zondag, december 22, 2013

Ann Albers en de Engelen - Week 52, 2013 - Jij Bent een Geschenk


Ann Albers en de Engelen
"Jij Bent een Geschenk"
December 2013 / Week 52

Wij weten dat zovelen van jullie aldus druk zijn met de voorbereidingen van de feestdagen en nochtans vragen wij jullie om een minuut te nemen, stil te zitten, en terwijl jullie dit lezen, je concentreren op het Licht in jullie eigen hart. Haal adem, en terwijl je dat aldus doet, verbeeld je dat het Licht zich door jullie lichamen heen verspreidt, naar buiten, verder en verder totdat het over jullie gehele wereld heen rimpelt. Verbeeld je dat dit licht de verlorenen, de eenzamen, de in de steek gelaten, en de overrompelden aan kan raken. Verbeeld je dat dit licht de rouwende/verdrietige mensen in een troostende omhelzing kan omwikkelen. Verbeeld je dat dit licht dat uit jullie harten vandaan straalt de gekwetste harten kan kalmeren, hun kwaadheid kalmeert, en hoop brengt naar diegenen die op de rand staan om het op te geven. Haal adem. Zit en concentreer je op dit Licht binnenin jou en sta het toe in alle richtingen voort te stralen. Neem een moment om jouw Licht te voelen of je voor stellen en dat het niet alleen de duistere en eenzame ruimtes binnenin jouw eigen spirit verlicht, maar ook uitreikt zoals het zonlicht, diegenen die in behoefte zijn aanrakend met het geschenk van jouw Aanwezigheid.  
Want inderdaad, of je de vakantiegeest nu wel of niet voelt, of je nu gevuld bent met vreugde of van smart huilt, of je nu omringd bent door familie en vrienden of je wordt jezelf gewaar in de diepten van de eenzaamheid, jij bent gemaakt van dit waarachtige Licht. Je werd vanuit deze waarachtige Liefde geboren. Jij bent de baby in de koude koestal, de ster in de hemelen, het licht dat brandde van de magere olie in de tempel. Jullie zijn degenen die hoop, inspiratie, licht, liefde en waarheid naar de wereld brengen. Ongeacht wat je voelt, denkt of waar jij jezelf dit vakantie seizoen gewaarwordt; dit Licht is jouw waarheid. Wend je er naartoe. Concentreer je erop. Omhels het, deel het. Want wat je aan anderen geeft, geef je aan jezelf. Wat je aan jezelf geeft, deel je met de wereld.
Jouw aanwezigheid op deze Aarde is een geschenk aan de wereld.

Dus of je nu wel of niet de spirit van het seizoen voelt, herinner je, de baby werd in de koude en het duister geboren. De ster scheen over Bethlehem in de duisternis van de nachten. De lampen branden zonder veel olie. Het neemt slechts een piepkleine vonk van Liefde, een piepkleine glinstering van hoop, een willekeurige handeling van vriendelijkheid om de duisterste tijden en de koudste harten te verlichten. Dit dierbaren is de echte spirit van het Seizoen. Deel jullie Licht. Besef dat jullie het beste geschenk van allen zijn, en ongeacht wat jouw omstandigheden zijn, er is altijd iets te geven als je bereid bent om te gaan zitten, adem te halen, en je te focussen op het zeer grote Licht dat binnenin jou leeft, erop wachtend om geboren te worden, helder brandend, en gedeeld te worden met een wereld in behoefte.
God Zegent jullie! Wij houden heel veel van jullie.  
-- De Engelen
 

Ann's Bericht - Een Kerstverhaal

Een Kerstverhaal vanuit mijn verleden…
Het was de Nacht voor Kerstmis…
Kersavond 1995 was de laatste Kerstavond die ik met mijn voormalige man doorbracht. Het was een glorieuze dag. Mijn leven was dat jaar veranderd, toen ik de wereld van energie, genezers, engelen en intuïtie betrad. Ik bracht het overgrote deel van het jaar door, door lange uren op mijn werk te werken terwijl ik ondertussen tezelfdertijd mijn spirituele groei nastreefde. Ik was verliefd op het leven en de wereld. Ik was verliefd op mijn man. Ik was er niet zeker van of is wel of niet zwanger was tijdens de kersttijd omdat ik visioenen bleef krijgen van een meisje rondom mij heen, die ik kon voelen maar niet echt goed kon zien. Ik had er geen idee van dat ik die nacht in/naar de hemelen naar boven gehaald zou worden voor een prachtige ontmoeting met mijn engelen. Het was een geschenk dat mijn leven zou veranderen.
Dit was de beste Kerstavond waar ik ooit, tot dat punt aan toe, van genoten had in mijn leven - ongehaast, gevuld met telefoontjes aan dierbaren, een prachtig diner, en een zoete uitwisseling van geschenken. Echter, een uur voorafgaand aan onze planning om te vertrekken voor de middernachtdienst, toen mijn man onder de douche stond, en ik eenvoudig zat te genieten van de lichten, voelde ik een vertrouwd zoemen van energie dat door mijn gehele lichaam heen liep. Het werd sterker en sterker totdat ik een enorme grote vonk door mijn gehele wezen heen voelde stromen alsof ik getroffen werd, maar er was niets elektrisch rondom mij heen. Plotseling schoot er een indringende pijn door mijn hart heen, brandde door de linkerzijde van mijn lichaam heen en reisde langs mijn linkerarm omlaag. Ik haalde zwaar adem, boog voorover en begon te bidden. Ik wist niet of ik een hartaanval had of dat ik eenvoudig een grote energie uitbarsting door mijn lichaam heen voelde gaan. Ik ging op de bank liggen, probeerde adem te halen, en sloot mijn ogen terwijl ik voelde dat mijn spirit spiraalsgewijs mijn lichaam verliet. Ik werd mezelf in een ander rijk gewaar, omringd door mijn gidsen en engelen, een ongelooflijk gevoel van vreedzaamheid en verwondering voelend.
"Je hebt één van de lessen voltooid waarvoor je kwam om deze te leren," vertelden zij mij. "Wat?" vroeg ik binnenwaarts gericht, hopende dat ik niet dood ging. "Je hebt geleerd dat liefde is wat er het meeste toe doet. Onvoorwaardelijke Liefde … Wat voor lessen heb je geleerd over geschenken?" vroegen zij aan mij. Ik vertelde hen dat ik geleerd had van de materiële dingen te genieten omdat zij plezierig waren, maar dat ik geleerd had dat zij niet langer meer belangrijk waren in de grotere opzet van het leven. Ik had geleerd dat liefde het enige is dat er waarlijk toe doet, en het enige is dat blijvend is. Ik had een moment waar ik me af begon te vragen wat er met me gebeurd was en waar ik was. Ik wist nog steeds niet wat de pijn in mijn lichaam veroorzaakt had. Ik ging door met tegen mijn gidsen te praten."Ik wil leven! Ik wil dienstbaar zijn! Ik wil de grote vreugde en de overvloed in mijn hart met de mensheid delen!" Daar in de andere rijken, sprekend met mijn gidsen, voelde ik de Aanwezigheid van Gods Liefde zo sterk, dat ik wenste, hunkerde … verlangde het met de wereld te delen. Ik wilde zo zeker van dienst zijn als een hongerend persoon naar voedsel verlangd, een uitgedroogde ziel naar water verlangd, een eenzame ziel naar Liefde verlangd. Ik voelde het Licht van Gods Liefde binnenin branden, het nodig hebbend, het verlangend, binnenin mij voort barstend om in de wereld tot uitdrukking gebracht te worden. Ik wachtte om te zien wat er vervolgens zou gebeuren. Gedurende slechts een seconde was er zuiver stilte.
Plotseling, toen ik deze verplichting voor dienstbaarheid en vreugde gemaakt had, voelde ik overal om mij heen engelen, alsof zij feest aan het vieren waren. "Dat is de beslissing die wij hoopten dat je zou maken!" riepen zij uit. Ik zag plotseling acht van hen die mij omringden en mij in hun armen heen en weer wiegden terwijl zij energiewerk verrichten aan mijn Lichtlichaam. Ik voelde mezelf zuiver Licht zijn, maar ik voelde dat is ingekapseld was in iets, zoals een masker of een schelp. Eentje begon dit masker, dat mijn gezicht bedekte, eraf te pellen en weldra zag ik dat het masker over mijn gehele lichaam afgepeld werd! Ik voelde me alsof ik een geest was die gemummificeerd was geweest en dat de engelen het weefsel eraf wikkelden totdat slechts het Licht van mijn ziel overbleef.
In dit andere rijk, stond ik op en knuffelde één van mijn gidsen. Zodra ik hem aanraakte, begonnen we te vliegen, niet als vogels, maar zoals energie aan moet voelen wanneer het door ruimte en tijd reist. Toen wij vertraagden waren wij terug gematerialiseerd in/naar onze lichamen en stonden ergens op een prachtig strand tijdens zonsopkomst of zonsondergang. De zon brandde helder over de horizon van de oceaan, en golven kabbelden heen en terug terwijl zij mijn voeten streelden. Het voelde allemaal zeer echt aan. Ik vergat de pijn in mijn arm en stelde eenvoudig wat vragen. "Ben ik zwanger?" vroeg ik. Plotseling wist ik het antwoord. Ik verwachtte geen kind maar was eerder mij zelf nieuw leven aan het schenken. De omgeving veranderde als antwoord op de vraag en ik werd mezelf in de armen gewaar van wat alleen gelabeld kan worden als de archetypische energie van de Godin, die mij schommelde en wiegde en mijn voorhoofd kuste zoals iemand een baby zou kussen. Deze krachtige vrouwelijke energie vertelde me dat er altijd voor mij gezorgd zou worden en dat ik op ieder moment terug kon keren. Ik wist dat deze energie het vrouwelijke gezicht van Gods Liefde was. "Zij" vertelde me dat haar kracht groter was dan de razernij van duizenden stormen op Aarde, en alles dat zij nochtans ooit koos om met haar kinderen te delen was Liefde. Ik voelde me één met Haar, met mijn leven, en met mijn eigen spirit … en toen stuurde zij me terug.
Ik werd wakker op de bank, en voelde me alsof ik in mijn lichaam terug geglipt was zoals een hand diens plaats in een handschoen vindt. Ik voelde me leeg, en begon te schudden en te huilen, me tot in mijn kern kwetsbaar voelend. Ik wist dat ik net een verplichting aangegaan was welke mijn volledige leven zou veranderen en het maakte me bang. Wat had ik gedaan? Wat had ik gezegd? Welke kettingreactie van verandering had ik geïnitieerd? Het schudden kwam door de angst, omdat ik wist dat de dingen nooit meer hetzelfde zouden zijn. Ik dacht aan de vrouwelijke energie welke mij net vastgehouden had en onmiddellijk, voelde ik een warme gloed door mijn lichaam heen gaan. Plotseling wist ik dat het Licht en de Liefde welke ik in de andere rijken waargenomen had daar was, zeer wel levend binnenin mij. Tijdens de middernachtelijke dienst, slechts een uur later, voelde ik de engelen overal om mij heen en voelde ik me alsof mijn hart uiteen zou barsten.
Een jaar later, is het gehele landschap van mijn leven veranderd. Ik was gescheiden - niet omdat mijn man en ik de liefde verloren waren, maar omdat wij beseften hoe onze paden uiteen gegaan waren naar het punt waar de toekomsten die wij wensten te creëren niet langer meer in uitlijning met elkaar waren. Hij wilde een conventioneel leven met een normale vrouw en kinderen ik voelde de roeping tot dienstbaarheid. Wij gingen uiteen met vriendelijkheid en liefde, maar is was omsingeld door schuldgevoel. Ik was degene die veranderd was. Iedereen, behalve één van mijn vrienden, en ons beider families begrepen het niet. Ik zat plotseling zonder gezelschap van wat voor soort dan ook. Ik had mijn baan in de techniek opgezegd en was een "paragnost achter het raam" bij een locale boekenwinkel op de minst drukke dagen van de week. Ik had mijn warme, knusse woning verlaten, mijn honden, en in feite mijn volledige leven, en woonde in een appartement dat ik ingericht had, maar waar ik me nog steeds leeg voelde.
Die eerste Kerstavond op mezelf huilde ik hartverscheurend. Ik twijfelde aan mijn beslissingen. Ik voelde me schuldig over het feit dat ik niet de vrouw was die iedereen verwachtte dat ik zou zijn. Ik vroeg me af of ik alleen was omdat ik iets verkeerd gedaan had. En nochtans glinsterde er waarheid in mijn hart. Ik had de hemel aangeraakt, had de engelen gezien, en wanneer ik eerlijk met mezelf was, wist ik dat ik mijn roeping volgde. Ik trok mijn winterjas aan, verliet mijn appartement, en stond op die eigenlijke Stille Nacht onder de sterren en bad, "God laat mij Uw aanwezigheid voelen. Ik weet dat u daar bent. Vul mij met Uw Liefde. Help mij herinneren waarom ik door dit alles heenga. Laat mij dienstbaar zijn, maar laat mij alstublieft eerst uw Liefde voelen. Ik voel me alleen en ik weet dat ik dat niet ben."
Langzaam begon het Licht in mijn eigen hart te glinsteren. Ik werd op Kerstochtend wakker wetende dat ik de leiding over mijn leven en mijn geluk moest nemen. Ik wist dat ik dit alles met een reden gedaan had. Op een zeer niet-traditionele Kerstmis, beklom ik de Kamelenrug-berg en zat koesterend op de top in een atmosfeer van Liefde en familie en vriendschap met totale vreemden. Ik herinnerde me dat ik nooit alleen was, ik creëerde nieuwe tradities, deelde mijn Liefde van het vakantie seizoen met vrienden en familie, en zoveel zielen als ik maar kon aanraken. De Kerstgeest verliet mij nooit. Ik dacht alleen dat het dat gedaan had, tijdens dat ene jaar van verandering. Het is er voor ons allemaal, iedere dag van ons leven, met iedere ademhaling, want het is de spirit van Liefde van waaruit wij allemaal gemaakt zijn.
Het geeft niet wat je viert, ik wens jou een vreugdevolle vakantie, een prachtig Kerstfeest, en een prachtige iedere dag van jouw leven. In iedere ademteug ademen wij met besef, wij staan de Aanwezigheid van Gods Liefde toe meer helder binnenin onze eigen harten te branden. Ik kan aan geen groter geschenk denken, dan het geschenk van het leven geleefd in dit lichaam, op deze Aarde, die Liefde voelend.
Gelukkig Kerstmis en Gelukkig Heilige Vakantiedagen aan jullie!
Ik houd van jullie allemaal,
Ann
 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

©Ann Albers, All Rights Reserved - http://www.visionsofheaven.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten