zondag, februari 12, 2017

De Arcturiaanse Raad - Wat Ons Vreugde Brengt & Er Zijn Geen Vergissingen - 11 & 12 Februari 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
Wat Ons Vreugde Brengt
11 Februari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wij hebben behoorlijk wat vreugde dat wij ervaren wanneer wij één van jullie waarnemen je leven precies te leven op de manier dat je dat wilt leven. Er is niets meer bevredigend om getuige van te zijn dan iemand die nastrevend is van wat hij/zij wil. Als jullie vanaf de dag van jullie geboorte aangemoedigd zouden worden om in de richting te gaan van dat wat jullie interesseert, jullie vreugde brengt, en meer energie door jullie heen trekt, zouden jullie jezelf gewaarworden in nogal een andere wereld te leven.
Als jij je de laatste keer kunt herinneren dat je iemand zag doen waar zij van houden om te doen, gebruik dan je verbeeldingskracht nu om je die persoon voor de geest te halen. Voel nu de vibratie die van deze persoon afkomt. Die vibratie is aanstekelijk.
Wanneer jullie elkaar inspireren, is dat het grootste geschenk dat jullie kunnen geven. Wanneer jullie elkaar aanmoedigen, zijn jullie absoluut in dienstverlening. Wanneer jullie elkaar ondersteunen met iets te doen waarvan jullie weten dat het de perfectie activiteit voor die persoon is, voegen jullie iets prachtigs toe aan het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Jullie zijn nog steeds aan het beslissen en ontdekken hoe jullie je leven willen leven. Jullie passen de keuzestukjes van al jullie ervaringen in elkaar, derhalve is de bereidheid te handelen naar dat wat naar jou roept het beste voorbeeld van moed dat wij op jullie planeet kunnen zien.
Wanneer jullie de neezeggers kunnen negeren en het leven nastreven dat jullie willen leven, plaatsen jullie jezelf in zeldzaam gezelschap. Diegenen die bereid zijn om in de richting van dat leven te gaan, om hun geluk te volgen, zijn dan degenen die de voorbeelden zijn die de rest van jullie nodig hebben.
En wanneer je iemand ziet die het leven van zijn/haar dromen nastreeft, weten wij dat je dezelfde vreugde voelt als wij voelen. Wij weten dat jij je geïnspireerd voelt om hetzelfde te doen en dat de persoon die je waarneemt jou toestemming geeft om ook jouw geluk te volgen. En wanneer wij één van jullie iemand anders zien inspireren brengt dat ons ook grote vreugde.

Er Zijn Geen Vergissingen
12 Februari 2017 / Daniel Scranton

Er worden geen vergissingen gemaakt door wie van jullie dan ook of door de mensheid als een collectief. Je maakt nooit een vergissing wanneer je een keuze maakt die zich niet uitwerkt op de manier waar jij op gehoopt had dat het dat zou doen. Je bent aan het onderzoeken, en je zult altijd onderzoekend zijn. En als een onderzoeker, is de uitkomst niet zo belangrijk als dat wat je onderweg ontdekt.
Dus als je een keuze maakt, maak je een ontdekking, en als je aandacht schenkt, zal je de vibrationale gevolgen van de keuze voelen die je gemaakt hebt. Die vibratie is informatie die je dan kunt gebruiken om jezelf in een richting te sturen die jou meer aanstaat. Er is geen echte uitkomst, omdat er geen finaliteit is aan je ervaring van zelf. Je mag hoofdstukken hebben waar je doorheen gaat, perioden van het onderzoeken van het ene of het andere ding, maar zij zijn niet het einde van wat dan ook.
Je betreedt meer energie wanneer het ook is dat je een keuze maakt, en alleen voor die eenvoudige reden, kan geen enkele van je keuzes mogelijk een vergissing zijn. Het is door de beweging van energie dat er meer energie opgeroepen en betreden wordt, en door een keuze te maken en stappen te nemen richting iets, betreedt je zeer zeker meer energie. De energie die je betreedt ben jij.
En daarom, leidt alles naar en resulteert in jouw evolutie. Alles, ongeacht wat het is. Het is niet aan jou om te bepalen wat de juiste keuzes zijn zodat je hen mag maken en op het juiste spoor blijft. Het is veel belangrijker voor jou om je leven te leven en ervaringen te hebben dan dat het voor jou is om de één of andere soort van perfectie te bereiken.
Dus denk terug aan alles in je leven dat je een vergissing zou willen noemen, alles waar je spijt over voelt, en bekijk het op een andere manier. Zie het voor wat het werkelijk is; het is een kans voor jou om meer te weten over wie je bent, om meer energie door je heen te voelen stromen, en het is een kans voor jou om een nieuwe keuze te maken.
Wanneer je stopt met keuzes voor jezelf te maken, is dat het wanneer je echt in moeilijkheden komt. Wanneer je naar een boek of een lering of een religie refereert om al je keuzes voor jou te maken, is dat het wanneer je begon de energie te belemmeren die dus natuurlijk is, dat dus vrijelijk wil stromen, en dat wil dat je daar buiten geraakt en enige keuzes maakt.
Dit is een universum van de vrije wil, en jij krijgt te beslissen welke richting je opgaat voor het doel van meer van dit prachtige universum te onderzoeken, hetgeen uiteindelijk alleen maar jij is die jou onderzoekt.
Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.”

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten