zondag, juli 15, 2018

“Universele Wetten en Creëert De Schepper of Creëren Wij…” - 15 Juli 2018 / Cobie de Haan


“Universele Wetten en Creëert De Schepper of Creëren Wij…”
Chakrasysteem - Energielichaam en de Kundalini-energie
15 Juli 2018 / Cobie de Haan

Na het schrijven van de afgelopen 9 artikelen zijn onlangs enkele begrippen tot mij doorgedrongen waardoor iets anders dat ik inmiddels besproken heb ietwat aangepast dient te worden. Hier blijkt dan weer uit hoe wij ons ontwikkelen … stap voor stap. Hoe de inzichten tot ons komen en we bepaalde begrippen net even anders in moeten gaan vullen. Ik vind het in ieder geval een prachtig voorbeeld.
Het gaat over creatie. Zo vertelde ik in één van mijn voorafgaande artikelen (zie lijst onderaan dit artikel) dat Vader en Moeder samen met hun ‘kinderen’, alle 13-dimensionalen, dit hele 13-dimensionale systeem gecreëerd hebben. Aangezien dit echt mijn ‘waarheid’ van dat moment was, nam ik zonder meer aan dat dit het geval was.
Maar afgelopen week zat ik zo aan De Schepper te denken en dat Hij levend vanuit en met de Universele Wetten in onze kielzog volgt. Hij ‘werkt’ met onze gevoelens, emoties, verwachtingen en overtuigingen. Hij gaat daarmee aan de slag en de situaties die wij nodig hebben om ons te ontwikkelen creëren zich, lijkt het, als vanzelf voor ons. Hij (ik kies hier opzettelijk voor het nog steeds niet gebruiken van de Vrouwelijke Schepper) creëert de omstandigheden, creëert synchroniciteiten of ‘toevalligheden’ net zolang totdat de les tot ons doordringt en begrepen en geleerd wordt. Op bepaald vlak hebben wij daar eigenlijk niets over te zeggen (wanneer uiteraard alle omstandigheden in evenwicht zijn). Dat kunnen we merken aan wanneer de dingen niet zo gaan als wij het in gedachten hadden, omdat er sterkere ideeën of verwachtingen bestaan, vaak onbewust, die eerst uitgewerkt en begrepen dienen te worden.  
Het wordt een ander verhaal als ons de materialen geleverd worden om mee te werken, zoals bij bijvoorbeeld architectuur/woningbouw of bij het maken van kunst of diverse apparatuur. In dit geval creëren we samen met De Schepper. We krijgen de gereedschappen van de Schepper, de bouwstenen zal ik maar zeggen, waaronder ook bijvoorbeeld zaden om te planten vallen, en de verzorging daarvan komt dan weer op ons bordje te liggen. We kunnen planten met elkaar kruisen, zoals bij bijvoorbeeld bloemen om een nieuwe variant aan het bloemengeslacht toe te voegen. We doen dit ook al met groente en fruit en ook met dieren, en de experimenten gaan zelfs ook verder, maar daar ga ik hier niet verder op in. Het is voldoende te weten hoe het allemaal zo’n beetje in elkaar steekt.


Het is dus niet zo dat wij zelf niets kunnen creëren. Maar voor onze eigen creaties moet gewerkt worden, die ontstaan niet zomaar uit het niets. Dus ik ging eens nadenken over het ontstaan van ons dimensionale systeem. Vader en Moeder zouden een heleboel kennis bezeten moeten hebben toen zij in het Universum ‘geboren’ werden. Dus vroeg ik me af, waren de materialen voor handen of was dit Universum al helemaal voor hen ingericht? Toen ik vroeg of Vader en Moeder en hun ‘kinderen’ het dimensionale systeem gecreëerd hadden, kreeg ik niet meteen antwoord. Dus vroeg ik, “Bezaten zij de kennis om planeten of bloemen en planten te kunnen creëren?” Ik kreeg toen wel een antwoord en dat was … “Nee.” Dus mijn conclusie was toen snel gemaakt, en ik vroeg; “Toen Vader en Moeder in dit Universum tot leven waren gebracht, was alles toen al kant en klaar voor hen om ermee aan het werk te gaan?” En het antwoord was “Ja.”
Het is dus duidelijk, mijn eerste aanname of waarheid was zo sterk dat zij niet anders konden dan mij in die waan te laten totdat ik zelf vraagtekens bij het één en ander ging zetten. Want dat is het leerproces. Vader en Moeder hebben dus niet het 13-dimensionale systeem gecreëerd en ingericht. Alles was aanwezig en ingericht voor het ‘grote avontuur’ van alleen in de mannelijke energieën te leven en te geloven dat men afgescheiden leeft van God. Dit is slechts een klein aspect van het geheel, maar ik vind het toch ook weer groot, want het geeft ons een beter inzicht over hoe alles nu precies werkt. Op bepaald vlak creëren we niet zelf en op een ander bepaald vlak creëren we samen met De Schepper. Als wij iets willen creëren en we zijn bezig met onderzoek of op te gaan in een kunstzinnig stromen, levert Hij de materialen en wacht af waar wij mee weten te komen. De ene keer halen we informatie uit Zijn stromen vandaan, een andere keer ontdekken wij zelf iets wat ook De Schepper nog niet wist. Want wij zijn hier om ervaringen en kennis op te doen voor Hem/Haar. We kunnen dus informatie gebruiken die wij uit Zijn/Haar stromen vandaan halen, en daarmee creëren we variaties op een thema, of we ontdekken echt iets volledig nieuws.
Hij, en tegenwoordig ook Zij, (lees het artikel: De Gebeurtenis & De Verschuiving in Bewustzijn) volgen in onze kielzog met de Universele Wetten. Dat is een belangrijk iets om te begrijpen en zo af en toe bij stil te blijven staan.
Het leuke van dit alles ik ook dat De Schepper ook zelf wel aan het werk is. Vaak of meestal als een reactie op een verlangen of wens van iemand of zelfs een groep mensen of natie of land. Zo kan een ontdekkingsreiziger in een oerwoud met het sterke verlangen om een nieuwe diersoort te ontdekken ineens een insect tegenkomen die sterk aan een orchidee doet denken (Ik zag onlangs een foto hiervan op Facebook) Ik zag ook op Facebook een foto van een rups (in het Engels Caterpillar) met een kopje dat sterk deed denken aan de kop van een kat - Cat-erpillar! Dus nee, we mogen niet meer zomaar aannemen dat de evolutie verantwoordelijk is voor nieuwe diersoorten of plantensoorten. Het is altijd de Schepper die iets nieuws creëert en tegemoet komt aan een wens of zelfs meerdere wensen, verwachtingen, dromen of overtuigingen. Ik kan daar een voorbeeld van geven uit persoonlijke ervaring.
Ik ben iemand die graag de vogelpopulatie in Nederland steunt door de vogels het hele jaar door te blijven voeren, omdat onze hedendaagse cultuur en de verarming van het platte land ervoor zorgen dat er steeds meer vogels op de rode lijst van de vogelbescherming komen te staan. Het is werkelijk prachtig om bijvoorbeeld de kapriolen van een zwerm huismussen te zien die hier onder de dakpannen broeden en bij mij hun voedsel komen halen. Denk niet dat dit hen zal ‘schaden’ op de één of andere manier, want dat doet het niet**. Ander voedsel dat vogels nodig hebben weten zij nog steeds in de natuur te vinden. Als ik ermee op zou houden hen te voeren dan zullen hier natuurlijk minder huismussen zijn, maar dat komt alleen omdat ze een ander gebied opgezocht hebben waarin ze voldoende voedsel kunnen vinden. Wij, de mens, hebben al zoveel voor hen kapot gemaakt dat ze momenteel onze hulp meer dan nodig hebben. Ik doe het dan voor de vogels in de omgeving van waar ik woon.
