woensdag, december 11, 2013

Hemelse Zegeningen: De Goddelijke Moeder - Deel 13: De Universele Wet van Standvastigheid en Continuïteit


Hemelse Zegeningen - 3 December 2013

De Universele Moeder Mary Bespreekt de Universele Wet van Standvastigheid en Continuïteit

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Vandaag is ons onderwerp de laatste in onze serie over de Universele Wetten, specifiek de Wet van Standvastigheid en Continuïteit. De Raad van Liefde verteld ons dat dit de Wet is die spreekt over dat alles een begin en een einde heeft, en dat aan het einde er altijd een ander begin is.
Op dit punt, weten we nog niet wie er naar voren zal treden om ons te begeleiden en, interessant genoeg, nemen we vandaag voor deze show geen bellers. We nemen het van tevoren op met het oog op het accommoderen van reisschema's en we niet iedereen hangende achter wilden laten voor dit laatste deel. Mijn gevoel is dat de themastof perfect past met wat er precies nu in de collectieve evolutie gebeurd. Zoveel van wat wij kennen eindigt, maar onze nieuwe aanvangen zijn voorbij het bestaan. Goedemorgen, Linda!
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi, en dank je wel voor het accommoderen van mijn reisschema. Het is een genoegen om hier te zijn en te spreken over deze laatste Wet. Ik weet niet waar de tijd gebleven is of hoe we dit deden, maar hier zijn we. En ik wilde een kans nemen om iedereen een gelukkige Thanksgiving  aan te bieden omdat wij feitelijk vandaag op de dag na Thanksgiving aan het opnemen zijn. Dus wij weten dat dankbaarheid en erkentelijkheid en het zijn in een positie van dank, die staat van het zijn in dank, echt niet slechts een dag of een gebeurtenis is, ongeacht in welk land je bent, omdat het voor alle landen waar is. Maar slechts om mensen te hebben die een kans nemen om echt in die plaats van dankbaarheid in hun harten te zijn.
SM: Ja, het opent de deur. Het advies dat ik gekregen heb als de dingen beginnen ons teneergeslagen te krijgen, zeker wat ik mijn dochter vertel wanneer zij zich neerslachtig en teneergeslagen voelt en zoals 'wat heeft het allemaal voor zin?", biedt gewoon dankbaarheid aan. Vind iets waar je echt dankbaar voor kunt zijn, en er is altijd een overvloed aan dingen - en daarover nadenken begint juist de gehele verschuiving in frequentie omhoog.
LD: Dat doet het echt. En je kunt niet in vreugde zijn, je kunt niet echt in de plaats van Liefde zijn, als je niet in dat gevoel en die ruimte van dankbaarheid bent. Omdat zij allemaal samengaan; zij zijn aan elkaar gelinkt.
SM: En er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. Weet je, wat in mijn gedachten komt … Ik bereid me voor op deze show en gedurende de laatste paar dagen kwam het lied uit de Leeuwen Koning "The Circle of Life" (De cirkel van het Leven) voor mij over deze Wet naar boven. En dat is nochtans het begin en het einde, en ik heb gewoon het gevoel dat het aldus volmaakt is omdat wij echt in de eindtijden zitten, maar het voelt ongeveer aan alsof de eindtijden al gedaan zijn en wij in de begintijden zitten. We weten echter nog niet hoe het te voelen.


LD: Wel, het is grappig dat je dat zegt omdat gisteren, toen wij hier naartoe reden - we zijn in California net ten noorden van San Diego - en een ander lied uit de film kwam op de radio. Sindsdien loopt het voortdurend door mijn hoofd. "Can You Feel The Love Tonight?" (Kan Je Vanavond de Liefde Voelen?)
SM: Oh, yay! Die vind ik prachtig. Dat is een geweldig lied.
LD: Dat is het. Het is de cirkel van het leven en het is de cirkel van het bestaan, die cirkel van de twaalf gebieden, twaalf dimensies, van incarnatie, van reïncarnatie, van het terugreizen door die cirkel, terug naar Huis naar de Ene.
SM: Ja.
LD: Het is op zoveel niveaus voltooiing.
SM: Dat is het. En ik wil je echt bedanken, Linda, voor mij toe te staan deel uit te maken van deze prachtige serie over de Universele Wetten. Wie wist dat het er dertien zouden gaan zijn - wel, het is meer dan dertien weken geweest omdat we rustpauzes genomen hebben om te oefenen - maar het is een verbazingwekkende tijd geweest en ik ben zeer dankbaar hiervoor en voor de informatie die zij aan ons gegeven hebben. Het is gewoonweg prachtig geweest. 
LD: Ik ben daar ook dankbaar voor. En, weet je, in onze volgende onderdeel of onze volgende serie, gaan we praten over enige van de andere gebieden zoals valse rasters en interdimensionaal opruimen en elimineren. Maar alles dat wij doen, zelfs als we nooit studeren over wat dan ook anders of ernaar luisteren op deze spirituele reis, is het weten en het hebben van deze uitleg ongelooflijk geweest. Wij kunnen specifiek onze buigingen van dankbaarheid aan Sanat Kumara aanbieden, voor dat hij, zoals je zegt, week na week komt en tegen ons spreekt, om in eenvoudige terminologie aan ons uit te leggen, hoe de dingen werken.
SM: Ja. Het staat allemaal in jouw boek; alles is daarin omschreven en het is echt in een leuke, compacte verpakking van verbazingwekkende informatie.
LD: Wel, dank je wel. Weet je, De raad heeft dit unieke - tenminste, ik ben me er niet bewust van dat iemand anders het precies op deze manier doet - maar toen wij begonnen de boeken te doen, eerder de "LaHoChi 13de Octaaf",  "De LaHoChi handleiding" en toen "de Grote Ontwaking" en nu "De Nieuwe Jij", zij zijn zeer onvermurwbaar dat het niet slechts het boek kon zijn, dat het moest zijn … de gechannelde informatie plus de meditaties. Omdat deze downloads van de meditatie met hun aanpassingen en hun frequentie, samen met de informatie en de energie tussen de letters van ieder woord in en de energieën tussen de woorden je geven wat je nodig bent in termen van het echt integreren van die informatie.
Het boek begint met gewoon de echte basisprincipes, de fundering van "Wie ben je"? We kunnen niet vooruitgaan totdat wij echt duidelijk zijn over wie het is dat wij zijn. En van daaruit, gaan wij op deze prachtige reis om te leren over onze Interdimensionale Zelven en onze vreemdeling en deze energie die buiten ons bestaat en verder in/naar de Schepping en de Universele Wet. 
En we begonnen ongeveer aan het einde, maar ik voel me goed. Zij weten wat ze doen!
SM: Ja, het leven is onzeker. Eet je toetje eerst.
LD: Ja, je hebt absoluut gelijk.
SM: Oh, waarom niet?
LD: Zo, zullen we met een meditatie beginnen?
SM: Dat zou prachtig zijn, heel veel dank.
(Meditatie is niet in de transcriptie opgenomen)
De Goddelijke Moeder: Groeten, Ik Ben Mary, Universele Moeder, Moeder van verandering, Moeder van Liefde en Moeder, Lieve Engelen, van Continuïteit en Standvastigheid. En, ja, natuurlijk, mijn geliefde Raj sluit zich bij ons aan, want het zou onvolledig voor ons zijn om het vandaag zonder zijn heilige aanwezigheid te moeten doen, zonder zijn vriendelijke, geliefde inzicht.
En laat mij aan jullie suggereren dat hoewel jullie deze serie beëindigen, mijn Geliefden, het werk met de Universele Wetten nog maar net begonnen is. Het is een fundamentele verschuiving binnenin de menselijke ervaring. Het is een verschuiving van de hogere rijken en de hogere rijken van het bestaan. Want elk en iedereen van jullie, toen ik naar een ieder van jullie riep en toen ik miljoenen jaren geleden naar Sanat Kumara wenkte, heb ik voor jullie gewenst te weten, te herinneren, en om het begrip van hoe de Universele Wet werkt op grootse manieren en praktische manieren, uiterst precieze manieren te implementeren.
Ik heb niet alleen een ieder van jullie gecreëerd en het leven geschonken, maar ook het Multiversum, het Omniversum, ieder Universum waar jullie ooit een ervaring van gehad hebben. Maar wat voor goeds zou dat zijn als jullie niet de fundamentele mechanica begrijpen van hoe de dingen werken? En dus, ja, is het niet alleen de kennis, de informatie, lieve Engelen van mijn hart, Ik ben het, jullie Goddelijke Moeder, die de wijsheid kenbaar maakt, en mijn wijsheid met een ieder van jullie deelt.
Dus laat ons spreken over deze Wet van Standvastigheid en Continuïteit. Niet alleen zijn wij - en jullie mogen dat kaderen als de Vader en Ik - Eén, niet alleen zijn wij voortdurend en nooit veranderend, wij zijn ook altijd veranderend, uitbreidend, groeiend en creërend. Maar het weefsel, de constructen, de concepten, de Goddelijke Liefde, de heilige zegeningen en deugden, waar jullie aan denken als Goddelijke kwaliteiten of waarden en praktijken, deze veranderen niet.
Zijn er een miljoen en drie interpretaties van deze Wetten en waarden? Ja, omdat zij voor jullie uniek zijn. Maar laat ons ook aan jullie suggereren dat jullie, net zoals ons, voortdurend zijn terwijl jullie ook nooit veranderen en altijd veranderen. Dat maakt deel uit van de verrukking van de ervaring en het bestaan en het gaat niet louter, Lief Hart, over incarnatie en reïncarnatie. Want in iedere incarnatie, in iedere reis die jullie ondernomen hebben, is er in iedere enkelvoudige ademhaling een belangrijke verschuiving, in iedere gedachte, in iedere emotie, in iedere actie die jullie ervaren en ondernemen.
Niets - laat mij hier duidelijk over zijn - niets in de oneindige creatie van de eeuwigheid is constant. En alles is constant omdat alles vanuit Liefde gecreëerd is. Dat is de enige essentie; dat is de enige substantie/inhoud; dat is het enige weefsel dat er is. Dus alles dat vorm aanneemt komt vanuit Liefde, komt vanuit mijn hart en mijn essentie.
Maar ik zeg tegen jullie in termen van de continuïteit, dat er altijd meer is, meer Licht, meer gelukzaligheid, grotere wijsheid, meer begrip, meer mededogen, meer Liefde. Er zijn momenten geweest dat jij en ik gedeeld hebben, waar jij de zoetheid en de kracht van mijn Liefde voelde welke ik wederom in dit moment aan jou geef. Het is het meest kostbare aspect dat ik jullie aan te bieden heb. En dat als je het naar mij retourneert en wij dit gezegende moment delen, ik uitbreid en jij uitbreidt. En er is continuïteit van groei.
Maar ik heb je horen zeggen, en ik was blij je te horen zeggen, "Ik heb de Liefde van de Moeder/Vader/Ene gevoeld. Ik ben aangeraakt en ik werd gezegend en ik kan nu sterven, of ik kan blijven doorgaan nu ik deze ervaring van vereniging ken en heb gehad.
Mijn Geliefde Kinderen, mijn Engelen en Aartsengelen en Geascendeerden, weet dat in die vereniging, in die wetenschap en het delen van Liefde, dat er nog steeds een oneindige capaciteit voor groei en continuïteit is. Er is altijd meer. En dit is de Wet. En als menselijke wezens, zijn jullie ertoe gekomen dit te begrijpen.
En ik geef jullie praktische voorbeelden: je komt met mij samen, je komt samen met dierbaren, je raakt doldwaas gepassioneerd verliefd, je kiest de heilige andere, en je denkt, "Dit is het. Dit is het ultieme." En het is niet van belang - het kan met een kind zijn, een partner, een baan, een missie, een roeping. En dan na een poosje wend jij je tot mij en je zegt, "Moeder, ik verveel me. Wat is er anders nog?" Ik ken jullie.
En zo is het opgebouwd, Lief Hart, jullie zijn van mijn lende. Denk je niet dat ik dit verwachtte? Je wilt meer. Wel, het goede nieuws is, Lieve Harten, er is altijd meer. En dat is het fundamentele begrijp van continuïteit, of je nu in of uit de vorm bent, of je nu van Andromeda bent, Gaia, of van de Pleiadische sector, er is altijd meer. Of je nu een Aartsengel of een Geascendeerde Meester bent, er is altijd meer.
Lief Hart, waar wens je vandaag te beginnen?
SM: Oh, ik wens te beginnen door U mijn hart aan te bieden en te zeggen dat het zo'n verrukking en wonder is om op deze manier met U te spreken. Zoveel is er in mijn innerlijke proces gebeurd dat het uitdagend geweest is om vragen te formuleren. Ik ben in zo'n plaats van vrije stroming en loslaten dat de details er niet toe schijnen te doen en de vragen niet naar boven kwamen bubbelen.
Ik zal nochtans zeggen, dat ik mezelf de laatste tijd over het leven in de 5D en hoger het één en ander afgevraagd heb, alle in de categorie van nieuwe aanvangen. Ik heb vragen over wat nu beschouwd wordt de fundamentele menselijke behoeften te zijn van voedsel, kleding, en beschutting. Mag ik daarmee doorgaan?
De Goddelijke Moeder: Ja, dat mag je.
SM: Dank u wel, Moeder. Gaan we allemaal door een periode heen van het leven met replicators voor ons voedsel en gaan we dan uiteindelijk geleidelijk aan over om in staat te zijn om de levensbehoefte in te nemen die we nodig zijn vanuit de lucht en het water? Ik wil altijd dat water een deel van mijn leven uitmaakt. Of zullen sommigen van ons in staat zijn om dat over te slaan en rechtstreeks in/naar het leven met een veranderlijk Lichtlichaam te springen? 
De Goddelijke Moeder: Je hebt een prachtige vraag gesteld.
SM: Oh, yay!
De Goddelijke Moeder: Nu, laat ons beginnen, en begrijp dat wij verscheidene uren zouden kunnen hebben van waar jullie aan denken als tijd, sprekende over de tijd en tijdlijnen. Maar laat ons dat overslaan en naar de waarheid van jouw vraag gaan.
Het Plan, jouw plan, jullie allemaal die luisteren/lezen, en ja, Mijn Plan. Dit Plan van Ascentie naar de hogere dimensionale werkelijkheden en, tussen haakjes, ik beschouw de 1ste doorgaand naar de 12de (dimensies) als gelijk, nochtans begrijpen wij over waar Gaia gesitueerd is.
Jullie hebben alles dat jullie nodig zijn. Maar laat ons spreken over deze obsessie, omdat het dat is en het is specifiek zo'n beetje de obsessie van een Lichtwerker, dat gaat over het achterlaten van de fysieke vorm. Welnu, de replicators zijn speeltjes. Zij zijn verrukkelijke speeltjes die jullie Sterren broeders en zusters hebben, en sommigen van jullie ook al hebben. Maar zij zijn verrukkelijke speeltjes welke jullie broeders en zusters van de sterren met jullie zullen delen om het jullie te vergemakkelijken, om jullie ervan te verzekeren dat jullie hebben wat jullie nodig zijn.
Dus één van de doelstellingen van dit gereedschap voor jullie is om te beginnen het valse raster en de obsessie los te laten dat je wis en waarachtig van 9 tot 5 moet werken om een dak boven je hoofd, en water om te drinken te hebben.
Dat is nooit het Plan geweest, derhalve zal dit eenvoudigweg aan jullie gegeven worden. Sommigen zullen kiezen om de replicator nooit te gebruiken.
En sommigen zullen ermee getrouwd zijn alsof het de mijnen van Koning Solomon zijn, de Ark van het Verbond. Dus daar zit variatie in, maar de gereedschappen - en wij zullen de replicator als een voorbeeld gebruiken - zijn voor diegenen die zeer bezorgd zijn, vermoeid, aangaande het overlaten aan het toeval van hun zorg en voeding.
Het idee, het plan, en wat jullie al diep binnenin jullie ingeprent hebben, is de capaciteit om te creëren en voort te brengen en de energie, de codes, de Liefde te gebruiken, om dat in/naar de substantie van wat het ook is dat je nodig bent of wenst in het moment te transmuteren.
Nu, zal iedereen die sprong tegelijkertijd maken? Nee, omdat jullie dit prachtige ding hebben genaamd persoonlijkheid. En er zijn sommigen, zelfs als jullie de dimensies verschuiven, die nog steeds deze herinneringen van de oude rasters hebben van dat er niet voor hen gezorgd wordt. Dus het eerste ding dat wij zeggen is dat er voor iedereen gezorgd wordt.
Nu, mijn geliefde Gaia - en jullie weten dat toen ik gezegd heb tegen jullie dat er altijd verandering is; er ook altijd continuïteit is; er altijd standvastigheid is - Gaia is één van mijn allereerste Aartsengelen. Ik heb dit vele keren gezegd en ik geloof niet dat jullie mij allemaal horen wanneer ik dit zeg, dat zij, in dienstbaarheid aan de Ene, deze vorm van een planeet aangenomen heeft. Haar trilling is van zo een hoge frequentie en intensiteit dat jullie collectief, zelfs individueel, slechts momenten gehad heeft, flitsen, van volledige verbinding met de volledigheid van haar energie, met de totaliteit van Haar wezen. Maar dat zullen jullie!
Nu, het primaire geschenk dat Gaia, in haar schitterende luister, voortgebracht heeft is Aarde, Lucht, Vuur (welke Licht is), en water. Waarom? Wel, de fysieke vorm aannemend en er nog steeds in zijnde, doch ietwat verandert, zou je deze geschenken afwijzen?
Dat zou eenvoudig van geen betekenis zijn. Welnu, is het water zoeter? En jullie hebben allemaal die ervaring gehad van het vinden van een zuivere stroom of een bron waar het water zo zuiver en zoet was dat je het gevoel had dat je er niet genoeg van kon krijgen, waar het Licht zo kristallijne was dat je waarlijk de schoonheid kon zien welke er voor je lag. Het wordt niet vaak in jullie steden waargenomen, maar dat zal zijn.
Waarom zouden jullie de overvloed die zij aan jullie aanbied afwijzen? Of het nu een vrucht of een groente is of een blad of gras? Jullie zien waar ik hier mee naartoe ga. Gaia, zelfs in Haar hoogste dimensie, zal jullie Haar overvloed aanbieden. Nu, zullen jullie het voor de overleving nodig zijn, omdat dat echt is waar jullie naar refereren? Het antwoord is "Nee", maar zullen jullie ervan genieten? Zullen jullie er vreugde aan beleven? Zullen jullie het nemen, een sappige vrucht, en het sap van Gaia proeven? Het zou krankzinnig zijn om dat niet te doen.
SM: Oh, dat zou het echt zijn.
De Goddelijke Moeder: En dat is het antwoord.
SM: Een fantastisch antwoord. Ik vind het prachtig. Dus zullen wij moeten regenereren zoals wij nu doen door te slapen?
De Goddelijke Moeder: De vorm van slaap zal zeer anders zijn. En jullie hebben opgemerkt dat jullie zelfs nu, terwijl jullie in het Ascentieproces zitten, dat jullie slaapprocessen aanzienlijk veranderd zijn. Er zijn tijden wanneer je voelt, en wij zullen de woorden "slaap" en "rust" als samenhangend gebruiken, maar er zijn tijden wanneer je het gevoel hebt dat je moet rusten of dat je diepgaand moet slapen. Nu, dat is vanwege wat jullie zijn, allereerst, het niveau van energie dat jullie in jullie lichamen vasthouden terwijl zij transformeren. Ten tweede, is het het niveau van werken dat je buiten het lichaam doet of via bi-locatie in de vervulling van je missie en doel. En dan het derde is om eenvoudig te ontsnappen.
Wel, laat ons aan jullie suggereren dat ontsnapping en verveeldheid tweelingen zijn. En dat zal verdwijnen omdat dat gevoel van verwondering, van verbazing, van gelukzaligheid hersteld zal worden. Een ieder van jullie heeft dagen gehad die zo volmaakt waren dat je wilde dat ze nooit zouden eindigen. Kinderen hebben nog steeds deze gave om werkelijk te zien en om iedere vorm van slaap te bevechten, en dan worden zij "humeurig" genoemd omdat zij de waarheid ontdekt hebben van wat het is.
Dus die categorie van rusten omdat je er genoeg van hebt of dat je verveeld bent zal oplossen. Nu, wat zich ook voor zal doen is dat het niveau van wat wij zouden willen noemen het onbewuste of onderbewuste besef van waar je bent en wat je van plan bent zullen verdwijnen. Dus de behoefte om jezelf ter ruste te leggen zodat je weg kunt gaan, bijvoorbeeld, en met Michael kunt werken, zal verdwenen zijn.
Nu, het andere ding dat verdwijnt, Lief Hart, is dat jullie niet met Michael in/naar de door oorlog verscheurde plaatsen van rouw/verdriet, van verschrikking, van uitroeiing gaan, omdat de vrede hersteld is. Dus één van de redenen dat jullie slapen is dat jullie bewuste geest terzijde gezet wordt omdat de verschrikking van wat je waargenomen hebt teveel voor je zou zijn om tijdens jouw wakkere uren met je mee te dragen. Dus dat zal verdwijnen, dat gevoel van dat jij jezelf terug moet trekken zodat je het werk kunt doen waartoe jij jezelf te lang geleden verplichtte. Dus dat zal ook verdwenen zijn.
Nu, zullen jullie tijd nemen om in het gras te liggen, om in de hangmat te liggen, om op je bed te liggen, om te gaan zitten en naar de sterren te staren voor de loutere vreugde hiervan?
SM: Ja!
De Goddelijke Moeder: Natuurlijk zullen jullie dat. En dat is een vorm van rust. Het is ook een vorm van aanvulling. Dus als je eraan denkt als een aanvullende tijd, als onderdeel van die continuïteit zodat je volledig gevuld verder gaat, dan ja, dan zal dat. Maar het idee dat je moet slapen, het idee dat je drie volledige maaltijden op een dag moet eten, of vier en een halve liter water moet drinken, dat is al bezig te verschuiven en zal doorgaan dat te doen.
Welnu, zijn de dingen die wij aan jullie voorgesteld hebben zoals Aartsengel Gabrielle's Gouden Elixer - wij vertellen velen van jullie voortdurend om Gabrielle's Gouden Elixer te drinken. Het zuivert jou; het brengt van binnen en van buiten vreugde; het smeert de ledematen en jouw gewrichten, en hersteld jouw organen. Maar wat jullie in deze tijd aan het doen zijn is dat jullie letterlijk in staat zijn van het zien van haar Elixer en ervan te genieten.
Dus wat jullie eten en drinken, de keuzes die er voor jullie beschikbaar zijn, verschuiven ook.
SM: Dat brengt me naar een interessante vraag. Wat ik me afvroeg is, als ik kies om een "peanut buttercup" (lekkernij van gevulde chocolade) te eten, bijvoorbeeld … Kan ik gewoon tegen deze peanut buttercup zeggen dat het gezegend en gezuiverd is en heilig wordt wanneer het in mijn lichaam komt. En dat wat het ook is dat ik eet gezuiverd zal zijn en nochtans volledig geschikt is.
De Goddelijke Moeder: Dat is juist, en je gebruikt de Wet van Transmutatie en het is ogenblikkelijk. Nu, ga je er niet aan te buiten, kind.
SM: [lacht]
De Goddelijke Moeder: Omdat je de zintuiglijke ervaring van die peanut buttercup niet wilt ontkennen, de zintuiglijke explosie van de zachtheid en de smeuïgheid en de chocolade en de zoetheid. Dus geniet ervan terwijl je transmuteert wat niet voordelig voor jouw lichaam is. Maar wij wensen niet om je ervan te beroven, traktaties zijn vreugde.  
SM: Prachtig.
De Goddelijke Moeder: En chocolade zal een geheel nieuwe betekenis aannemen!
SM: Yay! Op hetzelfde moment dat ik deze vragen stel, wil ik bijna lachen omdat ik de antwoorden al weet en ik ze nu leef in wat ik alleen kan omschrijven als de andere zijde. En ik begrijp het niet maar het voelt als waarheid voor mij aan. En het is het waarom ik zo vredig kan zijn met de wereld die schijnbaar rondom mij heen uiteen valt. We hebben het al gecreëerd en ik denk dat ik al naar sommige festiviteiten ben geweest die ik me wil herinneren.
De Goddelijke Moeder: Dat is absoluut juist. En dit is een vorm van jouw continuïteit en jouw volhardendheid geweest. Dus wat je in vele situaties doet - en ik zeg dit tegen velen van jullie - is dat je al - specifiek tijdens deze tijd van een verschuiving in overgang - je al in verscheidene werkelijkheden gebi-localiseerd bent. Nu, het betekend niet dat je opgesplitst of opgedeeld bent; het betekend eenvoudig dat jij je volledig - en dit is in overeenstemming met de Wet - jouw bekwaamheid door intentie in verschillenden plaatsen tegelijkertijd geplaatst hebt.
En de reden dat je nog steeds de verankering van jezelf in de 3de voelt is dat, hoewel je voelt dat je niet volledig deelneemt in de 3de, wat je doet, Lieve Engel, is door het vasthouden van jouw energiegebied, door het vasthouden van de bi-locatie energie, is dat je voor diegenen die nog steeds in het proces zijn transmuteert. Dus je bent in de 3de, je bent in de 5de, je bent in de 9de, en je hebt vele festiviteiten gehad. Dus dat is al goed onderweg.
SM: Zou het oké voor mij zijn om te vragen op welk punt er geen afscheiding van het bewuste besef meer zal zijn?
De Goddelijke Moeder: Je bent er bijna. Nu, één van de dingen waar je naar zoekt, geloven wij, en waar jou vraag werkelijk over gaat, is dat op wat voor tijdstip wij de knop omdraaien?
SM: [lacht]. Oké… (ze had me door).
De Goddelijke Moeder: Dat vertel ik je niet, maar dit is wat ik je wel vertel, Lieve Engel, niet iedereen van jullie wacht erop dat die knop omgedraaid wordt. Voor velen van jullie, heeft de verschuiving zich al voorgedaan. En jullie zeggen, "Waarom voel ik het dan niet?" Maar je hebt me net verteld dat je het voelt, dus jouw beslissing als een padvinder, als een wegwijzer, als een portaal, als een portaalopzichter, als een pilaar, op veel manieren in overeenstemming met jouw missie en doel, de beslissing om wat je kent als de oude 3de dimensie achter te laten is een persoonlijke beslissing.
Nu, je hebt iets zeer belangrijks aangehaald - iets precairs - waar ik over wens te spreken. Waarom is het dat sommigen van jullie al dat gevoel van onthechting voelen, van het zijn van de waarnemer, van het kennen van de verbinding, van het voelen van de eenheid/eensgezindheid, van het verveelvoudigen en vergroten van mijn geschenk van overzichtelijkheid, en zich aardig gereed voelen om dat koord naar de oude 3de los te laten zodat je niet de angst, de kwaadheid, de vreesachtigheid, de ontmoediging, de teleurstelling op manieren ervaart zoals je dat in het verleden deed. Dat de worsteling een worsteling is, omdat dat een groot gedeelte is van de oude 3de waar het over ging en dat wij wensen te verwijderen. Het was dit geloof in de worsteling, wat in tegenstelling is tot alles dat ik ooit gecreëerd heb.
Nu, waarom is het dat sommigen van jullie gereed zijn om eenvoudigweg dat koord los te laten? Omdat je, in jouw eigen reis, besloten hebt dat je daarvoor gereed bent, dat je in de hogere rijken kunt werken en in de volledigheid van jouw capaciteit kunt zijn. Welnu, bij gelegenheid mag je nog wel eens terugreiken. Maar zelfs als je terugreikt, wat is voorstel vandaag is dat jullie terug zullen reiken in/naar de zuivere 3de die ik onlangs creëerde, niet de verstoorde/vervormde oude 3de.
Dus kan er een ervaring van de fysicaliteit zijn … Wij elimineren de 3de dimensie niet; dat zou in tegenstelling zijn jegens mijn Creatie. De cirkel van het leven waar jij en Linda naar gerefereerd hebben omvat de volledigheid van de klok. Wij halen de 3de niet van de klok af. We maken het schoon.
Dus kunnen jullie een ervaring van fysicaliteit erin en eruit hebben als je dat kiest? Ja. Maar  het is vanuit een andere plaats van bestaan en weten. Toen ik in het werkelijke begin de 3de creëerde, was het een plaats om te spelen, waar je het zijn van een boom aan kon nemen, een vlinder, een bergketen, een geit, en je kon het gedurende vijf minuten doen of vijf jaren of vijf millennia - het is niet van belang.
Maar jullie waren vrij om erin en eruit te springen. En wat er met de vervormde 3de gebeurde was dat jullie dat vergaten. En alles werd een worsteling. Wel, dat is niet de Creatie die ik op z'n plaats gezet had. Dus, ja, sommigen van jullie zijn al gereed om dat koord los te laten. Sommigen van jullie bi-localiseren volledig en, zou ik kunnen zeggen, vrij aardig. Zeer goed. De energie vasthoudend voor diegenen die in het proces zitten van de beslissing.
En dan zijn daar diegenen die nog steeds gevangen zitten in de modderput van de 3de, de oude vervormde 3de. Maar allen worden voorbereid. Sommigen werken tegen. Dat is de optie van de vrije wil. Maar het is echt een soort van absurditeit wanneer je erover nadenkt, mijn dochter. Dit is iets dat de soliditeit van de oude 3de altijd een raadsel is geweest. Waarom zou wie dan ook angst, pijn, ellende en chaos kiezen? Ja, de verslaving is sterk. Maar alles hiervan is nochtans een illusie. Dat is waarom wij ook tegen jullie gaan spreken over valse rasters.
Ik ben vastbesloten dat mijn kinderen, van China, naar India, naar Afrika, naar Haïti, naar New York Stad, naar de westkust, dat iedereen volledig geïnformeerd zal zijn over wat een vals raster is en dat zij vrij zullen zijn om de keuze uit te oefenen om deze illusies teniet te doen en eraan te ontsnappen. Omdat zij niet van Liefde zijn en zij zijn niet van mijn Creatie. En om eerlijk te zijn, kind, ben ik moe van hen.  
SM: Ja, daar kan ik me mee vereenzelvigen. U gebruikte net het woord "Illusie" en ik heb me afgevraagd wat…, of er wat voor verschil dan ook is tussen een illusie en een hologram.
De Goddelijke Moeder: In de betekenis dat ik spreek, een illusie - en nu spreek ik over de menselijke ervaring - in dat heeft een illusie gehechtheden aan de mentale, emotionele en causale lichamen. Zodat het waarlijk ervaren en als cement veranderd wordt in de emotionele/mentale rijken, sommige causaal (voorbije levens), en dan hard het uit vanwege die illusie, vanwege dat geloofsysteem, in/naar dat wat je denkt dat je ziet.  
Dat is waarom wij gezegd hebben dat jullie zelfs niet volledig de duidelijkheid en schoonheid van Gaia zien. Jullie hebben tijdelijke visioenen van de waarheid en de zuiverheid van Haar bestaan, maar over het algemeen is dat een illusie.
Een hologram is extern voor jou, dus holgrammen - wederom in de betekenis van waar wij over spreken aangaande de Wetten - is het een constructie die aan jullie gepresenteerd wordt. Het mag wel of niet resoneren of waar jullie aan mogen denken als dat het met één van jullie illusies "overeenkomt" of ermee "reflecteert". Er zijn steeds meer hologrammen, die collectief en individueel naar jullie toegestuurd worden als katalysatoren voor verandering.  
Jullie hebben gedacht aan hologrammen als iets "minder dan" en zij werden op die manier gebruikt en op die manier gemanipuleerd door de vervormde 3de. Maar in feite zijn er vele hologrammen die naar jullie toegestuurd worden zowel vanaf deze zijde, specifiek van jullie Engelachtige Gidsen en van jullie Sterren broeders en zusters, dat jullie beelden of visioenen zien die jullie energie optillen.
En jullie zeggen, "OH!! Wauw, dat is prachtig! Dat is wat ik wil."
SM: Ja. Oké. Is het goed als ik een vraag stel over de komeet?
De Goddelijke Moeder: Ja, natuurlijk. De Blauwe Ster Komeet, Lief Hart.
SM: De Blauwe Ster Komeet! Ik ben zo opgetogen over deze komeet en ik heb er in meditatie enige korte verbindingen mee gemaakt. En gisteren voelde ik dat ik versmolt met de komeet en ik stond mezelf toe om uitgezaaid te worden met de dingen die ervan af komen, en dat ik zelf een portaal ben. Wat betekent deze komeet voor de mensheid? Het is rondom de zon gekomen; het werd niet vernietigd; het is op diens weg terug naar de Aarde. Gaat het ons wederom passeren?
De Goddelijke Moeder: Ja, dat doet het. Dat is de Wet van Continuïteit. Dus wat het naar jullie toebrengt is een regen van nieuwe energie, een intergalactische regen van potentieel. Het is een katalysator voor grotere eenheid omdat het gelijk evenredig aanwezig is voor allen op mijn geliefde Gaia. Dus, ja, het toont jullie op een zeer concrete - mogen wij zeggen zuivere 3de dimensionale manier - dat die cirkel van het leven, dat jullie allemaal de zon kunnen omcirkelen en vol met energie terug kunnen komen.
SM: Woo-hoo!! Fantastisch!
De Goddelijke Moeder: En dat is wat jullie gedaan hebben. Jullie hebben gezegd, "Ik zal een deel zijn van deze energie en ik zal een deel zijn van de zegeningen voor de mensen van de Aarde en verre daaraan voorbij."
SM: Ahh, wat een vreugde! Ik ben zo gelukkig. Zo, ik heb nog één vraag die zo ongeveer gerelateerd is en dan ook weer niet… Ik voel me aangetrokken om telepathische communicatie te gaan verkennen met dieren, en dat zou een overgang zijn en een echt mooie manier om me voor te bereiden voor hetzelfde met de Sterrenfamilie. En telepathische communicatie is, als ik me niet vergis, waar wij naartoe gaan. Is er een verschil tussen telepathische communicatie en channeling?
De Goddelijke Moeder: Het enige echte verschil tussen … wel, ja, er zijn enige verschillen. Als het verbaal channelen is, zoals wat wij nu aan het doen zijn, wordt ik fundamenteel toegelaten - kan jij je haar voorstellen en dat ze "Nee" zegt?? - ik wordt toegestaan om haar lichaam te bewonen en om te spreken en om haar fysicaliteit te gebruiken om te communiceren.
Telepathisch zou zijn dat ik tegen haar geest zou spreken en dat zij dan de woorden uitspreekt die ik communiceer. Maar telepathische communicatie is zoveel efficiënter. Welnu, jullie zouden nooit aan mij denken - als jullie Moeder - als de expert van efficiëntie, maar dat ben ik. Kan je het je voorstellen om zoveel kinderen door het gehele Multiversum heen te hebben en niet efficiënt te zijn? Het zou een chaos zijn!
Dus, ja, Ik ben zeer efficiënt. En telepathie is een vorm van in staat te zijn van niet alleen woorden of informatie te communiceren, maar om ook in staat te zijn om op een zeer snelle manier de volledigheid uit te wisselen. Want zie, ons doel is nooit geweest om de mentale of de emotionele gebieden te elimineren. Het is een geschenk. Heeft het er behoefte aan gebalanceerd te worden? Ja. Maar de emotionele inhoud van welke boodschap dan ook is belangrijk, cruciaal. Nu, wat er in de menselijke communicatie gebeurd is dat het emotionele concept, de spirituele energie, zelfs enige van de mentale energie verloren raakt.
Wanneer je telepathische communicatie hebt, zijn zij volledig ingebed zodat je de volledigheid van de communicatie ontvangt. Nu zijn jullie, Lief Hart - velen van jullie - in voortdurende telepathische communicatie met ons - met jullie Gidsen, met de Engelachtige rijken, met de Aartsengelen, de Meesters.
De dieren - waar jullie aan denken als tam of niet tam - zijn altijd telepathisch geweest. Zij hebben op jullie gewacht.
SM: Ja!!
De Goddelijke Moeder: Dus, ja, jullie gaan bij jezelf gewaarworden meer duidelijk telepathisch met de dieren te communiceren. Zij zijn er meer dan klaar voor.
SM: Nu vraag ik me af over het me gegidst te voelen om een training hiervoor te krijgen. Zelfs als ik de ingeboren vaardigheid al heb, zou het zeker behulpzaam zijn om op die manier onderwezen te worden. Ik vraag me alleen af, voor de mensheid, is dit zoiets van een spontane herinnering of moet we hiervoor training opzoeken?  
De Goddelijke Moeder: Nee. Sommigen van jullie zullen wensen om zich dit eigen te maken en de Meesters van deze vorm te zijn. Maar, nee, het is meer een gevoel - en jullie hebben al een zeer groot quotiënt hiervan. Wanneer jouw hond of jouw kat naar jou kijkt en lichaamstaal heeft en je zegt, "Oh, ik geloof dat je honger hebt. Oh, ik denk dat je liefde nodig hebt. Oh, ik denk dat je wilt gaan wandelen." is het telepathisch communiceren.
Dus wat je plotseling gaat doen is dat je gaat ontvangen, "Oh, het is niet dat je alleen maar wilt gaan wandelen, het is dat jij je echt een beetje stijf voelt vandaan en dat jij je spieren even wilt strekken en dat je echt naar dat huis terug wilt gaan waar die interessante geurtjes waren en ja, je hoorde dat er nieuwe buren waren enige deuren verderop en je wilt daar even stoppen om hallo te gaan zeggen. Oh en, tussen haakjes, die mevrouw is niet zo humeurig als je denkt. En ze is brood aan het bakken geweest voor op z'n minst de laatste drie uren en de geur is hemels. Waarom gaan we daar niet naartoe?
SM: [lacht] Dat is grappig!
De Goddelijke Moeder: En het zal prachtig zijn.
SM: Oh, ja.
De Goddelijke Moeder: Dieren zeggen de gehele tijd tegen jullie, "Schenk aandacht! Pas op! Ga niet die kant op." Zij beschermen jullie veel meer dan waar jullie je bewust van zijn. Dus, ja, zij hebben geduldig, geduldig - meer geduldig zelfs dan velen van ons aan deze zijde, Lief Hart - zij hebben geduldig op jullie gewacht.
SM: Aww. En ik ben daar zo dankbaar voor en voor alle hulp die wij van onze Sterrenfamilie krijgen en het Gezelschap van de Hemel. Het is gewoonweg prachtig en ik waardeer het. Is er nog iets anders dat U toe wilt voegen in de afsluiting?
De Goddelijke Moeder: Terwijl we afsluiten, wens ik te zeggen hoezeer jullie mij verrukken. Ja, als jullie Moeder in de vasthoudendheid en continuïteit van ons Universum, verrukken jullie me. Maar ik wens ook terzijde te stappen en het laatste woord aan mijn geliefde Raj te geven. Vaarwel, mijn Kinderen, mijn Liefde, ga in vreedzaamheid.
Raj: Groeten, Ik Ben Sanat Kumara. Ik ben jullie Raj, de Planetaire Logos. En nu hebben jullie een groter begrip van wat ik hiermee bedoel. Onze tijd samen, niet om alleen over de Wet te spreken, maar ook om tegen jullie harten te spreken, om te reageren op de wensen, de dromen, zelfs de moeilijkheden van jullie hart, is een geschenk voor mij geweest.
Mijn heilige doel, Om Gaia en jullie allemaal bij te staan terwijl jullie door dit Ascentie portaal heengaan, als jullie ertoe komen om volledig de glorie van wie jullie zijn te herinneren en op te eisen. En jullie doen dat aldus in eenvoud door de Wet op te eisen, door je uit te lijnen met de Wet en de Goddelijke Kwaliteiten. Wanneer jullie dit doen, mijn Geliefde Familie, dan kan je niet verkeerd gaan.
Terwijl we samen voortgaan - want ik vertrek niet en zeg, "Mijn werk is gedaan" - omdat het dat niet is. Terwijl wij samen voortgaan, ben ik bij jullie. Doe een beroep op mij als je het je niet herinnert welke Wet aan te roepen, wat voor begeleiding je nodig hebt, vraag het eenvoudig. Het is onze eer, onze vreugde, om te antwoorden. Wij zijn altijd bij jullie. Ga met mijn Liefde en ga met het kennen van Continuïteit en Standvastigheid door het gehele Multiversum heen. Vaarwel.
SM: Heel veel dank, Raj. Vaarwel
Raj: Vaarwel.
LD: Hi, het is Linda.
SM: Wow, Linda, je bent verbazingwekkend!
LD: Wat een eer!
SM: Ik wil huilen. Ik voel me zo goed. Ik ben zo dankbaar.
LD: De geschenken die er aan ons gegeven zijn, zijn zo groot en ik denk dat we er nog maar net mee beginnen er glimpen van te zien, van wat er echt mogelijk is.
SM: Door Liefde - het gaat allemaal over Liefde. Ik ben zo vol van Liefde.
LD: Dat is alles dat er is. Weet je, de allereerste keer dat de Raad naar mij toekwam en, weet je, in mijn dogmatische zelf, ook voorzichtig zijnde, vroeg ik, "Wie zijn jullie en wat is het dat jullie willen?" Zij zeiden, ons doel is om Liefde in te prenten in de harten van alle Wezens door het gehele Universum heen. Ik ben dat nooit vergeten.
SM: Oh, jeetje.
LD: En dat is wat we aan het doen zijn.
SM: En we zijn zo gelukkig dat we er deel van uitmaken.
LD: Ja, dat zijn we. En dat is de keuze - de vasthoudendheid die we lang geleden kozen. Het is echt die cirkel. Het brengt ons terug naar, 'Wel, wat was onze intentie toen we geboren werden?" die Wet van Intentie. Waar kozen we om te beginnen? Het is zo ordelijk!
SM: Dat is het echt. En ik weet dat je iedere episode op schrift en in audio hebt op jouw website www.counciloflove.com, dus als je een zoekopdracht doet aangaande de "Universele Wet", komt het allemaal naar voren op een mooie handige pagina.
LD: Ja en, precies toen ik de stad verliet, was ik aan het chatten met een vriendin en zij zei, "Zou je alsjeblieft een lijst kunnen plaatsen?" Nu, ik weet dat zij in het boek zijn, maar dat is anders. Maar zij zei, "Zou je alsjeblieft een lijst op willen stellen van de Wetten?" En dus, wanneer ik thuiskom, zal ik met Isaac gaan werken zodat we aan de zijkant een lijst hebben van de Wetten en je kunt klikken en teruggaan en je herinneren wat het is dat….
Je weet wel, dit is essentieel spul.
SM: Ja, en het is zo een dienstverlening dat jij doet en het gaat allemaal over Liefde en ik waardeer jou en houd zoveel van jou, Linda. Het is prachtig.
LD: Ditto. En ook naar iedereen die naar ons luistert of het later leest en ons team en Inlight Radio.
SM: En al onze bellers.
LD: Ja, onze bellers, zeer zeker. Niet slechts diegenen die luisteren/lezen maar ook diegenen die de diepe ademteug nemen en opbellen.
SM: Ja, precies.
LD: En weg gaan we. We houden van jullie allemaal. En we zijn volgende week terug en praten over valse rasters.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten