionalen dus ook! En dat was heel belangrijk. Deze keer wilde het hogere zelf niet dat een hogere dimensionale genezer de kwaal bij haar kloon-incarnatie kwam genezen. Zij wilde nu eer bewijzen aan de leden van de Mensheid die het pad bewandeld hadden van het ontwikkelen van het adequate middel tegen de blaasontsteking. Dus toen Mevrouw X bij mij kwam om te vertellen dat de blaasontsteking nog steeds niet verdwenen was, bleek dus dat zij de medicijnen die zij thuis had liggen in moest gaan nemen. Ze heeft zelfs een tweede kuur nodig gehad omdat de ontsteking al behoorlijk ver gevorderd was. Vandaag de dag leeft Mevrouw X haar leven zonder blaasontsteking. De medicijnen hebben goed hun werk gedaan!
Dus ook hier kunnen we begrijpen hoe diep de argwaan en angst aangaande vele zaken op onze planeet aangestuurd werden door de hogere dimensionalen om ons ‘ontwaakt’ te krijgen. Zij grepen uiteindelijk alles aan om onevenwicht te creëren. Daar komt nog bij dat we het ook nog even vanuit het oogpunt van de hogere dimensionalen moeten bekijken. En dat betekent door de ogen moeten kijken van Team Dark en Team Light. Team Dark had vrij spel zoals we inmiddels begrepen hebben, en vele zaken zorgden ervoor dat er steeds meer kwalen en ziekten op de Aarde de ‘kop opstaken’. Zowel op het lichamelijke als het geestelijke vlak. Team Dark zag kans om de Farmaceutische industrie in een kwaad daglicht te stellen en tevens daar veel geld aan te verdienen. Team Light ging dan weer aan het werk om hen daarin te ontmaskeren.
Zo kunnen jullie je ontspannen over bijvoorbeeld het verspreiden van gevaarlijke ziektes, of dat de griepvaccinatie gevaarlijk zou zijn. En een voorbeeld van vandaag de dag en wat onlangs in de krant stond is, dat de injectie tegen baarmoederhalskanker door steeds meer mensen geweigerd wordt. Dit middel is door De Mensheid ontwikkeld en doet diens werk. Het overwinnen van mazelen, de pokken enzovoorts hebben wij grotendeels aan de leden van de Mensheid te danken. En zonder dat de hogere dimensionalen dit uiteraard wisten werden de leden van de Mensheid juist aangevallen aangaande al hun goede werken!!! Onthoud jezelf of je kinderen de vaccinaties niet … in ieder geval nu nog niet. Onze lichamen zijn nu nog niet volledig opgewaardeerd. De voorbeelden die wij in de media zien van verlammingen of verschijnselen daarvan, van kinderen die kwamen te overlijden door verkregen injecties, daar kan ik alleen maar over zeggen … Team Dark was daar aan het werk via levenscontracten!! En ja … het is afschuwelijk en ja … het is vreselijk. Maar vergeet niet, als je bestaat in je geboorte-gedaante en het leven in symbiose met/in het lichaam niet kent en ook de praktijkervaringen niet opdoet en je gelooft dat je in een holografische omgeving van alles kunt doen om iets te bereiken en dat het dus een vorm van een spel is, dat je dan een bepaalde ongevoeligheid voor het één en ander ontwikkeld hebt. Je ziet die ongevoeligheid hier op Aarde ook gereflecteerd bij degenen die alleen maar macht willen en totaal niets om anderen geven. Dat is aanwezig binnen families en daarbuiten…
Ik wil wederom benadrukken dat de hogere dimensionalen zich rot genoeg voelen over alles waar zij verantwoordelijk voor zijn … … en ik zou daaraan toe willen voegen “in onze ogen”. Zij wisten niet hoe ECHT onze wereld IS. Zij wisten niet hoezeer Vader en Moeder hen controleerden en manipuleerden. Net zoals wij kloon-incarnaties dat nooit van hen geweten hebben. Zij bevonden zich in hetzelfde ‘bootje’ als wij! Ga maar bij jezelf na … als je ooit een videospel gespeeld hebt dan heb je geen bijkomende gevoelens voor de karakters in het spel. Als het een gewelddadig spel is dan wil je winnen en je tegenstander overwinnen. We kennen ook het feit dat erkent wordt dat kinderen die teveel dit soort spellen spelen ongevoelig worden voor bepaalde zaken op Aarde. En als we de kranten lezen bestaat er een bepaalde ongevoeligheid bij heel veel mensen! Ook wel bij sommige leden van de Mensheid, want ook zij kunnen kiezen om een negatief/duister leven te willen leiden. Wij zijn de externe wereld van de hogere dimensionalen.… En in de externe wereld van hen en onze externe wereld uiteraard ook, leven (voor het overgrote deel) de leden van de Mensheid die proberen er het beste van te maken en proberen te begrijpen en te ontdekken hoe zij van deze wereld een betere wereld kunnen maken. Zij hebben onze hulp hard nodig … Laten we die gaan geven. Laten we wat was in het verleden laten en er niet al te lang bij stil blijven staan … Laten we samen met onze hogere zelven en hogere dimensionalen, die een groot deel van hun leven wijden aan het verhogen van het bewustzijn en het ascenderen van de Aarde, er de schouders onder gaan zetten. Ik weet hoezeer zij dat inmiddels willen en ze staan te popelen totdat aan hen bekend gemaakt wordt dat het proces waar zij, en ik, in geplaatst werden dermate gevorderd is dat ze met de Nieuwe Waarheden op alle terreinen aan het werk mogen gaan.
Je kunt je afvragen, waarom doen ze het nu nog niet? Nou, er is veel, heel veel dat er verwerkt moet worden door hen. Dat gaat net zoals bij ons niet in één keer. En Vader en Moeder en De Schepper leiden hen in een opeenvolgende volgorde door die verwerking heen. Als zij zien dat ze klaar zijn voor een volgende verwerking dan wordt hen deze voorgelegd. Het is namelijk niet aan te raden dat zij met ons aan het werk gaan als zij niet in evenwicht zijn met het achter zich laten van de oude waarheden en het omhelzen van de nieuwe waarheden. Dat geldt voor hen … maar ook voor ons!
Zoals te doen gebruikelijk wil ik een ieder aanraden om diens onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen te gebruiken aangaande wat je nu net allemaal gelezen hebt. Denk erover na, lees ook de voorafgaande artikelen die zoveel verhelderen met je hart-geest verbinding in evenwicht. Voel erin en stel je open voor wat er verteld wordt. Resoneert het met je dan is dat prachtig, maar doet het dat niet, laat het dan los en schuif het terzijde en blijf bij datgene waarvan jij gelooft dat het de waarheid is. Even goede vrienden. Ik wil niets aan wie dan ook opdringen en een ieder in diens waarde laten. Onder leiding van Vader en Moeder en het spiritteam schrijf ik deze artikelen en zij geven me iedere keer na gedegen controle van het één en ander toestemming om de informatie te gaan verspreiden.
Inmiddels zijn er vier mensen die mij verteld hebben dat hun hogere zelf op een duidelijke telepathische manier met hen in contact gekomen is en alles bevestigen wat wij in deze artikelen onder de aandacht brengen.
Met respect en in Liefde,
Cobie
*****
Volgorde voor het lezen van de laatste acht artikelen:

Copyright © 2018, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

8 opmerkingen:

 1. Beste Cobie,

  Het begint bij mij door te dringen dat je geen eerlijk spel speelt. We hebben contact gehad via de chet en in een keer reageer je nergens meer op. Ik heb daar de waarheid verteld dat verwacht ik ook eerlijkheid terug.

  Liefs Wesley

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik begrijp niet waar je het over hebt Wesley. Ik weet dat we gechat hebben met elkaar, maar daarna is er geen vraag voor meer contact geweest. We hebben toen afscheid genomen en dat is dat... Dus als je vragen hebt enzovoorts stel ze dan en zoek contact met me. Als je dat niet doet, hoe moet ik dan weten waar jij mee zit? Ik wil je zelfs mijn emailadres geven, als je contact met me zoekt via het contactformulier op deze blog.... Dan kan je me mailen wanneer je wilt...

   Daarnaast ga er niet zomaar vanuit dat alle pogingen via die chat bij mij terecht komen, als je geprobeerd hebt me te bereiken en je krijgt geen antwoord, probeer het dan op de Blog via het contactformulier aan de rechterzijde ergens onder mijn foto...

   Verwijderen
 2. Hoi coby op de eerste plaats wil ik je danken voor al deze verhelderende berichten.Maar nu het volgende ik zie op internet en youtube steeds meer berichten verschijnen waarin word verteld dat je na je overlijden niet naar het licht moet gaan omdat je dan weer gevangen word in de matrix.Graag zou ik willen weten wat jij daar van denkt het vereard mij nogal en het idee dat je in tig levens gevangen kan worden daar kan ik wel van in paniek raken.Hopelijk kun jij mij hier iets over vertellen.In licht en liefde.Warme groet.Marcel van loenen te bergambacht.Namastë

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Marcel,

   Ik zou je aan willen raden deze artikelen/video's niet te lezen of te bekijken. Ze jagen je angst aan begrijp ik, of in ieder geval brengen ze je geen goede gevoelens. Als het niet met je resoneert ... schuif het dan terzijde. Daar doe jij jezelf een heel groot plezier mee.

   Jij bent een lichtwerker Marcel en je zult uiteindelijk een eigen leven toebedeeld gaan krijgen en je hogere zelf zal je broer worden.

   De matrix is bedacht door Team Dark en het BESTAAT gewoonweg NIET. Je bent niet voorbestemd te komen te overlijden wordt mij hier verteld ... nochtans wil ik daar ook bij vermelden dat een ongeluk met een andere uitkomst altijd mogelijk blijft!! Laat ik daar ook heel duidelijk in zijn.

   Jij bent hier op Aarde geboren, zoals ik ook in één van de artikelen verteld heb, en jouw leven begint hier op Aarde dus. Je hebt verder geen verleden en dus heb je ook geen voorafgaande levens waar je eventueel in gevangen zou kunnen raken ... onzin. Klinkklare onzin... Maar dat is mijn waarheid uiteraard. Doe je eigen onderzoek over wat voor jou goed en juist aanvoelt en je weet wat de waarheid is...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 3. Hallo Cobie
  Als eerste wil ik je de bevestiging geven van mijn hogere zelf dat de informatie in dit artikel weer juist is (Heb het maar 1x hoeven vragen).
  Ik denk dat dit artikel voor mezelf een van de beste is omdat je zaken behandeld waarmee we vrij direct mee te maken hebben.
  De Nieuwe Waarheden hebben me al zoveel nieuwe vrijheden gegeven, het voelt echt als een bereiding.
  Dank je wel !!!.
  Gr Richard

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wederom dankjewel voor je reactie Richard! Voor mij is het uiteraard waarheid en ik ben blij met de bevestiging die je hogere zelf steeds geeft! Ik bedank hem vanaf mijn plaats ook!

   Ja, de nieuwe waarheden geven inderdaad meer vrijheid en dat is ook zoals het hoort te zijn. Het voert ons wat meer terug naar het normale leven vanuit het aardse standpunt bekeken, terwijl we ons toch ook met onze (ascentie) ontwikkeling bezig blijven houden.

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 4. Dag Cobie,
  Zo langzamerhand begin ik informatiekanalen weg te strepen omdat ze niet resoneren.
  De kryon wijsheid is een twijfel bij mij.
  mag jij daarin ons iets wijzen of adviseren?
  Met vr. Groet
  wimmy

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Wimmy,

   Nou, ik wijs jullie er altijd op om je eigen onderzoek te doen en in te voelen of het met je resoneert of niet. Dat betreft ook wat ik schrijf. Dus nee, ik ga daar geen advies in geven, want het gaat maar al te gemakkelijk om een ander diens mening over te nemen.

   Wat ik wel kan vertellen is dat zo hier en daar in channelings summier met een nieuwe waarheid of nieuwe waarheden 'gespeeld' wordt om deze, zoals wij dat noemen ... 'tussen neus en lippen door' al bekend gemaakt te krijgen. Ik heb tot nu toe twee artikelen geschreven daarover om aan te tonen dat dit ook inderdaad gedaan wordt.

   Veroordeel geen enkele channeling want zij zullen uiteindelijk gaan wijzigen ... ik kan helaas niet zeggen wanneer we die 'omslag' zullen gaan zien.

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen