woensdag, juni 28, 2017

“Is De Ene (God) Volmaakt? - Is de Schepping Volmaakt? - Bestaat er Zoiets als Volmaaktheid?” - 28 Juni 2017 / Cobie de Haan


“Is De Ene (God) Volmaakt? - Is de Schepping Volmaakt? - Bestaat er Zoiets als Volmaaktheid?”
28 Juni 2017 / Cobie de Haan

Dit artikel is geweid aan een aantal zienswijzen en vragen die gesteld werden aangaande het artikel, “Innerlijke en Uiterlijke Werkelijkheid - De Universele Wet: “Je Schept Je Eigen Werkelijkheid” Ik heb de vraagstelster gevraagd om haar reactie te mogen gebruiken in een artikel, waarin ik mijn zienswijzen naar voren breng. Zienswijzen die door mij en mijn Spiritteam ontdekt zijn, of dat zij deze zienswijzen aan mij bekend maakten.
Dat ik mijn spiritteam aanhaal in dit geheel doe ik niet om indruk te maken of jullie over te halen aan te moeten nemen dat wat ik vertel op waarheid berust. Ik doe dit omdat ik in een proces met hen zit dat de uitlijning behandelt van de hogere dimensies met de lagere. Zij verdienen net zoveel credit als ik dat doe. We zitten samen in dit proces en werken dus samen. Ik wil ook voor dit artikel benadrukken, dat als mijn waarheden niet met je resoneren je het gewoon terzijde schuift. Wat ik wel graag zou willen vragen is om het logische redenatievermogen en het onderscheidingsvermogen te gebruiken aangaande dat wat je leest. Denk eraan … De hart-geest verbinding in evenwicht hebben en in je hart leven, in het evenwichtige stromen van De Ene zijn schenkt je waarheid.
Hieronder eerst de reactie van Paula op het eerder genoemde artikel…. En natuurlijk wil ik Paula hier en nu heel hartelijk bedanken voor haar durf en openheid, en voor het toestaan van het gebruiken van al haar vragen en inzichten voor het artikel dat hieruit voortvloeit. Ik wilde dit niet in de commentarenbox van de Blog beantwoorden omdat het antwoord behoorlijk lang zou worden…
“Paula: Ik zou eerder zeggen "ervaren door het evolueren, voor het evolueren van de evolutie/schepping. Ik heb altijd begrepen dat alles goed is zoals het is, in het hier en nu.. omdat de schepping foutloos is.. God maakt geen fouten naar mijn mening. Het is wat het is, lessen en verbetering van de schepping doet voorkomen dat de schepping/God zichzelf niet goed genoeg zou vinden.. maar dat kan toch niet kloppen? wij zijn toch 1 met de hele schepping, met het AL.. Of begrijp ik het niet helemaal goed.. In mijn ogen is God perfectie, en wij zijn geschapen naar zijn/haar/het evenbeeld van die perfectie.. en we roepen altijd dat perfectie niet bestaat, wat nou als het wel bestaat...als het altijd al perfect geweest is? En nog steeds is? Dat de perfecte mens wel degelijk bestaat en dat is gewoon wie we zijn in het hier en nu.. En dat er helemaal niks uit balans is? Maar het precies is zoals het nu moet zijn op dit moment op de aarde om ons dat te laten inzien?

Uhm beprijpen jullie het nog? Ik ben nog jong (36) en tot op een jaar of 5 geleden had ik het woordje God en schepping wel eens gehoord toen ik klein was in de kerk bij mijn oma, zeg maar. Spiritualiteit en dimensies? Nooit van gehoord.. ik ben hier helemaal blanco ingerold en heb eigenlijk nooit echt iets van mensen aangenomen als in De waarheid zijnde, ook van mijzelf niet.. alles wat ik denk te weten en de kennis die ik heb mogen vergaren is uiteindelijk gefilterd door God/De Ene of hoe je onze schepper/schepping ook noemen wilt. En tuurlijk heb ik mijn eigen meningen en ideeën en theorieën die ik eraan toevoeg, maar ik kom elke keer bij hetzelfde uit.. Er is niks uit balans, de schepping is perfectie, wij zijn dus ook perfectie en we hoeven geen lessen te leren want we weten alles al (riep ik al als 3 jarig meisje, ik weet alles al, mij hoef je niks te vertellen) en toen bleek ik dus op aarde geland te zijn, en mijn conclusie was al snel en is eigenlijk nog steeds dat ik alles weet op een compleet ander energetisch level..die van liefde en licht, alleen daar heb je zo weinig aan in een wereld van dualiteit... en dat wist ik dus nog niet. Hoeveel het me wel niet gekost heeft voordat ik eindelijk eens begreep dat er ook een andere kant is op deze wereld, accepteren van donker en boosheid en haat en egoïsme op de aardse manier. Is dat niet precies wat we hier komen doen? Dualiteit ervaren? De schepping in Zijn volheid ervaren? Niet omdat we er beter van worden, want goed waren we al, maar omdat dit is wat wij zijn? Behoort de Aarde dan niet altijd in dualiteit te zijn? Anders gaan we stil staan toch? En dat kan niet, universele wet..
Ik denk dat we niet de Aarde naar de vierde of weet ik veel wat voor dimensie gaan tillen, maar alleen onszelf in de vorm zoals we hier nu aanwezig zijn. Ik denk dat de Aarde altijd blijft zoals hij nu is omdat we anders een enorm belangrijke schakel missen in het oneindige, die van de dualiteit.. en op wat voor niveau of in welke dimensie je die dualiteit nou ervaart dat doet er niet echt toe...
Cobie? Wat vind jij van mijn visie? Ik volg je al een aantal jaar en vindt t echt superleuk om mijn inzichten eens te delen overigens.. mijn persoonlijke mini evolutie.. ik durf eindelijk zomaar hardop te zeggen hoe ik het zie, zonder gelijk te willen hebben, of bang te zijn dat iemand het niet met mij eens is...dank je wel voor het delen van alles wat jij ervaart, ik voel jou als een heel zuivere boodschappenlijn van het Universum waar ik veel van heb mogen ontvangen en altijd de juiste boodschappen op het juiste moment.”
Wel, dat zijn duidelijke inzichten en vragen die hier gesteld worden. Ik kan nog wel even vertellen dat ook ik niet opgevoed ben met wat voor geloof of religie dan ook. Mijn spirituele ontwikkeling ging via het lezen van boeken zoals “De Seth Materie” geschreven/gechanneld via Jane Roberts, de Celestijnse Belofte, geschreven door James Redfield en ook boeken van Dr. Wayne Dyer, met daarnaast ook nog een hele reeks boeken over allerhande zaken waaronder onderwerpen zoals het leven na dit leven. Er staat in de boeken van de eerste drie schrijvers heel veel waarheid, ondanks de ondergrond van de “oude waarheden” zoals ik/wij hen zijn gaan noemen. Via het proces waar ik en mijn Spiritteam in zitten kennen we inmiddels de “Nieuwe Waarheden”. Jullie zullen beslist dingen lezen die ik al eerder behandeld heb, maar herhaling is nog altijd het beste om de nieuwe waarheden bodem te laten vinden…
Paula vraagt mij wat ik van haar visie vind … Wel, deze zijn merendeels verkregen via de “oude waarheden” en ik wil gaan uitleggen hoe ik er tegenaan kijk en hoe de nieuwe waarheden dus in elkaar steken aangaande inzichten en de vragen die gesteld worden.
De Ene
Wie en Wat is De Ene nu precies. De Ene is Alles-Wat-Is, de Schepper. Zonder De Ene zou niets en niemand bestaan. De Ene is, als we er een label aan willen hangen, God … zowel mannelijk als vrouwelijk. De Ene heeft dit Universum geschapen, en niet alleen ons Universum. Er zijn er meerdere naar ik me heb laten vertellen door De Ene. Eén ding daarover dat zeker is, is dat er in geen enkel Universum de natuurkundige wetten hetzelfde zijn.
De Ene is evenwicht … evenwicht van dualiteit en uiteraard van de natuurkundige wetten die wij in dit Universum kennen. De Ene is bijvoorbeeld Licht-Duister, goed-fout, positief-negatief in evenwicht. Om het op een heel eenvoudige wijze te begrijpen zijn wij, de levens in alle dimensies, geestelijke extensies van De Ene, die volledig op zichzelf staand zijn … individuen. Alles buiten om ons heen, het externe … de ruimte waarin alles bestaat, alle uitbreidende Universums, kan gezien worden als het lichaam van De Ene.
Wij zijn medescheppers, niets meer en niets minder. We creëren altijd in samenzang met De Ene. Wij zijn in het stromen van De Ene, altijd … zowel in als uit evenwicht zijnde. De Ene reageert op onze gedachten, emoties en gevoelens … hart-geest … en helpt ons te creëren wat wij willen. En daar loert als het ware het gevaar … “Wat wij willen.” … want wat wij willen, is meestal helemaal niet in evenwicht met onze gedachten, gevoelens en emoties, bewust of onbewust. De Ene komt tegemoet aan datgene wat binnenin ons leeft. Ook al denk jij precies te weten wat je wilt … en je krijgt het niet voor elkaar om dat gemanifesteerd te krijgen, dan wordt er door ons zonder meer aangenomen dat je niet in evenwicht bent op wat voor niveau dan ook. En dit is natuurlijk waar … maarhoeft niet altijd waar te zijn. Zoals ik in het artikel ook uitgelegd heb, kunnen externe omstandigheden de Wet van Aantrekking en de Wet dat jij je eigen werkelijkheid schept/creëert blokkeren. (lees hierover het bovengenoemde artikel)
Een afgesloten hart bestaat niet … Niet in het stromen van De Ene zijn bestaat niet. Wij, mijn spiritteam en ik hebben inmiddels vastgesteld dat, als je in evenwicht zijnde de Universele Wetten kent, dan ken je De Ene. De Ene is ook degene die de Universele Wetten aan onze Vader en Moeder meegegeven heeft. De volgende vraag komt naar boven … Zijn alle Universele Wetten bij ons op de Aarde bekend? … Het antwoord is … Nee!
De meesten van jullie weten dat ik, via het proces waar wij, ik en mijn Spiritteam, in zitten, ook contact heb met De Ene, en als ik hem vraag of hij volmaakt en perfect is, is zijn antwoord, “Nee.” … Want denk even met mij mee … als hij dat zou zijn, zou hij dan extensies - ons/wij - uitsturen om in diverse Universums ervaringen op te gaan doen? Als je perfect en volmaakt bent, dan heb je toch niets meer te leren?
Is de Schepping foutloos? Nee … want in samenzang met De Ene ontdekken en creëren we nieuwe dingen, nieuw vormen. Door de opgedane ervaringen en lessen verbeteren wij onszelf iedere keer weer. De evolutie zoals wij die kennen laat ons zien dat wij naar meer volmaaktheid evolueren. We zien er niet meer zo uit als de eerste mens, de oermens, de holbewoners. We weten dat dieren, insecten en ook planten evolueren naar nieuwe vormen van bestaan, ze verbeteren zichzelf of passen zich aan via evolutie. Veranderde natuurkundige omstandigheden zorgen voor veranderingen van leefgewoonten … Dus mogen we dan zonder meer aannemen dat de Schepping volmaakt en perfect is? Ik denk het niet… Als we kijken naar ascentie, zien we dan niet dat de planeet en alles dat daarop leeft meer in evenwicht komt? Gaan we er niet vanuit dat de planeet groener en gezonder zal worden, dat wij een lichter lichaam zullen krijgen dat aangepast is aan de omgeving/trillingsfrequentie waarin wij terecht gaan komen?
Het leven, De Ene is altijd in beweging … en zeggen we niet zelf dat verandering het enige constante is? Ik denk dat die laatste zin al genoeg zegt over volmaaktheid. We zijn in beweging en dus veranderen wij, wij evolueren naar betere en meer volmaakte individuen, manieren van bestaan, enzovoorts, dan voorheen. Je verandert niet als je volmaakt bent, want na volmaaktheid komt er niets meer.
Vader en Moeder
Wie en Wat zijn onze Vader en Moeder. De twee zielen (extensies van De Ene) die als eerste in dit Universum geplaatst werden en vaak in één adem genoemd worden met De Ene. Vader/Moeder God/De Ene. Sommigen denken/geloven zelfs dat Vader en Moeder, De Ene zijn, of dat beide uitdrukkingen één en dezelfde is. Dit is allerminst het geval.
Vader en Moeder zijn onze oer-oer-oer ouders als het ware. En het woordje ‘oer’ kan nog vele, vele malen herhaald worden. Bij hen begon het leven in dit Universum. Zij zijn de rechtstreekse ouders van alle dertien-dimensionalen. En zij hebben gezamenlijk met hun kinderen het dimensionale systeem bedacht dat wij kennen, en de derde t/m de zevende dimensie ingericht.
Het waren Vader en Moeder die het experiment voor dit Universum bedacht hebben. “Hoe zou het leven zich ontwikkelen als men gelooft afgescheiden te zijn van De Ene.” Al hun kinderen van toen zouden deelnemen aan dit experiment en er werd overeen gekomen dat zij een ‘sluier’ over hun bewustzijn zouden krijgen, zodat ze zich niet alles meer zouden herinneren. Ze kregen wel een bepaalde ondergrond mee van waaruit hun ‘werkzaamheden’ begonnen. Ook deze kinderen, die in de dertiende dimensie gestationeerd werden, geloofden afgescheiden te zijn van De Ene. Vanuit dat allereerste begin heeft het leven zich binnenin het 13-dimensionale systeem zich ontwikkeld zoals het vandaag de dag is.
Vader en Moeder hielden zich afzijdig en namen niet deel aan het experiment. Er moest iemand zijn die de helpende hand uit kon steken als wij dermate verwikkeld waren geraakt in het experiment (in alle dimensies), en dat wij niet meer in staat zouden zijn om eruit vandaan te komen. Vader en Moeder hebben zichzelf altijd terzijde gezet en hebben zich vanuit het theoretische oogpunt mee ontwikkeld, via de waarnemingen die zij deden en de conclusies die zij vanuit die waarnemingen trokken. Onlangs heb ik De Ene de vraag gesteld. Zijn onze Vader en Moeder ook uit evenwicht … net zoals de rest van dit Universum? Het antwoord luidde, “Ja”. En dat moet ook wel, omdat zij nog nooit de andere zijde van de medaille onderzocht of meegemaakt hebben. Het dimensionale systeem werd ontwikkeld vanuit het punt dat zij in dit Universum geplaatst werden, en het is altijd een neerwaarts gaande spiraal geweest binnen het experiment hoe het zou zijn om te denken afgescheiden te leven van De Ene.
Zij hebben natuurlijk ook heel veel waarheden onthouden, maar hier en daar slaan ook zij de plank mis zal ik maar zeggen. Het Plan van de Moeder, zoals dat heet, maar in feite gewoon van Vader en Moeder gezamenlijk is, is ook vanuit die onevenwichtige basis opgesteld. Dat betekent dus dat ook onze Vader en Moeder belangrijke lessen leren in het proces waar wij, ik en mijn spiritteam, ons in bevinden. Het is daarom ook dat De Ene voor het eerst in een Universum naar voren getreden is om “de helpende hand uit te steken”. Op eigen kracht, zelfs met alle juiste waarheden die Vader en Moeder nog weten, zouden wij dit Universum niet in evenwicht kunnen brengen. De Ene zal zich uiteindelijk, als wij gereed zijn om de verantwoordelijkheid helemaal weer op onze schouders te nemen, terugtrekken en zijn normale positie in het geheel weer innemen.
Denk nu niet dat wij gefaald hebben of het fout gedaan hebben. Was het niet juist het experiment om afgescheiden van De Ene te leven? Is dat dan niet bijzonder goed geslaagd? En heeft De Ene dan niet een wereld aan wijsheid en ervaring opgedaan via ons Universum? We zijn diep, heel diep afgedaald, zowel Boven als Beneden … en zonder dat we het wisten of beseften hebben we De Ene een kant van zichzelf laten leren kennen die Hij/Zij zelf ook niet kende. Hij/Zij is daar beslist zeer tevreden mee, en heeft dit zelfs kenbaar gemaakt via het proces waar ik en mijn Spiritteam in zitten.
De tijd is nu aangebroken om dit Universum weer naar meer evenwicht terug te brengen. Dat gaan we met de hulp van De Ene en onze Vader en Moeder doen. De eerste stappen zijn gezet … er is al meer evenwicht tussen de hogere en lagere dimensies ontstaan in het bijna tweejarige proces waar mijn spiritteam en ik in zitten. Oude Waarheden gaan verdwijnen, Nieuwe Waarheden zullen uitgelegd worden en naar voren komen. Voor de hogere dimensionalen was het een eerste ontwaking en vanuit ons oogpunt kunnen wij straks spreken over onze ‘tweede ontwaking’. Je mag je afvragen, waarom vertel jij ons dit dan? Nou, datgene wat ik jullie vertel geeft hen een beter referentiekader over hoe met de nieuwe waarheden richting ons om te gaan. Jullie reacties worden gepeild … En ja, ik weet veel meer inmiddels dan ik jullie vertel, want ik vind dat er nieuwe waarheden zijn met een bijbehorende uitleg die niet door mij behandeld behoren te worden, maar door hen zelf.
Dus nee Paula, je weet niet alles al … Hoe kan dat ook als zelfs De Ene niet alles weet. Hij stuurt extensies van zichzelf uit, die allemaal geïndividualiseerd zijn om unieke ervaringen op te doen. Je doet ervaringen op om jezelf te ontwikkelen, om dingen te leren, om jezelf te leren kennen, jezelf te verbeteren. Wij zijn één met De Ene … en dat geeft het antwoord op die uitspraak van jou.
(Even een terzijde, ik heb inmiddels de nieuwe channeling van Aartsengel Zadkiel voor de maand Juli via Linda Robinson gelezen en deze channeling/boodschap sluit hier prachtig op aan. Ik ga deze vertalen     houd de Blog dus in de gaten want vandaag of morgen word deze boodschap erop gezet…)
Uit Evenwicht & Universele Wetten
Dus de opmerking, “Er is niks uit evenwicht”, klopt dus niet. We hoeven maar naar onze persoonlijke wereld en de algemene wereld te kijken om dat te kunnen zien. Het feit dat we niet gemanifesteerd krijgen wat we graag willen, vertelt dat wij uit evenwicht zijn met de Universele Wetten. En toch doen de Wetten (lees ook, De Ene) hun best om hun werk te doen. Alle dimensies zijn uit evenwicht met de Universele Wetten. De Universele wetten werken naar evenredigheid van het onevenwicht. De Universele Wetten zijn op het gehele Universum van toepassing.
Onze Vader en Moeder hebben in moeten zien dat bepaalde overtuigingen van hen zelf, zo door de eonen en eonen heen wel degelijk invloed hebben gehad op het dertien dimensionale systeem. De Wet, Je Schept Je Eigen Werkelijkheid, geldt ook voor hen. Ook al dachten zij dat zij zichzelf buiten het 13-dimensionale systeem geplaatst hadden.
Degenen in de Hogere Dimensies hebben in moeten zien dat ook hun overtuigingen aan die wet onderhevig zijn. Aangezien zij nauw met de Aarde, nu in de vierde dimensie, en andere planeten in de derde dimensie werken, kunnen zij op alle planeten de spiegels/reflecties zien van hun overtuigingen en andere zaken. En aangezien degenen in de achtste dimensie zich, net zoals Vader en Moeder, afgescheiden hadden van de lagere dimensies en dachten er geen deel meer van uit te maken, omdat zij een ander pad dienden te bewandelen, was dit gegeven toch wel even slikken voor hen toen dit in het proces waar mijn spiritteam en ik in zitten naar voren kwam.
Dus … wie denkt dat de hogere dimensionalen als goden zijn en geen fouten maken, zal bedrogen uitkomen. Ik zou jullie aan willen raden hen op niet zo een hoog voetstuk te plaatsen. Ze verdienen ons respect, ja. Maar ook zij zijn lerende en breiden hun bewustzijn net zoals wij uit. Alleen in een hogere bewustzijnsfrequentie. En vanwege het geloof/de overtuiging afgescheiden te zijn van God hebben ook zij onjuiste overtuigingen en ideeën ontwikkeld over welk en wat voor pad zij dienden te volgen … hoe zij geloofden dat De Ene was, en aan welk beeld zij zelf moesten voldoen om terug te mogen keren naar De Ene.
Laat ik heel duidelijk zijn hier. Niemand keert terug naar De Ene, dit is een oude achterhaalde waarheid. Wij leven eeuwig … De Ene respecteert al het leven en koestert al het leven. Hij/Zij leert zichzelf via ons kennen via ervaring, waarom zou hij dat teniet willen doen? De uitbreiding en het opdoen van ervaringen daar komt geen einde aan. En iedere extensie van De Ene is Uniek!
Ik sprak er nu net ook nog even met De Ene over, want is heb zo nu en dan ruggespraak met of mijn Spiritteam of Vader en Moeder of De Ene -- Ik vroeg … “Is er al eens iemand naar u teruggekeerd?” het antwoord was “Nee.” … Vraag, “Zou u iemand terug kunnen nemen?” … Antwoord, “Jazeker.” Vraag, “Komt er ooit eens een keer een einde aan alles, dat u dan volmaakt zou zijn?” Antwoord, “Nee nooit, dat is niet mogelijk.” Vraag, “Zou u in overweging nemen om iemand terug te nemen?” Antwoord, “Nee, dat zal ik nooit doen.”
Dualiteit & de Aarde Ascentie
De Ene, dit gehele Universum, alle Universums, zijn dualiteit. De Ene is Man/Vrouw, evenwicht/onevenwicht, positief/negatief. De Ene is Dualiteit. Er bestaat niet zoiets als geen dualiteit.
De Aarde is en blijft dualiteit, in alle dimensies waar zij naartoe zal ascenderen. Dus wij reizen wel degelijk met de Aarde mee doorheen de vierde naar de vijfde dimensie, en uiteindelijk zelfs hoger. Dus wij zijn het niet die de Aarde naar de hogere dimensies tillen, zoals gedacht wordt. Wij reizen met de Aarde mee. De Aarde ascendeert en wij hebben de keuze om met haar mee te reizen … en dat doen we! We doen dat door aan onszelf te werken, ons bewustzijn uit te breiden, onafgemaakte zaken in dit leven en voorafgaande levens af te maken of recht te trekken. Het stijgen van de trillingsfrequentie van de Aarde en het activeren van het DNA vertelt ons nadrukkelijk dat we ‘onderweg’ zijn. De Aarde bestaat niet meer in de derde dimensie en bevindt zich in 4.1.7. De Vierde dimensie in het zevende subniveau van het eerste niveau.
Het is De Ene die alle energieën via de Grote Centrale Zon naar de Aarde stuurt, die wij via de diagrammen, die ik vaak op de Blog plaats, kunnen zien. Deze energieën, dit licht is intelligent en het weet wat een ieder van ons nodig heeft, waar men aan toe is om tot zich te nemen en te integreren. Deze energieën hoeven niet door hogere dimensionalen, zoals er soms over gesproken word in de boodschappen, stapsgewijs omlaag gebracht te worden, ook dit is een oude achterhaalde waarheid, omdat deze energieën anders wel eens te sterk voor ons zouden kunnen zijn. Zoals gezegd het Licht/de Energie is intelligent van aard en weet wat het doet. Dat geldt voor ieder individu, want wij zijn onlosmakelijk met De Ene verbonden.
Wat ik nog steeds duidelijk aanwezig zie in heel veel boodschappen/artikelen is dat er nog steeds aangenomen wordt dat wij en de Aarde een sprong van 3D naar 5D zullen maken. Dit is iets dat absoluut niet gedaan kan worden. We zullen met ons allen een aanzienlijke tijd in de vierde dimensie verblijven. De Ascentie gaat stapsgewijs, want wat maakt deze ascentie zo uniek? Dat wij, de mensheid, en al het leven e.d. op deze planeet … mee ascenderen. Onze lichamen zouden een sprong van 3D naar 5D niet aankunnen … zelfs niet vanaf het punt waarop we kristallijn zullen worden.
Naar verluid wordt de gehele planeet, inclusief wij, kristallijn ergens in het vierde niveau van de vierde dimensie. Dus we zijn er nog niet. Het is zelfs mogelijk als we onze zaken nog niet op orde hebben, dat de ascentie, het verhogen van de trillingsfrequentie van de Aarde en het activeren van ons DNA, tijdelijk stop gezet wordt. Dit ligt allemaal in ‘de handen’ van De Ene. Er wordt voorzichtig met ons omgesprongen wat dat betreft … Dus het is niet te zeggen wanneer wij in het betreffende niveau terecht zullen komen. Wat wel zeker is, is dat onze wereld dan al vele aanzienlijke en belangrijke veranderingen zal hebben ondergaan. Niet alleen de wereld natuurlijk, ons gehele denken, ons gehele begrip over een heleboel zaken. Denk eraan … verandering is het enige constante.
Paula … Je zei; “ik durf eindelijk zomaar hardop te zeggen hoe ik het zie, zonder gelijk te willen hebben, of bang te zijn dat iemand het niet met mij eens is..” En dat is ook de juiste instelling natuurlijk. Ik besef dat ik in het artikel tegen heel veel van wat je gezegd hebt ben ingegaan, en het is zoals ik vertelde … de inzichten die je hebt komen voort vanuit de oude waarheden, oude waarheden die lange, lange tijd gehanteerd werden en dus ook in je onderbewustzijn zaten. Het onderbewustzijn is dan inmiddels geüpdate door het Hogere Zelf, dat betekent niet dat de integratie daarvan ook meteen helemaal afgerond is, daar gaat nog wel een beetje tijd overheen.
Laat angst of schaamte over dat je het misschien wel eens fout mag hebben los, het dient je niet. Want waar het om gaat is dat je open durft te blijven staan voor nieuwe inzichten en waarheden. Dat je niet rigide vast blijft zitten in wat je vertelt is of wat je gelezen hebt. Maar dat je onderzoekend blijft … want … Leven is verandering en verandering is een constante.
Ik hoop dat meer mensen in je voetsporen durven te volgen. Dank je wel Paula voor de moed om je zo openhartig uit te spreken.
In Liefde,
Cobie

Copyright © 2017, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel.

10 opmerkingen:

 1. Lieve Coby, ik heb echt zitten wachten op dit artikel, wetende dat je veel zou uitleggen en verhelderen en dat ik precies zou krijgen wat ik nodig heb op dit moment om verder te kunnen met echt alle aspecten in mijn leven, ik zit al een maand of twee muurvast.. veel mogen oplossen, loslaten, prachtige openingen gecreèrd om mijn leven te gaan leven... en toen niks..helemaal niks..ik zat maar in cirkeltjes te draaien en besloot bij elke volgende ronde af te slaan, maar ik deed t niet. Dus een blokkade, maar waar vandaan? ik kon hem niet vinden maar wel duidelijk voelen.. dus hop eens kijken wat de energièen momenteel doen en of ik ergens een hint of wat dan ook kan vinden wat resoneert met mij op dit moment. En wat blijkt tot mijn verbazing, dat ik te lang niet hier op de blog ben geweest en inene ik compleet het tegenovergestelde lees als van wat ik eindelijk uitgevogeld dacht te hebben.. ok, watskebeurd dacht ik toen, en ik besef dat ik ipv mijn eigen weg te hebben gevolgd, ik de laatste tijd heb geluisterd naar bepaalde boodschappen uit mijn omgeving dat er teveel onzin wordt verkondigd en dat het beter zou zijn om al die boodschappen maar even te laten voor wat t zijn. allemaal hetzelfde en je kunt t blijven lezen maar tis nu tijd om het zelf te doen. Wat enorm suf zeg, ik heb ernaar geluisterd..naar mensen waarover ik heel stellig zeg dat ik daar niks van aanneem zomaar, en ik ben gestopt met lezen en energetische updates te volgen omdat ik dus had aangenomen van personen om mij heen dat ik het nu zelf moest doen, naar binnen ipv naar buiten.. en nu snap ik dat ik daardoor mezelf heb stilgezet.. zonder dat ik het doorhad heb ik de oude waarheden gevolgd, dat was dat gevoel de hele tijd, raar, pieken, dalen, ik doe t prima en dan weer helemaal niet, overgeven, buikkrampen, zenuwpijnen.. begreep echt helemaal niks meer van mezelf, ik vertel het vanmiddag nog aan een goede vriendin, ik zit vast maar hoor niet vast te zitten en ik kan de oorzaak niet vinden. Gevonden Cobie, ik wist dat je me de opening zou laten zien.. ik resoneerde niet meer met mijn hogere ik, de nieuwe waarheden.. ik ben in de list van de oude gelopen met open ogen en begon echt te denken dat ik nog lang niet toe was aan mijn nieuwe verbeterde zelf en hup spiraal naar beneden.. maar dat gaat niet gebeuren dacht ik vanmiddag. ik ga t vinden wat t ook is. Ik heb zo hard gewerkt de afgelopen jaren om tot dit punt te komen en dan dit? Op het moment dat het echt ertoe doet? Dat ik mag gaan indelen en gaan bouwen? mijn leven mag gaan leven wat ik altijd gewild heb? Dacht het dus even niet. Ik ben echt even helemaal perplex, ik had van alles verwacht maar vooral dat het een blinde vlek van mezelf zou zijn omdat ik m niet kon vinden. Blijkt het van buitenaf te komen..en nog van heel dichtbij ook.. Wat een enorm waardevolle ervaring en krijg ik even rechtstreeks antwoord van God en zijn team. waanzinnig bedankt voor de gegeven hulp, echt heel mooi dit. Liefs Paula

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel Paula voor je warmhartige reactie. Ik ben blij dat het artikel je heeft kunnen helpen met het inzien en begrijpen van het één en ander.

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 2. Hoi Cobie,

  Goed stuk wederom. Maar ik heb een vraagje. Hoe zie jij eigenlijk het financiële systeem. Ik hoor namelijk veel over Nesara, maar wat zegt jouw gevoel hierover. Volgens mij is het zo dat wanneer we kristallijn worden en de aarde ook dat ook de natuur zich gaat herstellen en dat we in de toekomst alleen nog maar licht verteerbaar voedsel eten zoals fruit en daarna alleen nog maar licht eten haha.
  Tis ook best spannend allemaal, omdat we eigenlijk geen van allen echt weten hoe het precies gaat voelen en eruit zal zien. Oh ik had trouwens vannacht een hele heldere droom. Ik sloeg tegen een soort gong met de boodschap dat het 12 uur. Ik stond daarna op tafel te springen en iedereen keek me raar aan. Ik zag ook een boodschap dat er speciale energie is vrijgekomen die heel lang vast zat, daarna keek ik door het raam en het werd helemaal wit buiten van het licht. Daarna liet ik een klein palm plantje met mijn handen groeien tot een grote bloem. Alles begon zich te herstellen binnen en buiten. Ik liet mezelf ook groeien en gespierder worden haha. Was zo echt. Ik werd ook wakker met een enorme euforie. Het was duidelijk een boodschap dat er iets is gebeurd waar we al heel lang op wachten.
  Ben benieuwd naar de reactie.

  Groetjes Wesley

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Wesley,

   Het financiële systeem is niet iets dat behandeld wordt in het proces waar ik en mijn spiritteam in zitten. Hoe we er uiteindelijk toe zullen komen om het financiële systeem los te laten...

   Mmmm, Nesara ... Iets dat te mooi klinkt om waar te zijn, is dat meestal ook... Ik zou je aan willen raden dit los te laten.... Dat is alles dat ik daarover wil zeggen.

   Naar ik me heb laten vertellen, kunnen we gewoon blijven eten zoals we altijd deden als we een kristallijn lichaam gekregen hebben, want de Aarde is dan ook kristallijn en kunnen we groenten, fruit, toetjes, taart enz. enz. gewoon blijven eten. Het voedsel zal dan ook kristallijn zijn. Dus niet alleen maar fruit en licht, dat zou saai worden ... denk je ook niet? We zullen ook replicatoren in onze huishoudens hebben, maar een groentetuin hoort ook nog gewoon tot het alledaagse beeld ... Het zou zelfs misschien nog wel meer kunnen zijn ook dan het vandaag de dag is...

   Wanneer de Aarde kristallijn wordt, worden wij dat ook, het planten en dierenleven, vissen, insecten, reptielen en dergelijke... Alles is dan kristallijn. Het mooie daaraan is, dat schadelijke insecten of schadelijk leven, zoals bloedzuigers, vlooien, teken, steekvliegen, slakken en dergelijke niet meegaan naar de hogere trillingsfrequenties, dit zijn levensvormen die echt horen bij de lagere trillingsfrequenties, en niet thuishoren in een wereld die kristallijn als basis heeft.

   Dromen gaan altijd over jezelf, niet over de wereld in z'n totaliteit ... Dus wat het ook is dat je droomde had betrekking op jou, en zo te lezen heb je iets goeds gedaan, je werd beloond met een pracht van een droom ... Ik zou daar graag bij willen denken dat je spiritteam en/of hogere zelf hier aan het werk zijn geweest....

   Gong - aandacht alsjeblieft
   12 - kan je opzoeken wat voor betekenissen daaraan kleven
   springen op tafel - je was blij?
   Vast zittende energie binnenin zodat meer licht bij je binnen kan komen.
   Je creëert iets moois, dat laat de bloem zien.
   Binnenin ben je meer in evenwicht gekomen, en als vanzelfsprekend ook het externe.
   Je groei en gespierdheid ... Je ontwikkeld je en komt meer in je kracht te staan...
   Wat een pracht van een droom, koester deze....

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 3. Ja was echt super, heeft me de hele dag geholpen. Nesara voelde voor mij ook niet goed. Nogal opgedrongen, want het wordt vaak in HOOFDLETTERS geschreven. Maar vlees eten en BBQen lijkt mij op een gegeven moment wel verleden tijd. De laatste tijd merk ik dat ik eten wat ik eerst lekker vond niet meer lust. Ligt nogal zwaar op de maag of zoiets. Lage trilling. Ik vind het super leuk om met jou te praten ook al is het via een bericht. Je merkt aan de woorden dat het wel goed zit. Ik hoop dat wel in de toekomst nog veel kunnen brainstormen over deze zeer grote gebeurtenis.

  Liefde terug

  xx Wesley

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vlees eten doe ik al niet meer en BBQ vond ik niet eens lekker... En ja, ik heb ook moeite met het eten nog lekker te vinden, vermoedelijk ook weer zo'n ascentiesymptoom...

   Als je het contactformulier op de Blog gebruikt, kan je me ook persoonlijk bereiken en dan zouden we zo af en toe eens kunnen 'brainstormen' over het één en ander...

   Verwijderen
 4. Nou hoop ik toch dat jij en Wesley niet apart gaan brainstormen, want wij leren ook van jullie berichten. :D Zoals bv dat NESARA verhaal, voelde voor mij ook te mooi om waar te zijn en bedankt voor het schrijven erover. De uitleg van de droom....ook prachtig. De uitwisseling over het kristallijn gebeuren. Fantastisch gewoon!!!
  Met Hartegroet,
  Maria

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. (glimlach)... Ik spreek wel meer op individuele basis met anderen 'achter de schermen'. Het gaat dan meer over persoonlijke vraagstukken in het leven waar ik dan met hen over spreek vanuit mijn 'leerpakket' of 'weten' zal ik het maar noemen. Ook zaken komen er aan de orde waar ik op de Blog niet over wil praten ... Maar wees gerust, als er iets is waarvan ik denk dit kan ik ook rustig onder de aandacht brengen van iedereen, zal ik het niet laten...

   Ik ben bv bepaald huiverig om over Nesara te praten, want zo velen 'hangen zich eraan op' als het ware. Je kunt zeggen dat dit een vorm van angst is aan mijn zijde ... daarnaast vind ik persoonlijk dat voor bepaalde aspecten het persoonlijke 'ontdekken' van een waarheid veel meer doet dan wanneer je er heilig van overtuigd bent en een ander vertelt het je.... Nesara is daar één van...

   In Liefde,
   Cobie

   Verwijderen
 5. Weer een heel mooi artikel.
  Super !!!!
  Dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen