dinsdag, december 31, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 01, 2014


Ann Albers en de Engelen
"2014 Creëren"
December/Januari 2013-2014 / Week 01

Als het jaar ten einde loopt, weten we dat jullie de neiging hebben om terug te kijken en te zeggen: “Oh, het was een goed jaar!” of “Het was een slecht jaar! Ik ben blij dat het voorbij is”. Als menselijke wezens geven jullie jezelf toestemming opnieuw te dromen bij het verder draaien van de klok om middernacht, 31 december. Maar in werkelijkheid kunnen jullie, lieve mensen, bij iedere ademteug die jullie nemen, op ieder gegeven tijdsmoment, nieuwe dromen dromen.
Ieder moment creëren jullie een Nieuw Jij. Dus ongeacht wat 2013 in jullie leven heeft gebracht, neem om middernacht op 31 december een moment en focus jullie op het sprankelende licht dat zo helder in jullie eigen hart gloeit. Stel je op dat moment voor dat het licht in ieders hart op aarde stralend gloeit, zich uitbreidend, jullie allen verbindend en verenigend in één prachtige, heldere en schitterende zee van licht. Stel jullie voor dat jullie jezelf deze keer volgend jaar kunnen zien, en voel de vreugde van het tot waarheid komen van al jullie dromen. Het is magisch om vanuit ons perspectief om middernacht op 31 december in menselijke harten te kijken. Veel in de wereld getuigt van hoop. Velen in de wereld staan zichzelf toe hun dromen te dromen. Velen in de wereld nemen de tijd om iets voor zichzelf te doen wat betekenis heeft, of ze nu in een menigte staan om op het nieuwe jaar te toasten, of rustig thuis blijven in gebed. Er is op dat moment ZO veel positieve energie, niet omdat dit het einde van een willekeurig jaar aangeeft op de kalender, in een schema van eeuwige “nu ’s”, maar veeleer omdat de mensheid de keuze maakt dit moment betekenis te geven. De mensheid kiest ervoor om te vieren, kiest ervoor om te dromen, kiest ervoor om op een positieve manier te leven. Laat jullie harten dus samensmelten in die prachtige trilling van hoop, vreugde en feest en sta toe dat jullie eigen licht zich vermenigvuldigt.

Een Uur Met een Engel - Jezus - 16 Januari 2012 - Deel 2 van 2


Een Uur Met een Engel - 16 Januari 2012
Jezus over de Verloren Jaren, de Heilige Graal, Reïncarnatie en Veel, Veel Meer…
Deel 2 van 2

Steve Beckow: Dank je wel, Graham. Welkom, Jezus
Jezus: Welkom. En ik vertel je nogmaals, je mag me Jezus noemen, of je mag me Yeshua noemen…
SB: Dank u wel.
Jezus: …of je mag me broeder of vriend noemen. Maar ik verwelkom jullie allemaal vanavond. En ja, ik verwelkom ook het kanaal, en wij zullen met haar werken om te verzekeren dat we samen voorwaarts kunnen gaan.
[Opmerking van Steve - De opname van Martin Luther King is hier verwijderd.]
Ik dank onze gastheer voor het afspelen van deze woorden en ons publiek te herinneren aan deze wonderbaarlijke ziel, Martin Luther King, een man die geloofde in wat hij aan het doen was en die grote veranderingen bracht, niet alleen in jullie Noord Amerikaanse maatschappij, maar over de gehele wereld. Maar ik weet dat hij ook een vraag echoot welke zovelen van jullie in jullie hart vasthouden, en dat is, hoe lang? Hoe lang voordat waarheid en gerechtigheid zullen heersen?
En dus vraag ik aan een ieder van jullie, mijn geliefde vrienden, op deze avond, binnenin jullie eigen harten, hoe lang? … rusten waarheid en gerechtigheid en eerlijkheid en liefde daar? Omdat dat de aard van mijn boodschappen is. Dat is de aard van mijn wezen. En het is wat ik werkelijk aan kom bieden. Het is zo ongeveer alles dat ik aan te bieden heb, want ik breng geen rijkdom, ik breng geen voedsel op deze dag. Ik ben momenteel niet in de broden-en-vissen onderneming.
Maar wat ik jullie breng is hoop, maar deze hoop moet getrouwd zijn met wat in jullie harten is. En als de waarheid en de hoop niet binnenin jou is, dan kom je er door het gehele universum heen niet mee overeen, je wordt het niet gewaar omdat het niet daar is bij het Licht binnenin jou.
Als je ooit wat voor twijfel dan ook hebt over de waarheid van jouw wezen, over de gerechtigheid welke je verdient, op ieder moment van iedere dag, in deze en iedere andere incarnatie die je ooit gehad hebt of zult hebben, kijk dan naar mijn Licht en laat het jou die hoop geven om door te gaan. Omdat dat wat je zoekt precies om de hoek is.
Er zijn veel te veel discussies over ascentie gaande deze dagen, over de verschuiving, over de beweging voorwaarts, en over het opengaan van harten, over een maatschappij die gebaseerd is op liefde, op oprechtheid en het hart. Maar het begint met jullie, dierbaren. Het begint niet alleen met mij. Het is binnenin een ieder van jullie om deze verandering in effect te brengen en om deze nieuwe wereld op te bouwen, deze Nova Aarde, deze Nova Gaia.

De Schepper - 30 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"De Werkelijkheid"
30 December 2013 - Jennifer Farley
 
De werkelijkheid van de situatie is; jij bent een oneindig machtig wezen dat in staat van alles is en ingekapseld zit in een nogal fragiele schelp. Het mag vreemd toeschijnen, deze veronderstelde onbalans, maar er is altijd een doel tot alles dat Het Universum doet. Behandel beide goed, omdat het leren niet voor de ene zonder de ander door kan gaan.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, december 30, 2013

Aartsengel Zadkiel - Het Licht van het Bewustzijn - Januari 2014 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
“Het Licht van het Bewustzijn"
Januari 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag wensen wij het Licht van het bewustzijn te bespreken.
Het Licht van het bewustzijn en de verlichting zijn verstrengeld zoals in een dubbele spiraal. Wanneer jij jouw besef voor het Licht van het bewustzijn opent, beweeg jij je richting de verlichting.
Toen je omlaag door de dimensies in/naar deze incarnatie reisde, begon jouw licht van het bewustzijn als een vonk en werd helderder door jouw verlangen om de altijd aanwezige Liefde van de Schepper te ervaren.
Wanneer het van bovenaf bekeken wordt, verschijnt het Licht van het bewustzijn als een trechter of een draaikolk welke op het niveau van de Schepper oneindig is en naar beneden versmald als het het bewustzijn van het individu binnengaat. De hoeveelheid aan Licht dat het bewustzijn van het individu binnengaat, is gelijk aan waar het individu gereed voor is om te absorberen. Het verlangen om meer Licht te absorberen opent en verbreedt het kanaal van het individu om meer licht te ontvangen terwijl het begrip en de toepassing van de huidige concepten zich uitbreiden.
Wanneer de hogere lichtfrequentie jouw bewustzijn binnengaat, verspreidt het zich om ieder aspect van potentieel te verlichten dat erop wacht om vooruit te gaan.

De Schepper - 29 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Troost"
29 December 2013 - Jennifer Farley

Door alle benadeling, pijn, besluiteloosheid, schichtigheid en ieder moment van het niet weten, is de Liefde van Het Universum er om jou te ondersteunen en te troosten.
De bekwaamheid om voorbij deze menselijke emoties te kijken is niet onmogelijke; het vergt slechts oefening; omdat, aan het einde, er alleen Liefde is.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, december 29, 2013

Cirkel van Licht - 26 December 2013


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
26 December 2013 / Yael Powell

Geliefden, zovelen van jullie verlangen ernaar om deze planeet te verlaten, om weg te vliegen in/naar het Licht en aldus, jullie erfenis op te eisen. Ik moet jullie/jou vertellen dat totdat je van iedere piepkleine nuance kunt houden zonder wat voor weerstand dan ook, dierbaren, deze wereld je vast zal houden. Het wordt een zelf-vereeuwigende herhaaldelijke cocreatie totdat je er uiteindelijk van houdt en door jouw liefde het in vrijheid stelt.
Ik Ben de volmaakte Liefde. Ik Ben Gratie en Ik Ben harmonie. Echter, alleen wanneer je hierin doordrenkt bent als een levende en voelende ervaring, zal je in staat zijn door de wereld te lopen en er vrijelijk van te houden. Dit is precies wat Jeshua deed … de waarheid ziend in ieder hart en van ieder wezen houdend als de levende God en maakte die Liefde heilig aangezien het door ieder hart en ieder wezen heen bewoog, in ieder moment voor de ogen tevoorschijn komend als de uitbreiding van Liefde. De keuze voor eenheid is er altijd. Dat wat je ziet en voelt is wat je kiest.
Dus doe ik een beroep op jou/jullie om alleen naar Mij te kijken, ik bedoel Mij te zien in alles, niet afgewend van een wereld gevuld met de illusie van het lijden. Eerder, Mijn hart wordend die iedere aanwezigheid baadt met de grootste Liefde, levend in het hart van Liefde dat jij bent.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-12-26 | Circle of Light www.circleoflight.net

De Schepper - 28 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Zonder Veiligheidsnet!"
28 December 2013 - Jennifer Farley

Er zijn tijden wanneer je vertrouwen/geloof moet hebben en de dingen ervaart zonder jouw "veiligheidsnet". Wanneer je het punt bereikt waar je Het Universum in DIE MATE vertrouwd, zal je bereid zijn te springen en WEET je dat er altijd iets of iemand daar zal zijn om je op te vangen.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, december 28, 2013

De Schepper - 27 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"NU!"
27 December 2013 - Jennifer Farley

Je hoeft niets te zijn dan wat je op dit moment bent. Als je treurig bent, wees treurig. Als je gelukkig bent, ben gelukkig. Als je in afwachting bent van verandering, geniet van de afwachting. Iedere menselijke emotie die je tot uitdrukking bent heeft een doel, een betekenis en een groei-ervaring in zich zitten. Ontken het niet, maar klamp je er niet zo stevig aan vast dat je de volgende aankomst aan je voorbij laat gaan.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, december 27, 2013

Een Uur Met een Engel - Jezus - 9 Januari 2012 / Deel 1 van 2


Een Uur Met een Engel - 9 Januari 2012
Jezus over de Verloren Jaren, de Heilige Graal, Reïncarnatie en Veel, Veel Meer…
Deel 1 van 2

Steve Beckow - 24.12.2013: Zoveel mensen zijn hongerig naar de waarheid over Jezus dat wij delen gereproduceerd hebben van twee eerdere interviews met hem in Een Uur Met een Engel. Hier verteld hij wat de Christus werkelijk is, erkend dat hij een avatar was, legt vele moeilijke concepten uit, en geeft meer details van zijn familieleven.
Ik weet dat dit heel veel om te lezen is. Ik weet het, ik weet het. Maar voor diegenen die de tijd hebben, is het zo fascinerend als het maar zijn kan. Als je het nu niet leest, leg het dan nog even terzijde.
Steve Beckow: Dank u wel, Heer, door ons vandaag opnieuw te bezoeken. Ik zei de laatste keer dat wij spraken, dat het beter scheen te zijn om een tijdstip na Kerstmis te reserveren om enige van de details te bespreken van wat ertoe gekomen is om "de verloren jaren," genoemd te worden, en ook andere zaken die relateren naar uw ambt op de Aarde. Ons doel is om voor uw volgers geen enkel hartzeer te veroorzaken, maar om eenvoudig enige van de mysteries die uw leven omringden glad te strijken. Is dat voor u toereikend?
Jezus: Ja, dat is het. Hoewel ik niet zou willen zeggen dat er wat voor verloren jaren dan ook waren! Maar ik verwelkom jou, Steve, en ik verwelkom jullie allemaal. En je mag mij Jezus noemen, of je mag me Yeshua noemen. Maar ik ben verheugd om hier bij jullie te zijn vanavond.
SB: Dank u wel. Jee, ik geloof niet dat ik u wat dan ook anders dan Heer kan noemen, Heer. Het komt als vanzelfsprekend, en ik zou me een beetje vreemd voelen. Ik zal het proberen.
Voordat we verder gaan met de verloren jaren, Linda zelf heeft mij gevraagd om u een vraag te stellen, en dus kan ik die misschien eerst vragen. En dat is: "Wat kunnen wij doen voor de mensen die in wanhoop zijn?" En met wanhoop, bedoelt zij, "Gaat Ascentie echt gebeuren? Ga ik het voor elkaar krijgen?" Zij rapporteert dat heel veel mensen een ietwat teneergeslagen gevoel hebben. Kunt u dat alstublieft eerst met ons bespreken?
Jezus: Ja, ik zal verheugd zijn dat te doen. Want we hebben allemaal een donkere nacht van de ziel gekend. We hebben allemaal een tijd gekend wanneer er helemaal geen Licht lijkt te zijn dat naar binnen kruipt, ofwel met de dageraard of onder de deuropening; wanneer wij het Licht vergeten dat ons Innerlijke Licht en onze Innerlijke Begeleiding is.
En wat er voor velen gebeurd tijdens deze tijd is niet eenvoudigweg de bezorgdheid, of de angst, of de wanhoop of het gebrek aan hoop rondom de Ascentie of rondom de gebeurtenissen van 2012, maar ook rondom de kwestie van hun levens, rondom de betekenis van hun missie, de vervulling van hun missie, het gevoel van liefde in hun harten, of het gebrek daarvan.

De Schepper - 26 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Statisch of Stromend"
26 December 2013 - Jennifer Farley

Te bestaan in jouw verleden produceert een statische, onveranderlijke reeks aan omstandigheden. Wanneer je loslaat en in/naar de stroom van Het Universum gaat, is er altijd een 'mix' aan ervaringen wanneer je in een veranderlijk Nu leeft.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, december 26, 2013

De Schepper - 25 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Eén Heldere Streng"
25 December 2013 - Jennifer Farley

In het schijnbare ondoordringbare web van "Ik kan het niet" dat in jullie geest bestaat, is daar één stralende streng van "JA, Ik kan het!" Het Universum vraagt dat jij je op die ene heldere plek concentreert, zie het zich van streng naar streng verspreiden totdat het volledige web van jullie Aardse-vlak bestaan overspoeld is in Licht. Dan … laat de manifestaties beginnen!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, december 25, 2013

De Schepper - 24 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Neerkijken op Anderen"
24 December 2013 - Jennifer Farley

Als je ervoor kiest te oordelen of op anderen neer te kijken, houdt jij effectief jouw eigen groei tegen. Door jezelf te zijn en anderen toe te staan wie zij zijn, zal jouw Aardse-vlak bestaan een prachtig tapijtwerk van Liefde weven. Je mag het er niet altijd mee eens zijn, maar je kunt het accepteren.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, december 24, 2013

De Berichtgevingen van God - Jullie Zijn het Licht van de Wereld - 15.12.2013


De Berichtgevingen van God
"Jullie Zijn het Licht van de Wereld"
15 December 2013 / Yael en Doug Powell 

Geliefden, jullie gaan de meest krachtige tijd van het jaar binnen. Het is de tijd van de ingehouden adem, die ruimte tussen de uitademing en de inademing. De loslating van het oude jaar en de komst van het nieuwe jaar. Het is een tijd wanneer de sluier van de tijd kort eindigt en jullie naakt zijn voor het Licht. Het is een tijd wanneer jullie volledig in/naar de herinnering van God gebracht worden hetgeen jullie zijn. Een tijd wanneer jullie jezelf herkennen als de levende en glorieuze Christus, het zuivere Hart van Liefde.
In deze tijd tussen de feestviering van de Christus-Dienst, dat grote loflied van Liefde opstijgend vanuit ieder menselijk hart, naar wederom de komst van de nieuwe ervaring van de kalender en de voorwaarts gaande beweging van het wiel van de tijd - in die ruimte daar tussenin, zijn jullie vrij om je het Licht te herinneren. In deze plaats van diepe stilte en zuivere Geest, is het enige dat jullie tegenhoudt van de ervaring van jullie God zelf de dunne illusie van het ego. Het ego moet in deze tijd harder dan ooit werken om jullie tegen te houden op te merken van wat er werkelijk gebeurd.  
Dit is één reden waarom zovelen van jullie de vakanties als moeilijk gewaarworden. Hoewel jullie veel ideeën hebben over wat deze gevoelens naar voren brengt, de meeste van hen hebben te maken met herinneringen, de waarheid is, dat alleen wanneer je afgewend bent van wat er aan het gebeuren is het ego de controle kan blijven houden over jouw idee van wie je bent. Want overal om jou heen straalt het Licht en is de kosmos van jou om aan te raken. Je bent in leven voor het grenzeloze wonder van het zijn van het hart van God. En alles dat jij geloofd dat de Aarde is, verdwijnt in/naar de werkelijkheid van deeltjes van levend en uitzonderlijk Licht.
Dit is de ruimte waar wat Echt is komt om jou te ontmoeten en je op te tillen om de waarheid naar jou thuis te brengen: Dat deze woorden die door Jeshua uitgesproken werden diepgaand voor jezelf waar zijn: "Ik Ben het Licht van de Wereld".
Dit is de tijd waar het Licht helder is, de sluier open is, de werkelijkheid van God Ik Ben in jouw bewustzijn straalt. Dit is het moment van de ingehouden adem waar de activiteit ophoudt, waar niets gebeurd behalve zuivere onvervalste Liefde en het Licht dat het genereert.

Ann Albers - Advent Kalender - 24.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
24 December 2013

Gedachte voor de Dag: 
Ofwel je Christen bent, Joods, Hindoe, of van het één of andere of van geen enkel geloof, het vakantie seizoen viert de geboorte van het Goddelijke binnenin elk van onze harten. Het is het festival van het Licht - het Licht van God dat binnenin ons allemaal geboren wordt. Dit Licht wordt zonder fanfare, in bescheidenheid, soms in omgevingen donker en koud geboren. Het is de koestering van de Liefde van de Moeder, en de solide aanwezigheid van de Vader dat dit Licht verzorgt in diens volle glorieuze uitdrukking binnenin ons.
Dat het Licht van God je vandaag en op alle dagen mag vullen. Dat jouw hart vreedzaamheid kent en de waarachtige grote Liefde van God.   

Gebed voor de Dag: 
Lieve God ik vraag dat Uw Licht opnieuw binnenin mijn hart geboren wordt. Het is Uw aanwezigheid dat het grootste geschenk van alles is. Ik vraag om zowel het heilige geschenk van Uw Liefde te ontvangen alsook te delen. Ik vraag om dat te "Zijn".

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

De Schepper - 23 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Niet Meer Meedoen Aan Angst"
23 December 2013 - Jennifer Farley

Daar zullen altijd diegenen rondom jou heen zijn die proberen om op jouw angsten in te spelen. Nogmaals, je hebt een keuze; laat hen jou uit jouw centrum vandaan trekken of blijf standvastig en waarachtig in jouw geloof/vertrouwen in Het Universum. Dit is één dopjesspel (balletje-balletje) die je aan je voorbij wilt laten gaan.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, december 23, 2013

Een Uur met een Engel - Jezus - 18 December 2013


Een Uur met een Engel - 18 December 2013
 
Jezus
Jullie Zijn Liefde. Het is Alles Dat Jullie Ooit Geweest Zijn.

Graham Dewyea:  Hallo, en Gelukkige Feestdagen. Welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Een opmerking voor onze luisteraars: Het is het vakantie seizoen en wij zullen een week vrijaf nemen. We zullen geen uitzending op de 26ste hebben, derhalve zullen wij verder gaan met onze normale show activiteit de opvolgende week op donderdag, 2 januari.
Onze gast is Jezus! Aldus, geef ik het hiermee aan jou over, Steve!
Steve Beckow:  Heel veel dank, Graham. En welkom, Jezus.
Jezus:  En welkom aan jullie. Ik ben Jezus Sananda. Ik ben Yeshua. En dat is de vorm waar ik op deze dag mee binnenkom, en waarin ik zo vaak binnenkom om tegen de mensheid te spreken. En ja, ik breng jullie een Kerstgroet, een vakantie groet en een boodschap van Vrede/Vreedzaamheid.
Ik kwam naar de Aarde, ik kwam om me bij jullie allemaal aan te sluiten op deze geliefde Gaia voor één reden en alleen voor één reden. Oh, er waren vele sub-redenen en vele dingen die ik leerde, ervoer, waarvan ik genoot. Maar ik kwam om een leraar te zijn, het voertuig, de leiding/buis van Liefde. Dat is de enige boodschap en de enige missie die ik werkelijk ooit gehad heb. En, mijn geliefde vrienden, mijn familie, mijn mede-reizigers, mijn mede-wegwijzers, het is waarachtig de enige reis en de enige missie en het enige doel dat jullie ooit hoorden.
Deze missie van Liefde, dit geschenk, deze ervaring, deze kans om de Liefde te belichamen is een geschenk. Ja, bij tijden is het ontbering, omdat je dat aldus laat gebeuren. Bij tijden is het extase, omdat je het toestaat waarheid te zijn. Het heeft vele gezichten, en elk en iedereen van jullie heeft een unieke individuele expressie voor jullie ontwerp en jullie kern van hoe dat naar voren komt.
Maar er is geen verschil en dat is er nooit geweest tussen jullie missie en mijn missie, mijn reis en jullie reis, mijn onderneming en jullie onderneming.
De ervaring van dat leven als Yeshua, als Yeshie voor de meesten van jullie, is ietwat anders dan dat van jullie, eenvoudig vanwege de tijd en ruimte, de cultuur … Maar wanneer je aan de oppervlakte krabt, is het fundamenteel hetzelfde. Het is incarneren en de ervaring hebben, ja, van verbinding en het weten, van de Ene, en zeer specifiek van de Moeder, maar zeer zeker ook de Vader, omdat zij niet afgescheiden kunnen en zullen zijn.

Aartsengel Michael's ChristusLicht Meditatie (audio en tekst)


Aartsengel Michael's
ChristusLicht Meditatie
(Audio en tekst)
Gechanneld via Rita Pulmans
Ingesproken door Kees Post 
 
 

Klik hier voor de Kerstboodschap channeling van Aartsengel Michael via Rita Pulmans.
 

ChristusLicht Meditatie 
 
* Zet je neer in een makkelijke houding, met een rechte rug en met je voeten op de vloer.
* Geef jezelf nu gronding, door je te verbinden vanuit je wortelchakra naar het Kristallen Hart van Moeder Aarde. 
* Verbind je nu in Haar kristallen hart.
* Haal een paar maal diep adem en laat al je spanningen los.
* Ontspan je.

De Arcturiaanse Groep - Kerstmis is een Viering van de Universele Eenheid - 22.12.2013


De Arcturiaanse Groep
"Kerstmis is een Viering van de Universele Eenheid "
22 December 2013 / Marilyn Rafaelle

Wij komen om jullie allemaal een zeer Gelukkige ervaring toe te wensen in het seizoen van Hanukkah, Kerstmis of wat het ook is dat jullie kiezen om in dit seizoen te vieren. Het draagt een energie van vreugde en het is niet van belang dat sommigen kiezen het iets anders dan Kerstmis te noemen. Het is een seizoen dat feestviering, Liefde en de ervaringen van Eenheid bevordert … de onderliggende energie van Kerstmis.
Kerstmis betekend voor de Christenen de geboorte van Jezus, maar velen die zichzelf Christenen noemen schieten te kort bij het onder de rites, rituelen en feestvieringen van een geboorte van 2000 jaren geleden te kijken, verstrikt rakend in veel ervan zonder wat voor dieper begrip dan ook van de kernwaarheden van de gebeurtenis. De rituelen in en van zichzelf hebben slechts de belangrijkheid of de macht die zij geven, want zij zijn eenvoudig de representaties van de diepere waarheden. Begin na te denken over de diepere betekenissen van dit seizoen want de externe, materiële betekenis van alles is altijd een interpretatie van diens spirituele werkelijkheid.
Geniet van de festiviteiten en probeer om wat voor bezorgdheden dan ook die je vast mag houden los te laten. Sta en observeer met een lichtheid van het hart jezelf toe je aan te sluiten bij wat voor activiteiten dan ook die met jou resoneren. Samen met de moeilijke lessen, zijn jullie bedoeld om vreugde te ervaren en te leren om gelukkig te zijn, en nu is het een perfecte tijd en een goed excuus voor diegenen van jullie die het er moeilijk mee hebben om dit te doen. Want veel te lang werd het spirituele leven vergeleken met saai stoïcisme en lijden, zelfs tot aan het punt te geloven dat zelf toegebrachte pijn iemand meer "heilig" zal maken. Dit is zuivere nonsens dierbaren, weet dat deze onjuiste concepten in jullie wereldbewustzijn ingezaaid werden door diegenen die in de positie waren om profijt te behalen uit het geloof van de mensheid in dergelijke dingen. Vreugde draagt de energie van het Goddelijke.
Jullie zijn hier om te leren, ja, en een groot deel van dat leren is om de energie van vreugde en van Liefde te integreren aldus jezelf toestaand het dan tot uitdrukking te brengen, want je kunt niet dat naar buiten toe uit laten stromen waarvan je geloofd dat je dat niet hebt.

Advent Kalender van Ann Albers - 23.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
23 December 2013

Gedachte voor de Dag: 
Volgens de legende hoorden de drie koningen het verhaal van het Christus kind en volgden de Ster van Bethlehem op goed vertrouwen. De moderne versie zegt dat zij astronomen of astrologen geweest moeten zijn, maar in ieder geval, gingen zij op weg met geloof in hun harten, en met het Licht als hun kompas. Zo ook trekken wij er iedere dag op uit in vertrouwen, wetende dat Gods liefde het Licht is dat ons begeleidt.

Gebed voor de Dag: 
Lieve God sta mij altijd toe om het pad te volgen dat door Uw Liefde verlicht wordt.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

De Schepper - 22 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Doornen"
22 December 2013 - Jennifer Farley

Dus je klaagt over jouw doornen van het verleden; zij martelen, bespotten en treiteren jou als je hen loslaat naar Het Licht, smekend om deel uit te mogen blijven maken van jouw paradigma.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, december 22, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 52, 2013 - Jij Bent een Geschenk


Ann Albers en de Engelen
"Jij Bent een Geschenk"
December 2013 / Week 52

Wij weten dat zovelen van jullie aldus druk zijn met de voorbereidingen van de feestdagen en nochtans vragen wij jullie om een minuut te nemen, stil te zitten, en terwijl jullie dit lezen, je concentreren op het Licht in jullie eigen hart. Haal adem, en terwijl je dat aldus doet, verbeeld je dat het Licht zich door jullie lichamen heen verspreidt, naar buiten, verder en verder totdat het over jullie gehele wereld heen rimpelt. Verbeeld je dat dit licht de verlorenen, de eenzamen, de in de steek gelaten, en de overrompelden aan kan raken. Verbeeld je dat dit licht de rouwende/verdrietige mensen in een troostende omhelzing kan omwikkelen. Verbeeld je dat dit licht dat uit jullie harten vandaan straalt de gekwetste harten kan kalmeren, hun kwaadheid kalmeert, en hoop brengt naar diegenen die op de rand staan om het op te geven. Haal adem. Zit en concentreer je op dit Licht binnenin jou en sta het toe in alle richtingen voort te stralen. Neem een moment om jouw Licht te voelen of je voor stellen en dat het niet alleen de duistere en eenzame ruimtes binnenin jouw eigen spirit verlicht, maar ook uitreikt zoals het zonlicht, diegenen die in behoefte zijn aanrakend met het geschenk van jouw Aanwezigheid.  
Want inderdaad, of je de vakantiegeest nu wel of niet voelt, of je nu gevuld bent met vreugde of van smart huilt, of je nu omringd bent door familie en vrienden of je wordt jezelf gewaar in de diepten van de eenzaamheid, jij bent gemaakt van dit waarachtige Licht. Je werd vanuit deze waarachtige Liefde geboren. Jij bent de baby in de koude koestal, de ster in de hemelen, het licht dat brandde van de magere olie in de tempel. Jullie zijn degenen die hoop, inspiratie, licht, liefde en waarheid naar de wereld brengen. Ongeacht wat je voelt, denkt of waar jij jezelf dit vakantie seizoen gewaarwordt; dit Licht is jouw waarheid. Wend je er naartoe. Concentreer je erop. Omhels het, deel het. Want wat je aan anderen geeft, geef je aan jezelf. Wat je aan jezelf geeft, deel je met de wereld.
Jouw aanwezigheid op deze Aarde is een geschenk aan de wereld.

Advent Kalender van Ann Albers - 22.12.2013


Advent Kalender van Ann Albers
22 December 2013

Gedachte voor de Dag: 
Het hert is een symbool van gratie, hart, en kracht. Vraag God om jouw vakantie met gratie te vullen - de gratie van het geven en ontvangen van Zijn Liefde. Dit is de diepste en waarachtigste kracht van alles.

Gebed voor de Dag: 
Lieve God sta mij toe in de stroming van gratie te leven.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

De Schepper - 21 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Herinner Je Kracht"
21 December 2013 - Jennifer Farley

Ik weet dat je momenten hebt gehad waar jij je zeer klein en onbelangrijk gevoeld mag hebben … en dat, mijn Geliefde, is het meest ver verwijderde ding van de waarheid.
Laat Mij, met dat in gedachten, een beeld schilderen; een bloem laat een zaadje vrij aan de wind. Het weet niet waar dat zaadje zal landen. Het vindt een woning in een piepkleine barst van een voetpad, schiet wortel en begint te groeien. Het beton houdt het niet tegen om te groeien, in plaats daarvan, zal het uit de weg van het groeiende zaadje bewegen en verschuiven en ruimte maken voor diens schoonheid. JIJ bent dat zaadje dat, wanneer het eenmaal een plaats om te groeien vindt, bergen voor de groei kan verzetten. Herinner je altijd, altijd; jij bent een machtige kracht in jouw/jullie wereld.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/