dinsdag, december 31, 2013

Waarom is Ontvangen een Smerig Woord? - 30 December 2013 / Brenda Hoffman


Waarom is Ontvangen een Smerig Woord?
30 December 2013 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Wij wensen om jullie aandacht te richten op het ontvangen, want velen van jullie zijn niet comfortabel met dat aspect van jullie wezen. Misschien voel jij je schuldig voor het niet meer geven tijdens het feestdagen seizoen aan familie, vrienden of goede doelen. Alsof door meer te spenderen of te geven, alles dat in jouw leven of dat van iemand anders niet goed is beter zal zijn.
Maar wij wagen het te veronderstellen dat een paar van jullie schuld voelen over het niet ontvangen van meer. De gedachte van het meer willen hebben is wat ervoor zorgt dat jullie je schuldig voelen.
Jullie werd geleerd dat geven goddelijk is.
Er zijn een paar frasen welke jullie aanmoedigen om te ontvangen. Oh, eens in de zoveel tijd, zou je kunnen lezen dat dankbaar zijn voor wat iemand jou geeft passend is. Maar dat het vragen om iets, zeer zelden correct is om te doen in jullie maatschappij - het woord egoïstisch wordt zeer vaak gebruikt.
Om iets vragen en waarlijk te verwachten dat het materialiseert, eindigde waarschijnlijk in de kindertijd toen je besefte dat er geen Kerstman/Sinterklaas anders dan jezelf was.
Hoeveel van jullie spendeerden meer dan jullie bedoelden voor anderen tijdens de feestdagen? Deze zelfde gedachteprocessen zijn zelden op jou van toepassing. Hoewel je artikelen koopt die je nodig bent of wilt, zeer vaak doe je dat met de gedachten van jouw bestedingsruimte, of het artikel echt nodig is, en/of meerdere filters van die strekking.

Ann Albers en de Engelen: Week 01, 2014


Ann Albers en de Engelen
"2014 Creëren"
December/Januari 2013-2014 / Week 01

Als het jaar ten einde loopt, weten we dat jullie de neiging hebben om terug te kijken en te zeggen: “Oh, het was een goed jaar!” of “Het was een slecht jaar! Ik ben blij dat het voorbij is”. Als menselijke wezens geven jullie jezelf toestemming opnieuw te dromen bij het verder draaien van de klok om middernacht, 31 december. Maar in werkelijkheid kunnen jullie, lieve mensen, bij iedere ademteug die jullie nemen, op ieder gegeven tijdsmoment, nieuwe dromen dromen.
Ieder moment creëren jullie een Nieuw Jij. Dus ongeacht wat 2013 in jullie leven heeft gebracht, neem om middernacht op 31 december een moment en focus jullie op het sprankelende licht dat zo helder in jullie eigen hart gloeit. Stel je op dat moment voor dat het licht in ieders hart op aarde stralend gloeit, zich uitbreidend, jullie allen verbindend en verenigend in één prachtige, heldere en schitterende zee van licht. Stel jullie voor dat jullie jezelf deze keer volgend jaar kunnen zien, en voel de vreugde van het tot waarheid komen van al jullie dromen. Het is magisch om vanuit ons perspectief om middernacht op 31 december in menselijke harten te kijken. Veel in de wereld getuigt van hoop. Velen in de wereld staan zichzelf toe hun dromen te dromen. Velen in de wereld nemen de tijd om iets voor zichzelf te doen wat betekenis heeft, of ze nu in een menigte staan om op het nieuwe jaar te toasten, of rustig thuis blijven in gebed. Er is op dat moment ZO veel positieve energie, niet omdat dit het einde van een willekeurig jaar aangeeft op de kalender, in een schema van eeuwige “nu ’s”, maar veeleer omdat de mensheid de keuze maakt dit moment betekenis te geven. De mensheid kiest ervoor om te vieren, kiest ervoor om te dromen, kiest ervoor om op een positieve manier te leven. Laat jullie harten dus samensmelten in die prachtige trilling van hoop, vreugde en feest en sta toe dat jullie eigen licht zich vermenigvuldigt.

Een Uur Met een Engel - Jezus - 16 Januari 2012 - Deel 2 van 2


Een Uur Met een Engel - 16 Januari 2012
Jezus over de Verloren Jaren, de Heilige Graal, Reïncarnatie en Veel, Veel Meer…
Deel 2 van 2

Steve Beckow: Dank je wel, Graham. Welkom, Jezus
Jezus: Welkom. En ik vertel je nogmaals, je mag me Jezus noemen, of je mag me Yeshua noemen…
SB: Dank u wel.
Jezus: …of je mag me broeder of vriend noemen. Maar ik verwelkom jullie allemaal vanavond. En ja, ik verwelkom ook het kanaal, en wij zullen met haar werken om te verzekeren dat we samen voorwaarts kunnen gaan.
[Opmerking van Steve - De opname van Martin Luther King is hier verwijderd.]
Ik dank onze gastheer voor het afspelen van deze woorden en ons publiek te herinneren aan deze wonderbaarlijke ziel, Martin Luther King, een man die geloofde in wat hij aan het doen was en die grote veranderingen bracht, niet alleen in jullie Noord Amerikaanse maatschappij, maar over de gehele wereld. Maar ik weet dat hij ook een vraag echoot welke zovelen van jullie in jullie hart vasthouden, en dat is, hoe lang? Hoe lang voordat waarheid en gerechtigheid zullen heersen?
En dus vraag ik aan een ieder van jullie, mijn geliefde vrienden, op deze avond, binnenin jullie eigen harten, hoe lang? … rusten waarheid en gerechtigheid en eerlijkheid en liefde daar? Omdat dat de aard van mijn boodschappen is. Dat is de aard van mijn wezen. En het is wat ik werkelijk aan kom bieden. Het is zo ongeveer alles dat ik aan te bieden heb, want ik breng geen rijkdom, ik breng geen voedsel op deze dag. Ik ben momenteel niet in de broden-en-vissen onderneming.
Maar wat ik jullie breng is hoop, maar deze hoop moet getrouwd zijn met wat in jullie harten is. En als de waarheid en de hoop niet binnenin jou is, dan kom je er door het gehele universum heen niet mee overeen, je wordt het niet gewaar omdat het niet daar is bij het Licht binnenin jou.
Als je ooit wat voor twijfel dan ook hebt over de waarheid van jouw wezen, over de gerechtigheid welke je verdient, op ieder moment van iedere dag, in deze en iedere andere incarnatie die je ooit gehad hebt of zult hebben, kijk dan naar mijn Licht en laat het jou die hoop geven om door te gaan. Omdat dat wat je zoekt precies om de hoek is.
Er zijn veel te veel discussies over ascentie gaande deze dagen, over de verschuiving, over de beweging voorwaarts, en over het opengaan van harten, over een maatschappij die gebaseerd is op liefde, op oprechtheid en het hart. Maar het begint met jullie, dierbaren. Het begint niet alleen met mij. Het is binnenin een ieder van jullie om deze verandering in effect te brengen en om deze nieuwe wereld op te bouwen, deze Nova Aarde, deze Nova Gaia.

De Schepper - 30 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"De Werkelijkheid"
30 December 2013 - Jennifer Farley
 
De werkelijkheid van de situatie is; jij bent een oneindig machtig wezen dat in staat van alles is en ingekapseld zit in een nogal fragiele schelp. Het mag vreemd toeschijnen, deze veronderstelde onbalans, maar er is altijd een doel tot alles dat Het Universum doet. Behandel beide goed, omdat het leren niet voor de ene zonder de ander door kan gaan.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, december 30, 2013

De Sirische Afgezanten en het Hogere Zelf: Een Nieuw Jaar - Een Nieuw Zelf - 29.12.2013


De Sirische Afgezanten en het Hogere Zelf
Een Nieuw Jaar - Een Nieuw Zelf
29 December 2013 / Elizabeth Ayres Escher

Opmerking voor de lezer: Dit stuk begon als een journaal/bericht maar het werd tamelijk iets anders. Voor diegenen die vragen hebben over mijn manier van channelen; het is meer een vermenging van de energieën van diegenen die door mij heen communiceren en wat genoemd wordt mijn Hogere Zelf. Ik had geen concept over wat er gepresenteerd ging worden voordat ik ging zitten om te schrijven. Terwijl ik besef dat vele channelaars specifieke tijden hebben waarop zij hun boodschappen afleveren, is dat niet zo met mij. Ik voel eerst de energieën alsof zij op mij ingedrukt worden, alsof ik het leven ga schenken aan…. Ik ga met mijn laptop zitten en begin te typen en de woorden stromen zoals een bron op volle kracht vanuit de bergwand. En aldus stroom ik met hen, terwijl concepten en woorden in/naar de vorm verweven worden door gebruik te maken van de taal binnenin mijn bewustzijn dat ik door een leven van verkenning in uiteenlopende culturen, religies en oude verhalen vergaard heb.
Aangezien ik noch een autoriteit noch een expert ben aangaande welke van deze kwesties dan ook, zal ik niet en kan ik niet echt de vragen van de lezer beantwoorden die naar het oppervlak kunnen komen als een resultaat dat tot iets komt dat niet, tenminste aanvankelijk, begrepen kan worden. Ik stel voor dat je doet zoals met alle gechannelde en geschreven materialen, dat je ermee gaat zitten, je hartcentrum opent en jezelf toestaat voor jezelf te voelen of je wel of niet met het materiaal resoneert. Als je dat niet doet, laat het los. Ik ontdek voor mezelf dat ik op een volledig ander niveau van gechanneld materiaal resoneer dan in de voorafgaande jaren. En ik gebruik mijn lezingen niet zozeer als iets om te volgen maar als bevestigingen of verificaties van wat ik binnenin mijn eigen wezen voel en begrijp.
Want zie, geachte lezer, een ieder van ons wordt opgeroepen om onze verantwoordelijkheid of vermogen te accepteren te reageren op verandering door soeverein en krachtig/machtig te worden in ons eigen bewustzijn. En als zodanig, kunnen wij van elkaar leren want op een bepaald niveau zijn wij één, maar niet langer kan of zou één individu anderen moeten leiden in de capaciteit van de meester of de leraar, want wij zijn nu allemaal onze eigen leraar en meester, in het proces zittende van de herverbinding met ons Hogere Zelf en het naar beneden brengen van deze energieën in/naar onze fysieke lichamen. Dit is een enorme grote onderneming en een gigantische verandering voor wat tot nu toe voorbij gegaan is al het fysieke bestaan op deze planeet.

Aartsengel Zadkiel - Het Licht van het Bewustzijn - Januari 2014 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
“Het Licht van het Bewustzijn"
Januari 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag wensen wij het Licht van het bewustzijn te bespreken.
Het Licht van het bewustzijn en de verlichting zijn verstrengeld zoals in een dubbele spiraal. Wanneer jij jouw besef voor het Licht van het bewustzijn opent, beweeg jij je richting de verlichting.
Toen je omlaag door de dimensies in/naar deze incarnatie reisde, begon jouw licht van het bewustzijn als een vonk en werd helderder door jouw verlangen om de altijd aanwezige Liefde van de Schepper te ervaren.
Wanneer het van bovenaf bekeken wordt, verschijnt het Licht van het bewustzijn als een trechter of een draaikolk welke op het niveau van de Schepper oneindig is en naar beneden versmald als het het bewustzijn van het individu binnengaat. De hoeveelheid aan Licht dat het bewustzijn van het individu binnengaat, is gelijk aan waar het individu gereed voor is om te absorberen. Het verlangen om meer Licht te absorberen opent en verbreedt het kanaal van het individu om meer licht te ontvangen terwijl het begrip en de toepassing van de huidige concepten zich uitbreiden.
Wanneer de hogere lichtfrequentie jouw bewustzijn binnengaat, verspreidt het zich om ieder aspect van potentieel te verlichten dat erop wacht om vooruit te gaan.

Serapis Bey - Leven binnen Tijdloosheid en Stilte - 27.12.2013


Serapis Bey
Leven binnen Tijdloosheid en Stilte
27 December 2013 /  Julie Miller

Wat is tijd werkelijk, lieve mensen, afgezien van een open ruimte voor jullie evolutie en hoop dat dikwijls strak aanvoelt vanwege alle eisen in jullie dagelijkse leven. Denk aan een tijd toen jullie angstig op een bepaalde brief of speciaal telefoontje wachten en niets komt en niemand belt, maar zo gauw jullie niet meer wachten en verder gaan, komt uiteindelijk dat telefoontje of die brief.  Druk bezig zijn of haasten geeft veel gefrustreerde gevoelens en door die drukte worden er waarschijnlijk meer fouten gemaakt, en in de vele malen dat jullie je genoodzaakt zagen je te haasten, zullen jullie afgeremd worden omdat jullie een stap terug moeten doen, proberen de zaak te corrigeren en goed te maken wat verkeerd ging. Wanneer jullie je ergens op concentreren en de tijd nemen, is er geen verspilling van energie, er zijn geen frustraties die opkomen omdat jullie je niet druk maken. Jullie nemen geschikte preventieve maatregelen wanneer dit nodig is; jullie zijn in plaats daarvan bewust en bedachtzaam.  
Begrijp, lieve mensen dat tijd jullie zowel beperking geeft als gelegenheid biedt. Tijd binnen ruimte functioneert als een machtige maar verborgen poort die jullie realiteit zal beperken zodat je één ding in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats kunt verwerkelijken. Het is heel moeilijk om twee verschillende dingen in dezelfde tijd te doen wanneer je aandacht verdeeld is, daarom, lieve mensen, moeten jullie kiezen welke taak je eerst wilt voltooien voordat je verder gaat naar de volgende.
Bij sommige dierbare zielen wordt tijd beschouwd als een sociale oefening. Hier zit een stukje waarheid in. Zodra jij leert te herkennen dat jij meer volledig in het nu leeft en dus een gevoel van de dimensie van je wezen bezit, wordt je niet langer in de greep van de tijd gehouden. Als jij je naar het bewustzijn toe beweegt, begeef jij je in de tijdloosheid van het huidige moment, en jouw waarneming van de tijd begint op te lossen, jouw mentale en emotionele tijd zal volledig vervagen. Toch heeft tijd in jullie wereldlijke en minder bewuste staat een mentale en emotionele realiteit en veel dierbare zielen geloven uit de grond van hun hart in de tijd. Begrijp, lieve mensen, hoe meer jullie ontwaken, hoe grootser jullie het leven zullen ervaren met als gevolg dat jullie meer tijd hebben, niet minder. We zijn er zeker van dat jullie hebben opgemerkt dat je dagen hebt waarin je meer ontwaakt bent dan andere, waarin je meer aanwezig bent en meer een geheel en zij langer lijken te duren dan andere dagen.
Begrijp goed, lieve mensen; tijd heeft ook een fysieke dimensie die juist niet gevonden wordt in de beweging van klokken of planeten, maar vastgehouden wordt in de begrenzende ervaring wanneer jullie je op één ding per keer focussen. Als jullie lichaam rijpt en ouder wordt, laat het jullie ook herinneren dat de maatstaf van je energie, tijd dikwijls aanduidt als een staat van tijdelijkheid. Hoewel tijd ook niet jullie gehele realiteit omvat, vormt het een belangrijk component.
De drie grote onderdelen van tijd zijn verleden, heden en toekomst en elk van deze heeft diens eigen uitdagingen en gelegenheden. Het is mogelijk, lieve mensen, jullie relatie met elk van hen te onderzoeken en succesvol kennis te verkrijgen en zo tot de conclusie te komen of jullie wel of niet actief zijn, passief of open.

De Schepper - 29 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Troost"
29 December 2013 - Jennifer Farley

Door alle benadeling, pijn, besluiteloosheid, schichtigheid en ieder moment van het niet weten, is de Liefde van Het Universum er om jou te ondersteunen en te troosten.
De bekwaamheid om voorbij deze menselijke emoties te kijken is niet onmogelijke; het vergt slechts oefening; omdat, aan het einde, er alleen Liefde is.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Hilarion - December 29, 2013 / Januari 4, 2014


 
Hilarion
"Jullie Hebben Jezelf in Posities van Leiderschap Geplaatst…"
December 29, 2013 - Januari 4, 2014/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Er zijn veel mensen op de planeet in deze tijd die diep binnenin zichzelf gekeken hebben en doorgaan dat te doen, zodat zij de verborgen aspecten van hun wezens onder ogen mogen komen; om rechttoe rechtaan en waarheidsgetrouw, zonder ontkenning, alle aspecten van zichzelf te accepteren en ervan te houden. Het is hun bereidheid om dat te confronteren wat zij binnenin naleefden om in balans te brengen, te harmoniseren en tot een resolutie te komen, hetgeen nu ieder persoon helpt om heel te worden en dit zal een diep gevoel van vreedzaamheid en tevredenheid in alles dat zij doen teweegbrengen en zal vreugde en geluk in hun externe levens brengen. Het gezegde 'zo boven, zo beneden' zal ermee beginnen binnenin hun harten begrepen te worden, want de externe wereld reflecteert altijd dat wat binnenin leeft.
Vele zielen ondergingen rigoureuze pogingen om de mentale en de emotionele aspecten van henzelf te balanceren, wetende dat er geen volledige entree in/naar een hogere dimensie is totdat zij de lagere dimensionale gedachtepatronen en overtuigingen opruimen en schoonmaken. Dit is, op z'n zachts gezegd, voor velen van jullie uitdagend geweest. Ik breng goed nieuws voor diegenen van jullie die dit dilemma ervaren hebben. Terwijl de planeet eeuwen van oude dichtheid zuivert en reinigt, en de Aarde- en weersveranderingen plaatsvinden, wordt het veel gemakkelijker om evenwichtigheid te handhaven en dus helpen de energieën nu een ieder van jullie om de koppige oude gedachtepatronen en oude emotionele patronen los te laten en te laten gaan die jullie gedurende een zeer lange tijd in gijzeling gehouden hebben. Ieder persoon zal deze hulp verwelkomen en zal het veel gemakkelijker vinden om van binnen en van buiten gebalanceerd te blijven.

zondag, december 29, 2013

Het Manuscript van Overleving - Deel 382


Niet Alleen Jij bent het Die Hier Naartoe Gekomen is om tot Bloei te Komen.
29 December 2013 / Aisha North

Jullie hebben het misschien al klaargespeeld om in te tappen op de nieuwe kracht die gereed zit en in afwachting van jullie is dierbaren, de kracht die jullie de gehele weg dwars over de drempel zal brengen, waar jullie schijnbaar gedurende zo een lange tijd nu vlak voor gehangen hebben. Want zie, dit is inderdaad een opwindende tijd voor jullie allemaal, aangezien jullie allemaal gereed gemaakt werden voor dit laatste stadium van deze gigantische bergingsoperatie, als wij een dergelijk woord mogen gebruiken, maar nu, zullen de dingen als het ware in de draaimolen gaan komen. Want zien jullie, deze tijden zullen aan niemand onopgemerkt voorbijgaan, aangezien de verhoogde niveaus van energetische uitstotingen die jullie eigen persoonlijke atmosfeer zullen raken nooit hoger geweest zijn, en als zodanig, zullen zij een diepe impact op jullie allemaal hebben. Wij zijn ons er goed bewust van dat voor de meesten van jullie, de impact die jullie geregistreerd hebben tot dusverre misschien niet omschreven kan worden als volledig positief, als het al positief was, want zij kunnen hoofdzakelijk omschreven worden als een diepe en kloppende pijn binnenin jullie fysieke weefsels en als verontrusting, ongemak en misschien zelfs kwaadheid op jullie mentale niveau. Maar nu, zal de sluier op een manier opgetild beginnen te worden dat jullie allemaal zal helpen om voorbij deze energetische onplezierigheden te kijken en jullie die eerste glimp te geven van de vrijheid welke voorbij deze sluier van vergeetachtigheid, geploeter en barensnood ligt, hetgeen op non-actief gesteld werd tussen jullie en de wereld van jullie dromen.
Wij weten dat deze woorden voor sommigen overdreven verheven mogen lijken te zijn, aangezien jullie je misschien al gereed gemaakt hebben om dat woord "droom" op de schroothoop te gooien, want voor jullie, schijnt er niets meer te zijn om over te dromen, omdat wat je gedurende zo'n lange tijd gewild hebt zich steeds verder in/naar de verte teruggetrokken lijkt te hebben, terwijl jullie fysieke lichaam steeds meer gereduceerd werd naar een hoopje lamlendige, uitgeputte overblijfselen. Maar hoor ons eerst aan wanneer wij zeggen dat jullie droom niet tot flarden uiteen gescheurd werd, het is eenvoudig jullie menselijke residu dat jullie nog steeds overweldigd met de behoefte om diens ongenoegen te verklaren aangaande al deze veranderingen. Want herinner je, onder deze laag van extreme uitputting, pijn en ongenoegen ligt niet alleen een volledig hernieuw fysiek lichaam, daarin ligt ook de gloednieuwe jij, de jij die spoedig toegestaan zal worden om naar buiten te komen en om diens waarachtige Licht voor de allereerste keer uit te stralen.

Cirkel van Licht - 26 December 2013


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
26 December 2013 / Yael Powell

Geliefden, zovelen van jullie verlangen ernaar om deze planeet te verlaten, om weg te vliegen in/naar het Licht en aldus, jullie erfenis op te eisen. Ik moet jullie/jou vertellen dat totdat je van iedere piepkleine nuance kunt houden zonder wat voor weerstand dan ook, dierbaren, deze wereld je vast zal houden. Het wordt een zelf-vereeuwigende herhaaldelijke cocreatie totdat je er uiteindelijk van houdt en door jouw liefde het in vrijheid stelt.
Ik Ben de volmaakte Liefde. Ik Ben Gratie en Ik Ben harmonie. Echter, alleen wanneer je hierin doordrenkt bent als een levende en voelende ervaring, zal je in staat zijn door de wereld te lopen en er vrijelijk van te houden. Dit is precies wat Jeshua deed … de waarheid ziend in ieder hart en van ieder wezen houdend als de levende God en maakte die Liefde heilig aangezien het door ieder hart en ieder wezen heen bewoog, in ieder moment voor de ogen tevoorschijn komend als de uitbreiding van Liefde. De keuze voor eenheid is er altijd. Dat wat je ziet en voelt is wat je kiest.
Dus doe ik een beroep op jou/jullie om alleen naar Mij te kijken, ik bedoel Mij te zien in alles, niet afgewend van een wereld gevuld met de illusie van het lijden. Eerder, Mijn hart wordend die iedere aanwezigheid baadt met de grootste Liefde, levend in het hart van Liefde dat jij bent.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-12-26 | Circle of Light www.circleoflight.net

Karen Doonan - Bestaan via de Vrouwelijke Filters van de Oude 3D Aarde - 27.12.2013


Karen Doonan
Bestaan via de Vrouwelijke Filters van de Oude 3D Aarde
Deel 2 van 2 - 27 December 2013

Aangezien ik geïncarneerd ben in de vrouwelijke menselijke vorm probeer ik te allen tijde om het GEHELE plaatje te zien, bij tijden moest ik zeer hard werken om de leringen te ontbinden die ernaar streefden om mij te verblinden. In deze tijd stuur ik een enorm groot dank je wel en veel liefde uit naar ALLE mannen die eraan meegewerkt hebben om mij hiermee te helpen, jullie weten wie jullie zijn J. Het is door de werkelijke hulp van deze mannen dat ik in staat ben geweest om een situatie te nemen die ik vanuit mijn vrouwelijke gezichtspunt probeerde te begrijpen en te bekijken, en hen toen vroeg om mij HUN interpretaties ervan te geven vanuit een mannelijk gezichtspunt. Want het is alleen door het krijgen van BEIDE gezichtspunten dat je het volledige plaatje kunt krijgen. Dit was niet mogelijk als de man die mij hielp volledig emotioneel deel uitmaakte van het "probleem", want velen van jullie in de vrouwelijke vorm kunnen zich relateren met hoe EMOTIES eraan meewerken om te verblinden. Vaak overweldigen zij, en nemen je mee op een pad waarvan je niet eens het besef hebt dat je dat bewandelt totdat je voornoemde emoties volledig loslaat.  
Gedurende de laatste paar lineaire maanden heb ik vele lessen over de veronderstelling gehad, sommige van de veronderstellingen, toen ik besefte wat zij waren, waren zo ver buiten het speelveld dat zij in een ander land hadden kunnen zijn! Maar de leringen van vervorming die aan de menselijke vrouw worden GELEERD onder de oude 3d Aarde streven ernaar om dit te allen tijde te doen. De menselijke vrouw werkt op haar emoties met betrekking tot een situatie en prefereert het om met andere vrouwen te werken en de algemene emotionele reactie van ALLEN die met elkaar omgaan te peilen. Dit werkt eraan om de oorspronkelijke situatie te verstoren en werkt eraan om je uit balans en uit het VERTROUWEN en het GELOOF van ZELF te halen. Want terwijl de dingen doorsproken en de emotionele reacties van diegenen die jou omringen doorgewerkt worden, filter je eruit vandaan dat ZIJ NIET KUNNEN VOELEN zoals jij dat doet, want zij zijn JIJ NIET. Dit is verborgen binnenin de leringen van de oude 3d Aarde en vele vrouwen hebben dit gaande, en zijn er blind voor. ALLEEN JIJ kunt op de manier VOELEN zoals JIJ dat doet, want alleen JIJ ervaart dit menselijke leven op de manier dat jij bent.

Karen Doonan - Bestaan via de Mannelijke Filters van de Oude 3D Aarde - 27.12.2013


Karen Doonan
Bestaan via de Mannelijke Filters van de Oude 3D Aarde
Deel 1 van 2 - 27 December 2013

Onder de oude 3d aarde paradigma's werd lang erkend dat mannen en vrouwen verschillende talen spreken, dit blog is in navolging van de gechannelde Nephilim begeleiding in relatie tot het onthechten van de menselijke taal. Ik heb dit blog opzettelijk in twee verschillende posten opgesplitst aangezien ik nu volledig dat veranker en begrijp wat het omvat in respect tot hoe mannen en vrouwen communiceren. Aangezien ik hier ben om met ZOWEL mannen als vrouwen te werken zou het van weinig betekenis zijn om dit blog te schrijven vanuit alleen het vrouwelijke perspectief dat mij GELEERD werd om daar mijn menselijke ervaringen doorheen te filteren, en daarom adresseer ik hen beide. Velen van jullie zullen in staat zijn beide blogs te begrijpen, want velen van jullie mogen nu het punt van balans bereikt hebben waar jullie zowel kunnen ZIEN als ACCEPTEREN als werken met de filters die toegepast worden door diegenen in de mannelijke menselijke vorm en diegenen in de vrouwelijke menselijke vorm.
Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat de woorden die gebruikt worden in de alledaagse menselijke taal op dezelfde manier door zowel mannen als vrouwen geïnterpreteerd worden, de vervorming is een energetische implantatie welke ONTWORPEN is om verder in te dammen en te onderdrukken en beide seksen APART te houden. Menselijke mannen en menselijke vrouwen ervaren de externe wakende werkelijkheid geslachtswijze niet op dezelfde manier en dit wordt door beide seksen eruit vandaan gefilterd. Elke sekse wordt door diens eigen filters ingedamd, alleen in staat zijnde om één helft van het plaatje te zien en de andere helft aannemend wat gebaseerd is op de filters welke zij gebruiken.
Mensen in de mannelijke vorm worden onder de oude 3d aarde paradigma's geleerd om actie te ondernemen, te doen. En hen wordt geleerd om oplossingen te vinden op problemen en om problemen ACTIEF op te lossen. Dit stelt hen in staat om de wereld als de één of andere soort van jigsaw puzzel te bekijken waar zij slechts stukje A aan stukje B voegen en viola het "probleem" is opgelost. Dit werkt eraan mee om de menselijke man zeer veel in het HOOFD te houden aangezien het logische verstand van puzzels houdt, hoe meer complex de puzzel hoe meer uitdaging en hoe meer de man erin getrokken zal worden omdat hen GELEERD werd dat het oplossen van puzzels de sleutel is voor de menselijke levenservaring. Het focussen op het logische aspect van de menselijke levenservaring werkt tot een bepaald niveau maar filtert de emotionele reactie eruit vandaan die de werkelijke puzzel die zij proberen op te lossen mag veranderen. Want niets is zwart en wit, alle zijn nuances van kleuren op de planeet Aarde. Alleen werkend aan het oplossen van de puzzel staat niet toe voor uitbreiding naar buiten met het bereik van voornoemde puzzel.

De Schepper - 28 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Zonder Veiligheidsnet!"
28 December 2013 - Jennifer Farley

Er zijn tijden wanneer je vertrouwen/geloof moet hebben en de dingen ervaart zonder jouw "veiligheidsnet". Wanneer je het punt bereikt waar je Het Universum in DIE MATE vertrouwd, zal je bereid zijn te springen en WEET je dat er altijd iets of iemand daar zal zijn om je op te vangen.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, december 28, 2013

El Morya - Wees jullie Bewust Gewaar van Jullie Spraak - 24.12.2013


El Morya
Wees jullie Bewust Gewaar van Jullie Spraak
24 December 2013 / Julie Miller

Jullie individuele en unieke macht van spreken is één van de meest betekenisvolle elementen die jullie van andere soorten waar jullie de planeet mee delen onderscheiden. De prachtige toepassing van deze kracht voorziet jullie met gelegenheden om jullie kwaliteiten, gedachten en gevoelens te laten stralen zonder schade toe te brengen aan degenen tegen wie jullie je uiten. Wat jullie zeggen, hoe jullie de woorden zeggen en hoe jullie de methoden gebruiken om te communiceren en hoe effectief jullie communiceren maakt een groot verschil wanneer jullie op anderen inwerken. Het is jullie innerlijke houding achter jullie spraak die door jullie verbale en geschreven woorden heen zal klinken, en deze intentie wordt opgemerkt omdat jullie intentie diens eigen energie meedraagt die een belangrijk deel uitmaakt van jullie bekwaamheid om effectief te communiceren.
Om de woorden die jullie kiezen behulpzaam te laten zijn, geschikt, waarachtig en niet kwetsend, niet verwarrend, niet schadelijk of smalend en om geen negatieve roddelpraat of geklets te omvatten, is het belangrijk, dierbaren, om jullie eigen geweten af te stemmen, om naar jullie intuïtie te luisteren en het toe te staan dat het jullie gids is om te weten wat te zeggen en wat niet te zeggen. Het is belangrijk, dierbaren, te begrijpen hoe de woorden die jullie kiezen om je naar anderen te uiten, door middel van geschreven of verbale vorm, anderen kunnen beïnvloeden. Door niet bewust van te voren te bedenken wat jullie tot uitdrukking willen brengen, wordt vaker wel dan niet wat jullie bedoelden te zeggen verkeerd begrepen.
Met jullie discipline en gerichte inspanning om voortdurend manieren te zoeken om jullie bekwaamheid om te communiceren te verbeteren en te verhogen, om een hogere kwaliteit in jullie spreken te brengen, om te oefenen om op een niet kwetsende manier te spreken en te communiceren, een manier die moreel is, gezond en compassievol, zullen jullie ontdekken dat jullie woordenschat is toegenomen en dat jullie emotionele klank in jullie stem, jullie gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal de positieve veranderingen ondersteunt die jullie doormaken om jullie bekwaamheden tot communicatie te verhogen. Door in staat te zijn effectief tot anderen te spreken zonder anderen schade toe te brengen, zal de kwaliteit van jullie leven verbeteren, omdat jullie, dierbaren, door goed te kunnen spreken, leren meer gefocust te zijn, omdat jullie het belang van aandacht schenken begrijpen, omdat jullie de betekenis van jullie intenties om goed en betekenisvol te zijn, begrijpen.

De Nephilim - Een Boodschap aan de Mensheid - 27.12.2013


De Nephilim
Een Boodschap aan de Mensheid
27 December 2013 / Karen Doonan

Geliefden wij zijn de Nephilim en wij komen om te begeleiden en te ondersteunen en om jullie op een menselijk bewust wakend geestesniveau te helpen begrijpen dat de trillingsveranderingen en verschuivingen zowel door de planeet Aarde als het menselijke voertuig waar jullie in geïncarneerd zijn, heengaan en eraan voorbij bewegen. Want ALLES verandert en verschuift in alle momenten van ieder moment en velen van jullie filteren dit op een menselijk bewust wakend geestesniveau eruit vandaan. De veranderingen op de planeet Aarde zijn noodzakelijk voor de verandering met betrekking tot het menselijke ras. Zowel onderling met elkaar verbonden als onderling met elkaar verweven, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.
De trillingsveranderingen aan de energetische handtekening van de planeet breidt nu uit, groeit en ontplooit zich, want de planeet moet op een trillingsniveau van ondersteuning zijn om de veranderingen te verankeren die nu bezig zijn zich RAP te ontvouwen op en binnenin de planeet Aarde. ALLES is niet zoals het toeschijnt te zijn en het voorkomen van jullie externe wakende werkelijkheid zal verschuiven en veranderen en morfen als jullie ermee beginnen je volledig uit te lijnen met en door de energetische handtekening van de planeet Aarde. Het is niet langer voldoende om je bewust bewust te zijn van de planeet waarop jullie lopen, jullie moeten er nu mee beginnen naar de planeet te kijken als zijnde een deel van JULLIE want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON in WAARHEID.
De verhoging van de energieën is ontworpen om alles te verlichten dat niet langer meer dient en wij begeleiden dit duidelijk aan ALLEN in deze tijd, want de oude 3d aarde mag proberen te onderwijzen dat jullie op de één of andere manier "gestraft" worden of dat jullie "iets verkeerd" gedaan hebben en wij begeleiden dat dit geen WAARHEID is en dat het niet op de Nieuwe Aarde ondersteund wordt. JIJ creëert deze levenservaring van moment naar moment en het Universum werkt er te allen tijde aan om jou/jullie te helpen je uit te lijnen met de WAARHEID. De uitlijning is noodzakelijk om BALANS te vinden en te bereiken en dit is iets waar de oude 3d Aarde jullie te allen tijde uit vandaan bewoog. Balans is de sleutel tot de ontvouwing van de Nieuwe Aarde en wij begeleiden voor ALLEN om in ieder moment van iedere moment balans te vinden.

White Cloud - De Verlosser Binnenin Zoeken - 25.12.2013


White Cloud
De Verlosser Binnenin Zoeken
25 December 2013 / Elizabeth Ayres Escher

“Zij zoeken hem hier, zij zoeken hem daar,
Deze Fransen zoeken hem overal,
Die vervloekte ingebeelde Pimpernel!”
Deze woorden werden geschreven door een Engelse dame in de laatste eeuw (De Rode Pimpernel) nochtans klinken zij vandaag de dag als waarheid. Je hoeft slechts het laatste woord voor welke verlosser dan ook te veranderen welke het individu of het collectief altijd buiten zichzelf zoekt.
Gisterenavond ontving je een boodschap van de Moeder van de Ene die door velen de enige Zoon van God genoemd werd. Nochtans claimt deze ene, Yeshua, deze titel niet op als van zichzelf. Hij heeft zijn plaats volledig geaccepteerd onder de geascendeerde meesters en de kosmische wezens en beseft dat hij één onder velen is.
Onder sommigen van de Lichtwerkers, zijn daar diegenen die ernaar streven om gered te worden door hun sterrenfamilie. Er is rancune en kwaadheid onder deze individuen wat verschuldigd is aan het feit dat de galactische wezens niet op jullie kusten geland zijn en het werk begonnen zijn dat beloofd werd door sommige gechannelde boodschappen.
Beseffen jullie niet dat jullie Degenen zijn waar jullie op gewacht en naar verlangd hebben, geliefden? Totdat jullie dat doen zal jullie sterrenfamilie niet in staat zijn om jullie halverwege de trap naar de Hemel te ontmoeten.
Jullie twijfelen aan onze woorden en onze waarheidsgetrouwheid; iets dergelijks is het 'zal niet/wil niet' van diegenen die geen verantwoordelijkheid zullen accepteren voor gedachten en handelingen. Zij projecteren voortdurend hun eigen zelfhaat en oordeel naar buiten op/naar anderen, inclusief de galactische wezens, de geascendeerde meesters, de kliek … wie het ook is die verondersteld wordt hen te redden of te onthouden van het vernietigen van deze wereld.

De Schepper - 27 December 2013


Een Schrijven van de Schepper
"NU!"
27 December 2013 - Jennifer Farley

Je hoeft niets te zijn dan wat je op dit moment bent. Als je treurig bent, wees treurig. Als je gelukkig bent, ben gelukkig. Als je in afwachting bent van verandering, geniet van de afwachting. Iedere menselijke emotie die je tot uitdrukking bent heeft een doel, een betekenis en een groei-ervaring in zich zitten. Ontken het niet, maar klamp je er niet zo stevig aan vast dat je de volgende aankomst aan je voorbij laat gaan.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, december 27, 2013

Aartsengel Michael via Ron Head - 27 December 2013


Aartsengel Michael
Wij Feliciteren Jullie met een Jaar dat Goed Geleefd werd
27 December 2013 / Ron Head

Het is voor jullie in deze tijd van het jaar traditiegetrouw om terug te kijken op de voorafgaande maanden en opmerkingen te maken over het jaar waar jullie net doorheen gegaan zijn. Nu dat jullie minder dan één week verwijdert zijn van het voltooien van deze cyclus, stemmen wij ermee in dat dit de tijd is voor precies zo een afweging, met één kleine aanpassing. Wij wensen dat jullie, een ieder van jullie, niet alleen terugkijken naar wat er zich voorgedaan heeft op jullie wereld, waar het panorama nog steeds zowel wenselijke als onwenselijke scènes zullen bevatten. Maar kijk hoofdzakelijk naar de veranderingen die jullie hebben zien gebeuren in jullie eigen levens, en nochtans verder, binnenin jullie zelf.
Zovelen van jullie zijn een reis begonnen waar jullie nu van moeten zien dat het jullie naar een hoger besef leidt, een breder bewustzijn, en een meer liefdevolle en mededogend leven. Velen meer, hebben zichzelf al op dat pad geplaatst, hebben grote en bijna onvoorstelbare veranderingen in ieder facet van hun levens gezien. Velen zijn begonnen communicatie te ontvangen, of zijn begonnen de verwelkoming gewaar te worden van deze dichtheid waarover wij spreken. En er zijn vele andere innerlijke veranderingen waar zovelen van jullie doorheen gaan.
Breng enige tijd door met het nadenken over deze dingen. Dit jaar, jullie 2013, het eerste jaar na het passeren van de markering van 21 december 2012, was nauwelijks een "er is niets gebeurd" jaar. En toch, dierbare vrienden, laat ons jullie nu alarmeren om een jaar te verwachten welke verreweg meer belangrijk in elk van jullie levens zal zijn.

Aisha en de CC's - Een Korte Update - 27.12.2013


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
27 December 2013

Terwijl de dagen bijna onmerkbaar langer beginnen te worden aan jullie zijde van de globe, zullen jullie ook een lichte verschuiving in de atmosfeer voelen als de energieën ermee beginnen jullie allemaal voor te bereiden op het einde van dit jaar en het begin van het nieuwe. Zoals altijd, zullen jullie hier en daar een korte adempauze hebben, en wij denken dat jullie allemaal iets aan tijd zullen vinden om achterover te leunen en dat jullie het jezelf langzaam aan gemakkelijk zullen maken in de gloednieuwe wateren die al naar jullie wenken. Want zelfs als jullie kalender nog steeds het getal 2013 laat zien, zijn de energieën zelf al begonnen te verschuiven in/naar het nieuwe, en als zodanig, zullen jullie allemaal in staat zijn om een kleine teug van hen te nemen als jullie het klaarspelen om jullie zelf voldoende te verstillen om het te proberen.
Wij weten dat dit voor velen moeilijk mag lijken te zijn, aangezien jullie al omringd werden door behoorlijk veel geluid/herrie, zowel uiterlijk als ook innerlijk. En zelfs als dit inderdaad een Vakantie/Feest seizoen voor velen is, is dit ook voor velen van jullie een tijd voor veel innerlijke voortzettingen. En in sommige gevallen, was dit wat alleen omschreven kan worden als een dubbele lading voor velen, terwijl het voor anderen, een in aantocht zijnde tijd van vreedzaamheid en stilte geweest is. Dus wij hopen welzeker dat jullie het allemaal klaargespeeld hebben om te doen wat wij aan jullie vroegen om te doen, namelijk om enige tijd te vinden om achterom te kijken en die lange weg te onderzoeken welke jullie bereisd hebben sinds de laatste keer dat jullie kalenders dezelfde datum als vandaag lieten zien.

De Engelachtige Gidsen - Een Blik Vooruit – Het Jaar 2014


De Engelachtige Gidsen
“Een Blik Vooruit – Het Jaar 2014"
22 December 2013 /  Taryn Crimi

Vandaag willen wij graag jullie aandacht vestigen op het jaar 2014. Zoals velen van jullie weten, houden we er zeker niet van om “toekomstvoorspellingen” te geven, eenvoudigweg omdat jullie toekomst niet vast staat; het is eerder zo dat het bepaald wordt door de voortdurende veranderingen die gebaseerd zijn op de beslissingen die jullie nu maken. Maar de “toekomstige” energie van het menselijke collectief is veel stabieler dan dat van welk enkelvoudig individu ook.
De reden hiervoor is dat dit gebaseerd is op de beslissingen van de massa, in plaats van dat het eenvoudigweg de keuze is van een individu. We zullen ons niet op gebeurtenissen of toevalligheden focussen, maar eerder op de energie en ervaringen die zich waarschijnlijk voortdurend in ieder van jullie levens zullen manifesteren in het verloop van dit komende jaar; in jullie tijdsrekening het jaar 2014.
Het jaar 2013 was sterk gericht op transformatie en waarheid, dit bracht jullie veel gelegenheden om het licht te laten schijnen op geloofsovertuigingen die lange tijd uit jullie bewuste besef teruggehouden werden. Voor sommigen van jullie was het een zeer afmattend jaar; één die gevuld was met voortdurende teleurstellingen omdat jullie je bewust werden van de beperkende geloofsovertuigingen die in jullie onderbewuste werden vastgehouden hoewel zij evenredig geschikt waren om jullie realiteit te manifesteren als juist die geloofsovertuigingen die jullie bewust voor jullie zelf gekozen hadden.

Een Uur Met een Engel - Jezus - 9 Januari 2012 / Deel 1 van 2


Een Uur Met een Engel - 9 Januari 2012
Jezus over de Verloren Jaren, de Heilige Graal, Reïncarnatie en Veel, Veel Meer…
Deel 1 van 2

Steve Beckow - 24.12.2013: Zoveel mensen zijn hongerig naar de waarheid over Jezus dat wij delen gereproduceerd hebben van twee eerdere interviews met hem in Een Uur Met een Engel. Hier verteld hij wat de Christus werkelijk is, erkend dat hij een avatar was, legt vele moeilijke concepten uit, en geeft meer details van zijn familieleven.
Ik weet dat dit heel veel om te lezen is. Ik weet het, ik weet het. Maar voor diegenen die de tijd hebben, is het zo fascinerend als het maar zijn kan. Als je het nu niet leest, leg het dan nog even terzijde.
Steve Beckow: Dank u wel, Heer, door ons vandaag opnieuw te bezoeken. Ik zei de laatste keer dat wij spraken, dat het beter scheen te zijn om een tijdstip na Kerstmis te reserveren om enige van de details te bespreken van wat ertoe gekomen is om "de verloren jaren," genoemd te worden, en ook andere zaken die relateren naar uw ambt op de Aarde. Ons doel is om voor uw volgers geen enkel hartzeer te veroorzaken, maar om eenvoudig enige van de mysteries die uw leven omringden glad te strijken. Is dat voor u toereikend?
Jezus: Ja, dat is het. Hoewel ik niet zou willen zeggen dat er wat voor verloren jaren dan ook waren! Maar ik verwelkom jou, Steve, en ik verwelkom jullie allemaal. En je mag mij Jezus noemen, of je mag me Yeshua noemen. Maar ik ben verheugd om hier bij jullie te zijn vanavond.
SB: Dank u wel. Jee, ik geloof niet dat ik u wat dan ook anders dan Heer kan noemen, Heer. Het komt als vanzelfsprekend, en ik zou me een beetje vreemd voelen. Ik zal het proberen.
Voordat we verder gaan met de verloren jaren, Linda zelf heeft mij gevraagd om u een vraag te stellen, en dus kan ik die misschien eerst vragen. En dat is: "Wat kunnen wij doen voor de mensen die in wanhoop zijn?" En met wanhoop, bedoelt zij, "Gaat Ascentie echt gebeuren? Ga ik het voor elkaar krijgen?" Zij rapporteert dat heel veel mensen een ietwat teneergeslagen gevoel hebben. Kunt u dat alstublieft eerst met ons bespreken?
Jezus: Ja, ik zal verheugd zijn dat te doen. Want we hebben allemaal een donkere nacht van de ziel gekend. We hebben allemaal een tijd gekend wanneer er helemaal geen Licht lijkt te zijn dat naar binnen kruipt, ofwel met de dageraard of onder de deuropening; wanneer wij het Licht vergeten dat ons Innerlijke Licht en onze Innerlijke Begeleiding is.
En wat er voor velen gebeurd tijdens deze tijd is niet eenvoudigweg de bezorgdheid, of de angst, of de wanhoop of het gebrek aan hoop rondom de Ascentie of rondom de gebeurtenissen van 2012, maar ook rondom de kwestie van hun levens, rondom de betekenis van hun missie, de vervulling van hun missie, het gevoel van liefde in hun harten, of het gebrek daarvan.