dinsdag, juni 04, 2019

“Zeilstenen en Diepzeeduikers” - 4 Juni 2019 / Cobie de Haan


“Zeilstenen en Diepzeeduikers”
De Eersteling(en) - Het Schepperras - Hogere Dimensionalen - De Mensheid - Tweede Maan - Wedergeboorte/Toebedeling Eigen Leven
4 Juni 2019 / Cobie de Haan

Op 15 Juli 2018 schreef ik mijn laatste artikel, en op 8 Augustus 2018 publiceerde ik mijn laatste vertaling. Het is bijna een jaar geleden dat ik jullie informeerde over mijn proces met de hogere dimensionalen en Vader & Moeder en De Schepper. In de tussenliggende periode is het proces onverminderd doorgegaan. En het was nog steeds bij tijden bepaald geen gemakkelijke rit. Ook nu is het proces nog steeds gaande… Inderdaad, er lijkt geen einde aan te komen… Maar alles wat naar voren gebracht wordt om begrepen en geweten te worden, maakt zin. Het is allemaal volstrekt logisch … in ieder geval voor mij.
( Ik wil graag de waarschuwing afgeven dat als je de voorafgaande 10 artikelen niet gelezen hebt, je niet echt veel van dit artikel zult gaan begrijpen. Een lijst van volgorde van lezen van de bedoelde artikelen staat onderaan dit artikel.)
Bij de voorgaande 10 artikelen van mijn hand, vroeg iemand mij of de Nieuwe Waarheden een maand later Oude Waarheden zouden zijn. Nou, een  maand later is wat overdreven, maar het proces gaat verder en aan ons wordt gegeven wat wij kunnen begrijpen aan de hand van de kennis die inmiddels aan ons verstrekt is. En dus is het antwoord ja, een deel van de Nieuwe Waarheden evolueert naar nog weer Nieuwere Waarheden. Doordat je leert en dus begrijpt, leg je andere verbindingen en begrijp je de informatie op een nog weer dieper niveau.
Het probleem waar men in het proces, waar Vader en Moeder de hogere dimensionalen en mij in gezet hebben, op stuit is het feit dat de hogere dimensionalen zich op een specifieke manier ontwikkeld hebben. Zoals ik het noem is dat zij, metaforisch gezien, zeilstenen zijn. Een zeilsteen is een platte steen, die je met een flinke worp over het water laat scheren. De steen ketst een paar maal op het water af voordat deze naar de bodem zinkt. Dat zijn de hogere dimensionalen die uiteindelijk vast kwamen te zitten in de achtste dimensie (de bodem waar de steen blijft liggen). En daar tegenover staan de leden van de Mensheid die vergeleken kunnen worden met diepzeeduikers. Zij gaan de diepte in om de dingen uitgezocht en duidelijk te krijgen, terwijl de hogere dimensionalen over het water heen scheren, hier wat info oppakken en daar wat info oppakken zonder een diepere betekenis/waarheid daarover te onderzoeken. Ze weten hoe het in elkaar steekt en dat is dat. Natuurlijk moet ik hierbij vermelden dat dit mede veroorzaakt wordt door het feit dat zij altijd met de derde dimensie gewerkt hebben en dachten ‘een spel te spelen met holografische werelden in een holografische dimensie’. Hoe iets diepgaand werkte dat was niet zo belangrijk want daar voorzag het spel wel in. Net zoals wij met een computerspel zouden spelen en niet willen weten hoe alles werkt zoals het dat doet. Als het maar werkt, dan is dat voldoende…


Ik kan één heel prachtig voorbeeld hierover aanhalen. De hogere dimensionalen zijn de uitvinders van de ‘replicators’. De machines waaruit voedsel gehaald kan worden en die wij allemaal kennen van de Tv-serie Star-Trek met al diens ‘spin-offs’. (Als jullie toch eens wisten hoeveel er verwerkt wordt in onze films en Tv-series zouden jullie er met geheel andere  ogen naar kijken… Maar daarnaast moet ook begrepen worden dat er ook heel veel fantasie bij komt kijken en er dus ook heel veel mee gespeeld wordt.) Wanneer wij ons tot/naar een bepaald niveau ontwikkeld hebben zullen deze ‘replicators’ ook bij ons op Aarde geïntroduceerd worden. In ieder geval, men was bijzonder trots op dit kunststukje van technologie, want zo kan voedselschaarste uit de wereld worden geholpen, en hoeft men dan geen honger meer te lijden. Op andere planeten in ons Universum worden deze apparaten dankbaar gebruikt. Alleen … hadden de hogere dimensionalen er niet bij stilgestaan -- en ook hier kan je het spelelement bij gebruiken voor een verklaring --, dat in dat voedsel bouwstoffen zoals vitamines en mineralen hoorden te zitten. Dus het apparaat was niet geprogrammeerd om ook dat te repliceren.  
Toen ik dit zo vaststelde was ik verbaasd, want zonder bouwstoffen in het voedsel daar gedijt ons lichaam niet op, we hebben die bouwstoffen gewoon nodig. Denk maar aan de schijf van vijf… En ook kunnen we vele van deze bouwstoffen op het etiket van een verpakking of potje of blik terugvinden. Dus dacht ik dat die mensen op die planeten met een replicator geen lang leven beschoren zou zijn… Maar dat bleek allerminst het geval te zijn, want het … en dit is nieuw voor jullie … het Schepperras voorzag alle lichamen van de juiste bouwstoffen die nodig waren. De mensen werden dus niet ziek of zwak of gingen snel dood. Waarom niet? Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Omdat de hogere dimensionalen in het apparaat, hun geweldige uitvinding, geloofden. De Universele Wetten voorzien dan in de gezondheid van degenen die leven met zo’n ‘replicator’. En die gezondheid werd in stand gehouden door het Schepperras.
En dan nu … Wie of Wat is het Schepperras? Ze noemen zichzelf niet het Schepperras, laat ik dat eerst voorop stellen. Ik heb ze deze naam gegeven, omdat deze grote groep zielen het zijn die dit Universum geschapen hebben … alles erop en eraan. En Vader en Moeder maken deel uit van dit Schepperras. Het Schepperras kent/heeft vele, vele, vele, vele leden. Zoveel dat zelfs de totaliteit van de hogere dimensionalen erbij in het niet valt.
Ik heb altijd geschreven … omdat ik dit ook altijd zo begrepen had … dat het Vader en Moeder en de Schepper waren die de hogere dimensionalen in de achtste dimensie in hun moeilijke positie gemanoeuvreerd hadden. Dat het Vader en Moeder waren die hen choreografeerden. Ik had me vaak al eens afgevraagd hoe ze dat voor elkaar konden krijgen … Maar ja, voordat ze je naar een antwoord toe leiden, daar gaat wel wat tijd overheen. Nodeloos te zeggen dat in de tijd dat ik geen artikelen meer schreef, en dit zal waarschijnlijk mijn allerlaatste artikel zijn, er weer heel veel geleerd werd. In dit laatste artikel van mij zal ik dan nog enige ‘high-lights’ van het afgelopen jaar aanhalen.
De Eersteling - Het Schepperras - De Hogere Dimensionalen - De Mensheid
Goed, laat ik bij het begin beginnen… en ik ga gelijk een hele grote overtuiging of een geloof ontkrachten … … De Ene (The One/God), of een nog betere benaming, De Eersteling, is niet ALLES WAT IS. Er wordt niet voor niets gezegd dat wij naar het evenbeeld van God geschapen zijn. In principe is dat ook zo, maar we moeten niet kijken naar een lichaam, of een orb (ja orbs zijn wie wij zijn zonder een lichaam aan) Je bent bewustzijn en dat kent geen vorm. Dat bewustzijn kan zichtbaar en onzichtbaar gemaakt worden, het is maar net wat nodig is. Dus een orb kan als het ware ook uitgetrokken worden… Iets dat de hogere dimensionalen niet wisten… En dus wisten de hogere dimensionalen ook niets af van het Schepperras, omdat deze onzichtbaar bleven in hun orbloze Zijnheid/Bewustzijn en de hogere dimensionalen hen eenvoudigweg niet konden zien, net zoals wij de hogere dimensionalen niet kunnen zien, omdat onze ogen daar niet op ingesteld zijn. Maar via een digitale camera is dit tegenwoordig wel mogelijk. Zie: Het fotograferen van Orbs.
Gezegd hebbende dat De Eersteling niet Alles-Wat-Is is, moeten we begrijpen dat er geen alles omvattend bewustzijn bestaat. We hoeven niet langer naar een tafel te kijken als zijnde dat een soort van bewustzijn die tafel vorm geeft. Nee, die tafel is ‘opgebouwd’ uit materie. Moleculen, atomen, protonen, neutronen en elektronen. Dit zijn bouwstoffen, bouwstenen die iets vorm geven, levend of dood. De Mensheid heeft wetenschappers voortgebracht die de diepgang van dit alles onderzocht hebben en deze onderzoeken hebben een duidelijke samenhang van de diverse materie blootgelegd. Wat de hogere dimensionalen dus nooit deden (zeilstenen), deed de Mensheid dus wel (diepzeeduikers), en dat is onderzoek plegen. Voor alle dingen (of wat voor naam je er ook aan geeft) bestaat een blauwdruk … voor bijvoorbeeld hout, voor zand, voor ijzer, voor gesteente en ga zo maar door. Er zit geen bewustzijn in … deze dingen worden door de bouwstenen (materie) bij elkaar gehouden, ze kunnen niet denken ik moet een eikenboom worden, ze kunnen niet denken ik moet gesteente  of kristal worden. Dat wordt allemaal onder bepaalde voorwaarden of omstandigheden gevormd, en een blauwdruk kan onder bepaalde natuurkundige wetten veranderen in een andere geëvolueerde vorm. Bijvoorbeeld diamant ontstaat onder hoge druk uit koolstof.
Bijvoorbeeld hout: Bomen leveren hout. Het lijkt of een boom leeft, omdat deze een eigen leven lijkt te leiden. Maar ieder aspect van de boom is min of meer geprogrammeerd. Dat ligt besloten in de blauwdruk van de boom. Ik heb het de Eersteling gevraagd, en HIJ antwoordde mij dat een boom niet bezield wordt. De vergelijking die bij benadering het meest met een boom overeen komt is een robot. Een robot toont een lichaam, en voert functies uit die geprogrammeerd zijn. Dat is bij bomen en planten ook het geval. Er is geen ziel die een boom of andere plantsoort bezield. De boom leeft, maar slechts omdat alles perfect op elkaar is afgestemd/geprogrammeerd via de blauwdruk. De programmering zorgt voor bijvoorbeeld het opnemen van vocht/voedsel uit de bodem, de aanwas van het hout, de rustperiode wanneer er een ‘mager’ seizoen arriveert. In deze is de Zonnestand en de temperatuur van invloed. Het Schepperras weet precies hoe dit alles in z’n werk gaat. Ik heb eerder in één van mijn artikelen geschreven dat zij een boom kunnen programmeren om geen eikels te leveren. Dat hebben ze namelijk bij een eikenboom achter mijn tuin gepresteerd. Normaal gesproken, bij een normale programmering levert iedere eikenboom, wanneer volwassen, ieder jaar eikels voor diens voortbestaan. Eén van mijn planten in de tuin die ieder jaar vroeg in het jaar bloeit, hebben zij nu al voor de tweede keer niet laten bloeien. Het eerste jaar dacht ik er niet zo over na, maar nu was het voor de tweede keer en ik heb toen maar eens gevraagd of zij hierachter zaten. En het antwoord was … ja. Uiteraard zat daar weer een reden aan vast…  
En ook onze planeet. Naast het feit dat het zogenaamd een holografische wereld zou zijn, en dan nu ook dat alles waaruit de Aarde is opgebouwd diverse soorten materie is en dus door diverse blauwdrukken en één hele grote blauwdruk bijeen gehouden wordt en als een planeet met alles erop en eraan diens werk doet … vroeg ik mij af waarom Gaia ooit door een Goddelijke Boodschapper gevraagd werd om de planeet te bezielen. Dat blijkt alles te maken te hebben gehad met het feit dat dit Universum geschapen was om erachter te komen hoe het zou zijn afgescheiden van God te leven. Dus moest er een antwoord komen op overtuigingen of het geloof van het menselijke leven aangaande de aanbidding van de Aarde Moeder en dat er dan ook op hun gebeden of smeekbeden en dergelijke antwoord verstrekt zou worden. Want God zou dat niet doen geloofden de hogere dimensionalen. En dus werd aan Gaia gevraagd in het spel de Aarde Moeder te spelen. Inmiddels heeft Gaia haar post als Aarde Moeder al geruime tijd verlaten… Nou ja, haar kloon dan hè? Want het origineel zat altijd in de achtste dimensie. En deze kloon heeft een eigen leven toebedeeld gekregen.
Dus in de fysicaliteit krijgen wij (de mens) de bouwmaterialen om bijvoorbeeld huizen te bouwen, om te beeldhouwen, om stoelen of matrassen te maken, ik noem maar wat... Wij maken dit alles zelf. Het is het werk dat wij zelf doen. We worden voorzien van de bouwmaterialen die we nodig hebben om ons leven te ondersteunen en te vergemakkelijken. Het is hiermee dan ook volstrekt duidelijk dat de hogere dimensionalen, maar ook het Schepperras, (want daar kwam het geloof dus vandaan) geloofden dat De Ene/De Eersteling Alles-Dat-Is was. Zo verklaarden zij het kunnen creëren van de bouwstenen van een planeet of een ster/zon of het creëren van flora en fauna op een planeet. Want hoe kregen zij het anders voor elkaar om dat alles te creëren, er moest één of andere onzichtbare kracht zijn die hen daarin bijstond. Het antwoord is echter niet zo heel moeilijk.
De Eersteling ontstond door een willekeurige samenloop van ‘iets’, waar ik persoonlijk mijn vinger niet opgelegd kan krijgen, maar uiteraard HIJ en ZIJ wel! De Eersteling heeft ook lange tijd als een androgeen bewustzijn geleefd. HIJ heeft alles moeten ontdekken. Alles moeten onderzoeken. En hoe lang HIJ daarmee nodig gehad heeft gaat ons begrip vermoedelijk te boven. Afijn … uiteindelijk heb ik boven water weten te krijgen dat hij op een gegeven moment ontdekt had hoe HIJ had kunnen ontstaan. Waardoor het kwam dat hij als bewustzijn “het levenslicht was gaan zien”. Maar ook hoe de dingen die hij creëerde opgebouwd werden uit materie. Het kleinste deeltje van de materie heet een elementair deeltje (volgens de huidige menselijke inzichten) en de Eersteling verzekert mij dat er nog kleinere deeltjes bestaan en dat deze niets met bewustzijn te maken hebben. Want als het bewustzijn zou hebben, zou dat met Hem zelf overeen moeten komen. En dat doet het niet. Het bewustzijn maakt dus gebruik van geziene en ongeziene materie om te creëren. 

De Eersteling was alleen en uiteindelijk wilde hij niet langer alleen zijn. HIJ besefte dat HIJ sneller zou leren en begrijpen als er nog meerderen van Hem zouden bestaan, en hij ging aan het werk om nog meer ‘bewustzijnen’ zoals Hijzelf was te creëren. (Voor het juiste begrip … dit waren geen klonen en geen kinderen, hij creëerde hen zoals HIJ zelf ontstaan was!) Na vele ups en downs lukte hem dit. Uiteraard was het naar Zijn evenbeeld. Maar wel allen op zichzelf staand! Hoeveel? … Ik heb geen idee … Maar HIJ heeft mij verzekerd dat het een FLINK AANTAL is. Ik heb Hem gevraagd of ik het hier zo goed vertel en hij antwoordde: “Dit is bij benadering het beste om het allemaal te verduidelijken.”
Vanuit dat Flinke Aantal werd op een gegeven moment besloten om vanuit hun eigen bewustzijnen vele, vele kinderen ‘geboren’ te laten worden, waaronder de ons bekende Vader en Moeder. Deze kinderen waren niet op de hoogte van het bestaan van De Eersteling(en). Dezen begaven zich ook gewoon onder hen en gingen samen met hen aan het werk om een heel Universum in elkaar ‘geknutseld’ te krijgen. Ook dat heeft ongelooflijk lang geduurd voordat alles in kannen en kruiken was om leven te kunnen gaan ontwikkelen. De Eersteling(en) vanuit hun posities wisten een heleboel over het ontstaan en de opbouw van de dingen die gecreëerd werden, en ondersteunden het Schepperras daarmee. Soms als zij niet verder konden komen, want het Schepperras was uiteraard niet zover ontwikkeld als alle Eerstelingen, omdat die juist geschapen waren om nieuwe zienswijzen op te doen vanuit onwetendheid, zodat de Eerstelingen mee konden leren en de dingen vanuit andere gezichtspunten konden gaan benaderen en bekijken enzovoorts.
Toen men klaar was om leven geboren te laten worden op de planeten, ging het Schepperras aan de slag om hun kinderen (de hogere dimensionalen) geboren te laten worden. En dat waren er ook niet te weinig, zoals wij inmiddels wel weten. Bij ieder kind werd een spiritteam geplaatst die uit vier personen bestond. Toen nog steeds androgene wezens. De Hogere Dimensionalen hebben nooit geweten dat zij een spiritteam hadden. Dat hebben zij pas in dit proces van ons hier bij mij geleerd. Tegenwoordig en sinds kort heeft men dit spiritteam verkleind naar één zielpartnerkoppel per persoon.
Voorafgaand aan ons Universum, het Universum waarin Angst een grote rol speelt, waren er nog drie andere Universums waarmee men experimenteerde. Ik weet niet waar toen mee geëxperimenteerd werd… Wij zijn het vierde Universum. De andere drie Universum hebben altijd na elkaar bestaan. Alle hogere dimensionalen die hier in ons Universum leven, hebben ook in die drie Universums geleefd. Iedere keer als zo een Universum diens doel gediend had, werden alle hogere dimensionalen terug opgenomen in hun Vader en Moeder. Werden zij teruggeplaatst in een fris en nieuw Universum, dan werden al hun herinneringen over het voorgaande Universum of de voorgaande Universums versluierd. Vandaar ook dat onze hogere dimensionalen dachten uiteindelijk terug opgenomen te zullen worden in God, en dat zij zichzelf moesten bewijzen waardig te zijn om ontvangen en opgenomen te worden. Dus het Schepperras gingen met hun ‘kinderen’ om zoals de hogere zelven omgingen met hun kloon-incarnaties. Het leven van de kloon-incarnatie was geleefd en deze werd terug opgenomen in het hogere zelf.
Alle leden van het Schepperras zijn Vaders en Moeders van familielijnen. Zo is er bijvoorbeeld de familielijn van de ons bekende Kumara en een andere bekende achternaam is Melchizedek. Zo zijn er ook bekende namen zoals AE Zadkiel en Amethyst (zielpartners) of Palas Athena en de Maha Chohan (zielpartners) waarvan wij de achternaam niet kennen maar die beide ook deel uitmaken van een bekende familielijn, te weten de Kumara familielijn en deze twee koppels zijn  directe broers en zussen van Sanat en Venus Kumara. Zo een hele familielijn kent vrij veel leden, die elkaar onverhoopt niet eens kennen. Denk maar aan degenen die ‘uitverkoren’ waren om leden van de Mensheid te worden. Andere meesters en lady meesters maken vaak gebruik van de naam zoals deze bekend was op Aarde, we kennen niet eens hun echte naam en achternaam. Bijvoorbeeld St. Germain en lady Portia, of Quan Yin of El Morya, Michael en Faith om er een paar te noemen.
In ieder geval kan nu begrepen worden, dat De Eersteling wilde dat in ons Universum een Oude Waarheid ontmanteld zou worden bij het Schepperras (wat overigens niet gebeurde, en wat ons overduidelijk is, gezien wat ons verteld werd/wordt in de gechannelde boodschappen), en dat is dat wij allen wel degelijk in afgescheidenheid leven van De Eersteling, of anders gezegd God. Hij heeft mij diverse keren ervan verzekerd dat hij geen God is. En nu is dat dan ook wel verklaard. Het begrip van een wezen dat alles is, is alleen ontstaan in de religieuze verhaallijn of verhaallijnen op onze Aarde en/of diverse andere planeten. Dus, het is keiharde werkelijkheid dat wij in afgescheidenheid en op onszelf staand leven van ‘God’, of beter gezegd … De Eersteling. Dus Hij (en Zij, want ook zij zijn opgesplitst in Man en Vrouw) is niet Alles-Wat-Is, hij is niet via een vonk in ons hart met ons verbonden, wij zijn afgescheiden. Het Schepperras zorgt er met al diens spiritteams voor dat heel, heel veel informatie bij Vader en Moeder - of beter gezegd alle Vaders en Moeders - afgeleverd wordt en daardoor lijkt het of ‘God’ van alles weet heeft. Het Schepperras, of zoals ik altijd vertelde Vader en Moeder, leerden ook veel tijdens het proces waarin zij ons geplaatst hadden. Daar zorgde de Eersteling wel voor. Dit was dus voor hen één van de aspecten die zij moesten leren en zij leerden dit pas tijdens dit proces.
De hogere dimensionalen hadden dus een spiritteam waar zij zich niet bewust van waren, net zoals wij hier op Aarde ook een spiritteam hebben waar wij ons niet bewust van waren of zijn. En daardoor werd voor de hogere dimensionalen de illusie dat God alom vertegenwoordigd was in alles en iedereen bevestigd, want hun spiritteams zorgden ervoor dat zij met hen via de universele wetten werkten via hun klonen of kloon-incarnaties op de planeten. Het Schepperras was bij benadering als een groot lichaam werkzaam met alles en iedereen op alle mogelijke niveaus, zodat alles naadloos op elkaar aan kon sluiten. Zoals ik in één van de voorgaande artikelen vertelde waren de Universele Wetten niet voor de hogere dimensionalen geldig (dachten zij), omdat zij zichzelf buiten alles geplaatst hadden en continu in de achtste dimensie verbleven.
Wat het Schepperras ook geleerd heeft onlangs is dat zij niet langer degenen moeten zijn die de Universele Wetten leven in moeten blazen. Zij dachten dat zij deze zelf bedacht hadden, terwijl zij door de Eerstelingen ‘ingefluisterd’ werden, of dat deze Eerstelingen deze hen rechtstreeks onder de aandacht brachten als zijnde één van hen en dus door hen ‘bedacht’. En als je iets zelf bedenkt moet je ook gaan zorgen dat zij werken nietwaar? En dus werkten zij aan alle scenario’s die door gedachtepatronen voortgebracht werden… Zij creëerden deze… En dat is ongelooflijk veel werk. En dus kan je nu ongeveer wel begrijpen dat het Schepperras onnoemlijk groot in omvang is. Zij hebben nu echter geleerd, als je vanuit een basis van evenwichtige liefde je leven leeft, dat deze Universele Wetten gewoon natuurlijke processen zijn die zich dan voordoen. Uiteraard in dualiteit… dus zowel goed als slecht. En de Universele Wetten en hun natuurlijke werking was dus altijd al bekend bij de Eersteling(en), vanwege het langdurige onderzoek dat zij gezamenlijk uitgevoerd hadden over … nou … het ontstaan van alles en hoe het opgebouwd is en hoe het in samenwerking met elkaar is of resoneert met elkaar … en ga zo maar verder. Die diepgang, die enorme diepgang is bij de Eerstelingen bekend. En wij, hun nazaten, leren dat op unieke manieren, stapje na stapje. Manieren die op ongelooflijk veel manieren en niveaus uitgewerkt kunnen worden, en weer nieuwe (vaak) verbazingwekkende inzichten en leringen weten te geven.
Ons Universum mag niet, zoals de voorafgaande drie Universums, stop gezet worden als alles geleerd is wat er te leren valt. Dit Universum van ons was grotendeels een experiment van de extreme mannelijke (vaak negatieve) energie en Angst. Eigenlijk was Angst het hoofdingrediënt. Alle vormen van angst en hoe deze te overwinnen en/of nieuw leven in te blazen zijn in ons Universum uitgewerkt en onderzocht. Ons Universum gaat vanuit het ‘oude’ over naar het ‘nieuwe’. Wat dat ‘nieuwe’ ook precies mag zijn … … Het zal een verrassing zijn, we kunnen erover nadenken en speculeren, maar we gaan deze keer het oude niet verlaten zoals de drie voorafgaande keren, we gaan nu vanuit het oude iets nieuws opbouwen. Een beter Universum, een Universum niet volledig ontdaan van Angst, want dat is gewoonweg niet aan te raden of mogelijk zelfs… Maar wel dat Mannen en Vrouwen veel meer met elkaar in evenwicht zullen komen.
De mannelijke energie stond ook altijd meer op de voorgrond vanuit de androgene ‘toestand’ zal ik maar zeggen. Ons Universum heeft iedereen geleerd dat het beter is op te splitsen in man en vrouw, want alleen de mannelijke zijde op de voorgrond te zetten creëert grote onevenwichtigheden, zowel in de derde dimensie als alle andere hogere dimensies.
Het hele dimensionale systeem zal uiteindelijk gaan verdwijnen. Het specifiek ascenderen zoals dat aan ons geleerd is komt te vervallen. Want ascentie is gewoon evolutie/ontwikkeling. Niets meer en niets minder. Maar omdat iedereen wel daarin geloofde, is dus de ascentie/verhuizing van de Aarde op touw gezet, en bevinden wij ons in een laag niveau van de vierde dimensie. Wij gaan naar het zonnesysteem aldaar, en daar zijn we nog steeds niet. Er wordt nog veel in stand gehouden om ons te laten geloven dat wij nog steeds in de derde dimensie zijn … gezien de Zon, de sterren en de Maan. Maar niets is minder waar … Uiteraard is deze verhuizing ook op touw gezet om een heleboel zaken aan de hogere dimensionalen bij te brengen, zoals jullie in de 10 voorafgaande artikelen hebben kunnen lezen. Zij waren immers de Zeilstenen, zoals ik hierboven vertelde, en de mensheid die de Diepzeeduikers zijn, kunnen hen nog heel veel over van alles en nog wat leren.
Tweede Maan
Wat we ook weer terug gekregen hebben en nog steeds niet kunnen waarnemen in onze luchten is een tweede Maan. Ten tijde van Atlantis werd onze tweede Maan, met een excuus van vernietiging door de mensen van Atlantis, verwijderd. Dit moest omdat de Zon dermate in kracht was afgenomen dat het aangaande het magnetische evenwicht niet langer te verantwoorden was een tweede Maan in een omloopbaan te hebben. Nu dat de Zon opgewaardeerd wordt en dus sterker wordt, kwam dit aspect naar voren en dat een tweede Maan weer teruggebracht moest worden rondom de Aarde. We zien denk ik allemaal wel dat onze zichtbare Maan een totaal andere baan aangenomen heeft dan te doen gebruikelijk was. Hij slingert als het ware langs ons hele firmament als we hem weer kunnen waarnemen terwijl hij bezig is volle Maan te worden. Voorheen was die baan veel evenwichtiger en meer in een rechte lijn. De tweede Maan bevindt zich nu ook in een baan om de Aarde, maar omdat men op Aarde niet weet wat er gaande is wordt deze nog onzichtbaar gehouden.
Wedergeboorte/Toebedeling Eigen Leven
En dan nog een laatste high-light … Zoals verteld, namen de hogere dimensionalen hun kloon-incarnaties nadat het leven geleefd was terug in hen op. Dat leven leefde niet verder, maar werd binnenin hen ‘opgeslagen’ als een geschenk voor God. Welnu, dat is niet langer meer aan de orde zoals we weten. De meeste geleefde incarnaties, deze aspecten, alle herinneringen en ervaringen zullen door het hogere zelf vermengd/opgenomen/geïntegreerd worden. Dit zal allemaal met hem of haar verweven en alle kennis zal hen toebehoren. Eindelijk zal met al die kennis iets gedaan worden. Maar … ook werd besloten dat er enkelen terug mochten komen. Weder geboren mochten worden en zij zouden een eigen leven toebedeeld krijgen. Niet in de fysicaliteit, maar in het astrale of onzichtbare zoals alle hogere dimensionalen. Dit waren/zijn belangrijke figuren die uiteindelijk ingezet zullen worden om bepaalde werkzaamheden te verrichten om de zaken hier op Aarde recht te gaan trekken. We kunnen gaan begrijpen dat religies ontbonden gaan worden, en de profeten van deze religies zullen allen een eigen leven toebedeeld krijgen. Want zoals ik hierboven vertelde haalden de Vaders en Moeders hun ‘kinderen’ uit een Universum terug en namen hen weer in zichzelf op, om hen daarna weer opnieuw in te zetten in een nieuw Universum. Dat kan ook bij de hogere dimensionalen. Zij wisten dit niet overigens… En inmiddels (sinds kort) heeft dit ook al plaatsgevonden. Jullie weten dat Sananda Kumara (zoon van Sanat) garant stond voor het leven van Jezus Christus en Boeddha. Beide zijn nu weer in leven. Moeder stond garant voor het leven van de moeder van Jezus, de Heilige Moeder Maria, en ja … zij ik ook wedergeboren. Sanat Kumara stond garant voor het leven van Mohammed, ook hij is weer in leven. Deze mannen en vrouw zullen zich uiteindelijk bezig gaan houden met het ontmantelen van de religies, en dat dit een langdurig proces zal zijn kunnen jullie denk ik wel begrijpen. Maar ook andere bekende namen hebben een eigen leven toebedeeld gekregen. Zoals Moeder Theresa en Nelson Mandela. Jullie begrijpen nu ook dat zij allen Kloonincarnaties geweest zijn. En ook, omdat hij een lichtwerker was en zoveel via zijn liederen voor onze wereld betekend heeft … Michael Jackson. En het geeft niet wat men ook over hem beweerd in de media, wie wat ook over hem verteld. Ik heb het gevraagd toen hij nog niet wedergeboren was en daarna aan hem zelf ook nog eens een keer … … Hij heeft nooit misbruik van kinderen gemaakt. Hij hield van kinderen en zou hen nooit kwaad hebben kunnen doen, wat wie dan ook vertelt of beweert. Waar veel geld te halen valt zijn vaak wolven aanwezig, en dat ik alles wat ik daarover kwijt wil….
En nog meer goed nieuws … het wordt nu aan de hogere zelven overgelaten om te kiezen of hun kloonincarnatie een eigen leven toebedeeld krijgt of niet. Dit betekent dus dat naast het toebedelen van het leven van iedere Lichtwerker en Sterrenzaad, nu ook andere kloonincarnaties die eer te beurt kan vallen!
En dan wil ik het hierbij laten … Zoals altijd, voel in de informatie die hier gegeven wordt. Doe je eigen onderzoek en neem niet alles klakkeloos van mij aan/over. Gebruik je onderscheidingsvermogen en logische redenatievermogen en heb je hart-geestverbinding in evenwicht. Resoneert het niet met je, dan is dat prima. Leg het naast je neer en ga verder met datgene waar jij je mee bezig houdt. Laten we daarnaast elkaar in onze waarde laten. Ik raad jullie aan om te proberen een telepathisch contact met jullie hogere zelf te krijgen om het één en ander te verifiëren, dat kan nooit geen kwaad natuurlijk…
Dan wil ik jullie allemaal ook nog bedanken voor mij zo trouw te zijn gebleven al die tijd. Het heeft heel veel voor me betekend en ik ben daar erg dankbaar voor. Jullie positieve reacties op mijn artikelen, die toch totaal anders zijn dan de gebruikelijke stroom berichtgevingen die we ontvangen, vertellen mij dat we open kunnen staan voor veranderingen. Veranderingen die hard nodig zijn en plaats moeten gaan vinden. Ik hoop dat een ieder van jullie nu snel contact mag krijgen met het hogere zelf, en dat jullie een prachtige vriendschap met elkaar op zullen gaan bouwen. Ik hoop, daarop voorlopend, mijn steentje te hebben bijgedragen zodat jullie begrip richting hen gemakkelijk en soepel zal verlopen.
Met respect en in Liefde,
Cobie
*****
Volgorde voor het lezen van de laatste tien artikelen:
Copyright © 2019, Cobie de Haan. Alle Rechten Voorbehouden. http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Voel je alsjeblieft vrij om deze inhoud met anderen te delen, met vermelding van de auteur en de link van het originele artikel. 

17 opmerkingen:

 1. Dank je wel lieve Cobie. Blij je weer te lezen ❣❣

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat een mooie uitleg van alle ontdekkingen in dit langdurige proces.Het voelt en leest als de opgang naar waarheden die ook individueel van belang voor ons zullen worden. En daarmee krijgen we meer eigenaarschap in het geheel toebedeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hallo Cobie
  Goed om weer van je te horen, en mooi artikel en mijn dank ervoor.

  Hoop nog meer van je te lezen.

  Gr ZaZen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Denk niet dat er nog meer komt, daar het hogere zelf die taak verder op zich zal gaan nemen. Maar je weet maar nooit... In ieder geval, dankjewel voor je reactie... 💖💖😊💖💖

   Verwijderen
 4. Fijn om weer iets van je te lezen, ik had het gemist.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Lieve Cobie , dank je wel voor al de uitleg , de geheimpjes waar we ook weer mee aan de slag kunnen
  Het wordt steeds boeiender en ik wil liefst niet teveel missen , ik volg het op de voet
  1000 x dank
  rozemarie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dankjewel voor je reactie Rozemarie, ik waardeer het enorm! 💖💖😊💖💖

   Verwijderen
 6. Dank je wel cobie voor het delen van jouw reis. Het heft mij veel duidelijkheid gebracht over dingen welke ik nooit kon benoemen. Het bracht mij de logica van alles wat ik ergens vorige of wist zonder te weten. Het gaat je goed en wie weet lezen wij nog een keer iets als dat nodig is. ♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het mooie aan hetgene jij schrijft Unknown, is wel dat het Scheppersras er 'stiekem" aan gewerkt heeft, dat de Nieuwe Waarheden jullie (de Lichtwerkers en Sterrenzaden) niet 'vreemd in de oren' zouden gaan klinken. Vandaar dat velen met deze nieuwe waarheden/inzichten goed resoneren. Onbewuste en bewuste vraagtekens worden ermee beantwoord. Dit is iets dat ik onlangs ook heb mogen begrijpen via het proces... Het geeft het Hogere Zelf een ietwat gemakkelijkere taak om uit te voeren, als de nieuwe waarheden bij hun incarnaties bekend gemaakt mogen worden.

   Jij ook heel erg bedankt voor je reactie 💖💖😊💖💖

   Verwijderen
 7. hoi Cobie, ik weet dat je eigenlijk niet meer schrijft, maar in deze tijd zou wat richting wel op prijs worden gesteld... Kan ik je verleiden tot wat wijze worden in een blog? Groetjes Calvin

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Calvin,

   Er is nog steeds zeer, zeer veel gaande, hier bij mij en in de wereld. Dat laatste zal je wel duidelijk zijn. Er is heel veel informatie over van alles en nog wat en het één spreekt het ander tegen... Dat maakt allemaal onderdeel uit van 'Het plan van de Moeder', zoals dat heet. De laatste channeling van Blossom is voor mij heel duidelijk dat iedereen die al geruime tijd met de 'ascentie' bezig is voorbereidt wordt op de "Nieuwe Waarheden". Vele zaken die ik al met jullie gedeeld heb via mijn eigen proces en artikelen. De "bekendmaking/aankondiging" waarover gesproken wordt, heeft volgens mij niets te maken met iets van onze wereld, maar met de geestelijke wereld, en dat alles volledig anders in elkaar steekt dan de meesten denken, vandaar ook al die verwarrende andere zienswijzen over van alles en nog wat in channelings ... en daaraan toegevoegd ook nog de samenzwerings/complot theorieën die over het internet zoemen. Men weet niet meer waar men aan toe is. Er is veel geschreeuw over en weer ... Twee polen die recht tegenover elkaar staan, je ziet het overal... En dat zijn ook de polen die moeten gaan verschuiven ... Geen Poolverschuiving van de planeet of wat dan ook. De poolverschuiving van negatief naar positief en dan evenwicht.
   Dus lees de laatste Blossom Channeling... Ze refereren daarin niet naar ons, maar naar de hogere dimensionalen en hun levens en overtuigingen aldaar.

   Nu we dicht bij dit punt aangekomen zijn, van bekendmakingen op de korte termijn, zie ik mij niet genoodzaakt om nog een artikel te gaan schrijven. Ik raad je ook aan de volgende channeling te lezen: https://danielscranton.com/your-evolution-isnt-about-defeating-the-cabal-%e2%88%9ethe-9d-arcturian-council/
   En zo zijn er nog meer channelings geweest met prachtige waarheden erin... Bijvoorbeeld deze: https://madmimi.com/p/1772d01?pact=363472-158612581-1654994705-568ab09fca5516f91518cb35b467957103ac5ea7
   een juweeltje al zeg ik het zelf... Toch ook hier en daar nog enige onjuistheden, maar beslist niet veel.

   Dit is wat ik voor je kan doen, en als je vragen hebt, je mag me ook altijd persoonlijk benaderen via het contactformulier.

   Verwijderen
 8. Dank je wel. Blossom volg ik elke week, en ik zal de aangereikte channelings lezen. Heel erg bedankt voor je reactie! Dat stel ik zeer op prijs. In mijn hart weet ik wat er gaat komen, mijn brein ontkent het nog ;-) Wat mijn rol daarin is, is nog niet duidelijk....geduld maar weer. En bij vragen, zal ik je persoonlijk benaderen. Nogmaals, heel erg bedankt voor de uitgebreide reactie.

  BeantwoordenVerwijderen