** De twee sterretjes hierboven zet ik daar neer, omdat enige uitleg wenselijk is. De Schepper heeft heel veel leven onder zijn hoedde staan. Zo zijn dat bijvoorbeeld alle kleine vogelsoorten. De grote vogelsoorten worden zowel door De Schepper als door de hogere dimensionalen of zelfs de Mensheid bezield. Evenals dieren. Maar de kleine vogelsoorten staan dus onder de hoedde van De Schepper. Hij weet wat goed voor hen is en wat hun voedselinname dient te zijn voor een evenwichtig leven. En wat geeft hij vaak een prachtige show weg via de spreeuwenzwermen nietwaar? Vandaar ook dat wij soms figuren kunnen ontdekken in de formaties die zij vliegen. Ook het insectenleven of parasitaire leven staat onder Zijn/Haar hoedde. En alles wat onder Zijn/Haar hoedde staat wordt tevens gebruikt om mee te werken. Bloedzuigende vliegen, vlooien, teken enzovoorts worden gebruikt om iets, bij degene die ‘getroffen’ wordt door een beet, onder de aandacht te brengen. Dat betreft overtuigingen, verwachtingen, enzovoorts … zowel op de persoonlijke als collectieve basis. En dus een zwerm mussen wordt ook daarvoor gebruikt. Kijk alleen al eens hoe zo’n zwerm met elkaar omgaat. Ze klitten aan elkaar zoals mensen dat kunnen, ze hebben ruzie met elkaar en soms hoor je ze luid ‘kwetteren’ in de struiken. Ik zeg dan altijd dat ze “in vergadering” zitten. Als één van hen een lekker hapje heeft en datzelfde hapje ligt her en der verspreid zodat er geen tekort van is, dan wordt dat lekkere hapje voor de snavel van de mus vandaan gekaapt die het gevonden had. Ze gunnen elkaar bij wijze van spreken niets… Dus we kunnen natuurlijk zeggen dat dit hun ‘aard’ is, en dat is ook zo vanuit het ‘overlevingsstandpunt’ bekeken, maar neem ook rustig aan dat er meer achter steekt. Dus als je gefascineerd raakt van dierlijk leven, op wat voor niveau dan ook, dan zit er vaak een boodschap voor jou aan verbonden.
Zo ben ik ook al bezig gegaan om alle parasitaire levensvormen die geen enkele toevoegende waarde hebben, zoals steekvliegen of vlooien of luis of ziekteverspreidende parasitaire levensvormen van de Aarde verwijderd te krijgen, mits het leven dat zich met dat parasitaire leven weer tegoed doet er niet onder te lijden heeft. Ik heb het De Schepper gevraagd, en het antwoord was “Nee”, want we moeten er beslist nog het één en ander over gaan begrijpen. Ik heb zelfs ‘gebedeld’ door te zeggen dat dit dan een cadeautje voor al ons harde werken zou kunnen zijn. Maar het antwoord bleef … “Nee”.  Ik denk dat dit pas gaat gebeuren als wij allemaal ‘ontwaakt’ zijn zoals dat heet. Het zijn nu nog te mooie gereedschappen voor De Schepper om ons lessen te leren en iets onder de aandacht te brengen.**  
Maar goed, nu mijn voorbeeld … Ik had vorig jaar hier een mannetjes huismus die een paar witte veertjes bovenop zijn kopje had. Ik pikte hem er zo tussen vandaan … “Ah, daar is witkopje weer.” dacht ik dan. En ik bedacht ook hoe leuk ik het vond om er eentje zo tussenuit te kunnen pikken en te herkennen. Alhoewel iedere mus weer anders getekend is, zie je ze toch snel als, “Ze zijn allemaal gelijk…”
In ieder geval, begin lente zag ik ‘witkopje’ niet meer. Ik wist niet of hij bij een andere zwerm mussen zat of dat hij dood was gegaan. Ik vond het jammer, want ik vond het echt heel leuk om juist die ene mus ertussen te zien zitten. Net even anders dan de anderen. Maar wat schetste mijn verbazing toen … nadat enige nesten van mussen gereed waren om uit te vliegen, daar ineens een musje zat met lichtere veren tussen de andere veren op de vleugels. Ik glimlachte en dacht blij, “Ik heb er weer eentje om te herkennen. Goh wat leuk….” Ik stond verder nog nergens bij stil… over hoe dat zo had kunnen gebeuren.
Een paar dagen later zag ik weer een andere mus met nog meer lichtere veertjes, en uiteindelijk kwam er één de voederplaats bezoeken die ik gewoon ‘Blondie” ben gaan noemen. Ik heb er een foto van en die zet ik hier onder. Jullie kunnen duidelijk het verschil zien tussen een gewone ‘donkere’ vrouwtjes mus en Blondie.
 

Uiteindelijk vroeg ik De Schepper, “Bent U hier aan het experimenteren gegaan, omdat ik me er zo in verheugde om Witkopje tussen de andere mussen in te zien zitten, en ik kenbaar had gemaakt, dat er wel eens wat variatie in zo’n mussenpopulatie gebracht mocht worden omdat dat gewoon leuk is?” Hij glimlachte via mij, “Natuurlijk Cobie.” En ik, “Goh, dankuwel. Dat waardeer ik enorm. Ik vind het prachtig!!” Zijn glimlach op mijn gezicht werd groter en hij knikte. Het gesprek ging verder natuurlijk, en ik begreep het tenslotte volledig. Via de Universele Wetten was hij tegemoet gekomen aan mijn wens om variatie te zien in de zwerm huismussen.
Inmiddels zijn vele jonge mussen alweer verdwenen uit de buurt, omdat zij voorbestemd zijn om hun eigen zwerm te gaan vormen op een andere plaats. Maar Blondie is gebleven!! Ook daar zorgt De Schepper voor.
Zo had ik ook de wens om veel meer mezen in mijn tuin te zien, en ook die wens ik inmiddels uitgekomen. Op dat vlak gaat het blijkbaar behoorlijk gemakkelijk. Ik voorzag de tuin, en ik deed het niet eens bewust om meer mezen in de tuin te krijgen, van een plaats waar ik nog meer voer aan kon bieden. De mezen hadden vrij snel die plaats veroverd en hoeven nu niet steeds aan de kant te gaan voor de mussen (want dat doen ze) of ook spreeuwen. Het leuke is dat op ‘hun’ plek nu ook een paar jonge grote bonte spechten mee-eten. Geweldig allemaal!
Een volgend voorbeeld is, dat ik in 2016 vele, vele eikels uit mijn tuin moest oprapen die van een gemeentelijke eik afvielen die net even buiten mijn tuin staat. Ik had niet veel energie en had last van mijn ziekte, dus dat nam heel veel van me en ik heb heel wat afgefoeterd dat jaar. Het was ook een goed jaar voor de eikenbomen. In 2017 had deze eik geen enkele eikel geproduceerd, terwijl alle andere eikenbomen in de buurt rijkelijk voorzien waren van eikels. Ik werd in dat jaar behoorlijk ontzien door onze Schepper, want Hij had ervoor gezorgd dat ik niet nogmaals door zo’n ‘eikel-jaar’ heen hoefde te gaan. Echter, ik zie ze nu weer rijkelijk vertegenwoordigt, en dat geeft me goede moed over het feit, dat het proces waarin ik met de anderen zit, bijna afgelopen moet zijn. Er staat dan namelijk privé iets voor mij te gebeuren, waar ik hier niet verder op in wil gaan. En uiteraard gaan de hogere dimensionalen dan echt volledig aan het werk om ons te helpen en te ondersteunen. Want we begrijpen inmiddels dat ze al wel heel veel voor ons doen, maar dat onze persoonlijke situatie beslist een helpende hand nodig heeft.
En op deze manier kan je zien hoe De Schepper op je wensen, verlangens, verwachtingen of overtuigingen in kan gaan. We denken maar al te vaak, “Goh, dat is toevallig …” terwijl het helemaal niet zo toevallig is… … Ik heb jullie wel verteld dat ons leven door ons hogere zelf volledig gechoreografeerd wordt, maar er zijn heus wel dingen of situaties in ons leven waar De Schepper vrijelijk mee aan het werk kan gaan. Dat geldt zowel voor ons als voor onze hogere zelven.
Het Chakrasysteem
In Universele Wetten en Wees Voorzichtig Met Wat Je Wenst heb ik gesproken over de Goddelijke Stralen. Daar wil ik nu aan toe gaan voegen, het Chakrasysteem.
De hogere dimensionalen geloofden in het bestaan van de Goddelijke Stralen, omdat dit concept bij hen neergelegd was door Vader en Moeder. Vanuit dat geloof van hen ontwikkelden zij het chakrasysteem bij de Mens. Zo weten we dat de kleur rood de eerste kleur is waarop een hogere dimensionaal diens ontwikkeling begint en dienst verleent. Zij leerden dan specifieke lessen die bij die Goddelijke Straal hoorden. De eerste chakra van het menselijke lichaam is ook rood van kleur. En hoe verder je omhoog gaat richting de kruin, vind je overeenkomsten met de kleuren van de Goddelijke Stralen. De primaire kleuren zijn Rood, Geel en Blauw en alle andere kleuren zijn van daaruit afgeleid en worden de Secundaire kleuren genoemd, zoals oranje, groen, indigo, paars enzovoorts.
De hogere dimensionalen hebben dus het chakrasysteem ontwikkeld en  hebben altijd geweten dat het chakrasysteem in werkelijkheid niet bestaat. Het chakrasysteem wordt gebruikt om de Mens te helpen in balans met zichzelf te komen, door problemen of situaties onder ogen te komen zodat deze verwerkt kunnen worden. Dus ook het chakrasysteem, net zoals de Goddelijke Stralen voor de hogere dimensionalen, moet gezien worden als een gereedschap of zelfs een handleiding voor de persoonlijke ontwikkeling om mee te werken. Het geloof in het chakrasysteem of de Goddelijke Stralen zorgt voor de persoonlijke groei en ontwikkeling. Dus doe het niet af met, “Dus het bestaat niet en nu hoef ik er niet meer naar om te kijken.” Nee, dat is beslist een verkeerde stellingname, want zowel de Goddelijke Stralen als het chakrasysteem dienen een doel. Je bewust van jezelf te maken, problemen op te sporen en te verwerken en je aldus te ontwikkelen.
De trillingsfrequentie die de hogere dimensionalen gaven aan iedere chakra apart, kan weer gezien worden als een overtuiging van hen dat iedere goddelijke straal een andere frequentie draagt. Als jij je dus ontwikkelde via het chakrasysteem, ging je frequentie steeds omhoog. Dit was ook iets waar de hogere dimensionalen in geloofden, en wat geen waarheid was. En ook dit aspect heb ik in één van de eerdere artikelen aangehaald en uitgelegd. Geen enkele dimensie is hoger in frequentie dan een zogenaamde lagere dimensie. Ze zijn allemaal gelijk in frequentie/trilling. Zo ook gaat het met het chakrasysteem. De frequenties blijven gelijk, het is alleen dat degene die zich via het chakrasysteem ontwikkelt andere lessen leert die aansluiten op de voorgaande lessen. Want wat wel gebeurde was, dat het chakrasysteem met zorg ontwikkeld werd en alles op elkaar aansloot. Zo is het ook met het dimensionale systeem, je moet eerst bepaalde lessen geleerd hebben of gaven onder de knie gekregen hebben, voordat je door kunt gaan naar de volgende dimensie.  
Dus als je mediteert om in contact met een bepaalde chakra te komen en diens trillingsfrequentie voelt, neem dan maar gerust aan dat je hogere zelf je daar een handje bij helpt als deze vindt dat je de lessen goed geleerd en begrepen hebt. Het hogere zelf geeft je de ervaring die daar dan bij hoort. Welbeschouwd … kan je eigenlijk geen betere graadmeter hebben aangaande je vooruitgang. En dus kan je daaruit afleiden dat je hogere zelf altijd met jou in contact staat.
Je kunt nu ook zeggen; “Ja maar het bestaat niet, wat is het dan voor flauwekul om het te bedenken en ons wijs te maken dat het allemaal echt is!” Nou, daar is een eenvoudig antwoord op te geven. Wat hadden ze anders kunnen doen? Zij zijn niet fysiek, mogen volgens de ‘spelregels’ geen duidelijk contact hebben met de incarnatie, wat binnenkort bij ons komt te vervallen, en dus moesten ze iets bij ons ‘binnen brengen’ waar we wat aan hadden en waar we mee aan het werk konden gaan. Zij geloofden in de Goddelijke Stralen, en vanuit dat geloof gaven zij alleen het allerbeste, in overeenstemming met ons, aan ons, zodat het ascenderende leven uiteindelijk het juiste pad zou gaan volgen om te kunnen ascenderen. En zij hadden echt wel verscheidene levens nodig om het allemaal ‘goed’ te kunnen krijgen om een ascentie te bewerkstelligen…
Wij hier op Aarde gebruiken ook modellen en schalen en handleidingen om ons te helpen met het één en ander. De spirituele ontwikkeling is een niet fysiek gebeuren/gegeven, daarom is het ook zo moeilijk om er met anderen over te praten die in wetenschappen geloven en te allen tijde bewijs geleverd willen zien. Dit model of deze handleiding aangaande het bedachte chakrasysteem ontstond dus, zoals het artikel vermeldt, iets meer dan 4000 jaar geleden in India. Daarvoor werd het overgedragen van meester op leerling. En het werd pas op Aarde geïntroduceerd toen de hogere dimensionalen naar de Aarde afreisden om het bewustzijn van de Mensheid op Aarde te komen verruimen.
Energielichaam en Kundalini-energie
In het energielichaam zit dus, zogezegd, het gehele bedachte chakrasysteem. En als je begrijpt dat het energielichaam bedacht is om het chakrasysteem tot leven te roepen, kan je ook begrijpen dat het energielichaam op zich ook niet bestaat. Net zo min als de kundalini-energie, die zich ook in het energielichaam zou bevinden. Want de Kundalini-energie wordt zogezegd gebruikt voor een bepaalde activering van het chakrasysteem bij een ontwikkeling van de leerling. Het werd/wordt dan min of meer als een ‘beloning’ gebruikt voor de leerling. En via de bijgevoegde link hierboven kan in het artikel gelezen worden hoe de kundalini-energie op nog meerdere manieren ervaren kan worden.
Wanneer de ervaringen optreden, weet dan dat ook hier het hogere zelf en spiritteam aan het werk zijn om je de ervaring te geven waar je doorheen gaat, of doorheen gegaan bent. Het is je geloof  (en ontwikkeling) erin dat hen ertoe aanzet om je een bepaalde ervaring te laten ondergaan. Dit komt ook alleen van hen, De Schepper heeft hier part nog deel aan. Wat de redenen zijn die bij bepaalde ervaringen horen, daar kan ik alleen maar naar raden, en vermoedelijk dat het voor een ieder een specifieke beloning of les betreft, al naar gelang de ontwikkeling van de betreffende persoon.
In mijn artikelen maak ik nieuwe waarheden bekend. Dat is ook nodig omdat we straks met de hogere dimensionalen gaan samenwerken. We moeten dan wel van ‘de hoed en de rand’ weten natuurlijk, en de oude waarheden zouden ons alleen maar in de weg staan. De hogere dimensionalen zijn door hun ontwaking heengegaan en hebben deze bijna afgerond. Wij, de incarnaties die bedoeld zijn om te ascenderen** zoals dat heet, zullen door een tweede ontwaking heengaan. Jullie die mijn artikelen lezen zijn al grotendeels door die tweede ontwaking heengegaan, maar er zijn uiteraard nog wel meer nieuwe waarheden die onder de aandacht gebracht moeten worden. Ik heb via mijn artikelen een grote greep genomen uit het hele scala. Wel de meest belangrijke.
** Ik heb de sterretjes bij dit woord geplaatst, omdat ik inmiddels van mening ben dat het woord ascentie of ascenderen een zeer zwaar beladen woord geworden is. Ik houd het liever gewoon op de vooruitgaande ontwikkeling. Ascentie geeft een gevoel van afstandelijkheid, want het geeft je iets om jezelf op een hoger plan te tillen dan een ander. We weten dat de dimensies, gewoon andere dimensies zijn en in feite geen hogere dimensies. Je bent klaar voor andere lessen, dat is alles en dus ga je naar een andere dimensie. Het woord ascentie kan zelfs een wedstrijdelement bezitten … En daarvoor hoef ik alleen maar naar hier op Aarde te kijken … wij doen het in precies de omgekeerde volgorde, de 3de plaats is brons, 2de plaats is zilver en de 1ste plaats is goud. Degene die het snelste fietst of schaatst of het meeste gewicht heft of de meeste doelpunten heeft gemaakt, komt op de eerste plaats te staan. Wij de ascenderenden zogezegd, doen ons uiterste best om een hogere plaats op de ascentieladder te veroveren. Het gaat om je persoonlijke ontwikkeling, en in ons geval ook om de collectieve ontwikkeling van de bevolking van de gehele planeet. Er bestaat een hele groep ‘ascenderenden’ die bijna niet kunnen wachten om naar 5D te gaan. Als het kon zouden ze het nu meteen doen … weg van de Aarde en al die mensen die nog niet zover zijn als zij. Maar het is toch echt de bedoeling dat we allemaal in samenwerking hier in de 4de dimensie vooraleerst een plaats gaan veroveren om een volledig opgewaardeerd lichaam te verkrijgen. Geen kristallijnen lichaam, zoals ik verteld heb in één van mijn artikelen, maar een volledig DNA/RNA opgewaardeerd lichaam.  
Goed, tot zover dit artikel en net zoals altijd raad ik jullie aan om goed in te voelen of alles waar ik, met ondersteuning uiteraard van Vader en Moeder en de ‘andere’ dimensionalen J, over spreek en bekend maak met jullie resoneert. Gebruik je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen. Heb je hart-geest verbinding zo goed als mogelijk in evenwicht. Resoneert het niet met je dan is dat prima, schuif het terzijde en blijf bij datgene wat jouw waarheid is. Even goede vrienden.
Hieronder staat de lijst van de laatste negen artikelen van mijn hand. Ze staan in de volgorde zoals zij geschreven werden, dus het is aan te raden om gewoon bij nummer 1 te beginnen mocht je de artikelen nog niet gelezen hebben. Want dit bovenstaande artikel zal je niet volledig kunnen begrijpen als je de voorafgaande artikelen nog niet gelezen hebt.  
Met respect en in Liefde,
Cobie
*****
Volgorde voor het lezen van de laatste acht artikelen:

Copyright © 2018, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

12 opmerkingen:

 1. Dag cobie
  Gisteravond en vanochtend nog een keer, her artikel gelezen.over sommige zaken blijf ik nadenken.
  In mijn geval, lyme pas ontdekt, werd er in eerste instantie gezegd dat mijn aura te ijl zou zijn. Niet genoeg gegrond.
  Nuchter als ik ben denk ik: pech dat de teek net op mij is gevallen. Wat is de " waarheid"?
  Want naast lyme is er zoveel meer aan ziektes. Is dat iets wat rechtgetrokken gaat worden ooit of is dat een menselijk gegeven?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kijk, voor een ieder heeft de teek en het veroorzaken van de ziekte lyme, een specifieke betekenis. Speur naar wat de ziekte met jou doet. Waar ligt de nadruk op. Waar erger jij je het meest aan of waar heb je het meeste last van? Dat aspect zou wel eens in andere situaties altijd een terugkerend thema geweest kunnen zijn, dat je toentertijd steeds over het hoofd zag.

   Persoonlijk geloof ik niet in een ijle aura of dat je niet voldoende gegrond zou zijn geweest. De teek is op je gevallen en heeft je gebeten. Hier openbaarde zich een kans voor je hogere zelf om iets onder de aandacht gebracht te krijgen.

   Je hogere zelf op haar beurt heeft misschien eens diep zitten nadenken hoe ze je datgene onder de aandacht moest brengen, en De Schepper ging aan het werk om je in aanraking te brengen met een teek. Zoiets kan ook 'toevallig' gebeuren, en dan wordt je gewoonweg niet besmet met Lyme. Dus in jouw geval ligt er een boodschap aan ten grondslag, aan jou om boven water te krijgen wat het is dat je ervan op moet steken.

   De teken en dergelijke verliezen hun waarde als ons lichaam volledig opgewaardeerd is, want dan krijgt een ziekte zoals lyme geen kans meer om zich te ontwikkelen in het lichaam. Het lichaam weet dan hoe het de ziekte kan verslaan. Ons opgewaardeerde lichaam is een lichaam dat niet meer ziek wordt. Maar ik denk wel, dat als we bijvoorbeeld bedorven voedsel zouden eten, dat het dan wel nog steeds in opstand zal komen door overgeven of aan de diarree te gaan. Maar ziektes maken geen kans, want we zijn aan dat stadium voorbij gegroeid.

   Dus het parasitaire leven kan je koppelen aan het derde/vierde dimensionale leven met een lichaam dat nog steeds niet volledig is opgewaardeerd en de mensen nog steeds moeten gaan begrijpen wat er op persoonlijk vlak of zelfs collectief vlak aan ten grondslag ligt.

   Ik hoop dat ik je zo een beetje heb kunnen helpen.

   Verwijderen
 2. Dag cobie
  Ik heb hier al lang over nagedacht en ik breng het hier ter sprake om andere lymeoatienten te "helpen".
  Ik weet dat sommige mensen jaren op zoek zijn vanwege klachten totdat de diagnose lyme komt.
  Ik kan het voor mijzelf denk ik, zelfs letterlijk achterhalen en ik denk te weten wat de diepere betekenis is.
  Gr.
  Wimmy

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Cobie, mooi verhaal. Zo vallen voor mij meerdere stukjes uit de grote puzzel op hun plaats
  Dank je

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dank je wel wederom een geweldig artikel Cobie !

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hallo

  Ik wou even een korte melding maken dat de andere dimentionale me ontzettend geholpen hebben op een bepaald vlak.
  Dit betekent een omkeer in een bepaalde situatie waarin ik verkeerde.

  Dus ze zijn begonnen te helpen op persoonlijk vlak.

  Ben echt super blij !!!!.

  Gr Richard


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat fijn Richard en dankjewel dit met ons te delen!! Ik hoop dat nu ook voor de anderen een doorbraak bereikt mag worden met in ieder geval in contact te komen met hun Hogere Zelf.

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen