zaterdag, december 14, 2013

Hemelse Zegeningen - AE Michael over Valse Rasters - 10 December 2013


Hemelse Zegeningen - 10 December 2013
Aartsengel Michael Bespreekt de "Valse Rasters"en Hoe hen te Elimineren…

"Jullie zien over jullie gehele planeet heen de strijders van het Licht die naar voren treden en hun vrijheid opeisen. Zij mogen denken dat zij vragen voor financiële vrijheid, politieke vrijheid, sociale rechtvaardigheid, maar waar zij echt om vragen is om vrij te zijn om zichzelf te zijn, de volledigheid van wie zij zijn. En dat de systemen die aanvullingen zijn op deze valse rasters uit de weg gaan! Dit is kern werk…"
Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag zijn wij hier om over de valse rasters te discussiëren en Aartsengel Michael zal ons begeleiden met praktische gereedschappen om te zien waar zij gelokaliseerd zijn en hoe hen te identificeren en te elimineren. Het is de volmaakte tijd om alles dat ons aan de illusie van afscheiding gebonden houdt en het idee dat wij alles zijn behalve geïncarneerde Liefde los te laten.
De Raad van Liefde verteld ons dat de loslating van de valse rasters een integraal deel uitmaakt van het vrede maken met de 3de dimensie zodat wij het waarachtig achter ons mogen laten. Ik kan me niet voorstellen dat er nu of later ook maar één luisteraar/lezer is die niet gaat over dat allemaal te doen. Ik ben dankbaar om deze toegevoegde stuwing te hebben voor het allemaal los te laten. Goedemorgen, Linda!
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzy, en goedemorgen, iedereen. Het is fantastisch om hier te zijn, fantastisch om terug te zijn. Ik denk dat het echt een bijtijds onderwerp is waar wij over spreken. Terwijl ik me gereed maakte en mediteerde, dacht een deel van mij, "Wel, jeetje, we doen dit achterwaarts weet je. We spenderen al deze tijd aan het praten over de Universele Wet, maar een deel van de Universele Wet is het aanroepen van wat de Waarheid is en hoe de dingen door het gehele Universum heen werken, en niet het aanroepen en niet het vertrouwen op en het niet meer ronddragen van deze valse rasters, omdat zij eenvoudigweg volledige illusie zijn.
SM: Dat is interessant dat je dat zegt, "Het aanroepen van een vals raster" - wie zou er ooit over denken om dat opzettelijk te doen? Maar wij doen dat - het is een zeer onderbewust iets.
LD: Dat doen we, en ik denk dat we het de gehele tijd doen. Ik was aan het herzien…., veel van dit materiaal waar wij over spreken is onderzocht en er is meer diepgaand naar gechanneld materiaal gekeken in het boek "De Nieuwe Jij", zoals je weet - plug, plug (bedoelend - promotie van het boek), omdat dit geen nieuwe informatie is, maar het heeft zeker aan momentum gewonnen en het is meer hoognodige informatie. En één van de dingen die echt van de bladzijde af naar mij toe sprongen vanochtend was dit - In de categorie van de angst, je weet wel, de angst om te falen, te mislukken. En wij weten allemaal, intellectueel, misschien zelfs emotioneel, weten we dat er echt niet zoiets is als falen/mislukken.

Maar, weet je, daar zijn de subtiele dingen die we doen, zoals, "Niets werkt ooit echt voor mij uit", en dat is een vals raster. Nu, dat is de ontkenning van jouw Schepper zelf; dat is het ontkennen van jouw bekwaamheid om de creatie formule te gebruiken, de Universele Wetten te gebruiken om precies wat het is dat je wilt creëren binnen te brengen. Dus het is zelf-verslaand gedrag.
Eén van de dingen - en ik zou echt graag een levendige discussie hierover willen hebben vandaag omdat dit een gigantische kwestie is. Dit is zoals een kern kwestie. En mensen denken wanneer zij horen, omdat ik mezelf ken en de Raad altijd spreekt over valse rasters. En zij zeggen, "Wel, ik heb mijn opruiming gedaan en ik heb mijn opruiming voor het collectief gedaan, en ik heb aan mijn kwesties gewerkt." Maar wanneer wij hier vandaag over valse rasters spreken en wanneer de Raad over valse Rasters spreekt, spreken wij over de fundering, de constructen, de pilaren van wat zich gedurende miljoenen aan jaren ontwikkelde voor de oude 3de dimensie. Dus jouw persoonlijke kwesties mogen, als het ware, een referentiepunt hebben in het valse raster systeem.
Maar de valse rasters zijn gigantisch. En het gaat niet slechts over het hebben, weet je, van een persoonlijke kwestie of een geloofsysteem dat op de één of andere manier verkeerd ging of zelfs een vasana, want deze neigen ernaar persoonlijk te zijn en, ja, zij hebben hun referentiepunten in de valse rasters. Maar de valse rasters zijn deze collectieve valse constructen die wij geaccepteerd hebben - en niet slechts geaccepteerd in dit leven maar in zovele levensspannen - dat zij ingeworteld geraakt zijn in onze mythologie, in onze algemene mythologie.
SM: Inderdaad. En degene waarvan ik voor ons graag zou willen om in staat te zijn los te laten, specifiek in deze tijd, is degene waar wij keihard voor hebben moeten werken om te kunnen overleven en hier te zijn en, weet je, dat het allemaal over overleving ging in plaats van de vreugde en het genieten van elkaar en dat allemaal. Als we die verschuiving kunnen maken, in het loslaten van het idee dat wij onze levens af moeten beulen dan zou dat een grote, grote start zijn. 
LD: Daar ben ik het volledig mee eens. En weet je wat anders ik ook vind, en ik kan vanuit mijn persoonlijke ervaring spreken, een deel daarvan is hoe wij dat geloofssysteem aankleden en dat is dat wij niet alleen moeten werken en ons af moeten beulen om te kunnen overleven, maar dat op de één of andere manier - en ik denk dat het deels voortkomt vanuit onze Puriteinse Christelijke Mythologie - is dat op de één of andere manier, wanneer je echt keihard werkt, zoals over de top, dat het heilig is, dat het echt iets goeds is, dat je punten in de hemel verdient.
SM; Ja, dat is juist. Dat is juist.  
LD: Ja, het is het martelaren syndroom.
SM: Precies. Ik denk dat wij allemaal, tot de één of andere graad, daar schuldig aan zijn geweest.
LD: Oh, ik denk dat we dat hebben gedaan ja. En het doet er niet toe of het nu in de bedrijfswereld is of waar wij naar neigen te denken als de Lichtdienaren wereld of het willen zijn van een super mama. En het komt voort vanuit dit verlangen om echt de volledigheid en het beste dat we kunnen zijn te zijn en om uit te reiken, maar daarin vergaten we zo ongeveer de liefde en de vreugde.
SM: Precies, precies. Wel, in jouw boek haalde je de termen "herpatroners" en de "Nieuwe Jij strijders" aan, en ik weet dat er een segment is van het menselijke collectief dat het werk doet voor in principe ieder ander. Ik stel me zo voor dat onze luisteraars/lezers allemaal in die categorie vallen, tot de één of andere graad, en ik hoop dat door deze uitzending te doen wij kunnen helpen om wat voor twijfels dan ook hierover te verwijderen. 
Het voelt aan dat het voor ons allemaal tijd is om een klein beetje te smelten en om onszelf zacht en doorlaatbaar en vloeibaar te laten zijn tijdens deze heilige dagen en gewoon de energieën toe te staan binnen te komen en ons te veranderen en gewoon alles los te laten.  
LD: Amen. Amen, zuster! Yeah, ik houd van dat idee van het niet alleen zachter worden maar ook meer doorlaatbaar. Dat is een prachtig beeld, Suzy.
SM: Ja, het helpt met het verenigde gebied, weet je.
LD: Het helpt met het verenigde gebied en het gevoel wanneer je dat woord "doorlaatbaar" zegt, is dat wij in staat zijn om met elkaar te dansen en met elkaar te stromen in plaats van tegen elkaar op te botsten.
SM: Ja, ja. Absoluut. Prachtig.
LD: En je hebt gelijk - dit is de tijd en deze zijn heilige dagen. En niet slechts vanwege het seizoen maar vanwege wat er gaande is in het Plan van de Moeder en Haar ontvouwing. En ik denk dat dit geschenk, deze verhoogde geschenken, van overzichtelijkheid en zuiverheid ons echt op de één of andere manier uitrusten met, of openen om in staat te zijn om duidelijker naar de informatie over de valse rasters te kijken en deze gewaar te worden en te ontvangen.
SM: Ja, ik heb het gevoel alsof iedere enkele dag voor mij het leven compleet veranderd. Het is bijna alsof er zoveel meer informatie is dat binnenkomt. Maar zoals ik eerder zei, voelt het bijna onmiddellijk normaal aan, dus voor mij is het gemakkelijk om te vergeten wat ik vorige week niet wist.
LD: Ja – het is het nieuwe normale.
SM: Het nieuwe normale - precies. En weet je wat - dit is misschien iets waar ik over kan vragen - maar ik voel me zoals … feitelijk, kwam Saint Germaine naar me toe in een meditatie gisteren en wat ik doorkreeg was dat wij op de werkelijke rand van transformatie zijn en dat de transformatie zo enorm groot gaat zijn dat heel veel van onze oude manieren van bestaan/zijn en alles, nochtans geen bewust besef meer gaat zijn. We gaan het gewoon vergeten!
LD: Het vervaagt. Het vervaagt absoluut. Weet je, gedurende de jaren met het werken met de 13de Octaaf, welke het oorspronkelijke geschenk van de Raad was en het is die plaats van in goddelijke vereniging zijn en in het lichaam zijn, wat werkelijk in principe etaleren en woorden is voor waar wij over spreken, is dat de mensen de meditatie zouden doen en de initiaties ondergaan en soms - niet de meerderheid, maar soms - zouden mensen zeggen, en we lachen erover dus het is niet dat ik zo'n beetje verhalen vanuit de school vertel - maar zij zouden zeggen, "Wel, er is niets gebeurd". En dan zouden wij zeggen, "Behalve, weet je, toen Jezus binnenkwam of ik naar het Hart van God ging of Moeder Mary pakte me op. Oh ja, er gebeurde echt niets - oh, behalve voor dat ene ding dan".
Maar het andere dat ik begon op te merken was dat ik gewend was om de 8-weekse regel te hebben, dat je het proces en de integratie gedurende 8 weken doet - en zelfs in termen van channeling sessies voel ik dat mensen zoveel hebben dat de Raad zou zeggen, "Niet voordat de 8 weken voorbij zijn" omdat de downloads dermate belangrijk waren.
En wanneer is terug zou gaan en met deze mensen zou praten, zou ik in hen opmerken, en ook in mezelf, dat de dingen naar boven zouden komen en het als een verre herinnering zou zijn, zoals, "Oh, ja, dat zat me altijd behoorlijk dwars," of "Oh, ja, ik heb die herinnering en die informatie van hoe vreselijk dat was ergens in mijn geheugenbanken zitten", maar het had niet langer meer enige waarde of enige lading. Het was eenvoudig een wolk die ver, ver weg aan de horizon was en het had op geen enkele manier enige inhoud.
En ik denk wat jij zegt over wat er nu met ons gaande is, en het gebeurd zo snel, zoals iedere enkele dag, dat wij echt het gevoel hebben dat de uitbreiding zo aanzienlijk is en de verschuiving zo aanzienlijk is dat iedere dag gloednieuw is. En we willen de markeringen in termen van, "Wel, hoe ben ik vooruitgegaan?", maar er is een deel van ons dat het zich zelfs niet meer herinnerd omdat het het nieuwe normale is. "Dit is wie ik ben en dit is hoe ik eenvoudigweg mijn leven leef. En ik heb al deze nieuwe informatie en dit nieuwe perspectief." En het is volledig anders.
SM: Ja. Weet je, ik denk dat iets ervan nieuw is en heel veel ervan - de reden dat het ogenblikkelijk geïntegreerd raakt en natuurlijk aanvoelt en wij zo ongeveer vergeten over wat we niet wisten - is dat wij het ons herinneren. Het gaat allemaal over het herinneren.
LD: Ja, daar ben ik het mee eens. Dit is echt, op zoveel manieren, het sluiten van de cirkel. Het brengt ons terug naar wie wij werkelijk zijn.
SM: Ja, maar iets ervan moet nochtans nieuw zijn. Omdat wij dit niet echt eerder gedaan hebben - of misschien hebben we dat wel?
LD: Nee, ik denk niet dat we dat hebben gedaan. Van alles … of ik herinner het me niet zegt zij … Yeah. Ik denk dat toen wij gecreëerd werden, en ik denk iedereen die luistert/ leest, we kwamen binnen … wel, dit was het speelterrein van de Moeder; dit was de plaats om een fysieke ervaring van liefde en vreugde te hebben. En toen wij binnenkwamen, kwamen wij binnen als het Scheppers ras. Dat heeft nu, voor zovele mensen vanwege alle wantoestanden die er gebeurd zijn, dat het bijna dat tintje heeft van, je weet wel, het "meester ras".
Maar zo was het helemaal niet. Wij kwamen binnen om dit speelterrein te creëren, deze wonderbaarlijke, prachtige uiteenlopende speelterrein van liefde, van vreugde, en van het in staat zijn om een ander soort van fysieke ervaring van deze kwaliteiten te hebben, zowel tastbaar als ontastbaar. Maar we raakten verloren. Dus als we het deden, deden we het alleen maar gedurende een zeer korte tijdsperiode. En wat wij toen deden, en wat bewees dat wij en het Scheppers Ras waren, is dat wij deze valse rasters creëerden: dood, wanhoop, verwoesting, ziekte, afscheiding, isolatie. Ik bedoel, de lijst is lang.
Dus we gingen meteen in/naar de creatie, maar op de één of andere manier zijn wij bijna zoals dezelfde situatie … We hebben nooit echt over gevallen engelen gesproken in deze show, ik denk het niet, maar de gevallen engelen - "Al deze verschrikkelijke zaken: Lucifer en Satan en het gaat maar door en het gaat maar door…". Maar op sommige manieren, wat er met de mensheid gebeurde en zeer gelijkaardig aan die mythe is, is dat wij uit de Bron vertrokken; we namen deze vorm van het menselijke Scheppers Ras aan; en we wilden gaan verkennen.
Wel, met de verkenning, wat wij deden was dat we creëerden, prima, maar we creëerden deze illusies - zelfs wetende dat zij illusies waren - om gewoon maar de ervaring te hebben van, "Wel, ik vraag me af hoe dat aan zou voelen", omdat we dat nog nooit eerder gevoeld hadden toen we thuis waren in het Hart van de Ene. Dus creëerden wij en toen raakten we verloren en kwamen ertoe te denken dat het echt was terwijl het niet echt was.
En toen raakte het belichaamd, letterlijk stenen, specie en instituten, in het menselijke bewustzijn. Maar het was nooit echt, en dat is nochtans precies hoe al deze gevallen engelen terug naar huis gebracht werden, wat sommige mensen neigen te vergeten. Wij worden terug naar huis gebracht.
SM: Oh mijn hemeltje, en ik voel me alsof ik zo ongelooflijk ondersteund wordt en de liefde van mijn leven vinden is nochtans een verbazingwekkend en prachtig iets om me te helpen doorgaan om mijn werk hier te doen en om gewoon een meid van een hoge frequentie te zijn die de gehele wereld helpt.
LD: Ik ben zo blij voor jou. Weet je, en dit is wat de mensen zeggen, "Wel, is de oorlog opgehouden of is het financiële systeem volledig opnieuw gerangschikt?", maar ik zal het nooit vergeten omdat, wanneer is aan het channelen ben ik me vaak voel alsof ik aan het afluisteren ben, ik zit naast mezelf, maar wanneer Moeder Mary, geloof ik…, of de goddelijke moeder zei dat het haar plan voor ons allemaal was om waanzinnig verliefd te worden … En zelfs diegenen van ons die dachten, "Oh, dat is, weet je, dat is voor iemand anders", en dan het te zien gebeuren met mensen waar ik van houd en waar ik om geef is gewoon zo prachtig. 
SM: Ik kan daar een hele show aan besteden. Ik wil er echter niet alsmaar over doorgaan, en ik weet gewoon dat je een prachtige en praktische meditatie voor ons hebt vandaag maar, ja, ik ben zeer gelukkig.
LD: Heb ik dat??
SM: Wel, dat hoop ik.
LD: Oké. Feitelijk, gaat deze meditatie over … en het gaat via Aartsengel Michael - en Aartsengel Gabrielle is ook zeer aanwezig vandaag - en zij staan hier. Ik doe deze uitzending vanuit mijn heilige ruimte waar mijn altaar is en zij staan hier beide recht voor me met een grote - geen grijnzen - maar enorme grote glimlachen op hun gezichten, en dus zijn zij beide zeer aanwezig.
Maar één van de dingen die wij doen met onze kwesties en onze valse rasters is, en één manier waarop wij met hen kunnen werken, is om uit te vogelen waar zij op ons lichaam zijn. Waar dragen wij deze energie zodat we het los kunnen laten? En op welk lichaam?
SM: Oké.
LD: Dit is gechanneld, dus weg gaan we…….

Meditatie:
Laten wij deze prachtige dinsdagochtend beginnen. Terwijl wij bijeenkomen als een cirkel van familie, van ziel familie, van Lichtwerkers, van Liefdehouders, is het zo belangrijk dat elk en iedereen van jullie beseft hoe gewaardeerd jullie zijn, hoe geliefd jullie zijn en hoe er voor jullie gezorgd wordt. Want niet alleen stemmen jullie jezelf af, jullie stemmen je af op de frequentie van de verandering en van God en van de Ascentie. En jullie doen jullie werk en jullie dienstverlening.
Dus geef jezelf een knuffel. Kruis jouw armen dwars over jouw lichaam en geef jezelf gewoon een knuffel van Michael en Gabrielle. En voel hoe het is om geknuffeld te worden door een Aartsengel. En laat de dag los, laat de drukte van het seizoen los, van jullie "te doen" lijst, en sta jezelf gewoon toe om hier te zijn, terwijl we, zoals altijd, adem beginnen te halen.
En laat ons beginnen met het blauw van Michael, dat prachtige Michael blauw, dat Koninklijke blauw, dat hemelsblauw, dat briljante blauw van Waarheid en van Hoop. En terwijl je door je neus inademt, het gedurende een seconde vasthoudt, en uitademt, en met de uitademing, voel jezelf dan dieper in jouw hart en in jouw stoel of het tapijt of de vloer of jouw bed verzinken - waar het ook is dat je zit - en de sensatie is dat je ongeveer 3,000 pond weegt. Dus je zou je, als je dat al wilde, niet kunnen bewegen.
En je bent in het lichaam maar je bent uit het lichaam, dus adem in dat korenblauwe blauw, dat Siberische Iris blauw, het 'bleubird' (Sialia) blauw, en voel die vlam van blauw van Michael zich aansluiten bij de blauwe diamant van jouw drievoudige vlam, zich aansluitend met de vlam van de Goddelijke Moeder. En adem blauw.
Laat ons nu het goud van Aartsengel Gabrielle binnenbrengen, dat prachtige Florentijns, het oude goud, dat rijke goud en voel jezelf het goud inademen alsof het een gesmolten rivier van goud is, in via jouw neus, dieper in jouw hart. En voel dat goud zich aansluiten bij jouw goud van de drievoudige vlam, het Goddelijk Mannelijke, zich erbij aansluitend en ermee dansend. Voel de vloeibaarheid waar Suzy over gesproken heeft.
En in het centrum van jouw drievoudige vlam, van jouw hart, voel de prachtige roze diamant, dat sprankelende roze, en dit is de essentie van wie je werkelijk bent, van jouw goddelijke ontwerp, van jouw waarheid, van jouw wonder. En sprankel het omhoog en voel de gelijkmatigheid van jouw drievoudige vlam, van jouw blauw, van jouw roze en van jouw goud. En veranker het diep.
Nu wil ik dat jij jezelf, je heilige zelf, visualiseert als de waarheid van wie jij bent, een multidimensionaal wezen. Maar kijk naar jouw lichaam alsof het een raster is, een prachtig gouden raster, iets dat je zou zien op een computer animatie dus het is driedimensionaal en het strekt zich ver en breed uit.
Neem een minuut om de schoonheid te zien. Zie het wonder van wie je bent. Nu, op dat raster, verankerd in jouw drievoudige vlam, zijn daar enige spatters van viezigheid? Zijn er enige vlekken? Zijn er enige gaten? Zijn er enige rafels? Jij bent de Nieuwe Jij en jij bent een herpatroner, een her-rasteraar van Gaia.
Verval niet in oordeel, het is nooit van liefde. Dus je kijkt naar jouw raster en je kijkt of er ook iets van stof aanwezig is, viezigheid, gaten, scheuren, barsten. En voel dan dat raster als een deel van jouw lichaam, als een deel van jouw gebieden, en kijk daarnaar. Is het in jouw emotionele gebied? … jouw causale of jouw aura gebied? … jouw etherisch gebied? …jouw mentale gebied?
Waar op jouw raster, in jouw fysieke vorm, verbergen deze stofkonijntjes zich? Is het op jouw rug?, op jouw voorhoofd?, jouw heup?, jouw buik?, jouw voet? Ben eenvoudig de waarnemer en als je het niet ziet, maak je geen zorgen, wordt het je eenvoudig gewaar en sta het weten toe dat wie jij bent is om naar boven op te wellen. En vaak waar deze kleine scheuren of barsten van donkere vlekken zich voordoen is waar je enige pijn of moeilijkheden in jouw fysieke vorm gehad hebt.
Dus laat ons Aartsengel Gabrielle vragen, onze prachtige Lelie van Liefde, onze Trompet van de Waarheid, om met haar gesmolten goud te komen en om het eenvoudig opnieuw te verzegelen, wat voor vlek dan ook die je opgemerkt hebt - en zelfs diegenen die je niet opgemerkt hebt - laat ons haar vragen om binnen te komen in dit moment en om ons prachtige raster te polijsten en opnieuw te verzegelen en ons te helpen bij het eeuwige onderhoud, zodat als wij raster aan raster aan raster bij elkaar aansluiten op het raster van Gaia en het universum, dat we in staat zijn om te geven en te ontvangen, om volledig uit te zenden. We willen geen enkele gebroken linken in ons raster. Dus adem het goud.
Nu gaan we het een stap verder brengen. Blijf in jouw hart en voel alsof je nu op jouw bed of op de vloer ligt, maar wij willen je in voorover liggende of gebogen positie. De rasters, de valse rasters, zijn deze ingewortelde geloofsystemen van de oude 3de die jullie geknecht hebben, die jullie geketend hebben en die vrijheid van bewegen tegengehouden hebben welke jullie recht is, jullie geboorterecht.
En dus ruimen wij deze rasters vandaag voor onszelf en voor elkaar op. Wij verwijderen deze illusies. En omdat dit zulk een kern kwestie is, gaan we dit gebrek aanpakken - en terwijl ik deze woorden zeg, wil ik dat je ziet hoe zij in jouw hart aanvoelen - oordeel het niet, voel het slechts. Gebrek. Beperking. Verlies. Verlatenheid. Isolatie. Afscheiding. Eenzaamheid. Gebrek aan zelfwaarde. Gebrek aan zelfliefde.
En terwijl je daar ligt, en wij deze rasters naar voren roepen, deze valse rasters, wat voel je op jezelf terwijl je daar ligt? Scheermesjes of nagels? Ketenen of tralies? Lelies of linten? Kasjmier? Niet alle valse rasters komen als lelijk of ruw tevoorschijn; dat is waarom zij het voor elkaar krijgen om in de beurt te blijven.
Nu roepen wij Aartsengel Michael op, de Aartsengel van Vreedzaamheid, Strijder van Liefde, om naar voren te komen in dit moment naar het collectief en naar elk en iedereen van ons, en met zijn zwaard en schild en zijn blauwe vlam van Waarheid, om dit valse raster van jouw af te tillen, om het hier en nu te elimineren. Sta het toe en laat hem en laat los. En voor sommigen van jullie mag het aanvoelen dat het gewicht opgetild wordt of dat het eenvoudig oplost in een miljoen sprankelingen. Laat het zijn wat het is. Laat los. En haal adem. Adem Blauw. Adem roze. Adem goud en zie hoe jouw borst vrij is om uit te breiden.
En weet dat je dit steeds maar weer opnieuw zult doen totdat je klaar bent en je op je bed ligt en er niets meer is om te verwijderen. Totdat elk en iedereen van ons op Gaia eenvoudigweg toegestaan heeft dat deze illusies, deze valse rasters, dit hologram, verdwijnen. En geef dank aan Michael en Gabrielle en laat jezelf zijn.
Aartsengel Michael: Groeten, Ik Ben Michael.
SM: Welkom.
Aartsengel Michael: Welkom aan jou. Welkom aan jullie allemaal. Welkom, geliefden, mijn strijders van vrede/vreedzaamheid, legioen van Liefde. Wij buigen allemaal voor de Moeder en staan dan rechtop, in de volledigheid van ons wezen, jij en de jouwen, ons en de onzen, broeders en zusters tezamen, om onze vrijheid op te eisen, om ons geboorterecht op te eisen, en voor een ieder van jullie om voort te gaan als de Scheppers van Nova Aarde.
Jullie werden opgesloten in een zaal en die zaal is valse rasters. Het is de oude illusie van de oude 3de welke nooit, vanuit ons perspectief, werkelijk inhoud had. Het zijn allemaal rookgordijnen geweest en op vele manieren is het geweest als het zijn van het gaan naar een carnaval of een huis van verschrikkingen. En er is vervorming geweest. En terwijl jullie daar middenin zitten, genietend van het bang zijn, vergaten jullie, mijn geliefden, dat het niet echt is en dat het carnaval afgesloten zal worden en morgen de stad verlaat. Wel, laat ons daar vandaag van maken!
SM: Yeah!
Aartsengel Michael: Het dient jullie niet langer. Dat heeft het nooit gedaan, maar in de herkenning dat het jullie niet dient is jullie gereedheid om je bij ons en bij mij aan te sluiten in de verwoesting en de verwijdering en de eliminatie van deze valse rasters. En jullie doen dat aldus, mijn geliefden, niet alleen voor jullie heilige zelven maar ook voor iedereen, want er zijn velen die nog steeds opereren in de illusie.
En zoals jij gezegd hebt, lieve Suzanne, is het compleet mogelijk, niet alleen levensvatbaar, maar wenselijk, dat deze valse rasters verwijderd worden en de persoon die gisteren stevig in hen geloofde, er zich morgen niet eens bewust van is dat zij bestonden. Het is nochtans een vage indruk van lang geleden.
Jullie zien deze verschuiving in de microkosmos en in de macro. En jullie zien over jullie gehele planeet heen de strijders van het Licht die naar voren treden en hun vrijheid opeisen. Zij mogen denken dat zij vragen voor financiële vrijheid, politieke vrijheid, sociale rechtvaardigheid, maar waar zij echt om vragen is om vrij te zijn om zichzelf te zijn, de volledigheid van wie zij zijn. En dat de systemen die aanvullingen zijn op deze valse rasters uit de weg gaan! En aldus verklaren wij het.
Dit is kern werk en het is geen opeenvolgend werk. Ja, eens is het dat geweest. En het is opeenvolgend in zoverre terwijl jullie het doen. Hoe meer dat jullie jezelf en het collectief ontdoen van de valse rasters, hoe vrijer jullie zijn om de waarheid en de volledigheid van wie jullie zijn na te streven. Maar jullie stoppen niet of zetten het ervaren van wie jullie zijn in de wacht terwijl jullie opruimen. Zij worden in samenhang gedaan. Het is de nooit eindigende stroom. En de schoonheid, de ervaring van de Liefde, de Vreedzaamheid, de Vreugde, is wat jullie verder duwt, jullie katapulteert, om zelfs meer te verwijderen.
Wij zijn in volledige staat van alarm. Wij staan achter jullie en staan op oproep, tot jullie dienst. Dat zijn wij altijd geweest. Maar jullie, mijn geliefde vrienden, mijn broeders en zusters van mijn hart, jullie staan op een punt waar jullie het kennen en een beroep op ons doen erkennen, om in de waarheid te zijn van die familie ziel relatie. Dat brengt ons vreugde.
Dus laat ons samen voort avonturieren in deze reconstructie, in deze restauratie, in dit herstel. Want zien jullie, wij hebben onze eigen reeks van waarheden en rasters. Lief hart, waar wens je te beginnen vandaag?  
SM: Dank u wel, Michael. Het is zo prachtig en zo een geschenk om op deze manier met u te verbinden. Ik moet toegeven dat ik me zo vol van liefde voel deze dagen, dat het bedenken van vragen over valse rasters een beetje uitdagend is. In mijn hart weet ik dat iedereen deze plaats van vertrouwen/geloof zal bereiken en het is echt alleen beschikbaar wanneer de valse rasters losgelaten en ontbonden werden, op z'n minst tot een zekere graad. 
U bevestigde net voor mij dat onze eigen angst alles is dat ons weerhoudt van het toestaan van de huidige verrukkelijke energieën om onze levens opnieuw in te richten in overeenstemming met ons hartsverlangen. Wat ik me afvraag is of een ieder van ons individueel de enigen zijn die waarlijk dit werk voor onszelf kunnen doen. Ik zie mensen die slechts iemand willen om de last van hen af te tillen zonder het werk zelf te doen. En misschien in de kern van dat te willen is een gebrek aan zelfrespect, zoals in, "Ik kan het niet; Ik ben niet sterk genoeg, niet verbonden genoeg, niet goed genoeg, etc." Zou u daarover kunnen spreken, alstublieft?
Aartsengel Michael: Ja, want in de verklaring dat je de valse rasters opruimt - en het is tot nu aan toe persoonlijk werk geweest - maar begrijp dat jullie nu in staat zijn om deze oefening voor het collectief te doen. En hoe jullie het voor het collectief doen is via jullie gebied. Dus in principe is het niet alleen voor de verre afstand - omdat het slechts één raster is - maar het is specifiek diegenen waar je mee kruist. 
Met het spreken over de heilige vereniging en het partnerschap, hebben wij behoorlijk veel gesproken over de puzzelstukjes en hoe er punten van samenhang zijn tussen jullie heilige andere en jullie zelf, jouw geliefde en jezelf. Maar wat aangaande de rest van jouw puzzelstuk? Wat aangaande de rest van jouw schitterende gebied? Wat is het van plan?
Wel, natuurlijk, is het daarbuiten aan het creëren, ervaren, uitbreiden, genieten, lief te hebben. Maar het raakt ook het raster en zend jouw waarheid jouw kennis uit, dwars door het universum heen. Niet slechts een aantal mijlen, niet slechts naar het menselijke collectief, maar naar Venus en weer terug, naar Andromeda en weer terug, en dat tegelijkertijd.
Hoewel, ja, jullie de geschenken rechtstreeks ontvangen vanuit het hart van de Moeder, maar op hetzelfde moment ontvangen jullie ook deze transmissies van eenwording en, ja, van verdere eliminatie van wat niet van waarheid is, van jullie sterren broeders en zusters in Andromeda, Van UFOG, van Venus - Sanat Kumara zelf heeft doortastend met jullie allemaal gewerkt. Dus jullie doen het, en jullie doen het voor diegenen die denken dat er niet zoiets is als valse rasters of, omgekeerd, die wensen zich vast te klampen aan die verouderde werkelijkheid. Wel, zij kunnen zich vastklampen totdat zij beseffen dat het alleen maar dampen zijn, en dan verdwijnen de dampen en schijnt de zon erdoorheen.
SM: Oké. Prachtig. Dus ik heb nochtans dit visioen dat wanneer voldoende van het collectief diens persoonlijke werk gedaan heeft, dat ieder ander z'n valse raster weggespoeld zal worden in een collectieve tsunami.
Aartsengel Michael: Dat is correct.
SM: Aah, daar houd ik van. Dat is prachtig. Prima, dus zijnde in de staat van de fantastische liefde waar ik in ben, hoopte ik om enige informatie te krijgen over de aard van heilige partnerschap. Het lijkt dat als mensen wij bekabeld zijn, dat het ingeboren is, voor liefde en gezelschap, maar het vinden van onze goddelijke aanvulling schijnt alleen mogelijk te zijn wanneer wij in staat geweest zijn ons zelf te bevrijden van de valse rasters. Anders zouden wij hen niet kunnen herkennen of in staat zijn een verbintenis aan te gaan op een manier welke geen onopgeloste kwesties naar voren brengt. Zou u over het gemak en de vloeibaarheid willen spreken welke onze nieuwe 5D relaties zullen reflecteren in tegenstelling tot die van het oude paradigma die groei naar boven via onenigheid helpen?  
Aartsengel Michael: Is het niet bijzonder, vreugdevol, bijzonder interessant, de manieren waarop het menselijke collectief gecreëerd heeft om hun weg terug naar huis te vinden?
SM: Dat is het.
Aartsengel Michael: Dus je wist in jouw werkelijke kern, en ik spreek tegen elk en iedereen van jullie, je wist in jouw kern dat je wenste om in vereniging te leven, in eenheid, in heilige partnerschap. Maar je werd tegengehouden of je geloofde dat je in gijzeling gehouden werd door deze valse rasters. Dus wat je gedaan hebt is dat je de valse rasters voor jou aan het werk gezet hebt en gezegd hebt, "Oké, als ik in onenigheid ga zijn dan ga ik in onenigheid zijn, om door de illusie heen te breken."
Dus jullie hebben waarlijk enige zeer vreemde mechanismen voor groei gebouwd. Maar, zoals je zegt, dank God, Moeder/Vader/Eén, jullie hebben hen en jullie laten hen los.
Omdat het met gemak is; het is met gratie; het is met de glorie en de genade van de 5de dimensie, de 6de en de 7de, dat jullie simpelweg in staat zijn om het goddelijke partnerschap te ontmoeten en te her/erkennen, zodat je ziet dat je niet door deze worsteling heen hoeft te gaan om de plaats te bereiken waar je naar gehunkerd hebt vanuit de kern van jouw hart sinds je incarneerde.
Omdat in de fysieke werkelijkheid, welke het doel van de Ascentie is van het handhaven van de fysieke vorm - dat is wat er zo uniek aan is. Dus het is de meest nabije reflectie dat je gaat krijgen van het volledig thuis zijn.
En het is zoet. Welnu, betekend dat dat er nooit enig verschil in perspectief zal zijn, van onze mening, omdat je in deze verschuiving en groei zit? Je ziet verschillen in visie of perspectief, in waarneming, je hebt het vaak geïnterpreteerd als leidend naar onenigheid. Vanuit ons perspectief leidt het naar creativiteit.
Dus wanneer je niet in de verdedigingsmodus bent van het je voelen van, "Als iemand het niet met mij eens is, betekend dat dat ik minder ben dan", heb je dit samenvoegen en deze discussie over de verschillen die leiden naar uitbreiding en creativiteit en nieuwe ideeën en nieuwe inspiraties en nieuwe creaties - concreet en niet - van hoe de dingen vooruit kunnen gaan. 
En er is niet dit gevoel van urgentie. Is er een gevoel van verlangen om eenvoudig toe te staan het te transformeren en te laten gebeuren? Ja. Maar daar is niet dit gevoel van wat ik zou willen noemen wanhoop, dat we er behoefte aan hebben om de rivier om te buigen en te zorgen dat het gaat waar wij willen dat het gaat. Je bent in de nieuwe werkelijkheid meer bereid om er eenvoudig in te springen, met de stroming mee te gaan, en te zien waar het je naartoe brengt.
Er is een prachtig gevoel van openheid en avontuur en welwillendheid om met het nieuwe te experimenteren, met het onbekende, omdat jij je veilig voelt. Je voelt je veilig in de wetenschap dat alleen liefde echt is en liefde geen schade toebrengt. Liefde onteerd niet of is niet respectloos. Het creëert die schoot waarin het nieuwe kan groeien.  
SM: Precies. Wel, eerlijk gezegd heb ik nooit gedacht dat ik dit zou kunnen hebben en het heeft me volledig bij verrassing genomen. En ik heb gewoon het gevoel dat het, natuurlijk, goddelijk georkestreerd is dat ik de heilige partnerschap vindt en er volledig een verbintenis mee aanga zonder vrees. En het voelt gewoon aan alsof het verbetert en toevoegt en … aanscherpt - dat is een goed woord - mijn bekwaamheid aanscherpt om te doen wat ik doe door … oh, mijn hemeltje, een miljoen…
Aartsengel Michael: Op z'n minst! Omdat het die aanscherping is, het is het spiegelhuis; het is het huis van vergroting. Maar laat ons zeer duidelijk zijn: het is het huis van vreugde.
SM: Um hmm. Absoluut.
Aartsengel Michael: Dus ja, wat het doet … je hebt altijd - wel, gedurende een zeer lange tijd - hebben jullie dit gezegde gehad en het heeft variaties in verschillende culturen, maar het is hetzelfde idee, "Dat waar twee of meer verzameld zijn".  Maar het is echt waar twee bijeengekomen zijn het miraculeuze gebeurd. "Niet "het kan gebeuren" - het gebeurd, punt.
SM: En het gebeurd en het is aan het gebeuren of we nu fysiek samen zijn of niet. Ik voel dat.
Aartsengel Michael: Dat is correct, omdat het de energieversmelting is dat het meest belangrijk is. Het is de hartsverbinding, en dat is wat jij leert, wat jullie sterren broeders en zusters en andere meesters in andere dimensies en rijken altijd geweten hebben. Wanneer de hartsverbinding er eenmaal is, is de telepathische verbinding er; is de emotionele verbinding er; is de mentale verbinding er.
Dus het fysieke - is het aangenaam? Natuurlijk. En dat zal ertoe komen te gebeuren als jullie beide in de rivier springen en zien waar het volgende eiland is. Maar, nee, het is niet geografisch gedefinieerd. Het is niet wat wij mensen hebben horen zeggen, "Wel, ik kan niet in relatie zijn met deze persoon waar ik waanzinnig veel van houd, omdat zij in een andere staat zijn". Dit is zeer eigenaardig!
Dus nu heb je geleerd dat het Universum jouw speelterrein is, en jij kiest waar je wilt spelen.
SM: Ja, ja inderdaad.
Aartsengel Michael: Maar allereerst, kies je dat je wilt spelen.
SM: Oh mijn hemeltje, ja.
Aartsengel Michael: Lief hart, dit is de verschuiving.
SM: Ja. Mijn gehele perspectief is veranderd, en ik zal gewoon mijn rechtstreekse verzoek hier plaatsen voor het fysiek samenzijn. En, weet u, ik weet dat het zal gebeuren maar nu zou beter zijn dan later. Oké, dus … ga uw gang.
Aartsengel Michael: Gisteren, vandaag en morgen zijn allemaal één. Dus jouw verzoek is gehoord.
SM: Oh, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Oké, zo…, we hebben een paar bellers. Zij we daar gereed voor?
Aartsengel Michael: Wel, ik ben gereed. Ben jij het?
SM: Ik ben gereed - ja, dat ben ik. Ik ben zo gereed. Dank u wel. Zo, David, ben je bij ons?
David: Hi, Suzy. Hi. Hallo. Hi, Linda. Hi, Michael. Zo ik heb heel veel vragen op een rij staan en ik ga hen goed structureren. Dus de eerste is: Ik voel dat - en ik lees ook dat nu de tijd is - waar wij in onze missie stappen, en ik herinner me dat u mij deze meditatie gaf waar ik mijn volledige potentieel met uw blauwe vlam kan vervullen. En u gaf mij ook een variatie van die meditatie om in mijn missie en doel te stappen en om mijn passie binnenin mijzelf aan te roepen dat ik dat wil doen, omdat ik een klein beetje een - hoe noem je dat…. Terugval had? … waar ik niet zo gezond was en dus wil ik dat in evenwicht brengen met het genezen van mijn eigen lichaam.
En dit is het tweede deel waar ik denk dat ik de coeliakie ziekte heb, omdat ik geen rijst meer kan eten en al dit spul. En misschien weet u ook, of kunt u uw etherische vrienden consulteren, over hoe ik mijn maag moet genezen en het moet kalmeren. Deze zijn de eerste vragen. Dank u wel.
Aartsengel Michael: Ik zal de donder van mijn zuster stelen en ik zal ook zeggen dat haar gouden elixer, het gouden elixer van Aartsengel Gabrielle een geschenk rechtstreeks vanuit haar hart is. En wanneer je het drinkt, lief hart - feitelijk of etherisch - wat het zal doen is het opnieuw verzegelen, genezen, herrasteren, van jouw spijsverteringsstelsel, en vanuit jouw spijsverteringsstelsel zal het uitstralen in/naar jouw organen, in/naar jouw beenderen, in/naar jouw cellen, in/naar jouw bloed en het zal helpen met de genezing en ervoor zorgen dat je een gouden wezen van gouden licht wordt.
Welnu, je kunt nog steeds jouw scharlakenrood en blauw houden, maar dat is wat ik aan jou suggereer. Het andere dat ik zou willen suggereren aan jou is om in te nemen, in passie te zitten, en er is geen betere manier om jouw passie aan te steken dan te zitten in de violette vlam. De violette vlam van de "IK BEN". De scharlakenrode vlam van het Christus Bewustzijn, welke niet alleen mededogen is, het is ook passie. Je kunt niet - luister naar wat ik zeg; je kunt niet volledig, en ik bedoel niet eenvoudig jou, lieve David, je kunt niet volledig in jouw missie en doel stappen tenzij je passievol, geïnspireerd, opgetogen en betrokken bent.
Als het aanvoelt als opoffering, zoals een hels karwei, zoals gevreesde verantwoordelijkheid, dan werk je op een vals raster. Dus laat mij deze optillen totdat de loutere gedachte van waarvoor je gekomen bent om te doen zo opwindend is dat er geen tegenhouden van jou meer aan is, dat je niet kunt wachten om ermee aan de slag te gaan.
En een deel hiervan is de genezing van de fysieke vorm. Er zijn velen van jullie die Lichtwerkers zijn die geworsteld hebben met uiteenlopende aandoeningen, fysieke aandoeningen, en een onderdeel hiervan is dat het zeer moeilijk geweest is om jullie hier op Aarde te houden. En zo is het waar wij over gesproken hebben in termen van onenigheid, het vinden van een relatie via onenigheid. Wel, en met ervoor te zorgen dat jij je aandacht aan jouw fysieke werkelijkheid schenkt, heeft het je letterlijk met je voeten op Gaia gehouden. Ja, zelfs in de 5de.
Dus de genezing van het lichaam - het lichaam moet nooit genegeerd worden. En het moet nooit in/naar gehoorzaamheid aangezet worden. Dit is een gruwelijk iets voor ons om waar te nemen, "Oh, ik voel me niet goed, dus verzeker ik mezelf ervan dat ik zeer streng met mijn lichaam ben. En dus dat ik het tot gehoorzaamheid aanzet zodat het zal doen wat ik wil." Dat is van het oudste, wreedste, valse raster van allen.
Dus houd van jouw lichaam en aldus in/naar een blakende gezondheid. Wanneer je één uur zonder pijn hebt, vier het. Houd er vreugdevol van. Bedank het. Je brengt niet voldoende tijd door - en wederom bedoel ik iedereen van jullie - met te zeggen van, "Dank je wel" tegen de fysieke vorm, welke voor velen van jullie doorstaan heeft wat geweest is een zeer zware en moeilijke missie tot aan dit punt toe. Dus bedank het. En sta jezelf de ruimte toe, de ruimte, om te genezen. Omdat als je fysieke uitdagingen hebt, je ervan verzekerd mag zijn dat dat een gedeelte is, niet de totaliteit, maar een deel van jouw missie is. En het is niet het uithoudingsvermogen dat er in het verleden deel van uitgemaakt heeft, maar nu is een gedeelte hiervan de genezing ervan.  
Ik zal je helpen.
David: Ben ik online?
SM: Ja.
David: Dank u wel, Michael. Dat was geweldig. Wel, ik voel me echt opgebeurd en begrepen. En misschien kunt u mij twee korte vragen beantwoorden. De eerste is dat er een heleboel angsten naar boven komen. Er zijn vele gereedschappen, misschien van Sanat Kumara … een mening over dat. En het andere ding is; Ik werd overgeplaatst naar Austria en misschien kunt u me een korte opinie geven of het goed is om hier te zijn en dat het een onderdeel van mijn missie is.
Aartsengel Michael: Het maakt deel uit van jouw missie want je werd overgeplaatst naar een Stad van Licht. Dus het is niet toevallig. Velen van jullie zullen bij jezelf gewaarworden dat je plotseling overgeplaatst zult worden. Het is niet iets waar jullie jezelf zorgen over hoeven te maken, maar weet eenvoudig dat jullie gepositioneerd worden om het werk van de Steden van Licht te doen. Dus dat is wat je aan het doen bent.
De angst, lief hart … Ga op het bed liggen en laat mij dit valse raster van jou aftillen. Het zijn valse/onjuiste verwachtingen en angst bevriest. Het maakt je letterlijk kreupel, lieve David. Geef het aan mij en geef het deze dag aan mij. Laat ons er klaar mee zijn.
David: Oké. Heel veel dank. Dank je wel, Suzy, En dank je zo heel erg veel, Linda, voor wat je voor mij doet. Dank u wel, Michael. Dank je wel. Daag.
Aartsengel Michael: Vaarwel.
SM: Daag. Prachtig. Oké, we gaan verder met gebiedscode 518. Hallo? Ben je bij ons?
GC518: Ja, ja. Groeten. Vrede en zegeningen. Ik was aan het luisteren met wat er gaande was met de andere beller en ik ben op een plaats geweest waar ik het gewoon was om lief te hebben, te bidden en te mediteren, en ik het gewoon was om te dansen en al dat spul. Ik verhuisde naar een gebied, en het is bijna alsof ik een aanwezigheid voel van uitgezet te worden. En het is nu 3-4 jaren geweest en ik probeer om op te staan en eruit vandaan te komen, en ik luister de laatste paar maanden alleen naar jullie programma. Het is zeer behulpzaam voor mij geweest, maar wat gebeurde er en hoe krijg ik het voor elkaar om uit deze situatie vandaan te komen? Ik was aan het luisteren naar de valse rasters en dat allemaal. Dat was ik voorheen niet en ik verhuisde naar dit nieuwe gebied en het lijkt alsof … wat is er met mij gebeurd?
Aartsengel Michael: Je moet … wel, je moet niet, maar je hebt besloten om, voorafgaand aan de geboorte, om overal op Gaia vreugdevol gelukkig te zijn. Jullie hebben een gezegde … nu, allereerst, lief hart, dring ik er sterk bij jou op aan dat je ofwel steeds maar weer opnieuw naar dit programma luistert of je download de valse rasters meditatie en doet dit dagelijks. Dagelijks.
AC518: Oké. Ja.
Aartsengel Michael: Omdat er een grote hoeveelheid verwijderd moet worden. Maar wat jij gedaan hebt, je bent naar een plaats gegaan waar er enige zwaardere energie is en waar jij ook voorbije levenservaringen gehad hebt die, zullen we zeggen, zeer moeilijk waren. Maar je bent gegaan als een baken van licht, en ik mag wel zeggen als een danser van het Licht. Welnu, jullie denken aan een baken als een toren en dat het een spotlicht is dat ronddraait, zoals bij een vuurtoren. Maar jij, bent aan het 'jitterbuggen' (swingend dansen), jij bent aan het walsen, jij bent aan het jiven dwars over het raster heen. En jij bent een danser van vreugde.
GC518: Ja!
Aartsengel Michael: Nu, jullie hebben een gezegde op de Aarde; "Doe alsof 'todat je het kunt'." Ik geef jou een nieuw recept. Allereerst de valse rasters. Ten tweede, de bezieling van vreugde iedere dag. En jouw oefening voor de bezieling van vreugde is om een CD op te zetten, de radio aan te zetten, de TV aan te zetten en om iedere dag gedurende 15 minuten jouw vreugde te dansen.
En terwijl je dat doet, voel je voeten - bij voorkeur blootsvoets - verbind je met Gaia, verbind je met de elementalen, verbind je met de Aarde spirits, verbindt je met jouw voorouders, en ben het voertuig van vreugde dat je bent. Draag goud. Adem goud. Ben goud.
GC518: Ja. Oh, wauw! Wauw!
Aartsengel Michael: De vreugde zal terugkomen.
GC518: Dank u wel. Ik ben zo dankbaar. Ik was altijd een danser en ik genoot ervan. Het is zoals toen ik hier naartoe verhuisde, ik zelfs niet kon dansen. Het is alsof mijn voeten niet in beweging zijn.
Aartsengel Michael: Zet de radio aan en ga bewegen, lief hart. Wij zullen ons bij je aansluiten. Wij houden ervan om te dansen.
GC518: Ik ben zo dankbaar. Dank u wel.
Aartsengel Michael: Ga met mijn liefde en ga met mijn muziek. Want je moet begrijpen, van oorsprong, ben ik een musicus. Ik weet hoe jij je voelt.
SM: Dank je wel voor jouw telefoontje.
GC518: Dank je wel voor het aannemen van mijn telefoontje. Ik ben zo dankbaar.
SM: Prachtig. Heb een prachtige dag. Oké, we gaan verder met gebiedscode 949. Ben je bij ons? …… Hallo, je bent in de uitzending.
GC949: Hi, dank je wel. Hi, Linda, Michael. Michael, ik heb, denk ik, de afgelopen nacht over jou gedroomd. Je beschermde mij voor de slechteriken in mijn droom.
Aartsengel Michael: Je hebt me herkend; het geheim is uitgekomen!
GC949: Dank u wel. Ik zie zoveel mensen die deze valse rasters nog steeds aangaande de economie creëren. Specifiek enige familie, vrienden, zij denken dat er niet genoeg is. En ik begin hen te vertellen, "Nee, nee, dit is slechts een overgang, maar de dingen zijn prachtig. Ik houd van de wereld, het gouden tijdperk is al hier; we moeten slechts de dingen duidelijker zien."
Maar ik vraag me nog steeds af, hoe kan ik hen helpen? Hoe kan ik zelfs mezelf helpen om hen duidelijk te laten zien dat het Licht hier is en dat de welvaart en de overvloed hier zijn?
Aartsengel Michael: Je hebt een zeer goed voorbeeld naar voren gehaald van een primair vals raster. En het is de illusie van gebrek en beperking en dat er niet voldoende is, dat er niet voldoende is om van rond te komen, of dat je niet waardig genoeg bent om deel te nemen aan wat er rondgaat.
Nu, de kansen zijn, mijn geliefde vriendin, dat zij niet de valse rasters meditatie met jou gaan doen. Maar desalniettemin, open hun harten en open hun ogen. Als je in staat bent en het afhankelijk is - en ik spreek tegen jullie allemaal - dit is een schitterende vraag, mijn zuster van blauw. Als je in staat bent, wanneer jouw vrienden zeggen dat er geen welvaart is, wat ik graag zou willen dat je doet, gegeven de situatie, open jouw koelkast, tel het aantal dingen en verschillende dingen die in jouw koelkast zijn, zijnde het een appel of melk of ketchup. Als dat geen welvaart is, wat is het dan wel?
Open dan de kasten en zie de graansoorten, de granen, de linze. Open dan jouw andere kast en laat hen zien hoeveel verschillende borden je hebt, vorken en messen en meubelen, en lakens en bedekkingen. Is dit geen overvloed? Als je ertoe in staat bent, open de deur, neem hen mee naar buiten, laat hen de bomen zien, de hemel, de vele verschillende wolken, de kleuren van de hemel, de variaties in de kleuren van het gras, van de bladeren, van de bomen, van de bloemen, van de vogels. Is dit geen overvloed?
Als je in een stad bent, nogmaals, neem hen mee naar buiten en wijs naar de gebouwen en de mensen op de straten en de diversiteit en de schoonheid. Er is een gevoel aan de zijde van velen dat zes, zeven miljard mensen, drie miljard mensen in een stad teveel is. Het is een voorbeeld van overvloed. Er is geen gebrek! De Moeder creëerde geen planeet, Gaia zelf morfte niet in een planeet van gebrek. Er is genoeg voor iedereen, genoeg van alles voor iedereen.
Het enige ding dat de volledige her/erkenning van deze werkelijkheid tegengaat is dit valse raster van gebrek en beperking en hebzucht, van dit geloof dat als jij je niet vasthoudt aan dat wat van jou is en probeert om meer te krijgen en het ook krijgt, dat je zult verhongeren en arm zult worden en zonder zult zitten. Dus laat het hen zien. Laat het hen op praktische manieren zien. Maak er een grapje van zodat zij kunnen beginnen de manieren te zien waarop overvloed welzeker stroomt en dat zij dat kunnen vertalen naar hun loonstrookjes, voor hoe zij kiezen hun loon te besteden, voor hoe overvloed naar hen toekomt in vriendschap, in liefde, in familie, in de zoetheid van Gaia. Begin praktisch te zijn. Dat zal hen helpen om te beginnen hun denken te verschuiven.
GC949: Dank u wel, dank u wel. Ik heb nog één extra vraag en dit is op een persoonlijk niveau. Michael, hoe kan ik het valse raster verwijderen dat mijn artistieke creatie en de passie blokkeert die ik voorheen gewoon was te hebben? Ik wil dat het naar mij terugkeert.
Aartsengel Michael: Dan, doe de meditatie. Til dit raster van beperking eraf en nodig in die lege ruimte opnieuw uit de creativiteit van wie jij bent, eis het op. Dit is één van de meest krachtige geschenken en meditaties/afstemmingen/genezingen die wij ooit aan de mensheid gegeven hebben. Ik smeek je om het te gebruiken.
SM: Heel veel dank voor jouw telefoontje.
Aartsengel Michael: Vaarwel.
SM: Oké, we hebben tijd voor één extra beller en dat gaat zijn gebiedscode 203. Ben je bij ons?
GC203: Dat ben ik. Dank je wel voor wederom een fantastische uitzending. Ik vraag me af hoe wij de reden weten, of ik weet, dat ik niet de dingen die ik aldus wens ervaar? En ik spreek vanuit het spirituele oogpunt. Hoe weten we of dit verschuldigd is aan valse rasters of aan een kwestie van frequentie of de gereedheid of dat het het meer nodig zijn is van oefening?
Aartsengel Michael: Zij zijn allemaal onderling met elkaar verbonden, dus weet dat ook. Het is niet eenvoudig één gebied, dus je kunt nooit verkeerd gaan met het werken met de verwijdering, verwijdering, verwijdering, omdat het als een ui is. Er zijn vele lagen om de valse rasters te verwijderen. Totdat de overzichtelijkheid van zo een omvang is dat jij je afvraagt hoe het kon dat je het niet zag.
Maar ook om te reizen en jezelf toe te staan om meer duidelijk en meer voortdurend verankerd te zijn, kan ik zeggen, in de hogere rijken. Dus om jezelf niet te verankeren, spendeer niet teveel tijd met het terugreiken in/naar de oude 3de. Ja, het maakt deel uit van het werk en de missie die je doet, maar het is niet waar je woont/leeft. Het is nooit weer waar je zult wonen/leven.
Dus oefen, ja, sta toe, ja, elimineer verwachtingen. Omdat, wanneer je een verwachting hebt dat iets op een bepaalde manier zal gebeuren, het is niet dat het dat niet kan, maar je bent leiding gevend en je beperkt hoe wij je kunnen helpen. Dus zou ik mogen suggereren aan u dat je ons grotere vrijheid toestaat van hoe te manifesteren en om onszelf in jouw leven te laten zien?
GC203: Het is prachtig. Ik bedank u heel erg veel.
Aartsengel Michael: Lief hart, graag gedaan.
SM: Michael, het is een vreugde geweest, het is zo een vreugde geweest om u in de uitzending te hebben. En dus zijn we bijna bij het einde aangekomen, dus is er iets dat u graag zou willen zeggen in de afsluiting over de valse rasters? En zou u alstublieft kunnen spreken over waar wij als een collectief zijn in het loslaten van deze dingen?
Aartsengel Michael: Jullie spoelen de valse rasters weg, tillen hen op, desintegreren en ontbinden hen als een collectief. Jullie zitten nog steeds op ongeveer 50 %, maar dat is een overhellend punt dus het is niet van een ernstige bezorgdheid voor ons. Terwijl jullie vreugde implementeren, ja, implementeren, kies, dagelijks de vreugde, de liefde, het gevoel van eenheid/eensgezindheid, het laat geen ruimte over voor de illusies. Omdat wat jullie aan het doen zijn is dat jullie die zaal van verschrikkingen achter jullie gelaten hebben en jullie in het huis van vreugde gestapt zijn. Dus zij zijn letterlijk gescheiden.
Dus ik nodig jou uit, lief hart, kom en leef/woon bij ons in dit huis en thuis, de gangen van vreugde. Jullie doen het goed. Jullie werken momenteel aan het collectief, en ik help daarbij. Wij allemaal helpen daarbij en, met de overzichtelijkheid hetgeen jullie van de Moeder ontvangen, zullen jullie dit ogenblikkelijk opmerken zodat het gevoel van worstelen om uit te vogelen van "Wat is het?" al weg is.
Ga met mijn liefde en ga met mijn vreedzaamheid, lieve harten.
SM: Heel veel dank.
Aartsengel Michael: Graag gedaan. Vaarwel.
SM: Vaarwel.
LD: Hi, het is Linda.
SM: Hi, Linda. Welkom terug.
LD: Oh, dank je wel. En ik zou echt de mensen aan willen moedigen om deze meditatie te doen. Wij ontdekten toen wij het lange termijn werk deden, de vijf maanden klas met de valse rasters, we ernaar terug bleven komen en terug bleven komen. Het is echt als een ui, en dus doen wij het sneller maar het heeft nog steeds iets aan werk nodig.
SM: Precies. Prachtig. Heel veel dank.
LD: Oh, graag gedaan. Het is me een genoegen, ma'am.
SM: Dank je wel, ma’am. En tegen onze bellers, heel veel dank.
LD: Oh, ja. Voor onze bellers en onze luisteraars/lezers. Jullie worden zo gewaardeerd. Dank je wel.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten